Várháborúk kora Magyarországon Magyarország Európa védőbástyája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várháborúk kora Magyarországon Magyarország Európa védőbástyája"

Átírás

1 Várháborúk kora Magyarországon Magyarország Európa védőbástyája 1. Általános információk 2 2. Ismertetés 4 3. IKT - eszközök 5 Videofilm 5 LeMill 5 Gondolattérkép - FreeMind 5 GoogleMaps 6 4. Szervezési feltételek, segítség 6 5. Leírás 6 Az első szakasz megnevezése: Előkészítés és gyűjtőmunka 6 A második szakasz megnevezése: Weblapkészítés 7 A harmadik szakasz megnevezése: Információs térképek készítése 8 A negyedik szakasz megnevezése: Bemutató 8 6. Még egy lépés 15 1

2 1. Általános információk Változatok követése Készült április 16. Utolsó változat február Szerző Iskola, város, ország Bláthy Ottó Titusz Informatikai SZKI és Gimnázium. Budapest, Magyarország A tanár neve Boda Zsuzsanna Iskolatípus Középiskola Tantárgy(ak) Történelem, társadalomismeret Tanítási/tanulási egység Szint A tanítási egység hossza 4 tanítási óra + házi feladat IKT-eszközök Az eszköz neve Lemill Hivatalos weboldala Típusa Online közösségi oldal tanárok számára Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Video Video-megosztó közösségi oldal Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Pl. FreeMind magyar: ect=freemind mindmapping software Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Google Maps Ingyenes, szerkeszthető online térképszolgáltatás 2

3 A tanár céljai Az egyes szakaszok leírása A tanítási/tanulási egység bemutatása Információgyűjtés változatos forrásokból, ezek értelmezése, összevetése megadott szempontok szerint. A kritikus gondolkodás fejlesztése, az idézés és a hivatkozás módjának gyakorlása Weblapkészítés a tanultak bemutatására Történelmi eseménysor elhelyezése és bemutatása online térképen, megadott szempontok alapján Az együttműködés fejlesztése Első tevékenység/szakasz (45 perc) Információgyűjtés az érintett várakról Motiváló ötletelés, ötletek rendezése mindmap formában, szoftverrel Videórészlet megtekintése kérdésekkel Csoportmunka megszervezése a diákok bevonásával Az értékelés kritériumainak véglegesítése Feladatlap, kommunikáció a LeMill-ben (a tanár biztosítja) Házi feladat: Internetes és könyvtári gyűjtőmunka Második tevékenység/szakasz (45 perc) Információk elrendezése, weblap készítése a LeMillben, csoportmunkában, váranként A várat és néhány információt egy Google térképen is elhelyezik Harmadik tevékenység/szakasz (45 perc) A csoportok a saját várukhoz kapcsolódó információkat egy közös Google térképen helyezik el, és bejelölik a két hadjárat (1552-es és az 1566-os) útvonalát is. Mindkét feladat csoportmunkában történik. Negyedik tevékenység/szakasz Az elkészített weblapok bemutatása. Egyéni jegyzetek készítése a bemutatókról. A bemutatók értékelése frontálisan, az előzetes kritériumok alapján történik. 3

4 2. Ismertetés Pedagógiai kontextus A prezentációkészítés és az ehhez szükséges információgyűjtés, szerkesztés nem újdonság az osztályban. A csoportmunkában és az ötletelésben is jártasak. Az informatikát szakmaként is tanulják, így általában az esetleg új IKT-eszközök használata sem okoz problémát, de egy bemutató órát az eszközök kipróbálására, illetve a LeMill és a GoogleMaps regisztrációjának elvégzésére mégis tartunk. Történelemből már tanultuk a várháborúk korát megelőző időszakot (Mohács és az ország részekre szakadása Magyarország a XVI. század elején). A történelmet időrendben tanuljuk, így a tananyag szervesen illeszkedik Magyarország történetének megismerési folyamatába. Az új témát jól meg lehet alapozni forrásfeldolgozó órával is. Feldolgozásra ajánlott források: - részlet Dzselálzade Musztafa kortárs szemtanú Kőszeg ostromáról - részlet Szulejmán győzelmi jelentéséből, (Mindkét részlet megtalálható: Száray Miklós Történelem II. középiskolák, 10. évfolyam Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, o.) Az idegenforgalmi vonatkozások bevonása az osztály és a nemzetközi partnerek számára is érdekesebbé teheti a tananyagot. Célok Információgyűjtés változatos forrásokból, ezek értelmezése, összevetése megadott szempontok szerint, a kritikus gondolkodás fejlesztése Az idézés és a hivatkozás módjának gyakorlása Történelmi eseménysor bemutatása térképen, előre megadott szempontok alapján o A GoogleMaps és hagyományos térképek használatával o Történelmi és turisztikai jelentőségükre koncentrálva Együttműködés fejlesztése o Közös tervezés o Csoportmunka o Közös értékelés 4

5 3. IKT - eszközök Videofilm Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Video elated Filmrészlet egy video-megosztó közösségi oldalon Részlet az Egri csillagok című filmből A filmrészlet célja a korszakra való ráhangolódás segítése. A film az azonos című általános iskolai kötelező olvasmány történetét dolgozza fel (Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Angol nyelvű összefoglalója oldalon megtalálható). A díszletek és a kosztümök korhűen mutatják be a 16. századi magyar és török viseletet és harcmodort. LeMill Lemill Online közösségi oldal tanárok számára Ennek a közösségi oldalnak a használatával átlagos felhasználói ismeretekkel is egyszerű weblapot készíteni. Alkalmas arra is, hogy a tanár nyomon kövesse a munkamenetet: azaz megjeleníti, hogy mindenki dolgozott-e a csoport közös feladatán. Tehát a tanári munkában elsősorban az egyéni tanulói részvétel ellenőrzését támogatja, és kommunikációs felületén (fórum) lehetőséget biztosít az ösztönzésre, visszajelzésre is. Gondolattérkép - FreeMind Pl. FreeMind magyar: Gondolati térkép készítő szoftver A gondolattérkép készítés az ismeretek, fogalmak, tennivalók, témák stb. rendszerezést, áttekinthető ábrázolását támogatja. A színes krétával és táblával szemben az az előnye, hogy könnyebben módosítható és mentéssel megőrizhető, bármikor előhívható, virtuális tanulási 5

6 térben is megjeleníthető. Ebben a tanulási folyamatban a tartalmi és minőségi követelmények, azaz az értékelési szempontok előzetes kidolgozására használjuk. GoogleMaps Google Maps Ingyenes online térképszolgáltatás A GoogleMaps segítségével a csoportok a várakról gyűjtött információkat elhelyezik egy térképen, amely a weblapjuk részévé válik. Ezután a csoportok közösen is készítenek térképet: a csoporttérképek elemeit a közös térképen is bejelölik, és megjelölik a hadjáratok útvonalát is. 4. Szervezési feltételek, segítség Az első és a záró szakaszban hagyományos tantermi körülmények között is megtartható az óra számítógép és projektor segítségével. A második és harmadik szakasz tevékenységei számítógépes teremben folynak, ahol valamennyi gyereknek, de legalább páronként tudunk internetes hozzáférést biztosítani. Ezeken túl minden tanulónak kell -címmel és Google-regisztrációval rendelkeznie. Ezt az eszközhasználatra felkészítő órán elvégezzük. 5. Leírás Az első szakasz megnevezése: Előkészítés és gyűjtőmunka 1. Várháborúk a 16. század második felében Magyarországon (1552, 1566) Tevékenység: Az 1.1. számú feladatlapról minden tanuló kap egy kérdést. Ugyanazt a kérdést 2-3 tanuló is megkaphatja, így az ellenőrzéskor egymást is javíthatják. A diákok rövid filmrészlet megtekintése (Egri Csillagok és a Középiskolai történelmi atlasz alapján válaszolnak a kiosztott kérdésekre. A kérdések segítségével a összegyűjtik az 1552-es egri várostrom néhány jellegzetességét, valamint az 1552-es és az 1566-os hadjárat várait. A válaszok ellenőrzése, közös megbeszélése frontálisan, tanári irányítással történik. Segédeszközök: Történelmi atlasz, feladatlap (1.1.) Idő: 20 perc 2. Az értékelés kritériumai: mit tartalmazzon a végvárakat bemutató weblap? Tevékenység: Ötletelés tartalom : mit gyűjthetünk össze az 1552-es és 1566-os török hadjáratok várait (Veszprém, Drégely, Szécsény, Hollókő, Eger, Szigetvár, Csurgó, Babócsa) bemutató weblapra? A tanár moderátor szerepet tölt be és a táblára krétával felírja az 6

7 ötleteket. A rendszerezést a FreeMind segítségével egy diák végzi el az osztály irányítása alapján. Az elkészült gondolattérkép adja a weblapok értékelésének kritériumait. Az elkészült gondolati térképet óra után feltölti a tanár a LeMill-re, ahol a közös munka folyik. Segédeszköz: FreeMind (tanári súgó-tanulói passzivitás esetén 1.2.) Idő: 10 perc 3. Az együttműködő csoportok kialakítása Tevékenység: csoportbontás, témaválasztás/sorsolás Mindenki kalapból húz egy színes kártyát, ennek színkódja alapján megkapja a feldolgozandó várat, és kialakul az együttműködő csoportot. A csoporttagok munkatervet készítenek: kiosztják a csoporton belüli szerepeket (vezető, infoguru, lektor, designer, kreatív, ellenőr, kritikus szem, szóvivő) valamint elosztják a feladatokat, megbeszélik a tanórán kívüli kapcsolattartás gyakoriságát online kommunikáció. Segédeszköz: tanulói létszámnak megfelelő kártya (6 vár X 5 kártya) és az 1.3. számú feladatlap: szerep-, illetve feladatleírások (javaslat); 1.4. számú leírás az idézés és a hivatkozás szabályairól. Idő: 10 perc Házi feladat megbeszélése: A csoportvezetőknek csoportfórumot kell nyitniuk a LeMillben. Minden csoporttag információkat gyűjt különböző forrásokból egyénileg, szükség esetén elektronikusan mentve, ill. jegyzet formában (cédulázás szabályai). A gyűjtött információkat közzéteszik a LeMillben, a csoport fórumon. Az információ megjelölése szabályos hivatkozással történik. Segédeszköz: Az elkészült gondolattérkép és az iskolai könyvtárban megtalálható és a témához kapcsolódó könyvek jegyzéke (a tanár teszi közzé a LeMill-ben). Idő: 5 perc A második szakasz megnevezése: Weblapkészítés 1. Hivatkozás szabályai gyakorlás Tevékenység: a tanulók egyénileg ismétlik át az információkezelés szabályait és elkészítenek néhány hivatkozást. A hivatkozásokat ben elküldik a tanárnak, aki visszajelzést ad. Segédeszköz: LeMill feladatlap. (1.4. feladatlappal) Idő: 10 perc 2. A gyűjtött információk rendezése a weblapon Tevékenység: A csoportok az információkat elrendezik, a weblapjaikat elkészítik a LeMillben. (Megjegyzés: házi feladatnak is fel lehet adni ezt a szakaszt, de csak akkor, ha valamennyi diák internet-hozzáférése biztosított.) A csoporttagok közötti kommunikáció a 7

8 weblapkészítés alatt is a fórum segítségével történik. Vigyázat! Egy weblapon egyszerre csak egy gépről lehet dolgozni, ezért a csoportoknak meg kell szervezniük a munkát! Ellenőrzik, hogy a mennyiségi és minőségi kritériumoknak is megfeleltek-e. Az ellenőrzést segíti Az utolsó simítások előtt című LeMill feladatlap (1.5.) Minden csoporttag segítő véleményt mond valamely másik csoport munkájáról. Végső simítások a kritika alapján. Segédeszköz: LeMill Idő: 35 perc A harmadik szakasz megnevezése: Információs térképek készítése 1. Csoporttérképek készítése a várakról Tevékenység: Az együttműködő csoportok a prezentációkészítés során a várról szerzett fontosabb információkat megpróbálják elhelyezni egy Google térképen is. A csoport számára az új térképet az infoguru hozza létre még óra előtt, biztosítja a hozzáférést a csoport tagjai számára (meghívók küldése). Cél: minél több fontos információ elhelyezése a térképen. Az elkészült térképet a csoport weblapjába kell illeszteni. Vigyázat! Egy térképen és a weblapon egyszerre csak egy-egy gépről lehet dolgozni, ezért a csoportoknak meg kell szervezniük a munkát! Segédeszköz: GoogleMaps Idő: 25 perc 2. Osztálytérkép készítése a hadjáratokról Tevékenység: A közös térképen a csoportok megjelölik a vár helyét, a vár egykori képét és mai fotóját, az ostrom idejéből a várkapitányról szerzett információkat. Végül bejelölik a két hadjárat útvonalát is. A szükséges kommunikáció az órához rendelt közös fórumon. Segédeszköz: GoogleMaps Idő: 20 perc. A negyedik szakasz megnevezése: Bemutató Tevékenység: Az elkészített munkák bemutatása úgy, hogy legalább két csoporttag beszéljen. Közben egyéni jegyzetek készülnek a bemutatókról az előzetes szempontoknak megfelelően. A weblapok közös, szóbeli értékelése értékelőlap szempontjai alapján. Segédeszköz: gondolattérkép, kritériumok Idő: 45 perc 8

9 Mellékletek / feladatlapok 1.1. Egri csillagok kérdések a film megtekintéséhez (http://www.youtube.com/watch?v=s82ormtvkla&feature=related) és a Középiskolai történelmi atlasz segítségével válaszold meg a következő kérdéseket! 1. Melyik történelmi eseményt dolgozza fel a film? Ki rendezte? 2. Ki írta az alaptörténetet? Mit tudsz róla? 3. Kik a szembenálló felek? Mikor játszódnak az események? 4. Mely híres szereplőket sikerült felismerni a részlet alapján? Mely színészeket ismerted fel? 5. A képek alapján ítéld meg, hogy ez a vár alkalmas volt-e arra, hogy megvédje a várban élőket? Indokold a véleményed! 6. Ebben az ostromban melyik fél győzött? Végleges maradt-e ennek a várostromnak az eredménye? 7. Milyen emlékei maradtak az irodalmi feldolgozáson és a filmen túl ennek az eseménynek? 8. Tetszett-e a filmrészlet? Ha igen, miért? Ha nem, miért? 9. Segíti-e a film a filmművészet eszközeivel a történelmi tények megismerését? Ha igen, hogyan? 10. Sorolj fel híres irodalmi alkotásokat, melyek más várostromokhoz kapcsolódnak! 11. Ha nem tudnánk a film címét és csak történelmi atlaszunk volna, akkor mely várakba helyezhetnénk az eseményeket? Válaszok: 1. Eger várának évi ostromát dolgozza fel a film. Rendező: Várkonyi Zoltán 2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye alapján készült a film. A regény 6. osztályban kötelező olvasmány. 3. A történet az évi török-magyar ütközetet dolgozza fel és a magyar hősöknek állít emléket. 4. A filmben játszó ismert színészek: - Dobó István, várkapitány: Sinkovits Imre - Jumurdzsák, a bajkeverő dervis: Bárdy György - Éva, női főszereplő: Venczel Vera - Bornemissza Gergő, férfi főszereplő: Benkő Péter 5. A vár alkalmas volt a védekezésre. Elhelyezkedése, a magas, vastag kőfalai, a vár alatt húzódó alagútrendszer miatt. 6. Az ostrom a magyarok győzelmével zárult, azonban a török korban még egyszer sok került összecsapásra 1596-ban, amikori a vár a törököké lett. Ekkor azonban már nem a magyarok, hanem a Habsburg birodalom zsoldosai védték. 7. Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája 8. Többféle jó válasz is lehetséges. 9. A film célja elsősorban a szórakoztatás, de ennek során sok egyéb, hasznos ismeretet is közvetíthet. Jelen esetben segít megismerni a kor hétköznapjait, viseleteit, szokásait. 9

10 Bemutatja a harcászat jellegzetességeit. Hasznosnak mondható még akkor is, ha a filmbeli Egri vár nem az eredeti helyszínen épült fel és az igazi várral ellentétben nem a hegyen, hanem egy völgyben van. 10. Arany János: Szondi két apródja ballada, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem eposz 11. Nándorfehérvár, Szigetvár, Veszprém, Drégely, Kőszeg stb Tanári súgó tanulói passzivitás esetére Tartalmi kritériumok (mi legyen a honlapon) 1. Nyitó kép: Név, évszám, egykori metszet, alaprajz kortárs ábrázolás a várról 2. Térkép: lehet mai is lehet korabeli is vár jelölve legyen rajta 3. Szöveges ismertető a vár ostrom előtti történetéről: építtetők, birtokosok 4. Mik a jellegzetességei, mint erődítménynek? 5. Voltak-e itt csaták, ha igen, mikor, kik között? Mi volt a csata jelentősége? 6. Mit tudunk a csatákról? Hogyan és melyik török kori hadjáratba illeszkedik (1552/1566) az ostroma 7. Hírességek a várban: várkapitány, híres védők 8. Szomszéd várak kép/szöveg mellvéd várak 9. Ellenfél képe, célja 10. Várostrom: leírás 5 pontban A vár és védőinek sorsa az ostrom után, halottak-túlélők 11. Van-e nyoma a várnak, az ott zajlott csatáknak a művészetekben? Kapcsolódó (képző)művészeti alkotás 12. Mi van ma az egykori várostrom helyén áll-e a vár? Vannak-e török emlékek a várban, a vár közelében, ill. a településen? Múzeum/látogatási idő/programajánló, stb. 10

11 1.3. Csoporton belüli szerepek, feladatok A gyűjtőmunkában, illetve a produktumok létrehozásában mindenkinek részt kell vennie, és mindenkinek az adott vár szakértőjévé, idegenvezetőjévé kell válnia. Ezen túl: CSOPORTVEZETŐ Feladata: - csoportnévsor készítése, címekkel együtt - információgyűjtés, - a csoportfórum megnyitása (lehet az infóguru feladata) - a csoport által elkészített munka- illetve, feladatterv végrehajtása, az egyes tagok munkájának ellenőrzése, - a weblap bemutatása (lehet a szóvivő feladata) INFÓGURU Feladata: - információgyűjtés, - a webes hivatkozások helyességének ellenőrzése, - a weblap készítés informatikai része a tartalmi elemek beillesztése, - szükség esetén segíti a vezetőt a csoportfórum megnyitásában és a GoogleMaps megosztásában DESIGN menedzser Feladata: - elsősorban képes információk gyűjtése, pontos forrásmegjelöléssel - a mások által gyűjtött képes információk közötti válogatás LEKTOR Feladata: - információgyűjtés - a végleges változat nyelvhelyességének ellenőrzése - a forráshivatkozások helyességének formai ellenőrzése KREATÍV menedzser Feladata: - információgyűjtés - a gyűjtött szövegek és képek összhangjának kialakításában segíti az infógurut Lehet még: ellenőr, kritikus szem, szóvivő 11

12 1.4. Az információforrások kezelése A hivatkozás, illetve idézőjel nélküli átvétel plágium. Plágiumot követ el az, aki más írását egészben vagy részleteiben, illetve munkájának eredményét a forrás megjelölése nélkül szándékosan vagy akaratlanul sajátjaként tünteti fel. Eljárás: 1) Ha rövid, legfeljebb két-három mondatnyi szöveget veszünk át (Ctrl+V, Ctrl+C), akkor idézőjelet használunk. 2) Ha ennél többet, akkor az egészet át kell fogalmazni. 3. Mindkét esetben meg kell adni a forrást: a) Könyvek esetében: SZERZŐ VEZETÉKNEVE Szerző utóneve(i) (Kiadás éve): Cím. Alcím. [Sorozat címe sorozat kötetszám. kötet.] Kiadás helye, Kiadó neve. (ha külföldi a szerző, akkor a vezetéknév után vesszőt kell tenni!) Pl.: MÁRQUEZ, Gabriel Garcia (1977): A bölömbikák éjszakája. [Modern irodalom sorozat 12. kötet.] Budapest, Kozmosz Kiadó. b) Folyóiratok esetében: SZERZŐ VEZETÉKNEVE Szerző utónevei (Kiadás éve): Cikk címe. In: Folyóirat neve, Folyóirat száma, Cikk kezdő oldalszáma-cikk végének oldalszáma. p. Pl.: JUHÁSZ Erika (1999): Felmérés Eger város felnőttképzéséről. In: Educatio, tavaszi szám, p. c) Internet esetében: SZERZŐ VEZETÉKNEVE Szerző utónevei (Felhelyezés/Megtekintés éve): Oldal címe. In: letöltés dátuma Pl.: Eszterházy Károly Főiskola Andragógiai és Közművelődési Tanszék (2008): Tanszéktörténet. In: h. A fenti információk forrása Az Eszterházy Károly Főiskola Andragógiai Tanszékének honlapja: Megtekintve május Feladatok: 1. Hivatkozz szabályosan a történelemkönyved 32. leckéjére! 2. Hivatkozz szabályosan a történelemkönyvedben Szulejmán szultán visszaemlékezésére a mohácsi csatáról! 3. Hivatkozz szabályosan a május 14. történelemóra LeMill-es óravázlatára! A hivatkozásaidat word fájlban küld el a tanárod -címére! 12

13 1.5. Az utolsó simítások Mielőtt a csoport elvégezné az utolsó simításokat is, nézzétek át az elkészült munkát, és ha kell, módosítsatok rajta a következő szempontok szerint: 1. Valóban pontos, fontos és a témához kapcsolódó információkat, érdekességeket, képeket sikerült összegyűjtenetek? 2. Valamennyi, más forrásból átvett adatelemet pontosan, szabályosan idéztetek, illetve szabályosak a hivatkozások? 3. Fogalmazás és helyesírás a. Saját szavaitokkal, rövid, jól érthető, szabatos mondatokban fogalmaztatok? b. Új bekezdésbe kerültek az új gondolati egységek? c. Logikus rendben kerültek az oldalra az információk? d. Nincs helyesírási hiba? 4. Nem nyomják el a szöveget a képek? 13

14 1.5. Értékelő lap Várháborúk kora Minden szempont 0-4 pontot érhet. 0 pont, ha egyáltalán nem értékelhető a bemutató az adott szempont szerint, 4 pont, ha a kritériumoknak maximálisan megfelelt. Bemutatkozó csoportok Szigetvár Veszprém Drégely Hollókő Szécsény Eger Értékelési Szempontok Pontos, fontos és a témához kapcsolódó információkat, érdekességeket, képeket sikerült összegyűjteni Valamennyi, más forrásból átvett adatelemet pontosan, szabályosan idéztek, jók a hivatkozások Rövid, érthető, szabatos mondatokban fogalmaztak Az új gondolati egységek új bekezdésbe kerültek Az információk logikus rendbe szervezve kerültek az oldalra A képek nem nyomják el a szöveget. A vár weblapja a csoport közös munkájának eredménye Előadásmód 14

15 6. Még egy lépés Az értékelést is történhet online: meg lehet szavaztatni, melyik a legjobb weblap. A GoogleMaps valamennyi hadtörténeti esemény feldolgozásához használható eszköz. Alkalmas arra, hogy a történelmi események térbeli elhelyezését gyakoroljuk, illetve a mai politika-földrajzi térbe helyezzük az egykori eseményeket. Az adott feladat is tovább vihető: az összegyűjtött információkból, prezentációkból közös honlap is szerkeszthető akár informatika órán is, tantárgyközi együttműködés keretében. 15

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk AP 070632 ISBN 978-963-465-390-5 Fülöp Péter, 2011 1. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 3-4. ÉVFOLYAM Kerettantervi megfelelés Helyi tanterv Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1 4. alapján készült Célok és feladatok A digitális

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete INSPIRÁCIÓ TÁMOP -3.4.5-12-2012-0001 TEHETSÉGHIDAK PROGR AM I N S P I R Á C I Ó Különszám INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080 Játszani mindenki

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben