2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL"

Átírás

1 Százszorszép Óvoda Intézményi beszámoló SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) Telefon: 06-23/ / Fax: 06-23/ MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2012 / 2013 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL Készítette: Banka Tiborné Intézményvezető

2 Tartalom 1. Az intézmény fő jellemzői 3.o. 2. Gyermekpopuláció 4.o. 3. Az óvoda gyermeklétszáma és csoportjainak száma 4.o. 4. Tárgyi erőforrás 5.o. 5. Humán erőforrás 6.o. 6. A továbbképzési program megvalósulása 7.o. 7. Bérgazdálkodás 8.o. 8. Forrásbővítő tevékenységek 8.o. 9. Az intézmény szakmai tevékenysége 9.o Pedagógiai Program 10.o Kiemelt területek, speciális szolgáltatások 11.o A vizuális munkacsoport beszámolója 15.o Madárbarát Óvoda 18.o. 10. Gyermekvédelem 19.o. 11. Tanügyi dokumentációk továbbfejlesztése 20.o. 12. Az intézmény kapcsolatai 20.o. 13. Tűz-és munkavédelmi beszámoló 21.o. 14. Felújítások - fejlesztések 21.o. 15. Konklúzió 22.o. 16. Legitimációs záradék 23.o. Határozatok o. 2

3 1. Az intézmény fő jellemzői Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda OM: Óvodánk elérhetősége: Cím: 2440 Százhalombatta, Posta köz. 4. Telefon: Fax: Honlap: Fenntartó neve, címe, telefonszáma: Százhalombatta Város Önkormányzat 2440 Százhalombatta, Szent István tér Az óvoda vezetője: Banka Tiborné Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: A 236 / (IX. 27.) Ök. Sz. határozat 3

4 2. Gyermekpopuláció A gyermekek jelentős része lakótelepen él, s ez nagymértékben meghatározza fejlődésüket, mozgásszegény életmódjukat. Beszédkedvük, kommunikációs készségük jó, ismereteiket azonban a televízió nézése nagymértékben befolyásolja. Egyre nagyobb azoknak a száma, akik pszichésen sérültek, vagy beszédhibásak, de sok olyan is van, aki kiemelkedően tehetséges valamely területen. Majdnem minden gyermek három éves korában kezdett óvodába járni, túlnyomó többségük bölcsődéből érkezett. Többségük egygenerációs családban él, közel felének még nincs testvére, a többieknek egy, ritkán több. A szülők foglalkozás szerinti megosztásuk szerint magasabb iskolai végzettséget igénylő munkavállalók, szakmunkások, ill. szakalkalmazottak, vállalkozók. Igen jó aránynak mondható a munkanélküliek alacsony száma, azonban anyagi hátrány miatt sok gyermek részesül étkezési támogatásban. A nevelési évek során a gyermekek létszámában és összetételében folyamatos változás tapasztalható az elköltözők és a városunkba költözők miatt. 3. Az óvoda gyermeklétszáma és csoportjainak száma A közoktatási törvénynek megfelelően a szülőt megilleti a szabad óvoda választás joga, mely alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, vallási, illetve világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát. Az óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történt. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérhette, ezért az újonnan érkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történt. Az óvodába felvett gyermekek különböző csoportokba való beosztásáról az intézmény vezetője dönt, kikérve a szülők és az óvodapedagógusok véleményét. Óvodánkban a magasak a csoportlétszámok, többnyire megközelítették, illetve elérték a maximális kihasználtságot. (30 gyermek / csoport) Azonos korosztályú és vegyes csoportokat egyaránt szerveztünk annak érdekében, hogy a szülői igényeknek eleget tudjunk tenni Gyermeklétszám: fő fő Gyermekcsoportok száma: 5 4

5 4. Tárgyi erőforrás Az óvodai nevelés objektív feltételei: Az óvoda épülete, udvara, környezete Az óvoda belső berendezése Az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége Esztétikus környezet kialakítása Óvodánk régi épület, de az utóbbi években megtörtént felújítása, s ma az elvárható követelményeknek minden szempontból megfelel. Udvara 2457 m 2, az épület területe 798 m 2. Jelenleg 150 gyermek fogadására van kialakítva férőhelyünk. A csoportszobák berendezése praktikus, a gyermekek korának megfelelő. Az elhasználódott bútorok folyamatos cseréjét alapelvünknek megfelelően természetes anyagokból készültekkel pótoljuk. Foglalkozási eszközök, játékok megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítottak, ezek pótlását az előbbiekhez hasonló alapelvek alapján valósítjuk meg. Óvodai könyvtárunk 1200 könyvből, magnó- és videokazettákból, CD-ből, DVD-ből áll. Rendelkezünk a legújabb szakirodalmi kiadványokkal, ismeretterjesztő könyvekkel, mesekönyvekkel. Az épületben öt csoportszoba, tornaterem, szertár, fejlesztő szoba, orvosi szoba, irodák, nevelői szoba, tálaló konyha, ebédlő, mosókonyha s a szükséges mennyiségben mosdók - öltözők találhatók. A szükséges technikai eszközök nagyrészt minden funkcióhoz rendelkezésre állnak.(tv, magnó, számítógép, másoló, tűzhely, mosógép stb.) Az óvoda rendelkezik tornateremmel, mely fel van szerelve a gyermekek korának megfelelő tornaszerekkel, biztosítva a gyermekek mozgásigényének kielégítését, fejlesztését. Az épület az udvar közepén helyezkedik el, ezzel két különálló részre osztja azt. Sok fa, bokor veszi körül, mi pedig virágokkal, sziklakerttel díszítjük, formálva ezzel a gyermekek esztétikai érzékét. Ebben a nevelési évben 90%-ban befejeződött az udvarok parkosítása fenntartói, illetve alapítványi támogatásból. Füves, aszfaltos felületet alakítottunk ki, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyermekek rendelkezésére. Udvari játékaink természetes anyagokból készültek, változatos mozgástevékenységekhez adnak jó lehetőségeket. Néhány erősen elhasználódott, cseréjük rövid időn belül esedékessé válik. 5

6 5. Humán erőforrás A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei: Nyugodt, meleg, derűs, nyílt, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése Az óvodapedagógus modell szerepe Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése a nevelőmunka során Az óvodapedagógus és a dajka együttműködésének formái Az óvoda környezetében élők hatásai a nevelőmunkára A jelenlegi közalkalmazotti létszám elemzése Az óvodában dolgozó alkalmazott: 20 fő Főállásban dolgozó óvodapedagógus: 11 fő főiskolai végzettségű, szakvizsgázott óvodapedagógus: 7 fő főiskolai végzettségű óvodapedagógus: 3 fő középfokú végzettségű óvodapedagógus: 1 fő Főállásban dolgozó szakképzett dajka: 5 fő Takarító: 1 fő Konyhai kisegítő: 1 fő Óvodatitkár: 1 fő Karbantartó-kertész: 1 fő A nevelőtestület kompetencia listája 1 fő tanítónő 1 fő néptánc oktató 1 fő vezető óvodapedagógusi szakvizsga 3 fő fejlesztő óvodapedagógusi szakvizsga 1 fő dráma-és táncpedagógiai szakvizsga 1 fő óvodai játék szakirányú szakvizsga 1 fő gyógytestnevelői szakvizsga 6 fő minőségfejlesztési akkreditált továbbképzés 5 fő alapfokú számítógép kezelői ismeretek A nevelőmunkát segítők: logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus (Nevelési Tanácsadó szakemberei) Munkaközösségeink: Egészséges életmódra nevelő munkaközösség Néphagyományokat ismertető, ápoló munkaközösség 6

7 Továbbképzési tervünkben a következő szakvizsga megszerzése szerepelt: Óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon Kolléganőnk a tanév végén letette szakvizsgáját. Közalkalmazotti létszámunk a törvényi előírásoknak megfelel, így biztosítani tudjuk, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógusok foglalkozzanak a gyermekekkel. Minden technikai dolgozó rendelkezik azzal a végzettséggel, mely munkaköri feladatainak ellátásához szükséges. Az óvodapedagógusok és a dajkák együttműködése A tevékenységek pedagógiai előkészítése közös feladata az óvodapedagógusoknak és a csoportdajkáknak. Dajkáink szakképzettsége biztosítja, hogy a pedagógiai munkába aktívabban, felkészültebben tudnak bekapcsolódni, gyermekekkel való bánásmódjuk, kapcsolatuk még tudatosabbá válik. Nem csak külső szemlélői, hanem belső, tevékeny résztvevői a csoportban zajló eseményeknek. Tudják, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani, s ez a tudás megsokszorozza a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. Óvónők és dajkák együttműködése nagyon jó, szívesen dolgoznak együtt, a két munkakör tevékenységeit közösen tervezik, valósítják meg. Egymáshoz közelálló pedagógiai elveket vallunk, ezek közül a legfontosabb a gyermeki személyiség szeretete, tisztelete. A nevelőmunkát segítő pedagógusok (NT szakemberei) a gyermekek részére speciális szolgáltatásokat nyújtottak, kiegészítve munkánkat, elősegítve pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink elérését. Fontos, hogy pedagógiai értékrendjük, módszereik, a korosztály iránti érzékenységük összhangban van az óvodai dolgozókéval. 6. A továbbképzési program megvalósulása Továbbképzési programunkban, beiskolázási terveinkben kitűzött céljainkat el tudtuk érni. A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletnek megfelelően a hétévente kötelező 120 óra továbbképzési feltételnek minden óvodapedagógus megfelel. Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja, hogy mennyire segíti nevelési programunk megvalósítását, az óvoda működését, fejlesztését. (koherencia) 7

8 A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik nevelő munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikról, átadják tudásukat. 7. Bérgazdálkodás Az intézményi bérgazdálkodás az aktuális törvényeknek, rendeleteknek és határozatoknak megfelelő volt. Minden dolgozó részesült a Kjt. bértáblájának megfelelő béremelésből. A vezetői, vezető helyettesi, munkaközösségi pótlékok mellett az illetménykiegészítések szerepelnek a FELFIN-ban tervezett juttatásként. Pótlékok: 1 intézményvezetői 1 intézményvetető-helyettesi 2 Munkaközösség vezetői Illetménykiegészítések: 1 minőségi munkáért járó 1 gyermekvédelmi felelős 1 tűz-és munkavédelmi felelős 1 HCCP felelős (konyhai minőségbiztosítás) Béren kívüli juttatások, jutalmak Béren kívüli juttatásaink az évi költségvetésben meghatározottak szerint alakultak (nyugdíjpénztár, étkezési támogatás, ruházati költségtérítés, cafetéria, jutalom stb.). A jól, színvonalasan végzett munkát lehetőségeinkhez mérten honoráltuk, hiszen minden dolgozónak szüksége van munkájának erkölcsi és anyagi elismerésére. Igyekeztünk minden dolgozót jutalomban részesíteni, hiszen mindenki szorgalmasan, lelkiismeretesen végzi munkáját, a többletmunkát pedig differenciáltan értékeltük. Sajnos ebben az évben központi jutalomkeret nem állt rendelkezésünkre. Jutalmazásokkor minden esetben kikértük az érdekképviselet véleményét is. 8. Forrásbővítő tevékenységek Százszorszép Óvoda a Gyermekekért Alapítvány A Százszorszép Óvoda a Gyermekekért Alapítvány szülői kezdeményezésre 2003.ban alakult. Céljai: Az óvodás gyermekek megismertetése a néphagyomány szokásaival, az ezekkel összefüggő programok, eszközök, könyvek pénzügyi fedezetének biztosítása 8

9 Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos feltételek megteremtésének segítése A fejlődésben elmaradott gyermekek felzárkóztatása A pedagógusok szakmai továbbképzésének, a gyermekek tanulmányi kirándulásainak biztosítása Az óvoda nevelési céljainak megfelelő eszközök beszerzése Megpályázható összegek elnyerése által az elmúlt években nagyon sok szép és kellemes programot, kirándulást szerveztünk a gyermekeknek, melyek reméljük, örökre megmaradnak emlékezetükben. A bevételi források növelésében, a programok szervezésében nagyon sokat segítettek a gyermekek szülei is. (papírgyűjtés, rendezvények bevételei, adó 1%-a) Az alapítvány támogatásával megvalósíthattuk egyik udvarunk parkosítását, mely így esztétikussá vált, s megfelel a gyermekek igényeinek. 9. Az intézmény szakmai tevékenysége Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását segítse elő, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az óvoda minden dolgozójának, külső- belső partnerének e célok megvalósulását kell szolgálnia. Alapdokumentumok, szabályzók Feladatunk az alapdokumentumok folyamatos átvizsgálása, aktualizálása. Az intézmény működését és szakmai munkáját meghatározó dokumentumoknak, szabályzatoknak felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése megtörtént. A felülvizsgálat során szempont, hogy az tartalmilag, formailag és szerkezetileg is eleget tegyünk a kívánalmaknak. Fenntartói részről módosult: Alapító Okirat, Esélyegyenlőségi terv Intézményi részről módosult: SZMSZ Házirend Pedagógiai Program A szabályozó dokumentumok garantálják az intézmény törvényes működésének feltételeit, csak úgy felehetnek meg a külső és belső elvárásoknak, ha biztosítják a nevelőmunka hatékonyságát, minőségét. 9

10 A szabályzatokat, azok módosításait az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülők közössége véleményezi. Olyan szabályzatokat készítettünk, melynek során figyelembe vettük az óvoda egyedi sajátosságait, szerkezetét, szervezeti felépítését Elkészítésük a nevelő testület közreműködésével, szakmai tapasztalataik figyelembevételével, felhasználásával történt Pedagógiai Program A program milyenségét meghatározza a nevelő testület attitűdje, innovációs törekvése, a mikro- és makro környezet, a szolgáltatást igénybevevők szocio - kulturális háttere, a finanszírozási lehetőségek. Lényege a sokszínűség megvalósulásának lehetőségében áll, sikere az óvodavezető és a testület külső-belső kapcsolatain, menedzselési stratégiáján is múlik szeptember 1-től vezettük be, ebben a nevelési évben pedig újra sor került módosítására. A jogszabályok, melyeknek a Pedagógiai Program megfelel: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (és módosításai) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet (és módosításai) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet Az intézmény Alapító Okirata Megvalósítása során az elvárásoknak megfelelően: a gyermekek magas pedagógiai színvonalon történő nevelésére törekszünk folyamatosan fejlesztjük partnerközpontú minőségirányítási rendszerünket Helyi sajátosságainkat figyelembe véve kiemelt szerepet szánunk: az egészséges életmódra nevelésnek a népszokások megismertetésének, a hagyományok ápolásának A kiemelt területek céljaink megvalósítása érdekében két munkaközösség működik, melyeknek tagjai az óvodapedagógusok. Óvodánkban megfelelően szakképzett munkaerővel történik a PP.-ban meghatározott céloknak, feladatoknak megfelelő nevelő-fejlesztő tevékenység. 10

11 Az óvodapedagógusok a programot valamennyien magukénak vallják, céljaival azonosulni tudnak. A nyugodt, szeretetteljes, nyílt óvodai légkör megteremtését valamennyien szem előtt tartják. Az óvónői párok és a csoport dajkák egy-egy adott csoportban maximálisan eleget tesznek a gyermeki személyiség tiszteletben tartásának, a sokoldalú, komplex nevelés-fejlesztés feltételeinek. Nevelési programunk a több síkon történő tevékenykedtetést, a kommunikáció, kooperáció lehetőségeinek gyakorlását tartja elsődleges feladatának a képességfejlesztés terén. Ehhez magas szakmai képzettségre, jó szervező készségre, önállóságra, határozottságra, helyzetfelismerő képességre, rugalmasságra, a pedagógiai módszerek változatos alkalmazására van szükség. Mindezt nem csak a nevelőtestület, de az egész alkalmazotti közösség magáévá tette, ennek szellemében szeretnek és tudnak jól együttműködni. A PP. minél jobb megvalósítása érdekében részt vettünk továbbképzéseken, szakmai előadásokon, tanulmányi kirándulásokon. Az ezeken szerzett ismereteket, tapasztalatokat a nevelés gyakorlatában hasznosítottuk. Egymás foglalkozásain hospitáltunk, s a tapasztalatcserék során is erősödött együttműködésünk. Nevelési értekezleteinken nyíltan, bátran vitattuk meg problémáinkat, az innovációs javaslatokat. A szülőkkel való kapcsolatunk, együttműködésünk a hivatalos kapcsolattartási formákon, és a napi találkozásokon túl rendezvényeinken, kirándulásokon erősödött. Összhangot próbálunk teremteni nevelési elveink, illetve módszereink, és a szülők elvárásai között Kiemelt területek, speciális szolgáltatások A néphagyományok megismertetése, ápolása A néphagyományőrző munkaközösség éves munkájának értékelése Munkaközösség vezető: Sági Susann Nevelési évünk programokban, tevékenységekben gazdagon telt el. Az éves tervnek megfelelően hónapról-hónapra teltek az ünnepek, népszokások és a hozzájuk fűződő hagyományok. Mindig a hagyományoknak megfelelően készültünk, inkább a tevékenységeket, a hozzájuk fűződő "technikákat" gazdagítottuk. A drámacsoporttal illetve az Egészséges életmódra nevelő munkaközösséggel együtt dolgozva gazdagabb, élményszerűbb lett minden kiemelt nap. A Hagyományőrző munkaközösség és a csoportos óvónők jól együtt dolgoztak, a mindennapokat átszőtte a hagyományápolás. 11

12 Januárban továbbképzés keretén belül az óvónők megismerkedhettek a kosárfonás mesterségével. Betekintést nyertünk egy szövő műhely életébe is. A hagyományos játszónapjainkon mindig nagyon sok szülő vett részt. Igyekeztünk olyan tevékenységeket tervezni, amelyekbe mind jobban bevonhatjuk őket is. A játszónapokon "megismerkedhettek" az adott ünnep hagyományaival. A gyermekek már a készülődés közben megismerték a hagyományokat, gyakorlati tapasztalatokat, ismereteket. A tevékenységek által aktív részesei voltak az ünnepnek, ezáltal indirekt módon ismerkedhettek meg hazánkkal, alakítottuk-formáltuk hazaszeretetüket. Mozgásuk is fejlődött a néptánc által. Népdalokat, mondókákat tanultak az alkalmakra, ünnepekre. A közösen átélt élmények mind közelebb hoztak mindnyájunkat: óvónőket gyermekeket, szülőket. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmódra nevelő munkaközösség éves munkájának értékelése Munkaközösség vezető: Kalló Anikó Programjaink színesek, változatosak voltak. A rendszer már jól működik és a konkrét program felelősei igyekeztek mindig maximálisan teljesíteni. Innovatív kezdeményezéseink is jó hangulatúak, érdekesek voltak: Jógatorna Menhelyi-lovardai kirándulások Sárkányhajó verseny Zöld napjaink rendezvényei az óvoda többi programjával összehangoltan kerültek megrendezésre. Terveink - programjaink a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelelnek /lásd: Pedagógiai Program módosítás alapelveit/ A környezettudatos magatartás - felelős állattartás kialakítása céljából intézményünk évek óta élmény gazdag programokat szervez szülőknek - gyermekeknek egyaránt. Felmerülő hiányosságokból tanulunk, megbeszéljük, kiértékeljük és a következő tanév terveinek elkészítésekor ebből indulunk ki. Drámapedagógia Tánc- és drámapedagógia csoport munkájának értékelése A csoport vezetője: Feketéné Gyurkó Ágnes A tánc- és drámapedagógia módszereinek alkalmazása, az év elején kitűzött célok megvalósítása a drámajátékok és a dramatikus előadások során. 12

13 A márciusban tervezett szakmai bemutató foglalkozás elmaradt. A drámacsoport tagjait a Napraforgó és Margaréta csoportból választottuk ki azon gyermekek közül, akik kedvet éreztek a szerepléshez. Néphagyományokhoz kapcsolódó dramatikus jelenetek bemutatása, népi játékok játszása Szeptember: - Új kiscsoportosok köszöntése ünnepi műsorral - A népmese napja alkalmából kiállítás készítése a Napraforgó csoportban, valamint a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese előadása a gyerekeknek, illusztrációval. Beszélgetés a Városi Televízió munkatársával a népmesék jelentőségéről. - Az őszi játszónapon az Apróforrás táncosainak Vásár című előadását tekinthettük meg. Október: - Szürethez kapcsolódó dalos játékok játszása az udvaron (A kállói szőlőbe, Lipem - lopom a szőlőt, Badacsonyi szőlőhegyen...) November: - Márton napi ludazás A libák és a róka című mese előadása, ezt követően a drámacsoport dramatikus játéka. December: - Városi köszöntés karácsonyi énekekkel, versekkel - Karácsonyi kántálás a főtéri zenepavilonban a Napraforgó csoportba járó gyermekek részvételével - A drámacsoport és az óvó nénik közös ünnepi műsora a tornateremben Január: - Újévi köszöntés, bolondozás a csoportokban a dráma csoportosokkal. - A medve, a róka meg a bödön vaj című mese előadása dramatizálva felnőttek által Február: - Állatalakoskodók, táncoltatók - Medvetáncoltató című dramatikus játék - Farsangi köszöntő a Napraforgó csoportban - Télűzés, zajkeltés, mondókázással, hangos énekléssel a csoportokban és Március: - A nemzeti ünnepre (március 15.) való készülődés és műsor Április: - A Húsvéti locsolkodás szokásainak felelevenítése a drámacsoport közreműködésével, nem csak az óvodásainknak, hanem az óvodánk iránt érdeklődő szülők és gyermekei számára is 13

14 Május: - A májusfa állítás szokásainak felelevenítése, fa feldíszítése a nagycsoportos fiúkkal - Pünkösdi király választása és körjátékok az udvaron Fejlesztő pedagógia Beszámoló a fejlesztőpedagógiai munkáról Sági Susann, fejlesztőpedagógus Ebben az évben szerencsés helyzetben voltam, mert saját csoportomban tudtam a fejlesztői munkát végezni, így minden nap volt lehetőség a kiemelt gyermekekkel foglalkozni. Sokkal hatékonyabb volt így ez a fejlesztés, egyénileg több alkalom volt a foglalkozásokra. Kiscsoportos foglalkozások alkalmával egymást segítve aktív játékos fejlesztésre volt lehetőség. Folyamatos megfigyelést, megerősítést kaptak a gyermekek. Többen jártak logopédiára, róluk a logopédussal folyamatosan konzultáltunk. Ketten jártak külön fejlesztésre a Nevelési Tanácsadóba. Róluk folyamatosan kaptunk információt a havi megbeszélések alkalmával. Kalló Anikó fejlesztőpegadógus A Nevelési Tanácsadó szakembere által végzett vizsgálat eredménye után 9 Margaréta csoportos gyermekkel fogalakoztam ebben a nevelési évben. Az óvó nénikkel folyamatosan megkonzultáltuk tapasztalatainkat - eredményeinket - céljainkat. A 9 gyermek közül 8 gyermeknek a következő területeken jelentkezett éretlenség: Verbális memória / Óvodánk logopédusával egyeztetve hatékonyabbá váltunk/ Ritmusutánzás Alak - háttér, alak- konstancia Térirányok - viszonyok E területeken személyes, mikrocsoportos találkozóinkon, térbeli és síkbeli játékhelyzetekkel próbáltam változatos körülmények között fejleszteni. Egy gyermek kivételével / ő egészségi problémái miatt sokat hiányzott/ eredményesnek értékelhető e folyamat. Egy kislány önértékelési problémái és önbizalom hiánya az 1 év alatt pozitívan változott. 14

15 A személyes, tervezett, mikrocsoportos együttléteken kívül, a hét többi napján a megbeszéltek alapján a csoport pedagógusa is az idegrendszer célirányos stimulálásával / különböző játékokkal / növelte a fejlesztés hatékonyságát. Ovi foci Szolgáltatásunkhoz a feltételeket a VUK Sportegyesület biztosítja. Heti egy alkalommal tartjuk a foglalkozásokat a délutáni órákban, így nem zavarják az óvoda napirendjét. Nagyon kedvelt óvodásaink körében, általa edzettebbek, ügyesebbek lettek a gyermekek, támogatva ezzel kiemelt területünk céljainak elérését is. Úszás Folyamatos volt heti egy alkalommal a nagycsoportosok részére vízhez szoktatás, úszásoktatás. Beilleszthető a napirendbe, hatékony az egészséges életmódra nevelés terén, s mire a gyermekek iskolába mennek nem jelent problémát a vízbiztonság érzése. Logopédia Heti két alkalommal van logopédiai foglalkozás az erre rászoruló gyermekek részére. Ez az óraszám elegendő, mert így hatékony, hiszen a súlyosabb problémák esetén fontos a többszöri gyakorlás. A pozitív változás lemérhető a gyermekek állapotán. Minden speciális szolgáltatás ingyenes a gyermekek részére A Vizuális munkacsoport beszámolója A csoport vezetője: Balázs Ilona Erre a nevelési évre tervezett feladatok megvalósításában a munkacsoport minden tagja precízen felkészülve, óvodánk nevelési irányelveit szem előtt tartva eredményesen és aktívan végezte el munkáját. A gyakorlati bemutatókat és az elméleti előadásokat hiánytalanul sikerült megvalósítani, ami köszönhető annak, hogy a munkacsoport tagjai és az előadók pozitív attitűddel segítették a munka folyamatát. A kitűzött feladatok a következő módon és sorrendben valósultak meg: I. Gyakorlati bemutató Ideje: Helye: Margaréta csoport Felelős: Nagy Márta Balázs Ilona 15

16 Művészetterápiás festés Keleti Anikó festőművész irányításával. 1. Mit mesélnek a színek? II. Elmélet Ideje: Téma: A vizuális nevelés fejlesztő hatásai Felelős: Balázs Ilona III. Elmélet Ideje: Téma: Tervezés, módszerek, szervezési feladatok tartalma, Felépítése, komplexitás Felelős: Feketéné Gyurkó Ágnes IV. Gyakorlati bemutató Ideje: Helye: Margaréta csoport Felelős: Nagy Márta Balázs Ilona Művészetterápiás festés Keleti Anikó festőművész irányításával. 2. Festés a hideg színekkel V. Elmélet Ideje: Téma: Gyermekrajzok lélektani elemzése Vendég előadó: Törekyné Halics Krisztina pszichológus VI. Elmélet Ideje: Téma: Kinetikus családrajz Elvarázsolt családrajz Vendég előadó: Törekyné Halics Krisztina pszichológus VII. Gyakorlati bemutató Ideje: Helye: Napraforgó csoport Felelős:Feketéné Gyurkó Ágnes Sági Susann VIII. Elmélet Ideje: Felelős:Váci Jánosné Téma: Vizuális tevékenységek a Családi napokon és az Ünnepek alkalmával. Népi hagyományok ápolásának kapcsolata a vizuális Neveléssel. IX. Gyakorlati bemutató Ideje: Helye: Margaréta csoport Felelős: Balázs Ilona 16

17 Művészetterápiás festés Keleti Anikó festőművész irányításával. 3. Táncolnak a színek X. Elmélet Ideje: Téma: Varázsjátékok Gőbel Orsolya nyomán Felelős: Sági Susann XI. Gyakorlati bemutató Ideje: Helye: Margaréta csoport Felelős: Balázs Ilona Művészetterápiás festés Keleti Anikó festőművész irányításával. 4. Mi kék az ég? Mi zöld a föld? XII. Kiállítás megtekintése a Matrica Múzeumban Ideje: április Margaréta csoport Harangvirág csoport XIII. Helyi vizuális kiállítás szervezése Az elméleti előadások sok segítséget adtak az intézményünkben folyó vizuális feladatok elvégzéséhez és a vizuális nevelés hatékonyabbá tételéhez. Felelevenítettük elméleti tudásunkat és kiegészíthettük olyan elemekkel, melyek a további sikeres szakmai munkánkat segítik majd. Új szakkönyvek vásárlásával segítettük ehhez a felkészüléshez a munkacsoport tagjait. A gyakorlati bemutatók során, mely egy része Keleti Anikó festőművésznő irányításával történt, megismerkedhettünk a művészetterápiás festéssel és megfigyelhettük a Margaréta csoportos gyermekeket ezeken a foglalkozásokon. A munkacsoport tagjai figyelemmel kísérhették a gyermekek lelki ráhangolódását egy-egy témára, és a technikák alkalmazásának elsajátítását is. A Napraforgó csoport gyakorlati bemutatója során együtt örülhettünk annak, hogy az érzelmi ráhangolódás, a vizuális játékok gyakori alkalmazása mennyire segíti a vizuális feladatok megvalósítását és a gyermekek intellektuális fejlesztését. A pszichológus előadása a gyermekrajzok lélektani elemzéséhez adott nagy segítséget. Ezek egyre jobb ismerete, illetve bizonyos elemek ismerete és ezek elemzése segít bennünket abban a folyamatban és a mindennapos munkában, melyben jobban megismerhetjük és megérthetjük a gyermekek viselkedését is, ezáltal pedig a fejlesztési folyamatokat is eredményesebben végezhetjük. A vizuális munkacsoport tagjai egész évben megfelelő nyitottsággal és szakmailag alaposan felkészülve álltak készen a feladatokra, hogy e területen is tudásukat tovább bővítsék. 17

18 9.4. Madárbarát Óvoda Beszámoló a Madárbarát Óvoda programjairól A madárbarát program vezetője: Váci Jánosné Ebben az évben környezeti nevelésünk kiegészítéseként négy foglalkozáson vehettek részt nagycsoportosaink. 1. "Madárlesen" A madarak jellegzetességei, szokásai 2. Készülődés a télre 3. Nemszeretem állatok 4. A mi óvodánk körül élő madarak A foglalkozásokat Lovranits Júlia madarász vezette, aki nagyon jó pedagógiai érzékkel építette fel a foglalkozásokat. Az új ismereteket képekkel illusztrálta, magyarázattal egészítette ki, mellette mozgásos játékokat tanított a gyermekeknek. Legnagyobb élményt mégis az utolsó szabadban tartott foglalkozás jelentette. Előzményként nagycsoportosaink rendszeresen gondoskodtak a közeli parkban elhelyezett madáritató feltöltéséről. Rövid séta alatt a madárhangoktól zengő ovi környékén hallhattunk és láthattunk többféle madarat: fenyőpintyet, tengelicét, zöldikét, örvös galambokat, feketerigót. A foglalkozás zárásaként mozgásos játék következett. Óvodánk kertjében kicsiknek és nagyoknak egyre több megfigyelésre adódott alkalom: - madarak fészekrakó munkája - bepillantva a fán elhelyezett odúba apró cinegefiókák számlálása - a cinegeszülők harcias viselkedésének megfigyelése a közeledő gyíkkal szemben - bepillantás a megüresedett feketerigó fészekbe, tojások megszámlálása A fenti érdekességek mellett egész évben gondoskodtunk a madarakról: itatókat töltöttünk fel rendszeresen az óvoda udvarán, tisztítottuk a madárodúkat. A hosszú tél alatt mindig gondoskodtunk a madarak etetéséről. Mindezt a felnőttek segítségével, s időnként a szülők bevonásával tettük. 18

19 10. Gyermekvédelem Beszámoló gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak megvalósításáról Gyermekvédelmi felelős: Feketéné Gyurkó Ágnes Elvégzett feladataink: -Szülői értekezlet az újonnan óvodába érkező gyerekek szülei számára, melynek részét képezte - a gyermekvédelmi felelős bemutatása. -Szülők tájékoztatása a gyermekvédelemmel kapcsolatos tudnivalókról, elérhetőségekről, az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, lehetséges problémákról, segítségnyújtási lehetőségekről. -Rendszeres gyermekvédelmi, és étkezési támogatásban részesülők nyilvántartása. -Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, fejlesztési lehetőségeik számbavétele. - Konzultációk az óvodapedagógusokkal. Ezekről a gyermekekről rendszeresen készültek feljegyzések a Gyermekvédelmi Naplóba. A gyermekekkel kapcsolatban jelzéssel éltünk a megfelelő társintézmények felé. Egyes esetekben visszajelzés is történt, mely pozitív irányú változásnak könyvelhető el a VCSGK részéről. -Írásos beszámoló készítése a VCSGK kérésére, melyben értékeltük az óvodánkban folyó gyermekvédelmi munkát. Leírtam véleményemet, javaslataimat a hatékonyabb együttműködés érdekében. A beszámoló értékelésére a februári szakmai megbeszélésen került sor, amikor is a VCSGK is beszámolt éves munkájáról. Városi szakmaköri esetmegbeszélések. Témái többek közt: - intézményi tapasztalatok - törvényi változások - jelzőrendszeri tájékoztató - szülői club, játszóház működésének tapasztalatai - éves programok Szakmai műhelysorozat Témái: - Pénzes Eszter pszichológus és szupervízor előadása - Közkívánatra Pénzes Eszter gyakorlati bemutatója - Éves tanácskozás a jelzőrendszer éves működésének összegzése - Schmidt Mónika: Szülők Fóruma Egyesület bemutatása Kővári Viktória gyógypedagógus előadása a korai fejlesztés jelentőségéről 19

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL

2010 / 2011 NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEIRŐL SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501 / Fax: 06-23/350-932 MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Éves szakmai beszámoló

Éves szakmai beszámoló Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda 2890 Tata, Kálvária u. 5. Tel.: 34/380-651 Éves szakmai beszámoló 2013/2014-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről 2014/2015-es nevelési év előkészületeiről

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

Beszámoló a Százhalombattai Napsugár Óvoda 2012-2013-as nevelési évének szakmai munkájáról

Beszámoló a Százhalombattai Napsugár Óvoda 2012-2013-as nevelési évének szakmai munkájáról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u.50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 e-mail: napsugar@mail.battanet.hu www.napsugar.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Beszámoló

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÓVODAVEZETŐJE Szám: EPL/6/7/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A) Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben