Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek az Európai Uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs feladatok megyei teljesüléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek az Európai Uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs feladatok megyei teljesüléséről"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek az Európai Uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs feladatok megyei teljesüléséről Az életünk minőségét a környezet állapota és változása, a természeti erőforrás-készletek gazdagsága, a környezeti kockázati tényezők alakulása alapvetően meghatározza. A méltányos emberi élethez szükséges környezeti feltételeket, az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesítésének lehetőségét ezért mind a jelen, mind a jövő generációk számára biztosítani kell. A környezeti fenntarthatóság számos területét érinti a Csatlakozási Szerződésben vállalt Európai Uniós jogszabályokból eredő környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése. A kötelezettségek egy része határidőhöz kötött feladatokat fogalmaz meg a tagállamok számára. A Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségek: Terület Kötelezettség Kötelezettség megnevezése Határidő szennyvíz Derogációk lakos (= lakos-egyenérték LE) feletti érzékeny agglomerációban III. fokú tisztítás 2008 szennyvíz Derogációk lakos feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2010 szennyvíz Derogációk 2000 lakos feletti összes agglomerációban II. fokú tisztítás 2015 ivóvíz Derogációk bór, fluorid és nitrit EU határérték alá szorítása 2006 ivóvíz Derogációk arzén EU határérték alá szorítása 2009 Hazai jogszabályi kötelezés: Szakterület Kötelezettség Kötelezettség megnevezése Határidő ivóvíz vízbázis-védelem Hazai jogszabályi feladatok Hazai program ammónium hazai határérték alá szorítása 2009 diagnosztikai fázis lezárása biztonságba helyezési fázis Kármentesítés VKI-vel harmonizáló hazai jogszabály kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre eső kármentesítési feladatok 2015

2 2 A környezetvédelmi fejlesztések eszközei, forrásai az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (UMFT), az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban, az Európai Területi Együttműködési Programokban, valamint a kisebb léptékű LIFE+ programban, 7. EU K+F Keretprogramban, a Norvég (EFTA) és a Svájci Támogatásokban, valamint a fenti nemzetközi programokhoz kapcsolódó magyar költségvetési kiegészítésekben találhatók meg. A környezeti fejlesztések fő forrása az ÚMFT és Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP). A KEOP források felhasználását nagymértékben a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (szennyvíz, ivóvíz, hulladék) és az ezekhez kötődő derogációs és más uniós kötelezettségek teljesítése határozza meg - Ivóvízminőség-javítás A derogációs és tagállami vállalások között érintett ivóvízminőség-javítási kötelezettség jogszabályi alapját a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelettel módosított, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet adja. A közüzemi ivóvíz szolgáltatás területén fennálló vízminőségi problémák megoldására ben országos Ivóvízminőség-javító Program készült, melynek végrehajtása jelenleg is folyamatban van. Az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról szóló 1224/2011. (VI.29.) Kormányhatározat elősegíti a programban érintett önkormányzatok ivóvízminőséggel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését, fokozottan felhívja a figyelmet az ivóvízminőségjavítással kapcsolatos előírásokra, de a pályázati lehetőségekkel nem élő és a közüzemi egészséges ivóvízellátást nem biztosító önkormányzatok számára szigorító intézkedéseket tartalmaz. Az ivóvízminőség-javítás az Észak-Alföldön 3 megyét érintő regionális összefogással kezdődött meg 2001-ben. A megyéből az I. ütem 11 települést (Kisújszállás, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaszentimre, Jásztelek, Jászjákóhalma, Tiszapüspöki, Tiszagyenda, Besenyszög, Tiszabura, Tomajmonostora) és 2 településrészt (Tiszabura-Pusztataskony, Tiszaszentimre-Újszentgyörgy) érintett. Az Ivóvízminőség-javító Program I. ütemében Jász-Nagykun-Szolnok megyében 10 db vízmű felújítására került sor az alábbi településeknél: Kisújszállás, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaszentimre, Jásztelek, Jászjákóhalma, Tiszapüspöki, Tiszagyenda, Besenyszög, Tiszabura. A Program I. ütemén belül a vízmű-rekonstrukciós munkálatok mellett 3 db új ivóvíz kút építése történt Nagyiván, Tiszaszentimre, Tiszapüspöki településeken, valamint 3 új magas tározó építése valósult meg Besenyszög, Kunmadaras és Jászjákóhalma településeken. Az Ivóvízminőség-javító Program II. üteme 2005 évtől indult. Az előkészítő munka keretében megtörtént (2005-ben) az érintett településekre kiterjedő feltáró munka, majd években elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok. A évi egyeztetések és viták után kialakult a Program II. ütemében részt venni szándékozó települések köre. Az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteme a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) 60,0 milliárd forint költséggel nevesített nagyprojekt. A KEOP Ivóvízminőség-javításra vonatkozó pályázati kiírás II. fordulójára benyújtható pályázatok határideje december 31-el lezárult.

3 3 A 2011-es évben pozitív döntésben részesült társulások: - Berettyó-Körös Többcélú Társulás (Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve települések; elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás) - Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás) - Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás (Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszatenyő, Törökszentmiklós, elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás) - Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Pusztamonostor, elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Abádszalók-Tiszaroff közös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (elnyert összeg: Ft vissza nem térítendő támogatás) - Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (Csépa, Cserkeszőlő, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tiszakürt, elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás) A kimaradt, de jogszabályi kötelezéssel bíró települések részére az előírásoknak való megfelelés előkészítési munkálatait szolgálja a Környezet és Energia Operatív Program KEOP Derogációs víziközmű projektek előkészítése című pályázati felhívás. A Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati kiírásra megyénkből pályázatot nyújtott be Tiszajenő és Tiszavárkony Község Önkormányzata Tiszajenő Térsége Társulás keretében, Berekfürdő Község, Cibakháza Község, Jászalsószentgyörgy Község, Jászdózsa Község, Jászfelsőszentgyörgy Község, Jászszentandrás Község, Kunhegyes Város, Tiszaörs Község, Tiszafüred Város, Tiszaszőlős Község Önkormányzata. A projektek előkészítésére irányuló pályázatok összköltsége Ft (igényelt támogatás összege: ), a pályázatok bírálati fázisban állnak. - Hulladékgazdálkodás A rendelkezésre álló adatok alapján a megyében évente kb tonna települési szilárd hulladék keletkezik. A megyében 4 olyan üzemelő regionális hulladéklerakó található, melyek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Ezen kívül Karcag város is egy bizonyos fokú műszaki védelemmel rendelkező kistérségi hulladéklerakót üzemeltet. A regionális hulladéklerakókhoz kapcsolódóan számos gyűjtősziget és hulladékgyűjtő udvar is létesült, amelyek a lakossági szelektív hulladékgyűjtés elősegítésével a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását teszik lehetővé. Regionális és kistérségi hulladékkezelő körzetek: - Jászsági és dél-hevesi (Jásztelek), - Kétpói, - Tiszazugi (Szelevény), - Karcagi, - Tisza-tavi (Tiszafüred).

4 4 A regionális és a kistérségi hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó szilárd hulladéklerakó és kezelőtelepek lehetővé teszik megyei szinten a településeken keletkező szilárd hulladékok biztonságos fogadását, részbeni válogatását és lerakásos jellegű ártalmatlanítását. A megye regionális és kistérségi hulladéklerakóihoz tartozó felhagyott, bezárt települési hulladéklerakók rekultivációs nyertes projektjei a KEOP keretében: - Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárd hulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programja (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Szolnok, Abony, Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Tisza-tó környéki települések konzorciumának területén lévő 31 lerakó rekultivációja (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás). A kétpói regionális hulladéklerakóhoz csatlakozó többi település szilárd hulladéklerakóinak a rekultivációja még az ISPA beruházás keretéből valósul meg. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése: -REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás) - Szennyvíz-elvezetés és tisztítás A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomeráció területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb a) december 31-ig a lakosegyenértéknél nagyobb terhelést meghaladó szennyvíz-kibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén és foszfor eltávolítás egyidejű biztosításával; b) december 31-ig lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén; c) december 31-ig a lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvíz-kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén. Szennyvíztisztítóval ellátott, illetve ellátatlan települések: Megye JNKSz megye Települések száma Szennyvíztisztítóval ellátva - településszám - Önálló Regionális teleppel teleppel Ellátatlan település szám Ellátott település szám (db/%) Összesen 2000 LE fölött %

5 5 A 25 ellátatlan település közül 7 település lakosszáma meghaladja a 2000 főt, így a Nemzeti Program alapján, ezeken a településeken a szennyvíztisztítást és elvezetést 2015 év végéig meg kell oldani. A megyében Jászladány, Jászjákóhalma, Jánoshida, Tiszapüspöki, Tiszaszentimre, Tiszabő, Tiszabura települések tartoznak ebbe a kategóriába. A megye települései közül nincs szennyvízcsatorna hálózat az alábbi településeken: Jászágó, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászivány, Jásztelek, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászladány, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, Tomajmonostora, Tiszabő, Fegyvernek, Tiszapüspöki, Örményes, Kuncsorba, Tiszatenyő, Kengyel, Kétpó, Öcsöd, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt. Új fejlesztések a KEOP pályázat alapján: - Jánoshida Község szennyvízelvezetése és tisztítása (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása - előkészítési fázis (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Jászfelsőszentgyörgy település szennyvízelvezetés és tisztítás programja a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása projekten belül (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Jászladány településen szennyvízhálózat kiépítése szennyvíztisztító teleppel - előkészítési fázis (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Öcsöd település csatornázása és szennyvíztisztítása (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Tiszatenyő-Kengyel Község települések szennyvízelvezetési projektje előkészítési fázis (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Viziközmű Társulás Fejlesztési Projekt (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás). Új fejlesztés ÉAOP pályázat alapján: - szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Jásztelken (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás). Meglévő rendszerek fejlesztése KEOP pályázat alapján: - Abádszalók-Kunhegyes szennyvízelvezetési és tisztítási projektje (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projektje előkészítési fázis (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvízelvezetési és tisztítási projektje (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás) - szennyvíztisztító telep és csatornahálózat bővítése Kunszentmártonban (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - a mezőtúri környezet veszélyeztető szennyvízkezelés átalakítása biztonságos, a természeti környezetet óvó, magas színvonalú, gazdaságosan üzemeltethető technológiával és az iszapkezelés megoldásával (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - szennyvízcsatorna hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Tiszaroff és Tiszagyenda Község szennyvízhálózatának bővítése (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás), - Túrkeve város új szennyvíztisztító telepének projektje előkészítési fázis (Elnyert támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás).

6

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( 2009-2014 )

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( 2009-2014 ) JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( 2009-2014 ) Készítette: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft Elfogadta: a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) Verzió

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére 1 Magyarország J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előadást megalapozó NFÜ értékelések

Előadást megalapozó NFÜ értékelések Előadást megalapozó NFÜ értékelések NFÜ megbízás: Keretszerződés értékelési feladatok ellátására - 4. lot: környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (ÖKO Zrt nyerte) Ezen belül két értékelés

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám 6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-9 Hevesi-sík TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. A tervezési alegység leírása A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délről

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről Ó z d, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára

TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára TÁJÉKOZTATÓ Települési honlapok számára Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003 2008. október

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben