A baromfifélék. Tyúkalkat. ziszárnyasok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A baromfifélék. Tyúkalkat. ziszárnyasok"

Átírás

1 A baromfifélék ökológiai tartása Tyúkalkat kalkatúak, ak, víziszv ziszárnyasok

2 Őshonos baromfifajták Magyar tyúk k (sárga, fehér, kendermagos, fogolyszínű) parlagi állományokat külfk lföldi ldi fajtákkal javított tották kettőshaszn shasznú,, középnagysk pnagyságú (tyúk k 2,0-2,3; 2,3; kakas 2,5-3,0 kg) finom csontozat, kitűnő húsminőség Dunánt ntúl: inkább sárga; s Alföld: ld: inkább fehér (tűző nap)

3 Őshonos baromfifajták Sárga magyar kakas és s tyúk

4 Őshonos baromfifajták Fehér r magyar kakas és s tyúk

5 Őshonos baromfifajták Kendermagos magyar kakas és s tyúk

6 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú tyúk k (fehér, fekete, kendermagos) nyaka és s részben r a melle, hasi része r is tollatlan, a magyar tyúkn knál l nagyobb törzst rzsű,, melle kerek, gyorsan fejlődnek és s tollasodnak, edzettek, ellenáll llóak, jó tojástermel stermelők

7 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú fekete kakas és s tyúk

8 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú kendermagos kakas és s tyúk

9 Őshonos baromfifajták Erdélyi kopasznyakú fehér r kakas és s tyúk

10 Őshonos baromfifajták Bronzpulyka 1800-as évek második m felétől l Magyarországon gon magyar bronzpulyka: kisebb a standardnál: kakas: kg, tojó: : kg ragyogó,, világos bronzszínűek

11 Őshonos baromfifajták Rézpulyka bosnyák pulyka, edzett, igénytelen, jó élelemkereső, jó tojó

12 Őshonos baromfifajták Gyöngytyúk értékes, vadas hús, h edzett, igénytelen, jój élelemkereső, igen vastag tojásh shéj, kékesszürke és s fehér r színekben elterjedt hazánkban

13 Őshonos baromfifajták Magyar lúdl több színv nváltozat, széles mellkas, hosszú hát, nyaka közepesen k hosszú, viszonylag rövid r csőr, a fodrostollú a magyar lúd l változata

14 Őshonos baromfifajták Magyar kacsa (fehér és vadas) a KárpK rpát-medencében kialakult őshonos magyar fajta, a fehér és s vadas változat v mellett fekete szürke és s barna változatok v is léteztek, a vadas jobban megőrizte őshonos jellegét, a fehéret más m s fajtákkal erősebben keresztezték, k, kis súlys lyú (tojó: : 2,3-3,0 3,0 kg, gácsg csér: 2,5-3,2 kg), lassú növekedésű,, jól j tömhető,, kiváló húsminőségű, edzett, ellenáll lló,, jój élelemkereső

15 Természetes keltetés, kotlatás Szaporítás Valamennyi baromfifajunk, különösen k a parlagi fajták k alkalmasak lehetnek a kotlatásra, igaz, különbk nböző mértékben. A kotlósok kiválaszt lasztásakor sakor ügyelnünk nk kell arra, hogy minden esetben az egy évesnél l idősebb tojók k alkalmasabbak a kotlásra, ivadéknevel knevelésre. Arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy keltetésre (mesterséges keltetés s esetén n is!) legalkalmasabbak a második m éves tojók által megtojt tojások. Kotlatásra minden baromfifajból l a parlagi jellegű fajták k alkalmasak igazán, mivel a nemesített fajták k esetében a szaporaságra, nagy tojástermel stermelésre sre irányul nyuló szelekció a kotlási hajlam erős s csökken kkenését t eredményezte. Fontos a kotlók k kiválogat logatásánál, l, hogy csak egészs szséges, külsk lső élősködőktől l mentes tojókat válogassunk v ki. Elsősorban sorban kacsák k esetében kell arra számítanunk, hogy a tojók k között k nem találunk lunk megfelelő kotlót. t. A gyöngyty ngytyúknál l is jelentkezhetnek olyan problémák, hogy a tojó megkotlik, talán n ki is kelteti a csibéket, de gyenge nevelő. Pulyka kotlatás s esetén n nyugodt és s szelíd d természet szetű tojót t válasszunk. v A parlagi fajták k (pl. réz-r és s bronzpulyka) tojói általában jój kotlók, k, és s megfelelő ivadéknevel knevelő képességgel rendelkeznek. A kotlósokat a mesterségesen keltetett naposbaromfi nevelésére is felhasználhatjuk. lhatjuk. Ehhez a tojókat meg kell kotlatni (a mesterséges keltetéshez időzítve) és s a kotlók k alá helyezni a mesterségesen keltetett csibéket.

16 Szaporítás Mesterséges keltetés valamennyi baromfifajunk alkalmas lehet, egy évesnél l idősebb tojók k alkalmasabbak a kotlásra, ivadéknevel knevelésre, keltetésre (mesterséges keltetés s esetén n is!) legalkalmasabbak a második m éves tojók által megtojt tojások, a parlagi jellegű fajták k alkalmasak igazán: szaporaságra irányul nyuló szelekció kotlási hajlam, egészs szséges, külsk lső élősködőktől l mentes kotlós! kacsák k esetében esetleg nem találunk lunk megfelelő kotlót. t. A gyöngyty ngytyúknál l a tojó megkotlik, talán n ki is kelteti a csibéket, de gyakran gyenge nevelő. pulyka: nyugodt és s szelíd d természet szetű tojót t válasszunk. v A parlagi fajták k tojói általában jój kotlók, k, A kotlósokat a mesterségesen keltetett naposbaromfi nevelésére is felhasználhatjuk. lhatjuk. Ehhez a tojókat meg kell kotlatni (a mesterséges keltetéshez időzítve) és s a kotlók k alá helyezni a mesterségesen keltetett csibéket.

17 Növendék k nevelés Mesterséges nevelés mesterséges keltetés s kevés s (lehetőleg leg semmi) kotlás, nevelés s korai szakaszában zárt z tartás, fűtött f tt istáll llóban, egykorú növendékek terem fűtése f + infralámpa, minden faj esetében csibegyűrű,, a későbbiekben k nagyobb terület, de ekkor is kell az infra, a hőmérsh rséklet a kor előrehaladt rehaladtával fokozatosan csökken a külsk lső hőmérsékletre, szellőztet ztetés s huzat nélkn lkül, l, alom: lehet jój minőségű puhafaforgács, de víziszv ziszárnyasok esetében inkább jój minőségű,, penészmentes szalma. Gyakori forgatás, szüks kség g esetén n csere, fokozatos szoktatás s a szabadhoz. Mind a hirtelen hidegtől, mind a tűzőt naptól védeni kell a kis baromfit, víziszárnyasokat csak kitollasodás s után n szabad vízre v engedni, pihésen megfázhatnak!

18 Vedlés, vedletés Vedlés: Tenyész, illetve tojóá óállományok: vedlés s a tojásrak srakás s végén: v csökkenti a tojástermel stermelést, st, ugyanakkor a szaporítószervek szervek megújul julása, felkész szülés s a következő tojástermel stermelési si illetve tenyészid szidőszakra, szakra, Jobb tojástermel stermelésű fajták/egyedek esetében esetleg olyan enyhe, hogy közben k a tojástermel stermelés s csak kissé csökken, mind a kondíci ció romlása (így( pl. a takarmányell nyellátottság g gyengülése), mind az extrém m időjárási körülmk lmények kiválthatj lthatják, megfelelő táplálóanyag-ellátást! Különben K a vedlés s elhúzódik, a későbbi k tojástermel stermelés s gyengébb lesz, Mesterséges vedletés: engedélyezett, de víz-v és s takarmánykorl nykorlátozás s tilos! takarmányfelv nyfelvétel csökkent kkentés: a megszokott táp/takarmt p/takarmány helyett ismeretlen takarmány, vízfogyasztás s csökkent kkentés: új j típust pusú itatók k (vály lyús s helyett szelepes), Mesterséges megvilágítás s (ha volt) csökkent kkentése

19 Vándorólaztatás legtermészetszer szetszerűbb, edző tartásm smód, legért rtékesebb takarmányokhoz juttatjuk őket, ökológiai szemlélet letű gazdaság: g: a baromfi által megtermelt hús/tojás s mellett a növényvn nyvédelmi hatás s is figyelemre méltm ltó (ökonómiai szempont)! sor kerülhet rá, r, ha: a baromfit egyéb b legelő állatokkal (ló,, kérődzk dzők) tarjuk együtt, egy legelőn, a baromfitartást beépítj tjük k a vetésforg sforgóba, illetve, ha a baromfit bioültetvényben, gyümölcs lcsösben sben tartjuk. telepítéskor a zárt z oldalfalak nézzenek n észak felé,, illetve az uralkodó szélir liránynak, a vándorv ndorólaztatás s gyümölcs lcsösben/ sben/ültetvényben való baromfitartás. Bármilyen B kisterület letű biogyümölcs lcsösben. sben. Gyümölcs lcsösökben, faiskolákban kban és s a szőlőkben a bogyó kifejlődéséig! ig! Rovarpusztítás: s: haszon. Alacsonyabb ültetvények: sorközök k gyepesítése. se.

20 Vándoról

21 Tyúk k szabadtartás a baromfiudvar, (legelő) ) lehetőleg leg legyen füves. f viszonylag kis terület: váltott v területen való tartás, a pihentetett terület gyepesítése, se, valóban ökológiai gazdálkod lkodás: a baromfitartás s a vetésforg sforgó része! fontos az árnyékolás s bokorsorok, téli elhelyezése: viszonylag hómentes h kifutó,, porfürd rdőzés s fedett helyen, állománysűrűség: ökológiai gazdálkod lkodás s esetében inkább a környezetk rnyezet- illetve természetv szetvédelmi szempontok korlátoznak, fontos a táplt plálékkeresés s (természetes viselkedés). s). Ha erre nincs mód: m viselkedésbeli sbeli rendellenességek (tollcsipkedés, s, kannibalizmus). Ezért a takarmányt (különösen a kiegész szítő takarmányt), illetve az ivóvizet vizet a legelő/kifut /kifutó óltól l távolabbi t részr szén is nyújtjuk az állománynak.

22 Tyúk k szabadtartás - tojástermel stermelés tojásrak srakás s kezdete: hónapos h kor, első tojóé óévben több t (15-20 %), de kisebb ( %) tojás, két évnél l idősebbek tojástermel stermelése se jelentősen csökken, ezért nem érdemes tovább tartani, évente a tojóá óállomány 60 %-át% t (selejtezést, st, elhullást is figyelembe véve) ve) szüks kséges fiatal jércj rcékkel pótolni, p az értékes őszi és s téli t tojásokat a korábbi kelésb sből l származ rmazó jércék tojják, megfelelő ivararány (főleg keltetőtoj tojás s termelése esetén n fontos): kistestű (tojótípus pusú) ) fajták: tyúkot egy kakasra, ökológiai tartásra inkább használt vegyes hasznosítású fajták: tyúk bio- (étkezési) tojás s termelésekor is előírás, hogy 7 % kakasnak kell lennie az állományban, állománysűrűség g mellett fontos a csoportnagyság g is: zárt z udvaron egy csoportban legfeljebb állat, egy csoport egy korosztály legyen!

23 Tyúk k szabadtartás - tojástermel stermelés megfelelő kondíci ció,, takarmányell nyellátottság g esetén n a tojástermel stermelés csökken kkenésének nek oka leginkább a hőmérsh rséklet. Amennyiben megfelelő,, hűvös h ólat, illetve kellő árnyékot nyújt jtó fás-bokros területet, bőséges, b hűvös h s ivóvizet, vizet, ha nincs a kifutón n fű, f, akkor friss zöldtakarmányt nyújtunk az állománynak, a tojástermel stermelés s nyáron nem csökken! téli tojástermel stermelésre sre leginkább a kisebb testű,, korán érő fajták alkalmasak. A márciusm rcius-áprilisi csirkék k már m r augusztus- szeptemberben, a nagyobb testűek ek október ber-novemberben megkezdik a tojástermel stermelést. st. télen is legalább 12 óra világoss gosságot got kell biztosítanunk tanunk a tojóknak a megfelelő tojástermel stermelés érdekében. A sötét s t periódusnak a természetes éjszakára kell esnie!

24 Tyúk k szabadtartás - kotlásleszoktat sleszoktatás mesterséges keltetés s a kotlás s egyértelm rtelműen en negatív, kotlásleszoktat sleszoktatási si módszerek m egy része r állatvédelmi szempontból kifogásolhat solható takarmány és s ivóvíz z megvonás, a csupasz has hideg vízbe mártm rtása), és s gazdasági gi szempontból l is negatív v hatású, megfelelő a kotlásleszoktat sleszoktató ketrec: az alján n lécrl crács: cs: a tyúk k csak ezen ülhet. Etető- és s itatóed edény szüks kséges!a ketrec körül k l tartózkod zkodó többi baromfi kíváncsiskodk ncsiskodása sa miatt a kotláshoz szüks kséges nyugalmat sem kapja meg a ketrecben tartózkod zkodó tyúk.

25 Tyúk k szabadtartás - hústermelés hízlalásra legjobban a fiatal állat alkalmas, a hízlalh zlalás s hetet vesz igénybe, főf kellékei kei a szűk, mégis m szellős, s, tiszta ól, bőséges b hízlalh zlalótakarmány, tiszta edények és s az állandó friss ivóvíz, célszerű korai kelésű baromfit hízlalni. h Fiatal kakasokat a fajtától függően hetes korban lehet hízlalh zlalásra fogni, ezek 4 hét h t után vághatók. A fiatal tyúkok is többnyire t jól j l hízlalhath zlalhatók, bár r szűk k ketrecben jobban hízik h az állat, ez az ökológiai szemlélettel lettel (állatvédelmi okokból) nem egyeztethető össze, fontos, hogy a hízlalh zlalás s során n az állatok megfelelő minőségű fehérjed rjedús s takarmányhoz jussanak hozzá.

26 Pulyka szabadtartás legolcsóbb tartási mód m d a külterjes: k edzett, ellenáll lló fajta, természetes táplt plálékban gazdag legelő, gyümölcs lcsösben, sben, tarlón: pulykahús-termel termelés s mellett kártevk rtevőirtás (rágcs gcsálók k is!) kifutó,, legelő: legjobb a közép-k és s magastörzs rzsű gyümölcsf lcsfákkal beültetett gyümölcs lcsös, s, lehetőleg leg egész évben: megfelelő ól, ha csak a tavasztól őszig: vándorv ndorólak, kisebb tanyákon: napközben kerítés s nélkn lkül, l, szabadon, egy pulykára m 2 kifutóter terület,

27 Szaporítás Pulyka szabadtartás Jellemzően en természetes szaporodási si ciklus Természetes pároztatp roztatás ivararáy: egy kakasra tojó. Ősszel valamivel szűkebb ivararány: kakasszelekció Kézből l való pároztatás jó a tojók k védelme v szempontjából, de a tenyészszezonban az állatok nem járhatnak legelőre, kell legalább két k t elkülönített helyiség és s kifutó.. A kakasok legfeljebb egy órát t vannak együtt a tojókkal. Egy-egy tojócsoport legalább 10 naponként nt legyen pároztatva, p ezt a módszert m kell alkalmaznunk, ha a parlagi fajtákat intenzív, nagytestű kakassal kívánjuk k keresztezni.

28 Szaporítás Pulyka szabadtartás Természetes keltetés a a pulyka jój kotló, tojás s megtermelése után n kotlás, 2 éves kortól l éves korig használhatjuk kotlatásra, bármilyen baromfiféle keltetésére, egy tojó alá pulykatojás. Mesterséges keltetés egyéb b baromfifélék k keltetésével gyakorlatilag azonos, kisebb technológiai különbségekkel.

29 Pulyka szabadtartás Nevelés Természetes keltetés s esetén a a pipék k nevelése a kotló feladata, egy kotló 60 pipét t is elvezet: mesterségesen keltetett pipék k nevelése, Megfelelő hőmérséklet: a nap nagy részr szét t az ólban kell töltenit lteniük. Mesterséges nevelés tyúknál l leírtak az irányad nyadóak, ak, gyámoltalan pipék k csibegyűrű különösen fontos! forgácsalom esetén n az almot a csibegyűrűn n belül l le kell fedni (pl. hullámpap mpapírral) különben k forgácsot esznek!

30 Gyöngyty ngytyúk k szabadtartás leginkább igényli a szabad mozgást, kiváló táplálékkereső, igen alkalmazkodó, kifejlett állatnál l a napi táplt plálékszükséglet %-át% t fedezheti a szabadban keresett táplt plálék, különleges minőségű húsa keresett, szinte vadhús értékű, keveset tojik, de tojása értékes étkezési tojásk sként is. Gyöngyty ngytyúk k telep olyan helyen, ahol lombos fák, f füves f térst rség g is van, éjszakára (tavasztól őszig) bokrokra, alacsony faágakra felgallyaz, fedett hely még m g nyáron is: zivatarok, vándorólak, kiválóan röpül! r

31 Gyöngyty ngytyúk k szabadtartás Gyöngyty ngytyúk k tenyészt sztésese kakasonként nt tojó nem monogám! m! csekély ivari dimorfizmus! a kakas áll- lebenye nagyobb és s rendszerint szétáll lló,, a tojóé kisebb és inkább az arc vonalát t követi, k legfeljebb 3 évig van értelme tenyészt sztésben sben tartani. Gyöngyty ngytyúk k felnevelése meleg, napos időben napos korban a kifutóba, egy hónapos h korban a legelőre engedhetők, nyirkosságot rosszul tűrik, t kiengedés s a harmat, eső felszárad radása után, 1 m 2 -re 20 napos gyöngy ngyös s helyezhető el.

32 Kacsa szabadtartás A kacsa még m g a lúdnl dnál l is inkább igényli a fürdf rdési lehetőséget, vízben találhat lható táplálék k (mind a növényi, n nyi, mind állati), szárazon az ól l közelk zelében marad, tó (halastó), csatorna, vizenyős s terület: mételycsiga m fogyasztás! s! hazánk éghajlatához hoz a libával együtt a leginkább alkalmazkodott, hiszen vad őseik is honosak Magyarországon. gon.

33 Törzskacsa tartás Kacsa szabadtartás 1 gácsg csérra tojó (fajtától l függf ggően), fehér r fajtákn knál l a gácsg csérok dísztolla, d illetve az erősen eltérő hang alapján lehet megkülönb nböztetni a két k t ivart, nem jój kotló,, de kotlatható, 1 tojó alá tojás, a fészekben f hagyott tojások növelik n a kotlási kedvet, keltethető pulykákkal, kkal, tyúkokkal Nevelés: a kacsakotló elhúzódó kelés s esetén n gyakran a már m r kikelt utódokkal elhagyja a fészket, f ezért érdemes a kikelt naposkacsákat kat a fészekbf szekből kivenni, tyúk- vagy pulykakotló esetén n a kiskacsák k gyakran nem tudnak kibújni a feltört héjbh jból, mert a pihe a héjhoz h ragad, kiskacsákat kat anyjukkal együtt sem érdemes vízre v engedni! mesterséges nevelés s esetén n a többi t baromfifélére, re, főleg f a kislibákra kra vonatkozó szabályok érvényesek.

34 Pecsenyekacsa termelés Kacsa szabadtartás 5 hetes kor után n már m éjszaka is a szabadban de az épületbe szabadon bejárhasson! állandóan legyen előtt ttük k víz! v fémvályú,, de a szabadban lehet betonúsztat sztató középen cm mélységgel, 1 m 2 úsztatóra kacsa, halastavi pecsenyekacsa nevelés biotermék-el előállítás: csak növényi n nyi takarmánnyal.

35 Törzskacsa tartás Kacsa szabadtartás vedlés: legkésőbb augusztusban, törzsesítés, s, tojástermel stermelésre sre felkész szítés s már m r decemberben, Tépés hagyományos, mint a libatépés, kacsatoll minősége megközel zelíti a libatollét, t, csak kifogástalan kondíci ciójú,, egészs szséges állomány illetve egyed téphető, a tollazatnak teljesen érettnek kell lennie (közvetlen zvetlenül l a természetes vedlés s megindulása előtt), széls lsőséges időjárás s ellen fokozott védelem v szüks kséges, tépett állományt érdemes rendszeresen füröszteni f tollminőség

36 Lúd d szabadtartás Teljesen extenzív v tartásra: a parlagi magyar lúd, l (fodrostollú és s nem fodrostollú változat) Betonozott fürösztf sztőcsatornák: szennyezett vizet kezelni, vagy megfelelő módon öntözésre használni, Itatók: pancsolás s megakadályoz lyozása! Csurgalékv kvíz: mint a fürösztf sztővíz, z, Állománysűrűség: mezőgazdas gazdasági gi területen környezetk rnyezet- és állatvédelmi szempontok; természetileg érzékeny területen a szigorúbb természetv szetvédelmi szempontok

37 Lúdnevelés Lúd d szabadtartás Természetes keltetés: a tojó vezetgeti a kislibákat: kat: megfelelő legelő, esetleg kiegész szítő takarmány és s ivóvíz kisliba ne fürödjf djön! Mesterséges nevelés s kétfk tfázisos Előnevel nevelés: napig zárt, z a teremhőmérs rséklet 32 ºC-ról l ez alatt az időszak alatt a külső hőmérsékletre csökken, 15 napos kor után n fokozatosan szoknak a szabadtartáshoz, shoz, legkésőbb a 2. élethétben tben széna vagy friss zöld z kerülj ljön n a kislibák k elé. Utóevel evelés: 8 hetes kor körül k l legelőre kerülnek a libák, ahol már m r csak 3 oldalról l zárt, z fészerszerű épületek vannak a széls lsőséges időjárás és s a tűzőt nap elleni védelemre, megfelelő legelő esetén n már m r csak kiegész szítő takarmányt kapnak a libák.

38 Törzsludak tartása Lúd d szabadtartás A házilh zilúd az intenzív v fajták k is őrzik a nyári lúd l monogámi miájának nyomait: ± állandó háremek (1 gúnár, tojó) Törzsesítés s novemberben, hogy a háremek h kialakulhassanak Megfelelő ivararány! kevés s gúnár: g rossz termékenys kenység, sok: agresszió,, phalluscsipkedés s selejtezés, s, elhullás

39 Húslúd d előáll llítás Lúd d szabadtartás húsliba: hetes korban, háromhetes h lábon l hizlalás s vágva, v jó hús-csont arány és értékes húsrh srészek szek (különösen mell) arány, de zsírosabbak is: mm bőr b r alatti a termék k színét t meghatároz rozó zsírr rréteg, olcsó elhelyezés: legelőn n a befejező fázisig hetenként nt tépés, t testtömeg egy tépés t s után n 4,5 kg, két k t tépés t s után n 4,8-5,0 kg. A háromhetes hizlalási időszak alatt 1 kg körüli k gyarapodás, kg/kg takarmány nyértékesítéssel, ssel, intenzív v hizlalás s kezdete a tépést t 3,5-4 4 héttel h követi, k az állatokat kisebb, legfeljebb es csoportokban helyezzük k el, és mozgási terület letüket korlátozzuk, zabosliba: a zabbal hizlalt lúd l d kevésb sbé zsírosodik, és s a kukorica hiánya miatt a bőr b r színe is fakó lesz.

40 Lúd d tolltermelés Lúd d szabadtartás a lúd l d nyerstoll-termel termelésben és -forgalmazásban csak Kína K előzi meg Magyarországot, got, de csak mennyiségben, a minőségi libatoll termelés tekintetében Magyarország g van vezető pozíci cióban. tépés általában 6 hetenként, nt, évente háromszor. h ehhez jój takarmányoz nyozás kell, megfelelő fehérjeell rjeellátással! első tépés: g, második: m g, harmadik: g toll, a tépést t kíméletesen, k pontosan a megfelelő időben kell elvégezni! érett toll csévéje kitépve nem véres v és s nedvdús, hanem száraz, a tollat mindig a növése n irány nyába húzzuk, h nem szabad kitépni a szárny és s a farok tollait, valamint a szárnyak alatti szárnytart rnytartó tollakat, a nyak tollait, stresszvédő takarmány, ha lehetséges, fürösztf sztés. s.

41

Az õshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és tartására alapozott falufejlesztési program

Az õshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és tartására alapozott falufejlesztési program ELÉRHETÕSÉG: Cím: 2100 Gödöllõ, Isaszegi út 200. Hungary Tel.: +36-28-511-300 Fax.: +36-28-430-184 E-mail: katki@katki.hu Honlap: www.katki.hu www.genmegorzes.hu HU-BA FALUPROGRAM Az õshonos magyar baromfifajták

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÁLLATTARTÁS

ÁLTALÁNOS ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS ÁLLATTARTÁS Általános állattartás 1 AZ ÁllAttArtÁs JelentŐséGe Az állattenyésztés alapvető mezőgazdasági tevékenység, amely a háziállatok többoldalú hasznosítását biztosítja. A céltudatos állatszaporítás

Részletesebben

A RÉGI MAGYAR TYÚKFAJTÁK LEÍRÁSA, A TENYÉSZÁLLATOK ALTERNATÍV TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI IRÁNYELVEI

A RÉGI MAGYAR TYÚKFAJTÁK LEÍRÁSA, A TENYÉSZÁLLATOK ALTERNATÍV TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI IRÁNYELVEI A RÉGI MAGYAR TYÚKFAJTÁK LEÍRÁSA, A TENYÉSZÁLLATOK ALTERNATÍV TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI IRÁNYELVEI Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete www.mge-hu.com GAK GALLUS PROJEKT 2008 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS I. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN Dr. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

az ÁllatgyógyÁSZ NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT PROGRAM

az ÁllatgyógyÁSZ NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT PROGRAM az ÁllatgyógyÁSZ NYÚL-UNK A MUNKÁÉRT PROGRAM 2011 TARTALOM Ajánlás...3 A kihelyezésre kerülő tenyésznyulak....4 A tenyésznyulak bemutatása....5 A Hycole nyulak képességei....6 Nyulaink szaporítása....8

Részletesebben

Falun élni jó! Tejjel-mézzel folyó... A kiadvány újrahasznosított papírra készült.

Falun élni jó! Tejjel-mézzel folyó... A kiadvány újrahasznosított papírra készült. Falun élni jó! Tejjel-mézzel folyó... A kiadvány újrahasznosított papírra készült. Kapcsolódjon be a természetközeli gazdálkodásba, mondja el tapasztalatait, tanuljunk egymástól, töltsünk együtt kellemes

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004 Írta és szerkesztette: prof. Faragó Sándor Munkatársak: Bodnár Mihály, Borbáth Péter, Boros Emil, Fatér Imre, Kapocsi István,

Részletesebben

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL

Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Szent István Egyetem ŐSHONOS MAGYAR TYÚKÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKEREK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori (Ph.D) értekezés Bodzsár Nóra Gödöllő 2012 A doktori

Részletesebben

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand SZÜLŐPÁR Tartástechnológia kézikönyv An Aviagen Brand ROSS SZÜLŐPÁR TARTÁSTECHNOLÓGIA: Előszó Előszó A kézikönyv célja, hogy segítse az Aviagen Partnereit a szülőpár állományaik teljesítményének optimalizálásában.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Rózsa Pál. "Miért csinálja...?az állat" Az állatok viselkedése, életjelenségei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Rózsa Pál. Miért csinálja...?az állat Az állatok viselkedése, életjelenségei. A követelménymodul megnevezése: Rózsa Pál "Miért csinálja...?az állat" Az állatok viselkedése, életjelenségei A követelménymodul megnevezése: Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai A követelménymodul száma: 1375-06 A tartalomelem

Részletesebben

Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező

Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező 1 2 Kertművelés, pénz nélkül Permakultúrás gazdálkodás Tanyagazdaság Házi erdőgazdaság Oltó-szemző ember Gombászás, és gombatermesztés Erdő-mező gyümölcsei Erdő-mező zöldségei Baromfiudvar és félvad állatok

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

Miért bio? És egy sokkal profánabb indok

Miért bio? És egy sokkal profánabb indok A kert mindig változó, eleven tér, amelyet az emberi gondoskodás éltet. Az emberiség története során a kert összekötő kapocs a makrokozmosz és mikrokozmosz között. Szimbóluma a teremtett paradicsomi állapotnak

Részletesebben

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Magyarországi halfajok

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Magyarországi halfajok Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Magyarországi halfajok Vizeink legfejlettebb élőlényei a halak. A halak biológiai szabályozó szerepet töltenek be a vízi környezetben, jelzik a víz minőségi állapotát,

Részletesebben

A kárpáti. borzderes tartása. Az állattartásról őszintén. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

A kárpáti. borzderes tartása. Az állattartásról őszintén. A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg. A kárpáti borzderes tartása a Polyán gazdaság gyakorlatában Az állattartásról őszintén A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg. Tartalom Az állattartásról

Részletesebben

JUHTENYÉSZTÉSI ALAPISMERETEK

JUHTENYÉSZTÉSI ALAPISMERETEK 1 2 JUHTENYÉSZTÉSI ALAPISMERETEK II. KÖTET Sz a p o r o d á s ÍRTA MUCSI IMRE TUDÁS ALAPÍTVÁNY HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2010 1 Mucsi Imre, Tudás Alapítvány, 2010 A kiadvány a Curricilum and Training for European

Részletesebben

A magyar mezôgazdaságról röviden

A magyar mezôgazdaságról röviden T E L L U S A magyar mezôgazdaságról röviden A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA készítette az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával. A kiadványt a Fiatal Gazdák Magyarországi

Részletesebben

BioPORTA. füzetek HOMOKTÖVIS. Nagy Ervin. Termesztés, feldolgozás, termékek A GYÓGYÍTÓ GYÜMÖLCSÖK KIRÁLYNŐJE. Mire jó a homoktövis?

BioPORTA. füzetek HOMOKTÖVIS. Nagy Ervin. Termesztés, feldolgozás, termékek A GYÓGYÍTÓ GYÜMÖLCSÖK KIRÁLYNŐJE. Mire jó a homoktövis? BioPORTA Örökség gyermekeinknek, unokáinknak füzetek Nagy Ervin HOMOKTÖVIS A GYÓGYÍTÓ GYÜMÖLCSÖK KIRÁLYNŐJE Termesztés, feldolgozás, termékek Mire jó a homoktövis? MÉREG NÉLKÜLI ÖTLETEK, GYAKORLATI TANÁCSOK

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a 64/1998(XII.31.) sz. FVM

Részletesebben

MUNKAANYAG. Juhász Beáta. Az állatok ápolása és gondozása. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek

MUNKAANYAG. Juhász Beáta. Az állatok ápolása és gondozása. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek Juhász Beáta Az állatok ápolása és gondozása A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek A követelménymodul száma: 1711-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Állattenyésztés I. Aranykalászos gazda Szóbeli 1.o. 1. tétel. Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata:

Állattenyésztés I. Aranykalászos gazda Szóbeli 1.o. 1. tétel. Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata: Állattenyésztés I. Aranykalászos gazda Szóbeli 1.o. 1. tétel Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata: - Ivar- és tenyészérettség - Az ivarzás fogalma, elnevezései fajonként

Részletesebben

Betekintés Dánia mezőgazdaságába

Betekintés Dánia mezőgazdaságába Betekintés Dánia mezőgazdaságába Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a világon Az ökológiai gazdálkodásban élen járó nyugat-európai országokban (Ausztria, Németország, Dánia, Franciaország) 1995 és 1998

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás MTA

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA

AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI TECHNIKÁK AZ AKTUÁLIS SZABÁLYOK TÜKRÉBEN MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATJÓLÉT FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU PIACSZABÁLYOZÁSA AGRÁR-MŰSZAKI

Részletesebben

IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS 1. Talaj termékenység Az ökológiai gazdálkodás fő céljai közül kettő a talajhoz és annak termékenységéhez kapcsolódik: a természetes termékenység hosszútávú

Részletesebben

A gyermeket váróv anya táplálkozása Fontos, hogy az anya táplt pláltsági állapota megfelelő legyen, a tápanyagraktt panyagraktárai rai legyenek feltöltve. ltve. Megfelelő energia- és s tápanyagt panyag-ellátottságra

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben