IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év"

Átírás

1 IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Az óvodai felvételekről... 6 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögéből... 8 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában működő óvodák Százszorszép Óvoda Reménység u Telephely Gelléri Andor Endre u Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi u Telephelyek Czetz János u. 25.; Ürömi u. 2. Tagintézmény Gyöngyforrás Óvoda Dósa u. 4. Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u Tagintézmény Szín-Kör-Játék Óvoda Solymár u Telephely Törzs u. 2. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u Tagintézmény Cseppke Tagóvoda Bárczi Géza u. 2. Vízi Óvoda Víziorgona u. 2. Telephely Víziorgona u. 1. Vackor Óvoda Árpád fejedelem útja Tagintézmény Mókus Óvoda Mókus u Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly u Tagintézmény Mosolygó Tagóvoda Kelta u Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Pais Dezső u Tagintézmény Cseresznyevirág Művészeti Óvoda Medgyessy Ferenc u. 1. Almáskert Óvoda Szérűskert u Tagintézmény Óbudai Csicsergő Óvoda Szérűskert u. 41. Telephely Gázgyár lakótelepi Óvoda Gázgyár lakótelep Ágoston Művészeti Óvoda Ágoston u. 2/a Telephely Váradi u. 15/a Tagintézmény Kastély Óvoda Bécsi út 236. Gyermekvilág Óvoda Vitorla u Telephelyei Kanóc u. 3.; Arató Emil tér 2. Meseerdő Óvoda Váradi u Telephely Kerék u Tagintézmény Szivárvány Óvoda Szél u Telephely Meggyfa u. 14. Magán, egyházi, alapítványi óvodák Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Tímár u. 13/b Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u

3 Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány Katica Óvoda Vasút sor Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsőde Kapaszkodó u Törpike Óvoda Czetz János u Kisközösség Alapítvány Óvoda Emőd u Tulipán Gyermekkert Óvoda Remetehegyi út Óvodák körzetei

4 Tisztelt óvodaválasztó Szülők! Amikor a kisgyermekük eléri az óvodás kort, számos kérdés merül fel az óvoda kiválasztásával, a gyermek fejlődésével, és a család mindennapjainak megváltozásával kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogy kielégítő és megnyugtató válaszokat kaphassanak, ezért állítottuk össze ezt a kis kiadványt. A kiscsoportos korú gyerekek számára a biztonságérzet a legfontosabb. A kerületi óvodáinkban dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatokkal és nagy gyakorlattal rendelkeznek, így minden esély megvan arra, hogy a kicsik első találkozása egy intézménnyel zavartalan és problémamentes legyen. Az önkormányzatnak mint az óvodák fenntartójának kettős feladata van. Egyfelől a lehetőségeinkhez mérten gondoskodnunk kell arról, hogy a gyerekek megszeressék, a szülők pedig megbízzanak az óvodában, és kielégítőnek találják a körülményeket. Másfelől, segíteni szeretnénk Önöket, elsősorban információval, tanácsadással, de igény esetén a közelebbi megismerés lehetőségének megteremtésével is. Bízom benne, hogy a most kézben tartott füzet megkönnyíti majd a végső döntésüket. A kerületben folyó fenntartói és nevelői munka elismerése, ha Önök a szeptemberi beíratást követő időszakban is úgy érzik, hogy jó döntést hoztak. Kívánom, hogy így legyen! Bús Balázs polgármester 4

5 Kedves Szülők! Minden szülő életében eljön az a pillanat, amikor először csukja be maga mögött az óvoda ajtaját, és el kell válnia gyermekétől. Nyugtalanító a tudat, hogy idegenekre kell bízni gyermeküket. A születéstől óvodáskorig hatalmas biztonságot jelentő, nyugodt családi légkörből kikerülve új ingerek sokasága, a környezet és a szokások újdonsága komoly megpróbáltatás lehet szülőnek és gyermeknek egyaránt. Örömteli évek előtt állnak és ezeknek az éveknek a megalapozása már az első óvodai napon megkezdődik. Fontos, hogy együttműködjenek az óvodapedagógusokkal és bízzanak bennük. Ez az alapja annak, hogy gyermekük biztonságban érezze magát, és ennek az előkészítését már hetekkel, hónapokkal a beszoktatás előtt meg kell kezdeni. Türelemmel, okos szeretettel lehet ezt a csodálatos időszakot szebbé és felejthetetlenné tenni. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A beíratás időpontja május 5 9. Óvodába a gyermekek általában 3 éves kortól iskolakezdésig járhatnak. Kivételes esetben lehetőség van arra is, hogy a harmadik életév betöltése előtt kezdje el a gyermek az óvodát. Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét. A jelenlegi szabályozás* szerint 2014 szeptemberétől még csak az 5. életévüket betöltött gyermekeknek kötelező az óvodai ellátást iskolára való felkészítést igénybe venni. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Szeretném felhívni figyelmüket néhány január 1-jétől hatályos változásra: Ezentúl vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerűen az adott címen lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek az óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik. Ebben az esetben az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezető jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Tájékoztatónk a III. kerületi óvodákról a 2014/2015-ös nevelési évben is hasznos ismereteket tartalmaz. Kérem, fogadják szeretettel megújult kiadványunkat, mely tájékoztatást nyújt óvodáink sokszínűségéről. Gyermekeiknek boldog óvodás éveket kívánok! Halasiné Petrovai Erika óvodai referens Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat *Megjegyzés: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése szeptember 1-jétől hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. (Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. Ez azt jelenti, hogy felmentés kérvényezésére az óvodába való jelentkezés után kerülhet sor.) 5

6 Az óvodai felvételekről A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet továbbiakban rendelet 12. (1)). A Nkt. 49. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. (1) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi folyamatosan történik. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. (1)). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. (2)). Mit kell tudni az óvodai felvételekről? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. (1)). A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt (2)) Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (rendelet 20. (1)). A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B. ) A JELENTKEZÉS IDŐPONTJA: MÁJUS 5 9. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt.92. ). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt.47. ). Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda. Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő önkormányzati óvodák: III. ker. Bárczi Géza u. 1. Óbudai Mesevilág Óvoda (német) III. ker. Bécsi út 236. Ágoston Művészeti Óvoda Kastély tagóvodája (német) VI. ker. Városligeti fasor 28. (német) VII. ker. Rózsák tere 6 7. Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szerb) VII. ker. Rózsa u. 5. (szerb) XI. ker. Kecskeméti u Kelenvölgyi Óvoda (német) 6

7 XI. ker. Gazdagréti tér 2/a Gazdagréti Szivárvány Óvoda (német) XII. ker. Normafa u (német) XIII. ker. Lomb u Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szlovák) XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. (német) XIV. ker. Kántorné sétány 1 3. Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (horvát) XVII. ker. Újlak u Csillagszem Óvoda (német) XVIII. ker. Építő u. 5. Kossuth u (német) XVIII. ker. Vándor S. u. 7. (német) XVIII. ker. Csolt u. 4. (német) XX. ker. Baross u. 79. (német) XXI. ker. Árpád u. 2. (német) XXIII. ker. Szitás u. 99. (német) XXIII. ker. Templom u. 10. (német) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. (2)). Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőket június 6-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. ). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a tanév nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az első óvodai foglalkozási nap a tanév nevelési év első napja: szeptember 1. (hétfő) Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. A kerületi önkormányzatokkal egyeztetve: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 7

8 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögéből Az óvodáskor elérése és a gyermek óvodába kerülése nagy változás mind a gyermek, mind a gyermek környezete szempontjából. A család szűk, de személyes törődést biztosító légköréből bekerül az első igazi gyermekközösségbe, mely mind testi, mind lelki, mind szociális értelemben új feladatok elé állítja, úgy a gyermeket, mint a családot. Testi értelemben a legfontosabb változás a gyakori vírusfertőzések, főként az őszi és téli időszakban. Ennek oka egyrészt az, hogy a gyerek az addig megszokott kórokozó és immunológiai családi közegből kikerülve a többi társa jóvoltából sok, számára új kórokozóval kerül kapcsolatba, melyekre korábban még nem alakult ki immunitása. Ezek általában banális felső légúti vagy tápcsatorna vírusfertőzések, melyek járhatnak lázzal vagy anélkül, jellemzően 4 5 napon át. Nagyon gyakori, főleg az első évben az állandó nátha és éjszakai köhögés teljes jóllét és láztalanság mellett. Ez a vírus- és baktériumfertőzésekre adott folyamatos nyálkahártyavédekezés miatt alakul ki, ezáltal ugyanis a légúti nyálkahártya a kórokozók behatolását akadályozza meg, illetve azok folyamatos eltávolítását kísérli meg. Szintén gyakori a hasmenés, hányás is, sőt a bárányhimlőn is az óvodában esik át a gyerekek többsége. Az óvodás korú gyermek immunrendszere már sokkal tökéletesebben működik, mint bölcsődés korban, de természetesen még sok a tanulnivalója, és ennek a tanulási folyamatnak természetes része a sok felső légúti hurut. Ilyen hurutos betegségek alkalmával célszerű otthon tartani a gyereket addig, míg állapota nem rendeződik, mert a félig betegen visszavitt gyerek csak újabb forrása lesz a további közösségi fertőzéseknek. Fülfájás vagy láz esetén mindenképpen lássa gyermekorvos a beteget, mert ritkán ugyan, de előfordulhat felülfertőződés, illetve bakteriális szövődmény is óvodás korban viszonylag gyakori szövődmény a középfülgyulladás, ami már antibiotikus kezelést is indokolhat. Ha nincs ilyenre szükség, akkor csak otthoni szerető ápolás és tüneti terápia javasolt orrszívással, lázcsillapítással, váladékoldással, hasmenés-hányás esetén diétával szükség szerint. A magyar gyakorlat szerint beteg gyerek gyógyulása után csak gyermekorvosi igazolással vihető újra az óvodai közösségbe. Ezt a házi gyermekorvos állítja ki orvosi vizsgálat után. A közösségbe adáskor fontos lenne a szülők szolidaritása is, ha az este hányós, hasmenéses, esetleg hőemelkedéses gyereket nem vinnénk másnap közösségbe, abban a hiú reményben, hátha jobban lesz, mert ez újabb fertőző forrás lesz a többi gyerekre nézve. Szerencsés az a szülő, akinek munkája lehetővé teszi a hosszabb ápolást, vagy van mozgósítható nagyszülő, mert egy-két plusz nap otthon lábadozva mindig aranyat ér. Mindezen problémák ellenére az óvodáskor mégis az egyik legboldogabb, leggondtalanabb időszak szülőnek, gyermeknek egyaránt. Segítsük egymást, hogy még inkább az lehessen! Dr. Zonda Igor házi gyermekorvos klinikai immunológus és allergológus 8

9 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Daisy Kindergarten 1032 Budapest, Reménység u. 6. Tel: ; Fax: Honlap: Óvodavezető: Dr. Bozzayné Káli Tünde Kedves nénik, bácsik, gyerekek! Óvodánk Óbudán, a Reménység utcában található, ahol 130-an, öt csoportban töltjük a mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s egy nagyon szép, fákkal teli kertünk, amit minden évszakban boldogan veszünk birtokba. Télen szánkózunk, hóembert építünk, nyáron vidáman pancsolunk a medencében és sokat mozgunk a friss levegőn, ügyesedünk a kerti játékokon. A mi ovinkban csupa kedves óvó néni és bácsi van. Ráadásul egyszerre mindig ketten is foglalkoznak velünk. Egyikük magyarul, másikuk angolul. Először nagyon furcsa ez nekünk, mert csak a magyar óvó néni szavait értjük, de az angol óvó nénik, bácsik is olyan jókat játszanak velünk, hogy arról nem érdemes lemaradni, így aztán kis idő múlva már őket is jól értjük, sőt már el is tudjuk mondani nekik, amit szeretnénk. Az a jó ebben az oviban, hogy nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékot játszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk, bábozzuk, sőt mi magunk is mesélünk, még angolul is! Sokféle érdekes dolgot készítünk, barkácsolunk, új és új izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyűjtünk a környezetünkről. Várunk Téged is! Gyere, legyél Százszorszép ovis! Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők! Nevelési programunk fő célja a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, tág teret biztosítva a gyermekek megismerési, önmegvalósítási, önkifejezési vágyának. A Szőlőtő Kétnyelvű Alapítvány közreműködésével minden csoportunkban két nyelven (magyar-angol) folyik a nevelés, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, megfelelve a magyar óvodapedagógiai elvárásoknak. A nyelvi fejlesztés beépül a gyermekek napi tevékenységébe. Kétnyelvű programunk díjköteles. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos foglalkoztatás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, az egészséges életmód kialakításra, a kommunikációs készség, az anyanyelvi és nyelvi nevelésre, a vizuális látásmód kialakítására, formálásra. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és erkölcsi nevelés. A környezeti nevelés területén végzett tevékenységünk elismeréseként elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Óvodánkban tehetséggondozással kiemelten foglalkozunk. A szülők igényeit figyelembe véve óvodásainknak nevelési időn túl különböző sporttevékenységeket kínálunk. Intézményünk igényes, esztétikus környezetének kialakításában nagy szerepet játszik a Százszorszép Alapítvány. Óvodapedagógusaink munkáját logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segíti. Óvodánk 6.30-tól óráig tart nyitva. Megközelíthető az 1-es és a 17-es villamossal, a 160-as és 260-as jelzésű autóbuszokkal. Szeretettel várjuk óvodánkba az érdeklődő szülőket április 15-én órakor, ahol pedagógiai programunkról kaphatnak tájékoztatást, valamint nyílt napunkra, melyet április 16-án és 17-én délelőtt tartunk. (Bejelentkezés az április 14-i tájékoztatón.) Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezető 9

10 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA GELLÉRI ANDOR ENDRE (TÉGLA) UTCAI TELEPHELY 1032 Budapest, Gelléri A. E. (Tégla) u Tel: , Fax: Honlap: Óvodavezető: Dr. Bozzayné Káli Tünde Óvodánk a Remetehegy tövében, a Szent Margit Kórház mellett, a Kiscelli kastély szomszédságában helyezkedik el. Megközelíthető az 1-es és a 17-es villamossal, illetve a 160-as és 260-as jelzésű autóbusszal. A jó környezeti adottságokkal rendelkező, téglaépítésű óvodát tágas játszóudvar veszi körül. A fákkal, virágokkal, bokrokkal, beültetett füves játszóudvar ideális játszóhely az ide járó gyermekek számára. Levegője tiszta, ózondús, Óbudán egyedülálló. A nevelőtestület pedagógiai szemléletét meghatározza az a tudományos értékű pszichológiai tény, hogy a gyermek életében meghatározó az első 5 éve. Ebben az életkorban alakul ki életstílusa, azok a személyiségjegyek, melyek később befolyásolják kapcsolatait, társadalomhoz, közösséghez, munkához való viszonyát. Nevelési programunk, amely az Adler individuál-pszichológiájára épülő, bátorító nevelést célozza meg, tartalmazza mindazokat a szilárd emberi értékeket, amelyek nevelőmunkánk alapjait képezik, ezeknek rendeljük alá nevelési célkitűzéseinket, ezek képezik nevelési hitvallásunk alapját. A legfőbb tevékenységünk a játék és a mozgás, erre a két területre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt nevelőmunkánkban. A helyi adottságainkra építve, a gyerekek, a nevelők és a szülők aktív közreműködésével a környezettudatos nevelés kiemelt jelentőségű óvodánkban, ennek elismeréseként 2012-ben elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Intézményünk 4 homogén életkorú csoporttal működik, reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. Óvodánk felvállalja az integráltan nevelhető, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Óvodásainknak egyéni fejlesztést, kompenzációt tudunk biztosítani. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, pszichológus, és fejlesztőpedagógus segíti. Az óvoda színvonalas tárgyi eszközökkel való ellátásában segítségünkre van a Színes Gyermekvilág Alapítvány. Örömmel várjuk az érdeklődő szülőket. Szívesen adunk tájékoztatást óvodánkról, pedagógiai programunkról áprilisban, telefonon előre egyeztetett időpontban. Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezető Borosné Hodop Mária óvodavezető-helyettes 10

11 PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA 1039 Budapest, Hunyadi u.10. Tel: Th: 1039 Budapest, Czetz János u. 25. Tel: Th: 1038 Budapest, Ürömi u. 2. Tel: Tagóvoda: Gyöngyforrás Óvoda Tel: Budapest, Dósa u. 4. Honlap: Óvodavezető: Gombos Albertné Kedves Szülők! Köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek óvodáink iránt! Intézményünk négy épületben működő törzs- és tagóvodából, valamint telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik. Nyitva tartásunk: mind a négy épületben. A Hunyadi utcai törzsóvoda és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára. Megközelíthetők: BKV 134-es busszal. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegy felőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. Megközelíthető: HÉV-vel, BKV 134-es busszal. A Gyöngyforrás tagóvoda a Római-parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve. Megközelíthető: BKV 34-es busszal. A gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten a szülők igényeit figyelembe véve vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik. Mind a négy óvodában Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elnevezésű programjával dolgozunk. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. A COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú működés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk. Hunyadi és Ürömi utcai óvodáink az ELTE TÓFK hallgatóinak gyakorlóhelyei. Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelőmunkájukat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek, logopédusok, fejlesztőpedagógus és pszichológus segítik. Küldetésnyilatkozatunk: Mi, a Hunyadi, Czetz, Ürömi, Gyöngyforrás Óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel. Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva őket, fejlődjön személyiségük. A családok nevelési elképzeléseit tiszteletben tartva olyan szülő-nevelő kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú személyiségfejlesztését. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak sokoldalú képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. 11

12 Nevelőtestületünk fontosnak tartja a tehetségígéretek felkutatását, a megfelelő feltételek biztosítása mellett a Tehetséggondozó Műhelyek működtetését, a beválogatott gyermekek képességeinek megerősítését, fejlesztését, fokozását. Minden nevelési év elején megbeszélésre kerül az önköltséges tanfolyamok szervezése, melyeket túlnyomórészt a délutáni órákra korlátozunk. Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, hagyománnyá vált a közös kirándulások szervezése. Hagyományainkról részletes leírás a honlapunkon található. Alapítványaink: Csillaghegy az ovisokért Alapítvány (H-CZ-Ü) Meseforrás Alapítvány (Gyöngyforrás Óvoda) Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket, és a nevelési céljaink megvalósításához tisztelettel kérjük és igényeljük a szülők együttműködő segítségét. Szülői tájékoztató időpontja: (szerda) de Helye: Hunyadi óvoda Nyílt napok: Hunyadi Óvoda: , Czetz Óvoda: , Ürömi Óvoda: , Gyöngyforrás Óvoda: délelőtt: Az óvodai előjegyzés időpontjairól, a honlapunkról tájékozódhatnak. A Pitypang Művészeti Óvoda dolgozói nevében: Gombos Albertné óvodavezető 12

13 HÉTPETTYES ÓVODA SZÉKHELY: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. Tel.: ; SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA 1032 Budapest, Solymár u Tel: Budapest, Törzs u. 2. Tel: Óvodavezető: Ferenczné Gulyás Ilona Tagintézmény-vezető: Kiss Anita Óvodánk Óbuda jól megközelíthető csomópontjánál, három épületben várja a hozzánk érkező gyermekeket. A Harrer Pál utcában üzemelő Hétpettyes Óvoda az 5-ös HÉV-vel, a 86-os, 106-os, 34-es, 9-es autóbusszal, illetve az 1-es villamossal közelíthető meg. A Szín-Kör-Játék Tagóvoda az 1-es villamossal és a 160-as autóbusszal érhető el. Mindhárom épületben hétfőtől péntekig ig látjuk el a gyermekeket. A Harrer Pál utcában kilenc csoport, a Törzs és Solymár utcában négy-négy csoport működik. A jó levegőjű, biztonságos udvarainkon számos lehetőség adódik a mozgásra, játékra, a természet kincseinek felfedezésére, megfigyelésére. Tágas, világos, barátságos csoportszobáinkban számos csodára, meglepésre lehet számítani nap mint nap. Legfontosabb számunkra az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetünket, változatos lehetőségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlődhessenek. Gondoskodunk arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre választ kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelődjenek. Óvodánk 2013 decemberében ZÖLD ÓVODA minősítést kapott. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a kreativitás, alkotókészség, a tehetséggondozás, környezettudatos nevelés kibontakoztatása. Felmérjük gyermekeink meglévő és fejlesztendő képességeit, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg egyéni fejlesztési terveinket. Munkánkat fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élő és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Minden nap szabad teret adunk a gyermekeknek az alkotó játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a játékba építetten szervezzük. (Mozgás, vers-mese, rajzolás, mintázás, ének-zene, belső világunk megismerése, külső világ tevékeny megismerése). Valljuk: A játék az az eszköz, amely legalkalmasabb az érzelmek, akarat kifejezésére, a szociális magatartás szabályainak elsajátítására, a világ megismerésére. Döntéshozó, stressz kezelő és drámajátékok segítségével lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére. Játékos tevékenységeink során megtapasztalják, megérzik a művészet szépségét, személyiségformáló erejét (zene, tánc, film, előadó-művészet, bábművészet, képzőművészet, népi kézművesség). Az igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, célunk, hogy értően védjék életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel. Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek (gyógytestnevelés, fejlesztő pedagógia, drámapedagógia, népi játszóház vezetői, bátorító pedagógia, új módszerek a vizuális nevelés terén, önismereti, énképkorrekciós képzés, tehetséggondozás). Munkánkat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik. Hagyományaink alapkövei a népi ünnepek. Szülőkkel közös hagyományos programjaink: ősszel a szüreti mulatság, a Márton nap, télen az adventi teadélután, tavasszal a húsvéti játszódélután, tojásfestés, asztali díszek készítése. Nagyon sikeres a több éve megrendezésre kerülő nyár eleji családi és sportnap. Pedagógiai céljaink megvalósítását segíti a székhely intézményben a Pöttömfalva Óvodai Egyesület, a tagintézményben a Napsugárka Alapítvány. Egyéb szolgáltatások (életkori sajátosságok figyelembe vételével, szerződéssel): kosárovi, gyermekfoci, angol, tartásjavító gyermektorna, gyermektánc. 13

14 Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket bemutatkozó, nyílt délelőttünkre! Csak szülőknek: Gyerekkel együtt: Harrer utca: Törzs utca: Solymár utca: Ferenczné Gulyás Ilona óvodavezető 14

15 Székhely: Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. Tel./fax: Tagintézmény: Cseppke Tagóvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 2. Tel.: Tagintézmény: Vízi Óvoda 1039 Bp., Víziorgona u. 2. Tel./fax: Telephely: 1039 Bp., Víziorgona u. 1. Tel.: honlap: OM azonosító: Óvodavezető: Gólyáné Kaszás Erzsébet Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük óvodás életkorba lépett. Nehéz döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek a legideálisabb, a legbiztonságosabb, a legjobb helyet szeretnék biztosítani óvodás éveire. Döntésüket szeretnénk megkönnyíteni óvodai bemutatkozásunkkal. Az Óbudai Mesevilág Óvoda Békásmegyer hegy felőli oldalának közepén és déli részén helyezkedik el, s 4 intézményegységből áll. Megközelíthetőségük a Békásmegyeri HÉV-megállótól gyalog Csillaghegy irányába kb. 10 perc. Az épületek egymástól 2 5 perces távolságra vannak. Óvodáink nyitva tartása: óráig tart, ezen belül óráig, valamint óráig a gyermekek ellátását összevont csoportokban biztosítjuk. Székhelye a Bárczi Géza utca 1. szám alatt található épület, melyben 8 tágas csoportszoba és több egyéni és mikro csoportos fejlesztésre alkalmas helyiség található. A Bárczi Géza utca 2/a szám alatt található az újonnan épült, korszerűen felszerelt, 6 világos, tágas csoportszobával működő Cseppke Tagóvoda, melynek nagy előnye hatalmas tornaterme, ahol a gyermekek kielégíthetik mindennapi mozgásigényüket. Cseppke Tagóvodánk kiemelt hangsúlyt fordít a néphagyomány megismertetésére, az azokkal kapcsolatos élményszerzésekre. Értéket közvetít a néphagyomány ápolásán keresztül az ősi bölcsesség, a hazaszeretet, a humanizmus, a munka becsülete, a pozitív életszemlélet vonatkozásában. A Víziorgona utca 2. szám alatt található óvodánk másik tagintézménye a Vízi Tagóvoda, mely 9 csoportszobában látja el az oda járó gyermekeket. E mellett több, jól felszerelt kisebb helyiség biztosítja a speciális foglalkozások megtartásához szükséges helyet. Az óvoda nagy előnye, hogy tornaszobával is rendelkezik, melynek felszereltsége minden tekintetben biztosítja az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődésének elősegítését. Kerületünk óvodái közül itt többletszolgáltatásként sószoba áll a gyermekek és a szülők rendelkezésére. A Víziorgona u. 1. szám alatti telephelyünkön 2 csoportban látjuk el az odajáró gyermekeket, akik az udvari lehetőségeken kívül nagyméretű tornaszobában elégíthetik ki mozgásigényüket. Az óvodák udvarain a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő eszközök biztosítottak, a játszószerek alkalmasak a tartalmas udvari élet kialakítására. Megfelelő nagyságú árnyékos terület van mind a 4 udvaron. Az óvoda mind a 4 épületében óvodapedagógusaink több éves tapasztalattal, elhivatottsággal, s az óvónői végzettségük mellett számos speciális szakterületen további képzettséggel is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsósorban szakképzett dajkák segítik. Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés, a játékba ágyazott tanulás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alapjainak lerakására, a kommunikációs 15

16 készség, az anyanyelvi nevelés fejlesztésére. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és az erkölcsi nevelés. Óvodai nevelésünk fő célja az egészséges, természetbarát, harmonikus személyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés komplex folyamatában. Feladatunk, hogy a éves gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, változatos módszerek komplex alkalmazásával az általános iskolai tanulásra alkalmassá tegyük. Óvodánk mind a 4 épületében korlátozott számban fogad enyhe értelmi, testi-érzékszervi vagy más fogyatékkal élő gyermekeket, kiemelt szinten látja el a beszéd-, hallás-, látássérülteket, felvállalva integrált fejlesztésüket, iskolára való alkalmassá tételüket. Nagy hangsúlyt fordítunk a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére, kezelésére, az esetleges problémák korai kiszűrésére, preventív foglalkozások megszervezésével a kudarcmentes iskolakezdés elősegítésére, megalapozására. Kiegészítő pedagógiai programként a Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévő székhely óvodában német nemzetiségű csoportok is működnek. A 2014/15-ös nevelési évre néhány főt tudunk még fogadni a 4-5 éves korosztályból. Sajnos a többi korosztályt a következő nevelési évre a nemzetiségi csoportba nem tudjuk fogadni férőhelyhiány miatt. Óvodánk csoportszervezési elve: a közel azonos életkorú gyermekek azonos korosztályú (kis középső nagy) csoportokba történő besorolása. Így óvodánk többnyire homogén csoportokkal működik mind a 4 épületben. Ez többnyire az óvodánkat igénybe vevő szülők kérése, valamint a pedagógiai programjaink magas színvonalú megvalósítása, és a csoportok által szervezett egyéb programok sokrétűsége miatt is szükségszerű. Maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára a különböző közös programok: mese- és bábelőadások, színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, óvodai rendezvények, Vízi majális, gyermeknap, családi nap, farsang, sportnap, táborok stb. A tevékenységek szervezésére a csoportok, illetve az egyén fejlettségének figyelembe vételével kerül sor. Az óvodai csoportok egyéb programjait a szülői és a gyermeki igények, valamint az életkori sajátosságok figyelembevételével szervezzük. Külön szolgáltatásainkat (a szülők igénye alapján szervezett délutáni tanfolyamokat, ovifoci, kosársuli, néptánc, úszás, tartásjavító torna, judo) a fentiek figyelembevételével önköltséges formában szervezzük délutánonként, 16 óra után. Óvodáink működését a Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány, valamint a Vízililiom Egyesület támogatja a szülői adományok, felajánlások által. Nyílt napjaink időpontjáról tájékozódhatnak az óvodák bejárati ajtaján, illetve telefonon az érintett épületeinkben. Tervezett időpont: április Gólyáné Kaszás Erzsébet óvodavezető 16

17 VACKOR ÓVODA 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60. MÓKUS TAGÓVODA 1036 Budapest, Mókus u. 1. Internet: Telefon: Intézményvezető: Dr. Wéber Attiláné Óvodavezető-helyettes: Kovács Tiborné Vackor óvodánk 6 csoportos, 150 férőhelyes. Helyi nevelési programunk a JMK (játék, mozgás, kommunikáció). Kiemelten építünk a szülőkkel való együttműködésre, mert csak közösen lehet a gyermekek érzelmi biztonságát megteremteni, és fejlődésüket hatékonyan segíteni. Óvodásaink nevelése, fejlődése, sokszínű tevékenységrendszeren, a JMK pedagógiai program egyedi szervezésű, és speciális gyakorlatán keresztül valósul meg. Három kiemelt eleme a Játék Mozgás Kommunikáció. Játék: A gyermek legfőbb igénye, tevékenysége, melyben minden képességet, készséget, jártasságot megszerezhet. Képességfejlesztő társasjátékok, szabályjátékok, szerepjátékok eszközei, konstrukciós, valamint a mozgásfejlesztő, és a pedagógusok által szervezett szabály, és tudatosan tervezett fejlesztő játékok segítik az önfeledt játék élményét. Mozgás: Jól felszerelt tornatermünk, játékokkal ellátott udvarunk, a mindennapi tervezett, szervezett frissítő torna, a testnevelés foglalkozás, ezen belül a mezítlábas torna, a szabad levegőn tartózkodás és játék, az átjárhatóság (ld. később) keretei biztosítják a sokféle mozgáslehetőséget. Mindezt kiegészítheti a délutáni órákban a szülők igénye alapján szervezhető egyéb mozgásos sporttevékenység (úszás, foci, művészi torna ). Kommunikáció: A gyermekek spontán kommunikációján túl, tervezett, játékos formában játék közben is lehetőséget és feltételeket biztosítunk a kommunikáció elemeinek gyakorlására (szituációk, metakommunikáció, hallásfejlesztés ). E három fő JMK sajátosságot kiegészíti a környezettel való aktív ismerkedés: a gyermek közvetlen, és tágabb környezete, a környezet mennyiségi és formai viszonyai, a környezetvédelem alapjai, és a környezetalakítás, valamint a komplex esztétika elemei, az ének-zene, vizuális és az irodalmi nevelés. A JMK program szervezési különlegessége az átjárhatóság rendszere, a 3 speciális játszószoba, a zene-, kézműves- és tornaszoba működtetése: A tornatermünkben a tornaszerek, ügyességi eszközök szabad használata. A zeneszobában komplex zenei, irodalmi, kommunikációs játékok szervezése. A kézműves szobában kézműves tevékenységek biztosítása, melyeket a csoportszobai körülmények között nem alkalmazunk. Vackor óvodánkban ünnepeink nyitottak, szeretettel várjuk a szülőket: állatok világnapja, Mikulás, advent - karácsony, farsang, környezetvédelmi napok, Föld napja, anyák napja, évzáró, Vackor nap, kirándulások. Alapítványunk: Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány; Adószáma: Az óvodába lépés előtti szülői tájékoztatóra szeretettel várjuk Önöket április 7-én órakor az Árpád fejedelem útja 60. alatti Vackor Óvodában. Az óvodai előjegyzés nyílt hetében (május 5 9.) gyerekekkel együtt várjuk a jelentkező családokat, amikor egy játszóházunkban szerezhetnek ovis élményeket a gyermekek. (Kérjük lakcímkártyát, személyazonosítót, anyakönyvi kivonatot hozzanak!) Előjegyzés helyszíne: Vackor Óvoda (székhely) 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Kérjük, érdeklődjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! Óvoda megközelíthetősége: HÉV; 9-es, 29-es, 86-os, 260-as busz, 17-es villamos. Dr. Wéber Attiláné (Judit) óvodavezető 17

18 Aki lehajol a gyerekekhez, görbén marad, aki közéjük telepszik, a szemükbe nézhet. (Kokas Klára) VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA 1036 Budapest, Mókus u. 1. Tel.: ; Fax: cím: Internet: Intézményvezető: Dr. Wéber Attiláné Tagóvoda-vezető: Balog Ilona Tisztelt Szülők! Óvodánk 1976 óta működik, jelenleg 9 csoporttal. Az óvoda épülete a forgalomtól távol, csendes környezetben várja a gyerekeket. Udvarunk folyamatosan korszerűsödik, igyekszünk eszközbővítéssel a gyermekek igényeit kielégíteni, és újabb, korszerű játékokat beszerezni. A csoportszobáink tágasak, világosak és tükrözik az ott dolgozó óvodapedagógusok egyéniségét. Lehetőség szerint azonos életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba és az óvodapedagógusok felmenő rendszerben viszik a gyermekeket az iskolába lépésig. A legfontosabbnak az tartjuk, hogy a gyerekek érezzék jól magukat nálunk. A családdokkal szorosan együttműködve olyan szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermek egyéniségének tiszteletben tartásával az egészséges személyiségfejlődés maximálisan biztosított. A Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda pedagógiai programja szerint A környező világ tevékeny megismerése pedagógiai gyakorlat alapján működünk. Célunk, egy olyan tudatos szellemiség és környezetkultúra átadása, melynek során ráirányítjuk a gyermekek figyelmét a természeti és társadalmi értékekre. A természeti ünnepekről az óvoda egész gyermekközösségét érintő tevékenységekkel teli közös, játékos délelőttön emlékezünk meg (föld napja, állatok világnapja, madarak, fák napja, víz világnapja, madarászás, erdei óvodai program) ben másodszorra nyertük el a ZÖLD ÓVODA címet. Tevékenységeinket, amikor tehetjük, a szabadban, a természetben, és kirándulások alkalmával végezzük. A nevelés folyamatába tudatosan beépített tanulási folyamatainkat (a gyermek és környezete, matematikai nevelés, irodalom, vizuális tevékenységek, ének-zene, mindennapi, és szervezett heti egy testnevelés jól felszerelt tornaszobában) projektrendszerben tervezzük és végezzük, mely egy összetett, logikus, minden területet komplexen átívelő módszer, amelynek során számítunk a családok, szülők és gyermekek közös, együttműködő aktivitására. A gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri, segíti és támogatja: fejlesztő pedagógus, logopédus és pszichológus szakember. Nagycsoportos óvodásaink számára egyéb szolgáltatás igénybevételére lehetőséget biztosítunk a késő délutáni órákban: úszás, karate, judo, zenés mozgás, stb. Minden aktuális hírről, eseményről az óvoda internetes honlapján tájékozódhatnak. Egyesület: Mókuskaland Egyesület Szeretettel várjuk Önöket az óvodába lépés előtti szülői tájékoztatóra: Mókus u. bölcsődében április 8-án 16.30, és Mókus tagóvodában április 9-én órakor Az óvodai előjegyzés nyílt hetében (május 5 9.) gyerekekkel együtt várjuk a jelentkező családokat, amikor egyik játszóházunkban ovis élményeket szerezhetnek a gyermekek. (Kérjük, lakcímkártyát, személyazonosítót, anyakönyvi kivonatot hozzanak!) Előjegyzés helyszíne: Vackor Óvoda 1036 Árpád fejedelem útja 60. Kérjük, érdeklődjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! 18

19 Mókus Tagóvoda megközelíthetősége: HÉV; 9-es, 29-es, 86-os busz, 1-es villamos Kérjük, érdeklődjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! Dr. Wéber Attiláné (Judit) óvodavezető Balog Ilona tagóvoda-vezető 19

20 Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással. Maria Montessori GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA Székhely: 1039 Budapest, Zipernowsky u. 2. Tagintézménye: MOSOLYGÓ TAGÓVODA 1039 Budapest, Kelta utca 8. Tel.: , Óvodavezető: Stefán Mariann Kedves Szülők! Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: április 9-én Óvodánk Budapest határán, Békásmegyeren a Duna felőli oldalon található. Megközelíthetőség: H5 hévvel Békásmegyer állomásig, onnan 10 perc séta, vagy a (Szentlélek tér felől) 134-es busszal Bálint Gy. u. megállóig. Nyitva tartás: munkanapokon óráig. Intézményünk 6 csoporttal működik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol folyamatosan bővítjük a mozgásfejlődést szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását. Óvodánk 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével működik, amely programunk alapját képezik és mindkét intézményben nevelési gyakorlatban alkalmazzák a pedagógusok. A gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, nincsenek korcsoportok szerint elkülönítve, természetessé válik, hogy a nagyobbak segítik a kisebbeket. A vegyes csoport tapasztalataink szerint hatékonyabban segíti a gyermekek szocializálódását. Csoportjainkban a SNI-s gyermekek integrált nevelését is biztosítjuk. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus, gyógypedagógiaiés pedagógiai asszisztens segíti. Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül az egészséges és sérült gyermek nevelése nem lehet teljes. Célunk: harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítőkész, egészségesen élő gyermek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben. Nevelési alapelvünk a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő óvodai életben a játékot tartjuk elsődlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Lehetőséget biztosítunk az egészségnevelés területén az egészséges életmód szokásainak kialakítására és az egészséges testi nevelés erősítésére: ÖKO-hét gyümölcsnapok mozgástevékenységek sportnapok, kirándulások Programunkat áthatja a gyermekek képességfejlesztése, az óvoda-iskola átmenet, az integráció, az erkölcsi nevelés, a játék, valamint az óvoda és család együttműködése. Feladataink: érzelmi biztonság és szociális készség kialakítása a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése szabadon tevékenykedjen, kommunikáljon egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása képességfejlesztés, az érzékelés különböző tapasztalatain keresztül értelmi nevelés a fejlesztés megvalósítása, differenciálás 20

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2016/2017-es nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁRSADALMI KAPCSOLATOK,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2014/2015 Óvodások leszünk TARTALOM Polgármesteri köszöntő... 3 Hirdetmény az óvodai felvételekről... 4 Tájékoztató a 2014. évi óvodai felvétel

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Előterjesztő:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23. (1) (2)

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2015/2016-os nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2016. február 01.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2012/2013 Óvodások

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. Elérhetősége: Tel./fax: 92/598-725; 596-726 Óvodavezető: Békefiné Bertók Andrea Óvodavezető-helyettes: Goldfinger Zoltánné, Szabados

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben való részvétel szabályozása

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY A 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről KÖZLEMÉNY A 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben