PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK és A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2 ELLENŐRZŐ LAP Az ellenőrző lap segítségül szolgál Önnek, hogy a pályázata formailag megfeleljen az előírásoknak. x A pályázati felhívásban megadott adatlapot használtam, az adatlap minden pontját értelemszerűen kitöltöttem. x Csatoltam az előírt mellékleteket: x 1. sz. melléklet Együttműködési megállapodás (elektronikusan [eredeti aláírás nem szükséges, csak az aláíró nevének begépelése] és papíralapon). x 2. sz. melléklet Pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum (csak papíralapon). x 3. sz. melléklet Előző évi mérleg, beszámoló vagy adóbevallás másolata (csak papíralapon). x 4. sz. melléklet Nyilatkozat a megkövetelt saját forrásról (csak papíralapon). x 5. sz. melléklet A pályázó nyilatkozatai (csak papíralapon). x 6. sz. melléklet Pályázó adatainak igazolására szolgáló dokumentumok (csak papíralapon). x 7. sz. melléklet ÁFA nyilatkozat (csak papíralapon). x 8. sz. melléklet Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (csak papíralapon). x 9. sz. melléklet Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségről (csak papíralapon). x A pályázatot elektronikus formában elkészítettem, az adatlapot, az 1.sz. mellékletet érdemben kitöltve vagy az 1. sz. mellékleten jelezve, hogy nemleges a címre elküldtem. A teljes pályázati dokumentációt 2 papíralapú példányban elkészítettem, az eredetit E betűvel megjelöltem. 2

3 Benyújtandó elektronikus, valamint 1 eredeti ( E ) és 1 másolati példányban. PÁLYÁZATI ADATLAP I. 1. A PÁLYÁZÓ TÖRZSADATAI 1 Főpályázó megnevezése A projekt megvalósítójának megnevezése (Abban az esetben kell kitölteni, ha a projektet önálló adószámmal, bankszámlával nem rendelkező, önállóan kötelezettségvállalásra nem jogosult szervezet valósítja meg. Ekkor a pályázatot a fenntartó nevében kell benyújtani. A főpályázó lesz a fenntartó). A főpályázó szervezet (Az oszlopban x -szel kell jelölni a megfelelő rubrikát) Együttműködő szervezet(ek) (konzorciumi partnerek) megnevezése (Amennyiben van ilyen. Nem kötelező elem. A bírálatnál előnyt jelent, ha a pályázásra jogosult több szervzet nyújt be közös pályzatot.) x Iktatószám* Beérkezett*.../2009/OBmB Belvárosi Tanoda Alapítvány helyi, települési önkormányzat helyi, települési önkormányzat szakterületen működő intézménye települési önkormányzati szövetség, társulás költségvetési szerv (kivéve: minisztérium) gazdasági társaság non-profit szervezet együttműködő szervezet(ek) együttműködő szervezet(ek), amely(ek) jogosult(ak) lenne(nek) a pályázat önálló benyújtására Projektfelelős 2 (neve, beosztása): Győrik Edit - szakmai vezető - munkahelyi címe 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a. - munkahelyi telefonszáma munkahelyi címe A főpályázó és a megvalósító szervezet (amennyiben utóbbi releváns) honlapjának elérhetősége (amennyiben van ilyen) 1 Amennyiben valamely adat nem releváns, akkor a rendelkezésre álló rubrikát ki kell húzni. 2 Olyan személy, aki projekt megvalósításában ténylegesen részt vesz, a mindennapi tevékenységei közé tartozik a projekt menedzselése, a projektről valamennyi lényeges információ rendelkezésére áll, ezek érdekében munkaidőben bármikor elérhető. 3

4 Főpályázó postai címe 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a. Megvalósító szervezet (amennyiben releváns) postai címe nem releváns Főpályázó telefon- és faxszáma Megvalósító szervezet (amennyiben releváns) telefon- nem releváns és faxszáma Főpályázó adószáma Főpályázó 17 jegyű KSH számjele Főpályázó önkormányzati törzsszáma nem releváns Főpályázó államháztartási azonosító száma nem releváns Főpályázó cégbírósági/bírósági bejegyzésének 189 száma Főpályázó TB folyószámla száma Főpályázó számlavezető bankja CIB Bank Főpályázó bankszámlaszáma (2x8, vagy 3x8 jegyű) Főpályázó könyvvitelének módja (kettős/egyszeres) kettős Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Kelt: Budapest., 2009.november hó 10. napja... Győrik Edit (cégszerű aláírás) *Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) tölti ki! 3 adószám + KSH gazdálkodási forma 3 jegyű kódja 4

5 I. 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI Főpályázó/megvalósító szervezet neve (amennyiben utóbbi releváns) [a továbbiakban együttesen: pályázó ]: A korábban nyert pályázati támogatásra vonatkozó támogatási szerződés száma (ha több ilyen van, akkor a folytatni tervezett projekt támogatási szerződésének száma) A korábban nyert pályázati támogatás évszáma 4 (ha több ilyen van, akkor a folytatni tervezett projekt évszáma) A főpályázó által korábban elnyert bűnmegelőzési témájú pályázati program támogatója (Az oszlopban x -szel kell jelölni a megfelelő rubrikát) Belvárosi Tanoda Alapítvány x 1309/2004/OBMB 2004 Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága Országos Bűnmegelőzési Bizottság Bűnmegelőzési Osztály Büntetőpolitikai Főosztály Országos Bűnmegelőzési Központ Rendészeti Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Rendészeti Megelőzési Osztály Megelőzési Osztály Megelőzési és Statisztikai Osztály A jelenlegi pályázati cél 5 A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba. A bűnmegelőzési pályázaton korábban nyertes szervezet által megvalósított bűnmegelőzési program eredményeinek kiterjesztése, hatásainak erősítése, módszerei gyakorlati alkalmazhatóságának megteremtése. Támogatható tevékenységek Az oszlopokban x -szel kell jelölni, amennyiben a Pályázó az adott tevékenységi elemhez tartozó projektelemet tervez megvalósítani. Legalább három támogatható tevékenység megvalósítása kötelező. 4 a támogatásról szóló döntés évszáma 5 A rubrikát nem kell módosítani. X X X X Módszertan elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatővé tétele céljából. Protokoll elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatővé tétele céljából. Tréning, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. Képzés, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. A megvalósítás helyszínén működő különböző profilú, 5

6 X X X tevékenységi körű (elsősorban for-profit szervezetek, továbbá non-profit szervezetek, önkormányzat, önkormányzati intézmény, oktatás-nevelési intézmény, az Igazságügyi Hivatal egységei, rendőrség, egyház, civil közösségek) szervezetekkel hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködési hálóba további szervezetek bevonása. A pályázóval megegyező profilú szervezetek közötti hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködés megerősítése. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó kiadvány (papíralapú, elektronikus) készítése. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó film készítése. A megvalósítani tervezett támogatható tevékenység száma összesen Az oszlopban számmal kell jelezni (3-8 db) 7 A Projekt kezdési időpontja január 15. A Projekt befejezési időpontja április 30. A Projekt megvalósításának helyszíne (valamennyi helyszín, ahol a főpályázó, megvalósító vagy a konzorciumi partnerek projektelemet kívánnak megvalósítani és ahhoz kapcsolódóan költséget kívánnak elszámolni) A Projekt megvalósítási helyszínének tulajdoni viszonya (valamennyi helyszín vonatkozásában) [pl.: főpályázó, megvalósító szervezet, konzorciumi partner, stb. tulajdona/bérlete, stb.] 1-7. Budapest, Henszlmann Imre u a megvalósító szervezet bérelt irodája A Projekt összköltsége (Ft) Az igényelt támogatás összege (Ft) Az önrész összege (Ft) (saját forrás, hitel, egyéb forrás) A Projekt címe Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! 6

7 I. 3. A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA 1. A Projekt átfogó célja A) A Projekt célját egy mondatban hogyan lehetne megfogalmazni? (max. 300 karakter szóközökkel) 67 A személyközpontú iskolai prevenció módszertanának és gyakorlati alkalmazhatóságának kidolgozása és terjesztése. I. 4. ELŐZMÉNYEK 8 1. A főpályázó/megvalósító szervezet (amennyiben releváns, akkor kizárólag az utóbbi; a továbbiakban a vonatkozó, mint pályázó ) által az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és jogelődei (a továbbiakban IRM) támogatásával korábban ( között valamely pályázati ciklusban) megvalósított bűnmegelőzési program amely jelen Projekt alapja, kiindulópontja rövid leírása, eredményei/hatásai bemutatása (max karakter szóközökkel) A 2004/05 programunk célja olyan hatás- és kapcsolatrendszer, technikák és szemlélet megvalósítása, tanítása és terjesztése volt, mely a deviáns életforma helyett a problémamegoldás útjait, módjait kínálja lehetséges aktivitásokon, a tartalmas életvezetés kialakításán keresztül. Felfogásunkban a prevenció olyan folyamatos és integrált gondozási és/vagy szemléletformáló program, mely a fiatalok esetében különféle tevékenységek, őszinte, hiteles beszélgetések kínálatát és végzését, a pedagógusok és más segítő szakemberek esetében pedig az informálódást, ön- és szakma-ismeret fejlesztését és a veszélyeztetett fiatalokhoz való fordulás speciális eszköztárának tanulását jelenti. A prevenciót szocializációs folyamatként értelmeztük, s az ehhez szükséges komplexitást és a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekeztünk megvalósítani. Ebben szerepet kaptak az információk, tréningek, alkotó-önsegítő csoportok, műhelymunkák, terepgyakorlatok, tanulási programok és az azt kiegészítő tevékenységek. A megvalósítás során az alábbi eredményeket értük el: nyitottság: a programban folyamatosan fogadtuk a látogatókat tapasztalatgyűjtés céljából; szakmai konzultációt biztosítottunk pedagógusoknak; alkotó-önsegítő csoportmunkát valósítottunk meg; személyes igényekhez igazodó ellátására törekedvén minden csatlakozó fiatallal segítő kapcsolatot alakítottunk és tartottunk fenn; közösségi- és sport tevékenységeket szerveztünk és bonyolítottunk le; személyközpontú módszerre épülő tanulási programot kínáltunk, melyben, egyéni tananyagot és tanulási időbeosztást megvalósítva az éretségire való felkészítést valósítottuk meg; a tanulás-tanítás folyamatát is emberi kapcsolatként, a személyiség fejlesztésének lehetséges eszközeként felfogva a tanítás részének tekintettük a beszélgetéseket, és akár ezeken, akár a konkrét tantárgy-pedagógiai munkán keresztül segítettük a fiatalt személyiségének változásában; folyamatosan fogadtuk a szakmai látogatókat, érdeklődőket, terepgyakornokokat; program- és módszer bemutatókat tartottunk. 2. Az 1. pontban meghatározott már megvalósított bűnmegelőzési program, programelemek, eredmények internetes elérhetősége 6 A karakterszám nagyságrendi korlátozást jelent. A karakterszám tehát túlléphető, de a túllépés nem javasolt es méretű Times New Roman betűtípus használata esetén 1 sorban 135 karakter fér el. 8 Az egyes pontok alatt betűvel (A), B), stb.) jelzett kérdések támpontot nyújtanak a válaszadáshoz, azok figyelembevétele ajánlott, de nem kötelező. A pályázó a karakterszám erejéig további, ill. más információkat is adhat. 7

8 3. Az 1. pontban meghatározott már megvalósított bűnmegelőzési program a oldalon 9 található elérése (ha a főpályázó az Országos Bűnmegelőzési Bizottság; ennek titkársága; az IRM Büntetőpolitikai Főosztálya; az IRM Bűnmegelőzési Osztálya pályázati támogatását nyerte el) 4. A pályázó által az IRM támogatásában korábban megvalósított bűnmegelőzési program amely jelen Projekt alapja, kiindulópontja jelen pályázati felhívásban meghatározott irányú folytatását indokoló, alátámasztó tényezők 10 A) Miért van szükség a program/programelem folytatására? B) Volt-e helyi igényfelmérés a program folytatásról, erre vonatkozó igényről, szükségletről? C) Mi volt ennek az eredménye? (max karakter szóközökkel) Az iskola a problémás viselkedés észlelésének elsődleges helyszíne. A veszélyeztetett fiatalok kezeléséhez szükséges szaktudás és attitűdváltozás hiányterület, ám az iskolákban egyre több szélsőségesen magatartászavaros fiatal jelenik meg között veszélyeztetett fiatalok számára kezelési hálózatot kísérleteztünk ki; között országosan összegyűjtöttük a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett jó gyakorlatokat. 20 középiskola vezetőjével interjút készítettünk, az intézményeket hálózati találkozóra hívtuk; a résztvevők az alábbi szükségleteket állapították meg: - nő az olyan hátrányos helyzetű tanulók száma, akik tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek; gondot jelent kezelésük, módszertan, ötletek, a gyakorlat hiánya miatt; - a tanárok és az iskolák szakmailag magukra maradtak; - innovatív megoldásokra lenne szükség; - a képzésből hiányzik az egyéni bánásmódra való felkészítés, - a továbbképzések anyaga nem megy át alkalmazásba. Nincs a lemorzsolódók reintegrációjával foglalkozó kezdeményezéseket összefogó, sem a területen dolgozó szakembereket rendszerbe szervező központ. E feladat ellátását vállalja Alapítványunk a Fiatalok Hálózat létrehozásával. 5. A pályázó szakmai tevékenységének bemutatása A) Melyek a korábban megvalósított bűnmegelőzési program óta eltelt időszak tevékenységei? B) Milyen szakmai tevékenységet folytat a pályázó? C) Mióta folytatja e tevékenységet? D) Milyen programokat valósít meg a pályázó rendes működése keretében? E) Mennyire sikeres a pályázó? Hogyan méri teljesítményét? F) Melyek a pályázó szakmai céljai? (max karakter szóközökkel) Az 1990 óta működő Belvárosi Tanoda Alapítvány az intézményes ellátásból kihullott, deviáns életvezetésű, fiatalok komplex - gondozás, személyiségfejlesztés, oktatás, reintegráció ellátását végzi. Tevékenységünkben reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert valósítunk meg. A megalakulástól kezdve működtetjük, helyi műhelymunkában kidolgozott és kipróbált, személyközpontú módszerrel dolgozó, tandíjmentes középiskolánkat kimaradt fiatalok számára. Jelentős tapasztalatokkal, eredményekkel, módszertani tudással rendelkezünk a kallódó fiatalok képzésében és gondozásában. Számos innovációnk mára önálló szervezeti keretek között működik: - szenvedélybetegek oktatása, iskolai keretek közötti gondozása és nappali rehabilitációja (Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért); - fogvatartott- és előzetes letartóztatásban lévő fiatalok oktatása és gondozása (Váltósáv Alapítvány). Egyéb tevékenységek és eredmények 9 A oldalról évek, települések és prioritások szerinti bontásban elérhetőek az egyes pályázati programok. A rubrikában a nyertes projekt leírásának linkjét kell megjelölni. 10 Az egyes pontok alatt betűvel (A), B), stb.) jelzett kérdések támpontot nyújtanak a válaszadáshoz, azok figyelembevétele ajánlott, de nem kötelező. A pályázó további, ill. más információkat is adhat. 8

9 - segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatása, képzése; - módszertani füzetek elkészítése (9 fejezet); - terepgyakorló hely a pedagógus- és szociális munkás-képzésében; - program- és módszer-kiterjesztés; - ifjúsági projektek szervezése és lebonyolítása; - hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása között létrehoztunk egy kezelési-ellátási hálózatot, kidogoztuk a Komplex Ifjúságsegítő Modellt és megkezdtük pedagógusok bevonását egy országos hálózat kialakításába, melynek célcsoportja a veszélyeztetett fiatalok, s célja a pedagógusok képessé tétele ezen diákok megtartására. Fejlesztési célok Törekszünk a hasonló tevékenységet végző civil szervezetek, intézmények ellátási hálózatba szervezésére, a fiatalkori leszakadás és az iskolákban megjelenő problémás viselkedés hatékony kezelésével foglalkozó módszerek rendszerbe foglalására. Elkezdtük nyilvánossá és adaptálhatóvá tenni azt az élő tudásbázist, mely révén elérhető a területen dolgozó pedagógusok, ifjúsági munkások és más szakemberek tudáscseréje, érdekképviselte és együttműködése. A BTA e hálózati munka és konzultációs rendszerű képzés bázisává kíván válni s megtalálni azokat régiós bázis intézményeket, melyek saját körzetükben ellátják ezt a feladatot. I. 5. A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA 1. A Projekt összefoglaló bemutatása A) Melyek a projekt célkitűzései? B) Milyen tevékenységeket, résztevékenységeket tervez megvalósítani a pályázó? Hogyan épülnek egymásra, kapcsolódnak a projektelemek? C) Mely a Projekt közvetlen és közvetett célcsoportja? A pályázó hogyan vonja be a célcsoportokat? D) Milyen eredmények és hatások várhatóak a Projekt megvalósításától? E) Melyek a Projekt fenntarthatóságát biztosító tényezők? F) Miért éri meg a Projektet támogatni? (max. 1 oldalas leírás) A projekt célja létrehozni, majd terjeszteni egy olyan módszertant, eszköztárat és eljárásokat, mely képessé teszi a középfokú oktatásban dolgozó pedagógusokat a veszélyeztetettség felismerésére és a magatartászavarok kezelésére az érintett diákok eltávolítása helyett. Helyzeténél fogva a közoktatás intézményrendszere a fő helyszíne a deviáns viselkedés észlelésének. Megfelelő tudás és eszköztár birtokában a pedagógusoknak módjukban áll megelőzni a deviáns karrier kialakulását. Ehhez a pedagógusok tevékenységében meg kell jelenjen a problémás fiatalok támogatásának, segítésének, megtartásának attitűdje és technikái. Ezt olyan képzéssel lehet megvalósítani, amely gyakorlati tapasztalatokon keresztül építi be szakmai munkájukba a problémás fiatalokkal való egyéni bánásmód eljárásait. Ennek érdekében kidolgozzuk a Segítő pedagógusként való működés módszertanát, a Személyközpontú diáktámogatás rendszerének protokollját, elkészítünk egy képzési tervet a Problémás fiatalok iskolai keretek közötti gondozásáról. Mindhárom anyaghoz azok tanítását és alkalmazását segítő filmet készítünk. Egy tréning keretében 10 fő előzetes gyakorlattal rendelkező tanodás pedagógust készítünk fel a problémás fiatalok tanítása és gondozása témakörben megvalósítandó 30 órás képzés tartására. Próba képzést szervezünk fő pedagógus részére, melynek résztvevőit országos hatókörben toborozzuk és egyúttal bevonjuk őket megkezdett hálózati munkánkba. A program eredményeinek terjesztése érdekében papíralapú kiadványt készítünk el. A pedagógusok elérésében és bevonásában segítségünkre lesz megkezdett hálózati munkánk, melyben már 30 szakközép- és szakiskolával vagyunk közvetlen kapcsolatban, s a résztvevők száma egyre bővül. Hírlevelünk, műhelytalálkozóink, iskolafejlesztési programokban való részvételünk és országos kapcsolatrendszerünk teszi lehetővé a célcsoport bevonását. A kapcsolódó pedagógusok, iskolák és szakemberek alkalmasak lesznek az átlagostól eltérő nevelési igényű fiatalok viselkedésjegyeinek felismerésére és azok kezelésére, a lemorzsolódás megelőzésére, valamint saját személyük, személyiségük folyamatos fejlesztésére. Fejlődik a helyi ellátás, az intézmények. Módszereink alkalmazásának eredményeképpen a fiatalok megtarthatók az intézményi nevelés-oktatásban és folyamatos támogatást kapnak az iskola elvégzéséhez. A személyközpontú bánásmód, a segítő pedagógia terjedésével megelőzhető a kimaradás és a deviáns karrier. Az együttműködés, hálózati munka révén a pedagógusok folyamatos támogatásban és tudásfrissítésben részesülnek, kiégésük megelőzhető, miközben eszköztáruk folyamatosan fejlődik. Több 9

10 szakember lesz alkalmas és képes egy komplex reintegrációs program és módszer alkalmazására, valódi gyakorlati megoldás és együttműködés alakul ki. Az összefogással és együttműködéssel erőteljesebb hatásokat lehet elérni a szakmapolitikában és érdekérvényesítésben is. Biztos, hogy a problémás fiatalokkal való foglalkozásnak, segítésnek csak alternatívák bemutatásán alapuló, folyamatos szakmai, segítő-konzultatív rendszerű közös és állandóan megújuló útkeresés lehet a módja, és nem egységesített megoldási sablon. A viselkedészavarok kezelése olyan komplex beavatkozási mód, amely személyközpontú szellemben, a deviáns létformára, karrierre mint egészre reagálva, a probléma megjelenési helyén működik. A helyi megoldás, a fiatalokkal közvetlenül dogozó személyek fejlesztése, attitűd váltása a fenntarthatóság valódi kulcsa is. A hatékony gyakorlati megoldások sajátja, pont az egyéni bánásmód, a személyközpontú megközelítés, aminek lényege, hogy nem a problémára, hanem a személyre reagál, annak minden problémájával együtt. A problémás fiatalok egy őket megértő emberben tudnak megbízni. Ez a bizalom pedig az első lépés bármely irányú gondozásukban. Ezért hívjuk segítőnek azt a személyt, aki a problémás fiatalok esetében kulcsszemély, ő az aki kiépíti a bizalmat, a segítő kapcsolatot, s ennek alapján ő az, aki igénybe vesz, a fiatal köré szervez más szakembereket, a valódi, egyéni szükséglet feltérképezése után. Ezek a kulcsszemélyek lehetnek a pedagógusok. Ezért szándékozunk elsősorban iskolákkal és pedagógusokkal dolgozni, megkezdeni a munkát és hálózatba szervezni a célcsoporttal foglalkozó intézményeket, természetesen nem kizárva azokat a bármely érintett területről érkező intézményeket és szakembereket, akik a célcsoporttal dolgoznak. Projektünk termékei a problémás életvezetésű fiatalok oktatásának és gondozásának módszereivel, és a velük foglalkozó szakemberek és ellátás fejlesztésével, rendszerbe foglalásával foglalkoznak. Nem új intézmények, szolgáltatások létrehozását szorgalmazzuk, hanem meglévők belső fejlesztésén, módszertani változtatásán keresztül igyekszünk megoldásokat találni. Ezért termékeink elkészítése olyan hosszútávú befektetés, melyek birtokában a hálózati munkánk minősége javul és hosszútávú terjesztés, képzések, tréningek, valamint az együttműködés fejlesztése valósítható meg. I. 6. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek közül a pályázó melyeket valósítja meg? Az egyes támogatható tevékenységek alatt a pályázó pontosan milyen tevékenységek, feladatok megvalósítását tervezi? 12 (max karakter támogatható tevékenységenként (legalább három kitöltése kötelező; pontokba szedve, strukturáltan) 1. Módszertan elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tétele céljából. A) Miért van szükség a módszertan elkészítésére? Miért módszertani anyag elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a módszertani anyag a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a módszertan tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Mi a módszertani anyag elkészítésének haszna? E) Kik a módszertani anyag címzettjei? F) Hogyan hasznosítható a módszertani anyag? G) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? H) Milyen terjedelmű a módszertani anyag? I) Ki(k) készíti(k) el a módszertani anyagot? J) Milyen költségei vannak a módszertani anyag elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Korábbi programunk meghatározó eleme volt a résztvevő fiatalok személyenkénti támogatása. Minden szolgáltatásunknak ez a segítő kapcsolat az alapja. A Segítő pedagógia módszertana olyan kapaszkodót kínál a problémás fiatalokhoz való közeledésben eszköztelen peadógusoknak, melynek birtokában eredményesebben teremthetnek kapcsolatot és kínálhatnak segítséget a zűrös életvezetésű fiataloknak. Tervezett tartalom( Tekintettel arra, hogy a pályázó az adatlap I.5. pontjában bemutatta a Projektet, az I.6. pontban (A Projekt részletes bemutatása) a részletek bemutatására, pontosításra van szükség. 12 Csak a releváns támogatható tevékenységek vonatkozásában kell kitölteni. A kitöltési segédletet a pályázó rendelkezésre bocsátja. Ennek ismerete elengedhetetlen a pályázati adatlap elkészítéséhez. 10

11 old.): Mi a segítő-pedagógia szemléleti keretek Mitől érzi jól magát a diák az iskolában szükségletek, igények A segítő párrendszer jelentése, működése A segítő-pedagógus szerepváltás, a segítő szerepkör ismérvei A segítő kapcsolat és a segítés szakaszai jellemzők és lépések Az egyéni fejlesztés a folyamat elemei A családdal való kapcsolat hogyan vonjuk be a szülőket A tanítás, mint segítő munka a tanulás facilitálása, a beszélgető óra, tanulásszervezési eljárások Kikhez fordulhat a pedagógus segítségért bevonható intézmények, szolgáltatások Ajánlott irodalom A szakemberek, pedagógusok e tudás birtokában alkalmasak lesznek az átlagostól eltérő nevelési igényű fiatalok viselkedésjegyeinek felismerésére, azok kezelésére, a lemorzsolódás megelőzésére, valamint saját személyiségük folyamatos fejlesztésére. A módszertan alapján elkészítünk egy 30 órás képzési tematikát, melynek során a segítő pedagógia tanulható. A módszertani anyag terjesztésével szemléletformálást kívánunk elérni. Célunk, hogy a személyt támogató gondolkodás terjedjen az iskolai munkában. Az ismeret központúságot felváltsa a diák központúság, a hierarchikus tanár-diák kapcsolatot pedig a partneri gondolkodás, melyben a tanár az egyénre figyelő segítő folyamatot szervező facilitátor. Ezen a módon lehet megtartani és fejleszteni a problémás diákokat. A szemléletformálás hatásait hosszú távon képzéseinken, a segítő pedagógia alkalmazását a hálózat révén tudjuk követni. A módszertant iskolafejlesztési programok és a pedagógus képzés rendelkezésére bocsájtjuk partnereinken keresztül. A módszertani anyag költségei: szerzők díjazás, nyelvi lektorálás, szerkesztés. Km: Bartha Éva, dr.hegedűs Judit, Győrik Edit, Késmárky Nóra 2. Protokoll elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tétele céljából. A) Miért van szükség a protokoll elkészítésére? Miért protokoll elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a protokoll a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a protokoll tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Mi a protokoll elkészítésének haszna? E) Milyen terjedelmű a protokoll? F) Kik a protokoll címzettjei? G) Hogyan hasznosítható protokoll? H) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? I) Ki(k) készíti(k) el a protokollt? J) Milyen költségei vannak a protokoll elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) A segítő pedagógia leghatékonyabb alkalmazása akkor érhető el, ha a teljes intézmény gondolkodásmódjában, szerveződésében és tevékenység kínálatában megjelenik a lehető legtöbb eleme. A protokoll azt mutatja be, hogyan működik ideális esetben a segítő iskola, mi is ennek többlet tudása. Gyakorlati segítséget nyújt abban az esetben, amennyiben az egyéni bánásmódot szeretnék működtetni, illetve meglévő programjukat fejleszteni kívánják. A protokoll a módszertant egészíti ki. Bemutatja, hogy lehetséges a módszertan egyes elemeinek átvétele is a célcsoporttal foglalkozó intézmények erőforrásainak arányában. Oktatási- és segítő intézmény-, program- és team vezetőknek készül. Útmutatót ad a segítő pedagógia bevezetéséhez, alkalmazásához. Sorra veszi a kritériumokat és az alkalmazható elemeket. 20 oldal terjedelemben az alábbi témákat dolgozza ki: A célcsoport A segítő iskola többlet tudása Az egységes segítő értékrendszer a mindennapi munka kerete A komplex működési mód Lehetséges szolgáltatások Szabályok, szerződések A személyzet A team munka 11

12 Tippek, trükkök A protokoll elemei részét képzik a képzési tematikának. Alkalmazása révén javul a segítő munka minősége, több fiatalt ér el és az intézményen belül és több munkatárs bevonódik. Kevesebb fiatal morzsolódik le. A hatások mérhetők az egyes pedagógusok tevékenységében és az egész intézmény tevékenységében hosszabb távon. A visszajelzéseket a képzések és a hálózat révén tudjuk követni. Költségek: szerző díjazása, konzulens díjazása, nyelvi lektorálás, szerkesztés. Közreműködnek: Győrik Edit, dr.szivák Judit, Késmárky Nóra 3. Tréning, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. A) Miért van szükség a tréningre? Miért tréningre van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a tréning a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a tréning anyagának tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Melyek a tréning módszerei? E) Milyen gyakorlati tevékenységek (azaz a tréning megtartása) lesznek (résztvevői létszám, óraszám, alkalom)? F) Mi a tréning anyagának és megtartásának haszna? G) Kik a tréning résztvevői? (Hányan? Mely szakterület képviselői?) Hogyan fogják elérni a célcsoportot? H) Hogyan hasznosítható a későbbiekben a tréning anyaga? A résztvevők hogyan hasznosíthatják a megszerzett készségeket, képességeket? I) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? J) Ki(k) készíti(k) el a tréning anyagát? Ki(k) a tréner(ek)? K) Milyen költségei vannak a tréning anyaga elkészítésének és a tréning lebonyolításának? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Korábbi programunkban fő gyakorlatban alkalmazta és alkalmazza azóta is a segítő pedagógiát. Jelenleg ennek terjesztése célunk. Képzések során szándékozunk tanítani a segítő pedagógia alkalmazását. A tréning 8-10 fő a segítő pedagógiát alkalmazó pedagógus felkészítését célozza e képzések tartására. A tréning célja olyan repertoár bemutatása, átélése, elsajátítása, melyek a képzők eszköztárát fejlesztik abban, hogyan adható át, tanítható a segítő pedagógia. A tréing résztvevői a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium segítő-oktatói. A tréning a 30 órás képzés tematikáját veszi alapul és gyakorlatok során mutatja be az átadhatóság technikáit. Az alábbi témákkal foglalkozik: a. a célcsoport helyzetének átélése b. a segítő attitűd c. esetismertetés gyakorlata d. esetmegbeszélés szituációs gyakorlatok e. team megbeszélés szituációs gyakorlatok f. kommunikációs technikák, szuggesztív kommunikáció g. bizalom építés h. a segítő beszélgetés i. folyamat facilitálás j. a facilitátor tevékenység A tréning elvégzése után a résztvevők páros munkában képzéseket lesznek képesek tartani. Munkájuk hatását a képzésen résztvevők visszajelzései mutatják meg. Ehhez reflektív értékelő lapokat használunk. Költségek: tréning tematika elkészítése, tréning vezetése, papíráru a tréning lebonyolításához, szervezés Közreműködnek: dr. Szivák Judit, Győrik Edit trénerek; Dobó Zoltán szervező 4. Képzés, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. A) Miért van szükség a képzésre? Miért képzésre van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a képzés a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a képzés anyagának tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Melyek a képzés módszerei? E) Milyen gyakorlati tevékenységek (azaz a képzés megtartása) lesznek (résztvevői létszám, óraszám, alkalom)? F) Mi a képzés anyagának és megtartásának haszna? 12

13 G) Kik a képzés résztvevői? (Hányan? Mely szakterületek képviselői?) Hogyan fogják elérni a célcsoportot? H) Hogyan hasznosítható a későbbiekben a képzési anyag? A résztvevők hogyan hasznosíthatják a megszerzett információkat, tudást? I) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? J) Ki(k) készíti(k) el a képzés anyagát? Ki(k) tartjá(k) a képzést? K) Milyen költségei vannak a képzési anyag elkészítésének és a képzés megtartásának? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) A korábbi programunkban eredményesen alkalmazott személyközpontú támogatás, segítő párrendszer terjesztését célozza a 30 órás gyakorlattal egybekötött segítő-pedagógus képzés. A tematika felhasználja a módszertan és a protokoll tartalmi elemeit. Ismereteket közvetít a kamaszkor nehézségeinek pszichológiai hátteréről, az ifjúkori devianciákról, a segítő pedagógia szemléletéről, módszeréről és készséget, képességet fejleszt, attitűdöt formál. A képzés eredményeképpen a résztvevők képessé válnak a tanulás iránti érdeklődésüket elveszítő, az iskolákkal szembeforduló tanulók attitűdjeinek megváltoztatására, a tanulás iránti viszonyuk átalakítására, életvezetésük befolyásolására. Olyan pedagógusok számára szervezzük, akik motiváltak abban, hogy minden diákjukhoz utat találjanak, és problémás diákjaik is aktív részesei legyenek a tanulásinevelési folyamatnak. Tervezett témák: - a problémás diákok jellemzői - megoldási stratégiák -a deviáns viselkedés okai - hospitálás a Belvárosi Tanodában, működésének megismerése, elemzése, adaptálhatósága a saját gyakorlatba -a segítő kapcsolat -a segítő attitűd -segítő kapcsolat az iskolában, a folyamat, a szükséges képességek -az esetmegbeszélés és az esetmegbeszélő stáb működésének jellemzői - tanítás mint segítő munka A képzés során minden résztvevő elkészít egy esetismertetést, melyben egy problémás diákjának esetét és a vele való segítő munka folyamatát írja le, s kidolgoz egy segítő munka tervet saját iskolájára vonatkozóan. A résztvevők reflektív kérdőívben értékelik a munkát. A futamidő alatt egy próbaképzést bonyolítunk le fős csoport számára. A résztvevőket hálózatunk iskoláiból, hírlevelünk és weblapunk útján szervezzük. A tapasztalatok alapján módosítjuk a képzési tematikát. A végzettek munkáját kapcsolattartással követjük és elemezzük, konzultatív támogatást biztosítunk. A későbbiekben rendszeresen szervezünk képzéseket. Költségek: képzési tematika összeállításának díja, képzés megtartása, szervezés Km: Szebényi Csilla, Papp Péter tematika elkészítése; Petrou Thessalia, Pitti Melinda képzés vezetők, Dobó Zoltán szervezés 5. A megvalósítás helyszínén működő különböző profilú, tevékenységi körű (elsősorban for-profit szervezetek, továbbá non-profit szervezetek, önkormányzat, önkormányzati intézmény, oktatás-nevelési intézmény, az Igazságügyi Hivatal egységei, rendőrség, egyház, civil közösségek) szervezetekkel hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködési hálóba további szervezetek bevonása. A) Hány és milyen típusú, konkrétan mely szervezeteket vonja be a pályázó az együttműködésbe? Miért e szervezeteket vonja be? B) Milyen módszerrel vonja be a pályázó a szervezeteket? C) Mi az együttműködés rövid és hosszú távú célja és esélye? D) Milyen gyakorlati tevékenységek lesznek (ezek résztvevői, [szakterületek képviselői, civilek, lakossági csoportok, stb.] létszámuk, óraszám, alkalom)? E) Mi az együttműködés várható rövid és hosszú távú eredménye, haszna? F) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? G) A pályázó hogyan tervezi fenntartani, folytatni az együttműködést és eredményeket? H) Milyen költségei vannak az együttműködés kialakításának, fenntartásának, fejlesztésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Nem releváns. 6. A szervezettel megegyező profilú szervezetek közötti hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködés megerősítése. 13

14 A) Hány, konkrétan milyen szervezeteket von be a pályázó az együttműködésbe? Miért e szervezeteket vonja be az együttműködésbe? B) Milyen módszerrel vonja be a pályázó a szervezeteket? C) Mi az együttműködés rövid és hosszú távú célja és esélye? D) Milyen gyakorlati tevékenységek lesznek (ezek résztvevői, létszámuk, óraszám, alkalom)? E) Mi az együttműködés várható rövid és hosszú távú eredménye, haszna? F) Hogyan mérik az eredményeket, hatásokat? G) A pályázó hogyan tervezi fenntartani, folytatni az együttműködést és eredményeket? H) Milyen költségei vannak az együttműködés kialakításának, fenntartásának, fejlesztésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Az előző években elkezdtük egy olyan hálózat szervezését, mely azokat az iskolákat, pedagógusokat, segítő szervezeteket és szakembereket fogja össze országos szinten, akik valamilyen módon már dolgoznak a deviáns életvezetésű fiatalokkal. Kulcsszereplőknek véljük őket a prevenciós munkában, mivel saját elmondásuk szerint is naponta találkoznak a célcsoporttal, egyre nagyobb mértékben. Jelenleg az egyik legégetőbb gond a fiatalkori agresszió megjelenése az iskolákban. Az együttműködés célja a jó gyakorlatok megosztása, átadása, fejlesztése, az egymástól tanulás, az erőforrások közös használata, hosszabb távon érdekképviselet, a döntéshozók befolyásolása. A hálózathoz önkéntesen lehet csatlakozni, valamely aktivitással. Egy szélesebb kört folyamatosan tájékoztatunk tevékenységünkről. Naprakész információkat adunk szakmai rendezvényekről, képzésekről, hasznos olvasnivalókról. Weblapunkon létrehoztunk egy Módszer-Tárat, ahol elhelyezzük a résztevők eredményeit, alkalmazott mődszereit is. E megkezdett munkát erősítjük meg újabb tagok bevonásával, s egy műhelymunka találkozó lebonyolításával. A 30 órás képzés résztvevőit is ebből a körből toborozzuk, mivel így a folyamatos kapcsolat révén pontosabb visszajelzést kaphatunk annak hatékonyságáról. Régiós bázisok kialakításával és több gyakorlóhely létrehozásával is foglalkozunk. Jelenleg 20 aktívan résztvevő iskolával állunk kapcsolatban országszerte. A résztvevő iskolák saját környezetükben szervezik tovább a hálózatot. Az összefogástól a munka hatékonyságának és minőségének javulását várjuk, valamint az erőforrások közös kiaknázását, a humán erőforrások fejlődését, mint a prevenciós és gondozó munka kulcs tényezőjét. Ha a rendszer maga képtelen megoldásokra, egyes személyek fontos lépéseket tehetnek a fiatalokért. Ez a konkrét haszon, amit várunk. Az eredményeket a későbbiekben rögzíthető esettanulmányok mutathatják. A hálózatépítés része a közös fenntarthatóság megszervezése is. Költségek: hálózati koordinátor díjazása, projekt asszisztens díjazása, kommunikációs költség, utiköltség 7. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó kiadvány készítése. A) Miért van szükség a kiadvány elkészítésére? Miért kiadvány elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a kiadvány a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Milyen típusú kiadványt (oktató, információs, promóciós) készít a pályázó? D) Mi a kiadvány tartalma, felépítése, tematikája, célja? E) Mi a kiadvány elkészítésének haszna? F) Kik a kiadvány címzettjei? Hogyan érik el őket? G) Hogyan hasznosítható a kiadvány? A pályázó hogyan fogja terjeszteni a kiadványt? H) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? I) Milyen terjedelmű a kiadvány? J) Ki(k) készíti(k) el a kiadványt? K) Milyen költségei vannak a kiadvány elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) 4-6 oldalas információs forrásként szolgáló kiadvány készítése az érintett szakembereknek. Kiegészítve szervezetünk szóróanyagát bemutatja és felhívja a figyelmet a projekt termékeire módszertan, protokoll, film -, felhívást tartalmaz képzés igénybevételére, a hálózathoz való csatlakozásra invitál. Tartalmazza a termékek és szolgáltatások elérhetőségét. Szakmai rendezvényeken, képzéseken, előadások, módszerbemutatók alkalmával terjesztjük. Kapcsolatépítést egészít ki. Szakmai látogatók, gyakorlaton résztvevők is megkapják és tovább terjesztik. Szélesebb szakmai körben terjednek szolgáltatásaink. Költségek: kiadvány tartalmának összeállítása, szerkesztés, tördelés, grafika, nyomdai előállítás. Közreműködik: Késmárky Nóra, Győrik Edit 8. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó film készítése. 14

15 A) Miért van szükség a film elkészítésére? Miért film elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a film a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Milyen típusú (oktató, információs, promóciós) filmet készít a pályázó? D) Mi a film szinopszisa, célja? E) Mi a film elkészítésének haszna? F) Kik a film címzettjei? Hogyan érik el őket? G) Hogyan hasznosítható a film? A pályázó hogyan fogja terjeszteni a filmet? Hol fogja bemutatni? H) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? I) Milyen terjedelmű a film? J) Ki(k) készíti(k) el a filmet? K) Milyen költségei vannak a film elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) A Pyramus Bt-vel 1995 óta állunk munkakapcsolatban. Előző programunk ideje alatt és később is folyamatosan forgattak azokban az intézményekben, ahol metódusunkat alkalmazzuk. Két információs jellegű dokumentum film is készült tevékenységünkről. A folyamatos forgatás révén azonban rengeteg felhasználatlan anyag gyűlt össze. A filmeket rendszeresen használjuk módszer bemutatókon, workshopokon, konferenciákon, képzéseken. Egy olyan oktató film elkészítését, összevágását tervezzük, amely a segítő pedagógia, a személyközpontú bánásmód helyzeteit mutatja be, valódi, élő helyzetekben, s ily módon a képzés kiegészítő, elemezhető anyagaként használható. Önálló, egyszeri foglalkozások inditó, inspiráló, beszélgetés kezdeményező eszköze is. Tematikájában a módszertani anyagban és a képzés tematikában vázolt témákat dolgozza fel, mutatja be a gyakorlatban. Átélhetővé teszi a kognitív tartalmakat, s láttatja a gyakorlati megvalósítást perces anyag összevágást tervezzük, mely egyben és elemiben is használható. Képzéseinken, módszertani bemutatóinkon használjuk pedagógusok és segítő szakemberek számára. Költségek: vágás, szerkesztés, DVD-re írás, sokszorosítás Közreműködik: Pyramus Bt., Dobó Zoltán, Győrik Edit 15

16 2. A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek (1-8.) megvalósítása céljából tanácsadó, szakértő közreműködése is igénybe vehető A) Milyen szakértők közreműködését veszi igénybe a pályázó? (a táblázat oszlopai és a sorai is bővíthetőek, de nem kötelező valamennyi oszlop kitöltése) ) a támogatható tevékenység megnevezése, amelyhez a szakértő igénybevétele szükséges 2.) szakértő(k) neve 3.) képzettsége segítő pedagógia módszertana a személyközpontú diáktámogatás rendszerének protokollja iskolai bevezetés céljából kiképző tréning meglévő együttműködés fejlesztése 1.1. Bartha Éva 1.2. dr. Hegedűs Judit dr. Szivák Judit Erős Barbara gyógypedagóguspszichopedagógus, szociális szakvizsga, mentálhigiénés szakember,mediátorszakértő, szakiskolai hátránykezelés-szakértő. videotréner-szupervizor, felnőttképzés következő témákban: - IPR középiskolai tréner -professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben - biztos Kezdet program trénere -videotréner képzésekinterakcióelemzés tréner. Fókuszálva a problémás PhD neveléstudomány, történelem pedagógia szakos középiskolai tanár, hálózati mentor Középiskolai tanár Egyetemi oktató Tréner Minőségbiztosítási szakértő, szaktanácsadó Neveléstudományok doktora PhD Közoktatási Szakértő kulturális antropológia marketing menedzsment általános iskolai tanár 16

17 4.) szakmai tapasztalata kommunikációs helyzetek megoldására szülőgyerek, tanár-diák, gondozónők és gondozottak (pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők, demens betegek) közötti kapcsolat minőségének fejlesztésére.. video tréningek pedagógusoknak érzékenyítés a lemorzsolódás megelőzése érdekében; - mentorálás kiamaradás megelőzése érdekében veszélyezetett fiatalokkal és velük foglalkozó pedagógusokkal, - egyéni fejlesztés hátrányos helyzetű fiatalokkal szakiskolában - integrált pedagógiai rendszer team vezetése - kapcsolattrtás szülőkkel - hátránykompenzálás témában pedagógus képzések kidolgozása - iskolai mediációkidolgozása és alkalmazása ELTE PPK gyermek- és ifjúságvédelem; kriminálpedagógia; hátrányos helyzetű fiatalok nevelése tantárgyak tanítása és tantervfejlesztés; -- gyermekvédelmi tanácsadást rendőrségen, gyermekvédelmi intézményekben, javítóintézetekbenfiatalko rúak büntetés-végrehajtási intézményében művészetterápiás, személyiségfejlesztő, életvezetési tréningeket vezetése. - gyermekvédelem területén dolgozó kollégák képzése, Szakmai szerkesztője és lektora az Együtt a gyermekvédelemben c. folyóiratnak. Tagja a Tanárképzők Szövetségének, a Szociális Szakmai Szövetség Oktatói tevékenység a pedagógia, a tanárszakon BA és MA képzésben és a szakvizsgás képzésben; didaktika előadás és gyakorlat, A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana Pedagógus-kutatás szeminárium, Kommunikációs tréning, Az oktatási-nevelési intézmény hatékonysága Kutatási tevékenység: intézményértékelés, pedagógus gondolkodás kutatás, a kezdő pedagógus problémák kutatása, a pedagógus gondolkodás kutatás módszerei. A tanítási gyakorlatok irányítása A pedagógiai asszisztens képzés szakfelelőse Az ELTE PPK Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke Az ELTE PPK Tanárképzési Bizottság tagja Kommunikációs tréningek vezetése ( Magyar Pszichiátriai Társaság Képzése) Dobbantó projekt - mentorrképző Közoktatási Szakértő fiatalok emberi jogi nevelése - tréner Budaörs város pedagógiai szakértője raabe kiadó szakmai szerkesztője hálózat építés szervezeti stratégia építés szervezetfejlesztő tréning szervezés projekt menedzsment, koordináció közösség építés szociális vállalkozók szervezése nemzetközi fejlesztés 17

18 5.) felelősségi köre Gyermekvédelmi Szakkollégiumának és a Magyar Kriminológiai Társaságnak, szeptembertől a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának titkára.vezetője és szakmai koordinátora az ELTE PPK-n belül működő Kriminálpedagógiai és börtönpedagógiai szakmai műhelynek. 6.) feladata módszertani anyag írásban közreműködés szakértő-szerző társ szakértő konzulens tréner protokoll készítésben tanácsadás, szakmai szerkesztés tréning tartalom elkészítése, felkészülés, tréning tartás hálózati koordinátor hálózati levelezés, információ áramoltatás, hálózat bővítése, kapcsolat építés, találkozók szervezése 7.) munkaórák száma 8.) díjazása összesen 9.) órabére

19 3. A Projektfelelős és a szakmai team szakmai kompetenciájának, szaktudásának bemutatása (a táblázat oszlopai és a sorai is bővíthetőek, de nem kötelező valamennyi oszlop kitöltése) szakmai team szakmai team szakmai team projektfelelős tag 1. tag 2. tag 3. 1.) a segítő pedagógia támogatható módszertana, segítő pedagógia tevékenység a módszertana, megnevezése, filmkészítés, személyközpontú a személyközpontú felkészítő tréning, diáktámogatás amely diáktámogatás képzés protokollja, végrehajtásáb protokollja, projekt felkészítő tréning, an a szakmai kiadvány készítés, lebonyolítás filmkészítés, team tagja projekt kiadvány készítés, közreműködik lebonyolítás projekt lebonyolítás 3.) képzettsége Narkológiai szakasszisztens, okleveles villamosmérnök ELTE BTK népműveléstörténelem szak, coach, Közoktatási vezetőszakpedagógus, Third Sector Projekt menedzseri képességfejlesztő tréning nonprofit szervezetek vezetőienk, narkológiai szakasszisztens, mentálhigiénés szakember kulturális manager, magyar, lengyel, népművelés szakos előadó szakmai team tag 4. szakmai team tag 5. szakmai team tag 6. képzés képzés képzés képzés Waldorf pedagógia elmélete és gyakorlata, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképző kurzus, Hatáspszichológia, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképző kurzus, Deviancia, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképző kurzus, Alternatív iskolák Budapesten, 30 órás akkreditált középfokú mentálhigiénés szakember, középfokú oklevél, matematika és fizika tanár, egyetemi diploma középikolai tanár MBTI személyiségfejleszt ő szakember, html programozó középikolai tanár szakmai team tag 7. meglévő együttműködés fejlesztése, projekt lebonyolítás érettségi, HIV/AIDS prevenciót oktató tréner, segítő 19

20 4.) szakmai tapasztalata pénzügyi menedzserként projektek lebonyolítása a Belvárosi Tanoda Alapítványnál, számítástechnika, matematika, angol nyelv oktatása segítőtanárként a Belvárosi Tanoda Alapítványi GimnáziumbanPs zichológiai mérések előkészítése, feldolgozása. Pszichológiai műszerek karbantartásaaz, Eötvös Lóránd Tudományegyete m, Pszichológia Tanszékén, számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése. Belvárosi Tanoda Alapítvány elnök, szakmai vezető Belvárosi Ifjúsági Ház - BTA szakmai vezető, segítő-oktató esetkezelő, az oktató, a tereptanári és módszertani munka; a BTA stábjának csoportvezetése; speciális terület a szenvedélybetege k kezelése Belvárosi Ifjúsági Ház - az Ifjúsági Ház szakmai koncepciójának kialakítása, a Belvárosi Tanoda Alapítvány működésének kidolgozása és megszervezésebu dapesti Művelődési Központ - mentálhigiénés szaktanácsadó projekt szervezéstervezéslebonyolítás, a nyilvánosság biztosítása, kommunikáció, webszerkesztés, kiadványszerkeszté s és kivitelezés, programszervez, kulturális manager, PR koordinátor, szakfordító szociális és pszichiátriai területen pedagógustovábbképző kurzus Magyartörténelem szakos tanár Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimn. és Szki. segítő oktató tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése, Alternatív Kerettanterv kidolgozása 1996-tól Alternatív Pedagógusképző Műhely kurzusgazda Kurzustematikák összeállítása; kurzusokkal és a szervezettel kapcsolatos szervezési, vezetési munka; pályázatírás; facilitátori és mentori munka; stábmunka; iskolai vizsgálatokban való részvétel, tanárként tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése, Alternatív Kerettanterv kidolgozása a Belvárosi Tanods Alapítványi Gimnázium és Szki-ban., egyéni fejlesztés, életvezetési tanácsadás, mentális karbantartás stábmunka, kísérleti szakképzésben való részvétel kompetenciafejlesztő csoport tartása egyéni felzárkóztatás szakmai-ellátási hálózat-modell építése, fejlesztése terepgyakornokok és szakmai Auditor asszisztens, adminisztratív teendők ellátása az Amerikai Nagykövetségen, Angol nyelv tanítása a Alapítvány a Képzett Polgárságért szervezésében, a Külvárosi Tankörben, a Katona József Gimnáziumban jelenleg anol tanítás és segítő munka a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolába n Biológiai, kémia és földrajztanítás, segítő munka, stábmunka a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolűb an segítőtanárként, Programszervezés kornyezet- és embertan projektek és programok szervezése sportprogramok szervezése tanácsadás az Anonym AIDS Telefonos Tanácsadó Szolgálatnál, a PLUSS Egyesületnél, projektvezetés a Levi s Strauss Alapítványnál, tréner a Óvegylet Alapítványnál, HIV/AIDS prevenciós tananyag adaptálása, HIV/AIDS prevenciós és drogmegelőzési tanfolyamok szervezése, kivitelezése, projekt-asszisztensi feladatok ellátása a Belvárosi Tanoa Alapítványnál 20