KOMMUNIKÁCIÓ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. HAÁSZ SÁNDOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. HAÁSZ SÁNDOR TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

2 Alapmodell - Jakobson Feladó Üzenet Kód Csatorna Kapcsolat Zaj Címzett A hatékony kommunikáció fontos feltételei: - Közös kódrendszer, - Közös valóság, - Közös előismeretek, - Közös előzmények, - Beszédhelyzetek.

3 Elméleti megközelítések GRICE Maximák: - Kölcsönös minimumfeltételek 1.)mennyiség maximája: azt írja elő, hogy a beszélő hozzájárulása éppen annyi információt tartalmazzon mint amennyit a szituáció megkövetel 2.)minőség maximája: azt várja el, hogy a beszélő őszinte legyen, ne hazudjon, és jó oka legyen azt állítani, amit állít 3.)reláció maximája: azt írja elő, hogy a tárgynál maradjunk, mondanók kapcsolódjon az előző megnyilatkozásainkhoz 4.)mód maximája: azt írja elő, hogy világosan és egyértelműen fejezzük ki magunkat

4 Az énállapotok és a tranzakciók Eric Berne (játszmák) stroke (dicséret, szídás) Sz F Gy Inger Válasz Sz F Gy Cselekvő személy Reagáló személy

5 Funkciótan: a tranzakciók I. Egyszerű tranzakciók Szimmetrikus Komplementer Kiegészítő jellegű tr. Keresztezett tr.

6 Elméleti megközelítések Intenciók Dennett, Grice Valamely kommunikatív aktus során a beszélő oly módon kíván a kijelentésével valamilyen hatást elérni, hogy a hallgató felismerje ezt a szándékát. (H.P. Grice, Meaning, The Philosophical Review 64 (1957): )

7 INTENCIÓ = Szándéktartalom, motiváció, kommunikációs cél Az intencionális rendszereknek különböző fokozataik vannak: Elsőrendű: -x azt hiszi, hogy p Másodrendű: -x azt akarja, hogy Y azt higgye, hogy X éhes. Harmadrendű: -x azt akarja, hogy Y azt higgye, hogy X azt hiszi, hogy egyedül van ott.

8 Kommunikáció jellemzői Alaptételek (Palo Alto-i iskola 1967): 1. Nem lehet nem kommunikálni, 2. Irreverzibilis 3. A kommunikáció többcsatornás/többszintű, Verbális / nem verbális / tartalom / viszonyszint 4. Körkörös kommunikáció, válaszkényszer, adaptív funkció 5. Digitális és analóg kódok, 6. A kommunikáció, mint folyamat Egyenrangú / egyenlőtlen.

9 Alapfunkciói 1.) Információs funkció - tényalapú 2.) Érzelmi funkció indulat levezető, 3.) Motivációs funkció: cselekvésre, magatartásváltoztatásra, közös vélemény kialakítására bír meggyőz, bátorít, manipulál (játszma) 4.) Ellenőrzési Funkció intenció, szándékazonosítás

10 Kommunikáció típusai 1. Verbális( nyelv, beszéd, közlés szavakkal ) a gondolati tartalmat továbbítja 2. Nem verbális ( szavak nélkül, megjelenéssel és jelekkel, gesztusokkal, testbeszéd) a kapcsolatra utaló egyéb jeleket és emocionális tényezőket továbbítja 3. Metakommunikáció(hangszín, hanglejtés, hordozás, stb.)

11 Nem verbális kommunikáció Vokális jelek Tekintet Mimika Mozgásos kommunikáció (kinezikaemberi mozgásos megnyilvánulásokkal foglalkozó tudományág) a. gesztus b. testtartás c. térközszabályozás Emblémák (ruha, haj, díszek) Kronémika(az interakció időviszonya, csend kommunikációja)

12 Hang A vokális jelek csoportjába tartoznak a verbális jeleket kísérő, egy-egy nyelvre jellemző tényezők: ohangsúly ohangszín ohangerő oritmus o Hanglejtés otempó o Szünet, stb. a vokális csatorna jelzi a belső ellentmondásokat a pszichikus működési zavarok legérzékenyebb kifejezője a hangból meg lehet állapítani: a beszélő nemét, életkorát, természetét, karakterét, társadalmi státuszát, műveltségét, értelmét

13 Tekintet Vizuális emlékezésnél felfelé, hallási emlékezésnél lefelé nézünk. Pupillareflex: kitágul, összehúzódik érdekel/nem érdekel A tekintetnek szabályozó szerepe van: visszajelzést ad a befogadóról, a megértésről, a témához, a másik személyhez való érzelmi viszonyról. Alapszabály: aki félrenéz, hazudik. Beszélgetés során el kell kapni a partner tekintetét, de kerülni kell az erőszakos fixírozást. 3 fajta nézési mód van: obizalmas(nem a szemébe nézek, hanem lejjebb), otávolsági (amikor a homlokára nézünk), ohivatalos(lefelé nézünk a szájáig).

14 Mimika Érzelmi viszonyok tükröződése az arcon, az arc izmainak mozgása által Az arcon az érzelmek kifejezésében a szemnek, a szemöldökneka szájnak és arcizmoknakvan szerepe, az orrnak nincs. Ekmanszerint 7 érzelem tükröződik az arcon: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklődés A mimika az emberi kommunikációban állandó közlési csatorna, az ezen futó jelzések biológiai kódja közös az emberekben, ez biztosítja a dekódolást.

15 Gesztus A gesztus a legkidolgozottabb jelzésrendszer: a fej, kéz és a kar összerendezett mozgása. A gesztusokat funkciójuk szerint két csoportba sorolhatjuk; betölthetnek magyarázó(megértést segítő) és hatáskeltőszerepet (az érzelmi hatás fokozása a cél). A jó gesztikuláció klasszikus hármasszabálya a következő: oa könyököt minden gesztusnál el kell vinni a törzstől oa gesztust legalább vállmagasságban kell csinálni. Ne a mélyben! oa gesztust egy ideig tartani kell, hogy üzenetét felfoghassák

16 Mozgásos kommunikáció Kézfogások: oha a tenyerem lefelé van, akkor elismerem alábbvalóságomat o Ha a tenyerem felfelé van, uralkodó o Döglött hal kézfogás, amikor semmi élet nincs benne oa másik kezét ne törjük össze o Kesztyűben nem illik kezet fogni Sajátos kézmozdulatok: o A két kéz összedörzsölése: elégedettség o A két kéz összekulcsolása: szorongás o A karomat fogom: erőszakos vagyok o Összefont kar a mell előtt: védelem, bezárkózás o Csukló markolászása: nyugalom megőrzése o Hátratett kéz: fegyelem, önbizalom, felsőbbrendűség

17 Mozgásos kommunikáció II. Állhoz tett kézgesztusok: o Állhoz tett nyitott tenyér: unalom o Állsimogatás: gondolkodás o Zárt tenyér az állhoz téve: gondolkodás Egyéb kézgesztusok: oszájdörzsölés: az agy utasítja tudatalatta kezet, hogy ne mondjam ki o Füldörzsölés: nem akarja hallani a rosszat o Nyakvakarás: kínos helyet Lábgesztusok: o Keresztbe teszem a lábam: védekezés oülésmódban lábkeresztezés és a kéz keresztezése: elégedettség otükörreflex: a láb és a kéz gesztusoknál a beszélgető partner pózát átvesszük

18 Testtartás I. A testtartás (poszturáliskommunikáció) a test álló vagy ülő helyzetével, beszéd közbeni mozgásával foglalkozik. A test mozgása a kommunikáció alatt többnyire tudatlan. Ha érdekel a téma, a partner, akkor teljes testünkkel felé fordulunk, azaz még a testünk is figyel. A testtartás érzelmi állapotot is kifejez: o egyenes, álló: összhang, határozottság, o kihúzom magam: elégedettség, önteltség oösszerogyok, görnyedt tartás: önbizalomhiány, stressz oelőredől a testünk: kezdeményező, akaratát érvényesíteni akaró o hátradőlő: távolságtartás, bizalmatlanság Testtartási hibák: ha beszéd közben hintázik, ha előadás közben túl sokat mozog

19 Testtartás II. Térköz -proxemika Négy távolságot különböztetett meg: o Bizalmas: 0-45 cm o Személyes: cm o Társasági: cm o Nyilvános: 360 cm-től nagyobb A távolságot a kulturális szabályok mellett befolyásolja a partnerhez való viszonyunk. A térköz érintés szabályrendszere!

20 Kommunikációs korlátok Külső korlátok ofizikai:beszédhiba, akusztika, fény, hőmérséklet, a beszélgetés időtartama o Szemantikai: szótár, nyelvezet, nyelvtan Belső korlátok opozitív érzelmi részvétel(könnyebben befogadunk információt általunk kedvelt személyektől) onegatív érzelmi részvétel(nem szimpatikus személy, negatívan értelmezzük az általa kibocsátott információt) olámpaláz o Figyelem elkalandozása

21 Nyelvi ougyanazon szó többletjelentése o Kifejezési nehézségek o Szakkifejezések Környezeti o Nem megfelelő környezeti kontextus A kibocsátó vagy a vevő pozíciójából adódó korlátok o Presztízs, imázs Felfogásbeli o Előítéletek o Figyelmetlenség

22 oszubjektív torzulás: félreérti, nem érti meg, érzelmei elviszik onem megfelelő az inger intenzitása, túl erős, vagy gyenge onincs közös kódunk, más nyelven kommunikálunk o szelektív figyelem o az üzenet túl bonyolult, vagy homályos o szóözön (sok beszéd, semmi mondanivaló) o durvaság, hazugság, elhallgatás, hallgatás oszervezetlenség (szervezeti kommunikáció esetén), stb.

23

24 Típusok 1.Információ hiányából fakadó konfliktusok 2.Viszonyrendszer vagy kapcsolati konfliktusok 3.Strukturális konfliktusok 4.Érték-vagy érdekkonfliktusok

25 Belső konfliktusok Intraperszonális: 1.) szerepkonfliktusok 2.) kognitív disszonancia 3.) sztereotípiák / információhiány 4.) attribúciók/ érzelmi beágyazódás

26 Konfliktus megoldása 1.) versengő önérvényesítő (pozicionálás) 2.) alkalmazkodó együttműködő 3.) elkerülő 4.) kompromisszumkereső 5.) problémamegoldó konszenzuskereső

27 HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ Asszertivitás A probléma megfogalmazása, kimondása: Szándékegyeztetés logikai érvelés Érzelmi kinyilvánítás Én üzenet Nem minősít, csak kinyilvánít! Bírálat és kritika csak a cselekvést érintheti, személyt nem! Pozitív, konstruktív szándék!

28 ÉN ÜZENET (Thomas Gordon) Egyes szám első személyben megfogalmazott üzenet. AzÉn-üzenetmindigrólamszól. Pl.: Rosszul esett, hogy lemondtad a programot, mert már nagyon vártam ezt az estét, de látom, neked most máshoz van kedved. CSAK A JELEN VAN! NEM követel, de érzelmileg hat!!!! TE-üzenet: letámadjuk a másikat, rátesszük az összes felelősséget Pl.: Miattad kell megint a programot lemondani!

29 A meggyőzés hatékonysága 1.) A kommunikáció forrása (ki mondja?) Hitelesség, hozzáértés, megbízhatóság, előítélet,vonzerő 2.) A kommunikáció természete (mit mond?) Logika vagy érzelem? Statisztikai bizonyítékok, személyes példák, A bemutatás sorrendje (első tényező friss tényező hatása); 3.) A közlés befogadóinak sajátossága (kinek mondja?) -önértékelés, saját tapasztalatok, disszonancia 4.) A közlésben résztvevők viszonya

30 Érvelés technikája Egyoldalú:csak az előnyök hangsúlyozása (tájékozatlanoknál előnyős) Kétoldalú:előnyök és hátrányok együttes kezelése Értelemre ható közlés elsődlegessége (igaz nem igaz, ez a módszer a képzett partnereknél előnyös ) Érzelemre ható( tetszik -nem tetszik, általában fontos, de az iskolázottság mértékében változó ) Változatosság a hangnemben, a beszéd ütemében és a konkrét példákban.

31 Szakmai kommunikáció Ügyfélkommunikáció Módszer: segítő- és célzott beszélgetés, tanácsadás, krízisintervenció, esetmunka Képesség: exploráció, kérdésfeltevés, probléma rangsorolás, kapcsolatépítés, módszer-specifikus tudás

32 Szakmai kommunikáció Esetkommunikáció Módszer: esetjelzés, esetmegbeszélés, esetkonferencia, esettanulmány, esetleírás Képesség: szakmai nyelvhasználat, összegző- rendszerező-lényeglátó képesség, együttműködés, érthetőség

33 Szakmai kommunikáció Self kommunikáció Módszer: önértékelés, hatékonyságvizsgálat, kompetenciamérés, szupervízió Képesség: önérvényesítés, szakmai és általános önismeret

34 Szakmai kommunikáció A segítő hatékonyságát támogató és visszajelző rendszerek: Reflexív self kliens szakma Segítő

35 Szakmai kommunikáció Kommunikatív kompetenciák fejlesztésének szükségessége 1-5 ig terjedő skálán kliensközpontú kommunikáció esetkommunikáció szaknyelvi készségfejlesztés kérdezőtechnikák konfliktuskezelés

36 Szakmai kommunikáció A fontosabb fogalmak: Paradox utasítás Parafrazálás Pozitív konnotáció Normalizálás Elaboráció Kivétel keresés Reflexió én üzenet

37 Élményközpontú esetmunka modell (Haász, 2009) Személy személy természete Problé ma Kapcs olat Változ ás probléma természete Érdeklődés problémamegoldás Eléged ettség egyéni előzetes tudás probléma elfogadása figyelem hit kollektív Kongruens probléma súlya érzelmi reprezentá ció személy elfogadása

38 A kérdezés művészete Kérdezői gyakorlat kialakítása, kapcsolatépítő stratégiák

39 Hogyan kérdezzünk? (Szókratészi aranyszabály!) Fogalmazzunk egyszerűen! A kérdés legyen a helyzethez és a személyhez illő! A kérdezés módja tükrözze a szándékunkat! Teremtsünk szemkontaktust! Tudnunk kell mit kezdjünk a válasszal!

40 Meghallgatási hibák! Nem érdekel a válasz. Félbeszakítjuk a választ. Másra figyelünk. /szemkontaktus váltogatása/ Pl. pakolunk, számítógépezünk. Ezért megismételjük a kérdést, mert elkalandoztunk közben. Faképnél hagyjuk a válaszolót

41 Mi a kérdésünk célja? Adatok. Mit kell megtudnom? Pontosság. Elég pontosan fogalmazok- e? Idő. Miért van szükségem most erre az információra? Emberek. A megfelelő embereket kérdezem-e? Következmények.Milyen lehetséges irányokba vihet el a kérdés? Reakció. Hogyan reagálok a válaszra. Stílus. Hogyan fogok kérdezni?

42 Kérdezői szerepek

43 Kommunikációs kompetenciák mérése

44 Felhasznált irodalom Dr. RaátzJudit Kommunikáció és tárgyalástechnika (Számalk. Budapest ) Karl Erik Rosengren: Kommunikáció (Tipotex. Budapest ) Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe (Harmat. Budapest ) Barát Tamás: A bizalom tolmácsai (Medipen ) Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia fejlesztése (PPKE BTK. Piliscsaba ) Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája (Kairos. Budapest ) Szőcs Edit Veres Tímea: Kommunikációs jegyzet (Gyergyószentmiklós 2010)

45 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika.

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika. A verbális és a non-verbális kommunikáció 1 A verbális kommunikációban a beszéd tölti be az információ közvetítő szerepet. A kommunikációban résztvevő felek közötti hierarchikus különbségek a kommunikáció

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása élőfej A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 2 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ Szerzők: Szecsei Anna Mária Tóth Erika Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112. I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112. I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ESR 112 I. Elméleti alapismereti modul 2. kötet (pszichológia, kommunikáció) segédlet az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ operátorainak képzésében résztvevők

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére

Önismeret civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv Kommunikációs szemináriumi segédanyag OFTEX által akkreditált szeminárium: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

*ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ*

*ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ* *ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzus hallgatói számára Dr. Osváth Andrea Miskolc, 2014. március Tartalom Tanterv és tanmenet 3 Bevezetés 5 I. A személyiség fogalma

Részletesebben

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804.

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804. 1 ELÖLJÁRÓBAN Pályamunkámban egy metakommunikáció-technikai kézikönyv alapjait szeretném lefektetni, amelyben a színészet és a retorika évezredes tapasztalati tudását az etológia/viselkedéstan pár évtizedes

Részletesebben

JANKOVICS FERENC. Generációk közötti kommunikációs különbségek. Differences of communication between generations

JANKOVICS FERENC. Generációk közötti kommunikációs különbségek. Differences of communication between generations Absztrakt JANKOVICS FERENC Generációk közötti kommunikációs különbségek Differences of communication between generations A motiváció egy embertől induló és egy másik embernél végződő folyamat, aminek a

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A LATENS ÉS A MANIFEST ÉRZELMI ERŐSZAK FELISMERÉSÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LATENS ÉS A MANIFEST ÉRZELMI ERŐSZAK FELISMERÉSÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Schild Marianna schild.marianna@gmail.com A LATENS ÉS A MANIFEST ÉRZELMI ERŐSZAK FELISMERÉSÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben