A baromfifélék. Tyúkalkat. ziszárnyasok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A baromfifélék. Tyúkalkat. ziszárnyasok"

Átírás

1 A baromfifélék ökológiai tartása Tyúkalkat kalkatúak, ak, víziszv ziszárnyasok

2 Őshonos baromfifajták Magyar tyúk k (sárga, fehér, kendermagos, fogolyszínű) parlagi állományokat külfk lföldi ldi fajtákkal javított tották kettőshaszn shasznú,, középnagysk pnagyságú (tyúk k 2,0-2,3; 2,3; kakas 2,5-3,0 kg) finom csontozat, kitűnő húsminőség Dunánt ntúl: inkább sárga; s Alföld: ld: inkább fehér (tűző nap)

3 Őshonos baromfifajták Sárga magyar kakas és s tyúk

4 Őshonos baromfifajták Fehér r magyar kakas és s tyúk

5 Őshonos baromfifajták Kendermagos magyar kakas és s tyúk

6 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú tyúk k (fehér, fekete, kendermagos) nyaka és s részben r a melle, hasi része r is tollatlan, a magyar tyúkn knál l nagyobb törzst rzsű,, melle kerek, gyorsan fejlődnek és s tollasodnak, edzettek, ellenáll llóak, jó tojástermel stermelők

7 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú fekete kakas és s tyúk

8 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú kendermagos kakas és s tyúk

9 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú fehér r kakas és s tyúk

10 Őshonos baromfifajták Bronzpulyka 1800-as évek második m felétől l Magyarországon gon magyar bronzpulyka: kisebb a standardnál: kakas: kg, tojó: : kg ragyogó,, világos bronzszínűek

11 Őshonos baromfifajták Rézpulyka bosnyák pulyka, edzett, igénytelen, jó élelemkereső, jó tojó

12 Őshonos baromfifajták Gyöngytyúk értékes, vadas hús, h edzett, igénytelen, jój élelemkereső, igen vastag tojásh shéj, kékesszürke és s fehér r színekben elterjedt hazánkban

13 Őshonos baromfifajták Magyar lúdl több színv nváltozat, széles mellkas, hosszú hát, nyaka közepesen k hosszú, viszonylag rövid r csőr, a fodrostollú a magyar lúd l változata

14 Őshonos baromfifajták Magyar kacsa (fehér és vadas) a KárpK rpát-medencében kialakult őshonos magyar fajta, a fehér és s vadas változat v mellett fekete szürke és s barna változatok v is léteztek, a vadas jobban megőrizte őshonos jellegét, a fehéret más m s fajtákkal erősebben keresztezték, k, kis súlys lyú (tojó: : 2,3-3,0 3,0 kg, gácsg csér: 2,5-3,2 kg), lassú növekedésű,, jól j tömhető,, kiváló húsminőségű, edzett, ellenáll lló,, jój élelemkereső

15 Természetes keltetés, kotlatás Szaporítás Valamennyi baromfifajunk, különösen k a parlagi fajták k alkalmasak lehetnek a kotlatásra, igaz, különbk nböző mértékben. A kotlósok kiválaszt lasztásakor sakor ügyelnünk nk kell arra, hogy minden esetben az egy évesnél l idősebb tojók k alkalmasabbak a kotlásra, ivadéknevel knevelésre. Arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy keltetésre (mesterséges keltetés s esetén n is!) legalkalmasabbak a második m éves tojók által megtojt tojások. Kotlatásra minden baromfifajból l a parlagi jellegű fajták k alkalmasak igazán, mivel a nemesített fajták k esetében a szaporaságra, nagy tojástermel stermelésre sre irányul nyuló szelekció a kotlási hajlam erős s csökken kkenését t eredményezte. Fontos a kotlók k kiválogat logatásánál, l, hogy csak egészs szséges, külsk lső élősködőktől l mentes tojókat válogassunk v ki. Elsősorban sorban kacsák k esetében kell arra számítanunk, hogy a tojók k között k nem találunk lunk megfelelő kotlót. t. A gyöngyty ngytyúknál l is jelentkezhetnek olyan problémák, hogy a tojó megkotlik, talán n ki is kelteti a csibéket, de gyenge nevelő. Pulyka kotlatás s esetén n nyugodt és s szelíd d természet szetű tojót t válasszunk. v A parlagi fajták k (pl. réz-r és s bronzpulyka) tojói általában jój kotlók, k, és s megfelelő ivadéknevel knevelő képességgel rendelkeznek. A kotlósokat a mesterségesen keltetett naposbaromfi nevelésére is felhasználhatjuk. lhatjuk. Ehhez a tojókat meg kell kotlatni (a mesterséges keltetéshez időzítve) és s a kotlók k alá helyezni a mesterségesen keltetett csibéket.

16 Szaporítás Mesterséges keltetés valamennyi baromfifajunk alkalmas lehet, egy évesnél l idősebb tojók k alkalmasabbak a kotlásra, ivadéknevel knevelésre, keltetésre (mesterséges keltetés s esetén n is!) legalkalmasabbak a második m éves tojók által megtojt tojások, a parlagi jellegű fajták k alkalmasak igazán: szaporaságra irányul nyuló szelekció kotlási hajlam, egészs szséges, külsk lső élősködőktől l mentes kotlós! kacsák k esetében esetleg nem találunk lunk megfelelő kotlót. t. A gyöngyty ngytyúknál l a tojó megkotlik, talán n ki is kelteti a csibéket, de gyakran gyenge nevelő. pulyka: nyugodt és s szelíd d természet szetű tojót t válasszunk. v A parlagi fajták k tojói általában jój kotlók, k, A kotlósokat a mesterségesen keltetett naposbaromfi nevelésére is felhasználhatjuk. lhatjuk. Ehhez a tojókat meg kell kotlatni (a mesterséges keltetéshez időzítve) és s a kotlók k alá helyezni a mesterségesen keltetett csibéket.

17 Növendék k nevelés Mesterséges nevelés mesterséges keltetés s kevés s (lehetőleg leg semmi) kotlás, nevelés s korai szakaszában zárt z tartás, fűtött f tt istáll llóban, egykorú növendékek terem fűtése f + infralámpa, minden faj esetében csibegyűrű,, a későbbiekben k nagyobb terület, de ekkor is kell az infra, a hőmérsh rséklet a kor előrehaladt rehaladtával fokozatosan csökken a külsk lső hőmérsékletre, szellőztet ztetés s huzat nélkn lkül, l, alom: lehet jój minőségű puhafaforgács, de víziszv ziszárnyasok esetében inkább jój minőségű,, penészmentes szalma. Gyakori forgatás, szüks kség g esetén n csere, fokozatos szoktatás s a szabadhoz. Mind a hirtelen hidegtől, mind a tűzőt naptól védeni kell a kis baromfit, víziszárnyasokat csak kitollasodás s után n szabad vízre v engedni, pihésen megfázhatnak!

18 Vedlés, vedletés Vedlés: Tenyész, illetve tojóá óállományok: vedlés s a tojásrak srakás s végén: v csökkenti a tojástermel stermelést, st, ugyanakkor a szaporítószervek szervek megújul julása, felkész szülés s a következő tojástermel stermelési si illetve tenyészid szidőszakra, szakra, Jobb tojástermel stermelésű fajták/egyedek esetében esetleg olyan enyhe, hogy közben k a tojástermel stermelés s csak kissé csökken, mind a kondíci ció romlása (így( pl. a takarmányell nyellátottság g gyengülése), mind az extrém m időjárási körülmk lmények kiválthatj lthatják, megfelelő táplálóanyag-ellátást! Különben K a vedlés s elhúzódik, a későbbi k tojástermel stermelés s gyengébb lesz, Mesterséges vedletés: engedélyezett, de víz-v és s takarmánykorl nykorlátozás s tilos! takarmányfelv nyfelvétel csökkent kkentés: a megszokott táp/takarmt p/takarmány helyett ismeretlen takarmány, vízfogyasztás s csökkent kkentés: új j típust pusú itatók k (vály lyús s helyett szelepes), Mesterséges megvilágítás s (ha volt) csökkent kkentése

19 Vándorólaztatás legtermészetszer szetszerűbb, edző tartásm smód, legért rtékesebb takarmányokhoz juttatjuk őket, ökológiai szemlélet letű gazdaság: g: a baromfi által megtermelt hús/tojás s mellett a növényvn nyvédelmi hatás s is figyelemre méltm ltó (ökonómiai szempont)! sor kerülhet rá, r, ha: a baromfit egyéb b legelő állatokkal (ló,, kérődzk dzők) tarjuk együtt, egy legelőn, a baromfitartást beépítj tjük k a vetésforg sforgóba, illetve, ha a baromfit bioültetvényben, gyümölcs lcsösben sben tartjuk. telepítéskor a zárt z oldalfalak nézzenek n észak felé,, illetve az uralkodó szélir liránynak, a vándorv ndorólaztatás s gyümölcs lcsösben/ sben/ültetvényben való baromfitartás. Bármilyen B kisterület letű biogyümölcs lcsösben. sben. Gyümölcs lcsösökben, faiskolákban kban és s a szőlőkben a bogyó kifejlődéséig! ig! Rovarpusztítás: s: haszon. Alacsonyabb ültetvények: sorközök k gyepesítése. se.

20 Vándoról

21 Tyúk k szabadtartás a baromfiudvar, (legelő) ) lehetőleg leg legyen füves. f viszonylag kis terület: váltott v területen való tartás, a pihentetett terület gyepesítése, se, valóban ökológiai gazdálkod lkodás: a baromfitartás s a vetésforg sforgó része! fontos az árnyékolás s bokorsorok, téli elhelyezése: viszonylag hómentes h kifutó,, porfürd rdőzés s fedett helyen, állománysűrűség: ökológiai gazdálkod lkodás s esetében inkább a környezetk rnyezet- illetve természetv szetvédelmi szempontok korlátoznak, fontos a táplt plálékkeresés s (természetes viselkedés). s). Ha erre nincs mód: m viselkedésbeli sbeli rendellenességek (tollcsipkedés, s, kannibalizmus). Ezért a takarmányt (különösen a kiegész szítő takarmányt), illetve az ivóvizet vizet a legelő/kifut /kifutó óltól l távolabbi t részr szén is nyújtjuk az állománynak.

22 Tyúk k szabadtartás - tojástermel stermelés tojásrak srakás s kezdete: hónapos h kor, első tojóé óévben több t (15-20 %), de kisebb ( %) tojás, két évnél l idősebbek tojástermel stermelése se jelentősen csökken, ezért nem érdemes tovább tartani, évente a tojóá óállomány 60 %-át% t (selejtezést, st, elhullást is figyelembe véve) ve) szüks kséges fiatal jércj rcékkel pótolni, p az értékes őszi és s téli t tojásokat a korábbi kelésb sből l származ rmazó jércék tojják, megfelelő ivararány (főleg keltetőtoj tojás s termelése esetén n fontos): kistestű (tojótípus pusú) ) fajták: tyúkot egy kakasra, ökológiai tartásra inkább használt vegyes hasznosítású fajták: tyúk bio- (étkezési) tojás s termelésekor is előírás, hogy 7 % kakasnak kell lennie az állományban, állománysűrűség g mellett fontos a csoportnagyság g is: zárt z udvaron egy csoportban legfeljebb állat, egy csoport egy korosztály legyen!

23 Tyúk k szabadtartás - tojástermel stermelés megfelelő kondíci ció,, takarmányell nyellátottság g esetén n a tojástermel stermelés csökken kkenésének nek oka leginkább a hőmérsh rséklet. Amennyiben megfelelő,, hűvös h ólat, illetve kellő árnyékot nyújt jtó fás-bokros területet, bőséges, b hűvös h s ivóvizet, vizet, ha nincs a kifutón n fű, f, akkor friss zöldtakarmányt nyújtunk az állománynak, a tojástermel stermelés s nyáron nem csökken! téli tojástermel stermelésre sre leginkább a kisebb testű,, korán érő fajták alkalmasak. A márciusm rcius-áprilisi csirkék k már m r augusztus- szeptemberben, a nagyobb testűek ek október ber-novemberben megkezdik a tojástermel stermelést. st. télen is legalább 12 óra világoss gosságot got kell biztosítanunk tanunk a tojóknak a megfelelő tojástermel stermelés érdekében. A sötét s t periódusnak a természetes éjszakára kell esnie!

24 Tyúk k szabadtartás - kotlásleszoktat sleszoktatás mesterséges keltetés s a kotlás s egyértelm rtelműen en negatív, kotlásleszoktat sleszoktatási si módszerek m egy része r állatvédelmi szempontból kifogásolhat solható takarmány és s ivóvíz z megvonás, a csupasz has hideg vízbe mártm rtása), és s gazdasági gi szempontból l is negatív v hatású, megfelelő a kotlásleszoktat sleszoktató ketrec: az alján n lécrl crács: cs: a tyúk k csak ezen ülhet. Etető- és s itatóed edény szüks kséges!a ketrec körül k l tartózkod zkodó többi baromfi kíváncsiskodk ncsiskodása sa miatt a kotláshoz szüks kséges nyugalmat sem kapja meg a ketrecben tartózkod zkodó tyúk.

25 Tyúk k szabadtartás - hústermelés hízlalásra legjobban a fiatal állat alkalmas, a hízlalh zlalás s hetet vesz igénybe, főf kellékei kei a szűk, mégis m szellős, s, tiszta ól, bőséges b hízlalh zlalótakarmány, tiszta edények és s az állandó friss ivóvíz, célszerű korai kelésű baromfit hízlalni. h Fiatal kakasokat a fajtától függően hetes korban lehet hízlalh zlalásra fogni, ezek 4 hét h t után vághatók. A fiatal tyúkok is többnyire t jól j l hízlalhath zlalhatók, bár r szűk k ketrecben jobban hízik h az állat, ez az ökológiai szemlélettel lettel (állatvédelmi okokból) nem egyeztethető össze, fontos, hogy a hízlalh zlalás s során n az állatok megfelelő minőségű fehérjed rjedús s takarmányhoz jussanak hozzá.

26 Pulyka szabadtartás legolcsóbb tartási mód m d a külterjes: k edzett, ellenáll lló fajta, természetes táplt plálékban gazdag legelő, gyümölcs lcsösben, sben, tarlón: pulykahús-termel termelés s mellett kártevk rtevőirtás (rágcs gcsálók k is!) kifutó,, legelő: legjobb a közép-k és s magastörzs rzsű gyümölcsf lcsfákkal beültetett gyümölcs lcsös, s, lehetőleg leg egész évben: megfelelő ól, ha csak a tavasztól őszig: vándorv ndorólak, kisebb tanyákon: napközben kerítés s nélkn lkül, l, szabadon, egy pulykára m 2 kifutóter terület,

27 Szaporítás Pulyka szabadtartás Jellemzően en természetes szaporodási si ciklus Természetes pároztatp roztatás ivararáy: egy kakasra tojó. Ősszel valamivel szűkebb ivararány: kakasszelekció Kézből l való pároztatás jó a tojók k védelme v szempontjából, de a tenyészszezonban az állatok nem járhatnak legelőre, kell legalább két k t elkülönített helyiség és s kifutó.. A kakasok legfeljebb egy órát t vannak együtt a tojókkal. Egy-egy tojócsoport legalább 10 naponként nt legyen pároztatva, p ezt a módszert m kell alkalmaznunk, ha a parlagi fajtákat intenzív, nagytestű kakassal kívánjuk k keresztezni.

28 Szaporítás Pulyka szabadtartás Természetes keltetés a a pulyka jój kotló, tojás s megtermelése után n kotlás, 2 éves kortól l éves korig használhatjuk kotlatásra, bármilyen baromfiféle keltetésére, egy tojó alá pulykatojás. Mesterséges keltetés egyéb b baromfifélék k keltetésével gyakorlatilag azonos, kisebb technológiai különbségekkel.

29 Pulyka szabadtartás Nevelés Természetes keltetés s esetén a a pipék k nevelése a kotló feladata, egy kotló 60 pipét t is elvezet: mesterségesen keltetett pipék k nevelése, Megfelelő hőmérséklet: a nap nagy részr szét t az ólban kell töltenit lteniük. Mesterséges nevelés tyúknál l leírtak az irányad nyadóak, ak, gyámoltalan pipék k csibegyűrű különösen fontos! forgácsalom esetén n az almot a csibegyűrűn n belül l le kell fedni (pl. hullámpap mpapírral) különben k forgácsot esznek!

30 Gyöngyty ngytyúk k szabadtartás leginkább igényli a szabad mozgást, kiváló táplálékkereső, igen alkalmazkodó, kifejlett állatnál l a napi táplt plálékszükséglet %-át% t fedezheti a szabadban keresett táplt plálék, különleges minőségű húsa keresett, szinte vadhús értékű, keveset tojik, de tojása értékes étkezési tojásk sként is. Gyöngyty ngytyúk k telep olyan helyen, ahol lombos fák, f füves f térst rség g is van, éjszakára (tavasztól őszig) bokrokra, alacsony faágakra felgallyaz, fedett hely még m g nyáron is: zivatarok, vándorólak, kiválóan röpül! r

31 Gyöngyty ngytyúk k szabadtartás Gyöngyty ngytyúk k tenyészt sztésese kakasonként nt tojó nem monogám! m! csekély ivari dimorfizmus! a kakas áll- lebenye nagyobb és s rendszerint szétáll lló,, a tojóé kisebb és inkább az arc vonalát t követi, k legfeljebb 3 évig van értelme tenyészt sztésben sben tartani. Gyöngyty ngytyúk k felnevelése meleg, napos időben napos korban a kifutóba, egy hónapos h korban a legelőre engedhetők, nyirkosságot rosszul tűrik, t kiengedés s a harmat, eső felszárad radása után, 1 m 2 -re 20 napos gyöngy ngyös s helyezhető el.

32 Kacsa szabadtartás A kacsa még m g a lúdnl dnál l is inkább igényli a fürdf rdési lehetőséget, vízben találhat lható táplálék k (mind a növényi, n nyi, mind állati), szárazon az ól l közelk zelében marad, tó (halastó), csatorna, vizenyős s terület: mételycsiga m fogyasztás! s! hazánk éghajlatához hoz a libával együtt a leginkább alkalmazkodott, hiszen vad őseik is honosak Magyarországon. gon.

33 Törzskacsa tartás Kacsa szabadtartás 1 gácsg csérra tojó (fajtától l függf ggően), fehér r fajtákn knál l a gácsg csérok dísztolla, d illetve az erősen eltérő hang alapján lehet megkülönb nböztetni a két k t ivart, nem jój kotló,, de kotlatható, 1 tojó alá tojás, a fészekben f hagyott tojások növelik n a kotlási kedvet, keltethető pulykákkal, kkal, tyúkokkal Nevelés: a kacsakotló elhúzódó kelés s esetén n gyakran a már m r kikelt utódokkal elhagyja a fészket, f ezért érdemes a kikelt naposkacsákat kat a fészekbf szekből kivenni, tyúk- vagy pulykakotló esetén n a kiskacsák k gyakran nem tudnak kibújni a feltört héjbh jból, mert a pihe a héjhoz h ragad, kiskacsákat kat anyjukkal együtt sem érdemes vízre v engedni! mesterséges nevelés s esetén n a többi t baromfifélére, re, főleg f a kislibákra kra vonatkozó szabályok érvényesek.

34 Pecsenyekacsa termelés Kacsa szabadtartás 5 hetes kor után n már m éjszaka is a szabadban de az épületbe szabadon bejárhasson! állandóan legyen előtt ttük k víz! v fémvályú,, de a szabadban lehet betonúsztat sztató középen cm mélységgel, 1 m 2 úsztatóra kacsa, halastavi pecsenyekacsa nevelés biotermék-el előállítás: csak növényi n nyi takarmánnyal.

35 Törzskacsa tartás Kacsa szabadtartás vedlés: legkésőbb augusztusban, törzsesítés, s, tojástermel stermelésre sre felkész szítés s már m r decemberben, Tépés hagyományos, mint a libatépés, kacsatoll minősége megközel zelíti a libatollét, t, csak kifogástalan kondíci ciójú,, egészs szséges állomány illetve egyed téphető, a tollazatnak teljesen érettnek kell lennie (közvetlen zvetlenül l a természetes vedlés s megindulása előtt), széls lsőséges időjárás s ellen fokozott védelem v szüks kséges, tépett állományt érdemes rendszeresen füröszteni f tollminőség

36 Lúd d szabadtartás Teljesen extenzív v tartásra: a parlagi magyar lúd, l (fodrostollú és s nem fodrostollú változat) Betonozott fürösztf sztőcsatornák: szennyezett vizet kezelni, vagy megfelelő módon öntözésre használni, Itatók: pancsolás s megakadályoz lyozása! Csurgalékv kvíz: mint a fürösztf sztővíz, z, Állománysűrűség: mezőgazdas gazdasági gi területen környezetk rnyezet- és állatvédelmi szempontok; természetileg érzékeny területen a szigorúbb természetv szetvédelmi szempontok

37 Lúdnevelés Lúd d szabadtartás Természetes keltetés: a tojó vezetgeti a kislibákat: kat: megfelelő legelő, esetleg kiegész szítő takarmány és s ivóvíz kisliba ne fürödjf djön! Mesterséges nevelés s kétfk tfázisos Előnevel nevelés: napig zárt, z a teremhőmérs rséklet 32 ºC-ról l ez alatt az időszak alatt a külső hőmérsékletre csökken, 15 napos kor után n fokozatosan szoknak a szabadtartáshoz, shoz, legkésőbb a 2. élethétben tben széna vagy friss zöld z kerülj ljön n a kislibák k elé. Utóevel evelés: 8 hetes kor körül k l legelőre kerülnek a libák, ahol már m r csak 3 oldalról l zárt, z fészerszerű épületek vannak a széls lsőséges időjárás és s a tűzőt nap elleni védelemre, megfelelő legelő esetén n már m r csak kiegész szítő takarmányt kapnak a libák.

38 Törzsludak tartása Lúd d szabadtartás A házilh zilúd az intenzív v fajták k is őrzik a nyári lúd l monogámi miájának nyomait: ± állandó háremek (1 gúnár, tojó) Törzsesítés s novemberben, hogy a háremek h kialakulhassanak Megfelelő ivararány! kevés s gúnár: g rossz termékenys kenység, sok: agresszió,, phalluscsipkedés s selejtezés, s, elhullás

39 Húslúd d előáll llítás Lúd d szabadtartás húsliba: hetes korban, háromhetes h lábon l hizlalás s vágva, v jó hús-csont arány és értékes húsrh srészek szek (különösen mell) arány, de zsírosabbak is: mm bőr b r alatti a termék k színét t meghatároz rozó zsírr rréteg, olcsó elhelyezés: legelőn n a befejező fázisig hetenként nt tépés, t testtömeg egy tépés t s után n 4,5 kg, két k t tépés t s után n 4,8-5,0 kg. A háromhetes hizlalási időszak alatt 1 kg körüli k gyarapodás, kg/kg takarmány nyértékesítéssel, ssel, intenzív v hizlalás s kezdete a tépést t 3,5-4 4 héttel h követi, k az állatokat kisebb, legfeljebb es csoportokban helyezzük k el, és mozgási terület letüket korlátozzuk, zabosliba: a zabbal hizlalt lúd l d kevésb sbé zsírosodik, és s a kukorica hiánya miatt a bőr b r színe is fakó lesz.

40 Lúd d tolltermelés Lúd d szabadtartás a lúd l d nyerstoll-termel termelésben és -forgalmazásban csak Kína K előzi meg Magyarországot, got, de csak mennyiségben, a minőségi libatoll termelés tekintetében Magyarország g van vezető pozíci cióban. tépés általában 6 hetenként, nt, évente háromszor. h ehhez jój takarmányoz nyozás kell, megfelelő fehérjeell rjeellátással! első tépés: g, második: m g, harmadik: g toll, a tépést t kíméletesen, k pontosan a megfelelő időben kell elvégezni! érett toll csévéje kitépve nem véres v és s nedvdús, hanem száraz, a tollat mindig a növése n irány nyába húzzuk, h nem szabad kitépni a szárny és s a farok tollait, valamint a szárnyak alatti szárnytart rnytartó tollakat, a nyak tollait, stresszvédő takarmány, ha lehetséges, fürösztf sztés. s.

41

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig Árutojás-termelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Dr. Konrád Szilárd egyetemi tanársegéd Módszerei 1. Egyfázisú: nevelés és termelés egy helyen

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. A magyar kacsa tenyésztési programja Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet A magyar kacsa tenyésztési programja 2004 Bevezetés Kacsafajtáink eredete, háziasítása és elterjedése Házikacsánk őse az északi féltekén általánosan elterjedt tőkés

Részletesebben

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere

Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre. (Faluprogram) 2012. év. A program háttere A program háttere Az őshonos magyar baromfifajták visszajuttatása természetes élőhelyükre (Faluprogram) 2012. év Az intenzív szemléletű baromfiipar elterjedésével a régi, tradicionális baromfifajták eltűntek

Részletesebben

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. AZ ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK (fehér, fekete és kendermagos színváltozat)

TENYÉSZTÉSI PROGRAM. AZ ERDÉLYI KOPASZNYAKÚ TYÚK (fehér, fekete és kendermagos színváltozat) Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208., Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-359; E-mail:

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A BAROMFITENYÉSZTÉSBEN II. - A pecsenyekacsa és a kacsa törzsállományainak

Részletesebben

HU-BA: A HUNGARIKUM BAROMFITERMÉKEK

HU-BA: A HUNGARIKUM BAROMFITERMÉKEK Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208., Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-35 E-mail:

Részletesebben

Részletes takarmányozástan 3. gyakorlat Tenyésznövendék és tojótyúk takarmányozása A tenyésznövendékek takarmányozása Hajtatott nevelés hátrányai: Ivarérés felgyorsul Tojásrakás korán megindul Apró, keltetésre

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia

TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia 1 TETRA-H nevelési és tojástermelési technológia A kettős hasznosítású TETRA-H nyugodt vérmérsékletű, színes tollú hibrid a külterjes tartást is kitűnően

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

ŐSHONOS ÉS RÉGHONOSULT BAROMFIFAJOK FENNTARTÁSA A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUMBAN

ŐSHONOS ÉS RÉGHONOSULT BAROMFIFAJOK FENNTARTÁSA A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUMBAN T enyésztés ŐSHONOS ÉS RÉGHONOSULT BAROMFIFAJOK FENNTARTÁSA A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUMBAN Száz évvel ezelőtt a háziszárnyas a baromfiudvar és a természetes legelők szerves tartozéka volt. A lúd

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

Részletesebben

8. Ismertesse a pecsenye-csirke elıállítás technológiáját!

8. Ismertesse a pecsenye-csirke elıállítás technológiáját! 8. Ismertesse a pecsenye-csirke elıállítás technológiáját! 1. A fajta, hibrid megválasztása Fajták: Fehér cornish: Amerikai Egyesült Államokban tenyésztették ki. A fajta, mint apai keresztezési partner,

Részletesebben

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult.

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult. Dr. Böő István: Őshonos nevezéktan változás Milyen gondolatokat ébreszt, milyen érzelmeket válthat ki az emberben egy tekintélyt parancsoló szürke marha gulya vagy egy békésen legelésző, nyugalmat árasztó

Részletesebben

Kettős hasznosítású (háztáji) hibridek. Nevelési és tojástermelési technológiája

Kettős hasznosítású (háztáji) hibridek. Nevelési és tojástermelési technológiája BÁBOLNA TETRA Kettős hasznosítású (háztáji) hibridek Nevelési és tojástermelési technológiája BÁBOLNA SUPER HARCO & BÁBOLNA TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia Bábolna TETRA Kft a technológiában

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

Gyakorlat. I. A mikroklíma

Gyakorlat. I. A mikroklíma Általános állathigiénia Gyakorlat I. A mikroklíma ma a gyakorlat menete a műszerek m működésének m ismertetése se a hallgatók k 3-4-es 3 csoportba oszlanak, minden csoport kap egy-egy műszert. m Az állatház

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem állatok 4. évfolyam Juh A köznyelv inkább birkának nevezi ezt a bégető állatot. Tülkös szarvú, páros ujjú patás. Az egyik legrégebben háziasított állat. Bizonyos fajtái

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

SINÓROS-SZABÓ BALÁZS OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK. Aktív Passzív Stúdió Kft. Sinóros-Szabó Balázs mob.: 06.30.571.22.52 www.aktivpassziv.hu info@aktivpassziv.

SINÓROS-SZABÓ BALÁZS OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK. Aktív Passzív Stúdió Kft. Sinóros-Szabó Balázs mob.: 06.30.571.22.52 www.aktivpassziv.hu info@aktivpassziv. Mit l l más m s a passzívh vház? SINÓROS-SZABÓ BALÁZS OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK Mir l l is lesz szó? - passzívh vház z definíci ciója - passzívh vház z jellemz i, miben jobb, mint egy hagyományos épület? - passzívh

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A SERTÉSTENYÉSZTÉSBEN - A különböző korcsoportú sertések elhelyezésének,

Részletesebben

A KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

A KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208. Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-359 E-mail:

Részletesebben

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer

FANTONI: CLIMACUSTIK. POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer FANTONI: CLIMACUSTIK POLITECHNIKAI ENERGETIKA A KYOTOI JEGYZŐKÖNYV SZERINT Kellemes és s gazdaságos gos akusztikus climarendszer Luigi Cresi,, Patt Gruppo Fantoni FANTONI- CLIMACUSTIK Hűtő fűtő Klimarendszer

Részletesebben

GAZDA ÁLLATTARTÁS II. 13. JELLEMEZZE A FELSOROLT SZARVASMARHA FAJTÁK SZÁRMAZÁSÁT, KÜLLEMÉT, BELSŐ ÉRTÉKMÉRŐIT ÉS HASZNOSÍTÁSÁTÁS!

GAZDA ÁLLATTARTÁS II. 13. JELLEMEZZE A FELSOROLT SZARVASMARHA FAJTÁK SZÁRMAZÁSÁT, KÜLLEMÉT, BELSŐ ÉRTÉKMÉRŐIT ÉS HASZNOSÍTÁSÁTÁS! GAZDA ÁLLATTARTÁS II. 13. JELLEMEZZE A FELSOROLT SZARVASMARHA FAJTÁK SZÁRMAZÁSÁT, KÜLLEMÉT, BELSŐ ÉRTÉKMÉRŐIT ÉS HASZNOSÍTÁSÁTÁS! Magyar szürke szarvasmarha Magyar szürke szarvasmarha Őshonos magyar fajta

Részletesebben

szló 2, Hancz Csaba 1

szló 2, Hancz Csaba 1 Különböző oljok htás z friki hrcs és nílusi n tilápi növekedn vekedésére és húsminőségére Biró Jnk 1, Molnár r Eszter 2, Szthmári LászlL szló 2, Hncz Csb 1 1) Kposvári Egyetem Állttudományi Kr, Kposvár

Részletesebben

Alapanyagcsere: Herris-Benedict Férfi: 66,5 +(13,8x ttkg)+(5xtmcm) 655+(9,5xTTkg)+(1,9xTmcm)-(4,7x

Alapanyagcsere: Herris-Benedict Férfi: 66,5 +(13,8x ttkg)+(5xtmcm) 655+(9,5xTTkg)+(1,9xTmcm)-(4,7x Alapanyagcsere: Herris-Benedict Férfi: 66,5 +(13,8x ttkg)+(5xtmcm) )+(5xTmcm)-(6,7xÉK év) NŐ: 655+(9,5xTTkg)+(1,9xTmcm)-(4,7x (4,7xÉKév) Súlyzófaktorok: Könnyű fizikai munka: 1,7 Közepesen nehéz z fizikai

Részletesebben

AZ ŐSHONOS KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK TARTÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KARÁNAK TANÜZEMÉBEN

AZ ŐSHONOS KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK TARTÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KARÁNAK TANÜZEMÉBEN AZ ŐSHONOS KENDERMAGOS MAGYAR TYÚK TARTÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KARÁNAK TANÜZEMÉBEN Főiskolai Karunk 1977 óta foglalkozik a kendermagos magyar tyúk fajtafenntartó

Részletesebben

Építmények energetikai követelményei

Építmények energetikai követelményei Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Nyúltartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Nyúltartás Nyúltartás Ajánlott fajta/genotípus:

Részletesebben

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről 1 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Pulykatenyésztés. Pulyka. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet. Pávaszemes pulyka.

Pulykatenyésztés. Pulyka. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet. Pávaszemes pulyka. Pulykatenyésztés Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Dr. Konrád Szilárd egyetemi tanársegéd Pulyka Pávaszemes pulyka Vadpulyka 1 Pulykahús-fogyasztás

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

Átállás Biotermelésre

Átállás Biotermelésre Átállás Biotermelésre Ware Borbála Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület -elnök- A működőm rendszer szabályoz lyozásának és s ezáltal az egész rendszer működésének megváltoztat ltoztatása Feltételek telek

Részletesebben

ŐSHONOS TYÚKFAJTÁK TARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

ŐSHONOS TYÚKFAJTÁK TARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ŐSHONOS TYÚKFAJTÁK TARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI A KÖZÉP- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN Pusztai Péter Radics László Szalay István Bevezetés A BCE, Kertészettudományi Kar, Kísérleti Üzem és Tangazdaságában,

Részletesebben

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter

összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Időszerű kérdések a baromfitenyésztés köréből, összefüggésben más haszonállat fajokkal Horn Péter Az egy főre eső évi GDP és az állati eredetű élelmiszerek aránya az összes energia-bevitelhez képest GDP

Részletesebben

Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás

Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás Gazdálkodás a mezei nyúllal A mezei nyúl jelentősége Hazánk apróvad-gazdálkodásának legfontosabb faja Nagy a vadászati érdeklődés a mezei nyúl

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

- Tiszatarján n biomassza programja

- Tiszatarján n biomassza programja Megújul juló energia, megújul juló természet - Tiszatarján n biomassza programja Az önellátó energiagazdálkod lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Bögre Lajosné és Burainé

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

Az õshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és tartására alapozott falufejlesztési program

Az õshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és tartására alapozott falufejlesztési program ELÉRHETÕSÉG: Cím: 2100 Gödöllõ, Isaszegi út 200. Hungary Tel.: +36-28-511-300 Fax.: +36-28-430-184 E-mail: katki@katki.hu Honlap: www.katki.hu www.genmegorzes.hu HU-BA FALUPROGRAM Az õshonos magyar baromfifajták

Részletesebben

A HUNGARIKUM BAROMFIHÚS TERMELÉSI REND- SZERÉNEK KIDOLGOZÁSA - A PROJEKT 2006. ÉVI GÖDÖLLŐI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A HUNGARIKUM BAROMFIHÚS TERMELÉSI REND- SZERÉNEK KIDOLGOZÁSA - A PROJEKT 2006. ÉVI GÖDÖLLŐI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA B aromfitudomány A HUNGARIKUM BAROMFIHÚS TERMELÉSI REND- SZERÉNEK KIDOLGOZÁSA - A PROJEKT 2006. ÉVI GÖDÖLLŐI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA Szalay István Bódi László Kisné Do thi Dong Xuan Szentes Katalin

Részletesebben

ALTERNATÍV V ENERGIÁK Horváth JánosJ GEO-MONTAN A BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚC FELHASZNÁLÁSA SA A BIOGÁZ CO 2 koncentráci ció változás s az elmúlt lt 400 000 évben A CO 2 koncentráci ció növekedése Éghajlati

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.)

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.) 2007.7.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 197/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2007.

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Baromfitakarmányok Central intenzív brojler indító 5% komplett premix kokcidiosztatikummal Kiegészítő takarmány Cikkszám: 412-115-01 Nettó súly: 25kg tak.mész, búzatak.liszt,

Részletesebben

Önt. WACHAL KÁLMK Szabolcs-Szatm Kormányhivatal

Önt. WACHAL KÁLMK Szabolcs-Szatm Kormányhivatal Köszönti Önt Dr. Vinnai Győző kormánymegb nymegbízott nevében WACHAL KÁLMK LMÁN N a Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatója 1 Földművelésügyi Igazgatóság filozófi

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai JFGK 16.: BORJAK VÉDELME A követelmények célja: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek

Részletesebben

Egészs szséges táplt plálkozás A kiegyensúlyozott táplt plálkozás s elengedhetetlen része r a megfelelő mennyiségű és s arány nyú energia- és tápanyagfogyasztás. s. Ezek mértm rtékét t meghatározza: az

Részletesebben

élőhelyeken Dr. Katona Krisztián egyetemi docens SZIE Vadvilág g Megőrz OEE előadás 2011. június 9 Fotó: Internet

élőhelyeken Dr. Katona Krisztián egyetemi docens SZIE Vadvilág g Megőrz OEE előadás 2011. június 9 Fotó: Internet Gímszarvas táplt plálkozása és károkozása különbk nböző erdei élőhelyeken Dr. Katona Krisztián egyetemi docens Dr. Szemethy László, Bleier Norbert, Hajdu MárkM SZIE Vadvilág g Megőrz rzési Intézet OEE

Részletesebben

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft

Felszín n alatti vizeink. GWIS Kft Felszín n alatti vizeink minősége Deák k JózsefJ GWIS Kft Vízminőség g alatt a vízv kémiai fizikai biológiai tulajdonságait értjük Egyszerűbb értelmezés: Jó a v a vízminőség, ha valamennyi (mért) komponens

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1

Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 Újudvar község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 /1992. számú Rendelet az állattartás szabályairól és az állati hulladék kezeléséről 1 1.. /1/ Újudvar Község közigazgatási területén állatot tartani

Részletesebben

Komplex építési és bontási (INERT) hulladékgazdálkodási rendszer Kaposvár és térsége részére:

Komplex építési és bontási (INERT) hulladékgazdálkodási rendszer Kaposvár és térsége részére: Komplex építési és s bontási (INERT) hulladékgazd kgazdálkodási rendszer Kaposvár és s térst rsége részr szére: Kaposvár Megyei Jogú Város döntéshozói már évekkel korábban felismerték, hogy a térségben

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti

Részletesebben

A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE) tevékenységének ismertetése

A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE) tevékenységének ismertetése Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation H-2100 Gödöllő, Isaszegi út 208., Hungary Tel:+36-28-511-335; Fax:+36-28-511-35 E-mail:

Részletesebben

Sarródon nevelkedett bikák

Sarródon nevelkedett bikák Sarródon nevelkedett bikák Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 9435. Sarród-Rév, Kócsagvár, Pf.: 4. Vételi szándékát dr. Jakál Lászlóné-nak kell bejelenteni. Telefon: 06 / 30 / 257-55-74 119. oldal

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A RT.

HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A RT. KORSZERŰ,, KÖRNYEZETVK RNYEZETVÉDŐ, MEGÚJUL JULÓ ENERGIÁT HASZNOSÍTÓ RENDSZEREK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT. RT. SZÉKESFEH KESFEHÉRVÁR R TÁRSADALMI T FELELŐSS SSÉGVÁLLALÁSI PROGRAM Nagy István Nagy Adaptív v

Részletesebben

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

Korszerű ledes világítástechnikai rendszerek. Előadó: Faludi Tamás ügyvezető-igazgató

Korszerű ledes világítástechnikai rendszerek. Előadó: Faludi Tamás ügyvezető-igazgató Korszerű ledes világítástechnikai rendszerek Előadó: Faludi Tamás ügyvezető-igazgató Dilaco Lighting Kft. Cégünk fő tevékenysége: fénytechnikai világítástechnikai műszerek, vezérlőberendezések fejlesztése

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES MINŐSÉGŰ, HUNGARIKUM BAROM- FIHÚS-TERMELÉS RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ PROJEKT ELSŐ ÉVI EREDMÉNYEI

A KÜLÖNLEGES MINŐSÉGŰ, HUNGARIKUM BAROM- FIHÚS-TERMELÉS RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ PROJEKT ELSŐ ÉVI EREDMÉNYEI A KÜLÖNLEGES MINŐSÉGŰ, HUNGARIKUM BAROM- FIHÚS-TERMELÉS RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ PROJEKT ELSŐ ÉVI EREDMÉNYEI A projekt legfőbb célja a hungarikum baromfitermékek termelési feltételeinek kidolgozása,

Részletesebben

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből.

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Rögtön az elején egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, mely a cserépkályha és a kandalló körül forog. Sokak számára az ülőpadlával, búbbal,

Részletesebben

ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005. augusztus 1. 2300/8/2005. GYŐR 2005. október Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.08.07. 12:00-kor. Érvényes: 2014.08.14-ig. Várható frissítés: 2014.08.14. 12:00-kor.

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Dr. Csorbai Attila. Baromfi Termék Tanács

Dr. Csorbai Attila. Baromfi Termék Tanács Dr. Csorbai Attila Baromfi Termék Tanács A magyar baromfiipar és az ágazatok helyzete 2015 év közepén avagy Előre vagy hátra? MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS EGYESÜLET BAROMFI-EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁG 2015.évi

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

pjárművek diagnosztikai

pjárművek diagnosztikai Gépjárműdiagnosztika Bevezetés s a gépjg pjárművek diagnosztikai vizsgálat latába DIAGNOSZTIKA = Dyagnosis görög g szó JELENTÉSE megkülönb nböztető felismerés, s, valamely folyamat elindító okának biztos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁLLATTARTÁS

ÁLTALÁNOS ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS ÁLLATTARTÁS Általános állattartás 1 AZ ÁllAttArtÁs JelentŐséGe Az állattenyésztés alapvető mezőgazdasági tevékenység, amely a háziállatok többoldalú hasznosítását biztosítja. A céltudatos állatszaporítás

Részletesebben

Glicerin hatása az angolperje csírázására és kezdeti növekedésére

Glicerin hatása az angolperje csírázására és kezdeti növekedésére Glicerin hatása az angolperje csírázására és kezdeti növekedésére Tolner László Elemez kft Budapest Czinkota Imre, Vadkerti Zsolt, Kovács Attila, Rétháti Gabriella Szent István Egyetem, Gödöllő Kutató

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 4818 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám A vidékfejlesztési miniszter 33/2014. (IV. 4.) VM rendelete egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

CORESTA. (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) ÚTMUTATÓ 3. KIADÁS 2005.

CORESTA. (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) ÚTMUTATÓ 3. KIADÁS 2005. CORESTA (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) ÚTMUTATÓ 3. KIADÁS 2005. FEBRUÁR Fordította: Universal Leaf Tobacco Magyarország Rt Nyíregyháza,

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

A magas patogenitású madárinfluenza elleni védekezés szabályai

A magas patogenitású madárinfluenza elleni védekezés szabályai A magas patogenitású madárinfluenza elleni védekezés szabályai Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár 2012. március 6. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

EXEMPLIS DISCIMUS - Példákból tanulunk

EXEMPLIS DISCIMUS - Példákból tanulunk EXEMPLIS DISCIMUS - Példákból tanulunk A tartásmód hatása a tyúkok tojástermelő képességére a genotípustól függően, az első és a mesterséges vedletést követő második tojástermelési időszakban SÜTŐ Z. 1

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

Csirke betegségek és problémák

Csirke betegségek és problémák Csirke betegségek és problémák A baromfi leggyakoribb betegségei A házityúk legtöbb betegségét tartási és takarmányozási hibák idézik elő. Természetesen vannak öröklött hajlamok bizonyos betegségekre és

Részletesebben

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor A karrier galamb MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat Szabó Gábor Tartalomjegyzék Bevezetés......2 Eredete.. 2 A karrier galamb helyzete, ahogy én látom....2 Tapasztalataim....3 Bírálata.....4 Mellékletek..

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Activyl 100 mg rácsepegtető oldat nagyon kis testű kutyák számára Activyl 150 mg rácsepegtető oldat kistestű

Részletesebben

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand EURÓPA ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross 308 Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben