Építmények energetikai követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építmények energetikai követelményei"

Átírás

1 Építmények energetikai követelményei Szikra Csaba Építészmérnöki Kar

2 Padlók hőelnyelése Hőelnyelési tényező Kategóri riák: meleg félmeleg hideg Egyréteg tegű padló,, vagy egyréteg tegűnek tekinthető padló hőelnyelési tényezt nyezője: b = λ c ρ Ha tehát t a hőelnyelh elnyelési tényezt nyező: b < 0,700 meleg 0,700 b 0,840 félmeleg b > 0,840 hideg Előírások: Lakóhelyis helyiség, kórterem, k bölcsb lcsőde, óvoda stb. meleg iroda, szính nház, üzemek stb. legalább félmeleg mellékhelyis khelyiségek, raktárak, rak, ipari üzemek stb. hideg

3 Az építmények hőtárolása Külső és belső szerkezetek hőtároló tömege Külső határol roló szerkezet: Belső válaszfalak: hőtároló tömegének egésze hőtároló tömegének fele Az épületszerkezet hőtárolh roló tömege: R < 0,15 Egy helyiség g hőtárolh roló tömege: M = j A m j tj [kg] A j az egyes tömör t r határol roló szerkezetek felülete lete [m 2 ] m tj az egyes felületek letek felületegys letegységre gre eső hőtároló tömege [kg/m 2 ]

4 Az építmények hőtárolása Fajlagos hőtároló tömeg A helyiség g fajlagos hőtárolh roló tömege az a hőtárolh roló tömeg, amely a helyiség üvegezett határol roló szerkezeteivel egyenért rtékű teljesen átlátszó nyílás felületegys letegységére jut Teljesen átlátszó (a teles sugárz rzás s spektrumában) a naptényez nyező N=1 m t = j M A tj N j [ kg A tj a helyiségek egyes külsk lső üvegezett szerkezeteinek transzparens üvegfelülete lete [m 2 ] N j az üvegezett szerkezet naptényez nyezője A helyiség g nyári hőérzeti h szempontból l megfelel, ha / 2 m Az egységnyi gnyi tréfogatra jutó belső hőterhelés q j 10W/m 3 Az egy főre f jutó helyiségt gtérfogat V 15m 3 Fajlagos hőtárolh roló tömegre m t kisebb ] Szellőzés É-i Üvegezés tájolása egyéb Nem intenzív Intenzív

5 A készülő direktíva lényegesebb pontjai: Az új épületek energia-fogyaszt fogyasztását t az ésszerűség g határain belül l korlátozni kell Az energiafogyasztást st primer energiában kell kifejezni, értékének meghatároz rozásakor minden működőm rendszert figyelembe kell venni (fűtés, hűtés, h szellőzés, s, világítás, HMV termelés) Meglévő 1000m 2 -nél l nagyobb nettó fűtött tt alapterület letű épületek lényeges l felújítása esetén n az új épületre vonatkozó követelmények érvényesek Valamennyi új épület használatbav latbavételekor, telekor, valamennyi meglévő épület tulajdonságainak változv ltozásakor energetikai minőség-tan tanúsítvánnyal (ET) kell ellátni, mely 10 évig érvényes, utána ismét t meg kell újítani 1000m2-nél l nagyobb közintk zintézmények esetén ET-t közzé kell tenni A 12kW-nál l nagyobb teljesítm tményű légkondicionáló berendezéseket rendszeres, időszakos felülvizsg lvizsgálat lat alá kell venni A 20kW-nál l nagyobb teljesítm tményű kazánokat rendszeres, időszakos felülvizsg lvizsgálat lat alá kell venni A 15 évnél l régebbi r kazánokkal üzemelő fűtési rendszereket egyszeri felülvizsg lvizsgálatnak latnak kell alávetni A minőségtan gtanúsítást st végzv gző szakemberek tevékenys kenységét és s a jogosítv tvány megszerzésének feltételeit teleit szabályozni kell

6 A rendelet hatálya LÉTESÍTÉS - Olyan épületekre, amelyben az előírt belső hőmérséklet a november 15. március 15. közötti k időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át 16 C C vagy annál l magasabb, fűtött f tt térfogata t legalább 150m 3 LÉNYEGES FELÚJÍTÁS - Olyan épületekre, amelyben az előírt belső hőmérséklet a november 15. március 15. közötti k időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át t 16 C C vagy annál l magasabb, fűtött f tt alapterülete lete 1000m 2 -nél nagyobb

7 A rendelet hatálya nem terjed ki Lényeges felújítás s esetén: a műemlm emléki vagy városkv rosképi szempontból l helyi védelem v alatt álló épületekre, ahol az energaitakaréskoss skossági követelményeknek való megfelelés s elfogadhatatlan mértm rtékben megváltoztatn ltoztatná ezen épületek jellegzetességeit geit vagy megjelenését Új építés s esetén: Istentiszteletre vagy vallásos tevékenys kenységre használt épületekre 150m 3 -nél l kisebb fűtött f tt térfogatt rfogatú épületekre 3 évnél l nem hosszabb ideig használt épületekre Sátorszerkezetű épületekre Részben vagy egész szében föld f alatti épületekre Mezőgazdas gazdasági gi üvegházak Állattás épületei Ipari, nagy belső hőnyereségű épületekre (20W/m 3 ) Ipari, nagy légcsere l igény nyű épületekre (n>201/h)

8 Primer energia elsődleges fogyasztáscsökkentési célok Egységnyi gnyi fűtés f és s Villamos áram előáll llításához szüks kséges energia A szabályoz lyozás s szánd ndéka: Csökkenteni a primer energia felhasználást st Növelni a megújul juló energiák k felhasználását t (mi van a hőszivattyh szivattyúval?) val?) Előnyben részesr szesíteni a kizárólag hőenergih energiát t előáll llító rendszerekkel szemben a kapcsolt energia termelésb sből l származ rmazó hőenergiát A lehetőségek határáig csökkenteni az igen nagy primer energia igény nyű villamos energia felhasználást st A követelmk vetelmények kwh/m 3 év, vagy kwh/m 2 év ben fogalmazhatóak ak meg

9 A szabályozás szintjei: 1. Az Az összesített energetika jellemző szabályoz lyozása melyben a használati mód, m mint bizonytalansági tényezt nyező is szerepel 2. Fajlagos hővesztesh veszteség g tényezt nyező szabályoz lyozása Csak az épülettől l függf ggő tényezőket vesszük k figyelembe - transzmissziós s negatív és s pozitív áramok Határol roló- és s nyílász száró szerkezetek felület letének és hőátbocsájtási tényezőinek szorzatösszege sszege Hőhidak többlet t hővesztesh vesztesége Üvegezett szerkezetek direkt sugárz rzási nyeresége Passzív v szoláris szerkezetek hőnyeresége 3. Hőátbocsátásisi tényezők

10 3. szint előírásai: A határoló-és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozókövetelmények 1) A követelményérték határolószerkezetek esetében rétegtervi hőátbocsátási tényező, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet, vagy annak egy része több anyagból összetett (pl.váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak ), akkor ezek hatását is tartalmazza. A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartó stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni. A csekély számszerű eltérésre tekintettel a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható. 2) A besorolás alapja a szerkezet egységnyi homlokfelületére vetített fajlagos tömeg

11 2. szint előírásai: Fajlagos hőveszteség tényezők

12 1. szint előírásai: Összesített energetikai jellemzők: Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (nem tartalmaz világítási energia igényt) Irodaépületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (világítási energia igényt is beleértve) Oktatási épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke(világítási energia igényt is beleértve)