M á k v i r á g Ó v o d a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M á k v i r á g Ó v o d a"

Átírás

1 Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u. 10. IV. em Tel: 06-20/

2 Az óvodavezetői pályázat vázlata 1. Önéletrajz 1.1. Személyes adatok 1.2. Szakmai életrajz 2. Bevezető 2.1. Vezetői hitvallásom 3. Helyzetelemzés - értékelés 2006 augusztus 1-től 2011-ig 3.1. A Mákvirág Óvoda gyermeklétszámának alakulása 3.2. Humán erőforrásra vonatkozó adatok 3.3. Tárgyi erőforrások, pályázatokból származó eredményeink 3.4. A pedagógiai munka értékelése, elért eredményeink 3.5. Az óvodapedagógusok továbbképzései a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó témákban 3.6. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítésének feladatai, gyermekvédelem 3.7. Az intézmény egyéb eredményei 3.8. Problémák javítására hozott intézkedések 3.9. Szervezett programjaink eredményei Az intézmény fenntartói ellenőrzéseinek eredményei Összegzés 4. A Mákvirág Óvoda fejlesztési terve aug. 1-től júl. 31-ig 4.1. Pedagógiai program 4.2. Vezetési program, fejlesztési elképzelések 5. A Mákvirág Óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése 6. Zárszó Mellékletek: Diploma másolatok Erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat az adatvédelmi törvény alapján 1

3 1. Önéletrajz 1.1. Személyes adatok Név: Horváth Mária Születési hely, idő: Mezőtúr, Anyja neve: Salánczki Éva Lakcím: Budapest, 1108 Kővágó u. 10. IV. em. 17. a. Gyermekem: Sila Péter (Szolnok, ) Szakmai végzettségek: 1. A képzés helye: Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga 2. A képzés helye: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Gyermektánc oktató óvodapedagógus szakirányú szakképzettség 3. A képzés helye: Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Óvodapedagógus 4. A képzés helye: Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskola, Tiszaföldvár A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Óvónő és gyermekfelügyelői szakképesítés Egyéb szakmai továbbképzéseken való részvétel: 1. Minőségirányítás az óvodában elnevezésű továbbképzési program (OM 383/36/2002). 2. Európai Uniós pályázatíró tanúsítvány, Európa Tenderház, nyilvántartási szám: , Sorszám: Szakmai életrajz szeptember 01. óta dolgozom óvónőként. A Mákvirág Óvodába augusztus 27-én nyertem felvételt óvodapedagógusként. A Mákvirág Óvoda óvodavezetői feladatait augusztus 01. óta látom el Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete 344/2006. (VI. 15.) Kt. határozata alapján. 2. Bevezető A Mákvirág Óvoda vezetőjeként az elmúlt öt évben végzett szakmai munka igazi kihívást jelentett számomra. Törekedtem arra, hogy megfeleljek a fenntartó elvárásainak folyamatosan alkalmazkodva és szem előtt tartva a törvényi változásokat, az újabb és újabb tanügy igazgatási követelményeket, az egyre nehezedő gazdasági helyzetet, és társadalmi környezetet. Kinevezésemtől kezdődően kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy a Mákvirág Óvodába járó gyermekek egyre nyugodtabb és rendezettebb környezetben élhessék meg gyermekkoruk játékos óvodás éveit, a szülők pedig biztonságban, és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekiket. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka nem jöhetett volna létre az együtt, és összedolgozni tudó alkalmazotti közösség nélkül. 2

4 Közösen elért eredményeink, az intézmény nevének, hírének pozitív irányban történő erősítése, az integrációban végzett szakmai munkánk miatt ma már szívesen választják óvodánkat. A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele, kerületünk szakmai intézményeivel folytatott együttműködésünk egy partnerközpontú intézmény céltudatos irányítását és működtetését kívánja meg. Gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező kollégáimmal a Helyi Nevelési Program megvalósítása egyre hatékonyabb, a siker záloga továbbra is a belső szakmai fejlődés. 2.1 Vezetői hitvallásom "Tégy meg minden jót, ami tőled telik, Amilyen eszközzel csak tudod, Amilyen módon csak tudod, Ahol csak tudod, Akivel csak tudod, Ameddig csak tudod." (John Wesley) Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvópedagógusként is vallom. Hivatásomban alapvető belső késztetés a nevelés igénye, a többé, jobbá, színvonalasabbá tétel. Ebből az elvből kiindulva vállalom újra a megmérettetést. Bízom abban, hogy a huszonegy év alatt megszerzett, hivatástudattal végzett óvodapedagógusi hivatás, és az elmúlt években megszerzett elméleti és gyakorlati vezetői tapasztalat segítenek e nemes feladat teljesítésében, további folytatásában. A Mákvirág Óvoda vezetőjeként olyan értékeket szeretnék teremteni és tovább vinni, ahol az igényesség, tolerancia, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás, és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt. Elkötelezettje vagyok a minőség filozófiájának, melyben megvalósul a változás és változtatás egysége. Vezetői munkámmal elsősorban a Mákvirág Óvoda gyermekeit kívánom szolgálni, és mindenkori érdekeit képviselni. Vezetésemmel a nevelőtestület a továbbiakban is készen áll a magas fokú együttműködésre. Hiszem Hogy az új szemléletű vezetés, új célokat, stratégiákat keres, koncepciókat kezel, rugalmas, egyidejűleg több folyamatot lát át, s tud kézben tartani, hatékonyan gazdálkodik az idővel, és a rábízott erőforrásokkal. Hogy a menedzser-szemléletű vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára, hogy a szűkös és egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motivációs eszközökkel pótolhatja a vezető. Hogy tartalékokat feltárni ma már csak az emberi erőforrások racionális felhasználásában lehet, ezért hangsúlyozni szeretném továbbra is a csapatmunka fontosságát, az óvodai légkör harmonikusabbá tételét. Célom Hogy az óvoda eddig elért eredményeit, és ismerve a belső körülményeket, működési rendet törvényes és színvonalas óvodát működtessek. Hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos, minőségi munka anyagi és erkölcsi megbecsülést, szakmai sikereket, és biztos munkahelyet garantál számukra. Hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak, és elnyerjem az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét. 3

5 3. Helyzetelemzés - értékelés 2006 augusztus 1-től 2011-ig A Mákvirág Óvoda jellemzői Az alapítás éve: A működés kezdő időpontja: március 1. Az Intézmény OM azonosítója: Az Alapítószerv neve: Bp. Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Székhelye: 1173 Budapest, Újlak u.108. Telefon: Alaptevékenysége: Óvodai nevelés, iskolai életmódra előkészítés Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Óvodai intézményes étkeztetés Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az óvodai csoportok száma: 8 Az óvoda befogadóképessége: 240 fő Engedélyezett pedagógus létszám: 18 fő Engedélyezett technikai létszám: 14 fő Felügyeleti szerve, fenntartója: Bp. Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 3.1. A Mákvirág Óvoda gyermeklétszámának alakulása Évek Októberi statisztikai adatok Év végi létszám adatok (számított létszám) Sajátos nevelési igényű gyermekek száma Sérülés specifikumok 2006/ / / fő Beszédfogyatékos, autista, értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek 2009/ fő / fő (folyamatban 2 fő) +2 gyermek, aki kettőnek számít de nem sni-s - - 4

6 3.2. Humán erőforrásra vonatkozó adatok A nevelőtestület létszáma: 18 fő. A csoportokban biztosított a csoportonkénti 2 fő óvodapedagógus, akik váltott műszakban látják el feladataikat. Az elmúlt években sikerült olyan óvodapedagógusokat alkalmazni, akik a Helyi Nevelési Programunk megvalósításához, és az integrált neveléshez nélkülözhetetlen egyéni szakmai kompetenciákkal is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok szakképzettség szerinti megoszlása Az óvodapedagógusok egyéb végzettségei Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga (óvodapedagógus) Gyógypedagógus-logopédus 2 fő 1 fő Gyermektánc oktató szakirányú A játék szerepe az idegrendszer 1 fő szakképzettség fejlődésében és a szocializációban 2 fő Néptánc 1 fő Érzelmi nevelés az óvodában 2 fő Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus 2 fő Egészséges életmódra nevelés 2 fő Anyanyelv és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő Drámapedagógia 1 fő Szakvizsgázott gyógy-testnevelő 2 fő Komplex népművészeti tanfolyam 2 fő Integráció, inkluzív nevelés kisgyermekkorban 1 fő Minőségbiztosítási alapkurzus 17 fő Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai 1 fő Játék, tánc az óvodában 3 fő A pedagógiai munkát segítő dolgozók létszáma: 14 fő. A pedagógiai munkát segítő dolgozók szakképzettségei Szakképzett dajka 7 fő Gyógypedagógiai asszisztens 2 fő Középfokú végzettség 6 fő Óvodatitkár 1 fő HACCP 5 Gondnok 1 fő Dolgozói létszám összesen: 32 fő Tárgyi erőforrások, pályázatokból származó eredményeink Az elmúlt öt év a költséghatékonyság jegyében telt el. Nevelőközösségünk pedagógiai céljaink megvalósításához külső források bevonásával is megpróbálta megteremteni a szükséges feltételeket: Az óvodavezetői munka első nagy feladata volt a MÁKVIRÁG ÓVODÁÉRT KÖZ- HASZNÚ ALAPÍTVÁNY létrehozása, Minden évben megrendeztük a hagyományőrző Mákvirágnapunkat, mely jó szórakozást és kikapcsolódást jelentett a családok számára. Bevételét gyermekeink javára, környezetünk megszépítésére fordítottuk. Több sikeres pályázatot írtunk, A Mákvirág Óvoda szülői közösségének köszönhetően folyamatosan bővült csoportjaink tárgyi felszereltsége. 5

7 2007/2008 Kigazdálkodásra váró feladat volt a csoportok évkezdéséhez szükséges feltételeinek megteremtése. Az új kiscsoportok beindításához az életkori sajátosságokat figyelembe vevő játékok kerültek megvásárlásra, a nyolc csoport fogyóeszközeit pótoltuk. Az óvodai csoportszobákban sikerült minden régi, már balesetveszélyessé vált játékpolcot lecserélni ízléses, minden igényt kielégítő bútorra. Sikerült kettő db új mosógépet, és egy porszívót vásárolnunk, melyek nélkül lehetetlenné vált volna a mindennapi mosási, takarítási feladat elvégzése. Bebútoroztuk az újonnan kialakított gyógypedagógiai szobánkat is. A vezetői saját hatáskörben felhasználható intézményi keretből sikerült megoldani a nyolc csoport gyermeköltöző szekrényeinek felújítását, beázott részeinek cseréjét. Felújítattunk 16 db gyermekasztalt 3 db új gyermek asztal árán. Az udvaron megoldottuk a homokozók leárnyékolását a nap egyre károsabb sugarai miatt. 2008/2009 A Móra Ferenc Általános Iskola, EGYMI utazó gyógypedagógusai, a Nevelési Tanácsadó szakemberei, és a saját logopédusunk számára sikerült kialakítani a helyiségek belső átszervezésével további két olyan fejlesztő helyiségeket, melyekben egymás zavarása nélkül, nyugodt körülmények között tudják fejleszteni a gyermekeket. A konyha berendezési tárgyait, bútorait felújítani már nem lehetett, ezek az évek alatt teljesen elhasználódtak, így megtörtént a konyha bútorzatának teljes cseréje. Az óvoda 25 éves elhasználódott folyosó burkolatának cseréje is megtörtént a szabadon felhasználható intézményvezetői keretből. A cserénél figyelembe vettük az Európai Uniós szabványokat, így az akadály-mentesítéshez elengedhetetlenül szükséges szabályok betartásával valósult meg a beruházás. Minden csoportszoba előterébe beszerzésre kerültek új óvodai tornapadok, csúszásmentes tornaszőnyegek, melyek nélkülözhetetlen kellékei a biztonságos óvodai testnevelésnek, a mindennapos mozgásnak. Intézményi karbantartási keretből megtörtént a Maci csoport mosdójának teljes felújítása is. 2009/2010 Nyáron valósult meg az intézmény komplex akadálymentesítése. A KMOP pályázat kedvezményezettje Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Az Európai Unió által nyújtott támogatás Ft volt. Intézményvezetői saját keretből megtörtént a játszóudvar zöldfelületének, játékainak komplex felújítása, karbantartása, a játszóeszközök minősítésének beszerzése. Az induló kiscsoportnak Ft értékben tudtunk játékot vásárolni, de törekedtünk a már működő csoportok játékainak megújítására is. Évkezdésre új szőnyegeket kapott négy óvodai csoport. Karácsonyi játékvásárlásra a nyolc csoportnak Ft-ot költhettünk. 6

8 KÜLSŐ FORRÁSOK, AZ ÓVODA PÁLYÁZATAI Időszak A pályázat neve Az elnyert összeg Felhasználása Képviselői felajánlás Ft Eszközfejlesztés, játékvásárlás Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány: Esztétikai érzék Barkácsoláshoz, és dramatizáláshoz Ft fejlesztésére, kulturális programok szükséges eszközök beszerzése lebonyolítására óvodák részére Képviselői felajánlás Ft Eszközbeszerzés, játékvásárlás Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Speciális oktatási feladatok támogatása Ft A SNI gyermekek ellátása érdekében gyógypedagógiai szoba berendezése, fejlesztőeszköz beszerzése Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Gyermek és ifjúsági táboroztatás támogatása Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Környezetvédelmi feladatok ellátása Ft Képviselői felajánlás Ft Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány: A gyermekek esztétikai művészeti tudatosságának fejlesztése, kulturális programok támogatása Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Gyermek és ifjúsági táboroztatás támogatása A június 30-án Bogácsra szervezett egy hetes gyermek tábor megszervezése Ft Kertépítés, kertkarbantartás Ft Ft Kulturális események lebonyolítása, eszközbeszerzés, folyosó burkolatának cseréje, szenzoros integrációs terápiás eszközök beszerzése Kulturális események belépőjegyeinek vásárlása A július 06-án egy hetes gyermek tábor megszervezése HH és SNI-s gyermekek számára Képviselői felajánlás Ft Játékvásárlás Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Speciális oktatási feladatok támogatása Ft Mákvirág nap megrendezése től Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Speciális oktatási feladatok támogatása Mákvirág nap bevételei, szülői felajánlások Ft Ft Speciális, mozgásfejlesztő eszközök vásárlása Játékvásárlás, csoportszobák tárgyi felszereltségének javítása, konyhabútor csere ALAPÍTVÁNY 1 % és szülői befizetések Ft Rendezvények támogatása Autizmus specifikus nevelés és oktatás Autista specifikus továbbképzés a Delej támogatása a közoktatási intézményekben ( Ft) Folyamatban utcába két óvodapedagógus és egy gyógypedagógiai-asszisztens számára Nemzeti Erőforrás Minisztérium ÖSSZESEN Ft 7

9 3.4. Pedagógiai munka értékelése, elért eredményeink A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai eredményei A Mákvirág Óvoda soron kívül felvett, és elhelyezett akármilyen élethelyzettel, élethelyzetben élő és lévő gyermeket. Az alkalmazotti közösséget mindenkor a maximális segítőkészség és pedagógiai tudatosság vezette. Sikerült megvalósítanunk a gyakorlatban is a 2006/2007-es nevelési év során a szakmai munkaközösség által megalkotott egységes szokás- és szabály rendszert. Az egészséges életmód megőrzése jegyében a mindennapos testnevelést, a nagytornát szabad levegőn szerveztük, és bonyolítottuk le. Sikerült az ehhez kapcsolódó szervezési feladatoknak is eleget tennünk (megfelelő öltözet, cipő használata kialakítása). Szakmai munkaközösség alakult ének-zene, énekes játék, tánc témában, vezetői ajánlás, és útmutatás segítségével. A gyermekek hallásának, ritmus érzékének, mozgás kultúrájának fejlesztése volt a téma a megfelelő dal - és zenei anyagok kiválasztásának segítségével. Olyan szakmai anyagot állított össze a munkaközösség, mely az elkövetkezendő években biztos alapot, többletet adhat az óvodapedagógusok mindennapi gyakorlati munkájához. Megindult egy belső szakmai érdeklődés is egymás pedagógiai munkája iránt. Ezért is szerveztünk szakmai bemutatókat már az évben, anyanyelv-és beszédfejlesztés terén (Katica csoport), ének-zene, tánc téma körében a (Nyuszi csoport). A kerületi pedagógiai napokon, a Fővárosi Pedagógiai Napokon, egyéb szervezésű programokon aktívan vettünk részt. Az említett nevelési évben nagyobb hangsúlyt, és figyelmet kapott a gyermekvédelem. A Gyermekjóléti Szolgálattal a jelző rendszer tudatosabb alkalmazásával szorosabb együttműködés, és összedolgozás alakult ki. A Mákvirág Óvoda elkötelezett az integráció iránt. A fenntartó Önkormányzat jóváhagyásával megkerestük az integrált óvodai nevelés lehetőségeit, a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásának, a szakmai ráhangolódás feltételeit. Az Alapító Okiratunknak megfelelően átdolgoztuk Helyi Nevelési Programunkat, és Házirendünket. A Mákvirág Óvoda alkalmazotti közössége felkészült a feladat ellátására. A szülők tájékoztatása, felkészítése az SNI gyermek fogadására folyamatosan történt. Az óvoda szülői támogatottsága az SNI gyermekek fogadásával kapcsolatban pozitív fogadtatásra talált. 2008/2009 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete 510/2007. (XII. 13.) Kt. határozatában döntött az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásáról. A Mákvirág Óvoda ennek értelmében a szükséges dokumentumok megfelelősségével szeptember 01-től látja el testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek integrált nevelését a következő feltételek mellett: A feladat szerepel az Alapító Okiratunkban; A nevelési, pedagógiai programunk tartalmazza a szükséges sérülés specifikus pedagógiai és egészségügyi habilitációs, és rehabilitációs feladatokat (Kt. 8/B (3), 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. (6), 2/2005. (III. 01.) OM rendelet; Személyi feltételeink (Kt (1). 28. Az Önkormányzat Képviselő - Testületének segítségével saját státuszban alkalmazhatunk gyógypedagógust; A Móra Ferenc Általános Iskola, EGYMI és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Előkészítő utazó tanári szolgálatával biztosított a további szakember ellátottság (konduktor, gyógypedagógus); 8

10 Sikerült az EGYMI - vel kialakítani egy segítő, szakmai kapcsolatot. Utazó gyógypedagógusaik maximálisan részt vállaltak egész éves nevelő munkánkban, az általuk nevelt csemeték sikeresebben alkalmazkodtak a nagy létszámú csoportok helyi szokásaihoz, fejlődött személyiségük a számukra lehetséges területen és módon; Az évi LXXIX. tv. 1. sz. melléklet Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak - ra vonatkozó törvény értelmében, és a sajátos nevelési igényű gyermekek magas létszámára való tekintettel a technikai létszám keret terhére egy fő dajka gyógypedagógiai asszisztens képzése is megtörtént. Az óvodában a 2008/2009-es nevelési évben sikerült kialakítani három, jól elkülöníthető helyiséget a fejlesztő foglalkozások szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezése, és a gyermekek megfelelő fejlesztése érdekében. A csoportok átlaglétszáma a törvényeknek megfelelő Kt. 66. (7) bekezdéséhez tartozó 3. sz. melléklet (7) bekezdése, illetve II/3 pontja. Nevelési feladat volt az átdolgozott Helyi Nevelési Program specifikus elveit a gyakorlatban megvalósítani, az SNI- s gyermekek másságát, nevelésükhöz való pozitív hozzáállást elfogadtatni. Kerestük a játékba integrált tanulás lehetőségeinek bővítését, a kezdeményezések módszertani változatosságait. A nevelési - és tanulási folyamatok egyéni, és differenciáltabb megvalósítását, a szülők felé való igényesebb és tartalmasabb közvetítésének lehetőségeit. Sikeres házi bemutatókat tartottunk, a megszerzett tapasztalatok átadása, az egymástól való tanulás lehetőségének céljából. Törekedtünk a szülők gyermekeiket érintő kérdésekben való folyamatos tájékoztatására, a szülői értekezletek, fogadó órák, szülői fórum, és családlátogatások színvonalának emelésére. 2009/2010 Ez a nevelési év az egymástól való tanulás, az egymás munkájába való bepillantás jegyében zajlott. Minden csoport tartott házi bemutató foglalkozást szabadon választott témában, a lényeg a sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkozás közbeni megfigyelése volt. Kitértünk a fejlesztés fogalmára, a mozgásfejlesztés lehetőségeire, a finom motorika, téri irányok, alak szín - forma, kombinatorika fejlesztésére. A házi bemutatók alkalmával lehetőség nyílt a saját készítésű játékok fontosságának kihangsúlyozására. Minden csoport tartott a szülőknek bemutató foglalkozást, a sikere a részvételi számban, és a szülők pozitív visszajelzésében volt mérhető. A bevezetésre kerülő minden hónap utolsó péntekén megvalósuló Játszó péntek, - nek is örültek a kicsik és nagyok egyaránt. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Beszédjavító Intézet EGYMI - vel, pedagógiai, szakmai szolgáltatások megvalósulásának lehetőségei terén. Rendszeresen részt vettünk fejlesztő foglalkozásaikon a Deák Ferenc u 17-ben, és mi is vendégül láttuk őket április 20-án egy anyanyelvi házi bemutatóra május 6-án délelőtt az Újlak utcai Általános Iskola tíz tanító nénije részvételével zajlott egy házi anyanyelv-és beszédfejlesztő foglalkozás. Pozitív visszajelzés érkezett, hogy a Katica csoport elsős tanulói könnyebben tanultak meg olvasni az óvodában alkalmazott nyelvi játékok, és fejlesztő foglalkozások után. Az idei nevelési évben sikerült az ismét módosításra kerülő Helyi Nevelési Programot elkészíteni, majd hozzá igazítani a csoportnapló fejlesztő oldalait. A változások kihatottak a gyermekek egyéni mérőlapjára is, egységes szerkezetbe foglaltuk, és igazítottuk az új elvárásoknak megfelelően. A Csoportnaplóban az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében előkészítettük az integrációnak, életkori és csoport sajátosságainak megfelelő éves nevelési terveket. 9

11 2010/2011 I félév Megalakult egy módszertani szakmai munkaközösség, melyben a gyógypedagógusok, az óvoda pszichológusa, a gyógypedagógiai-asszisztensek szakmai konzultációja történt. Konkrét esetmegbeszéléseket tartottak, illetve feladatuk volt vezetői ajánlás során annak kidolgozása, hogyan lehetne az integrációt minél rugalmasabban kezelni, hogyan dolgozhatnának minél hatékonyabban össze a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodapedagógusok és a gyermekeket fejlesztő szakemberek. Részt vettünk a Gyógypedagógiai szakterület Fővárosi Szakmai Műhelyfoglalkozásain, Szaktanácsadói előadássorozat I féléves programok egyes előadásain: A kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségei az enyhe értelmi fogyatékos tanulók habilitációs, rehabilitációs foglalkozásain címmel, Az autista viselkedés problémák kezelése, kommunikációs kártyák és azok alkalmazása a gyakorlatban címmel, A tanulás tanítása a sajátos nevelési igényű tanulóknál. Pályázati felhívással éltünk, gyógypedagógus- logopédia szakos hallgatók részére. Amit kértünk: segítséget az intézményünkben integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésében. Az óvodapedagógusok, és a gyógypedagógus által meghatározott tevékenységekben való aktív részvétellel segítve a gyermekek fejlődését, személyiségük kibontakozását. Amit ajánlottunk: Sokoldalú élettapasztalatot szerezhetnek a munka világából, szakmai segítségnyújtást az óvoda minden dolgozójától. A pályázat kiírása után két hallgató kezdte meg a Mákvirág Óvoda felajánlott hospitálási lehetőségét novemberében integrációs találkozót szerveztünk óvodánkban a Fővárosi Beszédjavító EGYMI részvételével. Témája: Anyanyelvápolás a Katica differenciált és beszédfejlesztő csoportban. Az eseményen a főváros tizenegy óvodája képviseltette magát, harminc szakember részvételével. A foglalkozásról cikk jelent meg az Óvodai Nevelés decemberi számában. Részt vetünk konzorciumi tagként az EGYMI - vel közösen 2011 januárjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nevében kiírt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatán, Autizmus specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben címmel (kód: 3033). A Mákvirág Óvoda továbbképzéseken való részvételben kért pályázati támogatást Ft értékben. A pályázat célja a minőségi, autizmus - specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az intézményben, illeszkedve ezzel a 1038/2010. sz. Kormányhatározatban foglaltakhoz. A gyermekközösséggel kapcsolatos állandó ünnepeink, hagyományaink Mákvirág-nap, Október 23., Mikulás, Karácsony (Advent), Farsang, Március 15.,Húsvét, Gyermeknap, Kihívás napja, Anyák napja, Évzáró Búcsú ünnepség. A felsoroltakon kívül megemlékeztünk még a következőkről: Állatok napja, Föld napja, Víz világnapja, Madarak, fák napja, Nyári kézműves táborok, Csoporton belüli készülődés és megemlékezés a gyermekek név-, illetve születésnapjáról, Népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz tartozó szokások felelevenítése, Tanulmányi kirándulások és egyéb látogatások, séták szervezése (Planetárium, Természettudományi Múzeum, Vasút történeti kiállítás, Fővárosi Növény és Állatkert, könyvtár, Bábszínház, kerületi nevezetességek), Kerületi sportrendezvényen való részvétel (Makk Marci sportvetélkedő, Nyúlcipő futóverseny), Báb, mese, zenés előadások szervezése, Adventi készülődés, Karácsonykor az óvodapedagógusok által előadott mese dramatizálása, énekes verses műsora. 10

12 3.5. Az óvodapedagógusok továbbképzései a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó témákban 2007/2008 Egy óvodapedagógusunk végzett 2008 júniusában az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Nyelv-és beszédfejlesztő szakán. A képzés szakirányú volt. A kolléga nyelv-és beszédfejlesztő foglalkozását, házi továbbképzését tekinthettük meg A gyermekek anyanyelvének komplex fejlesztése címmel április 23-án délelőtt; Egy dadus nénink végzett 2008 júniusában az ELTE Óvodapedagógusi szakán, így ő szeptembertől már óvodapedagógusként folytatta tovább a munkát. A 16 fő óvodapedagógus közül tíz vett részt nagy örömmel, és lelkesedéssel a XVII. kerületi Pedagógiai Központ által szervezett foglalkozásokon, bemutatókon: november 19. Antal Lundström Ilona: Látható hangok c. zenei fejlesztő programja, mely egy új pedagógiai módszert mutatott be a résztvevő kollégáknak (4 fő) december 12-én délután 14 órakor volt A testi, és lelki egészség megőrzésének lehetőségei életigenlő hagyományainak felhasználásával az óvodákban és az iskolákban rendezvénye Dr. Máthé Lajos életmód-és hagyománykutató előadásban. Címe: A lelki egészség és a személyiségfejlesztés eszközei: népmese, szokásjátékok az évkör ünnepei mentén, játékhagyományaink, gyermekrajzok, népművészeti szín-és formavilág, közös ének-zene (1 fő) január 9. A mozgásfejlődés és érzékelés összefüggései -Tóthszőllösy Tünde bemutatója I. rész (óvodánk gyógy-testnevelője-1 fő); január 23. A téri tájékozódás tanulása Tóthszöllősy Tünde II. rész (óvodánk gyógy-testnevelője 1 fő); február 13. Az egyéni fejlődési menet eltérései Tóthszöllősy Tünde bemutató III. rész (óvodánk gyógy-testnevelője 1 fő); február 27. Mozgásterápiák tervezése - Tóthszöllősy Tünde bemutató IV. rész (óvodánk gyógy-testnevelője 1 fő); március 7. Pénteki játszóház (1 fő); március 20. Hennrich Marianna előadása (2 fő); Kilenc óvodapedagógus vett részt a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény Szakmai Program sorozatán mely a következő témákban szerveződött: november 7. Az óvodai ének-zenei nevelés aktualitásai c. szakmai tanácskozás, Szarka Júlia Főiskolai docens előadása (2 fő); november 15. Ének zene - mozgás improvizáció, és játékfűzések I. rész (2 fő); november 23. kerület óvodai szaktanácsadók, óvodavezetők találkozója, Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, korai fejlesztő előadása: A kompetenciaalapú programcsomag és a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos tennivalók pedagógiai összefüggései (1 fő); november 29. Az Adventi ünnepkör hagyományai, népi kismesterségek, kézműves foglalkozás I. rész (2) fő; január 31. Drámajáték, mese feldolgozása a drámapedagógiai eszközeivel (3) fő; február 7. A zenei nevelés lehetőségei II. rész (2) fő; február 21. Drámajáték II. rész (3) fő; február 28. A mese és az ölbeli játékok szerepe a lelki egészség megőrzésében 1 fő; március 13. Népi kismesterségek II. rész (Tavaszi ünnepkör) 3 fő október 4. és november 15. Az OKKER ZRT Megint MÁS? Egy SNI gyermekcsoport sorsa az oktatásügy útvesztőjében - Kik ők? Hogyan tovább? c. programsorozatára (3) fő; 11

13 2007. november 21. Az egészségesebb Óvodák nemzeti hálózata Kezünkben gyermekeink egészsége tanácskozása az egyesület 10 éves fennállása alkalmából (2 fő); november 29. Értékünk az ember Az integráltan nevelkedő SNI gyermekek nevelése a kompetencia alapú programcsomag felhasználásával. Együttnevelési modellek Csepelen, bemutató foglalkozás, tanulásban akadályozott gyermekeket integráló óvodai csoportban (1 fő); november 29. Nyitott ajtók - Befogadó intézmények XIV. országos konferenciája (1 fő); február Tűz - és veszélyhelyzet - elemzés a közoktatásban c. kétnapos konferencia a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság szervezésében (tűz-és katasztrófavédelmi felelős, +2 fő óvodapedagógus); Kiemelkedő esemény volt, hogy a kerületi pedagógiai napok alkalmával Április 10. a Mákvirág Óvodában de. 9 órától szakmai előadás volt megtekinthető. Témája: Ladányi Mária kineziológus előadása tréninggel együtt: Az érzelmi stressz okozott mozgáskoordináció szétesésének helyreállítása kineziológiai módszerekkel Az előadás sikerét igazolja, hogy a kerület harminc pedagógusa vett benne aktívan részt. 2008/2009 Két óvodapedagógus vesz részt fejlesztőpedagógus szakirányú, szakvizsgát adó képzésen a Beiskolázási Tervnek megfelelően. A Pedagógiai Napok rendezvénysorozata alkalmából a következő programokon vettek részt pedagógusaink az érzelmi nevelés témakörében: Bihariné Dr. Krekkó Ilona Docens Asszony a Nem szeretem állatok c. előadása, majd az ezt követő bemutató foglakozás; Lajkó Judit tanár, színterapeuta Színekkel kiáltom világgá, színekkel az érzelmi nevelés szolgálatával című előadás; Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, Tanszékvezető Egyetemi Tanár Hogyan kezeljük az agressziót c. előadása; Bemutató foglalkozáson voltak a Napsugár Óvodában Jutalmazó szeret jelek címmel; László Zsuzsanna tréner A Persona Doll babák alkalmazását mutatta be az előítélet mentes és konfliktuskezelő módszer alkalmazásakor; Nem vagyunk egyformák, Mi ilyenek vagyunk címmel előadássorozatot hallgattunk enyhefokban értelmi fogyatékos, látás sérült, hallás sérült, beszédfogyatékos, autista, és mozgás sérült gyermekek óvodai nevelése kapcsán. 2009/2010 Két óvodapedagógusunk végzett fejlesztőpedagógus szakirányú, szakvizsgát adó képzésen az ELTE - n januárjában gyógypedagógiai asszisztensként végzett egy dajkánk, egyet pedig sikerült beiskoláznunk még a tavasszal a növekvő sajátos nevelési igényű gyermekek létszámára való tekintettel. Egy óvodapedagógus végzett az autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjaiból. Egy óvodapedagógus végzett Bakonyi Anna: Inklúzív nevelés kisgyermekkorban, korai fejlesztés témakörében. A 120 órás képzés akreditált volt. 12

14 3.6. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítésének feladatai, eredményei, gyermekvédelem 2007-től ig A gyermekekről a Minőség Irányítási Programban (MIP) leszabályozott módon az óvodapedagógusok a csoportjukba járó minden gyermekekről saját dossziét vezetnek. Ez tartalmazza a gyermek minden adatát, az anamnézis lapot, szülői nyilatkozatokat, kéréseket, és a gyermekek fejlődését mérő lapokat. Az első szülői értekezleten a szülőknek megmutattuk a mérőanyagot, ismertettük azt, hogy miért is fontos a mérés, mi célt szolgál, az óvodapedagógusok hogyan, mivel járulnak hozzá a fejlesztéshez, és kérjük őket, hogy gyermekük fejlesztésében partnerként vegyenek részt. A nevelési évben háromszor szerveztünk szülői értekezletet. Témája lehetett nevelési feladat, az iskolaérettség, vagy egyéb aktualitás. A szülői értekezletek kihasználtsága a csoportnaplók (nyolc csoport) tükrében: 80%-os volt. A csoportok ősszel és tavasszal megadott témák kapcsán (beszoktatás, iskolaérettség, tankötelezettség), vagy szülői kérésre fogadóórákat tartottak. Az érdeklődés éves szinten: 60%-os volt. Jól bevált hagyomány, hogy minden év januárjában Szülői Fórumot, összevont szülői értekezletet szerveztünk az iskolát kezdő gyermekek szülei számára hat általános iskola képviseletével: Újlak u. Általános Iskola, Laborcz Ferenc Általános Iskola, Pál Apostol Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Czimra Gyula Általános Iskola, Jókai Mór Általános Iskola. Azokat a gyermekeket, akiknél nem volt egyértelmű az iskolaérettség nevelési tanácsadóba küldtük. Azoknál a gyermekeknél, akiknél probléma merült fel az iskolaérettség kapcsán, befogadó nyilatkozatot tettünk. Februárban töltöttük ki az Óvodai Szakvéleményeket, és kértük a Szakértői Bizottságokat is a beiskolázáshoz szükséges vizsgálatok elvégzéséhez. Minden év áprilisában részt vettünk a Csibe Bölcsőde szülői értekezletén, ahol leendő kiscsoportos óvodapedagógusaink képviselhették az óvodánkat, megválaszolva az érdeklődő szülői kérdéseket. Minden év márciusában meglátogattuk a Csibe Bölcsőde speciális csoportját, majd a Mirr - Murr Bölcsőde csoportját is a leendő sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele kapcsán. Gyermekvédelem A Mákvirág Óvoda gyermekvédelmi felelőse munkaterv alapján végezte feladatait. Az óvoda vezetője és gyermekvédelmi felelőse folyamatosan kapcsolatot tartott a Gyermekjóléti Szolgálattal. Év elején szülői értekezleten tájékoztatta a szülőket az őket megillető jogokról, támogatási - és ellátási formákról, a fenntartó önkormányzat ezzel kapcsolatos rendeleteiről. Az óvoda a szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felvette a kapcsolatot, ha: A gyermek veszélyeztetettségét tapasztalta, A gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel már nem tudta megoldani, Esetmegbeszélésre tartott igényt, vagy a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítélte meg. A 2009/2010-es nevelési évtől különös tekintettel figyeltünk a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. módosításaira, melyben nagy hangsúlyt kapott az intézmények jelzési kötelezettsége. A 2009/2010-es nevelési évben hat gyermek esetében volt szükség azonnali beavatkozásra. Sajnálatos módon két óvodásunkat nevelő otthonban helyeztek el. 13

15 3.7. Az intézmény egyéb eredményei 2007/2008 Az új dolgozók beilleszkedése zökkenőmentesen zajlott. Az alkalmazotti közösség segítőkészsége, és a szülők pozitív hozzáállása itt is nagymértékben megmutatkozott. Az egységesített, és a Helyi Nevelési Programnak megfelelő tanügyi nyilvántartást naprakészen vezettük (óvodai csoportnapló, a felvételi és mulasztási napló, gyermekek egyéni fejlődési dossziéja). A 2006/2007-es nevelési évben átdolgozásra került Minőségirányítási Programban leszabályozott folyamatok intézményi szintű koordinálása, és megvalósulása eredményesnek volt mondható. A folyamatgazdák munkájának összehangolása, az éves mérések elkészítése a Minőségirányítási Munkatervben meghatározottak szerint történt. Törekedtünk egy optimális teljesítményértékelő rendszer kidolgozására, és bevezetésére. A hatékonyabb munkaszervezés miatt javult a feladat szerinti munkamegosztás, a vállalt egyéb feladatok teljesítése, a pedagógusok önállóbb munkavégzésének kialakítása. Hatáskörök, jogkörök letisztázása után hatékonyabbá vált a belső információ áramlása, és lényegesen javult a munkahelyi klíma. A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszott a csapatépítés, a közösen vállalt feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai nyitás egymás munkája felé, a vitakultúra, és a saját vélemény megfelelő stílusban, és hangon való közvetítése. A pályázati lehetőségeket, egyéb forrásokat egyre szélesebb körben kutattuk. Sajnálatos módon az Alapítványunkkal még ebben a nevelési évben sem tudtunk pályázni. Elkészítettük WEB oldalunkat, melyet szívesen olvassák a szülők, a naprakész információ áramlása ily módon is biztosított volt. 2008/2009 Részt vettünk a XI. Országos Rajzpályázaton melyet a FÖLD NAPJÁRA hirdetett meg a berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvodájának nevelőtestülete. Témája a Mesélő vízpart volt. A Csiga csoport óvodásai közül különdíjat kapott Faragó Zsuzsika, melyet a helyszínen át is vett. Komm Sári, és Zsomboki Viktória szintén Csiga csoportos óvodások - munkáját kiállították. Részt vettünk a Diadal úti Általános Iskola Nálatok laknak-e állatok c. rajzpályázatán is. A Katica csoportból hat gyermek, a Csiga csoportból négy gyermek munkáját küldtük el. Helyezettjeink: I. helyezést ért el: Márkus Dominik, és Baranya Balázs (Katica, Csiga) II. helyezést ért el: Loch Rebeka (Katica) III. helyezett lett: Kerekes Ágnes (Katica) 2009 márciusában indultunk a Magyar népmesék c. rajzpályázaton is. A Katica csoportból négy gyermek munkáját, a Tücsök csoportból három óvodás munkáját állították ki. 2009/2010 A Nálatok laknak-e állatok pályázaton a Katica csoport gyermekei nyertek első és második helyezést. Az ősz folyamán részt vettünk a Készíts őszi képet falevelekből pályázaton is. A katica csoport itt is nyert, kaktusz növényeket kaptak ajándékba. Az év végi Álmaim játéka pályázaton a Csiga és Katica csoport gyermekei szerepeltek eredményesen, zsírkrétát és színes ceruzákat kaptak ajándékba. Áprilisban a Közlekedésbiztonság gyermekszemmel pályázaton a Halacska, Kis vakond, a Tücsök és a Katica csoport gyermekei szerepeltek szintén sikeresen. 14

16 3.8. Intézményi problémák javítására hozott intézkedések 2007/2008 Az intézmény 2006-ban történt átvétele után egy átláthatóbb óvodai leltár kialakítása, folyamatos felülvizsgálata vált szükségessé. Az óvodai helyiségek kihasználtságának átgondolása, a helyiségek új funkciójának átgondolása (gazdasági iroda együtt került kialakításra a vezető-helyettesi irodával, új gyógypedagógiai szoba kialakítása, majd megfelelő bútorokkal történő ellátása). Új Tűzvédelmi-és Katasztrófavédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv elkészítése. A Mákvirág Óvodában hagyomány, hogy minden évben tűzoltó autó érkezésével jelezzük, végezzük a tűzriadót. Mivel ebben az évben részt vettünk egy tűzvédelmi konferencián, májusban a tűzoltóautó mellé, a tűzoltásban jártas kutyás bemutatót is megtekinthettünk az óvoda udvarán. A nyolcas csoport mosdójának folyamatos eldugulása, a műszaki probléma megoldására az adott csőszakasz kamerás vizsgálatának megigénylése. A folyamatos portalanításhoz, az udvar locsolásához megfelelő eszközök beszerzése. Az egészséges életmód megőrzése érdekében, a szabványoknak megfelelő, biztonságos óvodaudvar kialakítása, a kerti padok léceinek felújítása, cseréje. Megjavíttattuk régi, de még jó állapotú szárítógépünket, mely nagy szolgálatot tesz a havas, vizes udvari játékok után a gyermekek ruházatának megóvásában. 2008/2009 A Mákvirág Óvoda nyolc csoportjának előterei öltözködésre és tornázásra is valók. A szekrények kisebb átalakításával lehetővé vált az előterekben elhelyezett ruhaállványok megszűntetése. Az így nyert hely miatt kevesebbet kell pakolni torna előtt, illetve balesetvédelmi szempontból biztonságosabbá vált az előterek használata. 2009/2010 A gyermekek mindenekfelett álló érdeke miatt sikerült kialakítanunk ismételt helyiség átcsoportosításokkal egy torna szobát. A konduktor eddig csak az előterekben tudta tornáztatni a mozgásfejlesztésre váró gyermekeket, így viszont szabadon, a többi gyermek zavarása nélkül tud foglalkozni a kicsikkel. A szobában elhelyezésre kerülhettek állandó tornaszerek, így a mindennap munkát az is megkönnyíti, hogy nem kell állandóan rendezni azokat Szervezett programjaink eredményei A Pedagógiai Napok rendezvénysorozata alkalmából bemutató foglalkozást tartottunk az óvodánkba érkező 32 érdeklődő kerületi óvodapedagógus, és nevelést segítő alkalmazott számára az érzelmi nevelés témakörében. Címe: Láss a szíveddel, érezd a világot volt július 06-tól július 12-ig ismét megszerveztük néphagyományőrző, kézműves táborunkat Galgagyörkön 14 kisgyermek, két óvodapedagógus, egy dadus néni részvételével, és a Nógrád-volán saját felajánlású külön autóbuszának segítségével július 06-tól július 12-ig Őrimagyarósdra ment 22 fő hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű gyermek. A környezetvédelmi tábor célja volt többek között a panelházak falai között élő gyermekek megismertetése a természettel. A gyermekekkel két óvodapedagógus, és egy dadus néni volt. Táboroztatásukat segítette az Oktatási Bizottság által kiírt pályázat június 14-től 20-ig ismét megszerveztük néphagyományőrző, kézműves táborunkat Galgagyörkön 18 kisgyermek, két óvodapedagógus, egy dadus néni közreműködésével. 15

17 3.10. Az intézmény fenntartói ellenőrzéseinek eredményei Belső ellenőrzés: Eredménye: megfelelő, eltérés, hiba nincs. Átfogó intézményi gazdálkodás, intézményi vagyon ellenőrzése: Eredménye: Megfelelő, hiba nincs. Belső ellenőrzés: Eredménye: megfelelő, eltérés, hiba nincs. Normatív támogatás ellenőrzése, belső ellenőrzés: Eredménye: megfelelő. Belső ellenőrzés: Eredménye: Megfelelő, eltérés, hiba nincs Összegzés Az óvoda tárgyi feltételei javultak. Eszközbeli fejlődése, a környezet esztétikájának javulása mérhető. Az óvoda dolgozóinak, mint külső, mint belső továbbképzéseken való részvétele folyamatos, folyamatosan valósult meg. Az óvodát szabályozó dokumentációk a törvényi változásoknak megfelelően kerültek átdolgozásra. Eredményességük mérése folyamatosan történik. Az intézménnyel kapcsolatos speciális fenntartói elvárások megvalósultak. Helyi Nevelési Programunknak megfelelően éljük hagyományainkat, tartjuk meg rendezvényeinket. Az óvoda egyre nyitottabb, mint kerületi, mint fővárosi tekintetben. Rendszeresen tartunk szakmai bemutatókat, szerveződnek nálunk továbbképzések. Folyamatosan részt veszünk rajzpályázatokon, gyermekeknek szóló sport, vagy egyéb rendezvényeken. Az óvoda menedzselése folyamatos. Elkészítettük internetes oldalunkat, létrehoztuk Alapítványunkat. Kihasználtuk a pályázatok adta minden olyan lehetőséget, mely szolgálta óvodánk nevelési céljainak, feladatainak megvalósítását. A szülők aktívan részt vállalnak Mákvirág napi rendezvényünk sikeres lebonyolításában, a csoportok életének színesebbé tételében. Az óvoda tanügy - igazgatási dokumentációink (csoportnaplók, felvételi és mulasztási napló, gyermekek egyéni dossziéi) szakmai színvonala megfelelő. Az intézmény eddig minden évben betartotta a költségvetésben számára előírt és meghatározott keretet, figyelt a kiemelt munkavégzés elismerésére. A határidők betartására ügyeltünk, a fenntartói feladatok precíz végrehajtására kiemelt figyelmet szenteltünk. Az elmúlt öt évben előnyösen fejlődött a nevelőközösség szakmai munkájának innovatív jellege. 16

18 4. A Mákvirág Óvoda fejlesztési terve aug. 1-től július 31-ig 4.1. Pedagógiai program Célok: Használd időd, hisz oly sebesen itt hagy: A rend beosztásra tanít majd! (Goethe) 1. A Mákvirág óvoda érvényben lévő stratégiai dokumentumai: Átdolgozott Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a minőségelvű nevelőmunka és intézményi működés megvalósítása. 2. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségét tükröző egységes alapelvek érvényesítése a nevelés folyamatában: Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A gyermeket mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. 3. Az óvodapedagógusok sikeres munkájának eredményeként a társadalmilag hasznos és egyénileg értékes neveltséget, készséget, jártasságot és tudást birtokló gyermekek iskolába lépése. Óvodánk Helyi Nevelésének Programjának céljai: Komplex személyiségfejlesztés, integrált nevelés megvalósítása, biztosítása a művészetek pedagógiai eszközeivel; A sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékosságaikból eredő hátrányaik csökkentésével, leküzdésével teljes értékű ember nevelése tudással, és szeretettel, így is biztosítva a gondjainkra bízott gyermekek számára az esélyegyenlőséget, a társadalmi integrációt; Az egészséges életmód, életvitel megalapozása; A mozgás megszerettetése; Érzelmi biztonságot nyújtó légkörben az interperszonális kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, az énkép, önismeret fejlesztése, új attitűdök, erkölcsi normák (tolerancia, másság elfogadása, együttérzés, befogadás, segítségnyújtás, önzetlenség) kialakítása; Olyan kreatív, megfelelő nyelvi kommunikációs, és önértékelő képességgel rendelkező gyermekek nevelése, akik az óvodai élet végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. Óvodánk Helyi Nevelésének Programjának feladatai: Az egyéni-és életkori sajátosságokat figyelembevevő, gyermekeink igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szokás-és szabályrendszerünk, napi-és heti rendünk betartása; Érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, családias légkörben, élményekben gazdag környezeti feltételek megteremtésével a közösség kialakítása, magatartás formálása, a szocializáció támogatása; Komplex fejlesztő eljárásokkal, foglalkozásokkal a harmonikus személyiség kibontakoztatásának, fejlődésének elősegítése a gyermek saját adottságaihoz mérten, és módon; 17

19 A kreatív gondolkodást, az alkotó képzelőerőt és a fantáziát megmozgató tevékenykedtetés kibontakoztatása a művészetek pedagógiai eszközeinek alkalmazásával; A SNI gyermekek integrált, személyközpontú, differenciált nevelésének kialakítása, mely segít a kölcsönös megértést, elfogadást, ezáltal mérsékli az előítéleteket; A mozgás a nyelv és a percepció játékos integrálása a kognitív (megismerő) képességek kibontakoztatásában; A napi életritmusba a sokmozgásos tevékenységek elemeinek beépítése, az egészséges, edzett, fejlett és igényes mozgáskultúra kialakítása; Az egészséges életmód, életvitel alakítása, szülői szemlélet formálása; A szülők aktív bevonása az óvodai életbe a nevelési gyakorlatunk megvalósítása érdekében. A célhoz kapcsolódó feladataink rövidtávon: (1 2 év) A Mákvirág Óvodában minden kis gyermek sajátos nevelési igényű. Nevelésünket a teljes befogadás jellemzi, melybe beletartozik a kevésbé jó képességű, más gyermek és a tehetséges óvodás nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben történő szeretettel teli gondozása is. Az óvodás életkor játékközpontú, ezért továbbra is a cselekvő, játékba integrált tanulást hangsúlyozzuk. Mindennapi munkánk során továbbra is érvényesül az egyéni bánásmód, a differenciálás, mely a gyermek valódi fejlődés menetéhez igazodó lehetőségeket keresi, és fejleszti. Nevelőmunkánk differenciálása által, a kompetenciák még inkább megnyilvánulnak, és erősödnek. Az óvodai nevelés fő értékeit továbbra is megőrizzük az innovatív megoldásokkal egységben. Munkánkat érzelmi motiváltság jellemzi, a szoktatás, szokásrend, a normák (erkölcs) beépülésének folyamata, szabályok, értékek beépülése, a döntés képességének kialakítását tudatosan mélyítjük. Óvodánkban a szemléletváltás során, minden mássággal élő gyermek (sérült, etnikai kisebbség, hátrányos helyzetű) megtalálja a helyét. Továbbra is megteremtjük az integráció objektív, és szubjektív feltételeit, a különböző szakmai színterek konzultációs lehetőségeit. Eltérő fejlesztési szinteket tervezünk. Elsajátítunk egyre több integrációs módszert, megoldásokat, tanuljuk ezek átjárhatóságát. Konkrét metodikai ismeretek alkalmazunk a konkrét gyermekre. Alapvető feladatainkat kiegészítjük élő hagyományainkkal, és színvonalas hagyományőrző tevékenységeink folytatásával. A Helyi Nevelési Program gyakorlatával koherens dokumentációs rendszert alkalmazunk (egységes csoportnapló, gyermekek egyéni dossziéja, gyermekek egyéni fejlődésének dokumentumai) a hozzáadott pedagógiai érték megjelenítésével. A gyermekvédelmi feladatokat a törvényi előírások szerint végezzük. Folyamatosan alakítjuk az egyes csoportok egyéni arculatát, a tartalmi és formai elemek karakteresebb megjelenítésével. A célhoz kapcsolódó feladataink középtávon: (2 3 év) Új szemlélet a család, óvoda kapcsolatában. Olyan pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek a különböző családokkal való együttműködés hatékonyságát növelik a gyermekek képességfejlesztése, valamint az óvodába, később az iskolába történő, minél zökkenő mentesebb beilleszkedése érdekében. A megváltozott társadalmi hatások következtében egyre több a különböző élethelyzetekkel küzdő óvodahasználó család, illetve az átlagostól eltérő gyermek a csoportban. Nevelésük, tanításuk segítése csak akkor lehetséges, ha a pedagógusok jól ismerik a gyermekeket, a családjukat, és képesek mozgósítani a szükséges erőforrásokat. 18

20 A pedagógusokban erősödjön a családbevonó és családsegítő szemlélet. Fejlődjön szociális érzékenységük, készségük, oldódjon az esetleges előítéletességük, erősödjön a feltétel nélküli elfogadás, empatikus szemlélet érvényesüljön a szülőkkel történő kapcsolattartásban. Gyarapodjanak családpedagógiai módszertani ismereteik, továbbképzéseken sajátítsák el a családlátogatás és a fogadó óra (családi beszélgetés) vezetésének ismereteit. További feladat az intézményi minőség irányítási programban megjelenített partnerközpontú működés mérési eredményei (szülők, gyermekek igény-és elégedettség mérése), valamint az intézményi gyakorlat összhangjára történő rávilágítással a rendszerlátás képességének fejlesztése, és a saját élményű intézményi tapasztalatok egymás közötti megosztása. Az óvoda családsegítő funkcióinak erősítése, szociális s egészségügyi területre kiterjedő érzékenység kialakítása. Irányított tapasztalatszerzéssel a játékba integrált tanulás lehetőségeinek bővítése, a gyakorlati munkába új elméleti ismeretek beépítése. Az ellenőrzési-értékelési rendszer hatékonyabb végrehajtásával az eredményesebb nevelőmunka elősegítése, a visszajelzések segítségével biztonságosabb eligazodás a szakmai kérdésekben. A megszerzett tapasztalatok átadására, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtésére szélesebb körű lehetőségek biztosítása (műhelymunka, pedagógiai fórumok, szakmai beszélgetések, kerületi szakmai bemutatók tartása, hospitálások). Érdeklődési körnek megfelelő szakmai munkaközösségek létrehozása, kiemelt feladat az együttgondolkodás fontossága. Az intézmény kialakított egyéni, sajátos arculatának megőrzése, tartalmi és formai elemek folyamatos megjelenítése. Az együttműködési készség fejlesztése érdekében további szervezetfejlesztés, a team-munka hatékonyabb megvalósítása, a közösséghez való tartozás érzésének fejlesztése. A beiskolázási mutatók növelése, az óvoda és az iskola közti átmenet megkönnyítése. A célhoz kapcsolódó feladataink hosszútávon: (4 5 év) Óvodánk jövőképének, küldetésének megvalósítása a helyi nevelési gyakorlat cél, feladat, és tevékenységi rendszere alapján. Hatékony belső értékelési rendszer működtetésével a szakmai innovációk menedzselése, a közösségnek, a távlatadás elvének érvényesítésével minőségi jövőkép biztosítása az integrált nevelési folyamat által. A nevelőmunka céljaihoz rendelt, és kidolgozott indikátorrendszer alapján az eredményesség mérése, a nevelőmunkát támogató kulcsfolyamatok működtetése, és azok átfogó rendszerszintű értékelése. Partneri elégedettségmutatók növelése. A minőségirányítási gyakorlat kiterjesztése az intézményműködés valamennyi területére, a leszabályozott folyamatok, eljárások működtetésével a kitűzött nevelési célok, és minőségcélok hatékony, sikeres megvalósítása. A szolgáltatói filozófia észszerű megvalósításával a pedagógusok presztízsének helyreállítása. 19

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L

/\ ;( k{ ?KEÍ:TT 2üiMÁi 2 2O1/ MÁJ 21. Kissné Wagné Mária. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény Kossuth tér L Siklosi Istvan Polgarmester Ur reszere Tárgy: pályázat benyújtása 2O1/ MÁJ 21 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben