Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása"

Átírás

1 SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/ /0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására, összehangolt intézkedések megvalósítására, valamint az erőforrások (pénz, intézmény, emberi erőforrás) koordinációra és koncentrációra. A foglalkoztatási paktum az információcsere fontos színtere, mely teret biztosít az alulról jövő kezdeményezéseknek. Az együttműködés alkalmat nyújt a kapcsolatépítésre, a közös fejlesztési projektek kidolgozására és megvalósítására. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktumot alapító partnerei a PAKTUM-START Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért Békés megyében című, ROP számú program keretében hívták életre; melynek ünnepélyes keretek között történő aláírására november 9-én került sor. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum egy önkéntes alapon működő partneri együttműködés a Békés megyei foglalkoztatáspolitikában érdekelt kulcsszereplők részvételével, akiknek kinyilvánított szándéka hozzájárulni Békés megye foglalkoztatási helyzetének javításához.

2 A paktum tevékenysége földrajzilag Békés megye egész területére kiterjed. Alapító partnerek: 8 paktum-alapító partner szerződött, akik a következők: Békés Megyei Munkaügyi Központ (jogutód: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ), Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsabai Regionális Képző Központ, Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Békés Megyei Agrárkamara, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Művelt Cigányifjúságért Alapítvány. Az alapítókon kívül Békés megye számos foglalkoztatásban érintett helyi szereplője csatlakozott a foglalkoztatási paktumhoz: érdekképviseleti szervek, nonprofit szervezetek, felnőttképzést folytató intézmények, szakképző intézmények, gazdasági társaságok, önkormányzatok.

3 PAKTUM-START program keretében kidolgozásra került a Békés Megyei Foglalkoztatási Stratégia, melynek fejlesztési prioritásai: I. A vállalkozások foglalkoztató képességének javítása II. A munkaerő-piaci aktivitás és részvétel ösztönzése, a munkavállalók alkalmazkodó képességének fejlesztése III. A humán erőforrások fejlesztése IV. A munkaerő-piaci szereplők informáltságának bővítése, a partnerség kialakítása és az együttműködés elősegítése A létrejött megállapodás intézményesített keretbe foglalja az aláíró szervezetek együttműködési szándékát, mely a stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a megye fenntartható gazdasági fejlődésének elősegítésére irányul. Az együttműködési megállapodást 126 szervezet írta alá. PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum Fenntartása decemberében a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ sikeresen pályázott az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett Foglalkoztatási paktumok továbbműködésének és a foglalkoztatási stratégiák megvalósításának támogatása című pályázati felhívására. Az OFA által támogatott PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című projekt megvalósítása megkezdődött és március 31-én zárul. A program keretében főállású paktummenedzser foglalkoztatására is sor kerül, aki szeptember 1-én kezdte meg tevékenységét. A PAKTUM-PROGRESS kiemelt célja: A projekt alapvető célja annak biztosítása, Békés megyei foglalkoztatási együttműködés tovább tudjon működni, képes legyen a stratégiában megfogalmazott foglalkozatási és gazdaságfejlesztési elképzelések megvalósítása mentén konkrét és számszerűsíthető eredményeket elérni.

4 Célunk továbbá: A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása és működtetése. A paktum partnerségi hálózatának bővítése. Békés megye foglalkoztatási szintjének emelése és a munkanélküliség mérséklése. A gazdasági-, foglalkoztatási folyamatok figyelemmel kísérése a stratégiában megfogalmazott prioritásoknak megfelelő intézkedések megtétele, a célok és a lehetőségek összehangolása. A projektet lebonyolító szervezetek gyakran nem szereznek tudomást a hasonló programokról, egymástól elszigetelten működtek. Egy kisebb térségben a munkaerőpiac helyi szereplőnek szoros együttműködése, a projektmódszerek és projekteredmények megosztása, a jó gyakorlatok elterjesztése, a szervezetek kapcsolatrendszerének javítása jelentősen hozzájárul a foglalkoztatás bővüléséhez. A PAKTUM-PROGRESS program keretén belül az alábbi rendezvények szervezését tervezzük: 1. Megyei Foglalkoztatási Fórum, - a projekt időtartama alatt 2 alkalommal -, mely a paktum működésének nyilvánosságát és demokratikus jellegét hivatott biztosítani. A fórumokra meghívunk a megye foglalkoztatásában érintett helyi szereplőin túl szakértőket, foglalkoztatáspolitikai kérdések iránt érdeklődő személyeket és szervezeteket. A rendezvényeken elsősorban a jelenlévők többségét érintő pályázati lehetőségeket kívánjuk ismertetni a meghívottakkal, tervezzük jó gyakorlatok bemutatását, valamint lehetőséget biztosítunk új partnerek számára a paktumhoz történő csatlakozásra. 2. A projekt megvalósítási időtartama alatt Békés megyében összesen kilenc alkalommal munkaügyi központ kirendeltségeinek vonzáskörzetéhez igazodóan Kistérségi Foglalkoztatási Fórum kerül lebonyolításra. A fórumok célja a projektgenerálás, illetve munkaadók foglalkoztatással kapcsolatos aktuális kérdéseinek megválaszolása, a foglalkoztatottság növelése érdekében a partnerség jegyében. A kistérségi

5 fórumokra - a helyi paktumpartnereken kívül - meghívjuk a térség meghatározó munkaadóit, szakképzést és felnőttképzést folytató intézményeit. A kistérségi fórumok helyszínei: évben: Békéscsaba, Békés, Gyula, 2009-ben: Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Orosháza, Gyomaendrőd és Mezőkovácsháza. Honlap A PAKTUM-START projekt keretében létrehozott honlapot továbbra is üzemeltetjük. A honlap elsődleges célja a paktum és a PAKTUM-PROGRESS projekt eredményeinek publikálása, a keletkező dokumentumok közzététele, a partnerek és a lakosság közötti folyamatos tájékoztatás és kommunikáció. Ezek mellett lehetőség nyílik valamennyi érdeklődő számára a véleménynyilvánításra, javaslatok tételére, az együttműködés céljával egyetértők részére a programhoz való csatlakozásra. A paktum honlapján hírt adunk a PAKTUM-PROGRESS keretén belül megrendezésre kerülő eseményekről. Továbbra is elérhető a honlapon a Partnerkereső, ahol a pályázni kívánó szervezetek röviden bemutatkozhatnak, közzé tehetik projektötleteiket. Ennek a felületnek a segítségével a honlapra látogató potenciális partnerek egymásra találhatnak. Nagyon fontosnak tartjuk olyan innovatív jellegű foglalkoztatási célú projektek megvalósítását Békés megyében, amelyek illeszkednek a Békés Megyei Foglalkoztatási Stratégiához, és közvetlenül hozzájárulnak a térség foglalkoztatási helyzetének javításához. A honlapon megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani paktumpartnereinknek, illetve a Jó gyakorlatok projektgyűjteményben szereplő kezdeményezéseknek. Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát. (Brian Tracy) Természetesen a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz folyamatosan lehet csatlakozni, hiszen ez egy korlátlan időre megkötött együttműködési megállapodás.

6 A széleskörű partnerség hálózat a foglalkoztatás bővítésében érdekelt szervezetek együttműködését segíti, alkalmat nyújt a kapcsolatépítésre, a lehetséges forráskoordinációra. Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám,nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként Egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki. (Kölcsey Ferenc) A Paktum-Progress projekt megvalósítását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja Projektvezető: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tel: 66/ , Fax: 66/ főigazgató: Dr. Nagy Ágnes paktummenedzser: Lagziné Remeczki Andrea, 66/ /1219,