Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület szeptember 08.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08."

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület szeptember 08.

2 Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8

3 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott kérdésbank a szakterületre vonatkozóan: 1 Közlekedési építmények szakterület 1.1 Közlekedési építmények szakterület - tervezők és szakértők (KÉ-VA és KÉ-K és SZÉM1) Megjegyzés: a külön betűjelzés nélküli kérdések mind a közúti, mind a vasúti (KÉ) részterületre vonatkoznak, az a) betűjelzés a kizárólag közúti (KÉ-K), a b) pedig a kizárólag vasúti (KÉ-VA) részterületet jelzi. a) A kérelmezett, vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai 1.Melyik jogszabály tartalmazza részletesen az épitészeti-műszaki tervezők (a továbbiakban: tervező) és épitésügyi műszaki szakértők (a továbbiakban: szakértő) szakmagyakorlását? Melyek a közlekedési építmények tervezési szakterületének tervezési részszakterületei? a) Közúti tervezési részterületi jogosultsággal (KÉ-K jelölés) a tervező hány m nyílásig jogosult hidat tervezni? b) Vasúti tervezési részterületi jogosultsággal (KÉ-VA jelölés) a tervező hány m nyílásig jogosult hidat tervezni? b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség) Sorolja fel az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevőit! Mi a tervező törvényi felelőssége, továbbá felel-e a tervező a kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért? Kötelező melléklete-e a tervezési szerződésnek a tervezési program, és szerepel-e benne a beruházási költségkeret? Miért felelős az építésügyi műszaki szakértő? Melyek a tervezői tevékenység összeférhetetlenségi szabályai? Melyek a szakértői tevékenység összeférhetetlenségi szabályai? c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, dijszámitás Kik és milyen fajta szerződést kötnek a tervezővel? Mikor esedékes általában a tervezési dij? A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint megjelenhet-e a tervezési dijban önállóan az alvállalkozó tervező, ill. a szakági tervező dija? Tartalmazhat-e a tervezői szerződés szakmai biztositék kikötést? Milyen fajta szerződést köt a megrendelő a szakértővel? Mikor esedékes a szakértői dij külön kikötés hiányában a szakértő részére és mi a legkésőbbi fizetési határidő a szakértői számlának a megrendelő részére történő átadásától számitva? d) Szakterületi jogszabályok és szabványok a közlekedési építmények hatósági engedélyezése a) Milyen beavatkozásokhoz nem szükséges közúti hatósági engedélyezés? b) Milyen tevékenységek végezhetők vasúti hatósági engedélyezés nélkül? a) Milyen hatósági engedélyfajták vannak az utakkal kapcsolatban? b) Milyen vasúti hatósági engedélyfajták vannak? Milyen lényegesebb ügyekben jár el az első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala? a) Milyen hatósághoz tartozik a vasúti átjárók engedélyezése és a közúti határátkelők hatósági engedélyezése? a) Ismertesse az állam legfontosabb feladatait a közúti közlekedés területén!

4 b) Ismertesse a kormány legfontosabb feladatait a vasúti közlekedés területén! a) Ismertesse a közúthálózat összetételét! b) Ismertesse az országos törzshálózati vasúti pálya elemeit! a) Mire kell a közutak forgalomszabályozásánál különösen ügyelni? a) Melyek az országos közútak besorolásának feltételei és az útkategóriák fő jellemzői? a) Melyek a közúti közlekedés fejlesztésének legfontosabb alapelvei? a) Milyen jogszabály írja elő a közúti engedélyezési tervek tartalmát? b) Milyen jogszabály írja elő a vasúti engedélyezési tervek tartalmát? Nevezzen meg kettő közlekedési építményt, amelyek környezeti hatásvizsgálat kötelesek! Milyen környezeti hatástanulmányokat ismer? a) Hol és hogyan rendelkeznek a közúti közlekedésben a fogyatékossággal élő személyek részére az akadálymentes létesitmények tervezéséről? b) Melyek a hagyományos vasúti rendszerek infrastrukturális alrendszerei? e) Szakterületi jogszabályok és szabványok közlekedési épitmények épitőipari kivitelezése Melyek az épittető legfontosabb feladatai és mire terjed ki a törvényi felelőssége? Ismertesse az épitőipari kivitelezési szerződés főbb tartalmi és alaki előirásait rendelet szerint! Mikor kötelező az építési napló vezetése és melyek a vele kapcsolatos legalapvetőbb fogalmak? a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Mikor kezdhető meg és folytatható az épitőipari kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? f) Szakterületi jogszabályok és szabványok az építőipari kivitelezés befejezése, átadása forgalombahelyezés, üzemeltetés Mi a műszaki átadás-átvételi eljárás célja és melyek a felvett jegyzőkönyv legfontosabb tartalmi előirásai? Ismertesse röviden a közlekedési épitmények megfelelőségigazolásával kapcsolatos alapvető dokumentumokat! Mikor adja át a kivitelező a munkaterületet az épittetőnek és egyúttal milyen dokumentumokat szolgáltat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? g) Az építési hulladék kezelése Kinek a feladata az épitőipari kivitelezési tevékenység során az épitési-bontási hulladék nyilvántartása? Nevezze meg az építési-bontási hulladékfajtákat! h) Településrendezési követelmények a közlekedési szakterülettel kapcsolatban a) Kérhető-e külön elvi építési engedély új nyomvonalú út esetében a településrendezési követelmények tisztázása érdekében? a) A településszerkezeti tervnek kötelező szakági része-e a a közlekedési hálózat? i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek Köteles-e a tervező felelősségbiztosítást kötni, vagy ajánlható-e ez számára? Ismertesse a Magyar Mérnöki Kamara által adható cimeket! Milyen garanciális felülvizsgálati eljárások vannak az épitményeknél? a) Mely szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a közúti épitményeknél? b) Mely szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a vasúti építményeknél? j) Az engedélyezési és kivitelezési terv tartalmi követelményei

5 Milyen jogszabályban (szabályzatban) vannak részletesen meghatározva az útépitési kiviteli tervek tartalmi előirásai? a) Nevezzen meg az útépitési elvi engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! a) Nevezze meg az útépitési engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! b) Nevezze meg a vasúti pálya engedélyezési terveinek benyújtásához szükséges dokumentumokat! a) Milyen jogszabály rendelkezik a közúti alagutak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? a) Milyen jogszabály rendelkezik a közúti hidak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? a) Ismertesse röviden a közúti műszaki szabályozás néhány alapvető fogalmát, továbbá hogy hogyan érhetők el a szabályzatok és ki gondozza azokat! 1.2 Közúti és vasúti épitési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők (ME-KÉ és MV-KÉ) a) A kérelmezett, vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai 1. Melyik jogszabály tartalmazza részletesen az épitési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlás szabályait? 2. Milyen korlátozás van a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra középfokú végzettség esetén? 3. Meddig kell teljesiteni a beszámolót (vizsgát)? 4. Milyen végzettség szükséges az épitési műszaki ellenőri jogosultsághoz? 5. Milyen végzettség szükséges a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz? b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség) 6. Sorolja fel az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevőit! 7. Kinek az érdekeit kell a felelős műszaki vezetőnek képviselni, és mire terjed ki a felelőssége? 8. Kinek a helyszíni képviselője, ill. kinek az érdekeit kell az épitési műszaki ellenőrnek képviselni? 9. Melyek a fővállalkozó felelős műszaki vezetőjének a feladatai az alvállalkozói, illetve a szakági felelős műszaki vezetőkkel kapcsolatban? 10. Soroljon fel ötöt a felelős műszaki vezetőre vonatkozó, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatok közül! 11. Soroljon fel ötöt az épitési műszaki ellenőrre vonatkozó, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatok közül! 12. Melyek a felelős műszaki vezetővel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok? 13. Melyek a az épitési műszaki ellenőrrel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok? c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, dijszámitás 14. Ki és milyen fajta szerződést köt az épitési műszaki ellenőrrel? 15. Ki és milyen fajta szerződést köt felelős műszaki vezetővel? 16. Mikortól kezdve szükséges a műszaki ellenőr közreműködése és meddig tart? 17. Meg kell-e szabni a műszaki ellenőrrel kötött szerződésben a helyszini ellenőrzés és az épitési naplóba történő bejegyzés gyakoriságát? d) Szakterületi jogszabályok és szabványok a közlekedési épitmények hatósági engedélyezése 18. ilyen beavatkozásokhoz nem szükséges hatósági engedélyezés? 19. Milyen tevékenységekhez szükséges a közút illetve a vasúti pálya kezelőjének hozzájárulása? 20. Milyen hatósági engedély fajták vannak az utakkal és a vasútakkal kapcsolatban? 21. A Nemzeti Közlekedési Hatóság hány közlekedési felügyelőség szakmai irányitását látja el?

6 22. Milyen lényegesebb ügyekben jár el első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala? e) Szakterületi jogszabályok és szabványok közlekedési épitmények épitéskivitelezése 23. Ismertesse az építőipari kivitelezési szerződés főbb tartalmi és alaki előírásait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint! 24. Ismertesse az építőipari árképzés alapelveit, a költségelemeket! 25. Melyek az épíittető legfontosabb feladatai és mire terjed ki a törvényi felelőssége? 26. Melyek a vállalkozó kivitelező főbb feladatai és mire terjed ki a törvényi felelőssége? 27. Mi a kivitelező és az épittető közös törvényi felelőssége? 28. Mikor kezdhető meg és folytatható az épitőipari kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? 29. Melyek az útépítésekkel kapcsolatos legfontosabb ideiglenes forgalomtechnikai szabályok? 30. Mi az eltakart munka fogalma és mi a feladata ezzel kapcsolatban a felelős műszaki vezetőnek és az épitési műszaki ellenőrnek? 31. Mikor kötelező az építési napló vezetése és melyek a vele kapcsolatos legalapvetőbb fogalmak? f) Szakterületi jogszabályok és szabványok az épitéskivitelezés befejezése, átadás, forgalombahelyezés, üzemeltetés 32. Mi a műszaki átadás átvételi eljárás célja és melyek a felvett jegyzőkönyv legfontosabb tartalmi előirásai? 33. Melyek a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr legfontosabb feladatai a műszaki átadás átvételi eljárás előkészitésében és lefolytatásában? 34. Ismertesse röviden a közlekedési épitmények megfelelőségigazolásával kapcsolatos alapvető dokumentumokat! 35. Ismertesse általánosságban, röviden a Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (MMT) alapelveit, felépitését, szerkezetét! 36. Ismertesse a közlekedésépítési földmunkák megfelelőségigazolásának tartalmát! 37. Ismertesse a közlekedésépítési vasbeton hidak megfelelőségigazolásának tartalmát! 38. Ismertesse a megépült aszfalt útpályaszerkezet megfelelőségi igazolásának tartalmát! 39. Ismertesse a többletmunka, és a pótmunka fogalmát, elszámolásuk módját! 40. Melyek a teljesítésigazolás alapvető szabályai és milyen határidő van megszabva a teljesítésigazolás kiadására, továbbá a számla kiegyenlitésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint? 41. Mikor adja át a kivitelező az épittetőnek a munkaterületet, és egyúttal milyen dokumentumokat szolgáltat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? 42. Mire kell nyilatkoznia az építtetőnek és a felelős műszaki vezetőnek a közlekedési építmények forgalombahelyezésekor? 43. Milyen dokumentumokat kell csatolni a közlekedési létesítmények forgalombahelyezési engedélyezési kérelméhez? 44. Melyek a felelős műszaki vezető nyilatkozatának legfontosabb részei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az általános építmények használatbavételekor? g) Az épitési hulladék kezelése 45. Kinek a feladata az épitőipari kivitelezési tevékenység során az épitési-bontási hulladék nyilvántartása, és ennek dokumentuma melléklete-e az e-naplónak? 46. Nevezzemeg az építési-bontási hulladékfajtákat? h) Településrendezési követelmények a közlekedési szakterülettel kapcsolatban

7 47. Kérhető-e külön elvi építési engedély új nyomvonalú út esetében a településrendezési követelmények tisztázása érdekében? 48. A településszerkezeti tervnek kötelező szakági része-e a a közlekedési hálózat? i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek 49. Melyek az útüzemeltetés és útfenntartás legfontosabb feladatai? 50. Milyen garanciális felülvizsgálatok vannak az épitményeknél? 51. Milyen garanciális felülvizsgálati eljárások vannak az épitményeknél? 52. Milyen szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a közlekedési épitményeknél? j) Az engedélyezési és kivitelezési terv tartalmi követelményei 53. Milyen jogszabályban vannak részletezve az útépitési kiviteli tervek tartalmi előirásai? 54. Nevezze meg az útépitési elvi engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! 55. Nevezze meg az útépitési engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! 56. Nevezze meg a vasúti pálya engedélyezési terveinek benyújtásához szükséges dokumentumokat! 57. Milyen jogszabály rendelkezik a közúti alagutak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? 58. Milyen jogszabály rendelkezik a közúti hidak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? 59. Ismertesse röviden a közúti műszaki szabályozás néhány alapvető fogalmát, továbbá hogy hogyan érhetők el a szabályzatok és ki gondozza azokat! i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek 60. Melyek az útüzemeltetés és útfenntartás legfontosabb feladatai? 61. Milyen garanciális felülvizsgálatok vannak az épitményeknél? 62. Milyen szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a közlekedési épitményeknél?

8 II. Mintakérdések Közlekedési építmények szakterület MINTAPÉLDÁK Építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére 1.Eldöntendő kérdés, Igaz/Hamis 1st Jelölje meg, milyen korlátozás van a felelős műszaki vezető szakmagyakorlásánál középfokú végzettség esetén? Csak felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető irányításával dolgozhat. Alárendeltebb szerkezetek kivitelezését irányíthatja. 2. Feleletválasztás Jelölje meg, ki és milyen szerződést köt a műszaki ellenőrrel! Építtető vállalkozási szerződést köt. Fedezet kezelő megbízási szerződést köt. Építtető megbízási szerződést köt. 3. Jelölés Jelölje meg, a felsoroltak közül melyek az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok! Az építési napló (ÉN) vezetése minden építőipari kivitelezésnél kötelező. Az ÉN vezetése építésügyi hatósági engedélyhez kötött munkáknál kötelező. Az ÉN vezetése közbeszerzés hatálya alá tartozó munkáknál kötelező. Az ÉN t a munkahelyen és naprakészen elektronikusan (e-napló) kell vezetni.

9 Az ÉN hatósági és bírósági eljáráshoz felhasználható. Az ÉN t a kivitelező vezeti. 4. Kifejtős Ismertesse röviden, melyek a tervezői tevékenység összeférhetetlenségi szabályai! A vizsgázónak a feltett kérdéssel kapcsolatban szabadszöveges formában lehet és kell megfogalmazni gondolatait.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet

Elektronikus építési napló. oktatási anyaghoz segédlet Elektronikus építési napló oktatási anyaghoz segédlet A jelenlegi papír alapú építési naplót 2013. október 1-től az elektronikus építési napló fogja felváltani. Az elektronikus építési napló bevezetésével

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben