I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: Félév: II. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szakvagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Mozgástechnika (nonverbális kommunikáció) Kódszám: 1207 Kredit: 6 Helyszín: 301, 302 Órarend: heti 4 óra, az órarend szerinti időpontban II. A tantárgy tituláris oktatója: Név, tudományos fokozat: dr. Albert Júlia Elérhetőség ( cím, esetleg telefonszám): Tel: Mobil: Fogadási óra: az órarend szerinti órák végén III. A tantárgy leírása: A tantárgy célja : a nonverbális jelek, jelzések elméleti és gyakorlati elsajátítása személyiség-fejlesztő, görcsösség- és gátlásfeloldó hatású szakmai sikert segítő készségek fejlesztése laza, természetes viselkedés tudatosítása a megfelelő helyzetekhez való könnyed igazodás a pozitív énkép kialakítása önmaguk felvállalása önismeret erősítése a metakommunikáció tudatosítása a hitelesség erősítése a verbális tartalom és nonverbális jelek, jelzések kongruenciája által, valamint a meta- és paranyelv harmonikus egybecsengésével A hagyományos oktatásban alkalmazott módszereken kívül (előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlás) alternatív módszereket is alkalmazok:

2 játék (szimuláció, szerepjáték), dramatizálás (helyzetgyakorlatok) egyéni, páros és csoportos szervezési formában. A tantárgy tartalma: 1. A megjelenés és az image az első benyomás kialakításának meghatározó tényezője 2. A mimika hitelesítő vagy árulkdó volta 3. Az őszinte érzések hol, hogyan ismerhetők fel 4. A tekintet kommunikációt befolyásoló hatása 5. A kinezika és pantomimika 6. A posturális kommunikáció (rejtett jelentései) 7. A gesztus-kommunikáció 8. Érzelmeket kifejező, irányító, beszédet helyettesítő kézmozdulatok, ilusztráló, ritmust adó mozdulatok 9. Szignálok, pótcselekvések, adaptáló gesztusok és addikciók 10. Érintés, mint viszonyt jelző-, eláruló csatorna 11. Térköztávolság, territorialitás 12. Ízlelés, szaglás, szerepe 13. Kulturális szignálok szerepe 14. Kulturák közti kommunikáció A tantárgy céljai: az üzenet pontos, célírányos megfogalmazása, közvetítése minden csatornán a kapott üzenetek jó megfejtése, a partner pontos megfigyelése, árulkodó jelek tesztelése természetes, határozott és magabiztos mozgás és viselkedés kialakítása asszertív viselkedés elsajátítása a pozítív gondolkodás kialakítása és a kisebbrendűségi érzések kiiktatása

3 IV. Kötelező könyvészet: 1. FISCHER Sándor (1996), Retorika. Bp., Kossuth Könyvkiadó. 2. FORGÁCS Sándor ( 2000), A társas érintkezés pszichológiája. Bp., Gondolat Kiadó. 3. WACHA Imre (1993), A korszerű retorika alapjai.i-ii. Bp., Szemimpex Kiadó. 4. WACHA Imre (2007) A nonverbális kommunikáció eszköztára, eszköztárbemutató kísérlet.http: //www.hu/szabadpart/32/32/_ komm_wacha.htm BARÁT Tamás (2001), A bizalom tolmácsai. Bp., Medipen Kiadó. 6. FORGÓ Sándor (2001), Kommunikációelmélet üzleti kommunikáció. Eger, EKF Líceum Kiadó. 7. KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor (2001), Tömegkommunikáció Szimbolikus üzenete. Bp., MUOSZ Bálint György Újságíró Főiskola Kiadója. 8. BIRKENBIHL,Vera (2000), Kommunikációs Gyakorlatok. (Motiváció, önértékelés, védekezési manőverek). Bp., Trivium Kiadó. (2007) Testbeszéd. A testbeszéd megértése. Trivium Kiadó, Bp. 9. BRECHLER, Reiner (1997) Beszédtechnika menedzsereknek (Biztos fellépés, eredményes előadásmód. Bp., Medicina Könyvkiadó. 10. TEPPERWEIN Kurt (2008): A pozitív pszichológia ereje. M-érték Kiadó, Bp. 11. ANDREAS, Steve: (2009): A változás te magad légy. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Bp. (2008): Én-kép. Válj azzá akivé válni szeretnél. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Bp. 12. MOHÁS Lívia. (2002): Ismerd meg önmagad Magyar Könyvklub, Bp. 13. PEIFFER, Vera: (1989) Pozitív gondolkodás.duna International, Bp. 14. QUILLIAM Susan (2000) A testbeszéd titkai Alexandra Kiadó, Debrecen. 15. GUTMAN Bea (szerk) (2009) Mindennapi játszmáink Jaffa Kiadó, Mesterkurzus, Bp., 16.

4 V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár: laptop, vetítő Gondolkodási módot feltáró technikák VI. Műhelymunka, előadások, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása febr előadás Bevezetés Viselkedési modellek, sztereotipizálás Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája febr szeminárium: énkép, önismeret, viselkedési minták helyzetgyakorlatokon keresztül márc előadás : Gondolkodási módot feltáró technikák márc szeminárium: helyzetgyakorlatok különböző ember-típusok viselkedése márc.13 3 előadás A nonverbális kommunikációs eszközök (image, mimika, pantomimika, kinezika, proxemika, gesztusok, tekintet, metakommunikáció, paranyelv, metanyelv) Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai II old. Allan Pease: Testbeszéd.Gondolatolvasás gesztusokból márc szeminárium Helyzetgyakorlatok megjelenés, véleményalkotás, előítélet kialakulásra márc előadás Az érzelmek kifejezése, leplezése és ennek árulkodó jelei márc szeminárium helyzetgyakorlatok érzelmek kifejezésére, leplezésére

5 2012. márc előadás A testmozgás-nak jelentései, görcsösségei márc szeminárium Helyzetgyakorlatok, improvizációk görcsösségek oldására, a harmonikus mozgás kialakítására ápr előadás A posturális kommunikáció jelei, jelentései ápr szeminárium Poziciók és pozicióváltások regulációs, anticipációs funkcióira helyzetgyakorlatok ápr előadás - A mimika árulkodó jelei, és ezek leplezése valamint leleplezése ápr szeminárium Helyzetgyakorlatok arcjátékra, hazugság leleplező, vélemény rejtegető jelek, jelzésekre ápr előadás A tekintet, kommunikációt szabályozó csatorna ápr szeminárium helyzetgyakorlatok tekintet váltásokra ápr előadás A gesztusok megtanulhatósága ápr szeminárium Gesztushasználat különböző helyzetekben máj előadás Pótcselkvések, addikciók, adapterek máj szeminárium Helyzetgyakorlatok pótcselekvésekre máj előadás Az érintés, mint kapcsolatot jelző és leleplező csatorna

6 2012. máj szeminárium Helyzetgyakorlat kézfogások, érintések használatára máj előadás Tér és felségterület, térközszabályozás máj szeminárium Helyzetgyakorlatok proxemika jelentésekre máj előadás Szaglás, ízlelés, viselkedés máj szeminárium Vendéglátás, vendégeskedés, találka, üzleti megbeszélés, rendezvényen való megjelenés stb jun előadás Kultúrák közti kommunikáció. Manipuláció jun szeminárium. Helyzetgyakorlatok: kultüra különbségek, szokások termékbemutatók Manipulációs technikák Felkészülés a vizsgára VII. Felmérés/értékelés módja: A tevékenység elbírálásának összetevői : félévi szóbeli vizsga (elmélet + gyakorlat). Mivel helyzetgyakorlatokon keresztül sajátítható el az elmélet az óralátogatás ajánlott. Az elmélet sok kuriózumot jelenthet de a helyzetek kipróbálása, gyakorlása tanít meg ezek használatára. VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: Mivel a mesterin nem kötelező az óralátogatás, felhívom a figyelmet, hogy a vizsgán kötelező módon az elmélet mellé gyakorlatokat kell elvégezni.

7 IX. Választható/opcionális könyvészet: A tantárgy oktatása során különböző gyakorló könyveket használunk. Ezeket én hozom, bemutatom. A megadott könyvészeti anyag nehezen elérhető, ezért nem kötelező ezek teljes átolvasása. Az elméleti anyag rövidített változatát írásban rendelkezésükre bocsátom. Katedrafőnök: Kádár Magor Tantárgy oktatója: Albert Júlia

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet, magyar tagozat Egyetemi év: 2011-2012 Félév: I. félév I. Általános

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója

II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2012-2013. Félév: I. félév I. Általános információk

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus

Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet kovacs-toth.beata@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció.

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

A tantárgy adatlapja

A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008. Reflektív szociális képzési rendszer a 21.

Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008. Reflektív szociális képzési rendszer a 21. Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. 2012 TARTALOM I. BEVEZETÉS II. A PSZICHOSZOCIÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS I. C. KURZUS SORÁN FELMERÜLŐ ANOMÁLIÁK, ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA Egyéni

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció

Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium OM azonosító: 036056 : 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos út 15-17. : 59/530-177; 59/530-150 /fax: 59/530-178; 59/530-149 E-mail:

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Témakörök. Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak. A kommunikáció alapfogalmai

Témakörök. Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak. A kommunikáció alapfogalmai Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak 2011-2012. tanév I. félév Óra: csütörtök 13.40 15.10 Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak

Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak 2012-2013-as 2013 tanév I. félév Óra: szerda 13.40 15.10 Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben