2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL"

Átírás

1 SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) Telefon: 06-23/ / Fax: 06-23/ MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL Készítette: Banka Tiborné Intézményvezető

2 Tartalom 1. Az intézmény fő jellemzői 3.o. 2. Gyermekpopuláció 4.o. 3. Az óvoda gyermeklétszáma és csoportjainak száma 4.o. 4. Tárgyi erőforrás 5.o. 5. Humán erőforrás 6.o. 6. A továbbképzési program megvalósulása 8.o. 7. Bérgazdálkodás 8.o. 8. Forrásbővítő tevékenységek 9.o. 9. Az intézmény szakmai tevékenysége 10.o Helyi Nevelési Program 11.o Kiemelt területek 12.o Speciális szolgáltatásaink 13.o. 10. Gyermekvédelem 15.o. 11. Tanügyi dokumentációk továbbfejlesztése 16.o. 12. Intézményi Minőségirányítási Program 16.o. 13. Teljesítményértékelés 18.o. 14. Az intézmény kapcsolatai 19.o. 15. Innovációk Eredményeink 20.o. 16. Konklúzió 21.o. 17. Legitimációs záradék 22.o. 2

3 1. Az intézmény fő jellemzői Az óvoda neve: Százhalombattai Önkormányzat Százszorszép Óvoda Óvodánk elérhetősége: Cím: 2440 Százhalombatta, Posta köz. 4. Telefon: Fax: Honlap: Fenntartó neve, címe, telefonszáma: Százhalombatta Város Önkormányzat 2440 Százhalombatta, Szent István tér Az óvoda vezetője: Banka Tiborné Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: A 292 / (IX. 24.) Ök. Sz. határozat 3

4 2. Gyermekpopuláció A gyermekek jelentős része lakótelepen él, s ez nagymértékben meghatározza fejlődésüket, mozgásszegény életmódjukat. Beszédkedvük, kommunikációs készségük jó, ismereteiket azonban a televízió nézése nagymértékben befolyásolja. Egyre nagyobb azoknak a száma, akik pszichésen sérültek, vagy beszédhibásak, de sok olyan is van, aki kiemelkedően tehetséges valamely területen. Majdnem minden gyermek három éves korában kezdett óvodába járni, túlnyomó többségük bölcsődéből érkezett. Többségük egygenerációs családban él, közel felének még nincs testvére, a többieknek egy, ritkán több. Igen magas a gyermeküket egyedül nevelő édesanyák száma. A szülők foglalkozás szerinti megosztásában a túlnyomó többség szakmunkás, ill. szakalkalmazott. Igen jó aránynak mondható a munkanélküliek alacsony száma. Anyagi hátrány miatt azonban sok gyermek részesül étkezési támogatásban. A nevelési évek során a gyermekek létszámában és összetételében folyamatos változás tapasztalható az elkötözők és a városunkba költözők miatt. 3. Az óvoda gyermeklétszáma és csoportjainak száma A közoktatási törvénynek megfelelően a szülőt megilleti a szabad óvoda választás joga, mely alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát. Az óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, ezért az újonnan érkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvodai felvétel során elsőbbséget élveznek az intézmény körzetében élők. Az óvodába felvett gyermekek különböző csoportokba való beosztásáról az intézmény vezetője dönt, kikérve a szülők és az óvodapedagógusok véleményét. Óvodánkban a magasak a csoportlétszámok, többnyire megközelíti, illetve eléri a maximális kihasználtságot. (30 gyermek / csoport) Azonos korosztályú és vegyes csoportokat egyaránt szervezünk annak érdekében, hogy a szülői igényeknek eleget tudjunk tenni 4

5 4. Tárgyi erőforrás Az óvodai nevelés objektív feltételei: Az óvoda épülete, udvara, környezete Az óvoda belső berendezése Az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége Esztétikus környezet kialakítása Óvodánk 1964-ben épült, azonban a folyamatos létszámnövekedés miatt mindig bővítésre szorult. Régi épület, de az utóbbi években megtörtént felújítása, s ma az elvárható követelményeknek minden szempontból megfelel. Udvara 2457 m 2, az épület területe 798 m 2. Jelenleg 150 gyermek fogadására van kialakítva férőhelyünk, őket öt csoportban helyezzük el. A csoportszobák berendezése praktikus, a gyermekek korának megfelelő. Az elhasználódott bútorok folyamatos cseréjét alapelvünknek megfelelően természetes anyagokból készültekkel pótoljuk. Foglalkozási eszközök, játékok megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítottak, ezek pótlását az előbbiekhez hasonló alapelvek alapján valósítjuk meg. Óvodai könyvtárunk 1200 könyvből, magnó- és videokazettákból, CD-ből, DVD-ből áll. Rendelkezünk a legújabb szakirodalmi kiadványokkal, ismeretterjesztő könyvekkel, mesekönyvekkel. Rendszeresen járatunk folyóiratokat, melyekből a legújabb, aktuális szakmai ismereteket, tájékoztatást is megkaphatjuk.(óvodai Nevelés, Óvodai Élet, Óvónők Kincsestára, Cd jogtár, Kisgyermekek nagy problémák, Pedagógusok Jogi Értesítője stb.) Az épületben öt csoportszoba, tornaterem, szertár, fejlesztő szoba, orvosi szoba, irodák, nevelői szoba, tálaló konyha, ebédlő, mosókonyha s a szükséges mennyiségben mosdók - öltözők találhatók. A szükséges technikai eszközök nagyrészt minden funkcióhoz rendelkezésre állnak.(tv, magnó, számítógép, másoló, tűzhely, mosógép stb.) Az óvoda rendelkezik tornateremmel, mely fel van szerelve a gyermekek korának megfelelő tornaszerekkel, biztosítva a gyermekek mozgásigényének kielégítését, fejlesztését. A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7.számú mellékletében foglaltakkal / Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező(minimális) eszközeiről és felszereléseiről / az intézmény rendelkezik. Az épület az udvar közepén helyezkedik el, ezzel két különálló részre osztja azt. 5

6 Sok fa, bokor veszi körül, mi pedig virágokkal, sziklakerttel díszítjük, formálva ezzel a gyermekek esztétikai érzékét. Füves, kavicsos, aszfaltos felületet alakítottunk ki, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyermekek rendelkezésére. Udvari játékaink is természetes anyagokból készültek, változatos mozgástevékenységekhez adnak jó lehetőségeket. Néhány mászóka erősen elhasználódott, cseréjük hamarosan esedékessé válik. 5. Humán erőforrás A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei: Nyugodt, meleg, derűs, nyílt, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése Az óvodapedagógus modell szerepe Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése a nevelőmunka során Az óvodapedagógus és a dajka együttműködésének formái Az óvoda környezetében élők hatásai a nevelőmunkára A jelenlegi közalkalmazotti létszám elemzése Az óvodában dolgozó alkalmazott: 20 fő Főállásban dolgozó óvodapedagógus: 11 fő főiskolai végzettségű, szakvizsgázott óvodapedagógus: 6 fő főiskolai végzettségű óvodapedagógus: 4 fő középfokú végzettségű óvodapedagógus: 1 fő Főállásban dolgozó szakképzett dajka: 5 fő Takarító: 1 fő Konyhai kisegítő: 1 fő Óvodatitkár: 1 fő Karbantartó-kertész: 1 fő A nevelőtestület kompetencia listája 1 fő tanítónő 1 fő néptánc oktató 1 fő vezető óvodapedagógusi szakvizsga 3 fő fejlesztő óvodapedagógusi szakvizsga 1 fő dráma-és táncpedagógiai szakvizsga 1 fő óvodai játék szakirányú szakvizsga 6 fő minőségfejlesztési akkreditált továbbképzés 5 fő alapfokú számítógép kezelői ismeretek 6

7 A nevelőmunkát segítők: logopédus, pszichológus, (Nevelési Tanácsadó szakemberei) Munkaközösségeink: Egészséges életmódra nevelő munkaközösség Néphagyomány ismertető, ápoló munkaközösség Továbbképzési tervünkben a következő szakvizsga megszerzése szerepel: Óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon (folyamatban) Közalkalmazotti létszámunk az évi LXXIX. KT.-ben előírtaknak megfelel, így biztosítani tudjuk, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógusok foglalkozzanak a gyermekekkel. Minden technikai dolgozó rendelkezik azzal a végzettséggel, mely munkaköri feladatainak ellátásához szükséges. Az óvodapedagógusok és a dajkák együttműködése A tevékenységek pedagógiai előkészítése közös feladata az óvodapedagógusoknak és a csoportdajkáknak. Dajkáink szakképzettsége biztosítja, hogy a pedagógiai munkába aktívabban, felkészültebben tudnak bekapcsolódni, gyermekekkel való bánásmódjuk, kapcsolatuk még tudatosabbá válik. Nem csak külső szemlélői, hanem belső, tevékeny résztvevői a csoportban zajló eseményeknek. Tudják, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani, s ez a tudás megsokszorozza a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. Óvónők és dajkák együttműködése nagyon jó, szívesen dolgoznak együtt, a két munkakör tevékenységeit közösen tervezik, valósítják meg. Egymáshoz közelálló pedagógiai elveket vallunk, ezek közül a legfontosabb a gyermeki személyiség szeretete, tisztelete. A nevelőmunkát segítő pedagógusok (NT szakemberei) a gyermekek részére speciális szolgáltatásokat nyújtanak, kiegészítve munkánkat, elősegítve pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink elérését. Fontos, hogy pedagógiai értékrendjük, módszereik, a korosztály iránti érzékenységük összhangban van az óvodai dolgozókéval. 7

8 6. A továbbképzési program megvalósulása Továbbképzési programunkban, beiskolázási terveinkben kitűzött céljainkat el tudtuk érni. A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletnek megfelelően a hétévente kötelező 120 óra továbbképzési feltételnek minden óvodapedagógus megfelel. Jelenleg egy fő jár szakvizsgára felkészítő képzésre. (Gyógytestnevelés) Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja, hogy mennyire segíti nevelési programunk megvalósítását, az óvoda működését, fejlesztését. (koherencia) A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik nevelő munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikról, átadják tudásukat. 7. Bérgazdálkodás Az intézményi bérgazdálkodás az aktuális törvényeknek, rendeleteknek és határozatoknak megfelelő volt. Minden dolgozó részesült a Kjt. bértáblájának megfelelő béremelésből. A vezetői, vezető helyettesi, munkaközösségi pótlékok mellett az illetménykiegészítések szerepelnek a FELFIN-ban tervezett juttatásként. Pótlékok: 1 intézményvezetői 1 Intézményvetető-helyettesi 2 Munkaközösség vezetői Illetménykiegészítések: 1 minőségi munkáért járó 1 gyermekvédelmi felelős 1 tűz-és munkavédelmi felelős 1 HCCP felelős (konyhai minőségbiztosítás) Béren kívüli juttatások, jutalmak Béren kívüli juttatásaink az évi költségvetésben meghatározottak szerint alakultak (nyugdíjpénztár, étkezési támogatás, ruházati költségtérítés, cafetéria, jutalom stb.). A jól, színvonalasan végzett munkát lehetőségeinkhez mérten honoráltuk, hiszen minden dolgozónak szüksége van munkájának erkölcsi és anyagi elismerésére. Igyekeztünk minden dolgozót jutalomban részesíteni, hiszen mindenki szorgalmasan, lelkiismeretesen végzi munkáját, a többletmunkát pedig differenciáltan értékeltük. Jutalmazásokkor minden esetben kikértük az érdekképviselet véleményét is. 8

9 8. Forrásbővítő tevékenységek Százszorszép Óvoda a Gyermekekért Alapítvány A Százszorszép Óvoda a Gyermekekért Alapítvány szülői kezdeményezésre 2003.ban alakult. Céljai: Az óvodás gyermekek megismertetése a néphagyomány szokásaival, az ezekkel összefüggő programok, eszközök, könyvek pénzügyi fedezetének biztosítása Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos feltételek megteremtésének segítése A fejlődésben elmaradott gyermekek felzárkóztatása A pedagógusok szakmai továbbképzésének, a gyermekek tanulmányi kirándulásainak biztosítása Az óvoda nevelési céljainak megfelelő eszközök beszerzése Önkormányzati pályázatok Megpályázható összegek elnyerése által az elmúlt években nagyon sok szép és kellemes programot, kirándulást szerveztünk a gyermekeknek, melyek reméljük, örökre megmaradnak emlékezetükben. A bevételi források növelésében és a programok szervezésében nagyon sokat segítettek a gyermekek szülei is. Egyéb pályázatok Környezetvédelmi Alap (2010) Az óvoda természeti környezetének gondozása Óvodavezetők munkaközösségének tanulmányi kirándulása Szakkönyvek, filmek vásárlása Madárbarát óvoda- szervezése, programjainak biztosítása Környezettudatos neveléssel kapcsolatos kiállítás szervezése Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 9

10 9. Az intézmény szakmai tevékenysége Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását segítse elő, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az óvoda minden dolgozójának, külső- belső partnerének e célok megvalósulását kell szolgálnia. Alapelveink A gyermek mindenek felett álló érdeke A gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése Gyermekközpontúság A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés övezi Vallási és világnézeti kérdésekben semlegesség Esélyegyenlőség a gyakorlatban A gyermekek differenciált egyéni fejlesztése a közösség keretein belül Tilos a gyermek hátrányos megkülönböztetése Nevelés elsődlegességének hangsúlyozása Nyugodt, meleg, szeretetteljes nevelési légkör kialakítása A gyermek nevelése tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történik Az életkornak megfelelő ismeretanyag és műveltségtartalom közvetítése a tevékenységeken keresztül Elegendő idő, hely és eszköz biztosítása különböző tevékenységek gyakorlásához Minél több alkalom, idő és lehetőség biztosítása a gyermeknek az elmélyült játékra Óvodánk nyitott, a családokkal szorosan együttműködő intézmény, a szülők közösségével együttműködve végezzük nevelő munkánkat Alapdokumentumok, szabályzók Feladatunk az alapdokumentumok folyamatos átvizsgálása, aktualizálása. Az intézmény működését és szakmai munkáját meghatározó dokumentumoknak, szabályzatoknak felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése megtörtént. A felülvizsgálat során szempont, hogy az tartalmilag, formailag és szerkezetileg is eleget tegyünk a kívánalmaknak. Fenntartói részről módosult: Alapító Okirat 10

11 Intézményi részről módosult / újonnan készített dokumentumok: Intézményi Minőségirányítási Program, Esélyegyenlőségi Terv, Teljesítményértékelési Szabályzat A szabályozó dokumentumok garantálják az intézmény törvényes működésének feltételeit, csak úgy felehetnek meg a külső és belső elvárásoknak, ha biztosítják a nevelőmunka hatékonyságát, minőségét. A szabályzatokat, azok módosításait az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülők közössége véleményezi, az intézmény fenntartója pedig jóváhagyja. Olyan szabályzatokat készítettünk, melynek során figyelembe vettük az óvoda egyedi sajátosságait, szerkezetét, szervezeti felépítését Elkészítésük a nevelő testület közreműködésével, szakmai tapasztalataik figyelembevételével, felhasználásával történt Helyi Nevelési Program A program milyenségét meghatározza a nevelő testület attitűdje, innovációs törekvése, a mikro- és makro környezet, a szolgáltatást igénybevevők szocio - kulturális háttere, a finanszírozási lehetőségek. Lényege a sokszínűség megvalósulásának lehetőségében áll, sikere az óvodavezető és a testület külső-belső kapcsolatain, menedzselési stratégiáján is múlik szeptember 1-től vezettük be Helyi Nevelési Programunkat, az elmúlt években pedig többször felülvizsgáltuk, az aktuális törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk. Megvalósítása során az ÖMIP-ban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően: a gyermekek magas pedagógiai színvonalon történő nevelésére törekszünk folyamatosan fejlesztjük partnerközpontú minőségirányítási rendszerünket Helyi sajátosságainkat figyelembe véve kiemelt szerepet szánunk: az egészséges életmódra nevelésnek a népszokások megismertetésének, a hagyományok ápolásának A kiemelt területek céljaink megvalósítása érdekében két munkaközösség működik, melyeknek tagjai az óvodapedagógusok. 11

12 Óvodánkban megfelelően szakképzett munkaerővel történik a HNP-ban meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelő nevelő-fejlesztő tevékenység. Az óvodapedagógusok a programot valamennyien magukénak vallják, céljaival azonosulni tudnak. A nyugodt, szeretetteljes, nyílt óvodai légkör megteremtését valamennyien szem előtt tartják. Az óvónői párok és a csoport dajkák egy-egy adott csoportban maximálisan eleget tesznek a gyermeki személyiség tiszteletben tartásának, a sokoldalú, komplex nevelés-fejlesztés feltételeinek. Nevelési programunk a több síkon történő tevékenykedtetést, a kommunikáció, kooperáció lehetőségeinek gyakorlását tartja elsődleges feladatának a képességfejlesztés terén. Ehhez magas szakmai képzettségre, jó szervező készségre, önállóságra, határozottságra, helyzetfelismerő képességre, rugalmasságra, a pedagógiai módszerek változatos alkalmazására van szükség. Mindezt nem csak a nevelőtestület, de az egész alkalmazotti közösség magáévá tette, ennek szellemében szeretnek és tudnak jól együttműködni. A HNP minél jobb megvalósítása érdekében részt vettünk továbbképzéseken, szakmai előadásokon, tanulmányi kirándulásokon. Az ezeken szerzett ismereteket, tapasztalatokat a nevelés gyakorlatában hasznosítottuk. Egymás foglalkozásain hospitáltunk, s a tapasztalatcserék során is erősödött együttműködésünk. Nevelési értekezleteinken nyíltan, bátran vitattuk meg problémáinkat, az innovációs javaslatokat. A szülőkkel való kapcsolatunk, együttműködésünk a hivatalos kapcsolattartási formákon, és a napi találkozásokon túl rendezvényeinken, kirándulásokon erősödött. Összhangot próbálunk teremteni nevelési elveink, illetve módszereink, és a szülők elvárásai között Kiemelt területek A néphagyományok megismertetése, ápolása Munkánk tartalma a négy évszak köré épült, a magyar hagyományok jeles napjai és ünnepei határozták meg tevékenységeinket. Tervezéseink során figyelembe vettük kulturális örökségeinket, mikro-és makro környezetünk hagyományait, szokásait. Játszónapi programjainkat, ünnepeinket a 3-6 éves korú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szerveztük. A tevékenykedtetések, programok biztosítása a gyermekek szüleinek érdeklődését is felkeltették, s azok így szívesen és aktívan kapcsolódtak be munkánkba. Céljaink elérése érdekében a nevelőtestület jól együttműködik. 12

13 Egészséges életmódra nevelés Kiemelt feladatunk célja a gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészségének megőrzése, megtartása, a helyes táplálkozás kialakításának megalapozása. Intézményünkben városi gyermekekről van szó, többnyire szűk lakáskörülmények között élőkről, így ahhoz, hogy egészséges testi-lelki fejlődésen menjenek keresztül rendszeres, megfelelő idejű, tartalmú mozgáslehetőséget kell számunkra biztosítani. Sokat sétáltunk, kirándultunk. Gyalogtúrákat szerveztünk a közeli erdőbe, a Bara - partra, Duna-partra, Vasútállomásra. Pályázataink által szép és változatos programokon vehettek részt a gyermekek. Sóskúton a lovas tanyán a lovaglás szépségeivel ismerkedhettek, miközben tanulmányozhatták az állatok gondozását is. Kirándulást szerveztünk Szentendrére, Pákozdra, az Állatkertbe, a Szemlőhegyi - barlangba stb. A téli hónapokban a tornaterem adta lehetőségek kihasználása mellett igyekeztünk minél több időt tölteni a szabad levegőn. Hógolyóztak, szánkóztak, hóembert építettek felnőttek gyermekek közösen, élvezték az évszak adta lehetőségeket. Azt gondoljuk, hogy az egészséges életmódra nevelés a mai világban felértékelődött, mert az egészséges testi nevelés mellett magában foglalja a természettel, a környezettel való harmonikus együttélést, a természet szeretetét, védelmét Speciális szolgáltatásaink Néptánc: A jelentkező gyermekek hetente egy alkalommal vettek részt néptánc foglalkozáson. Megismerkedhettek hazánk különböző tájegységeinek népzenéjével, gyakorolhatták a néptánc alapmotívumait pl. lépés, cifra, dobogó, höcögő stb. A zenére történő mozdulatsorok gyakorlása közben fejlődött mozgáskészségük, ritmusérzékük. A magyar mondókák, énekes játékok, népdalok által pedig érzelemviláguk, szókincsük gazdagodott. A játékos foglalkozásokon ismerkedtek a magyar néphagyományi szokásokkal, ünnepekkel, megtanulták a társas érintkezés alapjait, viselkedésnormáit. Óvodai rendezvényeinken, büszkén mutatták be tudásukat társaiknak, vendégeiknek. A csoport vezetője táncoktatói szakképesítéssel rendelkezik. 13

14 Drámapedagógia: Drámapedagógiai csoportunk műsorai kapcsolódnak a néphagyományőrző munkaközösség programjaihoz, de más, önálló rendezvényeket is szerveznek. A gyermekek sok szép élménnyel gazdagodtak, bővültek ismereteik, fejlődött kifejező készségük s a közösségi nevelés egész óvodán belüli hatása is kiemelkedő jelentőségű volt. Drámapedagógusunk, módszertani eszközeinek felhasználásával bekapcsolódott a fejlesztő pedagógusok munkájába is. A csoport vezetője dráma-és táncpedagógiai szakvizsgával rendelkezik. Fejlesztő pedagógia Az év során három, szakvizsgával rendelkező fejlesztő pedagógus foglalkozott az arra rászoruló gyermekekkel. Az iskolába készülő gyermekek heti egyszeri fejlesztésére van lehetőség, egyénileg, illetve alacsony létszámú csoportban. Az őszi, Nevelési Tanácsadó által végzett részképesség vizsgálat eredményei, valamint az óvodapedagógusok javaslatai alapján teremtettük meg az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek számára a lehetőséget. Minden gyermek fejlesztése, aki részt vesz a foglalkozáson az egyéni sajátosságok figyelembevétele alapján történt. Fokozatosan megszokták, hogy nagyobb figyelmet kapnak, egyénileg is meg kell nyilatkozniuk, és jobban kell figyelniük. Tapasztalatunk, hogy nagyon hasznosak ezek a foglalkozások. Szervezésük azonban sok nehézségbe ütközött, mert kötelező órájuk ideje alatt kellett a pedagógusoknak megoldani. Szakmai segítség, hogy a Nevelési Tanácsadó szervezésében megalakult a városi fejlesztő pedagógusok klubja, de leginkább fő állású fejlesztő pedagógusra lenne szüksége az óvodának. Ovi foci Szolgáltatásunkhoz a feltételeket a VUK Sportegyesület biztosítja. Heti egy alkalommal tartjuk a foglalkozásokat a délutáni órákban, így nem zavarják az óvoda napirendjét. Nagyon kedvelt óvodásaink körében, általa edzettebbek, ügyesebbek lettek a gyermekek, támogatva ezzel kiemelt területünk céljainak elérését is. 14

15 Úszás Folyamatosan volt heti egy alkalommal a nagycsoportosok részére vízhez szoktatás, úszásoktatás. Beilleszthető a napirendbe, hatékony az egészséges életmódra nevelés terén, s mire a gyermekek iskolába mennek nem jelent problémát a vízbiztonság érzése. Logopédia Heti két alkalommal van logopédiai foglalkozás az erre rászoruló gyermekek részére. Ez az óraszám elegendő, mert így hatékony, hiszen a súlyosabb problémák esetén fontos a többszöri gyakorlás. A pozitív változás lemérhető a gyermekek állapotán. Minden speciális szolgáltatás ingyenes a gyermekek részére. 10. Gyermekvédelem A gyermekek védelmére, családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A családok szociokulturális hátterének megismerése elengedhetetlen feladata minden óvodapedagógusnak. Ezt a célt leginkább a családlátogatások szolgálják, valamint a fogadó órák, megbeszélések, s ezek lehetőségeit maximálisan kihasználtuk. A gyermekvédelmi jelzőrendszer nagyon jól működik óvodánkban, dolgozóink ismerik a folyamatot, s mindent megtettek azért, hogy a veszélyeztetett gyermekek helyzete minél hamarabb megoldódjon. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján az állapítható meg, hogy egyre több családnak rendezetlen az élete, egyre több gyermek szorult segítségre. Úgy értékelem, hogy a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatokat minden esetben eredményesen oldottuk meg. A beszámolási időszakban 2 fő fejezte be a gyermekvédelmi felelősök 120 órás továbbképzését. 15

16 11. Tanügyi dokumentációk továbbfejlesztése Csoportnapló Nevelési programunkhoz speciális csoportnaplót dolgoztunk ki, s elkészítése során figyelembe vettük a pedagógusok ötleteit, tapasztalatait. Minden szempontból megfelel az anyaggyűjtési, tervezési, csoportértékelési követelményeknek, könnyen kezelhető. A vezetői ellenőrzés során az elsődleges szempontok egyike, mindenki számára egyértelmű, nyomon követhető. Gyermekek fejlődési naplója 2009/2010-es nevelési évtől bevezetésre került az új Fejlődési napló, melyet fejlesztőpedagógusaink készítettek el, figyelembe véve a törvényi előírásokat. Évente két alkalommal mérjük-értékeljük óvodásainkat, majd elkészítjük fejlesztési tervünket. A szülők igény esetén megtekinthetik. A tanügyi dokumentációk intézményi-és csoportszinten is megfelelően vannak tervezve és vezetve. A tudatosság, következetesség segíti a pedagógusokat napi munkájukban. 12. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményünk 2002-ben kezdte meg minőségirányítási rendszerének kialakítását. Annak érdekében, hogy a minőségfejlesztés követelményeinek eleget tudjunk tenni, szükségünk volt különféle minőségbiztosítási eljárások, alapismeretek megismerésére, megszerzésére. Pedagógusaink közül ennek érdekében sokan akkreditált tanfolyamokon vettek részt. Minőségfejlesztési programunk bevezetése nem hozott azonnali, látványos eredményeket, azonban a pontos célmeghatározások segítettek a megalapozott fejlesztési tevékenységek előkészítésében. A minőségirányítási program kidolgozásával intézményünk alkalmassá vált a folyamatos fejlesztésre, amely a partnerkapcsolatok irányítására, egyéb erőforrások biztosítására, az oktatás - nevelésre, az intézmény működésének folyamataira épített. Garanciát vállaltunk arra vonatkozóan, hogy a pedagógiai programban rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végzünk, a törvényi előírásoknak megfelelően működtetjük az intézményt, és ennek megvalósulását, eredményét mérések segítségével ellenőrizzük. 16

17 Intézményi Minőségirányítási Programunk érvényességi ideje május 1-én lejárt, ezért jelenlegi nevelési évünk kezdetén meghatároztuk feladatainkat a felülvizsgálathoz. Az intézmény, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, valamint az IMIP-ban foglaltakat, saját hatáskörben határozta meg a teljes körű intézményi önértékelésre vonatkozó helyi szabályokat. Tudatában vagyunk annak, hogy az önértékeléssel ismerhetjük meg az intézmény aktuális állapotát, erőforrásait, lehetőségeit és gyengeségeit. Az önértékelés során kapott képünk mutatja meg azt, hogy az intézmény hogyan tudott minőségfejlesztési céljainak megfelelően reagálni a partneri elvárásokra, valamint a neveléssel kapcsolatban megfogalmazott normáknak, céloknak megfelelni. A teljes körű intézményi önértékelés összegzése az intézmény külső-belső partnereinek véleménye alapján ( ): Végső összegzésként megállapíthatjuk, hogy intézményünkben a kapcsolatrendszerek (pl. vezető-alkalmazottak, szülő-pedagógus) jól működnek, az információáramlás megfelelő. A szülők és a külső partnerek megfelelően tájékozottak az óvoda munkájáról, feladatáról és céljairól. Az iskolák az óvoda nevelési színvonalával elégedettek. Az alkalmazotti közösség teljes mértékben elkötelezett a Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazott értékek és célok iránt, nyitottak az új ötletekre. Törekednek a minél jobb munkavégzésre, melyben szem előtt tartják az intézmény minőségfejlesztési rendszerét. A pedagógusok élhetnek a módszertani szabadság elvével, lehetőségük van a szakmai fejlődésre. Szakmai együttműködésük megfelelő. Véleményük szerint az intézményvezetése jól látja el feladatát, a vezető és helyettese mindenben segítik az alkalmazottakat. A szülők elégedettek az intézmény által képviselt értékekkel, a kiemelt feladatok megvalósulásával. Megfelelőnek tartják a tájékoztatást gyermekük fejlődéséről, illetve az iskolára való felkészítésről adott információkkal. Azt tapasztalták, hogy gyermekük az óvodába lépés óta sokat fejlődött. Nagyon elégedettek a pedagógusok szakképzettségével, a nevelés színvonalával, valamint az intézmény tárgyi feltételeivel. Szívesen vesznek részt programjaikon. 17

18 13. Teljesítményértékelés Az IMIP-nak és a törvényi szabályozásoknak megfelelően, 2008/2009-es nevelési évben készítettük el teljesítményértékelési szabályzatunkat. Az óvodapedagógusok körében az első értékelés a nevelési év végén megtörtén, a technikai dolgozók értékelését pedig a 2010/2011 nevelési évben végeztük el. A teljesítményértékelés célja A pedagógusok és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítménye fokozatosan javuljon, fejlődésük által segítse az intézmény minőségcéljainak megvalósulását. Járuljon hozzá a nevelő-személyiségfejlesztő tevékenység színvonalának emeléséhez, segítse elő a dolgozók szakmai fejlődését, az egyéni teljesítmények kimutatható fejlődését. A dolgozó kapjon átfogó értékelést munkájáról, mely visszajelzést ad erősségeiről és fejlesztendő területeiről, fejleszti önismeretét, önértékelését. Az átfogó értékelés gyakorisága Az egyes dolgozók munkavégzéséhez szükséges kompetenciáinak átfogó, összegző értékelésére kétévente kerül sor. Az egyéni értékelés nem nyilvános, az intézményi szintű, a szervezetre vonatkozó megállapításokat, a szervezetfejlesztésre vonatkozó megállapításokat nyilvánossá kell tenni. A teljesítmény értékelés eljárásrendje: A dolgozók nevelési értekezleten ismerték meg az értékelés alapjául szolgáló, az értékelésben kulcsszerepet játszó szempontokat. A munkatársak megadott időintervallumon belül elvégzték önértékelésüket. Az intézményvezető elvégzte a dolgozók értékelését ugyanazon szempontok alapján. A teljesítményértékelő megbeszélésen sor került az önértékelés és a vezetői értékelés megvitatására, az értékelés meghozatalára, a fejlesztendő területek kijelölésére. A munkatársak értékelésük tudomásul vételét aláírásukkal igazolták. Az összesítő elemzést az intézmény vezetője közalkalmazotti értekezleten ismertette a dolgozókkal. 18

19 A teljesítményértékelés tapasztalatai Tapasztalataink az értékelés folyamatában és eredményében is nagyon kedvezőek voltak. Megbizonyosodtunk arról, hogy a legmegfelelőbb módszert, technikát választottuk, a dolgozók pedig kezdeti aggodalmaik ellenére örömmel fogadták a mérések egyszerűségét, reálisságát. Az egyéni grafikonokból egyértelművé váltak a dolgozók erősségei, gyengeségei, fejlesztendő területei. Megjelentek az eddig ki nem használt, de a szervezet számára értékes kompetenciák, s a jövőben törekednünk kell azok érvényesítésére. Az eredmények ismeretében elkészültek fejlesztési terveink, melyeket a következő évek minőségfejlesztési munkaterveinkben jelöltünk. 14. Az intézmény kapcsolatai Az óvoda része a helyi társadalomnak, ezért fontos hogy együttműködjön környezetével és kialakítsa partneri konstruktív kapcsolatait. Az óvodai minőségfejlesztő munka fontos része a partnerkapcsolatok fejlesztése, hiszen az óvoda csakis akkor működik igazán hatékonyan és eredményesen, ha sikerül a partnereivel kölcsönösen előnyös, a bizalom, a tudás megosztásán alapuló kapcsolatot kiépíteni és fenntartani. Az intézmény kapcsolatrendszere a külső és a belső partnerek köréből áll. Intézményi minőségirányítási programunkban megfogalmaztuk partnereinkkel kapcsolatos céljainkat, a hozzájuk tartozó sikerkritériumokat, az elvégzendő feladatokat. Az elemzések tapasztalatai kedvezőek, partnerkapcsolataink minden téren jól működnek. Legfontosabb partnereinkkel, a gyermekekkel és szüleikkel változatlanul nagyon jó kapcsolatunk. A kicsik szívesen jönnek óvodába, jól érzik magukat, s az iskolai életre kellően felkészítve hagyják el közösségünket a tankötelezettség elérésekor. Intézményünk nyitott, ha a szülők igénylik, bármikor betekinthetnek mindennapjainkba. A partnerközpontúság elveit szem előtt tartva sok közös programot szervezünk, együtt ünnepelünk. A Szülők közösségének képviselői gyakorolják jogaikat, véleményük kifejtésével segítik munkánkat. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján fejlődés mutatható ki az óvodákkal, és iskolákkal való kapcsolattartás területén. Ez megnyilvánul a gyermekek részére szervezett közös versenyek, játszónapok, ünnepek során, valamint a pedagógusok részére szervezett előadások, továbbképzések közös 19

20 megszervezésében. Utóbbinak költségtakarékos vonzata is kiemelkedő, hiszen ebben a formában több szakmai nap szervezhető, egyre több lehetőséget biztosítva a pedagógusok számára a legújabb ismeretek elsajátítására, szakmai tapasztalataik egymásnak történő átadására. Az óvodavezetők munkaközössége jól működik, az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy pozitív változást hozott az intézmények közötti együttműködése területén. Az egymás közötti konzultációk, továbbképzések, esetmegbeszélések, tanulmányi kirándulások hatására empatikusabbak lettünk egymás iránt, összetartóbbá vált közösségünk. 15. Innovációk - Eredmények Bővült a Százszorszép Óvoda honlapja Évente két alkalommal megjelent a SZÁZSZORSZÉP HÍRMONDÓ az óvoda saját szerkesztésű kiadványa. Elnyertük a MADÁRBARÁT ÓVODA címet Új szakmai munkacsoportot alakult. - Játék munkacsoport A nevelési év folyamán sok pályázaton és versenyen sikeresen vettek részt gyermekeink. Könyvtár: Vers és népmesemondó verseny SZÁKOM: Vizek Világnapja, gyurma plasztika Kupakgyűjtő verseny Eötvös Iskola: Tornatermi váltó verseny Arany J. Iskola: Rajzkiállítás Bara 99: Rajzverseny Munkájukért elismerésben részesültek Pedagógiai Elismerő Oklevél: fő - pedagógiai munkát segítő dajka fő - óvodapedagógus 20

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81.

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81. PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u.4-6. E-mail cím: ovodabastya@gmail.com Honlap cím: www.bastya.netii.net TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben