Várháborúk kora Magyarországon Magyarország Európa védőbástyája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várháborúk kora Magyarországon Magyarország Európa védőbástyája"

Átírás

1 Várháborúk kora Magyarországon Magyarország Európa védőbástyája 1. Általános információk 2 2. Ismertetés 4 3. IKT - eszközök 5 Videofilm 5 LeMill 5 Gondolattérkép - FreeMind 5 GoogleMaps 6 4. Szervezési feltételek, segítség 6 5. Leírás 6 Az első szakasz megnevezése: Előkészítés és gyűjtőmunka 6 A második szakasz megnevezése: Weblapkészítés 7 A harmadik szakasz megnevezése: Információs térképek készítése 8 A negyedik szakasz megnevezése: Bemutató 8 6. Még egy lépés 15 1

2 1. Általános információk Változatok követése Készült április 16. Utolsó változat február Szerző Iskola, város, ország Bláthy Ottó Titusz Informatikai SZKI és Gimnázium. Budapest, Magyarország A tanár neve Boda Zsuzsanna Iskolatípus Középiskola Tantárgy(ak) Történelem, társadalomismeret Tanítási/tanulási egység Szint A tanítási egység hossza 4 tanítási óra + házi feladat IKT-eszközök Az eszköz neve Lemill Hivatalos weboldala Típusa Online közösségi oldal tanárok számára Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Video Video-megosztó közösségi oldal Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Pl. FreeMind magyar: ect=freemind mindmapping software Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Google Maps Ingyenes, szerkeszthető online térképszolgáltatás 2

3 A tanár céljai Az egyes szakaszok leírása A tanítási/tanulási egység bemutatása Információgyűjtés változatos forrásokból, ezek értelmezése, összevetése megadott szempontok szerint. A kritikus gondolkodás fejlesztése, az idézés és a hivatkozás módjának gyakorlása Weblapkészítés a tanultak bemutatására Történelmi eseménysor elhelyezése és bemutatása online térképen, megadott szempontok alapján Az együttműködés fejlesztése Első tevékenység/szakasz (45 perc) Információgyűjtés az érintett várakról Motiváló ötletelés, ötletek rendezése mindmap formában, szoftverrel Videórészlet megtekintése kérdésekkel Csoportmunka megszervezése a diákok bevonásával Az értékelés kritériumainak véglegesítése Feladatlap, kommunikáció a LeMill-ben (a tanár biztosítja) Házi feladat: Internetes és könyvtári gyűjtőmunka Második tevékenység/szakasz (45 perc) Információk elrendezése, weblap készítése a LeMillben, csoportmunkában, váranként A várat és néhány információt egy Google térképen is elhelyezik Harmadik tevékenység/szakasz (45 perc) A csoportok a saját várukhoz kapcsolódó információkat egy közös Google térképen helyezik el, és bejelölik a két hadjárat (1552-es és az 1566-os) útvonalát is. Mindkét feladat csoportmunkában történik. Negyedik tevékenység/szakasz Az elkészített weblapok bemutatása. Egyéni jegyzetek készítése a bemutatókról. A bemutatók értékelése frontálisan, az előzetes kritériumok alapján történik. 3

4 2. Ismertetés Pedagógiai kontextus A prezentációkészítés és az ehhez szükséges információgyűjtés, szerkesztés nem újdonság az osztályban. A csoportmunkában és az ötletelésben is jártasak. Az informatikát szakmaként is tanulják, így általában az esetleg új IKT-eszközök használata sem okoz problémát, de egy bemutató órát az eszközök kipróbálására, illetve a LeMill és a GoogleMaps regisztrációjának elvégzésére mégis tartunk. Történelemből már tanultuk a várháborúk korát megelőző időszakot (Mohács és az ország részekre szakadása Magyarország a XVI. század elején). A történelmet időrendben tanuljuk, így a tananyag szervesen illeszkedik Magyarország történetének megismerési folyamatába. Az új témát jól meg lehet alapozni forrásfeldolgozó órával is. Feldolgozásra ajánlott források: - részlet Dzselálzade Musztafa kortárs szemtanú Kőszeg ostromáról - részlet Szulejmán győzelmi jelentéséből, (Mindkét részlet megtalálható: Száray Miklós Történelem II. középiskolák, 10. évfolyam Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, o.) Az idegenforgalmi vonatkozások bevonása az osztály és a nemzetközi partnerek számára is érdekesebbé teheti a tananyagot. Célok Információgyűjtés változatos forrásokból, ezek értelmezése, összevetése megadott szempontok szerint, a kritikus gondolkodás fejlesztése Az idézés és a hivatkozás módjának gyakorlása Történelmi eseménysor bemutatása térképen, előre megadott szempontok alapján o A GoogleMaps és hagyományos térképek használatával o Történelmi és turisztikai jelentőségükre koncentrálva Együttműködés fejlesztése o Közös tervezés o Csoportmunka o Közös értékelés 4

5 3. IKT - eszközök Videofilm Az eszköz neve Hivatalos weboldala Típusa Video elated Filmrészlet egy video-megosztó közösségi oldalon Részlet az Egri csillagok című filmből A filmrészlet célja a korszakra való ráhangolódás segítése. A film az azonos című általános iskolai kötelező olvasmány történetét dolgozza fel (Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Angol nyelvű összefoglalója oldalon megtalálható). A díszletek és a kosztümök korhűen mutatják be a 16. századi magyar és török viseletet és harcmodort. LeMill Lemill Online közösségi oldal tanárok számára Ennek a közösségi oldalnak a használatával átlagos felhasználói ismeretekkel is egyszerű weblapot készíteni. Alkalmas arra is, hogy a tanár nyomon kövesse a munkamenetet: azaz megjeleníti, hogy mindenki dolgozott-e a csoport közös feladatán. Tehát a tanári munkában elsősorban az egyéni tanulói részvétel ellenőrzését támogatja, és kommunikációs felületén (fórum) lehetőséget biztosít az ösztönzésre, visszajelzésre is. Gondolattérkép - FreeMind Pl. FreeMind magyar: Gondolati térkép készítő szoftver A gondolattérkép készítés az ismeretek, fogalmak, tennivalók, témák stb. rendszerezést, áttekinthető ábrázolását támogatja. A színes krétával és táblával szemben az az előnye, hogy könnyebben módosítható és mentéssel megőrizhető, bármikor előhívható, virtuális tanulási 5

6 térben is megjeleníthető. Ebben a tanulási folyamatban a tartalmi és minőségi követelmények, azaz az értékelési szempontok előzetes kidolgozására használjuk. GoogleMaps Google Maps Ingyenes online térképszolgáltatás A GoogleMaps segítségével a csoportok a várakról gyűjtött információkat elhelyezik egy térképen, amely a weblapjuk részévé válik. Ezután a csoportok közösen is készítenek térképet: a csoporttérképek elemeit a közös térképen is bejelölik, és megjelölik a hadjáratok útvonalát is. 4. Szervezési feltételek, segítség Az első és a záró szakaszban hagyományos tantermi körülmények között is megtartható az óra számítógép és projektor segítségével. A második és harmadik szakasz tevékenységei számítógépes teremben folynak, ahol valamennyi gyereknek, de legalább páronként tudunk internetes hozzáférést biztosítani. Ezeken túl minden tanulónak kell -címmel és Google-regisztrációval rendelkeznie. Ezt az eszközhasználatra felkészítő órán elvégezzük. 5. Leírás Az első szakasz megnevezése: Előkészítés és gyűjtőmunka 1. Várháborúk a 16. század második felében Magyarországon (1552, 1566) Tevékenység: Az 1.1. számú feladatlapról minden tanuló kap egy kérdést. Ugyanazt a kérdést 2-3 tanuló is megkaphatja, így az ellenőrzéskor egymást is javíthatják. A diákok rövid filmrészlet megtekintése (Egri Csillagok és a Középiskolai történelmi atlasz alapján válaszolnak a kiosztott kérdésekre. A kérdések segítségével a összegyűjtik az 1552-es egri várostrom néhány jellegzetességét, valamint az 1552-es és az 1566-os hadjárat várait. A válaszok ellenőrzése, közös megbeszélése frontálisan, tanári irányítással történik. Segédeszközök: Történelmi atlasz, feladatlap (1.1.) Idő: 20 perc 2. Az értékelés kritériumai: mit tartalmazzon a végvárakat bemutató weblap? Tevékenység: Ötletelés tartalom : mit gyűjthetünk össze az 1552-es és 1566-os török hadjáratok várait (Veszprém, Drégely, Szécsény, Hollókő, Eger, Szigetvár, Csurgó, Babócsa) bemutató weblapra? A tanár moderátor szerepet tölt be és a táblára krétával felírja az 6

7 ötleteket. A rendszerezést a FreeMind segítségével egy diák végzi el az osztály irányítása alapján. Az elkészült gondolattérkép adja a weblapok értékelésének kritériumait. Az elkészült gondolati térképet óra után feltölti a tanár a LeMill-re, ahol a közös munka folyik. Segédeszköz: FreeMind (tanári súgó-tanulói passzivitás esetén 1.2.) Idő: 10 perc 3. Az együttműködő csoportok kialakítása Tevékenység: csoportbontás, témaválasztás/sorsolás Mindenki kalapból húz egy színes kártyát, ennek színkódja alapján megkapja a feldolgozandó várat, és kialakul az együttműködő csoportot. A csoporttagok munkatervet készítenek: kiosztják a csoporton belüli szerepeket (vezető, infoguru, lektor, designer, kreatív, ellenőr, kritikus szem, szóvivő) valamint elosztják a feladatokat, megbeszélik a tanórán kívüli kapcsolattartás gyakoriságát online kommunikáció. Segédeszköz: tanulói létszámnak megfelelő kártya (6 vár X 5 kártya) és az 1.3. számú feladatlap: szerep-, illetve feladatleírások (javaslat); 1.4. számú leírás az idézés és a hivatkozás szabályairól. Idő: 10 perc Házi feladat megbeszélése: A csoportvezetőknek csoportfórumot kell nyitniuk a LeMillben. Minden csoporttag információkat gyűjt különböző forrásokból egyénileg, szükség esetén elektronikusan mentve, ill. jegyzet formában (cédulázás szabályai). A gyűjtött információkat közzéteszik a LeMillben, a csoport fórumon. Az információ megjelölése szabályos hivatkozással történik. Segédeszköz: Az elkészült gondolattérkép és az iskolai könyvtárban megtalálható és a témához kapcsolódó könyvek jegyzéke (a tanár teszi közzé a LeMill-ben). Idő: 5 perc A második szakasz megnevezése: Weblapkészítés 1. Hivatkozás szabályai gyakorlás Tevékenység: a tanulók egyénileg ismétlik át az információkezelés szabályait és elkészítenek néhány hivatkozást. A hivatkozásokat ben elküldik a tanárnak, aki visszajelzést ad. Segédeszköz: LeMill feladatlap. (1.4. feladatlappal) Idő: 10 perc 2. A gyűjtött információk rendezése a weblapon Tevékenység: A csoportok az információkat elrendezik, a weblapjaikat elkészítik a LeMillben. (Megjegyzés: házi feladatnak is fel lehet adni ezt a szakaszt, de csak akkor, ha valamennyi diák internet-hozzáférése biztosított.) A csoporttagok közötti kommunikáció a 7

8 weblapkészítés alatt is a fórum segítségével történik. Vigyázat! Egy weblapon egyszerre csak egy gépről lehet dolgozni, ezért a csoportoknak meg kell szervezniük a munkát! Ellenőrzik, hogy a mennyiségi és minőségi kritériumoknak is megfeleltek-e. Az ellenőrzést segíti Az utolsó simítások előtt című LeMill feladatlap (1.5.) Minden csoporttag segítő véleményt mond valamely másik csoport munkájáról. Végső simítások a kritika alapján. Segédeszköz: LeMill Idő: 35 perc A harmadik szakasz megnevezése: Információs térképek készítése 1. Csoporttérképek készítése a várakról Tevékenység: Az együttműködő csoportok a prezentációkészítés során a várról szerzett fontosabb információkat megpróbálják elhelyezni egy Google térképen is. A csoport számára az új térképet az infoguru hozza létre még óra előtt, biztosítja a hozzáférést a csoport tagjai számára (meghívók küldése). Cél: minél több fontos információ elhelyezése a térképen. Az elkészült térképet a csoport weblapjába kell illeszteni. Vigyázat! Egy térképen és a weblapon egyszerre csak egy-egy gépről lehet dolgozni, ezért a csoportoknak meg kell szervezniük a munkát! Segédeszköz: GoogleMaps Idő: 25 perc 2. Osztálytérkép készítése a hadjáratokról Tevékenység: A közös térképen a csoportok megjelölik a vár helyét, a vár egykori képét és mai fotóját, az ostrom idejéből a várkapitányról szerzett információkat. Végül bejelölik a két hadjárat útvonalát is. A szükséges kommunikáció az órához rendelt közös fórumon. Segédeszköz: GoogleMaps Idő: 20 perc. A negyedik szakasz megnevezése: Bemutató Tevékenység: Az elkészített munkák bemutatása úgy, hogy legalább két csoporttag beszéljen. Közben egyéni jegyzetek készülnek a bemutatókról az előzetes szempontoknak megfelelően. A weblapok közös, szóbeli értékelése értékelőlap szempontjai alapján. Segédeszköz: gondolattérkép, kritériumok Idő: 45 perc 8

9 Mellékletek / feladatlapok 1.1. Egri csillagok kérdések a film megtekintéséhez (http://www.youtube.com/watch?v=s82ormtvkla&feature=related) és a Középiskolai történelmi atlasz segítségével válaszold meg a következő kérdéseket! 1. Melyik történelmi eseményt dolgozza fel a film? Ki rendezte? 2. Ki írta az alaptörténetet? Mit tudsz róla? 3. Kik a szembenálló felek? Mikor játszódnak az események? 4. Mely híres szereplőket sikerült felismerni a részlet alapján? Mely színészeket ismerted fel? 5. A képek alapján ítéld meg, hogy ez a vár alkalmas volt-e arra, hogy megvédje a várban élőket? Indokold a véleményed! 6. Ebben az ostromban melyik fél győzött? Végleges maradt-e ennek a várostromnak az eredménye? 7. Milyen emlékei maradtak az irodalmi feldolgozáson és a filmen túl ennek az eseménynek? 8. Tetszett-e a filmrészlet? Ha igen, miért? Ha nem, miért? 9. Segíti-e a film a filmművészet eszközeivel a történelmi tények megismerését? Ha igen, hogyan? 10. Sorolj fel híres irodalmi alkotásokat, melyek más várostromokhoz kapcsolódnak! 11. Ha nem tudnánk a film címét és csak történelmi atlaszunk volna, akkor mely várakba helyezhetnénk az eseményeket? Válaszok: 1. Eger várának évi ostromát dolgozza fel a film. Rendező: Várkonyi Zoltán 2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye alapján készült a film. A regény 6. osztályban kötelező olvasmány. 3. A történet az évi török-magyar ütközetet dolgozza fel és a magyar hősöknek állít emléket. 4. A filmben játszó ismert színészek: - Dobó István, várkapitány: Sinkovits Imre - Jumurdzsák, a bajkeverő dervis: Bárdy György - Éva, női főszereplő: Venczel Vera - Bornemissza Gergő, férfi főszereplő: Benkő Péter 5. A vár alkalmas volt a védekezésre. Elhelyezkedése, a magas, vastag kőfalai, a vár alatt húzódó alagútrendszer miatt. 6. Az ostrom a magyarok győzelmével zárult, azonban a török korban még egyszer sok került összecsapásra 1596-ban, amikori a vár a törököké lett. Ekkor azonban már nem a magyarok, hanem a Habsburg birodalom zsoldosai védték. 7. Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája 8. Többféle jó válasz is lehetséges. 9. A film célja elsősorban a szórakoztatás, de ennek során sok egyéb, hasznos ismeretet is közvetíthet. Jelen esetben segít megismerni a kor hétköznapjait, viseleteit, szokásait. 9

10 Bemutatja a harcászat jellegzetességeit. Hasznosnak mondható még akkor is, ha a filmbeli Egri vár nem az eredeti helyszínen épült fel és az igazi várral ellentétben nem a hegyen, hanem egy völgyben van. 10. Arany János: Szondi két apródja ballada, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem eposz 11. Nándorfehérvár, Szigetvár, Veszprém, Drégely, Kőszeg stb Tanári súgó tanulói passzivitás esetére Tartalmi kritériumok (mi legyen a honlapon) 1. Nyitó kép: Név, évszám, egykori metszet, alaprajz kortárs ábrázolás a várról 2. Térkép: lehet mai is lehet korabeli is vár jelölve legyen rajta 3. Szöveges ismertető a vár ostrom előtti történetéről: építtetők, birtokosok 4. Mik a jellegzetességei, mint erődítménynek? 5. Voltak-e itt csaták, ha igen, mikor, kik között? Mi volt a csata jelentősége? 6. Mit tudunk a csatákról? Hogyan és melyik török kori hadjáratba illeszkedik (1552/1566) az ostroma 7. Hírességek a várban: várkapitány, híres védők 8. Szomszéd várak kép/szöveg mellvéd várak 9. Ellenfél képe, célja 10. Várostrom: leírás 5 pontban A vár és védőinek sorsa az ostrom után, halottak-túlélők 11. Van-e nyoma a várnak, az ott zajlott csatáknak a művészetekben? Kapcsolódó (képző)művészeti alkotás 12. Mi van ma az egykori várostrom helyén áll-e a vár? Vannak-e török emlékek a várban, a vár közelében, ill. a településen? Múzeum/látogatási idő/programajánló, stb. 10

11 1.3. Csoporton belüli szerepek, feladatok A gyűjtőmunkában, illetve a produktumok létrehozásában mindenkinek részt kell vennie, és mindenkinek az adott vár szakértőjévé, idegenvezetőjévé kell válnia. Ezen túl: CSOPORTVEZETŐ Feladata: - csoportnévsor készítése, címekkel együtt - információgyűjtés, - a csoportfórum megnyitása (lehet az infóguru feladata) - a csoport által elkészített munka- illetve, feladatterv végrehajtása, az egyes tagok munkájának ellenőrzése, - a weblap bemutatása (lehet a szóvivő feladata) INFÓGURU Feladata: - információgyűjtés, - a webes hivatkozások helyességének ellenőrzése, - a weblap készítés informatikai része a tartalmi elemek beillesztése, - szükség esetén segíti a vezetőt a csoportfórum megnyitásában és a GoogleMaps megosztásában DESIGN menedzser Feladata: - elsősorban képes információk gyűjtése, pontos forrásmegjelöléssel - a mások által gyűjtött képes információk közötti válogatás LEKTOR Feladata: - információgyűjtés - a végleges változat nyelvhelyességének ellenőrzése - a forráshivatkozások helyességének formai ellenőrzése KREATÍV menedzser Feladata: - információgyűjtés - a gyűjtött szövegek és képek összhangjának kialakításában segíti az infógurut Lehet még: ellenőr, kritikus szem, szóvivő 11

12 1.4. Az információforrások kezelése A hivatkozás, illetve idézőjel nélküli átvétel plágium. Plágiumot követ el az, aki más írását egészben vagy részleteiben, illetve munkájának eredményét a forrás megjelölése nélkül szándékosan vagy akaratlanul sajátjaként tünteti fel. Eljárás: 1) Ha rövid, legfeljebb két-három mondatnyi szöveget veszünk át (Ctrl+V, Ctrl+C), akkor idézőjelet használunk. 2) Ha ennél többet, akkor az egészet át kell fogalmazni. 3. Mindkét esetben meg kell adni a forrást: a) Könyvek esetében: SZERZŐ VEZETÉKNEVE Szerző utóneve(i) (Kiadás éve): Cím. Alcím. [Sorozat címe sorozat kötetszám. kötet.] Kiadás helye, Kiadó neve. (ha külföldi a szerző, akkor a vezetéknév után vesszőt kell tenni!) Pl.: MÁRQUEZ, Gabriel Garcia (1977): A bölömbikák éjszakája. [Modern irodalom sorozat 12. kötet.] Budapest, Kozmosz Kiadó. b) Folyóiratok esetében: SZERZŐ VEZETÉKNEVE Szerző utónevei (Kiadás éve): Cikk címe. In: Folyóirat neve, Folyóirat száma, Cikk kezdő oldalszáma-cikk végének oldalszáma. p. Pl.: JUHÁSZ Erika (1999): Felmérés Eger város felnőttképzéséről. In: Educatio, tavaszi szám, p. c) Internet esetében: SZERZŐ VEZETÉKNEVE Szerző utónevei (Felhelyezés/Megtekintés éve): Oldal címe. In: letöltés dátuma Pl.: Eszterházy Károly Főiskola Andragógiai és Közművelődési Tanszék (2008): Tanszéktörténet. In: h. A fenti információk forrása Az Eszterházy Károly Főiskola Andragógiai Tanszékének honlapja: Megtekintve május Feladatok: 1. Hivatkozz szabályosan a történelemkönyved 32. leckéjére! 2. Hivatkozz szabályosan a történelemkönyvedben Szulejmán szultán visszaemlékezésére a mohácsi csatáról! 3. Hivatkozz szabályosan a május 14. történelemóra LeMill-es óravázlatára! A hivatkozásaidat word fájlban küld el a tanárod -címére! 12

13 1.5. Az utolsó simítások Mielőtt a csoport elvégezné az utolsó simításokat is, nézzétek át az elkészült munkát, és ha kell, módosítsatok rajta a következő szempontok szerint: 1. Valóban pontos, fontos és a témához kapcsolódó információkat, érdekességeket, képeket sikerült összegyűjtenetek? 2. Valamennyi, más forrásból átvett adatelemet pontosan, szabályosan idéztetek, illetve szabályosak a hivatkozások? 3. Fogalmazás és helyesírás a. Saját szavaitokkal, rövid, jól érthető, szabatos mondatokban fogalmaztatok? b. Új bekezdésbe kerültek az új gondolati egységek? c. Logikus rendben kerültek az oldalra az információk? d. Nincs helyesírási hiba? 4. Nem nyomják el a szöveget a képek? 13

14 1.5. Értékelő lap Várháborúk kora Minden szempont 0-4 pontot érhet. 0 pont, ha egyáltalán nem értékelhető a bemutató az adott szempont szerint, 4 pont, ha a kritériumoknak maximálisan megfelelt. Bemutatkozó csoportok Szigetvár Veszprém Drégely Hollókő Szécsény Eger Értékelési Szempontok Pontos, fontos és a témához kapcsolódó információkat, érdekességeket, képeket sikerült összegyűjteni Valamennyi, más forrásból átvett adatelemet pontosan, szabályosan idéztek, jók a hivatkozások Rövid, érthető, szabatos mondatokban fogalmaztak Az új gondolati egységek új bekezdésbe kerültek Az információk logikus rendbe szervezve kerültek az oldalra A képek nem nyomják el a szöveget. A vár weblapja a csoport közös munkájának eredménye Előadásmód 14

15 6. Még egy lépés Az értékelést is történhet online: meg lehet szavaztatni, melyik a legjobb weblap. A GoogleMaps valamennyi hadtörténeti esemény feldolgozásához használható eszköz. Alkalmas arra, hogy a történelmi események térbeli elhelyezését gyakoroljuk, illetve a mai politika-földrajzi térbe helyezzük az egykori eseményeket. Az adott feladat is tovább vihető: az összegyűjtött információkból, prezentációkból közös honlap is szerkeszthető akár informatika órán is, tantárgyközi együttműködés keretében. 15

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 29. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Krnács András képzésfejlesztő

Krnács András képzésfejlesztő Interaktivitás ösztönzése és erre alkalmas eszközök a Moodle-ben Krnács András képzésfejlesztő Új pedagógustovábbképzések Kulcsszavak: intézménybe kihelyezett, folyamatba ágyazott, blended, moduláris,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése 6. Óraterv Az óra témája: A fémek kémiai reakciói III. Az óra cél- és feladatrendszere: anyagismeret bővítése, tapasztalatszerzés Az óra didaktikai feladatai: kísérleti megfigyelések (jelenségszint) Tantárgyi

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló

Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló 1. feladat: A törökök várfoglalásai A térképvázlat a XV-XVI. századi várháborúk időszakával kapcsolatos. Nevezzétek meg a leírásokban szereplő

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához

Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához Horváth Győző, Menyhárt László Gábor Zamárdi, 2014.11.21. Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című TÁMOP- Tartalom

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

CSALÁDFAKÉSZÍTŐ PROGRAMOK

CSALÁDFAKÉSZÍTŐ PROGRAMOK CSALÁDFAKÉSZÍTŐ PROGRAMOK A VILÁGHÁLÓN Kónya Zsuzsanna 2015.05.15. Szolnok Aba-Novák Agora Kulturális Központ Családkutató Klub CSALÁDFAPROGRAMOK Kutatás nagyon sok adat Adatok rendezése áttekinthetősége

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Kéz a kézben a digitális világban

Kéz a kézben a digitális világban Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kéz a kézben a digitális világban A Digitális világ tanára pályázatra Margitai Istvánné 2014 Bevezető Az általános iskola harmadik évfolyamán informatika

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Tartalom Cél Tervezés A tananyagok formai elemei A tananyag szerkezete A tananyagok kialakításának folyamata A tananyagszerzők feladatai a tananyag megjelenítése

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM Múltunk 90 éves múlt (1921-től) 1969-től a jelenlegi helyén található intézményünk 70-es években indultak azok a tagozatok, melyek még most is megtalálhatóak nálunk (testnevelés,

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA...2 1. óra...2 2. óra...4 3. óra...4 4. óra...7 1 1 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben