IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év"

Átírás

1 IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Az óvodai felvételekről... 6 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögéből... 8 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő óvodák Százszorszép Óvoda Reménység u Telephely Gelléri Andor Endre u Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi u Telephelyek Czetz János u. 25.; Ürömi u. 2. Tagintézmény Gyöngyforrás Óvoda Dósa u. 4. Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u Tagintézmény Szín-Kör-Játék Óvoda Solymár u Telephely Törzs u. 2. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u Tagintézmény Cseppke Tagóvoda Bárczi Géza u. 2. Vízi Óvoda Víziorgona u. 2. Telephely Víziorgona u. 1. Vackor Óvoda Árpád fejedelem útja Tagintézmény Mókus Óvoda Mókus u Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly u Tagintézmény Mosolygó Tagóvoda Kelta u Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Pais Dezső u Tagintézmény Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Medgyessy Ferenc u. 1. Almáskert Óvoda Szérűskert u Tagintézmény Óbudai Csicsergő Óvoda Szérűskert u. 41. Telephely Gázgyár lakótelepi Óvoda Gázgyár lakótelep Ágoston Művészeti Óvoda Ágoston u. 2/a Telephely Váradi u. 15/a Tagintézmény Kastély Óvoda Bécsi út 236. Gyermekvilág Óvoda Vitorla u Telephelyei Kanóc u. 3.; Arató Emil tér 2. Meseerdő Óvoda Váradi u Telephely Kerék u Tagintézmény Szivárvány Óvoda Szél u Telephely Meggyfa u. 14. Magán, egyházi, alapítványi óvodák Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Tímár u. 13/b Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u

3 Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány Katica Óvoda Vasút sor Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsőde Kapaszkodó u Törpike Óvoda Czetz János u Kisközösség Alapítvány Óvoda Emőd u Tulipán Gyermekkert Óvoda Remetehegyi út Óvodák körzetei

4 Tisztelt óvodaválasztó Szülők! Amikor a kisgyermekük eléri az óvodás kort, számos kérdés merül fel az óvoda kiválasztásával, a gyermek fejlődésével, és a család mindennapjainak megváltozásával kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogy kielégítő és megnyugtató válaszokat kaphassanak, ezért állítottuk össze ezt a kis kiadványt. A kiscsoportos korú gyerekek számára a biztonságérzet a legfontosabb. A kerületi óvodáinkban dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatokkal és nagy gyakorlattal rendelkeznek, így minden esély megvan arra, hogy a kicsik első találkozása egy intézménnyel zavartalan és problémamentes legyen. Az önkormányzatnak mint az óvodák fenntartójának kettős feladata van. Egyfelől a lehetőségeinkhez mérten gondoskodnunk kell arról, hogy a gyerekek megszeressék, a szülők pedig megbízzanak az óvodában, és kielégítőnek találják a körülményeket. Másfelől, segíteni szeretnénk Önöket, elsősorban információval, tanácsadással, de igény esetén a közelebbi megismerés lehetőségének megteremtésével is. Bízom benne, hogy a most kézben tartott füzet megkönnyíti majd a végső döntésüket. A kerületben folyó fenntartói és nevelői munka elismerése, ha Önök a szeptemberi beíratást követő időszakban is úgy érzik, hogy jó döntést hoztak. Kívánom, hogy így legyen! Bús Balázs polgármester 4

5 Kedves Szülők! Minden szülő életében eljön az a pillanat, amikor először csukja be maga mögött az óvoda ajtaját, és el kell válnia gyermekétől. Nyugtalanító a tudat, hogy idegenekre kell bízni gyermeküket. A születéstől óvodáskorig hatalmas biztonságot jelentő, nyugodt családi légkörből kikerülve új ingerek sokasága, a környezet és a szokások újdonsága komoly megpróbáltatás lehet szülőnek és gyermeknek egyaránt. Örömteli évek előtt állnak és ezeknek az éveknek a megalapozása már az első óvodai napon megkezdődik. Fontos, hogy együttműködjenek az óvodapedagógusokkal és bízzanak bennük. Ez az alapja annak, hogy gyermekük biztonságban érezze magát, és ennek az előkészítését már hetekkel, hónapokkal a beszoktatás előtt meg kell kezdeni. Türelemmel, okos szeretettel lehet ezt a csodálatos időszakot szebbé és felejthetetlenné tenni. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A beíratás időpontja május 5 9. Óvodába a gyermekek általában 3 éves kortól iskolakezdésig járhatnak. Kivételes esetben lehetőség van arra is, hogy a harmadik életév betöltése előtt kezdje el a gyermek az óvodát. Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét. A jelenlegi szabályozás* szerint 2014 szeptemberétől még csak az 5. életévüket betöltött gyermekeknek kötelező az óvodai ellátást iskolára való felkészítést igénybe venni. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Szeretném felhívni figyelmüket néhány január 1-jétől hatályos változásra: Ezentúl vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek az óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik. Ebben az esetben az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezető jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Tájékoztatónk a III. kerületi óvodákról a 2014/2015-ös nevelési évben is hasznos ismereteket tartalmaz. Kérem, fogadják szeretettel megújult kiadványunkat, mely tájékoztatást nyújt óvodáink sokszínűségéről. Gyermekeiknek boldog óvodás éveket kívánok! Halasiné Petrovai Erika óvodai referens Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat *Megjegyzés: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése szeptember 1-jétől hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. (Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. Ez azt jelenti, hogy felmentés kérvényezésére az óvodába való jelentkezés után kerülhet sor.) 5

6 Az óvodai felvételekről A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet továbbiakban rendelet 12. (1)). A Nkt. 49. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. (1) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi folyamatosan történik. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. (1)). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. (2)). Mit kell tudni az óvodai felvételekről? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. (1)). A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt (2)) Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (rendelet 20. (1)). A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B. ) A JELENTKEZÉS IDŐPONTJA: MÁJUS 5 9. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt.92. ). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt.47. ). Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda. Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő önkormányzati óvodák: III. ker. Bárczi Géza u. 1. Óbudai Mesevilág Óvoda (német) III. ker. Bécsi út 236. Ágoston Művészeti Óvoda Kastély tagóvodája (német) VI. ker. Városligeti fasor 28. (német) VII. ker. Rózsák tere 6 7. Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szerb) VII. ker. Rózsa u. 5. (szerb) XI. ker. Kecskeméti u Kelenvölgyi Óvoda (német) 6

7 XI. ker. Gazdagréti tér 2/a Gazdagréti Szivárvány Óvoda (német) XII. ker. Normafa u (német) XIII. ker. Lomb u Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szlovák) XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. (német) XIV. ker. Kántorné sétány 1 3. Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (horvát) XVII. ker. Újlak u Csillagszem Óvoda (német) XVIII. ker. Építő u. 5. Kossuth u (német) XVIII. ker. Vándor S. u. 7. (német) XVIII. ker. Csolt u. 4. (német) XX. ker. Baross u. 79. (német) XXI. ker. Árpád u. 2. (német) XXIII. ker. Szitás u. 99. (német) XXIII. ker. Templom u. 10. (német) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. (2)). Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket június 6-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. ). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a tanév nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az első óvodai foglalkozási nap a tanév nevelési év első napja: szeptember 1. (hétfő) Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. A kerületi önkormányzatokkal egyeztetve: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 7

8 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögéből Az óvodáskor elérése és a gyermek óvodába kerülése nagy változás mind a gyermek, mind a gyermek környezete szempontjából. A család szűk, de személyes törődést biztosító légköréből bekerül az első igazi gyermekközösségbe, mely mind testi, mind lelki, mind szociális értelemben új feladatok elé állítja, úgy a gyermeket, mint a családot. Testi értelemben a legfontosabb változás a gyakori vírusfertőzések, főként az őszi és téli időszakban. Ennek oka egyrészt az, hogy a gyerek az addig megszokott kórokozó és immunológiai családi közegből kikerülve a többi társa jóvoltából sok, számára új kórokozóval kerül kapcsolatba, melyekre korábban még nem alakult ki immunitása. Ezek általában banális felső légúti vagy tápcsatorna vírusfertőzések, melyek járhatnak lázzal vagy anélkül, jellemzően 4 5 napon át. Nagyon gyakori, főleg az első évben az állandó nátha és éjszakai köhögés teljes jóllét és láztalanság mellett. Ez a vírus- és baktériumfertőzésekre adott folyamatos nyálkahártyavédekezés miatt alakul ki, ezáltal ugyanis a légúti nyálkahártya a kórokozók behatolását akadályozza meg, illetve azok folyamatos eltávolítását kísérli meg. Szintén gyakori a hasmenés, hányás is, sőt a bárányhimlőn is az óvodában esik át a gyerekek többsége. Az óvodás korú gyermek immunrendszere már sokkal tökéletesebben működik, mint bölcsődés korban, de természetesen még sok a tanulnivalója, és ennek a tanulási folyamatnak természetes része a sok felső légúti hurut. Ilyen hurutos betegségek alkalmával célszerű otthon tartani a gyereket addig, míg állapota nem rendeződik, mert a félig betegen visszavitt gyerek csak újabb forrása lesz a további közösségi fertőzéseknek. Fülfájás vagy láz esetén mindenképpen lássa gyermekorvos a beteget, mert ritkán ugyan, de előfordulhat felülfertőződés, illetve bakteriális szövődmény is óvodás korban viszonylag gyakori szövődmény a középfülgyulladás, ami már antibiotikus kezelést is indokolhat. Ha nincs ilyenre szükség, akkor csak otthoni szerető ápolás és tüneti terápia javasolt orrszívással, lázcsillapítással, váladékoldással, hasmenés-hányás esetén diétával szükség szerint. A magyar gyakorlat szerint beteg gyerek gyógyulása után csak gyermekorvosi igazolással vihető újra az óvodai közösségbe. Ezt a házi gyermekorvos állítja ki orvosi vizsgálat után. A közösségbe adáskor fontos lenne a szülők szolidaritása is, ha az este hányós, hasmenéses, esetleg hőemelkedéses gyereket nem vinnénk másnap közösségbe, abban a hiú reményben, hátha jobban lesz, mert ez újabb fertőző forrás lesz a többi gyerekre nézve. Szerencsés az a szülő, akinek munkája lehetővé teszi a hosszabb ápolást, vagy van mozgósítható nagyszülő, mert egy-két plusz nap otthon lábadozva mindig aranyat ér. Mindezen problémák ellenére az óvodáskor mégis az egyik legboldogabb, leggondtalanabb időszak szülőnek, gyermeknek egyaránt. Segítsük egymást, hogy még inkább az lehessen! Dr. Zonda Igor házi gyermekorvos klinikai immunológus és allergológus 8

9 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Daisy Kindergarten 1032 Budapest, Reménység u. 6. Tel: ; Fax: Honlap: Óvodavezető: Dr. Bozzayné Káli Tünde Kedves nénik, bácsik, gyerekek! Óvodánk Óbudán, a Reménység utcában található, ahol 130-an, öt csoportban töltjük a mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s egy nagyon szép, fákkal teli kertünk, amit minden évszakban boldogan veszünk birtokba. Télen szánkózunk, hóembert építünk, nyáron vidáman pancsolunk a medencében és sokat mozgunk a friss levegőn, ügyesedünk a kerti játékokon. A mi ovinkban csupa kedves óvó néni és bácsi van. Ráadásul egyszerre mindig ketten is foglalkoznak velünk. Egyikük magyarul, másikuk angolul. Először nagyon furcsa ez nekünk, mert csak a magyar óvó néni szavait értjük, de az angol óvó nénik, bácsik is olyan jókat játszanak velünk, hogy arról nem érdemes lemaradni, így aztán kis idő múlva már őket is jól értjük, sőt már el is tudjuk mondani nekik, amit szeretnénk. Az a jó ebben az oviban, hogy nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékot játszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk, bábozzuk, sőt mi magunk is mesélünk, még angolul is! Sokféle érdekes dolgot készítünk, barkácsolunk, új és új izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyűjtünk a környezetünkről. Várunk Téged is! Gyere, legyél Százszorszép ovis! Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők! Nevelési programunk fő célja a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, tág teret biztosítva a gyermekek megismerési, önmegvalósítási, önkifejezési vágyának. A Szőlőtő Kétnyelvű Alapítvány közreműködésével minden csoportunkban két nyelven (magyar-angol) folyik a nevelés, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, megfelelve a magyar óvodapedagógiai elvárásoknak. A nyelvi fejlesztés beépül a gyermekek napi tevékenységébe. Kétnyelvű programunk díjköteles. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos foglalkoztatás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, az egészséges életmód kialakításra, a kommunikációs készség, az anyanyelvi és nyelvi nevelésre, a vizuális látásmód kialakítására, formálásra. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és erkölcsi nevelés. A környezeti nevelés területén végzett tevékenységünk elismeréseként elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Óvodánkban tehetséggondozással kiemelten foglalkozunk. A szülők igényeit figyelembe véve óvodásainknak nevelési időn túl különböző sporttevékenységeket kínálunk. Intézményünk igényes, esztétikus környezetének kialakításában nagy szerepet játszik a Százszorszép Alapítvány. Óvodapedagógusaink munkáját logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segíti. Óvodánk 6.30-tól óráig tart nyitva. Megközelíthető az 1-es és a 17-es villamossal, a 160-as és 260-as jelzésű autóbuszokkal. Szeretettel várjuk óvodánkba az érdeklődő szülőket április 15-én órakor, ahol pedagógiai programunkról kaphatnak tájékoztatást, valamint nyílt napunkra, melyet április 16-án és 17-én délelőtt tartunk. (Bejelentkezés az április 14-i tájékoztatón.) Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezető 9

10 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA GELLÉRI ANDOR ENDRE (TÉGLA) UTCAI TELEPHELY 1032 Budapest, Gelléri A. E. (Tégla) u Tel: , Fax: Honlap: Óvodavezető: Dr. Bozzayné Káli Tünde Óvodánk a Remetehegy tövében, a Szent Margit Kórház mellett, a Kiscelli kastély szomszédságában helyezkedik el. Megközelíthető az 1-es és a 17-es villamossal, illetve a 160-as és 260-as jelzésű autóbusszal. A jó környezeti adottságokkal rendelkező, téglaépítésű óvodát tágas játszóudvar veszi körül. A fákkal, virágokkal, bokrokkal, beültetett füves játszóudvar ideális játszóhely az ide járó gyermekek számára. Levegője tiszta, ózondús, Óbudán egyedülálló. A nevelőtestület pedagógiai szemléletét meghatározza az a tudományos értékű pszichológiai tény, hogy a gyermek életében meghatározó az első 5 éve. Ebben az életkorban alakul ki életstílusa, azok a személyiségjegyek, melyek később befolyásolják kapcsolatait, társadalomhoz, közösséghez, munkához való viszonyát. Nevelési programunk, amely az Adler individuál-pszichológiájára épülő, bátorító nevelést célozza meg, tartalmazza mindazokat a szilárd emberi értékeket, amelyek nevelőmunkánk alapjait képezik, ezeknek rendeljük alá nevelési célkitűzéseinket, ezek képezik nevelési hitvallásunk alapját. A legfőbb tevékenységünk a játék és a mozgás, erre a két területre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt nevelőmunkánkban. A helyi adottságainkra építve, a gyerekek, a nevelők és a szülők aktív közreműködésével a környezettudatos nevelés kiemelt jelentőségű óvodánkban, ennek elismeréseként 2012-ben elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Intézményünk 4 homogén életkorú csoporttal működik, reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. Óvodánk felvállalja az integráltan nevelhető, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Óvodásainknak egyéni fejlesztést, kompenzációt tudunk biztosítani. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, pszichológus, és fejlesztőpedagógus segíti. Az óvoda színvonalas tárgyi eszközökkel való ellátásában segítségünkre van a Színes Gyermekvilág Alapítvány. Örömmel várjuk az érdeklődő szülőket. Szívesen adunk tájékoztatást óvodánkról, pedagógiai programunkról áprilisban, telefonon előre egyeztetett időpontban. Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezető Borosné Hodop Mária óvodavezető-helyettes 10

11 PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA 1039 Budapest, Hunyadi u.10. Tel: Th: 1039 Budapest, Czetz János u. 25. Tel: Th: 1038 Budapest, Ürömi u. 2. Tel: Tagóvoda: Gyöngyforrás Óvoda Tel: Budapest, Dósa u. 4. Honlap: Óvodavezető: Gombos Albertné Kedves Szülők! Köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek óvodáink iránt! Intézményünk négy épületben működő törzs- és tagóvodából, valamint telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik. Nyitva tartásunk: mind a négy épületben. A Hunyadi utcai törzsóvoda és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára. Megközelíthetők: BKV 134-es busszal. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegy felőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. Megközelíthető: HÉV-vel, BKV 134-es busszal. A Gyöngyforrás tagóvoda a Római-parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve. Megközelíthető: BKV 34-es busszal. A gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten a szülők igényeit figyelembe véve vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik. Mind a négy óvodában Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elnevezésű programjával dolgozunk. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. A COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú működés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk. Hunyadi és Ürömi utcai óvodáink az ELTE TÓFK hallgatóinak gyakorlóhelyei. Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelőmunkájukat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek, logopédusok, fejlesztőpedagógus és pszichológus segítik. Küldetésnyilatkozatunk: Mi, a Hunyadi, Czetz, Ürömi, Gyöngyforrás Óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel. Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva őket, fejlődjön személyiségük. A családok nevelési elképzeléseit tiszteletben tartva olyan szülő-nevelő kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú személyiségfejlesztését. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak sokoldalú képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. 11

12 Nevelőtestületünk fontosnak tartja a tehetségígéretek felkutatását, a megfelelő feltételek biztosítása mellett a Tehetséggondozó Műhelyek működtetését, a beválogatott gyermekek képességeinek megerősítését, fejlesztését, fokozását. Minden nevelési év elején megbeszélésre kerül az önköltséges tanfolyamok szervezése, melyeket túlnyomórészt a délutáni órákra korlátozunk. Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, hagyománnyá vált a közös kirándulások szervezése. Hagyományainkról részletes leírás a honlapunkon található. Alapítványaink: Csillaghegy az ovisokért Alapítvány (H-CZ-Ü) Meseforrás Alapítvány (Gyöngyforrás Óvoda) Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket, és a nevelési céljaink megvalósításához tisztelettel kérjük és igényeljük a szülők együttműködő segítségét. Szülői tájékoztató időpontja: (szerda) de Helye: Hunyadi óvoda Nyílt napok: Hunyadi Óvoda: , Czetz Óvoda: , Ürömi Óvoda: , Gyöngyforrás Óvoda: délelőtt: Az óvodai előjegyzés időpontjairól, a honlapunkról tájékozódhatnak. A Pitypang Művészeti Óvoda dolgozói nevében: Gombos Albertné óvodavezető 12

13 HÉTPETTYES ÓVODA SZÉKHELY: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. Tel.: ; SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA 1032 Budapest, Solymár u Tel: Budapest, Törzs u. 2. Tel: Óvodavezető: Ferenczné Gulyás Ilona Tagintézmény-vezető: Kiss Anita Óvodánk Óbuda jól megközelíthető csomópontjánál, három épületben várja a hozzánk érkező gyermekeket. A Harrer Pál utcában üzemelő Hétpettyes Óvoda az 5-ös HÉV-vel, a 86-os, 106-os, 34-es, 9-es autóbusszal, illetve az 1-es villamossal közelíthető meg. A Szín-Kör-Játék Tagóvoda az 1-es villamossal és a 160-as autóbusszal érhető el. Mindhárom épületben hétfőtől péntekig ig látjuk el a gyermekeket. A Harrer Pál utcában kilenc csoport, a Törzs és Solymár utcában négy-négy csoport működik. A jó levegőjű, biztonságos udvarainkon számos lehetőség adódik a mozgásra, játékra, a természet kincseinek felfedezésére, megfigyelésére. Tágas, világos, barátságos csoportszobáinkban számos csodára, meglepésre lehet számítani nap mint nap. Legfontosabb számunkra az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetünket, változatos lehetőségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlődhessenek. Gondoskodunk arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre választ kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelődjenek. Óvodánk 2013 decemberében ZÖLD ÓVODA minősítést kapott. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a kreativitás, alkotókészség, a tehetséggondozás, környezettudatos nevelés kibontakoztatása. Felmérjük gyermekeink meglévő és fejlesztendő képességeit, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg egyéni fejlesztési terveinket. Munkánkat fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élő és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Minden nap szabad teret adunk a gyermekeknek az alkotó játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a játékba építetten szervezzük. (Mozgás, vers-mese, rajzolás, mintázás, ének-zene, belső világunk megismerése, külső világ tevékeny megismerése). Valljuk: A játék az az eszköz, amely legalkalmasabb az érzelmek, akarat kifejezésére, a szociális magatartás szabályainak elsajátítására, a világ megismerésére. Döntéshozó, stressz kezelő és drámajátékok segítségével lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére. Játékos tevékenységeink során megtapasztalják, megérzik a művészet szépségét, személyiségformáló erejét (zene, tánc, film, előadó-művészet, bábművészet, képzőművészet, népi kézművesség). Az igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, célunk, hogy értően védjék életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel. Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek (gyógytestnevelés, fejlesztő pedagógia, drámapedagógia, népi játszóház vezetői, bátorító pedagógia, új módszerek a vizuális nevelés terén, önismereti, énképkorrekciós képzés, tehetséggondozás). Munkánkat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik. Hagyományaink alapkövei a népi ünnepek. Szülőkkel közös hagyományos programjaink: ősszel a szüreti mulatság, a Márton nap, télen az adventi teadélután, tavasszal a húsvéti játszódélután, tojásfestés, asztali díszek készítése. Nagyon sikeres a több éve megrendezésre kerülő nyár eleji családi és sportnap. Pedagógiai céljaink megvalósítását segíti a székhely intézményben a Pöttömfalva Óvodai Egyesület, a tagintézményben a Napsugárka Alapítvány. Egyéb szolgáltatások (életkori sajátosságok figyelembe vételével, szerződéssel): kosárovi, gyermekfoci, angol, tartásjavító gyermektorna, gyermektánc. 13

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

2014/2015 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

2014/2015 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL 2014/2015 Hívogató 2014/2015 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2012/2013 Hívogató 2012/2013 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest Főváros

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81.

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81. PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u.4-6. E-mail cím: ovodabastya@gmail.com Honlap cím: www.bastya.netii.net TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja 2014 Tartalom 1 Bevezető... 3 2 Gyermekképünk... 5 3 Óvodánk szerkezete... 6 4 Óvodakép... 7 5 Óvodánk főbb jellemzői... 10 5.1 Az óvodai nevelés feladatai...

Részletesebben