2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa"

Átírás

1 I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2 TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzati Óvodák Almáskert Óvoda Szérűskert u.37. Telephely: Gázgyári lakótelepi Óvoda Gázgyári lakótelep Tagintézmény: Óbudai Csicsergő Óvoda Szérűskert u.41. Ágoston Művészeti Óvoda Ágoston u. 2/a Telephely Váradi u. 15/a Tagintézmény: Kastély Óvoda Bécsi út 236. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u. 1. Telephely Víziorgona u.1. Tagintézmény: Vízi Óvoda Víziorgona u.2. Tagintézmény: Cseppke Óvoda Bárczi Géza u oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal Gyermekvilág Óvoda Vitorla u oldal Telephelyei: Kanóc u.3. Arató Emil tér 2. Gyermeksziget Montessori Óvoda Tagintézmény: Mosolygó Óvoda Hétpettyes Óvoda Tagintézmény: Szín Kör Játék Óvoda Telephely: Meseerdő Óvoda Telephely: Tagintézmény: Szivárvány Óvoda Telephely: Napraforgó Művészeti Óvoda Tagintézmény: Hétszínvirág Művészeti Óvoda Pitypang Művészeti Óvoda Telephelyei: Telephely: Gyöngyforrás Óvoda Százszorszép Óvoda Telephely: Vackor Óvoda Tagintézmény: Mókus Óvoda Zipernowsky Károly u.2. Kelta u. 8. Harrer Pál u. 7. Solymár u Törzs u.2. Váradi u Kerék u Szél u Meggyfa u. 14. Pais Dezső u.2. Medgyessy Ferenc u.1. Hunyadi u Czetz János u.25.; Ürömi u.2. Dósa u. 4. Reménység u.6. Tégla u Árpádfejedelem u. 60. Mókus u oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal Magán, Egyházi, Alapítványi Óvodák Katica Óvoda Vasút sor 19. Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b 26. oldal Kisközösség Alapítvány Óvoda Emőd u oldal Mustármag Keresztény Óvoda Ezüsthegy u oldal Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u oldal Színek Világa Alapítvány Óvoda Jablonka út 126/B 30. oldal Törpike Óvoda Czetz János u oldal Rizspalánta Óvoda Kinizsi u oldal Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Fényes Adolf u oldal Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda Kapaszkodó u oldal Óvodák körzetei 35. oldal 2

3 Az óvodai felvételekről A Közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A Kt. 65. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Kt.24. (1)) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. A Kt. 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Kt. 14. (2) b. pont, 24 (3)). Mit kell tudni az óvodai felvételekről? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Kt. 65. (1)). Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15., Kt. 65. (2)). A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is- együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette(1952. évi IV. törvény 72/b. ) A jelentkezés időpontja: május A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Kt.110. (2)). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda. 3

4 Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő önkormányzati óvodák: III. ker. Bárczi Géza u. 1. III. ker. Bécsi út 236. VI. ker. Városligeti fasor 28. VII. ker. Rózsák tere 6-7. Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium VII. ker. Rózsa u. 5 XI. ker. Kecskeméti u Kelenvölgyi Óvoda XI. ker. Gazdagréti tér 2/a Gazdagréti Szivárvány Óvoda XII. ker. Normafa u XIII. ker. Lomb u Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. XIV. ker. Kántorné sétány 1-3. Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium XVII. ker. Újlak u Csillagszem Óvoda XVIII. ker. Építő u. 5. Kossuth u XVIII. ker. Vándor S. u. 7 XVIII. ker. Csolt u. 4 XX. ker. Baross u. 79. XXI. ker. Árpád u. 2. XXIII. ker. Szitás u. 99. XXIII. ker. Templom u. 10. (német) (német) (német) (szerb) (szerb) (német) (német) (német) (szlovák) (német) (horvát) (német) (német) (német) (német) (német) (német) (német) (német) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Kt. 65. (2)). Az óvodavezető a felvételek lezárásáról - hirdetmény és határozat formájában - értesíti a szülőket június 8-ig. Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. (2)). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával öt munkanapon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az első óvodai foglalkozási nap: A tanév - nevelési év első napja: szeptember 3. (hétfő) Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is február 01. A Kerületi Önkormányzatokkal egyeztetve Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 4

5 BEVEZETŐ Az óvoda a közoktatási rendszer része, első lépcsőfoka. Működését a Köznevelési Törvény szabályozza. Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata 32 épületben 11 óvodát tart fenn, ami azt jelenti, hogy óvodák-épületek egy vezetés alatt- tagintézményekkel is rendelkeznek. Óvodáinkban családias, derűs légkörben folyik a nevelés, változatos tevékenységeket nyújtva az óvodás korosztály számára, melyek a gyermekek harmonikus fejlődését biztosítják. Kiemelt szerepet kap minden intézményben a JÁTÉK, mint a gyermek legfőbb tevékenysége, mely által megvalósítható a tervezett, szervezett, differenciált személyiségfejlesztés. Az óvodapedagógus a nevelőmunka során, a családokkal együttműködve, annak nevelési elveit tiszteletben tartva, azt kiegészítve felelős azért, hogy az óvodában töltött 3-4 év alatt megalapozza az iskolai tanulás zökkenőmentes megkezdését. Az óvodapedagógusok főiskolát végzett szakemberek, pedagógiai - pszichológiai felkészültségük és gyermekszeretetük, tudatos nevelőmunkájuk hozzájárul a kisgyermekek fejlődéséhez. Az óvodák saját vagy választott nevelési programmal dolgoznak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározottak alapján. Ennek értelmében az óvoda alapfunkciója az óvó-védő, személyiségfejlesztő funkció. Minden gyermek külön egyéniség, ennek figyelembevételével az óvodai nevelést úgy szervezik, hogy az egyéni-, differenciált bánásmód érvényesüljön, minden gyermek a saját ütemében fejlődhessen. Ennek érdekében szükség esetén külső szakmai segítséget is igénybe vesznek az óvodák. (Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus) Az óvodába lépés nemcsak a kisgyermek számára jelent változást, hanem a család egészének is. Az eddig többé-kevésbé nyitott egység bővül. Bővül a fejlesztésben aktívan résztvevő szakemberekkel, eddig ismeretlen felnőttekkel, játszótársakkal. Így egyre többen kerülnek kapcsolatba Önökkel, nyernek betekintés nevelési módszereikbe, családi szokásaikba. Már az első találkozásokkor felmerülő kérdés a külön szolgáltatás : az úszás, tánc, sport, zene stb. Meggyőződésünk, hogy az óvodát kezdő kisgyermeknek nincs szüksége semmilyen külön foglalkozásra. Számára épp elégséges új inger veszi őt körül. Nagyobb életkorban 5-6- évesen már szóba jöhet egy délutáni külön elfoglaltság, amelyre szerencsés esetben a szülő kíséri el gyermekét. Óvodáink általában 6-18 óráig tartanak nyitva. Ez azonban nem jelenti a nyitvatartási időbeli feltétlen jelenlét szükségességét. A gyermekek is elfáradnak a napi teendők során, számukra is a pihenést, megnyugvást jelentő élmény az otthoni, biztonságos környezetben és a szerettei körében való tartózkodás. 5

6 A 3 év körüli gyermek jellemzői: Az óvodáskorú gyermek érzelmein keresztül látja a világot. Elsődleges tevékenysége a játék. Élénk fantázia és a mese szeretete jellemzi. bizonyos ideig félelem nélkül képes elválni szüleitől, szívesen játszik társai közelében, önállósulási törekvés jellemzi, társak iránti igénye kialakul, képes kis segítséggel önállóan étkezni, próbál kis segítséggel öltözni, szobatiszta, kommunikációra képes A választás ajánlott szempontjai: 1. Kísérjék figyelemmel a főjegyző által kiadott óvodai beiratkozásokra vonatkozó hirdetményt. 2. Érdemes meggyőződni az óvoda adottságairól, légköréről. 3. Az óvoda pedagógiai programjának megismerése, mely tartalmazza: az óvodai nevelőtestület nevelésfilozófiáját, az óvoda fő nevelési célkitűzéseit, a csoportok szervezésének elvét, a napi- és heti rendet, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formáit. 4. Fontos szempont, hogy az óvoda milyen messze van a lakóhelytől. A lakóhelyhez közeli óvodáknak a gyermek szempontjából sok előnye van. Elkerülhető a fárasztó utazás, a baráti kapcsolatok óvodán kívül is ápolhatók, ismerős gyermekekkel kerülhet egy iskolába. Először az óvodában: A gyermekek többsége 3 éves korától vágyik arra, hogy közösségben, azonos életkorú társai között lehessen. Minden kisgyermek és a szülők számára is izgalmas napokat, heteket jelentenek a kezdetek. Könnyebben válnak el szüleiktől, akik a bölcsődében már közösségbe jártak, mint azok a gyermekek, akik otthonról érkeznek. A zökkenőmentes beilleszkedés érdekében a fokozatos beszoktatás lehetőségét több óvoda felkínálja a családnak. A szeretetteljes nevelői magatartás, gondoskodó, biztonságot adó légkör biztosíték arra, hogy a gyermek jól érezze magát az óvodában, megtanuljon együttműködni társaival, és személyisége megfelelően fejlődhessen. A következő oldalakon megismerhetik az óvodák rövidített nevelési programját, az óvodák adottságait. Kívánjuk, hogy a megfelelő választást követően biztonságban tudva gyermeküket kellemes és hasznos 3-4 évet töltsenek el az óvodában. Kiss Anita Dr. Remzsőné Piti Kata óvodai szaktanácsadók 6

7 ALMÁSKERT ÓVODA Intézményünk 3 épületben működik. Intézményvezető: Kiss Róbertné Székhely: Almáskert Óvoda 1033 Bp., Szérűskert u Tagóvoda: Óbudai Csicsergő Óvoda 1033 Bp., Szérűskert u csicsergok.gportal.hu Telephely: Gázgyár lakótelepi Óvoda 1031 Bp., Gázgyár lakótelep honlap készítése folyamatban van Az Almáskert Óvoda 5, a Gázgyár Óvoda 4, a Csicsergő Óvoda 7 vegyes csoportban neveli és fejleszti az óvodás gyermekeket. Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelő munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Almáskert és az Óbudai Csicsergő Óvoda nevelőtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakának nappali és esti gyakorlati képzését. A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: Az Almáskert, az Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja. Programunkat úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe és a természetet behozzuk a csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szervezünk gyermekeink számára, az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a folyamatos napirendet gyermekeink számára. Óvodánk nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek az óvoda nevelésébe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik. Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelőadásokat szervezünk, és igény szerint játékos gyermektornát, zene ovit, néptáncot, nyelvtanulást, úszást, focit biztosítunk. Várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket az alábbi programokra: Almáskert Óvoda: o játszó délelőtt: április óráig; o ötórai tea: április órától. Óbudai Csicsergő Óvoda: o nyitott hét, bemutató szülőknek: április óráig, o játszó délután: április óráig. Gázgyár lakótelepi Óvoda: o játszó délelőtt: április óráig 7

8 Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Budapest, Ágoston u. 2/A Tel.: ;Fax: Telephely:Váradi u. 15/a,Tel.: Tisztelt érdeklődő Szülők! Az Ágoston óvoda 35. éve fogadja a kerület gyermekeit től telephellyel bővültünk, mely 4 csoport befogadására alkalmas szeptembertől már 11 csoporttal működünk. Az itt dolgozók mindig arra törekedtek, hogy környezetünk és nevelési elveink a ránk bízott gyermekek maximális fejlődését biztosítsák. Munkánkat meghatározza helyi nevelési programunk (adaptált), melynek címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel. Elvünk, hogy a játék, mely a gyermek legkedvesebb tevékenysége, minden időben és helyzetben felhasználható képességek kibontakoztatására, az érzelem, az értelem, az akarat megnyilvánulására, formálására tegyék őket alkalmassá. Játéktevékenységeinkhez, programunk szellemében kuckókat alakítottunk ki a különféle fejlesztési területekhez (ének, irodalom, ábrázolás, környezet), ahol mikro csoportos kezdeményezés formájában egyéni bánásmódra, fejlesztésre nyílik lehetőség. Fokozottan hangsúlyos a zene szerepe a mindennapi óvodai életünkben, érkezéskor halk zene fogadja az érkezőt. A délelőtti programok lezárásaként minden nap mesélünk gyermekeinknek, a meséket különféle módon feldolgozzuk (bábozás, dramatizálás ). Az együttjátszás nagy örömet jelent a gyermeknek, melyet kellő elismerés sok dicsérő, bátorító szó kísér. A külső világ megismerése érdekében mikro csoportos séták keretében ismerkedhetnek tágabb-szűkebb környezetünkkel, így kérdéseikre azonnal választ kaphatnak (kis létszám!) Folyamatosan megújuló OVI galériánk és állandó néprajzi kiállításunk van, mely erősíti szándékunkat, hogy gyermekeink az esztétikus élmények, a művészetek befogadására fogékonnyá váljanak. Az összetartozás érzését erősítik a közösen szervezett és hagyományossá vált programjaink: szüretelés, játszóházak, állatkerti látogatások, kirándulások, nagyok búcsúztatója, gyermekhét rendezvények és az óvodai ünnepek: Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Majális. Helyi és tárgyi adottságaink jónak mondhatók. Nagy udvarunk van a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére. A 2006-ban létrejött alapítvány elsősorban az udvar fejlesztését tűzte ki célul. Homokozó, csúszda, mászóka, hinta, labdázási lehetőség, jó idő esetén fürdőzés, zuhanyozás és manuális tevékenységek teszik gazdaggá a napi programunkat. Nagy fedett teraszunk lehetőséget biztosít mozgásos tevékenységekre, körjátékokra, rajzolásra esős időben is. Egyik büszkeségünk a jól felszerelt tornaszoba, mely helyet ad a kötelező testnevelés foglalkozásoknak, és a délutáni, választható szolgáltatásainknak, mint pl. torna, foci. Az új épületünk is rendelkezik tornaszobával. Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikus bútorzattal vannak berendezve. A szobákban lévő galériák nagyobb teret biztosítanak (Ágoston) a szerepjátékok kibontakoztatáshoz. Az új épületrész berendezésére is nagy gondot fordítottunk. Szülői segítséggel kitekerhető napellenző roló védi a kicsiket a nyári melegben. Nevelőmunkánkat helyben fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus és szakképzett dajkák segítik. Főleg mozgással kapcsolatos fakultatív programokkal egészítjük ki tevékenységi körünket, melyek szervezésére csak a délutáni órákban van lehetőség. A szülők óvodaválasztását segítő nyílt napokat szervezünk: án az Ágoston utcai épületben, án az Váradi u. épületben délelőtt h között. Részletes tájékoztató az óvoda ajtajára lesz kifüggesztve! 8

9 Ágoston Művészeti Óvoda Tagintézmény: Kastély Óvoda 1037 Budapest, Bécsi út 236. Tel.:/Fax.: hu KASTÉLY ÓVODÁNK 2008-tól az Ágoston Óvoda tagintézménye. Az óvoda zöldövezeti villaépületben működik. Csoportjainkban stabil, évek óta együtt dolgozó nevelőtestülettel fogadjuk gyermekeinket. A gyümölcsfákkal, örökzöldekkel teli kertünk és sportpályánk maximálisan kielégíti gyermekeink mozgásigényét. Környezetünk szeretetére, védelmére neveljük óvodásainkat tudatos nevelőmunkával. Óvodai nevelőprogramunk: ÉN-TE-Ő-MI személyközpontú program. (Rogers szemléletű nevelési program) Ezen kívül Német nemzetiségi program Amire építünk: o az érzelmi és szociális biztonság megteremtése, o a családi nevelés, partnerközpontúság, o egyéni képesség és készségfejlesztés, o a meg tudom csinálni sikerélmény erősítése, o felzárkóztatás a hátrányok leküzdésében esélyteremtés minden óvodásunk számára, o tehetséggondozás a személyes partnerség ösztönzésével Hagyományaink: o Szüreti mulatság, o Télapó várás, Karácsony, o Márton-napi megemlékezés, o Farsangi kisze-báb égetés, o Húsvéti tojásfestés o Majális-gyereknap Német nemzetiségi nevelés célja: o A német identitás ápolása, a nemzetiségi nyelv kultúrájának megismerése. o Biztosítani szeretnénk ezt a lehetőséget minél szélesebb körben. Egyedi sajátosságunk: jelenleg három csoportban működik kétnyelvű német nemzetiségi nevelés. A 2012 évben korlátozott számban tudjuk csak megoldani a felvételt. Pedagógiai módszer és eszköztárunk a nevelői személyes példaadásra és hitelességre épül. A gyermek egyéni személyes érdekét tartjuk fontosnak. Nevelési szemléletünk harmóniára törekvő és összehangolt a családi neveléssel. A környezetünkben élőknek tradicionális nevelési értékrendünk és módszereink elfogadottsága a garancia. Sokat kirándulunk és színes egyedi programokkal (táncház, bábelőadás) tarkítjuk mindennapjainkat. Az évkörhöz és ünnepkörhöz kapcsolódó közös programokat szervezünk a szülőkkel, óvodán belül és kívül, erősítjük ezzel összetartozásunkat. Egyéb szolgáltatásaink: logopédus, és pszichológus kolléga segíti munkánkat. A fejlesztőpedagógiai munka egyénre szabottan történik, képzett óvodapedagógusaink segítségével. Fakultatív programokra van lehetőség a délutáni órákban megfelelő számú jelentkező esetén (zene-ovi, angol, úszás, judo, furulya). Óvodaválasztást segítő nyílt napunkat én tartjuk ¼ 11-től ½ 12-ig. Részletes tájékoztatót az óvodai hirdető tábláján fogunk elhelyezni. Kívánjuk, hogy jól döntsenek, várjuk szeretettel! Szalontai Edit óvodavezető 9

10 Óbudai Mesevilág Óvoda Bp. Bárczi Géza u. 1.Tel/fax: Tagintézmény: Cseppke Óvoda Bp. Bárczi Géza u. 2. Tel Tagintézmény: Vízi Óvoda Bp. Víziorgona u. 2. Tel/fax: Telephely: Bp. Víziorgona u. 1. Tel OM azonosító: Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük óvodás életkorba lépett. Nehéz döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek a legideálisabb, a legbiztonságosabb, a legjobb helyet szeretnék biztosítani óvodás éveire. Döntésüket szeretnénk megkönnyíteni óvodai bemutatkozásunkkal. Az Óbudai Mesevilág Óvoda Békásmegyer hegy felőli oldalának közepén és déli részén helyezkedik el, s 4 intézményegységből áll. Székhelye a Bárczi Géza utca 1. szám alatt található épület, melyben 8 tágas csoportszoba és több egyéni és mikrocsoportos fejlesztésre alkalmas helyiség található. A Bárczi Géza utca 2/A. szám alatt található az újonnan épült, korszerűen felszerelt 6 világos, tágas csoportszobával működő Cseppke Tagóvoda, melynek nagy előnye hatalmas tornaterme, ahol a gyermekek kielégíthetik mindennapi mozgásigényüket. A Viziorgona utca 2. szám alatt található óvodánk másik tagintézménye a Vizi Tagóvoda, mely 9 csoportszobában látja el az oda járó gyermekeket. E mellett több, jól felszerelt kisebb helyiség biztosítja a speciális foglalkozások megtartásához szükséges helyet. Az óvoda nagy előnye, hogy tornaszobával is rendelkezik, melynek felszereltsége minden tekintetben biztosítja az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődésének elősegítését. Kerületünk óvodái közül itt szolgáltatásként sószoba áll a gyermekek és a szülők rendelkezésére. A Viziorgona u. 1. szám alatti telephelyünkön 2 csoportban látjuk el az odajáró gyermekeket, akik az udvari lehetőségeken kívül nagyméretű tornaszobában elégíthetik ki mozgásigényüket. Az óvodák udvarain a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő eszközök biztosítottak, játszószerei alkalmasak a tartalmas udvari élet kialakítására. Megfelelő nagyságú árnyékos terület van mind a 4 udvaron. Az óvoda mind a 4 épületében óvodapedagógusaink több éves tapasztalattal, elhivatottsággal, s az óvónői végzettségük mellett számos speciális szakterületen további képzettséggel is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik. Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés, a játékba ágyazott tanulás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alapjainak lerakására, a kommunikációs készség, az anyanyelvi nevelés fejlesztésére. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és az erkölcsi nevelés. 10

11 Óvodai nevelésünk fő célja az egészséges, természetbarát, harmonikus személyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés komplex folyamatában, melynek során a éves gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, változatos módszerek komplex alkalmazásával az általános iskolai tanulásra alkalmassá tegyük. Óvodánk mind a 4 épületében korlátozott számban fogad enyhe értelmi, testi érzékszervi vagy más fogyatékkal élő gyermekeket, kiemelt szinten látja el a beszéd, hallás, látás sérülteket, felvállalva integrált fejlesztésüket, iskolára való alkalmassá tételüket. Nagy hangsúlyt fordítunk a tanulás- és magatartási zavarok megelőzésére, kezelésére, az esetleges problémák korai kiszűrésére, preventív foglalkozások megszervezésével a kudarcmentes iskolakezdés elősegítésére, megalapozására. Kiegészítő pedagógiai programként a Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévő székhely óvodában megfelelő létszámú érdeklődő esetén német nemzetiségű csoportot is indítunk a 2012/13-as nevelési évben. Óvodánk csoportszervezési elve: a közel azonos életkorú gyermekek azonos korosztályú (kis középső nagy) csoportokba történő besorolása. Így óvodánk többnyire homogén csoportokkal működik mind a 4 épületben. Ez többnyire az óvodánkat igénybe vevő szülők kérése, valamint a Helyi Nevelési Programjaink magas színvonalú megvalósítása, és a csoportok által szervezett egyéb programok sokrétűsége miatt is szükségszerű. Maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára a különböző közös programok: mese és bábelőadások, színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, óvodai rendezvények, Vízi majális, gyermeknap, farsang, sport nap, táborok stb. A tevékenységek szervezésére a csoportok, illetve az egyén fejlettségének figyelembe vételével kerül sor. Az óvodai csoportok egyéb programjait a szülői és a gyermeki igények, valamint az életkori sajátosságok figyelembe vételével szervezzük. Külön szolgáltatásainkat (a szülők igénye alapján szervezett délutáni tanfolyamokat, ovi foci, kosár suli, néptánc, úszás, tartásjavító torna, judo) a fentiek figyelembevételével önköltséges formában szervezzük délutánonként, 16 óra után. Nyílt napjaink időpontjáról tájékozódhatnak az óvodák bejárati ajtaján, illetve telefonon az érintett épületeinkben. Gólyáné Kaszás Erzsébet óvodavezető 11

12 Gyermekvilág Óvoda Budapest, Vitorla u , Budapest, Kanóc u , Budapest, Arató. tér , Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el. A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a Hév megállótól közelíthető meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a Nánási útnál található, harmadik telephelyünk a Máltai Játszótér mellett, az Arató Emil téren került kialakításra. Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkező, hasonló berendezésű, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt szobákban, és gondozott kertekben játszhatnak, levegőzhetnek a gyerekek. Pedagógusaink több éves tapasztalattal, és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvónők munkáját logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológusok segítik. A csoportokat általában életkor szerint szervezzük, melyekben 1-2 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is vállaljuk. Az óvoda életéről, és a gyermekek fejlődéséről évente 1-2 alkalommal, értekezleteken, és a fogadóórákon tájékoztatást adunk. Nevelőtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását, és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak. A hagyományos és környezetvédelmi ünnepekre, a jeles napokra a gyermekekkel 2-3 héten át készülünk. Augusztus végén az Óvodanyitogató, lakótelepi programmal kezdjük az évet, utána az Állatok világnapját ünnepeljük, majd egy pénteki délutánra az apukákat várjuk vendégségbe. Decemberben meglátogat minket a Mikulás, közkedvelt a Luca-napi táncházunk, advent alatt pedig az otthoni karácsonyra készítjük fel a gyermekeket. Farsangra az óvodában, a gyerekekkel készítjük a jelmezeket. Tavasszal nemzeti ünnepünket, a víz és a föld napját ünnepeljük, húsvéti játszóházat szervezünk. Május elején nyílt délelőttön köszöntjük az édesanyákat, azután többször hajóval, busszal kirándulunk. Az ünnepi készülődésen kívül számos egyéb témát is feldolgozunk, sokat mozgunk, énekelünk, mesélünk, és alkotunk. Pedagógusainkkal megismerkedni május 2-4-ig, csak az előjegyzés ideje alatt lehet. Szülői értekezletet júniusban, az új, felvételt nyert gyermekek szüleinek tartunk. Pedagógiai programunk, házirendünk a oldalon olvasható. Az óvodai felvételhez a jelentkezés május 2-4-ig, minden nap 8-16 óráig a VITORLA utcai épületében lesz. Barabásné Murgács Kinga óvodavezető 12

13 Gyermeksziget Montessori Óvoda Székhely:1039 Bp. Zipernowsky u. 2. Tagintézmény: Mosolygó Óvoda Bp. Kelta utca 8. tel.: , Honlap: Óvodavezető: Stefán Mariann Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: 2012.április 4-én Óvodánk Budapest határán, Békásmegyeren a Duna felöli oldalon található. Intézményünk 6 csoporttal működik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol folyamatosan bővítjük a mozgásfejlődést, szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását. Óvodánk 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével működik, melynek módszereit Programunk alapján mindkét intézményben nevelési gyakorlatban alkalmazzák a pedagógusok. A gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, nincsenek korcsoportok szerint elkülönítve, természetessé válik, hogy a nagyobbak segítik a kisebbeket. A vegyes csoport tapasztalataink szerint hatékonyabban segíti a gyermekek szocializálódását. Csoportjainkban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is biztosítjuk. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus segíti. Célunk: harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítőkész, egészségesen élő gyermek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben. Nevelési alapelvünk a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő óvodai életben a játékot tartjuk elsődlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül az egészséges és sérült gyermek nevelése nem lehet teljes. Feladataink: érzelmi biztonság és szociális készség kialakítása, a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, szabadon tevékenykedjen, kommunikáljon, egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása, képességfejlesztés, az érzékelés különböző tapasztalatain keresztül, értelmi nevelés a fejlesztés megvalósítása, differenciálás. SEGÍTS NEKEM HOGY MAGAM CSINÁLHASSAM! (Maria Montessori) A gyermeki aktivitás feltétele a szabad mozgás, változatos tevékenység, fontos a köré felépített környezet, melyben-legjobban érvényesül a gyermek szabadsága. Montessori egyik alapvető elve: Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége. A nevelés többi területére is nagy hangsúlyt fektetünk, a napirendbe beépítve, énekelünk, verselünk, mesét mondunk, bábozunk, számolunk, festünk stb. Hagyományaink az évszakhoz kapcsolódó ünnepek, az őszi Kölyök Nap, valamint május végén az Iskolások napja és a Majális. Munkánkat támogatja a Békásmegyeri Montessori Alapítvány, köszönjük segítségét. 13

14 Tagintézmény: Mosolygó Óvoda 1039 Bp. Kelta u. 8. Tagintézmény vezető: Molnár Ildikó tel.: , Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: 2012.április 4-én Az 1979-ben megnyitott óvodánk Békásmegyeren ideális környezetben található, hiszen közelünkben folyik a Duna, közel a hegyvidék. Idén már 9 csoportban várjuk a gyermekeket. Tágas, világos csoportszobáinkat, tornatermünket folyamatosan szépítjük. Programunk szemléletéhez híven zömében természetes anyagokkal dekorálunk. A termekben kialakított terek lehetőséget adnak a különböző tevékenységi formák egyidejű megvalósítására. Az óvoda mozgásos játékra, sporttevékenységekre, napfürdőzésre, homokozásra alkalmas udvarral rendelkezik. Sövénnyel elkerített mászó kert, beszélgető sarkok, babaházak, libikókák, csúszdák állnak a gyermekek rendelkezésére. Programunk kiegészítéseként igyekszünk minél többször elvinni óvodásainkat maradandó élményt nyújtó kirándulásokra, múzeumlátogatásokra, gyermek színházi előadásokra. További célunk: A környező világ megismertetésére, annak minél szemléletesebb bemutatására, az egészséges életmód szokásainak kialakítására nevelés, melyhez alkalmazzuk a drámapedagógia módszerét. Pedagógusaink a környezetet szerető, kreatív emberek, akik szeretnek játszani, gyermeki szemmel látni, és gyermeki szívvel érezni. Az értelmi fejlesztésben a tapasztalni, megismerni elvet valljuk. A tevékenységek meghatározója mindig a gyerekek belső érzelmi motiváltsága. Keresem minden gyerek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen. /Janus Korczak/ Éppen ezért igyekszünk minél jobban, mindenre kiterjedően megismerni a gyermeket, megteremteni érzelmi biztonságát és tiszteletben tartani egyéni fejlődési ütemét, személyiségét. Közös munkadélutánokat, kertszépítő napokat, előadásokat szervezünk a szülőket érdeklő témákról. Hagyományaink: Márton - napi táncház, este lampionos felvonulás, Farsang, ÖKO napok, Majális. Munkánkat támogatja a Mosolygó Óvodáért Alapítvány, köszönjük segítségüket! Stefán Mariann óvodavezető 14

15 HÉTPETTYES ÓVODA/SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA SZÉKHELY: Budapest Harrer Pál u. 7 Tel. : ; Óvodavezető: Ferenczné Gulyás Ilona tagintézmény vezető: Besskó Istvánné A székhely, illetve a tagintézmény től működik együtt, három épületben kilenc+négy+négy csoporttal. Közös, -de a módszerek tekintetében kissé eltérő helyi pedagógiai programmal dolgozunk. Legfontosabb számunkra az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetünket, változatos lehetőségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlődhessenek. Gondoskodunk arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre válasz kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelődjenek. A Hétpettyes Óvoda a Duna partjához közel jó levegőjű, részben gumitéglás biztonságos udvarral, tágas, világos, hangulatos, barátságos csoportszobákkal, nagy tornateremmel várja a gyermekeket. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú harmonikus fejlesztésén belül, a kreativitás, alkotókészség kibontakoztatása, a tehetséggondozás, környezettudatos nevelés. Tevékenységeink céljaink megvalósítása érdekében: Felmérjük gyermekeink meglévő és fejlesztendő képességeit, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg egyéni fejlesztési terveinket. Fejlesztő pedagógus is segíti a munkánkat. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élő - és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Minden nap szabad teret adunk a gyermekeknek az alkotó játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a játékba építetten szervezzük.(mozgás, vers-mese, rajzolás, mintázás, ének zene, belső világunk megismerése, külső világ tevékeny megismerése). Valljuk: A játék az az eszköz, amely legalkalmasabb az érzelmek, akarat kifejezésére, a szociális magatartás szabályainak elsajátítására, a világ megismerésére Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére, önbizalmuk fejlesztésére döntéshozó- stressz-kezelő játékok segítségével (saját játékgyűjteménnyel rendelkezünk). Az igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, hogy értően védjék életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel, és gyakoroljanak kézműves technikákat: agyagozás, szövés. Többféle technika alkalmazására adunk lehetőséget egy-egy alkotásban, az elkészült eszközök játékban való felhasználása is a célunk. Tudatosan vásároljuk játékeszközeinket, melyek alkalmasak a részképesség zavarok korrigálására is. Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek: gyógytestnevelés, fejlesztő pedagógia, népi játszóház vezetői, bátorító pedagógia, új módszerek a vizuális nevelés terén, önismereti-énkép korrekciós képzés, tehetséggondozás. Büszkék vagyunk tehetségfejlesztő tevékenységünkre, EU-s pályázati lehetőséget kihasználva végeztük és végezzük ez irányú tevékenységünket. Sok közös programot szervezünk a szülőkkel, többek között: karácsonyi, húsvéti játszódélután, tavaszi sportnap, kirándulások. Nyílt napok, amikor a leendő óvodások és szüleik betekintést nyerhetnek az óvoda életébe: március szülők számára ismerkedés a kiscsoportos óvodapedagógusokkal délelőtt 9órától Április 03-án délelőtt közös játék az udvaron a gyerekek és az óvodások közösen 15

16 Szín-Kör-Játék Óvoda tagóvoda 1032 Bp. Solymár u ; Telefon: BP. Törzs u Kedves Szülők! Várjuk az Önök látogatását: március 26-án hétfőn a Solymár u sz. alatti épületben. 9 órától óráig március 27-én kedden a Törzs u. 2 sz. alatti épületben. 9 órától óráig Rövid tájékoztatót tartunk programunkról, majd megtekinthetik az óvodát. Óvodánkról tájékozódhatnak a honlapunkon is március 28-án mindkét épületbe várjuk a gyerekeket is szüleikkel ½ 10-től-11 óráig közös játékra, beszélgetésre. Mindkét épületben négy-négy csoport üzemel, nagy területű udvarokkal. A Solymár utcai épületben jól felszerelt tornaszoba van, mind a két óvoda gyermekei számára. Óvodánk szervezettsége, szabályozottsága a gyermekek mindenek felett álló érdekeit képviseli. Picassóval egyetértve valljuk, hogy minden gyermek művész. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően megismerkedhetnek a különböző művészetekkel: zene, tánc, film, előadó művészet, bábművészet, képzőművészet, népi kézművesség. Szeretnénk, ha óvodánkba járó gyermekek jól éreznék magukat, - vidámak, kíváncsiak, tevékenyek, nyitottak lennének. Az esztétikum, a művészetek különböző formái magasabb érzelmi intelligenciát alakítanának ki bennük. Gátlásaik, szorongásaik feloldódnának. A világ megismerésében érdeklődően, aktívan részt vennének Én képük alakulása pozitív dominanciával valósulna meg. Megismernék önmaguk- és társaik értékeit. Sikereket érnének el: az önkifejezésben, az alkotásban, társas kapcsolataikban, kommunikációjuk kialakulásában, kiszélesítésében. A gyerekek minden nap sokat játszanak, a tevékenységek is játékos formában zajlanak (ének-énekes játékok, mozgás- mozgásos játékok külső világ megismerése, mese-vers, rajz, mintázás). A gyerekek naponta hallgatnak zenét, mesét, minden nap játszanak drámajátékot és tornáznak. A középső- és nagycsoportosok Madarász ovi foglalkozáson vesznek részt (madárgyűrűzés, sirályetetés), színházlátogatás keretében báb- és színi előadásokat tekintenek meg minden hónapban. Helyi programunk címe: Egészség Szépség - Harmónia A testi-lelki egészség kialakítása, megtartása a művészeti nevelés sajátos eszközeivel, a drámapedagógia, drámajáték módszerének hangsúlyozásával. Célunk: a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásában a művészeti nevelés alkalmazása. Szeretnénk elérni, hogy kötődjenek különböző művészetekhez, általukvelük mindig megtalálják a helyes utat, a segítséget, a megoldást, az örömöt, a sikert óvodás korban és további életük során. A játék elsődlegességével, a drámajátékot kiemelt módszerként alkalmazva a 3-7 éves gyermekfejlődés-lélektani kritériumaira építve, életkori sajátosságainak figyelembevételével határoztuk meg feladatainkat, melynek eredménye a gyermeki személyiség dinamikus fejlődése. Tanfolyamaink: furulyatanítás, úszás a Darnyi Tamás úszóoktatás keretében, Mackó kosárovi. SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ÓVODÁSAINKAT ÉS SZÜLEIKET! 16

17 Kedves érdeklődő Szülők! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Meseerdő Óvoda Székhely: : 1035 Budapest Váradi u : Tel: , Fax: Telephely: : 1035 Budapest Kerék u : Tel: , Fax: Szivárvány tagóvoda: : 1035 Budapest Szél u : Tel: , Fax: Telephely: : 1033 Budapest Meggyfa u. 14. : Tel: Óvodavezető: Dr. Kovács Antalné Tagóvodavezető: Érchegyiné Futó Csilla A Meseerdő Óvoda négy épülete összesen 16 csoportban fogadja a környék 3-7 éves korú gyermekeit. A Meseerdő Óvoda két intézménye: Váradi u és Kerék u lakótelepi környezetben, panelházak között található. Fás, bokros, virágos udvarukkal üde színfoltként jelennek meg. Az épületeink központi helyen, de kevésbé forgalmas környezetben helyezkednek el. A Váradi óvoda legegyszerűbben a Vörösvári útról, a Kerék óvoda a Szentendrei útról közelíthető meg. Mindkét óvoda négy-négy csoporttal működik. A csoportszobák kialakításánál, berendezésénél figyeltünk arra, hogy azok több funkció kielégítésére is alkalmasak legyenek. Az elmúlt évek során külön fejlesztőszobákat alakítottunk ki. Pedagógiai Programunk a játékos környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására, az egészséges életmód népszerűsítésére, a játékba integrált tanulás lehetőségeinek kiaknázására helyezi a hangsúlyt. Célunk, hogy óvodásaink szeretetteljes, harmonikus, élmény gazdag, vidám környezetben töltsék mindennapjaikat. Nyitottak vagyunk a szülői ház felé, igényeljük segítségüket, támogatásukat. Intézményeinkben hivatása iránt elkötelezett, magas szintű szakmai munkát végző óvodapedagógusi kollektíva, és alkalmazotti közösség dolgozik. Munkánkat fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segíti. Változatos programokat szervezünk a hozzánk járó gyermekek számára: színház-, múzeumlátogatás, bábelőadás. Nagy gondot fordítunk ünnepeink és jeles napjaink megünneplésére. Kirándulásokkal, kulturális programokkal tesszük még emlékezetesebbé az óvodai életet. Hagyományaink: Szüreti mulatság dióverés, Föld napja virágültetés, Iskolások búcsúztatása kerti parti, Luca napi vásár, Karácsonyi teadélután, Farsangi mulattság Mindkét intézményben Alapítvány működik: Váradi óvodában: Micimackó Alapítvány Kerék óvodában Kerekecske Óvodai Alapítvány Gyermekeink számára a szülők igényeinek, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével szervezünk mozgással kapcsolatos tevékenységeket /úszás, néptánc, foci/. Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Szülőket és gyermekeiket! Váradi, Kerék óvoda: április 25. szerda óráig április 26. csütörtök óráig 17

18 A Meseerdő Óvoda Szivárvány Tagóvodája szintén két épületből áll Óbuda központjában, de távol a forgalmas utcák zajától. A Meggyfa utcai épület 3 csoportos, földszintes, téglaépület, amely otthonos, családias hangulatú. A Szél utcai óvoda 5 csoportos, a bölcsődével közös panelépületben az emeleten található. Csoportszobái világosak, tágasak. Mindkét épülethez tornaszoba és jól felszerelt játszóudvar tartozik. Nevelési Programunknak azért adtuk a SZIVÁRVÁNY nevet, mert óvodánk sajátos arculata a sokszínűség, amely a gyerekeinknek kínált változatos, örömteli tevékenységekben, számos, érdekes programban nyilvánul meg. A mozgásfejlesztés fontossága mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a művészet /zene, képzőművészet, irodalom/ személyiségformáló szerepének. A környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása a mindennapos nevelésünk része. Alapvető szándékunk, hogy biztonságos, elfogadó, szeretetteljes, családias légkörben, óvodásaink a szó igazi értelmében gyerekek maradhassanak. Szeretettel várunk minden kisgyereket, remélve, hogy Szüleik velünk együtt úgy gondolják, hogy az óvodáskor alapvető tevékenysége, a kisgyermek életeleme a játék, amely a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben, az emberi együttélés szabályainak elsajátításában. Valamennyi gyermekünk számára biztosítjuk az egyéni fejlődési ütemének megfelelő fejlesztést, tehetségének kibontakozását. Nevelőtestületünk felvállalja a lassabban fejlődő, lemaradó, beilleszkedési nehézséggel, vagy magatartászavarral küzdő, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztését is. Az óvodai élet hétköznapjait számos olyan változatos programmal tesszük színessé, mint a rendszeres állatkerti séta, múzeum- és színházlátogatások, zenészek, előadóművészek vendégszereplése. A szülők igényeit és gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezzük az óvodai nevelésen kívüli tevékenységeket: zeneovi, kézműves szakkör, foci, balett. Felgyorsult élettempójú világunkban óvodánk kiegyensúlyozott, örömteli tevékenységet, belső harmóniát, igényességet kínál az ide járó gyerekeknek. Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket az ismerkedő látogatásra! Szél, Meggyfa óvoda: április 25. szerda óráig április 26. csütörtök óráig Óvodai honlapunk: meseerdoovi.uw.hu Dr Kovács Antalné óvodavezető 18

19 Napraforgó Művészeti Óvoda Tagintézmény: Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais D. u Budapest, Medgyessy F. u. 1. Tel: Tel: Kedves Érdeklődő Szülők! Intézményünk egy törzsóvodából és tagintézményéből áll, két épületben működik. A Napraforgó Művészeti Óvoda Békásmegyeren a hegy felőli oldalon, a lakótelep szélén, az Ó-falu határán található, 7 gyermekcsoporttal működik, vegyes életkorú összetételben, részben osztott formában. A Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda a Medgyessy úti Bölcsőde és Általános Iskola szomszédságában található, ahol 8 gyermekcsoportban történik nevelés, homogén és vegyes összetételben. Csoportszobáink, öltözőink tágasak, világosak, tornaszobáink jól felszereltek, korszerűek. Munkánkat az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elnevezésű pedagógiai program alapján végezzük, a kialakított funkciósarkok használata során a gyermekeknek lehetőségük nyílik: a környezet tevékeny megtapasztalására, a versek, mesék élményszerű befogadására, feldolgozására, zenei alapkészségek kialakítására, dalos játékok, népi hagyományok megismerésére, a festés, rajzolás, mintázás, kézművesség mindennapi gyakorlására. A játékba integrált nevelés mikro csoportos formában történik. A mindennapi tevékenységekről, életünkről, tájékoztató táblák segítségével naprakész információkat adunk a szülőknek. A gyermekekkel kialakított kapcsolatunkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelőmunkát képzett dajkák, logopédus, óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus kolléga is segíti. Az óvoda honlapján - www. napraforgomuvovi.hu - minden dokumentumunk megtalálható, az óvodai élet bemutatása mellett, tekintsék meg, ismerkedjenek meg velünk, a Pedagógiai Programunkkal! Nyitott nap: Napraforgó Művészeti Óvoda április 17.-én, kedden, de: Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda április 17-én, kedden, du: Szülői Tájékoztatók április 6. Hétszínvirág de: tól Szülői Tájékoztatók március 20. és április 5. Napraforgó de: tól Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt! 19 Somodiné Kiss Terézia óvodavezető

20 Pitypang Művészeti Óvoda Budapest, Hunyadi u.10.tel: Th: Budapest, Czetz János u.25.tel: Th: Budapest, Ürömi u. 2.Tel: Th: Gyöngyforrás Óvoda Budapest, Dósa u. 4 Tel: Óvodavezető: Gombos Albertné Honlap címe: Kedves Szülők! Köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek óvodáink iránt. Intézményünk négy épületben működő törzsóvodából és telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik. A Hunyadi utcai törzsóvoda, és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegyfelőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. A Gyöngyforrás Óvoda a Római parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve. A gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten a szülők igényeit figyelembe véve - vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik. Mind a négy óvodában Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozunk. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenek felett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. A COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú működés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk. Hunyadi és Ürömi utcai óvodáink az ELTE TOFK hallgatóinak gyakorlóhelyei. Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelőmunkájukat szakképzett dajkák, logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segítik. Hunyadi - Czetz Ürömi óvodák küldetésnyilatkozata: Mi a Hunyadi Czetz Ürömi utcai óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel. Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva Őket, fejlődjön személyiségük. A családok nevelési elképzeléseit tiszteletbe tartva olyan szülő - nevelő kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú személyiségfejlesztését. 20

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV

ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV BUDAPEST FÔVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL OKTATÁSI OSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott,

Részletesebben

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Arany Óvoda 4 Árnyas Óvoda 6 Bóbita óvoda 8 Gyöngykagyló Óvoda 10 Hársfa Óvoda 12 Mese-vár Óvoda 14 Mézeskalács Óvoda 16 Napraforgó Óvoda

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2012/2013 Hívogató 2012/2013 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest Főváros

Részletesebben

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. 2011 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

2014/2015 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

2014/2015 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL 2014/2015 Hívogató 2014/2015 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült Budapest

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM B E V E Z E T É S... 5 1. HELYZETKÉP... 6 2 1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 6 1.2. AZ EGYESÍTETT ÓVODA BEMUTATÁSA...

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 TARTALOMJEGYZÉK Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 2. Óvodánk jellemzői 5 2.1. Óvodánk személyi feltételei 5 2.2. Tárgyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

BECSENGETÉS. Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa. Dunaharaszti, 2011.

BECSENGETÉS. Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa. Dunaharaszti, 2011. BECSENGETÉS Dunaharaszti Város Önkormányzatának óvoda- és iskolaválasztást segítő tájékoztató kiadványa 2011 Dunaharaszti, 2011. március 1 Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy 2011-ben is kézbe vehetik

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail: Tel: 68/412-916 1 Tel: 68/412-916 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 4 PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 6 ÓVODA ADATAI... 8 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 10 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 11 J Ö V Ő K É P

Részletesebben