Csögyal Namkhai Norbu A TÜKÖR TANÁCSOK A TUDATOS JELENLÉTHEZ. Fordította: dr Kazsoki János. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csögyal Namkhai Norbu A TÜKÖR TANÁCSOK A TUDATOS JELENLÉTHEZ. Fordította: dr Kazsoki János. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:"

Átírás

1

2 Csögyal Namkhai Norbu A TÜKÖR TANÁCSOK A TUDATOS JELENLÉTHEZ Fordította: dr Kazsoki János A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: The Mirror. Advice on the Presence of Avareness Namkhai Norbu, Station Hill 1996 Namkai Norbu 2

3 "Ha gondolatok jönnek, maradj jelen abban az állapotban; Ha nem jönnek gondolatok, maradj jelen abban az állapotban. A jelenlét nem különbözik egyik állapotban sem." Garab Dordzse BEVEZETÉS A dzogcsen tanítások mesterei által átadott tudás nem intellektuális természetű, és nem korlátozzák vallási vagy filozófiai elvek. Az emberi tapasztalás valóságáról szól annak közvetlenségében. A dzogcsen annyit jelent, hogy "teljes", "tökéletesség" vagy "beteljesültség", ami minden egyén eredeti állapota, abszolút képessége. Ez megnyilvánulhat az energia végtelen formáin át, vagy olyan módon, mint a zavarodottság és boldogtalanság kiterjedése, amely a létforgatagban (szamszára) történő vándorlás jellemvonása; vagy úgy, mint a megvilágosodás, a szenvedésen túli állapot kiterjedése, amit nirvánának neveznek. Az emberi lények a térbe és időbe vetett viszonylagos állapotukban három létszinten vagy létmódban léteznek és cselekszenek. Ez a három a test, a beszéd, és a tudat. A "test" a tényleges fizikai testen túlmenően az érzékszervi észleléshez kapcsolódó teljes anyagi kiterjedést jelenti. Ez az egyetlen kiterjedés, amelynek az emberek általában tudatában vannak. A "hang" vagy "beszéd" az energiát képviseli, a létezés finom szintjét, amely életet ad az anyagi szférának. Az emberi lényekben ez az energia főleg az éltető prána-erőből áll, amely szorosan kapcsolódik a légzéshez. Azért használjuk a "hang" kifejezést, mivel a légzés segítségével képezzük a hangokat. A harmadik létmód a "tudat," amely az emberi létezés láthatatlan, leginkább titkos oldala: minden ember gondolkodik, de senki sem képes meghatározni gondolatainak eredetét vagy természetét. Mégis kétségtelenül a tudat az, amely minden más tényezőnél jobban meghatározza és feltételekhez köti életünk menetét elképzeléseinken, érzéseinken, és hozzáállásunkon keresztül. A létezésnek ez a három oldala kölcsönösen függ egymástól: ha a test beteg, ez befolyásolhatja az energiarendszert, amely aztán a tudat szintjén az egyensúly felborulását vonhatja maga után. Továbbá, ha a tudat tartósan a zavarodottság vagy levertség állapotában van, ez energiaszinten rendellenességéhez vezethet, aminek egyik következményeként a test állapota is károsodhat. Bizonyos esetekben pedig például olyan betegségeknél, amelyekről az a vélemény, hogy nehezen gyógyíthatóak maga az energetikai szint az, amely közvetlenül érintett, és amelyből a zavar később átterjed a testre is. Ez a folyamat azonban megfordítható: a test, beszéd vagy tudat egy adott aspektusán keresztül képesek lehetünk arra, hogy felfedezzük a zavar forrását, és ezáltal meghatározhatjuk a módszert a megszüntetésére, helyreállítva az eredeti egyensúlyt. A test, beszéd, és tudat az emberi élet "viszonylagos állapotát" képviseli, ám egyben az ember időn és cselekvésen túli eredeti állapotának a megnyilvánulása, vagy tükröződése is. Azonban anélkül, hogy egyszerűen ellentétekre egyszerűsítenénk a kérdést, maga a viszonylagos állapotunk az, amelyen keresztül képesek vagyunk felfedezni vagy felismerni igazi ("eredeti") állapotunkat, leginkább olyan értelemben, ahogy azáltal ismerünk fel egy tükröt, hogy megfigyeljük, mi tükröződik benne. A dzogcsenben a "tanítás" a tudás közvetlen átadása, azaz olyan ismeret, tudomás, amely az eredeti tökéletesség "állapota" valami belső, és ezért minden egyénben mindig jelenlevő. Mégsem ismerjük a tudásnak ezt az állapotát mindent elborító tudati szokásaink vagy megosztott látásmódunk miatt, amely adott környezetünk megítélésére irányuló hajlamunkban ölt testet. A mester olyasvalaki, aki megvalósította ezt a belső, eredeti "tudomást," és különböző eszközökön keresztül közvetíti. Az ő átadása maga a tanítás veleje. A dzogcsen tanítások jelenleg ismert formájukban két fő tibeti szellemi hagyományban találhatók meg: a buddhizmusban és a bönben. A dzogcsen vagy Nagy Tökéletesség mindkét tradíció legbelső lényegének tekinthető. 3

4 A dzogcsen nem kívánja tőletek, hogy megváltoztassátok vallásotokat, filozófiátokat, vagy ideológiátokat, sem azt, hogy valami mássá váljatok, mint amik vagytok. Csak annyit kér, figyeljétek magatokat és fedezzétek fel a ketrecet, amit ti magatok építettetek összes meghatározottságotokkal és korlátaitokkal. A dzogcsen megtanítja nektek, hogyan szabadulhattok ki a ketrecből anélkül, hogy egy másikat hoznátok létre azért, hogy szabad és független emberekké váljatok." Valójában a dzogcsen azt tanítja, hogyan nyerhetjük vissza a létezésnek azt a szabadságát, amellyel képességeink szerint mindannyian rendelkezünk. A "szabadság" ebben az esetben olyan állapotot jelent, amelyben az embert többé már nem uralja a kettősség, az ítéletek, a szenvedélyek, és bármi, amiben hisz. Felmerülhet a kérdés: De akkor mi marad az emberből? "Az, ami az ő igazi kincse: a tiszta jelenlét, a makulátlan világosság, ami olyan, akár a tüköré, amely mindent visszatükröz." Adriano Clemente 1989 júniusa 4

5 A TÜKÖR Tanácsok a tudatos jelenléthez Tisztelettel adózom a Mesternek! Egy dzogcsen gyakorlónak teljes mértékben tudatosnak kell lennie. (Az eredetiben perfect presence in awareness, azaz tökéletes jelenlét a tudatosságban - A ford.) Ehhez ténylegesen meg kell ismernie saját tudatát, és ellenőrzése alá kell vonnia. Máskülönben a jelenlétről és a tudatosságról adott magyarázatok nem érik el a céljukat, és alig lesznek több, mint némi tinta a papíron, vagy intellektuális vita tárgya. Az egyik dzogcsen tantrában, melynek címe: A mindent-teremtő király (Kulája rádzsa tantra 1 ), a következőt olvashatjuk: A tudat 2 a teljes szamszára és nirvána teremtője: ezért meg kell ismernünk ezt a mindent-teremtő királyt Általában azt mondják, hogy a szamszára szennyezett és illuzórikus látomásában vándorlunk, valójában azonban csak a tudatunk vándorol. Másrészről az is mindig csak a saját tudatunk, amelyik megtisztulva megvalósítja a megvilágosodás tiszta állapotát. Valójában a szamszára és nirvána, az érző lények és megvilágosodott lények egyedüli alapja vagy gyökere a tudat. Hogyan kezdődik a vándorlás a szamszára szennyezett látomásában? A tudat természete, tudatunk lényege a kezdetektől fogva tökéletesen tiszta, de mivel a tudatlanságból származó időleges akadályok elhomályosítják, nem ismerjük fel valódi állapotunkat, amely tiszta, osztatlan jelenlét. Ha ezt az állapotot nem ismerjük fel, akkor keletkeznek a csalóka gondolataink a szenvedélyek által meghatározott cselekedetek impulzusaival együtt. Ilyen módon halmozunk fel visszahúzó tetteket, és mivel a karma 3 elkerülhetetlenül beérik, ez maga után vonja a szamszárikus létezés hat léttartományában 4 történő vándorlást és az ezzel járó összes szenvedést. Ha tehát nem értjük meg, hogy a létforgatagban való vándorlásunk oka a saját tudatunk, akkor hagyjuk, hogy teljes mértékben az illúziók és szórakozottság rabjaivá váljunk. Ha pedig nem találunk magunkra a tiszta, osztatlan jelenlétben, akkor elkerülhetetlenül szokásunk lesz, hogy illuzórikus tetteket hajtsunk végre. 1 A Kulája rádzsa a dzongcsen tanítások Tudat természete (sems de) sorozatának 21 szövege közül a legfontosabb. 2 Itt a tudat a tudat eredeti állapotára vonatkozik, lásd a Kommentárt. 3 A karma az ok és okozat törvényét jelenti, amely meghatározza az egyén létezését. A helyzetek és körülmények, amelyekben találjuk magunkat, nem esetlegesek, hanem a múltban végrehajtott tetteink eredményei. A karma szó jelentése tett. 4 Az istenek, félistenek, emberek, állatok, éhes szellemek és pokollények birodalmai. A szamszárikus létezés állapotai nem tartanak örökké, hanem az élet során végrehajtott bizonyos tetteknek megfelelően nyilvánulnak meg. 5

6 A megvilágosodás tiszta állapota is a saját tudatunk maga, nem pedig valamilyen vakító fény, mely kívülről süt be. Ha magunkra eszmélünk tiszta jelenlétünk eredeti állapotában amely kezdettől fogva tiszta, és csak időlegesen homályosítják el szennyeződések, és ha fenn tudjuk tartani ennek a felismerésnek a jelenlétét anélkül, hogy elsodródnánk, akkor minden szenny feloldódik: ez az ösvény lényege. Ekkor az eredeti állapot természete ténylegesen megnyilvánul úgy, mint egy mindent felölelő tisztaság, és miután ezt olyannak ismerjük fel, amilyen, később már nem veszíthetjük el. Ez az a döntő tudás, a valódi, eredeti állapotnak ez a tiszta jelenléte az, amit nirvánának nevezünk. A megvilágosodás ezért szintúgy nem más, mint a saját, megtisztított tudatunk. Ezért mondta Padmaszambhava: Ez a tudat hozta létre a szamszárát is, a nirvánát is. Rajta kívül sem az egyik, sem a másik nem létezik. Ha tehát megértjük, hogy a tudat a gyökere a létezés körforgásának és a megvilágosodásnak is, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az anyagi jelenségek és az érző lények minden valódisága nem más, mint saját tudatunk csalóka látomása. A felhalmozott karma változatosságának következményeként a különböző típusú lények csalóka látomásai eltérnek. Ezek a különböző látomások úgy hamisak, mint amikor pl. egy epe-típusú betegségben szenvedő ember a fehér kagylót sárgának látja. Ha tehát a szamszárikus létezés hat tartományát képviselő lények ugyanannak a folyónak a partján találkoznának, a karma hat eltérő fajtája miatt a folyó mindegyikük számára másként jelenne meg. A tüzes pokol lénye a folyót lángoknak látná, a jeges pokol lénye jégnek. Az éhező szellemek számára a folyó vér lenne és genny, a vízi állatoknak az otthonuk, az embereknek ivóvíz, a félisten titánoknak fegyver, az isteneknek pedig nektár. Nyilvánvaló tehát, hogy valójában nincs semmilyen kézzelfogható, tárgyi valóság. Ezért ha egyszer megértettük, hogy csak a tudatunkon amely a létforgatag gyökere keresztül vághatjuk el a szamszára gyökerét, és ehhez hasonlóan csak a tudatunkon amely a megvilágosodás lényege keresztül érhetjük el a megszabadulást, akkor bizonyos, hogy egyedül ez minden dolog alapja. Ekkor határozottan a gyakorlás felé kell fordulnunk, ami a saját tudatunkon való munkát jelenti. Ezen a ponton elhatározzuk, hogy csapongás nélkül folyamatosan fenntartjuk a jelenlétet. Ha valaki fel akar tartóztatni egy folyót, akkor a forrásánál kell megállítania, és az egész áramlás magától megszakad. Bárhol máshol próbálnánk, nem jutunk ugyanehhez az eredményhez. Ugyanígy, ha a szamszára gyökerét akarjuk elvágni, akkor tudatunkban kell azt a gyökeret kigyomlálni, amely az egész szamszárát megteremtette. Nincs más út a létforgatagból való megszabadulásra. Ez érvényes akkor is, ha az összes szenvedést és akadályt meg akarjuk tisztítani, melyek a visszahúzó karmából keletkeznek, mert mindig a tudatunk az egyedüli ok. Ellenkező esetben bármennyi érdemdús tettet hajtunk is végre testünkkel és beszédünkkel, bár járhat némi időleges haszonnal, a karmikus akadályok azonban, amelyeket nem gyomláltunk ki tőből, hamarosan újra kisarjadnak. Amit tettünk, az ahhoz hasonló, mint amikor egy haszontalan fáról leveleket és ágakat vágunk le, ahelyett, hogy a gyökerét metszenénk el. Így a fa mindig újra kihajt ahelyett, hogy elszáradna. Ha tudatunk a mindent-teremtő király nem a saját hiteles állapotában van, akkor nem a teljes szabadság ösvényén vagyunk, még akkor sem, ha a kifejlesztési és beteljesítési fázisok 6 tantrikus módszereit gyakoroljuk, vagy megszámlálhatatlanul sok mantrát recitálunk. Egy ország meghódításához az uralkodóját kell legyőzni, nem elegendő, ha csak a népesség egy részét vagy néhány udvari tisztségviselőt gyűrünk le. Ehhez hasonlóan, ha nem tudjuk vagy nincs elképzelésünk arról, hogy hogyan tartsuk fenn a jelenlétet kibillenés nélkül, és hagyjuk magunkat elveszni a csapongásokban és illúziókban, akkor soha nem szabadulunk a végtelen körforgásból. Ha azonban a tudatunk nem csúszik ki a központból, és nem téveszti szem elől saját magát, ha nem engedi meg, hogy az illúzió a hatalmába kerítse, hanem képes önmagát kormányozni, és fenntartja a jelenlétet saját valódi állapotában, akkor ő válik minden tanítás lényegévé, és minden ösvény gyökerévé. Mert valójában a kettős látomás minden jelensége szamszára és nirvána, boldogság és szenvedés, jó és 6

7 rossz egyedül a tudatból származik. Nincs más eredete. Ezért mondják, hogy az összeszedett tudat minden ösvény alapja és a gyakorlás veleje. A múlt Buddhái úgy világosodtak meg, hogy töretlen figyelemmel követték a folytonos jelenlét ösvényét. Ezen az úton világosodnak meg az eljövendő Buddhák is, és akik a mi időnkben érik el a buddhaságot, azok is így tesznek oly módon, hogy szilárdan a jelenlétre támaszkodnak, mert nincs más mód a megvilágosodás elérésére. Valódi állapotunk felismerése, és az ebben való töretlen jelenlét ténylegesen az összes ösvény veleje, minden meditáció alapja, minden gyakorlat eredménye, az összes titkos módszer magja, és a kulcs minden mélyebb tanításhoz. Ezért létfontosságú, hogy megleljük az utat, amelyen keresztül a töretlen jelenlétet szétszóródás nélkül fenn tudjuk tartani. Ez a következőt jelenti: nem foglalkozunk a múlttal, nem rohanunk a jövő elé, és nem hagyjuk magunkat befolyásolni a jelen pillanatban felmerülő tünékeny gondolatok által. Befelé fordulunk, és a tudatunkat figyeljük, saját valódi állapotában hagyva, túl a múlt, jelen és jövő korlátain. Anélkül, hogy hagynánk magunkat befolyásolni a fogalmiság szennyezettségétől, vagy minősítenénk magát az állapotot, hogy vajon valóban létezik-e, sőt létezik-e egyáltalán; jó vagy rossz lesz-e az eredménye, stb., összeszedetten meg kell maradnunk ebben a hiteles állapotban anélkül, hogy igazgatni akarnánk. Bár a Nagy Tökéletesség eredeti állapota teljesen meghaladja a múlt, jelen és jövő korlátait, ennek nem ébredünk nyomban a tudatára, és a gyakorlás kezdetén valóban nehéz ezt felismerni. Ezért nagyon fontos, hogy ne engedjük meg magunknak, hogy a három idővel kapcsolatos gondolatok hatása alá kerüljünk. Hasonló módon, ha azzal a szándékkal próbáljuk meg az összes gondolatot kikapcsolni, hogy nem hagyjuk a figyelmünket szétesni, és arra a gondolatra összpontosítunk, hogy valamilyen nyugodt vagy kellemes állapotba kell kerülnünk, akkor nagyon fontos észrevennünk, hogy ez is hiba, mert az ilyen összpontosítás semmi más, csak egy másik gondolat. Ehelyett hagyjuk a tudatunkat ellazulni, csupán a tudat természetes állapotának tiszta jelenlétét tartsuk fenn anélkül, hogy csapongani kezdenénk vagy megfeledkeznénk róla, vagy hagynánk magunkat a gondolatainkba bonyolódni. Ha a tudat természetesen ellazult és jelen van, akkor saját hiteles állapotában eljut önmagához. Ha nem tudjuk fenntartani ezt az állapotot, és különböző, jó vagy rossz gondolatok merülnek fel, akkor ne kérdezzük meg nyomban, vajon a tudat a nyugalom állapotában van-e még, vagy ténylegesen gondolati mozgás jelent meg. Ehelyett tartsuk fenn a jelenlétet, és egyszerűen ne essünk szét, csupán próbáljuk meg a gondolatokat tudomásul venni. Abban a pillanatban, amikor a gondolatokat felismerjük, maguktól ellazulnak. Az alatt az egész idő alatt, amíg a gondolatok felismerésének ez a jelenléte megvan, fontos, hogy ne hagyjuk magunkat eltéríteni. Ha a tudat mégis elterelődik, és a gondolatokat nem csupán tudomásul vesszük, akkor újra el kell kezdeni a tudatosság jelenlétére figyelni. Ha azzal kapcsolatban keletkeznek gondolatok, hogy nyugalomban vagyunk-e vagy sem, akkor tovább kell figyelnünk magának a gondolatnak az állapotát, és egyszerűen nem szabad elveszítenünk a jelenlétet. Ha semmilyen gondolat sem merül fel, és a tudat nyugodt állapotban marad, akkor folytatnunk kell a nyugalmi állapot felismerésének jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy fenntartjuk ennek a természetes állapotnak a jelenlétét anélkül, hogy megpróbálnánk azt meghatározni, vagy azt remélnénk, hogy valamilyen különleges forma, szín vagy fény nyilvánul meg. Egyszerűen ellazulunk benne anélkül, hogy hagynánk magunkat befolyásolni a gondolatok által gerjesztett, cselekvésre késztető impulzusoktól. Még akkor is, ha igen valószínűtlen, hogy egy kezdő egy pillanatnál tovább képes fenntartani a nyugodt állapotot, semmi oka sincs arra, hogy emiatt aggódni kezdjen, vagy abban reménykedjen, hogy a nyugodt állapot hosszú ideig tart, vagy féljen az eltűnésétől. A lényeg az, hogy a valódi jelenlétet szétesés nélkül fenntartsuk, illetve ne merüljünk megosztott meggondolásokba vagy megosztó mérlegelésekbe arról, hogy van egy állapot, amit meg kell figyelni, és van valahol egy megfigyelő. 7

8 Ha a tudatunk annak ellenére sem marad nyugalmi állapotban, hogy fenntartjuk a jelenlétet, hanem a múlttal, ill. jövendővel kapcsolatos tettekkel kezd foglalkozni, vagy hagyja, hogy az érzéki benyomások (látás, hallás...) fogva tartsák, akkor nem szabad megpróbálnunk megállítani ezt a mozgást. Valójában esélyünk sincs rá: minél jobban akarjuk, annál kevésbé sikerül, mert az ilyen mozgás nem valami meghatározott dolog. Olyan, mint a szél, mely legnagyobb erőfeszítéseink ellenére is kicsúszik a kezünkből. A lényeg az, hogy a mozgást ne tekintsük olyasminek, amit el kell utasítani. Az igazság az, hogy a nyugalmi állapot a tudat lényege, míg a mozgás a tudat energiája: ugyanannak a valóságnak a két elválaszthatatlan oldala, olyan, mint a nap és a sugarai, vagy a folyó és a hullámai. Ha a nyugalmi állapotot valami előrevivőnek tekintjük, amit el kell érni, és a mozgást valami visszahúzónak, amit el kell kerülni, akkor az elfogadás-elutasítás megosztottságát mélyítjük tovább, és így sohasem fogjuk legyőzni szokásos beállítottságunkat. Tehát tartsuk fenn a jelenlétet csapongás nélkül. Bármilyen gondolat keletkezik is, legyen az jó vagy rossz, lényeges vagy lényegtelen, egyszerűen tudomásul vesszük. Pusztán folytatjuk a mozgás állapotának megfigyelését: ez életbevágóan fontos pont. Folytatva a kérdést, hogy hogyan kezeljük az ilyen mozgást: ha keletkezik egy gondolat, és valamilyen okból nem sikerül ellazultan a jelenlétben maradni, akkor próbáljuk meg azonnal felismerni anélkül, hogy szem elől tévesztenénk, különben az első gondolat további gondolatok egész láncát gerjesztheti. A felismerni nem egy szemmel látható, vagy fogalmilag meghatározható valamit jelöl. Azt jelenti, hogy egyszerűen csak jelenléttel [tudatosan] vagyunk ott, merüljön fel bármilyen gondolat a múlthoz, jelenhez vagy jövőhöz kapcsolódva, vagy bukkanjon fel bármilyen érzékszervi tapasztalás. Ezen a tényleges jelenléten keresztül felismerjük a mozgás állapotát, és aztán egyszerűen folytatjuk anélkül, hogy ezt a felismerést a szemünk elől tévesztenénk. Semmi esetre sem arról van szó, hogy megpróbáljuk megszakítani a mozgás áramlását, vagy megpróbáljuk a gondolatokat belül elzárni, és a tudatot bármilyen módon megváltoztatni vagy igazgatni. Természetesen nehéz ezt a felismerést, figyelmet csapongás nélkül hosszú ideig könnyedén fenntartani, különösen kezdőknek. Hiszen végtelen vándorlásunk során meggyökeresedtek a szétszórtságra és az illúzióra való hajlamaink. Ha csak a jelenlegi életünket nézzük végig születésünk pillanatától a mai napig, akkor is láthatjuk, nem tettünk sokkal többet, mint hogy szétszórtan éltünk. Nem származott hasznunk a tudatosság jelenlétének gyakorlásából, és a tudatosság szétszóródásának elkerüléséből. Ezért mindaddig, amíg nem vagyunk képesek saját szétszórtságunk felismerésére, és ha a figyelem hiánya miatt csapongás és feledékenység uralkodik el rajtunk, akkor minden lehetséges eszközzel törekednünk kell arra, hogy a teljes tudati jelenléten keresztül észrevegyük, ami történik. A meditáció csak annyit jelent, hogy fenntartjuk a jelenlétet mind a nyugodt állapotban, mind a mozgásban: nincs semmi, amin meditálni kellene. Saját tiszta osztatlan jelenlétünk állapotának felismerésében, és az ebben történő folyamatos tartózkodáson túl nincsen semmi magasabb vagy tisztább, amit keresni kellene. Ha ahelyett, hogy a saját állapotunkban időznénk, kifelé fordulunk azt remélve, hogy valami megnyilvánul, akkor olyanok vagyunk, mint a tibeti tanmese főszereplője: amikor megjelent egy gonosz szellem a keleti kapunál, ő a nyugati kapuhoz küldte a rituális váltságdíjat, amivel a szabadságát elnyerhette volna. Ilyen esetben még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy tökéletesen meditáltunk, ez a meditáció a valóságban csak arra való, hogy haszontalanul kifárasszuk magunkat. Valójában csak az számít, hogy a csupán magunkban megtalálható tiszta jelenlét állapotában maradjunk. Ha elhanyagoljuk azt, amit bennünk van, és ehelyett valami mást keresünk, amiről azt hisszük, hogy hiányzik, akkor olyanok vagyunk, mint a buddhista példabeszédben az a koldus, aki nem vette észre, hogy a kőpárnája valójában egy értékes drágakő, és eljárt alamizsnát koldulni. Ezért tegyünk meg mindent, amit csak tudunk, hogy fenntartsuk a tiszta, osztatlan jelenlét állapotát. E 8

9 közben figyeljünk meg minden ébredő gondolati mozgást anélkül, hogy minősítenénk, mennyire világos jelenlétünk, vagy elfogadnánk a nyugalmi állapotot, és elutasítanánk a mozgást. Alkalmazzuk a gyakorlás lényegét, vagyis időzzünk szétszórtság és figyelem elterelése nélkül folyamatosan a saját állapotunkban, közben legyünk teljes mértékben mentesek a vágytól, hogy bármit is megváltoztattunk. Sok embert zavarnak vagy idegesítenek azok a zajok, amelyek mások járkálása vagy beszéde kelt, illetve azáltal, hogy külső dolgok elvonják a figyelmüket, hagyják magukat vég nélküli közönséges illúzióba merülni. Ez egy félresiklott állapot, amelynek neve: nehéz átkelés, amikor a látomás ellenségként jelenik meg, és azt mutatja, hogy a hogyan lehet a nyugalmi állapot és a gondolatok mozgásának tudatosságában maradni, mégsem sikerül a jelenlétet az érzéki tapasztalásokra alkalmazni, és így a gyakorlást még nem egyesítettük a külső látomással. Ebben az esetben miközben folyamatosan fenntartjuk a jelenlétet ne hagyjuk magunkat szétszóródni, bármilyen konkrét formát érzékeljünk is az adott pillanatban, hanem anélkül, hogy szépnek vagy visszataszítónak minősítenénk az adott formát, lazuljunk el a felismerésben. Ha olyan gondolat keletkezik, amely ezt a formát szépnek vagy csúnyának minősíti, akkor folyamatosan jelen kell lennünk ennek a gondolatnak a felismerésében, anélkül, hogy elfeledkeznénk róla. Hasonlóan, ha zavaró körülmények között vagyunk, például borzasztó lármában, akkor egyszerűen ismerjük fel azt annak, ami, és maradjunk a gondolat állapotának jelenlétében anélkül, hogy hagynánk a tudatot szétszóródni. Ha súlyos ellenérzés gondolata merül fel, akkor felismerjük ezt, és anélkül, hogy hagynánk, hogy az irányítást elveszítsük, és a szenvedélyek játékszerévé váljunk, tartsuk fenn a gondolat konkrét állapotának a jelenlétét. Ez a módszer általában működik az érzékszervi tárgyakkal, hangokkal, szagokkal, stb. Minden esetben az a lényeg, hogy maradjunk meg az adott felismerés jelenlétében, bármit is észlelünk. Ha nincs meg a képességünk, hogy csapongás nélkül egyesítsük a jelenlétet az összes hétköznapi tevékenységünkkel, mint amilyen az evés, járás, alvás, ülés, stb., akkor nem lehetséges a meditáció állapotát a meditációs ülés korlátozott időtartamán túlra kiterjeszteni. Amíg pedig nincs szilárd jelenlétünk, meditációs gyakorlásunk és hétköznapi tevékenységünk mindig elkülönül egymástól. Ezért nagyon fontos, hogy amennyire csak lehetséges, próbáljuk meg fenntartani a jelenlétet, és egyesítsük ezt minden tevékenységünkkel, ahogy mondta Buddha a Túlpartra Juttató Bölcsesség szútrában (Pradnyáparamita szútra): Szubhuti! Hogyan gyakorolja a bódhiszattva-mahászattva 5 a tökéletes életvitelt, miközben tökéletesen tudatában van annak, hogy teste van? Szubhuti! Ha a bódhiszattva-mahászattva megy, akkor tökéletesen tudatában van, hogy megy. Amikor áll, teljesen tudatában van, hogy áll. Amikor ül, teljesen tudatában van, hogy ül. Amikor pedig lefekszik, teljesen tudatában van, hogy lefekszik. Amikor a teste egészséges vagy beteg, teljesen tudatában van! Ahhoz, hogy megértsük, mi módon olvaszthatjuk be a jelenlétet az összes hétköznapi tevékenységbe, vegyük a járás példáját. Abban a pillanatban, hogy felmerül az impulzus, hogy menjünk, nem kell hirtelen felugranunk és figyelmetlenül, izgatottan menjünk, rohanjunk, azt kockáztatva, hogy mindent eltapossunk, ami az utunkba kerül. E helyett úgy kell mennünk, hogy közben észben tartjuk: Most felállok, és miközben megyek, el akarom kerülni azt, hogy tudatom elsodródjon attól, amit éppen teszek. Ilyen módon anélkül, hogy hagynánk magunkat elterelődni, tudatában vagyunk annak, hogy megyünk, és a tudatosság jelenlétén keresztül lépésről-lépésre elkezdjük átvenni az irányítást magunk felett. Hasonló módon, amikor ülünk, a figyelmünket az épp zajló cselekvésünkre fordítjuk, és ugyanígy kell eljárnunk mindenféle tevékenységgel, bármit is teszünk éppen, akár eszünk valamit, iszunk egy kortyot, vagy egy szót szólunk. Nem számít, fontos-e az a tevékenység, vagy sem, mindig tartsuk észbe a csapongás nélküli jelenlét fenntartásának szükségességét. 5 Olyan lény, aki életét annak szenteli, hogy minden érző lény javára elérje a megvilágosodást. 9

10 Mivel erősen hozzászoktunk a szétszórtsághoz, nehéz eljutni a tudatosság valódi jelenlétéhez. Ez különösen érvényes azokra, akik még csak kóstolgatják a gyakorlást. Itt nagyjából ugyanolyan nehézségekkel találkozunk, mint egy új foglalkozás tanulásakor. Az első szakaszban, az alapok elsajátításánál szinte semmit sem tudunk jól elvégezni, de egy idő után a növekvő tapasztalat kifizetődik, és a munka egyre könnyebb és könnyebb lesz. Ugyanígy van ez így ebben az esetben is. Kezdetbe szükség van elszántságra, és különös gondossággal kell ügyeljünk arra, hogy a figyelmünk nem kalandozzon el. Azután azzal a szándékkal folytatjuk, hogy a lehető legmagasabb fokon tartsuk fenn a jelenlétet, és a szétszórtság minden új jelének feltűnésekor aktivizáljuk a képességet, hogy felismerjük ezt. Ilyen módon folytatva elkötelezve magunkat a tudatosság jelenléte mellett valóban elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amikor többé egyáltalán nem válunk szétszórttá. Általánosságban szólva, a dzogcsenben a természetes módon öntökéletes állapotról szóló tanításban a szemlélet, meditáció, magatartás és a végső gyümölcs mögött álló alapvető elv az önfelszabadulás. Ennek minden esetben a tudatosság jelenlétén keresztül kell létrejönnie, különösen a magatartás esetében. Amíg a magatartásunkban nem alkalmazzuk hibátlanul az önfelszabadítás elvét, addig nem nyílik lehetőség a formális meditációs gyakorlat és a hétköznapi tevékenység közti szakadék áthidalására. Úgy tűnik manapság a fiatalokra nagy hatással van, amikor a magatartás önfelszabadulásának elvéről beszélünk, ami a dzongcsen tanítások összes tantrájának, lungjának és titkos tanításának 6 lényege. Vannak azonban, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a tudatosság valódi jelenléte az önfelszabadulás alapja. Mások, annak ellenére, hogy elméleti ismereteik birtokában intelligens módon tudnak gondolkodni, sőt beszélni is róla, abba a hibába esnek, hogy ténylegesen nem alkalmazzák. Ez annak a beteg esetéhez hasonlít, aki pontosan ismeri az adott gyógyszer hatásait, sőt ezek elmagyarázásában is szakértő, de ő maga mégsem veszi be. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a gyógyhatás is csekély. Hozzá hasonlóan mi mindnyájan időtlen idők szenvedünk egy súlyos betegségben, nevezetesen a megosztott világlátás vagy szemlélet betegségében. Az egyetlen orvosság erre a betegségre az önfelszabadulás állapotának közvetlen ismerete, amely túl van az összes korlátozáson és kettősségen. Amikor meditációban vagyunk, a tiszta, osztatlan jelenlét állapotának folyamatosságában, nincs szükség arra, hogy külön figyelmet szenteljünk a magatartásra. A kezdők számára mégsem létezik más lehetőség a gyakorlás igazi értelemében való belépésre, mint a meditációs ülések és a hétköznapi tevékenységek váltogatása. Erre azért van szükség, mert a racionális gondolkodási mintáink és valóságunkról alkotott felfogásunk megszokásai miatt nagyon erősen kötődünk az éréki észlelés tárgyaihoz, és mindenekfölött hús-vér anyagi testünkhöz. Az éntelenség állapotát vizsgáló meditációkban intellektuálisan mintegy felszámoljuk a fejünket, a végtagjainkat, egyiket a másik után, és így könnyedén eljuthatunk a következtetéshez, hogy az én mint olyan nem létezik 7. 6 A dzongcsen írásokat három alaptípusba sorolják: tantra, lung, és titkos útmutatás. A tantrák olyan kinyilvánított szövegek, amelyek dzogcsen alapjának, ösvényének és gyümölcsének teljes magyarázatát tartalmazzák. A lungok egy vagy több tantrából származó idézetek gyűjteményei vagy összefoglalásai, különösen olyan tantrából, amelyek a földön nem léteznek. Végül a titkos útmutatások (upadésa) olyan tanítások, amelyek különböző mesterek konkrét tapasztalatihoz kötődnek. 7 A szútra tanításokban széles körben elterjedt meditációk egyik típusa szerint: ha megpróbáljuk azonosítani az énünket a testünkkel, akkor a mentális vizsgálódás során sorra kizárjuk a fejet, a karokat, a lábakat, stb. mint olyan részeket, amikkel ez az én azonos lehetne, és végül eljutunk annak megértéséhez, hogy az, amit általában az énünknek tartunk, nem azonosítható az testünkkel sem részben, sem egészben. 10

11 Ez az eredmény, az éntelenség, azonban csak egy fogalom, intellektuális elemzés eredménye, és nem jelenti az éntelenség állapotának valódi ismeretét. Hiszen mialatt az én nemlétéről beszélgetünk, megtörténhet, hogy belelépünk egy tüskében, és természetesen nyomban felkiáltunk. Ez mutatja, hogy még a megosztott állapot rabszolgái, és az éntelenség, amelyről olyan sokat tudunk szónokolni, számunkra nem vált igazán megélt állapottá. Ebből az okból elengedhetetlen, hogy ügyeljünk a tudatosság jelenlétérére, mert ez az alapja a viselkedés önfelszabadulás mindennapi tevékenységeinkben. A különböző történelmi korszakokban a viselkedés más-más oldalai kerültek előtérben, ezért különböző törvényeket alkottak meg, amelyek olyan külső feltételek talaján jöttek létre, mint például a vallási szabályok vagy a bírói rendszerek. Ha azonban megvizsgáljuk ezeket, akkor láthatjuk: az alapvető különbség abban rejlik, hogy a szabályokat kényszerből, vagy a tudatosság alapján tartjuk be. Általánosságban szólva, mivel a szenvedélyek és a megosztottság miatt mindenki alá van vetve a karmának, csak igen kevés olyan ember létezik, aki a törvényeket a tudatosság alapján fogadja el. Ez az oka annak, hogy bár senki sem akar alárendelődni, mégis mindenkinek be kell hódolnia a különféle törvények hatalmának. Szenvedélyek és a megosztottság miatt alá vagyunk vetve a karmának. Ha ehhez még további, a törvényeknek való engedelmességből származó korlátozásokat adunk, akkor nemcsak hogy a terhet növeljük, hanem még jobban eltávolodunk a szemlélet és a magatartás alapelvétől. Ez hozzásegít minket ahhoz, hogy lássuk: égető szükség van arra, hogy megtapasztalta a gyakorlás által megnyilvánuló valódi belső tudást, hibátlanul létrehozza a tudatosság jelenlétét saját magában ez a magatartás önfelszabadításának kulcsa. Ha a magatartás önfelszabadulását úgy értelmezzük, hogy mindenki kénye-kedve szerint bármit megtehet, akkor óriásit tévedünk. Egyáltalán nem erről van szó. Ez a téves nézet azt mutatja, hogy nem értettük meg, mit is jelent a tudatosság. Világos különbséget kell tennünk a törvények és szabályok, valamit a tudatosság elve között. A törvényeket és a szabályokat az adott hely és idő körülményeinek figyelembevételével vezették be, és ezek kívülről befolyásolják az egyént. A tudatosság ezzel szemben abból a tudásból származik, amellyel maga az egyén rendelkezik. Ezért van az, hogy a törvények és szabályok időnként megegyeznek az egyén tudatossággal, néha pedig nem. Ha azonban tudatosak vagyunk, akkor még az is lehetséges, hogy boldogulunk olyan helyzetekben is, ahol a törvények és szabályok kényszerének ereje hat ránk. Sőt a tudatos egyén, aki jelenlétét megszilárdította, képes zavartalanul élni bármilyen törvények és szabályok között anélkül, hogy azok fogva tartanák. Ahogy számos jelentős mester mondta: A jelenlét ostorával hajtsd a tudatosság lovát! A tudatosság valóban nem működhet, ha nem a jelenlét irányítja. Vizsgáljuk meg egy példán, hogy mit is értünk tudatosság alatt. Képzeljük el, hogy egy normális felnőtt ember előtt egy pohár méreg van, és az illető tisztában van ezzel. Mivel tudja, hogy a méreg veszélyes, nem kell neki megmagyarázni. Még azokat is figyelmeztetni fogja, akik nem tudnak a veszélyről, mondván: Vigyázz, ebben a pohárban halálos méreg van! Így lehetőség nyílik arra, hogy a tudatosság másokban is felébredjen, és így az emberek elkerüljék a veszélyt. Most tételezzük fel, hogy emberünk olyanokkal találkozik, akik tisztába vannak ugyan a mérgezés veszélyével, mégsem veszik komolyan. Meglehet, hogy még kételkednek is benne, vagy egyszerűen nincs meg bennük ez a tudatosság. Ebben az esetben nem elég annyit mondani, Ez méreg! Hozzá kell tennünk, Tilos ezt a folyadékot meginni, és a törvény teljes szigorával lesújt arra, aki megszegi azt a parancsot! Ebben az értelemben a törvény fenyegetésével védjük az emberek életét. A törvények valóban ezen az elven nyugszanak, és bár ez jelentősen különbözik a tudatosság elvétől, mégis elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy a meggondolatlan emberek életét megmentse olyanokét, akikből hiányzik a tudatosság. A méreg hasonlatát továbbgondolva eljuthatunk a jelenlét megértéséig. Tegyük fel, hogy emberünk tudja, egy pohár méreg áll előtte, és nagyon jól ismeri a mérgezés következményeit. Ha azonban nincs állandóan jelen, és hagyja a figyelmét elkalandozni, akkor ennek az lehet a 11

12 szerencsétlen következménye, hogy véletlenül mégis megissza. A lényeg az, hogy ha a tudatosságot nem kíséri lankadatlan jelenlét, akkor nehéz a helyes eredményekhez eljutni. Az elv, amelyet a mahájana gyakorlók mint egyfajta mottót ismételnek, a következőképpen szól, az üresség és együttérzés egysége. A jelenléttől elválasztott tudatosság nélkül, azonban nem ébredhet hiteles együttérzés. Hasztalan színleljük magunkat úgynevezett együttérzőnek, ha mások felé nem tudunk tényleges együttérzéssel fordulni. Erről szól a következő tibeti mondás: Van szemünk, hogy másokat lássunk, De hogy önmagunkat lássuk, Ahhoz tükörre van szükségünk! Ahhoz, hogy valódi együttérzés ébredjen bennünk, saját fogyatékosságaink kell megfigyelnünk, és alaposan tudatában kell lennünk ezeknek. Ahhoz pedig, hogy valóban megértsük, mi a tényleges helyzet, azonosulnunk kell a másik emberrel. Pontosan ez az, amit csak a tudatosság tényleges jelenléte képes megvalósítani. Különben, még akkor is, ha eljátsszuk, hogy milyen hatalmas együttérzés van bennünk, előbb vagy utóbb jelentkezik egy olyan helyzet, amely megmutatja, hogy a valódi együttérzés sohasem született meg bennünk. Amíg nem születik meg a tiszta együttérzés, addig nincs mód arra, hogy meghaladjuk saját korlátainkat. Előfordulhat azonban, hogy sok gyakorló elér egy idő után egy pontra, ahol magát mintegy az istenek rokonának tekinti, és a többieket ellenséges gonosz szellemként kezeli. Ezzel nem tesznek mást, mint kiszélesítik saját korlátoltságukat, és még jobban kidomborítják a ragaszkodást és a gyűlöletet. Bár sokat fecsegnek a mahámudráról 8 és a dzongcsenről, a viselkedés szintjén valójában csak a nyolc világi szél 9 által uralt tevékenységekben lesznek ügyesebbek és kifinomultabbak. Ez konkrét jele annak, hogy még nem kelt fel bennük az igazi együttérzés, legmélyebb szinten pedig egyáltalán nem született meg az együttérzés egyedüli gyökere, a tudatosság jelenléte. Nem akarjuk hígítani azok táborát, akik csak fecsegnek a gyakorlásról, vagy megelégszenek azzal, hogy elegáns külsőségekben tetszelegnek. Ezért ha megszívleljük azt a mélységes igényt, hogy a tudatosság tényleges jelenlétét saját magunkban kibontakoztassuk, akkor képesek lehetünk azt a legközvetlenebb és legkézzelfoghatóbb módon átültetni a tényleges cselekvésbe. Ez a dzogcsen tanítások életbevágóan fontos gyakorlata Szilveszterén, a szardíniai Lu Cumitomi falujában tartott elvonulás alkalmával, amikor a Kulája rádzsához adtam magyarázatokat és más tanításokat több száz férfi és női gyakorlónak és más érdeklődőknek, szükségét láttam, hogy megírjam ezt a tanácsot a Dzogcsen Közösséghez tartozók számára. Szolgáljon javukra! Namkhai Norbu Dzogcsenpa 8 A mahámudra végső célja, a tiszta látomás és a szamszára szennyezett látomását egyesítő osztatlan állapot. Szó szerint azt jeleni: Nagy Szinbólum vagy Nagy Pecsét. 9 A nyolc világszél a következő: nyereség és vesztesség, hírnév és jelentéktelenség, dicséret és elmarasztalás, boldogság és szenvedés. 12

13 Kommentár A Tükör tanácsok a tudatos jelenléthez a tudatosság elvével foglalkozik. Ez az elv alapvető fontosságú. Nehéz konkrétan ezzel foglalkozó munkákat találni, mert a szútráktól a tantrákig az összes buddhista tanításban az általános elv szerint betartandó szabályok szerepelnek. A tibeti dzogcsen mesterek olyan gyakorlókat tanítottak, akik a szútra és a tantra tanításait gyakorolták, és mindig csak annyit tanácsoltak nekik, legyenek tudatosak. Mivel olyan tanítványokról volt szó, akik már ismerték ezt az elvet, írásaikban soha nem fejtették ki részletesen, hogy mi a tudatosság, és hogyan kell azt alkalmazni. Ezért úgy gondoltam, írok egy szöveget, amellyel tanácsot tudok adni azoknak, akiknek szüksége van rá. A tudatosság pontos megértéséhez mindenekelőtt azt kell tisztázni, mit értünk tudat és annak természete alatt. Csak így vehetjük át az irányítást saját tudatunk felett, és ez a tudatosság alapja is. A Kulája rádzsában (A mindent-teremtő király) ami az egyik legfontosabb dzogcsen szöveg az áll, hogy a tudat az alapja mindennek, legyen az vándorlás a szamszárában, vagy megszabadulás a nirvánában. Éppen ezért fontos megismernünk a tudatot. Ebben a szövegben, hasonlóan más ősi dzogcsen szövegekhez, a tibeti szem (sems) kifejezést, amely a tudat -nak felel meg, a csang csub szem rövidítéseként használják, és ez szó szerint a tudat tiszta és tökéletes természetét jelenti: minden individuum eredeti állapotát. Ezt az állapotot nevezik úgy, mint a mindent-teremtő király, mert minden belőle származik. A tanításokban általában két kiterjedés vagy látomásfajta létezik: tiszta és tisztátalan. A tisztátalan látomás jelenti a szamszárikus vándorlás kiterjedését, a mi tényleges állapotunkat. Hogyan keletkezik ez a körforgás? Tudatunk eredeti állapota tiszta, de időleges akadályok miatt nem ismerjük fel eredeti tisztaságát. Amikor ez a felismerés hiányzik, illuzórikus gondolatok jelennek meg. Az illuzórikus azt jelenti, hogy a gondolatok nem valóságos valamik. A gondolatokból származhatnak cselekedetek, amelyeket szenvedélyek irányítanak. Az így felhalmozódó előrevivő és visszahúzó cselekedetek végül elsődleges okokká válnak, mint olyan magok, amelyek bizonyos hatásokat képesek létrehozni. Ezt az egészet a karma kifejezéssel foglaljuk össze. Ilyen módon elkezdődik a létforgatag, a szamszára, és megnyilvánul a hat loka, a lények létforgatagbeli hat karmikus kiterjedése, világa. Ezek az istenek, félistenek (titánok), emberek, állatok, éhes szellemek és pokollakók világai. Láthatjuk tehát, hogy a létforgatagban való vándorlás oka és alapja a tudat. Ha valaki nem ismeri fel, hogy a tudat az, amely létrehozza a létforgatagot, akkor még szétszórtabbá válik. A hibák, illúziók és zavarodottságok növekszenek, és idővel mindehhez még hozzá is szokunk. Ez a megszokás mind jobban elmélyül, és egyre szilárdabban meggyökeresedik, és a létforgatag folytatódik ad infinitum (a végtelenségig). Azonban szintén a tudat az egyedüli alapja a tiszta látomásnak, a megvilágosodás kiterjedésének vagy nirvánának is. Már kifejtettük, hogy az egyén [tudati] állapota kezdetektől fogva tiszta, és az akadályok, amelyek elfedik, csak időlegesek. Amikor ez az elhomályosulás az elterelődés nélküli jelenlét által megtisztítva szétoszlik, akkor az eredeti állapot valódi helyzete, minden létezés alapja ( si, gzhi), önmagától megnyilvánul. A nirvána azt jelenti, hogy mindig ennek az eredeti állapotnak a felismerésében élünk. Így ez a tudásunk az alapja mindennek. 13

14 A világ, amit érzékelünk, és az összes lény, amely benne él, nem valóságos, hanem csak a tudatunk tünékeny látomása. Az összes karmikus világot illuzórikusnak nevezzük, mert mindegyik egy adott típusú lény konkrét karmájától függ. Ahhoz, hogy erről elképzelésünk lehessen, gondoljunk valakire, aki a hagyományos tibeti orvoslás szerint epezavarban szenved: minden fehér színű tárgyat sárgának lát. Ha egy olyan kagylóra néz, amelyet mindenki fehérnek lát, szerinte az sárga lesz. Lehetséges, hogy a sárga kagyló soha senki más számára nem létezik, ő mégis tapasztalja. Ebben az esetben kettős illúzióról beszélünk: van egy víziónk az emberi világról, amelyik már eleve nem valós, és most erre még egy másik réteget rakunk rá. Az álmokat szintén megérthetjük ezen a módon Minden fajta lénynek más a látomása, mert a karmájuk eltérő. Például az emberi születés fő oka a büszkeség, az isteneké vagy déváké a vágy, a félisteneké vagy aszuráké a féltékenység, az állatoké a tudatlanság (a világosság hiányának értelmében), az éhes szellemeké vagy prétáké a mohóság, és végül a pokollakóké a harag. Az egyik vagy másik szenvedély [tulajdonság] túlsúlya határozza meg a születést a megfelelő karmikus világban. Semmilyen meghatározott vagy tárgyiasult nem létezik: minden tőlünk [a létezőtől] függ. Ezért ha valaki meg akarja szüntetni a létforgatagban való vándorlást, akkor a tudatot kell legyőznie. Ezért dönt a gyakorlás mellett. De miből áll a gyakorlás? A legfontosabb, hogy ne legyünk szétszórtak. A tudat általában zavarodottságot teremt, és mindig csapongó, azaz nem a saját igazi állapotában időzik. Meg kell tanulnunk, hogy ne váljunk szétszórttá. A létforgatag legyőzéséhez nem elegendő a másodlagos tényezők megszüntetése. El kell jutnunk a gyökérhez, és a gyökér maga a tudat. Ha a gyakorló nincs tisztában ezzel a ponttal, és olyan előrevivő tettek végrehajtására korlátozza magát, mint a leborulások*, amelyek a testi oldalhoz tartoznak, vagy sok-sok mantra recitálása, amelyek a hang oldalához tartoznak, akkor csak időleges előnyökre tesz szert. Ezekből a tettekből sohasem válik a tudás előtti akadályok legyőzését szolgáló eszköz, legfeljebb mérsékli visszahúzó karmáját. Ha a gyakorló nem ismeri saját eredeti állapotát, akkor a tantrikus tanítások vizualizációs gyakorlatai és mantrái sohasem juttatják el a teljes megszabaduláshoz. Ha mindig szétszórtak vagyunk, és ezt soha nem vesszük észre, akkor a létforgatagnak soha sem lehet vége. Másrészről, ha a tudatunk nem csapong, és mindig emlékszünk arra, hogy ne legyünk szétszórtak, akkor valóban a megvalósításba vezető lényegi utat járjuk. Az, hogy nem válunk szétszórttá, általában azt jelenti, hogy mindig jelen vagyunk mindenben, amit csinálunk. Például ha azt gondolom, hogy felkelek és járok, akkor úgy kelek fel, hogy nem feledkezem meg erről a gondolatról. Ez nem jelenti azt, hogy felkelés közben szünet nélkül arra gondolok: Most kelek fel. A jelenlét abban, amit gondoltam, és abban, amit most teszek, elegendő. Nem szabad összekevernünk a jelenlétet a gondolatok fenntartására irányuló erőfeszítéssel. Amikor arról beszélünk, hogy az osztatlan jelenlét állapotában amely a tudat igazi állapota tartózkodunk, ez azt jelenti, hogy nem követjük a múltra vonatkozó gondolatokat, nem hozunk létre jövőre vonatkozó gondolatokat, és a jelen pillanatban maradunk, a valódi állapotban úgy, ahogy van. De hogyha erőfeszítést igényel az, hogy a jelenlétben maradjunk, ez azt jeleni, hogy jelen van egyfajta aggodalom: megpróbáljuk létrehozni a jövőt. Például aggódhatunk a gondolatok felmerülése miatt, és tarthatunk tőle, hogy nem leszünk képesek irányítani azokat. Ez azt jelenti, hogy tevékenységbe kezdünk: mintha megpróbálnánk megragadni a gondolatot. Ez igen nagy hiba a meditációban *A saját mesterünk, egy Buddha szobor, vagy egy szentkép, stb. előtt való leborulás gyakorlását a karmikus szennyeződések megtisztítására, és érdemek gyűjtésére szolgáló módszernek tekintik. 14

15 A tanítások szerint befelé kell fordulni, azaz megmaradni mindennek a jelenlétében, ami megnyilvánul (gondolatok, érzékelések stb.). Nem szabad olyan hozzáállást kialakítani, hogy erőfeszítést teszünk, mert ez gondolatot okoz, és az eredmény újra csak az lesz, hogy szétszórttá válunk. Mit tegyünk ebben az esetben? Hagyjunk mindent úgy, ahogy van! Hagyjuk az állapotot olyannak, amilyen! Ez nem azt jelenti, hogy felfüggesztjük a tevékenységeinket, mert ha teszem azt az a gondolatom támad, hogy felkeljek, akkor ezt a gondolatot nem én erőltettem, hanem spontán módon bukkant fel. Tehát folytatva azt a tevékenységet, amit éppen végzek, megfigyelem és felismerem ezt a gondolatot: ilyen módon a gyakorlás nem válik kényszerűséggé. Az egyén igazi állapota amelyet a dzogcsenben alap -nak neveznek valóban túl van minden gondolaton, tetten és időkorláton. A gondolatok meditációban történő figyelésének szintén túl kell lennie a cselekvésen. Ennek az időn és tetteken túli állapotnak az ismerete azonban könnyen puszta elmélet maradhat, mert nem olyan egyszerű megérteni a gyakorlatban, ha valaki nem eléggé felkészült. Ezért fontos, hogy a kezdő fokozatosan haladjon előre, és az indulásnál próbáljon meg mindig összeszedett maradni. Ennek ellenére azonban előfordulhat, hogy megpróbálja megszüntetni az összes gondolatot. Lehet olyan elképzelése, hogy egy gondolatok nélküli, nyugodt tudatállapotot kell megtalálnia. Esetleg azt is gondolhatja, hogy egy boldog, élvezetes állapotot kell tapasztalnia. Így azonban semmi mást nem tesz, mint gondolatok újabb sorozatát indítja el, és mindezt anélkül, hogy észrevenné. Ehelyett el kell lazítania a tudatát, és a jelenlétben kell maradnia anélkül, hogy bármit is keresne, sem egy nyugodt állapotot, sem bármilyen meghatározott érzést, mert a keresés magában foglalja a teremtést, a tevékenységbe lépést. Ha valaki elkezd meditációt gyakorolni, a tanítások a tudat felismeréséről beszélnek. Nincs azonban semmi, amit tárgyként kellene felfedeznünk vagy azonosítanunk. A tudat ismerete ehelyett azt jelenti, hogy jelen vagyunk a gondolatok áramlásában, minden hullámban és mozgásban anélkül, hogy tevékenységbe kezdenénk. Ebben a vonatkozásban a dzogcsenben és a mahámudrában is három alapvető dologról van szó. Ez a három: a nyugodt állapot ( nepa, gnas pa), a mozgás ( gyuva, rgyu ba) és a felismerés (rig pa vagy rdan rig). A gondolatok nagyon gyorsak. Néha csupán néhány másodpercre alszunk el, és ez alatt hónapokra rúgó eseményeket álmodhatunk. Egy gondolat és a rákövetkező között azonban mindig van egy kis tér, egy rés. Ez a nyugodt állapot a meditációban nagyon nyilvánvalóvá válik, például amikor a gondolatok megállnak, vagy amikor bizonyos ideig nem keletkeznek. Ebből a nyugodt állapotból felmerülő gondolatok képviselik a mozgást. Ezt a következő példával szokták megvilágítani: a nyugodt állapot egy tóhoz hasonlít, míg a magukat szünet nélkül feldobó halak a mozgás szimbólumai. Ha valaki szétszórtság nélkül és elengedett tudattal jelen van a meditációban, akkor a nyugodt állapot és a mozgás hullámokhoz hasonlóan követi egymást. Ha valaki mind a nyugodt állapotban, mind a mozgásban rendelkezik a jelenléttel, akkor beszélünk felismerésről. Visszatérve a tó példájára, ez nem azt jelenti, hogy arra figyelünk, hogy hol vagy hogyan ugrik ki egy hal. Egyszerűen szemlélődünk. Nézők vagyunk. A gyakorlók általában ragaszkodnak a nyugodt állapothoz, és megpróbálják azt annyira elnyújtani, amennyire csak lehetséges. Ezzel szemben nem szeretik a mozgást, mert tudják, hogy a gondolatok következménye az összes zavar és a létforgatag maga. De ez nagy hiba, mert ha vágyunk az egyik állapotra, és elutasítjuk a másikat, ez azt jelenti, hogy mentálisan még mindig cselekvésben vagyunk, márpedig éppen ez nem történhet meg meditáció alatt. Egyszerűen csak megfigyelünk: ha egy hal felugrik, felismerjük. A halak ugrálnak, mert hozzátartoznak a tó természetéhez. Ha nem lennének halak, a tóban nem lenne élet. 15

16 Ugyanígy, ha nem keletkeznek gondolatok, ez azt jelenti, hogy nincs világosság*, és ha a világosság hiányzik, akkor a megvilágosodás állapotának bölcsessége nem képes megnyilvánulni. Ezért semmi rossz nincs abban, ha sok gondolati mozgás zajlik, ez a tulajdonságunk. A legfontosabb a felismerés. Alapvetően azt mondjuk, hogy a dzogcsenben a nyugodt állapot, a mozgás és a felismerés egyetlen dolog, mert az igazi állapot nem elemezhető, és nem választható szét különböző oldalakra. A gondolatok a nyugodt állapotból keletkeznek, és a nyugodt állapot nem más, mint a gondolatok saját állapotának a megnyilvánulása. Ez az oka annak, amiért semmit sem szabad elfogadnunk vagy elutasítanunk. Meditációban viszonylag könnyű megtalálni a nyugodt állapotot. Sokkal gyakoribb az, hogy a felismerés hiányzik. Hagyjuk magunkat belevonódni a gondolatok áramlásába, ami a szétszóródás jele, vagy összekeverjük a nyugodt állapotot a szétszórtsággal. Ebben az esetben nagyon finom megkülönböztetésre van szükség. A nyugodt állapot az a tér, amelyben nem keletkeznek gondolatok, de a felismerés nem hiányozhat ebben az állapotban. Mindig rendelkeznünk kell a jelenléttel, hogy a tó által önmagunkra találjunk még akkor is, ha nem ugrik fel hal. Ha álmosak vagy fásultak vagyunk, ez a világosság [koncentráltság] hiányát jelzi. A meditáció gyakorlása során az a legfontosabb, hogy ne keressünk semmit, ne gondoljuk sem arra, hogy meditálunk, sem arra, hogy valaminek konkrétan történnie kellene. Anélkül, hogy létrehoznánk valamit; anélkül, hogy azt kívánnánk, hogy elérjünk vagy kapjunk valamit; reményen és félelmen túl folyamatosan saját állapotunk jelenlétében tartózkodunk. Ha azonban a gyakorlat pl. egy istenség vizualizálása, akkor egészen más a helyzet. A tantrák összes átalakulási gyakorlata egyfajta alap a meditáció szintjének eléréséhez. Ha valaki a nyugodt állapotról, mozgásról, felismerésről beszél, ez valami sokkal többet jelent, mint az átalakulás, mert ez már a bölcsesség ösvényére vonatkozik. A tantrikus vizualizációs módszerek tisztításra szolgálnak, vagy arra, hogy meghaladjuk a határainkat és ragaszkodásainkat, de a meditáció közvetlenül a tudat szintjén történik. Azt mondtuk, nem szabad azon fáradoznunk, hogy nyugodt állapotba jussunk, vagy megszüntessük a mozgást. Nyilvánvaló, hogy kezdetben, amikor még nem szoktunk hozzá, hogy a gondolatainkat szabadon engedjük, könnyen megtörténhet, hogy beléjük gabalyodunk, és emiatt a mozgás a nyugalmi állapotnál jóval gyakrabban jelentkezik. A gondolatot azonban szabadon kell engedni. Megjelenhet például egy gondolat valamiről, amit korábban tettünk: azonnal befolyásol minket, követjük, és számos egyéb gondolat keletkezik. Ezen a ponton észrevesszük, hogy mi zajlik, és azonnal megpróbálunk nyugalmi állapotba kerülni. De ez nem segít: a hal egyre jobban ugrál. Tulajdonképpen miért is kellene a tónak folyton rezzenéstelennek lennie? Az a lényeg, hogy felismerjük a mozgást. Ha megpróbáljuk megragadni a gondolatot, az csak ront a helyzeten. Ezért mondják a dzogcsenben és a mahámudrában is, hogy a meditáció szabadon kezdődjön, hagyjuk a gondolatokat úgy, ahogy vannak. Figyeljük őket, de ne irányítsuk. Egyes szútra tanításokban azt mondják, hogy meg kell próbálnunk előrevivő gondolatokat létrehozni, amennyire csak lehetséges, a visszahúzókat pedig meg kell állítani. Ne higgyük azonban, hogy ez ellentétben van a dzogcsenben gyakorolt meditációval. Valójában ezek a szútra tanítások azokhoz az emberekhez szólnak, akik még nincsenek a bölcsesség ösvényén. Az ő esetükben fontosnak kell tekinteni az előrevivő gondolatok kifejlesztését, növelését, és a visszahúzók csökkentését a karma megtisztításához. Van egy történet Gese Potópáról, aki hegyi elvonulása alatt két kosarat tartott maga mellett: fehér kavicsot dobott a jobb oldaliba, amikor jó gondolat merült fel benne, és feketét a balba, amikor rossz. Este megszámolta a kavicsokat, hogy ellenőrizze, a jó vagy a rossz gondolata volt-e több aznap, és ezt a gyakorlatot nap mint nap megismételte * A dzogcsen tanításokban a világosság vagy tisztaság a gondolatok és az érzékelési tartomány természetes kiterjedésére vonatkozik, amikor a tudat nem minősít. 16

17 A mi esetünkben azonban, amikor egy gondolat keletkezik, nem szabad sem minősítenünk, sem megállítanunk. Vegyünk egy másik példát: a nyugodt állapot egy folyó vizéhez hasonlítható, a mozgások pedig a víz felszínén kialakuló hullámokhoz. Amikor a víz a hullám formáját veszi fel, az nem jelenti azt, hogy a víz állapota megváltozott a víz mindig víz marad. Ehhez hasonlóan, amikor meditációban vagyunk, nem ringathatjuk magunkat abba az elképzelésbe, hogy a nyugodt állapot valami, amit fel kell építenünk, vagy el kell fogadnunk, míg a mozgás valami, amitől el kell fordulnunk. Az is mindegy, hogy a gondolat jó vagy rossz: jelen maradni elegendő. Ha gyakorlás közben Buddha vagy egy félelmetes démon képe jelenik meg előttünk, ne szedjük rá magunkat örömmel az egyik, félelemmel a másik esetben. Mindkettő a tudatunk kivetítése, nem tárgyiasult, konkrét létező. A gyakorlatban azonban az történik, hogy ha egy Buddha jelenik meg előttünk, akkor boldogok vagyunk, és azt gondoljuk, hogy magas szintre jutottunk. Ha pedig egy démon jelenik meg számunkra, akkor nyomban az a gondolatunk támad, hogy zavarni akar minket. Ezzel a hozzáállással saját magunk alatt vágjuk a fát, és csak azt bizonyítjuk, hogy a tudat természetéről szóló tudásunk puszta elmélet. Azért használtam fentebb a látomás példáját, mert az emberek valóban képesek arra, hogy víziókat hozzanak létre vagy gerjesszenek. Ez nagyjából megegyezik azzal az elvvel, amin a tantrák vizualizációs gyakorlatai nyugszanak. Egy tantrikus gyakorló például vizualizálja Avalokitésvara* istenség képét tizenegy fejjel, ezer karral stb. azért, hogy magát az istenséggé alakítsa át. Egy bizonyos ponton ez a vizualizáció egészen konkréttá válhat, azaz akár látomás formájában is jelentkezhet, mert a gyakorló sokat gyakorolt a saját energiájával. Általában mindenki rendelkezik a test, a beszéd vagy energia, és tudat lehetőségével. De ahhoz, hogy ezeket működésbe hozzuk, valamilyen eszközre van szükségünk, ami ebben az esetben Avalokitésvara istenség vizualizációját jelenti. Ezen a vizualizáción keresztül, amit a mantra hangjával is megerősítünk-beavatunk, felépítünk egy tiszta világot, amely végül határozott formát is ölthet. Előfordulhat az is, hogy az energia megnyilvánulása nem kizárólag a tantrikus gyakorlatoktól függ. Ha például valaki csö** (gcod) gyakorlatot végez, sok látomás nyilvánulhat meg természetes módon. Ezek valójában próbára teszik a gyakorlót, és ezeket tibetiül lancénak nevezzük. Azt mesélik, hogy egyszer egy gyakorló csőt gyakorolt a szobájában, amikor hirtelen egy has jelent meg előtte, mintha a mennyezetről ereszkedett volna alá. Megnézte, és egy valódi has volt, ő azonban azt gondolta: Nem lehet valódi, ez csak egy lancé! Megpróbálta folytatni a gyakorlást, és egy idő múlva a has eltűnt. De a másnapi gyakorlás alatt a has újra megjelent, és ez így folytatódott napokon keresztül. Egy idő után elkeseredett, és úgy döntött, elmegy a mesteréhez, elmeséli neki, mi történt, és tanácsot kér tőle, mit tegyen. Semmit sem kell tenned, felelte a mester. De zavar, erősködött a gyakorló. Ha zavar, akkor legközelebb rajzolj rá egy keresztet egy darab krétával, tanácsolta a mester. A gyakorló visszatért a szobájába, és folytatta a meditációját. Amint a has újra megjelent, keresztet rajzolt rá a krétával, ahogy a mestere tanácsolta. A has ismét eltűnt. Este újra elment a mesteréhez, és mondta neki, hogy végül is sikerült keresztet rajzolni a hasra, amely annyira zavarta. Mutasd, vedd le az inged, mondta a mester. Amikor a gyakorló levette az ingét, látta, hogy egy krétával rajzolt kereszt van a saját hasán! Ha beleszúrt volna egy késsel a hasba, amely megjelent neki, akkor saját magát szúrta volna le * Avalokitésvara, a legnépszerűbb istenség Tibetben, az egyetemes együttérzés szimbóluma. ** A csö (gcod) gyakorlat elve a vágás (ezt jelenti a gcod szó szerint): minden ragaszkodás és szenvedély elvágása saját testünk összes lénynek (a megvilágosodottaktól kezdve az ártó szellemekig ) történő képzelt felajánlásán keresztül. Ehhez a csö gyakorlója rémisztő helyekre, temetőkbe, stb. megy magányosan, hogy fokozza a félelem érzéseit abból a célból, hogy teljes mértékben képes legyen meghaladni azokat. 17

18 A lancék nem valós létezők, de valóban zavarólag hathatnak, különösen, ha valaki már előre úgy gondolja, hogy ezek valamiféle zavaró dolgok. Az ilyen esetekben mi magunk válunk saját magunk zavaró tényezőjévé. Végül is a meditáció legvégső célja a dzogcsenben egyszerűen abból áll, hogy fenntartjuk mind a nyugodt állapot, mind a mozgás jelenlétét. Először (és kezdetben hosszú ideig) nagyon nehéz elkerülni, hogy elterelődjünk, mert a szétszórtság mélyen gyökeredzik bennünk. A gyakorlás által azonban lassanként növelhetjük az időtartamot, amely alatt nem leszünk szétszórtak, végül pedig egybeolvasztjuk ezt az állapotot a hétköznapi életünkkel. A gyakorlás alapvetően azt jelenti, hogy életünket összeszedetten éljük. Azért, hogy képezzük magunkat a jelenlétben, meditációban gyakorolhatjuk a nyugalom és mozgás állapotának felismerését. Ennek a neve nyamsag (mnyam bzhag). Nem maradhatunk azonban egész nap mozdulatlanok, mint egy szobor, valamikor csak fel kell állnunk, mozognunk, és különböző dolgokat kell csinálnunk. Ezt dzsetobnak (rjes thob) nevezik, ami két meditációs ülés közötti időszakot jelenti. A dzsetob során bármilyen cselekedetet végezhetünk, de azt szétszórtság nélkül kell végrehajtanunk. Ha csapongás nélkül gyakorolunk, a meditáció tere fokozatosan tágul, egyesül a hétköznapi tevékenységekkel mindaddig, amíg végül semmilyen különbség sem lesz a meditáció és az élet között. Egyesek azt mondták nekem: Úgy érzem, nem jövök többé Önhöz, Mester, mert már sok tanítást kaptam, és még sosem volt időm gyakorolni őket. Ezek szép és őszinte szavaknak tűnnek, de valójában egyáltalán nem igazak, mert mit is jelent az, hogy sosem volt időm gyakorolni? Mégis milyen időre lenne szükséged? Nyárra? Télre? Nappalra? Éjszakára? A gyakorlás csak annyit jelent, hogy a tudást beépítjük a hétköznapi életbe anélkül, hogy szétszórttá válnánk. Nincs szükség semmilyen nagy fogadalomra, pusztán a szándékra, hogy ezt tegyük. Ezen az egyedüli módon válhatnak kézzelfoghatóvá a tanítások. Néha úgy érezzük, el kell vonulnunk, hogy egy adott gyakorlatot végezzünk. Ebben az esetben elengedhetetlen, hogy elkötelezzük magunkat néhány hétre, hónapra vagy évre. De ettől eltekintve a gyakorlás nem azt jelenti, hogy valamit egyedi módon kell csinálnunk: elég, ha élünk. Csak akkor hinném el, hogy valakinek nem volt ideje a gyakorlásra, ha azt mondaná nekem: Sajnálom, Mester, nem volt időm élni! Valójában sosem próbáljuk megfigyelni az állapotunkat, így aztán valószínűtlen az is, hogy szétszórtság nélkül sikerül fenntartanunk a nyugalom és a mozgás állapotának jelenlétét. Úgy gondoljuk, hogy kívül kell keresnünk valamit, de így rossz felé megyünk. Az Uttaratantrában, a mahájána szútra hagyomány egyik szövegében szerepel egy történet. Élt egyszer egy koldus, aki minden éjjel egy nagy kődarabon hajtotta álomra a fejét, ami valójában felbecsülhetetlen értékű drágakő volt. Ő azonban erről mit sem tudott, és nap mint nap nagy nehézséggel gyűjtötte össze alamizsnáját. Egész életét így élte le, míg egyszer csak valakinek fel nem tűnt, hogy a párnája egy drágakő. Ezt megmondta a koldusnak, aki végül felismerte a kincset, amely mindig is a birtokában volt. A valódi érték bennünk rejlik, a saját eredeti állapotunkban: ez a mi gazdagságunk. Amíg ezt fel nem fedezzük, addig olyanok vagyunk, mint a koldus, mindig másoktól kéregetünk, de szegények maradunk. Ezért a legfontosabb, hogy felfedezzük az állapotunkat, amit a bódhicsitta lényegének neveznek. Ez minden individuum eredeti természete, amely olyan, mint a mindenség középpontja. Ha kifelé fordulunk, minden értéktelenné válik. A jelenlétet illetően van egy másik lényeges pont is, amit fontos megértenünk: a jelenlétet egyesítenünk kell a külső látomással [itt: érzéki észlelet]. Ha gyakorlás közben úgy érezzük, zavar a zaj, vagy általában könnyen megzavar minket az, amit érzékelünk, ez annak a jele, hogy még nem tudjuk egyesíteni az állapotunkat a mozgással. A mozgás ugyanis nem csupán a gondolatokat jelenti, hanem az érzékszervi tárgyaktól kezdve az energia minden megnyilvánulását. Ha a jelenlét nem egyesül a látomással, akkor az alany-tárgy megosztottságban maradunk. Ezt a kettősséget azonban le kell győzni. Ez a probléma vezet oda, hogy sok gyakorló szívesen vonul magányos helyekre, ahol úgy gondolják, semmi sem zavarhatja meditációjukat. Ha azonban valaki sikeresen legyőzi ezt az akadályt, akkor képessé válik arra, hogy akár egy nagyvárosi pályaudvar kellős- 18

19 közepén is tökéletesen gyakoroljon. Amikor meghaladtuk ezt a megosztottságot, akkor valóban semmilyen körülmény sem képes uralkodni rajtunk. Úgy tűnhet, egy igazi gyakorló is éppúgy iszik és nevet egy kocsmában, mint mások, ám bizonyosak lehetünk benne: anélkül, hogy felvenné a meditációs testtartást, megszakítatlanul időzik a jelenlét állapotában. Mielőtt egy érzés keletkezik, legyen az öröm, szomorúság vagy harag stb, jelen van egy gondolat. Ez az a gondolat, amelyet meg kell figyelnünk, amellyel kapcsolatban tudatosnak kell lennünk. Nem minősítenünk kell, hogy jó vagy rossz, hanem jelen kell lennünk, felismerve mindent, ami körülöttünk történik. Cselekedhetünk úgy, hogy nem állítjuk le a ténykedésünket, fenntartva a jelenlétet mindenféle minősítés nélkül. Ez reggel kezdődik, amikor felkelünk, megmosdunk és reggelizünk. Közben emlékeznünk kell arra, hogy ne legyünk szétszórtak. Ha a gyakorlatunkat csak az ülő meditációra szánt rövid időszakokra korlátozzuk, akkor nehéz túllépni a megosztott állapoton. Még az olyan gyakorlónak is, mint Milarépa, aki a hóborította hegyekben élt elvonultságban, meg kellett szakítania meditációs üléseit, hogy vízért menjen, és étel gyanánt csalánt szedjen. Bár neki nem voltak családdal vagy munkával kapcsolatos gondjai, mégis szüksége volt arra, hogy felkeljen, kimenjen a barlangjából, és bizonyos tevékenységeket végezzen. Azonban bármit tett is, végig fenntartotta a jelenlétet, és ilyen módon meditációja egyesült a hétköznapi életével. Valóban így van: ha meg akarjuk valósítani a meditáció és a hétköznapi tevékenységek elválaszthatatlanságát, akkor a gyakorlást naponta huszonnégy órán keresztül kell végeznünk, és ez csak akkor valósítható meg, ha nem válunk szétszórttá, ha nem esünk szét. A dzogcsen tanításokat általában úgy ismerik, mint az önfelszabadulás útját. Az önfelszabadulás azt jelenti, hogy a gondolatokat és a szenvedélyeket nem utasítjuk el, vagy alakítjuk át, hanem egyszerűen az eredendő állapot energiájának ismerjük fel őket. Az önfelszabadulás alapjául azonban a tudatosság jelenlétének kell szolgálnia, máskülönben tudásunk elméleti szinten marad. A dzogcsenben alapvető jelentőségű, hogy megértsük a magatartás önfelszabadulását, ugyanis ez az alapja annak az elvnek, amely szerint nem léteznek kényszerből követendő szabályok. Valójában az az ember, akinél megvan a tudatosság jelenléte, természetes önfegyelemmel bír, és ha ezt az elvet mindenki képes volna alkalmazni, akkor többé nem lenne szükség törvényekre. A móksa a születés, a halál, az öregség és a betegség anyagi világából való felszabadulást jelenti. Nem egy negatív fogalom, amely a "nem-lét" állapotára utal, hanem arra, amelyet a karmától való megszabadulás után érnek el az emberek. Aki elérte a felszabadulást, az még látszólag végezhet anyagi tevékenységeket, a szívében azonban állandóan Isten szolgálatát végzi. Az ilyen transzcendentalistát dzsivan-muktának, vagyis olyan személynek nevezik, aki már ebben az életében felszabadult, s nem ragaszkodik az anyagi világ érzéktárgyaihoz. Az önfelszabadulás kifejezést hallva azt gondolhatjuk, ez valamilyen természetes dologra vonatkozik, ami minden korláton túli, és ez természetesen igaz is. Ez a természetesség azonban nem vezethet oda, hogy elfeledkezünk a tudatosság jelenlétéről. Mielőtt egy tettet végrehajtunk, meg kell gondolnunk, lehetnek-e hátrányos következményei? Nyilvánvalóan sok hibát fogunk véteni, de az nem számít. Nem gond, ha hibázunk. Amikor azonban hasonló helyzetbe kerülünk, akkor ne kövessük el ugyanazt. Ha valaki nem szétszórt, és megpróbálja a tőle telhető legjobbat tenni, akkor az együttérzés és az egyetemes szeretet is elkezdhet valamilyen meghatározott formát ölteni. A szútra tanítások mindig a bódhicsittáról beszélnek az összes lény javára szóló elkötelezettség értelmében. Néha azonban ez az elkötelezettség csak szép elv marad, és az együttérzés helyett féltékenység és gyűlölet fejlődik ki. Ez történik akkor, ha nem értettük meg, hogy nem lehetünk szétszórtak, és ha a jobbítás vágya vezérel minket, akkor magunkon kell változtatnunk. A tanításoknak valóban komoly hatással kell lenniük az egyénre, újra felébresztve eredendő állapotát, és fejlesztve őt. Nincs szükség azonban sem kolostori, sem bármilyen vallásos keret létrehozására ahhoz, hogy ez megtörténjen. A tanítások minden mozdulatunkban megélhetők. 19

20 Amikor meditációban ülünk, természetesen tudatában vagyunk a gondolatoknak, amelyek esetleg jelentkeznek, és azzal is tisztában vagyunk, hogy nem kell semmit sem tennünk. Az ülés befejeztével azonban, amikor felkelünk, különösen fontos, hogy fenntartsuk és folytassuk a tudatos jelenlétet. Vegyünk egy példát: éppen nem gyakorlunk, és rákívánunk egy kis whiskyre. Ha nem őrizzük meg jelenlétünket, előfordulhat, hogy egy teljes üveggel megiszunk, és lerészegedünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy fantáziálásokba merüljünk, mint egyes gyakorlók. A Szív szútra (Hridaja szútra), amely a Pradnyápáramitá írásainak veleje, így szól: Nincs szem, nincs fül, nincs orr, nincs nyelv, nincs test, stb.. Ezt azért mondja, hogy lehetővé váljon számunkra az összes jelenség üres elvének megértése. Ha valaki elolvassa ezeket a sorokat, azt hiheti, minden illúzió, nem valóságos, és esetleg azt gondolhatja, bármit megtehet. Ez azonban súlyos hiba. Mindaddig, amíg van testünk, tisztelnünk kell minden korlátját és igényét. Ha ujjunkat a tűzbe dugjuk, azonnal érezzük az égető érzést, és elkapjuk onnan. Ez azt jelenti, hogy még nem valósítottuk meg az éntelenség állapotát, amelyben a fizikai test korlátai nem korlátok többé. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy minden illúzió, olyan, akár egy álom. Azonban még egy álom is valóságos számunkra, amíg alszunk. Miután felébredtünk, akkor vesszük észre, hogy minden, amit gondoltunk, láttunk és tettünk, csupán álom volt, nem valóság. Ugyanígy az életet is szemlélhetjük egy nagy álomként, amelyben a halál a felébredés pillanata. Amikor a bardóról, a köztes állapotról beszélünk, általában a halál és az újraszületés között lévő állapotra gondolunk. Léteznek azonban másfajta bardók is. Az egyik például a születés és halál közötti bardo. Ez maga az élet, a mi emberi látomásunk, víziónk. Valótlanságát csak halálunk idején fedezzük fel. Ennek megfelelően életünkben a körülöttünk levő dolgok mind valóságosak, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk a viszonylagos állapotot. Ezért szükséges jó tetteket végrehajtani mások hasznára. A tanításokban ez áll: Mivel minden tettet úgy hajtunk végre, mintha álomban lennénk, a jó tettek és a belőlük származó érdemek szintén álomszerűek. Valójában a jó tettek érdeme az abszolút állapothoz képest valótlan, mert alapvetően mind a létforgatag, mind a nirvána az eredeti állapotunk. Kívül semmi sem létezik. Azonban mindaddig, amíg az akadályainkat meg nem tisztítottuk, minden valós, mert léteznek az okok, amelyek képesek az öröm és fájdalom adott hatásait kelteni. A tudatosság elve nagyon különbözik a szabályok mögött álló elvtől. Aki rendelkezik a tudatossággal, annak megvan a belső tudása is, és ezzel összhangban cselekszik, míg a szabályok akkor szükségesek, ha a tudatosság hiányzik. Néha azonban éppen maguk a szabályok válnak a tudatosság fejlesztésének eszközévé. Például egy Olaszországban élő dzogcsen gyakorló megtanulja tisztelni országa törvényeit. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül kényszer hatása alatt érzi magát, és azért tiszteli a törvényeket, mert fél a rendőrségtől. Ha igazi gyakorló, akkor sohasem lesz problémája a törvénnyel, még akkor sem, ha egy másik országba megy, amit egy másik kormány irányít, mert tudja, hogy a szabályok és törvények alapvetően szintén az egyén tudatosságától függenek. Ha tudatosságunkat mindig jelenlét kíséri, sohasem ütközünk problémákba vagy konfliktusokba. Magunkat megfigyelve valóban megérthetjük a saját állapotunkat, ennélfogva másokét is, és ily módon tudatosan cselekedhetünk. A dzogcsenben a tükröt használjuk, mint szimbólumot, mert az érzékeinket általában kifelé irányítjuk, a szemet a formák felé, a fület a hangok felé, és így tovább. Látunk és minősítünk mindent, ami előttünk történik, de nem vizsgáljuk meg, hogy mi történik bennünk. Könnyen észrevesszük más szemében a szálkát, de a magunkéban még a gerenda is elkerüli a figyelmünket. Ha pedig valaki megpróbál rámutatni erre, dühösek leszünk, és védekezni kezdünk. Ezért mondjuk, hogy tükörre van szükségünk önmagunk megfigyeléséhez. Általában a szenvedélyek és a megosztottság uralkodik rajtunk, és addig soha nem leszünk valóban szabadok, amíg meg nem haladjuk összes meghatározottságunkat. Ehhez először is saját magunkat kell ismernünk. Ha megértettük a saját állapotunkat, saját érzéseinket, akkor megérthetjük másokét is, mert mindannyian emberi lények vagyunk. Ha elképzeljük, hogyan 20

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész Dolgozó nők a magánéletben A válaszolók 52%-a gyermektelen, 19-19%-nak egy vagy két gyermeke van, legkevesebben (1%) a 3-nál több gyermekes családanyák

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

MAYA HOROSZKÓP József Attila 1905 április 11. nap-jegy jegy: 6-GYÍK (Kan Kan) év: KELET-10 13-napos ciklus: 1-ESŐ (Cauac Cauac) éjszakai uralkodó: 3 Vénusz-fázis: ESTI CSILLAG 2 BEVEZETÉS Mezoamerika ókori

Részletesebben

Spirituális beteljesülés a modern életben

Spirituális beteljesülés a modern életben Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Spirituális beteljesülés a modern életben Az emberek szerte a világon kutatják az élet és halál misztériumát. Kíváncsiak, mi van a fizikai létezésen túl. Az erősödő spirituális

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Öngyógyítás meditációval

Öngyógyítás meditációval Láma Csöpel Öngyógyítás meditációval Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség ISBN 963 86742 3 7 ISSN 1419-9823 Buddhista Meditáció Központ Tar Karma

Részletesebben

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata

Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata Némedi Mária Margareta A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata mari szerzői kiadása - Budapest 2012 ISBN 978-963-08-4652-3 Semmilyen jog nincs fönntartva!

Részletesebben

Megjegyzések Silo Üzenetéhez

Megjegyzések Silo Üzenetéhez Megjegyzések Silo Üzenetéhez Ezek a megjegyzések nem fedik le Silo Üzenetének összes témáját, csak azokat, melyeknél ez szükségesnek tűnt az írás jobb megértéséhez. Silo Üzenetét annak tartalmi sorrendjét

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player Bepillantás a bensőnkbe nkbe Általában az emberek úgy definiálják Istent, mint aki mindenütt jelen van, aki mindentudó, mindenható, és

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére FÉNYGYÓGYSZER Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében 2011. március 16. Az új-zélandi és az azt követő

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája vissza a hírlevélhez Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája A Szent István Társulatnál jelent meg szeptember 28-án Ferenc pápa Laudato si kezdetű enciklikájának magyar

Részletesebben

Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ!

Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ! Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, hogy ÉLSZ! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2013. szeptember 28. CoachOK Szakmai Szövetség Mindannyiunk életében jönnek olyan események, amikor szembesülnünk

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS

HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS HALÁL, KÖZTES LÉT, ÚJJÁSZÜLETÉS Őszentsége a XIV. Dalai Láma tanítása I. 1 ( ) A halált, amelyet senki sem akar, régóta vizsgálják a vallásokon belül és azon kívül. A buddhizmusban a Buddha első tanítása

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

T/ 14078. számú. törvényjavaslat

T/ 14078. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14078. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni?

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? bafemi6752 Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? Sok fejtörést okozott a feladat, amire a következőkben vállalkozom. A pályázatot elolvasva jó pár kérdésbe ütköztem. Már ott kezdődött, hogy mi

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.)

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.) 2007.7.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 197/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2007.

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Az Önművelés, Tudás Feng Shui titkai...

Az Önművelés, Tudás Feng Shui titkai... Az Önművelés, Tudás Feng Shui titkai... Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat. Az embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Összetett érvelések Hosszabb szövegekben vagy beszédekben számos esetben találkozunk összetett érvelésekkel. (Lásd előző dián a 22-es csapdájának

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Változókor? Intim tünetek?

Változókor? Intim tünetek? Változókor? Intim tünetek? Mert a nő örök www.ovestinkrem.hu A menopauza egy természetes folyamat Gyermekeink egyre inkább saját életüket élik, lassan kirepülnek. Nehezen fogadjuk el, de talán már ki is

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól! Egy összegzés Oroszországnak Habarovszk, Oroszország - 2013. május 16-17. ( Forrás: http://www.kryon.com/cartprodimages/2013%20downloads/download_khabarovsk_13.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

A Veleszületett felfedése Portland, Oregon - 2014. november 22. ( Forrás: http://www.kryon.com/chan2015/k_channel15_portland-15.

A Veleszületett felfedése Portland, Oregon - 2014. november 22. ( Forrás: http://www.kryon.com/chan2015/k_channel15_portland-15. A Veleszületett felfedése Portland, Oregon - 2014. november 22. ( Forrás: http://www.kryon.com/chan2015/k_channel15_portland-15.html ) Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon

Részletesebben