M á k v i r á g Ó v o d a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M á k v i r á g Ó v o d a"

Átírás

1 Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u. 10. IV. em Tel: 06-20/

2 Az óvodavezetői pályázat vázlata 1. Önéletrajz 1.1. Személyes adatok 1.2. Szakmai életrajz 2. Bevezető 2.1. Vezetői hitvallásom 3. Helyzetelemzés - értékelés 2006 augusztus 1-től 2011-ig 3.1. A Mákvirág Óvoda gyermeklétszámának alakulása 3.2. Humán erőforrásra vonatkozó adatok 3.3. Tárgyi erőforrások, pályázatokból származó eredményeink 3.4. A pedagógiai munka értékelése, elért eredményeink 3.5. Az óvodapedagógusok továbbképzései a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó témákban 3.6. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítésének feladatai, gyermekvédelem 3.7. Az intézmény egyéb eredményei 3.8. Problémák javítására hozott intézkedések 3.9. Szervezett programjaink eredményei Az intézmény fenntartói ellenőrzéseinek eredményei Összegzés 4. A Mákvirág Óvoda fejlesztési terve aug. 1-től júl. 31-ig 4.1. Pedagógiai program 4.2. Vezetési program, fejlesztési elképzelések 5. A Mákvirág Óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése 6. Zárszó Mellékletek: Diploma másolatok Erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat az adatvédelmi törvény alapján 1

3 1. Önéletrajz 1.1. Személyes adatok Név: Horváth Mária Születési hely, idő: Mezőtúr, Anyja neve: Salánczki Éva Lakcím: Budapest, 1108 Kővágó u. 10. IV. em. 17. a. Gyermekem: Sila Péter (Szolnok, ) Szakmai végzettségek: 1. A képzés helye: Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga 2. A képzés helye: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Gyermektánc oktató óvodapedagógus szakirányú szakképzettség 3. A képzés helye: Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Óvodapedagógus 4. A képzés helye: Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskola, Tiszaföldvár A képzés ideje: A képesítés megnevezése: Óvónő és gyermekfelügyelői szakképesítés Egyéb szakmai továbbképzéseken való részvétel: 1. Minőségirányítás az óvodában elnevezésű továbbképzési program (OM 383/36/2002). 2. Európai Uniós pályázatíró tanúsítvány, Európa Tenderház, nyilvántartási szám: , Sorszám: Szakmai életrajz szeptember 01. óta dolgozom óvónőként. A Mákvirág Óvodába augusztus 27-én nyertem felvételt óvodapedagógusként. A Mákvirág Óvoda óvodavezetői feladatait augusztus 01. óta látom el Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete 344/2006. (VI. 15.) Kt. határozata alapján. 2. Bevezető A Mákvirág Óvoda vezetőjeként az elmúlt öt évben végzett szakmai munka igazi kihívást jelentett számomra. Törekedtem arra, hogy megfeleljek a fenntartó elvárásainak folyamatosan alkalmazkodva és szem előtt tartva a törvényi változásokat, az újabb és újabb tanügy igazgatási követelményeket, az egyre nehezedő gazdasági helyzetet, és társadalmi környezetet. Kinevezésemtől kezdődően kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy a Mákvirág Óvodába járó gyermekek egyre nyugodtabb és rendezettebb környezetben élhessék meg gyermekkoruk játékos óvodás éveit, a szülők pedig biztonságban, és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekiket. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka nem jöhetett volna létre az együtt, és összedolgozni tudó alkalmazotti közösség nélkül. 2

4 Közösen elért eredményeink, az intézmény nevének, hírének pozitív irányban történő erősítése, az integrációban végzett szakmai munkánk miatt ma már szívesen választják óvodánkat. A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele, kerületünk szakmai intézményeivel folytatott együttműködésünk egy partnerközpontú intézmény céltudatos irányítását és működtetését kívánja meg. Gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező kollégáimmal a Helyi Nevelési Program megvalósítása egyre hatékonyabb, a siker záloga továbbra is a belső szakmai fejlődés. 2.1 Vezetői hitvallásom "Tégy meg minden jót, ami tőled telik, Amilyen eszközzel csak tudod, Amilyen módon csak tudod, Ahol csak tudod, Akivel csak tudod, Ameddig csak tudod." (John Wesley) Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, szeretetét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvópedagógusként is vallom. Hivatásomban alapvető belső késztetés a nevelés igénye, a többé, jobbá, színvonalasabbá tétel. Ebből az elvből kiindulva vállalom újra a megmérettetést. Bízom abban, hogy a huszonegy év alatt megszerzett, hivatástudattal végzett óvodapedagógusi hivatás, és az elmúlt években megszerzett elméleti és gyakorlati vezetői tapasztalat segítenek e nemes feladat teljesítésében, további folytatásában. A Mákvirág Óvoda vezetőjeként olyan értékeket szeretnék teremteni és tovább vinni, ahol az igényesség, tolerancia, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás, és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt. Elkötelezettje vagyok a minőség filozófiájának, melyben megvalósul a változás és változtatás egysége. Vezetői munkámmal elsősorban a Mákvirág Óvoda gyermekeit kívánom szolgálni, és mindenkori érdekeit képviselni. Vezetésemmel a nevelőtestület a továbbiakban is készen áll a magas fokú együttműködésre. Hiszem Hogy az új szemléletű vezetés, új célokat, stratégiákat keres, koncepciókat kezel, rugalmas, egyidejűleg több folyamatot lát át, s tud kézben tartani, hatékonyan gazdálkodik az idővel, és a rábízott erőforrásokkal. Hogy a menedzser-szemléletű vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára, hogy a szűkös és egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motivációs eszközökkel pótolhatja a vezető. Hogy tartalékokat feltárni ma már csak az emberi erőforrások racionális felhasználásában lehet, ezért hangsúlyozni szeretném továbbra is a csapatmunka fontosságát, az óvodai légkör harmonikusabbá tételét. Célom Hogy az óvoda eddig elért eredményeit, és ismerve a belső körülményeket, működési rendet törvényes és színvonalas óvodát működtessek. Hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos, minőségi munka anyagi és erkölcsi megbecsülést, szakmai sikereket, és biztos munkahelyet garantál számukra. Hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak, és elnyerjem az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét. 3

5 3. Helyzetelemzés - értékelés 2006 augusztus 1-től 2011-ig A Mákvirág Óvoda jellemzői Az alapítás éve: A működés kezdő időpontja: március 1. Az Intézmény OM azonosítója: Az Alapítószerv neve: Bp. Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Székhelye: 1173 Budapest, Újlak u.108. Telefon: Alaptevékenysége: Óvodai nevelés, iskolai életmódra előkészítés Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása Óvodai intézményes étkeztetés Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az óvodai csoportok száma: 8 Az óvoda befogadóképessége: 240 fő Engedélyezett pedagógus létszám: 18 fő Engedélyezett technikai létszám: 14 fő Felügyeleti szerve, fenntartója: Bp. Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 3.1. A Mákvirág Óvoda gyermeklétszámának alakulása Évek Októberi statisztikai adatok Év végi létszám adatok (számított létszám) Sajátos nevelési igényű gyermekek száma Sérülés specifikumok 2006/ / / fő Beszédfogyatékos, autista, értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek 2009/ fő / fő (folyamatban 2 fő) +2 gyermek, aki kettőnek számít de nem sni-s - - 4

6 3.2. Humán erőforrásra vonatkozó adatok A nevelőtestület létszáma: 18 fő. A csoportokban biztosított a csoportonkénti 2 fő óvodapedagógus, akik váltott műszakban látják el feladataikat. Az elmúlt években sikerült olyan óvodapedagógusokat alkalmazni, akik a Helyi Nevelési Programunk megvalósításához, és az integrált neveléshez nélkülözhetetlen egyéni szakmai kompetenciákkal is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok szakképzettség szerinti megoszlása Az óvodapedagógusok egyéb végzettségei Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga (óvodapedagógus) Gyógypedagógus-logopédus 2 fő 1 fő Gyermektánc oktató szakirányú A játék szerepe az idegrendszer 1 fő szakképzettség fejlődésében és a szocializációban 2 fő Néptánc 1 fő Érzelmi nevelés az óvodában 2 fő Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus 2 fő Egészséges életmódra nevelés 2 fő Anyanyelv és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő Drámapedagógia 1 fő Szakvizsgázott gyógy-testnevelő 2 fő Komplex népművészeti tanfolyam 2 fő Integráció, inkluzív nevelés kisgyermekkorban 1 fő Minőségbiztosítási alapkurzus 17 fő Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai 1 fő Játék, tánc az óvodában 3 fő A pedagógiai munkát segítő dolgozók létszáma: 14 fő. A pedagógiai munkát segítő dolgozók szakképzettségei Szakképzett dajka 7 fő Gyógypedagógiai asszisztens 2 fő Középfokú végzettség 6 fő Óvodatitkár 1 fő HACCP 5 Gondnok 1 fő Dolgozói létszám összesen: 32 fő Tárgyi erőforrások, pályázatokból származó eredményeink Az elmúlt öt év a költséghatékonyság jegyében telt el. Nevelőközösségünk pedagógiai céljaink megvalósításához külső források bevonásával is megpróbálta megteremteni a szükséges feltételeket: Az óvodavezetői munka első nagy feladata volt a MÁKVIRÁG ÓVODÁÉRT KÖZ- HASZNÚ ALAPÍTVÁNY létrehozása, Minden évben megrendeztük a hagyományőrző Mákvirágnapunkat, mely jó szórakozást és kikapcsolódást jelentett a családok számára. Bevételét gyermekeink javára, környezetünk megszépítésére fordítottuk. Több sikeres pályázatot írtunk, A Mákvirág Óvoda szülői közösségének köszönhetően folyamatosan bővült csoportjaink tárgyi felszereltsége. 5

7 2007/2008 Kigazdálkodásra váró feladat volt a csoportok évkezdéséhez szükséges feltételeinek megteremtése. Az új kiscsoportok beindításához az életkori sajátosságokat figyelembe vevő játékok kerültek megvásárlásra, a nyolc csoport fogyóeszközeit pótoltuk. Az óvodai csoportszobákban sikerült minden régi, már balesetveszélyessé vált játékpolcot lecserélni ízléses, minden igényt kielégítő bútorra. Sikerült kettő db új mosógépet, és egy porszívót vásárolnunk, melyek nélkül lehetetlenné vált volna a mindennapi mosási, takarítási feladat elvégzése. Bebútoroztuk az újonnan kialakított gyógypedagógiai szobánkat is. A vezetői saját hatáskörben felhasználható intézményi keretből sikerült megoldani a nyolc csoport gyermeköltöző szekrényeinek felújítását, beázott részeinek cseréjét. Felújítattunk 16 db gyermekasztalt 3 db új gyermek asztal árán. Az udvaron megoldottuk a homokozók leárnyékolását a nap egyre károsabb sugarai miatt. 2008/2009 A Móra Ferenc Általános Iskola, EGYMI utazó gyógypedagógusai, a Nevelési Tanácsadó szakemberei, és a saját logopédusunk számára sikerült kialakítani a helyiségek belső átszervezésével további két olyan fejlesztő helyiségeket, melyekben egymás zavarása nélkül, nyugodt körülmények között tudják fejleszteni a gyermekeket. A konyha berendezési tárgyait, bútorait felújítani már nem lehetett, ezek az évek alatt teljesen elhasználódtak, így megtörtént a konyha bútorzatának teljes cseréje. Az óvoda 25 éves elhasználódott folyosó burkolatának cseréje is megtörtént a szabadon felhasználható intézményvezetői keretből. A cserénél figyelembe vettük az Európai Uniós szabványokat, így az akadály-mentesítéshez elengedhetetlenül szükséges szabályok betartásával valósult meg a beruházás. Minden csoportszoba előterébe beszerzésre kerültek új óvodai tornapadok, csúszásmentes tornaszőnyegek, melyek nélkülözhetetlen kellékei a biztonságos óvodai testnevelésnek, a mindennapos mozgásnak. Intézményi karbantartási keretből megtörtént a Maci csoport mosdójának teljes felújítása is. 2009/2010 Nyáron valósult meg az intézmény komplex akadálymentesítése. A KMOP pályázat kedvezményezettje Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Az Európai Unió által nyújtott támogatás Ft volt. Intézményvezetői saját keretből megtörtént a játszóudvar zöldfelületének, játékainak komplex felújítása, karbantartása, a játszóeszközök minősítésének beszerzése. Az induló kiscsoportnak Ft értékben tudtunk játékot vásárolni, de törekedtünk a már működő csoportok játékainak megújítására is. Évkezdésre új szőnyegeket kapott négy óvodai csoport. Karácsonyi játékvásárlásra a nyolc csoportnak Ft-ot költhettünk. 6

8 KÜLSŐ FORRÁSOK, AZ ÓVODA PÁLYÁZATAI Időszak A pályázat neve Az elnyert összeg Felhasználása Képviselői felajánlás Ft Eszközfejlesztés, játékvásárlás Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány: Esztétikai érzék Barkácsoláshoz, és dramatizáláshoz Ft fejlesztésére, kulturális programok szükséges eszközök beszerzése lebonyolítására óvodák részére Képviselői felajánlás Ft Eszközbeszerzés, játékvásárlás Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Speciális oktatási feladatok támogatása Ft A SNI gyermekek ellátása érdekében gyógypedagógiai szoba berendezése, fejlesztőeszköz beszerzése Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Gyermek és ifjúsági táboroztatás támogatása Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Környezetvédelmi feladatok ellátása Ft Képviselői felajánlás Ft Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány: A gyermekek esztétikai művészeti tudatosságának fejlesztése, kulturális programok támogatása Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Gyermek és ifjúsági táboroztatás támogatása A június 30-án Bogácsra szervezett egy hetes gyermek tábor megszervezése Ft Kertépítés, kertkarbantartás Ft Ft Kulturális események lebonyolítása, eszközbeszerzés, folyosó burkolatának cseréje, szenzoros integrációs terápiás eszközök beszerzése Kulturális események belépőjegyeinek vásárlása A július 06-án egy hetes gyermek tábor megszervezése HH és SNI-s gyermekek számára Képviselői felajánlás Ft Játékvásárlás Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Speciális oktatási feladatok támogatása Ft Mákvirág nap megrendezése től Budapest Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, Oktatási Bizottsága: Speciális oktatási feladatok támogatása Mákvirág nap bevételei, szülői felajánlások Ft Ft Speciális, mozgásfejlesztő eszközök vásárlása Játékvásárlás, csoportszobák tárgyi felszereltségének javítása, konyhabútor csere ALAPÍTVÁNY 1 % és szülői befizetések Ft Rendezvények támogatása Autizmus specifikus nevelés és oktatás Autista specifikus továbbképzés a Delej támogatása a közoktatási intézményekben ( Ft) Folyamatban utcába két óvodapedagógus és egy gyógypedagógiai-asszisztens számára Nemzeti Erőforrás Minisztérium ÖSSZESEN Ft 7

9 3.4. Pedagógiai munka értékelése, elért eredményeink A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai eredményei A Mákvirág Óvoda soron kívül felvett, és elhelyezett akármilyen élethelyzettel, élethelyzetben élő és lévő gyermeket. Az alkalmazotti közösséget mindenkor a maximális segítőkészség és pedagógiai tudatosság vezette. Sikerült megvalósítanunk a gyakorlatban is a 2006/2007-es nevelési év során a szakmai munkaközösség által megalkotott egységes szokás- és szabály rendszert. Az egészséges életmód megőrzése jegyében a mindennapos testnevelést, a nagytornát szabad levegőn szerveztük, és bonyolítottuk le. Sikerült az ehhez kapcsolódó szervezési feladatoknak is eleget tennünk (megfelelő öltözet, cipő használata kialakítása). Szakmai munkaközösség alakult ének-zene, énekes játék, tánc témában, vezetői ajánlás, és útmutatás segítségével. A gyermekek hallásának, ritmus érzékének, mozgás kultúrájának fejlesztése volt a téma a megfelelő dal - és zenei anyagok kiválasztásának segítségével. Olyan szakmai anyagot állított össze a munkaközösség, mely az elkövetkezendő években biztos alapot, többletet adhat az óvodapedagógusok mindennapi gyakorlati munkájához. Megindult egy belső szakmai érdeklődés is egymás pedagógiai munkája iránt. Ezért is szerveztünk szakmai bemutatókat már az évben, anyanyelv-és beszédfejlesztés terén (Katica csoport), ének-zene, tánc téma körében a (Nyuszi csoport). A kerületi pedagógiai napokon, a Fővárosi Pedagógiai Napokon, egyéb szervezésű programokon aktívan vettünk részt. Az említett nevelési évben nagyobb hangsúlyt, és figyelmet kapott a gyermekvédelem. A Gyermekjóléti Szolgálattal a jelző rendszer tudatosabb alkalmazásával szorosabb együttműködés, és összedolgozás alakult ki. A Mákvirág Óvoda elkötelezett az integráció iránt. A fenntartó Önkormányzat jóváhagyásával megkerestük az integrált óvodai nevelés lehetőségeit, a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásának, a szakmai ráhangolódás feltételeit. Az Alapító Okiratunknak megfelelően átdolgoztuk Helyi Nevelési Programunkat, és Házirendünket. A Mákvirág Óvoda alkalmazotti közössége felkészült a feladat ellátására. A szülők tájékoztatása, felkészítése az SNI gyermek fogadására folyamatosan történt. Az óvoda szülői támogatottsága az SNI gyermekek fogadásával kapcsolatban pozitív fogadtatásra talált. 2008/2009 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete 510/2007. (XII. 13.) Kt. határozatában döntött az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásáról. A Mákvirág Óvoda ennek értelmében a szükséges dokumentumok megfelelősségével szeptember 01-től látja el testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek integrált nevelését a következő feltételek mellett: A feladat szerepel az Alapító Okiratunkban; A nevelési, pedagógiai programunk tartalmazza a szükséges sérülés specifikus pedagógiai és egészségügyi habilitációs, és rehabilitációs feladatokat (Kt. 8/B (3), 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. (6), 2/2005. (III. 01.) OM rendelet; Személyi feltételeink (Kt (1). 28. Az Önkormányzat Képviselő - Testületének segítségével saját státuszban alkalmazhatunk gyógypedagógust; A Móra Ferenc Általános Iskola, EGYMI és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Előkészítő utazó tanári szolgálatával biztosított a további szakember ellátottság (konduktor, gyógypedagógus); 8

10 Sikerült az EGYMI - vel kialakítani egy segítő, szakmai kapcsolatot. Utazó gyógypedagógusaik maximálisan részt vállaltak egész éves nevelő munkánkban, az általuk nevelt csemeték sikeresebben alkalmazkodtak a nagy létszámú csoportok helyi szokásaihoz, fejlődött személyiségük a számukra lehetséges területen és módon; Az évi LXXIX. tv. 1. sz. melléklet Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak - ra vonatkozó törvény értelmében, és a sajátos nevelési igényű gyermekek magas létszámára való tekintettel a technikai létszám keret terhére egy fő dajka gyógypedagógiai asszisztens képzése is megtörtént. Az óvodában a 2008/2009-es nevelési évben sikerült kialakítani három, jól elkülöníthető helyiséget a fejlesztő foglalkozások szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezése, és a gyermekek megfelelő fejlesztése érdekében. A csoportok átlaglétszáma a törvényeknek megfelelő Kt. 66. (7) bekezdéséhez tartozó 3. sz. melléklet (7) bekezdése, illetve II/3 pontja. Nevelési feladat volt az átdolgozott Helyi Nevelési Program specifikus elveit a gyakorlatban megvalósítani, az SNI- s gyermekek másságát, nevelésükhöz való pozitív hozzáállást elfogadtatni. Kerestük a játékba integrált tanulás lehetőségeinek bővítését, a kezdeményezések módszertani változatosságait. A nevelési - és tanulási folyamatok egyéni, és differenciáltabb megvalósítását, a szülők felé való igényesebb és tartalmasabb közvetítésének lehetőségeit. Sikeres házi bemutatókat tartottunk, a megszerzett tapasztalatok átadása, az egymástól való tanulás lehetőségének céljából. Törekedtünk a szülők gyermekeiket érintő kérdésekben való folyamatos tájékoztatására, a szülői értekezletek, fogadó órák, szülői fórum, és családlátogatások színvonalának emelésére. 2009/2010 Ez a nevelési év az egymástól való tanulás, az egymás munkájába való bepillantás jegyében zajlott. Minden csoport tartott házi bemutató foglalkozást szabadon választott témában, a lényeg a sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkozás közbeni megfigyelése volt. Kitértünk a fejlesztés fogalmára, a mozgásfejlesztés lehetőségeire, a finom motorika, téri irányok, alak szín - forma, kombinatorika fejlesztésére. A házi bemutatók alkalmával lehetőség nyílt a saját készítésű játékok fontosságának kihangsúlyozására. Minden csoport tartott a szülőknek bemutató foglalkozást, a sikere a részvételi számban, és a szülők pozitív visszajelzésében volt mérhető. A bevezetésre kerülő minden hónap utolsó péntekén megvalósuló Játszó péntek, - nek is örültek a kicsik és nagyok egyaránt. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Beszédjavító Intézet EGYMI - vel, pedagógiai, szakmai szolgáltatások megvalósulásának lehetőségei terén. Rendszeresen részt vettünk fejlesztő foglalkozásaikon a Deák Ferenc u 17-ben, és mi is vendégül láttuk őket április 20-án egy anyanyelvi házi bemutatóra május 6-án délelőtt az Újlak utcai Általános Iskola tíz tanító nénije részvételével zajlott egy házi anyanyelv-és beszédfejlesztő foglalkozás. Pozitív visszajelzés érkezett, hogy a Katica csoport elsős tanulói könnyebben tanultak meg olvasni az óvodában alkalmazott nyelvi játékok, és fejlesztő foglalkozások után. Az idei nevelési évben sikerült az ismét módosításra kerülő Helyi Nevelési Programot elkészíteni, majd hozzá igazítani a csoportnapló fejlesztő oldalait. A változások kihatottak a gyermekek egyéni mérőlapjára is, egységes szerkezetbe foglaltuk, és igazítottuk az új elvárásoknak megfelelően. A Csoportnaplóban az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében előkészítettük az integrációnak, életkori és csoport sajátosságainak megfelelő éves nevelési terveket. 9

11 2010/2011 I félév Megalakult egy módszertani szakmai munkaközösség, melyben a gyógypedagógusok, az óvoda pszichológusa, a gyógypedagógiai-asszisztensek szakmai konzultációja történt. Konkrét esetmegbeszéléseket tartottak, illetve feladatuk volt vezetői ajánlás során annak kidolgozása, hogyan lehetne az integrációt minél rugalmasabban kezelni, hogyan dolgozhatnának minél hatékonyabban össze a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodapedagógusok és a gyermekeket fejlesztő szakemberek. Részt vettünk a Gyógypedagógiai szakterület Fővárosi Szakmai Műhelyfoglalkozásain, Szaktanácsadói előadássorozat I féléves programok egyes előadásain: A kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségei az enyhe értelmi fogyatékos tanulók habilitációs, rehabilitációs foglalkozásain címmel, Az autista viselkedés problémák kezelése, kommunikációs kártyák és azok alkalmazása a gyakorlatban címmel, A tanulás tanítása a sajátos nevelési igényű tanulóknál. Pályázati felhívással éltünk, gyógypedagógus- logopédia szakos hallgatók részére. Amit kértünk: segítséget az intézményünkben integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésében. Az óvodapedagógusok, és a gyógypedagógus által meghatározott tevékenységekben való aktív részvétellel segítve a gyermekek fejlődését, személyiségük kibontakozását. Amit ajánlottunk: Sokoldalú élettapasztalatot szerezhetnek a munka világából, szakmai segítségnyújtást az óvoda minden dolgozójától. A pályázat kiírása után két hallgató kezdte meg a Mákvirág Óvoda felajánlott hospitálási lehetőségét novemberében integrációs találkozót szerveztünk óvodánkban a Fővárosi Beszédjavító EGYMI részvételével. Témája: Anyanyelvápolás a Katica differenciált és beszédfejlesztő csoportban. Az eseményen a főváros tizenegy óvodája képviseltette magát, harminc szakember részvételével. A foglalkozásról cikk jelent meg az Óvodai Nevelés decemberi számában. Részt vetünk konzorciumi tagként az EGYMI - vel közösen 2011 januárjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nevében kiírt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatán, Autizmus specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben címmel (kód: 3033). A Mákvirág Óvoda továbbképzéseken való részvételben kért pályázati támogatást Ft értékben. A pályázat célja a minőségi, autizmus - specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az intézményben, illeszkedve ezzel a 1038/2010. sz. Kormányhatározatban foglaltakhoz. A gyermekközösséggel kapcsolatos állandó ünnepeink, hagyományaink Mákvirág-nap, Október 23., Mikulás, Karácsony (Advent), Farsang, Március 15.,Húsvét, Gyermeknap, Kihívás napja, Anyák napja, Évzáró Búcsú ünnepség. A felsoroltakon kívül megemlékeztünk még a következőkről: Állatok napja, Föld napja, Víz világnapja, Madarak, fák napja, Nyári kézműves táborok, Csoporton belüli készülődés és megemlékezés a gyermekek név-, illetve születésnapjáról, Népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz tartozó szokások felelevenítése, Tanulmányi kirándulások és egyéb látogatások, séták szervezése (Planetárium, Természettudományi Múzeum, Vasút történeti kiállítás, Fővárosi Növény és Állatkert, könyvtár, Bábszínház, kerületi nevezetességek), Kerületi sportrendezvényen való részvétel (Makk Marci sportvetélkedő, Nyúlcipő futóverseny), Báb, mese, zenés előadások szervezése, Adventi készülődés, Karácsonykor az óvodapedagógusok által előadott mese dramatizálása, énekes verses műsora. 10

12 3.5. Az óvodapedagógusok továbbképzései a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó témákban 2007/2008 Egy óvodapedagógusunk végzett 2008 júniusában az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Nyelv-és beszédfejlesztő szakán. A képzés szakirányú volt. A kolléga nyelv-és beszédfejlesztő foglalkozását, házi továbbképzését tekinthettük meg A gyermekek anyanyelvének komplex fejlesztése címmel április 23-án délelőtt; Egy dadus nénink végzett 2008 júniusában az ELTE Óvodapedagógusi szakán, így ő szeptembertől már óvodapedagógusként folytatta tovább a munkát. A 16 fő óvodapedagógus közül tíz vett részt nagy örömmel, és lelkesedéssel a XVII. kerületi Pedagógiai Központ által szervezett foglalkozásokon, bemutatókon: november 19. Antal Lundström Ilona: Látható hangok c. zenei fejlesztő programja, mely egy új pedagógiai módszert mutatott be a résztvevő kollégáknak (4 fő) december 12-én délután 14 órakor volt A testi, és lelki egészség megőrzésének lehetőségei életigenlő hagyományainak felhasználásával az óvodákban és az iskolákban rendezvénye Dr. Máthé Lajos életmód-és hagyománykutató előadásban. Címe: A lelki egészség és a személyiségfejlesztés eszközei: népmese, szokásjátékok az évkör ünnepei mentén, játékhagyományaink, gyermekrajzok, népművészeti szín-és formavilág, közös ének-zene (1 fő) január 9. A mozgásfejlődés és érzékelés összefüggései -Tóthszőllösy Tünde bemutatója I. rész (óvodánk gyógy-testnevelője-1 fő); január 23. A téri tájékozódás tanulása Tóthszöllősy Tünde II. rész (óvodánk gyógy-testnevelője 1 fő); február 13. Az egyéni fejlődési menet eltérései Tóthszöllősy Tünde bemutató III. rész (óvodánk gyógy-testnevelője 1 fő); február 27. Mozgásterápiák tervezése - Tóthszöllősy Tünde bemutató IV. rész (óvodánk gyógy-testnevelője 1 fő); március 7. Pénteki játszóház (1 fő); március 20. Hennrich Marianna előadása (2 fő); Kilenc óvodapedagógus vett részt a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény Szakmai Program sorozatán mely a következő témákban szerveződött: november 7. Az óvodai ének-zenei nevelés aktualitásai c. szakmai tanácskozás, Szarka Júlia Főiskolai docens előadása (2 fő); november 15. Ének zene - mozgás improvizáció, és játékfűzések I. rész (2 fő); november 23. kerület óvodai szaktanácsadók, óvodavezetők találkozója, Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, korai fejlesztő előadása: A kompetenciaalapú programcsomag és a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos tennivalók pedagógiai összefüggései (1 fő); november 29. Az Adventi ünnepkör hagyományai, népi kismesterségek, kézműves foglalkozás I. rész (2) fő; január 31. Drámajáték, mese feldolgozása a drámapedagógiai eszközeivel (3) fő; február 7. A zenei nevelés lehetőségei II. rész (2) fő; február 21. Drámajáték II. rész (3) fő; február 28. A mese és az ölbeli játékok szerepe a lelki egészség megőrzésében 1 fő; március 13. Népi kismesterségek II. rész (Tavaszi ünnepkör) 3 fő október 4. és november 15. Az OKKER ZRT Megint MÁS? Egy SNI gyermekcsoport sorsa az oktatásügy útvesztőjében - Kik ők? Hogyan tovább? c. programsorozatára (3) fő; 11

13 2007. november 21. Az egészségesebb Óvodák nemzeti hálózata Kezünkben gyermekeink egészsége tanácskozása az egyesület 10 éves fennállása alkalmából (2 fő); november 29. Értékünk az ember Az integráltan nevelkedő SNI gyermekek nevelése a kompetencia alapú programcsomag felhasználásával. Együttnevelési modellek Csepelen, bemutató foglalkozás, tanulásban akadályozott gyermekeket integráló óvodai csoportban (1 fő); november 29. Nyitott ajtók - Befogadó intézmények XIV. országos konferenciája (1 fő); február Tűz - és veszélyhelyzet - elemzés a közoktatásban c. kétnapos konferencia a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság szervezésében (tűz-és katasztrófavédelmi felelős, +2 fő óvodapedagógus); Kiemelkedő esemény volt, hogy a kerületi pedagógiai napok alkalmával Április 10. a Mákvirág Óvodában de. 9 órától szakmai előadás volt megtekinthető. Témája: Ladányi Mária kineziológus előadása tréninggel együtt: Az érzelmi stressz okozott mozgáskoordináció szétesésének helyreállítása kineziológiai módszerekkel Az előadás sikerét igazolja, hogy a kerület harminc pedagógusa vett benne aktívan részt. 2008/2009 Két óvodapedagógus vesz részt fejlesztőpedagógus szakirányú, szakvizsgát adó képzésen a Beiskolázási Tervnek megfelelően. A Pedagógiai Napok rendezvénysorozata alkalmából a következő programokon vettek részt pedagógusaink az érzelmi nevelés témakörében: Bihariné Dr. Krekkó Ilona Docens Asszony a Nem szeretem állatok c. előadása, majd az ezt követő bemutató foglakozás; Lajkó Judit tanár, színterapeuta Színekkel kiáltom világgá, színekkel az érzelmi nevelés szolgálatával című előadás; Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, Tanszékvezető Egyetemi Tanár Hogyan kezeljük az agressziót c. előadása; Bemutató foglalkozáson voltak a Napsugár Óvodában Jutalmazó szeret jelek címmel; László Zsuzsanna tréner A Persona Doll babák alkalmazását mutatta be az előítélet mentes és konfliktuskezelő módszer alkalmazásakor; Nem vagyunk egyformák, Mi ilyenek vagyunk címmel előadássorozatot hallgattunk enyhefokban értelmi fogyatékos, látás sérült, hallás sérült, beszédfogyatékos, autista, és mozgás sérült gyermekek óvodai nevelése kapcsán. 2009/2010 Két óvodapedagógusunk végzett fejlesztőpedagógus szakirányú, szakvizsgát adó képzésen az ELTE - n januárjában gyógypedagógiai asszisztensként végzett egy dajkánk, egyet pedig sikerült beiskoláznunk még a tavasszal a növekvő sajátos nevelési igényű gyermekek létszámára való tekintettel. Egy óvodapedagógus végzett az autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjaiból. Egy óvodapedagógus végzett Bakonyi Anna: Inklúzív nevelés kisgyermekkorban, korai fejlesztés témakörében. A 120 órás képzés akreditált volt. 12

14 3.6. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítésének feladatai, eredményei, gyermekvédelem 2007-től ig A gyermekekről a Minőség Irányítási Programban (MIP) leszabályozott módon az óvodapedagógusok a csoportjukba járó minden gyermekekről saját dossziét vezetnek. Ez tartalmazza a gyermek minden adatát, az anamnézis lapot, szülői nyilatkozatokat, kéréseket, és a gyermekek fejlődését mérő lapokat. Az első szülői értekezleten a szülőknek megmutattuk a mérőanyagot, ismertettük azt, hogy miért is fontos a mérés, mi célt szolgál, az óvodapedagógusok hogyan, mivel járulnak hozzá a fejlesztéshez, és kérjük őket, hogy gyermekük fejlesztésében partnerként vegyenek részt. A nevelési évben háromszor szerveztünk szülői értekezletet. Témája lehetett nevelési feladat, az iskolaérettség, vagy egyéb aktualitás. A szülői értekezletek kihasználtsága a csoportnaplók (nyolc csoport) tükrében: 80%-os volt. A csoportok ősszel és tavasszal megadott témák kapcsán (beszoktatás, iskolaérettség, tankötelezettség), vagy szülői kérésre fogadóórákat tartottak. Az érdeklődés éves szinten: 60%-os volt. Jól bevált hagyomány, hogy minden év januárjában Szülői Fórumot, összevont szülői értekezletet szerveztünk az iskolát kezdő gyermekek szülei számára hat általános iskola képviseletével: Újlak u. Általános Iskola, Laborcz Ferenc Általános Iskola, Pál Apostol Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Czimra Gyula Általános Iskola, Jókai Mór Általános Iskola. Azokat a gyermekeket, akiknél nem volt egyértelmű az iskolaérettség nevelési tanácsadóba küldtük. Azoknál a gyermekeknél, akiknél probléma merült fel az iskolaérettség kapcsán, befogadó nyilatkozatot tettünk. Februárban töltöttük ki az Óvodai Szakvéleményeket, és kértük a Szakértői Bizottságokat is a beiskolázáshoz szükséges vizsgálatok elvégzéséhez. Minden év áprilisában részt vettünk a Csibe Bölcsőde szülői értekezletén, ahol leendő kiscsoportos óvodapedagógusaink képviselhették az óvodánkat, megválaszolva az érdeklődő szülői kérdéseket. Minden év márciusában meglátogattuk a Csibe Bölcsőde speciális csoportját, majd a Mirr - Murr Bölcsőde csoportját is a leendő sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele kapcsán. Gyermekvédelem A Mákvirág Óvoda gyermekvédelmi felelőse munkaterv alapján végezte feladatait. Az óvoda vezetője és gyermekvédelmi felelőse folyamatosan kapcsolatot tartott a Gyermekjóléti Szolgálattal. Év elején szülői értekezleten tájékoztatta a szülőket az őket megillető jogokról, támogatási - és ellátási formákról, a fenntartó önkormányzat ezzel kapcsolatos rendeleteiről. Az óvoda a szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felvette a kapcsolatot, ha: A gyermek veszélyeztetettségét tapasztalta, A gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel már nem tudta megoldani, Esetmegbeszélésre tartott igényt, vagy a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítélte meg. A 2009/2010-es nevelési évtől különös tekintettel figyeltünk a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. módosításaira, melyben nagy hangsúlyt kapott az intézmények jelzési kötelezettsége. A 2009/2010-es nevelési évben hat gyermek esetében volt szükség azonnali beavatkozásra. Sajnálatos módon két óvodásunkat nevelő otthonban helyeztek el. 13

15 3.7. Az intézmény egyéb eredményei 2007/2008 Az új dolgozók beilleszkedése zökkenőmentesen zajlott. Az alkalmazotti közösség segítőkészsége, és a szülők pozitív hozzáállása itt is nagymértékben megmutatkozott. Az egységesített, és a Helyi Nevelési Programnak megfelelő tanügyi nyilvántartást naprakészen vezettük (óvodai csoportnapló, a felvételi és mulasztási napló, gyermekek egyéni fejlődési dossziéja). A 2006/2007-es nevelési évben átdolgozásra került Minőségirányítási Programban leszabályozott folyamatok intézményi szintű koordinálása, és megvalósulása eredményesnek volt mondható. A folyamatgazdák munkájának összehangolása, az éves mérések elkészítése a Minőségirányítási Munkatervben meghatározottak szerint történt. Törekedtünk egy optimális teljesítményértékelő rendszer kidolgozására, és bevezetésére. A hatékonyabb munkaszervezés miatt javult a feladat szerinti munkamegosztás, a vállalt egyéb feladatok teljesítése, a pedagógusok önállóbb munkavégzésének kialakítása. Hatáskörök, jogkörök letisztázása után hatékonyabbá vált a belső információ áramlása, és lényegesen javult a munkahelyi klíma. A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet játszott a csapatépítés, a közösen vállalt feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai nyitás egymás munkája felé, a vitakultúra, és a saját vélemény megfelelő stílusban, és hangon való közvetítése. A pályázati lehetőségeket, egyéb forrásokat egyre szélesebb körben kutattuk. Sajnálatos módon az Alapítványunkkal még ebben a nevelési évben sem tudtunk pályázni. Elkészítettük WEB oldalunkat, melyet szívesen olvassák a szülők, a naprakész információ áramlása ily módon is biztosított volt. 2008/2009 Részt vettünk a XI. Országos Rajzpályázaton melyet a FÖLD NAPJÁRA hirdetett meg a berettyóújfalui Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvodájának nevelőtestülete. Témája a Mesélő vízpart volt. A Csiga csoport óvodásai közül különdíjat kapott Faragó Zsuzsika, melyet a helyszínen át is vett. Komm Sári, és Zsomboki Viktória szintén Csiga csoportos óvodások - munkáját kiállították. Részt vettünk a Diadal úti Általános Iskola Nálatok laknak-e állatok c. rajzpályázatán is. A Katica csoportból hat gyermek, a Csiga csoportból négy gyermek munkáját küldtük el. Helyezettjeink: I. helyezést ért el: Márkus Dominik, és Baranya Balázs (Katica, Csiga) II. helyezést ért el: Loch Rebeka (Katica) III. helyezett lett: Kerekes Ágnes (Katica) 2009 márciusában indultunk a Magyar népmesék c. rajzpályázaton is. A Katica csoportból négy gyermek munkáját, a Tücsök csoportból három óvodás munkáját állították ki. 2009/2010 A Nálatok laknak-e állatok pályázaton a Katica csoport gyermekei nyertek első és második helyezést. Az ősz folyamán részt vettünk a Készíts őszi képet falevelekből pályázaton is. A katica csoport itt is nyert, kaktusz növényeket kaptak ajándékba. Az év végi Álmaim játéka pályázaton a Csiga és Katica csoport gyermekei szerepeltek eredményesen, zsírkrétát és színes ceruzákat kaptak ajándékba. Áprilisban a Közlekedésbiztonság gyermekszemmel pályázaton a Halacska, Kis vakond, a Tücsök és a Katica csoport gyermekei szerepeltek szintén sikeresen. 14

16 3.8. Intézményi problémák javítására hozott intézkedések 2007/2008 Az intézmény 2006-ban történt átvétele után egy átláthatóbb óvodai leltár kialakítása, folyamatos felülvizsgálata vált szükségessé. Az óvodai helyiségek kihasználtságának átgondolása, a helyiségek új funkciójának átgondolása (gazdasági iroda együtt került kialakításra a vezető-helyettesi irodával, új gyógypedagógiai szoba kialakítása, majd megfelelő bútorokkal történő ellátása). Új Tűzvédelmi-és Katasztrófavédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv elkészítése. A Mákvirág Óvodában hagyomány, hogy minden évben tűzoltó autó érkezésével jelezzük, végezzük a tűzriadót. Mivel ebben az évben részt vettünk egy tűzvédelmi konferencián, májusban a tűzoltóautó mellé, a tűzoltásban jártas kutyás bemutatót is megtekinthettünk az óvoda udvarán. A nyolcas csoport mosdójának folyamatos eldugulása, a műszaki probléma megoldására az adott csőszakasz kamerás vizsgálatának megigénylése. A folyamatos portalanításhoz, az udvar locsolásához megfelelő eszközök beszerzése. Az egészséges életmód megőrzése érdekében, a szabványoknak megfelelő, biztonságos óvodaudvar kialakítása, a kerti padok léceinek felújítása, cseréje. Megjavíttattuk régi, de még jó állapotú szárítógépünket, mely nagy szolgálatot tesz a havas, vizes udvari játékok után a gyermekek ruházatának megóvásában. 2008/2009 A Mákvirág Óvoda nyolc csoportjának előterei öltözködésre és tornázásra is valók. A szekrények kisebb átalakításával lehetővé vált az előterekben elhelyezett ruhaállványok megszűntetése. Az így nyert hely miatt kevesebbet kell pakolni torna előtt, illetve balesetvédelmi szempontból biztonságosabbá vált az előterek használata. 2009/2010 A gyermekek mindenekfelett álló érdeke miatt sikerült kialakítanunk ismételt helyiség átcsoportosításokkal egy torna szobát. A konduktor eddig csak az előterekben tudta tornáztatni a mozgásfejlesztésre váró gyermekeket, így viszont szabadon, a többi gyermek zavarása nélkül tud foglalkozni a kicsikkel. A szobában elhelyezésre kerülhettek állandó tornaszerek, így a mindennap munkát az is megkönnyíti, hogy nem kell állandóan rendezni azokat Szervezett programjaink eredményei A Pedagógiai Napok rendezvénysorozata alkalmából bemutató foglalkozást tartottunk az óvodánkba érkező 32 érdeklődő kerületi óvodapedagógus, és nevelést segítő alkalmazott számára az érzelmi nevelés témakörében. Címe: Láss a szíveddel, érezd a világot volt július 06-tól július 12-ig ismét megszerveztük néphagyományőrző, kézműves táborunkat Galgagyörkön 14 kisgyermek, két óvodapedagógus, egy dadus néni részvételével, és a Nógrád-volán saját felajánlású külön autóbuszának segítségével július 06-tól július 12-ig Őrimagyarósdra ment 22 fő hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű gyermek. A környezetvédelmi tábor célja volt többek között a panelházak falai között élő gyermekek megismertetése a természettel. A gyermekekkel két óvodapedagógus, és egy dadus néni volt. Táboroztatásukat segítette az Oktatási Bizottság által kiírt pályázat június 14-től 20-ig ismét megszerveztük néphagyományőrző, kézműves táborunkat Galgagyörkön 18 kisgyermek, két óvodapedagógus, egy dadus néni közreműködésével. 15

17 3.10. Az intézmény fenntartói ellenőrzéseinek eredményei Belső ellenőrzés: Eredménye: megfelelő, eltérés, hiba nincs. Átfogó intézményi gazdálkodás, intézményi vagyon ellenőrzése: Eredménye: Megfelelő, hiba nincs. Belső ellenőrzés: Eredménye: megfelelő, eltérés, hiba nincs. Normatív támogatás ellenőrzése, belső ellenőrzés: Eredménye: megfelelő. Belső ellenőrzés: Eredménye: Megfelelő, eltérés, hiba nincs Összegzés Az óvoda tárgyi feltételei javultak. Eszközbeli fejlődése, a környezet esztétikájának javulása mérhető. Az óvoda dolgozóinak, mint külső, mint belső továbbképzéseken való részvétele folyamatos, folyamatosan valósult meg. Az óvodát szabályozó dokumentációk a törvényi változásoknak megfelelően kerültek átdolgozásra. Eredményességük mérése folyamatosan történik. Az intézménnyel kapcsolatos speciális fenntartói elvárások megvalósultak. Helyi Nevelési Programunknak megfelelően éljük hagyományainkat, tartjuk meg rendezvényeinket. Az óvoda egyre nyitottabb, mint kerületi, mint fővárosi tekintetben. Rendszeresen tartunk szakmai bemutatókat, szerveződnek nálunk továbbképzések. Folyamatosan részt veszünk rajzpályázatokon, gyermekeknek szóló sport, vagy egyéb rendezvényeken. Az óvoda menedzselése folyamatos. Elkészítettük internetes oldalunkat, létrehoztuk Alapítványunkat. Kihasználtuk a pályázatok adta minden olyan lehetőséget, mely szolgálta óvodánk nevelési céljainak, feladatainak megvalósítását. A szülők aktívan részt vállalnak Mákvirág napi rendezvényünk sikeres lebonyolításában, a csoportok életének színesebbé tételében. Az óvoda tanügy - igazgatási dokumentációink (csoportnaplók, felvételi és mulasztási napló, gyermekek egyéni dossziéi) szakmai színvonala megfelelő. Az intézmény eddig minden évben betartotta a költségvetésben számára előírt és meghatározott keretet, figyelt a kiemelt munkavégzés elismerésére. A határidők betartására ügyeltünk, a fenntartói feladatok precíz végrehajtására kiemelt figyelmet szenteltünk. Az elmúlt öt évben előnyösen fejlődött a nevelőközösség szakmai munkájának innovatív jellege. 16

18 4. A Mákvirág Óvoda fejlesztési terve aug. 1-től július 31-ig 4.1. Pedagógiai program Célok: Használd időd, hisz oly sebesen itt hagy: A rend beosztásra tanít majd! (Goethe) 1. A Mákvirág óvoda érvényben lévő stratégiai dokumentumai: Átdolgozott Helyi Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a minőségelvű nevelőmunka és intézményi működés megvalósítása. 2. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségét tükröző egységes alapelvek érvényesítése a nevelés folyamatában: Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A gyermeket mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. 3. Az óvodapedagógusok sikeres munkájának eredményeként a társadalmilag hasznos és egyénileg értékes neveltséget, készséget, jártasságot és tudást birtokló gyermekek iskolába lépése. Óvodánk Helyi Nevelésének Programjának céljai: Komplex személyiségfejlesztés, integrált nevelés megvalósítása, biztosítása a művészetek pedagógiai eszközeivel; A sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékosságaikból eredő hátrányaik csökkentésével, leküzdésével teljes értékű ember nevelése tudással, és szeretettel, így is biztosítva a gondjainkra bízott gyermekek számára az esélyegyenlőséget, a társadalmi integrációt; Az egészséges életmód, életvitel megalapozása; A mozgás megszerettetése; Érzelmi biztonságot nyújtó légkörben az interperszonális kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, az énkép, önismeret fejlesztése, új attitűdök, erkölcsi normák (tolerancia, másság elfogadása, együttérzés, befogadás, segítségnyújtás, önzetlenség) kialakítása; Olyan kreatív, megfelelő nyelvi kommunikációs, és önértékelő képességgel rendelkező gyermekek nevelése, akik az óvodai élet végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. Óvodánk Helyi Nevelésének Programjának feladatai: Az egyéni-és életkori sajátosságokat figyelembevevő, gyermekeink igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szokás-és szabályrendszerünk, napi-és heti rendünk betartása; Érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, családias légkörben, élményekben gazdag környezeti feltételek megteremtésével a közösség kialakítása, magatartás formálása, a szocializáció támogatása; Komplex fejlesztő eljárásokkal, foglalkozásokkal a harmonikus személyiség kibontakoztatásának, fejlődésének elősegítése a gyermek saját adottságaihoz mérten, és módon; 17

19 A kreatív gondolkodást, az alkotó képzelőerőt és a fantáziát megmozgató tevékenykedtetés kibontakoztatása a művészetek pedagógiai eszközeinek alkalmazásával; A SNI gyermekek integrált, személyközpontú, differenciált nevelésének kialakítása, mely segít a kölcsönös megértést, elfogadást, ezáltal mérsékli az előítéleteket; A mozgás a nyelv és a percepció játékos integrálása a kognitív (megismerő) képességek kibontakoztatásában; A napi életritmusba a sokmozgásos tevékenységek elemeinek beépítése, az egészséges, edzett, fejlett és igényes mozgáskultúra kialakítása; Az egészséges életmód, életvitel alakítása, szülői szemlélet formálása; A szülők aktív bevonása az óvodai életbe a nevelési gyakorlatunk megvalósítása érdekében. A célhoz kapcsolódó feladataink rövidtávon: (1 2 év) A Mákvirág Óvodában minden kis gyermek sajátos nevelési igényű. Nevelésünket a teljes befogadás jellemzi, melybe beletartozik a kevésbé jó képességű, más gyermek és a tehetséges óvodás nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben történő szeretettel teli gondozása is. Az óvodás életkor játékközpontú, ezért továbbra is a cselekvő, játékba integrált tanulást hangsúlyozzuk. Mindennapi munkánk során továbbra is érvényesül az egyéni bánásmód, a differenciálás, mely a gyermek valódi fejlődés menetéhez igazodó lehetőségeket keresi, és fejleszti. Nevelőmunkánk differenciálása által, a kompetenciák még inkább megnyilvánulnak, és erősödnek. Az óvodai nevelés fő értékeit továbbra is megőrizzük az innovatív megoldásokkal egységben. Munkánkat érzelmi motiváltság jellemzi, a szoktatás, szokásrend, a normák (erkölcs) beépülésének folyamata, szabályok, értékek beépülése, a döntés képességének kialakítását tudatosan mélyítjük. Óvodánkban a szemléletváltás során, minden mássággal élő gyermek (sérült, etnikai kisebbség, hátrányos helyzetű) megtalálja a helyét. Továbbra is megteremtjük az integráció objektív, és szubjektív feltételeit, a különböző szakmai színterek konzultációs lehetőségeit. Eltérő fejlesztési szinteket tervezünk. Elsajátítunk egyre több integrációs módszert, megoldásokat, tanuljuk ezek átjárhatóságát. Konkrét metodikai ismeretek alkalmazunk a konkrét gyermekre. Alapvető feladatainkat kiegészítjük élő hagyományainkkal, és színvonalas hagyományőrző tevékenységeink folytatásával. A Helyi Nevelési Program gyakorlatával koherens dokumentációs rendszert alkalmazunk (egységes csoportnapló, gyermekek egyéni dossziéja, gyermekek egyéni fejlődésének dokumentumai) a hozzáadott pedagógiai érték megjelenítésével. A gyermekvédelmi feladatokat a törvényi előírások szerint végezzük. Folyamatosan alakítjuk az egyes csoportok egyéni arculatát, a tartalmi és formai elemek karakteresebb megjelenítésével. A célhoz kapcsolódó feladataink középtávon: (2 3 év) Új szemlélet a család, óvoda kapcsolatában. Olyan pedagógiai kompetenciák fejlesztése, melyek a különböző családokkal való együttműködés hatékonyságát növelik a gyermekek képességfejlesztése, valamint az óvodába, később az iskolába történő, minél zökkenő mentesebb beilleszkedése érdekében. A megváltozott társadalmi hatások következtében egyre több a különböző élethelyzetekkel küzdő óvodahasználó család, illetve az átlagostól eltérő gyermek a csoportban. Nevelésük, tanításuk segítése csak akkor lehetséges, ha a pedagógusok jól ismerik a gyermekeket, a családjukat, és képesek mozgósítani a szükséges erőforrásokat. 18

20 A pedagógusokban erősödjön a családbevonó és családsegítő szemlélet. Fejlődjön szociális érzékenységük, készségük, oldódjon az esetleges előítéletességük, erősödjön a feltétel nélküli elfogadás, empatikus szemlélet érvényesüljön a szülőkkel történő kapcsolattartásban. Gyarapodjanak családpedagógiai módszertani ismereteik, továbbképzéseken sajátítsák el a családlátogatás és a fogadó óra (családi beszélgetés) vezetésének ismereteit. További feladat az intézményi minőség irányítási programban megjelenített partnerközpontú működés mérési eredményei (szülők, gyermekek igény-és elégedettség mérése), valamint az intézményi gyakorlat összhangjára történő rávilágítással a rendszerlátás képességének fejlesztése, és a saját élményű intézményi tapasztalatok egymás közötti megosztása. Az óvoda családsegítő funkcióinak erősítése, szociális s egészségügyi területre kiterjedő érzékenység kialakítása. Irányított tapasztalatszerzéssel a játékba integrált tanulás lehetőségeinek bővítése, a gyakorlati munkába új elméleti ismeretek beépítése. Az ellenőrzési-értékelési rendszer hatékonyabb végrehajtásával az eredményesebb nevelőmunka elősegítése, a visszajelzések segítségével biztonságosabb eligazodás a szakmai kérdésekben. A megszerzett tapasztalatok átadására, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtésére szélesebb körű lehetőségek biztosítása (műhelymunka, pedagógiai fórumok, szakmai beszélgetések, kerületi szakmai bemutatók tartása, hospitálások). Érdeklődési körnek megfelelő szakmai munkaközösségek létrehozása, kiemelt feladat az együttgondolkodás fontossága. Az intézmény kialakított egyéni, sajátos arculatának megőrzése, tartalmi és formai elemek folyamatos megjelenítése. Az együttműködési készség fejlesztése érdekében további szervezetfejlesztés, a team-munka hatékonyabb megvalósítása, a közösséghez való tartozás érzésének fejlesztése. A beiskolázási mutatók növelése, az óvoda és az iskola közti átmenet megkönnyítése. A célhoz kapcsolódó feladataink hosszútávon: (4 5 év) Óvodánk jövőképének, küldetésének megvalósítása a helyi nevelési gyakorlat cél, feladat, és tevékenységi rendszere alapján. Hatékony belső értékelési rendszer működtetésével a szakmai innovációk menedzselése, a közösségnek, a távlatadás elvének érvényesítésével minőségi jövőkép biztosítása az integrált nevelési folyamat által. A nevelőmunka céljaihoz rendelt, és kidolgozott indikátorrendszer alapján az eredményesség mérése, a nevelőmunkát támogató kulcsfolyamatok működtetése, és azok átfogó rendszerszintű értékelése. Partneri elégedettségmutatók növelése. A minőségirányítási gyakorlat kiterjesztése az intézményműködés valamennyi területére, a leszabályozott folyamatok, eljárások működtetésével a kitűzött nevelési célok, és minőségcélok hatékony, sikeres megvalósítása. A szolgáltatói filozófia észszerű megvalósításával a pedagógusok presztízsének helyreállítása. 19

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1.) Alapító Okirat 1.

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben