JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1

2 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA JAVASLATTEVŐ FÁZIS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye önkormányzata Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal 5000, Szolnok Kossuth L. u 2. MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE: Fejér Andor a megyei közgyűlés elnöke Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Mészáros János megyei főépítész GENERÁLTERVEZŐ: VÁROS-TEAMPANNON KFT Budapest, Veres Pálné u. 7. képviselője: Koszorú Lajos VEZETŐ TERÜLETRENDEZŐ TERVEZŐK KOSZORÚ LAJOS vezető területrendező tervező Város-Teampannon Kft. TR /01 LÁZÁR TIBOR vezető területrendező tervező Környezetterv Kft. TR /01 TERVEZŐK Tábori Attila környezetgazdálkodási mérnök Város-Teampannon Kft. Szántó Katalin területrendező tervező Város-Teampannon Kft. TR /05 Polgár Judit szociológus Üzenet Kft. Wettstein Anikó közlekedésmérnök Főmterv Zrt. K1-d Kádi Ottó közlekedésmérnök Főmterv Zrt. Győri Benjámin településmérnök Ur-ben design Kft. Koszorú Bálint településmérnök Kobala Bt Nagy Márta konzulens Város és Gazdaság Kft. Raáb József építész Ur-ben design Kft. Skorka Lajos építész Város-Teampannon Kft. Szőke Tamás településmérnök KÖTÁG Bt. Tóth Helga környezetgazdálkodási mérnök KÖTÁG Bt. Tornai Mátyás építész Város és Gazdaság Kft. SZAKÉRTŐK Vécsei Pál szociológus Dinamikus Tér kft. Horn Gergely közgazdász Numerikusz Bt. MUNKATÁRSAK: Munkácsi Péter Németh József Valánszki István Város-Teampannon Kft. Ur-ben design Kft. Város-Teampannon Kft. VÁROS-TEAMPANNON KFT 1

3 TARTALOMJEGYZÉK I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK...(...) SZÁMÚ RENDELETE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 5 I/1. sz. melléklet: Térségi szerkezeti terv (tervlap m=1: ) I/2. sz. melléklet: Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények által igénybe vett térségek (táblázat) I/3. sz. melléklet: Az országos területrendezési tervről szóló törvényben előírt országos és térségi k tervlapjai I.3.1.sz. melléklet: Országos ökológiai hálózat térségi i (Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület) I.3.2.sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület I.3.3.sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület ; Erdőtelepítésre alkalmas terület I.3.4.sz. melléklet: Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület ; Földtani veszélyforrások területe által érintett települések I.3.5.sz. melléklet: Országos illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi terület I.3.6.sz. melléklet: Világörökség és világörökség-várományos terület ; Történeti települési terület I.3.7.sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület I.3.8.sz. melléklet: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő-területének I.3.9.sz. melléklet: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület I.3.10.sz. melléklet: Együtt tervezhető térségek I.3.11.sz. melléklet: Kiemelt jelentőségű meglévő honvédelmi területek ; Honvédelmi terület I.3.12.sz. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület ; Nagyvízi meder I.3.13.sz. melléklet: Széleróziónak kitett terület által érintett települések I/4. sz. melléklet: Települések I.3.1-I.3.13.sz. mellékletek szerinti országos és megyei kkel való érintettsége II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK...(...) SZÁMÚ HATÁROZATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETI RENDJÉRE, ÖVEZETEIRE ÉS SAJÁTOS MEGYEI TÉRSÉGEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRŐL, AJÁNLÁSOKRÓL ÉS INTÉZKEDÉSEKRŐL 11 II.1 IRÁNYELVEK 11 II.2 AJÁNLÁSOK 19 II.21 A térségi szerkezeti tervre, területfelhasználási egységekre vonatkozó ajánlások 19 II.22. Országos és térségi kre vonatkozó ajánlások 20 II.23. Sajátos megyei térségekre vonatkozó ajánlások 25 VÁROS-TEAMPANNON KFT 3

4 II.3 INTÉZKEDÉSEK 30 II.31 Általános területi intézkedések 30 II.32 Térségi jelentőségű és egyéb mellékúthálózati elemekkel összefüggő intézkedések 31 II.33 Kiemelt térség által érintett terület 31 II.1. sz. melléklet: Sajátos megyei térségek tervlapjai II.1.1.sz. melléklet: Gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai II.1.2.sz. melléklet: A turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai II.1.3.sz. melléklet: Érzékeny települési térségek II.1.4.sz. melléklet: Védett természeti területek II.1.5.sz. melléklet: Natura 2000 természetmegőrzési területek II.1.6.sz. melléklet: Natura 2000 madárvédelmi területek II.1.7.sz. melléklet: Kiemelten fontos érzékeny természeti területek II.1.8.sz. melléklet: Komplex tájgazdálkodás térségei II.1.9.sz. melléklet: Nitrátérzékeny területek II.1.10.sz. melléklet: Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe II.1.11.sz. melléklet: Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település II.1.12.sz. melléklet: Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület II.2. sz. melléklet: Intézkedések tervlapjai II.2.1. sz. melléklet: Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek II.2.2. sz. melléklet: Tisza-tó Hortobágy kiemelt térségre vonatkozó intézkedéssel érintett terület II.3. melléklet: Települések II.1. sz. és II.2. sz. mellékletek szerinti sajátos megyei térségekkel és intézkedésekkel való érintettsége III. MEGALAPOZÓ KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 33 III/1. melléklet: Közlekedési megalapozó munkarész (tervlap: m=1: ) VÁROS-TEAMPANNON KFT 4

5 I. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT.../...(...) KR. SZÁMÚ RENDELETE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL, TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉRŐL ÉS ÖVEZETEIRŐL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) felhatalmazása és a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított évi XXI. törvény 11. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló, évi L. törvénnyel módosított évi XXVI. törvénnyel (továbbiakban OTrT) összhangban Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési tervéről a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja. A Rendeletben bekeretezett kis dőltbetűs szövegrészek nem alkotják e Rendelet részét, azok az Országos Területrendezési Tervről szóló évi L. törvénnyel módosított évi XXVI. törvény vonatkozó idézetei. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Rendelet célja 1. A Rendelet célja, hogy meghatározza Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások védelmére, és fenntartható használatára. A Rendelet hatálya 2. A Rendelet hatálya Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes közigazgatási területére terjed ki. II. Fejezet A MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE 3. /1/ A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1: méretarányban a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /2/ A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák a) erdőgazdálkodási térség b) mezőgazdasági térség c) vegyes területfelhasználású térség d) városias települési térség e) hagyományosan vidéki települési térség f) vízgazdálkodási térség g) építmények által igénybe vett térség 6. (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhet ő ki; c) vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető; d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; VÁROS-TEAMPANNON KFT 5

6 f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. /3/ Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos és térségi jelentőségű egyedi építmények elhelyezkedését az 1. számú rajzi melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig a 2. számú melléklet tartalmazza. /4/ A térségi szerkezeti terven nem szereplő, külön jogszabályban meghatározott térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények területi elhelyezése a területrendezési tervbe történő beillesztéssel az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye alapján történhet. III. Fejezet TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK 4. /1/ A megye Térségi Övezeteinek területét M=1: méretarányban a Rendelet 3. számú mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint a) Magterület (I.3.1 sz. melléklet) 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. (6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. b) Ökológiai folyosó (I.3.1 sz. melléklet) 18. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. (5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. c) Pufferterület (I.3.1 sz. melléklet) 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek (I.3.2 sz. melléklet) 13/A. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. VÁROS-TEAMPANNON KFT 6

7 e) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek (I.3.3 sz. melléklet) 13/B. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. f) Erdőtelepítésre alkalmas terület (I.3.3 sz. melléklet) 19/A. Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. g) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület (I.3.4 sz. melléklet) 20. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. h) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület (I.3.5 sz. melléklet) 14/A. (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. i) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (I.3.5 sz. melléklet) 21. (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek, vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza. j) Világörökség és világörökség várományos terület i (I.3.6 sz. melléklet) 22/A. (1) Világörökség és világörökség várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. (2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. (3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni. (4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. k) Történeti települési terület (I.3.6 sz. melléklet) 22/B. (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét foglalja magában. VÁROS-TEAMPANNON KFT 7

8 (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. l) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület (I.3.7 sz. melléklet) 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének (I.3.8 sz. melléklet) 16. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (Lásd 5. ) m) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület (I.3.9 sz. melléklet) 16/A. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület településrendezés eszközeiben történő kijelölése és szabályozása során figyelembe kell venni, hogy a) az OTrT 17. /6/ bekezdése szerint magterület övezetében b) az OTrT 18. /5/ bekezdése szerint ökológiai folyosó övezetében c) az OTrT 22/A. /2/ bekezdése szerint világörökség és világörökség várományos terület övezetében új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. n) Együtt tervezhető térségek (I.3.10 sz. melléklet) 16/B. (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához törvényben meghatározott közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. (2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. o) Kiemelt jelentőségű meglévő honvédelmi területek (I.3.11 sz. melléklet) 16/C (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni 16/C (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. p) Honvédelmi terület (I.3.11 sz. melléklet) 27/A A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. q) Rendszeresen belvízjárta terület (I.3.12 sz. melléklet) 23. A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhetők ki. r) Nagyvízi meder (I.3.12 sz. melléklet) 24. Nagyvízi meder övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. s) Földtani veszélyforrás területének (I.3.4 sz. melléklet) 25. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. t) Széleróziónak kitett terület által érintett települések (3.13 sz. melléklet) 27. Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti. VÁROS-TEAMPANNON KFT 8

9 5. Az OTrT 16. alapján a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a következő szabályokat kell alkalmazni: a) Az övezet területén lévő vízfolyást az n kívülről érkező tisztított szennyvíz befogadójaként nem lehet felhasználni. Amennyiben a meglévő hálózat befogadója az n belül található, akkor a hálózat üzemeltetőjét kötelezni kell az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelmények betartására. b) Az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre az n kívül keletkezett szennyvíz akkor vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelményeknek megfelel. c) Az övezet területén a szennyvizek befogadásába való közvetlen bevezetésére vonatkozó egyéb védett területek befogadója szerint meghatározott kibocsátási határértékeket a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint kell meghatározni. 6. Az egyes települések I.3.1-I.3.13 számú melléklet szerinti kkel való érintettségét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. Települési térség területének kell tekinteni a Rendelet hatályba lépése előtt érvényben lévő településrendezési tervekben meghatározott belterület és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó, vagy azzal szerves egységet képező, jellemzően beépítésre szánt területek együttes területét. Településrendezési terv hiányában települési térségnek kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterületet, az ahhoz szervesen kapcsolódó művelésből kivett és jogszerűen beépített területeket, továbbá az önálló belterületként nyilvántartott lakott helyeket. 8. (1)E rendelet -én lép hatályba. (2) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/ 2004.(XI.9.) számú rendelete hatályát veszti. (3) A (2) bekezdés.-én hatályát veszti. Rentzné Dr. Bezdán Edit főjegyző Fejér Andor a közgyűlés elnöke VÁROS-TEAMPANNON KFT 9

10 I.1. SZ. MELLÉKLET TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV (TERVLAP M=1: ) A TERVLAP MEGNYITÁSÁHOZ KATTINTS IDE! VÁROS-TEAMPANNON KFT

11 I.2.SZ. MELLÉKLET MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYBE VETT TÉRSÉGEK VÁROS-TEAMPANNON KFT

12 2. SZ. MELLÉKLET Országos kategória (OTrT) Gyorsforgalmi út Főút A megyét érintő szerkezeti elemek Új gyorsforgalmi közúti kapcsolatok - M4: (Vecsés térsége és Ecser (M0)) Szolnok (Püspökladány Nagykereki térsége Románia) - M44: (Kecskemét térsége) Kunszentmárton térsége Békéscsaba- Gyula) - M8: ((Ausztria-Szentgotthárd térsége- Veszprém-Enying térsége-sárbogárd térsége-dunaújváros-kecskemét térsége) Szolnok (Füzesabony térsége) Meglévő főúti kapcsolatok: - 4. sz. főút: (Budapest Cegléd) Szolnok (Püspökladány Debrecen Hajdúhadház Nyíregyháza Kisvárda Záhony (Ukrajna) illetve a Püspökladánytól induló 42. sz. főút Berettyóujfalu-Biharkeresztes- Nagyvárad (Románia) irányába sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) Békéscsaba Gyula (Románia) sz. főút: (Budapest Nagykáta) Jászberény (Dormánd (33. sz. főút)) sz. főút: (Hatvan (M3)) Jászberény Szolnok (4. sz. főút) sz. főút: (Füzesabony (3. sz. főút)) Tiszafüred (Debrecen (4. sz. főút)) sz. főút: Tiszafüred Kunhegyes Fegyvernek (4. sz. főút) sz. főút: Kunszentmárton (44. sz. főút) (Szentes Hódmezővásárhely sz. főút: Törökszentmiklós (4. sz. főút) Mezőtúr (Gyomaendrőd Mezőberény (47. sz. főút)) sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) Martfű Tiszaföldvár Kunszentmárton (44. sz. főút) Új főúti kapcsolatok: - (Budapest (M0) Nagykáta térsége) Jászberény Újszász térsége (32. sz. főút) - (Albertirsa (4. sz. főút) Tápiószentmárton Nagykáta) Jászfényszaru (32. sz. főút) - (Gyöngyös (3. sz. főút) Karácsond Heves Kisköre) Kunhegyes Kenderes (4. sz. főút) - Törökszentmikós (46. sz. főút) Martfű térsége (442. sz. főút) - Kisújszállás Túrkeve Mezőtúr (Szarvas (44. sz. főút)) - Kunmadaras (34. sz. főút) Karcag (Füzesgyarmat Szeghalom (47. sz. főút)) Térségi jelentőségű kategória Térségi mellékút A megyét érintő szerkezeti elemek Meglévő térségi mellékút: - Jászfényszaru Zsámbok - Jászárokszállás Jászberény - Jászberény Farmos Tápiószentmárton - Jászszentandrás Jászapáti - Jászapáti Jászladány Szászberek (32-es út) - Jászkisér Besenyszög Szolnok - Szolnok Tiszajenő Tiszakécske - Törökszentmiklós Kengyel Rákócziújfalu (442-es út) - Tiszaföldvár Mezőhék Mezőtúr - Mezőhék Öcsöd - Mezőtúr Túrkeve Kisújszállás - Karcag Kunmadaras - Tiszafüred Abádszalók Kunhegyes - Kenderes - Bánhalma Új térségi mellékúti kapcsolatok: - Jászárokszállás Adács - Jászfényszaru sz. főút, Pusztamonostor - Jászkisér Jásztelek - Jászapáti Jászalsószentgyörgy - Kétpó Kengyel Szolnok - Tiszafüred Tiszabábolna - Túrkeve Dévaványa - Tiszafüred Abádszalók Tiszaroff komp Tiszasüly j.ök. út /korrekció: Tiszaderzs, Abádszalók/ - Karcag Kunhegyes 34. sz. főút - Jászszentandrás Boconád - Kétpó Mezőhék - Jászalsószentgyörgy Jászladány Kőtelek, Tisza-híd Kunhegyes, 34. sz. főút - Jászárokszállás Csány Főúti paraméterekkel kiépítendő település elkerülőszakaszok (térségi mellékút) meglévő főúton: 4. sz. főút: Törökszentmiklós, Kenderes 32. sz. főút: Alattyán, Jászalsószentgyörgy, Jásztelek Elkerülők térségi mellékúthálózaton: Jászárokszállás, Jászladány, Abádszalók, Tiszaderzs VÁROS-TEAMPANNON KFT

13 Országos kategória (OTrT) A megyét érintő szerkezeti elemek Térségi jelentőségű kategória A megyét érintő szerkezeti elemek Meglévő főutak tervezett településelkerülőszakaszai 4. sz. főút: Fegyvernek 31. sz. főút: Jászberény, Jászjákóhalma, Jászapáti 32. sz. főút: Pusztamonostor, Jászberény 34. sz. főút: Kunmadaras, Kunhegyes 45. sz. főút: Kunszentmárton 46. sz. főút: Törökszentmiklós, Mezőtúr 442: sz. főút: Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű Tiszán: Gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton lévő és tervezett nagy híd Meglévő: - Tiszafüred (33. sz. főúton) - Tiszafüred (vasúti híd) - Szolnok (4. sz. főút elkerülő) - Szolnok (Vasúti híd) Tervezett: - Kisköre (és Tiszabura) (új főúti kapcsolat) - Tiszapüspöki (M4) - Szolnok térsége (Horvátország)- Gyékényes térsége-budapest [Ferihegy] Záhony térsége (Ukrajna) nagysebességű vasútvonalon) Hármas-Körösön: Meglévő - Kunszentmárton (44. sz. főút) - Kunszentmárton (vasúti híd) Térségi mellékúton, és vasúti mellékvonalon lévő és tervezett híd Tiszán: Meglévő - Tiszabura (3209. sz. úton és vasúton) - Szolnok (Centrum-4. sz. főúti elkerülő út) Tervezett - Kőtelek térsége (Jászalsószentgyörgy- Kőtelek-Kunhegyes új regionális út) - Szolnok (Szolnok-kelet 4. sz. főút) - Szolnok (442 sz. főút) Hármas-Körösön: Meglévő - Mezőtúr (Mezőtúr-Pusztabánréve vasúti mellékvonal) - Öcsöd (44. sz. főút-mezőhék-46. sz. főút) Tervezett - Kunszentmárton (M44) - Mezőtúr (Új főúti kapcsolat) Hortobágy-Berettyón: Hortobágy-Berettyón: - Mezőtúr (46. sz. főút Tiszaföldvár úton) - Túrkeve (Túrkeve-Dévaványa úton) Meglévő - Mezőtúr (46. sz.főút) - Mezőtúr (vasúti híd) Térségi jelentőségű logisztikai központ - Szolnok - Kunmadaras Tervezett nagysebességű vasútvonal A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal - (Horvátország)-Gyékényes térsége- Budapest [Ferihegy] Záhony térsége (Ukrajna) (V. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai szakasza) - (Budapest) Szolnok (Debrecen Nyíregyháza - Záhony) - (Budapest) Szolnok (Békéscsaba - Lőkösháza) Vasúti mellékvonal - (Vámosgyörk) Jászárokszállás- Jászapáti-Újszász - (Kál-Kápolna-) Abádszalók-Kisújszállás - Karcag-Tiszafüred - Mezőtúr (Szarvas Orosháza) - Szolnok Tiszajenő (Lakitelek- Kiskunfélegyháza) - (Kecskemét-Lakitelek-) Tiszasas- Kunszentmárton VÁROS-TEAMPANNON KFT II

14 Országos kategória (OTrT) A megyét érintő szerkezeti elemek Térségi jelentőségű kategória A megyét érintő szerkezeti elemek Egyéb országos törzshálózati vasútvonal - (Hatvan) Újszász - (Füzesabony) Tiszafüred (Debrecen) - Tiszatenyő Kunszentmárton (Szentes Hódmezővásárhely Makó) Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér Közös felhasználású katonai és polgári repülőtér Országos kerékpárút törzshálózat eleme - Kunmadaras - Szolnok 3. sz. Kelet - magyarországi kerékpárút: 3.A: (Budapest Fót Mogyoród Szada Gödöllő Zagyvaszántó Gyöngyöspata Gyöngyös Markaz Kisnána Egerszalók Eger Mezőkövesd Poroszló) Tiszafüred (Hortobágy Nádudvar Hajdúszoboszló Debrecen Nyírábrány Nyírbátor Csengersima Tiszabecs) 4. sz. Tiszamente kerékpárút (11-es jelű Euro Velo ): 4.A: ((Szlovákia) Tornyosnémeti Hidasnémeti Gönc Telkibánya Bózsva Pálháza Füzérradvány Mikóháza Sátoraljaújhely Sárospatak Bodrogolaszi Vámosújfalu Olaszliszka Szegilong Szegi Bodrog Kisfalud Bodrogkeresztúr Tarcal Tokaj Tiszaladány Tiszatardos Tiszalök Tiszadada Tiszadob Tiszaújváros Tiszapalkonya Tiszatarján Tiszakeszi Ároktő Tiszadorogma Tiszabábolna Poroszló Sarud Kisköre) Tiszasüly Kőtelek Nagykörû Szolnok Tószeg Tiszavárkony Tiszajenő (Tiszakécske Lakitelek Tiszaalpár Csongrád Baks Ópusztaszer Sándorfalva Szeged Röszke (Szerbia)) 4.D: Tiszaújváros Tiszacsege Tiszafüred Abádszalók Kisköre 42. sz. Alföldi kerékpárút: Tiszafüred Karcag (Füzesgyarmat Szeghalom Vésztő Doboz Sarkad) 31. sz. Zagyvamenti kerékpárút: (Zagyvaszántó Hatvan) Jászberény Szolnok 32. sz. Jászok, kiskunok földje kerékpárút: Jászberény (Cegléd Nagykőrös Kecskemét Bugacpusztaháza) Térségi jelentőségű nyilvános kereskedelmi repülőtér Térségi kerékpárúthálózat eleme - Szolnok - (Hatvan) megyehatár Jászfényszaru Jászberény - (Szentlőrinckáta) megyehatár Jászberény- Jászapáti megyehatár (Heves) sz. út Jászdózsa 31. sz. főút - (Boconád) megyehatár Jászszentandrás Jászapáti Jászkisér sz. út - Jászberény Jásztelek Jászkisér - Jászalsószentgyörgy Jászladány Tiszaroff Kunhegyes Kunmadaras - Abádszalók Kunhegyes Kenderes Kisújszállás Túrkeve Mezőtúr (Szarvas) - Szolnok Martfű Kunszentmárton Szelevény megyehatár (Csongrád) - (Lakitelek) megyehatár Tiszakürt Kunszentmárton Öcsöd (Szarvas) Mezőtúr [Túlakörös] megyehatár (Gyomaendrőd) - Rákóczifalva Vezseny Martfű Mezőtúr megyehatár (Gyomaendrőd) - (Abony) megyehatár Szolnok Szajol Törökszentmiklós Kenderes Kisújszállás Karcag megyehatár (Püspökladány) - Törökszentmiklós Kétpó Mezőtúr - (Kisköre) megyehatár Tiszaroff Tiszabő - Tiszapüspöki Szolnok - Tiszaörs Nagyiván Tiszafüred[Kócsújfalu] (Egyek) - Kisújszállás Örményes Fegyvernek Nagykörű - Törökszentmiklós Martfű Cibakháza Tiszakürt - (Tápiógyörgye) megyehatár Újszász Zagyvarékas VÁROS-TEAMPANNON KFT III

15 Országos kategória (OTrT) A megyét érintő szerkezeti elemek Térségi jelentőségű kategória A megyét érintő szerkezeti elemek A VÍZI ÚT NEVE A szakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya Nemzetközi és országos jelentőségű vízi út Tisza* (Tokaj Kisköre) III Tisza (Kisköre Csongrád) II Kettős- és Hármas-Körös* 23-0 és 91-0 II Hortobágy Berettyó főcsat. 7-0 II Országos közforgalmú kikötő - Szolnok Térségi közforgalmú kikötő Személyforgalmi kikötő Kompátkelőhely Kiserőmű - Martfű, - Tiszafüred - Abádszalók, - Kunszentmárton, Mezőtúr, Nagykörű, Rákóczifalva, Öcsöd, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszapüspöki, Tiszasas, Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszapüspöki, Tiszaszőlős Tiszán: - Tiszafüred Tiszabábolna (BAZ megye) - Tiszaroff Tiszasüly - Nagykörű Fegyvernek - Nagyrév Tiszakécske (Bács-Kiskun megye) - Vezseny - Szászberek - Szolnok 750 kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme 220 kv-os átviteli hálózat távvezeték eleme Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték - Albertirsa országhatár (Ukrajna) - (Albertirsa) Szolnok (Békéscsaba) - (Debrecen) Szolnok - (Sajószöged ) Szolnok - Szolnok Albertirsa-Békéscsaba távvezeték felhasítási pontja - Szolnok (Szeged) - (Detk) Szolnok - (Sajószöged) - Szolnok - (Ukrajna) országhatár Vásárosnamény Tiszaújváros Füzesabony Szolnok Százhalombatta - (Ukrajna) országhatár Vásárosnamény Tiszaújváros Zsámbok Vecsés Százhalombatta - Tiszaújváros Százhalombatta - (Ukrajna) országhatár Fényeslitke Tiszaújváros Százhalombatta - (Ukrajna) országhatár Vásárosnamény Hajdúszoboszló Mezőtúr Városföld - Mezőtúr Szeged országhatár (Szerbia) Az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózat Térségi szénhidrogén szállítóvezeték - Szolnok Törökszentmiklós - Szolnok Újszász Jászfényszaru Hatvan - Jászfényszaru Nagykáta - Szolnok Cegléd - Szolnok Martfű Mezőtúr (Szarvas) - Szolnok (Városföld) - Tiszafüred Karcag Kisújszállás Túrkeve Mezőtúr - (Csány) Jászberény - (Nagyfüged Tarnaörs) Jászdózsa Jánoshida Besenyszög - Jánoshida Jászboldogháza - Jászdózsa Jászkisér - (Abony) Újszász Szászberek - (Cegléd) Szolnok Törökszentmiklós Fegyvernek Kenderes Karcag (Nádudvar) - Szolnok Vezseny - Szolnok Martfű Mezőhék - Martfű Rákóczifalva - Törökszentmiklós Mezőtúr Túrkeve - Fegyvernek Kuncsorba - Fegyvernek Tiszabura - Kenderes Kisújszállás - Kenderes Kunhegyes - Kenderes Kunmadaras Tiszaörs (Egyek) - Tiszaörs Abádszalók - Tiszaörs Nagyiván - (Egyek) Tiszaszőlős - Kunszentmárton (Tiszaug) - Kunszentmárton Tiszaföldvár - (Tiszaörs) Jászszentandrás - (Tiszaörs) Jászárokszállás VÁROS-TEAMPANNON KFT IV

16 Országos kategória (OTrT) Elsőrendű árvízvédelmi fővonal Folyami nagyműtárgy A megyét érintő szerkezeti elemek Jászjákóhalma-káli Jászdózsa-káli egy szakasza (Ágóipatak) Tiszafüred-Tiszakeszi Lakitelek-Tószegi Szolnok-Újszász-szórói Doba-kanyari Kiskörei-tározó menti Csongrád-nagyrévi Tiszaföldvár-pityókai Fegyvernek-ledencei Csongrád-bánrévei Mezőtúr-himesdi Pusztaecseg-őzesi Szászberek-jászberényi Szentes-Öcsödi Szarvasi Ecsegfalvi - Mezőtúr (Hortobágy-Berettyó árvízkapu) - Tiszabura (Kiskörei duzzasztómű) Térségi jelentőségű kategória Másodrendű árvízvédelmi fővonal A megyét érintő szerkezeti elemek - Jásztelek, - Jászberény, - Jászkisér, - Kunszentmárton, - Öcsöd 1. Jászsági főcsatorna meghosszabbítása (Kisköre, Jászapáti, Jászdózsa, Alattyán) 2. Meglévő szükségtározók Zagyván, Tarnán: Borsóhalmi szükségtározó (Jászjákóhalma, Jászberény) Országos jelentőségű meglévő szükségtározók, megvalósuló árvízi tározók és új vízi létesítmények Zagyván: Zagyva jobb parti (Jászberény, Jásztelek, Jánoshida) 3. A VTT I. ütemben megvalósuló árvízi tározó - Hanyi-Tiszasülyi (Jászkisér, Tiszasüly, Pély (Heves m.) - Nagykörűi víztározó (Csataszög, Kőtelek, Nagykörű) - Tiszaroffi árvízi tározó (Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff) - Nagykunsági árvízi tározó (Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszagyenda) millió m 3 -t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség Hortobágyi főcsatornán: Ágotai-tározó (Karcag, Nádudvar) Térségi hulladéklerakó hely - Jásztelek, - Karcag, - Kétpó, - Tiszafüred - Szelevény VÁROS-TEAMPANNON KFT V

17 I.3.SZ. MELLÉKLET AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK TERVLAPJAI A TERVLAPOK MEGNYITÁSÁHOZ KATTINTS IDE! VÁROS-TEAMPANNON KFT

18 I.4.SZ. MELLÉKLET TELEPÜLÉSEK I SZ. MELLÉKLETEK SZERINTI ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE VÁROS-TEAMPANNON KFT

19 A RENDELET 4. SZ. MELLÉKLETE: TELEPÜLÉSEK I.3.1-I SZ. MELLÉKLET SZERINTI ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEK ÁLTALI ÉRINTETTSÉGE A rendelet I.3.1. I.3.2. I.3.3. I.3.4. I.3.5. I.3.6. I.3.7. I.3.8. I.3.9. I I I I számú rendelete alapján Karcagi Jászberényi kistérség Település Magterület Országos ökológiai hálózat Pufferterület Ökológiai folyosó Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi Földtani komplex veszélyforrás tájrehabilitációt igénylő érintett területe által terület települések Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület Jászapáti x x x x x x x x x Jászárokszállás x x x x x Jászberény x x x x x x x x x x x x x Jászfényszaru x x x x x x x x Alattyán x x x x x x x x Jánoshida x x x x Jászágó x x x x x x x x Jászalsószentgyörgy x x x x x x Jászboldogháza x x x x x x x x Jászdózsa x x x x x x x x Jászfelsőszentgyörgy x x x x x x x x Jászivány x x x x x x x Jászjákóhalma x x x x x x x x x x Jászkisér x x x x x x x x x Jászladány x x x x x x x Jászszentandrás x x x x x Jásztelek x x x x x x Pusztamonostor x x x x x x Világörökség és világ-örökségvárományos terület Történeti települési terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtőterületének Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület Karcag x x x x x x x x x x Kenderes x x x x x x Kisújszállás x x x x x x x x x Berekfürdő x x x x x x Kunmadaras x x x x x x x x Együtt tervezhető térségek Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Honvédelmi terület Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Széleróziónak kitett terület által érintett települések Kunszentmártoni Kunszentmárton x x x x x x x x x x Tiszaföldvár x x x x x x Cibakháza x x x x x x Csépa x x x x x x x x x x Cserkeszőlő x x x x x x x Nagyrév x x x x x x Öcsöd x x x x x Szelevény x x x x x x x x Tiszainoka x x x x x x x Tiszakürt x x x x x x x Tiszasas x x x x x x x x x Mezőtúri Mezőtúr x x x x x x x x x x Túrkeve x x x x x x x x x Kétpó x Mesterszállás x x x x x Mezőhék x x x

20 A RENDELET 4. SZ. MELLÉKLETE: TELEPÜLÉSEK I.3.1-I SZ. MELLÉKLET SZERINTI ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEK ÁLTALI ÉRINTETTSÉGE A rendelet I.3.1. I.3.2. I.3.3. I.3.4. I.3.5. I.3.6. I.3.7. I.3.8. I.3.9. I I I I számú rendelete alapján kistérség Település Országos ökológiai hálózat Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Országos jelentőségű tájképvédelmi terület Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtőterületének Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület Együtt tervezhető térségek Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület Magterület Pufferterület Ökológiai folyosó Erdőtelepítésre alkalmas terület Térségi Földtani komplex veszélyforrás tájrehabilitációt igénylő érintett területe által terület települések Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Világörökség és világ-örökségvárományos terület Történeti települési terület Honvédelmi terület Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder Széleróziónak kitett terület által érintett települések Törökszentmiklósi Tiszafüredi Szolnoki Szolnok x x x x x x x x x x x x x x Martfű x x x x Újszász x x x x x x x x Besenyszög x x x x x x x x Csataszög x x x x x x x Hunyadfalva x x x x Kőtelek x x x x x x x x Nagykörű x x x x x x x x Rákóczifalva x x x x x x x x Rákócziújfalu x x x x x x Szajol x x x x x x x x Szászberek x x x x Tiszajenő x x x x x x x Tiszasüly x x x x x x x x x Tiszavárkony x x x x x Tószeg x x x x x x x x Vezseny x x x x x Zagyvarékas x x x x x Abádszalók x x x x x x x x x x Kunhegyes x x x x x x x x Tiszafüred x x x x x x x x x x x x x Nagyiván x x x x x x Tiszabura x x x x x x Tiszaderzs x x x x x x x x x Tiszagyenda x x x x x x x Tiszaigar x x x x x x Tiszaörs x x x x x x Tiszaroff x x x x x x x x x Tiszaszentimre x x x x x x x Tiszaszőlős x x x x x x x x x Tomajmonostora x x x Törökszentmiklós x x x x x x x x x Fegyvernek x x x x x x x Kengyel x x x x Kuncsorba x x Örményes x x Tiszabő x x x x x x Tiszapüspöki x x x x x x Tiszatenyő x x x

21 II. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK...(...) SZÁMÚ HATÁROZATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZATÁHOZ, TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉHEZ ÉS ÖVEZETEIHEZ KAPCSOLÓDÓ IRÁNYELVEKRŐL, AJÁNLÁSOKRÓL ÉS INTÉZKEDÉSEKRŐL II/1. IRÁNYELVEK I.1. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG Az OTrT szerint mezőgazdasági térség olyan terület-felhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A megye területe a történeti tájhasználatot figyelembe véve meghatározóan mezőgazdasági térségnek tekinthető, amelyet igazol az Ország Szerkezeti Terve is. A megye mezőgazdasági területeinek termőhelyi adottságai az országos átlagnak megfelelőnek vagy annál jobbnak tekinthetők, így a térségi tájszerkezetben, távlatban is kiemelkedő a mezőgazdasági térség túlsúlya. A vegyes terület-felhasználású térséggel területe kb ha-ral csökken ugyan, de a vegyes területeken is meghatározó marad a mezőgazdasági használat, tehát a jó minőségű árutermelő gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelmét biztosítani kell. Mezőgazdasági térség terület-felhasználási kategóriába sorolja a terv azokat az összefüggő térségeket, ahol a mezőgazdasági termelés távlatban is meghatározó marad és az erdőterületek aránya távlatban sem éri el a 10-15%-ot. A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, rossz termőhelyi adottságú mezőgazdasági területeken ösztönözni kell ebben a terület-felhasználási egységben is az erdősítést. A természetvédelmi oltalom alatt álló mezőgazdasági területeket halmozottan a Hortobágy és a Körös térségében a településrendezés eszközeiben olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe célszerű sorolni, ahol épület nem létesíthető, vagy az épületek kialakítása a védelmi célokkal összhangban a természeti területek fenntartása, a természetvédelmi célú tájgazdálkodás, ismeretterjesztés, bemutatás, génmegőrzés és ehhez kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztés érdekében történik. A Hortobágyi Nemzeti Park térségében a világörökségi védelem alatt álló puszta területén és annak védőövezetében, amelyek egyben az országos ökológiai hálózat meghatározó területei és Natura 2000 területek is, olyan komplex pusztai tájgazdálkodás fenntartása, kialakítása a cél, amely biztosítja a történelmi pusztai tájgazdálkodás - meghatározóan a hagyományos legeltetéses állattartás - fenntartását, a puszta kulturális értékeinek megőrzését. Ennek érdekében fontos feladat a történeti tájhasználatnak megfelelő gyepterületek, vizes élőhelyek ökológiai tájrehabilitációja is. Kertes mezőgazdasági területként indokolt szabályozni a települési területekhez térben és funkcionálisan szervesen kapcsolódó szőlőhegyek, szőlőskertek, volt zártkertek területeit. Ezen települési terület-felhasználási egység területén csak a történeti hagyományoknak megfelelő gazdasági épületek kialakításának biztosítása indokolt. Általános mezőgazdasági területként szabályozandók az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági területek, ahol a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a legalább egy családot eltartani képes földbirtokok megtartását, kialakítását. Biztosítani kell a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak megfelelő fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési feltételeit. Ösztönözni kell a mezőgazdasági termékek helyi feldolgozását (pl. gyümölcs feldolgozás). A megye tanyás térségei meghatározóan árutermelésre alkalmas mezőgazdasági térségekben találhatók. Az Országos Területfejlesztési Koncepció deklarálta, hogy az Alföldre jellemző tanyás tájszerkezet egyedülálló nemzeti érték, amelynek megtartását, élővé tételét a kialakult új funkcióknak megfelelően biztosítani kell. A tanyás tájszerkezet megőrzése, a tanyák fejleszthetősége egyrészt úgy biztosítható, ha a településrendezés eszközei birtokközpontként való fejlesztésükre lehetőséget biztosítanak. Ez VÁROS-TEAMPANNON KFT 11

22 azonban csak az országos építésszabályozástól való eltéréssel lehetséges, mivel az OTÉK birtokközpont kialakítására csak 1,0 ha-tól ad lehetőséget. A történeti tanyák területe azonban nem éri el az 1ha-t, ezért a településrendezési tervek készítése során kezdeményezni kell az OTÉKnál megengedőbb szabályozást, amely szerint a legalább m 2 -es tanya is fejleszthető legyen birtokközpontként. Támogatni kell a tanyák turisztikai, üdülési célú fejleszthetőségét is. Biztosítani kell továbbá a tanyán élők falusias lakóterülettel azonos beépítési lehetőségét. A belvízelvezető csatornák rendszeres karbantartásával biztosítható a belvíz által veszélyeztetett területek rendeltetésszerű használata. A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területek racionális tájhasználata érdekében támogatandó a gyepterületek, vizes élőhelyek rehabilitációja, ami növeli a megye természeti, tájképi értékekben való gazdagságát. A nagy összefüggő mezőgazdasági szántóterületek tájképi tagolása érdekében a mezővédő erdősávok, külterületi fasorok védelmét és további fasorok, véderdősávok, mezsgyék telepítését ösztönözni kell. I.2. VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG Az OTrT fogalom meghatározása szerint vegyes terület-felhasználású térség országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított terület-felhasználási kategória, amelybe a mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási, mezőgazdasági és települési térségek tartoznak. Az OTrT szerint a vegyes terület-felhasználású térség területének legalább 85%-át a településszerkezeti tervben mezőgazdasági vagy erdőterület terület-felhasználási egységbe kell sorolni. Ez a terület-felhasználási kategória tehát rugalmasabb szabályozási lehetőséget biztosít a települések számára az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térséggel szemben, amelyeket 85%- ban kell erdőterületként, illetve mezőgazdasági területként kijelölniük a településeknek a rendezési terveikben. Az OTrT az Ország Szerkezeti Tervében meghatározóan a Tisza-tó térségében és a Tisza mentén jelölt ki vegyes terület-felhasználású térséget, továbbá mozaikosan a Körös mentén és a Jászság erdőgazdálkodási térségeihez kapcsolódóan. A megye szerkezeti terve az OTrT nyújtotta szabályozási lehetőségek figyelembe vételével a Tisza mentén és a Körös mentén a vegyes területfelhasználású térség összefüggő rendszerét alakította ki, ezzel is hangsúlyozva a Tisza-tó, Tisza, Körös térségi szerkezeti jelentőségét. A Tisza-tó és a folyók mentén a vegyes területek rendszerével is hangsúlyozza a terv ezen térségek táj- és természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi jelentőségét, ahol az erdőterületek arányának növelése a biológiai sokféleség mellett a tájkép változatosabbá tétele szempontjából is meghatározóan fontos. A Tisza-tó mentén az üdülőterületek táji környezetének változatosabbá tétele mellett a környezetminőség javítását is szolgálja az erdőfejlesztés és a környezetkímélő tájhasználat. A folyók és a Tisza-tó mentén tehát olyan komplex tájgazdálkodás kialakítása a cél, amely az árvízvédelmet, a vizek védelmét, a biológiai sokféleség megőrzését és fejlesztését, a vízi turizmust, a turizmus számára vonzó, változatos tájkép fenntartását, kialakítását szolgálja. Fontos feladat továbbá a történelmi hagyományokon alapuló környezetkímélő ártéri tájgazdálkodás, a hullámtéri mezőgazdasági területek természetkímélő használata, a vizes élőhelyek rekultivációja. Ebbe a tájszerkezeti egységbe tartoznak a hullámterek és vízgazdálkodási térségként a holtágak is, amelyek hasznosítása, revitalizációja során a táji- természeti értékek mellett vizsgálni kell a holtágak turisztikai, ökoturisztikai hasznosítási lehetőségeit is. A megye más területein mozaikosan kijelölt vegyes terület-felhasználású térségeiben a racionális földhasználat elvének megfelelően a kedvezőtlen termőhelyi adottságú, gazdaságosan nem művelhető termőföldek erdősítése meghatározó cél lehet. A terv a Tisza menti vegyes tájszerkezeti egység részeként jelölte ki a VTT I. ütemében megvalósuló árvízi tározók területét is. Ezek a vízgazdálkodási létesítmények ugyanis az árvízvédelem mellett meghatározóan mezőgazdasági hasznosításúak, de területükön az erdőgazdálkodásnak, sőt a turizmusnak is jelentős szerepe lehet a jövőben. A vegyes terület-felhasználású térség területét (az OTrT szerinti ha-t megtartva) a megye szerkezeti terve ha-os, meghatározóan szervesen összefüggő térségként jelölte ki, ahol a komplex ártéri tájgazdálkodás térségi (vagy akár régiószintű) fejlesztési koncepciójának (fejlesztési tervének) kidolgozása lenne célszerű. VÁROS-TEAMPANNON KFT 12

- Jászárokszállás (Csány) - Kisújszállás Kunmadaras - Jászkisér (Pély Kisköre)

- Jászárokszállás (Csány) - Kisújszállás Kunmadaras - Jászkisér (Pély Kisköre) 2. SZ. MELLÉKLET A 18/2004.(XI.9.) KR. SZ. RENDELETHEZ: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐ SÉGŰ MŰ SZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK TÉRBELI RENDJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSEK A) A

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/év Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,6% 500 50 m2-ig: 8000

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében JÁSZSÁG: Alattyán Idősek Klubja Alattyán, Szent István tér 8. Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubja Jánoshida, Fő út 60. Jászágó Idősek Napközi

Részletesebben

1. fond:felekezeti Anyakönyvek

1. fond:felekezeti Anyakönyvek XXXIII 1. fond:felekezeti Anyakönyvek Fondfı XXXIII 1. 1. Alattyán Róm.kat. Születési anyakönyv 1827-68 XXXIII 1. 2. Alattyán Róm.kat. Születési anyakönyv 1868-95 XXXIII 1. 3. Alattyán Róm.kat. Házassági

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Szennyvíztisztítás- és kezelés Település neve Projekt neve Projekt állapota Projektgazda Projekt előkészítettsége Megvalósítás

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok a JNSZ MKI területén. Település Létesítmény megnevezése Címe Besenyszög, Vasvári P. u. 7.

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok a JNSZ MKI területén. Település Létesítmény megnevezése Címe Besenyszög, Vasvári P. u. 7. Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok a JNSZ MKI területén Település Létesítmény megnevezése Címe Szolnok KVK Besenyszög Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés. 18/2004.(XI.9.) számú rendelete. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés. 18/2004.(XI.9.) számú rendelete. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 18/2004.(XI.9.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölöm ki Szám: 653-12/2014/HAT. Tárgy: Közérdekű szolgáltató kijelölése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátására Jász-Nagykun- Szolnok megye 77 településének közigazgatási területén HATÁROZAT A Filantrop

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Jász-Nagykun-Szolnok megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Jász-Nagykun-Szolnok megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Jász-Nagykun-Szolnok megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/év Ft/fı %-a Ft/m2 %-a 1 Abádszalók 500 2003.01.01 300 2005.01.01

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek az Európai Uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs feladatok megyei teljesüléséről

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek az Európai Uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs feladatok megyei teljesüléséről JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek az Európai Uniós csatlakozással vállalt környezetvédelmi derogációs feladatok megyei teljesüléséről Az életünk minőségét

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó

Részletesebben

A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek. 1.3 Térségi mellékutak

A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek. 1.3 Térségi mellékutak 1 2. MELLÉKLET A 21/2005. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK TÉRBELI RENDJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSEK

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM TOP4.0 2014. május 8-ai tervezet A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGYEI KERET FELOSZTÁSA A TOP4.0 SZERINT INTÉZKEDÉS SZÁMA MEGNEVEZÉS MILLIÓ Ft % TOP1.1

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

T E R V E Z Ő K N É V S O R A

T E R V E Z Ő K N É V S O R A C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁS A TERVEZETT M4 GYORSFORGALMI ÚT M0 CEGLÉD KÖZÖTTI SZAKASZ MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

200. évi... törvény. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

200. évi... törvény. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 200. évi... törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM II. VÁLTOZAT

JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM II. VÁLTOZAT JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM II. VÁLTOZAT 2013.11.25-ei munkaanyag ( a települési önkormányzatoktól beérkezett frissített projektjavaslatok csoportosítása ) I. MEGYEI SZINTŰ

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK 1 1. Jogszabályok és nyomtatványok 1.1. Az erdőtüzek megelőzésére és oltására vonatkozó jogszabályok 1.2. Nyomtatvány az Alkalomszerű tűzveszélyes

Részletesebben

TOKAJI KISTÉRSÉG. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, október 17.

TOKAJI KISTÉRSÉG. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, október 17. TOKAJI KISTÉRSÉG INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, 2008. október 17. AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE (RÉSZLET) EGYÉB ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Ssz. Intézmény neve Címe Fő

Ssz. Intézmény neve Címe Fő Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 0/0 tanévre Vizsgála ti időpont Október 00 Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző, Kollégium 00 Szent István Sport Általános és Gimnázium

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály. Traffipax információ 2015.év augusztus hónap

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály. Traffipax információ 2015.év augusztus hónap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Traffipax információ 2015.év augusztus hónap nap időpont: helyszín: 08:00-13:00 45-ös sz. fkl. Út 1. km 14:00-17:00 Törökszentmiklós,

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abádszalók üdülőépület: 300 1,5% 500 50 m2-ig: 7000 Ft/év 51-80 m2: 9000 Ft/év 81-100m2:12000 Ft/év 100 m2 felett: 12500 Ft/év üdülőtelek:

Részletesebben

POLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

POLGÁRMESTEREK ELÉRHETŐSÉGEI (Jász-Nagykun-Szolnok megye) POLGÁRMESTER Sz. Ir. sz. Település neve, címe Név Telefon Fax e-mail címe 1. 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. Kovács Mihály 59/355-224 59 535-120 abadpohi@abadszalok.hu 2. 5142 Alattyán, Szent István tér

Részletesebben

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március

A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ március G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT SPORTPÁLYA TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2016. március PEST MEGYEI TERÜLET,

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GYERMEKINTÉZMÉNY-FEJLESZTÉSI PROGRAM. TOP 4.0 szerint KÖLTSÉG /millió Ft/ református óvoda bővítése

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GYERMEKINTÉZMÉNY-FEJLESZTÉSI PROGRAM. TOP 4.0 szerint KÖLTSÉG /millió Ft/ református óvoda bővítése JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GYERMEKINTÉZMÉNY-FEJLESZTÉSI PROGRAM Jászberény református óvoda bővítése 70,0 támogatható bölcsödével Jászberény 1 új óvoda + 7 óvoda 760,0 támogatható felújítása Alattyán

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti,

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti, Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 0/0. tanévre Vizsgálati Ssz. Intézmény neve Címe Fő időpont Október 0.. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola, (Orczy Anna Ált. Isk., Móra Ferenc Ált.

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok A KSZR nagytelepüléses megyében Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 település 22 város (közte egy megyei jogú város) három

Részletesebben

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Vas Megye Önkormányzata megbízásából VAS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NYÍRGELSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D NYÍRGELSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció "Gazdasági terület - 2015 I." KÜLZETLAP Nyírgelse Község Településrendezési Tervének -

Részletesebben

JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOKMEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM I. VÁLTOZAT (munkaanyag)

JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOKMEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM I. VÁLTOZAT (munkaanyag) JÁSZ NAGYKUN-SZOLNOKMEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM I. VÁLTOZAT (munkaanyag) ( a települési önkormányzatoktól beérkezett projektjavaslatok csoportosítása ) I. MEGYEI SZINTŰ FEJLESZTÉSEK 1. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

JÁSZBERÉNY, KARCAG, MEZŐTÚR, TISZAFÜRED, TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS ÚJSZÁSZ VÁROSOK HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDJE

JÁSZBERÉNY, KARCAG, MEZŐTÚR, TISZAFÜRED, TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS ÚJSZÁSZ VÁROSOK HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDJE JÁSZBERÉNY, KARCAG, MEZŐTÚR, TISZAFÜRED, TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS ÚJSZÁSZ VÁROSOK HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDJE és a fenti városokból induló és az oda érkező helyközi autóbuszjáratok jegyzéke Érvényes: 2011. december

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 7., péntek Tartalomjegyzék 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról 2005 26/2014.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 214. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 214. szám MAGYAR KÖZLÖNY 214. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 19., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CCXXIX. törvény Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról 85256 493/2013.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20.-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20.-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20.-i ülése 12. számú napirendi pontja Beszámoló az OTrT törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezethez tett Tolna

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

A fegyelmi bizottság november 16-án ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta:

A fegyelmi bizottság november 16-án ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: A fegyelmi bizottság 2016. november 16-án ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: Jászkisér- Karcag Megyei I. felnőtt 2016.10.30. 2016/17. F-154. Vincze Tamás (354313) Jászkisér, feljelentve. Vizsgálat

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben