JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM"

Átírás

1 MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú határozatával tudomásul vett gazdaságfejlesztési javaslatokat a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal ei Iránymutatása alapján átdolgozta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok, szeptember 20.

2 Tartalomjegyzék - Összefoglaló Gazdaságfejlesztési részprogram Becsült költségigény I. Megyei szintű fejlesztések 1) A megye gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységű kis- és középvállalkozások helyzetének javítása 1,5 milliárd Ft 2) Jász-Nagykun-Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási program 2,0 milliárd Ft 3) Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági megújulásának segítése 1,0 milliárd Ft 4) Jász-Nagykun-Szolnok megye gyermekintézmény-hálózatának fejlesztési programja 3,5 milliárd Ft II. Együttkezelendő térségek fejlesztési irányai 5) Jászság gazdaságának diverzifikációja 5,0 milliárd Ft 6) Szolnok Törökszentmiklós Martfű térsége gazdasági súlyának növelése 8,0 milliárd Ft 7) Nagykunság Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása 4,0 milliárd Ft 8) Mezőtúr térsége Tiszazug gazdaságélénkítő programja 3,0 milliárd Ft MINDÖSSZESEN 28,0 milliárd Ft 2

3 I. Megyei szintű fejlesztési javaslatok 3

4 A megye gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységű kis- és középvállalkozások helyzetének javítása - A megyei és térségi programok célkitűzései megvalósításának segítése, - a megyei mikro, kis- és középvállalkozások finanszírozási helyzetének javítása. - Megyei mikrohitel alap létrehozása és működtetése, - specifikus tanácsadási szolgáltatások kialakítása, - mikro-, kis- és középvállalkozások K+F+I tevékenységének támogatása. - Kihelyezett hitelek száma, - támogatott vállalkozások száma, - igénybevett tanácsadások száma. Becsült költségigény: 1,5 milliárd Ft 4

5 Jász-Nagykun-Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási program - Helyi foglalkoztatottsági szint növelése, - helyi termék előállítás és alapanyag-termelés növelése, a helyben való feldolgozás fejlesztése, - az öko- és tájspecifikus gazdálkodás fejlesztése, - helyi és partnerségi program kialakítása, - elnéptelenedő településrészek, ingatlanok megóvása és fejlesztése. - Energianövények termesztése, feldolgozása, hasznosítása, ártéri gazdálkodás, - biomassza feldolgozó kisüzemek létesítése (brikettáló, pelletáló, tároló), - élelmiszer alapanyag feldolgozó kisüzemek létesítése, - szociális bérlakások felújítása, építése, - ökológiai állattartás, hústermelés fejlesztése, - takarmánynövények termesztése, - tájgondnoki hálózat kiépítése, - jó gyakorlatok bevezetése, átvétele, tanácsadás, - elméleti és gyakorlati képzési programok bonyolítása, - környezetvédelmi és szemléletformáló programok megvalósítása. - Teremtett munkahelyek száma, - megtermelt növények mennyisége, - felújított, épített lakások száma, - új feldolgozó üzemek száma, - helyi előállított és feldolgozott termékek mennyisége. Becsült költségigény: 2,0 milliárd Ft 5

6 Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági megújulásának segítése - A fiatalok helyben maradásának ösztönzése, - a gazdasági innováció és a K+F+I ösztönzése, - a megye vonzerejének növelése. - Megyei ösztöndíjalap létrehozása és működtetése a képzett fiatalok megtartása érdekében, - a K+F+I tevékenység támogatása pályázati rendszer keretében, - a megyei hazai és nemzetközi befektetés-ösztönzési tevékenység szervezetének és infrastruktúrájának fejlesztése, - tematikus turisztikai termékcsomagok fejlesztése és kialakítása. - Ösztöndíj-szerződések száma, - támogatott kutatás-fejlesztési pályázatok száma, - létrehozott munkahelyek száma, - vendégéjszakák növekedése. Becsült költségigény: 1,0 milliárd Ft 6

7 Jász-Nagykun-Szolnok megye gyermekintézmény-hálózatának fejlesztési programja - A foglalkoztathatóság előmozdítása a nők körében, - a megye hátrányos helyzetű térségeiben és rétegeiben a jövedelemszerzési lehetőségek bővítése. - Meglévő bölcsődék felújítása és újak építése, - az óvodai épületek korszerűsítése, újak építése, kapacitás-bővítése, - családi napközik elterjesztése. - Felújított és létrejött férőhelyek száma, - munkába állt nők száma. Becsült költségigény: 3,5 milliárd Ft 7

8 II. Együttkezelendő térségek fejlesztési irányai 8

9 Jászság gazdaságának diverzifikációja - Térségi mikro-, kis- és középvállalkozások stabil működésének elősegítése, - a térségi K+F+I fejlesztése, - a foglalkoztatás, a gazdasági teljesítmény térségen belüli különbségeinek csökkentése, - a térségi gazdasági, természeti és turisztikai adottságok összehangolt hasznosítása. - Megfelelő üzleti környezet kialakítása: megközelíthetőség javítása, ipari park fejlesztés, üzleti célú idegenforgalom fejlesztése, K+F+I kapacitás növelése, - térségi gazdasági hálózatosodás (meglévő termelő kapacitások együttes hasznosítása, közös marketing), - a foglalkoztatás térségen belüli különbségeinek csökkentése új munkahelyek teremtésével, - összehangolt turisztikai fejlesztés (rekreáció tevékenység fejlesztése, aktív turizmus, attrakció fejlesztése, rendezvények). - Újonnan létesült mikro-, kis- és középvállalkozások száma, - K+F+I tevékenység árbevétele, - foglalkoztatott létszám növekedése, - turisztikai árbevétel, - iparűzési adó növekmény. Becsült költségigény: 5,0 milliárd Ft 9

10 Szolnok Törökszentmiklós Martfű térsége gazdasági súlyának növelése - Közép-alföldi (Szolnok Kecskemét) ipari agglomeráció megalapozása, - Törökszentmiklós gazdasági szerepének fejlesztése, - a térség élelmiszeriparának bővítése, - a Tisza turisztikai környezeti fenntarthatóságának és gazdasági szerepének megerősítése. - Szolnok Déli Iparterület fejlesztése: Szolnoki Ipari Park fejlesztése (szolgáltatások fejlesztése, logisztikai kapacitások növelése és összehangolása, K+F+I tevékenység elősegítése), - Szolnok Északi Iparterület fejlesztése: Thököly úti laktanya hasznosítása, - Törökszentmiklóson a helyi gazdaság, elsősorban a mezőgazdasági gépgyártáshoz kapcsolódó szolgáltatások (logisztika, integrátori szerep) és tevékenységek (egységes arculat) fejlesztése, - Törökszentmiklóson és Martfűn működő élelmiszeripari kapacitások bővítése, a bezárt üzemek (malomipar, baromfifeldolgozó ipar) újraélesztése és új üzemek létesítése, - integrált, adaptív víz- és tájgazdálkodási tudásközpont létrehozása a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Szolnoki Főiskola és a térségi törekvések bázisán, - ifjúsági és aktív turizmus fejlesztése a meglévő létesítmények felújításával, új attrakciók létrehozásával és tematikus termékcsomagok kialakításával. - Létrehozott kapacitások nagysága, - teremtett munkahelyek száma, - gazdasági együttműködések száma, - turisztikai szolgáltatók árbevétele, - vendégéjszakák száma, - képzéseken résztvevők száma. Becsült költségigény: 8,0 milliárd Ft 10

11 Nagykunság Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása - A foglalkoztatás növelése, - a térség centrum településein meglévő telephelyek hasznosítása, - térségi adottságokra épülő helyi termék vertikumok kialakítása, - a Tisza-tó, a Hortobágy, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek turisztikai hasznosításának összekapcsolása, fejlesztése, - a szabad vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása. - Karcagon ökoipari park kialakítása, fejlesztése (bioélelmiszer ipar és környezetvédelmi ipar) és a kapcsolódó tevékenységek bővítése, - iparterületek kialakítása a felhagyott telephelyeken, vállalkozásfejlesztési és befektetőbarát intézkedések (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Berekfürdő, Kenderes, Tiszafüred, Kunhegyes, Abádszalók stb.), - tájjellegű és a piac által is igényelt feldolgozóipari szolgáltatások fejlesztése, tájtermékek létrehozása és az értékőrző házi és kisipar bővítése, - a turisztikai vonzerők és attrakciók nagytérségileg összehangolt fejlesztése és a turisztikai infrastruktúra bővítése, - a Tisza-tó és a Hortobágy turisztikai desztinációk összekapcsolása, - komplex foglalkoztatási programok kialakítása. - Létrehozott munkahelyek száma, - újrahasznosított iparterületek nagysága, - iparűzési adó növekmény, - vendégéjszakák száma. Becsült költségigény: 4,0 milliárd Ft 11

12 Mezőtúr térsége Tiszazug gazdaságélénkítő programja - A szabad vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása, - a foglalkoztatási szint növelése, - a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés és a térségi gazdasági együttműködési előmozdítása, - a turizmus összehangolt fejlesztésének megalapozása. - Az ipari parkok (Mezőtúr, Kunszentmárton) fejlesztése, új iparterületek kialakítása és a szabad vállalkozási zónák magterületeinek fejlesztése, - az innováció fejlesztése a vidékfejlesztés terén, Mezőtúron Vidékfejlesztési Innovációs Tudásközpont létrehozása a volt főiskola épületében, - befektetés-ösztönzés és térségi (Kecskemét, szomszéd megyék) gazdasági együttműködés erősítése, - a turisztikai létesítmények és attrakciók jobb hasznosítását szolgáló fejlesztések megvalósítása, - az ökoturisztikai adottságok (holtágak, Tiszakürti Arborétum, Tisza, Hármas-Körös) hasznosításán keresztül új turisztikai termékek kialakítása. - Teremtett új munkahelyek száma, - iparűzési adó növekmény, - létrejött vállalkozások száma, - vendégéjszakák száma, - népességszáma alakulása. Becsült költségigény: 3,0 milliárd Ft 12

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló Prioritások Megvalósítandó specifikus célok A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések Célcsoport, kedvezményezettek

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2014-2020-as projektjavaslatok besorolásáról

ÖSSZESÍTŐ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2014-2020-as projektjavaslatok besorolásáról ÖSSZESÍTŐ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2014-2020-as projektjavaslatok besorolásáról ( JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogramhoz és az Ágazati Operatív Programokhoz ) Kistérségenként - Településenként

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM (2010 2013)

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM (2010 2013) Egyeztetési anyag JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM (2010 2013) Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 029/2010.(VII.08.) számú határozatával

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepció A 2013-ban készült Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepció 2014-ben felülvizsgált változata 2014. július 21. 1/155 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Vidékfejlesztési Programban (VP) Verzió 2.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat

Részletesebben

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE . Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2013.03.08. JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ELŐTANULMÁNY A MEGBÍZÁS

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2014-2020-as projektjavaslatok besorolásáról. JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztési RP és Ágazati OP

ÖSSZESÍTŐ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2014-2020-as projektjavaslatok besorolásáról. JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztési RP és Ágazati OP ÖSSZESÍTŐ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2014-2020-as projektjavaslatok besorolásáról JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztési RP és Ágazati OP Megjegyzés: Az áthúzással jelölt projektjavaslatok NEM ILLESZTHETŐK.

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. III. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. III. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ III. Társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat Készítette: Város-Teampannon Kft Budapest, 2010. június Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási

Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

IV. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Egyeztetési anyag

IV. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Egyeztetési anyag IV. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Egyeztetési anyag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készítette: Város-Teampannon Kft Közvitára bocsátotta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 195/2013.(III.27.)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) Verzió

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20

Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20 Pannonhalmi Térségfejlesztési csomag 204-20 Tartalom Tartalom...2.Pannonhalma Város és térségének fejlesztési céljai a 204-20-as időszakra...3 Az átfogó cél elérése érdekében meghatározott 7 évre szóló

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet A Vas Megyei Közgyűlés../2014.06.27.sz. határozatával elfogadott végleges változat 2014. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Szakképzés- Fejlesztési Koncepciója 2013. március 26. 1/105 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 2.1. Adatelemzés... 5 3.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. Debrecen, 2013 Nyilatkozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

VÖLGYVIDÉK HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT. 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez

VÖLGYVIDÉK HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT. 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez VÖLGYVIDÉK HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLAT 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez VÖLGYVIDÉK, AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZET 1. Helyzetelemzés: adjon átfogó ismertetést

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Végleges változat 2014. szeptember Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben