TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183."

Átírás

1 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:. később: óvodavezető. később: szülők közössége nevében. később: alkalmazotti közösség nevében 1/2013 (.) határozatszámon jóváhagyta:. Kovács Melinda Márta Tulipán Project Kft. Nevében PH A dokumentum jellege: nyilvános megtalálható: verziószám: 1/2013 érvényes: a kihirdetés napjától (2013. ) visszavonásig készült: X/1 eredeti példány 2013.

2 TARTALOM TARTALOM ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI, HELYZET-MEGHATÁROZÁSA ÓVODÁNK BEMUTATÁSA A pedagógiai munka személyi feltétele Óvodánk tárgyi feltételei PROGRAMUNK CÉLRENDSZERE KÜLDETÉSNYILATKOZAT ÓVODAKÉPÜNK GYEREKKÉPÜNK ALAPVETŐ CÉLJAINK FELADATAINK A NEVELÉS KERETEI EGÉSZSÉGKULTÚRA, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATA Gondozás Testápolás, tisztálkodás Táplálkozás Pihenés Öltözködés Egészségvédelem Mozgás Szabad mozgás: Szervezett mozgás: AZ ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA Az esztétikai nevelés Ünnepeink

3 3.2.3 Munka jellegű tevékenységek Balesetvédelem Munkajellegű tevékenységeink az óvodában ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS Anyanyelvi nevelés AZ ÓVODAI ÉLETTEVÉKENYSÉG FORMÁI A JÁTÉK JÁTÉKOS TAPASZTALATSZERZÉS A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MŰVÉSZETI NEVELÉS Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Vers-Mese Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgásfejlesztés ÓVODAI ÉLETÜNK MŰKÖDÉSI RENDJE HETIREND NAPIREND CSOPORTSZERVEZÉS TANULÁS-SZERVEZÉSE Tanulás szervezése Az óvodai tanulás elsődleges célja AZ ÓVODA KAPCSOLATAI CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA AZ ÓVODA KÜLSŐ KAPCSOLATAI GYERMEKVÉDELEM KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK FELTÉTELEI TANULÁSI PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ GYERMEKEK MAGATARTÁSZAVAROK MIATT PROBLÉMÁS GYERMEKEK KIVÉTELES KÉPESSÉGŰ GYERMEKEK, TEHETSÉGESEK

4 8.4 TEHETSÉGNEVELÉS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS - A TEHETSÉGÍGÉRETES GYERMEKEK FELISMERÉSE KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ EGYÉB CSOPORTOK MULTIKULTURALIZMUS ÉS INTERKULTURALIZMUS A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE TÖRVÉNYI HÁTTÉR ÓVODAPEDAGÓGUSAINK SZÁMÁRA JAVASOLT IRODALOM:

5 HELYZETKÉP 1.1 ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI, HELYZET-MEGHATÁROZÁSA Intézményünk neve, székhelye: Tulipán Gyermekkert 1037, Remetehegyi út 183. Intézményünk alapítója: Tulipán Project Kft. Cg.: Csoportjaink száma: 1 csoport 1.2 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA Óvodánk családi házas környezetben, minden irányból megközelíthető helyen található. Az Óvoda sajátos adottságai miatt választottuk a helyi nevelési programnak az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS-t, melyet több tényező is meghatároz: - A szülők elvárásai. - Az egészségkultúra korai gyermekkorban történő megalapozásának szükségessége. - Óvodánkban az optimális feltételek biztosítására törekszünk. 5

6 1.2.1 A pedagógiai munka személyi feltétele Törekszünk arra, hogy óvodapedagógusaink elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelentsen a gyermekek számára. Az óvodapedagógus és nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvoda eredményes működéséhez. Minden dolgozónk feladata, hogy megvalósítsa a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit. A munkaköri beosztásokat és végzettséget figyelembe véve, személyi ellátottságunk megfelelő, jelenleg a következő: - 1 fő vezető óvónő - 1 fő óvodapedagógus A nevelő munkát segíti még: - 1 fő dajkai munkakörben Igénybe kívánjuk venni még fejlesztőpedagógus, logopédus és pszichológus segítségét is, megbízási szerződéssel. Fontosnak tartjuk: - Az egészségnevelés továbbfejlesztése érdekében az óvodapedagógusaink beiskolázását a következő továbbképzésekre: o fejlesztőpedagógus o gyógy-testnevelő o dohányzás-megelőzési- és életvezetési ismereteket alkalmazó programra - Óvodapedagógusaink szakmai együttműködését, kapcsolattartását más (kerületi), egészségre nevelő munkaközösségekkel, fővárosi és országos szakirányú szervekkel, amelynek keretében fejlesztheti tartalmi munkáját. - Óvodánkban a dajka szakképesítéssel rendelkezik. A felnőttek viselkedése, kultúrája, ápoltsága, beszéde példaként hat a gyermekekre, ezért tudatosan kell, hogy befolyásoljuk a fejlesztést, az együttműködést segítő belső kapcsolatokat. Az óvodapedagógusaink elfogadó, segítő, támogató, attitűdje modellt, mintát jelentsen a gyermekek számára. Az óvoda minden dolgozójának összehangolt munkájára szükség van az óvodai nevelés eredményességéhez. 6

7 A migráns, más nemzetiségű gyermekeket is nevelő dolgozóinknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. Dolgozóink a következő nyelvismeretekkel rendelkeznek ehhez: angol, német, holland, olasz, francia. Egyes speciális foglalkozásokhoz külső pedagógus segítségét is igénybe vesszük, velük egy tanévre szóló megbízási szerződést kötünk a foglalkozás lebonyolítására (labdajátékok/sport, képzőművészet) Óvodánk tárgyi feltételei Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, melyek biztosítják a gyermekeink kényelmét, egészségük megőrzését, fejlődését. Ezeket a tárgyi felszereléseket hozzáférhető módon a gyermekek biztonságát figyelembe véve kell elhelyezni. Óvodánknak biztosítania kell a megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, valamint fontos,hogy a szülők fogadására is legyen lehetőség. A csoportszobák tágasak, sok ablakkal rendelkeznek, ez az egészséges levegőn való étkezésre és csendes- pihenőre is lehetőséget nyújt. Céljainknak és gyermekeink igényeinek megfelelően variálhatóak a bútorok és a játékeszközök egy része, így tudjuk biztosítani a lehetőséget a szabad mozgásra. Udvarunk alkalmas a közösségi, az egészséges életmódra nevelés és különböző ismeretszerzési tevékenységek megvalósítására. Teraszunk lehetővé teszi a szabadban történő étkezést, pihenést, a gyermekeink mozgásos- és egyéb tevékenységeit. Télen lehetőségünk van a szánkózásra. Rendszeres füvesítéssel, virágos- és veteményeskertünk kialakításán túl igyekeztünk környezetbarát anyagokból készült sportszerekkel felszerelni. Könyvtárunk, szertárunk bővítése, számítógépek és egyéb műszaki cikkek beszerzése folyamatos lesz. 7

8 2 PROGRAMUNK CÉLRENDSZERE 2.1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Nevelésfilozófiánk alapja: az ember- és gyermekszeretet Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban elkötelezett, felkészült, gyermekszerető pedagógusok önfeledt, boldog gyermekkort biztosítanak óvodásainknak. Vállaljuk, hogy mindent megteszünk a 3-7 éves korú gyermekekért, a családokért, a harmonikus gyermekkor megteremtéséért, az óvodás évek önfeledtségének megőrzéséért, ahol a gyermekek esélyei egyenlőek. Elhivatottak vagyunk a gyermekek egyéni, differenciált fejlődéséért, fejlesztéséért. Hisszük, hogy ebben a legfontosabb tényező: a feltétel nélküli gyermekszeretet. Partnereink érdekében olyan módon kívánjuk vállalásainkat teljesíteni, hogy azok megfeleljenek az állandóan változó igényeiknek. Felelősek vagyunk azért, hogy a mi óvodásaink olyan életmódot folytassanak, amely meghatározó lesz és biztos alapot teremt további életükben. A morális érzékenység és a helyes magatartás által képesek alkalmazkodni a nevelés következő szintjének elvárásaihoz. Munkánk a gyermekek érdekét szolgálja oly módon, hogy Ő maga az óvodai szakmai életének alkotó része 8

9 2.2 ÓVODAKÉPÜNK Óvodaképünk középpontjában a gyermek és az őt körülvevő nevelő közösség áll. Olyan óvodát szeretnénk létrehozni, amely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Törekszünk arra, hogy a kommunikáció mindig modellértékű legyen gyermekeink számára. Mintát szeretnénk nyújtani óvodásainknak, mely által érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, önmagukat (helyesen) értékelni tudó, másokat is elfogadó, befogadó gyermekekké váljanak. Természetesen nevelési gyakorlatunkban biztosítjuk a multikulturális és az interkulturális integráció lehetőségét. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, alkalmassá váljanak- közvetett segítségünkkel- az iskolai életre, beilleszkedésre. Szem előtt tartjuk, hogy a gyengébbeket, a hátrányokkal küzdő gyermekeket is sikerélményhez juttatjuk az egyenlő hozzáférés biztosításával, ezzel a képességüknek megfelelő, szervezett tanulási lehetőségekhez segítjük. A gyermeki fejlődésbe vetett bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósítása a különbözőségek elfogadása. Szeretnénk, ha önálló személyiségként élnék meg napjaikat, tevékenységeik és tapasztalataik során kibontakozna tehetségük. 2.3 GYEREKKÉPÜNK Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, mely gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Céljaink szerint a mi gyermekeink igénylik az egészséges, tiszta környezetet, tudatosan vigyáznak rá és ehhez magukhoz mérten hozzájárulnak. 9

10 Szívesen játszanak, tevékenykednek, alkotnak, és ezáltal egyéniségük derűs, kiegyensúlyozott, így éretté válnak az iskolai életre. Igényükké válik a mindennapi mozgás és ezt szívesen, örömmel végezik. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket a gyermek személyiségéhez, képességeihez igazítjuk. 2.4 ALAPVETŐ CÉLJAINK A gyermekek harmonikus fejlődésének, személyiségének teljes kibontakozásának támogatása, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése. Az egyéni és életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével a gyermekek képességeinek kibontakoztatása. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Az óvodánkba járó sajátos nevelési igényű gyermekek számára az őket megillető különleges bánásmód biztosítása. 2.5 FELADATAINK az óvoda óvó- védő és szociális funkciójának a betöltése, az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, változatos és sokszínű tevékenységi rendszer kialakítása, a családokkal szoros, nevelőpartneri viszonyt kialakítása, az egészséges életmódra nevelés szocializálás, érzelmi, erkölcsi nevelés, a másság elfogadásának segítése, értelmi nevelés, fejlesztés a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 10

11 3 A NEVELÉS KERETEI 3.1 EGÉSZSÉGKULTÚRA, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATA Ahhoz, hogy az egészségnevelés célját és feladatát meghatározzuk, meg kell fogalmaznunk, hogy mit is értünk egészség alatt. A szervezet olyan harmonikus működése, amely biztosítja a szervek kiegyensúlyozott, zavartalan működését és alkalmazkodását a tárgyi és társadalmi környezethez. Az egészség tehát több, mint a betegség hiánya vagy a jó közérzet, benne ugyanis a szervezet külső hatásokat elhárító, kivédő, stabilizáló (stresszt elviselő, stresszt kivédő) képessége is kifejezésre jut." Az óvodai egészségnevelés csak akkor lehet igazán eredményes, ha az óvoda és a szülők szorosan együttműködnek. Ebben a folyamatban az egészségnevelés támaszkodik a pedagógusok szakismeretére, a megelőző programokra prevencióra -, és a szülők aktív közreműködésére. Célunk: Gyermekeink egészséges életmódra, életvitelre nevelése, a testi, szellemi védettség biztosítása, higiénés szokások megalapozása és azok összehangolása a családok szokásrendszerével. Az egészség-gondozáshoz szükséges képességek, készségek, jártasságok megalapozása, kialakítása, testi fejlődés elősegítése. Gyermekink egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. A gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. Az egészséges életmód, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés szokásainak alakítása. Feladatunk: a személyi higiénia iránti igény felkeltése, mely után gyermekeink érezhetik, hogy a tisztaság jó közérzetet teremt, a személyi higiénés eszközök biztosítása, 11

12 a testápolás igényének kialakítása, a testápolási műveletek megtanítása, az intimitás tiszteletben tartása, megtanítjuk a gyermekeket esztétikusan, helyesen étkezni, gondoskodunk a vitaminhiány pótlásáráról (gyermekeink naponta fogyasszanak zöldséget, gyümölcsöt), megteremtjük a pihenés optimális feltételét (csend, tiszta levegő), a gyermekekben kialakítjuk a helyes öltözködési szokásokat, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlettségét, tempóját, a gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése, a fejlődéshez szükséges feltételek és az egészséges környezet megteremtése. a mozgás megszerettetése, kielégítése, a mozgáskedv fenntartása, a gyermek egyéni fejlettségéhez megfelelő mozgáskoordinációjának, testi képességének, erőnlétének fejlesztése, minden mozgásos tevékenységhez biztosítjuk a balesetmentes helyet, az ehhez megfelelő eszközöket, megfelelő szakemberek bevonásával, szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása (orvos, fogorvos, pszichológus, logopédus, gyógytornász) Gondozás A gondozás magába foglalja a testi és lelki egyensúly kialakítását és fenntartását, biztosítja a higiéniás feltételeket az óvoda egész területén, valamint figyelemmel kíséri a gyermekek személyes higiénés fejlődését is. Figyelemmel kíséri és folyamatosan ellenőrzi a gyermek egészségét, a helyes testápolást és szokásainak kialakítását, az egészséges ruházatot és öltözködést, tehát szükségleteik kielégítését, valamint a fertőző betegségek megelőzését. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal A gyermekek szükségleteik önálló kielégítésére, a testápolás, az öltözködés, az önkiszolgálás, az étkezés és az étkezési szokások elsajátítására fokozatosan válnak 12

13 képessé a folyamatos példamutatás, segítség, gyakorlás következtében. A gondozási tevékenységekre a gyermekek életkorától függően megfelelő időt kell biztosítani. Gyermekeink ismerjék maguk és társaik testi szükségleteit, nemi hovatartozásukat Testápolás, tisztálkodás A testápolás magába foglalja a testünk, ruházatunk gondozását, egészségünk védelmét, tisztaságigényünk kielégítését, továbbá a közvetlen és a tágabb környezetünk tisztántartására való törekvésünket. A testápolás igényének kialakítása modellkövetéssel az óvónő és a dajka segítségével, együttműködésével történik. Óvodánkban biztosítottak a szükséges feltételek (mosdó, elkülönített WC, személyi használati eszközök). Fontos a helyes fogápolás és szájhigiénia. Arra törekszünk, hogy gyermekeink minél egészségesebb fogakkal rendelkezzenek. A személyi higiénia legintimebb része a WC-használat, ezért mind az óvodapedagógusoktól, mind a dajkáktól tapintatot és megértést igényel A WC használatát a gyerekekkel tudatosan kell kialakítani, és gyakoroltatni, ám minden esetben a gyermekek szükségletei a meghatározók. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek önállóan képes tisztálkodni, a tisztálkodási eszközöket rendbe teszi, önállóan használja a WC-t, szükségleteit mindig jelzi, igényli személyének tisztaságát, önállóan használja zsebkendőjét, önállóan használja fésűjét, önállóan képes kifújni az orrát Táplálkozás 13

14 A növekedés és a fejlődés egyik alapfeltétele a táplálkozás. Napi háromszori étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Fontos, hogy olyan vállalat szolgáltatásait vegyük igénybe, amely ételeivel biztosítja, hogy ételallergiás gyermekeket is tudjuk fogadni. A napi megfelelő vitamin-bevitelről gyümölcsnapok megszervezésével gondoskodunk. Figyelmet fordítunk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek önállóan étkezik, az asztalnál fegyelmezett, annyit kér, amennyit igényel, az új ízeket elfogadja, az asztal tisztaságára ügyel Pihenés Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a gyermekek számára a nyugodt, csendes, zajmentes légkört, a tiszta, friss levegőt. Mesével, esetleg halk zenével teremtjük meg a megfelelő hangulatot. Simogatással, otthonról hozott játékokkal segítjük Őket hozzá az elalváshoz. A gyermekek egyéni igényeiknek figyelembe vételével alakítjuk ki a pihenés idejét (nagycsoportban a pihenést elkezdve, egy óra eltelte után, aki nem tud aludni, felkelhet és csendben tevékenykedhet). A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek nyugodtan pihen, késleltetni tudja szükségletei kielégítését Öltözködés 14

15 A helyes öltözködés két feltétele az időjáráshoz és a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás és esztétika, Ügyelünk arra, hogy a gyermekek a szabadban megfelelően (rétegesen) legyenek felöltözve, ehhez megfelelő váltóruhájuk legyen. Épületen belül a tevékenységektől és a hőmérséklettől függően könnyű, kényelmes ruházatot viseljenek. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek önállóan öltözködik, ruhája tisztaságára vigyáz, ruháját be tudja gombolni Egészségvédelem Az egészségnevelés és védelem során figyelemmel kísérjük azokat a negatív tényezőket is, amelyek a gyermekek egészségét károsan befolyásolhatják. Az egészségvédelem alapja a személyi higiéniára való odafigyelés (tisztaság, gondozottság, ápoltság), az egészséget veszélyeztető tényezők kiküszöbölése (közösen használt tárgyak, játékszerek, személyes higiéniai eszközök rendszeres fertőtlenítése, a beteg gyermekek elkülönítése). Hangsúlyt fektetünk a stressz megelőzésére. Óvónői modellszerepünkből adódóan, öltözködésünk, személyi higiéniánk, étkezési kultúránk példával szolgál. A környezetünkben dolgozó egészségügyi szakemberek, civil szervezetek, a családok bevonása mindennapi munkánkba. Fontos, hogy környezetünkben időben felismerjük a súlyos ártalmakat, ezek megjelenését a családokban, például: alkohol, drog, erős dohányzás, erkölcsi és szexuális veszélyek Mozgás 15

16 Óvodáskorban rendkívül fontos a rendszeres mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a helyes testtartás, a szép mozgás fejlesztése, a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos formában. A 3-7 éves kor kiváló lehetőség a mozgás-tapasztalatok bővítésére, a gyermekek alkalmazkodó képességének, a személyiség akarati tényezőinek, a testi képességeknek fejlesztésére. Fontos továbbá, hogy az óvodai környezet a gyermekeket olyan aktív, sokoldalú mozgásra késztesse, hogy saját aktivitásukon keresztül jussanak újabb és újabb tapasztalatokhoz, melyek fejlesztik érzékszerveiket, szolgálják személyiségük fejlődését. Véleményünk szerint a mozgásfejlesztés a tudás alapja. Hisszük, hogy a mozgásban szerzett tapasztalatok a gyermek érzékelő apparátusára hatnak, értelmi fejlődését szolgálják. A mozgás sokoldalú tevékenység, mely a gyermekek számára életszükséglet. Egyéni fejlődésükben nagy jelentőséggel bír, mert az általános testi fejlődés mellett az értelmi és a szociális képességekre is hatással van Szabad mozgás: Óvodai életünk nélkülözhetetlene eleme, az egészséges életmód szerves része. Helye: mozgás az udvaron vagy a csoportszobában történik. Igyekszünk minél több időt tölteni a szabad levegőn. (Télen 5-9 fokig az udvarunk és a teraszaink adottságait kihasználva, a mozgás minden formáját biztosítjuk. Nyáron pedig napfürdőzünk, védve a gyermekeket a nap káros sugaraitól Szervezett mozgás: Fejlődésében nagy szerepet játszik a tudatos mozgásfejlesztés. Ez egyrészt a mindennapi mozgásban (mindennapi testnevelés, a testnevelés- foglalkozásokon, a külön szolgáltatásként szervezett úszás alkalmával, valamint a rendszeres kirándulások keretében történik középső- és nagy-csoportban). 16

17 Mindennapos, játékos mozgás szervezése a csoportszobában vagy az udvaron történik, a csoport napirendjében meghatározott módon. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek szeret mozogni, szeret kúszni, egyenletes a mozgása, tud csúszni, tud mászni, talpon jár, finom mozgása fejlett, kézügyessége fejlett, biztos és helyes a ceruzafogása, mozgása összerendezett, szem-kéz koordinációja megfelelő, szem-láb koordinációja megfelelő, egyensúly érzéke fejlett, tud váltott lábon lépcsőn járni, tud szökdelni, dominanciája kialakult, oldalisága kialakult. 3.2 AZ ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA Célunk: A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösség által, a közösség normáinak érvényesítésével. Feladatunk: Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, kiegyensúlyozott, családias légkör megteremtése a beszoktatástól az óvodáskor végéig. 17

18 A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása, formálása, erősítése. Modellértékű, befogadó attitűd, a különbözőségek elfogadásának természetessé tétele a gyermekek számára. A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése megfelelő szakemberek közreműködésével. A gyermeki önkifejező, önérvényesítő törekvések segítése. A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak, normarendszerének megalapozása (figyelmesség, együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, tolerancia) A beszoktatás meghatározza a gyermekek érzelmi kötődését az óvodához, óvónőihez. A beszoktatás első három napján mindkét óvónő és dajka az egész nap folyamán aktívan jelen van a csoport életében. Bármelyik életkorban történik a beszoktatás, a tapintat, a törődés, a szeretetteljes odafordulás elengedhetetlen. A gyermekek pozitív kapcsolata csak úgy alakul ki. A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. A gyermekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy olyan tevékenységek közül választhassanak, amelyhez kedvet, motivációt éreznek. A tradicionális nemi szerepek határainak tágítása, a sztereotípiák merevségeinek oldása. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás- és normarendszer megalapozását. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek hangulata kiegyensúlyozott legyen, szívesen szerepeljen, 18

19 önbizalma megfelelő legyen, kezdeményező legyen a kapcsolatteremtésben, dicséretre pozitívan reagáljon, bírálat, kritika elviselésére képes legyen, önállóan képes legyen a szabály betartására, szükségleteit és érzelmeit képes legyen kontrollálni, a monotónia tűrése a feladat elvégzéséig tartson, feladattudata alakuljon ki, képes legyen egyik feladatról a másikra váltani, vannak társas kapcsolatai, a felnőttel való kapcsolatában kezdeményező, gyermekkel való kapcsolatában kezdeményező, felnőttel együttműködésre képes, én"-képe reális, testséma ismerete megbízható, különbözőségek elfogadására képes, ismeri az alapvető érzelmi megnyilvánulásokat, segítőkész, meg tudja különböztetni a mesét a valóságtól, erkölcsi érzéke fejlett, le tud mondani más javára (önzetlen) Az esztétikai nevelés Célunk: A kreativitás, az alkotó gondolkodás és a cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek során. Feladataink: esztétikus, hangulatos légkör, környezet kialakítása, észrevetetni, felismertetni környezetünkben, a természetben, a művészeti alkotásokban a szépet"; segítséget nyújtunk, hogy a gyermekek vigyázzanak ruhájuk és környezetük tisztaságára, 19

20 a váltó-ruha, cipő használatával az óvoda tisztaságának megőrzése, az önálló alkotásra, az esztétikum létrehozására ösztönzés és ezen keresztül ízlés-formálás, tehetséggondozás, esztétikai élmények nyújtása, fogékonyság fejlesztése, formálása, megfelelő eszközök biztosításával a kreativitás fejlesztése, A művészetek szeretetét már óvodáskorban kell kialakítani, megalapozni. Az esztétikai nevelésen belül olyan lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára, ahol, igényeinek, érzelmeinek megfelelően átélheti, maga is kipróbálhatja a művészetek egy-egy mozzanatát: dalban, versben, mesében, mozgásban, képi ábrázolásban. A folyamatos fejlesztés igényessége fontos elve az óvodánknak. Az óvoda belső tere sok lehetőséget ad a gyermeki munkák bemutatására. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők által is használt belső terek szemlélődésre, csodálkozásra, művelődésre is szolgáljanak. Az esztétikai tevékenységek lehetőségét biztosítja az udvar is. A virágos részek, a virágtartók, a füves területek, a kiskert, a játszóeszközök, a tevékenységek által (virágültetés, ápolás, stb.) részei az esztétikai élménynek, az örömnek, hogy saját maga a gyermek a létrehozója a szépségnek. Az esztétikai érzelmek, élmények hatása jelenjen meg a gyermekek erkölcsi, értelmi fejlődésében is. Esztétikai nevelésünk komplex, gyermekeink egész személyiségét fejleszti. A kisgyermeket saját tapasztalatai, élményei, tevékenysége juttatja el az esztétikai ízlés kialakításaihoz, ezzel belső harmóniájának kialakulásához. A feladatainkat a játék folyamatában a napi tevékenységek során valósítjuk meg. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: a gyermek rácsodálkozik a környezete szépségére, igényes saját magával szemben, igényes környezetével Ünnepeink 20

21 Célunk: A hagyomány őrzése, ápolása, örömszerzés. A családokkal való pozitív kapcsolat elősegítése az ünnepekre való készülődés során. Feladatunk: Formáljuk a gyermekek érzelmi, esztétikai, erkölcsi érzékeit. Egyéni fejlettségüknek megfelelően megismertetni a gyermekeket a népszokások, az ünnepek eredetével, megszerettetni a népi kultúrát, hogy szépséget és örömet találjanak benne. Ünnepeink segítségével színessé varázsolni gyermekközösségünk életét. Nevelésünk szerves részének tekintjük hagyományaink ápolását. Ezeken a napokon éljék át az ünnep hangulatát, a közös tervezgetést, a közös készülődés élményét. Az ünnepek lehetőséget adnak a hétköznapokból való kilépésre és ezáltal nagyobb aktivitásra, kreativitásra ösztönöznek. Óvodánk fontos feladata az értékek megőrzése és továbbadása. Már a készülődés, a lélekben való fokozott várakozás - és maga az ünnep- segíti az összetartozás érzését, nemcsak a gyermek-csoportban, hanem a szülők-óvoda kapcsolatában is. Nemzeti ünnepeink: Március 15. Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepeink: Gyermekcsoportoknak szervezett Télapó Farsang Gyermekeink életéhez Születésnapok kapcsolódó ünnepeink, hagyományaink Szülök bevonásával szervezett Advent Húsvét Anyák napja Egészségnap Gyermeknap Kerti parti A foglakozási tervben a csoport fejlettségi szintje szerint jelenik meg 21

22 Természettel, A Víz napja: március 22. társadalommal szorosan A Föld napja: április 22. összefüggő ünnepek Az Állatok világnapja: október 4. A Madarak és Fák napja: május Munka jellegű tevékenységek Célunk: Munka-jelleggel szervezett aktív játékos tevékenységeken keresztül, cselekvő tapasztalással olyan készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatait, kialakítják kötelességtudatukat, fejlesztik személyiségüket. A gyermek munka jellegű tevékenysége - önként, azaz örömmel és szívesen - végzett, mely a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. Feladatunk: A beszédmegértés képességének fejlesztése, a beszédgátlás feloldása közösen végzett munkajellegű tevékenységek során. A közös munkajellegű tevékenységek során a társas kapcsolatok fejlesztése, az erkölcsi normák, szabályok alapjainak kialakítása. A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése, oly módon, hogy valamennyi munkajellegű tevékenységet a lányok és a fiúk egyaránt gyakorolják. A gyermekek mindennapi tevékenységének egy része olyan játékos jellegű munkatevékenység, amely célra irányul, figyelmet, kötelességvállalást és ezek teljesítését igényli. Az egyéni és közös munkajellegű tevékenységet mindig követi az értékelésnek valamilyen formája, mint az önértékelés", a felnőtt dicsérete legyen konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztő Balesetvédelem 22

23 A minőségi nevelés folyamán a tapasztalatszerzés, az élménynyújtás mellett, a balesetek megelőzésére fordítunk nagy hangsúlyt Munkajellegű tevékenységeink az óvodában Önkiszolgálás A csoport szokásrendjét, feladatait vagy szabályait a gyermek az egyéni sajátosságainak megfelelően sajátítsa el. testápolás, öltözködés, étkezés, pihenés. Naposi munka Az önkiszolgálással kapcsolatos munkafogások begyakorlása után fokozatosan vezetjük be és bővítjük. Tartalma a csoport szokásaitól a gyermekek fejlettségétől függ, biztosítva a rendszerességet. Alkalomszerű munka és megbízatások Az alkalmi megbízatások az óvónőkkel, dajkákkal végzett tevékenységek gyakori elemei a gyermekek napi életének. Ezek körét mindig meghatározza a gyermekek fejlettsége, a környezeti adottságok, az otthonról hozott értékek és hagyományok. A napi élet során adódó munkák A játéktevékenységek utáni szükséges rendrakás. Az ünnepekre, jeles napokra való készülődés (díszítés és sütés), valamint a gyümölcsök, zöldségek előkészítése napi fogyasztásra. Környezet rendjének megőrzése Rendrakás a csoportszobában, a tisztaság megőrzése. Az udvari játszóterületek folyamatos rendben tartása. 23

24 Az óvónők vonják be a szülőket az óvoda kertjének tisztántartásába. Udvari munka, kerti munka Az udvar elkerített területén, a csoportszobában hajtatott növények kiültetése, valamint zöldségfélék, magok elültetése, folyamatos locsolása. Tavasszal, ősszel a kertben végezhető munkák ellátása a gyermekekkel együtt (ásás, gereblyézés, söprés). Ősszel az udvaron a falevelek levélseprűvel való összeszedése. 3.3 ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, egyéni sajátosságára építve arra törekszünk, hogy játékos tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a természeti és társadalmi környezetükről. Célunk: A gyermekek önálló ismeretszerzésének a fejlesztése, a növekvő információ közötti eligazodás képességének kialakítása. A gyermekek ismereteinek rendszerezésével, ismereteinek bővítésével, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlással kreatívabbá váljanak. Feladatunk: Az értelmi képességek egyéni fejlesztése az óvodai élet során. Sokrétű tapasztalatok, ismeretek gyűjtése és ezek feldolgozása a tanulási folyamatok alatt. Figyelembe vesszük a gyermekek eltérő fejlődési ütemét és az ugrásszerű fejlődési lehetőségét is. 24

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben