Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló Vizsga Szakértői Testület Kérdésbank a jogosultságokhoz kapcsolódó beszámoló vizsgához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló Vizsga Szakértői Testület Kérdésbank a jogosultságokhoz kapcsolódó beszámoló vizsgához"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló Vizsga Szakértői Testület Kérdésbank a jogosultságokhoz kapcsolódó beszámoló vizsgához július 13.

2 Tartalomjegyzék Kérdések a beszámoló vizsga általános jogismereti részéhez Kérdések a beszámoló vizsga szakterületi jogismereti részéhez Településrendezési szakágak Általános kérdések mindegyik szakág számára (TT - SZTT ) További kérdések a közlekedési szakág részére (TKö - SZKö) További kérdések a vízi közmű szakág részére (TV - SZV) További kérdések az energia közmű szakág részére (TE - SZE) További kérdések az elektronikus hírközlés szakág részére (TH - SZH) Közlekedési építmények szakterület Közlekedési építmények szakterület - tervezők és szakértők (KÉ-VA és KÉ-K és SZÉM1) Közúti és vasúti épitési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők (ME-KÉ és MV-KÉ) Hírközlési és informatiki szakterület Vezetékes hírközlési és informatikai tervezők és szakértők (HI-V és SZÉM2) Vezetéknélküli hírközlési és informatikai tervezők és szakértők (HI-VN és SZÉM2) Vezetékes hálózat felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök (ME-HI-TÉ és MV-TE) Vízgazdálkodási építmények szakterület Vízgazdálkodási és vízépítési tervezők és szakértők (VZ és SZÉM3) Vízgazdálkodási és vízépítési műszaki vezetők és műszaki ellenőrök (ME-VZ és MV-VZ) Bányászati szakterület Bányászati tervezők és szakértők (B és SZÉM4) Bányászati felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök (ME-B és MV-B) Gáz- és olajipar szakterület Gáz- és olajipari tervező és szakértő (GO és SZÉM5) Gáz- és olajipari felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr (ME-GO és MV-GO) Szakági mászaki tervezési szakterület Hídszerkezeti tervezők és szakértők (HT és SZÉS12) Tartószerkezeti tervezők és szakértők (T és T-É és SZÉS1) Geotechnikai tervezők és szakértők (GT és SZÉS8) Építészeti-műszaki szakterület Építészeti-műszaki szakértők (SZÉSZ, SZÉS2, SZÉS4, SZÉS6, SZÉS9, SZÉS10, SZÉS11, SZB) Építészeti felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök (ME-É és ME-M és MV-É és MV-M) Vasútvillamossági szakterület Vasútvillamossági szakértők és tervezők (MV-VV) Vasútvillamosság műszaki ellenőr és felelős építésvezető (ME-KÉ-VV és MV-VV) Energiaellátási építmények 65 2

3 11 Építményvillamossági szakterület..69 Kérdések a beszámoló vizsga általános jogismereti részéhez 3

4 a) Az építésügyi jogi környezet általános felépítése 1. Mire terjed ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény hatálya? 2. Ismertesse az építésügyi jogszabályok hierarchikus rendszerét. 3. Miként határozza meg a törvény az építmény, az épület és a műtárgy fogalmát. 4. Mit értünk akadálymentes épített környezet alatt? 5. Mit jelent a a telek, beépítésre nem szánt terület, a közterület, a közhasználatú építmény a a telektömb fogalmát. 6. Sorolja fel a sajátos építményfajtákat. 7. Mit értünk épített környezet, építési tevékenység és építési beruházás alatt? 8. Hogyan határozza meg a törvény az építtető fogalmát, sorolja fel a legfontosabb feladatait, határozza meg felelősségi körét 9. Hogyan határozza meg jogszabály az építési munkaterület és az építési napló fogalmát? 10. Ismertesse az általános építésjogi követelményeket az Étv. szerint. 11. Sorolja fel az építésügy hatósági nyilvántartási feladat-ellátásában résztvevő három kamarát, milyen szabályozás alapján, hogy jöttek létre? 12. Ismertesse a közbeszerzés alapvető szabályait. b) A településrendezési szabályok, követelmények 13. Mutassa be a településfejlesztés és a településrendezés legfőbb céljait és feladatait. 14. Sorolja fel és mutassa be a településrendezés eszközeit, követelményeiket és összefüggéseiket. 15. Ismertesse a településszerkezeti terv tartalmi követelményeit (felsorolással és rövid jellemzéssel). 16. Mutassa be a településrendezési eszközök egyeztetésére és a nyilvánosságuk biztosítására vonatkozó legfontosabb követelményeket. 17. Sorolja fel a településrendezési eszközök egyeztetésében részt vevők körét, és a követelményeket, ami alapján az érintettek részt vesznek az egyeztetési folyamatban (a településrendezési eljárásban). 18. Ismertesse, hogy a településszerkezeti terv készítése során a területfelhasználási egységek meghatározásának mik az alapvető szabályai. 19. Sorolja fel a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeket általános és sajátos használatuk - illetve a felhasználásuk célja - szerint. 20. Ismertesse az OTÉK közlekedési és közműterületekre vonatkozó alapvető előírásait. 21. Ismertesse egy telek beépítésének feltételeit, és a védőterületekkel kapcsolatos alapvető szabályokat az OTÉK előírásai alapján. c) Az építési folyamat 22. Sorolja fel az építményekkel szemben támasztott általános követelményeket, amelyeket az építmény elhelyezése során biztosítani kell. 23. Határozza meg azon általános követelményeket, amelyeket az építménynek és részeinek építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell. 24. Sorolja fel az építtető az Étv.-ben felsorolt kötelezettségeit az építési beruházások előkészítése, kivitelezése és engedélyezése során. 25. Sorolja fel az építési folyamat építtetővel, vagy annak képviselőjével jogviszonyban álló résztvevőit! 26. Jelölje meg, mikor kötelező műszaki ellenőr megbízása, ismertesse a feladatait és felelősségi körét. 4

5 27. Ismertesse az építészeti-műszaki tervezési tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat! Határozza meg a szakági tervező fogalmát! 28. Ismertesse a kiviteli tervet készítő tervező, a tervezői művezető felelősségi körét az építőipari kivitelezés során. 29. Határozza meg a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatásához meghatározott feltételeket. 30. Sorolja fel a kivitelező Étv-ben foglalt felelősségi körét! 31. Határozza meg a felelős műszaki vezető jogállására, feladatkörére előírt feltételeket, mikor lehetséges felelős műszaki vezető nélkül építési tevékenység végzése? 32. Ismertesse az építésügyi műszaki szakértői tevékenység végzésének a Szakmagyakorlási Kódexben előírt szabályait! 33. Melyek az Étv.-ben felsorolt építésügyi hatósági eljárások? 34. Mikor, milyen feltételekkel adható ki építésügyi hatósági engedély és mikor, milyen feltételekkel kezdhető meg jogszerűen az építési tevékenység? 35. Ismertesse az építési folyamat felügyeletének főbb szabályait (építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés, Határozza meg az építőipari kivitelezés megkezdésének jogszabályban foglalt feltételeit. 36. Ismertesse az építőipari lánctartozások megakadályozását segítő jogintézményeket. (TSZSZ, nemfizetési jelzés, bírósági értesítés). Ki és milyen feltételekkel fordulhat a Teljesítésigazolás Szakértői Szervhez, mik a kérelem benyújtásának feltételei. 37. Ismertesse a munkavédelem legfontosabb jogi szabályait! d) Az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények 38. Tekintse át az építményekkel szemben támasztott építési szakmai követelményeket! 39. Ismertesse és értelmezze a mechanikai ellenállás és stabilitási követelményét. 40. Ismertesse és értelmezze a tűzbiztonsági- és a használati biztonsági-, valamint az életvédelmi és katasztrófavédelmi követelményeket! 41. Ismertesse és értelmezze a higiénia, egészség- és környezetvédelmi, valamint a zaj és rezgés elleni védelmi követelményeket! 42. Ismertesse és értelmezze az energiatakarékossági és hővédelmi követelményeket! 43. Ismertesse az OTÉK építményekre vonatkozó általános létesítési előírásait 44. Ismertesse az építmények önálló rendeltetési egységeire vonatkozó előírásokat és részletezze az akadálymentesség, valamint a lakás vonatkozó előírásait. 45. Ismertesse a nyomvonal jellegű építmények kötelező alkalmassági idejére vonatkozó szabályokat. 46. Ismertesse az országos építési szakmai követelmények megtartása alóli eltérési engedély kiadásának feltételeit. e) Szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok 47. Mik a nemzeti szabványosítás céljai? Melyek a szabvány fogalmi elemei? 48. Mik a szabvány és a jogszabály közötti különbségek és mi e kettő viszonya egymáshoz? 49. Mi a szabványosítás tárgya? Melyek a szabványfajták? Hogyan kell értelmezni a szabványok jelzetét/számát? 50. Mi a nemzetközi szabványosítás és regionális szabványosítás? Mi a kapcsolat az európai és a nemzeti szabványosítás között? Melyek az Európai Előszabvány és a szabványtervezet közötti kapcsolat és különbségek? 51. Ismertesse a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésének szabályait a termékeken? 5

6 52. Ismertesse a Magyar Szabványügyi Testület jogállását és működését! 53. Ismertesse a mérésügy fogalmát, a mérésügy szervezetét és feladatait. Ismertesse aaz akkreditációs rendszert, a Nemzeti Akkreditációs Testület működését. f) Az építési termékekre vonatkozó szabályok 54. Mely rendeleteket kell alkalmazni Magyarországon az építési termékek betervezésére, beépítésére és teljesítmény igazolására? Ha egy épületszerkezet többféle építési termék beépítésével készülhet, a tervezőnek milyen teljesítménykövetelményeket kell előírnia az építészeti-műszaki tervekben? 55. Milyen dokumentumok alapján kell kiállítani a teljesítmény nyilatkozatot az egyes termékekre Magyarországon? A teljesítmény nyilatkozatban milyen adatokat kell rögzíteni és mellette alkalmazható-e a CE jel? 56. Alkalmazhatók-e Magyarországon a korábbi Építőipari Műszaki Engedélyek? Mely esetben kell az építési termékre európai műszaki megfelelőségi vagy nemzeti műszaki megfelelőségi dokumentumot és értékelést beszerezni és ki adja ki? 57. Mely anyagok, termékek esetén elegendő a felelős műszaki vezető nyilatkozata a megfelelőségről, és hol teheti meg ezt a nyilatkozatot? g) A szabálytalanságok esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 58. Az építési folyamat során elkövethető szabálytalan tevékenységeket milyen kategóriákba sorolja a törvény? Mely szervek jogosultak a szabálytalan tevékenységek szankcionálására? 59. Ismertesse a jogszerűtlennek minősülő építési, vagy bontási tevékenység eseteit! Melyek azok az esetek, mikor az építési tevékenység bár eltér az engedélytől, mégsem minősül jogszerűtlennek? 60. Sorolja fel a jogosulatlannak minősülő szakmagyakorlási tevékenység esetköreit! Melyik szerv jár el jogosultság nélkül végzett szakmagyakorlási tevékenység esetén? Sorolja fel a szakmagyakorlókat ilyenkor érintő jogkövetkezmények típusait! 61. Sorolja fel azokat az eseteket, amikor a szakmagyakorlási tevékenység szakszerűtlennek minősül! Melyik hatóság eljárására kerül sor ilyen esetben, milyenek lehetnek a jogkövetkezmények mellett? 62. Sorolja fel az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos szabálytalan tevékenységeket! Melyek esetében szab ki bírságot az építésfelügyeleti hatóság! 63. Sorolja fel azokat a szabálytalan tevékenységeket, melyek esetében az építésfelügyeleti hatóság bírságolja a Műszaki Ellenőrt és a Felelős Műszaki vezetőt és az építtetőt is bírságolja? Mikor mentesülhet ezek valamelyike? 64. Sorolja fel azokat a kivitelezéshez kapcsolódó szabálytalan tevékenységeket, melyek esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megtiltja a kivitelezési tevékenység folytatását és törli a kivitelezőt a nyilvántartásból, illetve azokat melyek esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bírságot szab ki! 65. A szakmagyakorlók mely köre vonatkozásában lehet helye a közigazgatási jogkövetkezmény mellett etikai fegyelmi jogkövetkezménynek? Mi határozza meg az etikai fegyelmi eljárás keretszabályait és mi a részletszabályait? 66. Milyen részekből áll az egységes, központi építésügyi elektronikus nyilvántartási rendszer? Határozza meg az e-szankció és az e-bírság fogalmát! h) A kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, érvényesség) 67. Mit szabályoz a Ptk? 68. Milyen szabályokat ismer a Ptk a kötelmi jogon belül a szerződésekre? 69. Határozza meg a szerződés fogalmát! Mit jelent az, hogy szerződéses szabadság és a sződéskötési kötelezettség. 6

7 70. Mit jelent a szerződéses típusszabadság, mondjon példát a szakmagyakorlás során alkalmazott jogszabály által meghatározott szerződéstípusokra, térjen ki a vegyes szerződésre is. 71. Sorolja fel, melyek a vállalkozási, a megbízási, illetve a vegyes típusú szerződések az építészetiműszaki szakmagyakorlás során. Melyek a fő különbségek? 72. Ismertesse az építésügyben alkalmazott szerződések formai szabályait, mi határozza meg ezeket? 73. Mi a következménye, ha az előírt alakiságot a felek nem tartják be? Térjen ki a szerződés módosításra, vagy eltérő alakban történő megszüntetésére is. 74. Milyen joghatása van annak, ha jogszabály határozza meg a szerződés egyes kötelező tartalmi elemét? Mondjon példát az építésügyben alkalmazott egyes szerződések kötelező tartalmára. 75. Ismertesse a kötbér szabályait (célja, fajtái, mértéke). Érvényesítheti- a megrendelő a kötbéren felüli kárát? Érvényesíthető-e a kötbér, ha a megrendelőnek kára nem merült fel? Mi történhet, ha a szerződésben aránytalanul magas kötbért kötnek ki? 76. Sorolja fel mely, milyen rendeltetésű építményekre terjed ki és milyen időtartamra a jogszabályon alapuló kötelező jótállás. Hogyan keletkezhet jótállás, meddig érvényesíthető? Mi a következménye annak, ha valaki a jótállási igény érvényesítésére nyitva álló határidőt elmulasztja? 77. Mivel érvényesíthető a jogszabályon alapuló jótállási igény? Mi a következménye, ha 3 éves jótállási időt követően próbálja a jogosult igényét érvényesíteni? 78. Határozza meg konzorciumi szerződés fogalmát. Szabályozza-e ezt a Ptk. egyáltalán? 79. Melyek a főbb különbségek a munkajogviszony és megbízási szerződés alapján létrehozott jogviszony között? Miért fontos a kettő elhatárolása? i) A környezetvédelem, a természet- és tájvédelem és az örökségvédelem alapvető szabályai 80. Ismertesse az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékkal összefüggő feladatokat. 81. Ismertesse az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok elszállításának szabályait 82. Melyek a zajtól védendő területek kijelölésének szabályai? 83. Ismertesse a természetvédelmi törvény célját, alkalmazási területét! 84. Milyen védett természeti területeket különböztet meg a természet védelméről szóló törvény? 85. Ismertesse a víz védelméről szóló környezetvédelmi rendelkezéseket. 86. Ismertesse a föld, a levegő, az épített környezet védelmére, valamint a hulladékok hatása elleni védelemre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat! 87. Mutassa be az épített örökség és a kulturális örökségvédelem kapcsolatát. 88. Melyek a régészeti örökségvédelem alapvető törvényi, kormány- és miniszteri rendeletbe foglalt alapkövetelményei 89. Melyek a műemléki értékvédelem alapvető követelményei és egyes sajátos előírásai? 90. Ismertesse az építésügyi és örökségvédelmi hivatalok rendszerét, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmére vonatkozó közös előírásokat és eljárásokat! 91. Melyek az építészeti-műszaki dokumentáció és az építési engedélyezési eljárás sajátosságai és örökségvédelmi többlet-követelményei műemlékek, műemléki területek esetén? 92. Mutassa be az építés-kivitelezés folyamatában betartandó örökségvédelmi többlet-követelményeket, az építésfelügyelet közreműködését a műemlékek, műemléki területek vonatkozásában, 93. Milyen sajátosságai vannak a bontások tudomásulvételi eljárásának műemléki területek esetén? 94. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szakértői tevékenységek 7

8 j) A kamarai etikai-fegyelmi eljárás a kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében 95. Ismertesse a kamara etikai fegyelmi szabályait a kamarai törvény szerint! Melyek a fegyelmi eljárást szabályozó előírások dokumentumai? 96. Mit takar a fegyelmi és az etikai vétség fogalma? Milyen bűntetések szabhatók ki fegyelmi vagy etikai vétség esetén? 97. Melyek az eljárás megindításának szabályai? Kik kezdeményezhetnek kamari eljárást? 98. Melyek az eljárás lefolytatásának szabályai, kik lehetnek a résztvevői? 99. Melyek az eljárás alá vont személy jogai? Mik a jogorvoslati lehetőségek? 100. Milyen a kamarai fegyelmi eljárás kapcsolata a büntetőjoggal? 8

9 Kérdések a beszámoló vizsga szakterületi jogismereti részéhez 9

10 1 Településrendezési szakágak 1.1 Általános kérdések mindegyik szakág számára (TT - SZTT ) Mi a településrendezés célja és feladata? Sorolja fel a településszerkezeti terv tartalmi elemeit! Mi a szabályozási terv legfontosabb feladata? Foglalja össze a szabályozási terv készítésének legfőbb szabályait! Sorolja fel a települési rendezési eszközöket! Válassza ki azokat a kifejezéseket, melyek a településrendezés fogalomkörébe tartoznak! Mik a szabályozási terv hasznosítási lehetőségei? Mi a különbség a szakági terv és a településrendezési szakági alátámasztó munkarész között? Melyek a településrendezési eszközökben figyelembe veendő korlátozó tényezők? Milyen területfelhasználási kategóriákat ismer? Mely területfelhasználási egységek tartoznak a beépítésre szánt területek közé? Mely területfelhasználási egységek tartoznak a beépítésre nem szánt területek közé? Milyen műszaki infrastrukturális elemek befolyásolják a településrendezési tervezést? Milyen intézményi infrastrukturális elemek befolyásolják a településrendezési tervezést? Soroljon föl olyan államigazgatási szervet, mellyel a településrendezési tervet egyeztetni kell! Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat az államigazgatási szerveket, melyekkel a településrendezési tervet egyeztetni kell! Rakja hierarchikus sorrendbe alulról fölfelé a területrendezési eszközöket! Sorolja fel a településrendezési eszközök készítésének lépéseit! Sorolja fel a területrendezési eszközök készítésének lépéseit! Minek a rövidítése OTrT? Minek a rövidítése az OTÉK? Ki illetékes az OTrT jóváhagyásában? Ki illetékes a területrendezési tervek jóváhagyásában? Ki illetékes a településrendezési tervek jóváhagyásában? Ki illetékes a kiemelt térségek jóváhagyásában? Mit jelent a Natura 2000 kifejezés? Mit jelent a magterület? Milyen jogosultság és végzettség kell a szakági tervezéshez? Mi a jogi következménye a területrendezési eszközökben készült szakági terveknek? 1.2 További kérdések a közlekedési szakág részére (TKö - SZKö) Ismertesse az országos közutak úthálózati szempontok szerinti útkategóriáit, azok jellemzőit és az útkategóriába sorolás feltételeit. Ismertesse a helyi közutak úthálózati szempontok szerinti útkategóriáit, azok jellemzőit és az útkategóriába sorolás feltételeit. 10

11 Ismertesse a közlekedési területeken elhelyezhető létesítményeket. Ismertesse a közutak elhelyezéséhez szükséges építési területek szélességét. Ismertesse a vasutak elhelyezéséhez szükséges építési területek szélességét. Ismertesse a közutak és a vasutak elhelyezéséhez szükséges építési területek szélességétől való eltérések lehetőségét. Mit jelent a szabályozási szélesség kifejezés. Mit jelent a védőtávolság kifejezés. Ismertesse az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő járművek számának általános szabályait. Ismertesse az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítását. Ismertesse a forgalmi vizsgálat készítésének elvét. Mit jelent a honnan-hova mátrix kifejezés? Mit jelent az összközlekedési modell kifejezés? Mit jelent a MOF betűszó? Milyen időtávra történik a forgalmi előrebecslés? Ismertesse a közlekedési javaslat részét képező forgalmi tervezés lépéseit. Mi a különbség a makro és a mikro modell között? Hogyan történik a forgalmi modell kalibrálása? Mit jelent az intermodális csomópont kifejezés? Ki dolgozta ki Budapest Székesfőváros első városrendezési tervét? 1.3 További kérdések a vízi közmű szakág részére (TV - SZV) Mit értünk a közművesítés mértéke alatt? Milyen közműfektetési módokat ismer? Mit értünk teljes közműellátás alatt? Mely közművek rendelkezésre állása szükséges a részleges közművesítéshez? Milyen közművek tartoznak a vízi közművek csoportjába? Milyen vízbeszerzési lehetőségeket ismer? Hogy lehet a vízbázisok védelmét biztosítani? Mely kormányrendelet rögzíti a hidrogeológiai védőterületre vonatkozó korlátozásokat? Mikor van szükség egy településen belül a vízelosztó hálózatot nyomás zónákra osztani? Írja le a vízellátás hálózati rendszerének főbb lépcsőit! Mikor nem kell a termálvizet visszasajtolni? Írja le a szennyvízelvezetés és kezelés rendszerének főbb lépcsőit! Írja le a csapadékvíz elvezetés rendszerének főbb lépcsőt! Melyik kormányrendelet rögzíti a parti sávok kijelölésének mértékét? Mi a feltétele a hullámtéren építmény elhelyezésének? Hogy lehet felkészülni a klímaváltozás hatására előforduló szélsőséges csapadékeseményekre? 11

12 Mettől tekinthető egy vízfolyás mentén a terület mentettnek? Milyen védvonal kialakítást ismer? Mit jelent, hogy árvizes a terület? Mikor belvizes a terület? Kitől és mikor kell engedélyt kérni házi kút létesítésére? 1.4 További kérdések az energia közmű szakág részére (TE - SZE) Mit értünk a közművesítés mértéke alatt? Mely kormányrendelet rögzíti az egyes közművesítési mértékhez szükséges energiaközműveket? Milyen közműfektetési módokat ismer? Milyen közművek tartoznak az energia közművek csoportjába? Milyen energiahálózatokat és létesítményeket kell feltüntetni az OTrT-ben? Milyen energiahálózatokat kell feltüntetni a megyei területrendezési tervekben? Milyen energiaközműveket kell feltüntetni a településrendezési tervekben? Melyik kormányrendelet szabályozza a rendezési eszközök tartalmi követelményeit? Milyen energiaellátást kell kiépíteni a részleges közműellátáshoz? Mely energiaigények elégíthetők ki villamosenergiával? Minek a rövidítése a VET betűszó? Írja le a hazai villamosenergia ellátás rendszerének főbb lépcsőit. Írja le a hazai földgázellátás rendszerének főbb lépcsőit. Milyen távhőellátási hőbázisokat ismer? A felsorolt szolgáltatók közül válogassa ki a villamosenergia ellátás szolgáltatóit. A felsorolt szolgáltatók közül válogassa ki a földgázellátás szolgáltatóit. Milyen megújuló energiahordozókat ismer? Melyik megújuló energiahordozóval lehet közvetlen villamosenergiát termelni? Mekkora villamosenergia teljesítménytől kell az erőművet az OTrT-ben feltüntetni? Erőművet milyen építési övezetbe lehet elhelyezni? Melyik az ország legnagyobb teljesítményű erőműve? 1.5 További kérdések az elektronikus hírközlés szakág részére (TH - SZH) Mi a különbség az elektronikus hírközlési szolgáltatás és a közműszolgáltatások között? Mit jelent, hogy az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás? Ismertesse mely szolgáltatások tartoznak az elektronikus hírközléshez? Mely szolgáltatások tartoznak a vezetékes elektronikus hírközlés csoportjába? Mely szolgáltatások tartoznak a vezeték nélküli szolgáltatások csoportjába? Mely államigazgatási szerv alá tartoznak a hírközlési szolgáltatók? Mely rendelet rögzíti, a rendezési eszközök terveiben szereplő hírközlés szakági munkarész tartalmi követelményeit? Mi határozza meg a vezetékes hálózat fektetési módját? 12

13 Írja le a vezetékes hírközlés hálózati rendszerének főbb lépcsőit! Mikor és hol lehet a vezetékes szolgáltatás hálózatát föld felett is elhelyezni? Mikor és hol kell a vezetékes szolgáltatás hálózatát földalatti telepítéssel kivitelezni? Milyen létesítmény szükséges a vezeték nélküli szolgáltatás biztosításához? Mely övezetekben nem szabad vezeték nélküli szolgáltatás létesítményét elhelyezni? Mit jelent a beltéri lefedettség? Mit jelent a 4G betűszó? Mikor mondható egy antenna multifunkcionálisnak? Mit jelent az NMHH betűszó? Melyek a legnagyobb vezeték nélküli szolgáltatók Magyarországon? Milyen hírközlési létesítményekkel összefüggő korlátozásokat kell feltüntetni a településrendezési tervekben? Honnan lehet tájékozódni a területileg engedéllyel rendelkező hírközlési szolgáltatókról? Eltérhet-e a hálózati engedélyes és a szolgáltatótól? 13

14 2 Közlekedési építmények szakterület 2.1 Közlekedési építmények szakterület - tervezők és szakértők (KÉ-VA és KÉ-K és SZÉM1) Megjegyzés: a külön betűjelzés nélküli kérdések mind a közúti, mind a vasúti (KÉ) részterületre vonatkoznak, az a) betűjelzés a kizárólag közúti (KÉ-K), a b) pedig a kizárólag vasúti (KÉ-VA) részterületet jelzi. a) A kérelmezett, vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai Melyik jogszabály tartalmazza részletesen az épitészeti-műszaki tervezők (a továbbiakban: tervező) és épitésügyi műszaki szakértők (a továbbiakban: szakértő) szakmagyakorlását? Melyek a közlekedési építmények tervezési szakterületének tervezési részszakterületei? a) Közúti tervezési részterületi jogosultsággal (KÉ-K jelölés) a tervező hány m nyílásig jogosult hidat tervezni? b) Vasúti tervezési részterületi jogosultsággal (KÉ-VA jelölés) a tervező hány m nyílásig jogosult hidat tervezni? b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség) Sorolja fel az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevőit! Mi a tervező törvényi felelőssége, továbbá felel-e a tervező a kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért? Kötelező melléklete-e a tervezési szerződésnek a tervezési program, és szerepel-e benne a beruházási költségkeret? Miért felelős az építésügyi műszaki szakértő? Melyek a tervezői tevékenység összeférhetetlenségi szabályai? Melyek a szakértői tevékenység összeférhetetlenségi szabályai? c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, dijszámitás Kik és milyen fajta szerződést kötnek a tervezővel? Mikor esedékes általában a tervezési dij? A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint megjelenhet-e a tervezési dijban önállóan az alvállalkozó tervező, ill. a szakági tervező dija? Tartalmazhat-e a tervezői szerződés szakmai biztositék kikötést? Milyen fajta szerződést köt a megrendelő a szakértővel? Mikor esedékes a szakértői dij külön kikötés hiányában a szakértő részére és mi a legkésőbbi fizetési határidő a szakértői számlának a megrendelő részére történő átadásától számitva? d) Szakterületi jogszabályok és szabványok a közlekedési építmények hatósági engedélyezése Milyen beavatkozásokhoz nem szükséges közúti hatósági engedélyezés? Milyen tevékenységek végezhetők vasúti hatósági engedélyezés nélkül? Milyen hatósági engedélyfajták vannak az utakkal kapcsolatban? Milyen vasúti hatósági engedélyfajták vannak? Milyen lényegesebb ügyekben jár el az első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala? 14

15 Milyen hatósághoz tartozik a vasúti átjárók engedélyezése és a közúti határátkelők hatósági engedélyezése? Ismertesse az állam legfontosabb feladatait a közúti közlekedés területén! Ismertesse a kormány legfontosabb feladatait a vasúti közlekedés területén! Ismertesse a közúthálózat összetételét! Ismertesse az országos törzshálózati vasúti pálya elemeit! Mire kell a közutak forgalomszabályozásánál különösen ügyelni? Melyek az országos közútak besorolásának feltételei és az útkategóriák fő jellemzői? Melyek a közúti közlekedés fejlesztésének legfontosabb alapelvei? Milyen jogszabály írja elő a közúti engedélyezési tervek tartalmát? Milyen jogszabály írja elő a vasúti engedélyezési tervek tartalmát? Nevezzen meg kettő közlekedési építményt, amelyek környezeti hatásvizsgálat kötelesek! Milyen környezeti hatástanulmányokat ismer? a) Hol és hogyan rendelkeznek a közúti közlekedésben a fogyatékossággal élő személyek részére az akadálymentes létesitmények tervezéséről? b) Melyek a hagyományos vasúti rendszerek infrastrukturális alrendszerei? e) Szakterületi jogszabályok és szabványok közlekedési épitmények épitőipari kivitelezése Melyek az épittető legfontosabb feladatai és mire terjed ki a törvényi felelőssége? Ismertesse az épitőipari kivitelezési szerződés főbb tartalmi és alaki előirásait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint! Mikor kötelező az építési napló vezetése és melyek a vele kapcsolatos legalapvetőbb fogalmak? Mikor kezdhető meg és folytatható az épitőipari kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? f) Szakterületi jogszabályok és szabványok az építőipari kivitelezés befejezése, átadása forgalombahelyezés, üzemeltetés Mi a műszaki átadás-átvételi eljárás célja és melyek a felvett jegyzőkönyv legfontosabb tartalmi előirásai? Ismertesse röviden a közlekedési épitmények megfelelőségigazolásával kapcsolatos alapvető dokumentumokat! Mikor adja át a kivitelező a munkaterületet az épittetőnek és egyúttal milyen dokumentumokat szolgáltat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? g) Az építési hulladék kezelése Kinek a feladata az épitőipari kivitelezési tevékenység során az épitési-bontási hulladék nyilvántartása? Nevezze meg az építési-bontási hulladékfajtákat! h) Településrendezési követelmények a közlekedési szakterülettel kapcsolatban Kérhető-e külön elvi építési engedély új nyomvonalú út esetében a településrendezési követelmények tisztázása érdekében? A településszerkezeti tervnek kötelező szakági része-e a a közlekedési hálózat? 15

16 i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek Köteles-e a tervező felelősségbiztosítást kötni, vagy ajánlható-e ez számára? Ismertesse a Magyar Mérnöki Kamara által adható cimeket! Milyen garanciális felülvizsgálati eljárások vannak az épitményeknél? Mely szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a közúti épitményeknél? Mely szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a vasúti építményeknél? j) Az engedélyezési és kivitelezési terv tartalmi követelményei Milyen jogszabályban (szabályzatban) vannak részletesen meghatározva az útépitési kiviteli tervek tartalmi előirásai? Nevezze meg az útépitési elvi engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! Nevezze meg az útépitési engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! Nevezze meg a vasúti pálya engedélyezési terveinek benyújtásához szükséges dokumentumokat! Milyen jogszabály rendelkezik a közúti alagutak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? Milyen jogszabály rendelkezik a közúti hidak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? Ismertesse röviden a közúti műszaki szabályozás néhány alapvető fogalmát, továbbá hogy hogyan érhetők el a szabályzatok és ki gondozza azokat! 2.2 Közúti és vasúti épitési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők (ME-KÉ és MV-KÉ) a) A kérelmezett, vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai Melyik jogszabály tartalmazza részletesen az épitési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlás szabályait? Milyen korlátozás van a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra középfokú végzettség esetén? Meddig kell teljesiteni a beszámolót (vizsgát)? Milyen végzettség szükséges az épitési műszaki ellenőri jogosultsághoz? Milyen végzettség szükséges a felelős műszaki vezetői jogosultsághoz? b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség) Sorolja fel az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevőit! Kinek az érdekeit kell a felelős műszaki vezetőnek képviselni, és mire terjed ki a felelőssége? Kinek a helyszíni képviselője, ill. kinek az érdekeit kell az épitési műszaki ellenőrnek képviselni? Melyek a fővállalkozó felelős műszaki vezetőjének a feladatai az alvállalkozói, illetve a szakági felelős műszaki vezetőkkel kapcsolatban? Soroljon fel ötöt a felelős műszaki vezetőre vonatkozó, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatok közül! Soroljon fel ötöt az épitési műszaki ellenőrre vonatkozó, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatok közül! Melyek a felelős műszaki vezetővel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok? Melyek a az épitési műszaki ellenőrrel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok? 16

17 c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, dijszámitás Ki és milyen fajta szerződést köt az épitési műszaki ellenőrrel? Ki és milyen fajta szerződést köt felelős műszaki vezetővel? Mikortól kezdve szükséges a műszaki ellenőr közreműködése és meddig tart? Meg kell-e szabni a műszaki ellenőrrel kötött szerződésben a helyszini ellenőrzés és az épitési naplóba történő bejegyzés gyakoriságát? d) Szakterületi jogszabályok és szabványok a közlekedési épitmények hatósági engedélyezése ilyen beavatkozásokhoz nem szükséges hatósági engedélyezés? Milyen tevékenységekhez szükséges a közút illetve a vasúti pálya kezelőjének hozzájárulása? Milyen hatósági engedély fajták vannak az utakkal és a vasútakkal kapcsolatban? A Nemzeti Közlekedési Hatóság hány közlekedési felügyelőség szakmai irányitását látja el? Milyen lényegesebb ügyekben jár el első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala? e) Szakterületi jogszabályok és szabványok közlekedési épitmények épitéskivitelezése Ismertesse az építőipari kivitelezési szerződés főbb tartalmi és alaki előírásait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint! Ismertesse az építőipari árképzés alapelveit, a költségelemeket! Melyek az épíittető legfontosabb feladatai és mire terjed ki a törvényi felelőssége? Melyek a vállalkozó kivitelező főbb feladatai és mire terjed ki a törvényi felelőssége? Mi a kivitelező és az épittető közös törvényi felelőssége? Mikor kezdhető meg és folytatható az épitőipari kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? Melyek az útépítésekkel kapcsolatos legfontosabb ideiglenes forgalomtechnikai szabályok? Mi az eltakart munka fogalma és mi a feladata ezzel kapcsolatban a felelős műszaki vezetőnek és az épitési műszaki ellenőrnek? Mikor kötelező az építési napló vezetése és melyek a vele kapcsolatos legalapvetőbb fogalmak? f) Szakterületi jogszabályok és szabványok az épitéskivitelezés befejezése, átadás, forgalombahelyezés, üzemeltetés Mi a műszaki átadás átvételi eljárás célja és melyek a felvett jegyzőkönyv legfontosabb tartalmi előirásai? Melyek a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr legfontosabb feladatai a műszaki átadás átvételi eljárás előkészitésében és lefolytatásában? Ismertesse röviden a közlekedési épitmények megfelelőségigazolásával kapcsolatos alapvető dokumentumokat! Ismertesse általánosságban, röviden a Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (MMT) alapelveit, felépitését, szerkezetét! Ismertesse a közlekedésépítési földmunkák megfelelőségigazolásának tartalmát! Ismertesse a közlekedésépítési vasbeton hidak megfelelőségigazolásának tartalmát! Ismertesse a megépült aszfalt útpályaszerkezet megfelelőségi igazolásának tartalmát! Ismertesse a többletmunka, és a pótmunka fogalmát, elszámolásuk módját! 17

18 Melyek a teljesítésigazolás alapvető szabályai és milyen határidő van megszabva a teljesítésigazolás kiadására, továbbá a számla kiegyenlitésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint? Mikor adja át a kivitelező az épittetőnek a munkaterületet, és egyúttal milyen dokumentumokat szolgáltat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint? Mire kell nyilatkoznia az építtetőnek és a felelős műszaki vezetőnek a közlekedési építmények forgalombahelyezésekor? Milyen dokumentumokat kell csatolni a közlekedési létesítmények forgalombahelyezési engedélyezési kérelméhez? Melyek a felelős műszaki vezető nyilatkozatának legfontosabb részei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az általános építmények használatbavételekor? g) Az épitési hulladék kezelése Kinek a feladata az épitőipari kivitelezési tevékenység során az épitési-bontási hulladék nyilvántartása, és ennek dokumentuma melléklete-e az e-naplónak? Nevezzemeg az építési-bontási hulladékfajtákat? h) Településrendezési követelmények a közlekedési szakterülettel kapcsolatban Kérhető-e külön elvi építési engedély új nyomvonalú út esetében a településrendezési követelmények tisztázása érdekében? A településszerkezeti tervnek kötelező szakági része-e a a közlekedési hálózat? i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek Melyek az útüzemeltetés és útfenntartás legfontosabb feladatai? Milyen garanciális felülvizsgálati eljárások vannak az épitményeknél? Milyen szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a közlekedési épitményeknél? j) Az engedélyezési és kivitelezési terv tartalmi követelményei Milyen jogszabályban vannak részletezve az útépitési kiviteli tervek tartalmi előirásai? Nevezze meg az útépitési elvi engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! Nevezze meg az útépitési engedélyezési tervek kötelező munkarészeit! Nevezze meg a vasúti pálya engedélyezési terveinek benyújtásához szükséges dokumentumokat! Milyen jogszabály rendelkezik a közúti alagutak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? Milyen jogszabály rendelkezik a közúti hidak kiviteli terveinek tartalmi előirásairól? Ismertesse röviden a közúti műszaki szabályozás néhány alapvető fogalmát, továbbá hogy hogyan érhetők el a szabályzatok és ki gondozza azokat! i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek Melyek az útüzemeltetés és útfenntartás legfontosabb feladatai? Milyen garanciális felülvizsgálatok vannak az épitményeknél? Milyen szerkezetekre vonatkozik az előirt 5, ill. 10 éves kötelező alkalmassági idő a közlekedési épitményeknél? 18

19 Hírközlési és informatiki szakterület 2.3 Vezetékes hírközlési és informatikai tervezők és szakértők (HI-V és SZÉM2) a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai, Milyen feltételek mellett vállalkozhat hozzáférési hálózat infokommunikációs kiviteli tervének készítésére? Tervezheti-e TH jogosultsággal hozzáférési hálózat kiviteli tervét? Ha a szakmagyakorló az előírt időn belül továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, a szakmagyakorlási tevékenység folytatását a területi kamara Titkára megtiltja-e? Ha igen, milyen módon? A területi kamara titkára milyen módon tilthatja meg a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből? b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség) Soroljon fel legalább 4 esetet, amikor a tervező köteles tervezői nyilatkozatot készíteni. Soroljon fel 4 kiemelkedően fontos tervezői felelősséget, az általa készített tervekben. c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, díjszámítás Sorolja fel, hogy mit kell a tervezési szerződésnek tartalmaznia. Milyen módon kerülhet meghatározásra a tervkészítés díja? d) Szakterületi jogszabályok - az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény Mi a szükséges eljárás az elektronikus hírközlési építmények létesítéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához, megszüntetéséhez, bontásához? Elsősorban hol kell elhelyezni az elektronikus hírközlési építményt? Korlátozható-e az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatában? A hírközlési hálózatra vonatkozóan, soroljon fel legalább 5 olyan esetet, amikor hatósági engedélyt kell kérni az NMHH -tól. e) Szakterületi jogszabályok - az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendeletre vonatkozó kérdések: A tervezői nyilatkozat része-e a szakági tervek műszaki leírásának? Változtak-e a korábbi szabályozáshoz képest az egyes engedélyek típusai? Melyek azok az esetek, amikor kötelező elvi építési engedélyt kérni? Soroljon fel legalább 5 olyan építési tevékenységet, amelyhez nem kell hatósági engedélyt kérni, illetve nem kell bejelenteni! Az építési engedély a jogerőre emelkedésétől hány évig hatályos? Hány esetben hosszabbítható meg az építési engedély hatálya? Milyen módon lehet eltérni a jogerős és végrehajtható építési engedélybe foglaltaktól? Fejtse ki, mi történik, ha az építtető a hatóság engedélye nélkül tér el az engedélyezett tervtől! Mely építmények bontása esetén kell beontási engedély iránti kérelmet benyújtani? Végezhető-e építési vagy bontási engedély illetve bejelentés nélkül olyan, az alaplétesítmény építési engedélyében szereplő elektronikus hírközlési építmény építése, amely vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgáló vezetékes elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére irányul. 19

20 f) Szakterületi jogszabályok - Az elektronikus hírközlési építmények keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet Hány méter lehet minimum, közút keresztezése esetében, a föld feletti elektronikus hírközlési vezeték legmélyebb belógási pontja, és a keresztezés szöge, az útkorona vagy a terepszint felett külterületi első - vagy másodrendű utak, belterületi főutak esetében? Milyen alapon határozza meg a tervező az egyes közművek keresztezésére, megközelítésére vonatkozó lehetőségeket? Szabad-e hídon, felüljárón, földfeletti elektronikus hírközlési vezetéket vezetni? Az elektronikus hírközlési vezetéket nem vízi út, egyéb vízfolyás, belvíz-, öntöző - és tápcsatorna medrében a mederfenék szintje alatt legalább 1 méter mélységben kell elhelyezni. g) Egyebek Milyen engedélyeket, hozzájárulásokat kell beszerezni, egy településen belüli kb méter alépítmény hálózat létesítéshez? Milyen engedélyeket, hozzájárulásokat kell beszerezni, települések közötti földalatti hálózat létesítéshez? Sorolja fel egy optikai hálózat létesítés kiviteli tervének előírás szerinti fejezeteit, és rajzait! A kiviteli tervben, nem kell leírni a kivitelező (felelős műszaki vezető) kötelezettségeit, a terv megvalósítása során. A tervdokumentáció leszállítását követően a tervezőnek azzal kapcsolatban nincs további feladata. Mikor készíti tervező a megvalósulási tervet? A kiviteli terv környezetvédelmi fejezetében a tervezőnek hogyan kell intézkedni a megvalósítás során keletkező hulladékról? Melyik tűzveszélyességi osztályba kell sorolni az épületen belüli elektronikus hírközlési hálózatépítési, szerelési munkákat? Sorolja fel egy optikai vonalszakaszra a részcsillapításokat, melyek összegzése adja meg a szakaszcsillapítást! h) Szabványalkalmazás Soroljon fel 3 esetet, ami szerint a tervezőnek szabványt kell alkalmazni! Nevezzen meg 4 szabvány szervezetet, melynél szerepelnek olyan előírások, ajánlások, melyeket figyelembe kell venni vezetékes hálózat tervezésénél! Az MSz szabvány al - számai rendelkezik a távközlő hálózatok, védettségéről és a védettség követelményeiről. Ennek alapján sorolja fel az ott definiált védettségi fokozatokat! Ismertesse a védettségi követelményeknek megfelelő védelmi intézkedéseket / építési előírásokat/ az MSz és az MSz szabványok alapján! A felsorolt szabványok közül válassza ki azokat, melyek nem légkábel hálózat építés, tervezéshez kapcsolódnak! (MSZ , MSZ ,MSZ ,MSZ 13207,MSZ ) Melyik szabvány mutatja be az optikai hozzáférési hálózatok felépítését, és elemeit? 8) Minőség, megfelelőség Melyik rendelet vonatkozik a nyomvonaljellegű építmények (megfelelőségéről) kötelező alkalmassági idejéről? 20

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Hírközlés szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Hírközlés szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Hírközlés 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdés.9 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott kérdésbank a szakterületre

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok

Részletesebben

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i Szakmai tagozat Elektrotechnikai Energetikai típusa megnevezése Tervezői V Építményvillamossági

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank és Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Energiaellátási építmények. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank és Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Energiaellátási építmények. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank és Felkészülési segédlet Mintakérdések Energiaellátási építmények 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank és felkészülési segédlet..3 II. Mintakérdések....7

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető); YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III. Tantárgyfelelős: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tárgyelőadó: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tantárgyi leírás Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Az építési folyamatok minőségbiztosítása Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Gáz- és olajipar 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 11 III. Felkészülési segédlet

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Dr. Hegedűs Annamária Az építőipari lánctartozás gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt sajnos régóta jelentős problémát okoz. Az elmúlt

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól. Minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával. 2016.04.07. Tematika

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Út- és Vasútügyi Műszaki Előírások Dr. Juhász János egyetemi docens A műszaki szabályozás

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Szakmai jogszabály változások a vezetékes hálózat területén. Németh József NMHHH Debreceni Hatósági Iroda október 2.

Szakmai jogszabály változások a vezetékes hálózat területén. Németh József NMHHH Debreceni Hatósági Iroda október 2. Szakmai jogszabály változások a vezetékes hálózat területén Németh József NMHHH Debreceni Hatósági Iroda 2014. október 2. Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS Készült: a Komárom-Esztergom Megyei -ÉpítészKamara, -MérnökiKamara, -Kerekedelmiés Iparkamara és az önkéntes segítőik együttműködésével. Célja:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) 2 0 1 3. á p r i l i s 1 1. Építési törvény,

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Hírközlési és Informatikai Tagozat Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Slyuch András NMHH Debreceni Hatósági Iroda 2016. szeptember 23. Tartalomjegyzék 1. Feladataink, SZIP stb.

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos: 2017.01.01-155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2017.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BK-01D/004/75-2/14. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BAJAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK 15. ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE Hatályos : 15. január 1-től Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: 20161 ÁPR. 2 5 t Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben