Óbudai Információs Füzetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Információs Füzetek"

Átírás

1 Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa 1

2

3 Tartalomjegyzék Bevezetô 6 Az óvodai felvételekrôl 7 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögébôl 14 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mûködô óvodák Almáskert Óvoda Szérûskert u Tagintézmény Óbudai Csicsergô Óvoda szérûskert u. 41. Telephely Gázgyár lakótelepi Óvoda gázgyári lakótelep Gyermekvilág Óvoda Vitorla u Telephelyei kanóc u. 3., Arató Emil tér 2. Ágoston Mûvészeti Óvoda Ágoston u. 2/a 26 Telephely váradi u. 15/a Tagintézmény Kastély Óvoda Bécsi út 236. Vackor Óvoda Árpádfejedelem u Tagintézmény Mókus Óvoda mókus u Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly u Tagintézmény Mosolygó Tagóvoda kelta u. 8. Százszorszép Óvoda Reménység u Telephely gelléri Andor Endre u Pitypang Mûvészeti Óvoda Hunyadi u Telephelyek Czetz János u. 25.; Ürömi u. 2. Tagintézmény Gyöngyforrás Óvoda dósa u. 4.

4 Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u Tagintézmény Szín- kör- játék Óvoda solymár u Telephely Törzs u. 2. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u Tagintézmény Cseppke Tagóvoda Bárczi Géza u. 2. Vízi Óvoda víziorgona u. 2. Telephely víziorgona u. 1. Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda Pais Dezsô u Tagintézmény Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda medgyessy Ferenc u. 1. Meseerdô Óvoda Váradi u Telephely kerék u Tagintézmény Szivárvány Óvoda szél u Telephely meggyfa u. 14. Magán, egyházi, alapítványi óvodák Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 1034 Budapest, Tímár u. 13/b 60 Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány Katica Óvoda Vasút sor Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsöde Kapaszkodó Törpike Óvoda Czetz János u Kisközösség Alapítvány Óvoda Emôd u Tulipán Gyermekkert Óvoda Remetehegyi út Óvodák körzetei 77

5 Tisztelt Szülôk! Az új oktatási, nevelési idôszak kezdete feltehetôen több bizonytalanságot tartogat az Önök számára gyermekük óvodaválasztásával kapcsolatban: milyen lesz a közösség, megkapja-e majd a kellô törôdést, be tud-e könnyen illeszkedni? Meggyôzôdésem, hogy intézményeink színvonala és az ott dolgozó, felkészült pedagógusok a garanciái annak, hogy gyermeküket olyan körülmények fogadják majd, ahol nyugodt és inspiráló feltételek között ismerkedhet a közösséghez tartozás szabályaival és a bennünket körülvevô világ jelenségeivel. Azt is látni kell, hogy az óvodakezdés nemcsak a szülôk, de a gyermek számára is komoly kihívást jelent. Ezért a legoptimálisabb külsô feltételek keresésénél is fontosabb, hogy minden kicsi érezze családja védô szeretetét. Ebben az összetett folyamatban önkormányzatunknak az a szerepe, hogy lehetôségeihez mérten mindent megtegyen azért, hogy segítséget nyújtson. Ez a szándék mutatkozik meg az évrôl évre elkészített információs kiadványban, és hivatalunk munkatársainak tanácsaiban is. A végsô döntés kimondásáig még adódik egy kis idô, de remélem, hogy szeptembertôl Önt és gyermekét is, mint már az óvodai csoport körül formálódó, helyi közösségünk elégedett tagját köszönthetjük. 5 Bús Balázs polgármester

6 Kedves Szülôk! 6 Minden család életében fontos eseménynek számít az óvoda megkezdése elôtti idôszak. Új közösség, rengeteg információ, váratlan helyzetek sokasága vár Önökre. Bizonytalanság és aggodalom lehet jellemzô ebben az idôszakban. Az elsô találkozás meghatározza a gyermek óvodához fûzôdô viszonyát, ezért érdemes körültekintôen felkészülni erre az alkalomra. Fontos, hogy a gyermek érezze szülei nyugalmát, magabiztosságát. Az óvodai beszoktatás szülônek és gyermeknek egyaránt nehéz, hiszen az ismeretlen és új élethelyzet rengeteg kérdést hozhat magával. Ezért van jelentôsége annak, hogy már az óvoda megkezdése elôtt tájékozódjanak a lehetôségekrôl, ismerkedjenek az óvoda légkörével, környezetével. Kerüljenek kapcsolatba az óvoda vezetôjével, illetve ismerjék meg a gyermekükkel foglalkozó leendô óvodapedagógusokat is. Erre számos lehetôség adott, (szülôi fórum, nyílt napok, szülôi értekezletek) melyre szeretettel várjuk Önöket! Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A beíratás idôpontja: május 4-8. Szeretném felhívni figyelmüket az ide vonatkozó jogszabályra: A nemzeti köznevelésrôl szóló évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése, amely szeptember 1-jén lép hatályba kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától (azaz szeptember 1-jétôl) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülô kérelmére és az óvodavezetô, valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elôtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelezô óvodáztatás tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik ben születtek és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába.

7 Lehetséges felmentést kérni a 3 éves kortól történô óvodába járás alól. A felmentést a szülô kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodában), és a jegyzô adhatja meg az óvodavezetô és a védônô egyetértésével. Vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerûen az adott címen lakik. Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek az óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik. Ebben az esetben az óvodavezetô jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezetô jogosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni. 7 Végezetül arra kérem Önöket, hogy bízzanak az óvoda pedagógusaiban, dolgozóiban. Az óvodáséveknek a gyermekek számára önfeledt játékkal, játékos ismeretszerzéssel, kiegyensúlyozott mindennapokkal kell eltelniük. Kérem, fogadják szeretettel III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Fôosztály Oktatási Osztályának kiadványát, melynek célja, hogy ebben az évben is kellô információt szerezzenek intézményeinkrôl, az ott folyó tevékenységekrôl. Budapest, 2015 Halasiné Petrovai Erika óvodai referens

8 Óvodás lesz a gyermekem! Minden család életében nagy változás a gyermek óvodába kerülése, nagy izgalom a megfelelô óvoda kiválasztása, kérdésekkel teli várakozás ez az idôszak: Nehéz lesz-e az elválás? Hogyan fogja megállni a helyét az új környezetben? Mi történik, ha szomorú és nem vagyok mellette? Meg fogja-e enni az ebédet? Elalszik-e az új ágyában délután és még számtalan aggódó kérdés. Az örömteli várakozás érdekében készüljünk fel a változásokra, készítsük fel a gyermekünket is. Ebben szeretnénk néhány tanáccsal segíteni. 8 Mi is az óvodaérettség? Több összetevôje van, a gyermeknek fizikailag, mentálisan és pszichésen is meg kell érnie ahhoz, hogy könnyen, gyorsan be tudjon illeszkedni, és megtalálja helyét élete elsô közösségében. Ennek azonban vannak belsô feltételei, ilyen például az én-tudat, vagyis az, hogy tudja, lénye világosan elkülönül az ôt körülvevô világtól. Rendelkeznie kell egy szilárd belsô képzettel a szeretett személyekrôl, így fantáziája segítségével bármikor elô tudja hívni saját megnyugtatására anya, apa arcát. Ettôl a szülôk nélkül töltött idô már nem tûnik végtelen, reménytelen várakozásnak, szorongáskeltô helyzetnek. Az óvodára való készülés idôszakában (ha nem járt bölcsôdébe) érdemes, rövidebb-hosszabb idôre számára biztonságos helyen, jól ismert felnôttek között szülôk nélkül hagyni. Nagyon fontos ilyenkor, hogy a Mikor jössz értem? kérdésre csak olyat ígérjünk, amit biztosan be is tartunk. Fontos az, hogy képes legyen a többé-kevésbé önálló étkezésre. Mindenképpen ismernie kell a kanál használatát. Ez nem azt jelenti, hogy az óvodában magára hagyják, de mivel nem jut minden gyermekre egy felnôtt, nem tudnak egyszerre az összes gyermeknek segíteni, így hiába nagyon éhes, ha egyáltalán nem képes egyedül enni, meg kell várnia a segítséget, addigra az étel is veszít ideális hômérsékletébôl

9 Még nem szobatiszta?* Az óvoda nem rendelkezik olyan személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek lehetôvé teszik a gyermekek pelenkázását, ezért fontos óvoda-érettségi kritérium a szobatisztaság. Tapasztalataink szerint ez okozza a legtöbb nehézséget. (Köszönhetôen a folyamatos fejlesztések hatására egyre nagyobb komfortérzetet nyújtó eldobható pelenkáknak, egyre több olyan gyermek érkezik az óvodákba, akik nem rendelkeznek ezzel a fejlettségi szinttel.) Szülôként fontos, hogy tisztában legyünk a szobatisztaság kialakulásának feltételeivel. Ez a két-három éves kor között realizálódó folyamat két tényezôbôl áll: az egyik az idegrendszer érési folyamata, melynek során megtanulja szabályozni a vizelet- és székletürítést, a másik egy tanulási folyamat, melyben elsôsorban utánzáson alapulva megfigyeli, mit és hogyan kell tennie. Mivel alapvetô tényezô az idegrendszeri érettség, meg kell várjuk, hogy ez kialakuljon. Ezt az alábbi jelek mutatják: legalább 2 órán át száraz marad a pelenkája, zavarja a piszkos pelenka és kéri, hogy lecseréljék, érdeklôdik a vécézés iránt, utánozza a felnôtteket, képes a záróizmok akaratlagos szabályozására, azaz késleltetni képes szükségletét, amíg elér a biliig, vécéig (elôször csak rövid, majd hoszszabb ideig), tudja, mi a pisilés, kakilás, beszél róla, jelzi, hogy épp most történik, vagy hamarosan történni fog, kéri, hogy bugyit/alsónadrágot viselhessen, mozgásában megfelelôen fejlett, tehát tud járni és egyedül is le tud ülni a bilire, egyre több dolgot önállóan akar megtenni (sokszor halljuk: én akarom vagy egyedül ) képes egyszerû kérések végrehajtására, eléri az értelmi fejlettség azon szintjén, amely lehetôvé teszi számára, hogy a szülôk egyszerû magyarázatából megérti mit is várnak el tôle. A legtöbb gyermeknél hónapos kora között tapasztaljuk a fenti jeleket, ez azt jelenti, hogy itt az ideje foglakozni a szobatisztaságra szoktatással. Fontos, hogy nem csak a kisgyerek, a szülôk is felkészüljenek Azon túl, hogy 9

10 be kell szerezni a szükséges kellékeket (bili, WC szûkítô, sok alsónemû stb.), lelkileg is fel kell készülni. Sok-sok türelemre, megértésre, idôre, energiára lesz szükség hozzá. Fontos, hogy a család életének nyugodt periódusában kezdjük el. Ha lehet, ne akkorra idôzítsük a szobatisztaságra szoktatást, amikor költözés elôtt állunk, vagy kistestvér érkezik. A legideálisabb idôszak a nyár, ilyenkor nyugodtabbak a körülmények, több idônk is van és nem utolsó sorban az idôjárás is segítségünkre van. Nyugodtan lehetnek pelenka nélkül a kicsik, nem fognak megfázni, tapasztalatot szereznek a pelenka nélküli események következményeirôl, így az akaratlagos szabályozás lényegét fogják megérteni. 10 Idôben kezdjünk el foglalkozni a kérdéssel, készítsük fel ôt, beszéljünk róla, szôjük mesébe, történetbe. majd, amikor elérkezettnek látjuk az idôt, egyszerûen, számára jól érthetôen magyarázzuk el, mit várunk tôle. Amikor elôre szól, dicsérjük meg, örüljünk vele együtt. Az elsô sikerek nem azt jelentik, hogy onnantól kezdve mindig így lesz. Elôször bizony sokszor csorog be. Ez természetes, ne szomorodjunk el, semmiképpen ne szidjuk vagy büntessük meg. Soha ne fenyegessük, fôleg ne az óvodával! Sok gyermek esetében a WC szûkítô jobban segíti a folyamatot, mint a bili, hiszen a felnôttek is azt használják, és a példa a legjobb nevelôerô. Épp ezért fontos, hogy megfigyelhessék, a felnôttek is mindig ezt teszik. A természetes viselkedés a legcélravezetôbb. Legyünk nagyon türelmesek. Szánjunk rá elég idôt, ne siettessük a folyamatot, ne szorongjunk, azt érezze a gyermek, hogy bízunk benne, elégedettek vagyunk az elért eredményekkel. A fejlôdés következô lépcsôfoka a délutáni, alvás közbeni ágytisztaság. A délutáni alvás rövidebb ideje alatt tanulja meg elôször álmában is megérezni a szükségleteket, hólyagja mûködése is megérik a következô feladatra. Amikor már a délutáni ágytisztaság is sikeres, pár hete már reggelente is szárazan ébred, esetleg jelzi, hogy szívesebben lenne pelenka nélkül, éjszakára is levehetjük róla. A türelem a legfontosabb a szobatisztaságra szoktatásban, hiszen még elôfordulhatnak balesetek. Ha megértôek vagyunk és következetesek abban, hogy nem adjuk vissza a pelenkát, ha már egyszer levettük, akkor a siker nem marad el. A támogató, elfogadó családi környezetben általában könnyen és

11 idôben szobatisztává válnak a gyerekek. Biztatni, bátorítani kell ôket, elvárást támasztani velük szemben, s ezzel párhuzamosan egyre több önállóságot biztosítani számukra. A szobatisztaság kialakulása egy folyamat, amit leginkább a szülôk helyes viselkedése segíthet. (*Csôsz Réka, Vida Ágnes és Bojti Andrea pszichológusok e témában írt cikkei alapján.) Elég önálló? A 3 éves korhoz közeledve, egyre gyakrabban találkozunk az én akarom én egyedül jelenetekkel. Ô maga is tapasztalja, hogy egyre több mindenre képes, természetes, hogy azt ki akarja próbálni, a sikeren érzett öröm egyre több gyakorlásra sarkallja, amitôl egyre ügyesebbé válik. Hagyjuk, hogy próbálja egyedül! Biztos, hogy úgy hosszabb idôbe telik, nagyobb lesz a rendetlenség, esetleg több kosszal jár, de olyan képességekhez segíthetjük ezzel ôt, aminek nagy hasznát veszi a késôbbiekben. Ha már birtokában van a tudásnak, hadd tegye önállóan. Szánjunk rá idôt! Rendelkezzék a kommunikáció azon képességével, amely segítségével meg tudja értetni magát, anyanyelvét az életkornak megfelelô szinten beszélje. Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, elengedhetetlen, hogy valamilyen módon meg tudja értetni magát az ôt körülvevô felnôttekkel. 3 éves korban sok kisgyermek hangképzése még nem tiszta, ez nem baj, a beszédhangok legtöbbje spontán módon, az utánzás következtében kialakul. Ha mégsem, az óvodában logopédus segíti majd. Ám ha a gyermek 3 éves és még nem beszél, forduljunk szakemberhez! Közösségben élni a gyermek számára annyit jelent, mint alkalmazkodni a különbözô helyzetekhez. Ehhez természetesen új szabályok elsajátítására van szüksége, például arra, hogy nem mindig teheti azt, amit szeretne, így tudomásul kell vennie bizonyos korlátokat is. 11

12 Tud szabályokhoz alkalmazkodni? Az életkornak megfelelô, betartható szabályok, az értelmes korlátok kapaszkodót jelentenek a kisgyermekek életében, biztonságot adnak számukra. Fontos, hogy a családban is legyenek meg az alapvetô szabályok, és azok betartását várjuk is el tôlük! A következetesség sokat segíthet. Annak érzékeltetése, hogy a tetteknek következményei vannak, fontos tapasztalatokhoz juttatja ôket. Érdemes utána nézni az óvoda napirendjének és a felkészülés idôszakában ahhoz hasonlóvá tenni az otthonit. Mindezek ismeretében - reményeim szerint - az óvodakezdés örömteli és élményekben gazdag lesz. Boldog óvodáséveket kívánok! Budapest, 2015 Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezetô 12

13 H I R D E T M É N Y az óvodai felvételekrôl A nemzeti köznevelésrôl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) Emberi Erôforrások Minisztériuma rendelete továbbiakban rendelet 12. ). Az Nkt. 8. (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétôl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fôvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô hároméves és annál idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô. A szülô gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkezô gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férôhelyek száma lehetôvé teszi folyamatosan történik. 13 A szülô az óvodai nevelésben történô részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott idôpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülôje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követô tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülôje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövôben külföldön teljesíti, elôzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt. (rendelet 20.(2)).

14 14 Mit kell tudni az óvodai felvételekrôl? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. (1)). Az Nkt. 8. (2) bekezdése, amely szeptember 1-jén lép hatályba kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától (azaz szeptember 1-jétôl) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülô kérelmére és az óvodavezetô, valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elôtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A szülô gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklôdésének megfelelôen, saját vallási, világnézeti meggyôzôdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt (2)). Jelentkezni a meghirdetett idôpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet. (rendelet 20. (1)). A jelenleg bölcsôdében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélô szülôk a gyermek sorsát érintô lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülôi felügyeletet a szülôk megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülô gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétôl különélô szülô felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A beíratás idôpontja: május 4-8. A beíratáskor be kell mutatni a gyermek: nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. (3)), a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülônek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország

15 területén. (Nkt. 92. ). A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelô óvodába való felvételhez a szakértôi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. (Nkt. 47. (3)). III. kerületi, önkormányzati fenntartású, sajátos nevelési igényû gyermekeket fogadó óvodák: Ágoston Mûvészeti Óvoda 1032 Bp., Ágoston u. 2/a (1035 Bp., Váradi u. 15/a) Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. Meseerdô Óvoda 1035 Bp., Váradi u (Szivárvány Óvoda 1035 Bp., Szél u , 1033 Bp., Meggyfa u. 14.) Almáskert Óvoda 1033 Bp., Szérûskert u. 37. (Óbudai Csicsergô Óvoda 1033 Bp., Szérûskert u. 41.) Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység u. 6. (1032 Bp., Gelléri Andor Endre u. 6-8.) Gyermekvilág Óvoda 1031 Bp., Vitorla u. 6. Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Bp., Zipernowsky Károly u. 2. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, illetve anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. 15 Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeren két német nemzetiségi nyelvû óvoda található: Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. (német) Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély Tagóvoda 1037 Bp., Bécsi út 236. (német)

16 A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. Az óvodai felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje dönt. Ha az óvodába jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek számát, az óvodavezetô, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. (2)). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezô felvételt biztosító óvoda). (Nkt. 49. (3)). 16 Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek a kötelezô felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplô lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik, úgy az óvodavezetô [ ] vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (Nkt. 49. (3a)) Amennyiben az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülô a védônôi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni. Amennyiben az óvodavezetô, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három idôpont közül a gyermek szülôje vagy törvényes képviselôje egy alkalommal sem teszi lehetôvé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerûen lakik

17 a kötelezô felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (Nkt. 49. (3b)). Az óvoda vezetôje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülôket június 5- ig. Az óvoda döntése ellen a szülô a közléstôl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetônél. (Nkt. 37. ). Az óvodavezetô az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzôjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülô a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstôl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 17 Az új gyermekek fogadása a tanév/nevelési év elsô napjától folyamatosan történik. (Nkt. 49. (4)). Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülôk és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetô dönt. Az elsô óvodai foglalkozási nap a tanév/nevelési év elsô napja: szeptember 1. (kedd) Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsôdében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is. Budapest, 2015 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

18 ÓVODÁS LESZ A GYERMEKÜNK címmel szülôi tájékoztató fórumot szervez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális Fôosztályának Oktatási Osztálya, valamint Óbuda-Békásmegyer Védônôi Szolgálata március 26-án (csütörtökön) tól az Esernyôs Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban (1033 Budapest, Fô tér 2.) 18 Program: Egészségmegôrzés óvodás korban Elôadó: Schadek-Bíró Éva intézményvezetô, védônô A kerület óvodai hálózata, a gyermekek felvételének rendszere Elôadó: Halasiné Petrovai Erika óvodai referens Praktikus tudnivalók az óvodai jelentkezéshez Elôadó: Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezetô A családból a közösségbe a pszichológus szemével Elôadó: Halász Andrea óvodapszichológus Az átmenetet megsegítô szülôi praktikák Elôadó: Dr. Remzsôné Piti Kata óvodai szaktanácsadó Kérdések kötetlen beszélgetés Minden érdeklôdô szülôt szeretettel várunk! a gondoskodó város

19 ALMÁSKERT ÓVODA Székhely: Almáskert Óvoda 1033 Budapest, Szérûskert u. 37. Tel.: (Megközelíthetô: HÉV, 106-os, 34-es busz /Kaszásdûlô lkt./) Web: Nyitva: Tagóvoda: Óbudai Csicsergô Óvoda 1033 Budapest, Szérûskert u. 41. Tel.: (Megközelíthetô: HÉV, 106-os, 34-es busz /Kaszásdûlô lkt./) Web: Nyitva: Telephely: Gázgyár lakótelepi Óvoda 1031 Budapest, Gázgyár lakótelep Tel.: (Megközelíthetô: HÉV, 106-os busz /Gázgyár lkt./) (A honlap készítése folyamatban van.) Nyitva: Intézményvezetô: Kiss Róbertné Intézményünk három épületben mûködik. Az Almáskert Óvoda 5, a Gázgyár Óvoda 4, az Óbudai Csicsergô Óvoda 7 csoportban neveli és fejleszti az óvodás gyermekeket. Csoportjaink vegyes életkorúak, a 3-7 éves gyermekek, családias légkörben együtt élik mindennapjaikat. 19

20 Az Almáskert és az Óbudai Csicsergô Óvoda a Kaszásdûlô lakótelepen található. Az Almáskert Óvoda a bölcsôde mellett, az Óbudai Csicsergô Óvoda az általános iskolával és az uszodával szemben helyezkedik el. A Gázgyár Óvoda a Gázgyár lakótelepen, csendes, nyugodt, ôsfákkal körülvett környezetben, a fôútvonaltól távol található. Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelô munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Almáskert és az Óbudai Csicsergô Óvoda nevelôtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskola óvodapedagógusi szakának gyakorlati képzését. 20 A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: Az Almáskert Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja. Programunkat úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, és a természetet behozzuk a csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szervezünk, és az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja. A Csicsergô Óvodában mûködik egy, az önkormányzat által is támogatott zoo csoport, valamint ez az óvodánk sajátos nevelési igényû, beszéd- és mozgásfejlôdésben lemaradt gyermekeket is fogad. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett, a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a folyamatos napirendet gyermekeink számára. Óvodánk nyitott, a szülôk bármikor betekinthetnek az óvoda nevelésében. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülôk igényeihez alkalmazkodik.

21 Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelôadásokat szervezünk, és igény szerint játékos gyermektornát, zene ovit, néptáncot, nyelvtanulást, úszást, focit biztosítunk. Mindhárom óvodánkban alapítvány mûködik. Várjuk leendô óvodásainkat és szüleiket az alábbi programokra: Almáskert Óvoda: játszó délelôtt: április ötórai tea: április tôl Óbudai Csicsergô Óvoda: nyitott hét, bemutató szülôknek: április óvoda bemutatása, tájékoztató: április játszó délután: április Gázgyár lakótelepi Óvoda: játszó délelôtt: április ötórai tea: április tôl 21 Budapest, 2015 Kiss Róbertné óvodavezetô

22 Gyermekvilág Óvoda 1031 Budapest, Vitorla u. 6. Tel.: Budapest, Kanóc u. 3. Tel.: Budapest, Arató. tér. 2. Tel.: Web: Nyitva: Intézményvezetô: Barabásné Murgács Kinga 22 Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el, fôként a körzetünkben és környezetünkben lakó gyermekek felvételére van lehetôségünk. A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a HÉV megállótól közelíthetô meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a telep Duna part felöli részén, a Nánási útnál található, a 106-os autóbusz vonalán, harmadik telephelyünk a lakótelep közepén, a Máltai Játszótér mellett, az Arató Emil téren került kialakításra. Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkezô, hasonló berendezésû, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt szobákban, és gondozott kertekben játszhatnak, levegôzhetnek a gyerekek. Az óvoda eszközeinek jelentôs részét a Bóbita és a Napsugár Alapítvány támogatásával szereztük be. Nevelôtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak. A hagyományos ünnepekre, a környezetvédelmi jeles napokra a gyermekekkel 2-3 hétig készülünk. Az évet a tanévnyitogató délutánnal kezdjük, szüreti projekttel folytatjuk. Az Állatok Világnapja megünneplése után az apákat várjuk játszó délutánra. Különféle környezeti témák feldolgozása után az adventi készülôdés keretében érkezik hozzánk a Mikulás. Januárban a gyermekek fejlôdésérôl tájékoztatjuk a szülôket, februárban farsangolunk. Tavasszal megünnepeljük március 15-ét, a Víz Világnapját, a húsvétot és a Föld napját. Kora nyáron kirándulni járunk, felköszöntjük az édesanyákat és elbúcsúztatjuk az iskolába menôket. Pedagógusaink több éves tapasztalattal, és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvónôk munkáját logopédu-

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2012/2013 Hívogató 2012/2013 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest Főváros

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja 2014 Tartalom 1 Bevezető... 3 2 Gyermekképünk... 5 3 Óvodánk szerkezete... 6 4 Óvodakép... 7 5 Óvodánk főbb jellemzői... 10 5.1 Az óvodai nevelés feladatai...

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

Az egészség maga az élet

Az egészség maga az élet A Táncsics Mihály Óvoda nevelési gyakorlata Bevezetés A helyi nevelési programunk a kormánynak a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramjának

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben