A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek"

Átírás

1 A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek Mike Cade - Control Techniques plc A motorszabályozás algoritmusaihoz számos motorparamétere van szükség, de pontatlan értékek felhasználása esetén romlik a hajtás teljesítõképessége, ezért a hajtásnak automatikusan be kell állítania a szükséges motorparamétereket. Ez a cikk a pontatlanul számított motorparaméter-értékek használatának arra az esetre érvényes hatásait tárgyalja, amikor pozíció- és sebesség-visszacsatolású aszinkron motorhoz forgórészfluxus-orientált vektorszabályozású hajtást alkalmazunk. Megvizsgálunk még néhány eljárást is, amelyek felhasználhatók a sorozatban gyártott hajtástermékekhez szükséges paraméterek elõállításához és folyamatos képzéséhez. 1. Bevezetés Az utóbbi években jelentõs fejlõdésen mentek keresztül a változó fordulatszámú AC hajtások szabályozórendszerei és teljesítmény-áramkörei. A fejlesztések nagy része a szabályozó algoritmusok tökéletesítésére irányult, és ennek eredményeként a változó fordulatszámú hajtások felhasználói kedvezõ mûködési tulajdonságokra számíthatnak. A múltban elfogadott volt, hogy az üzembe helyezés a hajtásokhoz értõ szakembereket igényelt, napjainkban azonban a hajtások már polcról levehetõ termékek, ezért a hajtások szakterületén kevésbé járatos személyzetnek is könnyen el kell teljesítenie az üzembe állítást. A korszerû motorszabályozást, nagy fokú flexibilitást és számos PLC jellegû funkciót magában foglaló tipikus változó fordulatszámú hajtás beállításához igen sok paraméterre van szükség. Az üzembe helyezés végrehajtásának egyik módszere feltételezi a motorparaméterek automatikus megmérését [1, 2]. Ennek különösen azért van jelentõsége, mivel a paraméterek biztosítása gyakran nehézségekbe ütközik, és hibás értékek alkalmazása esetén romlanak a hajtás mûködési tulajdonságai. Ez a dolgozat a motorparaméterek pontatlan számításának néhány nem kívánt hatásával foglalkozik, azt az esetet vizsgálva, amikor pozícióvisszacsatolású aszinkron motorhoz forgórészfluxus-orientált vektorszabályozású hajtást alkalmazunk. Ezt a hajtástípust egyre elterjedtebben használják azokon a helyeken, ahol kiváló teljesítõképességre van szükség. A lehetõ legjobb teljesítményeket csak nagy pontosságú motorparaméterek alkalmazásával lehet elérni. Ismeretes néhány módszer amelyet a szükséges paraméterek mérésére és követésére használnak a sorozatban gyártott hajtástermékekben.

2 2 v rated névl. wr* Feszültség voltage szabályozó controller Ford.szám speed te* szabályozó controller i sx * i sy * flux Fluxus- comp kompenzálás i sx x x axis tengely current áramcontroller szabályozás y y axis tengely current áramszabályozás controller v sx * R P v sy * v s * θ v θ m PWM PWM modulator modulátor and és inverter wr d/dt i mr i sy θ ϕr i su, i sv xy Induction aszinkron motor uvw i sx * i sy * Forgórészfluxus-modell Rotor flux model θ ϕr ρ r = Forgórészpozíció- rotor position visszacsatolás feedback 1. ábra Fig.1 Forgórészfluxus- Rotor flux oriented orientált vector controller vektorszabályozású drive hajtás Az 1. ábra az aszinkronmotorhoz alkalmazott tipikus forgórészfluxus-orientált vektorszabályozású hajtást mutatja be. Ez tartalmaz két belsõ áramszabályozót a nyomatékés a fluxuselõállító áramhoz, külsõ fordulatszám-szabályozót és külsõ feszültségszabályozót a mezõgyengítéses mûködéshez. Az 2-5 fejezetekben azt tárgyaljuk, hogy a motorparaméterek pontatlan számításai milyen módon hatnak a teljesítõképességet meghatározó különbözõ hajtásfunkciókra. A 6. és 7. fejezetben azokat a módszereket ismertetjük, amelyekkel automatikusan biztosítható a kifogástalan mûködéshez szükséges tranziens induktivitás, névleges mágnesezõ áram és forgórész-idõállandó. 2. Áramszabályozás A motoráramok szabályozására alkalmazható akár két PI szabályozó és egy PWM modulátor (1. ábra) vagy használható a direkt nyomatékszabályozás közvetett módszere is. Ez utóbbi egyetlen motorparamétert sem igényel közvetlenül, minthogy a módszer a hiszterézisszabályozás egyik formája, azonban szükség van a számított forgórészfluxusra, amely feltételezi néhány paraméter pontos kiszámítását. Mindkét szabályozási módszernek vannak elõnyei és hátrányai, ezek részletes vizsgálata azonban nem tartozik cikkünk témakörébe. Az alábbi elemzés a két PI-szabályozós PWM mûködésre vonatkozik. Az áramszabályozók által bevitt fáziskésleltetés a hajtás tranziens mûködése szempontjából kritikus. Különösen a nyomatékelõállító áramhoz (i sy ) alkalmazott szabályozó fáziskésleltetése gyakorol közvetlen hatást a tranziens nyomatékátvitelre, ami viszont befolyásolja a fordulatszám-szabályozó teljesítõképességét. Az áramszabályozó optimális mûködéséhez - ami minimális fáziskésleltetést szolgáltat megengedhetõ szintû túllendülés mellett - a PI szabályozók erõsítéseit megfelelõ szintekre kell beállítani. Nagy sebességû fordulatszám-szabályozó alkalmazása esetén a tranziens mûködési tulajdonságokat döntõen

3 3 a tranziens motorinduktivitás (σls) és a P erõsítés aránya határozza meg. A 2. ábra azt mutatja be, hogyan alakul a szabályozó ugrásra adott válasza a P erõsítés függvényében, rögzített σls érték mellett. i sy * ii sy (P too low) sy (a P túl kicsi) i sy i sy (a(p P megfelelõ) correct) i sy i sy (a(p P too túl nagy) high) 3A/div MTB 500us Fig.2 Current controller step response with varying P gain 2. ábra Az áramszabályozó ugrásra adott válasza a P erõsítés függvényében Nagy fordulatszámokon a feszültség-keresztcsatolás befolyásolja az áramszabályozó átviteli tulajdonságait. Ha felhasználjuk a σls pontos számítását a feszültség-keresztcsatolás kompenzálásához, az áramszabályozó átvitele javítható. A 3. ábra a szabályozó ugrásra adott válaszát mutatja a nyomatékelõállító tengelyen, a motor 6000 rpm-es fordulatszáma mellett. A keresztcsatolás kompenzálása esetén csökken a túllendülés mértéke. Keresztcsatolás- No cross coupling kompenzálás cancellationnélkül With Keresztcsatolás- cross coupling cancellation kompenzálással 3A/div MTB 500us 3. ábra A feszültség- Fig.3 Cancelling keresztcsatolás voltage cross-coupling hatásának effects elnyomása 3. Fluxusszabályozás Az 1. ábrán bemutatott szabályozási séma alkalmazása esetén a névlegesnél kisebb fordulatszámokon a fluxuselõállító áram állandó értéket vesz fel, a fordulatszám

4 4 növekedésével pedig az áram csökken, a mezõgyengítéses tartomány állandó feszültségû üzemelése miatt. Lényeges, hogy az i sxnévl. fluxuselõállító áram a megfelelõ szinten legyen a motorfluxus névleges szinten tartásához, a névlegesnél kisebb fordulatszámokon. Ha ez nem teljesül, elõállhat a motor túlságosan alacsony vagy túlságosan magas fluxusú állapota, ami rossz hatásfokú mûködéshez vezet. 4. Nyomatékszabályozás A nyomatékszabályozást alkalmazó hajtásban szükség van a forgórészfluxus magnitúdójának és szögének kiszámítására. A magnitúdóra a mezõgyengítéses tartomány nyomatékelõállító áram (i sy )/ tényleges nyomaték arányának kiszámításához, a szögértékre pedig az áramszabályozók vonatkoztatási rendszerének minden fordulatszámra érvényes meghatározásához van szükség. Az értékek kiszámításához az alábbi egyenletek használhatók fel: forgórészfluxus-magnitúdó = ϕ r = L m i mr = L m (i sx / (st r + 1)) (1) forgórészfluxus-szög = ρ mr = (w r + i sy / T r i mr ) dt (2) Mindkét képletben szerepel a forgórész-idõállandó (T r ), és ha ennek pontatlanul számított értékét használja fel a hajtás, a teljesítõképesség romlani fog. Ha a számított szögérték pontatlan, a vonatkoztatási rendszer nem kerül fedésbe a forgórészfluxussal. Ennek következtében a nyomatékelõállító áram (i sy ) változásai hatással lesznek a nyomatékra, ami bizonyos mértékû keresztcsatolást és nem kielégítõ szabályozási stabilitást eredményez. Ez nem okoz problémát abban az esetben, ha a hajtás külsõ fordulatszám-szabályozót használ (lásd 1. ábra), és nincs szükség nagy dinamikus teljesítõképességre. Hacsak nem túlzottan pontatlan a T r értéke, a fordulatszám-szabályozó bizonyos fokig képes kompenzálni a keresztcsatolás hatásait. A forgórészfluxus-orientált szabályozást felhasználó alkalmazások jelentõs része nem rendelkezik külsõ fordulatszámhurokkal, hanem egyszerû nyomatékszabályozóként üzemel (ilyenek az anyagcsévélõ és -hengerlõ alkalmazások). A motortengelyen elõállított tényleges nyomatéknak arányosnak kell lennie a nyomatékalapjellel abban a fordulatszámtartományban, amelyben jelentõs fokú mezõgyengítéssel együtt járó nagy fordulatszámok is szerepelnek. A pontatlanul számított T r használatának csekély hatása van a motor névlegesnél kisebb fordulatszámain, ha a mágnesezõ áramalapjel (i sx *) fix értékû, felléphet azonban átmeneti nyomatékváltozás a mezõgyengítés tartományának határán.

5 5 a feszültségszabályozó voltage controller active hatásos fordulatszám speed isx isy measured a mért torque nyomaték MTB1.00 s 4. ábra Fig. Nyomatékhiba 4 Torque error with mezõgyengítés field weakening (Estimate esetén of (a Tr Tis r to számított large) értéke túl A 4. ábra azt a hatást mutatja be, amit a motor névleges fordulatszámának kétszeresére való gyorsulás, majd az ezt követõ lassulás vált ki, ha a hajtás túlságosan nagy számított T r értéket használ. A hatás eredményeként a vonatkoztatási rendszer késlelteti a tényleges fluxust, és ennek következtében a nyomatékelõállító áram bizonyos része fluxust valamint többletfluxust állít elõ a motorban. A névleges fordulatszám alatt ennek csekély hatása van, mivel a névleges motorfluxus a telítõdés elfogadható szintjét hozza létre. A névleges fordulatszám felett a feszültségszabályozó gondoskodik róla, hogy a motorfluxus a megfelelõ szinten legyen, de ennek eléréséhez a vonatkoztatási rendszer x tengelyéhez igazított áram a tényleges fluxuselõállító áram szintje alá csökken. Emiatt a nyomatékalapjelrõl (t e *) a nyomatékelõállító áramalapjelre (i sy *) való konverzió pontatlan, ami hirtelen bekövetkezõ nyomatéknövekedést eredményez a névleges fordulatszám felett. 5. Fordulatszám-szabályozás Az 1. ábrán bemutatott rendszer PI-szabályozót használ a fordulatszám szabályozásához. A rendszer csillapítása fõként az arányos erõsítéstõl, stabilitása pedig az integráló erõsítéstõl függ. A fordulatszám-szabályozóhoz alkalmazható legnagyobb erõsítéseket a fordulatszámhurkon belüli nem kívánt késleltetések korlátozhatják. Ezek a késleltetések - amelyeket az áram-/nyomatékszabályozó fáziskésleltetése, a fordulatszámmérés késleltetése, és a fordulatszám-szabályozó számítási késleltetése okoz - a fordulatszámalapjel ugrásszerû változásaiból eredõ túllendülést váltanak ki. Ezt a jelenséget az 5. ábrán mutatjuk be, ahol egy tipikus fordulatszám-szabályozó ugrásra adott válaszának a járulékos késleltetések nélküli és az 1 ms-os késleltetésû állapotra érvényes szimulált eredményeit láthatjuk. A nem kívánt késleltetéseket gyors mintavételezéssel és a szabályozó

6 6 fáziskésleltetetésének minimalizálásával kell csökkenteni, amit az áramszabályozó P erõsítésének optimális megválasztásával érhetünk el wr* elõírt required with 1 ms-os 1ms késleltetéssel delay ms 5. ábra A Fig.5 fordulatszámhurok Speed loop response átvitele with/without a nem kívánt unwanted késleltetéssel delay és anélkül 6. A sls és i xnévleges paraméterek kiszámítása Ha a motorra feszültségimpulzust adunk, amelynek ideje lényegesen rövidebb, mint a σt s = σl s /R s idõállandó, az áram közel lineárisan növekszik az alábbi egyenlet által meghatározott módon: i s = V s /σl s (3) Így a rövid feszültségimpulzus által keltett áram felhasználható a motor tranziens induktivitásának (σl s ) kiszámítására. A névleges fluxuselõállító áram (i xnévleges ) megmérhetõ, ha a terheletlen motort a ráadott feszültséggel forgásba hozzuk, és mérjük a motor által felvett áramot. A névleges fluxuselõállító áram kiszámításához felhasználható még a motor teljesítménytényezõjének adattábla-értéke és a tranziens induktivitás. 7. A T r paraméter kiszámítása A motor névleges terhelésen felvett fordulatszáma - amely a névleges terheléshez tartozó szlip kiszámításához használható fel - többnyire rendelkezésre áll a motor adattábláján. A 2. egyenletet az állandósult állapotnak megfelelõen átrendezve, kiszámíthatjuk at r értékét: T r = i sy / ((w mr - w r ) x i sx ) = i synévleges / (w sl x i sxnévleges ) (4) ahol w sl az elektromos szlipfrekvencia rad/s-ban. Ez azonban a legjobb esetben a motor legnagyobb mûködési hõmérsékletéhez tartozó idõállandó, a legrosszabb esetben pedig ilyen módon a motor valóságos értékétõl igen eltérõ

7 7 T r értéket kaphatunk meg. De még ha ki is számítható a T r pontos értéke, a kapott eredmény csak bizonyos feltételek között használható fel, mivel a tényleges érték jelentõsen változik a hõmérséklettel, ahogy változik a forgórész ellenállása. Emiatt arra van szükség, hogy a hajtáson belül mûködjön egy rendszer, amely mûködés közben automatikusan módosítja a motor idõállandójának számított értékét, kiegyenlítve a változásokat. Az egyik legegyszerûbb és legbiztosabb módszer a motor idõállandójának változó T r esetén való on-line meghatározására a modellezett referenciás önbeállító rendszer (Model Reference Adaptive System = MRAS). A rendszer egy mennyiséget, a motor VARs értékét képezi a forgórészfluxus 1. és 2. egyenleten alapuló modelljébõl. Ezekben az egyenletekben szerepel a forgórész idõállandója, ami a szükséges kimenet. A motor VARs értékét más módon is megkapjuk, ami nem függ a forgórész idõállandójától. A kapott két VARs érték összehasonlítása hibajelet eredményez, amelynek integrálása után kiadódik egy számított forgórész-idõállandó, amit viszont felhasználunk a forgórész fluxusmodelljéhez. Ilyen módon a 6. ábrán [4] bemutatott zárt hurkú rendszert kapjuk a forgórész idõállandójának kiszámítására. rotor forgórész-idõállandó time constant (Tr) T r forgórészrotor pozíció position (ρr) Current áramalapú based forgórészfluxus- rotor flux modell model és and vonatkoztatási reference frame transfomation rendszer transzformáció a forgórészfluxus rotor szögsebessége flux speed (wmr) mr ) állórész-áramok stator currents (isx, sx isy), i ) VARs forgórészfluxusmodelltõl on függõ rotor flux calculation dependant model VARs számítás VARS 2 stator állórészcurrent áram (i s) állórész-feszültség stator voltage (us) VARs forgórészfluxusmodelltõl független of the rotor calculation independent flux VARs model számítás l VARS1 error hibajel 6. ábra Fig.6 MRAS, MRAS a T r to VARs-en optimise alapuló Tr based optimalizálásához on VARs A forgórész-idõállandótól független VARs számítás a motorfeszültség és motoráram vektorszorzatát használja fel. VARS 1 = u s x i s = u sy i sx u sx i sy Az egyszerûség kedvéért a feszültség- és áramösszetevõk a forgórészfluxushoz kötött vonatkoztatási rendszerhez igazodnak, a számítások azonban elvégezhetõk bármilyen vonatkoztatási rendszerhez illeszkedõ feszültség- és áramösszetevõk felhasználásával. Ennélfogva az eredmény független a forgórész-idõállandó számított értékétõl. A forgórész-idõállandótól függõ VARs számításhoz az állórész-feszültség egyenlete használható fel, amely a forgórészfluxus vonatkoztatási rendszeréhez igazodik [3]. u sx = R s i sx + σl s di sx /dt - w mr σl s i sy + (L s - σl s )d i mr /dt (6) u sy = R s i sy + σl s di sy /dt + w mr σl s i sx + w mr (L s - σl s ) i mr (7)

8 8 Ha viszonylag lassú reagálást várunk el a MRAS-tól, a differenciáló tagok elhagyhatók, és feltételezhetjük, hogy i mr = i sx. Így a 6. és 7. egyenlet egyszerûsödik u sx = R s i sx - w mr σl s i sy (8) u sy = R s i sy + w mr L s i sx (9) A motor VARs értékét a 8. és 9. egyenletben szereplõ feszültségek és a motoráramok vektorszorzata adja. VARS 2 = u sy i sx - u sx i sy = w mr (L s i 2 sx + σl s i 2 sy ) (10) A motor adattábla-értékei felhasználhatók a forgórész-idõállandó kezdeti becsült értékének meghatározásához. Ezután a MRAS korrigálja ezt az értéket és folyamatosan tovább követi, ahogy a valóságos motorérték változik a hõmérséklettel. A módszer hatékonyságát a 7. ábrán bemutatott összehasonlítás eredményei mutatják, amelyben a motor által használt MRAS nélküli hibás számított értékeket hasonlítjuk össze a MRAS mûködésével kapott értékekkel. Az itt ismertetett MRAS a VARs-on alapul, de más mennyiségek (feszültség, teljesítmény) is felhasználhatók a forgórész-idõállandó számításához [5, 6] Nyomaték (Nm) Torque (Nm) Te*=10% Te*=50% Te*=100% Te*=-10% Te*=-50% Te*=-100% fordulatszám Speed (rpm) (rpm) 7(a). ábra Különbözõ nyomatékalapjelekhez tartozó mért nyomaték a fordulatszám függvényében (a meleg motorhoz felhasznált T r a hideg motorhoz alkalmazott számításon alapul

9 Nyomaték (Nm) Torque (Nm) Te*=10% Te*=50% Te*=100% Te*=-10% Te*=-50% Te*=-100% fordulatszám Speed (rpm) (rpm) 7(b). ábra Különbözõ nyomatékalapjelekhez tartozó mért nyomaték, a fordulatszám függvényében (meleg motor, mûködõ MRAS-al képzett T r -el) 8. Összefoglalás A forgórészfluxus-orientált vektorszabályozású hajtás jó teljesítményének biztosításához szükség van a tranziens induktivitás, névleges fluxuselõállító áram és a forgórész-idõállandó pontos kiszámítására. A cikk ismerteti azokat a káros hatásokat, amelyeket a pontatlan paraméterszámítások eredményeznek, és tárgyalja azokat a módszereket, amelyeket a hajtások felhasználhatnak az értékek motoradatokból való elõállítására. A forgórészidõállandó biztosítására szolgáló MRAS is a motor üzemelése közben állítja elõ folyamatosan ezt az értéket, így a hajtás még abban az esetben is optimálisan mûködik, ha változik a forgórész-idõállandó a motor hõmérsékletével. Irodalom 1. SUMNER.M., ASHER.G.M., Aszinkron motorok feszültség-alapjeles feszültséginverteres vektorszabályozású hajtásainak automatikus beindítása IEE Proc., Part B, 1993, pp KHAMBADKONE.A.M., HOLTZ.J., Indukciós motorok vektorszabályozású hajtásának önmûködõ üzembe helyezéséhez alkalmazott megoldás, IEEE Trans., IE-38, 1991, pp VAS P., Érzékelõ nélküli vektor- és közvetlen nyomatékszabályozás, Oxford University Press, 1998, ISBN GARCES L., Paraméteradptálás helyhez kötött kalitkás indukciós motorok hajtásaihoz, IEEE Trans., IA-16, 1980, pp ROWAN T.M., Egyszerû on-line adaptáció indukciós motor közvetett mezõorientálásához, IEEE Trans., IA-27, 1991, pp

10 10 6. RIBEIRO.L.A., JACOBINA.C.B., LIMA.A., OLIVEIRA. A.C., IFO-szabályozású AC motorhajtásban alkalmazott MRAC paraméterérzékenysége, IEEE Trans., IE-44, 1997, pp

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006 Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai GáborG 2006 Aszinkrongépek felépítése Állórész (stator) Anyaga öntöttvas, de lehet alumínium is. Lemezelt hornyaiban 1 vagy 3 fázisú tekercselés helyezkedik

Részletesebben

Mechanikai érzékelő nélküli kalickás indukciós motor kettős mező-orientációs szabályozásának implementációja

Mechanikai érzékelő nélküli kalickás indukciós motor kettős mező-orientációs szabályozásának implementációja Mechanikai érzékelő nélküli kalickás indukciós motor kettős mező-orientációs szabályozásának implementációja SZABÓ Csaba, IMECS Mária, SZŐKE sz. BENK Enikő, INCZE János Jób Kolozsvári Műszaki Egyetem XV.

Részletesebben

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Léptetőmotorok vezérlése

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Léptetőmotorok vezérlése Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Léptetőmotorok vezérlése 1 Mi a léptetőmotor? Felhasznált forrás: learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/what-is-a-stepper-motor A léptetőmotorok olyan egyenáramú

Részletesebben

Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez

Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez Tudományos Diákköri Dolgozat 2011 Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez Készítette: Rácz György, email: gyuriracz@freemail.hu II. MSc Villamosmérnök hallgató

Részletesebben

Drágán üzemelnek a régi motorok

Drágán üzemelnek a régi motorok A készülékek többségében ma már nem lehet szabályozatlan aszinkron- motorokat használni. Az új direktíváknak megfelelően frekvenciaváltókat is be kell építeni, vagy más technológiákat kell alkalmazni.

Részletesebben

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése Elektromechanika 5. mérés Egyenáramú motor mérése 1. Ismertesse az egyenáramú gépek kedvező tulajdonságait, adjon meg alkalmazási területeket! Egyenáramú gépek esetében mind az állórészt, mind pedig a

Részletesebben

Szabályozástechnika II.

Szabályozástechnika II. TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-215-9 A GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI ÁGAZATOK DUÁLIS ÉS MODULÁRIS KÉPZÉSEINEK KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Jancskárné Anweiler Ildikó Szabályozástechnika II. Pécs 215 A tananyag

Részletesebben

Irányításelmélet és technika I.

Irányításelmélet és technika I. Irányításelmélet és technika I. Elektromechanikai rendszerek dinamikus leírása Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu

Részletesebben

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw ACTIVE frekvenciaváltó Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári

Részletesebben

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére A Control Techniques Plc, mint a hajtástechnika vezetõ világcége fontosnak tartja, hogy a legkorszerûbb technológia felhasználásával

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai Frekvenciaváltók tápláló hálózatára ható felharmonikus terhelés csökkentése Megoldások a Control Techniques feszültséginvertereiben Az erõsáramú elektronikus berendezések nemlineáris és kapcsolóüzemû részegységei

Részletesebben

I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAFELVETÉS

I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAFELVETÉS Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 1. Prof. Dr. Szabolcsi Róbert 1 MECHANIKAI LENGŐ RENDSZEREK RENDSZERDINAMIKAI IDENTIFIKÁCIÓJA I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAFELVETÉS A műszaki gyakorlatban

Részletesebben

Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás

Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás A mérés célja: Az áraminverter működésének megismerése. A közvetett mezőorientált szabályozás vizsgálata. A mikroszámítógépes irányítás tanulmányozása.

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 BEVEZETÉS

REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 BEVEZETÉS Szilvássy László 1 REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 A szerző jelen tanulmányában bemutatja a repülőfedélzeti tűzfegyverek lövedékei mozgásának ballisztikai számítását.

Részletesebben

Unidrive - a vektorszabályozás alappillére

Unidrive - a vektorszabályozás alappillére Unidrive - a vektorszabályozás alappillére A vektorszabályozás jelenleg a váltakozó áramú ipari hajtások széles körben elfogadott és alkalmazott megoldása, amely kiváló szabályozást nyújt a mai szabványokhoz

Részletesebben

Mechatronikai berendezések tervezése Dr. Huba, Antal Dr. Aradi, Petra Czmerk, András Dr. Lakatos, Béla Dr. Chován, Tibor Dr.

Mechatronikai berendezések tervezése Dr. Huba, Antal Dr. Aradi, Petra Czmerk, András Dr. Lakatos, Béla Dr. Chován, Tibor Dr. Mechatronikai berendezések tervezése Dr. Huba, Antal Dr. Aradi, Petra Czmerk, András Dr. Lakatos, Béla Dr. Chován, Tibor Dr. Varga, Tamás Mechatronikai berendezések tervezése írta Dr. Huba, Antal, Dr.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék 5/1. melléklet Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetika szakirány Kis teljesítményű szigetüzemű szélgenerátor

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007777T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 772961 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem

Részletesebben

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató LPT illesztőkártya Beüzemelési útmutató Az LPT illesztőkártya a számítógépen futó mozgásvezérlő program ki- és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC nyomtató (LPT) csatlakozója között. Főbb jellemzők:

Részletesebben

Balázs Gergely György. Négynegyedes hálózatbarát áramirányítók szabályozása, különös tekintettel járműves alkalmazásokra

Balázs Gergely György. Négynegyedes hálózatbarát áramirányítók szabályozása, különös tekintettel járműves alkalmazásokra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és nformatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Balázs Gergely György Négynegyedes hálózatbarát áramirányítók szabályozása, különös tekintettel

Részletesebben

Dokumentációra vonatkozó általános információ

Dokumentációra vonatkozó általános információ Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben

Részletesebben

Grafika. Egyváltozós függvény grafikonja

Grafika. Egyváltozós függvény grafikonja Grafika Egyváltozós függvény grafikonja Egyváltozós függvény grafikonját a plot paranccsal tudjuk kirajzolni. Elsı paraméter egy függvény képlete, a második paraméter változónév=intervallum alakú: plot(x^3-16*x+2,x=-6..6);

Részletesebben

Marcsa Dániel. Dr. Kuczmann Miklós Ph.D.

Marcsa Dániel. Dr. Kuczmann Miklós Ph.D. Egyfázisú és háromfázisú indukciós gép vizsgálata Írta: Marcsa Dániel III. éves Villamosmérnök B.Sc. hallgató (Automatizálási szakirány) Konzulens: Dr. Kuczmann Miklós Ph.D. egyetemi adjunktus Elektromágneses

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 5. félév Óraszám: 2+2 1 3. FEJEZET TÁPEGYSÉGEK A tápegységek építése, üzemeltetése és karbantartása a teljesítményelektronika

Részletesebben

2 59 1 3 4 5 6 7 8 99 10 11 12 13 14 New Transit Van 15 16 New Transit Van 17 18 New Transit Van 19 20 New Transit Van 21 22 23 24 25 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 [Nm] 475 [kw] [PS] 180 245 [Nm] 250 [kw]

Részletesebben

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján. Tevékenység: Rajzolja le a koordinaátarendszerek közti transzformációk blokkvázlatait, az önvezérelt szinkronmotor sebességszabályozási körének néhány megjelölt részletét, a rezolver felépítését és kimenőjeleit,

Részletesebben

Zárójelentés 2003-2005

Zárójelentés 2003-2005 Zárójelentés 2003-2005 A kutatási programban nemlineáris rendszerek ún. lineáris, paraméter-változós (LPV) modellezésével és rendszer elméleti tulajdonságainak kidolgozásával foglalkoztunk. Az LPV modellosztály

Részletesebben

Készítette: Telefon:

Készítette: Telefon: Pozíció Darab Leírás 1 SQ 5-7 Cikkszám: 965217 3" többfokozatú búvárszivattyú házi vízellátó rendszerekhez, tartályok töltésére-ürítésére, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra. A szivattyúnak "lebegő"

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

Önhangoló PID irányítás

Önhangoló PID irányítás Önhangoló PID irányítás 1. A gyakorlat célja A Ziegler-Nichols hangolás és az önhangoló PID szabályozó elvének bemutatása. A hangolás elvégzése szimulációs környezetben. A módszer demonstrálása valós idben

Részletesebben

A műszaki rezgéstan alapjai

A műszaki rezgéstan alapjai A műszaki rezgéstan alapjai Dr. Csernák Gábor - Dr. Stépán Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszék 2012 Előszó Ez a jegyzet elsősorban gépészmérnök hallgatóknak

Részletesebben

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81,

Részletesebben

Anatómiai régiók automatikus felismerése

Anatómiai régiók automatikus felismerése Anatómiai régiók automatikus felismerése Kutatási beszámoló 2015. június Készítette: Tóth Márton József Bevezetés A mai klinikai gyakorlatban a háromdimenziós orvosi képalkotó rendszerek használata igen

Részletesebben

Váltakozó áramú generátor, egyenáramú motor, léptető motor vizsgálata

Váltakozó áramú generátor, egyenáramú motor, léptető motor vizsgálata Váltakozó áramú generátor, egyenáramú motor, léptető motor vizsgálata Előzetes kérdések: mondatban írja le azt az elvet, ami alapján működik a váltakozó áramú generátor! Minek a megváltoztatásával tudja

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

Elektronika II Feladatlapok jegyzet

Elektronika II Feladatlapok jegyzet Elektronika II Feladatlapok jegyzet 1 Ezt a jegyzetet azért csináltam, hogy megkönnyítsem az elektronika 2 tantárgy elvégzését. De a leírtakért nem vállalok felelısséget, könnyen elıfordulhatnak hibák.

Részletesebben

11.12 Menü 12: Küszöbdetektorok, változó-kiválasztók és a fékvezérlés funkciója

11.12 Menü 12: Küszöbdetektorok, változó-kiválasztók és a fékvezérlés funkciója Alap 11.12 Menü 12: Küszöbdetektorok, változó-kiválasztók és a fékvezérlés funkciója 11-14. ábra A Menü 12 logikai vázlata 1-es küszöbdetektor Bármely változtatható 1-es küszöbdetektor küszöbszintje 1-es

Részletesebben

Szabályozástechnika I.

Szabályozástechnika I. TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009 A GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI ÁGAZATOK DUÁLIS ÉS MODULÁRIS KÉPZÉSEINEK KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Jancskárné Anweiler Ildikó Szabályozástechnika I. Pécs 2015

Részletesebben

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei (Áramlástechnikai gépek rész) A minimumteszt célja a vizsgára és zárthelyi dolgozat megírására

Részletesebben

FIR és IIR szűrők tervezése digitális jelfeldolgozás területén

FIR és IIR szűrők tervezése digitális jelfeldolgozás területén Dr. Szabó Anita FIR és IIR szűrők tervezése digitális jelfeldolgozás területén A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola oktatójaként kutatásaimat a digitális jelfeldolgozás területén folytatom, ezen belül a fő

Részletesebben

Autópálya forgalomszabályozás felhajtókorlátozás és változtatható sebességkorlátozás összehangolásával és fejlesztési lehetőségei

Autópálya forgalomszabályozás felhajtókorlátozás és változtatható sebességkorlátozás összehangolásával és fejlesztési lehetőségei Autópálya forgalomszabályozás felhajtókorlátozás és változtatható sebességkorlátozás összehangolásával és fejlesztési lehetőségei Tettamanti Tamás, Varga István, Bokor József BME Közlekedésautomatikai

Részletesebben

A Startvert- ic5 frekvenciaváltó

A Startvert- ic5 frekvenciaváltó 1 A Startvert- ic5 frekvenciaváltó Nemzetközi szabványoknak megfelelı ic5, felhasználói igényekhez igazodva széles körben kiszolgálja a legkülönfélébb alkalmazásokat. Modbus kommunikáció PID vezérlés Érzékelı

Részletesebben

MetaSat Programozó Használati útmutató

MetaSat Programozó Használati útmutató MetaSat Programozó Használati útmutató Gördítés felfelé Többfunkciós gombok Gördítés lefelé Belépés a menübe, funkciók nyugtázása, adattárolás 1 1. fejezet A BERENDEZÉS ELŐZETES ELLENŐRZÉSE A telepítés

Részletesebben

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK Vértesy Gábor MÉRÉSE ALAPJÁN MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Olyan új, gyorsan elvégezhetô, megbízható és

Részletesebben

Szervokormány próbapályás vizsgálata Segédlet a Jármrendszerek vizsgálata c. tárgyhoz

Szervokormány próbapályás vizsgálata Segédlet a Jármrendszerek vizsgálata c. tárgyhoz Segédlet a Jármrendszerek vizsgálata c. tárgyhoz Készítette: Wahl István, Bohner Gábor Budapest, 24. Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjármvek tanszék Budapest, XI. Sztoczek u. 6. Telefon:

Részletesebben

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás RUN indítás STOP / RESET leállítás/törlés ENTER menü kiválasztás, értékek mentése MODE kijelzett érték kiválasztása, visszalépés A frekvenciaváltó csatlakoztatása:

Részletesebben

Digitális szervo hajtások Dr. Korondi, Péter Dr. Fodor, Dénes Décsei-Paróczi, Annamária

Digitális szervo hajtások Dr. Korondi, Péter Dr. Fodor, Dénes Décsei-Paróczi, Annamária Digitális szervo hajtások Dr. Korondi, Péter Dr. Fodor, Dénes Décsei-Paróczi, Annamária Digitális szervo hajtások írta Dr. Korondi, Péter, Dr. Fodor, Dénes, és Décsei-Paróczi, Annamária Publication date

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék FOKOZATNÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰVEK (Forgácsoló szerszámgépek fokozatnélküli főhajtóművei) Oktatási segédlet Dr.

Részletesebben

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK PhD Tézisfüzet GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA Szerző MAGYAR Bálint Témavezető Dr. STÉPÁN Gábor Budapest,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek

Részletesebben

Erőművi turbina-generátor gépcsoportok rezgésdiagnosztikája

Erőművi turbina-generátor gépcsoportok rezgésdiagnosztikája Erőművi turbina-generátor gépcsoportok rezgésdiagnosztikája Kiss Attila 1. Bevezetés A rezgésdiagnosztika a forgógép karbantartás olyan ágazata, amely nagyon sokrétűen és dinamikusan fejlődik. A gyors

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Irányítástechnika II. rész Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok Lineáris tagok modellje Differenciálegyenlettel

Részletesebben

Rendkívül alacsony üresjárási veszteségű állandómágneses tárcsagép lendkerekes energiatárolók számára

Rendkívül alacsony üresjárási veszteségű állandómágneses tárcsagép lendkerekes energiatárolók számára Rendkívül alacsony üresjárási veszteségű állandómágneses tárcsagép lendkerekes energiatárolók számára Kohári Zalán BME Villamos Energetika Tanszék SUPERTECH LABORATÓRIUM VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK BUDAPESTI

Részletesebben

VLT 6000 HVAC. Tartalom

VLT 6000 HVAC. Tartalom Tartalom Bevezetés... 4 Szoftververzió... 4 Biztonsági előírások... 5 Véletlen indítások elkerülése... 5 Bevezető a Használati útmutatóhoz... 7 Felhasználható szakirodalom... 9 A VLT 6000 előnyei a HVAC

Részletesebben

Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO 621.376.722.1:621.316,

Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO 621.376.722.1:621.316, D. EDL ICHÁD BME Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO 621.376.722.1:621.316, A -félvezető kapcsolóeszközök fejlődésének következtében

Részletesebben

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

Korszerű Diagnosztikai Módszerek Korszerű Diagnosztikai Módszerek Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 3. Előadás Rezgésmérés műszerek és módszerek A gépek rezgései A gépek nem merev

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. V8.77.11 szoftververziótól. Alapítva: 1984

H - I - J. frekvenciaváltó programozási kézikönyv. V8.77.11 szoftververziótól. Alapítva: 1984 H - I - J frekvenciaváltó programozási kézikönyv V8.77.11 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK SZEMLÉLTETŐ JELEK... 5 FONTOS TUDNIVALÓK... 5 FREKVENCIAVÁLTÓK PROGAMOZÁSA... 5 Soros vonali

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A tételsor a Szakmai és vizsgakövetelmény 4. Szakmai követelmények című fejezetében megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza, hozzáigazítva a szakma munkaerő-piaci

Részletesebben

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN Dr. Székely Ferenc 1204

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Közönséges dierenciálegyenletek kurzushoz

Gyakorló feladatok a Közönséges dierenciálegyenletek kurzushoz Gyakorló feladatok a Közönséges dierenciálegyenletek kurzushoz Vas Gabriella 204. február A feladatgy jtemény a TÁMOP-4.2.4.A/2-/-202-000 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Esetelemzések az SPSS használatával

Esetelemzések az SPSS használatával Esetelemzések az SPSS használatával 1. Tekintsük az spearman.sav állományt, amely egy harminc tehenet számláló állomány etetés- és fejéskori nyugtalansági sorrendjét tartalmazza. Vizsgáljuk meg, hogy van-e

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

UC300-5LPT. USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz. Használati utasítás. Plugin verzió: V1.024

UC300-5LPT. USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz. Használati utasítás. Plugin verzió: V1.024 Használati utasítás UC300-5LPT USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz Plugin verzió: V1.024 P olgardidesign Email: info@polgardidesign.hu Web: www.polgardidesign.hu 2013.07.29. UC300-5LPT rendeltetése:

Részletesebben

UC100 USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz Plugin verzió: V2.105

UC100 USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz Plugin verzió: V2.105 Használati utasítás UC100 USB CNC mozgásvezérlő MACH3 programhoz Plugin verzió: V2.105 P olgardidesign Email: info@polgardidesign.hu Web: www.polgardidesign.hu 2012.07.22. UC100 rendeltetése: A Mach3-as

Részletesebben

BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ

BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ Bunkóczi Sándor Papp Tamás BISZTATIKUS PASSZÍV RÁDIÓLOKÁCIÓ H. Hertz 1887-ben állított elő először elektromágneses hullámot, és írta le annak terjedési tulajdonságait. 1900-ban Nikola Tesla próbálta meg

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Felhasználói kézikönyv TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/8, 1/16. A vezérlő 3 tengely meghajtására képes, egyszerűen bővíthető a rendszer egy 4. tengellyel.

Részletesebben

LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II.

LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II. V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Deák Ferenc deak@nct.hu LÉTRADIAGRAM FORDÍTÓK ELMÉLETE PLC VEZÉRLÉSEK SZÁMÁRA II. Absztrakt A létradiagram egyszerű, programozási képzettséggel nem rendelkező szakemberek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63A Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 2 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások

DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG A legújabb fejlesztési irányelvek lényege az, hogy a hajtóműveket az elektronika szétszerelése nélkül be lehessen állítani. Ezeket a törekvéseket

Részletesebben

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató Varlogic NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2008 13. Adatkapcsolati réteg, MAC alréteg Ethernet, WiFi 1 MAC alréteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú protokollok Verseny-mentes

Részletesebben

Ph. D. értekezés tézisei

Ph. D. értekezés tézisei Ph. D. értekezés tézisei Szabó István: NAPELEMES TÁPELLÁTÓ RENDSZEREKBEN ALKALMAZOTT NÖVELT HATÁSFOKÚ, ANALÓG MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYKÖVETŐ ÁRAMKÖR ANALÍZISE Konzulens: dr. Szabó József Budapest, 1997.

Részletesebben

egyenfeszültség középértékének kifejezése... 19

egyenfeszültség középértékének kifejezése... 19 Villamos hajtások I. Villamos hajtások kinetikája... 3 1. Redukálás közös tengelyre... 3 2. Pozitív irányok, mozgásegyenlet, működési negyedek... 3 3. A hajtás stabilitásának feltétele... 4 4. w(t) időfüggvények

Részletesebben

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések

Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02; 4 kr.) Záróvizsga orientáló kérdések 2015-2016. tanév 1. félévtől Összeállította: Dr. Németh István, Tóth András, Püspöki János Az orientáló kérdések célja

Részletesebben

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÖNELLENŐRZÉS ÉS FUTÁSIDEJŰ VERIFIKÁCIÓ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKBAN OTKA T-046527 A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. Témavezető: dr. Majzik István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL

A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL A HIBRID LINEÁRIS LÉPTET MOTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSI MÓDOZATAIRÓL Szabó Loránd - Ioan-Adrian Viorel - Józsa János Kolozsvári M szaki Egyetem, Villamos Gépek Tanszék 3400 Kolozsvár, Pf. 358. e-mail:

Részletesebben

MSI200 Inverter MasterDrive

MSI200 Inverter MasterDrive MSI200 Inverter MasterDrive 2.2 Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Háromfázisú 220(-15%)~240(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója 4.3 Hajók propulziója A propulzió kifejezés latin eredetű, nemzetközileg elfogadott fogalom, amely egy jármű (leginkább vízi- vagy légi-jármű) meghajtására vonatkozik. Jelentése energiaátalakítás a meghajtó

Részletesebben

VAJSZ Tibor, MSc hallgató, 1. Dr. SZÁMEL László, egyetemi docens, 2. RÁCZ György, doktorandusz, 3.

VAJSZ Tibor, MSc hallgató, 1. Dr. SZÁMEL László, egyetemi docens, 2. RÁCZ György, doktorandusz, 3. A közvetlen nyomatékszabályozás elve, megvalósítása, és főbb tulajdonságai aszinkron motoros hajtások esetében The principle, realization and main features of direct torque control in the case of AC induction

Részletesebben

Aszinkron motorok energiahatékonyságának és üzemi viszonyainak vizsgálata. Gyökér Gyula okl. vill. mérnök gyula.gyoker@elmakft.hu

Aszinkron motorok energiahatékonyságának és üzemi viszonyainak vizsgálata. Gyökér Gyula okl. vill. mérnök gyula.gyoker@elmakft.hu Aszinkron motorok energiahatékonyságának és üzemi viszonyainak vizsgálata Gyökér Gyula okl. vill. mérnök gyula.gyoker@elmakft.hu Az vizsgálatok helyszine 1. Fővárosi Csatornázási Művek: Észak-Pesti Telep,

Részletesebben

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz Biztonsági szempontból kiértékelt jeladók Funkcionális biztonság CMP szinkron szervomotorokhoz

Részletesebben

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető

STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető 1 STEADYPRES frekvenciaváltó ismertető A STEADYPRES egy fordulatszámszabályzó, amelyet egy fázis (230 V AC) táplál, és egy és három fázisú váltakozó áramú motorok meghajtására szolgál. - A motor fordulatszámának

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szenzorok jelátvitele

Szenzorok jelátvitele PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Szenzorok jelátvitele Forrás és irodalom Lambert Miklós: Szenzorok elmélet (ISBN 978-963-874001-1-3) Bp. 2009 A. Bharathidasan V. A. S. Ponduru: Sensor

Részletesebben

Digitális mikrofluidika THz-es képalkotáshoz

Digitális mikrofluidika THz-es képalkotáshoz Digitális mikrofluidika THz-es képalkotáshoz Földesy Péter a, Fekete Zoltán b, Pardy Tamás c, Gergelyi Domonkos a,c a Celluláris Érzékelő és Optikai Hullámszámítógépek Kutatólaboratórium, MTA SzTAKI b

Részletesebben

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete. A rendszer- és irányításelmélet legfontosabb részterületei. Hangos Katalin. Budapest

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete. A rendszer- és irányításelmélet legfontosabb részterületei. Hangos Katalin. Budapest CCS-10 p. 1/1 Számítógéppel irányított rendszerek elmélete A rendszer- és irányításelmélet legfontosabb részterületei Hangos Katalin Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatirányítási

Részletesebben

Forgásparaboloid antennák fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái a 10 GHz feletti frekvenciatartományban

Forgásparaboloid antennák fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái a 10 GHz feletti frekvenciatartományban Forgásparaboloid antennák fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái a 10 GHz feletti frekvenciatartományban 0^ LADÁYI-TURÓCZY BÉLA Finommechanikai Vállalat ÖSSZEFOGLALÁS A cikk a forgásparaboloid

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben