I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet, magyar tagozat Egyetemi év: Félév: I. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: A sajtószóvivő (A közszereplés alapjai) (Instituţia purtătorului de cuvânt) Kódszám: CRPM 3145 Kreditszám: 5 kredit Helyszín: Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Órarend: Heti két óra kurzus és egy óra szeminárium, a tagozaton kifüggesztett órarend szerint. II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Név, tudományos fokozat: dr. Kádár Magor, egyetemi adjunktus Elérhetőség ( cím, esetleg telefonszám): Fogadóóra: Kedd, , Kari épület, 404-es iroda, előzetes bejelentkezés alapján. III. A tantárgy leírása: A féléves gyakorlati személetű tárgy célja felkészíteni a hallgatókat a tágabb értelemben vett közszereplése, ezen belül pedig elsősorban a nyilvános beszédekre és a médiaszereplésre. Fontos, hogy a hallgatók maguk is gyakorolhassák a sajtószóvivői szerepkört, a verbális és nonverbális csatornák használatát, az interjúnyilatkozat, a kamera előtti beszédet és mozgást. Elsajátítva ezeket a technikákat a diákok felkészülhetnek a sajtószóvivő szerepkör betöltésére, vállalhatnak nyilvános előadásokat és médiaszereplést. Metodikai módszerek a gyakorlatoztatás és a csoportmunka, illetve a tapasztalati- és élménypedagógia által elsajátítani a médiaszereplés eszközeit és módszereit. Elsődleges szempont a hallgatók kommunikációs képességeinek a fejlesztése, illetve a közszereplés, az üzenet megfogalmazása és kódolása, a verbális és nonverbális csatornák használata vagyis olyan tevékenységek, amellyel minden gyakorló médiás és kommunikációs szakember munkája során találkozik. A kurzus első felében a személyközi kommunikációs technikákkal és elemzési módszerekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, a félév második felében pedig a társadalmi szintű kommunikációs készségek fejlesztési módszereivel. Az összevont szemináriumok tágabb időkerete lehetőséget biztosít arra, hogy az ismertetett témakörökön túlmenően a résztvevők is érvényesülhessenek, kipróbálva saját magukat, személyre szóló visszajelzéseket is kapjanak. Mindezt egy gyakorlatias, interaktív környezetben, ahol a hallgatók kommunikációs gyakorlatokban vesznek részt, kiscsoportos munkát folytatnak, szimulációs helyzeteket oldanak meg, de sor kerül kamerás felvételekre, visszajátszásokra, a médiaszereplések elemzésére, bemutatók és esettanulmányok megtárgyalására is. A közszereplés alapjai nem kondicionált gyakorlati jellegű szaktárgy, amelynél rendkívül fontosak a kondicionáló tárgyak: Kommunikációelmélet, A verbális kommunikáció (esetenként a nonverbális kommunikáció), az Interperszonális kommunikáció illetve a Tárgyalástechnika és az Önismeret tárgyak egyes elemeit. A tárgy a már tanult elemeket 1

2 ismételi át és összegzi, rendszerbe foglalva őket, éppen ezért felvételének feltétele az említett tárgyak sikeres lezárása. IV. Kötelező könyvészet: A kurzus saját egyetemi jegyzettel rendelkezik: KÁDÁR Magor: Verbális és nonverbális kommunikáció. A közszerepléstől a jelolvasásig. (Kriterion Kiadó Kolozsvár, 2011.) Ezt kiegészítik még a szemináriumi gyakorlatokhoz kiosztott írott emlékeztetők (hand-outs) a gyakorlatok leírásával és a szükséges háttér-információkkal. A kiegészítő könyvészeti olvasmányoknál fel van tüntetve azok elérhetősége is. V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár: A előadás és szeminárium a hagyományos segédeszközök mellett az előadás- és képzéstechnikában használatos eszközöket is igénybe veszi: laptop, videovetítő, esetenként felvevőgép vagy hangrögzítő. Az előadások mindegyikéhez írott emlékeztető is tartozik, amelyet a hallgatók kézbe kapnak, illetve más fogyóanyagok (lapok, filctollak, ötletlapok ) is szükségesek. VI. Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása: 1. Találkozás Alapfogalmak: média, nyilvánosság, közszereplés. Bevezetés s közszereplés tárgykörébe. Szeminárium: Fogalomtisztázások. Gyakorlat: Verbális és vizuális átkódolás. 2. Találkozás A közszereplés alapjai Megjelenés, fellépés. Első benyomás kialakítása. Szeminárium: Szimbólumelemzések. 3. Találkozás A nem verbális kommunikáció I. Rendszer, jellemzők, csatornák Megjelenés, ikonika, paralingvisztika, szagjelek, kronemika Szimuláció: Csendes gyilkos Szeminárium: Fotó- és szimbólumelemzés. Önálló munka: Elemzéshez vizuális anyag gyűjtése. 4. Találkozás A nem verbális kommunikáció II. Mimika, kinesztézia, taktilika. Proxemika, csoportos interakciók. Szimuláció: Kacsintós gyilkos Szeminárium: Fotó- és szimbólumelemzés. Önálló munka: Vizuális anyagok elemzése. 5. Találkozás Médiaszereplés alapjai. A mikrofon és a kamera előtt. Esettanulmány: Médiaképviselők tervezett média-megjelenései 2

3 Szeminárium: Médiaképviselők (műsorvezetők, hírolvasók, riporterek) médiamegjelenésének elemzése. 6. Találkozás A médiaszereplés gyakorlata. Szeminárium: Közszereplők média-megjelenésének elemzése. 7. Találkozás Nyilvános beszéd elmélete. Beszédtípusok és tartalmi felépítésük. A beszédgyártás folyamata. Szeminárium: Beszédalkotás és bemutatás. Önálló munka: Saját beszéd előkészítése. 8. Találkozás Nyilvános beszéd gyakorlata A hatásos beszéd felépítése. Gyakorlati technikák. Szeminárium: Beszédalkotás és bemutatás. Önálló munka: Saját beszéd értékelése. 9. Találkozás A félévi ismerek összegzése, felmérés (zárthelyi vizsga). Szeminárium: Fogalomteszt, önálló munkák kiértékelése. 10. Találkozás Médiaszereplések elemzése I. Szeminárium: Esettanulmányok bemutatása és megvitatása Önálló munka: Médiaszereplések letöltése és elemzése. 11. Találkozás Médiaszereplések elemzése II. Szeminárium: Esettanulmányok bemutatása és megvitatása. Önálló munka: Médiaszereplések letöltése és elemzése. 12. Találkozás Kamerás gyakorlat I. Önálló munka: Saját médiaszereplés előkészítése. 13. Találkozás Kamerás gyakorlat II. Önálló munka: Saját médiaszereplés előkészítése. 14. Találkozás Kamerás gyakorlat III. Önálló munka: Saját médiaszereplés kiértékelése. 3

4 VII. Felmérés/értékelés módja: A végső érdemjegyet a szemináriumi tevékenységek és a szereplések (50%), illetve a félévi záróvizsga (50%) összesített pontszáma adja. A szemináriumi tevékenységet az aktív részvétel (két kamerás szereplés és elemzéseik, illetve a félév alatti gyakorlatok) és az önálló munkák (tervek, elemzések) elkészítése és a határidőknek leadása jelenti. A félévi vizsga egy fogalomtesztből, illetve a könyvészeten alapuló írásbeli vizsgából áll (rövid tartalmi kérdések és egy szintézistétel). A szeminárium sikeres zárásához kötelező mind az önálló munkák leadása határidőre, mind a csoportos munkák bemutatása. Az önálló munkák leadási határideje a következő szeminárium napja, nyomtatott formában. A szerkesztésnek a standard formátumot kell követnie: 12 pontos Times New Roman, 2,5 cm-s (1 hüvelyk) margókeret, egyes vagy másfeles sorköz. Egyezség szerint vállalható az önálló munkák bemutatása a szemináriumokon, de ez nem kötelező. A csoportos bemutatók leadása elektronikus formában történik (rtf, pdf, ppt, prezi vagy videó-állományként) USB hordozón elhozva. A szeminárium sikeres elvégzésének kritériumait, a vizsgára jelentkezés feltételeit, az önálló munkák súlyát a végső értékelésben, a nagyobb feladatokat és a határidőket, illetve a kötelező szakirodalmi olvasmányokat az első szeminárium alkalmával a hallgatók és a tantárgygazda közösen dolgozzák ki és rögzítik. Ezek a feltételek a félév végéig kötelező érvényűek maradnak. VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: A szemináriumokon a jelenlét az egyetemi szabályzat értelmében 70%-os arányban kötelező. Ugyancsak kötelező a feladatok elkészítése és leadása határidőre, illetve a bemutatókon és vizsgákon való megjelenés. Az elmaradt vagy elégtelen parciális vizsgákra vagy a záróvizsga pótlására utóvizsgán van lehetőség. A félév zárása után a szemináriumi tevékenységek már nem pótolhatók, csupán a tárgy ismételt felvételével szerezhető jegy. A felmérések és a vizsga alatti csalások következménye a tantárgyról való kizárás, pótlási lehetőség nélkül. A plagizálások a tanszéki eljárásoknak megfelelően kezeltek. Amennyiben hivatalos ünnepek, más események, vagy az oktató (külföldi) távolléte miatt nem lehet a kurzusokat és szemináriumokat az órarendnek megfelelően tartani, az órák pótlására közös megállapodás szerinti (lehetőleg előre hozott) időpontokban kerül sor. IX. Választható/opcionális könyvészet: 1. ADAMIK Tamás A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra: Retorika. Osiris Kiadó, Budapest, ATKINSON HILGARD: Pszichológia. Osiris Kiadó Budapest, Eredeti kiadás: Atkinson & Hilgard s Introduction to Pychology. Fourteen Edition. Wadsworth, a Thomson Leading Company, BIRKENBIHL, Vera: Testbeszéd. A testbeszéd megértése. Trivium Kiadó Budapest, Eredeti kiadás: Vera F. BIRKENBIHL: Signale des Körpers. mvgverlag, Redline GmbH, Heilderberg, Germany, 3rd edition in CARNEGIE, Dale: Sikerkalauz 3. A hatásos beszéd módszerei. Gladiátor Kiadó, Budapest, Eredeti kiadás: Dale CARNEGIE: The Quick and Easy Way to Effective Speaking. Dale Carnegie and Associates Inc, New York, COLLETT, Peter: Cartea gesturilor europene. Trei Kiadó Bukarest, Eredeti kiadás: Peter COLLETT: Foregin bodies. A Guide to European Manerism. Simon & Schuster Ltd. A Paramount Communication Company. London,

5 6. COLLETT, Peter: Cartea gesturilor. Cumputem citi gandurile oamenilor din actiunile lor. Trei Kiadó Bukarest, Eredeti kiadás: Peter COLLETT: The Book of Tells. How to Read People s Minds from Their Actions by the Big Brother resident psychologist. Transworth Publishers / The Random House Group Ltd, London, ECO, Umberto: Az arc nyelvezete. [http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre53/eco.htm], augusztus 15. Eredeti kiadás: Umberto ECO: Il linguaggio del volto in: Umberto Eco: Sugli specchi e altri saggi. Milano, Bompiani, EKMAN, Paul FRIESEN, Wallace V.: Unmasking the Face. A guide to recognizing emotions from facial expressions. Malor Books, Cambridge, MA, EKMAN, Paul: Beszédes hazugságok. A megtévesztés árulkodó jelei a politikában, az üzletben és a házasságban. Kelly KFT, Budapest, Eredeti kiadás: Paul EKMAN: Telling Lies. W. W. Norton & Company, Inc., FORGÁCS József: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat-Kairosz Kiadó, Budapest, Eredeti kiadás: Joseph P. FORGAS: Interpersonal Behaviour. The Psycology of Social Interaction. Pergamon Books Ltd., Oxford, év nélkül. 11. GALLO, Carmine: Steve Jobs, a prezentáció mestere. Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók. HVGF Kiadó Zrt., Budapest, Eredeti kiadás: Carmine GALLO: The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience. McGraw-Hill, GLADWELL, Malcom: Ösztönösen. A döntésről másképp. HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2005, Eredeti kiadás: Malcom GLADWELL: Blink: The Power of Thinkikng without Thinking. Kiadó nélkül, GRIFFIN, Em: Szerezzünk barátokat és becsüljük meg őket! Harmat Kiadó Budapest, Eredeti kiadás: Em GRIFFIN: Making Friends (& Making Them Count). InterVarsity Press, Downers Grove Illinois, HERNÁDI Sándor: Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest, HULL, Raymond: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, Eredeti kiadás: Raymond HULL: Successful Public Speaking. ARCO Publ. Co., New York, KÁDÁR Magor: A média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereiről. Kriterion Kiadó Kolozsvár, NÉMETH Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei / 2. Századvég Kiadó Budapest, NÉMETH Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve. Osiris Kiadó Budapest, PRATAKINS, A. R.- ARONSON, E.: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Ab Ovo Kiadó Budapest, RUDAS János: Delfi örökösei. Gondolat Kiadó Budapest, SĂFTOIU, Claudiu: Jurnalismul politic. Manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea mass-media de către politicieni. Trei Kiadó Bukarest, SZÁLKÁNÉ GYAPAY Márta: Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, WACHA Imre: A korszerű retorika alapjai I-II. Szemimpex Kiadó Budapest, év nélkül. 24. Wacha Imre: A nem verbális kommunikáció eszköztára (jegyzet). [http://www.kodolányi.hu/szabadpart/32/32_komm_wacha.htm], augusztus WACHA Imre: A retorika vázlata. Kézirat, Kiadja a Magyar Rádió Nyelvi Bizottsága, WACHA Imre: Beszédművelés gyakorlószövegek. Beszédtechnika, szövegértelmezés, szövegmegközelítés, beszédstílus. Radioprint Kft, Budapest, Filmsorozat Ekman szemléltetéséhez: Lie to Me, season I II III. ( ). 5

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem-Filozófia Kar Egyetemi év: 2008 2009 Félév: I. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányi Tájékoztató Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató 2014-2015-ös tanév Győr, 2014 9021 Győr, Káptalandomb 7. 1 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

VIRTUÁLIS CAMPUS A GYAKORLATBAN

VIRTUÁLIS CAMPUS A GYAKORLATBAN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Miskolczi Ildikó Szolnoki Főiskola miskolczi.ildiko@gmail.com Készült a Somos Alapítvány támogatásával VIRTUÁLIS CAMPUS A GYAKORLATBAN Absztrakt A dolgozatban áttekintést

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben