SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZECSŐI TÜKÖR 2007 január"

Átírás

1 Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a helyi Fidesz elnökét, Anka László képviselőt, valamint a tápiószecsői Fidesz-szervezet három tagját: Farkas Tibort, László Bélát, László Tibort. A feljelentő a felsoroltakat az MTV-székház ostromában való részvétellel vádolta meg. A feljelentésről az érintettek december 9-én szombat este 10 óra után értesültek, amikor a rendőrség otthonukban felkereste őket. A feljelentés teljesen alaptalan volt, hazugságra épült. December 13-án, a beidézésnek eleget téve, mindenki tisztázta magát a rendőrségen. A kihallgató tisztek mindenkitől udvariasan bocsánatot kértek, gratuláltak a választási eredményekhez. Egy-két perc alatt átlátták a rendőrök mindenki ártatlanságát, hogy a feljelentés primitív bosszú volt az önkormányzati választáson nyertes Incze Sándor polgármester, képviselőtársai és a mögöttük álló helyi fideszes-jobboldali csoport ellen, amely együtt vitte végig a választási kampányt szeptemberben Tápiószecsőn. Kedves Feljelentő! Hálásak vagyunk a feljelentésért, neked köszönhetően megtapasztalhattuk, a rendőrök is tudnak finom kávét készíteni. Mindent elmond rólad, hogy csak öt napig bírtad cérnával a választási eredmények elviselését. Ne felejtsd el: a stílus maga az ember. Mire ezt megérted, mi megvalósítunk egy jó önkormányzati programot Tápiószecsőért, mindannyiunkért. Üdvözlettel: Incze Sándor polgármester Bata József alpolgármester Anka László képviselő Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete december 6-án rendkívüli ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési koncepciója. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a évi koncepcióját az alábbi irányelvek, tervezési feladatok figyelembevételével fogadja el: 1. A költségvetés tervezésekor prioritást élveznek a Képviselőtestület kötelezettség-vállalásai, kiemelt beruházási feladatai, az áthúzódó fejlesztések, felvett hitelek szerződés szerinti törlesztései, az intézmények takarékos működtetésének kihatásai, a bevételi lehetőségek feltárása és maximális kihasználása. 2. A bevételi előirányzatok kialakítása: feszített, a teljesíthető forráskihasználásra kell törekedni. - A normatív és egyéb központi állami támogatásoknál, a személyi jövedelemadó tervezésénél a vonatkozó jogszabályi követelményeknek betartásával kell a tervszámokat meghatározni, kimunkálni. - Az egészségügyi pénztárból származó bevételeknél a szerződéseken és jogszabályi előírásokon alapuló egyeztetett számok vehetők számításba. - Átvett pénzeszközként megállapodással (írásos ígérvények) alátámasztott összegek szerepeltethetőek. - A helyi adóbevételek a központi és helyi jogszabályok (értékelési szabályzat) alapján, a XII. 31-i hátralékok figyelembe vételével vehetők számításba. 1 - A működési és felhalmozási jellegű saját bevételeket a vonatkozó jogszabályi követelmények, Képviselő-testületi döntések, a évi tényadatok, áthúzódások, intézményi kihasználtsági mutatók, térítési és egyéb díjak (pl. bérleti díj), azok változásai, kedvezmények, hátralékok mintavételével alakítandók ki. - Figyelembe kell venni az egyszeri, eseti jellegű, esetleg megszűnő forrás kihatásokra. - A várható pénzmaradvány összegét. - A költségvetési hiány összege nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot. 3. Kiadások tervezése: - A működési jellegű kiadásokat valamennyi intézménynél 0 bázis alappal, újra kell tervezni. - Az intézményi költségvetésekben a személyi jellegű kiadásokat, a járulékokat a évi december 31-i (illetményalap és a szorzók), a létszámhoz kapcsolódó változásokat, a soros előlépéseket, a jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás, tiszteletdíjak, óraszám változás miatti kihatásokat tételesen külön-külön kimunkáltan kell előirányozni. - Létszámfejlesztéssel nem számolhatnak. - Az össz. személyi juttatás 2 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe céltartalékként irányozandó elő. - Az érvényes élelmezési norma alapján kell az élelmezés változó költségét tervezni. - Energia, fűtés, világítás, víz, stb. kihatásait, várható teljesítmény adatok és azok kalkulálható árai figyelembevételével tervezhetőek.

2 - Egyéb dologi kiadások évi árszinten, a takarékosság figyelembevételével munkálandók ki. - A különféle támogatások, Kisebbségi Önkormányzat támogatása, civil szervezetek támogatása külön egyeztetés után határozhatóak meg. A maximális összeg nem haladhatja meg a évi tényszámok 90 %-át. - A fejlesztési, felújítási céloknál a Képviselő-testület korábbi kötelezettség vállalásainak tárgyévi kihatásait, csapadékvíz, belvíz elvezetés terveztetése a veszélyeztetett területeken, kiemelten a szennyvízcsatorna építése, várható önkormányzati és lakossági terheinek figyelembevételével. - A pályázati forrásokhoz szükséges saját erőt (önrészt) 5 millió Ft-ban indokolt tervezni. A határozati javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 2. Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről. Az előterjesztést a testület a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. 4. Rendeletek felülvizsgálata. 5. A háztartási hulladékgyűjtés, hulladék és szennyvíz elhelyezés díjának felülvizsgálata. 6. Az 1956-os emlékmű előirányzatának biztosítása. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a már korábban biztosított ,-Ft mellett további ,-Ft-ot, összesen bruttó ,-Ft-ot biztosít saját forrásként az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készítendő emlékmű megvalósítására a felhalmozási tartalék terhére. A határozatot a testület egyhangúlag elfogadta. 7. Sószórógép beszerzéséhez előirányzat biztosítás. A hivatal hó, csapadék, jégmentesítési feladatainak ellátásához szükséges egy sószórógép beszerzése. Ez a sószóró az MTZ traktor platójára felhelyezve alkalmas a megfelelő mennyiségű só úttestre történő kiszórására, külön emberi munkaerő igénybevétele nélkül. Így a korábbi évek balesetveszélyes és költséges homoklapátolására nem lenne szükség. A testület határozatában bruttó ,-Ft-ot biztosít a sószórógép beszerzésére a felhalmozási tartalék terhére. 8. Iskolai státusz biztosításának kérése. 9. Lukács István kérelme. 10. A évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A testület a évi belső ellenőrzési tervet egyhangúlag elfogadta. 11. Könyvvizsgáló megbízása. 12. Mészáros Istvánné kérelme. 13. Szóró Jánosné baleseti ügye. 14. Csiki Károly és neje ingatlanvásárlási kérelme. 15. Kovács Sándor földterület vásárlási kérelme. 16. Agyagosparti lakosok gázbekötési kérelme. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete december 20-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Beszámoló a évi önkormányzati hatósági munkáról. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. 2. A évi munkaterv elfogadása. A testület a évi munkatervet a módosításokkal egyhangúlag elfogadta. 3. A közmeghallgatáson elhangzottak értékelése november 27-én megtartott közmeghallgatáson településünk lakossága a megelőző évekhez viszonyítva nagyobb arányban képviseltette magát (kb. 70 fő). A közmeghallgatáson az elhangzottak főbb csoportjai: - köztisztaság - leégett lakóház károsultjainak helyzete - köztisztaság, szemétszállítás helyzete - Tó útjával kapcsolatos elképzelések - intézményi épületek állapotai - munkahely teremtés lehetősége - temető állapota, ott található mellékhelyiség problémája - a helyi tűzoltó egyesület helyzete - utcák, buszmegállók állapota Az elhangzott kérdésekre a válaszokat az érdeklődők az ülésen megkapták. A fejlesztések vonatkozásában a tervezések, illetve beruházások során az elhangzott észrevételeket javasolom figyelembe venni. 4. A Szociális Bizottság beszámolója az átruházott tevékenységről. Bizottság tagjai: Dósa Anna elnök Nagy Jusztina tag Walter János tag Farkas Tibor külsős tag Heincz Lászlóné külsős tag Bizottság működése: rendszeresen havi két alkalommal ülésezik. Eseti, szükség szerinti ülésezés is előfordul (pl. Bursa Hungarica). Szociális ellátások formái: június 30-ig közgyógyellátás - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - átmeneti segély - átmeneti segély kamatmentes formában - temetési segély Feladatai átruházott hatáskörökben: - kérelmek elbírálása, környezettanulmány készítése - javaslattétel krízis helyzetben - szociális rendeletek véleményezése - beszámoló a Képviselő-testület felé - szociális kerekasztal létrehozása - előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérése évben a Szociális Bizottság által hozott határozatok száma: 815 db Elutasított kérelmek: 1,5 % Fellebbezések száma: ápolási díj 2 db lakásfenntartási támogatás 1 db ápolási díj visszafizetés 1 db átmeneti segély 1 db Bírósági felülvizsgálat nem volt. A Képviselő-testület egy esetben a fellebbezésnek helyt adott. A többi ügynél a Szociális Bizottság döntését hagyta jóvá. A bizottság a szociális ellátások mértékénél a rászorultság elvét követi a jövedelem számítások figyelembe vételével. 5. A szociális rendelet módosítása. 6. A Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályáztatása. 7. Gócsa Gábor kinevezésének megerősítése.

3 Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gócsa Gábor rendőr százados Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezését megerősíti. 8. Zajacz Ágnes rendőrkapitány kinevezése. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Zajacz Ágnes rendőr alezredes Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének végleges kinevezését támogatja. 9. Laczkó Sándor földcsere ügye. 10. A volt agyag-nyerőhely környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve. 11. Töpler József és neje ingatlanvásárlási kérelme. 12. Hegedűs József és neje jelzálog-, és elidegenítési tilalom törlés iránti kérelme. 13. Közlekedési táblák beszerzése. Tápiószecső belterületén több helyen hiányoznak, vagy elhasználódtak a közlekedési jelzőtáblák. A balesetveszély elhárítása miatt pótlásuk szükséges. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési tartalék terhére ,-Ft-ot engedélyez a jelzőlámpák és tartozékainak megvásárlására. 14. Közvilágítás pótlása. 15. Duna-Web internet szolgáltatás. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Duna-Web Kft-t a víztoronyra felszerelt antenna elhelyezésével és az internet szolgáltatás üzemeltetésével úgy, hogy az összes szakhatósági hozzájárulást (építési engedélyt) a Duna-Web Kft. az elhelyezés előtt beszerzi. A bérleti szerződés megkötésére az engedélyek beszerzése után kerülhet sor. A határozati javaslatot a testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 16. Köztisztasági rendelet elfogadása. A testület a Köztisztasági rendeletet egyhangúlag elfogadta. 17. Adamecz Sándor kérelme. 18. Lénárd László kérelme. Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: január óra Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tábori Tivadar önkormányzati képviselő Tervezett napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetésének előzetes tárgyalása. 2. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 3. A évi Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról beszámoló, és teljesítésének értékelése. 4. Teljesítmény értékelési célok meghatározása a köztisztviselői törvény alapján. 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok helyzete. 6. A évi településfejlesztési-, és felújítási elképzelések megtárgyalása. 7. A Művészeti Iskola térítési díjának felülvizsgálata. 8. A évi költségvetési rendelet módosítása. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2006 decemberében hozott rendeletei A 18/2006. (XII.13.) rendelet a nagyközség helyi Építési Szabályzatáról szól. A 19/2006. (XII.13.) rendelet a Képviselő-testület és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól. Mindkét rendelet nagy terjedelme miatt az újságban nem jelenik meg, de a Polgármesteri Hivatalban bárki megtekintheti. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 20/2006. (XII.13.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.21.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete jogkörével élve az alábbi rendeletet alkotja: Az alaprendelet 3. -a helyébe az alábbi szövegrész kerül: A Képviselő-testület az önkormányzat -beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét Ft-ban b/ bevételéi főösszegét Ft-ban -hosszúlejáratú fejlesztési célhitel Ft-ban c/ hiányának összege Ft-ban állapítja meg. Az alaprendelet 6. (1) bek. helyébe az alábbi szövegrész kerül: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: - működési kiadások előirányzata Ft ebből: - személyi juttatások Ft - munkaadókat terhelő járulékok Ft - dologi jellegű kiadások Ft - pénzeszköz átadások Ft - szociálpolitikai támogatások Ft - működési tartalék Ft - államháztartási céltartalék Ft 3. Az alaprendelet 7. (1) bek. helyébe az alábbi szövegrész kerül: (1) Az önkormányzat -felújítási és felhalmozási előirányzata Összesen: Ft ebből: - kötelezettséggel terhelt Ft - felhalmozási tartalék Ft 4. (1) Ezen rendelet január 1. visszamenőleges hatállyal lép életbe. 3

4 21/2006. (XII.13.) rendelete a Közterület használatáról szóló többször módosított 9/1999. (XI.05.) rendelet módosításáról.. (1) A Rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul: - A közterület használati díjak mértéke és alkalmazási feltételei: 1./ Árusító pavilon, fülke 408 Ft/m2/hó 2./ Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény üzleti védőtető, hirdető berendezés cég és címtábla 103 Ft/m2/hó 3./ Hirdetőtáblák, berendezése 792 Ft/m2/hó 4./ TOTO-LOTTO ládák 792 Ft/m2/hó 5./ Lakásépítés munkáival kapcsolatos állvány építőanyag, törmelék 87 Ft/m2/hó 6./ Egyéb építéssel kapcsolatos anyagok: törmelék: magánszemély részére 384 Ft/m2/hó cég részére 464 Ft/m2/hó 7./ Idényjellegű árusítás Ft/m2/szezon a./ fenyőfa, dinnye árusítás elfoglalt teljes terület után b./ saját bolt elé kitelepülés 75 Ft/m2/nap c./ idényjellegű árusítás alkalomhoz kötött (halottak napja stb.) elfoglalt teljes alapterület után 464 Ft/m2/5 nap 8./ Alkalmi és mozgó árusítás 464 Ft/m2/hó 9./ Javító és szolgáltató tevékenység 384 Ft/m2/hó 10./ Vendéglátóipari előkert 557 Ft/m2/hó 11./ Üzlet előtti göngyöleg elhelyezése 193 Ft/m2/nap 12./ Alkalmi vásár, búcsú 396 Ft/m2/nap 13./ Mutatványos tevékenység: A tevékenységhez szükséges teljes terület, mely tartalmazza a berendezés, lakókocsi, gépjárművek által elfoglalt teljes terület nagyságot az igénybevételhez szükséges biztonsági védősávval együtt 557 Ft/m2/nap 14./ Vállalkozás céljára használt közterület 464 Ft/m2/hó 15./Teher és egyéb gépjármű elhelyezés Ft/m2/hó 16./ a/film és televíziós felvétel 161 Ft/m2/nap b/sport és kulturális tevékenység díjmentes (1) Jelen rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről -a helyben szokásos módon- a jegyző gondoskodik. 22/2006. (XII.13.) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/1995. (XII.28.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított évi C. tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 6. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1.8%. (2) Az ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység után napi átalány összege: a) piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység után naponként Ft b) az évi C. tv. 37. (2) bekezdés b) és c)pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként Ft. Ezen rendelet január 1.napján lép hatályba. 23/2006. (XII.13.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló 9/2001. (XI.9.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Ngyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az évi LXXXVII. Tv. módosításról szóló évi CIV. -ában nyert felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Az (1) bekezdésben lévő 130 Ft + ÁFA szövegrész helyébe a 143/ Ft + ÁFA szövegrész kerül. Az (2) bekezdésben lévő Ft + ÁFA szövegrész helyébe a Ft + ÁFA szövegrész kerül. 3. Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. 24/2006. (XII.13.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2000. (VI.28.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az évi C. tv. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az adó mértéke adótárgyanként Ft/év, a bevezetés évében Ft félévre. (2) Eltérő az adó mértéke a külterületi, tanyás ingatlanok esetében, amelyek közművel nincsenek ellátva Ft/év, a bevezetés évében Ft félévre. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba. 4

5 25/2006. (XII.13.) rendelete a temetőről és temetkezésről szóló 15/2000. (X.2.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatról szóló évi LXV. tv. 16 -a, továbbá a temetőkről és temetkezésről szóló évi évi XLIII. tv. 4-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: (1) A rendelet 1. sz. melléletének 1/pontja az alábbiak szerint módosul: A temetési hely és az újraváltás díja a) egyes sírhely esetén Ft + ÁFA b) kettes sírhely esetén Ft + ÁFA (2) A rendelet 2. melléklete az alábbiak szerint módosul: A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja 770 Ft + ÁFA/alkalom. Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. 26/2006. (XII.13.) rendelete az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást biztosító ellátások intézményi díjainak meghatározásáról. Képviselő-testület a többször módosított évi III. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: (1) Az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást biztosító intézményekben az intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület: (2) Fenti térítési díjak a jogszabályban meghatározott ÁFÁ-t is tartalmazzák. (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tápiószecső nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005. (XII.5.) rendelete. Szociális étkezés 472 Ft/ebéd Időskorúak Klubja Ft/nap Házi szociális gondozás óradíja 337 Ft/óra 5 (2) A rendelet január 1. napján lép hatályba. 27/2006. (XII.13.) rendelete az élelmezési nyersanyagnormák alapján megállapított évi térítési díjak meghatározásáról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes étkezéseknél felhasználható élelmiszer nyersanyagnormák alapján a térítési díjakat -az évi III. törvény 9 (1) bekezdésére tekintettel- az alábbiak szerint határozza meg: Az egyes ellátási formáknál az élelmezési nyersanyagnormák alapján a következő Térítési díjak alkalmazandók: a./ Óvoda (napi 3 x-i étkezés) 235 Ft + ÁFA b,/ Iskola, napközi (napi 3 x-i étkezés) 291 Ft + ÁFA c./ Iskola, menza (csak ebéd) 189 Ft + ÁFA d./ Iskola, ebéd + tízórai 243 Ft + ÁFA e./ Intézményi dolgozók - volt kötelező étkezők 227 Ft + ÁFA ebből Idősek Klubja 276 Ft + ÁFA - nem kötelező étkezők 242 Ft + ÁFA f./ Munkaviszonyban nem állók ebédje 464 Ft + ÁFA g./ Óvodai ebéd értékesítés 288 Ft + ÁFA h./ Iskolai ebéd értékesítés 363 Ft + ÁFA (1) A rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 13/2006. (IX.1.) számú rendelete az élelmezési nyersanyagnormák meghatározásáról. 28/2006. ( XII. 23. ) rendelete az Egyes Szociális Ellátásokról szóló 9/2006. (VI.30.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibáján kívül szociális segítségre szorulók érdekében összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) (2) bekezdésével, valamint a törvény vonatkozó egyéb rendelkezéseivel- az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Sztv.-ben biztosított hatásköreinek gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át, kivéve a 19. (4) (5) bekezdésében foglaltakat. (2) A jegyző az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint a jogosultak számára a) időskorúak járadékát b) rendszeres szociális segélyt c) az Sztv. 4 (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat d) az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésében foglalt közgyógy-ellátást állapít meg. (3) A Szociális Bizottság az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről évente beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

6 A rendelet 15. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, illeti meg a kérelmezőt. 3. A rendelet 16. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Sztv. 4 (1) bekezdésén és a 43/A (1) bekezdésén túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak 6 is, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg személy otthoni ápolását végzi feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén pedig annak 150 %-át nem haladja meg, tartási, öröklési és életjáradéki szerződést nem kötött az ápolttal. 4. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 29/2006. (XII.27.) rendelete a háztartási hulladékgyűjtés, hulladék elhelyezés és szennyvíz elhelyezés díjának megállapításáról szóló 14/2003. (XII.12.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület az évi LXV.tv. 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az alaprendelet 6, 7 -a. Tisztelt tápiószecső-i Lakosok! Ismeretlen okból án leégett egy család otthona. A Képviselő Testület igyekezett több alternatívát felajánlani a nincstelenné vált család lakhatási problémájának megoldására. A család a felajánlott lehetőségek közül többet is elfogadott, de a helyettük gondolkodók miatt, végül visszautasították a felkínált lehetőségeket. Jelenleg az Önkormányzat által bérelt lakókonténerben vannak elhelyezve. Az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, - de szándékunk sem az esetleges további tűzeseteket megelőzendő - hogy lakást vásároljunk bármelyik krízishelyzetbe került család részére. A Képviselő Testület azt vállalta, hogy végére, június elejére a leégett házat lakhatóvá teteti, hasonló komfort fokozaton, mint volt. A kissebségi Önkormányzat részéről ígéretet kaptunk, hogy fizikai munkával és építőanyaggal segítenek a ház lakhatóvá tételében. Kérem a tisztelt lakosságot, akinek van építkezésből megmaradt építőanyaga /bármi/ és már nem Lakossági észrevétel a decemberi programjainkról Együtt ünnepelünk, emlékezünk Jelentős közönség gyűlt össze december 16-án a X. Ofella Sándor Emlékműsorra. A kedves meghívóból már sejteni lehetett, hogy ismét tartalmas műsort láthatunk, felejthetetlen élménnyel leszünk gazdagabbak az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes produkciója és az ilyenkor már tradícióvá vált együttesen kívüli tagok önkéntes műsorai kapcsán. Nem pénzért, hírnévért, hanem mindnyájunkért, nemzeti hagyományaink megőrzéséért léptek, lépnek- reméljük örökké lépni fognak színpadra ezek a szép és hiteles népi hagyományokat őrző, öltözetű együttes tagok. Ezek a rendeletek január 1-jén lépnek hatályba. Tápiószecső, december 20. Bíróné Palotai Éva mb. jegyző Lakossági Tájékoztatás Incze Sándor polgármester szándékozik felhasználni, hogy pénteki napokon jelezze a Polgármesteri Hivatal telefonszámán. Az elszállításokat február végére, március elejére tervezzük. A Szecsői Tükör februári számában pontosítjuk az időpontokat. Köszönettel: A Damjanich Művelődési Ház programsorozata Incze Sándor polgármester Alpolgármester fogadóórája Január 25.-én csütörtökön óráig fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. A Szecsői Tükör decemberi számába hibásan jelent meg címem. A helyes cím: Várom érdeklődésüket, véleményüket! Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok! Bata József, alpolgármester Anka László képviselő január 25-én csütörtökön kor tart fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban. Már a megnyitó is rendhagyó volt, hiszen az október 1- jén választott új polgármester, Incze Sándor aki től több éven át volt az együttes tagja nyitotta meg a jubileumi műsort. Ezt követően mintegy két órán keresztül olyan szívből jövő, derűt sugárzó, tartalmas műsort láttunk, amely igazán az egykori életünkről, korábbi hagyományaink bemutatásáról szólt egy hiteles, Hagyományőrző Népi Együttestől, ahol a nagyszülők, gyermekek és unokák együtt mutatták be azt, hogy nemzeti értékeink, népi hagyományaink reménnyel tekinthetnek az elkövetkező évtizedek elé. Köszönöm a magam és a nagyszámú, óriási tapssal fizető közönség nevében ezt a csodálatos műsort, mellyel mindannyiunk lelkében erősítették összetartozásunkat és ismét felhívták a figyelmünket

7 arra, hogy rohanó, zaklatott világunk felszínes, profit orientált, krimi-kultúrájával szemben van egy nemesebb, nemzeti értéket ápoló kultúra-szeletünk is, amelynek ápolása, megőrzése egyet jelent önmagunk megbecsülésével. Ismételten köszönjük a felejthetetlen élményt! Madai Zsigmond Magányosok karácsonya Meg kell, hogy írjam ezt a csodálatos estét, amelyet a Magányosok karácsonyára rendezett az önkormányzattal együtt a Kultúrotthon vezetősége. Először is nagy tisztelet és köszönet érte. Nagyon megható egy ilyen ünnep a magányosok életében. Elsősorban azért, mert a beszállításról is gondoskodtak. Lesti Berci belebújt a sofőr szerepébe és jó szívvel szállította az idős embereket az egész faluból. Ugyanígy a hazaszállítás. Az est nagyon szépen kezdődött. Az Irodalmi Baráti Körből öten szerepeltünk. A verseinket elmondtuk, amit nagy szeretettel írtunk. Azután a Hagyományőrző Együttes, a Menyecskekoszorú következett, amit vastapssal jutalmaztunk, mert a fergeteges műsorukért kiérdemeltek. Nagyon hangulatos volt a nagycsoport, és a Gyerkőc Együttes is, amit szintén viharos taps kísért. Ez azt jelenti, hogy nagyon tetszett a közönségnek az egész műsor. Előadás után következett a vacsora, amit megelőzött a pálinka, édes likőrök, sör, bor, üdítő, ásványvíz és nem utolsó sorban a finom vacsora és a finom bejgli. Meglepetésnek tombolajegyet kaptunk. Ki-ki nyert is szép ajándékot. Ez is szép gesztus volt a rendezőktől. A zenét a Hegedűs zenekar szolgáltatta. Aki akart, mulathatott éjfélig. Én úgy érzem, hogy mindenkinek örömet szereztek. Felejthetetlen este volt. Boldogan ment haza mindenki. Még egyszer köszönet érte! Tisztelettel: Kmety Andrásné XI. Egyedül élők karácsonya: Hát itt vagyok Tápiószecsőn. Nem tudok parancsolni a szívemnek. 9 éves koromban kerültem el Tápiószecsőről, de valahányszor beteszem ide a lábam, sebesebben dobog a szívem. Ennek a falunak igen gazdag népi kultúrája van. És hála Istennek, őrzik is a hagyományukat. Boldog vagyok, ha itt vagyok, és látom a velem kb. egykorú hölgyeket, férfiakat táncolni. Szívből kívánom, hogy még sokáig tudják ezt a kultúrát ápolni. Palotai István Gyömrő Mint Tápiószecső szülötte, sokszor visszatérek ide különböző rendezvényekre. Végül is hazajövök, mindig szeretettel vesznek körül és nívós műsorban van részem, amit az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes tagjai produkálnak. Nagyon jól érzem magam és feltöltődve megyek el az otthonomba. Tóth Andrásné Gregor Mariska Fót december 22-én 17 órakor elkezdődött a Falu karácsonya a könyvtár mellett a Damjanich Művelődési Ház szervezésében. A már hagyománnyá vált műsoron a kisgyermekektől az idős korosztályig többen vettek részt, akik a felállított Betlehem körül, szeretettel a 7 szívükben figyelték és hallgatták az előadott műsorokat. A színvonalas előadás után a szervezők forró teával, pogácsával, bejglivel és szaloncukorral kedveskedtek a jelenlévőknek, melyet örömmel fogadtunk. Köszönjük a karácsony előtti meghitt hangulat szívünkbe ültetését, és gratulálunk a szervezéshez! Heinczék A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére január ig Január óra Színházlátogatás a Fővárosi Operettszínházba Rudolf című musical megtekintése Január óra Elfeledett népdalok felkutatása (adatszolgáltatóktól)tápiószecsői nótafák közös éneklése a Páva klubban Január óra Imakönyvek, imakönyvi és egyéb szentképek, olvasók kiállítása a Páva klubban Megnyitja: Szathmáriné Bátori Magdolna A kiállítás megtekinthető: január ig de.:9-19 óráig Január A vallás szerepe a kultúrában Vitaindítót tart Farkas Gábor tanár Január óra Az irodalom helye a magyar kultúrában Előadó: Kőszeghy Katalin tanárnő Január óra Képzőművészet kultúrát teremtő ereje Témagazdák: Uhereczky Pálné és Batáné Bognár Ilona Január óra Népzene és a tánc, mint alkotó elem a mindennapi életben Január óra A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁ-nak megünneplése Megnyitja: Anka László képviselő Közművelődési Oktatási bizottság elnöke Az ünnepi műsorban fellépnek: Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói Pöttöm Óvoda gyermekei Hipp-Hopp Óvoda gyermekei Búzavirág Nyugdíjas Klub Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes február 5-17-ig Képzőművészeti kiállítás a Damjanich Művelődési Házban A programsorozat idején a Pince-múzeumban tárlatvezetést biztosítunk! Egy évesek lettünk! 2005 őszén megalakult csoportunk második rendezvényét hozta létre december elején. Legfőbb célunk, az eddig mellőzött magyar irodalom és magyar zene megismertetése! Szeretettel várjuk összejöveteleinkre, rendezvényeinkre! Eredményes, boldogabb új esztendőt kívánunk! Wass Albert Könyvklub.

8 Felhívás! Tisztelettel kérjük Önöket és családtagjaikat, hogy az Ofella Sándor Kulturális Alapítványt támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ával. Az Alapítvány Tápiószecső hagyományainak megőrzését tűzte ki célul. Adószám: Köszönjük! A Nyugdíjas klub hírei Ünnepi időszak: A decemberi kulturális programok az előző évekhez hasonlóan különféle érdeklődésűek. Külön korosztályoknak megfelelően lehetett megválogatni a szórakozást. A karácsony a vásárlás, az ajándékozás mellett a kultúránk, hagyományaink felelevenítése, sok embernek nyújt kellemes időtöltést. December elején a Wass Albert irodalmi est nyújtott kellemes estét. Óvodások karácsonyi ünnepe vásárlással egybekötött, jó hangulatú vendéglátással műsort adtak. A népi szép hagyomány, a szent család fogadása ez évben is 9 családnak és sok résztvevőnek nyújtott 9 estére imádsággal eltöltött 1-2 órás elfoglaltságot. A templomban rendezett lelkigyakorlat az ott résztvevőknek nyújtott békés adventi időt. Ofella Sándor Emlékműsor lényege a múltra gondolni és tisztelni hagyományainkat. Magányosok karácsonya nagy érdeklődéssel van minden évben. Idősek karácsonya a klubban megrendezve, iskolás gyerekek, óvodások műsorával, ajándékával színesebbek a hétköznapjaink. A karácsonyi templomi koncert, az éjféli mise és utána a könyvtárnál a Betlehem megtekintése, szép események a karácsonyi időre. Békés, boldog új évet kívánunk minden lakónak! Idősek Klubja dolgozói Kedves tápiószecsői Polgárok! A választási programomnak is fontos része a civil szervezetekkel kialakítandó jó kapcsolat, valamint a később önszerveződő civil és szakmai szervezetek megalakulásának segítése. A több évtizede működő demokráciákban a civil szervezetek komoly segítséget nyújtanak a lakosságnak és az önkormányzatoknak. Például: az oktatás, szociális ellátás, a kultúra, a környezet és természetvédelem terén. Nagyon örülök és támogatandónak tartom azt a jó kezdeményezést, ami a Szecsői Tükör hasábjain, bemutatja a helyben működő civil szervezeteket. Gratulálok a kitűnő ötlethez. Incze Sándor polgármester Tápiószecsőn kevesen tudják, milyen értékek születnek a semmiből. Illetve nem is a semmiből. Vágyakból, akaratból, szorgalomból, tenniakarásból, kitartásból. Olyan emberi tulajdonságokból, mellyel mindannyian rendelkezünk különböző mértékben csak talán nem áll össze oly módon, ahogyan a következő történetben látjuk. 8 Beszélgetőtársam László Sándor a tápiószecsői Fekete Medve Íjász Egyesület egyik alapító tagja és titkára. Hogyan indult az egyesület története? Akkor még nem gondoltunk egyesületre. Ha jól emlékszem Szabó László barátom a 90 es évek elején vásárolt egy íjat. Így kezdődött, kíváncsiságból. Baráti társaságként zajlott az életünk hosszú évekig majd alapos ismeretekkel felvértezve és a tovább fejlődés biztosításának reményében alapítványt hoztunk létre decembere óta már ebben a formában működünk.elismertségünkhöz és a lehetőségeink kiszélesítéséhez elengedhetetlen volt ez a működési forma. És miért pont íj? Már nem emlékszem pontosan de később nagyszerű volt megismerni és felismerni az íjászathoz kapcsolódó egyéb régi a magyarsághoz kötődő emléket. Igaz mára ez leginkább sport ugyanakkor egyre fontosabbá válik az országos szövetség vezetésében is az ősi magyar kultúra népszerűsítése és megismertetése. Ezek szerint ez nem csak egy egyszerű kedvtelés hanem országos elismertségű sport? Ó hogyne. Magyarországon versenyengedéllyel rendelkező sporttársam van 72 egyesültbe tömörülve. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az elsők között tudhatjuk magunkat. Ezt bizonyítja az is, hogy a Magyar íjásszövetség 4 verseny rendezési jogát adta nekünk. Sőt az év csúcspontjaként felkérték egyesületünket a Sopronban megtartott 3D-IFAA Vadászíj Világbajnokság technikai csapatában való részvételre. Mivel járt ez a felkérés? Három pályán zajlott a világbajnokság, ebből az egyiket és annak teljes kiépítését, átépítését egyesületünkre bízták. Mellesleg ezen a VB-n 14 magyar aranyérem született. Ebből a sikerből mi is kivettük részünket világszínvonalú és minőségű pályaépítésünkkel. 26 ország résztvevői voltak maximálisan megelégedve munkánkkal. Azt hiszem ez önmagáért beszél. Az egyesület hány taggal büszkélkedhet? Jelenleg 22 fő. Elnökünk Palotai Zoltán, alelnökünk Szabó László és jómagam mint titkár és jogi képviselő tevékenykedem. Említenem kell Czeróczky Béla, Szabó Lászlóné nevét feleségem Lászlóné Danyi Mariannát mint közvetlen segítőmet, de természetesen mindenki említést érdemel, aki munkájával, szorgalmával, eredményeivel segíti és öregbíti egyesületünk és településünk hírnevét. Az elmúlt három évben 38 aranyérem 36 ezüst és 27 bronzérem valamint számos előkelő helyezés tett ismertté országszerte és a nemzetközi íjásztársadalomban egyaránt. Amiket megtudtunk valóban imponáló és fantasztikus eredmények. Gondolom komoly anyagi áldozatot is igényelt az évek folyamán. Hogyan sikerült ezt a kihívást megoldani? Valóban mint az élet sok más területén itt is sok tervezést, szervezést és kitartást igényelt az anyagiak előteremtése. Az egyesület nagyon kis költségvetésből gazdálkodik ez kb ezer forintot jelent évente. Itt szeretném megköszönni az önkormányzat pályázaton keresztüli és Madai László forintos támogatását. Minden egyéb költség a tagdíjakból a versenyek után kapott pénzekből és sok jószándékú ember segítségével fedezhető. Például a nemzetközi és a hazai versenyeken való részvétel vagy rendezés elengedhetetlen feltétele bizonyos technikai és tárgyi háttér megléte. Ezeket kamatmentes hitelekből finanszíroztuk így már sok százezer forint értékű felszereltséggel bírunk.

9 De említenem kell több környékbeli önkormányzatot: Isaszeg, Pécel, Felsőfarkasd, Úri, a tóalmási kastély, a szecsői Művelődési Ház vagy a tápiószentmártoni Kincsem lovas park nevét, melyek mára jól működő kapcsolatokká értek verseny rendezési vagy bemutató helyszínként. Mit jelent számodra ez a sport? Mit tud adni az embernek? Számomra s talán mások számára is beleértve a 3-4 éves kisgyermektől a felnőttekig ez az elfoglaltság több mint sport. Olyan nemes és alapvető emberi értékek közvetítője, mellyel mindenki, aki ezzel foglalkozik csak gazdagabbá lesz. Nagyfokú fegyelmet, összeszedettséget, és a nemes versengés igényét támasztja az emberrel szemben. Mind amellett fontosnak tartom a magyarság történelmének felelevenítését, múltjának méltó helyre emelését is. Rengeteg a tennivaló ez ügyben is.az öntudatra ébresztés fontos, nagyon fontos feladat. Talán viccesen megemlíthetem a tényt, hogy a magyarok nyilaitól rettegett Európa a kalandozások idején, és ez néhány évszázad után lassan ma is elmondható lesz. A magyar íjászatot a világ- ne legyünk szerények- első néhány országa közt emlegetik, és büszkén mondhatjuk ebben a tápiószecsői íjász emberek is kivették-kiveszik részüket. Hogyan tovább, mit hoz a 2007.esztendő? Az idei évben 5 versenyidőpontunk van kijelölve. Ahhoz,hogy ezeken helyt tudjunk állni, és öregbíteni tudjuk Tápiószecső hírnevét, várjuk az egyesületünkbe jelentkezőket, kicsiket és nagyokat, hölgyeket és urakat vagy csak az egyszerű érdeklődőket. Természetesen az önkormányzat további támogatását és más támogatók jelentkezését is szívesen várjuk és kérjük. Szeretnénk Tápiószecsőn is egy színvonalas bemutatót tartani ahol bárki megismerkedhet közelebbről is ezzel a sporttal. Köszönjük a bemutatkozás lehetőségét és az érdeklődést, reméljük hamarosan beszámolhatunk legfrissebb eredményeinkről, sikereinkről. Köszönöm a beszélgetést, várjuk a jó híreket és természetesen e lap hasábjain hírt adunk róla. Pelenka és telep? Visnyei Tamás A vasút, a Sági út és a tervezett átkötő út által közrefogott, volt legelőterület beépítése lényegében befejeződött. Sajnos. Sajnos, mert a terület erre a célra kedvezőtlen (elszigeteltség, talajvíz, stb.), mert a kialakított utcaszerkezet és így a házak tájolása sem kielégítő, mert az építési formák kuszáltak, összehangolatlanok, a telep összképe rossz, nem dísze községünknek, stb. Nem akarom most ezeket és az egyéb idetartozókat részletezni. Mondják, hogy mindezekért a ma már jóvátehetetlen hibákért, mulasztásokért elsősorban a községvezetési önfejűség a felelős. Hát nem tudom De erre mutatnak a következők is: Az elhatározó, utasításokat adó személynek nagy álma lehetett az, hogy a Sági út mentén a kanyarig szép hársfa sort létesít. Ez kellően le fogja majd határolni a területet, zöld lombfalával felfogja az út porát, zaját, a kipufogó gázokat, a lakók majd gyógyteájukhoz helyben hársvirágot is szedhetnek és a hársfalombok alatt ( Unter den Linden ) padok lesznek és minden 9 Gyönyörű hárs suhángokat ültettek az árokpartra, - a sivár, száraz homokba. Nem gondoskodtak a fák rendszeres öntözéséről, ápolásáról (a lakók sem segítettek kellően ebben) és így az álom megvalósulása odalett. Odalett a közköltség is. Az idő is. Egy-két fa még sínylődik. Figyelmeztetésül arra, hogy így nem szabad. De tulajdonképpen nem is erről akarok írni, hanem az elnevezésről: Pelenkatelep. Elterjedt, s már szinte hivatalossá is vált ez az elnevezés. Így hirdette a nyáron egyik képviselőnk kampánygyűlését. Kovács Ferenc képviselőnk is ezt a nevet használja a több évre kiható községfejlesztési tervezetében. Hamarosan odajuthatunk, hogy a közbeszédben is, a postai címzésekben is kényelmesen lerövidítve csak a Pelenka marad. S valaki majd dallamot is kreál hozzá: szomorkásat, vagy diszkósan vérpezsdítőt. Nekem a telep megnevezés sem tetszik. Országszerte használják ugyan (József Attila lakótelep, Helikopter lakótelep), de az én nyelvemet ez irritálja. Az számomra is elfogadható közhely ugyan, ha azt mondják, hogy: fatelep, méntelep, szeméttelep, lepratelep, stb., de miért mondanánk azt, hogy Felvégi lakótelep, Alvégi lakótelep, Ugyeri lakótelep? Mindig is elég volt, ha azt mondtuk, hogy: alvég, felvég, Ugyer, Zsirka, stb. A Pelenkatelep elnevezéstől mielőbb meg kell szabadulni. De ne legyen e helyett Sági úti lakótelep se! De hát mi legyen? Meggondolásul felvetem a következőket: A múlt század elején a mai sportpálya és a vasút között vízimalom volt, a nagyobbik sportpálya pedig a molnár kukorica földje. A mező idecsatlakozó nagyobbik részén gyermekkoromban rengeteg lúd legelt, fiúk, lányok (formálisan) őrizgették. Asszonyok szedegették, gyűjtögették az elhullott tollakat. Gyakran láttam, hogy a falusi udvarokból lúdcsapatok szálltak fel, és szálltak le itt. Sok csapat vissza is szállt. Akkor még voltak ilyenek. A szóban lévő terület ludas jellege még csak fokozódott azután, hogy a templom körüli gidres-gödrös libalegelőt (az 1920-as évek végén) parkosították. A szóban lévő terület múltjára emlékezve lehetne az új elnevezés pl. Ludasmező? Vagy egyszerűbben: Ludas? Nekem nem igazán tetszene ez sem. Felvetem a következő szerintem elfogadhatóbb elnevezést is: Gyakran hallottam gyermekkoromban, hogy: Kirepültek a ludak a Tulátra. Hajtsd haza a ludakat a Tulátról. Ne nevezzük a Pelenkatelepet Tulát -nak, vagy a hangzást követve még inkább így: Tullát. És hozzá semmi több! A postacím ekkor pl. így íródna: Tápiószecső, Tullát, Természetesen mindez csak javaslat. Mondjanak jobbat, megfelelőbbet! Biztosan menne a névváltoztatás, névadás, ha alpolgármesterünk aki évek óta itt lakik kézbe venné ezt az ügyet. Természetesen nem dőlne össze a világ, ha a jelenlegi elnevezés (Pelenkatelep) maradna úgy, ahogy azt egy pihentagyú, vigyori kitalálta. Dr. Szabolcs István Békés, boldog új esztendőt kívánunk! Fidesz Magyar Polgári Szövetség tápiószecsői szervezete.

10 Nyílt levél Tisztelt Polgármester úr! október 1-je óta Ön az új polgármester. Gratulálok a megválasztásához, és a lakosság nevében fordulok Önhöz, és az új és régi képviselőkhöz! Meddig tűri még Ön azt, hogy a településünket rendszeresen fosztják ki a sógorok, komák, a barátok, barátom felesége. Itt a bérekről beszélek. Tápiószecsőn a költségvetés 60 %-át emésztik fel. Kérdés: hány pedagógus van foglalkoztatva falunkba? Ebből mennyi a nyugdíjas, mennyi az óvodai állományunk, hány fővel működik, hová fizetünk ki közel 560 millió forintot? Én tudom a béreket, kérem, tegye közre Ön is. Had lássa a lakosság azt az erkölcsi szégyent, hogy egy nyugdíjas tanár nyugdíja ,- Ft, és a havi fizetése pedig ,-Ft. És ezek prédikálnak erkölcsről, meg hazáról, meg becsületről. És még valami! Ki Tápiószecső igazgatója az iskolában? Mert a mai napig nem tudjuk és azt sem, hogyan jutott kedvezményes telekhez. Az Önkormányzat által kedves régi képviselők. Tisztelt nagyra becsült Halász Tibor Isten báránya! Az elmúlt 4 évben Ön volt az Ügyrendi Bizottság elnöke. Hogyan tűrhette ezt Ön úgy is, mint képviselő, úgy is, mint a hősi Fidesz tagja és templomba járó ember? Hol marad az a becsület, amit Önök a megválasztásuk óta írtak és mondtak? Egy ember van Tápiószecsőn, akire számíthattak a lakosok. Az pedig Kovács Ferenc. Itt kezdődnek az emberek. Kérem Önt, Kovács úr, hogy ne engedje kifosztani a településünket és fogjon össze az új polgármester úrral, mert ebben az emberben van becsület és emberség. Várom megtisztelő válaszukat! Bácsics Gyula MSZP-MCF-CKÖ elnökhelyettese Újévi gondolatok Ismét eltelt egy év, átléptünk egy új esztendőbe. Nem állítom, hogy ez a fogadkozások ideje, mert én soha nem mondom, hogy az új évben majd így, vagy úgy cselekszem, elhagyom ilyen van olyan rossz szokásomat. Nem azért, mintha nem lenne mit javítani, de tudom, hogy úgysem tartom be, akkor meg minek. A legfőbb nehézségem az átállásnál az, hogy sokáig 2006-ot írok 2007 helyett, de aztán majd ezt is megszokom. Ha végigtekintek a 2006-os éven, nem sok jó jut eszembe. Magánemberként az egészségem megromlása, állampolgárként pedig a gázár emelkedés, a tüntetések, viták, illegális szemétlerakók, és az átcímkézett élelmiszerek, amit a nagyon helyes ellenőrzések fedeztek fel. (Ez utóbbival kapcsolatban az jut eszembe, ki tudja hány tonna lejárt terméket etettek meg velünk, míg ezt felfedezték, mert semmi kétségem sincs afelől, hogy ez nem újkeletű tevékenység. Nagyon szeretnénk békében, biztonságban élni. Hinni egymásban, a jelenünkben, jövőnkben. Sajnos ez nem csak rajtunk áll. Sokszor, mikor a parlamenti vitákat hallgatom, az állandó feszültséget érzem, az jut eszembe, hogy lenne kicsiben egymás között béke, ha azok, akikre fel kellene néznünk, - és akiknek példát kellene mutatni így viselkednek. Még jó, hogy a családban béke van, mondta egy barátom. Sajnálatos, de nem tudok egyetérteni, mert 10 nagyon sok családban is dúl a harc, harag, veszekedés. Sokat beszélünk a szeretetről. Jó lenne, ha igaz értelmében gyakorolnánk ezt az érzést, családban és azon kívül is. Jobb lenne tőle az életünk, világunk. Ezzel a békét sugárzó utolsó mondataimmal kívánok mindenkinek boldog, békés, egészségben és eredményekben gazdag boldog új esztendőt! Dobos Hajnalka Néhány szó a NOE tápiószecsői csoport elmúlt évéről Tavaly ünnepeltük csoportunk 1 éves fennállását. Az elmúlt időben folyamatosan gyarapodott és remélhetőleg gyarapodni is fog a létszámunk. Hiszen munkánkat családjainkért együtt, egymásért közös erővel sikeresebben tudjuk végezni. Tavaly sok élelmiszer és ruha adományt osztottunk szét tagjaink között. Februárban farsangi bált szerveztünk, majd májusban gyermeknapot. Ősszel a Vasúttörténeti Parkba kirándultunk, az évet pedig december 23-án a karácsonyi ünnepséggel zártuk. A közös munka és a helyi vállalkozók, magánszemélyek támogatásának köszönhetően csomagot is tudtunk családjainknak összeállítani. Remélhetőleg idén is sok sikert és kevés kudarcot fogunk megélni. Köszönetünket fejezzük ki az alábbi támogatóinknak, akiknek adományaival szebbé tehettük az ünnepet: Gazsi Istvánné, Gazsi Krisztián, Iliker, Ipacs Balázs, Bata Élelmiszerbolt, Kármán Józsefné, Kókai Gábor, Minkó Csabáné, Papp Istvánné (Aradi u. Élelmiszerbolt), Petrik János (Határ u. Élelmiszerbolt), Széles Élelmiszerbolt, Papp Mihályné, Szőlő utcai virágüzlet, Walter János és a Művelődési Ház dolgozói. Köszönjük! Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! NOE tápiószecsői csoport Nagy Józsefné Pécsi Istvánné csop.vez. csop.vez.hely. Vöröskereszt hírei Vöröskereszt: segítségnyújtás a rászorulóknak a feladata. Legjelentősebb az egész éves véradás szervezés, amely a vérellátás és a véradók között megteremti a közös munka feltételét. A véradás megyénkben visszaesett, ami azt jelenti, hogy a tervezett vérmennyiséget nem tudtuk biztosítani. Helyileg háromszor volt évente véradás, kb. 80 fő adott vért. Az elmúlt 2 évben már négyszer volt, de így is fő adott vért december 11-én véradás volt, a véradók létszámát szerettük volna növelni. A 170 véradó értesítő kihordását önkéntesekkel juttattuk el és a véradáskor nagyobb figyelemben részesítettük a segítő szándékú embereket. A véradókat szívélyes vendéglátással fogadtuk, marhapörkölt tarhonyával, savanyúság, szaloncukor, mandarin volt a köszönet a véradásért. A Megyei Vöröskereszt és a helyi Vöröskereszt alapszervezet támogatásával és önkéntes segítők Központi Konyha, Általános Iskola segítségével tudtuk megvalósítani és kulturált helyen fogadni és elfogyasztani. A véradók jó étvággyal elfogyasztották, és mosolyogva távoztak. Reméljük és

11 szeretnénk ez évben már márciusban is, a legközelebbi véradáson hasonló módon kedveskedni és nagyobb figyelmet szentelni a segítségnyújtásért, embertársaink megsegítésére. Ezúton is köszönjük a véradást, még sokszor tudjanak vért adni, mert az jó mindenkinek, aki adja, az még adhat, aki kapja, az meg azért jó, mert van tartalék, segíthetünk. Mindenkinek egészségben gazdag, békés új évet kívánunk! Vöröskereszt vezetője Tisztelt Tápiószecsőiek! Engedjék meg, hogy most, amikor nyugdíjbavonulásom kapcsán a községből is elköltöztem, elköszönjek mindenkitől. 43 éves pedagógus pályámból 34 évet Tápiószecsőn szolgáltam. Úgy érzem, munkám során bebizonyosodott, hogy mindig a jó szándék, a tisztesség vezérelt. Nagy szeretettel gondolok a Szecsőn töltött évekre, arra a több ezer diákra, akiket tanítottam, neveltem, a szülőkre, kollégákra, a társintézmények dolgozóira, a társadalmi és civil szervezetek tagjaira, egyszóval mindenkire. Remélem, sokan emlékeznek jó érzéssel a vándortáborozásokra, kirándulásokra, színház és operalátogatásokra, minden közös programra. Végül kérem, hogy ha valakit megbántottam, felejtse el, bocsássa meg nekem. Mindannyiuknak jó egészséget, sok sikert, boldog, békés életet kívánok! Őrizzenek meg jó emlékezetükben! Szeretettel: Kocsis Mária Sanyi bácsi halálának évfordulójára Sok-sok éven át a kultúrát gondoztad, Generációról generációra mindig átadtad. Így védted meg nekünk a hagyományokat, Így tudták tovább vinni a Te tanításaidat. A családod is külön gondozza a hagyományokat, Gyermekeid, unokáid, dédunokáid mind itt vannak. Együtt vigyáznak e féltve őrzött kincsre, Együtt énekelnek, táncolnak az együttesben. Sok műsort adnak ugyanúgy, mint régen, Úgy énekelnek, mint csalogány a réten. Tartsák meg ezt a hagyományt örökre, Had legyen büszke rájuk a falu népe. Halálod évfordulójára, ha emlékeznek, Műsor után mindenkit az asztalhoz tessékelnek. Estebédet kap az egész vendégsereg, Köszönet jár érte mindenkinek. Köszönettel: Egy vendég Kmety Andrásné Apróhirdetések Eladó Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen egy 76 nm-es (2,5 szobás) III. emeleti lakás. Irányár: 11 millió Ft Tel.: vagy Szentmártonkátán a Tölgyes mögött eladó 1800 nm-es vegyes gyümölcsös, igényesen kialakított 62 nm-es hétvégi házzal. Garázs, üvegház, melléképületek, víz, villany. Irányár: 8,5 millió Ft Tel.: vagy Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Farkas Ferencné sz. Veszely Ilona temetési szertartásán részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Édesanyja, férje és gyermekei Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik részt vettek, részvétüket nyilvánították szeretett édesapánk Ofella József temetésén A gyászoló család KÖSZÖNET december 28.-án elvesztettem az irataimat január 02.-án a postás egy borítékot hozott, feladó nem volt rajta. Az irataim voltak benne! Szeretném megköszönni egy ismeretlen embernek a jóságát! Többek között az írta a levélre: Vallásos vagyok, így visszaadom. Mondjon el egy miatyánkot. Elmondtam, nem is egyet! Jó egészséget és nagyon boldog újévet kívánok Önnek! Gál Csaba Kedves Szecsőiek! Egy nemrég megtörtént élményemről szeretnék röviden számot adni. Nem vagyok irigy természetű, december 9-én mégis irigykedtem. Mégpedig a nagykátai lakosokra. Az történt, hogy tudomásomra jutott, hogy a fent leírt nap estéjén Nagykátán a katolikus templomban hangverseny lesz. Mindenkit szeretettel várnak mondták kérdésemre. Éltem a lehetőséggel, elmentem. A templom zsúfolásig megtelt hívekkel, hallgatókkal. Áhítat lengte be. Már a látvány is az emberek szívét felejthetetlen érzéssel töltötte meg! Következett maga a hangverseny: egyházi zene, komolyzene és a könnyebb műfaj darabjai is sorra kerültek. Az emberek lélegzetvisszafojtva hallgatták Mága Zoltán és barátai magas szintű előadását. Minden mű végén felállva, véget nem érő vastapssal jutalmaztak, jutalmaztunk, így köszönve meg a lélekemelő csodálatos élményt. Ha jelzőkkel összegezném a hatást: lélekemelő, szívből jövő, felejthetetlen, virtuóz! Stb. És még röviden: irigységem másik oka, hogy a Nagykátai Önkormányzatnak sikerült ilyen ajándékot nyújtani karácsony közeledtén azoknak, akik ott megjelentek! A város lakóinak. Ezért köszönet Mága Zoltánnak a világhírű hegedű virtuóznak és barátainak! Köszönet Nagykáta Város Vezetőinek! Ezzel a gesztussal a közösség, összetartozás csodálatos munkálkodása történt meg. Nagy Sándorné Lakásriasztó-vagyonvédelem - lakásriasztó telepítése - DSC és Paradox riasztó programozása, bővítése, akkucsere - Mobiltelefonos hívóegység telepítése - CCTV (kamera rendszer) telepítés Díjtalan helyszíni felmérés! Tel.:

12 TÓALMÁS AUTÓHÁZ Tóalmás, Kossuth L. u Bozai Róbert Karosszéria javítás Huzatópados munkák Teljes körű ügyintézés Pénzügyi átvállalás Biztosító szerződött partnere Hőkamrás fényezés Fiatal roncsautók felvásárlása Tel.: 20/ BESENYI TELEP Tápiószecső, Régi TSZ telep MŰSZAKI VIZSGA ZÖLDKÁRTYA(személy,teher,busz) Műszaki vizsgára való felkészítés Tachográf illesztés ÖMV olajok forgalmazása Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-17 óráig Tel.: 70/ Autómentés éjjel-nappal: Tel.: 20/ Újévi köszöntő Boldog új évet köszönni jöttem én Ennek a csodás téli napnak sugárzó reggelén. Kamrátokba sok jót, házatokba békét, Szívetekbe a szeretet áldott csendességét. Tervetekhez szerencsét, munkához kedvet, Mindenből a legkedvesebbet. Kérem a jó Istent, adjon áldást rátok, Hogy az új év minden napját boldogan járjátok. Lejegyezte: Lesti Lászlóné (Kókai Józsefné Ofella Margit nagyszülőktől) Ezúton tudatom rokonaimmal, ismerőseimmel, hogy december 23-án házasságot kötöttem Liebhauser Ritával. Ofella István Tápiószecső, Szabadság u Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel:06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély:NySU.P/PHF/2824/

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VII. 05.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterülethasználati díjakról szóló

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot.

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot. E LŐTERJESZTÉS a helyi rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi rendeletek

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben