A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nép java. Erdélyiek és magyarországiak"

Átírás

1 A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik, hiszen élnek Magyarországon is olyanok, akik a világhoz, a többi emberhez, önmagukhoz, számos kérdéshez úgy viszonyulnak, ahogy az inkább az erdélyiekre jellemző. Azt sem kell elfelejteni, hogy a ma Erdélynek nevezett nagy területen is vannak különbségek az ott élő magyarok között. Léteznek helyi lelki sajátosságok. Más egy partiumi, mint egy kolozsvári, vagy mint egy székely. A vidékenkénti különbségek egy része kedvező vonásként, más része inkább hátrányosként ítélhető meg. De ezt megfaggatni nem feladata ennek az írásnak. Noha hitvány emberek mindenütt vannak, mégis, mivel erről gyakran esik szó, fel kell tennünk a kérdést: valóban van-e valami plusz, valami többlet az erdélyi magyarokban az anyaországiakhoz viszonyítva? személyes kapcsolatok Családommal 1984 nyarán települtem át Magyarországra. Addig is többször jártunk ott, de alapvetően más egy látogató helyzete, mint egy olyané, aki beépülni készül abba a társadalomba, amellyel addig szinte csak ünnepi pillanatokban lépett kapcsolatba. Hiszen Erdélyben ünnep volt a magyarországi látogatók érkezése, mint ahogy ünnep volt, amikor (jó esetben) minden második évben turistaként de többnyire rokoni látogatás ürügyével átléphettük Budapest irányában a határt. Akkor még hontalanokként, igyekeztünk új szemmel ismerkedni környezetünkkel. Elég sokan segítettek is bennünket ebben. Egyik ismerősünk például még frissiben elmondta, hogy Magyarországon könnyű barátságokat kötni. Sokan nyitottak a másik ember iránt, de az emberi kapcsolatoknak nem érzelmi, inkább gyakorlati alapjai vannak: a kölcsönös segítés lehetőségére épülnek. Hiszen adott pillanatban minden ismeretség hasznossá válhat. Ma én teszek neked valami szívességet, holnap te nekem; ma én segítek rajtad, holnap talán magam szorulok rád valamiben. Ezért érdemes ápolni az emberi kapcsolatokat. Lehet, hogy mára sokat változott Erdélyben is a helyzet, de amikor mi ott éltünk (legalábbis számunkra) mintha a másik ember az ismeretség révén valamiképpen életünk részévé vált volna. Még az is, akihez egyáltalán nem fűzött barátságos kapcsolat. Minden ismerőshöz mélyebben volt közünk, mint ahogy az abban az igazi hazának remélt másik országban természetes. Nem egy áttelepedett mesélte nekünk már korábban is, hogy magyarországiakkal az addig barátinak hitt és érzett kapcsolatok jó része hogyan foszlott hamarosan semmivé. Mintha a hely varázsa múlt volna el a másik számára a fölött, aki magyar állampolgárrá igyekezett válni. Erdélyi hovatartozása múltával egy lett a sok hazai ismerős között. Ehhez persze hozzájárulhatott az is, hogy az áttelepedett az új környezethez való természetes és kényszerű alkalmazkodással esetleg maga is tárgyszerűbbé alakította emberi viszonyulásait. Előbb-utóbb azonban minden áttelepült megtalálhatja azt a nagyon is néhány embert, akivel tartalmas kapcsolatokat építhet. 1

2 másfajta lét A kisebbségben élőnek alapélménye az, hogy egy olyan többség veszi körül, amely már létével is, de főleg uralmi helyzetével és terjeszkedésével az ő létét: nyelvét, kultúráját, szülőföldjének otthonos jellegét, megnyilvánulásainak szabadságát veszélyezteti. Ezért, ha meg akar maradni, önvédelmi magatartást kell kialakítania. Ez természetes módon saját mivoltának jelentőségére fogja ébreszteni. Arra készteti, hogy igyekezzen megóvni azt, ami az övé. Fontos lesz számára a magyarsága, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Ha értékítélete ép, akkor kész megdolgozni, áldozatot hozni is érte. Lelki sérülések nélkül akkor sem ússza meg, ha reflexei egészségesen működnek, mert Romániában mindenképp egy mindig ugrásra készen álló lappangó gyűlölet veszi körül. Nehéz ilyen légkörben élni, különösen, hogy tudja: olyanok teremtik azt meg, akiknek az őseit befogadta, védelmezte és gyarapodását lehetővé tette hajdan a Magyar Királyság. De a másnyelvűek közül olyanok is betolakodónak és bitorlónak tarják őt Erdélyben, akik a Kárpátok túloldaláról érkezett friss jövevények ezen a tájon. Saját mivoltának mindennapos érzékelése a nemzetéhez való tartozás tudatát is ébren tartja. Ebből, ha le nem tiporják, az összetartozás és a közös felelősség virágai bomolhatnak ki. A Magyarországra áttelepülő erdélyiben éppen az összetartozás érzése kaphatja az első és a legnagyobb pofont. Magyarországon a legtöbb embernek az, hogy magyarul beszél, olyan természetes, akár a lélegzetvétel. Van, aki megbecsülés helyett inkább az Európai Unió más országaiban való érvényesülés akadályát látja benne. Hiszen lélegzetet venni más nyelven is lehet. Nem véletlen, hogy első magyarországi utamon (több mint harminc éve már) egy fiatal mérnök azt kérdezte: Tulajdonképpen miért akartok ti Erdélyben mindenáron magyarok maradni? Nem mindegy, hogy melyik nemzethez tartozik az ember? Egy idősebb pedig az előbb-utóbb okvetlenül megvalósuló és problémáinkat megoldó Európai Egyesült Államokról regélt, noha alig jártunk még a Kádár-korszak felénél. A magyarok nagy részét saját mivoltával szemben átható közöny nem többségi voltából származik, hiszen például Romániában a többségnek egyáltalán nem közömbös a saját románsága. Ezen a téren a kommunizmus bukása előtt derekas munkát végzett mind a kommunista (mint egyetlen és uralkodó) párt, mind pedig annak (a hírveréssel ellentétben nem igazán üldözött) demokratikus ellenzéke, a jelenlegi Szabad Demokraták Szövetségének az őse. Mindketten a magyar mivolt jelentéktelenségét és érdektelenségét vallották és propagálták, együttesen terjesztették a magunkhoz való viszonyulás liberális mindegy álláspontját. Utódaik ugyanezt teszik ma. Törekvésük sikerét segíti, hogy a tömegkommunikációs eszközök szinte teljes arzenálját birtokolják, így a közvélemény alakításának ők az urai. Ezért sikerült a magyarországi magyarok nemcsak önmaguk mivoltához, hanem ezzel egyidőben a nemzettársaikhoz való normális viszonyulását is megtörni. Hiszen nem véletlen, hogy a december 5-i népszavazáson a szavazásra jogosultak ötödét sem tették ki azok, akik egy nemzethez kívántak tartozni a Trianonban elcsatolt területek magyarjaival (valamivel több mint másfél millió mondott igent), viszont csaknem ugyanennyi utasította el az összetartozást. (Mint tudjuk, több mint háromötöd részük érdektelennek tartotta a kérdést, hiszen el sem ment szavazni.) Aki nincs tisztában azzal, vagy nem akar tudomást venni arról, hogy ő kicsoda, az feladja egyéniségét, és ezzel azt a lehetőséget is, hogy a maga sorsába és magához hasonló társaival együtt a közös sorsba beleszóljon. Nem véletlen, miféle emberek kapták meg a lehetőséget arra, hogy Magyarországot ma kormányozzák. Napjainkban, az ország különböző vidékein szétszórva, bizonyosan van másfél millió felnőtt ember, aki egyértelműen magyarnak érzi magát. Kétségtelen, hogy közöttük és 2

3 remélhetőleg utódaik között találhatjuk azokat, akik lélekben hasonlítanak az erdélyi magyarokra. fonákos öntudat Persze Erdélyben sem él valóban magyarként minden magyar, még ha mivoltát nem tudja is elfelejteni, hiszen nem hagyják. Nem könnyű a széllel szembeszegülni; kényelmesebb hagyni, hogy sodorjon bennünket, amerre fúj. Ahogy mondják, a fű meghajol a szélben (Sütő András), csak nem biztos ám, hogy az állandó fúvásban egyszer fel is tud egyenesedni majd. Ezért az sem, hogy tényleg megmarad. A legelterjedtebb magatartás ezen a téren, hogy sokan gyermekeiket azok saját érdekében, hogy jobban tudjanak érvényesülni, hiába van esetleg magyar is, román iskolába adják. Ez az önkéntes asszimiláció egyik fontos lépése, mely egyrészt gátolja az utódokat nemzeti kultúránk elsajátításában, annak megismerésére irányuló igényük létrejöttében, következésképp saját igazi mivoltuk megélésében, másrészt mesterségesen csökkenti az anyanyelvi tanárok számát, és ezzel a magyar értelmiség lehetőségeit. Olyan is van, aki románosítja a nevét, hogy a többséghez tartozás biztonságot sugalló érzésével semlegesítse a helyzetéből eredő szorongásait. Mások szedik a sátorfát és (esetleg román iskolában taníttatott gyermekeikkel) áttelepülnek Magyarországra. Ha nem éppen tovább. Valamikor, még Ceauşescu diktatúrája idejében, inkább a szabadságot kereste Románián kívül mindenki. Ma a nyomor szintjét közelítő anyagi helyzetük készteti a magyarokat távozásra. Jönnek helyükbe mások a Kárpátokon túlról. Mivel ottani ismerőseim szerint például a délvidéki helyzettel ellentétben Erdélyben a munkaerőpiacon nincs etnikai diszkrimináció, a jövevényekhez viszonyított magasabb igényszintünk kell legyen a fő mozgató. Így adjuk fel és el tulajdonképpeni hazánkat. A fonákságok közé tartozik az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége vezetőinek emberi és politikusi minősége is. Erről sokat mond önmagában az a tény is, hogy Markó Béla, az RMDSZ elnöke, 2002-ben már a választások első fordulója után, tehát amikor még nem volt végleges az eredmény, sietett köszönteni azokat a magyarországi politikai erőket, akiknek uralma azóta erkölcsileg tovább züllesztette, anyagilag tönkretette az országot, és diktatórikus körülményeket teremtett benne. Markóéknak ugyan, saját rendőrség híján, nincs módjukban nyíltan a terror légkörét létrehozni hatalmuk töretlenségének biztosítására, viszont egyetértenek azzal a román törvénnyel, amely lehetetlenné teszi a politikájukkal egyet nem értő magyar csoportosulások önállósulását, és ellenük akár a román csendőrséget is képesek mozgósítani. Tragikus, hogy sem Erdélyben, sem Magyarországon nem érvényesülhet az a politikus, aki ódivatú módon népe szent javát (Bánk Bán) kívánná képviselni, vagy netalán éppenséggel szolgálni. Ma a demokrácia cégére alatt a hatalomvágy és a pénzsóvárgás uralja a közéletet. A nép zöme pedig vagy (talán tehetetlenségét érezve? netán gyávaságból?) visszavonul, vagy báván asszisztál hozzá. Mintha kívül is, belül is a gonoszság lenne rajtunk az úr. Nem képtelenség, hogy akadtak olyan Erdélyből Magyarországra települtek, akik azon a decemberi napon elmentek NEMmel szavazni otthon maradt testvéreik magyar állampolgárságára?! ami mind közösebb Egyelőre (hátha egyszer másként lesz) egyáltalán nem a nemzeti öntudatról van szó, hanem olyan ideológiai áramlatokról, magatartásbeli jegyekről, amelyek nyugat felől érkeztek, és onnan kapják ma is no meg a saját tömegkommunikációból az utánpótlást és a megerősítést. 3

4 Ilyen a liberalizmus, a minden preferenciát azonos értéknek tekintő mindegy ideológiája, amely az erdélyi magyarok között némileg nehezebben nyer teret, mint az anyaországban. Főleg az értelmiség narcisztikus hajlamú, önnön intellektusát imádni tudó tagjain lesz úrrá, különösen, ha ezt a nézetrendszert is érvényesülésük szolgálatába tudják állítani. Ennél azonban Romániában többet ér a románoknak való közvetlen behódolás. A romániai magyar sajtó zöme is, amely az RMDSZ sodorvonalában, illetve a tőle való anyagi függésben létezik, ezt igényli munkatársaitól. Ez az egyszerű magyar mindegynél anyagilag is, az elérhető hatalmi pozíció szempontjából is kifizetődőbb magatartás. Különösen, hogy román érdekeket magyar fedőszínekben pompázva is lehet képviselni. Magyarország értelmisége a hozzá közelebb eső Nyugat gyakran kétes értékű befolyásaira az erdélyieknél szinte mindig hamarabb reagált. Jelentős része már a múltban fogékony volt, de ma különösen az a kozmopolita hatásokra, a mindenkivel szembeni toleranciára, a mások másságának tiszteletben tartására, és ezt propagálja minden lehetséges eszközzel, még ha ez a másság egyúttal a mi lenézésünket, kulturális értékeink megkérdőjelezését, nemzeti érdekeink semmibevételét, és általában az erkölcsi értékek tagadását hordozza is. Az ilyenek szava az, amely a lakosságra a legnagyobb befolyással van. Másként nem lehetett volna oly könnyen átverni az embereket, hogy 2006-ban újra hatalomba szavazzák azokat a politikusokat, akik kezdettől csak kiárusították az országot, belőle azt is, amely hasznával hosszú távon segíthetett volna némileg egyensúlyban tartani az ország pénzügyeit, és az eladósodás mértékének fékezésével csökkenteni a kiszolgáltatottságát. Valójában Magyarország függetlensége utolsó maradványainak és lehetőségeinek az elkótyavetyélése folyik, pedig azt legalábbis egyelőre ilyen méretekben az Európai Unióhoz való csatlakozásunk sem igényelte volna hivatalosan. Most, miután a kormánypártok hazugságai kiderültek, az emberek zöme óvatosan otthon ül, pedig mennyire másként alakulhatna az ország, a nemzet sorsa, ha például Budapest egész kijátszott, elárult népe eldönti, hogy kimegy az utcára. De mint a közvélemény-kutatások bizonyítják nagyon sok embernek, annak ellenére, hogy ha mást nem is, legalább önnön anyagi romlását észreveszi, még mindig ez a jó, ami van. Mind Erdélyben, mind Magyarországon a közöny, a félretájékozottság és a megfélemlítettség hármas jármában tovább húzzuk a mások szekerét. E pillanatban egyelőre úgy tűnik, a rendőrterror megtapasztalása óta Magyarországon van több ok a félelemre. De az egész nemzet fokozott kiszolgáltatottsága bomlik ki ebből is. Kisebbségben a nyelv romlása inkább a többség nyelvének eróziós hatásából következik. A megfelelő anyanyelvi kifejezések megkeresésével és egy kis odafigyeléssel ha nem vagyunk túl kényelmesek ez lényegében hárítható. Magyarországon a magyar nyelvet csak a (lelki igénytelenségből származó) nyelvi igénytelenség fenyegeti. Egyelőre. Mindaddig, amíg a bevándorlók bennünket is el nem árasztanak. Ehhez minden feltétel adott; csak az itteni és a nyugati életszínvonalnak kell valamely módon egy kicsit közelednie egymáshoz, hogy a mi hazánk is nagy tömegeknek igazi célországa legyen. (Ne legyünk biztosak abban, hogy ebben egyedül csak a mi béreink növekedése játszhat szerepet.) Vajon mi lesz erre a társadalom egyéneinek a válasza? Mint ahogy Erdélyből a nehéz megélhetés, a soviniszta nyomásból származó rossz közérzet, a szülőföld elrománosodás révén történt idegenebbé válása számtalan embert útra kergetett, majd a magyarországiak is hamarabb veszik a vándorbotot, mint eddig? Statisztikai tény, hogy az idegenbe került anyaországiak nagyobb számban veszik át már az első és második generációban a befogadó ország nyelvét. Magyar szülők általában hamarabb kezdenek gyermekeikkel idegenül beszélni otthonaikban is, mint azok, akiknek szülőföldjükön félteniük kellett nyelvüket. De 4

5 valamennyien megismerik majd, amit turistaként talán sohasem érezhettek: milyen idegennek lenni valahol. (Bár másutt korántsem olyan fájdalmas, mint ha saját hazádban vagy az.) A jogok (főleg szóbeli) tobzódásának a korát éljük. Erkölcsi ismérvektől függetlenül jogunk van mindenhez, ami a politikai, és különösen a gazdasági hatalom (e kettő különben manapság az eddiginél szorosabban kapcsolódik) működését nem zavarja. A kényelmes élethez való jogunk kiemelt hangsúlyozása lényegében közösséghez tartozásunk tagadását jelenti. Akkor tartozom a másik emberhez, ha együtt cselekszem vele, és ha kell, érte is. Márpedig a másokkal való törődés ellentmond az élet elterjedten propagált hedonisztikus megközelítésének, mert áldozatot igényel. Az emberek közötti összetartásnál semmi nem zavarja jobban a hatalom érdekeit, mert minden, ami öntörvényűen emberi, ellenszegül az alávetettek kiszolgáltatottságának. A nő saját teste fölötti rendelkezés joga valójában a gyermekei élete fölötti rendelkezés jogát jelenti. A fogamzásgátlás nem elegendő ahhoz, hogy kordában tartsa a születni készülőket. Ezért a Kárpát-medencében minden esztendőben sok tízezer szép termékeny testű magyar asszony tépeti ki méhéből megfogant édes magzatát. Ez a tény és a mögötte rejlő viszonyulás nemcsak a lelkünket, nemcsak személyes utódaink életét, nemcsak a családot, hanem a nagyobb közösségeket is súlyosan érinti. Tudjuk, hogy nem mindenkinek lehet gyermeke, bármennyire akarná is. Ezért ha minden emberpárnak két utódja lenne, az is számbeli fogyást eredményezne. Minden cselekedetünk, a leghétköznapibb is, erkölcsi szempontoktól nem független választás eredménye. Tudomásul kell venni, hogy az a házaspár, amely biológiai-egészségi tényezők alapján tehetné, és mégsem vállal legalább három gyermeket, az az életével nemzetének kipusztulása mellett szavazott. Nincs az a csodálatos életmű, amely értékével az így tönkretett értéket: a belőlünk születendő életet ellensúlyozni tudná. És még csak nem is igaz, hogy a kettő okvetlenül kizárja egymást. arany öntudat 1 Az erdélyi magatartás lényegének értékeiből közösségi önvédelmünket építhetnénk fel. Ez természetét tekintve egyáltalán nem irányul ellenségesen mások felé. Ellenkezőleg: a kölcsönös normális viszonyulás alapfeltétele. Mert két etnikum csak akkor élhet egymás mellett, sőt együtt, ha egyenértékű partnerként viszonyulnak egymáshoz 2. Egy népcsoport csak akkor értékelhet másokat, ha saját értékeinek tudatában, önnön méltóságának birtokában van. Önbecsülés nélkül másokat sem lehet becsülni, hiszen az ehhez szükséges lelki mechanizmusok a magunkhoz való viszonyulás hiányosságai és torz volta miatt létre sem jöhetnek. Nagy erőket mozgósítanak ma arra, hogy ez így is legyen. Napjaink civilizált társadalmaiban olyan címkékkel szokás ellátni azt, aki közösségi formákban képzeli el a földi létet, mintha az egész emberiség halálos ellensége lenne. Mintha csak közvetlenül az emberiséghez tartozhatnánk. Pedig az csupán egy elvont fogalom, amely a valóságban egyénekként és egyének közös jegyekkel és érdekekkel bíró összetartó csoportjaiként jelenik meg. A család után a közösségek legfontosabbika éppen a nemzet, amelyet egyébként akárcsak az elsőt tűzzel-vassal és alapos manipulációval igyekeznek sokan kiirtani a tudatunkból is. 1 József Attila: Eszmélet IX. 2 Az Ellenpontok szerkesztőségének PROGRAMJAVASLATA a romániai nagyarság jogfosztott helyezetének megváltoztatása érdekében. (1982) In: ELLENPONTOK, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, oldal 5

6 Nemzet valójában nincs is hirdetik, de ha számunkra az mégis kedves, akkor szerintük elfogultan utasítunk el minden más embert. Ha sajátosságaink, hagyományaink megtartásáról szólunk, akkor ki akarjuk rekeszteni a többieket. Ha nemzeti érdekről beszélünk, akkor gyűlölünk és elnyomni akarunk minden tőlünk különbözőt. Ezek a beállítások azt bizonyítják, hogy éppen rágalmazóink azok, akik gyűlölnek minket, és közösségi voltunkat magába foglaló emberi öntudatunk, valamint az arra épült önvédelmünk módszeres szétrombolásával pusztulásunkat siettetnék. Ha rájuk hallgatunk és közülünk sokan teszik a nemzeti megmaradás igényének az elvesztésével igazi valónk, a lényegünk sérül, mert képtelenekké válunk a közösségi létünket megélni, amely pedig emberi mivoltunktól elválaszthatatlan. Elfogadván, hogy közvetlenül az emberiséghez kapcsolódunk, valójában önmagunkon kívül nem fogunk tartozni sehová. Ellenségeink elérik céljukat: támasz nélkül maradt individuumokká válunk, akiknek nincs többé erkölcsi viszonyítási alapjuk, s akikkel a hatalom ezért tetszése szerint azt tehet, amit akar. A nemzet fogalmának ellenségei a népek globális önfeladásának minden bizonnyal nem érdekmentes apostolai. A nyugati társadalmak tudatában sok minden hamis. Ilyen az emberek egyenlőségének a felfogása is. Mindenekelőtt azért, mert a gazdagok és a politikai hatalom tagjai ma is megkülönböztetett hellyel bírnak a társadalomban. A gyakorlatban rájuk a törvények is másként érvényesek. Hiszen hiányosan és hamisan megkreált jogszabályok alapján ők a mindenkori győztesek. Belőlük született a sikeresen feltörekedett új arisztokrácia. Hogy csak magunkról szóljunk: egy igazságos társadalomban a jelenlegi magyar kormány és a mögötte álló pártok számos tagja börtönben kötne ki. Most, pozícióik magasából, ők oktatnak ki bennünket arról, hogy nekünk, köznapi halandóknak, hogyan kellene helyesen élnünk. Számos kifutófiú segít nekik ebben. Egy egészséges társadalom nem tűrné el, hogy a kifejezés szabadságának ügyesen kiagyalt és normává emelt jelszava jegyében a tömegkommunikáció nem egy figurája pöcegödrökből előbányászott anyaggal etesse az emberek lelkét és értelmét. Magyarországon kulturális gyepmesterek tucatjai dolgoznak ma azon, hogy erkölcsi érzékünket és emberi öntudatunkat bélsárral bekenve működésképtelenné tegyék. megtartók Mind a kisebbségi, mind pedig a magyarországi magyarok között vannak, akik tudják, hova tartoznak. Igazi megtartó hatása ennek a tudatnak csak akkor lesz, amikor az emberi tartásnak és méltóságnak egy olyan szintjével társul, amely transzcendentális mélységekből és magasságokból szerzi erejét. Ha az emberek csak személyes érdekeikben vélik létük lényegét és értelmét megtalálni, semmi nem tud megmenteni bennünket. Lehet, hogy sorsunkat fordító változás először valóban Erdélyből indul majd ki, mint ahogy azt sokan hiszik. Minden nemzet és az egész sokarcú emberiség csak akkor kerülheti el a pusztulást, ha létének horgonyát az örökkévalósághoz képes rögzíteni. Amennyiben Istent továbbra is legalább félig megtagadjuk (többnyire ezzel telik minden napunk), képtelenek maradunk magunkon segíteni. Aki az örök transzcendencia létezését nem éli, az azt sem értheti meg igazán, mi a nemzet. Hiszen érzéki tapasztalatokon túli hatalmas erő irányítja a világot leginkább éppen a mi magatartásunkon és cselekedeteinken keresztül. Ez az erő fogja össze azt, ami lényegéből eredően összetartozik. Ha az ember nem veszi észre, hogy ez a saját természetével egyezik, 6

7 akkor méltóságát féltve lázad ellene, elveti, és ezért ami van, széthull darabokra 3. Így minden csak csupa változás lesz számára, és a szüntelenül változó világban lehetőségként sem igazán képes látni semmi maradandót. Pedig a pillanat és az örökkévalóság mindig találkozik, és egyedül ebből a (bennünk is történő) találkozásból születhet minden érték a földön. Sokan tudják, vagy legalább érzik ezt. Az ilyenek hajlandók vállalni kockázatot is, áldozatot is a felismert lényegért. Ők a nemzet színe-java, ők alkotják annak igazi elitjét. Közülük kellene kikerüljenek azok a vezetők, akik az Örökkévalóval szembeni mély alázatukkal egyidőben eléggé határozottak és politikusak is tudnak lenni ahhoz, hogy képessé váljanak a megmaradás nehéz útján vezetni népüket. Göteborg, március (Megjelent a Kapu évi 2. számában.) 3 József Attila: Eszmélet IV. 7

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban A magyarországi rendszerváltás nagy hatással volt a családok életére is. Megrendült egy korábbi szerkezeti és életvezetési modell érvényessége.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

resszív-népírtó háború az van. És van gerillaháború, van tupamaros,

resszív-népírtó háború az van. És van gerillaháború, van tupamaros, A BÉKE POSZTULÁTUMA A háború és béke fogalmának konkrét szintézise mindig végbemegy. Vagy háború van, vagy béke. De az elvont fogalom, a háború elvont fogalma egy háborúval fenyegetett világban akkor is

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig

ELŐSZÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig ELŐSZÓ A csehszlovákiai magyarság 1945 tavasza óta olyan megpróbáltatásokon megy keresztül, amelyekre a Dunatáj változatos történetében nincsen példa. A kassai kormányprogram és a belőle kilövellő jelszavak

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Polgári szilánkok GRECSÓ KRISZTIÁN

Polgári szilánkok GRECSÓ KRISZTIÁN GRECSÓ KRISZTIÁN Polgári szilánkok Milyen szépen kezdődik Ottlik gyönyörű nagyregénye! Szeredy Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács-fürdő tetőteraszán, a kőpárkánynak támaszkodva,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Az internet veszélyei - fogalomtár

Az internet veszélyei - fogalomtár Az internet veszélyei - fogalomtár Adatlopás: Az adatlopás adataink szándékos, nyilvános feltárását jelenti (pl. banki ügyfelek adatai kerülnek nyilvánosságra, vagy az én személyes adataimat használják

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ÉS TE HOVA TARTOZOL? A tinik, mint pénzeszsákok: a blokknegyedi lázadók és társaik [11.3.2008] Forrás: www.transindex.hu

ÉS TE HOVA TARTOZOL? A tinik, mint pénzeszsákok: a blokknegyedi lázadók és társaik [11.3.2008] Forrás: www.transindex.hu ÉS TE HOVA TARTOZOL? A tinik, mint pénzeszsákok: a blokknegyedi lázadók és társaik [11.3.2008] Forrás: www.transindex.hu Hip-hophoz kötődő márkákkal rombolják azt a társadalmat, mely ezeket a brandeket

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió 1 Forray R. Katalin Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban Európai dimenzió A roma közösség, mint etnikai kisebbség, több vonatkozásban is különbözik más nemzeti kisebbségektől. Egyik jellemzőjük,

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ENYÉM, TIÉD, MIÉNK MÉREM KATALIN

ENYÉM, TIÉD, MIÉNK MÉREM KATALIN ENYÉM, TIÉD, MIÉNK MÉREM KATALIN I. A mesék nem meséli nem múltba néz, aki a múltba néz. A szó er ős, hatalma és megtartó ereje van, de ismerni kell, és hinni az erejében. A lebecsül őknek, az elhanyagolóknak,

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

A betegségüzlet MEDIKALIZÁCIÓ

A betegségüzlet MEDIKALIZÁCIÓ LAM 2003;13(4):332-4. MEDIKALIZÁCIÓ A betegségüzlet A modern medicina azt tűzte ki céljául, hogy az immár elfogadhatatlan halált megtestesítő betegséghadsereget csapatrészekre osztja, ezeknek nevet ad,

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

realismust a humanismus felébe ragozni Magyar nyelv és irodalom: egy régi diszciplína a változó felsőoktatásban

realismust a humanismus felébe ragozni Magyar nyelv és irodalom: egy régi diszciplína a változó felsőoktatásban realismust a humanismus felébe ragozni Magyar nyelv és irodalom: egy régi diszciplína a változó felsőoktatásban Éppen ez év őszén lesz negyven éve annak, hogy előbb hallgatóként, majd oktatóként közelről

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben