IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év"

Átírás

1 IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Az óvodai felvételekről... 5 Óvodaérettség a pszichológus szemszögéből... 7 A védőnő tanácsai óvodába lépő kisgyermekek szülei részére... 8 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzati óvodák Százszorszép Óvoda Reménység u Telephely Tégla u Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi u Telephelyek Czetz János u. 25.; Ürömi u. 2. Tagintézmény Gyöngyforrás Óvoda Dósa u. 4. Napraforgó Művészeti Óvoda Pais Dezső u Tagintézmény Hétszínvirág Művészeti Óvoda Medgyessy Ferenc u. 1. Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u Tagintézmény Szín-Kör-Játék Óvoda Solymár u Telephely Törzs u. 2. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u Tagintézmény Cseppke Tagóvoda Bárczi Géza u. 2. Vízi Óvoda Víziorgona u. 2. Telephely Víziorgona u. 1. Vackor Óvoda Árpád fejedelem útja Tagintézmény Mókus Óvoda Mókus u Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly u Tagintézmény Mosolygó Tagóvoda Kelta u Almáskert Óvoda Szérűskert u Tagintézmény Óbudai Csicsergő Óvoda Szérűskert u. 41. Telephely Gázgyár lakótelepi Óvoda Gázgyár lakótelep Ágoston Művészeti Óvoda Ágoston u. 2/a Telephely Váradi u. 15/a Tagintézmény Kastély Óvoda Bécsi út Gyermekvilág Óvoda Vitorla u Telephelyei Kanóc u. 3.; Arató Emil tér 2. Meseerdő Óvoda Váradi u Telephely Kerék u Tagintézmény Szivárvány Óvoda Szél u Telephely Meggyfa u

3 Magán, egyházi, alapítványi óvodák Mustármag Keresztény Óvoda Általános Iskola és Gimnázium Ezüsthegy u Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Tímár u. 13/b Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u Katica Óvoda Vasút sor Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b Kisközösség Alapítvány Óvoda Emőd u Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsőde Kapaszkodó u Törpike Óvoda Czetz János u Rizspalánta Óvoda Kinizsi u Óvodák körzetei

4 Kedves Szülők! Gyermekük születésekor még távolinak tűnhetett az óvodakezdés. Jelen pillanatban már az óvodáskor küszöbén állnak, mely izgalmakkal és várakozásokkal teli időszak szülőnek és gyermeknek egyaránt. Bizonyára aggodalommal gondolnak az elkövetkező hetekre hónapokra. Fontos, életüket meghatározó változás előtt állnak, mely komoly megpróbáltatás a szülő és gyermek számára egyaránt. Az első leválás nem mindig zökkenőmentes, gyakran több hetet vesz igénybe a beszoktatás. Türelemmel kell lenniük, mert gyermekük a nyugodt családi háttérből kikerülve, egy új világba csöppen bele. Az Önök egyik legfontosabb feladata, hogy bizalommal forduljanak az óvoda illetve az óvodapedagógusok felé. Így érhetik el, hogy gyermekük megnyugodjon és nyitott legyen egy számára teljesen új helyzetben. Óvodába a gyermekek általában 3 éves kortól iskolakezdésig járhatnak. Kivételes esetben lehetőség van arra is, hogy a harmadik életév betöltése előtt kezdje el a gyermek az óvodát. Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét. A jelenlegi szabályozás* szerint 2013 szeptemberétől még csak az 5. életévüket betöltött gyermekeknek kötelező az óvodai ellátást iskolára való felkészítést igénybe venni. Kérem, fogadják szeretettel kiadványunkat, mely reméljük, segítségükre lesz abban, hogy jobban megismerjék a III. kerületi óvodákat. Kívánok kitartást, jó egészséget és boldog óvodás éveket! Halasiné Petrovai Erika Óvodai referens Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat *Megjegyzés: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése szeptember 1-jétől hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. 4

5 Az óvodai felvételekről A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet továbbiakban rendelet 12. (1)). A Nkt. 49. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. (1) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi folyamatosan történik. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. (1)). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. (2)). Mit kell tudni az óvodai felvételekről? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. (1)). A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt (2)) Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (rendelet 20. (1)). A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően közös szülői felügyelet hiányában is- együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B. ) A JELENTKEZÉS IDŐPONTJA: MÁJUS A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt.92. ) A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban történhet (Nkt.47. ). Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda. 5

6 Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő önkormányzati óvodák: III. ker. Bárczi Géza u. 1. (német) III. ker. Bécsi út 236. (német) VI. ker. Városligeti fasor 28. (német) VII. ker. Rózsák tere 6-7. Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szerb) VII. ker. Rózsa u. 5 (szerb) XI. ker. Kecskeméti u Kelenvölgyi Óvoda (német) XI. ker. Gazdagréti tér 2/a Gazdagréti Szivárvány Óvoda (német) XII. ker. Normafa u (német) XIII. ker. Lomb u Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szlovák) XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. (német) XIV. ker. Kántorné sétány 1-3. Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (horvát) XVII. ker. Újlak u Csillagszem Óvoda (német) XVIII. ker. Építő u. 5. Kossuth u (német) XVIII. ker. Vándor S. u. 7 (német) XVIII. ker. Csolt u. 4 (német) XX. ker. Baross u. 79. (német) XXI. ker. Árpád u. 2. (német) XXIII. ker. Szitás u. 99. (német) XXIII. ker. Templom u. 10. (német) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. (2)). Az óvodavezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket június 7 ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. ). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a tanév nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az első óvodai foglalkozási nap a tanév nevelési év első napja: szeptember 2. (hétfő) Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. A Kerületi Önkormányzatokkal egyeztetve: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 6

7 ÓVODAÉRETTSÉG a pszichológus szemszögéből Mikor egy gyerek iskolába készül, sok szó esik arról, hogy iskolaérett-e. Töri a fejét a szülő, az óvónő, a különböző szakemberek, hogy vajon kialakult-e már minden olyan képessége, ami lehetővé teszi, hogy helyt tudjon állni az iskolában. Ezzel szemben az óvodába lépéssel kapcsolatban az óvodaérettség kifejezés még csak nem is közismert. Pedig vannak annak is feltételei, hogy egy gyermek az óvodai életmódba jól beilleszkedjen és ott kellemesen, tartalmasan teljenek a napjai. Nyilvánvaló jelentős különbsége az óvodai környezetnek az otthoni helyzethez képest, hogy együtt van sok gyerek. Ez jóval nagyobb nyüzsgést eredményez (pl. nagyobb a zaj), amit el kell tudni viselni naponta sok órán keresztül. Azt is jelenti, hogy sokkal több emberkéhez kell alkalmazkodni, pl.: kivárni, míg sorra kerül, amíg a többi is elkészül, elfogadni, hogy a másik épp mást akar, osztozni a tárgyakban, törődésben, bánni azzal, hogy több szándék, akarat, kívánság keresztezi egymást, stb. A káosz elkerülését szabályok, szokások szolgálják, ezeket meg kell jegyezni és be kell tartani akkor is, ha épp máshoz lenne a gyermeknek kedve. A szülők távollétében a jelen lévő felnőtteknek sokfelé kell megosztaniuk a figyelmüket, gondoskodásukat, támogatásukat, ezért többnyire várni kell a segítségre, vagy meg kell oldani a dolgokat egyedül. Lehetne még hosszan sorolni a helyzet sajátosságait Azoknak a gyerekeknek, akik óvodaérettek, kialakultak már azok az adottságaik és készségeik, amik lehetővé teszik az új helyzethez való eredményes alkalmazkodást: Biológiailag megfelelően érettek, azaz tudnak biztonságosan mozogni saját környezetükben, tárgyakkal célszerűen bánni, képesek szükségleteiket felismerni és kielégítésüket szabályozni. E tekintetben kiemelten fontos a szobatisztaság kialakultsága, mivel nincs mód pelenka használatra: nincs annyi gondozó személy, aki ezt elláthatná, és a többnyire szobatiszta társak között jelentős önértékelési problémákhoz is vezetne (a másság és az erre adott reagálások átélése révén). Önellátásban jártasak, azaz képesek tisztálkodásban, öltözködésben, étkezésben, higiéniai funkciókban alapvető dolgokat eredményesen megcsinálni egyedül. A megbetegedések, fertőzések elkerülése érdekében különösen fontos, hogy egy óvodás tudjon alaposan kezet mosni, hatásosan orrot fújni. Nehézségeknek néz elébe az a gyermek, aki még nem tud önállóan kanállal enni, pohárból inni. Ide sorolhatjuk azt is, hogy az önellátásban érett ovis képes elalváshoz magát lecsillapítani felnőttől kapott kis segítséggel. Érzelmileg stabilak, a szülőtől való elválást és hosszabb távollétet képesek elviselni az újratalálkozás biztos tudatában. A szülő utáni vágyakozás, a távozása miatti kétségbeesés eleinte még a jól felkészített friss óvodásnál sem ritka, de ha minden jól megy, ez pár hét alatt elmúlik, a gyermek természetesnek tudja tekinteni óvodai tartózkodását, és elfogadja az ott lévő felnőttek szülőt pótló támogatását. Nyitottak a társas helyzetekre és a külvilágra, érdeklődnek a többi gyerek iránt, szívesen kapcsolódnak be közös tevékenységbe, kíváncsiak a világ dolgaira, bíznak a felnőttekben, és elfogadják az irányítást. A kommunikációban (beszéd, érzelmek kifejezése) gyakorlott gyerekek könnyen tudják szükségleteiket képviselni (jelezni, kérni), társaikkal jól ki tudnak jönni, a felnőttekkel magukat jó meg tudják értetni, könnyebb számukra szót-fogadni, és mindez fokozza biztonságérzetüket. A visszahúzódó vagy a kommunikációban akadályozott gyermekek nehezebben tudnak környezetükkel együttműködni, és ez érzelmileg megviselheti őket. Óvodaérettség esetén is érdemes tekintettel lenni a gyermek teherbírására fizikai és érzelmi vonatkozásban egyaránt. Az óvodaérett gyermeknek öröm a közösségben lenni, de ne felejtkezzünk el arról, hogy egyúttal fárasztó is. Sok családnál a napi gyermekfelügyelet szükségessége megszabja az óvodában töltött időt. Akinek viszont van rá lehetősége, jól teszi, ha eleinte mindenképpen, de később is legalább alkalmanként próbálja korlátozni az intézményben töltött időt, hogy kisfia, kislánya ne kötelességből, hanem szívesen, örömmel és büszkén legyen óvodás. Budapest, Szimethné Galaczi Judit óvodapszichológus Az Óbuda-Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó Intézménypszichológusi Hálózatának óvodai munkacsoport vezetője 7

8 A védőnő tanácsai óvodába lépő kisgyermekek szülei részére A gyermekük a harmadik életév betöltésével a kisgyermekkorba lép, melynek szerves része az óvodai élet. A közösségi élet előkészítésében a területi védőnő nyújt segítséget. Tanácsadás, családlátogatás keretein belül felkészíti a családot az óvodaérettségre úgy, mint: Szobatisztaságra nevelés Önállóságra nevelés Napirend kialakítása Közösségi szabályok elsajátítása Közösségi rend kialakítása Kommunikációs készségek fejlesztése Az óvodakezdéskor vigye magával a házi gyermekorvos által kiállított igazolást arról, hogy gyermeke egészséges, és a kötelező védőoltások meglétéről szóló igazolást, melyet a háziorvos, vagy a területileg illetékes védőnő állít ki. Az iskola egészségügyi ellátásról szóló rendelet módosítása értelmében az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok ma már nem az óvodákban, hanem a védőnői tanácsadókban, a szülő jelenlétében zajlanak. Területi védőnőjük értesíti önöket a szűrővizsgálatok aktualitásáról, helyszínéről. A védőnő felvilágosítást ad a szűrővizsgálatok jelentőségéről, elmulasztásának lehetséges egészségügyi kockázatairól. A vizsgálatokat a védőnőjük dokumentálja és a szülő részére másolatot készít. Az óvodáskorú gyermekeknél az évenkénti szűrővizsgálat (3, 4, 5, 6 éves korban) a következőkre terjed ki: testmagasság, testtömeg, a fejlődési és tápláltsági állapot értékelése hazai sztenderdek alapján pszicho- motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása érzékszervek működésének vizsgálata beszédfejlődés vizsgálata mozgásszervek vizsgálata vérnyomásmérés A területi védőnők továbbra is jelen vannak az óvoda életében; negyedévenként tisztasági szűrések végeznek, mellyel a közösségeket veszélyeztető tetűjárványok megelőzésében játszanak fontos szerepet, valamint az intézmény helyiségeinek higiénés ellenőrzését végzik. Schadek-Bíró Éva intézményvezető Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata 8

9 Százszorszép Óvoda Daisy Kindergarten 1032 Budapest, Reménység u. 6. Tel.: ; fax: Honlap: Kedves nénik, bácsik, gyerekek! Óvodánk Óbudán, a Reménység utcában található, ahol 130-an, öt csoportban töltjük a mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s egy nagyon szép, fákkal teli kertünk, amit minden évszakban boldogan veszünk birtokba. Télen szánkózunk, hóembert építünk, nyáron vidáman pancsolunk a medencében és sokat mozgunk a friss levegőn, ügyesedünk a kerti játékokon. A mi ovinkban csupa kedves óvónéni- és bácsi van. Ráadásul egyszerre mindig ketten is foglalkoznak velünk. Egyikük magyarul, másikuk angolul. Először nagyon furcsa ez nekünk, mert csak a magyar óvónéni szavait értjük, de az angol óvónénik- bácsik is olyan jókat játszanak velünk, hogy arról nem érdemes lemaradni, így aztán kis idő múlva már őket is jól értjük, sőt már el is tudjuk mondani nekik, amit szeretnénk. Az a jó ebben az oviban, hogy nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékot játsszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk, bábozzuk, sőt mi magunk is mesélünk, még angolul is! Sokféle érdekes dolgot készítünk, barkácsolunk, új és új izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyűjtünk a környezetünkről. Várunk Téged is! Gyere, legyél Százszorszép Ovis! Kedves Szülők! Tisztelt érdeklődők! Nevelési programunk fő célja a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, tág teret biztosítva a gyermekek megismerési, önmegvalósítási, önkifejezési vágyának. A Szőlőtő Kétnyelvű Alapítvány közreműködésével minden csoportunkban két nyelven (magyar-angol) folyik a nevelés, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, megfelelve a magyar óvodapedagógiai elvárásoknak. A nyelvi fejlesztés beépül a gyermekek napi tevékenységébe. Kétnyelvű programunk az alapítvány felé önköltséges. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, az egészséges életmód kialakításra, a kommunikációs készség, az anyanyelvi- és nyelvi nevelésre, a vizuális látásmód kialakítására, formálásra. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és erkölcsi nevelés. A környezeti nevelésterületén végzett tevékenységünk elismeréseként elnyertük a zöld óvoda címet. Óvodánkban tehetséggondozással kiemelten foglalkozunk. A szülők igényeit figyelembe véve óvodásainknak nevelési időn túl különböző sporttevékenységeket kínálunk. Óvodapedagógusaink munkáját logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segíti. Szeretettel várjuk óvodánkba az érdeklődő szülőket április 23-án órakor, ahol nevelési programunkról kaphatnak tájékoztatást, valamint nyílt napunkra, melyet április 24-én és 25-én délelőtt tartunk. (Bejelentkezés az április 23-i tájékoztatón.) Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezető 9

10 Százszorszép Óvoda Tégla utcai telephelye 1032 Budapest, Tégla u Tel.: ; fax: Honlap: A Remetehegy tövében, a Szent Margit Kórház mellett, a Kiscelli kastély szomszédságában helyezkedik el óvodánk. A jó környezeti adottságokkal rendelkező téglaépítésű óvodát tágas játszóudvar veszi körül. A fákkal, virágokkal, bokrokkal, beültetett füves játszóudvar ideális játszóhely az ide járó gyermekek számára. Levegője tiszta, ózondús, Óbudán egyedülálló. A nevelőtestület pedagógiai szemléletét meghatározza az a tudományos értékű pszichológiai tény, hogy a gyermek életében meghatározó az első 5 éve. Ebben az életkorban alakul ki életstílusa, azok a személyiségjegyek, melyek később befolyásolják kapcsolatait, társadalomhoz, közösséghez, munkához való viszonyát. Nevelési programunk, amely az Adler individuál-pszichológiájára épülő bátorító nevelést célozza meg, tartalmazza mindazokat a szilárd emberi értékeket, amelyek nevelőmunkánk alapjait képezik, ezeknek rendeljük alá nevelési célkitűzéseinket, ezek képezik nevelési hitvallásunk alapját. Legfőbb tevékenységünk a játék és a mozgás, erre a két területre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt nevelőmunkánkban. A helyi adottságainkra építve, a gyerekek, a nevelők és a szülők aktív közreműködésével a környezettudatos nevelés kiemelt jelentőségű óvodánkban, ennek elismeréseként 2012-ben elnyertük a zöld óvoda címet. Intézményünk 4 homogén életkorú csoporttal működik. Óvodánk felvállalja az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Óvodásainknak egyéni fejlesztést, kompenzációt tudunk biztosítani. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, pszichológus és fejlesztőpedagógus segíti. Örömmel várjuk az érdeklődő szülőket. Szívesen adunk tájékoztatást óvodánkról, nevelési programunkról áprilisban, előre egyeztetett időpontban. Borosné Hodop Mária Dr. vezetőhelyettes Bozzayné Káli Tünde óvodavezető 10

11 Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Hunyadi u. 10. Tel.: Telephely: 1039 Budapest, Czetz János u. 25. Tel.: Telephely: 1038 Budapest, Ürömi u. 2. Tel.: Tagóvoda: Gyöngyforrás Óvoda 1031 Budapest, Dósa u. 4. Tel.: Óvodavezető: Gombos Albertné Honlap címe: Kedves Szülők! Köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek óvodáink iránt! Intézményünk négy épületben működő törzs és tagóvodából, valamint telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik. A Hunyadi utcai törzsóvoda, és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegyfelőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. A Gyöngyforrás tagóvoda a Római parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve. A gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten - a szülők igényeit figyelembe véve - vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik. Mind a négy óvodában Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozunk. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenek felett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. A COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú működés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk. Hunyadi és Ürömi utcai óvodáink az ELTE TÓFK hallgatóinak gyakorlóhelyei. Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelőmunkájukat szakképzett dajkák, logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segítik. Jelenleg több dajka nénink pedagógiai asszisztensi végzettséggel is rendelkezik. Küldetésnyilatkozatunk: Mi a Hunyadi Czetz Ürömi Gyöngyforrás Óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel. Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva Őket, fejlődjön személyiségük. A családok nevelési elképzeléseit tiszteletbe tartva olyan szülő - nevelő kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú személyiségfejlesztését. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. 11

12 Minden nevelési év elején megbeszélésre kerül az önköltséges tanfolyamok szervezése, melyeket túlnyomórészt a délutáni órákra korlátozunk. Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, hagyománnyá vált a közös kirándulások szervezése. Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket és a nevelési céljaink megvalósításához tisztelettel kérjük és igényeljük a szülők együttműködő segítségét. A nyílt napok, valamint az előjegyzés időpontjairól a honlapunkról tájékozódhatnak. A Pitypang Művészeti Óvoda dolgozói nevében: Gombos Albertné óvodavezető 12

13 Napraforgó Művészeti Óvoda Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais D. u Budapest, Medgyessy F. u. 1. Tel.: Tel.: Kedves Érdeklődő Szülők! Intézményünk egy törzsóvodából és tagintézményéből áll, két épületben működik. A Napraforgó Művészeti Óvoda 7 gyermekcsoporttal működik, vegyes életkorú összetételben, részben osztott formában látja el a gyermekek nevelését. A Hétszínvirág Művészeti Tagóvodában 8 gyermekcsoportban történik nevelés, vegyes összetételben. Csoportszobáink, öltözőink tágasak, világosak, tornaszobáink jól felszereltek, korszerűek. Munkánkat az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elnevezésű pedagógiai program alapján végezzük, a kialakított funkciósarkok használata során a gyermekek mindennap: a társadalmi környezetről szereznek ismereteket, gyűjtenek tapasztalatokat, verseket, meséket ismernek meg, dolgoznak fel, elsajátítják a zenei alapkészségeket, megismernek dalos játékokat, népi hagyományokat, mindennap gyakorolják a festést, rajzolást, mintázást, kézművességet. A játékba integrált nevelés mikro csoportos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján valósul meg. A gyermekekkel kialakított kapcsolatunkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Intézményünk kiváló akkreditált Tehetségpont, 9 tehetségműhelyben történik a tehetséggondozás a kerületben egyedüliként a két épületben. Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelőmunkát képzett dajkák, logopédus, óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus kolléga is segíti. Külön szolgáltatások: a szülői igények és gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével szerveződnek épületenként is más-más formában. Az óvoda honlapján - www. napraforgomuvovi.hu - minden dokumentumunk megtalálható, az óvodai élet bemutatása mellett, tekintsék meg azokat, ismerkedjenek meg velünk, különös tekintettel, a Pedagógiai Programunkra! Szülői tájékoztatók az óvodába lépés előtt: Szülői Tájékoztatók április 9. - Napraforgó tól Szülői Tájékoztatók április Hétszínvirág tól Az óvodai előjegyzés nyílt hetében gyerekekkel együtt minden jelentkező családot szeretettel várunk, ismerkedésre várhatóan május elején külön tájékoztatás alapján. Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt! Somodiné Kiss Terézia óvodavezető 13

14 HÉTPETTYES ÓVODA SZÉKHELY: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7., tel.: ; Óvodavezető: Ferenczné Gulyás Ilona SZÍN-KÖR-JÁTÉK ÓVODA 1032 Budapest, Solymár u , tel.: ; 1032 Budapest, Törzs u. 2., tel.: ; Tagintézmény vezető: Kiss Anita Óvodánk Óbuda jól megközelíthető csomópontjánál, három épületben várja a hozzánk érkező gyermekeket. A Harrer utcában 9 csoport, a Törzs és Solymár utcában 4-4 csoport működik. A jó levegőjű, biztonságos udvarainkon számos lehetőség adódik a mozgásra, játékra, a természet kincseinek felfedezésére, megfigyelésére. Tágas, világos, barátságos csoportszobáinkban számos csodára, meglepésre lehet számítani nap mint nap. Legfontosabb számunkra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetünket, változatos lehetőségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlődhessenek. Gondoskodunk arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre válasz kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelődjenek. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú harmonikus fejlesztése, a kreativitás, alkotókészség, a tehetséggondozás, környezettudatos nevelés kibontakoztatása. Felmérjük gyermekeink meglévő és fejlesztendő képességeit, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg egyéni fejlesztési terveinket. Munkánkat fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élő és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Minden nap szabad teret adunk a gyermekeknek az alkotó játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a játékba építetten szervezzük (mozgás, vers-mese, rajzolás, mintázás, ének-zene, belső világunk megismerése, külső világ tevékeny megismerése). Valljuk: A játék az az eszköz, amely legalkalmasabb az érzelmek, akarat kifejezésére, a szociális magatartás szabályainak elsajátítására, a világ megismerésére. Döntéshozó, stressz-kezelő és drámajátékok segítségével lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére. Játékos tevékenységeink során megtapasztalják, megérzik a művészet szépségét, személyiségformáló erejét (zene, tánc, film, előadó művészet, bábművészet, képzőművészet, népi kézművesség). Az igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, célunk, hogy értően védjék életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel. Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek (gyógytestnevelés, fejlesztőpedagógia, drámapedagógia, népi játszóház vezetői, bátorító pedagógia, új módszerek a vizuális nevelés terén, önismereti-énkép korrekciós képzés, tehetséggondozás). Munkánkat szakképzett dajkák segítik. Egyéb szolgáltatások (életkori sajátosságok figyelembe vételével, szerződéssel): kosárovi, gyermekfoci, angol, tartásjavító gyermektorna, gyermektánc. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket bemutatkozó, nyílt délelőttünkre! Csak szülőknek: Gyerekkel együtt: Harrer utca: Törzs utca: Solymár utca: Ferenczné Gulyás Ilona óvodavezető 14

15 Székhely: Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. Tel./fax: Tagintézmény: Cseppke Tagóvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 2. Tel.: Tagintézmény: Vizi Óvoda 1039 Bp., Viziorgona u. 2. Tel./fax: Telephely: 1039 Bp., Viziorgona u. 1. Tel.: honlap címe: OM azonosító: Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük óvodás életkorba lépett. Nehéz döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek a legideálisabb, a legbiztonságosabb, a legjobb helyet szeretnék biztosítani óvodás éveire. Döntésüket szeretnénk megkönnyíteni óvodai bemutatkozásunkkal. Az Óbudai Mesevilág Óvoda Békásmegyer hegy felőli oldalának közepén és déli részén helyezkedik el, és 4 intézményegységből áll. Székhelye a Bárczi Géza utca 1. szám alatt található épület, melyben 8 tágas csoportszoba és több egyéni és mikrocsoportos fejlesztésre alkalmas helyiség található. A Bárczi Géza utca 2/a szám alatt található az újonnan épült, korszerűen felszerelt 6 világos, tágas csoportszobával működő Cseppke Tagóvoda, melynek nagy előnye hatalmas tornaterme, ahol a gyermekek kielégíthetik mindennapi mozgásigényüket. A Viziorgona utca 2. szám alatt található óvodánk másik tagintézménye a Vizi Tagóvoda, mely 9 csoportszobában látja el az oda járó gyermekeket. E mellett több, jól felszerelt kisebb helyiség biztosítja a speciális foglalkozások megtartásához szükséges helyet. Az óvoda nagy előnye, hogy tornaszobával is rendelkezik, melynek felszereltsége minden tekintetben biztosítja az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődésének elősegítését. Kerületünk óvodái közül itt többlet szolgáltatásként sószoba áll a gyermekek és a szülők rendelkezésére. A Viziorgona u. 1. szám alatti telephelyünkön 2 csoportban látjuk el az odajáró gyermekeket, akik az udvari lehetőségeken kívül nagyméretű tornaszobában elégíthetik ki mozgásigényüket. Az óvodák udvarain a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő eszközök biztosítottak, játszószerei alkalmasak a tartalmas udvari élet kialakítására. Megfelelő nagyságú árnyékos terület van mind a 4 udvaron. Az óvoda mind a 4 épületében óvodapedagógusaink több éves tapasztalattal, elhivatottsággal, s az óvónői végzettségük mellett számos speciális szakterületen további képzettséggel is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik. Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés, a játékba ágyazott tanulás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alapjainak lerakására, a kommunikációs 15

16 készség, az anyanyelvi nevelés fejlesztésére. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és az erkölcsi nevelés. Óvodai nevelésünk fő célja az egészséges, természetbarát, harmonikus személyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés komplex folyamatában, melynek során a éves gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, változatos módszerek komplex alkalmazásával az általános iskolai tanulásra alkalmassá tegyük. Óvodánk mind a 4 épületében korlátozott számban fogad enyhe értelmi, testi érzékszervi vagy más fogyatékkal élő gyermekeket, kiemelt szinten látja el a beszéd, hallás, látás sérülteket, felvállalva integrált fejlesztésüket, iskolára való alkalmassá tételüket. Nagy hangsúlyt fordítunk a tanulás- és magatartási zavarok megelőzésére, kezelésére, az esetleges problémák korai kiszűrésére, preventív foglalkozások megszervezésével a kudarcmentes iskolakezdés elősegítésére, megalapozására. Kiegészítő pedagógiai programként a Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévő székhely óvodában megfelelő létszámú érdeklődő esetén német nemzetiségű csoportot is indítunk a 2013/14-es nevelési évben. Óvodánk csoportszervezési elve: a közel azonos életkorú gyermekek azonos korosztályú (kis középső nagy) csoportokba történő besorolása. Így óvodánk többnyire homogén csoportokkal működik mind a 4 épületben. Ez többnyire az óvodánkat igénybe vevő szülők kérése, valamint a Helyi Nevelési Programjaink magas színvonalú megvalósítása, és a csoportok által szervezett egyéb programok sokrétűsége miatt is szükségszerű. Maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára a különböző közös programok: mese- és bábelőadások, színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, óvodai rendezvények, vízi-majális, gyermeknap, farsang, sport nap, táborok stb. A tevékenységek szervezésére a csoportok, illetve az egyén fejlettségének figyelembe vételével kerül sor. Az óvodai csoportok egyéb programjait a szülői és a gyermeki igények, valamint az életkori sajátosságok figyelembe vételével szervezzük. Külön szolgáltatásainkat (a szülők igénye alapján szervezett délutáni tanfolyamokat: ovi-foci, kosár-suli, néptánc, úszás, tartásjavító torna, judo) a fentiek figyelembevételével önköltséges formában szervezzük délutánonként, 16 óra után. A nyíltnapokra az alábbi időpontokban várjuk az érdeklődőket: Mesevilág Óvoda (Bárczi Géza u. 1.) épület és Cseppke Tagóvoda (Bárczi Géza u. 2.) március 28. csütörtök Vízi Tagóvoda: Víziorgona u. 2. épület március 29. péntek Gólyáné Kaszás Erzsébet óvodavezető 16

17 Vackor Óvoda 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda (1036 Mókus u. 1.) Intézményvezető: dr. Wéber Attiláné Óvodavezető-helyettes: Kovács Tiborné Telefon: ; honlap: Vackor Óvodánk 6 csoportos, 150 férőhelyes. Helyi nevelési programunk a JMK (játék, mozgás, kommunikáció) 1993 óta működik a III. kerületben. Célunk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetteljes, kiegyensúlyozott, légkörben, esztétikus környezetben éljenek, játszanak és szerezzék meg azokat a készségeket, képességeket, melyek az iskolai élet megkezdéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Kiemelten építünk a szülőkkel való együttműködésre, mert csak közösen lehet a gyermekek érzelmi biztonságát megteremteni és fejlődésüket hatékonyan segíteni. Óvodásaink nevelése, fejlődése sokszínű tevékenység rendszeren, a JMK pedagógiai program egyedi szervezésű és speciális gyakorlatán keresztül valósul meg. Három kiemelt eleme a Játék Mozgás Kommunikáció. Játék: A gyermek legfőbb igénye, tevékenysége, melyben minden képességet, készséget, jártasságot megszerezhet. Képességfejlesztő, társasjátékok, szabályjátékok, szerepjátékok eszközei, konstrukciós, valamint a mozgásfejlesztő és a pedagógusok által szervezett szabály és tudatosan tervezett fejlesztő játékok segítik az önfeledt játék élményét. Mozgás: a gyermekek lételeme, és ebben az életkorban a legfőbb fejlesztőerő. Jól felszerelt tornatermünk, játékokkal ellátott udvarunk, a mindennapi tervezett, szervezett frissítő torna, a testnevelés foglalkozás, ezen belül a mezítlábas torna, a szabad levegőn tartózkodás és játék, az átjárhatóság (ld. később) keretei biztosítják a sokféle mozgáslehetőséget. Mindezt kiegészítheti a délutáni órákban a szülők igénye alapján szervezhető egyéb mozgásos sporttevékenység (úszás, foci, művészi torna ) Kommunikáció: az eredményes, sikeres élethez már kisgyermekkorban el kell sajátítani a jó és hatékony kommunikáció alapjait! A gyermekek spontán kommunikációján túl, tervezett, játékos formában, játék közben is lehetőséget és feltételeket biztosítunk a kommunikáció elemeinek gyakorlására (szituációk, metakommunikáció, hallásfejlesztés ). E három fő JMK sajátosságot, kiegészíti a környezettel való aktív ismerkedés: a gyermek közvetlen és tágabb környezete, a környezet mennyiségi és formai viszonyai, a környezetvédelem alapjai és a környezetalakítás, valamint a komplex esztétika elemei, az ének-zene, vizuális és az irodalmi nevelés. A JMK program szervezési különlegessége az átjárhatóság rendszere, a 3 speciális játszószoba, a zene-, kézműves- és tornaszoba működtetése: A tornatermünkben a gyermekeknek lehetőségük van minden tornaszert, ügyességi eszközt szabadon próbálgatni, éppen úgy, mint egy játszótéren. A zeneszobában komplex zenei, irodalmi, kommunikációs játékokban vehetnek részt. A kézműves szobában olyan kézműves tevékenységeket folytatnak, melyeket a csoportszobai körülmények között nem lehet biztosítani. Vackor Óvodánk nyitott a családok előtt, örömmel vesszük a szülők érdeklődését, látogatását egy-egy szervezett foglalkozásra vagy a játszószobákba, ünnepeinkre (Állatok világnapja, Karácsony, Farsang, Környezetvédelmi napok, Föld napja, Anyák napja, Évzáró, Vackor nap, kirándulások ). Az óvodába lépés előtti szülői tájékoztatóra szeretettel várjuk Önöket április 8-án 9.00 az Árpád fejedelem útja 60. alatti Vackor Óvodában. Az óvodai előjegyzés nyílt hetében (május eleje) gyerekekkel együtt várjuk a jelentkező családokat, amikor egy játszóház keretében szerezhetnek ovis élményeket a gyermekek. Előjegyzés helyszíne: Vackor Óvoda (székhely), 1036 Bp., Árpád fejedelem útja 60. Kérjük, érdeklődjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! Alapítványunk: Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány; adószáma: Dr. Wéber Attiláné Judit intézményvezető 17

18 Aki lehajol a gyerekekhez, görbén marad, aki közéjük telepszik, a szemükbe nézhet. (Kokas Klára) Vackor Óvoda, Mókus Óvoda 1036 Bp., Mókus u. 1. Tel.: ; fax: ; honlap: Intézményvezető: dr. Wéber Attiláné Tagóvoda-vezető: Balog Ilona Tisztelt Szülők! Óvodánk 1976 óta működik, jelenleg 9 csoporttal. Csoportonként két felsőfokú végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka segíti a gyermekek fejlődését, nevelését. Az óvoda épülete a forgalomtól távol, csendes környezetben várja a gyerekeket. Az udvar folyamatos felújítás alatt áll, igyekszünk folyamatos eszközbővítéssel a gyermekek igényeit kielégíteni és újabb, korszerű játékokat beszerezni. A csoportszobáink tágasak, világosak, és tükrözik az ott dolgozó óvodapedagógusok egyéniségét. Minden csoporthoz külön öltöző és mosdó helyiség tartozik. Lehetőség szerint azonos életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba és az óvodapedagógusok felmenő rendszerben viszik a gyermekeket az iskolába lépésig. A legfontosabbnak az tartjuk, hogy a gyerekek érezzék jól magukat nálunk. A családokkal szorosan együttműködve olyan szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermek egyéniségének tiszteletben tartásával egészséges személyiségfejlődése maximálisan biztosított. A Vackor Óvoda Mókus Tagóvodájának egybeszerkesztett pedagógiai programja azonos értékek mentén, főbb vonulataiban egységes szemléletű és értékrendű, alcímében mégis eltér. A környező világ tevékeny megismerése: Ezzel célunk az, hogy tevékenységünk tükrözze az óvoda egyediségét, erősségeit, hagyományait - a közös, fő területeken belül (ének-zenei nevelés, környezetvédelem, Zöld óvodai szellemiség, Madarászás) -, mint Madárbarát Óvoda, Erdei óvoda. Célunk egy olyan tudatos szellemiség és környezetkultúra átadása, melynek során ráirányítjuk a gyermekek figyelmét a természeti és társadalmi értékekre. A természeti ünnepekről az óvoda egész gyermekközösségét érintő tevékenységekkel teli közös, játékos délelőttön emlékezünk meg (Föld napja, Állatok világnapja, Madarak, fák napja, Víz világnapja) ben másodszorra nyertük el a Zöld Óvoda címet. Tevékenységeinket, amikor tehetjük, a szabadban, a természetben és kirándulások alkalmával végezzük. A nevelés folyamatába tudatosan beépített tanulási folyamatainkat (a gyermek és környezete matematikai nevelés, irodalom, vizuális tevékenységek, ének-zene, mindennapi és szervezett heti egy testnevelés, jól felszerelt tornaszobában,) projekt rendszerben tervezzük és végezzük, mely egy összetett, logikus, minden területet komplexen átívelő módszer, melynek során számítunk a családok, szülők és gyermekek közös, együttműködő aktivitására. Rendszeresen és visszatérően látogatnak minket külföldi pedagógus csoportok tanulmányi céllal. A gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri és segíti fejlesztőpedagógus, logopédus és pszichológus szakember. Egyéb, eddig nem említett szolgáltatásunk: úszás a nagycsoportosoknak, foci, zenés mozgás. Minden aktuális hírről, eseményről az óvoda internetes honlapján tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk Önöket az óvodába lépés előtti szülői tájékoztatóra a Mókus u. Bölcsődében április 4-én kor, valamint a Mókus Tagóvodában április 15-én 9.00-kor. Az óvodai előjegyzés nyílt hetében (május eleje) gyerekekkel együtt várjuk Önöket, amikor egy játszóház keretében szerezhetnek ovis élményeket a gyermekek. Előjegyzés helyszíne: Vackor Óvoda (székhely) 1036 Bp., Árpád fejedelem útja 60. Kérjük, érdeklődjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! Dr. Wéber Attiláné intézményvezető Balog Ilona tagóvoda-vezető 18

19 Gyermeksziget Montessori Óvoda Székhely: 1039 Bp., Zipernowsky u. 2. Tagintézménye: Mosolygó Tagóvoda: 1039 Bp., Kelta utca 8. Tel.: , Honlap: Óvodavezető: Stefán Mariann Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: április 10-én ! Óvodánk Budapest határán, Békásmegyeren a Duna felöli oldalon található. Intézményünk 6 csoporttal működik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol folyamatosan bővítjük a mozgásfejlődést szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását. Óvodánk 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével működik, melyet Programunk alapján mindkét intézményben nevelési gyakorlatban alkalmazzák a pedagógusok. A gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, nincsenek korcsoportok szerint elkülönítve, természetessé válik, hogy a nagyobbak segítik a kisebbeket. A vegyes csoport tapasztalataink szerint hatékonyabban segíti a gyermekek szocializálódását. Csoportjainkban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is biztosítjuk. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus segíti. Célunk: harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítőkész, egészségesen élő gyermek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben. Nevelési alapelvünk a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő óvodai életben a játékot tartjuk elsődlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül az egészséges és sérült gyermek nevelése nem lehet teljes. Feladataink: érzelmi biztonság és szociális készség kialakítása, a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, szabadon tevékenykedjen, kommunikáljon, egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása, képességfejlesztés, az érzékelés különböző tapasztalatain keresztül, értelmi nevelés a fejlesztés megvalósítása, differenciálás. SEGÍTS NEKEM HOGY MAGAM CSINÁLHASSAM! (Maria Montessori) A gyermeki aktivitás feltétele a szabad mozgás, változatos tevékenység, fontos a köré felépített környezet, melyben-legjobban érvényesül a gyermek szabadsága. Montessori egyik alapvető elve: Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége. A nevelés többi területére is nagy hangsúlyt fektetünk, a napirendbe beépítve, énekelünk, verselünk, mesét mondunk, bábozunk, számolunk, festünk stb. Hagyományaink az évszakhoz kapcsolódó ünnepek, az őszi Kölyök Nap, valamint május végén az Iskolások napja és a Majális. Munkánkat támogatja a Békásmegyeri Montessori Alapítvány, köszönjük segítségét! Stefán Mariann óvodavezető 19

20 Tagóvodánk: Mosolygó Óvoda 1039 Bp., Kelta u. 8. Tagóvoda vezető: Molnár Ildikó Tel.: , Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: április 11-én ! Az 1979-ben megnyitott óvodánk Békásmegyeren ideális környezetben található, hiszen közelünkben folyik a Duna, közel a hegyvidék. Idén már 9 csoportban várjuk a gyermekeket. Tágas, világos csoportszobáinkat, tornatermünket folyamatosan szépítjük. Programunk szemléletéhez híven, zömében természetes anyagokkal dekorálunk. A termekben kialakított terek lehetőséget adnak a különböző tevékenységi formák egyidejű megvalósítására. Az óvoda mozgásos játékra, sporttevékenységekre, napfürdőzésre, homokozásra alkalmas udvarral rendelkezik. Sövénnyel elkerített mászó kert, beszélgető sarkok, babaházak, libikókák, csúszdák állnak a gyermekek rendelkezésére. Programunk kiegészítéseként igyekszünk minél többször elvinni óvodásainkat maradandó élményt nyújtó kirándulásokra, múzeumlátogatásokra, gyermek színházi előadásokra. További célunk: A környező világ megismertetésére, annak minél szemléletesebb bemutatására, az egészséges életmód szokásainak kialakítására nevelés, melyhez alkalmazzuk a drámapedagógia módszerét. Pedagógusaink a környezetet szerető, kreatív emberek, akik szeretnek játszani, gyermeki szemmel látni és gyermeki szívvel érezni. Az értelmi fejlesztésben a tapasztalni, megismerni elvet valljuk. A tevékenységek meghatározója mindig a gyermekek belső érzelmi motiváltsága. Keresem minden gyerek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen. (Janus Korczak) Éppen ezért igyekszünk minél jobban, mindenre kiterjedően megismerni a gyermeket, megteremteni érzelmi biztonságát és tiszteletben tartani egyéni fejlődési ütemét, személyiségét. Közös munkadélutánokat, kertszépítő napokat, előadásokat szervezünk a szülőket érdeklő témákról. Hagyományaink: Márton-napi táncház, este lampionos felvonulás, Farsang, ÖKO napok, Majális. Munkánkat támogatja a Mosolygó Óvodáért Alapítvány, köszönjük segítségüket! Stefán Mariann óvodavezető 20

21 ALMÁSKERT ÓVODA Intézményünk 3 épületben működik. Intézményvezető: Kiss Róbertné Székhely: Almáskert Óvoda (1033 Bp., Szérűskert u. 37.) Tel.: ; honlap: Tagóvoda: Óbudai Csicsergő Óvoda (1033 Bp., Szérűskert u. 41.) Tel.: ; honlap: Telephely: Gázgyár lakótelepi Óvoda (1031 Bp., Gázgyár lakótelep) Tel.: ; honlap készítése folyamatban van! Az Almáskert Óvoda 5, a Gázgyár Óvoda 4, a Csicsergő Óvoda 7 vegyes csoportban neveli és fejleszti az óvodás gyermekeket. Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelő munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Almáskert és az Óbudai Csicsergő Óvoda nevelőtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakának nappali és esti gyakorlati képzését. A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: Az Almáskert, az Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja. Programunkat úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe és a természetet behozzuk a csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szervezünk gyermekeink számára, az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a folyamatos napirendet gyermekeink számára. Óvodánk nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek az óvoda nevelésében. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik. Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelőadásokat szervezünk, és igény szerint játékos gyermektornát, zene ovit, néptáncot, nyelvtanulást, úszást, focit biztosítunk. Várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket az alábbi programokra: Almáskert Óvoda: játszó délelőtt: április ; ötórai tea: április tól. Óbudai Csicsergő Óvoda: nyitott hét, bemutató szülőknek: április ig; játszó délután: április ig. Gázgyár lakótelepi Óvoda: játszó délelőtt: április ig; ötórai tea: április tól. 0Kiss Róbertné óvodavezető 21

22 Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély Tagóvoda Váradi Telephely (Váradi u. 15/a) 1032 Budapest, Ágoston u. 2/A Tel.: , fax: , Tisztelt Érdeklődő Szülők! Az Ágoston óvoda 36 éve fogadja a kerület gyermekeit től telephellyel bővültünk, mely 4 csoport befogadására alkalmas szeptemberétől már 11 csoporttal működünk. Az itt dolgozók mindig arra törekedtek, hogy környezetünk és nevelési elveink a ránk bízott gyermekek maximális fejlődését biztosítsák. Munkánkat meghatározza helyi nevelési programunk (adaptált), melynek címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Elvünk, hogy a játék, mely a gyermek legkedvesebb tevékenysége, minden időben és helyzetben felhasználható képességek kibontakoztatására, az érzelem, az értelem, az akarat megnyilvánulására, formálására tegyék őket alkalmassá. Játéktevékenységeinkhez, programunk szellemében kuckókat alakítottunk ki a különféle fejlesztési területekhez (ének, irodalom, ábrázolás, környezet), ahol mikro csoportos kezdeményezés formájában egyéni bánásmódra, fejlesztésre nyílik lehetőség. Fokozottan hangsúlyos a zene szerepe a mindennapi óvodai életünkben, érkezéskor halk zene fogadja az érkezőt. A délelőtti programok lezárásaként minden nap mesélünk gyermekeinknek, a meséket különféle módon feldolgozzuk (bábozás, dramatizálás ). Az együttjátszás nagy örömet jelent a gyermeknek, melyet kellő elismerés, sok dicsérő, bátorító szó kísér. A külső világ megismerése érdekében mikro csoportos séták keretében ismerkedhetnek tágabb-szűkebb környezetünkkel, így kérdéseikre azonnal választ kaphatnak (kis létszám!). Folyamatosan megújuló OVI galériánk és állandó néprajzi kiállításunk van, mely erősíti szándékunkat, hogy gyermekeink az esztétikus élmények, a művészetek befogadására fogékonnyá váljanak. Az összetartozás érzését erősítik a közösen szervezett és hagyományossá vált programjaink: szüretelés, játszóházak, Állatkerti látogatások, kirándulások, nagyok búcsúztatója, gyermekhét rendezvények és az óvodai ünnepek. Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Majális. Helyi és tárgyi adottságaink jónak mondhatók. Nagy udvarunk van a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére. A 2006-ban létrejött alapítvány elsősorban az udvar fejlesztését tűzte ki célul. Homokozó, csúszda, mászóka, hinta, labdázási lehetőség, jó idő esetén fürdőzés, zuhanyozás és manuális tevékenységek teszik gazdaggá a napi programunkat. Nagy fedett teraszunk lehetőséget biztosít mozgásos tevékenységekre, körjátékokra, rajzolásra esős időben is. Egyik büszkeségünk a jól felszerelt tornaszoba, mely helyet ad a kötelező testnevelés foglalkozásoknak, és a délutáni, választható szolgáltatásainknak, mint pl. torna, foci. Az új épületünk is rendelkezik tornaszobával. Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikus bútorzattal vannak berendezve. A szobákban lévő galériák nagyobb teret biztosítanak (Ágoston) a szerepjátékok kibontakoztatáshoz. Az új épületrész berendezésére is nagy gondot fordítottunk. Szülői segítséggel kitekerhető napellenző roló védi a kicsiket a nyári melegben. Nevelőmunkánkat helyben fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus és szakképzett dajkák segítik. Főleg mozgással kapcsolatos fakultatív programokkal egészítjük ki tevékenységi körünket, melyek szervezésére csak a délutáni órákban van lehetőség. A szülők óvodaválasztását segítő nyílt napokat szervezünk: án, én az Ágoston épületben, között. Részletes tájékoztató az óvoda ajtajára kifüggesztve! Szalontai Edit óvodavezető 22

23 Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély Óvoda 1037 Budapest, Bécsi út 236.; tel.:/fax: ; honlap: KASTÉLY ÓVODÁNK 2008-tól az Ágoston Óvoda tagintézménye. Az óvoda zöldövezeti villaépületben működik. Csoportjainkban stabil, évek óta együtt dolgozó nevelőtestülettel fogadjuk gyermekeinket. A gyümölcsfákkal, örökzöldekkel teli kertünk és sportpályánk maximálisan kielégíti gyermekeink mozgásigényét. Környezetünk szeretetére, védelmére neveljük óvodásainkat tudatos nevelőmunkával. Óvodai nevelőprogramunk: ÉN-TE-Ő-MI személyközpontú program. (Rogers szemléletű nevelési program) Ezen kívül Német nemzetiségi program Amire építünk: az érzelmi és szociális biztonság megteremtése a családi nevelés, partnerközpontúság, egyéni képesség és készségfejlesztés, a meg tudom csinálni sikerélmény erősítése, felzárkóztatás a hátrányok leküzdésében esélyteremtés minden óvodásunk számára tehetséggondozás a személyes partnerség ösztönzésével Hagyományaink: Szüreti mulatság, Mikulás, Karácsony Márton-napi megemlékezés, Farsangi kisze-báb égetés, Húsvéti tojásfestés Majális-gyereknap Német nemzetiségi nevelés célja: A német identitás ápolása, a nemzetiségi nyelv kultúrájának megismerése. Biztosítani szeretnénk ezt a lehetőséget minél szélesebb körben. Egyedi sajátosságunk: jelenleg két csoportban működik kétnyelvű német nemzetiségi nevelés. Pedagógiai módszer és eszköztárunk a nevelői személyes példaadásra és hitelességre épül. A gyermek egyéni személyes érdekét tartjuk fontosnak. Nevelési szemléletünk harmóniára törekvő és összehangolt a családi neveléssel. A környezetünkben élőknek tradicionális nevelési értékrendünk és módszereink elfogadottsága a garancia. Sokat kirándulunk és színes egyedi programokkal (táncház, bábelőadás) tarkítjuk mindennapjainkat Az évkörhöz és ünnepkörhöz kapcsolódó közös programokat szervezünk a szülőkkel, óvodán belül és kívül, erősítjük ezzel összetartozásunkat. Egyéb szolgáltatásaink: Logopédus és pszichológus kolléga segíti munkánkat. A fejlesztőpedagógiai munka egyénre szabottan történik, képzett óvodapedagógusaink segítségével. Fakultatív programokra van lehetőség a délutáni órákban megfelelő számú jelentkező esetén. (Zene-ovi, angol, úszás) Óvodaválasztást segítő nyílt napunkat én tartjuk ig. Részletes tájékoztató az óvodai hirdető táblán. Kívánjuk, hogy jól döntsenek, várjuk szeretettel! Szalontai Edit óvodavezető Imre Napsugár tagintézmény-vezető 23

24 Gyermekvilág Óvoda 1031 Budapest, Vitorla u , Budapest, Kanóc u , Budapest, Arató. tér , Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el. Főleg az itt lakó gyermekek felvételére van lehetőségünk. A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a HÉV megállótól közelíthető meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a telep Duna part felöli részén, a Nánási útnál található, harmadik telephelyünk a Máltai Játszótér mellett, az Arató Emil téren került kialakításra. Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkező, hasonló berendezésű, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt szobákban és gondozott kertekben játszhatnak, levegőzhetnek a gyerekek. Pedagógusaink több éves tapasztalattal és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvónők munkáját logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológusok segítik. A csoportokat általában életkor szerint szervezzük, melyekben 1-2 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is vállaljuk. Az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről évente 1-2 alkalommal, értekezleteken és a fogadóórákon tájékoztatást adunk. Nevelőtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak. A hagyományos és környezetvédelmi ünnepekre, a jeles napokra a gyermekekkel 2-3 héten át készülünk. Augusztus végén az Óvodanyitogató, lakótelepi programmal kezdjük az évet, utána az Állatok világnapját ünnepeljük, majd egy pénteki délutánra az apukákat várjuk vendégségbe. Decemberben meglátogat minket a Mikulás, közkedvelt a Luca-napi táncházunk, advent alatt pedig az otthoni karácsonyra készítjük fel a gyermekeket. Farsangra az óvodában, a gyerekekkel készítjük a jelmezeket. Tavasszal nemzeti ünnepünket, a víz és a föld napját ünnepeljük, húsvéti játszóházat szervezünk. Május elején nyílt délelőttön köszöntjük az édesanyákat, azután többször hajóval, busszal kirándulunk. Az ünnepi készülődésen kívül számos egyéb témát is feldolgozunk, sokat mozgunk, énekelünk, mesélünk és alkotunk. Az érdeklődő, új jelentkezőknek az óvoda életéről, pedagógiai programunkról április 23-án, kedden, kor, az Arató Emil téri épületünkben tartunk tájékoztatást. Pedagógiai programunk, házirendünk a oldalon olvasható. Barabásné Murgács Kinga óvodavezető 24

25 Meseerdő Óvoda Székhely: : 1035 Budapest, Váradi u : Tel.: , Fax: Telephely: : 1035 Budapest, Kerék u : Tel.: , Fax: Szivárvány Tagóvoda: : 1035 Budapest Szél u : Tel.: , Fax: Telephely: : 1033 Budapest Meggyfa u. 14. : Tel.: Óvodavezető: Dr. Kovács Antalné Tagóvoda-vezető: Érchegyiné Futó Csilla Kedves Érdeklődő Szülők! A Meseerdő Óvoda a harmadik kerület egyik legnagyobb óvodája. A négy épület összesen 16 csoportban fogadja a környék 3-7 éves korú gyermekeit. Két intézménye - Váradi u és Kerék u lakótelepi környezetben helyezkednek el. A Váradi Óvoda legegyszerűbben a Vörösvári útról, a Kerék Óvoda a Szentendrei útról közelíthető meg. Mindkét épület 4-4 csoporttal működik. A csoportszobák kialakításánál, berendezésénél figyeltünk arra, hogy azok több funkció kielégítésére is alkalmasak legyenek. Az elmúlt évek során külön fejlesztőszobát alakítottunk ki. Pedagógiai Programunk a játékos környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására, az egészséges életmód népszerűsítésére, a játékba integrált tanulás lehetőségeinek kiaknázására helyezi a hangsúlyt. Célunk, hogy óvodásaink szeretetteljes, harmonikus, élménygazdag, vidám környezetben töltsék mindennapjaikat. Nyitottak vagyunk a szülői ház felé, igényeljük a segítségüket, támogatásukat. Intézményeinkben hivatása iránt elkötelezett, magas szintű szakmai munkát végző óvodapedagógusi kollektíva és alkalmazotti közösség dolgozik. Munkánkat fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segíti. Változatos programokat szervezünk a hozzánk járó gyermekek számára: színház- és múzeumlátogatás, bábelőadás. Nagy gondot fordítunk ünnepeink és jeles napjaink megünneplésére. Kirándulásokkal, kulturális programokkal tesszük még emlékezetesebbé az óvodai életet. Hagyományaink: Szüreti mulatság dióverés, Föld napja virágültetés, Iskolások búcsúztatása kerti parti, Luca napi vásár, Karácsonyi teadélután, Farsangi mulatság Gyermekeink számára a szülők igényeinek, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével szervezünk mozgással kapcsolatos tevékenységeket (úszás, néptánc, foci). Mindkét intézményben Alapítvány működik: Váradi Óvodában: Micimackó Alapítvány ( ) Kerék Óvodában: Kerekecske Alapítvány ( ) Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Szülőket és gyermekeiket! Váradi, Kerék Óvoda: április 29., hétfő, április 30., kedd, A Meseerdő Óvoda Szivárvány Tagóvodája szintén két épületből áll Óbuda központjában, de távol a forgalmas utca zajától. A Meggyfa utcai épület 3 csoportos, földszintes téglaépület, mely otthonos, családias hangulatú, míg a Szél utcai óvoda 5 csoportos, a bölcsődével közös panelépületben, az emeleten található. Csoportszobái világosak, tágasak. Mindkét épülethez tornaszoba és jól felszerelt játszóudvar tartozik. Nevelési Programunknak azért adtuk a SZIVÁRVÁNY nevet, mert óvodánk sajátos arculata a sokszínűség, mely a gyerekeinknek kínált változatos, örömteli tevékenységekben, számos, érdekes programban nyilvánul meg. A mozgásfejlesztés fontossága mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a művészet (zene, képzőművészet, irodalom) személyiségformáló szerepének. A környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása a mindennapos nevelésünk része. 25

26 Alapvető szándékunk, hogy a biztonságos, elfogadó, szeretetteljes, családias légkörben óvodásaink a szó igazi értelmében gyerekek maradhassanak. Szeretettel várunk minden kisgyereket, remélve, hogy Szüleik velünk együtt úgy gondolják, hogy az óvodáskor alapvető tevékenysége, a kisgyermek életeleme a játék, mely a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben, az emberi együttélés szabályainak elsajátításában. Valamennyi gyermekünk számára biztosítjuk az egyéni fejlődési ütemének megfelelő fejlesztést, tehetségének kibontakozását. Nevelőtestületünk felvállalja a lassabban fejlődő, lemaradó, beilleszkedési nehézségekkel vagy magatartászavarral küzdő, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztését is. Az óvodai élet hétköznapjait számos olyan változatos programmal tesszük színessé, mint a rendszeres állatkerti séta, múzeum- és színházlátogatások, zenészek, előadóművészek vendégszereplése. A szülők igényeit és a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezzük az óvodai nevelésen kívüli tevékenységeket: zeneovi, kézműves szakkör, foci, balett. Felgyorsult élettempójú világunkban óvodánk kiegyensúlyozott, örömteli tevékenységet, belső harmóniát, igényességet kínál az idejáró gyerekeknek. Szivárvány Óvoda alapítványa: Köszi Alapítvány ( ) Előre is köszönjük, hogy támogatják alapítványainknak! Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket az ismerkedő látogatásra! Szél, Meggyfa Óvoda: április 29., hétfő, április 30., kedd, Óvodai honlapunk: meseerdoovi.uw.hu Dr. Kovács Antalné óvodavezető 26

27 Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 70., tel/fax: OM azonosító: Honlap: Küldetésünk: A Mustármag Óvodában 1990 szeptembere óta folytatunk keresztény nevelést. A III. kerületi szülők, néhány lelkes pedagógus, valamint egy önkormányzati képviselő kezdeményezésére alakult egy volt önkormányzati óvoda helyén. A cél az volt, hogy Magyarországon először, hároméves kortól tizennyolc éves korig, tehát óvodás kortól érettségiig folyamatosan egymásra építve, személyközpontúan, keresztény szellemben neveljük a gyermekeket ban érettségizett az első végzős osztály ban az óvodát és az iskolát a Katolikus Egyház vette át, biztosítva ezzel a keresztény nevelés fennmaradását. Jelenünk, sajátosságaink: Óvodánkban négy, vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek nevelése. Nevelési rendszerünk alapja a keresztény nevelés, amely az óvodai nevelés egészét áthatja. Pedagógiánkra jellemző a kompetenciaalapú nevelés. Óvodánkba elsősorban vallásukat gyakorló, keresztény szülők hozzák gyermekeiket, de nyitottak vagyunk a katolikus vallást tisztelő és e nevelést elfogadó és igénylő családok felé is, amennyiben a létszám ezt lehetővé teszi. A gyermekek élményeit, tapasztalatait, ismereteit, játékos tevékenységeken keresztül a projektmódszerrel alapozzuk meg. A mindennapok eseményei, az egyházi év ünnepei bőséges lehetőséget nyújtanak keresztény hitünk megélésére. A családok azért bízzák ránk gyermekeiket, mert Istenhívők vagyunk, a családokkal azonos értékrendet vallunk, családi nevelésüket segítjük, kiegészítjük. Kapcsolattartásunk alapja a kölcsönös bizalom és az őszinteség, melyet erősítenek az őszi és tavaszi nyílt hetek, az ünnepek előtti közös készülődések, templomlátogatások. Minden évszakban kirándulunk, kiemelten figyelünk a természetvédelem adta lehetőségek kihasználására, mert fő feladatunknak tekintjük a keresztény nevelés mellett a környezettudatos nevelést. Óvodánkban a gyermeki igények figyelembevételével komoly hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés. A teremtő Isten ajándékaira, egymás megbecsülésére, az élet és a természet szépségeire, az értékekre irányítjuk a gyermekek figyelmét. Hagyományaink: Az egyházi ünnepek mellett a néphagyományokhoz is szorosan kötődnek óvodánk ünnepei. Célunk, hogy a népdalok, népmesék világán keresztül a népművészet, népi értékek segítségével őrizzük a múltat és építsük magyar jövőnket. Tehetséggondozás: Heti 1-1 alkalommal úszás, néptánc, zeneovi foglalkozásokat tartunk. Nyílt napok: december és június első hete Puss Józsefné óvodavezető 27

28 Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és ÓVODA 1034 Budapest, Tímár u. 13/b Tel.: , honlap: Intézményvezető: Kissné Kasovitz Mária Tagintézmény-vezető: Udvardyné Balla Márta Iskolánk fenntartója a Don Bosco Szalézi Társasága, a működését az Óbudai Főplébánia Szent Péter és Pál Alapítványa is jelentősen támogatja. Óvodánk öt csoporttal működő intézmény. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekeink a családias légkörű óvodában, különböző tevékenységek között gyakorolhassák a keresztény hitélethez szükséges viselkedésformákat, viselkedéskultúrát. A család és az óvoda egyenrangú partnerként, aktívan, tevékenyen vegyen részt a gyermekek nevelésében az óvoda mindennapjaiban, ünnepein, rendezvényein. Örömmel tevékenykedjenek óvodánkért. Az óvoda épülete kettő, négyemeletes bérházak között helyezkedik el. Távolabbi környezetben lakótelep, a budai hegyek, a Duna találhatók. Épületünk kétszintes, az emeleten kettő, a földszinten három csoportszoba helyezkedik el. Udvarunk tágas, parkosított, udvari játékokkal (csúszda, rugós hinta, homokozó, stb.) felszerelt. Az óvodában négy homogén és egy vegyes csoport, köztük két németbarát csoport működik. Óvodásainknak megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, nyugodt, családias légkört, a befogadástól az óvodáskor végéig. Közösen szerzett élményeken, tevékenységeken keresztül olyan erkölcsi tulajdonságokat fejlesztünk, mint az együttérzés, a figyelmesség, a segítőkészség, az őszinteség, az önfegyelem, a pontosság, a szorgalom, a kitartás, az állhatatosság, a szabálytartás, az önzetlenség, az igazságosság és igazmondás. Kapcsolatteremtő képességeiket megerősítjük, segítjük a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa a helyét és szerepét a csoportban. Segítjük a lassabb ütemben fejlődő gyermekek felzárkózását, a visszahúzódó, szorongó, a túl mozgékony" gyerekek beilleszkedését. Óvodásainkkal madárovi" programon veszünk részt. Ennek keretében kirándulások alkalmával madárgyűrűzéssel, vízbiológiai kísérletekkel és egyéb érdekes dolgokkal ismerkedhetnek meg a gyermekek. Természetesen a hitrenevelés átszövi az óvodai élet egészét. A köszönés módjában, a beszélgetések, templomlátogatások során, az étkezések kapcsán, alvás előtti imádságban, stb. Óvodapedagógusaink énekekkel, imákkal teszik változatosabbá a hitrenevelést. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógusok és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése példamutató legyen a gyermekek számára. A játéktevékenység idején különböző kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg gyermekeink. Délután lehetőség van óvodás ének-szolfézs foglalkozásra, valamint magyar néptánc tevékenységre. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekek az iskolára való felkészülésben minden területen megfeleljenek, hogy zökkenőmentes legyen az iskolai átmenet. Udvardyné Balla Márta tagintézmény-vezető 28

29 Óbudai Waldorf Óvoda Címünk: Bp. III., Harrer Pál u (bejárat a Laktanya u. felől) Tel.: , honlap: Óvodánkat szülői és pedagógiai kezdeményezés hívta életre 1992-ben, egy volt állami bölcsődei épületrészben. Óvodánk az elsők között volt a magyarországi Waldorf óvodák sorában. Évente mintegy ötven vegyes életkorú (4-7 éves) kisgyermek elsősorban III. kerületi tölti itt óvodai életét, a párhuzamosan működő 2 csoportban. 1-1 csoportban jelenleg két-két óvónő dolgozik folyamatosan és egy időben. Az óvodánk, mint a legtöbb Magyarországon működő Waldorf óvoda félnapos. A szülők munkaidejéhez többé-kevésbé alkalmazkodva reggel ¼ 8-tól fogadjuk a gyermekeket, és délután ½ 1, 1 óra között mennek haza. Közösségünk a családok aktív közreműködésével teremti meg az érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Az óvodaépület, a kert, a megfelelő tárgyi környezet biztosítása az óvónők és a szülők közös célja, feladata. A kisgyerek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. Óvodapedagógiánk ezt a folyamatot úgy segíti elő, hogy a gyermek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással tagolja. Óvodánk tudatosan él a ritmikus ismétlés én-erősítő, szorongásoldó hatásával. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei (gyermek születésnapja, aratásbetakarítás, hálaadás, Szent Mihály időszaka, Szent Márton időszaka; Advent-Szent Miklós-Vízkereszt-Három király időszaka, farsang, a tavasz kezdő napja, Húsvét, mennybemenetel, Pünkösd, Szent János időszak-a nyár ünnepe); ünneptől-ünnepig ezekkel a ritmusokkal összhangban él óvónő és gyermek. Pedagógiánk tiszteli a gyermek emberi méltóságát, és feladatának tartja, hogy előkészítse egészséges életvitelét. Nem szabályokat és tilalmakat akarunk megvalósítani, hanem a gyerekek és a felnőttek művészi erőkkel áthatott együttélését. Pedagógiai fejlesztő munkánk alapelve az utánzás, amely az óvónők szeretetteljes mintaképül szolgáló tevékenységét követi. A játékokhoz szükséges eszközök egyszerű kiképzésével növeljük a gyerek fantáziáját és az alakító tevékenységek belső aktivitását. A gyerek élményvilágát, formáló erejét a művészeti-ábrázoló tevékenykedés által (egyszerű festés, formázás, éneklés, euritmia, tánc) kívánjuk felszínre hozni. Az érdeklődő szülőknek március 26-án, kedden 18 órától tartunk tájékoztató estet. Csáki Klára Anikó óvodavezető 29

30 Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány Katica Óvoda 1038 Budapest, Vasút sor 19. Kis Katica 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 37/b. Telefon: Óvodavezető: Mike Katalin ( ) Honlap: Adószám: Óvodánk 1996 óta működik a III. kerületben, Csillaghegyen, kertes, családi házban, három kis létszámú csoporttal, életkorok szerinti megosztásban től, a Ráby Mátyás utcai intézményünkben szeretettel várjuk a kisebb korosztályt. A tevékenységközpontú pedagógiai programunk kiemelt fejlesztési feladatokat tartalmaz, amely egy gyermekközpontú elvet vall, érzelemgazdag szemléletet sugározva. Pedagógiai munkánk egyéni fejlesztésen alapul, ennek alapvető feltétele a családokkal való együttműködés. A 3-6 éves gyermek alapvető tevékenysége: a játék. Az óvodáskor végéig ez az a színtér, ahol a legeredményesebben játszódik le a tanulás. Mindennapi tevékenységeinket is ezen keresztül bontakoztatjuk ki, áthatja egész óvodai életünket. A gyermek kifejezőkészségét, erkölcsi értékeit, ítéleteinek alakulását, fogékonyságát fejlesztjük mesékkel, színházlátogatásokkal. Mozgásuk sokoldalú fejlődését változatos tevékenységekkel segítjük elő. Külön programjainkat az egészséges életmódra nevelés érdekében szervezzük: úszás, tenisz, lovaglás, korcsolya, görkorcsolya, torna. Az angol és német nyelvtanítás 3 éves kortól beépül a napi élet folyamatába, a foglalkozások rendszerébe, az óvónő irányításával. Óvodánkban szakképzett logopédus, fejlesztőpedagógus, gyermekorvos kíséri figyelemmel a gyerekek egészséges fejlődését. Az óvodai foglalkozások és kezdeményezések mellett lehetőség van furulya és zenetanulásra, kézműves foglalkozásra, drámapedagógiával iskolai előkészítésre. Étkezésünket fehérjében, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag reformkonyhával biztosítjuk. Az alapvető szokások megtartása, előfeltétele annak, hogy a kisgyermek beilleszkedjen egy közösségbe. Az óvodához és az életünkhöz tartozó ünnepek és az azokhoz kapcsolódó közös tevékenységek a gyermekek fejlődésének serkentői. Nagy hangsúlyt fektetünk az ilyen alkalmakra való felkészülésre és a közös megünneplésre. Bővebb információért látogasson el honlapunkra vagy érdeklődjön telefonon! Mike Katalin óvodavezető 30

31 Kisközösségi Óvoda A KISKÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY Óvodát és szakszerű fejlesztő gyermekfelügyeletet, játszó csoportot is működtet immár 22 éve Rómaifürdőn, a stranddal szemben. Gyönyörű játékokkal bőségesen felszerelt kertes családi házban vagyunk, amely az óvoda tulajdona, tehát a bérleti díj és az azzal járó pluszkiadások nem terhelik a szülőket. Célunk a III. kerület és annak szomszédos régiói gyermekeinek komplex és differenciált fejlesztése. Életre való, versenyképes csemeték nevelését, egyéniségükre szabott fejlesztési tervvel iskolára való felkészítést vállaljuk. A családias, bensőséges hangulatot a kis létszámú csoportokban biztosítjuk, ez egy 5-6 fős kiscsoportot (3 évesek) és egy fős vegyes csoportot (4-7 évesek) jelent. Pedagógiánk igen széleskörű. Programjainkban mindenki megtalálja a kedvére valót, ízlésének megfelelőt, ami gyermeke személyiségéhez legközelebb álló: zeneovi, lovaglás, tenisz, korcsolya, úszás, síelés, kung fu, tartásjavító torna, mindennapos iskolai előkészítés, angol vagy spanyol nyelv naponta, sakk, ismerkedés a számítógéppel, igény szerint fellépési lehetőségek, logopédia és pszichopedagógia (szükség esetén), színház, kirándulások, tehetséggondozás és még sok-sok egyéb program. A szülők legnagyobb megelégedésére alapárunk mindezt tartalmazza, utaztatással együtt. Igyekszünk a szülők egyedi kéréseit is maximálisan figyelembe venni! Az alvók pihenését külön alvószobában elhelyezett faragott faágyakon biztosítjuk. Van tornaszobánk is! Hagyományaink: szüreti mulatság, Állatok-, Fák-, a Föld-, Madarak világnapja, adventi gyertyagyújtás, betlehemes játék, Luca napi búzavetés, húsvétolás locsolkodással, rövid hálaadás ebéd előtt, születésnapi partyk. Megünnepeljük az állatok világnapját, a halottak napján halloween töklámpást faragunk, a Mikulást, a Karácsonyt, a farsangot, Március 15-ét, Húsvétot, Anyák napját, továbbá minden évben nagyszabású évzáró műsort adunk elő. Lehetőség van arra is, hogy ½-, vagy 1 napos időre fizessék be gyermekeiket választhatnak, hogy hetente 2x, 3x vagy 5x látogatják az óvodát. A beszoktatás is baba-mamás, rugalmas, függ a szülő és a kisgyermek érzelmi igényeitől. Az árakat a látogatottság frekvenciája szerint differenciáljuk. Természetesen ezek mind szabott díjasok, így a szülők költségtervezése könnyített. Mivel intézményünk fenntartója közhasznú alapítvány, a cégadó alapjából 150% vonható le a befizetések és a kiadott NAV-igazolás alapján, amennyiben jogi személytől érkezik a támogatás. Hétvégi és nyári táboros ( Country Life és vitorlástábor) jellegű programjainkon kívül egész nyáron nyitva tartunk, hogy a szülők igényeit jobban kielégítsük, hétfőtől péntekig pedig 7.30-tól ig vagyunk nyitva. Ocskó Zoltánné, Judit néni óvodavezető 1031 Budapest, Emőd u , Kisközösség Alapítvány 1031 Bp., Emőd u. 12. Számla sz.: OTP Mobil: 06-20/ Adószám: honlap: 31

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2016/2017-es nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁRSADALMI KAPCSOLATOK,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2014/2015 Óvodások leszünk TARTALOM Polgármesteri köszöntő... 3 Hirdetmény az óvodai felvételekről... 4 Tájékoztató a 2014. évi óvodai felvétel

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére Iktatószám: 25/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére Iktatószám: 51/2016. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2014/2015-ös nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2015. március 02.

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23. (1) (2)

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2012/2013 Óvodások

Részletesebben

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. (49) (49)

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. (49) (49) TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 3. (49) 34-080 (49) 34-080 szivarvany@tujvaros.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 205/206. NEVELÉSI ÉV Jogszabályi alapja a 229/202. (VIII.

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. Elérhetősége: Tel./fax: 92/598-725; 596-726 Óvodavezető: Békefiné Bertók Andrea Óvodavezető-helyettes: Goldfinger Zoltánné, Szabados

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben