DEZSŐ ZSIGMOND vezető tervező. Hydrastat Mérnöki Iroda Kft. Debrecen, Maróthi György u.4. Tel./Fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEZSŐ ZSIGMOND vezető tervező. Hydrastat Mérnöki Iroda Kft. Debrecen, Maróthi György u.4. Tel./Fax: 36-52-453-413, hydrastat@t-online."

Átírás

1 Évszázados tapasztalásokon alapuló szerkezeti megoldások Tibet ősi építési kultúrája Structural solutions based on age-long experience Ancient building culture of Tibet DEZSŐ ZSIGMOND vezető tervező Hydrastat Mérnöki Iroda Kft. Debrecen, Maróthi György u.4. Tel./Fax: , Abstract In many cases the structural solutions based on experience result in simple designs which are however sufficiently resistant to dynamic effects. Therefore their knowledge is inevitable for designing well-though-out and cost-effective structures. After all in our destructive world not only reconstruction but also saving of our historical treasures belongs to our duties. This is why it is important for even engineers, who are thought by the public to be technocrats, to know, keep and save ancient building cultures. Összefoglaló A tapasztalásokon alapuló szerkezeti megoldások sok esetben egyszerű, de az erőhatásokkal szemben megfelelő kialakításokat eredményeznek, így ezek ismerete elengedhetetlen a logikus és gazdaságos szerkezetek tervezéséhez. Romboló világunkban azonban nem csak az újjáépítés, hanem történelmi kincseink megmentése is kötelességünk. Ezért is fontos a hagyományos, ősi építési kultúrák megismerése, azok ápolás és megőrzése, még a -közvélemény által technokratának minősítettmérnök számára is. Kulcsszavak Tibet építészete, hagyományos építési módok, vályog, faszerkezetek 1. Bevezetés Előadásomra készülve az a gondolat fogalmazódott meg bennem ismerve a tudományos konferenciák tömény előadásainak zuhatagát, hogy ezúttal tapasztalásokon alapuló, elsősorban az érzelmekre ható, könnyed és látványos, igazán befogadható ismereteket közvetítsek, a tudományoskodásnak még a látszatát is elkerülve. Már csak azért is, mert a természeti folyamatokra utaló, amúgy is nehéz elvont-matematikai közléseket ilyen prezentációk során még nehezebb megérteni. Ebbéli szándékom helyességét bizonyítandó, több igazolást is véltem felfedezni. Kezdem Francis Bacon szavaival, miszerint: a tudás egyetlen megbízható forrása a tapasztalat. Ám az erre épülő tapasztalat- kísérlet- matematika sorrendjét -Polónyi István gondolatait idézve- a tudományosságra való törekvés miatt megfordítottuk, sőt csak a matematikát hagytuk meg. Nem vettük figyelembe Leonardo figyelmeztetését: Hiú és hibákkal teli minden tudomány, amelyet nem a tapasztalatból, a minden bizonyosság anyjától származtatnak, s amelyet nem a tapasztalat által ellenőriznek. A statikai rendszerekben való gondolkodás számtalan esetben tévútra vezet. Ennek legjellegzetesebb példája a faszerkezetes építés, mely törekvései arra irányulnak, hogy minden statikai rendszer fából is megépíthető. A térbeli rúdszerkezetek csomópontjait mi rugalmasan alakítjuk ki és a rudakat axiálisan csatlakoztatjuk, mert így könnyebb pontosan méretezni. Ezért inkább szétvágjuk a rudakat és bonyolult mérnöki illesztésekkel megerőszakolva újra összekapcsoljuk azokat. Így alakulhattak ki olyan szerkezetek, ahol a fát acéllal kombinálva annyi acélt találunk, hogy azzal sok esetben -helyesen kialakított szerkezettel- a teljes fesztávot át lehetne hidalni. A rudak nem tengely-, hanem oldalirányú illesztése, ahogy a keleti népek ezt már évszázadok óta alkalmazzák, csak az

2 állványoknál képzelhető el ideiglenes megoldásként. A későbbi példákon láthatjuk, hogyan használták régen a fát primer tartószerkezetként acélszerkezeti elemek és anyagok beépítése nélkül is. S ahogy mondani szokták: hogy összekössem a kellemest a hasznossal, a bemutatandó példákhoz vándorlásaim közül olyan környezetet választottam, melynek gazdag ősi építési kultúrája mellett, ha szavakban nem is, de legalább képek által valamelyest átérezhetjük mindazt, amit Fritz Leonhardt gondolt A vándorlás értékéről és a természet jótékony hatásáról. Ez a vidék Tibet, azon belül is Nyugat-Tibet két tartománya Ladakh és Mustang. Az előadás során illusztrációként bemutatásra kerülő gazdag képanyagból e vidékeket is megismerhetjük. Ladakh a tibeti buddhista kultúra élő fellegvára. A misztikus lámakolostorok birodalmának ismertebb neve Kis-Tibet, melyet turisták csak 1974 óta látogathatnak. Ladakh kulturálisan Tibethez tartozik, Kína azonban ezt a területet nem szállta meg. A korábban Ladakhi Királyság ma az indiai Dzsammu-Kasmír tartomány része, népe és lakossága buddhista. Mustang az utolsó tibeti királyság, a tibeti kultúra utolsó érintetlen maradéka. Valóságos álom ideérkezni, mondta egy láma. Ez a középkori ország egykor Tibethez tartozott, majd beékelődött a mai Nepálba autonóm királyságként, lakói tibetiek. Fővárosa Lo Montang, a tiltott város. Mustang csupán csak 1992 óta látogatható, azóta is erősen korlátozott számban. A mérnök a nyilvánosság előtt egy szürke egér és technokrata, akin a védősisak és a gumicsizma. Pedig a mérnökök hatalmas, a tájat és városokat meghatározó építményeket, gátakat hidakat, erőműveket és épületeket alkotnak. A tájat erősen befolyásoló mérnöki építmények kultúráját a mérnököknek maguknak kell megteremteniük, mert a forma: tartószerkezeti viselkedésből, erőfolyamból, gyártástechnikából és a helyi adottságokból fejlődik és a forma és funkció összetartoznak, mint az ütem és a dallam a zenében, a tánc és a ritmus. (Jörg Schlaich). Ezért fontos a hagyományos, ősi építési kultúrák ismerete, azok ápolás és megőrzése, még a -közvélemény által technokratának minősített- mérnök számára is. 2. A tibeti építési kultúra áttekintése 2.1. Környezeti és kulturális hatások A tibeti élet és építészet meghatározó tényezője a földrajzi elhelyezkedés, a területi és éghajlati viszonyok. A kopár, szinte famentes tájakon erős szél süvít keresztül, s lévén a terület a Himalája esernyőjének védelmében húzódik, így sokkal kevesebb esőt kap, mint a Himalája déli területei. Ezért a monszun alatt bár felhős az ég, csupán némi eső esik, télen azonban -már csak a magaslat miatt is- jelentős a hó mennyisége. Az időjárást szélsőséges hőmérsékleti viszonyok teszik zordabbá, jelentős napi hőmérséklet-ingadozással. A hegyek nagyok, barázdált sziklák kis kerek köveken agyaggal összedolgozva. Így a ház és templom építésénél szerte a régióban használnak köveket, de többnyire minden napégette vályogtéglából készül. Elképesztő építmények, mint a városfalak, a több emeletes paloták, ebben a formában épültek. Azt mondják valamikor hatalmas erdők voltak, de most az építkezésekhez használt fát egészen messziről szállítják, vagy a nyárfákról nyesnek le ágakat, amelyeket egyébként nagyon óvnak minden faluban, melyek jó néhány órányira vannak egymástól. A tibeti művészetet áthatja a tibeti vallások mindent felölelő szellemisége. A házak, paloták és várak építése némiképp kivételt képez, de még itt is találunk olyan vonásokat, melyek nyilvánvalóan a világi és vallási építészetet ötvözik. Ennek megfelelően -a tibeti buddhista hit hatására- az elmúlt századok során számtalan óriási és látványos kolostor épült, a tibeti építészeti kultúra elemeit tükrözve. Az épületek kialakításának főirányelve, gyújtópontja egy bizalom: mely a békére tanít, szánalom, és tisztelet az élet összes dolga iránt. Sajnos Tibet kolostorainak és egyéb vallási helyeinek legtöbbje a Kínai Kulturális Forradalom hosszantartó, nehéz évei alatt elpusztult. Szerencsére néhány jellegzetes és fontos kolostor ezt az időszakot is túlélte, annak ellenére, hogy az épületek minimálisan szükséges karbantartásai is elmaradtak, pedig az időjárás és természetes katasztrófa -mint földrengés- eredményeként számtalan károsodást szenvedtek. Később a vallási gyakorlat nem csak engedélyezett lett, de csekély újjászületés is tapasztalhatóvá vált. A tibeti fennsík egész területén a kolostorok újjáépítése mellett, azok újra megnyitották ajtajukat a leendő tanulók és szerzetesek előtt. Sajnálatos módon a legújabb események hatására a világ kulturális és építészeti örökségének, ezen pótolhatatlanul egyedi része újra veszélybe került!

3 2.2. Építészeti kialakítások A tibeti építészettel kapcsolatos néhány adat Szongcen Gampo-t (a VII. századi tibeti törzseket egyesítő király) megelőző korra nyúlik vissza. Az ekkori királyság lakóit a tibetiek Szumpának hívták, akik rézsútos falú, kilenc emeletű, toronyszerű házakat és palotákat emeltek. Ezek bizonyára erődítmények lehettek: a falusiak és nomádok ellenség támadás esetén mind, a tornyokhoz siettek, melyeknek bejáratai gyakran az épület tövénél magasabban helyezkedtek el. A későbbi korok vetélkedő fejedelmei várainak is rézsútos falai voltak, melyeket napszítta sárral megkötött súlyos kövekből építették. A belső szerkezetet faoszlopok és gerendák támasztották, a magas és keskeny, lőrések formájára emlékeztető ablakokon keresztül köveket zúdíthattak a támadó ellenségre. Kő és agyag, illetve vályogfal, palával fedett magas-, vagy döngölt agyag lapostető, valamint fa oszlop és gerenda építése a közös alapfogalmai a vallási és világi házak építésének. Az épületek tájolásával törekedtek maximalizálni a napfelvétel, így nyitott részei rendszerint dél felé mutatnak, feltehetően buddhista vallási hagyomány által is kialakult építészeti gyakorlatként. Az északi falon csak a helyhez kötött néhány ablak található, az északi szél és a banditák elleni védekezés miatt. Az épületeket gyakran L vagy C alakúra építették, a zártudvarra néző belső főhomlokzattal Vallási épületek: templomok, Gompák, illetve kolostorok és csortenek A régi tibeti várak (Dzong=erőd) zord és harcias kialakítását néhány ősi templom megépítésénél vették át. Erős, rézsútos falaival mindegyikük megőrizte ősi jellegét, így inkább várra, mintsem templomra hasonlítanak. A Szongcen Gampo építtette legfontosabb korai buddhista templomok, mint például a Dzsokhang, eredetileg ugyanezen jellegzetességeket mutatták. Később azonban ezeket a szentélyeket új szerkezetekkel és udvarokkal bővítették, s a homlokzatokat is átépítették, ezért csak az alsóbb szinteket tekinthetjük a korai századokból származóknak. Sokukat a kínaiak pusztították el. Mialatt a kolostorok és templomok külső arculata egyre kifinomultabb és díszesebb lett - fehérre meszelték a falakat és aranyozott tetőket építettek -, a tibeti épületek alapszerkezete nagyon keveset változott a századok során. Ezt jól mutatja a lhászai Potala palota jól ismert, rézsútos falszerkezete is. A dominánsabb Nyingmapa és Gelugpa felekezet épületei jellemzően fehérek, míg a Sakyapa szekta kolostorai egyedülállóak a szürke, fehér és sárga csíkos, vörös falaival. A legtöbb látható nevezetes tulajdonsága a templomoknak a gazdag falfestmény, díszvakolat, vagy faragott, illetve fa szobor, és motívum. Egy szobában a festmény rendszerint egy témát ábrázol az összes fal felszínén, mely az órajárással egyező irányban haladva leolvasható. Az ablakok szintén hangsúlyozottak, fekete körvonallal és színes, drapériával díszített, sok esetben faragott ornamentikával. Jellegzetes építészeti alapelem az ajtó szemöldökfa bőségesen faragott díszítése is, akárcsak a magastető, mely egy alacsony hajlású szerkezet, nyereg alakban, palával, illetve díszes kivitelben színes fémlemezzel fedve. A Gompa, vagy buddhista kolostor fő funkciója ma is az, hogy a szerzetesek -mely egy élethossziglan tartó hivatás- lakhelyéül szolgálva, az oktatás és lelki nevelés központja. A kolostorokat általában a településektől elszigetelve, hegyoldalakon, hegyormokon építették, hogy a szerzeteseknek a szükséges magányt biztosítani tudja. A Gompa szó, szó szerint, két tagszó összetételéből áll, melyből a Gom jelentése -üresség, míg a Pa jelentése -hely. Ez a hely Buddhának és egyéb istenségeknek egy megtestesülési helye, buddhista földi panteonja. A kolostorok és házak belsőjéhez hozzá tartoznak a szent szövegű könyvek és szobrok-, valamint a falfestmények és Thangk-kák (zászló festmény). A Gompáknak -nem szigorúan vett- elrendezési elvei vannak, így ezek a fő funkciójú terem egyszerű elérhetőségére szervezett alaprajzú épületek. Az alapvető építészeti elrendezés általában egy, egysejtű kocka épület, legfeljebb néhány helyiségen keresztül megközelítve a fő dísztermet, illetve csarnokot. A Dukhang, vagy a fő díszterem rendszerint egy sötét ablak nélküli helyiség, esetleg néhány szétszór közvilágítással. A kialakítás eszközei egy tőről fakadnak, így tulajdonságaik is azonosak: fő jellemzőjük, hogy a kolostoroknál a belépés egy kicsiny, díszesen megjelölt ajtón keresztül történik. A sztúpák, vagy csortenek kúp alakú építmények, melyek ereklyetartók, a világmindenséget és bolygónkat hivatottak felidézni. Alapja a földet képviseli, a félgömb alakú törzs, avagy az edény a víz jelképe, a kúp formájú csúcs, melyet tizenhárom gyűrű alkot, a tüzet jeleníti meg, tetején a félhold a levegő szimbóluma, míg legfelül a nap a megközelíthetetlen magasságban létező űrt fejezi ki. A csortent mindig az óra járásával egyező irányban kell körbejárni.

4 Világi épületek: paloták, házak, lakások A legtöbb ház ajtaja egy kétemeletes ház nyitott központi udvarára nyílik. A földszint a tárolásra szolgál: élelmiszer, lószerszámok, trágya fűtésre és a földművelő eszközök. Falépcső vezet az emeltre, ahol jellemzően van egy udvarra néző erkély és a nappaliba és konyhába vezető ajtó. Egy csorba fadarab vezet a tetőre, amely szélén körbefutnak a boróka gallyak és tűzifarakások. A tető fontos helye a háznak, pihenésre és munkahelyként egyaránt használják. Itt mosnak és a szárítják a gabonát, illetve árpát. A tetőt jak és birkaszarvval díszítik. Virtuálisan valamennyi háznak van egy belső WC-je a felső emeleten, ahonnét egy fölszinti kamrába potyog a termék. A kandallóból származó hamut tesznek a kis kamrába, hogy közömbösítsék a szagot. A végeredmény egy gazdag tápértékű, nem kellemetlen (mű)trágya. A tűzhelyek különleges formájúak, egy háromlábú dolog, kb. 30 cm magas tűzkamrával, amely úgy süvít, mint egy vulkán, amikor megtömik jak, vagy kecske ürülékkel. Az emberek ritkán használnak fát főzéshez, a tetőn lévő fa célja, hogy ott legyen és mutassa a ház gazdagságát. 3. Szerkezeti megoldások 3.1. Alkalmazott anyagok és szerkezetek Az összes épület jellegzetes tibeti szabályok szerint: oszlop- és gerendarendszer építésével készült, a helyben található anyagok: kő, murva, talaj, agyag, illetve vályog és faanyag felhasználásával. A földnek, mint alkalmazott (bőségese és elérhető) építőanyagnak köszönhető az építés különösebb technikai ügyességet nem igényel, viszont a föld, illetve vályog gyenge ellenálló képessége miatt az épületek természetes meghibásodásai, eróziós károsodásai folyamatosak. Javításuk azonban könnyen és egyszerűen megoldható. Az erdők az idők folyamán eltűntek, így ritka a helyben felhasználható fa. A mégis legelterjedtebb a boróka, mely viszonylag erős és ellenálló fafajta, de ebből is egyre kevesebb van. A fa alkalmazása főleg a kiváltások, födémek és padlók kialakításánál elkerülhetetlen szerkezeti anyag Alapozási szerkezetek Az alapozási rendszer főleg a teherhordó falak sávalapozásából áll. Az oszloptalp alapja murva kőágyazat, melyre az alsó rétegben durva kövek kerülnek vastag sárrétegekbe fektetve, a terepsík alatt körülbelül cm alapozási mélységgel. Abban az esetben, ha az épület a sziklás hegyoldalba kerül (azért, hogy minél több termőföld maradhasson mezőgazdasági termelésre) az alap nincs a földe beásva, hanem a hegyoldal lejtésének megfelelően a helyi kövekből kiegészítve készül az alap. Ez, a közvetlenül a sziklára épített falazott alap addig a szintig kerül kiépítésre, amíg el nem érinek egy olyan magasságot, ahol az első szoba padozata már vízszintesen kialakítható lesz. A szerkezet ily módon kúposan kialakított vastag alapfala megfelelő stabilitást biztosít, ellenkező esetben jelentős méretű támfalszerűen kialakított falak építése szükséges (kb cm-es alapszélességgel). 1. ábra: Jellegzetes alapozás lejtőn és rézsútos alapfallal A kőből rakott biztos alapozás hozzájárul az épület tartósságához, csökkenti az egyenlőtlen süllyedések kockázatát, biztosítva az épület hosszan tartó állandóságát. A kőfal ráadásul úgy működik, mint egy szigetelő réteg -ami egyébként ebből a konstrukcióból hiányzik- ezért nem engedi a talajból a nedvességet felszívódni, távol tartja azt a felsőbb szintek nedvességre érzékeny anyagú falazatától.

5 3.3. Falak szerkezeti rendszere A falak rendszerint a felsőbb szinteken vályog téglából, vagy döngölt földből, míg a földszinten és az alsóbb szinteken kőből, illetve apró kövekből készültek szinte valamennyi településen. A sár, vagy vályogtégla helyi talajból és aprított szalmából készült. A falak külső felszínét durva sárral vakolták. Az alsóbb szintek falainak külső és belső felületeit előkészített, pontosan illesztett kövekből rakták ki, míg a falak közepe sárba rakott laza kövekkel lett kitöltve. A zsugorodás elkerülésére úgy alkalmazták a földet, hogy figyelték az anyag víztartalmát és szükség szerint folyamatosan tömörítették a falazatot. A nagyobb épületeknél a fal gyakran, szabályos időközönként fagerendából gyűrűt, koszorút kapott, melyeket egymáshoz rögzíttettek. Ezzel jelentősen megnövelték a falak hajlítási merevségét, melyek különböző mozgások esetén kedvezőbben viselkedtek. A földet egyszerű módszerekkel alkalmazva is rendkívüli épületegyütteseket hoztak létre. A falak karcsúsága, azaz a fal magasság-vastagság aránya a döngölt föld, illetve vályogfalak esetében igen fontos tényező. A karcsúsági arány rendszerint alacsony a Himalája épületeinél: 8 és 10 között változik. A falak egészen vastagok, majdnem cm-esek, magasságuk pedig erősen változó a kis szobák magasságától, a magas tornyokig. A kis karcsúság, még földrengések esetében is kellő stabilitást biztosít a falak felbillenése ellen. Vastagságuk egy szerkezeten belül általában nem állandó, elvékonyodnak (3-6 fokozatban), szélesebb alappal, keskeny felsőrész mellett. Az elvékonyodó vastagság a magas falak támfalszerű kialakítását szolgálja. A falra átvitt, tetőből származó jelentős súly hatására, a falban keletkező nyomófeszültség segít az oldalirányú erőkkel szemben is, azaz növeli a nyíróerőt és segít elkerülni a felborulást is. A vályogfalak nagy erők felvételére nem alkalmasak, de elegendő rugalmassággal rendelkeznek, így bizonyos repedéseken keresztül több energiát oszlatnak szét egy földrengés esetén (Coulomb súrlódás) Nyílások és áthidalások kialakítása Az épületek megnyitását alkotó ablakok és ajtó rendszerét elsősorban a szélsőséges és zord körülmények határozták meg. Ennek megfelelően szándékosan minimális a nyílások mérete és mennyisége. Természetesen ezzel egyidejűleg szintén igyekeztek elkerülni a felesleges szerkezeti gyengítéseket is. Tekintettel arra, hogy ezen vidékek jellemzője az erős napsugárzás melletti alacsony hőmérséklet, ezért a hideg további elkerülésére az ablakok környezetében a homlokzatot általában feketére festették, így az magába szívva a nap melegét, némiképp tovább csökkentették a hideg bejutását az épületbe. Az ablak fölötti áthidalás rendszerint egy szemöldökfa, megfelelő alátámasztással mindkét oldalon, melyek rendszerint egyszerűen a szemöldökfához és az ablakpárkányhoz vannak kapcsolva, néha a csatlakozó szerkezetbe is bekötve. A szemöldökfa felett általában egy vízszintes kötőgerenda is fut, amely pótlólagos támasztást is ad az áthidalandó falszakasznak. Ezek a nyílások nagyon díszesek és a kiugró fa konzolos párkányok koronát képeznek az ablakok fölött, így a szemöldökfák sora, egy folyamatos sávot alkot a külső homlokzaton Födémek szerkezeti kialakításai A teherhordó falak mellett a belső tereket karcsú oszlopokkal látták el egyenletes kiosztással, így a sík födémek rendszerét falak és oszlopokkal megtámasztott gerendák gyámolítják. Mivel a fa ezen az éghajlaton ritka anyag, ezért csak a födémet támasztó szerkezeti elemként alkalmazzák. A legtöbb födémet így különböző anyagok összetett rétegrendje alkotja, fa teherviselő rendszerrel és vastag tömör helyi agyag terítéssel. Padló rétegrend: - deszkaborítás - szórt kőzúzalék - durva földterítés - szegezett faborítás - födémgerendák - mestergerenda 2. ábra: Jellegzetes padlószerkezet

6 3. ábra: Mestergerenda és oszlopfő egyszerűbb esetei A faelemek kiépítési módja az áthidalás méretétől függ, így a mestergerendákat egy, vagy több sorban is elhelyezték. A födémgerendákat egyenletesen kiosztással helyezték a mestergerendákra. A gerendázatra egymás mellé szorosan illesztett fűzfaágak kerültek, melyek lefedték a teljes felületet. Erre a fából készült alsó rétegre egy vastag yagzee (helyi fűféle) réteg kerül. A záró réteg anyaga föld, amelyet először elterítettek és több rétegben tömörítettek. Ezt a sok rétegű tetőszerkezetet úgy fejezték be, hogy egy remek, helyileg elérhető vízálló agyaggal terítették le, amelyet Markala-nak hívnak. A parapetet főleg fűzfagallyakból, kövekből és vályogból alakították ki, s mindezt sárral tapasztották. A födémgerenda gyakran kinyúlik a külső falon és megtámasztja a fölötte lévő konzolos parapetet. Nagyon fontos megjegyezni azonban, hogy a tetőszerkezet a következő feladatokat nem látja el: a tető lejtése és a víz kivezetése, valamint a kapcsolódó szerkezetek vízhatlan szigetelése (bádogozása). - felső vízzáró agyagterítés - tömörített föld - fű vagy fakéreg - fűzfa ágak - nyárfa födémgerenda - teherelosztó fagerendázat - mestergerenda - konzolos oszlopfej - faoszlop 4. ábra: Jellegzetes tetőszerkezet rendszer A faelemek, vagyis a tetőt tartó oszlopok térbeli elrendezése szintén kritikuseleme a teherhordó rendszernek. A függőleges erők helyes felvételét a terhelési mező nagyságától, az áthidalandó terület méretétől függő oszlopszámmal biztosították. A faoszlopok és gerendák, valamint a viszonylagosan nagy terhelések miatt ezen épületek terei oszlopokkal erősen tagolt. Ezek az oszlopok tetejükön díszes konzolos oszlopfővel készültek, melyre keresztbe fektetett, hornyolt gerenda csonkok kerültek, a tetőről átadódó terhek fokozatos átvitelére. Az oszlopok kőalapon nyugszanak melyek képesek a terhet egyenletesen elosztani akár az alsóbb szintek falain is. A fa oszlopok alá helyezett kövek másik szerepe, hogy azok megvédjék a faszerkezeteket a felszívódó nedvességtől. 5. ábra: Oszloptalp és oszlopfő jellegzetes kialakítása, - mindkét irányba befogott keretsarok

7 3.6. Szerkezeti kapcsolatok - fal/tető, fal/fal, fal/alap A falak sok fölösleges súlyt tartanak, így terhelésük általában 3t/m-10t/m között változik, és egyenes arányban növekszik az emeletek számával. A födém és a megtámasztó fal közötti kapcsolat, amely a szerkezet szempontjából jelentős, általában hiányzik a nyugati Himalájai építési kultúrából. A szerkezeti alkotóelem közvetlenül a teherhordó vályogfalon nyugszik, teherelosztó falegyen, vagy sárgerenda nélkül. A falban a tetőgerenda becsatlakozásánál terjedelmes feszültség keletkezik, mely egy földrengés esetén fokozódik. Ezen épületekben a hosszú szemöldökfa segít a falat megkötni és egyben tartani. A fagerendák és padozatok jól összekapcsolva úgy működnek, mint a diafragmák, és tárcsahatásukkal megtámasztják a különböző falrészeket. A padlók ilyen szerkezeti hatása különösen az alsóbb szintek falazatainál jelentős. A vízszintes faelemek gyűrű, vagy koszorú gerenda formájában történő alkalmazása egy ismert módszer, mely a világ és a Himalája számos területén megtalálható. A faszerkezeteket felhasználják a falazatok vízszintes erősítése céljából, mely valamennyi, földrengés okozta mozgással szemben nagyobb ellenállást biztosít. Ez egyike a legfontosabb teherviselő szerkezeti elemeknek a földrengés okozta erőhatások ellen. Ezek az elemek az épület külső vonalán futnak, a külső falakkal egy síkban. A vízszintes fagerendák összekötik a egész épületet. Helyzetük azonban nem szükségszerűen áll kapcsolatban a padlógerendák magasságával, ettől eltérő szinten is beépíthetők. A szomszédos faelemek egyszerű csapos, lapolásos kapcsolatokkal úgy illeszkednek egymásba, hogy a feszültségek felvételére mindenütt megfeleljen. Az épületek sarkai úgy vannak egymáshoz kapcsolva, hogy a teljes épület összefüggő egységként viselkedjen. Ezeknek a kötőelemeknek a fontossága abban rejlik, hogy a meg nem erősített falak összekapcsolását biztosítsa, hogy azok is egy teherviselő egységként működjenek. Megelőzi a falak torzulását és elmozdulását földrengés esetén. A fagerendák beépítése megnöveli a falazatok húzószilárdságát, ezzel is megakadályozva a függőleges repedések kialakulását Egyéb szerkezeti jellemzők A Himalája környezete vulkanikus és földrengési tevékenység szempontjából igen aktívnak számít. Ennek megfelelően a tibeti területek földrengési fenyegetettsége folyamatos. Ezért fontos a Himalája területének épületeit megismerni és megérteni a földrengési mozgások kihatását. Ezeknél az épületeknél különböző beépített rendszerekkel biztosítják a dinamikus hatások, így a földrengés, szél, stb. vel szembeni ellenállást. Ezek az események azonban hirtelen feszültségnövekedést okoznak, amelyek végig futnak a teherhordó falaktól az alapokig. Ezek hirtelen többletterheket, sőt még oldalirányú erőket is eredményeznek, amelyekre sok esetben a falazatok nincsenek szükségszerűen kialakítva. Az ilyen épületeknek, szerkezeti rendszereknek -amikor folyamatosan hasonló erőknek vannak kitéve- fokozatos romlásuk, akár teljes összeomlásuk is bekövetkezhet. 4. Összefoglalás Tibet ősi építési kultúrája az évszádok során alig változott, időtálló szerkezeti megoldásai mai is alapvető és meghatározó elemi az építkezéseknek. A tapasztalásokon alapuló szerkezeti megoldások egyszerű, de az erőhatásokkal szemben megfelelő kialakításokat eredményeztek. Tekintettel az alkalmazott anyagfelhasználásra ezek javítása és karbantartása ismerve az ősi technikákat egyszerű és könnyen megoldható. Ezért ezek tanulmányozása és megismerése elengedhetetlen, hogy a világörökség a hódítók rombolását túl élt páratlan kincseit megőrizhessük! Irodalom jegyzék: Protector Temple Condition Assessment Dhe-tsang Monastery, Sichuan, PRC 2002 Kham Aid Foundation Bhawna Dandona: Early Period Monastic Architecture, (University of Pennsylvania Year 2006) Prof. Dr.-Ing. e.h. Polónyi István: A tudomány értelmezésének felülvizsgálata (Kasseli Tudományegyetem) Prof. Dr.-Ing. e.h Fritz Leonhardt: A vándorlás értékéről és a természet jótékony hatásáról (Stuttgart -1962) Prof. Dr.-Ing. Drs. h.c. Jörg Schlaich: A mérnöki műtárgyak kultúrája ( Konvent der Baukultur) Dezső Zsigmond: A Himalája két arca (Hangsúly A. ea.: Debrecen, 2003) Dezső Zsigmond: Mustang az utolsó tibeti királyság (Hangsúly A. ea.: Debrecen, 2005)

KEMI KFT. Jó terv = Jó ház. Terv elemzése megépíthetőség szempontjából

KEMI KFT. Jó terv = Jó ház. Terv elemzése megépíthetőség szempontjából KEMI KFT Jó terv = Jó ház Terv elemzése megépíthetőség szempontjából Az eredeti elképzelés Főbb műszaki adatok: -Földszintes -Hagyományos alapozás -Vasbeton lemez fogadószint -Könnyűszerkezetes falszerkezet

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor

KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor A kerekfüstölő helye: Orosháza határában, a Felső-sós tanya 115. sz. alatt, Fekete Béla bekerített tanyaház portáján, a vásárhelyi Pusztán. A tanyát magát a jelenlegi tulajdonos

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY

SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY VARGA és VARGA Tervező Iroda B.T. Sopron, Csányi u. 23. tel / fax: 99-338940; 30-6504615; e-mail: vargaterv@yahoo.com SZERKEZETVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY Járdányi Paulovics István Romkert területén átvezető

Részletesebben

Bevezetés. A Qbiss One két dizájnlehetőséget kínál: Süllyesztett dizájn (Qbiss One B) Egy síkban fekvő dizájn (Qbiss One F) Qbiss One - patent pending

Bevezetés. A Qbiss One két dizájnlehetőséget kínál: Süllyesztett dizájn (Qbiss One B) Egy síkban fekvő dizájn (Qbiss One F) Qbiss One - patent pending Bevezetés Qbiss One 1, a költséghatékony homlokzati megoldás, amely az átszellőztetett homlokzatok ideális alternatívája. A teljes funkcionalitás és az esztétika kombinációja, természetes választás az

Részletesebben

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek kialakítása

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek kialakítása TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS Vályog szerkezetek kialakítása O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TARTALOM

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai

TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS. Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS Vályog szerkezetek építési hibái és javítási módjai O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Részletesebben

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama

Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama BUDAPESTI MÜSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar - Acél, Fa és falazott szerkezetek tartóssága és élettartama Dr. Sipos András Árpád A TARTÓSSÁG TERVEZÉSE Az EC szerint a statikus tervező

Részletesebben

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés

Lebegő ház - Budaörs - 2008. KÖVETKEZŐ >>> Felkérés KÖVETKEZŐ >>> Felkérés Építtető 2007 őszén látta referenciáink között a Mosolyházat. Azzal a kéréssel keresett meg, hogy tervezzünk neki egy pont ugyanolyan épületet. Elmagyaráztuk neki, hogy különböző

Részletesebben

MB 45 Alumínium ablak

MB 45 Alumínium ablak MB 45 Alumínium ablak Az MB-45 elnevezésű ablak a legkorszerűbb technológiára épülő, hőszigetelést nem igénylő alumínium rendszerű ablakok egyik kiemelkedő tagja. Egyaránt felhasználható kültéri és beltéri

Részletesebben

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata.

Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház vizsgálata. NEMES VÁLLALKOZÁS Mérnöki és Szolgáltató Bt. H-4225 Debrecen-Józsa, Erdőhát u. 47. Tel: 06-20/3318944 E-mail: nemes.attila@t-online.hu www.nemesvallalkozas.hu Hőkamerás épületvizsgálati jegyzőkönyv Társasház

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE TEMPLOMOK TETŐSZERKEZETÉNEK MEGERŐSÍTÉSE - ESETTANULMÁNYOK - (Gyoma, Miskolc, Somlószőlős) Laczkovics János okl. építészmérnök FLAT-NET LINE Építészeti és Ingatlanforgalmazó Bt. TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK

Részletesebben

SWall. Homlokzat egy lépésben

SWall. Homlokzat egy lépésben SWall Homlokzat egy lépésben 2 IDŐTÁLLÓ STÍLUS VÁLTOZATOS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK EGYEDI MEGJELENÉS 3 FORMAI ÉS FELÜLETI SOKSZÍNŰSÉG TARTÓS MEGOLDÁS AKÁR TARTÓSZERKEZET IS EGYBEN HŐSZIGETELT VAGY HŐSZIGETELÉS

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Személyre szabott épületrendszer

Személyre szabott épületrendszer Személyre szabott épületrendszer 11 15 11 7 9 8 3 20 12 5 18 10 19 4 16 13 6 17 2 1 12 1. Főtartó keret: Keretoszlop 2. Főtartó keret: Keretgerenda 3. Szélrács 4. Szelemen 5. Falváztartó 6. Tetőburkolat

Részletesebben

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo 875-2 szám: nagylátószögű 32x23

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo 875-2 szám: nagylátószögű 32x23 Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON Mérést végezte: Schekulin Nándor Telefon: 99/511-540 E-Mail: info@origo-santa.hu Készülék testo 875-2 Gyártási szám: Objektív: 1910101 nagylátószögű 32x23

Részletesebben

Magyar Népi építészet. A lakóház fejlődése

Magyar Népi építészet. A lakóház fejlődése Magyar Népi építészet A lakóház fejlődése VI-XI. sz. Szállítható és szilárd építmények együttes előfordulása Szaltovói kultúra Veremház, nyílt tüzelő középen, vagy a sarokban Föld feletti tapasztott nád

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA Bontási munkák tételes költségvetése költségek Organizációs, előkészítő munkák Felvonulás, organizáció és járulékos költségek Belső és szakipari bontási munkák Épületgépészeti

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8.

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. Egyhéjú melegtetők elvi rétegfelépítése Használatot biztosító réteg Csapadékvíz elleni szigetelés Gőznyomás kiegyenlítő

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Hőszigetelés és teherbírás Minden beépítési helyzetben

Hőszigetelés és teherbírás Minden beépítési helyzetben Hőszigetelés és teherbírás Minden beépítési helyzetben Hőhíd az épületben Hogyan kerülhető el? Hogyan keletkeznek a hőhidak? Nem megfelelő szigetelésű csatlakozásoknál alacsony külső hőmérséklet esetén

Részletesebben

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit MÁV THERMIT Kft Városi vasutak szakmai nap Balatonfenyves, 2010. 03. 18-19. A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit Hézagnélküli vágányok stabilitása

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben 1 Tartalom A hanggátlásról általában A terjedési utak, zavarforrások Tecsound a gyakorlatban Összehasonlítás Összefoglaló 2 A hanggátlásról általában

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

VÁLYOGÉPÍTÉS O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

VÁLYOGÉPÍTÉS O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TARTÓSZERKEZET-REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS VÁLYOGÉPÍTÉS O. Dr. CSICSELY ÁGNES egyetemi adjunktus BME, Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék FÉLÉV FELÉPÍTÉSE 1.) A vályogépítés

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF

VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS. Hruscsovka. Antonova Anastasiya G26EJF VÁROSI TÉRHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS Hruscsovka Antonova Anastasiya G26EJF Hruscsovka A Hruscsovka ( orosz : хрущёвка, negatív "hruschoby") egy olyan típusú olcsó, betonpaneles vagy téglafalú három-öt emeletes

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Tetôfelújítás mesterfokon

Tetôfelújítás mesterfokon Tetôfelújítás mesterfokon Az elöregedett, idejét múlt tetô nem nyújt megfelelô védelmet otthonának Ha idôben dönt a tetôfelújítás mellett, megelôzheti a tetôszerkezet komolyabb károsodását. Beázik a háztetô?

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon!

Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Tisztelettel köszöntöm Önöket A Bakonyért Egyesület által szervezett tájékoztató fórumon! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Innovatív vízelvezetés. Geberit zuhany szerelőelemek falba rejtett lefolyóval

Innovatív vízelvezetés. Geberit zuhany szerelőelemek falba rejtett lefolyóval Innovatív vízelvezetés Geberit zuhany szerelőelemek falba rejtett lefolyóval Különösebb ördöngösség nélkül, egyszerűen beszerelhető Rengeteg időt takaríthat meg, kompromisszumok nélkül A zuhany szerelőelem

Részletesebben

Válaszfalak és térelhatároló falak

Válaszfalak és térelhatároló falak III.. szerkezeti csomópontjai Szerelt fal csatlakozása tiszta padlóhoz 2. 4. Szerelt fal csatlakozása nyers födémhez 4. 9 2. Szerelt fal csatlakozása padlóhoz úsztatott padló megszakítással 2. 4.. Rigips

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 3. Brutt Saver spirálok kőszerkezetekben - megerősítések A kő, mint tömeges építőanyag felhasználása egyre ritkább, értéke, szépsége miatt inkább díszítésre használják. Régi és új épületeinken is fontos

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Elmélet. Bc. František Bachorec. Kiugró és visszalépı épületszerkezetek

Elmélet. Bc. František Bachorec. Kiugró és visszalépı épületszerkezetek MAGASÉPÍTÉSTAN STAN 2 Elmélet Bc. František Bachorec Kiugró és visszalépı épületszerkezetek 1 A kiugró és visszalépı szerkezetek az épületnek azok a részei, amelyek a homlokzati sík elé kilépnek vagy visszalépnek

Részletesebben

Családi ház hőkamerás vizsgálata

Családi ház hőkamerás vizsgálata Cég ORIGOSÁNTA ÉPÍTŐ ZRT Győri u. 32. Sopron Mérést végezte: Markó Imre Telefon: 99/511540 EMail: info@origosanta.hu Készülék testo 8752 Gyártási szám: Objektív: 1910101 normál Megbízó Megrendelő Mérőhely:

Részletesebben

Épületszerkezetek tervezése projekt II. 3. feladat Balázs Gyöngyi Magyar Barbara Zámbó Viktória Kolostor, Tautra

Épületszerkezetek tervezése projekt II. 3. feladat Balázs Gyöngyi Magyar Barbara Zámbó Viktória Kolostor, Tautra 8, Helyszínrajz m :500 8, +5,0 +,50 -,0 +,50 Épületszerkezetek tervezése projekt II.. feladat Balázs Gyöngyi Magyar Barbara Zámbó Viktória 00.0.07. Kolostor, Tautra A-A B-B 0,5 0,5 60 5 60 5 5 0,5 5 0,5

Részletesebben

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához 1 1085 BUDAPEST, RÖKK SZILÁRD U. 11. (Hrsz.:36677) LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához Készítette:...Simonffyné Asztalos Éva okl. építészmérnök

Részletesebben

12/2009.(VII.08.) rendelete Balatonberény község jelképeiről és a jelképek használatáról

12/2009.(VII.08.) rendelete Balatonberény község jelképeiről és a jelképek használatáról 5 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009.(VII.08.) rendelete Balatonberény község jelképeiről és a jelképek használatáról Balatonberény Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961

Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961 Ribányi Mérnöki Iroda Kft. H-7090 Tamási Béke u. 21. Tel: +36/30-560-4359 Fax: +36/74-471-561 E-mail: info@ribanyi.hu ÉTMT 70900086-10012961 1 / 6 oldal TARTÓSZERKEZET TERVEZŐI NYILATKOZAT Megbízó: Csabdi

Részletesebben

iko zsindely, a tetőre vetett okosabb pillantás

iko zsindely, a tetőre vetett okosabb pillantás iko zsindely, a tetőre vetett okosabb pillantás A vezető szaktekintély világsz minőségű tetőfedések Szókratész (i.e. 469-399) az antik kor leghíresebb görög filozófusa, Gondolatai a filozófia tudomány

Részletesebben

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium Gyakorlati épületfizika Féléves feladat Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5. Hő- és páratechnikai, épületakusztikai és tűzvédelmi szakvélemény Készítette:

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN

GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN GÉPÉSZETI HELYISÉGEK KIALAKÍTÁSA TETŐTÉRBEN Budapest X. Szent László tér 29. HRSZ: 39122, 39123 : KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Dátum: Építtető: Generál tervező: 2016. december Kőbánya Önkormányzata Budapest

Részletesebben

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrált fotovoltaikus rendszer Környezetbarát Esztétikus Könnyű Takarékos Időtálló Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Innovatív gondolkodásmód, folyamatos fejlesztés,

Részletesebben

POROTHERM Építési Rendszer

POROTHERM Építési Rendszer POROTHERM Építési Rendszer WB_8_oldalas_2011.indd 1 2011.03.28. 14:55 A téglából épült otthon Energiatakarékos, hiszen a Wienerberger leginnovatív téglater- mékeinek hőszigetelő értéke kiegészítő hőszigetelés

Részletesebben

STATIKA MŰSZAKI LEÍRÁS

STATIKA MŰSZAKI LEÍRÁS 2081 Piliscsaba Aulich u. 5. Iroda: 1139 Budapest, Petneházy u. 58-60., Mobil: +36-30-408-4468, Tel.: +36-1-791-7514, E-mail.: office@perfectproject.hu, Web: www.perfectproject.hu STATIKA MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA

tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA tető CupaClad Átszellőztetett terméspala homlokzatburkolati rendszer TERMÉSPALA CupaClad átszellőztetett homlokzatburkolati rendszer 2 TETŐ HORN TERMÉSPALA FORGALMAZÓ ÉS TÉGLÁNY KIVITELEZŐ FEDÉSEK KFT.

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához

MŰLEÍRÁS. A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához MŰLEÍRÁS A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) ötletpályázatához TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. Városszerkezeti kapcsolatok, beépítés 2. Építészeti koncepció 3. Tartószerkezeti

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Hollandia szélmalmai

Hollandia szélmalmai Hollandia szélmalmai Több egymást követő újítás eredményeképpen a szélmalmokat alkalmassá tették másféle ipari alkalmazásra is olyan vidékeken, ahol gyakran fújt szél. Ilyen volt a gabona őrlő malom, fűrészmalom

Részletesebben

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló

Aréna Veszprémben. már nem felelt meg a nemzetközi versenyelőírásoknak. Az előző városvezetés végül is a hasonló ÍGY KÉSZÜLT Építés Aréna Veszprémben [1] Július közepén három napos ünnepi rendezvénysorozattal megnyitották a nagyközönség előtt Magyarország harmadik legnagyobb vidéki multifunkciós csarnokát Veszprémben.

Részletesebben