JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Vidékfejlesztési Programban (VP) Verzió 2.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai tervezéséért felelős miniszteri jóváhagyás száma és dátuma: Érintett földrajzi terület: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2014. (IX.26.) KH számú határozata a Vidékfejlesztési Program (VP) Jász-Nagykun- Szolnok megyei részdokumentumának elfogadásáról A határozat megjelenésének dátuma: [dokumentum hivatkozási száma, tárgya, dátuma] Jász-Nagykun-Szolnok megye Tervezésért felelős szervezet: Tervezésért felelős szervezet kapcsolattartó: Tervezésért felelős szervezet címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Lakatos István irodavezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda telefon: 56/ Szolnok, Kossuth L. út 2. Szolnok, szeptember 26. 1

2 Operatív program megnevezése: VP I. 1. A tervezett ágazati fejlesztések illeszkedése az ágazati és megyei célkitűzésekhez I.1.1. Illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési célkitűzésekhez Jász-Nagykun-Szolnok megye VP ágazati fejlesztési tervei 4 projektcsomagban 127 projektet tartalmaznak: 1. Közép-Tisza-menti helyi gazdaságerősítő program (58 projekt) 2. Társadalmi befogadás erősítése (9 projekt) 3. Mezőgazdasági ökoszisztémák megőrzése, fejlesztése (11 projekt) 4. Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése (49 projekt) A tervezett fejlesztések a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció A2. Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya átfogó céljához, a H3. Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, szervezeti-intézményi feltételek javítása és H4. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében horizontális célokhoz, valamint az S2. Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó-és foglalkoztatási potenciáljának növelése és az S4. A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok felszámolása speciális célokhoz illeszkednek. Az ágazati fejlesztések a megye több térségét érintik és a megyei stratégia négy területi céljához is hozzájárulnak (T1. Szolnok nagyvárostérség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-Belgrád fejlődési és a Tisza-völgy térrendszereiben; T2. Jászság gazdaságának diverzifikációja; T3. Városhálózati szerepek és városvidék kapcsolat megújítása a tiszántúli mezőtúri térségben; T.4 Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása.) Az adott ágazati fejlesztések a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program prioritásai közül az Agrárium fejlesztése prioritáshoz sorolhatók. Jász-Nagykun-Szolnok megye agráriumi adottságai kedvezőek, viszont az elmúlt időszakban érvényesülő negatív tendenciák rámutattak az ágazatok hiányosságaira, a fejlesztések szükségességére. A tervezett fejlesztések ezeket a problémákat szüntetik meg illetve csökkentik. Az A2. átfogó célhoz az ágazati fejlesztések a diverzifikált, a táji adottságokhoz igazodó tájhasználat kialakításának ösztönzésével járulnak hozzá. Az agrárium ágazatainak vertikummá fejlesztésével, továbbá a magasabb hozzáadott értéket termelő feldolgozóipar alapjainak megteremtésével, valamint a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények eredményeinek átvételével az S2. specifikus cél megvalósulását ösztönzik. A megye adottságaihoz igazodó művelési ágak kialakítása hozzájárul a környezet megújulásához, illeszkedve az S4. specifikus célhoz. A tervezett fejlesztések emellett az agrárium ágazatainak korszerűsítésére és a minőségi termékek előállításához szükséges infrastruktúra megteremtésére fókuszálnak. A mezőgazdasági vertikumok kialakításával magasabb hozzáadott értékű mezőgazdasági élelmiszeripari termékek előállítására lesz lehetőség, amelyeknek multiplikatív hatása van a gazdaságra és a kapcsolódó ágazatokra, bővül a foglalkoztatás, erősödik a feldolgozóipar és a termékkínálat, amely révén a megye gazdasági kapcsolatait bővülnek, az új piacok erősítik a termelési-feldolgozási együttműködéseket, illetve a beszállítói-logisztikai hálózatok kialakulását. 2

3 I.1.2. Kapcsolódás a megyei integrált területi programhoz Az ágazati fejlesztések a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Programhoz /ITP/ és részprogramjaihoz illeszkednek. Az agrárium fejlesztései a megye gazdaságfejlesztési /MGRP/ részprogramjának négy projektcsomagjához kapcsolódnak, amelyek a megyei területfejlesztési koncepcióban lehatárolt négy együttkezelendő térség gazdaságfejlesztését ölelik fel. A megye egésze szempontjából meghatározó az agrárjelleg és vidékiesség, az agrárium megújítása a megye teljes területén feladat. Ebből adódóan az ágazati fejlesztések a megye egészét lefedik. A megyében a kedvező termelési adottságok nem párosulnak korszerű feldolgozóipari háttérrel, a megtermelt termékek jelentős része alacsony feldolgozottságban kerül ki a megyéből, ugyanakkor az egészséges, funkcionális élelmiszerek iránti megnövekedett keresletet nem képes kiszolgálni a megyei feldolgozóipar. A tervezett projektcsomagok ezeket a problémákat orvosolják a termelésben és feldolgozásban megjelenő fejlesztésekkel, melyek az állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó termelésfejlesztésre és feldolgozóipari fejlesztésekre is kiterjednek (pl. élelmiszeripari- és feldolgozó üzemek létesítése, vágópontok kialakítása, stb.), valamint minőségi termékek előállításához szükséges infrastruktúrafejlesztést is tartalmaznak. Jász-Nagykun-Szolnok megye jól kiépített öntözőhálózattal rendelkezik, melynek állapota azonban elavult, ezért szükséges a kapacitás közel teljes körű rekonstrukciója. A projektek közül több erre a területre fókuszál. Kiemelten a helyi adottságokra épülnek azok a projektek, melyek a szikes vagy egyéb, hagyományos mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen talajadottságú területeken a rizstermesztés és egyéb, a táji adottságokhoz igazodó speciális növények (pl. egyes gyógynövény fajták) termesztését illetve feldolgozását valósítják meg. Az agrárgazdálkodás folyamatos fejlesztése révén a hagyományokon alapuló agrárvertikum a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparral együttműködve jelentősen erősíti hazai és nemzetközi pozícióit, versenyképessége növekedésnek indul, melynek hatására vonzó tényezővé válik a befektetők számára. A klímaváltozás negatív hatásaira választ adó beavatkozások (árvíz-, belvíz- és aszály kockázat) az agrárium termelékenységét erősítik, mely jelentős jövedelemtermelést, illetve a pozíciók stabilitását eredményezi. A tervezett fejlesztések a megyében az agrárium versenyképességének fokozásával a kevésbé fejlett tiszántúli térségek gazdasági-társadalmi stabilitásának javulásához járulnak hozzá, valamint kiegészítik a megye gazdasági/ipari jellegű szerkezetét. A térségek agráradottságait érintő fejlesztések hozzájárulnak a települések önfenntartó képességének javulásához is, és segítik a térségi különbségek felszámolását, ezáltal a megyei ITP településfejlesztési /MTRP/ részprogramhoz is illeszkednek (TF2, TF8 projektcsomagok). 3

4 I.1.3. Illeszkedés és hozzájárulás az ágazati stratégiai célkitűzésekhez és ágazati operatív programokban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez Ez a fejezet és az ITP útmutató 2.1. sz. sablonja szerint összefoglalt megyei VP ágazati projektek uniós elvárásoknak való megfeleltetése a VP 3.0 verziója alapján készült, mivel az Európai Bizottság részére benyújtott verzió nem elérhető. A megyei ágazati fejlesztések a VP hat prioritása közül az alábbi öthöz illeszkedik: VP2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése; VP3. Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása; VP4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; VP5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban és VP6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben. A VP az EU tematikus célkitűzései közül hat eléréséhez járul hozzá. Ezek közül a megyei VP ágazati fejlesztések öt célhoz rendelhetők (III) kis- és közepes vállalkozások, mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása, akvakultúrák támogatása; (V) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés- és kezelés előmozdítása; (VI) a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; (VIII) a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; (IX) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. Az I. ágazati projektcsomag projektjei az uniós tematikus célok közül túlnyomóan a III. és VIII. célhoz kapcsolódnak, de vannak V., VI. és IX. célhoz illeszkedők is. A II. projektcsomag a III., VIII. és IX. tematikus célhoz; míg a III. és IV. csomag a III. és VIII. célhoz kapcsolódnak. Az ágazati prioritásokat tekintve a tervezett fejlesztések (zömmel kisüzemek, élelmiszeripari feldolgozók létesítésével) meghatározó része a 3. prioritáshoz kapcsolhatók; az üzemek és különböző egységek infrastrukturális fejlesztését és korszerűsítést tartalmazók a 2. prioritáshoz; a zöldmezős és energiahatékonyságot erősítő fejlesztések pedig az 5. prioritáshoz kapcsolódnak. Őshonos állattartással és tájjellegű növénytermesztéssel kapcsolatos fejlesztések illeszthetők a 4., a társadalmi befogadást erősítő projektek pedig a 6. prioritáshoz. II. Projekt(csomagok) bemutatása 1. Közép-Tisza-menti helyi gazdaságerősítő program (58 projekt) 2. Társadalmi befogadás erősítése (9 projekt) 3. Mezőgazdasági ökoszisztémák megőrzése, fejlesztése (11 projekt) 4. Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése (49 projekt) II.1. Ágazati OP forrásaira tervezett projektcsomag Operatív program megnevezése: VP- Vidékfejlesztési Program Finanszírozó alap megnevezése: EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 4

5 II.2.1. Közép-Tisza-menti helyi gazdaságerősítő program projektcsomag (58 projekt) új feldolgozó üzemek, vágópontok kialakítása munkahelyek teremtése, ezáltal a foglalkoztatottság növelése, helyi termékek előállításának erősítése, a mezőgazdasági vállalkozások életképességének és versenyképességének fokozása. Projektcsomag rövid tartalma A projektcsomag kisüzemek létesítésének széles körét foglalja magában: tej- és húsfeldolgozó üzem, zöldség-gyümölcs feldolgozó, élelmiszer-alapanyag feldolgozó, helyi termékek előállítása és feldolgozása, pékségek alakítása, illetve újjáélesztése, savanyítók, hűtőházak, vágópontok, palackozó, terménytárolók építése. A tervezett fejlesztések megteremtik a magas minőségű, korszerű és a táji adottságokhoz nagymértékben igazodó mezőgazdasági termelés és állattenyésztés feltételeinek megteremtésére, valamin a termékek magasabb szintű feldolgozására fókuszálnak. Projektcsomag fő kedvezményezettjei helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozók. Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.2. Társadalmi befogadás erősítése projektcsomag (9 projekt) a mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának növekedése, egészséges és fenntartható környezet biztosítása, környezettudatosság fejlesztése, a település környezeti teljesítményének fokozása. Projektcsomag rövid tartalma A projektcsomaghoz tartozó projektek különböző oldalról igyekeznek előmozdítani és segíteni a társadalmi befogadást a vidéki térségekben. Így megtalálhatók itt a természeti örökség, a vidéki tájak megőrzését és bemutatását megvalósító projektek; a vidéki térségekben a helyi fejlesztés előmozdítását célul kitűző fejlesztések; környezettudatosságot célzó beruházások, pl. a helyi táj adottságait és értékeit bemutató kalandparkok, stb. 5

6 Projektcsomag fő kedvezményezettjei helyi önkormányzatok Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.3. Mezőgazdasági ökoszisztémák megőrzése, fejlesztése projektcsomag (11 projekt) őshonos állatfajták tartásának ösztönzése, térségi és tájjellegű növénytermesztés népszerűsítése, a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása. Projektcsomag rövid tartalma A megyében gyenge a mezőgazdaság foglalkoztatási és jövedelemtermelő képessége; a tervezett fejlesztések ezen javítanak. A térségi és tájjellegű növénytermesztés és az őshonos állatfajták tartása a meglévő ökoszisztémákat fejlesztik; a fenntartható erdőfejlesztés szintén. A Nagykunságban a szikes területeken rizstelepek létesítésére kerül sor, így jól hasznosulnak a helyi adottságok és lehetőség nyílik helyi termék bevezetésére. Projektcsomag fő kedvezményezettjei helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozók. Projektcsomag költségigénye: ,- Ft II.2.4. Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése projektcsomag (49 projekt) meglévő mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a fejlesztések révén a foglalkoztatottság növelése, a hazai élelmiszeripar versenyképességének fejlesztése, a mezőgazdaság hatékonyságának fokozása. 6

7 Projektcsomag rövid tartalma A termékek magasabb szintű feldolgozásához az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítását fogalmazzák meg az ide tartozó projektek. A telephelyek fejlesztésével, öntözőterületek kialakításával, a szántóföldekhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszerek kialakításával a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és a versenyképesség növekedését valósítják meg. Projektcsomag fő kedvezményezettjei helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozók. Projektcsomag költségigénye: ,- Ft 7

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben