JOGPONT HÁLÓZAT. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGPONT HÁLÓZAT. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk! www.jogpont."

Átírás

1 JOGPONT HÁLÓZAT Már a régió 27 helyszínén nyújtunk INGYENES JOGI és információs TANÁCSADÁST munkavállalással társadalombiztosítással és vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerô, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk!

2 Készítette: Pauker Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Vértes Gábor ügyvezető igazgató Budapest, 2010

3 Tartalom Köszöntő... 4 Pár szó a jogsegélyszolgálatról... 6 A Jogpont Hálózat... 6 A pályázat... 6 Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai... 7 A munkáltatói és munkavállalói jogsegélyszolgálat kialakításának indoka... 8 Összefogás 7 régió, 7 pályázat - egy konzorcium, azonos elvek...10 A következő alapelveket fogalmaztuk meg...10 Projektcélok...11 Jogi területek...11 Célcsoport...11 Kommunikáció...11 Mik azok a Jogpontok? Szolgáltatási területek MUNKAJOGI tanácsadás TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken TÁRSASÁGI és CÉGJOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken Információszolgáltatás a vállalkozásokat támogató szolgáltatási csomagra A projekt során átadott iratminták, kiadványok, szórólapok, reklámtárgyak átadása az ügyfelek részére...14 Miért az ÁFEOSZ?...14 A projektcélok...16 Az ügyfelek...17 Dél-Alföldi Jogpont Hálózat Jogi segítség a munka világában...18 A jogi segítségre szükség van...18 Az eredmények Dél-Alföldi Régió helyszínek:

4 Tisztelt Érdeklődő! Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének (ÁFEOSZ) elnökeként tisztelettel köszöntöm. Egy olyan egyedi kezdeményezésre kívánom figyelmét felhívni, mely nagymértékben megkönnyíti életét. Ez a kezdeményezés a Jogpont Hálózat, mely februárjában kezdte meg működését, és arra vállalkozott, hogy ingyenes jogi segítséget nyújtson a munkajog, cégjog és társadalombiztosítás területén. A Jogpont Hálózat jelenleg az ország 151 helyszínén nyújtja ezt a szolgáltatást szakértő, gyakorlott jogászok közreműködésével, s legfontosabb célja az elérhető jogi segítség biztosítása az ország minden lakosának. A Jogpont Hálózat öt érdekvédő szervezet közös összefogásával valósul meg: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Magyar Iparszövetség (OKISZ), Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ). 4

5 Célunk, hogy jogi segítséget nyújtsunk a munkavállalóknak, a kis- és középvállalkozásoknak, ezzel támogatva a munkaerőpiacra történő belépést, illetve a vállalkozóvá válást. A Jogpont Hálózat működése Magyarországon elősegíti a jogtudatos magatartás gyakoriságának növekedését, segít a peres ügyek megelőzésében, a jogi ismeretek bővülésében, a jogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkentésében. Hozzájárulhat az aktív, önsegítő, civil öntudatra épülő helyi társadalmi közösségek kialakulásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, konkrét ügyek hatékony megoldásához. Magyarországon számtalan a munkaügyi probléma és konfliktus, ennek elsődleges oka a munkavállalók és a munkaadók jogi tájékozatlansága. A JOG- PONT Hálózat által egy integrált, a munkavállalót és a munkáltatót egyenlő mértékben támogató jogsegélyszolgálatot hoztunk létre, egy ügyfélközpontú és rugalmas szolgáltatási rendszert. A szolgáltatás az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Társadalmi Párbeszéd Központ együttműködésével valósul meg. Remélem, hogy a Jogpont Hálózatról, ügyfélfogadási helyszíneiről, eseményeiről hasznos információkat nyújtunk, és jelen kiadvány segítségével tovább bővülhet ismerete a Jogpont Hálózat szolgáltatásairól. Dr. Zs. Szőke Zoltán az ÁFEOSZ elnöke a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat konzorciumának vezetője 5

6 Pár szó a jogsegélyszolgálatról Először az ország mind a 7 régiójában működő Jogpont Hálózat közös elemeit mutatjuk be, hiszen egy országos konzorcium minden régióra kiterjedő tevékenységének a része a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat. Ezt követően térünk rá a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat című projekt bemutatására, a dél-alföldi jogsegélyszolgálat sajátosságaira. A Jogpont Hálózat Egyedülálló kezdeményezés, amelynek keretében létrejött a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek hatékony együttműködése. A pályázat elkészítése és Jogpont hálózat kiépítése közös összefogás, csapatmunka eredménye. Minden munkavállaló, munkáltató, vállalkozó érdekében kialakított közös kezdeményezésről van szó. Pályázat leadása: április Bizottsági döntés: október Jogpontok nyitása: február Az Európai Uniós forrásból megvalósuló JOGPONT hálózat, egy olyan díjmentes tanácsadó szolgáltatást takar, amelyhez bátran fordulhat mindenki, akinek munkajogi, társadalombiztosítási jogi vagy társasági és cégjogi problémája, kérdése van. A program egyik célja többek között, hogy segítse a munkaerőpiacra való belépést, a vállalkozóvá válást, valamint a nagyobb foglalkoztatás-biztonság kialakulását, és ezáltal a magyar gazdaság helyzetének pozitív támogatását. A pályázat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) a társadalmi megújulás célkitűzésének megvalósulását szolgálja a TÁMOP, azaz Társadalmi Megújulás Operatív Program. Ennek keretében kerül megvalósításra - a 2. prioritáson 6

7 belül - a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat című TÁMOP / azonosítószámú projekt. Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai: Államreform Operatív Program (ÁROP) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Regionális Operatív Programok (ROP) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) A TÁMOP Prioritásai: 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás regionális versenyképesség célkitűzés alá tartozó régiók 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2. prioritás tartalma 1 : A gazdaság és munkaerőpiac változásához szükséges a munkavállalók és mun akcióterv alapján 7

8 káltatók folyamatos alkalmazkodása. Az alkalmazkodás elősegítése és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének egyik legfontosabb eszköze a képzés, de támogatni kell azokat a szervezeteket és intézményrendszereket is, amelyek elősegítik a változásokhoz való alkalmazkodást, a gazdasági és társadalmi kihívásoknak való megfelelést. Intézkedések: 2.1 A képzéshez való hozzáférés segítése 2.2 A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése 2.3 A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 2.4 Rugalmasság és biztonság 2.5 A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között 2.6 Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése 2.7 Átlátható munkaerőpiac A konstrukció: Az Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése a társadalmi partnerségben, párbeszédben való hatékony részvétel segítése érdekében. A jogsegélyszolgálatok rendszere Magyarországon széttagolt, területileg és a célcsoport tekintetében is egyenlőtlenségek jellemzőek rá. A regionális szinten szervezett jogsegélyszolgálat elősegíti a munkáltatók, munkavállalók és vállalkozni szándékozók azonos színvonalú információhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését. A munkáltatói és munkavállalói jogsegélyszolgálat kialakításának indoka Az emberi erőforrások és a munka világának minőségi javulásához az egyik legfontosabb előfeltétel a jogi szolgáltatások erősítése, valós szükségletekhez igazítása. Ehhez elengedhetetlen a munkaerőpiaccal összefüggő jogágak te- 8

9 rületén korszerű szolgáltatási rendszerek kialakítása és működtetése. A jogkövető magatartás biztosításához és a munkaerőpiac stabilitásához vezető út a jogok és kötelezettségek pontos ismeretén és a prevención nyugszik. Számos esetben derül fény a munkavállalók kiszolgáltatottságára a munkáltatóval szemben. Ennek oka gyakran az, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem rendelkeznek kellő jártassággal a munkajogban, illetve a munkajogi rendelkezések alkalmazásában. A jogellenes viselkedés általában jogi ismeretek hiányából adódik. Továbbá fontos foglalkoztatási kérdés, hogy a munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítése a munkaerő-piaci eszközök egyik fajtája. Ennek hatékonyabb alkalmazását elő kell segíteni a vállalkozásindítással kapcsolatos jogi ismeretek, tanácsok és információk átadásával. Ezért indokolttá vált egy olyan jogsegély-szolgálati hálózat létrehozása, amely ingyenes jogi segítséget nyújt mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, illetve a vállalkozni kívánók részére. Napjainkban az ember életének számos területét törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályozzák. A JOGPONTOKON keresztül munkajogi, társadalombiztosítási jogi, a munkavállalásra vagy vállalkozás indítására vonatkozó tanácsadást, jogvédelemmel kapcsolatos ismereteket kapnak az ügyfelek. Egy a munka világát lefedő jogsegélyszolgálat előmozdítja a munkavállalók alkalmazkodóképességének javulását, a gazdasági-társadalmi változásokra való felkészülését, és hozzájárul a munkaerő foglalkoztathatóságának megőrzéséhez. A TÁMOP B komponensének célja az egész országot lefedő jogsegély-szolgálati hálózat létrehozása volt. A jogsegély-szolgálati hálózat tevékenysége elősegíti a munkaerőpiacra való belépést, magában foglalja a munkáltatóknak és a munkavállalóknak nyújtott munkajogi és társadalombiztosítási jogi tanácsadást és segítségnyújtást, az egyenlő bánásmód megsértésével összefüggő jogi tanácsadást, valamint a munkavállalók (munkanélküliek) vállalkozóvá válásával kapcsolatos tanácsadást. 9

10 A munkajogi tanácsadás és segítés a szolgálathoz forduló ügyfelek konkrét jogi problémáinak megoldásában való segítségnyújtásra, jogvédelemre, a munkajogi viták megelőzésére stb. terjed ki. A vállalkozóvá válás segítése érdekében a tanácsadás felöleli a vállalkozási formákról nyújtandó tájékoztatást, a vállalkozás indításához szükséges jogi és gazdasági lépések konkrét segítését, iratminták közlését, iratszerkesztést, stb. A nyilvános, hálózatszerű működés elősegítheti a jogtudatos magatartás fejlődését, a jogi ismeretek bővülését, a jogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkenését. Érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül lehetetlen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés folyamatában. Összefogás 7 régió, 7 pályázat - egy konzorcium, azonos elvek Az országos jogsegélyszolgálatot biztosító Jogpont Hálózatot a szakszervezetek és munkáltatók összefogása alakította ki. A konzorcium tagjai: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége /MSZOSZ/ Magyar Iparszövetség /OKISZ/ Ipartestületek Országos Szövetsége /IPOSZ/ Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége /ÁFEOSZ/ - a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat gesztora Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége / KISOSZ/ A következő alapelveket fogalmaztuk meg: A jogviták megelőzése Jogesetek értékelése 10

11 Munkajogi, társadalombiztosítási, társasági- és cégjogi tanácsadás, iratszerkesztés A munkáltatók és munkavállalók kisvállalkozást működtetők és alapítani szándékozók részére jogi szolgáltatás, a vállalkozóvá válás elősegítése Projektcélok: munkaviszonyok állandóságának biztosítása Jogbiztonság elősegítése foglalkoztatás-biztonság megtartása Jogi területek: Munkajog Társadalombiztosítási jog Társasági és cégjog Célcsoport: Munkavállalók Fiatalok, pályakezdők Hátrányos helyzetű emberek Munkanélküliek Vállalkozóvá válni kívánók Kis- és középvállalkozások Kommunikáció: Alapvető cél: a lakosok tudják, van ingyenes és elérhető jogi segítség a munka világát érintő kérdéseikre, panaszaikra és problémáikra Bizalommal forduljanak a Jogpont Hálózathoz Területek: TV 11

12 Internet Nyomtatott sajtó Rádió Rendezvények Szórólap Plakát Tájékoztatási táblák TÁMOP Társadalmi Párbeszéd Központ projektjének bizonyos elemei a 7 régiós pályázat segítésére: módszertani útmutató kidolgozása iratminták készítése képzések szervezése kommunikáció segítése elemzések készítése adatok gyűjtése és feldolgozása Mik azok a Jogpontok? A jogi segítséget és tanácsadást igénybe vevő ügyfelek számára, meghatározott ügyfélfogadás alapján nyitva tartó irodák, ahol színvonalas munkajogi, cégjogi, társadalombiztosítási és a vállalkozóvá válással kapcsolatos információhoz és segítséghez juthat mindenki. Az érintett területet kiválóan ismerő jogászok a Jogpontokon segítséget nyújtanak a törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályaiban való eligazodáshoz. A Jogpont Hálózat lefedi az országot, így minden ügyfél a számára legelőnyösebben elérhető helyszínen veheti igénybe a kínált szolgáltatásokat, teljesen ingyenesen. 12

13 Szolgáltatási területek: MUNKAJOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken: Munka Törvénykönyve, közalkalmazottakról, köztisztviselőkről szóló törvény munkavédelem, bérgarancia, munkaidő, pihenőidő, szabadság, munkaügyi viták, foglalkoztatás kedvezményei és terhei, álláskeresők támogatásai, foglalkoztatási törvény, esélyegyenlőség, munkaügyi-munkavédelmi bírságok, munkavégzéssel összefüggő szabálysértések TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken: járulékok, kedvezmények, Start kártya, egészségbiztosítás, nyugdíjrendszer, öngondoskodás, nem biztosítottak helyzete. TÁRSASÁGI és CÉGJOGI tanácsadás és információszolgáltatás a következő területeken: cégalapítás, vállalkozóvá válás, csőd- és felszámolási eljárás, egyesületek, alapítványok, közhasznú tevékenységek Információszolgáltatás a vállalkozásokat támogató szolgáltatási csomagra: amely a kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók, garanciavállalások, banki hitelek, a pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő támogatási, pályázati lehetőségek megismerhetőségéről tájékoztat. 13

14 A projekt során átadott iratminták, kiadványok, szórólapok, reklámtárgyak átadása az ügyfelek részére. Az ügyfél egyszerű, azonnal elkészíthető, kizárólag egyoldalú nyilatkozatainak megszerkesztése, ha az közvetlenül az ügyfél az előbb felsorolt jogi területeket érintő kérelem, figyelmeztetés vagy felszólítás. Az iratszerkesztés nem terjed ki pl. a bírósági vagy hatósági eljárással és ügyintézéssel, cégeljárással kapcsolatos nyilatkozatokra, beadványokra, valamint az ügyvédi ellenjegyzést kívánó iratokra. A jogi képviselet ellátása nem tartozik a tevékenységi ügykörbe. DÉL-ALFÖLD TÁMOP / , főpályázó: ÁFEOSZ Miért az ÁFEOSZ? Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége /ÁFEOSZ/ január 13-án alakult munkaadói érdekképviseleti szövetség. Alapítói szövetkezetek és gazdasági társaságok. Működési formája: egyesület. A kereskedelmi ágazatban látja el tevékenységét, szolgáltatásait az élelmiszer napi cikk kereskedelemben tevékenykedő szövetkezetek és társaságok részére biztosítja, melyek az ország minden részében működnek. Az ÁFEOSZ tevékenysége alapvetően vállalkozói érdekképviselet, melynek során a kereskedelmi szövetkezetek (áfész-ek) és kereskedelmi társaságok érdekeit védi és képviseli a kormányzattal, hatóságokkal való kapcsolatban. Tevékenysége döntően a gazdasági érdekképviselet területére terjed ki, a munka világával összefüggő kérdéseket gondoz, részt vesz az országos érdekegyeztető fórumokon, így alapítója és azóta is tagja az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak és a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságnak. Tagja a Kis- és Középvállalkozások Érdekképviseleti Szövetségének (KÉSZ), részt vesz a Gazdasági Szociális Tanácsban (GSzT). Az ÁFEOSZ kereskedelmi, közgazdasági szakközépiskolát tart fent Kecskeméten

15 óta tagja az EUROCOOP-nak, mely az európai szövetkezeteket és szövetségeket tömöríti és hozzájárul azok versenyképességének javításához. Az ÁFEOSZ, mint országos szervezet, szolgáltatásokat nyújt, melyek hozzájárulnak a tagok versenyképességének javításához, a munkaerőpiac fejlődéséhez. Ezek körébe tartozik az adózási, számviteli, pénzügyi, tárasági és szövetkezeti jogi, munkajogi, pályázati tanácsadás, a közösségfejlesztéshez történő segítségnyújtás. Alapítója a Bartólák Mihály Fiatalokkal a Jövőért Alapítványnak, amely tehetséges és szociálisan rászorult hallgatóknak nyújt ösztöndíjat. A szövetség igyekszik minél több területen a társadalmi felelősségvállalásban szerepet magára vállalni. Az ÁFEOSZ jogi útmutatókkal és tanácsadással segíti tagjait, részletes információkat nyújtva a nemzetgazdasági folyamatokról. A hatóságokkal való rendszeres kapcsolat révén segíti a tagszervezeteket a napi gazdasági problémák megoldásában, a jogkövető magatartás kialakításában. Az ÁFEOSZ mindig is törekedett rá, hogy tagjainak megfelelő jogi szaktanácsadást és segítségnyújtást biztosítson, a beérkezett jogi kérdésekre szakszerűen és gyorsan válaszoljon. A jogszabályok fontosabb módosításait és azokra történő felkészülés lehetőségeit tagszervezeteihez eljuttassa. Hiszen ez szövetségünk egyik célja és legfőbb tevékenysége. Ám az ország egész területén fontos, hogy a munkajogi, társadalombiztosítási vagy társasági jogi kérdések rendezésére helybeli segítséget kapjanak az emberek. Ezért megkerestük munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteket a régióban, akikkel közösen meghatároztuk azokat a helyszíneket, ahová a JOGPONT-kat terveztük. Döntöttünk arról, hogy együtt, konzorciumban valósítjuk meg a projektet. Szándéknyilatkozat került aláírásra a felek között a helyszínek vonatkozásában a projekt gesztorságára. Rögzítettük a projektmenedzsment személyi szükségletét, a kiválasztás szabályait. 15

16 A projektcélok Célkitűzésünk a munkaviszonyok állandóságának, jogbiztonságának, foglalkoztatás-biztonságának támogatása, mely mindkét oldal számára előnyökkel jár: a munkavállalónak (a munkahely, a jövedelem, a szakképzés kiszámíthatósága) és a munkáltatónak is (személy-szükséglet tervezhetősége, folyamatos továbbképzés). Ezáltal elkerülhető lehet a "hop-on, hop-off" munkahelyek terjedése, stabilizálódhatnak a mikró-, kis- és középvállalkozások a dél-alföldi régióban. A munkavállalók és munkáltatók tájékozatlanságának munkajogból, szociális jogból adódó jogaik, kötelezettségeik terén egyik okozója az ilyen irányú információs rendezvények hiánya. Ha megkapják a jelenleg hiányzó jogi segítségnyújtást növekedni fog a munkahelybiztonság -megtartás, emellett kezelhetővé válnak a munkaügyi viták. Céljaink eléréséhez, az ismerethiány ellensúlyozásához, célzott, korszerűen szervezett jogi tanácsadásra, tájékoztatásra van szükség, továbbá támogatásra a munkajogi, társasági jogi, társadalombiztosítási jogi terülteken. Egyúttal szükséges, hogy a munkavállalók felismerjék a nem jogszabályszerű munkajogi és társadalombiztosítási körülmények következményeit az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogosultságaikra. Cél hosszú távon, hogy csökken a munkanélküliség, javul a vállalkozóvá válás, minőségi javulás érhető el az emberek jogérzékének, jogismeretének területén. A tervezett projekttevékenységeken keresztül hozzájárulunk a Dél - Alföldi Régióban a munkaerőpiac pozitív, egyesítő hatású és zökkenőmentes kialakításához, célorientált és hatékony fejlesztéséhez. A projekt tevékenysége által a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek, hatóságok és intézmények között tartós együttműködés jön létre, amely lehetővé teszi a gyors és állandó információ- és tudásanyagcserét, megkönnyítve az érintett szervezetek együttműködését. Ezek eredményeként egyszerűsödik az ügymenet, és hosszú távon elérjük a magyar gazdaság, a munka világa szereplőinek aktivitásának növelését. 16

17 A Dél-Alföldi Régió egész területén hatékony és rendszerszemléletű tartalmi, szervezeti és fizikai fejlesztésekre van szükség. Szakszerű jogi segítségnyújtással, iratszerkesztéssel a munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítésével a "Dél - Alföldi JOGPONT hálózat" hozzájárulhat a bírósági ügyek csökkenéséhez, a legfontosabb jogi ismeretek elterjedéséhez, az emberek és társadalmi csoportok egymás iránti toleranciájának, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez. A JOGPONT hálózat szolgáltatási, fejlesztési stratégiájának főbb elemei, hogy regionális szinten eljusson minden nagyobb városba, kistérségbe, kiemelten hátrányos kistérségekbe, ahol tevékenységével elősegíti a munkaerőpiacra való belépést, biztosítja a munkáltatóknak és a munkavállalóknak a munkajogi, társadalombiztosítási, társasági és cégjogi tanácsadást. A munkajogi tanácsadás a JOGPONT szolgálathoz forduló emberek konkrét jogi problémáinak megoldásával, a jogviták megelőzésével fejti ki aktív tevékenységét. A vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadás átfogja a vállalkozás indításához szükséges jogi és gazdasági lépéseket, iratminták szerkesztését, cégjogi problémák kezelését. A jogi segítség legyen elérhető mindenki számára. Az ügyfelek A Jogpontokhoz bárki fordulhat. Személyre szabott a tanácsadás. Fontos követelmény, hogy a regionális jogsegély-szolgálati hálózat ösztönözze, a díjtalan tanácsadással és információs szolgáltatás nyújtásával a munkaerőpiacra való belépést, továbbá a vállalkozóvá válással kapcsolatban gyors információhoz jutást, valamint a nagyobb foglalkoztatás-biztonság kialakulását és a vállalkozóvá válás elősegítését a dél alföldi régióban. Legfontosabb elvünk, hogy a régió minden munkavállalója, vállalkozója, lakosa minőségi és elérhető jogi segítséghez jusson, ezért úgy alakítottuk ki Jogpont Hálózatunk, hogy a megyeszékhelyeken kívül is biztosítani tudjuk a jogsegély-szolgáltatást. Célunk, hogy mindenki a saját egyéni körülményeinek megfelelő Jogponton, igényeinek megfelelő jogi segítséget kapjon. 17

18 Célzott segítséget igyekszünk nyújtani az állampolgárok, azon belüli bontásban a munkavállalók, munkáltatók részére, kiemelten a fiatalok, hátrányos helyzetű emberek, munkanélküliek és álláskeresők, pályakezdők, valamint hátrányos kistérségben elhelyezkedő vagy kisméretű munkáltatók részére a Dél-Alföld térségéből. Ezek a munkavállalók és munkáltatók a projekt széles körű információs és tanácsadó tevékenységén keresztül tájékoztatást kapnak a foglalkoztatás, a szociális jog, munkajog, valamint a cégjog keretfeltételeiről. A Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve, tevékenységünkből fakadóan határozzuk meg a célcsoportot. A munkavállalók és munkáltatók jelentős része nincs tisztában a jogi környezetével, hiányos ismeretekkel bír a jogérvényesítés területén. Dél-Alföldi Jogpont Hálózat Jogi segítség a munka világában Jogpont Hálózat a régióban 27 helyszínén biztosít magas színvonalon jogi tanácsadást Térítésmentes, díjtalan jogi és információszolgáltatás Az ország jogrendszerét kiválóan ismerő, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt A jogi segítségre szükség van A gazdasági válság megerősítette a szükségletet, amely a Jogpont Hálózat létrehozását indokolta. Bár a pályázati elvárásokhoz képest igen magas ügy és ügyfélszámmal kalkuláltunk, ám az érdeklődés meghaladja elképzeléseink. Jogászaink maximális kapacitással működnek, számos témakörben keresik fel őket munkavállalók és vállalkozók. A tervezhetőség, átláthatóság, projekt célok teljesíthetősége érdekében az ügyfélforgalom regisztrálása mellett döntöttünk. A Jogpontokon tevékenykedő ügyvédek minden ügyfélről és ügyről adatlapot készítenek, amelyet online feltöltenek. Ezáltal gyorsan és egyszerűen tud a projektmenedzsment fontos következtetésekre jut- 18

19 ni. A fél év után esedékes felülvizsgálat során az is kiderült mely Jogpontok forgalma hogyan alakul, hol van szükség bővítésre, feladat vagy kapacitás átcsoportosításra. Jogászaink tapasztalata szerint az emberek igénylik ezt a lehetőséget és szívesen élnek vele, nagy segítségnek tartják, hogy van kihez fordulni mindennapi problémáikkal, olyanokhoz, akik szakszerű segítséget tudnak nyújtani. Számos jogtalan felmondásból, munkajogi vitából előállt helyzetet oldottak meg kollégáink a hozzájuk forduló ügyfeleknek, ezáltal gyorsan és egyszerűen szabadultak meg jogi problémáiktól ügyfeleink, számos hosszadalmas és fárasztó jogi procedúrát spóroltak meg egy Jogpont látogatással. A tapasztalat szerint legtöbbször munkajogi kérdéssel keresik fel kollégáinkat főként munkavállalók /jogtalan felmondás, jogellenes munkavégzés, foglalkoztatás, szabadság megsértése, túlmunka/ és számos esetben munkáltatók /munkavégzésre alkalmatlan állapotban megjelenő munkavállaló, munkavállalói károkozás, utasítások be nem tartása/. Ám ezzel ellentétben van olyan település, ahol a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb megkeresés a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadás miatt történik. A társadalombiztosítás területén a legtöbb ügyfél kérdése a nyugdíjazással és egyéb TB ellátásokkal kapcsolatos jogosultsági feltételek megismerésére vonatkozik, amelyet a bonyolult és sokszor szerteágazó szabályozás indokol /leggyakoribb: nyugdíj korengedményes, korkedvezményes jogosult-e, GYES, GYED, terhességi és gyermekágyi segély mikortól, meddig jár, rokkantsági nyugdíj, baleseti járadék/ Az adatlapok és az általunk készített kérdőívek segítenek a foglalkoztatás és jogi vetületeinek feltérképezésében. A nyert információk hozzájárulnak a Hálózat fejlesztéséhez, a jogterületek kiterjesztésének irányához (mire van igény), valamint az emberek mindennapi problémáinak felkutatásához és a jogi segítség valós szükségletekhez alakításához. Továbbá, mint érdekképviseletek a kapott információkat hasznosítjuk érdekérvényesítő tevékenységünk során a jogszabályalkotás területein, a munkaerőpiac fejlesztési kérdéseiben. 19

20 Az ügyfelek elégedettek, amit jól mutat, hogy sokan többször, több kérdéssel is felkeresték Jogpontokat. 2 Az eredmények Az országos Jogpont Hálózat díjmentes segítségét több mint munkavállaló és vállalkozó vette már igénybe munkajog, cégjog és társadalombiztosítás területén. A Dél-Alföldi Jogpont Hálózat irodái februárig több mint 3500 ügyet kezeltek. A dél-alföldi régióban februárjától 22 Jogpont, októbertől már 23 Jogpont iroda (új Jogpont Kiskunhalason) nyújtott jogi segítséget, tanácsokat és információkat januárjában elmondható, hogy a Jogpont Hálózat országosan, és ezen belül a Dél-Alföldi Jogpont Hálózat is kiemelkedően sikeres évet zárt, a kiépült Hálózat mindhárom megyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) kiváló eredményekkel működik. A jogászok teljesítményének és kitartó munkájának köszönhetően a hálózat valódi segítséget nyújt a kiemelt jogterületen problémájukkal hozzánk forduló ügyfelek részére. A Dél-Alföldi Jogpont Hálózat januárjától tovább bővült! Az éves tapasztalatoknak megfelelően került sor új helyszínek nyitására, a meglevő és kiemelkedő ügyfélforgalmat mutató Jogpontok ügyfélfogadási idejének bővítésére, illetve ahol szükségesnek mutatkozott átalakítására. A Hálózat kapacitásának bővítése érdekében felülvizsgáltuk az év végén Jogpontjaink működését. A Hálózat fejlesztése során, új helyszínek kialakításánál törekedtünk arra, hogy biztosítsuk a régió arányos és megfelelő lefedettségét, bővíteni tudjuk tevékenységünket, ezáltal új helyszíneken, illetve meglevő helyszíneken emelt óraszámmal még több ügyfél számára vált elérhetővé 2 Adatgyűjtés a TÁMOP projekttel együttműködésben történik. Dél-alföldi régióban február 11-ig összesen: 3677 db; Megoszlás: Bács-Kiskun Megye: 1727 db Csongrád Megye: 849 db Békés Megye: 1101 db 20

21 szolgáltatásunk január hónaptól 3 új helyszínen nyitottunk Jogpontot: Sándorfalván, Kiskőrösön és Mezőkovácsházán. Növeltük Jogpontjaink óraszámát 7 Jogponton, 6 településen: Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Kalocsán, Békéscsabán és Gyomaendrődön. Továbbá megtörtént a Hálózat működésének fejlesztése és az ehhez szükséges lépések, az ügyfelek és az ügyfélforgalom visszajelzései alapján Dévaványáról a Jogpont változatlan ügyfélfogadással és jogásszal átkerült Szeghalomra, mivel ez a település könnyebben elérhető, és várhatóan több ügyfél kiszolgálására alkalmas. Bajai Jogpontunk ügyfélfogadása is átalakult ezért az ügyfelek jelzései alapján a továbbiakban rövidebb időben tart nyitva és helyette Bácsalmáson került megtartása az ügyfélfogadási idő fele. A Hálózatot működtető konzorcium együttműködése példaértékű, a munkáltatók és a munkavállalók együtt dolgoznak a közös cél érdekében. Tapasztalataink és a visszajelzések szerint az embereknek szükségük van a Jogpontokon nyújtott segítségre, hogy eligazodjanak a jog útvesztőiben. A cél, hogy a régió lakosai tudják, van megoldás és segítség a munka világát érintő problémáikra, hiszen a munkavállalók, a vállalkozások sokszor találják magukat szembe átfogó munkajogi, társadalombiztosítási, cégjogi problémákkal, melyek megnehezítik mindennapjaikat, akadályozzák haladásukat. 21

22 Helyszínek Bács - Kiskun Dél-Alföldi Régió Ügyfélfogadási idő 6000 Kecskemét, Katona József tér 18. Minden Hétfő: 7:00-9:00 Minden Péntek: 14:00-17: Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula u. 2. Minden hónap 2. és 4. Csütörtök 13:30-17: Lajosmizse, Dózsa György út 105. Minden hónap 1. hétfő 13:30-17: Kiskunmajsa, Fő út 60. Minden hónap 2. és 4. Kedd 15:00-17: Kiskunhalas, Kossuth u. 27. Minden hónap 1. és 3. hétfő 9:00-12: Baja, Táncsics M. u. 15. Minden hónap 1. Kedd 12:00-16: Bácsalmás, Kossuth u. 68. Minden hónap 3. Kedd 14:00-18: Soltvadkert, Hősök tere 2. Minden hónap 1. és 3. Szerda 16:00-18: Kiskőrös, Petőfi tér 17. Minden hónap 1. és 3. hétfő 8:00-10: Kalocsa, Híd u. 10. Minden Kedd 9:00-11: Kecskemét, Katona J. tér 18. Minden Kedd 14:00-16:00; Minden Csütörtök: 9:30-12:00 22

Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet. Tájékoztató füzet

Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet. Tájékoztató füzet Dél-Alföldi JOGPONT+ Tájékoztató Füzet Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.1/B-11/1-2011-0005 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ projekt keretében végzett tevékenységről 1 Tartalom ELŐSZÓ 3 A PROJEKT INDOKOLTSÁGA,

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 156/2013.(XI.21.) sz. önkormányzati határozat: Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tájékoztató Füzet Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet a TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+Mini projekt keretében végzett tevékenységről 1 Tartalom ELŐSZÓ

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

Országos JOGPONT+ Mini. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Országos JOGPONT+ Mini. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Országos JOGPONT+ Mini JOGPONT+ Mini - a pontos válasz - Projekt bemutatása érdekképviseletek - Jogpont- JOGPONT+-JOGPONT+ Mini - Jogsegélyszolgálat formái - Jogi feladatok - Jogterületek - Járulékos feladatok

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

GINOP-5.3.3-15 A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA

GINOP-5.3.3-15 A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA GINOP-5.3.3-15 A JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁST CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy ösztönözze a jogszerű foglalkoztatást a munkavállalók és munkáltatók ismereteinek bővítésével,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 2.5.1.B 11/1 Konvergencia régiók Munkavállalói

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Jogsegélyszolgálatok koordinációja a legális foglalkoztatás elősegítése érdekében

Jogsegélyszolgálatok koordinációja a legális foglalkoztatás elősegítése érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Jogsegélyszolgálatok koordinációja a legális foglalkoztatás elősegítése érdekében Előadó: Prekopa

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Prekopa Adrienn Erna NMH TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail: Prekopaa@lab.hu Telefonszám: 06 1/ 323 3443 06 30/475 8982 A TÁMOP-2.5.3.B pályázati

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata F1. számú függelék Ügyfélszolgálati egységek Elosztói üzletszabályzat F1. számú függeléke 2/7. oldal Ügyfélszolgálati

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata F1. számú függelék Ügyfélszolgálati egységek Elosztói üzletszabályzat F1. számú függeléke 2/8. oldal Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Előadó: Prekopa Adrienn Erna Tevékenység koordinátor

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati egységei

M.2. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Békés Megyei Civil Információs Centrum

Békés Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Békés Megyei Civil Információs Centrum Cetera Egyesület Cím: 5630, Békés, Nyíri u. 1/1. Telefon: +36 (20) 291 9769 E-mail: cicbekes@gmail.com Honlap: www.recic.hu

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ célja A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata F1. számú függelék Ügyfélszolgálati egységek Elosztói üzletszabályzat F1. számú függeléke 2/5. oldal Ügyfélszolgálati

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati egységei. Törölt: 2. Törölt: szeptember 1-jétől

M.2. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati egységei. Törölt: 2. Törölt: szeptember 1-jétől Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Törölt: 2 Törölt: szeptember 1-jétől Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 "Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért"

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért A Közép-magyarorszK magyarországi gi Regionális Munkaügyi Központ K szervezeti felépítése Előzm zmények 1991 - megyei munkaügyi központok 2007. január 1. - regionális munkaügyi központok PMMK + FMK = KMRMK

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

JOGPONT+ Mini irodák ügyforgalmi elemzése

JOGPONT+ Mini irodák ügyforgalmi elemzése A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-212-1 JOGPONT+ Mini irodák ügyforgalmi elemzése A JOGPONT+ Mini hálózat ügyforgalmának és eseteinek elemzése

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben