JOGPONT HÁLÓZAT. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGPONT HÁLÓZAT. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk! www.jogpont."

Átírás

1 JOGPONT HÁLÓZAT Már a régió 27 helyszínén nyújtunk INGYENES JOGI és információs TANÁCSADÁST munkavállalással társadalombiztosítással és vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk!

2 Készítette: Pauker Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Vértes Gábor ügyvezető igazgató Budapest, 2010

3 Tartalom Köszöntő... 4 Pár szó a jogsegélyszolgálatról... 6 A Jogpont Hálózat... 6 A pályázat... 6 Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai... 7 A munkáltatói és munkavállalói jogsegélyszolgálat kialakításának indoka... 8 Összefogás 7 régió, 7 pályázat - egy konzorcium, azonos elvek...10 A következő alapelveket fogalmaztuk meg...10 Projektcélok...11 Jogi területek...11 Célcsoport...11 Kommunikáció...11 Mik azok a Jogpontok? Szolgáltatási területek MUNKAJOGI tanácsadás TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken TÁRSASÁGI és CÉGJOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken Információszolgáltatás a vállalkozásokat támogató szolgáltatási csomagra A projekt során átadott iratminták, kiadványok, szórólapok, reklámtárgyak átadása az ügyfelek részére...14 Miért az ÁFEOSZ?...14 A projektcélok...16 Az ügyfelek...17 Dél-Alföldi Jogpont Hálózat Jogi segítség a munka világában...18 A jogi segítségre szükség van...18 Az eredmények Dél-Alföldi Régió helyszínek:

4 Tisztelt Érdeklődő! Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének (ÁFEOSZ) elnökeként tisztelettel köszöntöm. Egy olyan egyedi kezdeményezésre kívánom figyelmét felhívni, mely nagymértékben megkönnyíti életét. Ez a kezdeményezés a Jogpont Hálózat, mely februárjában kezdte meg működését, és arra vállalkozott, hogy ingyenes jogi segítséget nyújtson a munkajog, cégjog és társadalombiztosítás területén. A Jogpont Hálózat jelenleg az ország 151 helyszínén nyújtja ezt a szolgáltatást szakértő, gyakorlott jogászok közreműködésével, s legfontosabb célja az elérhető jogi segítség biztosítása az ország minden lakosának. A Jogpont Hálózat öt érdekvédő szervezet közös összefogásával valósul meg: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Magyar Iparszövetség (OKISZ), Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ). 4

5 Célunk, hogy jogi segítséget nyújtsunk a munkavállalóknak, a kis- és középvállalkozásoknak, ezzel támogatva a munkaerőpiacra történő belépést, illetve a vállalkozóvá válást. A Jogpont Hálózat működése Magyarországon elősegíti a jogtudatos magatartás gyakoriságának növekedését, segít a peres ügyek megelőzésében, a jogi ismeretek bővülésében, a jogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkentésében. Hozzájárulhat az aktív, önsegítő, civil öntudatra épülő helyi társadalmi közösségek kialakulásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, konkrét ügyek hatékony megoldásához. Magyarországon számtalan a munkaügyi probléma és konfliktus, ennek elsődleges oka a munkavállalók és a munkaadók jogi tájékozatlansága. A JOG- PONT Hálózat által egy integrált, a munkavállalót és a munkáltatót egyenlő mértékben támogató jogsegélyszolgálatot hoztunk létre, egy ügyfélközpontú és rugalmas szolgáltatási rendszert. A szolgáltatás az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Társadalmi Párbeszéd Központ együttműködésével valósul meg. Remélem, hogy a Jogpont Hálózatról, ügyfélfogadási helyszíneiről, eseményeiről hasznos információkat nyújtunk, és jelen kiadvány segítségével tovább bővülhet ismerete a Jogpont Hálózat szolgáltatásairól. Dr. Zs. Szőke Zoltán az ÁFEOSZ elnöke a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat konzorciumának vezetője 5

6 Pár szó a jogsegélyszolgálatról Először az ország mind a 7 régiójában működő Jogpont Hálózat közös elemeit mutatjuk be, hiszen egy országos konzorcium minden régióra kiterjedő tevékenységének a része a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat. Ezt követően térünk rá a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat című projekt bemutatására, a dél-alföldi jogsegélyszolgálat sajátosságaira. A Jogpont Hálózat Egyedülálló kezdeményezés, amelynek keretében létrejött a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek hatékony együttműködése. A pályázat elkészítése és Jogpont hálózat kiépítése közös összefogás, csapatmunka eredménye. Minden munkavállaló, munkáltató, vállalkozó érdekében kialakított közös kezdeményezésről van szó. Pályázat leadása: április Bizottsági döntés: október Jogpontok nyitása: február Az Európai Uniós forrásból megvalósuló JOGPONT hálózat, egy olyan díjmentes tanácsadó szolgáltatást takar, amelyhez bátran fordulhat mindenki, akinek munkajogi, társadalombiztosítási jogi vagy társasági és cégjogi problémája, kérdése van. A program egyik célja többek között, hogy segítse a munkaerőpiacra való belépést, a vállalkozóvá válást, valamint a nagyobb foglalkoztatás-biztonság kialakulását, és ezáltal a magyar gazdaság helyzetének pozitív támogatását. A pályázat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) a társadalmi megújulás célkitűzésének megvalósulását szolgálja a TÁMOP, azaz Társadalmi Megújulás Operatív Program. Ennek keretében kerül megvalósításra - a 2. prioritáson 6

7 belül - a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat című TÁMOP / azonosítószámú projekt. Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai: Államreform Operatív Program (ÁROP) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Regionális Operatív Programok (ROP) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) A TÁMOP Prioritásai: 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás regionális versenyképesség célkitűzés alá tartozó régiók 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2. prioritás tartalma 1 : A gazdaság és munkaerőpiac változásához szükséges a munkavállalók és mun akcióterv alapján 7

8 káltatók folyamatos alkalmazkodása. Az alkalmazkodás elősegítése és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének egyik legfontosabb eszköze a képzés, de támogatni kell azokat a szervezeteket és intézményrendszereket is, amelyek elősegítik a változásokhoz való alkalmazkodást, a gazdasági és társadalmi kihívásoknak való megfelelést. Intézkedések: 2.1 A képzéshez való hozzáférés segítése 2.2 A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése 2.3 A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 2.4 Rugalmasság és biztonság 2.5 A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között 2.6 Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése 2.7 Átlátható munkaerőpiac A konstrukció: Az Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése a társadalmi partnerségben, párbeszédben való hatékony részvétel segítése érdekében. A jogsegélyszolgálatok rendszere Magyarországon széttagolt, területileg és a célcsoport tekintetében is egyenlőtlenségek jellemzőek rá. A regionális szinten szervezett jogsegélyszolgálat elősegíti a munkáltatók, munkavállalók és vállalkozni szándékozók azonos színvonalú információhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését. A munkáltatói és munkavállalói jogsegélyszolgálat kialakításának indoka Az emberi erőforrások és a munka világának minőségi javulásához az egyik legfontosabb előfeltétel a jogi szolgáltatások erősítése, valós szükségletekhez igazítása. Ehhez elengedhetetlen a munkaerőpiaccal összefüggő jogágak te- 8

9 rületén korszerű szolgáltatási rendszerek kialakítása és működtetése. A jogkövető magatartás biztosításához és a munkaerőpiac stabilitásához vezető út a jogok és kötelezettségek pontos ismeretén és a prevención nyugszik. Számos esetben derül fény a munkavállalók kiszolgáltatottságára a munkáltatóval szemben. Ennek oka gyakran az, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem rendelkeznek kellő jártassággal a munkajogban, illetve a munkajogi rendelkezések alkalmazásában. A jogellenes viselkedés általában jogi ismeretek hiányából adódik. Továbbá fontos foglalkoztatási kérdés, hogy a munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítése a munkaerő-piaci eszközök egyik fajtája. Ennek hatékonyabb alkalmazását elő kell segíteni a vállalkozásindítással kapcsolatos jogi ismeretek, tanácsok és információk átadásával. Ezért indokolttá vált egy olyan jogsegély-szolgálati hálózat létrehozása, amely ingyenes jogi segítséget nyújt mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, illetve a vállalkozni kívánók részére. Napjainkban az ember életének számos területét törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályozzák. A JOGPONTOKON keresztül munkajogi, társadalombiztosítási jogi, a munkavállalásra vagy vállalkozás indítására vonatkozó tanácsadást, jogvédelemmel kapcsolatos ismereteket kapnak az ügyfelek. Egy a munka világát lefedő jogsegélyszolgálat előmozdítja a munkavállalók alkalmazkodóképességének javulását, a gazdasági-társadalmi változásokra való felkészülését, és hozzájárul a munkaerő foglalkoztathatóságának megőrzéséhez. A TÁMOP B komponensének célja az egész országot lefedő jogsegély-szolgálati hálózat létrehozása volt. A jogsegély-szolgálati hálózat tevékenysége elősegíti a munkaerőpiacra való belépést, magában foglalja a munkáltatóknak és a munkavállalóknak nyújtott munkajogi és társadalombiztosítási jogi tanácsadást és segítségnyújtást, az egyenlő bánásmód megsértésével összefüggő jogi tanácsadást, valamint a munkavállalók (munkanélküliek) vállalkozóvá válásával kapcsolatos tanácsadást. 9

10 A munkajogi tanácsadás és segítés a szolgálathoz forduló ügyfelek konkrét jogi problémáinak megoldásában való segítségnyújtásra, jogvédelemre, a munkajogi viták megelőzésére stb. terjed ki. A vállalkozóvá válás segítése érdekében a tanácsadás felöleli a vállalkozási formákról nyújtandó tájékoztatást, a vállalkozás indításához szükséges jogi és gazdasági lépések konkrét segítését, iratminták közlését, iratszerkesztést, stb. A nyilvános, hálózatszerű működés elősegítheti a jogtudatos magatartás fejlődését, a jogi ismeretek bővülését, a jogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkenését. Érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül lehetetlen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés folyamatában. Összefogás 7 régió, 7 pályázat - egy konzorcium, azonos elvek Az országos jogsegélyszolgálatot biztosító Jogpont Hálózatot a szakszervezetek és munkáltatók összefogása alakította ki. A konzorcium tagjai: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége /MSZOSZ/ Magyar Iparszövetség /OKISZ/ Ipartestületek Országos Szövetsége /IPOSZ/ Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége /ÁFEOSZ/ - a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat gesztora Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége / KISOSZ/ A következő alapelveket fogalmaztuk meg: A jogviták megelőzése Jogesetek értékelése 10

11 Munkajogi, társadalombiztosítási, társasági- és cégjogi tanácsadás, iratszerkesztés A munkáltatók és munkavállalók kisvállalkozást működtetők és alapítani szándékozók részére jogi szolgáltatás, a vállalkozóvá válás elősegítése Projektcélok: munkaviszonyok állandóságának biztosítása Jogbiztonság elősegítése foglalkoztatás-biztonság megtartása Jogi területek: Munkajog Társadalombiztosítási jog Társasági és cégjog Célcsoport: Munkavállalók Fiatalok, pályakezdők Hátrányos helyzetű emberek Munkanélküliek Vállalkozóvá válni kívánók Kis- és középvállalkozások Kommunikáció: Alapvető cél: a lakosok tudják, van ingyenes és elérhető jogi segítség a munka világát érintő kérdéseikre, panaszaikra és problémáikra Bizalommal forduljanak a Jogpont Hálózathoz Területek: TV 11

12 Internet Nyomtatott sajtó Rádió Rendezvények Szórólap Plakát Tájékoztatási táblák TÁMOP Társadalmi Párbeszéd Központ projektjének bizonyos elemei a 7 régiós pályázat segítésére: módszertani útmutató kidolgozása iratminták készítése képzések szervezése kommunikáció segítése elemzések készítése adatok gyűjtése és feldolgozása Mik azok a Jogpontok? A jogi segítséget és tanácsadást igénybe vevő ügyfelek számára, meghatározott ügyfélfogadás alapján nyitva tartó irodák, ahol színvonalas munkajogi, cégjogi, társadalombiztosítási és a vállalkozóvá válással kapcsolatos információhoz és segítséghez juthat mindenki. Az érintett területet kiválóan ismerő jogászok a Jogpontokon segítséget nyújtanak a törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályaiban való eligazodáshoz. A Jogpont Hálózat lefedi az országot, így minden ügyfél a számára legelőnyösebben elérhető helyszínen veheti igénybe a kínált szolgáltatásokat, teljesen ingyenesen. 12

13 Szolgáltatási területek: MUNKAJOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken: Munka Törvénykönyve, közalkalmazottakról, köztisztviselőkről szóló törvény munkavédelem, bérgarancia, munkaidő, pihenőidő, szabadság, munkaügyi viták, foglalkoztatás kedvezményei és terhei, álláskeresők támogatásai, foglalkoztatási törvény, esélyegyenlőség, munkaügyi-munkavédelmi bírságok, munkavégzéssel összefüggő szabálysértések TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken: járulékok, kedvezmények, Start kártya, egészségbiztosítás, nyugdíjrendszer, öngondoskodás, nem biztosítottak helyzete. TÁRSASÁGI és CÉGJOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken: cégalapítás, vállalkozóvá válás, csőd- és felszámolási eljárás, egyesületek, alapítványok, közhasznú tevékenységek Információszolgáltatás a vállalkozásokat támogató szolgáltatási csomagra: amely a kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók, garanciavállalások, banki hitelek, a pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő támogatási, pályázati lehetőségek megismerhetőségéről tájékoztat. 13

14 A projekt során átadott iratminták, kiadványok, szórólapok, reklámtárgyak átadása az ügyfelek részére. Az ügyfél egyszerű, azonnal elkészíthető, kizárólag egyoldalú nyilatkozatainak megszerkesztése, ha az közvetlenül az ügyfél az előbb felsorolt jogi területeket érintő kérelem, figyelmeztetés vagy felszólítás. Az iratszerkesztés nem terjed ki pl. a bírósági vagy hatósági eljárással és ügyintézéssel, cégeljárással kapcsolatos nyilatkozatokra, beadványokra, valamint az ügyvédi ellenjegyzést kívánó iratokra. A jogi képviselet ellátása nem tartozik a tevékenységi ügykörbe. DÉL-ALFÖLD TÁMOP / , főpályázó: ÁFEOSZ Miért az ÁFEOSZ? Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége /ÁFEOSZ/ január 13-án alakult munkaadói érdekképviseleti szövetség. Alapítói szövetkezetek és gazdasági társaságok. Működési formája: egyesület. A kereskedelmi ágazatban látja el tevékenységét, szolgáltatásait az élelmiszer napi cikk kereskedelemben tevékenykedő szövetkezetek és társaságok részére biztosítja, melyek az ország minden részében működnek. Az ÁFEOSZ tevékenysége alapvetően vállalkozói érdekképviselet, melynek során a kereskedelmi szövetkezetek (áfész-ek) és kereskedelmi társaságok érdekeit védi és képviseli a kormányzattal, hatóságokkal való kapcsolatban. Tevékenysége döntően a gazdasági érdekképviselet területére terjed ki, a munka világával összefüggő kérdéseket gondoz, részt vesz az országos érdekegyeztető fórumokon, így alapítója és azóta is tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak és a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságnak. Tagja a Kis- és Középvállalkozások Érdekképviseleti Szövetségének (KÉSZ), részt vesz a Gazdasági Szociális Tanácsban (GSzT). Az ÁFEOSZ kereskedelmi, közgazdasági szakközépiskolát tart fent Kecskeméten

15 óta tagja az EUROCOOP-nak, mely az európai szövetkezeteket és szövetségeket tömöríti és hozzájárul azok versenyképességének javításához. Az ÁFEOSZ, mint országos szervezet, szolgáltatásokat nyújt, melyek hozzájárulnak a tagok versenyképességének javításához, a munkaerőpiac fejlődéséhez. Ezek körébe tartozik az adózási, számviteli, pénzügyi, tárasági és szövetkezeti jogi, munkajogi, pályázati tanácsadás, a közösségfejlesztéshez történő segítségnyújtás. Alapítója a Bartólák Mihály Fiatalokkal a Jövőért Alapítványnak, amely tehetséges és szociálisan rászorult hallgatóknak nyújt ösztöndíjat. A szövetség igyekszik minél több területen a társadalmi felelősségvállalásban szerepet magára vállalni. Az ÁFEOSZ jogi útmutatókkal és tanácsadással segíti tagjait, részletes információkat nyújtva a nemzetgazdasági folyamatokról. A hatóságokkal való rendszeres kapcsolat révén segíti a tagszervezeteket a napi gazdasági problémák megoldásában, a jogkövető magatartás kialakításában. Az ÁFEOSZ mindig is törekedett rá, hogy tagjainak megfelelő jogi szaktanácsadást és segítségnyújtást biztosítson, a beérkezett jogi kérdésekre szakszerűen és gyorsan válaszoljon. A jogszabályok fontosabb módosításait és azokra történő felkészülés lehetőségeit tagszervezeteihez eljuttassa. Hiszen ez szövetségünk egyik célja és legfőbb tevékenysége. Ám az ország egész területén fontos, hogy a munkajogi, társadalombiztosítási vagy társasági jogi kérdések rendezésére helybeli segítséget kapjanak az emberek. Ezért megkerestük munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteket a régióban, akikkel közösen meghatároztuk azokat a helyszíneket, ahová a JOGPONT-kat terveztük. Döntöttünk arról, hogy együtt, konzorciumban valósítjuk meg a projektet. Szándéknyilatkozat került aláírásra a felek között a helyszínek vonatkozásában a projekt gesztorságára. Rögzítettük a projektmenedzsment személyi szükségletét, a kiválasztás szabályait. 15

16 A projektcélok Célkitűzésünk a munkaviszonyok állandóságának, jogbiztonságának, foglalkoztatás-biztonságának támogatása, mely mindkét oldal számára előnyökkel jár: a munkavállalónak (a munkahely, a jövedelem, a szakképzés kiszámíthatósága) és a munkáltatónak is (személy-szükséglet tervezhetősége, folyamatos továbbképzés). Ezáltal elkerülhető lehet a "hop-on, hop-off" munkahelyek terjedése, stabilizálódhatnak a mikró-, kis- és középvállalkozások a dél-alföldi régióban. A munkavállalók és munkáltatók tájékozatlanságának munkajogból, szociális jogból adódó jogaik, kötelezettségeik terén egyik okozója az ilyen irányú információs rendezvények hiánya. Ha megkapják a jelenleg hiányzó jogi segítségnyújtást növekedni fog a munkahelybiztonság -megtartás, emellett kezelhetővé válnak a munkaügyi viták. Céljaink eléréséhez, az ismerethiány ellensúlyozásához, célzott, korszerűen szervezett jogi tanácsadásra, tájékoztatásra van szükség, továbbá támogatásra a munkajogi, társasági jogi, társadalombiztosítási jogi terülteken. Egyúttal szükséges, hogy a munkavállalók felismerjék a nem jogszabályszerű munkajogi és társadalombiztosítási körülmények következményeit az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogosultságaikra. Cél hosszú távon, hogy csökken a munkanélküliség, javul a vállalkozóvá válás, minőségi javulás érhető el az emberek jogérzékének, jogismeretének területén. A tervezett projekttevékenységeken keresztül hozzájárulunk a Dél - Alföldi Régióban a munkaerőpiac pozitív, egyesítő hatású és zökkenőmentes kialakításához, célorientált és hatékony fejlesztéséhez. A projekt tevékenysége által a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek, hatóságok és intézmények között tartós együttműködés jön létre, amely lehetővé teszi a gyors és állandó információ- és tudásanyagcserét, megkönnyítve az érintett szervezetek együttműködését. Ezek eredményeként egyszerűsödik az ügymenet, és hosszú távon elérjük a magyar gazdaság, a munka világa szereplőinek aktivitásának növelését. 16

17 A Dél-Alföldi Régió egész területén hatékony és rendszerszemléletű tartalmi, szervezeti és fizikai fejlesztésekre van szükség. Szakszerű jogi segítségnyújtással, iratszerkesztéssel a munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítésével a "Dél - Alföldi JOGPONT hálózat" hozzájárulhat a bírósági ügyek csökkenéséhez, a legfontosabb jogi ismeretek elterjedéséhez, az emberek és társadalmi csoportok egymás iránti toleranciájának, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez. A JOGPONT hálózat szolgáltatási, fejlesztési stratégiájának főbb elemei, hogy regionális szinten eljusson minden nagyobb városba, kistérségbe, kiemelten hátrányos kistérségekbe, ahol tevékenységével elősegíti a munkaerőpiacra való belépést, biztosítja a munkáltatóknak és a munkavállalóknak a munkajogi, társadalombiztosítási, társasági és cégjogi tanácsadást. A munkajogi tanácsadás a JOGPONT szolgálathoz forduló emberek konkrét jogi problémáinak megoldásával, a jogviták megelőzésével fejti ki aktív tevékenységét. A vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadás átfogja a vállalkozás indításához szükséges jogi és gazdasági lépéseket, iratminták szerkesztését, cégjogi problémák kezelését. A jogi segítség legyen elérhető mindenki számára. Az ügyfelek A Jogpontokhoz bárki fordulhat. Személyre szabott a tanácsadás. Fontos követelmény, hogy a regionális jogsegély-szolgálati hálózat ösztönözze, a díjtalan tanácsadással és információs szolgáltatás nyújtásával a munkaerőpiacra való belépést, továbbá a vállalkozóvá válással kapcsolatban gyors információhoz jutást, valamint a nagyobb foglalkoztatás-biztonság kialakulását és a vállalkozóvá válás elősegítését a dél alföldi régióban. Legfontosabb elvünk, hogy a régió minden munkavállalója, vállalkozója, lakosa minőségi és elérhető jogi segítséghez jusson, ezért úgy alakítottuk ki Jogpont Hálózatunk, hogy a megyeszékhelyeken kívül is biztosítani tudjuk a jogsegély-szolgáltatást. Célunk, hogy mindenki a saját egyéni körülményeinek megfelelő Jogponton, igényeinek megfelelő jogi segítséget kapjon. 17

18 Célzott segítséget igyekszünk nyújtani az állampolgárok, azon belüli bontásban a munkavállalók, munkáltatók részére, kiemelten a fiatalok, hátrányos helyzetű emberek, munkanélküliek és álláskeresők, pályakezdők, valamint hátrányos kistérségben elhelyezkedő vagy kisméretű munkáltatók részére a Dél-Alföld térségéből. Ezek a munkavállalók és munkáltatók a projekt széles körű információs és tanácsadó tevékenységén keresztül tájékoztatást kapnak a foglalkoztatás, a szociális jog, munkajog, valamint a cégjog keretfeltételeiről. A Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve, tevékenységünkből fakadóan határozzuk meg a célcsoportot. A munkavállalók és munkáltatók jelentős része nincs tisztában a jogi környezetével, hiányos ismeretekkel bír a jogérvényesítés területén. Dél-Alföldi Jogpont Hálózat Jogi segítség a munka világában Jogpont Hálózat a régióban 27 helyszínén biztosít magas színvonalon jogi tanácsadást Térítésmentes, díjtalan jogi és információszolgáltatás Az ország jogrendszerét kiválóan ismerő, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt A jogi segítségre szükség van A gazdasági válság megerősítette a szükségletet, amely a Jogpont Hálózat létrehozását indokolta. Bár a pályázati elvárásokhoz képest igen magas ügy és ügyfélszámmal kalkuláltunk, ám az érdeklődés meghaladja elképzeléseink. Jogászaink maximális kapacitással működnek, számos témakörben keresik fel őket munkavállalók és vállalkozók. A tervezhetőség, átláthatóság, projekt célok teljesíthetősége érdekében az ügyfélforgalom regisztrálása mellett döntöttünk. A Jogpontokon tevékenykedő ügyvédek minden ügyfélről és ügyről adatlapot készítenek, amelyet online feltöltenek. Ezáltal gyorsan és egyszerűen tud a projektmenedzsment fontos következtetésekre jut- 18

19 ni. A fél év után esedékes felülvizsgálat során az is kiderült mely Jogpontok forgalma hogyan alakul, hol van szükség bővítésre, feladat vagy kapacitás átcsoportosításra. Jogászaink tapasztalata szerint az emberek igénylik ezt a lehetőséget és szívesen élnek vele, nagy segítségnek tartják, hogy van kihez fordulni mindennapi problémáikkal, olyanokhoz, akik szakszerű segítséget tudnak nyújtani. Számos jogtalan felmondásból, munkajogi vitából előállt helyzetet oldottak meg kollégáink a hozzájuk forduló ügyfeleknek, ezáltal gyorsan és egyszerűen szabadultak meg jogi problémáiktól ügyfeleink, számos hosszadalmas és fárasztó jogi procedúrát spóroltak meg egy Jogpont látogatással. A tapasztalat szerint legtöbbször munkajogi kérdéssel keresik fel kollégáinkat főként munkavállalók /jogtalan felmondás, jogellenes munkavégzés, foglalkoztatás, szabadság megsértése, túlmunka/ és számos esetben munkáltatók /munkavégzésre alkalmatlan állapotban megjelenő munkavállaló, munkavállalói károkozás, utasítások be nem tartása/. Ám ezzel ellentétben van olyan település, ahol a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb megkeresés a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadás miatt történik. A társadalombiztosítás területén a legtöbb ügyfél kérdése a nyugdíjazással és egyéb TB ellátásokkal kapcsolatos jogosultsági feltételek megismerésére vonatkozik, amelyet a bonyolult és sokszor szerteágazó szabályozás indokol /leggyakoribb: nyugdíj korengedményes, korkedvezményes jogosult-e, GYES, GYED, terhességi és gyermekágyi segély mikortól, meddig jár, rokkantsági nyugdíj, baleseti járadék/ Az adatlapok és az általunk készített kérdőívek segítenek a foglalkoztatás és jogi vetületeinek feltérképezésében. A nyert információk hozzájárulnak a Hálózat fejlesztéséhez, a jogterületek kiterjesztésének irányához (mire van igény), valamint az emberek mindennapi problémáinak felkutatásához és a jogi segítség valós szükségletekhez alakításához. Továbbá, mint érdekképviseletek a kapott információkat hasznosítjuk érdekérvényesítő tevékenységünk során a jogszabályalkotás területein, a munkaerőpiac fejlesztési kérdéseiben. 19

20 Az ügyfelek elégedettek, amit jól mutat, hogy sokan többször, több kérdéssel is felkeresték Jogpontokat. 2 Az eredmények Az országos Jogpont Hálózat díjmentes segítségét több mint munkavállaló és vállalkozó vette már igénybe munkajog, cégjog és társadalombiztosítás területén. A Dél-Alföldi Jogpont Hálózat irodái februárig több mint 3500 ügyet kezeltek. A dél-alföldi régióban februárjától 22 Jogpont, októbertől már 23 Jogpont iroda (új Jogpont Kiskunhalason) nyújtott jogi segítséget, tanácsokat és információkat januárjában elmondható, hogy a Jogpont Hálózat országosan, és ezen belül a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat is kiemelkedően sikeres évet zárt, a kiépült Hálózat mindhárom megyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) kiváló eredményekkel működik. A jogászok teljesítményének és kitartó munkájának köszönhetően a hálózat valódi segítséget nyújt a kiemelt jogterületen problémájukkal hozzánk forduló ügyfelek részére. A Dél-Alföldi Jogpont Hálózat januárjától tovább bővült! Az éves tapasztalatoknak megfelelően került sor új helyszínek nyitására, a meglevő és kiemelkedő ügyfélforgalmat mutató Jogpontok ügyfélfogadási idejének bővítésére, illetve ahol szükségesnek mutatkozott átalakítására. A Hálózat kapacitásának bővítése érdekében felülvizsgáltuk az év végén Jogpontjaink működését. A Hálózat fejlesztése során, új helyszínek kialakításánál törekedtünk arra, hogy biztosítsuk a régió arányos és megfelelő lefedettségét, bővíteni tudjuk tevékenységünket, ezáltal új helyszíneken, illetve meglevő helyszíneken emelt óraszámmal még több ügyfél számára vált elérhetővé 2 Adatgyűjtés a TÁMOP projekttel együttműködésben történik. Dél-alföldi régióban február 11-ig összesen: 3677 db; Megoszlás: Bács-Kiskun Megye: 1727 db Csongrád Megye: 849 db Békés Megye: 1101 db 20

21 szolgáltatásunk január hónaptól 3 új helyszínen nyitottunk Jogpontot: Sándorfalván, Kiskőrösön és Mezőkovácsházán. Növeltük Jogpontjaink óraszámát 7 Jogponton, 6 településen: Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Kalocsán, Békéscsabán és Gyomaendrődön. Továbbá megtörtént a Hálózat működésének fejlesztése és az ehhez szükséges lépések, az ügyfelek és az ügyfélforgalom visszajelzései alapján Dévaványáról a Jogpont változatlan ügyfélfogadással és jogásszal átkerült Szeghalomra, mivel ez a település könnyebben elérhető, és várhatóan több ügyfél kiszolgálására alkalmas. Bajai Jogpontunk ügyfélfogadása is átalakult ezért az ügyfelek jelzései alapján a továbbiakban rövidebb időben tart nyitva és helyette Bácsalmáson került megtartása az ügyfélfogadási idő fele. A Hálózatot működtető konzorcium együttműködése példaértékű, a munkáltatók és a munkavállalók együtt dolgoznak a közös cél érdekében. Tapasztalataink és a visszajelzések szerint az embereknek szükségük van a Jogpontokon nyújtott segítségre, hogy eligazodjanak a jog útvesztőiben. A cél, hogy a régió lakosai tudják, van megoldás és segítség a munka világát érintő problémáikra, hiszen a munkavállalók, a vállalkozások sokszor találják magukat szembe átfogó munkajogi, társadalombiztosítási, cégjogi problémákkal, melyek megnehezítik mindennapjaikat, akadályozzák haladásukat. 21

22 Helyszínek Bács - Kiskun Dél-Alföldi Régió Ügyfélfogadási idő 6000 Kecskemét, Katona József tér 18. Minden Hétfő: 7:00-9:00 Minden Péntek: 14:00-17: Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula u. 2. Minden hónap 2. és 4. Csütörtök 13:30-17: Lajosmizse, Dózsa György út 105. Minden hónap 1. hétfő 13:30-17: Kiskunmajsa, Fő út 60. Minden hónap 2. és 4. Kedd 15:00-17: Kiskunhalas, Kossuth u. 27. Minden hónap 1. és 3. hétfő 9:00-12: Baja, Táncsics M. u. 15. Minden hónap 1. Kedd 12:00-16: Bácsalmás, Kossuth u. 68. Minden hónap 3. Kedd 14:00-18: Soltvadkert, Hősök tere 2. Minden hónap 1. és 3. Szerda 16:00-18: Kiskőrös, Petőfi tér 17. Minden hónap 1. és 3. hétfő 8:00-10: Kalocsa, Híd u. 10. Minden Kedd 9:00-11: Kecskemét, Katona J. tér 18. Minden Kedd 14:00-16:00; Minden Csütörtök: 9:30-12:00 22

Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet. Tájékoztató füzet

Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet. Tájékoztató füzet Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében végzett tevékenységről 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 A PROJEKT INDOKOLTSÁGA,

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tájékoztató Füzet Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+Mini projekt keretében végzett tevékenységről 1 Tartalom ELŐSZÓ

Részletesebben

Országos JOGPONT+ Mini. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Országos JOGPONT+ Mini. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Országos JOGPONT+ Mini JOGPONT+ Mini - a pontos válasz - Projekt bemutatása érdekképviseletek - Jogpont- JOGPONT+-JOGPONT+ Mini - Jogsegélyszolgálat formái - Jogi feladatok - Jogterületek - Járulékos feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Koordinációs és szervezési főosztály Általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály A projekt neve: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablakainak

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2017 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr.

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben