2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa"

Átírás

1 I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2 TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzati Óvodák Almáskert Óvoda Szérűskert u.37. Telephely: Gázgyári lakótelepi Óvoda Gázgyári lakótelep Tagintézmény: Óbudai Csicsergő Óvoda Szérűskert u.41. Ágoston Művészeti Óvoda Ágoston u. 2/a Telephely Váradi u. 15/a Tagintézmény: Kastély Óvoda Bécsi út 236. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u. 1. Telephely Víziorgona u.1. Tagintézmény: Vízi Óvoda Víziorgona u.2. Tagintézmény: Cseppke Óvoda Bárczi Géza u oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal Gyermekvilág Óvoda Vitorla u oldal Telephelyei: Kanóc u.3. Arató Emil tér 2. Gyermeksziget Montessori Óvoda Tagintézmény: Mosolygó Óvoda Hétpettyes Óvoda Tagintézmény: Szín Kör Játék Óvoda Telephely: Meseerdő Óvoda Telephely: Tagintézmény: Szivárvány Óvoda Telephely: Napraforgó Művészeti Óvoda Tagintézmény: Hétszínvirág Művészeti Óvoda Pitypang Művészeti Óvoda Telephelyei: Telephely: Gyöngyforrás Óvoda Százszorszép Óvoda Telephely: Vackor Óvoda Tagintézmény: Mókus Óvoda Zipernowsky Károly u.2. Kelta u. 8. Harrer Pál u. 7. Solymár u Törzs u.2. Váradi u Kerék u Szél u Meggyfa u. 14. Pais Dezső u.2. Medgyessy Ferenc u.1. Hunyadi u Czetz János u.25.; Ürömi u.2. Dósa u. 4. Reménység u.6. Tégla u Árpádfejedelem u. 60. Mókus u oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal Magán, Egyházi, Alapítványi Óvodák Katica Óvoda Vasút sor 19. Kis Katica Óvoda Ráby Mátyás u. 37/b 26. oldal Kisközösség Alapítvány Óvoda Emőd u oldal Mustármag Keresztény Óvoda Ezüsthegy u oldal Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u oldal Színek Világa Alapítvány Óvoda Jablonka út 126/B 30. oldal Törpike Óvoda Czetz János u oldal Rizspalánta Óvoda Kinizsi u oldal Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Fényes Adolf u oldal Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda Kapaszkodó u oldal Óvodák körzetei 35. oldal 2

3 Az óvodai felvételekről A Közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A Kt. 65. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Kt.24. (1)) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. A Kt. 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Kt. 14. (2) b. pont, 24 (3)). Mit kell tudni az óvodai felvételekről? Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Kt. 65. (1)). Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15., Kt. 65. (2)). A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is- együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette(1952. évi IV. törvény 72/b. ) A jelentkezés időpontja: május A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Kt.110. (2)). A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik. Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda. 3

4 Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő önkormányzati óvodák: III. ker. Bárczi Géza u. 1. III. ker. Bécsi út 236. VI. ker. Városligeti fasor 28. VII. ker. Rózsák tere 6-7. Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium VII. ker. Rózsa u. 5 XI. ker. Kecskeméti u Kelenvölgyi Óvoda XI. ker. Gazdagréti tér 2/a Gazdagréti Szivárvány Óvoda XII. ker. Normafa u XIII. ker. Lomb u Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. XIV. ker. Kántorné sétány 1-3. Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium XVII. ker. Újlak u Csillagszem Óvoda XVIII. ker. Építő u. 5. Kossuth u XVIII. ker. Vándor S. u. 7 XVIII. ker. Csolt u. 4 XX. ker. Baross u. 79. XXI. ker. Árpád u. 2. XXIII. ker. Szitás u. 99. XXIII. ker. Templom u. 10. (német) (német) (német) (szerb) (szerb) (német) (német) (német) (szlovák) (német) (horvát) (német) (német) (német) (német) (német) (német) (német) (német) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Kt. 65. (2)). Az óvodavezető a felvételek lezárásáról - hirdetmény és határozat formájában - értesíti a szülőket június 8-ig. Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. (2)). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával öt munkanapon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. Az első óvodai foglalkozási nap: A tanév - nevelési év első napja: szeptember 3. (hétfő) Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is február 01. A Kerületi Önkormányzatokkal egyeztetve Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 4

5 BEVEZETŐ Az óvoda a közoktatási rendszer része, első lépcsőfoka. Működését a Köznevelési Törvény szabályozza. Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata 32 épületben 11 óvodát tart fenn, ami azt jelenti, hogy óvodák-épületek egy vezetés alatt- tagintézményekkel is rendelkeznek. Óvodáinkban családias, derűs légkörben folyik a nevelés, változatos tevékenységeket nyújtva az óvodás korosztály számára, melyek a gyermekek harmonikus fejlődését biztosítják. Kiemelt szerepet kap minden intézményben a JÁTÉK, mint a gyermek legfőbb tevékenysége, mely által megvalósítható a tervezett, szervezett, differenciált személyiségfejlesztés. Az óvodapedagógus a nevelőmunka során, a családokkal együttműködve, annak nevelési elveit tiszteletben tartva, azt kiegészítve felelős azért, hogy az óvodában töltött 3-4 év alatt megalapozza az iskolai tanulás zökkenőmentes megkezdését. Az óvodapedagógusok főiskolát végzett szakemberek, pedagógiai - pszichológiai felkészültségük és gyermekszeretetük, tudatos nevelőmunkájuk hozzájárul a kisgyermekek fejlődéséhez. Az óvodák saját vagy választott nevelési programmal dolgoznak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározottak alapján. Ennek értelmében az óvoda alapfunkciója az óvó-védő, személyiségfejlesztő funkció. Minden gyermek külön egyéniség, ennek figyelembevételével az óvodai nevelést úgy szervezik, hogy az egyéni-, differenciált bánásmód érvényesüljön, minden gyermek a saját ütemében fejlődhessen. Ennek érdekében szükség esetén külső szakmai segítséget is igénybe vesznek az óvodák. (Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus) Az óvodába lépés nemcsak a kisgyermek számára jelent változást, hanem a család egészének is. Az eddig többé-kevésbé nyitott egység bővül. Bővül a fejlesztésben aktívan résztvevő szakemberekkel, eddig ismeretlen felnőttekkel, játszótársakkal. Így egyre többen kerülnek kapcsolatba Önökkel, nyernek betekintés nevelési módszereikbe, családi szokásaikba. Már az első találkozásokkor felmerülő kérdés a külön szolgáltatás : az úszás, tánc, sport, zene stb. Meggyőződésünk, hogy az óvodát kezdő kisgyermeknek nincs szüksége semmilyen külön foglalkozásra. Számára épp elégséges új inger veszi őt körül. Nagyobb életkorban 5-6- évesen már szóba jöhet egy délutáni külön elfoglaltság, amelyre szerencsés esetben a szülő kíséri el gyermekét. Óvodáink általában 6-18 óráig tartanak nyitva. Ez azonban nem jelenti a nyitvatartási időbeli feltétlen jelenlét szükségességét. A gyermekek is elfáradnak a napi teendők során, számukra is a pihenést, megnyugvást jelentő élmény az otthoni, biztonságos környezetben és a szerettei körében való tartózkodás. 5

6 A 3 év körüli gyermek jellemzői: Az óvodáskorú gyermek érzelmein keresztül látja a világot. Elsődleges tevékenysége a játék. Élénk fantázia és a mese szeretete jellemzi. bizonyos ideig félelem nélkül képes elválni szüleitől, szívesen játszik társai közelében, önállósulási törekvés jellemzi, társak iránti igénye kialakul, képes kis segítséggel önállóan étkezni, próbál kis segítséggel öltözni, szobatiszta, kommunikációra képes A választás ajánlott szempontjai: 1. Kísérjék figyelemmel a főjegyző által kiadott óvodai beiratkozásokra vonatkozó hirdetményt. 2. Érdemes meggyőződni az óvoda adottságairól, légköréről. 3. Az óvoda pedagógiai programjának megismerése, mely tartalmazza: az óvodai nevelőtestület nevelésfilozófiáját, az óvoda fő nevelési célkitűzéseit, a csoportok szervezésének elvét, a napi- és heti rendet, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formáit. 4. Fontos szempont, hogy az óvoda milyen messze van a lakóhelytől. A lakóhelyhez közeli óvodáknak a gyermek szempontjából sok előnye van. Elkerülhető a fárasztó utazás, a baráti kapcsolatok óvodán kívül is ápolhatók, ismerős gyermekekkel kerülhet egy iskolába. Először az óvodában: A gyermekek többsége 3 éves korától vágyik arra, hogy közösségben, azonos életkorú társai között lehessen. Minden kisgyermek és a szülők számára is izgalmas napokat, heteket jelentenek a kezdetek. Könnyebben válnak el szüleiktől, akik a bölcsődében már közösségbe jártak, mint azok a gyermekek, akik otthonról érkeznek. A zökkenőmentes beilleszkedés érdekében a fokozatos beszoktatás lehetőségét több óvoda felkínálja a családnak. A szeretetteljes nevelői magatartás, gondoskodó, biztonságot adó légkör biztosíték arra, hogy a gyermek jól érezze magát az óvodában, megtanuljon együttműködni társaival, és személyisége megfelelően fejlődhessen. A következő oldalakon megismerhetik az óvodák rövidített nevelési programját, az óvodák adottságait. Kívánjuk, hogy a megfelelő választást követően biztonságban tudva gyermeküket kellemes és hasznos 3-4 évet töltsenek el az óvodában. Kiss Anita Dr. Remzsőné Piti Kata óvodai szaktanácsadók 6

7 ALMÁSKERT ÓVODA Intézményünk 3 épületben működik. Intézményvezető: Kiss Róbertné Székhely: Almáskert Óvoda 1033 Bp., Szérűskert u Tagóvoda: Óbudai Csicsergő Óvoda 1033 Bp., Szérűskert u csicsergok.gportal.hu Telephely: Gázgyár lakótelepi Óvoda 1031 Bp., Gázgyár lakótelep honlap készítése folyamatban van Az Almáskert Óvoda 5, a Gázgyár Óvoda 4, a Csicsergő Óvoda 7 vegyes csoportban neveli és fejleszti az óvodás gyermekeket. Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelő munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Almáskert és az Óbudai Csicsergő Óvoda nevelőtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakának nappali és esti gyakorlati képzését. A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: Az Almáskert, az Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja. Programunkat úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe és a természetet behozzuk a csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szervezünk gyermekeink számára, az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja. Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a folyamatos napirendet gyermekeink számára. Óvodánk nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek az óvoda nevelésébe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik. Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelőadásokat szervezünk, és igény szerint játékos gyermektornát, zene ovit, néptáncot, nyelvtanulást, úszást, focit biztosítunk. Várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket az alábbi programokra: Almáskert Óvoda: o játszó délelőtt: április óráig; o ötórai tea: április órától. Óbudai Csicsergő Óvoda: o nyitott hét, bemutató szülőknek: április óráig, o játszó délután: április óráig. Gázgyár lakótelepi Óvoda: o játszó délelőtt: április óráig 7

8 Ágoston Művészeti Óvoda 1032 Budapest, Ágoston u. 2/A Tel.: ;Fax: Telephely:Váradi u. 15/a,Tel.: Tisztelt érdeklődő Szülők! Az Ágoston óvoda 35. éve fogadja a kerület gyermekeit től telephellyel bővültünk, mely 4 csoport befogadására alkalmas szeptembertől már 11 csoporttal működünk. Az itt dolgozók mindig arra törekedtek, hogy környezetünk és nevelési elveink a ránk bízott gyermekek maximális fejlődését biztosítsák. Munkánkat meghatározza helyi nevelési programunk (adaptált), melynek címe: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel. Elvünk, hogy a játék, mely a gyermek legkedvesebb tevékenysége, minden időben és helyzetben felhasználható képességek kibontakoztatására, az érzelem, az értelem, az akarat megnyilvánulására, formálására tegyék őket alkalmassá. Játéktevékenységeinkhez, programunk szellemében kuckókat alakítottunk ki a különféle fejlesztési területekhez (ének, irodalom, ábrázolás, környezet), ahol mikro csoportos kezdeményezés formájában egyéni bánásmódra, fejlesztésre nyílik lehetőség. Fokozottan hangsúlyos a zene szerepe a mindennapi óvodai életünkben, érkezéskor halk zene fogadja az érkezőt. A délelőtti programok lezárásaként minden nap mesélünk gyermekeinknek, a meséket különféle módon feldolgozzuk (bábozás, dramatizálás ). Az együttjátszás nagy örömet jelent a gyermeknek, melyet kellő elismerés sok dicsérő, bátorító szó kísér. A külső világ megismerése érdekében mikro csoportos séták keretében ismerkedhetnek tágabb-szűkebb környezetünkkel, így kérdéseikre azonnal választ kaphatnak (kis létszám!) Folyamatosan megújuló OVI galériánk és állandó néprajzi kiállításunk van, mely erősíti szándékunkat, hogy gyermekeink az esztétikus élmények, a művészetek befogadására fogékonnyá váljanak. Az összetartozás érzését erősítik a közösen szervezett és hagyományossá vált programjaink: szüretelés, játszóházak, állatkerti látogatások, kirándulások, nagyok búcsúztatója, gyermekhét rendezvények és az óvodai ünnepek: Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Majális. Helyi és tárgyi adottságaink jónak mondhatók. Nagy udvarunk van a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére. A 2006-ban létrejött alapítvány elsősorban az udvar fejlesztését tűzte ki célul. Homokozó, csúszda, mászóka, hinta, labdázási lehetőség, jó idő esetén fürdőzés, zuhanyozás és manuális tevékenységek teszik gazdaggá a napi programunkat. Nagy fedett teraszunk lehetőséget biztosít mozgásos tevékenységekre, körjátékokra, rajzolásra esős időben is. Egyik büszkeségünk a jól felszerelt tornaszoba, mely helyet ad a kötelező testnevelés foglalkozásoknak, és a délutáni, választható szolgáltatásainknak, mint pl. torna, foci. Az új épületünk is rendelkezik tornaszobával. Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikus bútorzattal vannak berendezve. A szobákban lévő galériák nagyobb teret biztosítanak (Ágoston) a szerepjátékok kibontakoztatáshoz. Az új épületrész berendezésére is nagy gondot fordítottunk. Szülői segítséggel kitekerhető napellenző roló védi a kicsiket a nyári melegben. Nevelőmunkánkat helyben fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus és szakképzett dajkák segítik. Főleg mozgással kapcsolatos fakultatív programokkal egészítjük ki tevékenységi körünket, melyek szervezésére csak a délutáni órákban van lehetőség. A szülők óvodaválasztását segítő nyílt napokat szervezünk: án az Ágoston utcai épületben, án az Váradi u. épületben délelőtt h között. Részletes tájékoztató az óvoda ajtajára lesz kifüggesztve! 8

9 Ágoston Művészeti Óvoda Tagintézmény: Kastély Óvoda 1037 Budapest, Bécsi út 236. Tel.:/Fax.: hu KASTÉLY ÓVODÁNK 2008-tól az Ágoston Óvoda tagintézménye. Az óvoda zöldövezeti villaépületben működik. Csoportjainkban stabil, évek óta együtt dolgozó nevelőtestülettel fogadjuk gyermekeinket. A gyümölcsfákkal, örökzöldekkel teli kertünk és sportpályánk maximálisan kielégíti gyermekeink mozgásigényét. Környezetünk szeretetére, védelmére neveljük óvodásainkat tudatos nevelőmunkával. Óvodai nevelőprogramunk: ÉN-TE-Ő-MI személyközpontú program. (Rogers szemléletű nevelési program) Ezen kívül Német nemzetiségi program Amire építünk: o az érzelmi és szociális biztonság megteremtése, o a családi nevelés, partnerközpontúság, o egyéni képesség és készségfejlesztés, o a meg tudom csinálni sikerélmény erősítése, o felzárkóztatás a hátrányok leküzdésében esélyteremtés minden óvodásunk számára, o tehetséggondozás a személyes partnerség ösztönzésével Hagyományaink: o Szüreti mulatság, o Télapó várás, Karácsony, o Márton-napi megemlékezés, o Farsangi kisze-báb égetés, o Húsvéti tojásfestés o Majális-gyereknap Német nemzetiségi nevelés célja: o A német identitás ápolása, a nemzetiségi nyelv kultúrájának megismerése. o Biztosítani szeretnénk ezt a lehetőséget minél szélesebb körben. Egyedi sajátosságunk: jelenleg három csoportban működik kétnyelvű német nemzetiségi nevelés. A 2012 évben korlátozott számban tudjuk csak megoldani a felvételt. Pedagógiai módszer és eszköztárunk a nevelői személyes példaadásra és hitelességre épül. A gyermek egyéni személyes érdekét tartjuk fontosnak. Nevelési szemléletünk harmóniára törekvő és összehangolt a családi neveléssel. A környezetünkben élőknek tradicionális nevelési értékrendünk és módszereink elfogadottsága a garancia. Sokat kirándulunk és színes egyedi programokkal (táncház, bábelőadás) tarkítjuk mindennapjainkat. Az évkörhöz és ünnepkörhöz kapcsolódó közös programokat szervezünk a szülőkkel, óvodán belül és kívül, erősítjük ezzel összetartozásunkat. Egyéb szolgáltatásaink: logopédus, és pszichológus kolléga segíti munkánkat. A fejlesztőpedagógiai munka egyénre szabottan történik, képzett óvodapedagógusaink segítségével. Fakultatív programokra van lehetőség a délutáni órákban megfelelő számú jelentkező esetén (zene-ovi, angol, úszás, judo, furulya). Óvodaválasztást segítő nyílt napunkat én tartjuk ¼ 11-től ½ 12-ig. Részletes tájékoztatót az óvodai hirdető tábláján fogunk elhelyezni. Kívánjuk, hogy jól döntsenek, várjuk szeretettel! Szalontai Edit óvodavezető 9

10 Óbudai Mesevilág Óvoda Bp. Bárczi Géza u. 1.Tel/fax: Tagintézmény: Cseppke Óvoda Bp. Bárczi Géza u. 2. Tel Tagintézmény: Vízi Óvoda Bp. Víziorgona u. 2. Tel/fax: Telephely: Bp. Víziorgona u. 1. Tel OM azonosító: Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük óvodás életkorba lépett. Nehéz döntés előtt állnak, hiszen gyermeküknek a legideálisabb, a legbiztonságosabb, a legjobb helyet szeretnék biztosítani óvodás éveire. Döntésüket szeretnénk megkönnyíteni óvodai bemutatkozásunkkal. Az Óbudai Mesevilág Óvoda Békásmegyer hegy felőli oldalának közepén és déli részén helyezkedik el, s 4 intézményegységből áll. Székhelye a Bárczi Géza utca 1. szám alatt található épület, melyben 8 tágas csoportszoba és több egyéni és mikrocsoportos fejlesztésre alkalmas helyiség található. A Bárczi Géza utca 2/A. szám alatt található az újonnan épült, korszerűen felszerelt 6 világos, tágas csoportszobával működő Cseppke Tagóvoda, melynek nagy előnye hatalmas tornaterme, ahol a gyermekek kielégíthetik mindennapi mozgásigényüket. A Viziorgona utca 2. szám alatt található óvodánk másik tagintézménye a Vizi Tagóvoda, mely 9 csoportszobában látja el az oda járó gyermekeket. E mellett több, jól felszerelt kisebb helyiség biztosítja a speciális foglalkozások megtartásához szükséges helyet. Az óvoda nagy előnye, hogy tornaszobával is rendelkezik, melynek felszereltsége minden tekintetben biztosítja az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlődésének elősegítését. Kerületünk óvodái közül itt szolgáltatásként sószoba áll a gyermekek és a szülők rendelkezésére. A Viziorgona u. 1. szám alatti telephelyünkön 2 csoportban látjuk el az odajáró gyermekeket, akik az udvari lehetőségeken kívül nagyméretű tornaszobában elégíthetik ki mozgásigényüket. Az óvodák udvarain a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő eszközök biztosítottak, játszószerei alkalmasak a tartalmas udvari élet kialakítására. Megfelelő nagyságú árnyékos terület van mind a 4 udvaron. Az óvoda mind a 4 épületében óvodapedagógusaink több éves tapasztalattal, elhivatottsággal, s az óvónői végzettségük mellett számos speciális szakterületen további képzettséggel is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik. Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés, a játékba ágyazott tanulás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alapjainak lerakására, a kommunikációs készség, az anyanyelvi nevelés fejlesztésére. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és az erkölcsi nevelés. 10

11 Óvodai nevelésünk fő célja az egészséges, természetbarát, harmonikus személyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés komplex folyamatában, melynek során a éves gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, változatos módszerek komplex alkalmazásával az általános iskolai tanulásra alkalmassá tegyük. Óvodánk mind a 4 épületében korlátozott számban fogad enyhe értelmi, testi érzékszervi vagy más fogyatékkal élő gyermekeket, kiemelt szinten látja el a beszéd, hallás, látás sérülteket, felvállalva integrált fejlesztésüket, iskolára való alkalmassá tételüket. Nagy hangsúlyt fordítunk a tanulás- és magatartási zavarok megelőzésére, kezelésére, az esetleges problémák korai kiszűrésére, preventív foglalkozások megszervezésével a kudarcmentes iskolakezdés elősegítésére, megalapozására. Kiegészítő pedagógiai programként a Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévő székhely óvodában megfelelő létszámú érdeklődő esetén német nemzetiségű csoportot is indítunk a 2012/13-as nevelési évben. Óvodánk csoportszervezési elve: a közel azonos életkorú gyermekek azonos korosztályú (kis középső nagy) csoportokba történő besorolása. Így óvodánk többnyire homogén csoportokkal működik mind a 4 épületben. Ez többnyire az óvodánkat igénybe vevő szülők kérése, valamint a Helyi Nevelési Programjaink magas színvonalú megvalósítása, és a csoportok által szervezett egyéb programok sokrétűsége miatt is szükségszerű. Maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára a különböző közös programok: mese és bábelőadások, színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, óvodai rendezvények, Vízi majális, gyermeknap, farsang, sport nap, táborok stb. A tevékenységek szervezésére a csoportok, illetve az egyén fejlettségének figyelembe vételével kerül sor. Az óvodai csoportok egyéb programjait a szülői és a gyermeki igények, valamint az életkori sajátosságok figyelembe vételével szervezzük. Külön szolgáltatásainkat (a szülők igénye alapján szervezett délutáni tanfolyamokat, ovi foci, kosár suli, néptánc, úszás, tartásjavító torna, judo) a fentiek figyelembevételével önköltséges formában szervezzük délutánonként, 16 óra után. Nyílt napjaink időpontjáról tájékozódhatnak az óvodák bejárati ajtaján, illetve telefonon az érintett épületeinkben. Gólyáné Kaszás Erzsébet óvodavezető 11

12 Gyermekvilág Óvoda Budapest, Vitorla u , Budapest, Kanóc u , Budapest, Arató. tér , Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el. A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a Hév megállótól közelíthető meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a Nánási útnál található, harmadik telephelyünk a Máltai Játszótér mellett, az Arató Emil téren került kialakításra. Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkező, hasonló berendezésű, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt szobákban, és gondozott kertekben játszhatnak, levegőzhetnek a gyerekek. Pedagógusaink több éves tapasztalattal, és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvónők munkáját logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológusok segítik. A csoportokat általában életkor szerint szervezzük, melyekben 1-2 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is vállaljuk. Az óvoda életéről, és a gyermekek fejlődéséről évente 1-2 alkalommal, értekezleteken, és a fogadóórákon tájékoztatást adunk. Nevelőtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását, és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak. A hagyományos és környezetvédelmi ünnepekre, a jeles napokra a gyermekekkel 2-3 héten át készülünk. Augusztus végén az Óvodanyitogató, lakótelepi programmal kezdjük az évet, utána az Állatok világnapját ünnepeljük, majd egy pénteki délutánra az apukákat várjuk vendégségbe. Decemberben meglátogat minket a Mikulás, közkedvelt a Luca-napi táncházunk, advent alatt pedig az otthoni karácsonyra készítjük fel a gyermekeket. Farsangra az óvodában, a gyerekekkel készítjük a jelmezeket. Tavasszal nemzeti ünnepünket, a víz és a föld napját ünnepeljük, húsvéti játszóházat szervezünk. Május elején nyílt délelőttön köszöntjük az édesanyákat, azután többször hajóval, busszal kirándulunk. Az ünnepi készülődésen kívül számos egyéb témát is feldolgozunk, sokat mozgunk, énekelünk, mesélünk, és alkotunk. Pedagógusainkkal megismerkedni május 2-4-ig, csak az előjegyzés ideje alatt lehet. Szülői értekezletet júniusban, az új, felvételt nyert gyermekek szüleinek tartunk. Pedagógiai programunk, házirendünk a oldalon olvasható. Az óvodai felvételhez a jelentkezés május 2-4-ig, minden nap 8-16 óráig a VITORLA utcai épületében lesz. Barabásné Murgács Kinga óvodavezető 12

13 Gyermeksziget Montessori Óvoda Székhely:1039 Bp. Zipernowsky u. 2. Tagintézmény: Mosolygó Óvoda Bp. Kelta utca 8. tel.: , Honlap: Óvodavezető: Stefán Mariann Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: 2012.április 4-én Óvodánk Budapest határán, Békásmegyeren a Duna felöli oldalon található. Intézményünk 6 csoporttal működik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol folyamatosan bővítjük a mozgásfejlődést, szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását. Óvodánk 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével működik, melynek módszereit Programunk alapján mindkét intézményben nevelési gyakorlatban alkalmazzák a pedagógusok. A gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, nincsenek korcsoportok szerint elkülönítve, természetessé válik, hogy a nagyobbak segítik a kisebbeket. A vegyes csoport tapasztalataink szerint hatékonyabban segíti a gyermekek szocializálódását. Csoportjainkban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is biztosítjuk. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus segíti. Célunk: harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítőkész, egészségesen élő gyermek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben. Nevelési alapelvünk a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő óvodai életben a játékot tartjuk elsődlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül az egészséges és sérült gyermek nevelése nem lehet teljes. Feladataink: érzelmi biztonság és szociális készség kialakítása, a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, szabadon tevékenykedjen, kommunikáljon, egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása, képességfejlesztés, az érzékelés különböző tapasztalatain keresztül, értelmi nevelés a fejlesztés megvalósítása, differenciálás. SEGÍTS NEKEM HOGY MAGAM CSINÁLHASSAM! (Maria Montessori) A gyermeki aktivitás feltétele a szabad mozgás, változatos tevékenység, fontos a köré felépített környezet, melyben-legjobban érvényesül a gyermek szabadsága. Montessori egyik alapvető elve: Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége. A nevelés többi területére is nagy hangsúlyt fektetünk, a napirendbe beépítve, énekelünk, verselünk, mesét mondunk, bábozunk, számolunk, festünk stb. Hagyományaink az évszakhoz kapcsolódó ünnepek, az őszi Kölyök Nap, valamint május végén az Iskolások napja és a Majális. Munkánkat támogatja a Békásmegyeri Montessori Alapítvány, köszönjük segítségét. 13

14 Tagintézmény: Mosolygó Óvoda 1039 Bp. Kelta u. 8. Tagintézmény vezető: Molnár Ildikó tel.: , Várjuk az Önök és gyermekük látogatását: 2012.április 4-én Az 1979-ben megnyitott óvodánk Békásmegyeren ideális környezetben található, hiszen közelünkben folyik a Duna, közel a hegyvidék. Idén már 9 csoportban várjuk a gyermekeket. Tágas, világos csoportszobáinkat, tornatermünket folyamatosan szépítjük. Programunk szemléletéhez híven zömében természetes anyagokkal dekorálunk. A termekben kialakított terek lehetőséget adnak a különböző tevékenységi formák egyidejű megvalósítására. Az óvoda mozgásos játékra, sporttevékenységekre, napfürdőzésre, homokozásra alkalmas udvarral rendelkezik. Sövénnyel elkerített mászó kert, beszélgető sarkok, babaházak, libikókák, csúszdák állnak a gyermekek rendelkezésére. Programunk kiegészítéseként igyekszünk minél többször elvinni óvodásainkat maradandó élményt nyújtó kirándulásokra, múzeumlátogatásokra, gyermek színházi előadásokra. További célunk: A környező világ megismertetésére, annak minél szemléletesebb bemutatására, az egészséges életmód szokásainak kialakítására nevelés, melyhez alkalmazzuk a drámapedagógia módszerét. Pedagógusaink a környezetet szerető, kreatív emberek, akik szeretnek játszani, gyermeki szemmel látni, és gyermeki szívvel érezni. Az értelmi fejlesztésben a tapasztalni, megismerni elvet valljuk. A tevékenységek meghatározója mindig a gyerekek belső érzelmi motiváltsága. Keresem minden gyerek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen. /Janus Korczak/ Éppen ezért igyekszünk minél jobban, mindenre kiterjedően megismerni a gyermeket, megteremteni érzelmi biztonságát és tiszteletben tartani egyéni fejlődési ütemét, személyiségét. Közös munkadélutánokat, kertszépítő napokat, előadásokat szervezünk a szülőket érdeklő témákról. Hagyományaink: Márton - napi táncház, este lampionos felvonulás, Farsang, ÖKO napok, Majális. Munkánkat támogatja a Mosolygó Óvodáért Alapítvány, köszönjük segítségüket! Stefán Mariann óvodavezető 14

15 HÉTPETTYES ÓVODA/SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA SZÉKHELY: Budapest Harrer Pál u. 7 Tel. : ; Óvodavezető: Ferenczné Gulyás Ilona tagintézmény vezető: Besskó Istvánné A székhely, illetve a tagintézmény től működik együtt, három épületben kilenc+négy+négy csoporttal. Közös, -de a módszerek tekintetében kissé eltérő helyi pedagógiai programmal dolgozunk. Legfontosabb számunkra az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetünket, változatos lehetőségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlődhessenek. Gondoskodunk arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre válasz kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelődjenek. A Hétpettyes Óvoda a Duna partjához közel jó levegőjű, részben gumitéglás biztonságos udvarral, tágas, világos, hangulatos, barátságos csoportszobákkal, nagy tornateremmel várja a gyermekeket. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú harmonikus fejlesztésén belül, a kreativitás, alkotókészség kibontakoztatása, a tehetséggondozás, környezettudatos nevelés. Tevékenységeink céljaink megvalósítása érdekében: Felmérjük gyermekeink meglévő és fejlesztendő képességeit, a szülőkkel együttműködve valósítjuk meg egyéni fejlesztési terveinket. Fejlesztő pedagógus is segíti a munkánkat. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élő - és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Minden nap szabad teret adunk a gyermekeknek az alkotó játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a játékba építetten szervezzük.(mozgás, vers-mese, rajzolás, mintázás, ének zene, belső világunk megismerése, külső világ tevékeny megismerése). Valljuk: A játék az az eszköz, amely legalkalmasabb az érzelmek, akarat kifejezésére, a szociális magatartás szabályainak elsajátítására, a világ megismerésére Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére, önbizalmuk fejlesztésére döntéshozó- stressz-kezelő játékok segítségével (saját játékgyűjteménnyel rendelkezünk). Az igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, hogy értően védjék életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel, és gyakoroljanak kézműves technikákat: agyagozás, szövés. Többféle technika alkalmazására adunk lehetőséget egy-egy alkotásban, az elkészült eszközök játékban való felhasználása is a célunk. Tudatosan vásároljuk játékeszközeinket, melyek alkalmasak a részképesség zavarok korrigálására is. Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek: gyógytestnevelés, fejlesztő pedagógia, népi játszóház vezetői, bátorító pedagógia, új módszerek a vizuális nevelés terén, önismereti-énkép korrekciós képzés, tehetséggondozás. Büszkék vagyunk tehetségfejlesztő tevékenységünkre, EU-s pályázati lehetőséget kihasználva végeztük és végezzük ez irányú tevékenységünket. Sok közös programot szervezünk a szülőkkel, többek között: karácsonyi, húsvéti játszódélután, tavaszi sportnap, kirándulások. Nyílt napok, amikor a leendő óvodások és szüleik betekintést nyerhetnek az óvoda életébe: március szülők számára ismerkedés a kiscsoportos óvodapedagógusokkal délelőtt 9órától Április 03-án délelőtt közös játék az udvaron a gyerekek és az óvodások közösen 15

16 Szín-Kör-Játék Óvoda tagóvoda 1032 Bp. Solymár u ; Telefon: BP. Törzs u Kedves Szülők! Várjuk az Önök látogatását: március 26-án hétfőn a Solymár u sz. alatti épületben. 9 órától óráig március 27-én kedden a Törzs u. 2 sz. alatti épületben. 9 órától óráig Rövid tájékoztatót tartunk programunkról, majd megtekinthetik az óvodát. Óvodánkról tájékozódhatnak a honlapunkon is március 28-án mindkét épületbe várjuk a gyerekeket is szüleikkel ½ 10-től-11 óráig közös játékra, beszélgetésre. Mindkét épületben négy-négy csoport üzemel, nagy területű udvarokkal. A Solymár utcai épületben jól felszerelt tornaszoba van, mind a két óvoda gyermekei számára. Óvodánk szervezettsége, szabályozottsága a gyermekek mindenek felett álló érdekeit képviseli. Picassóval egyetértve valljuk, hogy minden gyermek művész. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően megismerkedhetnek a különböző művészetekkel: zene, tánc, film, előadó művészet, bábművészet, képzőművészet, népi kézművesség. Szeretnénk, ha óvodánkba járó gyermekek jól éreznék magukat, - vidámak, kíváncsiak, tevékenyek, nyitottak lennének. Az esztétikum, a művészetek különböző formái magasabb érzelmi intelligenciát alakítanának ki bennük. Gátlásaik, szorongásaik feloldódnának. A világ megismerésében érdeklődően, aktívan részt vennének Én képük alakulása pozitív dominanciával valósulna meg. Megismernék önmaguk- és társaik értékeit. Sikereket érnének el: az önkifejezésben, az alkotásban, társas kapcsolataikban, kommunikációjuk kialakulásában, kiszélesítésében. A gyerekek minden nap sokat játszanak, a tevékenységek is játékos formában zajlanak (ének-énekes játékok, mozgás- mozgásos játékok külső világ megismerése, mese-vers, rajz, mintázás). A gyerekek naponta hallgatnak zenét, mesét, minden nap játszanak drámajátékot és tornáznak. A középső- és nagycsoportosok Madarász ovi foglalkozáson vesznek részt (madárgyűrűzés, sirályetetés), színházlátogatás keretében báb- és színi előadásokat tekintenek meg minden hónapban. Helyi programunk címe: Egészség Szépség - Harmónia A testi-lelki egészség kialakítása, megtartása a művészeti nevelés sajátos eszközeivel, a drámapedagógia, drámajáték módszerének hangsúlyozásával. Célunk: a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásában a művészeti nevelés alkalmazása. Szeretnénk elérni, hogy kötődjenek különböző művészetekhez, általukvelük mindig megtalálják a helyes utat, a segítséget, a megoldást, az örömöt, a sikert óvodás korban és további életük során. A játék elsődlegességével, a drámajátékot kiemelt módszerként alkalmazva a 3-7 éves gyermekfejlődés-lélektani kritériumaira építve, életkori sajátosságainak figyelembevételével határoztuk meg feladatainkat, melynek eredménye a gyermeki személyiség dinamikus fejlődése. Tanfolyamaink: furulyatanítás, úszás a Darnyi Tamás úszóoktatás keretében, Mackó kosárovi. SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ÓVODÁSAINKAT ÉS SZÜLEIKET! 16

17 Kedves érdeklődő Szülők! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Meseerdő Óvoda Székhely: : 1035 Budapest Váradi u : Tel: , Fax: Telephely: : 1035 Budapest Kerék u : Tel: , Fax: Szivárvány tagóvoda: : 1035 Budapest Szél u : Tel: , Fax: Telephely: : 1033 Budapest Meggyfa u. 14. : Tel: Óvodavezető: Dr. Kovács Antalné Tagóvodavezető: Érchegyiné Futó Csilla A Meseerdő Óvoda négy épülete összesen 16 csoportban fogadja a környék 3-7 éves korú gyermekeit. A Meseerdő Óvoda két intézménye: Váradi u és Kerék u lakótelepi környezetben, panelházak között található. Fás, bokros, virágos udvarukkal üde színfoltként jelennek meg. Az épületeink központi helyen, de kevésbé forgalmas környezetben helyezkednek el. A Váradi óvoda legegyszerűbben a Vörösvári útról, a Kerék óvoda a Szentendrei útról közelíthető meg. Mindkét óvoda négy-négy csoporttal működik. A csoportszobák kialakításánál, berendezésénél figyeltünk arra, hogy azok több funkció kielégítésére is alkalmasak legyenek. Az elmúlt évek során külön fejlesztőszobákat alakítottunk ki. Pedagógiai Programunk a játékos környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására, az egészséges életmód népszerűsítésére, a játékba integrált tanulás lehetőségeinek kiaknázására helyezi a hangsúlyt. Célunk, hogy óvodásaink szeretetteljes, harmonikus, élmény gazdag, vidám környezetben töltsék mindennapjaikat. Nyitottak vagyunk a szülői ház felé, igényeljük segítségüket, támogatásukat. Intézményeinkben hivatása iránt elkötelezett, magas szintű szakmai munkát végző óvodapedagógusi kollektíva, és alkalmazotti közösség dolgozik. Munkánkat fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segíti. Változatos programokat szervezünk a hozzánk járó gyermekek számára: színház-, múzeumlátogatás, bábelőadás. Nagy gondot fordítunk ünnepeink és jeles napjaink megünneplésére. Kirándulásokkal, kulturális programokkal tesszük még emlékezetesebbé az óvodai életet. Hagyományaink: Szüreti mulatság dióverés, Föld napja virágültetés, Iskolások búcsúztatása kerti parti, Luca napi vásár, Karácsonyi teadélután, Farsangi mulattság Mindkét intézményben Alapítvány működik: Váradi óvodában: Micimackó Alapítvány Kerék óvodában Kerekecske Óvodai Alapítvány Gyermekeink számára a szülők igényeinek, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével szervezünk mozgással kapcsolatos tevékenységeket /úszás, néptánc, foci/. Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Szülőket és gyermekeiket! Váradi, Kerék óvoda: április 25. szerda óráig április 26. csütörtök óráig 17

18 A Meseerdő Óvoda Szivárvány Tagóvodája szintén két épületből áll Óbuda központjában, de távol a forgalmas utcák zajától. A Meggyfa utcai épület 3 csoportos, földszintes, téglaépület, amely otthonos, családias hangulatú. A Szél utcai óvoda 5 csoportos, a bölcsődével közös panelépületben az emeleten található. Csoportszobái világosak, tágasak. Mindkét épülethez tornaszoba és jól felszerelt játszóudvar tartozik. Nevelési Programunknak azért adtuk a SZIVÁRVÁNY nevet, mert óvodánk sajátos arculata a sokszínűség, amely a gyerekeinknek kínált változatos, örömteli tevékenységekben, számos, érdekes programban nyilvánul meg. A mozgásfejlesztés fontossága mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a művészet /zene, képzőművészet, irodalom/ személyiségformáló szerepének. A környezet megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása a mindennapos nevelésünk része. Alapvető szándékunk, hogy biztonságos, elfogadó, szeretetteljes, családias légkörben, óvodásaink a szó igazi értelmében gyerekek maradhassanak. Szeretettel várunk minden kisgyereket, remélve, hogy Szüleik velünk együtt úgy gondolják, hogy az óvodáskor alapvető tevékenysége, a kisgyermek életeleme a játék, amely a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben, az emberi együttélés szabályainak elsajátításában. Valamennyi gyermekünk számára biztosítjuk az egyéni fejlődési ütemének megfelelő fejlesztést, tehetségének kibontakozását. Nevelőtestületünk felvállalja a lassabban fejlődő, lemaradó, beilleszkedési nehézséggel, vagy magatartászavarral küzdő, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztését is. Az óvodai élet hétköznapjait számos olyan változatos programmal tesszük színessé, mint a rendszeres állatkerti séta, múzeum- és színházlátogatások, zenészek, előadóművészek vendégszereplése. A szülők igényeit és gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervezzük az óvodai nevelésen kívüli tevékenységeket: zeneovi, kézműves szakkör, foci, balett. Felgyorsult élettempójú világunkban óvodánk kiegyensúlyozott, örömteli tevékenységet, belső harmóniát, igényességet kínál az ide járó gyerekeknek. Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket az ismerkedő látogatásra! Szél, Meggyfa óvoda: április 25. szerda óráig április 26. csütörtök óráig Óvodai honlapunk: meseerdoovi.uw.hu Dr Kovács Antalné óvodavezető 18

19 Napraforgó Művészeti Óvoda Tagintézmény: Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais D. u Budapest, Medgyessy F. u. 1. Tel: Tel: Kedves Érdeklődő Szülők! Intézményünk egy törzsóvodából és tagintézményéből áll, két épületben működik. A Napraforgó Művészeti Óvoda Békásmegyeren a hegy felőli oldalon, a lakótelep szélén, az Ó-falu határán található, 7 gyermekcsoporttal működik, vegyes életkorú összetételben, részben osztott formában. A Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda a Medgyessy úti Bölcsőde és Általános Iskola szomszédságában található, ahol 8 gyermekcsoportban történik nevelés, homogén és vegyes összetételben. Csoportszobáink, öltözőink tágasak, világosak, tornaszobáink jól felszereltek, korszerűek. Munkánkat az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elnevezésű pedagógiai program alapján végezzük, a kialakított funkciósarkok használata során a gyermekeknek lehetőségük nyílik: a környezet tevékeny megtapasztalására, a versek, mesék élményszerű befogadására, feldolgozására, zenei alapkészségek kialakítására, dalos játékok, népi hagyományok megismerésére, a festés, rajzolás, mintázás, kézművesség mindennapi gyakorlására. A játékba integrált nevelés mikro csoportos formában történik. A mindennapi tevékenységekről, életünkről, tájékoztató táblák segítségével naprakész információkat adunk a szülőknek. A gyermekekkel kialakított kapcsolatunkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelőmunkát képzett dajkák, logopédus, óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus kolléga is segíti. Az óvoda honlapján - www. napraforgomuvovi.hu - minden dokumentumunk megtalálható, az óvodai élet bemutatása mellett, tekintsék meg, ismerkedjenek meg velünk, a Pedagógiai Programunkkal! Nyitott nap: Napraforgó Művészeti Óvoda április 17.-én, kedden, de: Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda április 17-én, kedden, du: Szülői Tájékoztatók április 6. Hétszínvirág de: tól Szülői Tájékoztatók március 20. és április 5. Napraforgó de: tól Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt! 19 Somodiné Kiss Terézia óvodavezető

20 Pitypang Művészeti Óvoda Budapest, Hunyadi u.10.tel: Th: Budapest, Czetz János u.25.tel: Th: Budapest, Ürömi u. 2.Tel: Th: Gyöngyforrás Óvoda Budapest, Dósa u. 4 Tel: Óvodavezető: Gombos Albertné Honlap címe: Kedves Szülők! Köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek óvodáink iránt. Intézményünk négy épületben működő törzsóvodából és telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik. A Hunyadi utcai törzsóvoda, és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, főútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegyfelőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. A Gyöngyforrás Óvoda a Római parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve. A gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten a szülők igényeit figyelembe véve - vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport működik. Mind a négy óvodában Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozunk. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenek felett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. A COMÉNIUS 2000 Minőségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú működés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk. Hunyadi és Ürömi utcai óvodáink az ELTE TOFK hallgatóinak gyakorlóhelyei. Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelőmunkájukat szakképzett dajkák, logopédus, fejlesztőpedagógus és pszichológus segítik. Hunyadi - Czetz Ürömi óvodák küldetésnyilatkozata: Mi a Hunyadi Czetz Ürömi utcai óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel. Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több élményhez juttatva Őket, fejlődjön személyiségük. A családok nevelési elképzeléseit tiszteletbe tartva olyan szülő - nevelő kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú személyiségfejlesztését. 20

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2016/2017-es nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁRSADALMI KAPCSOLATOK,

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2014/2015 Óvodások leszünk TARTALOM Polgármesteri köszöntő... 3 Hirdetmény az óvodai felvételekről... 4 Tájékoztató a 2014. évi óvodai felvétel

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2012/2013 Óvodások

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2014/2015-ös nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2015. március 02.

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23. (1) (2)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben