Óbudai Információs Füzetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Információs Füzetek"

Átírás

1 Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa 1

2

3 Tartalomjegyzék Bevezetô 6 Az óvodai felvételekrôl 7 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögébôl 14 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mûködô óvodák Almáskert Óvoda Szérûskert u Tagintézmény Óbudai Csicsergô Óvoda szérûskert u. 41. Telephely Gázgyár lakótelepi Óvoda gázgyári lakótelep Gyermekvilág Óvoda Vitorla u Telephelyei kanóc u. 3., Arató Emil tér 2. Ágoston Mûvészeti Óvoda Ágoston u. 2/a 26 Telephely váradi u. 15/a Tagintézmény Kastély Óvoda Bécsi út 236. Vackor Óvoda Árpádfejedelem u Tagintézmény Mókus Óvoda mókus u Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly u Tagintézmény Mosolygó Tagóvoda kelta u. 8. Százszorszép Óvoda Reménység u Telephely gelléri Andor Endre u Pitypang Mûvészeti Óvoda Hunyadi u Telephelyek Czetz János u. 25.; Ürömi u. 2. Tagintézmény Gyöngyforrás Óvoda dósa u. 4.

4 Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u Tagintézmény Szín- kör- játék Óvoda solymár u Telephely Törzs u. 2. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u Tagintézmény Cseppke Tagóvoda Bárczi Géza u. 2. Vízi Óvoda víziorgona u. 2. Telephely víziorgona u. 1. Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda Pais Dezsô u Tagintézmény Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda medgyessy Ferenc u. 1. Meseerdô Óvoda Váradi u Telephely kerék u Tagintézmény Szivárvány Óvoda szél u Telephely meggyfa u. 14. Magán, egyházi, alapítványi óvodák Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 1034 Budapest, Tímár u. 13/b 60 Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány Katica Óvoda Vasút sor Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsöde Kapaszkodó Törpike Óvoda Czetz János u Kisközösség Alapítvány Óvoda Emôd u Tulipán Gyermekkert Óvoda Remetehegyi út Óvodák körzetei 77

5 Tisztelt Szülôk! Az új oktatási, nevelési idôszak kezdete feltehetôen több bizonytalanságot tartogat az Önök számára gyermekük óvodaválasztásával kapcsolatban: milyen lesz a közösség, megkapja-e majd a kellô törôdést, be tud-e könnyen illeszkedni? Meggyôzôdésem, hogy intézményeink színvonala és az ott dolgozó, felkészült pedagógusok a garanciái annak, hogy gyermeküket olyan körülmények fogadják majd, ahol nyugodt és inspiráló feltételek között ismerkedhet a közösséghez tartozás szabályaival és a bennünket körülvevô világ jelenségeivel. Azt is látni kell, hogy az óvodakezdés nemcsak a szülôk, de a gyermek számára is komoly kihívást jelent. Ezért a legoptimálisabb külsô feltételek keresésénél is fontosabb, hogy minden kicsi érezze családja védô szeretetét. Ebben az összetett folyamatban önkormányzatunknak az a szerepe, hogy lehetôségeihez mérten mindent megtegyen azért, hogy segítséget nyújtson. Ez a szándék mutatkozik meg az évrôl évre elkészített információs kiadványban, és hivatalunk munkatársainak tanácsaiban is. A végsô döntés kimondásáig még adódik egy kis idô, de remélem, hogy szeptembertôl Önt és gyermekét is, mint már az óvodai csoport körül formálódó, helyi közösségünk elégedett tagját köszönthetjük. 5 Bús Balázs polgármester

6 Kedves Szülôk! 6 Minden család életében fontos eseménynek számít az óvoda megkezdése elôtti idôszak. Új közösség, rengeteg információ, váratlan helyzetek sokasága vár Önökre. Bizonytalanság és aggodalom lehet jellemzô ebben az idôszakban. Az elsô találkozás meghatározza a gyermek óvodához fûzôdô viszonyát, ezért érdemes körültekintôen felkészülni erre az alkalomra. Fontos, hogy a gyermek érezze szülei nyugalmát, magabiztosságát. Az óvodai beszoktatás szülônek és gyermeknek egyaránt nehéz, hiszen az ismeretlen és új élethelyzet rengeteg kérdést hozhat magával. Ezért van jelentôsége annak, hogy már az óvoda megkezdése elôtt tájékozódjanak a lehetôségekrôl, ismerkedjenek az óvoda légkörével, környezetével. Kerüljenek kapcsolatba az óvoda vezetôjével, illetve ismerjék meg a gyermekükkel foglalkozó leendô óvodapedagógusokat is. Erre számos lehetôség adott, (szülôi fórum, nyílt napok, szülôi értekezletek) melyre szeretettel várjuk Önöket! Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A beíratás idôpontja: május 4-8. Szeretném felhívni figyelmüket az ide vonatkozó jogszabályra: A nemzeti köznevelésrôl szóló évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése, amely szeptember 1-jén lép hatályba kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától (azaz szeptember 1-jétôl) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülô kérelmére és az óvodavezetô, valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elôtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelezô óvodáztatás tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába.

7 Lehetséges felmentést kérni a 3 éves kortól történô óvodába járás alól. A felmentést a szülô kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodában), és a jegyzô adhatja meg az óvodavezetô és a védônô egyetértésével. Vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerûen az adott címen lakik. Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek az óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik. Ebben az esetben az óvodavezetô jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezetô jogosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni. 7 Végezetül arra kérem Önöket, hogy bízzanak az óvoda pedagógusaiban, dolgozóiban. Az óvodáséveknek a gyermekek számára önfeledt játékkal, játékos ismeretszerzéssel, kiegyensúlyozott mindennapokkal kell eltelniük. Kérem, fogadják szeretettel III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Fôosztály Oktatási Osztályának kiadványát, melynek célja, hogy ebben az évben is kellô információt szerezzenek intézményeinkrôl, az ott folyó tevékenységekrôl. Budapest, 2015 Halasiné Petrovai Erika óvodai referens

8 Óvodás lesz a gyermekem! Minden család életében nagy változás a gyermek óvodába kerülése, nagy izgalom a megfelelô óvoda kiválasztása, kérdésekkel teli várakozás ez az idôszak: Nehéz lesz-e az elválás? Hogyan fogja megállni a helyét az új környezetben? Mi történik, ha szomorú és nem vagyok mellette? Meg fogja-e enni az ebédet? Elalszik-e az új ágyában délután és még számtalan aggódó kérdés. Az örömteli várakozás érdekében készüljünk fel a változásokra, készítsük fel a gyermekünket is. Ebben szeretnénk néhány tanáccsal segíteni. 8 Mi is az óvodaérettség? Több összetevôje van, a gyermeknek fizikailag, mentálisan és pszichésen is meg kell érnie ahhoz, hogy könnyen, gyorsan be tudjon illeszkedni, és megtalálja helyét élete elsô közösségében. Ennek azonban vannak belsô feltételei, ilyen például az én-tudat, vagyis az, hogy tudja, lénye világosan elkülönül az ôt körülvevô világtól. Rendelkeznie kell egy szilárd belsô képzettel a szeretett személyekrôl, így fantáziája segítségével bármikor elô tudja hívni saját megnyugtatására anya, apa arcát. Ettôl a szülôk nélkül töltött idô már nem tûnik végtelen, reménytelen várakozásnak, szorongáskeltô helyzetnek. Az óvodára való készülés idôszakában (ha nem járt bölcsôdébe) érdemes, rövidebb-hosszabb idôre számára biztonságos helyen, jól ismert felnôttek között szülôk nélkül hagyni. Nagyon fontos ilyenkor, hogy a Mikor jössz értem? kérdésre csak olyat ígérjünk, amit biztosan be is tartunk. Fontos az, hogy képes legyen a többé-kevésbé önálló étkezésre. Mindenképpen ismernie kell a kanál használatát. Ez nem azt jelenti, hogy az óvodában magára hagyják, de mivel nem jut minden gyermekre egy felnôtt, nem tudnak egyszerre az összes gyermeknek segíteni, így hiába nagyon éhes, ha egyáltalán nem képes egyedül enni, meg kell várnia a segítséget, addigra az étel is veszít ideális hômérsékletébôl

9 Még nem szobatiszta?* Az óvoda nem rendelkezik olyan személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek lehetôvé teszik a gyermekek pelenkázását, ezért fontos óvoda-érettségi kritérium a szobatisztaság. Tapasztalataink szerint ez okozza a legtöbb nehézséget. (Köszönhetôen a folyamatos fejlesztések hatására egyre nagyobb komfortérzetet nyújtó eldobható pelenkáknak, egyre több olyan gyermek érkezik az óvodákba, akik nem rendelkeznek ezzel a fejlettségi szinttel.) Szülôként fontos, hogy tisztában legyünk a szobatisztaság kialakulásának feltételeivel. Ez a két-három éves kor között realizálódó folyamat két tényezôbôl áll: az egyik az idegrendszer érési folyamata, melynek során megtanulja szabályozni a vizelet- és székletürítést, a másik egy tanulási folyamat, melyben elsôsorban utánzáson alapulva megfigyeli, mit és hogyan kell tennie. Mivel alapvetô tényezô az idegrendszeri érettség, meg kell várjuk, hogy ez kialakuljon. Ezt az alábbi jelek mutatják: legalább 2 órán át száraz marad a pelenkája, zavarja a piszkos pelenka és kéri, hogy lecseréljék, érdeklôdik a vécézés iránt, utánozza a felnôtteket, képes a záróizmok akaratlagos szabályozására, azaz késleltetni képes szükségletét, amíg elér a biliig, vécéig (elôször csak rövid, majd hoszszabb ideig), tudja, mi a pisilés, kakilás, beszél róla, jelzi, hogy épp most történik, vagy hamarosan történni fog, kéri, hogy bugyit/alsónadrágot viselhessen, mozgásában megfelelôen fejlett, tehát tud járni és egyedül is le tud ülni a bilire, egyre több dolgot önállóan akar megtenni (sokszor halljuk: én akarom vagy egyedül ) képes egyszerû kérések végrehajtására, eléri az értelmi fejlettség azon szintjén, amely lehetôvé teszi számára, hogy a szülôk egyszerû magyarázatából megérti mit is várnak el tôle. A legtöbb gyermeknél hónapos kora között tapasztaljuk a fenti jeleket, ez azt jelenti, hogy itt az ideje foglakozni a szobatisztaságra szoktatással. Fontos, hogy nem csak a kisgyerek, a szülôk is felkészüljenek Azon túl, hogy 9

10 be kell szerezni a szükséges kellékeket (bili, WC szûkítô, sok alsónemû stb.), lelkileg is fel kell készülni. Sok-sok türelemre, megértésre, idôre, energiára lesz szükség hozzá. Fontos, hogy a család életének nyugodt periódusában kezdjük el. Ha lehet, ne akkorra idôzítsük a szobatisztaságra szoktatást, amikor költözés elôtt állunk, vagy kistestvér érkezik. A legideálisabb idôszak a nyár, ilyenkor nyugodtabbak a körülmények, több idônk is van és nem utolsó sorban az idôjárás is segítségünkre van. Nyugodtan lehetnek pelenka nélkül a kicsik, nem fognak megfázni, tapasztalatot szereznek a pelenka nélküli események következményeirôl, így az akaratlagos szabályozás lényegét fogják megérteni. 10 Idôben kezdjünk el foglalkozni a kérdéssel, készítsük fel ôt, beszéljünk róla, szôjük mesébe, történetbe. majd, amikor elérkezettnek látjuk az idôt, egyszerûen, számára jól érthetôen magyarázzuk el, mit várunk tôle. Amikor elôre szól, dicsérjük meg, örüljünk vele együtt. Az elsô sikerek nem azt jelentik, hogy onnantól kezdve mindig így lesz. Elôször bizony sokszor csorog be. Ez természetes, ne szomorodjunk el, semmiképpen ne szidjuk vagy büntessük meg. Soha ne fenyegessük, fôleg ne az óvodával! Sok gyermek esetében a WC szûkítô jobban segíti a folyamatot, mint a bili, hiszen a felnôttek is azt használják, és a példa a legjobb nevelôerô. Épp ezért fontos, hogy megfigyelhessék, a felnôttek is mindig ezt teszik. A természetes viselkedés a legcélravezetôbb. Legyünk nagyon türelmesek. Szánjunk rá elég idôt, ne siettessük a folyamatot, ne szorongjunk, azt érezze a gyermek, hogy bízunk benne, elégedettek vagyunk az elért eredményekkel. A fejlôdés következô lépcsôfoka a délutáni, alvás közbeni ágytisztaság. A délutáni alvás rövidebb ideje alatt tanulja meg elôször álmában is megérezni a szükségleteket, hólyagja mûködése is megérik a következô feladatra. Amikor már a délutáni ágytisztaság is sikeres, pár hete már reggelente is szárazan ébred, esetleg jelzi, hogy szívesebben lenne pelenka nélkül, éjszakára is levehetjük róla. A türelem a legfontosabb a szobatisztaságra szoktatásban, hiszen még elôfordulhatnak balesetek. Ha megértôek vagyunk és következetesek abban, hogy nem adjuk vissza a pelenkát, ha már egyszer levettük, akkor a siker nem marad el. A támogató, elfogadó családi környezetben általában könnyen és

11 idôben szobatisztává válnak a gyerekek. Biztatni, bátorítani kell ôket, elvárást támasztani velük szemben, s ezzel párhuzamosan egyre több önállóságot biztosítani számukra. A szobatisztaság kialakulása egy folyamat, amit leginkább a szülôk helyes viselkedése segíthet. (*Csôsz Réka, Vida Ágnes és Bojti Andrea pszichológusok e témában írt cikkei alapján.) Elég önálló? A 3 éves korhoz közeledve, egyre gyakrabban találkozunk az én akarom én egyedül jelenetekkel. Ô maga is tapasztalja, hogy egyre több mindenre képes, természetes, hogy azt ki akarja próbálni, a sikeren érzett öröm egyre több gyakorlásra sarkallja, amitôl egyre ügyesebbé válik. Hagyjuk, hogy próbálja egyedül! Biztos, hogy úgy hosszabb idôbe telik, nagyobb lesz a rendetlenség, esetleg több kosszal jár, de olyan képességekhez segíthetjük ezzel ôt, aminek nagy hasznát veszi a késôbbiekben. Ha már birtokában van a tudásnak, hadd tegye önállóan. Szánjunk rá idôt! Rendelkezzék a kommunikáció azon képességével, amely segítségével meg tudja értetni magát, anyanyelvét az életkornak megfelelô szinten beszélje. Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, elengedhetetlen, hogy valamilyen módon meg tudja értetni magát az ôt körülvevô felnôttekkel. 3 éves korban sok kisgyermek hangképzése még nem tiszta, ez nem baj, a beszédhangok legtöbbje spontán módon, az utánzás következtében kialakul. Ha mégsem, az óvodában logopédus segíti majd. Ám ha a gyermek 3 éves és még nem beszél, forduljunk szakemberhez! Közösségben élni a gyermek számára annyit jelent, mint alkalmazkodni a különbözô helyzetekhez. Ehhez természetesen új szabályok elsajátítására van szüksége, például arra, hogy nem mindig teheti azt, amit szeretne, így tudomásul kell vennie bizonyos korlátokat is. 11

12 Tud szabályokhoz alkalmazkodni? Az életkornak megfelelô, betartható szabályok, az értelmes korlátok kapaszkodót jelentenek a kisgyermekek életében, biztonságot adnak számukra. Fontos, hogy a családban is legyenek meg az alapvetô szabályok, és azok betartását várjuk is el tôlük! A következetesség sokat segíthet. Annak érzékeltetése, hogy a tetteknek következményei vannak, fontos tapasztalatokhoz juttatja ôket. Érdemes utána nézni az óvoda napirendjének és a felkészülés idôszakában ahhoz hasonlóvá tenni az otthonit. Mindezek ismeretében - reményeim szerint - az óvodakezdés örömteli és élményekben gazdag lesz. Boldog óvodáséveket kívánok! Budapest, 2015 Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezetô 12

13 H I R D E T M É N Y az óvodai felvételekrôl A nemzeti köznevelésrôl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) Emberi Erôforrások Minisztériuma rendelete továbbiakban rendelet 12. ). Az Nkt. 8. (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétôl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fôvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô hároméves és annál idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô. A szülô gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkezô gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férôhelyek száma lehetôvé teszi folyamatosan történik. 13 A szülô az óvodai nevelésben történô részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott idôpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülôje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követô tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülôje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövôben külföldön teljesíti, elôzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt. (rendelet 20.(2)).

14 14 Mit kell tudni az óvodai felvételekrôl? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. (1)). Az Nkt. 8. (2) bekezdése, amely szeptember 1-jén lép hatályba kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától (azaz szeptember 1-jétôl) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülô kérelmére és az óvodavezetô, valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elôtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A szülô gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklôdésének megfelelôen, saját vallási, világnézeti meggyôzôdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt (2)). Jelentkezni a meghirdetett idôpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet. (rendelet 20. (1)). A jelenleg bölcsôdében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélô szülôk a gyermek sorsát érintô lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülôi felügyeletet a szülôk megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülô gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétôl különélô szülô felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beíratás idôpontja: május 4-8. A beíratáskor be kell mutatni a gyermek: nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. (3)), a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülônek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország

15 területén. (Nkt. 92. ). A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelô óvodába való felvételhez a szakértôi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. (Nkt. 47. (3)). III. kerületi, önkormányzati fenntartású, sajátos nevelési igényû gyermekeket fogadó óvodák: Ágoston Mûvészeti Óvoda 1032 Bp., Ágoston u. 2/a (1035 Bp., Váradi u. 15/a) Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. Meseerdô Óvoda 1035 Bp., Váradi u (Szivárvány Óvoda 1035 Bp., Szél u , 1033 Bp., Meggyfa u. 14.) Almáskert Óvoda 1033 Bp., Szérûskert u. 37. (Óbudai Csicsergô Óvoda 1033 Bp., Szérûskert u. 41.) Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység u. 6. (1032 Bp., Gelléri Andor Endre u. 6-8.) Gyermekvilág Óvoda 1031 Bp., Vitorla u. 6. Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Bp., Zipernowsky Károly u. 2. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, illetve anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. 15 Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeren két német nemzetiségi nyelvû óvoda található: Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. (német) Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély Tagóvoda 1037 Bp., Bécsi út 236. (német)

16 A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. Az óvodai felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje dönt. Ha az óvodába jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek számát, az óvodavezetô, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. (2)). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezô felvételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. (3)). 16 Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek a kötelezô felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplô lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik, úgy az óvodavezetô [ ] vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (Nkt. 49. (3a)) Amennyiben az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülô a védônôi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni. Amennyiben az óvodavezetô, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három idôpont közül a gyermek szülôje vagy törvényes képviselôje egy alkalommal sem teszi lehetôvé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerûen lakik

17 a kötelezô felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (Nkt. 49. (3b)). Az óvoda vezetôje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülôket június 5- ig. Az óvoda döntése ellen a szülô a közléstôl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetônél. (Nkt. 37. ). Az óvodavezetô az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzôjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülô a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstôl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 17 Az új gyermekek fogadása a tanév/nevelési év elsô napjától folyamatosan történik. (Nkt. 49. (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülôk és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetô dönt. Az elsô óvodai foglalkozási nap a tanév/nevelési év elsô napja: szeptember 1. (kedd) Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsôdében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is. Budapest, 2015 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

18 ÓVODÁS LESZ A GYERMEKÜNK címmel szülôi tájékoztató fórumot szervez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Fôosztályának Oktatási Osztálya, valamint Óbuda-Békásmegyer Védônôi Szolgálata március 26-án (csütörtökön) tól az Esernyôs Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban (1033 Budapest, Fô tér 2.) 18 Program: Egészségmegôrzés óvodás korban Elôadó: Schadek-Bíró Éva intézményvezetô, védônô A kerület óvodai hálózata, a gyermekek felvételének rendszere Elôadó: Halasiné Petrovai Erika óvodai referens Praktikus tudnivalók az óvodai jelentkezéshez Elôadó: Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezetô A családból a közösségbe a pszichológus szemével Elôadó: Halász Andrea óvodapszichológus Az átmenetet megsegítô szülôi praktikák Elôadó: Dr. Remzsôné Piti Kata óvodai szaktanácsadó Kérdések kötetlen beszélgetés Minden érdeklôdô szülôt szeretettel várunk! a gondoskodó város

19 ALMÁSKERT ÓVODA Székhely: Almáskert Óvoda 1033 Budapest, Szérûskert u. 37. Tel.: (Megközelíthetô: HÉV, 106-os, 34-es busz /Kaszásdûlô lkt./) Web: Nyitva: Tagóvoda: Óbudai Csicsergô Óvoda 1033 Budapest, Szérûskert u. 41. Tel.: (Megközelíthetô: HÉV, 106-os, 34-es busz /Kaszásdûlô lkt./) Web: Nyitva: Telephely: Gázgyár lakótelepi Óvoda 1031 Budapest, Gázgyár lakótelep Tel.: (Megközelíthetô: HÉV, 106-os busz /Gázgyár lkt./) (A honlap készítése folyamatban van.) Nyitva: Intézményvezetô: Kiss Róbertné Intézményünk három épületben mûködik. Az Almáskert Óvoda 5, a Gázgyár Óvoda 4, az Óbudai Csicsergô Óvoda 7 csoportban neveli és fejleszti az óvodás gyermekeket. Csoportjaink vegyes életkorúak, a 3-7 éves gyermekek, családias légkörben együtt élik mindennapjaikat. 19

20 Az Almáskert és az Óbudai Csicsergô Óvoda a Kaszásdûlô lakótelepen található. Az Almáskert Óvoda a bölcsôde mellett, az Óbudai Csicsergô Óvoda az általános iskolával és az uszodával szemben helyezkedik el. A Gázgyár Óvoda a Gázgyár lakótelepen, csendes, nyugodt, ôsfákkal körülvett környezetben, a fôútvonaltól távol található. Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelô munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Almáskert és az Óbudai Csicsergô Óvoda nevelôtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskola óvodapedagógusi szakának gyakorlati képzését. 20 A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: Az Almáskert Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja. Programunkat úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, és a természetet behozzuk a csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szervezünk, és az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja. A Csicsergô Óvodában mûködik egy, az önkormányzat által is támogatott zoo csoport, valamint ez az óvodánk sajátos nevelési igényû, beszéd- és mozgásfejlôdésben lemaradt gyermekeket is fogad. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett, a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a folyamatos napirendet gyermekeink számára. Óvodánk nyitott, a szülôk bármikor betekinthetnek az óvoda nevelésében. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülôk igényeihez alkalmazkodik.

21 Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelôadásokat szervezünk, és igény szerint játékos gyermektornát, zene ovit, néptáncot, nyelvtanulást, úszást, focit biztosítunk. Mindhárom óvodánkban alapítvány mûködik. Várjuk leendô óvodásainkat és szüleiket az alábbi programokra: Almáskert Óvoda: játszó délelôtt: április ötórai tea: április tôl Óbudai Csicsergô Óvoda: nyitott hét, bemutató szülôknek: április óvoda bemutatása, tájékoztató: április játszó délután: április Gázgyár lakótelepi Óvoda: játszó délelôtt: április ötórai tea: április tôl 21 Budapest, 2015 Kiss Róbertné óvodavezetô

22 Gyermekvilág Óvoda 1031 Budapest, Vitorla u. 6. Tel.: Budapest, Kanóc u. 3. Tel.: Budapest, Arató. tér. 2. Tel.: Web: Nyitva: Intézményvezetô: Barabásné Murgács Kinga 22 Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el, fôként a körzetünkben és környezetünkben lakó gyermekek felvételére van lehetôségünk. A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a HÉV megállótól közelíthetô meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a telep Duna part felöli részén, a Nánási útnál található, a 106-os autóbusz vonalán, harmadik telephelyünk a lakótelep közepén, a Máltai Játszótér mellett, az Arató Emil téren került kialakításra. Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkezô, hasonló berendezésû, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt szobákban, és gondozott kertekben játszhatnak, levegôzhetnek a gyerekek. Az óvoda eszközeinek jelentôs részét a Bóbita és a Napsugár Alapítvány támogatásával szereztük be. Nevelôtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak. A hagyományos ünnepekre, a környezetvédelmi jeles napokra a gyermekekkel 2-3 hétig készülünk. Az évet a tanévnyitogató délutánnal kezdjük, szüreti projekttel folytatjuk. Az Állatok Világnapja megünneplése után az apákat várjuk játszó délutánra. Különféle környezeti témák feldolgozása után az adventi készülôdés keretében érkezik hozzánk a Mikulás. Januárban a gyermekek fejlôdésérôl tájékoztatjuk a szülôket, februárban farsangolunk. Tavasszal megünnepeljük március 15-ét, a Víz Világnapját, a húsvétot és a Föld napját. Kora nyáron kirándulni járunk, felköszöntjük az édesanyákat és elbúcsúztatjuk az iskolába menôket. Pedagógusaink több éves tapasztalattal, és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvónôk munkáját logopédu-

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2016/2017-es nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁRSADALMI KAPCSOLATOK,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére Iktatószám: 25/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére Iktatószám: 51/2016. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Előterjesztő:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2014/2015-ös nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2015. március 02.

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratási hirdetmény

2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratási hirdetmény 1. Az óvoda fenntartójának neve, címe: 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratási hirdetmény 2. Intézmény neve Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft. 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. 27/B/1 3. Feladatellátási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III.

Részletesebben

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. (49) (49)

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. (49) (49) TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 3. (49) 34-080 (49) 34-080 szivarvany@tujvaros.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 205/206. NEVELÉSI ÉV Jogszabályi alapja a 229/202. (VIII.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23. (1) (2)

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2015/2016-os nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2016. február 01.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2016/2017-es nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2017. február 01.

Részletesebben

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre

Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre Felkészülés a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben való részvétel szabályozása

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉV Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Eszterlánc Óvoda 1181 Budapest Kondor Béla sétány 3. 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 18-i ülésére 5. Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben