PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ADATLAP A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK és A KÖZRENDVÉDELMI BÍRSÁGBÓL BEFOLYT ÖSSZEGEK FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2 ELLENŐRZŐ LAP Az ellenőrző lap segítségül szolgál Önnek, hogy a pályázata formailag megfeleljen az előírásoknak. x A pályázati felhívásban megadott adatlapot használtam, az adatlap minden pontját értelemszerűen kitöltöttem. x Csatoltam az előírt mellékleteket: x 1. sz. melléklet Együttműködési megállapodás (elektronikusan [eredeti aláírás nem szükséges, csak az aláíró nevének begépelése] és papíralapon). x 2. sz. melléklet Pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum (csak papíralapon). x 3. sz. melléklet Előző évi mérleg, beszámoló vagy adóbevallás másolata (csak papíralapon). x 4. sz. melléklet Nyilatkozat a megkövetelt saját forrásról (csak papíralapon). x 5. sz. melléklet A pályázó nyilatkozatai (csak papíralapon). x 6. sz. melléklet Pályázó adatainak igazolására szolgáló dokumentumok (csak papíralapon). x 7. sz. melléklet ÁFA nyilatkozat (csak papíralapon). x 8. sz. melléklet Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (csak papíralapon). x 9. sz. melléklet Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségről (csak papíralapon). x A pályázatot elektronikus formában elkészítettem, az adatlapot, az 1.sz. mellékletet érdemben kitöltve vagy az 1. sz. mellékleten jelezve, hogy nemleges a címre elküldtem. A teljes pályázati dokumentációt 2 papíralapú példányban elkészítettem, az eredetit E betűvel megjelöltem. 2

3 Benyújtandó elektronikus, valamint 1 eredeti ( E ) és 1 másolati példányban. PÁLYÁZATI ADATLAP I. 1. A PÁLYÁZÓ TÖRZSADATAI 1 Főpályázó megnevezése A projekt megvalósítójának megnevezése (Abban az esetben kell kitölteni, ha a projektet önálló adószámmal, bankszámlával nem rendelkező, önállóan kötelezettségvállalásra nem jogosult szervezet valósítja meg. Ekkor a pályázatot a fenntartó nevében kell benyújtani. A főpályázó lesz a fenntartó). A főpályázó szervezet (Az oszlopban x -szel kell jelölni a megfelelő rubrikát) Együttműködő szervezet(ek) (konzorciumi partnerek) megnevezése (Amennyiben van ilyen. Nem kötelező elem. A bírálatnál előnyt jelent, ha a pályázásra jogosult több szervzet nyújt be közös pályzatot.) x Iktatószám* Beérkezett*.../2009/OBmB Belvárosi Tanoda Alapítvány helyi, települési önkormányzat helyi, települési önkormányzat szakterületen működő intézménye települési önkormányzati szövetség, társulás költségvetési szerv (kivéve: minisztérium) gazdasági társaság non-profit szervezet együttműködő szervezet(ek) együttműködő szervezet(ek), amely(ek) jogosult(ak) lenne(nek) a pályázat önálló benyújtására Projektfelelős 2 (neve, beosztása): Győrik Edit - szakmai vezető - munkahelyi címe 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a. - munkahelyi telefonszáma munkahelyi címe A főpályázó és a megvalósító szervezet (amennyiben utóbbi releváns) honlapjának elérhetősége (amennyiben van ilyen) 1 Amennyiben valamely adat nem releváns, akkor a rendelkezésre álló rubrikát ki kell húzni. 2 Olyan személy, aki projekt megvalósításában ténylegesen részt vesz, a mindennapi tevékenységei közé tartozik a projekt menedzselése, a projektről valamennyi lényeges információ rendelkezésére áll, ezek érdekében munkaidőben bármikor elérhető. 3

4 Főpályázó postai címe 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 7. Fsz. 1/a. Megvalósító szervezet (amennyiben releváns) postai címe nem releváns Főpályázó telefon- és faxszáma Megvalósító szervezet (amennyiben releváns) telefon- nem releváns és faxszáma Főpályázó adószáma Főpályázó 17 jegyű KSH számjele Főpályázó önkormányzati törzsszáma nem releváns Főpályázó államháztartási azonosító száma nem releváns Főpályázó cégbírósági/bírósági bejegyzésének 189 száma Főpályázó TB folyószámla száma Főpályázó számlavezető bankja CIB Bank Főpályázó bankszámlaszáma (2x8, vagy 3x8 jegyű) Főpályázó könyvvitelének módja (kettős/egyszeres) kettős Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Kelt: Budapest., 2009.november hó 10. napja... Győrik Edit (cégszerű aláírás) *Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) tölti ki! 3 adószám + KSH gazdálkodási forma 3 jegyű kódja 4

5 I. 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI Főpályázó/megvalósító szervezet neve (amennyiben utóbbi releváns) [a továbbiakban együttesen: pályázó ]: A korábban nyert pályázati támogatásra vonatkozó támogatási szerződés száma (ha több ilyen van, akkor a folytatni tervezett projekt támogatási szerződésének száma) A korábban nyert pályázati támogatás évszáma 4 (ha több ilyen van, akkor a folytatni tervezett projekt évszáma) A főpályázó által korábban elnyert bűnmegelőzési témájú pályázati program támogatója (Az oszlopban x -szel kell jelölni a megfelelő rubrikát) Belvárosi Tanoda Alapítvány x 1309/2004/OBMB 2004 Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága Országos Bűnmegelőzési Bizottság Bűnmegelőzési Osztály Büntetőpolitikai Főosztály Országos Bűnmegelőzési Központ Rendészeti Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Rendészeti Megelőzési Osztály Megelőzési Osztály Megelőzési és Statisztikai Osztály A jelenlegi pályázati cél 5 A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba. A bűnmegelőzési pályázaton korábban nyertes szervezet által megvalósított bűnmegelőzési program eredményeinek kiterjesztése, hatásainak erősítése, módszerei gyakorlati alkalmazhatóságának megteremtése. Támogatható tevékenységek Az oszlopokban x -szel kell jelölni, amennyiben a Pályázó az adott tevékenységi elemhez tartozó projektelemet tervez megvalósítani. Legalább három támogatható tevékenység megvalósítása kötelező. 4 a támogatásról szóló döntés évszáma 5 A rubrikát nem kell módosítani. X X X X Módszertan elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatővé tétele céljából. Protokoll elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatővé tétele céljából. Tréning, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. Képzés, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. A megvalósítás helyszínén működő különböző profilú, 5

6 X X X tevékenységi körű (elsősorban for-profit szervezetek, továbbá non-profit szervezetek, önkormányzat, önkormányzati intézmény, oktatás-nevelési intézmény, az Igazságügyi Hivatal egységei, rendőrség, egyház, civil közösségek) szervezetekkel hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködési hálóba további szervezetek bevonása. A pályázóval megegyező profilú szervezetek közötti hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködés megerősítése. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó kiadvány (papíralapú, elektronikus) készítése. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó film készítése. A megvalósítani tervezett támogatható tevékenység száma összesen Az oszlopban számmal kell jelezni (3-8 db) 7 A Projekt kezdési időpontja január 15. A Projekt befejezési időpontja április 30. A Projekt megvalósításának helyszíne (valamennyi helyszín, ahol a főpályázó, megvalósító vagy a konzorciumi partnerek projektelemet kívánnak megvalósítani és ahhoz kapcsolódóan költséget kívánnak elszámolni) A Projekt megvalósítási helyszínének tulajdoni viszonya (valamennyi helyszín vonatkozásában) [pl.: főpályázó, megvalósító szervezet, konzorciumi partner, stb. tulajdona/bérlete, stb.] 1-7. Budapest, Henszlmann Imre u a megvalósító szervezet bérelt irodája A Projekt összköltsége (Ft) Az igényelt támogatás összege (Ft) Az önrész összege (Ft) (saját forrás, hitel, egyéb forrás) A Projekt címe Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! 6

7 I. 3. A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA 1. A Projekt átfogó célja A) A Projekt célját egy mondatban hogyan lehetne megfogalmazni? (max. 300 karakter szóközökkel) 67 A személyközpontú iskolai prevenció módszertanának és gyakorlati alkalmazhatóságának kidolgozása és terjesztése. I. 4. ELŐZMÉNYEK 8 1. A főpályázó/megvalósító szervezet (amennyiben releváns, akkor kizárólag az utóbbi; a továbbiakban a vonatkozó, mint pályázó ) által az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és jogelődei (a továbbiakban IRM) támogatásával korábban ( között valamely pályázati ciklusban) megvalósított bűnmegelőzési program amely jelen Projekt alapja, kiindulópontja rövid leírása, eredményei/hatásai bemutatása (max karakter szóközökkel) A 2004/05 programunk célja olyan hatás- és kapcsolatrendszer, technikák és szemlélet megvalósítása, tanítása és terjesztése volt, mely a deviáns életforma helyett a problémamegoldás útjait, módjait kínálja lehetséges aktivitásokon, a tartalmas életvezetés kialakításán keresztül. Felfogásunkban a prevenció olyan folyamatos és integrált gondozási és/vagy szemléletformáló program, mely a fiatalok esetében különféle tevékenységek, őszinte, hiteles beszélgetések kínálatát és végzését, a pedagógusok és más segítő szakemberek esetében pedig az informálódást, ön- és szakma-ismeret fejlesztését és a veszélyeztetett fiatalokhoz való fordulás speciális eszköztárának tanulását jelenti. A prevenciót szocializációs folyamatként értelmeztük, s az ehhez szükséges komplexitást és a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekeztünk megvalósítani. Ebben szerepet kaptak az információk, tréningek, alkotó-önsegítő csoportok, műhelymunkák, terepgyakorlatok, tanulási programok és az azt kiegészítő tevékenységek. A megvalósítás során az alábbi eredményeket értük el: nyitottság: a programban folyamatosan fogadtuk a látogatókat tapasztalatgyűjtés céljából; szakmai konzultációt biztosítottunk pedagógusoknak; alkotó-önsegítő csoportmunkát valósítottunk meg; személyes igényekhez igazodó ellátására törekedvén minden csatlakozó fiatallal segítő kapcsolatot alakítottunk és tartottunk fenn; közösségi- és sport tevékenységeket szerveztünk és bonyolítottunk le; személyközpontú módszerre épülő tanulási programot kínáltunk, melyben, egyéni tananyagot és tanulási időbeosztást megvalósítva az éretségire való felkészítést valósítottuk meg; a tanulás-tanítás folyamatát is emberi kapcsolatként, a személyiség fejlesztésének lehetséges eszközeként felfogva a tanítás részének tekintettük a beszélgetéseket, és akár ezeken, akár a konkrét tantárgy-pedagógiai munkán keresztül segítettük a fiatalt személyiségének változásában; folyamatosan fogadtuk a szakmai látogatókat, érdeklődőket, terepgyakornokokat; program- és módszer bemutatókat tartottunk. 2. Az 1. pontban meghatározott már megvalósított bűnmegelőzési program, programelemek, eredmények internetes elérhetősége 6 A karakterszám nagyságrendi korlátozást jelent. A karakterszám tehát túlléphető, de a túllépés nem javasolt es méretű Times New Roman betűtípus használata esetén 1 sorban 135 karakter fér el. 8 Az egyes pontok alatt betűvel (A), B), stb.) jelzett kérdések támpontot nyújtanak a válaszadáshoz, azok figyelembevétele ajánlott, de nem kötelező. A pályázó a karakterszám erejéig további, ill. más információkat is adhat. 7

8 3. Az 1. pontban meghatározott már megvalósított bűnmegelőzési program a oldalon 9 található elérése (ha a főpályázó az Országos Bűnmegelőzési Bizottság; ennek titkársága; az IRM Büntetőpolitikai Főosztálya; az IRM Bűnmegelőzési Osztálya pályázati támogatását nyerte el) 4. A pályázó által az IRM támogatásában korábban megvalósított bűnmegelőzési program amely jelen Projekt alapja, kiindulópontja jelen pályázati felhívásban meghatározott irányú folytatását indokoló, alátámasztó tényezők 10 A) Miért van szükség a program/programelem folytatására? B) Volt-e helyi igényfelmérés a program folytatásról, erre vonatkozó igényről, szükségletről? C) Mi volt ennek az eredménye? (max karakter szóközökkel) Az iskola a problémás viselkedés észlelésének elsődleges helyszíne. A veszélyeztetett fiatalok kezeléséhez szükséges szaktudás és attitűdváltozás hiányterület, ám az iskolákban egyre több szélsőségesen magatartászavaros fiatal jelenik meg között veszélyeztetett fiatalok számára kezelési hálózatot kísérleteztünk ki; között országosan összegyűjtöttük a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett jó gyakorlatokat. 20 középiskola vezetőjével interjút készítettünk, az intézményeket hálózati találkozóra hívtuk; a résztvevők az alábbi szükségleteket állapították meg: - nő az olyan hátrányos helyzetű tanulók száma, akik tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek; gondot jelent kezelésük, módszertan, ötletek, a gyakorlat hiánya miatt; - a tanárok és az iskolák szakmailag magukra maradtak; - innovatív megoldásokra lenne szükség; - a képzésből hiányzik az egyéni bánásmódra való felkészítés, - a továbbképzések anyaga nem megy át alkalmazásba. Nincs a lemorzsolódók reintegrációjával foglalkozó kezdeményezéseket összefogó, sem a területen dolgozó szakembereket rendszerbe szervező központ. E feladat ellátását vállalja Alapítványunk a Fiatalok Hálózat létrehozásával. 5. A pályázó szakmai tevékenységének bemutatása A) Melyek a korábban megvalósított bűnmegelőzési program óta eltelt időszak tevékenységei? B) Milyen szakmai tevékenységet folytat a pályázó? C) Mióta folytatja e tevékenységet? D) Milyen programokat valósít meg a pályázó rendes működése keretében? E) Mennyire sikeres a pályázó? Hogyan méri teljesítményét? F) Melyek a pályázó szakmai céljai? (max karakter szóközökkel) Az 1990 óta működő Belvárosi Tanoda Alapítvány az intézményes ellátásból kihullott, deviáns életvezetésű, fiatalok komplex - gondozás, személyiségfejlesztés, oktatás, reintegráció ellátását végzi. Tevékenységünkben reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert valósítunk meg. A megalakulástól kezdve működtetjük, helyi műhelymunkában kidolgozott és kipróbált, személyközpontú módszerrel dolgozó, tandíjmentes középiskolánkat kimaradt fiatalok számára. Jelentős tapasztalatokkal, eredményekkel, módszertani tudással rendelkezünk a kallódó fiatalok képzésében és gondozásában. Számos innovációnk mára önálló szervezeti keretek között működik: - szenvedélybetegek oktatása, iskolai keretek közötti gondozása és nappali rehabilitációja (Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért); - fogvatartott- és előzetes letartóztatásban lévő fiatalok oktatása és gondozása (Váltósáv Alapítvány). Egyéb tevékenységek és eredmények 9 A oldalról évek, települések és prioritások szerinti bontásban elérhetőek az egyes pályázati programok. A rubrikában a nyertes projekt leírásának linkjét kell megjelölni. 10 Az egyes pontok alatt betűvel (A), B), stb.) jelzett kérdések támpontot nyújtanak a válaszadáshoz, azok figyelembevétele ajánlott, de nem kötelező. A pályázó további, ill. más információkat is adhat. 8

9 - segítő szakemberek és pedagógusok tájékoztatása, képzése; - módszertani füzetek elkészítése (9 fejezet); - terepgyakorló hely a pedagógus- és szociális munkás-képzésében; - program- és módszer-kiterjesztés; - ifjúsági projektek szervezése és lebonyolítása; - hazai és nemzetközi együttműködések kialakítása között létrehoztunk egy kezelési-ellátási hálózatot, kidogoztuk a Komplex Ifjúságsegítő Modellt és megkezdtük pedagógusok bevonását egy országos hálózat kialakításába, melynek célcsoportja a veszélyeztetett fiatalok, s célja a pedagógusok képessé tétele ezen diákok megtartására. Fejlesztési célok Törekszünk a hasonló tevékenységet végző civil szervezetek, intézmények ellátási hálózatba szervezésére, a fiatalkori leszakadás és az iskolákban megjelenő problémás viselkedés hatékony kezelésével foglalkozó módszerek rendszerbe foglalására. Elkezdtük nyilvánossá és adaptálhatóvá tenni azt az élő tudásbázist, mely révén elérhető a területen dolgozó pedagógusok, ifjúsági munkások és más szakemberek tudáscseréje, érdekképviselte és együttműködése. A BTA e hálózati munka és konzultációs rendszerű képzés bázisává kíván válni s megtalálni azokat régiós bázis intézményeket, melyek saját körzetükben ellátják ezt a feladatot. I. 5. A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA 1. A Projekt összefoglaló bemutatása A) Melyek a projekt célkitűzései? B) Milyen tevékenységeket, résztevékenységeket tervez megvalósítani a pályázó? Hogyan épülnek egymásra, kapcsolódnak a projektelemek? C) Mely a Projekt közvetlen és közvetett célcsoportja? A pályázó hogyan vonja be a célcsoportokat? D) Milyen eredmények és hatások várhatóak a Projekt megvalósításától? E) Melyek a Projekt fenntarthatóságát biztosító tényezők? F) Miért éri meg a Projektet támogatni? (max. 1 oldalas leírás) A projekt célja létrehozni, majd terjeszteni egy olyan módszertant, eszköztárat és eljárásokat, mely képessé teszi a középfokú oktatásban dolgozó pedagógusokat a veszélyeztetettség felismerésére és a magatartászavarok kezelésére az érintett diákok eltávolítása helyett. Helyzeténél fogva a közoktatás intézményrendszere a fő helyszíne a deviáns viselkedés észlelésének. Megfelelő tudás és eszköztár birtokában a pedagógusoknak módjukban áll megelőzni a deviáns karrier kialakulását. Ehhez a pedagógusok tevékenységében meg kell jelenjen a problémás fiatalok támogatásának, segítésének, megtartásának attitűdje és technikái. Ezt olyan képzéssel lehet megvalósítani, amely gyakorlati tapasztalatokon keresztül építi be szakmai munkájukba a problémás fiatalokkal való egyéni bánásmód eljárásait. Ennek érdekében kidolgozzuk a Segítő pedagógusként való működés módszertanát, a Személyközpontú diáktámogatás rendszerének protokollját, elkészítünk egy képzési tervet a Problémás fiatalok iskolai keretek közötti gondozásáról. Mindhárom anyaghoz azok tanítását és alkalmazását segítő filmet készítünk. Egy tréning keretében 10 fő előzetes gyakorlattal rendelkező tanodás pedagógust készítünk fel a problémás fiatalok tanítása és gondozása témakörben megvalósítandó 30 órás képzés tartására. Próba képzést szervezünk fő pedagógus részére, melynek résztvevőit országos hatókörben toborozzuk és egyúttal bevonjuk őket megkezdett hálózati munkánkba. A program eredményeinek terjesztése érdekében papíralapú kiadványt készítünk el. A pedagógusok elérésében és bevonásában segítségünkre lesz megkezdett hálózati munkánk, melyben már 30 szakközép- és szakiskolával vagyunk közvetlen kapcsolatban, s a résztvevők száma egyre bővül. Hírlevelünk, műhelytalálkozóink, iskolafejlesztési programokban való részvételünk és országos kapcsolatrendszerünk teszi lehetővé a célcsoport bevonását. A kapcsolódó pedagógusok, iskolák és szakemberek alkalmasak lesznek az átlagostól eltérő nevelési igényű fiatalok viselkedésjegyeinek felismerésére és azok kezelésére, a lemorzsolódás megelőzésére, valamint saját személyük, személyiségük folyamatos fejlesztésére. Fejlődik a helyi ellátás, az intézmények. Módszereink alkalmazásának eredményeképpen a fiatalok megtarthatók az intézményi nevelés-oktatásban és folyamatos támogatást kapnak az iskola elvégzéséhez. A személyközpontú bánásmód, a segítő pedagógia terjedésével megelőzhető a kimaradás és a deviáns karrier. Az együttműködés, hálózati munka révén a pedagógusok folyamatos támogatásban és tudásfrissítésben részesülnek, kiégésük megelőzhető, miközben eszköztáruk folyamatosan fejlődik. Több 9

10 szakember lesz alkalmas és képes egy komplex reintegrációs program és módszer alkalmazására, valódi gyakorlati megoldás és együttműködés alakul ki. Az összefogással és együttműködéssel erőteljesebb hatásokat lehet elérni a szakmapolitikában és érdekérvényesítésben is. Biztos, hogy a problémás fiatalokkal való foglalkozásnak, segítésnek csak alternatívák bemutatásán alapuló, folyamatos szakmai, segítő-konzultatív rendszerű közös és állandóan megújuló útkeresés lehet a módja, és nem egységesített megoldási sablon. A viselkedészavarok kezelése olyan komplex beavatkozási mód, amely személyközpontú szellemben, a deviáns létformára, karrierre mint egészre reagálva, a probléma megjelenési helyén működik. A helyi megoldás, a fiatalokkal közvetlenül dogozó személyek fejlesztése, attitűd váltása a fenntarthatóság valódi kulcsa is. A hatékony gyakorlati megoldások sajátja, pont az egyéni bánásmód, a személyközpontú megközelítés, aminek lényege, hogy nem a problémára, hanem a személyre reagál, annak minden problémájával együtt. A problémás fiatalok egy őket megértő emberben tudnak megbízni. Ez a bizalom pedig az első lépés bármely irányú gondozásukban. Ezért hívjuk segítőnek azt a személyt, aki a problémás fiatalok esetében kulcsszemély, ő az aki kiépíti a bizalmat, a segítő kapcsolatot, s ennek alapján ő az, aki igénybe vesz, a fiatal köré szervez más szakembereket, a valódi, egyéni szükséglet feltérképezése után. Ezek a kulcsszemélyek lehetnek a pedagógusok. Ezért szándékozunk elsősorban iskolákkal és pedagógusokkal dolgozni, megkezdeni a munkát és hálózatba szervezni a célcsoporttal foglalkozó intézményeket, természetesen nem kizárva azokat a bármely érintett területről érkező intézményeket és szakembereket, akik a célcsoporttal dolgoznak. Projektünk termékei a problémás életvezetésű fiatalok oktatásának és gondozásának módszereivel, és a velük foglalkozó szakemberek és ellátás fejlesztésével, rendszerbe foglalásával foglalkoznak. Nem új intézmények, szolgáltatások létrehozását szorgalmazzuk, hanem meglévők belső fejlesztésén, módszertani változtatásán keresztül igyekszünk megoldásokat találni. Ezért termékeink elkészítése olyan hosszútávú befektetés, melyek birtokában a hálózati munkánk minősége javul és hosszútávú terjesztés, képzések, tréningek, valamint az együttműködés fejlesztése valósítható meg. I. 6. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek közül a pályázó melyeket valósítja meg? Az egyes támogatható tevékenységek alatt a pályázó pontosan milyen tevékenységek, feladatok megvalósítását tervezi? 12 (max karakter támogatható tevékenységenként (legalább három kitöltése kötelező; pontokba szedve, strukturáltan) 1. Módszertan elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tétele céljából. A) Miért van szükség a módszertan elkészítésére? Miért módszertani anyag elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a módszertani anyag a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a módszertan tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Mi a módszertani anyag elkészítésének haszna? E) Kik a módszertani anyag címzettjei? F) Hogyan hasznosítható a módszertani anyag? G) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? H) Milyen terjedelmű a módszertani anyag? I) Ki(k) készíti(k) el a módszertani anyagot? J) Milyen költségei vannak a módszertani anyag elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Korábbi programunk meghatározó eleme volt a résztvevő fiatalok személyenkénti támogatása. Minden szolgáltatásunknak ez a segítő kapcsolat az alapja. A Segítő pedagógia módszertana olyan kapaszkodót kínál a problémás fiatalokhoz való közeledésben eszköztelen peadógusoknak, melynek birtokában eredményesebben teremthetnek kapcsolatot és kínálhatnak segítséget a zűrös életvezetésű fiataloknak. Tervezett tartalom( Tekintettel arra, hogy a pályázó az adatlap I.5. pontjában bemutatta a Projektet, az I.6. pontban (A Projekt részletes bemutatása) a részletek bemutatására, pontosításra van szükség. 12 Csak a releváns támogatható tevékenységek vonatkozásában kell kitölteni. A kitöltési segédletet a pályázó rendelkezésre bocsátja. Ennek ismerete elengedhetetlen a pályázati adatlap elkészítéséhez. 10

11 old.): Mi a segítő-pedagógia szemléleti keretek Mitől érzi jól magát a diák az iskolában szükségletek, igények A segítő párrendszer jelentése, működése A segítő-pedagógus szerepváltás, a segítő szerepkör ismérvei A segítő kapcsolat és a segítés szakaszai jellemzők és lépések Az egyéni fejlesztés a folyamat elemei A családdal való kapcsolat hogyan vonjuk be a szülőket A tanítás, mint segítő munka a tanulás facilitálása, a beszélgető óra, tanulásszervezési eljárások Kikhez fordulhat a pedagógus segítségért bevonható intézmények, szolgáltatások Ajánlott irodalom A szakemberek, pedagógusok e tudás birtokában alkalmasak lesznek az átlagostól eltérő nevelési igényű fiatalok viselkedésjegyeinek felismerésére, azok kezelésére, a lemorzsolódás megelőzésére, valamint saját személyiségük folyamatos fejlesztésére. A módszertan alapján elkészítünk egy 30 órás képzési tematikát, melynek során a segítő pedagógia tanulható. A módszertani anyag terjesztésével szemléletformálást kívánunk elérni. Célunk, hogy a személyt támogató gondolkodás terjedjen az iskolai munkában. Az ismeret központúságot felváltsa a diák központúság, a hierarchikus tanár-diák kapcsolatot pedig a partneri gondolkodás, melyben a tanár az egyénre figyelő segítő folyamatot szervező facilitátor. Ezen a módon lehet megtartani és fejleszteni a problémás diákokat. A szemléletformálás hatásait hosszú távon képzéseinken, a segítő pedagógia alkalmazását a hálózat révén tudjuk követni. A módszertant iskolafejlesztési programok és a pedagógus képzés rendelkezésére bocsájtjuk partnereinken keresztül. A módszertani anyag költségei: szerzők díjazás, nyelvi lektorálás, szerkesztés. Km: Bartha Éva, dr.hegedűs Judit, Győrik Edit, Késmárky Nóra 2. Protokoll elkészítése annak más szervezet számára történő hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tétele céljából. A) Miért van szükség a protokoll elkészítésére? Miért protokoll elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a protokoll a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a protokoll tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Mi a protokoll elkészítésének haszna? E) Milyen terjedelmű a protokoll? F) Kik a protokoll címzettjei? G) Hogyan hasznosítható protokoll? H) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? I) Ki(k) készíti(k) el a protokollt? J) Milyen költségei vannak a protokoll elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) A segítő pedagógia leghatékonyabb alkalmazása akkor érhető el, ha a teljes intézmény gondolkodásmódjában, szerveződésében és tevékenység kínálatában megjelenik a lehető legtöbb eleme. A protokoll azt mutatja be, hogyan működik ideális esetben a segítő iskola, mi is ennek többlet tudása. Gyakorlati segítséget nyújt abban az esetben, amennyiben az egyéni bánásmódot szeretnék működtetni, illetve meglévő programjukat fejleszteni kívánják. A protokoll a módszertant egészíti ki. Bemutatja, hogy lehetséges a módszertan egyes elemeinek átvétele is a célcsoporttal foglalkozó intézmények erőforrásainak arányában. Oktatási- és segítő intézmény-, program- és team vezetőknek készül. Útmutatót ad a segítő pedagógia bevezetéséhez, alkalmazásához. Sorra veszi a kritériumokat és az alkalmazható elemeket. 20 oldal terjedelemben az alábbi témákat dolgozza ki: A célcsoport A segítő iskola többlet tudása Az egységes segítő értékrendszer a mindennapi munka kerete A komplex működési mód Lehetséges szolgáltatások Szabályok, szerződések A személyzet A team munka 11

12 Tippek, trükkök A protokoll elemei részét képzik a képzési tematikának. Alkalmazása révén javul a segítő munka minősége, több fiatalt ér el és az intézményen belül és több munkatárs bevonódik. Kevesebb fiatal morzsolódik le. A hatások mérhetők az egyes pedagógusok tevékenységében és az egész intézmény tevékenységében hosszabb távon. A visszajelzéseket a képzések és a hálózat révén tudjuk követni. Költségek: szerző díjazása, konzulens díjazása, nyelvi lektorálás, szerkesztés. Közreműködnek: Győrik Edit, dr.szivák Judit, Késmárky Nóra 3. Tréning, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. A) Miért van szükség a tréningre? Miért tréningre van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a tréning a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a tréning anyagának tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Melyek a tréning módszerei? E) Milyen gyakorlati tevékenységek (azaz a tréning megtartása) lesznek (résztvevői létszám, óraszám, alkalom)? F) Mi a tréning anyagának és megtartásának haszna? G) Kik a tréning résztvevői? (Hányan? Mely szakterület képviselői?) Hogyan fogják elérni a célcsoportot? H) Hogyan hasznosítható a későbbiekben a tréning anyaga? A résztvevők hogyan hasznosíthatják a megszerzett készségeket, képességeket? I) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? J) Ki(k) készíti(k) el a tréning anyagát? Ki(k) a tréner(ek)? K) Milyen költségei vannak a tréning anyaga elkészítésének és a tréning lebonyolításának? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Korábbi programunkban fő gyakorlatban alkalmazta és alkalmazza azóta is a segítő pedagógiát. Jelenleg ennek terjesztése célunk. Képzések során szándékozunk tanítani a segítő pedagógia alkalmazását. A tréning 8-10 fő a segítő pedagógiát alkalmazó pedagógus felkészítését célozza e képzések tartására. A tréning célja olyan repertoár bemutatása, átélése, elsajátítása, melyek a képzők eszköztárát fejlesztik abban, hogyan adható át, tanítható a segítő pedagógia. A tréing résztvevői a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium segítő-oktatói. A tréning a 30 órás képzés tematikáját veszi alapul és gyakorlatok során mutatja be az átadhatóság technikáit. Az alábbi témákkal foglalkozik: a. a célcsoport helyzetének átélése b. a segítő attitűd c. esetismertetés gyakorlata d. esetmegbeszélés szituációs gyakorlatok e. team megbeszélés szituációs gyakorlatok f. kommunikációs technikák, szuggesztív kommunikáció g. bizalom építés h. a segítő beszélgetés i. folyamat facilitálás j. a facilitátor tevékenység A tréning elvégzése után a résztvevők páros munkában képzéseket lesznek képesek tartani. Munkájuk hatását a képzésen résztvevők visszajelzései mutatják meg. Ehhez reflektív értékelő lapokat használunk. Költségek: tréning tematika elkészítése, tréning vezetése, papíráru a tréning lebonyolításához, szervezés Közreműködnek: dr. Szivák Judit, Győrik Edit trénerek; Dobó Zoltán szervező 4. Képzés, amelynek célja a bűnmegelőzési programban alkalmazott módszerek, eszközök továbbadása a hasonló területen működő intézmények és szakemberek részére. A) Miért van szükség a képzésre? Miért képzésre van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a képzés a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Mi a képzés anyagának tartalma, felépítése, tematikája, célja? D) Melyek a képzés módszerei? E) Milyen gyakorlati tevékenységek (azaz a képzés megtartása) lesznek (résztvevői létszám, óraszám, alkalom)? F) Mi a képzés anyagának és megtartásának haszna? 12

13 G) Kik a képzés résztvevői? (Hányan? Mely szakterületek képviselői?) Hogyan fogják elérni a célcsoportot? H) Hogyan hasznosítható a későbbiekben a képzési anyag? A résztvevők hogyan hasznosíthatják a megszerzett információkat, tudást? I) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? J) Ki(k) készíti(k) el a képzés anyagát? Ki(k) tartjá(k) a képzést? K) Milyen költségei vannak a képzési anyag elkészítésének és a képzés megtartásának? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) A korábbi programunkban eredményesen alkalmazott személyközpontú támogatás, segítő párrendszer terjesztését célozza a 30 órás gyakorlattal egybekötött segítő-pedagógus képzés. A tematika felhasználja a módszertan és a protokoll tartalmi elemeit. Ismereteket közvetít a kamaszkor nehézségeinek pszichológiai hátteréről, az ifjúkori devianciákról, a segítő pedagógia szemléletéről, módszeréről és készséget, képességet fejleszt, attitűdöt formál. A képzés eredményeképpen a résztvevők képessé válnak a tanulás iránti érdeklődésüket elveszítő, az iskolákkal szembeforduló tanulók attitűdjeinek megváltoztatására, a tanulás iránti viszonyuk átalakítására, életvezetésük befolyásolására. Olyan pedagógusok számára szervezzük, akik motiváltak abban, hogy minden diákjukhoz utat találjanak, és problémás diákjaik is aktív részesei legyenek a tanulásinevelési folyamatnak. Tervezett témák: - a problémás diákok jellemzői - megoldási stratégiák -a deviáns viselkedés okai - hospitálás a Belvárosi Tanodában, működésének megismerése, elemzése, adaptálhatósága a saját gyakorlatba -a segítő kapcsolat -a segítő attitűd -segítő kapcsolat az iskolában, a folyamat, a szükséges képességek -az esetmegbeszélés és az esetmegbeszélő stáb működésének jellemzői - tanítás mint segítő munka A képzés során minden résztvevő elkészít egy esetismertetést, melyben egy problémás diákjának esetét és a vele való segítő munka folyamatát írja le, s kidolgoz egy segítő munka tervet saját iskolájára vonatkozóan. A résztvevők reflektív kérdőívben értékelik a munkát. A futamidő alatt egy próbaképzést bonyolítunk le fős csoport számára. A résztvevőket hálózatunk iskoláiból, hírlevelünk és weblapunk útján szervezzük. A tapasztalatok alapján módosítjuk a képzési tematikát. A végzettek munkáját kapcsolattartással követjük és elemezzük, konzultatív támogatást biztosítunk. A későbbiekben rendszeresen szervezünk képzéseket. Költségek: képzési tematika összeállításának díja, képzés megtartása, szervezés Km: Szebényi Csilla, Papp Péter tematika elkészítése; Petrou Thessalia, Pitti Melinda képzés vezetők, Dobó Zoltán szervezés 5. A megvalósítás helyszínén működő különböző profilú, tevékenységi körű (elsősorban for-profit szervezetek, továbbá non-profit szervezetek, önkormányzat, önkormányzati intézmény, oktatás-nevelési intézmény, az Igazságügyi Hivatal egységei, rendőrség, egyház, civil közösségek) szervezetekkel hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködési hálóba további szervezetek bevonása. A) Hány és milyen típusú, konkrétan mely szervezeteket vonja be a pályázó az együttműködésbe? Miért e szervezeteket vonja be? B) Milyen módszerrel vonja be a pályázó a szervezeteket? C) Mi az együttműködés rövid és hosszú távú célja és esélye? D) Milyen gyakorlati tevékenységek lesznek (ezek résztvevői, [szakterületek képviselői, civilek, lakossági csoportok, stb.] létszámuk, óraszám, alkalom)? E) Mi az együttműködés várható rövid és hosszú távú eredménye, haszna? F) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? G) A pályázó hogyan tervezi fenntartani, folytatni az együttműködést és eredményeket? H) Milyen költségei vannak az együttműködés kialakításának, fenntartásának, fejlesztésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Nem releváns. 6. A szervezettel megegyező profilú szervezetek közötti hosszú távú együttműködés kialakítása, a már létező együttműködés megerősítése. 13

14 A) Hány, konkrétan milyen szervezeteket von be a pályázó az együttműködésbe? Miért e szervezeteket vonja be az együttműködésbe? B) Milyen módszerrel vonja be a pályázó a szervezeteket? C) Mi az együttműködés rövid és hosszú távú célja és esélye? D) Milyen gyakorlati tevékenységek lesznek (ezek résztvevői, létszámuk, óraszám, alkalom)? E) Mi az együttműködés várható rövid és hosszú távú eredménye, haszna? F) Hogyan mérik az eredményeket, hatásokat? G) A pályázó hogyan tervezi fenntartani, folytatni az együttműködést és eredményeket? H) Milyen költségei vannak az együttműködés kialakításának, fenntartásának, fejlesztésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) Az előző években elkezdtük egy olyan hálózat szervezését, mely azokat az iskolákat, pedagógusokat, segítő szervezeteket és szakembereket fogja össze országos szinten, akik valamilyen módon már dolgoznak a deviáns életvezetésű fiatalokkal. Kulcsszereplőknek véljük őket a prevenciós munkában, mivel saját elmondásuk szerint is naponta találkoznak a célcsoporttal, egyre nagyobb mértékben. Jelenleg az egyik legégetőbb gond a fiatalkori agresszió megjelenése az iskolákban. Az együttműködés célja a jó gyakorlatok megosztása, átadása, fejlesztése, az egymástól tanulás, az erőforrások közös használata, hosszabb távon érdekképviselet, a döntéshozók befolyásolása. A hálózathoz önkéntesen lehet csatlakozni, valamely aktivitással. Egy szélesebb kört folyamatosan tájékoztatunk tevékenységünkről. Naprakész információkat adunk szakmai rendezvényekről, képzésekről, hasznos olvasnivalókról. Weblapunkon létrehoztunk egy Módszer-Tárat, ahol elhelyezzük a résztevők eredményeit, alkalmazott mődszereit is. E megkezdett munkát erősítjük meg újabb tagok bevonásával, s egy műhelymunka találkozó lebonyolításával. A 30 órás képzés résztvevőit is ebből a körből toborozzuk, mivel így a folyamatos kapcsolat révén pontosabb visszajelzést kaphatunk annak hatékonyságáról. Régiós bázisok kialakításával és több gyakorlóhely létrehozásával is foglalkozunk. Jelenleg 20 aktívan résztvevő iskolával állunk kapcsolatban országszerte. A résztvevő iskolák saját környezetükben szervezik tovább a hálózatot. Az összefogástól a munka hatékonyságának és minőségének javulását várjuk, valamint az erőforrások közös kiaknázását, a humán erőforrások fejlődését, mint a prevenciós és gondozó munka kulcs tényezőjét. Ha a rendszer maga képtelen megoldásokra, egyes személyek fontos lépéseket tehetnek a fiatalokért. Ez a konkrét haszon, amit várunk. Az eredményeket a későbbiekben rögzíthető esettanulmányok mutathatják. A hálózatépítés része a közös fenntarthatóság megszervezése is. Költségek: hálózati koordinátor díjazása, projekt asszisztens díjazása, kommunikációs költség, utiköltség 7. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó kiadvány készítése. A) Miért van szükség a kiadvány elkészítésére? Miért kiadvány elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a kiadvány a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Milyen típusú kiadványt (oktató, információs, promóciós) készít a pályázó? D) Mi a kiadvány tartalma, felépítése, tematikája, célja? E) Mi a kiadvány elkészítésének haszna? F) Kik a kiadvány címzettjei? Hogyan érik el őket? G) Hogyan hasznosítható a kiadvány? A pályázó hogyan fogja terjeszteni a kiadványt? H) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? I) Milyen terjedelmű a kiadvány? J) Ki(k) készíti(k) el a kiadványt? K) Milyen költségei vannak a kiadvány elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) 4-6 oldalas információs forrásként szolgáló kiadvány készítése az érintett szakembereknek. Kiegészítve szervezetünk szóróanyagát bemutatja és felhívja a figyelmet a projekt termékeire módszertan, protokoll, film -, felhívást tartalmaz képzés igénybevételére, a hálózathoz való csatlakozásra invitál. Tartalmazza a termékek és szolgáltatások elérhetőségét. Szakmai rendezvényeken, képzéseken, előadások, módszerbemutatók alkalmával terjesztjük. Kapcsolatépítést egészít ki. Szakmai látogatók, gyakorlaton résztvevők is megkapják és tovább terjesztik. Szélesebb szakmai körben terjednek szolgáltatásaink. Költségek: kiadvány tartalmának összeállítása, szerkesztés, tördelés, grafika, nyomdai előállítás. Közreműködik: Késmárky Nóra, Győrik Edit 8. Oktató jellegű vagy a program és eredményeinek terjesztését célzó film készítése. 14

15 A) Miért van szükség a film elkészítésére? Miért film elkészítésére van szükség? B) Hogyan kapcsolódik a film a korábbi bűnmegelőzési programhoz? C) Milyen típusú (oktató, információs, promóciós) filmet készít a pályázó? D) Mi a film szinopszisa, célja? E) Mi a film elkészítésének haszna? F) Kik a film címzettjei? Hogyan érik el őket? G) Hogyan hasznosítható a film? A pályázó hogyan fogja terjeszteni a filmet? Hol fogja bemutatni? H) Hogyan mérik az eredményeket/hatásokat? Milyen eredményekre/hatásokra lehet számítani rövid és hosszú távon? I) Milyen terjedelmű a film? J) Ki(k) készíti(k) el a filmet? K) Milyen költségei vannak a film elkészítésének? (ezeket az I.8-as költségtáblában is fel kell tüntetni) A Pyramus Bt-vel 1995 óta állunk munkakapcsolatban. Előző programunk ideje alatt és később is folyamatosan forgattak azokban az intézményekben, ahol metódusunkat alkalmazzuk. Két információs jellegű dokumentum film is készült tevékenységünkről. A folyamatos forgatás révén azonban rengeteg felhasználatlan anyag gyűlt össze. A filmeket rendszeresen használjuk módszer bemutatókon, workshopokon, konferenciákon, képzéseken. Egy olyan oktató film elkészítését, összevágását tervezzük, amely a segítő pedagógia, a személyközpontú bánásmód helyzeteit mutatja be, valódi, élő helyzetekben, s ily módon a képzés kiegészítő, elemezhető anyagaként használható. Önálló, egyszeri foglalkozások inditó, inspiráló, beszélgetés kezdeményező eszköze is. Tematikájában a módszertani anyagban és a képzés tematikában vázolt témákat dolgozza fel, mutatja be a gyakorlatban. Átélhetővé teszi a kognitív tartalmakat, s láttatja a gyakorlati megvalósítást perces anyag összevágást tervezzük, mely egyben és elemiben is használható. Képzéseinken, módszertani bemutatóinkon használjuk pedagógusok és segítő szakemberek számára. Költségek: vágás, szerkesztés, DVD-re írás, sokszorosítás Közreműködik: Pyramus Bt., Dobó Zoltán, Győrik Edit 15

16 2. A pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek (1-8.) megvalósítása céljából tanácsadó, szakértő közreműködése is igénybe vehető A) Milyen szakértők közreműködését veszi igénybe a pályázó? (a táblázat oszlopai és a sorai is bővíthetőek, de nem kötelező valamennyi oszlop kitöltése) ) a támogatható tevékenység megnevezése, amelyhez a szakértő igénybevétele szükséges 2.) szakértő(k) neve 3.) képzettsége segítő pedagógia módszertana a személyközpontú diáktámogatás rendszerének protokollja iskolai bevezetés céljából kiképző tréning meglévő együttműködés fejlesztése 1.1. Bartha Éva 1.2. dr. Hegedűs Judit dr. Szivák Judit Erős Barbara gyógypedagóguspszichopedagógus, szociális szakvizsga, mentálhigiénés szakember,mediátorszakértő, szakiskolai hátránykezelés-szakértő. videotréner-szupervizor, felnőttképzés következő témákban: - IPR középiskolai tréner -professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben - biztos Kezdet program trénere -videotréner képzésekinterakcióelemzés tréner. Fókuszálva a problémás PhD neveléstudomány, történelem pedagógia szakos középiskolai tanár, hálózati mentor Középiskolai tanár Egyetemi oktató Tréner Minőségbiztosítási szakértő, szaktanácsadó Neveléstudományok doktora PhD Közoktatási Szakértő kulturális antropológia marketing menedzsment általános iskolai tanár 16

17 4.) szakmai tapasztalata kommunikációs helyzetek megoldására szülőgyerek, tanár-diák, gondozónők és gondozottak (pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők, demens betegek) közötti kapcsolat minőségének fejlesztésére.. video tréningek pedagógusoknak érzékenyítés a lemorzsolódás megelőzése érdekében; - mentorálás kiamaradás megelőzése érdekében veszélyezetett fiatalokkal és velük foglalkozó pedagógusokkal, - egyéni fejlesztés hátrányos helyzetű fiatalokkal szakiskolában - integrált pedagógiai rendszer team vezetése - kapcsolattrtás szülőkkel - hátránykompenzálás témában pedagógus képzések kidolgozása - iskolai mediációkidolgozása és alkalmazása ELTE PPK gyermek- és ifjúságvédelem; kriminálpedagógia; hátrányos helyzetű fiatalok nevelése tantárgyak tanítása és tantervfejlesztés; -- gyermekvédelmi tanácsadást rendőrségen, gyermekvédelmi intézményekben, javítóintézetekbenfiatalko rúak büntetés-végrehajtási intézményében művészetterápiás, személyiségfejlesztő, életvezetési tréningeket vezetése. - gyermekvédelem területén dolgozó kollégák képzése, Szakmai szerkesztője és lektora az Együtt a gyermekvédelemben c. folyóiratnak. Tagja a Tanárképzők Szövetségének, a Szociális Szakmai Szövetség Oktatói tevékenység a pedagógia, a tanárszakon BA és MA képzésben és a szakvizsgás képzésben; didaktika előadás és gyakorlat, A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana Pedagógus-kutatás szeminárium, Kommunikációs tréning, Az oktatási-nevelési intézmény hatékonysága Kutatási tevékenység: intézményértékelés, pedagógus gondolkodás kutatás, a kezdő pedagógus problémák kutatása, a pedagógus gondolkodás kutatás módszerei. A tanítási gyakorlatok irányítása A pedagógiai asszisztens képzés szakfelelőse Az ELTE PPK Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke Az ELTE PPK Tanárképzési Bizottság tagja Kommunikációs tréningek vezetése ( Magyar Pszichiátriai Társaság Képzése) Dobbantó projekt - mentorrképző Közoktatási Szakértő fiatalok emberi jogi nevelése - tréner Budaörs város pedagógiai szakértője raabe kiadó szakmai szerkesztője hálózat építés szervezeti stratégia építés szervezetfejlesztő tréning szervezés projekt menedzsment, koordináció közösség építés szociális vállalkozók szervezése nemzetközi fejlesztés 17

18 5.) felelősségi köre Gyermekvédelmi Szakkollégiumának és a Magyar Kriminológiai Társaságnak, szeptembertől a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának titkára.vezetője és szakmai koordinátora az ELTE PPK-n belül működő Kriminálpedagógiai és börtönpedagógiai szakmai műhelynek. 6.) feladata módszertani anyag írásban közreműködés szakértő-szerző társ szakértő konzulens tréner protokoll készítésben tanácsadás, szakmai szerkesztés tréning tartalom elkészítése, felkészülés, tréning tartás hálózati koordinátor hálózati levelezés, információ áramoltatás, hálózat bővítése, kapcsolat építés, találkozók szervezése 7.) munkaórák száma 8.) díjazása összesen 9.) órabére

19 3. A Projektfelelős és a szakmai team szakmai kompetenciájának, szaktudásának bemutatása (a táblázat oszlopai és a sorai is bővíthetőek, de nem kötelező valamennyi oszlop kitöltése) szakmai team szakmai team szakmai team projektfelelős tag 1. tag 2. tag 3. 1.) a segítő pedagógia támogatható módszertana, segítő pedagógia tevékenység a módszertana, megnevezése, filmkészítés, személyközpontú a személyközpontú felkészítő tréning, diáktámogatás amely diáktámogatás képzés protokollja, végrehajtásáb protokollja, projekt felkészítő tréning, an a szakmai kiadvány készítés, lebonyolítás filmkészítés, team tagja projekt kiadvány készítés, közreműködik lebonyolítás projekt lebonyolítás 3.) képzettsége Narkológiai szakasszisztens, okleveles villamosmérnök ELTE BTK népműveléstörténelem szak, coach, Közoktatási vezetőszakpedagógus, Third Sector Projekt menedzseri képességfejlesztő tréning nonprofit szervezetek vezetőienk, narkológiai szakasszisztens, mentálhigiénés szakember kulturális manager, magyar, lengyel, népművelés szakos előadó szakmai team tag 4. szakmai team tag 5. szakmai team tag 6. képzés képzés képzés képzés Waldorf pedagógia elmélete és gyakorlata, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképző kurzus, Hatáspszichológia, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképző kurzus, Deviancia, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképző kurzus, Alternatív iskolák Budapesten, 30 órás akkreditált középfokú mentálhigiénés szakember, középfokú oklevél, matematika és fizika tanár, egyetemi diploma középikolai tanár MBTI személyiségfejleszt ő szakember, html programozó középikolai tanár szakmai team tag 7. meglévő együttműködés fejlesztése, projekt lebonyolítás érettségi, HIV/AIDS prevenciót oktató tréner, segítő 19

20 4.) szakmai tapasztalata pénzügyi menedzserként projektek lebonyolítása a Belvárosi Tanoda Alapítványnál, számítástechnika, matematika, angol nyelv oktatása segítőtanárként a Belvárosi Tanoda Alapítványi GimnáziumbanPs zichológiai mérések előkészítése, feldolgozása. Pszichológiai műszerek karbantartásaaz, Eötvös Lóránd Tudományegyete m, Pszichológia Tanszékén, számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése. Belvárosi Tanoda Alapítvány elnök, szakmai vezető Belvárosi Ifjúsági Ház - BTA szakmai vezető, segítő-oktató esetkezelő, az oktató, a tereptanári és módszertani munka; a BTA stábjának csoportvezetése; speciális terület a szenvedélybetege k kezelése Belvárosi Ifjúsági Ház - az Ifjúsági Ház szakmai koncepciójának kialakítása, a Belvárosi Tanoda Alapítvány működésének kidolgozása és megszervezésebu dapesti Művelődési Központ - mentálhigiénés szaktanácsadó projekt szervezéstervezéslebonyolítás, a nyilvánosság biztosítása, kommunikáció, webszerkesztés, kiadványszerkeszté s és kivitelezés, programszervez, kulturális manager, PR koordinátor, szakfordító szociális és pszichiátriai területen pedagógustovábbképző kurzus Magyartörténelem szakos tanár Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimn. és Szki. segítő oktató tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése, Alternatív Kerettanterv kidolgozása 1996-tól Alternatív Pedagógusképző Műhely kurzusgazda Kurzustematikák összeállítása; kurzusokkal és a szervezettel kapcsolatos szervezési, vezetési munka; pályázatírás; facilitátori és mentori munka; stábmunka; iskolai vizsgálatokban való részvétel, tanárként tanítás, segítő munka, a pedagógiai program fejlesztése, Alternatív Kerettanterv kidolgozása a Belvárosi Tanods Alapítványi Gimnázium és Szki-ban., egyéni fejlesztés, életvezetési tanácsadás, mentális karbantartás stábmunka, kísérleti szakképzésben való részvétel kompetenciafejlesztő csoport tartása egyéni felzárkóztatás szakmai-ellátási hálózat-modell építése, fejlesztése terepgyakornokok és szakmai Auditor asszisztens, adminisztratív teendők ellátása az Amerikai Nagykövetségen, Angol nyelv tanítása a Alapítvány a Képzett Polgárságért szervezésében, a Külvárosi Tankörben, a Katona József Gimnáziumban jelenleg anol tanítás és segítő munka a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolába n Biológiai, kémia és földrajztanítás, segítő munka, stábmunka a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolűb an segítőtanárként, Programszervezés kornyezet- és embertan projektek és programok szervezése sportprogramok szervezése tanácsadás az Anonym AIDS Telefonos Tanácsadó Szolgálatnál, a PLUSS Egyesületnél, projektvezetés a Levi s Strauss Alapítványnál, tréner a Óvegylet Alapítványnál, HIV/AIDS prevenciós tananyag adaptálása, HIV/AIDS prevenciós és drogmegelőzési tanfolyamok szervezése, kivitelezése, projekt-asszisztensi feladatok ellátása a Belvárosi Tanoa Alapítványnál 20

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges?

Az adott kritérium értékelése során milyen további fejlesztés szükséges? Projekt azonosítása (azonosító szám, név) vagy Tematikus Hálózat Termék azonosítása EQUAL termék validálási tábla a validálási fogalomtárral együtt használandó! FIATALOK Tematikus Hálózat Komplex Ifjúságsegítő

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2)

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP /1-2) ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS (TÁMOP 3.4.3-11/1-2) Peerfomance Kft. www.peerformance.hu Iskolai tehetséggondozás A pályázat kiírásra került. Célok (nem teljes felsorolás): esélynövelést szolgáló tehetséggondozás

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12

Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 21. Tantestületi értekezlet vezetése - Kezelhetetlen tanulók Dunabogdány BTA, Dunabogdány Általános iskola 26 18. 14. 11. 10. 09. 07. 05. Foci Orczy Kert BTAG, Megálló 12 Job-shadowing gyakorlat záró beszélgetés

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt 1/a. tel./fax: 789 8867 www.btabp.hu info@btabp.hu Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! /FÁPI-PB-2675/2009/OBmB/KRB Protokoll A segítő

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz

Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz TÁMOP-3.4.1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2 konstrukció Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, és akin múlik, hogy mi lesz a világból?''

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben