SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZECSŐI TÜKÖR 2007 január"

Átírás

1 Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a helyi Fidesz elnökét, Anka László képviselőt, valamint a tápiószecsői Fidesz-szervezet három tagját: Farkas Tibort, László Bélát, László Tibort. A feljelentő a felsoroltakat az MTV-székház ostromában való részvétellel vádolta meg. A feljelentésről az érintettek december 9-én szombat este 10 óra után értesültek, amikor a rendőrség otthonukban felkereste őket. A feljelentés teljesen alaptalan volt, hazugságra épült. December 13-án, a beidézésnek eleget téve, mindenki tisztázta magát a rendőrségen. A kihallgató tisztek mindenkitől udvariasan bocsánatot kértek, gratuláltak a választási eredményekhez. Egy-két perc alatt átlátták a rendőrök mindenki ártatlanságát, hogy a feljelentés primitív bosszú volt az önkormányzati választáson nyertes Incze Sándor polgármester, képviselőtársai és a mögöttük álló helyi fideszes-jobboldali csoport ellen, amely együtt vitte végig a választási kampányt szeptemberben Tápiószecsőn. Kedves Feljelentő! Hálásak vagyunk a feljelentésért, neked köszönhetően megtapasztalhattuk, a rendőrök is tudnak finom kávét készíteni. Mindent elmond rólad, hogy csak öt napig bírtad cérnával a választási eredmények elviselését. Ne felejtsd el: a stílus maga az ember. Mire ezt megérted, mi megvalósítunk egy jó önkormányzati programot Tápiószecsőért, mindannyiunkért. Üdvözlettel: Incze Sándor polgármester Bata József alpolgármester Anka László képviselő Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete december 6-án rendkívüli ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciója. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a évi koncepcióját az alábbi irányelvek, tervezési feladatok figyelembevételével fogadja el: 1. A költségvetés tervezésekor prioritást élveznek a Képviselőtestület kötelezettség-vállalásai, kiemelt beruházási feladatai, az áthúzódó fejlesztések, felvett hitelek szerződés szerinti törlesztései, az intézmények takarékos működtetésének kihatásai, a bevételi lehetőségek feltárása és maximális kihasználása. 2. A bevételi előirányzatok kialakítása: feszített, a teljesíthető forráskihasználásra kell törekedni. - A normatív és egyéb központi állami támogatásoknál, a személyi jövedelemadó tervezésénél a vonatkozó jogszabályi követelményeknek betartásával kell a tervszámokat meghatározni, kimunkálni. - Az egészségügyi pénztárból származó bevételeknél a szerződéseken és jogszabályi előírásokon alapuló egyeztetett számok vehetők számításba. - Átvett pénzeszközként megállapodással (írásos ígérvények) alátámasztott összegek szerepeltethetőek. - A helyi adóbevételek a központi és helyi jogszabályok (értékelési szabályzat) alapján, a XII. 31-i hátralékok figyelembe vételével vehetők számításba. 1 - A működési és felhalmozási jellegű saját bevételeket a vonatkozó jogszabályi követelmények, Képviselő-testületi döntések, a évi tényadatok, áthúzódások, intézményi kihasználtsági mutatók, térítési és egyéb díjak (pl. bérleti díj), azok változásai, kedvezmények, hátralékok mintavételével alakítandók ki. - Figyelembe kell venni az egyszeri, eseti jellegű, esetleg megszűnő forrás kihatásokra. - A várható pénzmaradvány összegét. - A költségvetési hiány összege nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot. 3. Kiadások tervezése: - A működési jellegű kiadásokat valamennyi intézménynél 0 bázis alappal, újra kell tervezni. - Az intézményi költségvetésekben a személyi jellegű kiadásokat, a járulékokat a évi december 31-i (illetményalap és a szorzók), a létszámhoz kapcsolódó változásokat, a soros előlépéseket, a jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás, tiszteletdíjak, óraszám változás miatti kihatásokat tételesen külön-külön kimunkáltan kell előirányozni. - Létszámfejlesztéssel nem számolhatnak. - Az össz. személyi juttatás 2 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe céltartalékként irányozandó elő. - Az érvényes élelmezési norma alapján kell az élelmezés változó költségét tervezni. - Energia, fűtés, világítás, víz, stb. kihatásait, várható teljesítmény adatok és azok kalkulálható árai figyelembevételével tervezhetőek.

2 - Egyéb dologi kiadások évi árszinten, a takarékosság figyelembevételével munkálandók ki. - A különféle támogatások, Kisebbségi Önkormányzat támogatása, civil szervezetek támogatása külön egyeztetés után határozhatóak meg. A maximális összeg nem haladhatja meg a évi tényszámok 90 %-át. - A fejlesztési, felújítási céloknál a Képviselő-testület korábbi kötelezettség vállalásainak tárgyévi kihatásait, csapadékvíz, belvíz elvezetés terveztetése a veszélyeztetett területeken, kiemelten a szennyvízcsatorna építése, várható önkormányzati és lakossági terheinek figyelembevételével. - A pályázati forrásokhoz szükséges saját erőt (önrészt) 5 millió Ft-ban indokolt tervezni. A határozati javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 2. Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről. Az előterjesztést a testület a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. 4. Rendeletek felülvizsgálata. 5. A háztartási hulladékgyűjtés, hulladék és szennyvíz elhelyezés díjának felülvizsgálata. 6. Az 1956-os emlékmű előirányzatának biztosítása. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a már korábban biztosított ,-Ft mellett további ,-Ft-ot, összesen bruttó ,-Ft-ot biztosít saját forrásként az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készítendő emlékmű megvalósítására a felhalmozási tartalék terhére. A határozatot a testület egyhangúlag elfogadta. 7. Sószórógép beszerzéséhez előirányzat biztosítás. A hivatal hó, csapadék, jégmentesítési feladatainak ellátásához szükséges egy sószórógép beszerzése. Ez a sószóró az MTZ traktor platójára felhelyezve alkalmas a megfelelő mennyiségű só úttestre történő kiszórására, külön emberi munkaerő igénybevétele nélkül. Így a korábbi évek balesetveszélyes és költséges homoklapátolására nem lenne szükség. A testület határozatában bruttó ,-Ft-ot biztosít a sószórógép beszerzésére a felhalmozási tartalék terhére. 8. Iskolai státusz biztosításának kérése. 9. Lukács István kérelme. 10. A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A testület a évi belső ellenőrzési tervet egyhangúlag elfogadta. 11. Könyvvizsgáló megbízása. 12. Mészáros Istvánné kérelme. 13. Szóró Jánosné baleseti ügye. 14. Csiki Károly és neje ingatlanvásárlási kérelme. 15. Kovács Sándor földterület vásárlási kérelme. 16. Agyagosparti lakosok gázbekötési kérelme. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Beszámoló a évi önkormányzati hatósági munkáról. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. 2. A évi munkaterv elfogadása. A testület a évi munkatervet a módosításokkal egyhangúlag elfogadta. 3. A közmeghallgatáson elhangzottak értékelése november 27-én megtartott közmeghallgatáson településünk lakossága a megelőző évekhez viszonyítva nagyobb arányban képviseltette magát (kb. 70 fő). A közmeghallgatáson az elhangzottak főbb csoportjai: - köztisztaság - leégett lakóház károsultjainak helyzete - köztisztaság, szemétszállítás helyzete - Tó útjával kapcsolatos elképzelések - intézményi épületek állapotai - munkahely teremtés lehetősége - temető állapota, ott található mellékhelyiség problémája - a helyi tűzoltó egyesület helyzete - utcák, buszmegállók állapota Az elhangzott kérdésekre a válaszokat az érdeklődők az ülésen megkapták. A fejlesztések vonatkozásában a tervezések, illetve beruházások során az elhangzott észrevételeket javasolom figyelembe venni. 4. A Szociális Bizottság beszámolója az átruházott tevékenységről. Bizottság tagjai: Dósa Anna elnök Nagy Jusztina tag Walter János tag Farkas Tibor külsős tag Heincz Lászlóné külsős tag Bizottság működése: rendszeresen havi két alkalommal ülésezik. Eseti, szükség szerinti ülésezés is előfordul (pl. Bursa Hungarica). Szociális ellátások formái: június 30-ig közgyógyellátás - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - átmeneti segély - átmeneti segély kamatmentes formában - temetési segély Feladatai átruházott hatáskörökben: - kérelmek elbírálása, környezettanulmány készítése - javaslattétel krízis helyzetben - szociális rendeletek véleményezése - beszámoló a Képviselő-testület felé - szociális kerekasztal létrehozása - előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérése évben a Szociális Bizottság által hozott határozatok száma: 815 db Elutasított kérelmek: 1,5 % Fellebbezések száma: ápolási díj 2 db lakásfenntartási támogatás 1 db ápolási díj visszafizetés 1 db átmeneti segély 1 db Bírósági felülvizsgálat nem volt. A Képviselő-testület egy esetben a fellebbezésnek helyt adott. A többi ügynél a Szociális Bizottság döntését hagyta jóvá. A bizottság a szociális ellátások mértékénél a rászorultság elvét követi a jövedelem számítások figyelembe vételével. 5. A szociális rendelet módosítása. 6. A Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályáztatása. 7. Gócsa Gábor kinevezésének megerősítése.

3 Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gócsa Gábor rendőr százados Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezését megerősíti. 8. Zajacz Ágnes rendőrkapitány kinevezése. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Zajacz Ágnes rendőr alezredes Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének végleges kinevezését támogatja. 9. Laczkó Sándor földcsere ügye. 10. A volt agyag-nyerőhely környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve. 11. Töpler József és neje ingatlanvásárlási kérelme. 12. Hegedűs József és neje jelzálog-, és elidegenítési tilalom törlés iránti kérelme. 13. Közlekedési táblák beszerzése. Tápiószecső belterületén több helyen hiányoznak, vagy elhasználódtak a közlekedési jelzőtáblák. A balesetveszély elhárítása miatt pótlásuk szükséges. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési tartalék terhére ,-Ft-ot engedélyez a jelzőlámpák és tartozékainak megvásárlására. 14. Közvilágítás pótlása. 15. Duna-Web internet szolgáltatás. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Duna-Web Kft-t a víztoronyra felszerelt antenna elhelyezésével és az internet szolgáltatás üzemeltetésével úgy, hogy az összes szakhatósági hozzájárulást (építési engedélyt) a Duna-Web Kft. az elhelyezés előtt beszerzi. A bérleti szerződés megkötésére az engedélyek beszerzése után kerülhet sor. A határozati javaslatot a testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 16. Köztisztasági rendelet elfogadása. A testület a Köztisztasági rendeletet egyhangúlag elfogadta. 17. Adamecz Sándor kérelme. 18. Lénárd László kérelme. Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: január óra Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tábori Tivadar önkormányzati képviselő Tervezett napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetésének előzetes tárgyalása. 2. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 3. A évi Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról beszámoló, és teljesítésének értékelése. 4. Teljesítmény értékelési célok meghatározása a köztisztviselői törvény alapján. 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok helyzete. 6. A évi településfejlesztési-, és felújítási elképzelések megtárgyalása. 7. A Művészeti Iskola térítési díjának felülvizsgálata. 8. A évi költségvetési rendelet módosítása. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2006 decemberében hozott rendeletei A 18/2006. (XII.13.) rendelet a nagyközség helyi Építési Szabályzatáról szól. A 19/2006. (XII.13.) rendelet a Képviselő-testület és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól. Mindkét rendelet nagy terjedelme miatt az újságban nem jelenik meg, de a Polgármesteri Hivatalban bárki megtekintheti. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 20/2006. (XII.13.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.21.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete jogkörével élve az alábbi rendeletet alkotja: Az alaprendelet 3. -a helyébe az alábbi szövegrész kerül: A Képviselő-testület az önkormányzat -beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét Ft-ban b/ bevételéi főösszegét Ft-ban -hosszúlejáratú fejlesztési célhitel Ft-ban c/ hiányának összege Ft-ban állapítja meg. Az alaprendelet 6. (1) bek. helyébe az alábbi szövegrész kerül: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: - működési kiadások előirányzata Ft ebből: - személyi juttatások Ft - munkaadókat terhelő járulékok Ft - dologi jellegű kiadások Ft - pénzeszköz átadások Ft - szociálpolitikai támogatások Ft - működési tartalék Ft - államháztartási céltartalék Ft 3. Az alaprendelet 7. (1) bek. helyébe az alábbi szövegrész kerül: (1) Az önkormányzat -felújítási és felhalmozási előirányzata Összesen: Ft ebből: - kötelezettséggel terhelt Ft - felhalmozási tartalék Ft 4. (1) Ezen rendelet január 1. visszamenőleges hatállyal lép életbe. 3

4 21/2006. (XII.13.) rendelete a Közterület használatáról szóló többször módosított 9/1999. (XI.05.) rendelet módosításáról.. (1) A Rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul: - A közterület használati díjak mértéke és alkalmazási feltételei: 1./ Árusító pavilon, fülke 408 Ft/m2/hó 2./ Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény üzleti védőtető, hirdető berendezés cég és címtábla 103 Ft/m2/hó 3./ Hirdetőtáblák, berendezése 792 Ft/m2/hó 4./ TOTO-LOTTO ládák 792 Ft/m2/hó 5./ Lakásépítés munkáival kapcsolatos állvány építőanyag, törmelék 87 Ft/m2/hó 6./ Egyéb építéssel kapcsolatos anyagok: törmelék: magánszemély részére 384 Ft/m2/hó cég részére 464 Ft/m2/hó 7./ Idényjellegű árusítás Ft/m2/szezon a./ fenyőfa, dinnye árusítás elfoglalt teljes terület után b./ saját bolt elé kitelepülés 75 Ft/m2/nap c./ idényjellegű árusítás alkalomhoz kötött (halottak napja stb.) elfoglalt teljes alapterület után 464 Ft/m2/5 nap 8./ Alkalmi és mozgó árusítás 464 Ft/m2/hó 9./ Javító és szolgáltató tevékenység 384 Ft/m2/hó 10./ Vendéglátóipari előkert 557 Ft/m2/hó 11./ Üzlet előtti göngyöleg elhelyezése 193 Ft/m2/nap 12./ Alkalmi vásár, búcsú 396 Ft/m2/nap 13./ Mutatványos tevékenység: A tevékenységhez szükséges teljes terület, mely tartalmazza a berendezés, lakókocsi, gépjárművek által elfoglalt teljes terület nagyságot az igénybevételhez szükséges biztonsági védősávval együtt 557 Ft/m2/nap 14./ Vállalkozás céljára használt közterület 464 Ft/m2/hó 15./Teher és egyéb gépjármű elhelyezés Ft/m2/hó 16./ a/film és televíziós felvétel 161 Ft/m2/nap b/sport és kulturális tevékenység díjmentes (1) Jelen rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről -a helyben szokásos módon- a jegyző gondoskodik. 22/2006. (XII.13.) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/1995. (XII.28.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított évi C. tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 6. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1.8%. (2) Az ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység után napi átalány összege: a) piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység után naponként Ft b) az évi C. tv. 37. (2) bekezdés b) és c)pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként Ft. Ezen rendelet január 1.napján lép hatályba. 23/2006. (XII.13.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló 9/2001. (XI.9.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Ngyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az évi LXXXVII. Tv. módosításról szóló évi CIV. -ában nyert felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Az (1) bekezdésben lévő 130 Ft + ÁFA szövegrész helyébe a 143/ Ft + ÁFA szövegrész kerül. Az (2) bekezdésben lévő Ft + ÁFA szövegrész helyébe a Ft + ÁFA szövegrész kerül. 3. Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. 24/2006. (XII.13.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2000. (VI.28.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az évi C. tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az adó mértéke adótárgyanként Ft/év, a bevezetés évében Ft félévre. (2) Eltérő az adó mértéke a külterületi, tanyás ingatlanok esetében, amelyek közművel nincsenek ellátva Ft/év, a bevezetés évében Ft félévre. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba. 4

5 25/2006. (XII.13.) rendelete a temetőről és temetkezésről szóló 15/2000. (X.2.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatról szóló évi LXV. tv. 16 -a, továbbá a temetőkről és temetkezésről szóló évi évi XLIII. tv. 4-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: (1) A rendelet 1. sz. melléletének 1/pontja az alábbiak szerint módosul: A temetési hely és az újraváltás díja a) egyes sírhely esetén Ft + ÁFA b) kettes sírhely esetén Ft + ÁFA (2) A rendelet 2. melléklete az alábbiak szerint módosul: A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja 770 Ft + ÁFA/alkalom. Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. 26/2006. (XII.13.) rendelete az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást biztosító ellátások intézményi díjainak meghatározásáról. Képviselő-testület a többször módosított évi III. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: (1) Az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást biztosító intézményekben az intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület: (2) Fenti térítési díjak a jogszabályban meghatározott ÁFÁ-t is tartalmazzák. (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tápiószecső nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005. (XII.5.) rendelete. Szociális étkezés 472 Ft/ebéd Időskorúak Klubja Ft/nap Házi szociális gondozás óradíja 337 Ft/óra 5 (2) A rendelet január 1. napján lép hatályba. 27/2006. (XII.13.) rendelete az élelmezési nyersanyagnormák alapján megállapított évi térítési díjak meghatározásáról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes étkezéseknél felhasználható élelmiszer nyersanyagnormák alapján a térítési díjakat -az évi III. törvény 9 (1) bekezdésére tekintettel- az alábbiak szerint határozza meg: Az egyes ellátási formáknál az élelmezési nyersanyagnormák alapján a következő Térítési díjak alkalmazandók: a./ Óvoda (napi 3 x-i étkezés) 235 Ft + ÁFA b,/ Iskola, napközi (napi 3 x-i étkezés) 291 Ft + ÁFA c./ Iskola, menza (csak ebéd) 189 Ft + ÁFA d./ Iskola, ebéd + tízórai 243 Ft + ÁFA e./ Intézményi dolgozók - volt kötelező étkezők 227 Ft + ÁFA ebből Idősek Klubja 276 Ft + ÁFA - nem kötelező étkezők 242 Ft + ÁFA f./ Munkaviszonyban nem állók ebédje 464 Ft + ÁFA g./ Óvodai ebéd értékesítés 288 Ft + ÁFA h./ Iskolai ebéd értékesítés 363 Ft + ÁFA (1) A rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 13/2006. (IX.1.) számú rendelete az élelmezési nyersanyagnormák meghatározásáról. 28/2006. ( XII. 23. ) rendelete az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 9/2006. (VI.30.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibáján kívül szociális segítségre szorulók érdekében összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) (2) bekezdésével, valamint a törvény vonatkozó egyéb rendelkezéseivel- az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Sztv.-ben biztosított hatásköreinek gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át, kivéve a 19. (4) (5) bekezdésében foglaltakat. (2) A jegyző az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint a jogosultak számára a) időskorúak járadékát b) rendszeres szociális segélyt c) az Sztv. 4 (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat d) az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésében foglalt közgyógy-ellátást állapít meg. (3) A Szociális Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről évente beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

6 A rendelet 15. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, illeti meg a kérelmezőt. 3. A rendelet 16. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Sztv. 4 (1) bekezdésén és a 43/A (1) bekezdésén túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak 6 is, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg személy otthoni ápolását végzi feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén pedig annak 150 %-át nem haladja meg, tartási, öröklési és életjáradéki szerződést nem kötött az ápolttal. 4. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 29/2006. (XII.27.) rendelete a háztartási hulladékgyűjtés, hulladék elhelyezés és szennyvíz elhelyezés díjának megállapításáról szóló 14/2003. (XII.12.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület az évi LXV.tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az alaprendelet 6, 7 -a. Tisztelt tápiószecső-i Lakosok! Ismeretlen okból án leégett egy család otthona. A Képviselő Testület igyekezett több alternatívát felajánlani a nincstelenné vált család lakhatási problémájának megoldására. A család a felajánlott lehetőségek közül többet is elfogadott, de a helyettük gondolkodók miatt, végül visszautasították a felkínált lehetőségeket. Jelenleg az Önkormányzat által bérelt lakókonténerben vannak elhelyezve. Az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, - de szándékunk sem az esetleges további tűzeseteket megelőzendő - hogy lakást vásároljunk bármelyik krízishelyzetbe került család részére. A Képviselő Testület azt vállalta, hogy végére, június elejére a leégett házat lakhatóvá teteti, hasonló komfort fokozaton, mint volt. A kissebségi Önkormányzat részéről ígéretet kaptunk, hogy fizikai munkával és építőanyaggal segítenek a ház lakhatóvá tételében. Kérem a tisztelt lakosságot, akinek van építkezésből megmaradt építőanyaga /bármi/ és már nem Lakossági észrevétel a decemberi programjainkról Együtt ünnepelünk, emlékezünk Jelentős közönség gyűlt össze december 16-án a X. Ofella Sándor Emlékműsorra. A kedves meghívóból már sejteni lehetett, hogy ismét tartalmas műsort láthatunk, felejthetetlen élménnyel leszünk gazdagabbak az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes produkciója és az ilyenkor már tradícióvá vált együttesen kívüli tagok önkéntes műsorai kapcsán. Nem pénzért, hírnévért, hanem mindnyájunkért, nemzeti hagyományaink megőrzéséért léptek, lépnek- reméljük örökké lépni fognak színpadra ezek a szép és hiteles népi hagyományokat őrző, öltözetű együttes tagok. Ezek a rendeletek január 1-jén lépnek hatályba. Tápiószecső, december 20. Bíróné Palotai Éva mb. jegyző Lakossági Tájékoztatás Incze Sándor polgármester szándékozik felhasználni, hogy pénteki napokon jelezze a Polgármesteri Hivatal telefonszámán. Az elszállításokat február végére, március elejére tervezzük. A Szecsői Tükör februári számában pontosítjuk az időpontokat. Köszönettel: A Damjanich Művelődési Ház programsorozata Incze Sándor polgármester Alpolgármester fogadóórája Január 25.-én csütörtökön óráig fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. A Szecsői Tükör decemberi számába hibásan jelent meg címem. A helyes cím: Várom érdeklődésüket, véleményüket! Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok! Bata József, alpolgármester Anka László képviselő január 25-én csütörtökön kor tart fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban. Már a megnyitó is rendhagyó volt, hiszen az október 1- jén választott új polgármester, Incze Sándor aki től több éven át volt az együttes tagja nyitotta meg a jubileumi műsort. Ezt követően mintegy két órán keresztül olyan szívből jövő, derűt sugárzó, tartalmas műsort láttunk, amely igazán az egykori életünkről, korábbi hagyományaink bemutatásáról szólt egy hiteles, Hagyományőrző Népi Együttestől, ahol a nagyszülők, gyermekek és unokák együtt mutatták be azt, hogy nemzeti értékeink, népi hagyományaink reménnyel tekinthetnek az elkövetkező évtizedek elé. Köszönöm a magam és a nagyszámú, óriási tapssal fizető közönség nevében ezt a csodálatos műsort, mellyel mindannyiunk lelkében erősítették összetartozásunkat és ismét felhívták a figyelmünket

7 arra, hogy rohanó, zaklatott világunk felszínes, profit orientált, krimi-kultúrájával szemben van egy nemesebb, nemzeti értéket ápoló kultúra-szeletünk is, amelynek ápolása, megőrzése egyet jelent önmagunk megbecsülésével. Ismételten köszönjük a felejthetetlen élményt! Madai Zsigmond Magányosok karácsonya Meg kell, hogy írjam ezt a csodálatos estét, amelyet a Magányosok karácsonyára rendezett az önkormányzattal együtt a Kultúrotthon vezetősége. Először is nagy tisztelet és köszönet érte. Nagyon megható egy ilyen ünnep a magányosok életében. Elsősorban azért, mert a beszállításról is gondoskodtak. Lesti Berci belebújt a sofőr szerepébe és jó szívvel szállította az idős embereket az egész faluból. Ugyanígy a hazaszállítás. Az est nagyon szépen kezdődött. Az Irodalmi Baráti Körből öten szerepeltünk. A verseinket elmondtuk, amit nagy szeretettel írtunk. Azután a Hagyományőrző Együttes, a Menyecskekoszorú következett, amit vastapssal jutalmaztunk, mert a fergeteges műsorukért kiérdemeltek. Nagyon hangulatos volt a nagycsoport, és a Gyerkőc Együttes is, amit szintén viharos taps kísért. Ez azt jelenti, hogy nagyon tetszett a közönségnek az egész műsor. Előadás után következett a vacsora, amit megelőzött a pálinka, édes likőrök, sör, bor, üdítő, ásványvíz és nem utolsó sorban a finom vacsora és a finom bejgli. Meglepetésnek tombolajegyet kaptunk. Ki-ki nyert is szép ajándékot. Ez is szép gesztus volt a rendezőktől. A zenét a Hegedűs zenekar szolgáltatta. Aki akart, mulathatott éjfélig. Én úgy érzem, hogy mindenkinek örömet szereztek. Felejthetetlen este volt. Boldogan ment haza mindenki. Még egyszer köszönet érte! Tisztelettel: Kmety Andrásné XI. Egyedül élők karácsonya: Hát itt vagyok Tápiószecsőn. Nem tudok parancsolni a szívemnek. 9 éves koromban kerültem el Tápiószecsőről, de valahányszor beteszem ide a lábam, sebesebben dobog a szívem. Ennek a falunak igen gazdag népi kultúrája van. És hála Istennek, őrzik is a hagyományukat. Boldog vagyok, ha itt vagyok, és látom a velem kb. egykorú hölgyeket, férfiakat táncolni. Szívből kívánom, hogy még sokáig tudják ezt a kultúrát ápolni. Palotai István Gyömrő Mint Tápiószecső szülötte, sokszor visszatérek ide különböző rendezvényekre. Végül is hazajövök, mindig szeretettel vesznek körül és nívós műsorban van részem, amit az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes tagjai produkálnak. Nagyon jól érzem magam és feltöltődve megyek el az otthonomba. Tóth Andrásné Gregor Mariska Fót december 22-én 17 órakor elkezdődött a Falu karácsonya a könyvtár mellett a Damjanich Művelődési Ház szervezésében. A már hagyománnyá vált műsoron a kisgyermekektől az idős korosztályig többen vettek részt, akik a felállított Betlehem körül, szeretettel a 7 szívükben figyelték és hallgatták az előadott műsorokat. A színvonalas előadás után a szervezők forró teával, pogácsával, bejglivel és szaloncukorral kedveskedtek a jelenlévőknek, melyet örömmel fogadtunk. Köszönjük a karácsony előtti meghitt hangulat szívünkbe ültetését, és gratulálunk a szervezéshez! Heinczék A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére január ig Január óra Színházlátogatás a Fővárosi Operettszínházba Rudolf című musical megtekintése Január óra Elfeledett népdalok felkutatása (adatszolgáltatóktól)tápiószecsői nótafák közös éneklése a Páva klubban Január óra Imakönyvek, imakönyvi és egyéb szentképek, olvasók kiállítása a Páva klubban Megnyitja: Szathmáriné Bátori Magdolna A kiállítás megtekinthető: január ig de.:9-19 óráig Január A vallás szerepe a kultúrában Vitaindítót tart Farkas Gábor tanár Január óra Az irodalom helye a magyar kultúrában Előadó: Kőszeghy Katalin tanárnő Január óra Képzőművészet kultúrát teremtő ereje Témagazdák: Uhereczky Pálné és Batáné Bognár Ilona Január óra Népzene és a tánc, mint alkotó elem a mindennapi életben Január óra A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁ-nak megünneplése Megnyitja: Anka László képviselő Közművelődési Oktatási bizottság elnöke Az ünnepi műsorban fellépnek: Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói Pöttöm Óvoda gyermekei Hipp-Hopp Óvoda gyermekei Búzavirág Nyugdíjas Klub Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes február 5-17-ig Képzőművészeti kiállítás a Damjanich Művelődési Házban A programsorozat idején a Pince-múzeumban tárlatvezetést biztosítunk! Egy évesek lettünk! 2005 őszén megalakult csoportunk második rendezvényét hozta létre december elején. Legfőbb célunk, az eddig mellőzött magyar irodalom és magyar zene megismertetése! Szeretettel várjuk összejöveteleinkre, rendezvényeinkre! Eredményes, boldogabb új esztendőt kívánunk! Wass Albert Könyvklub.

8 Felhívás! Tisztelettel kérjük Önöket és családtagjaikat, hogy az Ofella Sándor Kulturális Alapítványt támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ával. Az Alapítvány Tápiószecső hagyományainak megőrzését tűzte ki célul. Adószám: Köszönjük! A Nyugdíjas klub hírei Ünnepi időszak: A decemberi kulturális programok az előző évekhez hasonlóan különféle érdeklődésűek. Külön korosztályoknak megfelelően lehetett megválogatni a szórakozást. A karácsony a vásárlás, az ajándékozás mellett a kultúránk, hagyományaink felelevenítése, sok embernek nyújt kellemes időtöltést. December elején a Wass Albert irodalmi est nyújtott kellemes estét. Óvodások karácsonyi ünnepe vásárlással egybekötött, jó hangulatú vendéglátással műsort adtak. A népi szép hagyomány, a szent család fogadása ez évben is 9 családnak és sok résztvevőnek nyújtott 9 estére imádsággal eltöltött 1-2 órás elfoglaltságot. A templomban rendezett lelkigyakorlat az ott résztvevőknek nyújtott békés adventi időt. Ofella Sándor Emlékműsor lényege a múltra gondolni és tisztelni hagyományainkat. Magányosok karácsonya nagy érdeklődéssel van minden évben. Idősek karácsonya a klubban megrendezve, iskolás gyerekek, óvodások műsorával, ajándékával színesebbek a hétköznapjaink. A karácsonyi templomi koncert, az éjféli mise és utána a könyvtárnál a Betlehem megtekintése, szép események a karácsonyi időre. Békés, boldog új évet kívánunk minden lakónak! Idősek Klubja dolgozói Kedves tápiószecsői Polgárok! A választási programomnak is fontos része a civil szervezetekkel kialakítandó jó kapcsolat, valamint a később önszerveződő civil és szakmai szervezetek megalakulásának segítése. A több évtizede működő demokráciákban a civil szervezetek komoly segítséget nyújtanak a lakosságnak és az önkormányzatoknak. Például: az oktatás, szociális ellátás, a kultúra, a környezet és természetvédelem terén. Nagyon örülök és támogatandónak tartom azt a jó kezdeményezést, ami a Szecsői Tükör hasábjain, bemutatja a helyben működő civil szervezeteket. Gratulálok a kitűnő ötlethez. Incze Sándor polgármester Tápiószecsőn kevesen tudják, milyen értékek születnek a semmiből. Illetve nem is a semmiből. Vágyakból, akaratból, szorgalomból, tenniakarásból, kitartásból. Olyan emberi tulajdonságokból, mellyel mindannyian rendelkezünk különböző mértékben csak talán nem áll össze oly módon, ahogyan a következő történetben látjuk. 8 Beszélgetőtársam László Sándor a tápiószecsői Fekete Medve Íjász Egyesület egyik alapító tagja és titkára. Hogyan indult az egyesület története? Akkor még nem gondoltunk egyesületre. Ha jól emlékszem Szabó László barátom a 90 es évek elején vásárolt egy íjat. Így kezdődött, kíváncsiságból. Baráti társaságként zajlott az életünk hosszú évekig majd alapos ismeretekkel felvértezve és a tovább fejlődés biztosításának reményében alapítványt hoztunk létre decembere óta már ebben a formában működünk.elismertségünkhöz és a lehetőségeink kiszélesítéséhez elengedhetetlen volt ez a működési forma. És miért pont íj? Már nem emlékszem pontosan de később nagyszerű volt megismerni és felismerni az íjászathoz kapcsolódó egyéb régi a magyarsághoz kötődő emléket. Igaz mára ez leginkább sport ugyanakkor egyre fontosabbá válik az országos szövetség vezetésében is az ősi magyar kultúra népszerűsítése és megismertetése. Ezek szerint ez nem csak egy egyszerű kedvtelés hanem országos elismertségű sport? Ó hogyne. Magyarországon versenyengedéllyel rendelkező sporttársam van 72 egyesültbe tömörülve. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az elsők között tudhatjuk magunkat. Ezt bizonyítja az is, hogy a Magyar íjásszövetség 4 verseny rendezési jogát adta nekünk. Sőt az év csúcspontjaként felkérték egyesületünket a Sopronban megtartott 3D-IFAA Vadászíj Világbajnokság technikai csapatában való részvételre. Mivel járt ez a felkérés? Három pályán zajlott a világbajnokság, ebből az egyiket és annak teljes kiépítését, átépítését egyesületünkre bízták. Mellesleg ezen a VB-n 14 magyar aranyérem született. Ebből a sikerből mi is kivettük részünket világszínvonalú és minőségű pályaépítésünkkel. 26 ország résztvevői voltak maximálisan megelégedve munkánkkal. Azt hiszem ez önmagáért beszél. Az egyesület hány taggal büszkélkedhet? Jelenleg 22 fő. Elnökünk Palotai Zoltán, alelnökünk Szabó László és jómagam mint titkár és jogi képviselő tevékenykedem. Említenem kell Czeróczky Béla, Szabó Lászlóné nevét feleségem Lászlóné Danyi Mariannát mint közvetlen segítőmet, de természetesen mindenki említést érdemel, aki munkájával, szorgalmával, eredményeivel segíti és öregbíti egyesületünk és településünk hírnevét. Az elmúlt három évben 38 aranyérem 36 ezüst és 27 bronzérem valamint számos előkelő helyezés tett ismertté országszerte és a nemzetközi íjásztársadalomban egyaránt. Amiket megtudtunk valóban imponáló és fantasztikus eredmények. Gondolom komoly anyagi áldozatot is igényelt az évek folyamán. Hogyan sikerült ezt a kihívást megoldani? Valóban mint az élet sok más területén itt is sok tervezést, szervezést és kitartást igényelt az anyagiak előteremtése. Az egyesület nagyon kis költségvetésből gazdálkodik ez kb ezer forintot jelent évente. Itt szeretném megköszönni az önkormányzat pályázaton keresztüli és Madai László forintos támogatását. Minden egyéb költség a tagdíjakból a versenyek után kapott pénzekből és sok jószándékú ember segítségével fedezhető. Például a nemzetközi és a hazai versenyeken való részvétel vagy rendezés elengedhetetlen feltétele bizonyos technikai és tárgyi háttér megléte. Ezeket kamatmentes hitelekből finanszíroztuk így már sok százezer forint értékű felszereltséggel bírunk.

9 De említenem kell több környékbeli önkormányzatot: Isaszeg, Pécel, Felsőfarkasd, Úri, a tóalmási kastély, a szecsői Művelődési Ház vagy a tápiószentmártoni Kincsem lovas park nevét, melyek mára jól működő kapcsolatokká értek verseny rendezési vagy bemutató helyszínként. Mit jelent számodra ez a sport? Mit tud adni az embernek? Számomra s talán mások számára is beleértve a 3-4 éves kisgyermektől a felnőttekig ez az elfoglaltság több mint sport. Olyan nemes és alapvető emberi értékek közvetítője, mellyel mindenki, aki ezzel foglalkozik csak gazdagabbá lesz. Nagyfokú fegyelmet, összeszedettséget, és a nemes versengés igényét támasztja az emberrel szemben. Mind amellett fontosnak tartom a magyarság történelmének felelevenítését, múltjának méltó helyre emelését is. Rengeteg a tennivaló ez ügyben is.az öntudatra ébresztés fontos, nagyon fontos feladat. Talán viccesen megemlíthetem a tényt, hogy a magyarok nyilaitól rettegett Európa a kalandozások idején, és ez néhány évszázad után lassan ma is elmondható lesz. A magyar íjászatot a világ- ne legyünk szerények- első néhány országa közt emlegetik, és büszkén mondhatjuk ebben a tápiószecsői íjász emberek is kivették-kiveszik részüket. Hogyan tovább, mit hoz a 2007.esztendő? Az idei évben 5 versenyidőpontunk van kijelölve. Ahhoz,hogy ezeken helyt tudjunk állni, és öregbíteni tudjuk Tápiószecső hírnevét, várjuk az egyesületünkbe jelentkezőket, kicsiket és nagyokat, hölgyeket és urakat vagy csak az egyszerű érdeklődőket. Természetesen az önkormányzat további támogatását és más támogatók jelentkezését is szívesen várjuk és kérjük. Szeretnénk Tápiószecsőn is egy színvonalas bemutatót tartani ahol bárki megismerkedhet közelebbről is ezzel a sporttal. Köszönjük a bemutatkozás lehetőségét és az érdeklődést, reméljük hamarosan beszámolhatunk legfrissebb eredményeinkről, sikereinkről. Köszönöm a beszélgetést, várjuk a jó híreket és természetesen e lap hasábjain hírt adunk róla. Pelenka és telep? Visnyei Tamás A vasút, a Sági út és a tervezett átkötő út által közrefogott, volt legelőterület beépítése lényegében befejeződött. Sajnos. Sajnos, mert a terület erre a célra kedvezőtlen (elszigeteltség, talajvíz, stb.), mert a kialakított utcaszerkezet és így a házak tájolása sem kielégítő, mert az építési formák kuszáltak, összehangolatlanok, a telep összképe rossz, nem dísze községünknek, stb. Nem akarom most ezeket és az egyéb idetartozókat részletezni. Mondják, hogy mindezekért a ma már jóvátehetetlen hibákért, mulasztásokért elsősorban a községvezetési önfejűség a felelős. Hát nem tudom De erre mutatnak a következők is: Az elhatározó, utasításokat adó személynek nagy álma lehetett az, hogy a Sági út mentén a kanyarig szép hársfa sort létesít. Ez kellően le fogja majd határolni a területet, zöld lombfalával felfogja az út porát, zaját, a kipufogó gázokat, a lakók majd gyógyteájukhoz helyben hársvirágot is szedhetnek és a hársfalombok alatt ( Unter den Linden ) padok lesznek és minden 9 Gyönyörű hárs suhángokat ültettek az árokpartra, - a sivár, száraz homokba. Nem gondoskodtak a fák rendszeres öntözéséről, ápolásáról (a lakók sem segítettek kellően ebben) és így az álom megvalósulása odalett. Odalett a közköltség is. Az idő is. Egy-két fa még sínylődik. Figyelmeztetésül arra, hogy így nem szabad. De tulajdonképpen nem is erről akarok írni, hanem az elnevezésről: Pelenkatelep. Elterjedt, s már szinte hivatalossá is vált ez az elnevezés. Így hirdette a nyáron egyik képviselőnk kampánygyűlését. Kovács Ferenc képviselőnk is ezt a nevet használja a több évre kiható községfejlesztési tervezetében. Hamarosan odajuthatunk, hogy a közbeszédben is, a postai címzésekben is kényelmesen lerövidítve csak a Pelenka marad. S valaki majd dallamot is kreál hozzá: szomorkásat, vagy diszkósan vérpezsdítőt. Nekem a telep megnevezés sem tetszik. Országszerte használják ugyan (József Attila lakótelep, Helikopter lakótelep), de az én nyelvemet ez irritálja. Az számomra is elfogadható közhely ugyan, ha azt mondják, hogy: fatelep, méntelep, szeméttelep, lepratelep, stb., de miért mondanánk azt, hogy Felvégi lakótelep, Alvégi lakótelep, Ugyeri lakótelep? Mindig is elég volt, ha azt mondtuk, hogy: alvég, felvég, Ugyer, Zsirka, stb. A Pelenkatelep elnevezéstől mielőbb meg kell szabadulni. De ne legyen e helyett Sági úti lakótelep se! De hát mi legyen? Meggondolásul felvetem a következőket: A múlt század elején a mai sportpálya és a vasút között vízimalom volt, a nagyobbik sportpálya pedig a molnár kukorica földje. A mező idecsatlakozó nagyobbik részén gyermekkoromban rengeteg lúd legelt, fiúk, lányok (formálisan) őrizgették. Asszonyok szedegették, gyűjtögették az elhullott tollakat. Gyakran láttam, hogy a falusi udvarokból lúdcsapatok szálltak fel, és szálltak le itt. Sok csapat vissza is szállt. Akkor még voltak ilyenek. A szóban lévő terület ludas jellege még csak fokozódott azután, hogy a templom körüli gidres-gödrös libalegelőt (az 1920-as évek végén) parkosították. A szóban lévő terület múltjára emlékezve lehetne az új elnevezés pl. Ludasmező? Vagy egyszerűbben: Ludas? Nekem nem igazán tetszene ez sem. Felvetem a következő szerintem elfogadhatóbb elnevezést is: Gyakran hallottam gyermekkoromban, hogy: Kirepültek a ludak a Tulátra. Hajtsd haza a ludakat a Tulátról. Ne nevezzük a Pelenkatelepet Tulát -nak, vagy a hangzást követve még inkább így: Tullát. És hozzá semmi több! A postacím ekkor pl. így íródna: Tápiószecső, Tullát, Természetesen mindez csak javaslat. Mondjanak jobbat, megfelelőbbet! Biztosan menne a névváltoztatás, névadás, ha alpolgármesterünk aki évek óta itt lakik kézbe venné ezt az ügyet. Természetesen nem dőlne össze a világ, ha a jelenlegi elnevezés (Pelenkatelep) maradna úgy, ahogy azt egy pihentagyú, vigyori kitalálta. Dr. Szabolcs István Békés, boldog új esztendőt kívánunk! Fidesz Magyar Polgári Szövetség tápiószecsői szervezete.

10 Nyílt levél Tisztelt Polgármester úr! október 1-je óta Ön az új polgármester. Gratulálok a megválasztásához, és a lakosság nevében fordulok Önhöz, és az új és régi képviselőkhöz! Meddig tűri még Ön azt, hogy a településünket rendszeresen fosztják ki a sógorok, komák, a barátok, barátom felesége. Itt a bérekről beszélek. Tápiószecsőn a költségvetés 60 %-át emésztik fel. Kérdés: hány pedagógus van foglalkoztatva falunkba? Ebből mennyi a nyugdíjas, mennyi az óvodai állományunk, hány fővel működik, hová fizetünk ki közel 560 millió forintot? Én tudom a béreket, kérem, tegye közre Ön is. Had lássa a lakosság azt az erkölcsi szégyent, hogy egy nyugdíjas tanár nyugdíja ,- Ft, és a havi fizetése pedig ,-Ft. És ezek prédikálnak erkölcsről, meg hazáról, meg becsületről. És még valami! Ki Tápiószecső igazgatója az iskolában? Mert a mai napig nem tudjuk és azt sem, hogyan jutott kedvezményes telekhez. Az Önkormányzat által kedves régi képviselők. Tisztelt nagyra becsült Halász Tibor Isten báránya! Az elmúlt 4 évben Ön volt az Ügyrendi Bizottság elnöke. Hogyan tűrhette ezt Ön úgy is, mint képviselő, úgy is, mint a hősi Fidesz tagja és templomba járó ember? Hol marad az a becsület, amit Önök a megválasztásuk óta írtak és mondtak? Egy ember van Tápiószecsőn, akire számíthattak a lakosok. Az pedig Kovács Ferenc. Itt kezdődnek az emberek. Kérem Önt, Kovács úr, hogy ne engedje kifosztani a településünket és fogjon össze az új polgármester úrral, mert ebben az emberben van becsület és emberség. Várom megtisztelő válaszukat! Bácsics Gyula MSZP-MCF-CKÖ elnökhelyettese Újévi gondolatok Ismét eltelt egy év, átléptünk egy új esztendőbe. Nem állítom, hogy ez a fogadkozások ideje, mert én soha nem mondom, hogy az új évben majd így, vagy úgy cselekszem, elhagyom ilyen van olyan rossz szokásomat. Nem azért, mintha nem lenne mit javítani, de tudom, hogy úgysem tartom be, akkor meg minek. A legfőbb nehézségem az átállásnál az, hogy sokáig 2006-ot írok 2007 helyett, de aztán majd ezt is megszokom. Ha végigtekintek a 2006-os éven, nem sok jó jut eszembe. Magánemberként az egészségem megromlása, állampolgárként pedig a gázár emelkedés, a tüntetések, viták, illegális szemétlerakók, és az átcímkézett élelmiszerek, amit a nagyon helyes ellenőrzések fedeztek fel. (Ez utóbbival kapcsolatban az jut eszembe, ki tudja hány tonna lejárt terméket etettek meg velünk, míg ezt felfedezték, mert semmi kétségem sincs afelől, hogy ez nem újkeletű tevékenység. Nagyon szeretnénk békében, biztonságban élni. Hinni egymásban, a jelenünkben, jövőnkben. Sajnos ez nem csak rajtunk áll. Sokszor, mikor a parlamenti vitákat hallgatom, az állandó feszültséget érzem, az jut eszembe, hogy lenne kicsiben egymás között béke, ha azok, akikre fel kellene néznünk, - és akiknek példát kellene mutatni így viselkednek. Még jó, hogy a családban béke van, mondta egy barátom. Sajnálatos, de nem tudok egyetérteni, mert 10 nagyon sok családban is dúl a harc, harag, veszekedés. Sokat beszélünk a szeretetről. Jó lenne, ha igaz értelmében gyakorolnánk ezt az érzést, családban és azon kívül is. Jobb lenne tőle az életünk, világunk. Ezzel a békét sugárzó utolsó mondataimmal kívánok mindenkinek boldog, békés, egészségben és eredményekben gazdag boldog új esztendőt! Dobos Hajnalka Néhány szó a NOE tápiószecsői csoport elmúlt évéről Tavaly ünnepeltük csoportunk 1 éves fennállását. Az elmúlt időben folyamatosan gyarapodott és remélhetőleg gyarapodni is fog a létszámunk. Hiszen munkánkat családjainkért együtt, egymásért közös erővel sikeresebben tudjuk végezni. Tavaly sok élelmiszer és ruha adományt osztottunk szét tagjaink között. Februárban farsangi bált szerveztünk, majd májusban gyermeknapot. Ősszel a Vasúttörténeti Parkba kirándultunk, az évet pedig december 23-án a karácsonyi ünnepséggel zártuk. A közös munka és a helyi vállalkozók, magánszemélyek támogatásának köszönhetően csomagot is tudtunk családjainknak összeállítani. Remélhetőleg idén is sok sikert és kevés kudarcot fogunk megélni. Köszönetünket fejezzük ki az alábbi támogatóinknak, akiknek adományaival szebbé tehettük az ünnepet: Gazsi Istvánné, Gazsi Krisztián, Iliker, Ipacs Balázs, Bata Élelmiszerbolt, Kármán Józsefné, Kókai Gábor, Minkó Csabáné, Papp Istvánné (Aradi u. Élelmiszerbolt), Petrik János (Határ u. Élelmiszerbolt), Széles Élelmiszerbolt, Papp Mihályné, Szőlő utcai virágüzlet, Walter János és a Művelődési Ház dolgozói. Köszönjük! Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! NOE tápiószecsői csoport Nagy Józsefné Pécsi Istvánné csop.vez. csop.vez.hely. Vöröskereszt hírei Vöröskereszt: segítségnyújtás a rászorulóknak a feladata. Legjelentősebb az egész éves véradás szervezés, amely a vérellátás és a véradók között megteremti a közös munka feltételét. A véradás megyénkben visszaesett, ami azt jelenti, hogy a tervezett vérmennyiséget nem tudtuk biztosítani. Helyileg háromszor volt évente véradás, kb. 80 fő adott vért. Az elmúlt 2 évben már négyszer volt, de így is fő adott vért december 11-én véradás volt, a véradók létszámát szerettük volna növelni. A 170 véradó értesítő kihordását önkéntesekkel juttattuk el és a véradáskor nagyobb figyelemben részesítettük a segítő szándékú embereket. A véradókat szívélyes vendéglátással fogadtuk, marhapörkölt tarhonyával, savanyúság, szaloncukor, mandarin volt a köszönet a véradásért. A Megyei Vöröskereszt és a helyi Vöröskereszt alapszervezet támogatásával és önkéntes segítők Központi Konyha, Általános Iskola segítségével tudtuk megvalósítani és kulturált helyen fogadni és elfogyasztani. A véradók jó étvággyal elfogyasztották, és mosolyogva távoztak. Reméljük és

11 szeretnénk ez évben már márciusban is, a legközelebbi véradáson hasonló módon kedveskedni és nagyobb figyelmet szentelni a segítségnyújtásért, embertársaink megsegítésére. Ezúton is köszönjük a véradást, még sokszor tudjanak vért adni, mert az jó mindenkinek, aki adja, az még adhat, aki kapja, az meg azért jó, mert van tartalék, segíthetünk. Mindenkinek egészségben gazdag, békés új évet kívánunk! Vöröskereszt vezetője Tisztelt Tápiószecsőiek! Engedjék meg, hogy most, amikor nyugdíjbavonulásom kapcsán a községből is elköltöztem, elköszönjek mindenkitől. 43 éves pedagógus pályámból 34 évet Tápiószecsőn szolgáltam. Úgy érzem, munkám során bebizonyosodott, hogy mindig a jó szándék, a tisztesség vezérelt. Nagy szeretettel gondolok a Szecsőn töltött évekre, arra a több ezer diákra, akiket tanítottam, neveltem, a szülőkre, kollégákra, a társintézmények dolgozóira, a társadalmi és civil szervezetek tagjaira, egyszóval mindenkire. Remélem, sokan emlékeznek jó érzéssel a vándortáborozásokra, kirándulásokra, színház és operalátogatásokra, minden közös programra. Végül kérem, hogy ha valakit megbántottam, felejtse el, bocsássa meg nekem. Mindannyiuknak jó egészséget, sok sikert, boldog, békés életet kívánok! Őrizzenek meg jó emlékezetükben! Szeretettel: Kocsis Mária Sanyi bácsi halálának évfordulójára Sok-sok éven át a kultúrát gondoztad, Generációról generációra mindig átadtad. Így védted meg nekünk a hagyományokat, Így tudták tovább vinni a Te tanításaidat. A családod is külön gondozza a hagyományokat, Gyermekeid, unokáid, dédunokáid mind itt vannak. Együtt vigyáznak e féltve őrzött kincsre, Együtt énekelnek, táncolnak az együttesben. Sok műsort adnak ugyanúgy, mint régen, Úgy énekelnek, mint csalogány a réten. Tartsák meg ezt a hagyományt örökre, Had legyen büszke rájuk a falu népe. Halálod évfordulójára, ha emlékeznek, Műsor után mindenkit az asztalhoz tessékelnek. Estebédet kap az egész vendégsereg, Köszönet jár érte mindenkinek. Köszönettel: Egy vendég Kmety Andrásné Apróhirdetések Eladó Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen egy 76 nm-es (2,5 szobás) III. emeleti lakás. Irányár: 11 millió Ft Tel.: vagy Szentmártonkátán a Tölgyes mögött eladó 1800 nm-es vegyes gyümölcsös, igényesen kialakított 62 nm-es hétvégi házzal. Garázs, üvegház, melléképületek, víz, villany. Irányár: 8,5 millió Ft Tel.: vagy Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Farkas Ferencné sz. Veszely Ilona temetési szertartásán részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Édesanyja, férje és gyermekei Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik részt vettek, részvétüket nyilvánították szeretett édesapánk Ofella József temetésén A gyászoló család KÖSZÖNET december 28.-án elvesztettem az irataimat január 02.-án a postás egy borítékot hozott, feladó nem volt rajta. Az irataim voltak benne! Szeretném megköszönni egy ismeretlen embernek a jóságát! Többek között az írta a levélre: Vallásos vagyok, így visszaadom. Mondjon el egy miatyánkot. Elmondtam, nem is egyet! Jó egészséget és nagyon boldog újévet kívánok Önnek! Gál Csaba Kedves Szecsőiek! Egy nemrég megtörtént élményemről szeretnék röviden számot adni. Nem vagyok irigy természetű, december 9-én mégis irigykedtem. Mégpedig a nagykátai lakosokra. Az történt, hogy tudomásomra jutott, hogy a fent leírt nap estéjén Nagykátán a katolikus templomban hangverseny lesz. Mindenkit szeretettel várnak mondták kérdésemre. Éltem a lehetőséggel, elmentem. A templom zsúfolásig megtelt hívekkel, hallgatókkal. Áhítat lengte be. Már a látvány is az emberek szívét felejthetetlen érzéssel töltötte meg! Következett maga a hangverseny: egyházi zene, komolyzene és a könnyebb műfaj darabjai is sorra kerültek. Az emberek lélegzetvisszafojtva hallgatták Mága Zoltán és barátai magas szintű előadását. Minden mű végén felállva, véget nem érő vastapssal jutalmaztak, jutalmaztunk, így köszönve meg a lélekemelő csodálatos élményt. Ha jelzőkkel összegezném a hatást: lélekemelő, szívből jövő, felejthetetlen, virtuóz! Stb. És még röviden: irigységem másik oka, hogy a Nagykátai Önkormányzatnak sikerült ilyen ajándékot nyújtani karácsony közeledtén azoknak, akik ott megjelentek! A város lakóinak. Ezért köszönet Mága Zoltánnak a világhírű hegedű virtuóznak és barátainak! Köszönet Nagykáta Város Vezetőinek! Ezzel a gesztussal a közösség, összetartozás csodálatos munkálkodása történt meg. Nagy Sándorné Lakásriasztó-vagyonvédelem - lakásriasztó telepítése - DSC és Paradox riasztó programozása, bővítése, akkucsere - Mobiltelefonos hívóegység telepítése - CCTV (kamera rendszer) telepítés Díjtalan helyszíni felmérés! Tel.:

12 TÓALMÁS AUTÓHÁZ Tóalmás, Kossuth L. u Bozai Róbert Karosszéria javítás Huzatópados munkák Teljes körű ügyintézés Pénzügyi átvállalás Biztosító szerződött partnere Hőkamrás fényezés Fiatal roncsautók felvásárlása Tel.: 20/ BESENYI TELEP Tápiószecső, Régi TSZ telep MŰSZAKI VIZSGA ZÖLDKÁRTYA(személy,teher,busz) Műszaki vizsgára való felkészítés Tachográf illesztés ÖMV olajok forgalmazása Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-17 óráig Tel.: 70/ Autómentés éjjel-nappal: Tel.: 20/ Újévi köszöntő Boldog új évet köszönni jöttem én Ennek a csodás téli napnak sugárzó reggelén. Kamrátokba sok jót, házatokba békét, Szívetekbe a szeretet áldott csendességét. Tervetekhez szerencsét, munkához kedvet, Mindenből a legkedvesebbet. Kérem a jó Istent, adjon áldást rátok, Hogy az új év minden napját boldogan járjátok. Lejegyezte: Lesti Lászlóné (Kókai Józsefné Ofella Margit nagyszülőktől) Ezúton tudatom rokonaimmal, ismerőseimmel, hogy december 23-án házasságot kötöttem Liebhauser Ritával. Ofella István Tápiószecső, Szabadság u Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel:06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély:NySU.P/PHF/2824/

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 3. SZÁM MÁRCIUS Pavlicsek Zsolt MEGVÁLTÁS Húsvét öröme A feltámadás titka világosítja meg számunkra a szenvedés és a halál értelmét. Sokan élnek manapság remény nélkül, mert elcsüggednek

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Szennyvíz beruházási információ

Szennyvíz beruházási információ Szennyvíz beruházási információ A szennyvíz beruházás első nagy lakossági szervezése március 29-én és 30-án a belépési szándéknyilatkozatok aláírásával kezdődött. Miután a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulást

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben