KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN"

Átírás

1 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

2 KEOP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM (KEOP) Fejlesztési célok, prioritási tengelyek: 1. Az életminőség javítása a szennyezések csökkentésével 2. Értékvédelem és megőrzés 3. Megelőzés, takarékosság, hatékonyság 4. Prioritási tengely: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 5. Prioritási tengely: Hatékonyabb energia-felhasználás

3 KEOP Épületenergetikai projektek 1500 db, 156 Mrd Ft összes igényelt támogatás KEOP-5.3.0/A KEOP-5.5.0/A Hatékonysági fejlesztések KEOP KEOP-5.5.0/B 30 KEOP KEOP-5.3.0/B KEOP Kombinált fejlesztések KEOP-5.6.0/B KEOP-5.5.0/E 2 2

4 KEHOP Célok KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP ) (A végleges OP jelenleg kidolgozás alatt van) A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek hosszú távú változásokat is figyelembe vevő védelmével összhangban valósuljon meg. Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi horizontális céloknak kell érvényesülniük: Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása; Erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása; Szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése; Egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

5 KEHOP Beavatkozási logika EU 2020 cél PRIORITÁSI TENGELY EU 2020 cél BERUHÁZÁSI PRIORITÁS EU 2020 cél INTÉZKEDÉS (támogatható tevékenységek bemutatása)

6 KEHOP Partnerségi Megállapodás 3. fő nemzeti fejlesztési prioritás: ENERGIA- ÉS ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE Prioritási tengelyek : EU tematikus célok (TC) köré szerveződnek 1. : A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (TC 5) 2. : Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése (TC 6) 3. : Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések (TC 6) 4. prioritástengely: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések (TC 6) 5. prioritási tengely: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása (TC 4 Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban )

7 CÉLOK ÉS TERVEK KEHOP Források felosztása a prioritási tengelyek között Prioritási tengely megnevezése Alap A teljes keret %- ában Összes finanszírozás (mill EUR) Összes finanszírozás (Mrd HUF) 1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás KA 27,61% ,36 2. Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, KA 32,87% ,07 szennyvízkezelés fejlesztése 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos KA 10,57% ,10 fejlesztések 4. Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések ERFA 2,67% ,80 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások KA 26,28% ,57 alkalmazása ÖSSZESEN 100,00% ,90

8 KEHOP 5. prioritás tengely Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása A prioritástengely kialakításának indoka: Helyzetkép: energiafüggőség, elavult épületállomány Jelentős fosszilis alapú energiaimport Az összes energiafogyasztás 40%-a és az ÜHG kibocsátás túlnyomó része az épületekből A hazai épületállomány 70%-a (=4.3 millió lakás) energetikailag elavult, felújításra szorul; Nemzeti és EU 2020 célkitűzések megvalósítása Energiatakarékosság növelése, megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása, klímavédelem és ellátásbiztonság

9 KEHOP 5. prioritás tengely KEHOP 5. prioritási tengely (beruházási prioritások és intézkedések): Beruházási prioritás 1.: Megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása 1. intézkedés: Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése

10 KEHOP 5. prioritás tengely Beruházási prioritás 2.: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is 2. int: Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával 3. int: Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése 4. int: Szemléletformálási programok

11 KEHOP 5. prioritás tengely Források felosztása az intézkedések között Intézkedése megnevezése 1. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése 2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával 3. Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése Az 5. prioritási tengely forráskeretének %-ában 11,32 % 68,09% 19,93% 4. Szemléletformálási programok 0,66 % ÖSSZESEN 100,00%

12 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával Az intézkedés keretében a lakóépületek, a középületek, valamint a nonprofit szektor épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítéseinek támogatása tervezett. Kedvezményezettek típusai: közjogi vagy magánjogi szervezetek (végső kedvezményezett a lakosság), központi költségvetési szervek, állami közfeladatot ellátó nonprofit szektor (kivéve önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok. Pénzügyi eszközök alkalmazása: GINOP 7. prioritásban visszatérítendő források kihelyezésével tervezett (kivéve központi költségvetési szervek). Megjegyzés: A támogatható lakóépületek típusa és a lakosság vissza nem térítendő támogatású szegmense a Bizottsággal jelenleg egyeztetés alatt áll

13 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 2. Támogatható tevékenységek: Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése Fűtési, hűtési, használati melegvíz és világítási rendszerek korszerűsítése Közszféra részére energiagazdálkodási eszközök Megújuló energiaforrások alkalmazása (napelemek, napkollektorok telepítése, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása) Előkészítési tevékenységek (műszaki, tervezési dokumentációk, gazdasági és környezeti hatásvizsgálatok, épületenergetikai audit, engedélyeztetés, stb.)

14 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 2. A készülő NÉeS alapján a tervezett fajlagos költségek az épületenergetikai beavatkozások során Szigorodó követelményeknek megfelelő, komplex felújítások, becsült fajlagos költsége, Ft/GJ

15 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 2. Minimum követelmények: Költséghatékonyság, fajlagos mutatók 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szintnek való megfelelés 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány projektterv részeként Levegőminőség védelem biztosítása (tüzelőberendezések esetén) Technológia semleges megközelítés

16 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 2. Előnyt élveznek: Költséghatékonyságot bizonyító, a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint feletti fejlesztések Azon fejlesztések, amelyek egységnyi költségből : a legnagyobb energia-megtakarítást érik el a végső energiafogyasztáson belül a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését érik el.

17 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 3. Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése Az intézkedés célja: távhőrendszerek primer oldali energiahatékonysági korszerűsítései illetve megújuló alapra helyezése. Fő célcsoportja: távhő-szolgáltatók, valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok. Változások a as időszakhoz képest: egymástól elkülönült távhő elosztói rendszerek hatékonyságnövelő összekapcsolása, támogathatók a hőellátó rendszerek energetikai fejlesztései közjogi vagy magánjogi szervezetek által.

18 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 3. Támogatható tevékenységek: Primer oldali energiahatékonysági korszerűsítés: hálózati veszteségek csökkentése: elosztórendszerek, a primer vezetékhálózatok cseréje, a magas vezetésű vezetékek hőszigetelése és föld alá helyezése a hőközpontok felújítása, szétválasztása, szabályozó- és telemechanikai rendszerek beépítése, új fogyasztók bekapcsolása, távhűtés fejlesztése, új kooperációs és piacbővítő gerincvezetékek kiépítése egymástól elkülönült távhő-elosztói rendszerek hatékonyságnövelő összekapcsolása

19 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 3. Támogatható tevékenységek: Megújuló alapú fejlesztés: régi elavult, rossz hatásfokú termelő egység korszerűsítése új megújuló energiaforrás alapú termelő egységek távhőrendszerre történő integrálásának az ösztönzése Energiahatékonysági és megújuló alapú fejlesztések kombinációja

20 KEHOP 5. prioritás Intézkedés 3. Minimum követelmények: Költséghatékonyság BMR, fajlagos mutatók Levegőminőség védelem biztosítása (tüzelőberendezések esetén) Technológia semleges megközelítés Előnyt élveznek: azon fejlesztések, amelyek egységnyi költségből : a legnagyobb energia-megtakarítást érik el a végső energiafogyasztáson belül a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését érik el.

21 Gerinc út KEHOP 5. prioritás Intézkedés 3. TERVEZETT NAGYPROJEKT Nevesített nagyprojekt: Csepel- Kispest-Kelenföld (dél-budapesti) hő kooperáció kialakítása. Becsült összköltség: 55 millió EUR (kb. 16,23 Mrd HUF) Tartalma: A fejlesztés célja, hogy a Dél-Budapesten üzemelő három, egymással távhő vezetékösszeköttetéssel ma nem rendelkező nagy távhőrendszer (Csepel-Kispest-Kelenföld) összekapcsolásával létrejöjjön az egységes délbudapesti távhőrendszer. A végrehajtás tervezett kezdete: I. negyedév Csepeli Erőmű telj.: 467 MW Budafoki út Hengermalom út KELENFÖLDI KÖRZET hőigény: 270,6 MW II. változat Csepel-Kelenföld összekötő vezeték 2xDN700 Rákóczi híd Kvassay híd I-II. változat I. változat Csepel-Kelenföld összekötő vezeték I. változat 2xDN700 Csepeli bekötő vezetékszakasz 2xDN800 Központi út Ip. vágány út Petróleum u. Weiss Manfréd út IX Csepel-Kispest összekötő vezeték II. változat 2xDN700 CSEPEL-PESTERZSÉBET KÖRZET hőigény: 131,6 MW Gubacsi híd Illatos út KISPESTI KÖRZET hőigény: 227,0 MW Távíró u.

22 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai Dr. Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Magyarország fenntartható fejlődése

Magyarország fenntartható fejlődése Magyarország fenntartható fejlődése A magyar kormány fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseinek bemutatása Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztési főosztály 2011. május 19. Az előadás tartalma

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) Verzió

Részletesebben

A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon

A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon A bioenergia hasznosítás ösztönzése, támogatása Magyarországon Alföldy-Boruss Márk Bioenergia a jövő energiaforrása Budapest, Német-Magyar Gazdaság Háza 2012. október 16. Energiafogyasztás (Exajoule/év)

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Innováció a környezetvédelemben Finanszírozás, Európai Uniós pályázatok

Innováció a környezetvédelemben Finanszírozás, Európai Uniós pályázatok Innováció a környezetvédelemben Finanszírozás, Európai Uniós pályázatok Vér Csaba Smart City Technologies kutatócsoport Miért éppen az innováció? Schumpeter (közgazdász): igazi versenyelőnyt az innováció

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló 2014. november 7-én társadalmi egyeztetésre bocsátott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Készült: 2014. november 14. Készítette:

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben