JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai tervezéséért felelős miniszteri jóváhagyás száma és dátuma: Érintett földrajzi terület: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2014. (IX.26.) KH számú határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Jász-Nagykun-Szolnok megyei részdokumentumának elfogadásáról A határozat megjelenésének dátuma: [dokumentum hivatkozási száma, tárgya, dátuma] Jász-Nagykun-Szolnok megye Tervezésért felelős szervezet: Tervezésért felelős szervezet kapcsolattartó: Tervezésért felelős szervezet címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Lakatos István irodavezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda telefon: 56/ Szolnok, Kossuth L. út 2. Szolnok, szeptember 26. 1

2 Operatív program megnevezése: KEHOP I. 1. A tervezett ágazati fejlesztések illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez I.1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez Jász-Nagykun-Szolnok megye KEHOP ágazati fejlesztési tervei 8 projektcsomagban 219 projektet tartalmaznak: 1. Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése, külterületi vízrendezés (8 projekt) 2. Ivóvízhálózat felújítása és rekonstrukciója; ivóvízminőség-javítás (57 projekt) 3. Belterületi vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés (75 projekt) 4. Egyéb, nem önkormányzati intézmények/cégek energetikai fejlesztése (16 projekt) 5. Megújuló és alternatív energiaforrások használata (19 projekt) 6. Hulladékgazdálkodás (25 projekt) 7. Szennyvíztisztítás- és elvezetés (15 projekt) 8. Egyéb környezeti, természetvédelmi, energetikai és szemléletformálási projektek (4 projekt) A tervezett fejlesztések a megújuló-, alternatív és hatékony energiafelhasználás arányának fokozásával, a hulladékgazdálkodás minőségi fejlesztésével egyszerre szolgálják az A1. Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire, az A2. Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya és az A3. Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom átfogó célokat. Az ár- és belvízvédelem további erősítésével az életkörülmények és a települései környezet biztonságának növelése, a derogációs kötelezettségek megoldásával az egészséges ivóvíz lakossághoz való eljuttatása, valamint a keletkező szennyvizek kezelése hozzájárul az egészségesebb környezet és társadalom kialakulásához, kapcsolódva az S1. A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása és az S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása specifikus célok megvalósulásához. A vízgazdálkodás rendszerének új alapokra helyezése, az innovációs-kísérleti fejlesztések erősítése, gyakorlati alkalmazása és a holtágak revitalizációja, további hasznosításának biztosítása az S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási potenciáljának növelése célt erősíti. A projektek az összes területi cél (T1, T2, T3, T4, T5) teljesülését szolgálják. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program prioritásai közül a 4. Környezeti erőforrások hatékony megőrzése prioritáshoz kapcsolódnak. I.1.2. Kapcsolódás a megyei integrált területi programhoz A KEHOP ágazati fejlesztések a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program /ITP/ megyei gazdaságfejlesztési /MGRP/ és megyei településfejlesztési /MTRP/ részprogramjához is kapcsolódnak. 2

3 A fejlesztések különösképpen az ár- és belvízvédelem további erősítése, az egészséges ivóvíz lakossághoz való eljuttatása, valamint a keletkező szennyvizek kezelése mind a négy együttkezelendő térség érdekeit szolgálják, azaz a megyei ITP gazdaságfejlesztési részprogram 4 projektcsomagjához (MG1, MG2, MG3, MG4) illeszkednek. A tervezett ágazati fejlesztések és a megyei településfejlesztési részprogram (MTFP) illeszkedését tekintve az 5. ágazati projektcsomag feleltethető meg a TF4 Energiatakarékos önkormányzatok csomaggal. Ezek az energiahatékonyság fokozását szolgáló fejlesztési elképzelések a TOP 2.1. (Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés) prioritás célkitűzéseit is erősítik. Az 5. ágazati projektcsomag olyan fejlesztéseket is tartalmaznak, melyek során önkormányzatok alternatív energia felhasználásával biztosítják a középületek energiaellátását. A 2. ágazati projektcsomag amely az ivóvízhálózat rekonstrukciójáról és az ivóvízminőség-javításról szól illeszkedik a településfejlesztési részprogram TF5 Jobb egészségügyi szolgáltatások projektcsomagjához, mivel az egészséges életvitelhez nélkülözhetetlen jó minőségű ivóvíz fogyasztása. I.1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A tervezett ágazati fejlesztések a KEHOP öt prioritása közül négyhez illeszthetők. A KEHOP 1. (A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás) prioritáshoz kapcsolódik a belterületi vízrendezést és csapadékvíz-elvezetést kezelő 3. ágazati projektcsomag, ami a megye 75 településén valósítja meg a szükséges fejlesztéseket. Szintén ezt a prioritást szolgálja az árvízvédelmi fejlesztéseket felölelő 1. ágazati csomag. A települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tiszítás, szennyvízkezelés fejlesztését célzó KEHOP 2. prioritásnak a 2. és 7. ágazati projektcsomag tesznek eleget az ivóvízminőség javításával és ivóvízhálózat-felújításával, illetve a szennyvíztisztítással kapcsolatos derogációs követelményeknek való megfeleléssel. A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket (KEHOP 3. prioritás) a 6. ágazati projektcsomag szolgálja. Az energiahatékonyság növelést és a megújuló energiaforrások növelését célzó KEHOP 5. prioritáshoz a 4. és 5. ágazati csomagok illeszthetők, ahová elsősorban egyházi fenntartású oktatási intézmények energetikai korszerűsítése, valamint alternatív energia hasznosításával kapcsolatos projektek sorolhatók. Az ágazati fejlesztések hat európai uniós tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz kapcsolódnak. A megújuló-, alternatív energiatermelés erősítése során megtermelt energia, annak hatékony felhasználása, kiegészülve a hulladékgazdálkodásra épülő vertikum kiépítésével szolgálja a (3) Kisés középvállalkozások versenyképességének javítása, a (4) Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás, az (5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés előremozdítása és a (6) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága tematikus célokat. 3

4 A vízi-közmű és vízgazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások a (6) A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysága, míg a kísérleti tájgazdálkodás és a Szolnoki Főiskola megerősítése az (1) A kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése és a (10) Az oktatásba és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás célokhoz illeszkedik. II. Projekt(csomagok) bemutatása 1. Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése, külterületi vízrendezés (8 projekt) 2. Ivóvízhálózat felújítása és rekonstrukciója; ivóvízminőség-javítás (57 projekt) 3. Belterületi vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés (75 projekt) 4. Egyéb, nem önkormányzati intézmények/cégek energetikai fejlesztése (16 projekt) 5. Megújuló és alternatív energiaforrások használata (19 projekt) 6. Hulladékgazdálkodás (25 projekt) 7. Szennyvíztisztítás- és elvezetés (15 projekt) 8. Egyéb környezeti, természetvédelmi, energetikai és szemléletformálási projektek (4 projekt) II.1. Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program megnevezése: KEHOP-Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Finanszírozó alap megnevezése: KA-Kohéziós Alap II.2.1. Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése, külterületi vízrendezés projektcsomag (8 projekt) árvizek elleni védekezés fejlesztése, árvízi levezető sávok kialakítása, árvízvédelmi rendszerek jó karban tartása a megfelelő szintű védekezés fenntartása érdekében. Az árvizek kártételei elleni védelmet szolgáló fejlesztések eredményeképpen a síkvidéki folyók mentén az árvízvédelmi művek mértékadó árvízszintre történő kiépítése, a Tisza folyó esetében tározók létesítése, fővédvonal megerősítés, valamint a levezető sávok kialakítása és akadálymentesítése révén cél a kialakuló árvízszintek további növekedésének megelőzése. helyi önkormányzat Projektcsomag költségigénye: ,- Ft 4

5 II.2.2. Ivóvízhálózat felújítása és rekonstrukciója; ivóvízminőség-javítás projektcsomag (57 projekt) klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása, erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása, a lakosság egészséges (előírt minőségű) ivóvízellátásának biztosítása, egészséges és fenntartható környezet biztosítása, derogációs vállalásoknak történő megfelelés. Az ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a vízi közmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett. Az uniós és hazai ivóvíz-minőségi határértékek biztosítása a szolgáltatott közüzemi ivóvíz 100%-ára vonatkozóan. A derogációs határidővel érintett komponensek tekintetében a vízminőségi problémák megoldásának folytatása az ivóvízhálózatok felújításával és rekonstrukciójával. helyi önkormányzatok Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.3. Belterületi vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés projektcsomag (75 projekt) a térség vízszétosztás fejlesztése, valamint a belvízelvezető-rendszerek építése és fejlesztése, a csapadékvíz-elvezetés megoldása, belterületi tavak kotrása, bányagödrök rendezése, karbantartása. A fejlesztések a belvíz-elvezető és csapadékvíz-elvezető rendszerek építését és fejlesztését célozzák. Ezt olyan megoldások támogatásán keresztül valósítják meg, amelyek növelik a vízkészletek hasznosítását, lehetővé teszik a vízhiányos időszakban a vizek visszatartását figyelembe véve a környezet és a természet igényeit, a terület- és településfejlesztés elvárásait-, csökkentik a bel- és csapadékvíz okozta veszélyeket, az ebből esetlegesen bekövetkező károkat. helyi önkormányzatok Projektcsomag költségigénye: ,- Ft 5

6 II.2.4. Egyéb, nem önkormányzati intézmények/cégek energetikai fejlesztése projektcsomag (16 projekt) a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása, szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése, egészséges és fenntartható környezet biztosítása, derogációs vállalásoknak történő megfelelés. A projektek nem önkormányzati tulajdonú középületek megújuló energiaforrások felhasználásával kombinált energiahatékonysági korszerűsítését támogatják. Ennek keretében iskolák, irodaépületek, plébániák közösségi épületeinek energiafejlesztése valósul meg, hozzájárulva a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben történő alkalmazásához, illetve új, alacsony szén-dioxid kibocsátású épületek létesítéséhez. kis- és közepes vállalkozások, egyházak, gazdasági társaságok, KÖTIVIZIG. Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.5. Megújuló és alternatív energiaforrások használata projektcsomag (19 projekt) az infrastrukturális létesítményekben és a gazdaságban az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások támogatása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása, az alternatív és megújuló energia-felhasználás hatékonyságának fokozása, szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése. A tervezett fejlesztések révén szélerőmű, biomassza erőmű, naperőmű létesítése valósul meg, valamint a termálvíz, a geotermikus energia és zöld energia és hulladék hője hasznosul. Mindezek mellett ökocentrum és térségi energetikai centrum kialakítása történik meg. 6

7 A tervezett fejlesztések a klímavédelemhez való hozzájárulás mellett a gazdaságfejlesztést is elősegítik. A projektek a megújuló energiaforrások termelésének növelését és a nagyobb mértékű hálózatra történő integrálásuk megteremtését is szolgálják. helyi önkormányzatok, kis- és közepes vállalkozások, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek. Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.6. Hulladékgazdálkodás projektcsomag (25 projekt) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése, a törvény által megfogalmazott környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása, a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, innovatív technológiák előmozdítása a környezetvédelem és az erőforráshatékonyság javítása érdekében, gyűjtőpontok és hulladékhasznosítási telepek létrehozása illetve korszerűsítése. A projektek több településen hulladéklerakó telepek és hulladékgyűjtő udvarok létesítését és korszerűsítését, a szilárd és folyékony hulladék kezelésének fejlesztését, építési és bontási hulladék hasznosítását tartalmazzák. Fegyverneken hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése valósul meg komplex hulladékgyűjtési, kezelési és hasznosítási rendszer kialakítása révén, Karcagon kommunális hulladékkezelő központ épül. A zöldhulladék hasznosítására épül telep Kisújszálláson, és több helyen korszerűsítik a szelektív hulladékgyűjtést is. helyi önkormányzatok, kis- és közepes vállalkozások, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek Projektcsomag költségigénye: ,- Ft 7

8 II.2.7. Szennyvíztisztítás- és elvezetés projektcsomag (15 projekt) a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése és megelőzése, a 2000 lakos egyenérték (LE) fölötti agglomerációkban a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás megvalósítása, a szennyvíziszap- kezelés és hasznosítás fejlesztése, szennyvízcsatorna-hálózat növelése és fejlesztése, szennyvízkezelő létesítmények számának és kapacitásának bővülése. A fejlesztések révén a megye több településén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és tisztítása valósul meg (Tiszakürt, Szelevény, Mesterszállás Szennyvíztisztító telepek létesülnek, Törökszentmiklóson derogációs szennyvízközmű épül ki. Települési szennyvízberuházási programokon keresztül történik meg a szennyvíz-elvezetése és kezelése (Tiszaigar, Tomajmonostora), szennyvízcsatorna épül Jászágón és Kungyalun. A szennyvízhálózat építését és fejlesztését tervezik Kunmadarason, Cibakházán, Kuncsorbán, Örményesen; Martfűn és Tiszaderzsen szennyvíz-tisztító telep épül, Cserkeszőlőn belterületi és üdülőövezeti területeket csatornáznak. helyi önkormányzatok Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.8. Egyéb környezeti, természetvédelmi, energetikai és szemléletformálási projektek projektcsomag (4 projekt) a tudatos energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiák alkalmazásának növelése, oktatási, szemléletformálási projektek megvalósulása, a fejlesztések eredményeként a megtakarított energia mennyiségének növekedése. A projektcsomagba tartozó négy projekt különbözőképpen célozza meg és valósítja meg az energiahatékonyság növelését és segíti főleg az energetikai téren megvalósuló szemléletformálást. Szelevény projektje egy településrész földgáz-ellátását tűzi ki célul; a Szolnoki Főiskola Víz-és Tájgazdálkodási Tudásközpont kialakítását tervezi. A tudásközpont oktatási módszerekkel, szemléletformálási projekteken keresztül is elősegítheti a víz-és tájgazdálkodás fejlesztését. Szolnok panelprogramja a megyeszékhely lakótelepeinek energiafelhasználását csökkenti, a fűtőmű szoláris hőtermelésének kialakítása a megújuló energia felhasználására építve az energiahatékonyság fokozását segíti elő. 8

9 helyi önkormányzatok Projektcsomag költségigénye: ,- Ft 9

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Vidékfejlesztési Programban (VP) Verzió 2.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. Debrecen, 2013 Nyilatkozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám 6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KDOP Regionális turizmusfejlesztés. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KDOP Regionális turizmusfejlesztés Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KDOP_Turi_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Bevezetés Jelen környezetvédelmi program háttéranyaga a 2008 ban készült környezetvédelmi program aktualizált változata, amely

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben