Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet. Portfólió. Ritter József főiskolai tanársegéd. Veres Zoltán osztatlan gitártanár. Miskolc, 2018.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet. Portfólió. Ritter József főiskolai tanársegéd. Veres Zoltán osztatlan gitártanár. Miskolc, 2018."

Átírás

1 Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Portfólió Ritter József főiskolai tanársegéd Veres Zoltán osztatlan gitártanár Miskolc, 2018.

2 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A TANULÓ SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE Esettanulmány egy kiválasztott növendék személyiségfejéődéséről Reflexió A TANULÓI CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK ALAKULÁSA, SEGÍTÉSE, FEJLESZTÉSE Egy kooperatív munkát tükröző óra dokumentumai közös óra Reflexió A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT TERVEZÉSE Intézmény bemutatása az iskolában begyűjtött dokumentációs anyagokkal Reflexió A TANULÓK MŰVELTSÉGÉNEK, KÉSZSÉGEINEK, KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE A TUDÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL Szabadidős programok- nyári tábor Reflexió AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁST MEGALAPOZÓ KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Számítógéppel segített tanulás Reflexió A TANULÁSI FOLYAMAT SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA Tematikus terv Reflexió

3 3 7. A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS VÁLTOZATOS ESZKÖZEINEK ALKALMAZÁSA Belső szaktárgyi értékelés, mérésértékelés intézményi sajátossága Reflexió SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Külső szervekkel való együttműködés dokumentumai, az együttműködés formáinak bemutatása Reflexió ÖNMŰVELÉS, ELKÖTELEZETTSÉG A SZAKMAI FEJLŐDÉSRE Szakcikk összegzése, értékelése Reflexió IRODALOMJEGYZÉK

4 4 BEVEZETÉS A Bécsi Zeneakadémián elvégzett öt év és a kisdiploma megszerzése után tanulmányaimat megszakítva 2004-ben a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolában kezdtem meg hivatásomat gyakorolni. Mivel külföldi tanulmányaim során pedagógiai tárgyakat nem tanultam, a zenetanári képzésemből kimaradt ismereteket a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében eltöltött évek alatt igyekeztem pótolni, ahová 2016-ban nyertem felvételt. Portfólióm a gitártanítás során eddig szerzett tanári tapasztalataim és az osztatlan tanárképzés során szerzett új ismereteim összesítésével készült. Az első fejezetben egy olyan növendékem személyiség-fejlődését mutatom be, akinek zeneiskolai tanulmányai kezdetén érzékelhető rendkívüli zárkózottsága az együtt töltött hat év alatt köszönhetően a művészeti iskolánk komplex pedagógiai programja mellett elhivatott kollégáimnak is teljes mértékben feloldódott. Ezután egy közös óra alkalmával használt metodikai módszeremet mutatom be. Itt a közösségépítés fontosságát hangsúlyozom, melyet a negyedik fejezetben ismertetett, már lezajlott nyári tábor szervezésének keretében bővebben is kifejtek. A harmadik és a nyolcadik pont egyedülálló adottságokkal rendelkező zeneiskolám intézményi bemutatásával és az ebben a támogató légkörben megszervezett kistérségi zenei fesztivál összetett munkafolyamatának leírásával foglalkozik. Az ötödik és a hatodik fejezetek olyan tanári kompetenciák meglétét hivatottak igazolni, melyekben közvetlenül a klasszikus gitár tanításával kapcsolatos szaktudást igénylő tervező és előkészítő tevékenységek kerültek részletezésre, kitérve a digitális fejlődés adta lehetőségekre. A hetedik részben intézményünk pedagógiai programjában is vállalt, részképességekkel és mentális zavarokkal együtt élő növendékeink speciális igényeit is figyelembe vevő szaktárgyi értékelési módszeremet mutatom be. Végezetül pedig egy, a főiskolai tanulmányaim során megismert és oktatási metódusomban még nem használt tanítási módszerrel foglalkozó szakcikket összegeztem. Terveim között e művészetpedagógiai rendszer alapos elsajátítása szerepel, hogy pályám következő szakaszában a benne foglalt tanári attitűddel foglalkozhassak növendékeimmel.

5 5 1. A TANULÓ SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 1.1 Esettanulmány egy kiválasztott növendék személyiségfejlődéséről Tizennégy éves növendékemet hatodik éve tanítom klasszikus gitárra a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában. Közismereti tantárgyait a pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskolában végzi kiemelkedően. Szorgalmas, kötelességtudó, zenei adottságait tekintve nagyon érzékeny és kreatív leányként ismertem meg. Rendezett és biztos családi háttérben legidősebb testvérként él két húgával együtt. Édesapjával azonban amerikai katona lévén nagyon ritkán találkozik. Édesanyja ezért jórészt egyedül látja el a gyermekneveléssel együtt járó teendőket és próbál támasza lenni lányainak az élet minden területén felmerülő kisebb-nagyobb gondjaikban. Mindez növendékem és másik két testvére zeneiskolai feladataihoz való hozzáállásán is jól tetten érhető: szabad választást kínált lányaiknak a hangszerválasztás, a sport, a nyelvtanulás területén, de önként vállalt plusz feladataikhoz felelősségteljes magatartást vár el tőlük, és nem enged a gyermekeinél olykor-olykor felmerülő kényelmességnek, a kötelezettségek alól való kibújásnak. Az édesapa gyakori hiánya azonban mindhárom lánytestvérnél, de leginkább a növendékem magatartásában mutatkozik meg. Az első zeneiskolai tanévének kezdeti hónapjaiban tanítványom viselkedésére erős beszédkényszer volt jellemző. Ez hátráltatta a zeneiskolai tananyag elsajátítását, de úgy véltem, hogy ebben a szakaszban nagyon fontos a növendék és tanára közötti bizalom kialakulása, ezért engedtem, hogy minden fontos mondanivalóját megossza velem. Édesanyjával folytatott állandó megbeszéléseink egyikén kiderült, hogy Julcsi a szűk családján kívül eddig senkihez sem szólt. Még akkor sem, ha az általános iskolai feleleteknél ezért megszidták vagy diáktársai kiközösítették. Tapasztalataim és a tanulmányaim során megismert szakirodalmi források 1 azt a meggyőződésemet támasztották alá, hogy növendékemet ameddig csak tudom meg kell őriznem a zeneiskolai keretek között. Hiszen szinte csak itt kaphat olyan személyre szabott oktatást, melynek jótékony hatása személyiség-fejlődésére is pozitív hatással lehet. Ettől kezdve próbáltam tudatosan olyan pedagógiai módszereket 2 alkalmazni, melyek alkalmasnak tűntek az ilyen típusú introvertált magatartás feloldásában, és egyben rászolgálni arra a 1 Kertész Attila: Zenetanári és hangszeres tanári mesterség In: Dr. Habil. Vas Bence (szerk.): Zenepedagógia tankönyv. Pécs: PTE Művészeti kar Zeneművészeti Intézet, Játékos, ártatlan és mégis rendkívül hatásos módszernek vélem Dr. Pásztor Zsuzsa Munkaképesség-gondozás muzsikáló növendékeknek és Négyesi Anna Mozgáspihenő gyakorlatait, melyek amellett, hogy a helyes mozgáskoordináció kialakításában döntő szerepük van, nagy segítséget nyújtanak a vidám, felhőtlen hangszeres órák kezdetéhez, általuk a növendék észrevétlenül szabadulhat meg nyomasztó, blokkoló érzéseitől.

6 6 bizalomra, amit tanárként ettől a leánykától kaptam. Ilyen képzésben pedagógiai tanulmányaim alatt nem részesültem, ezért segítséget kértem tapasztaltabb munkatársaimtól. Az első tanév végére világossá vált, hogy tanítványom sok adottságban, készségben kortársainál nagyobb mértékben részesült, ezért alkalmas lehetne a zeneiskolai B tagozatra emelni képzését. Viszont mások előtti zárkózottsága még nem tette lehetővé, hogy az emelt szintű tanulmányaival együtt járó fellépéseken, koncerteken részt vegyen. Így ezt a lépést egy évvel elhalasztottam, bízva abban, hogy az újabb pedagógiai módszerek 3 alkalmazásával a harmadik zeneiskolai évtől ezen a területen is helyt fog állni. A tanév tevékenyen és nagyon jó eredménnyel zárult számára: minden fellépését stabilan alapos felkészültségéhez mérten, kiválóan teljesítette. A családja viszont édesapja amerikai munkavállalása miatt új helyzetben került. Úgy döntöttek, hogy a család érdekében, minden második negyedévben három hónapra kiköltöznek észak-karolinába, mindezt úgy szerették volna megtenni, hogy a lányok a köztes időben rendes tagjai maradjanak általános- és zeneiskolájuknak is. Három hónap kihagyás nagyon hosszú idő egy tízéves növendék hangszeres fejlődésében, és felelősségteljes zenetanárként nem is vállalható, hogy komolyabb eredmények legyenek felmutathatók. Ellenben egyértelművé vált, hogy mindhárom lány ragaszkodik zeneiskolai főtárgytanárához és mindenképpen megőriznék a velük való szoros kapcsolatot. Így kollégáimmal és intézményünk vezetőjének egyetértésével úgy döntöttünk, hogy azokban a hónapokban, mikor a család külföldön tartózkodik, a hangszeres órákat interneten keresztül, élő kapcsolat formájában tartjuk fenn. Megfelelő időpontokat kellett keresnünk a hangszeres órákhoz, ami a nagy időeltolódás miatt nem volt egyszerű. Emellett alkalmazni kellett a távoktatásban már jól bevált technikai újításokat, melyek a növendékeket és tanáraikat is informatikai kompetenciájuk további fejlesztésére késztették. Ez a különös tanítási metódus két tanéven keresztül zajlott. A család mindig a decembertől márciusig terjedő időszakot töltötte az Egyesült Államokban. Tanulmányaikat ehhez mérten kellett megtervezni és munkájukat értékelni, motiválni. A technikai lehetőségek révén a lányok örvendetes módon a nagy távolság ellenére sem maradtak le a közös órákról, a fellépésekről és a koncertekről sem. Egyenes adásban, illően felöltözve, bár a kivetítőről figyelve, más helyen, de társaikkal azonos időben adhatták elő darabjaikat, melyeket jó részben itthon tartózkodásuk ideje alatt tanultunk meg velük. Természetesen az ilyen típusú oktatás nem tudta pótolni azt a pedagógusi figyelmet, melyet egy zeneiskolai növendék megkap. Így a végzett anyag minősége sem érhette el a hasonló korú kortársak 3 Ebben az időben kezdtem el alkalmazni a havonta szűkkörben megrendezendő klubkoncerteket, melyeknek célja az volt, hogy minél gyakrabban tapasztalják meg növendékeim a megmérettetésekkel együtt járó izgalmat, mely rendezvények alapos előkészítéssel alkalmasak lehetnek a lámpaláz feloldására.

7 7 szintjét. Mindezek ellenére azonban megmaradt az a bizalmi viszony növendékemmel és ez minhárom gyermek tanár-diák kapcsolatára igaz mely még tanulmányai kezdetén kialakult közöttünk. Összességében pedig jóval több haszna volt, mint kára ennek a kapcsolattartásnak: ugyanis növendékem sokkal több darabbal ismerkedett meg és gyakorolt megfelelő minőségig, mintha nem utazott volna el. Elmondása szerint ez a zenélés és a heti rendszerességű gitárórák tartották fenn a kapcsolatot igazi otthonához, diáktársaihoz. Így amikor csak tehette gyakorolt, kottát olvasott és új darabokat keresett, melyeket magától meg is tanult. Hazatérve pedig sokkal jobban értékelte társainál a gitárórákat, melyeket végre nem hétezer kilométer távolságból kell megélnie. Olyannyira sokat dolgozott előre egyedül, hogy a negyedik tanévtől sikerült oktatását B tagozatra emelni. Személyiség-fejlődésének legtöbb területén nagyon sokat haladt, kezdeti mély és erős zárkózottsága is látványosan oldódott, köszönhetően az általános iskolai kollégák és a szülők kooperatív hozzáállásának, valamint a zeneiskolai tanulmányok során átélt pozitív élmények közös hatásainak. Ellenben csendes, szinte alig hallható beszédmodora és hangszerhasználata során észlelt halk pengetése is mely minden bizonnyal személyiségének alakulásával van összefüggésben nagyon keveset fejlődött. Több, saját elképzeléseimen alapuló pedagógiai módszert próbáltam ki javító szándékkal, a rendkívül visszafogott érzelem és érzéskifejezés megnyilvánulásának intenzívebbé tétele miatt: nagyon kevés sikerrel. Zeneiskolai tanulmányait viszont még nagyobb hatásfokkal végezte: például zeneelméleti tudása jóval társai előtt járt. Saját kérésére második hangszerként felvehette tanulmányai sorába a szaxofont. Erre éppen akkor került sor, mikor az ehhez szükséges jogszabályi háttér is rendelkezésre állt. Így az ötödik tanévében elkezdte a szaxofont is zeneiskolai keretek között tanulni. Körülbelül két hónap elteltével olyan léptékű változás állt be viselkedésében, melyre jó ideig magyarázatot nem találtam: beszéde, hanghordozása bár nyugodt, de erőteljessé vált. Saját véleményét pedig amit eddig valószínűleg nem is közölt sokszor több ember előtt felvállalva képviselte. Gitárjátékában is észrevehető volt mindez. Alapvetően úgy összegezhető, hogy a jól és tudatosan gyakorolt darabokban az előírt dinamika mellett saját gondolatit, érzelmeit is már sokkal bátrabban és nyíltabban mutatta meg. 4 Kérdeztem tőle, hogy vajon ő maga észlelte-e ezt a változást önmagán. Válaszában úgy fogalmazott, hogy: mivel a szaxofont nem tudtam mert nem is lehet halkan megfújni, így megszoktam, hogy hangosan is lehet zenélni. A többi jött magától. 4 Szakdolgozatom írása során figyeltem fel Dorina Iusca román kutató, zenészeken végzett személyiséget vizsgáló analízisére, melyben számomra meglepő eredmények kerültek kimutatásra az egyes hangszertípusokhoz tartozó muzsikusok jellemző viselkedésének tükrében: Iusca, Dorina: Personality Traits and Music Performance Level of Undergraduate Students. Latest Advances in Acoustis and Music. (konferencia) Iasi, 2012.

8 8 Ettől kezdve növendékem minden zeneiskolában megvalósuló programnak, hangversenynek, bemutatónak tevékeny részesévé akart válni. Így lett iskolánk moderntánc csapatának és nem utolsó sorban a zenés diákszínpadunk zenekarának is tagja, ahol gitáron és szaxofonon is közreműködhet. 1.2 Reflexió A zenetanulással együtt járó személyiségfejlődés minden növendéknél észlelhető, ha elég időt tud eltölteni zeneoktatásunk jelenlegi rendszerében és tanára hivatásának részeként érzi, hogy a rábízott tanítványa zenei képzése mellett erre is gondot fordítson. Kodály Zoltán 5 a teljes személyiség fejlesztését tűzte ki célként. E cél eléréséhez a tanárnak szüksége van a növendék szűkebb és tágabb környezetét is alaposan ismerni, ezért elengedhetetlen, hogy ismeretet gyűjtsön családi, iskolai és társas kapcsolatairól. 6 Így a jobb eredmény eléréséért, az alkalmazni kívánt módszereket és technikákat a növendék egyéni adottságaihoz, képességeihez lehet igazítani. Viszont a hangszeres tanulás során nemcsak a növendék, hanem tanára is épülhet, gazdagodhat. Ez történt ebben az esetben is: hiszen ahhoz, hogy növendékem segítségére lehessek személyiségfejlődésének e szakaszában édesanyjával, heti rendszerességgel kellett konzultálnom és minden személyét érintő kérdésben megbeszéltük a következő bevezetni kívánt pedagógiai módszer várható eredményeit. Különösen fontos volt ugyanakkor számomra, hogy tapasztaltabb zeneiskolai kollégáim véleményét, útmutatásait meghallgassam és figyelembe vegyem. De növendékem általános iskolai tanárainak helyzetértékelésére és javaslataira is szükség volt, hogy pontos képet kaphassak viselkedésbeli sajátosságainak alakulásáról. E beszélgetések során olyan pedagógia irányzatokat és a tanítási gyakorlatban is jól használható módszereket ismerhettem meg, melyek létezéséről eddigi tanulmányaim során nem is értesültem. Így sokkal biztosabban kezdtem hozzá más, hasonló problémákkal küzdő tanítványaim oktatásához, és a nem megfelelő eredménnyel járó módszereket, melyek utóbb tévutaknak bizonyultak és ezért sikerrel sem járhattak legközelebb átgondoltabban fogom bevezetni. Mindezek mellett a növendékemmel való kapcsolattartáshoz amerikai tartózkodása okán, a számítástechnikai és internetfelhasználási tudásomat is frissíteni kellett. Így szerzett 5 Ittzés Mihály: A zenei nevelés magyar módszere. Kodály Zoltán zenei nevelési elvei. In. Dr. habil. Vas Bence (szerk.): Zenepedagógia tankönyv. Pécs: PTE Művészeti kar Zeneművészeti Intézet, Falus Iván: A pedagógus. In. Falus Iván (szerk.): Didaktika Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó,

9 9 tapasztalataimat sikeresen integráltam az informatikai eszközök és programok hétköznapi alkalmazása mellett, a tanítási gyakorlatomba is. Természetesen nagyos sok körülmény közrejátszhatott abban, hogy növendékem személyiségfejlődése ilyen pozitív irányba fordult: olyan események, történések, melyeket növendékem a családjában, iskolájában vagy egyéb közösségeiben átélt. De mindenképpen hozzájárulhattak személyiségének alakulásához a zenetanulás során megtapasztalt eredményei és az itt töltött évek alatt megismert személyekhez való közvetlen kapcsolatai is. Ebbéli tapasztalataimmal megerősítve igyekezni fogok minden növendékemet a gitárjáték alapos elsajátítása és minél több zenei műfaj megismertetése mellett, a művészet-pedagógia különféle metodikai módszereit felhasználva olyan helyzetbe hozni, hogy középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt saját személyiségükről pontosabb képet kaphassanak. Ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy a még nem rögzült, a társas kapcsolat-teremtéshez előnytelen viselkedésformáik megváltozhassanak, érzelmi elakadásaik feloldódhassanak.

10 10 2. A TANULÓI CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK ALAKULÁSÁNAK SEGÍTÉSE, FEJLESZTÉSE 2.1 Egy kooperatív munkát tükröző óra dokumentumai közös óra 1. kép: Kezdők klubkoncertjének plakátja és óravázlata. 2. kép: Haladók klubkoncertjének plakátja és óravázlata.

11 Reflexió Tanítási tapasztalatainkból okulva a 2014-es tanévtől kezdődően tanszakunkon kollégámmal bevezettük a hat-hetes rendszerességgel megrendezendő klubkoncerteket. Ezt az intervallumot tartjuk alkalmasnak arra, hogy a technikailag elsajátított új darabokat, etűdöket növendékeim szűk körben egymásnak is bemutathassák. De fontos okként meg kell említenem, hogy a zenét tanuló diákok körében megfigyelhető túlzott lámpaláz egyik kiváltó oka lehet az is, hogy növendékeink rendkívül keveset szerepelnek egy tanév során. Egy-egy rosszul sikerült vizsga évekre megerősítheti a növendékek szerepléstől való szorongásait. Ezért kell minél több lehetőséget adnunk, hogy az esetlegesen rögzült félelmeik elaborálhassanak. A közös órák alkalmával lehetőség nyílik olyan játéktechnikai, elméleti és zenetörténeti stíluselemek közös elsajátítására, gyakorlására, melyekre a gitárórák alkalmával kevés idő jut. E mellett ezeket az alkalmakat is fel szoktam használni a közösségépítésre, így minden foglalkozást drámajátékkal kezdünk. Mindenképpen megemlíteném Dr. Polonkai Mária gondolatait, miszerint: Előnyként említhetjük meg, hogy a gyerekek a választott tanórán kívüli foglalkozásokon találkozhatnak az ugyanolyan érdeklődésű és talán hasonló képességű társaikkal. Ezek a találkozások segíthetik őket abban, hogy reálisabban és pontosabban ítéljék meg képességeiket, amennyiben a többiek az említett hasonlóság miatt jó összehasonlítási alapot kínálnak az én bemeréséhez. Annak a pontos ismerete, hogy valaki milyen jól csinált meg valamit, lehetővé teszi számára, hogy megfelelő célokat tűzön ki, elkerülve a sorozatos kudarcot és a túl könnyű sikert. 7 Növendékeimet ebben a negyedévben két csoportra osztottam: 1. kezdők, akik hangszeres előkészítő vagy első osztályosok. Ebben a csoportban az első két hónap gitár játéktechnikai elemeinek úgymint rasgueado, ráhúzott és szabadpengetés, a bal kéz jellemző váll és csukló és az ujjak mozgásának 8 ismétlése és a jellemző hibák kiküszöbölése volt előtérben. Valamint fontos elemként, bár a gyerekek előtt inkább észrevétlenül vezetve, alaposan átbeszéltük a sikeres szerepléshez szükséges feltételeket. Ehhez nagy segítséget nyújtottak a Dr. Pásztor Zsuzsa és Négyesi Anna előadásain megismert technikák és elvek, melyek mentén haladva növendékeim színpadi megjelenéstől való félelme remélhetőleg egyre 7 Páskuné Kiss Judit: A pedagógus tehetséggondozó munkáját segítő módszerek, eszközök. In: Polonkai Mária (szerk.): Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. Gyakorlati megközelítések. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Szilvágyi Sándor: A gitároktatás szakmódszertana. Budapest, 2018 (Kézirat)

12 12 inkább feloldódik. Mozgáspihenő módszereik 9 pedig rendkívül alkalmasak a laza, dinamikus mozgáskultúra kialakítása mellett a növendékek érzelmi, hangulati szorongásaik feloldásához. 2. Haladók, akiket úgy válogattam ki növendékeim közül, hogy jellemzően egyidősek legyenek. Nemek tekintetében szerencsésen alakult ez a tanév, hiszen egyenlő arányban képviseltetik magukat a lányok és a fiúk is. Foglalkozásaikat mindig a dráma-pedagógia módszereivel indítom, amihez szakirányú végzettségű munkatársam segítségét kértem. Ezeket az egyszerű játéknak tűnő módszertani elemeket pontos sorrendben és jól felépített lépésenként kell alkalmazni, mert csak így tudja hatásfokát a megfelelő mértékben kifejteni. Ezután a csoport sokkal oldottabban, jó hangulatban volt képes a kooperatív 10 munkára, így könnyedén tudtam alkalmazni Sáry László ritmikai gyakorlatit 11 is, melyekhez hosszantartó összpontosítás szükséges. Az előző csoporthoz képest, nekik már egymás előtt kellett megmutatni tudásukat olyan darabokkal, melyeket ebben az évben kezdtünk el velük megtanulni. Viszont ahhoz, hogy ezt sikeresen teljesítsék, egy olyan darabot is választhattak szabadon, amit már sok éve ismernek és szeretnek. E darab alkalmas volt a legtöbb esetben arra, hogy az adott növendék a többiek előtt megszokja a szerepléssel együtt járó vizsgadrukkot. A mindkét csoporttal levezetett közös óra visszaigazolta növendékeim személyiségéről alkotott képemet, de több diák is okozott kellemes meglepetést számomra például együttműködés, szabálykövetés és bizalom terén is. Ezért ezek az alkalmak amellett, hogy lehetőséget adnak az új darabok kis közönség előtti bemutatására, így a soron következő főtárgyórák céltudatos irányítására tanítványaim még eddig nem ismert tulajdonságait, viselkedési szokásait is feltárta előttem. Ezek között voltak olyanok is, melyekkel még külön foglalkoznom kell az egyéni órák során is, mert egy növendékem olyan, még nem rögzült viselkedésformájára derült fény, mely elég nagy gondot jelentene például egy nyári tábor ideje alatt. Itt mindenképpen szükség lesz a szülőkkel való személyes megbeszélésre is, de elképzelhető, hogy szakember segítségét is igénybe kell vennünk. 9 Négyesi Anna: 20 Mozgáspihenő. Budapest, Kovács-módszer Stúdió, Knausz Imre: A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet, Bölcsészettudományi Kar, Miskolci Egyetem, Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Budapest, Jelenkor,1998.

13 13 3. A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT TERVEZÉSE 3.1 Intézmény bemutatása az iskolában begyűjtött dokumentációs anyagokkal TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kistérségi Akkreditált Kiváló Tehetségpont 12 Minősített referencia intézmény 13 Oktatási Hivatal Bázisintézménye Pomáz Templom tér 3. Tel/Fax: (26) OM azonosító: Tanulói adatok: Egyéni oktatásban részesül: 354 tanuló Klasszikus hangszer szakon: 275 fő Népzene szakon: 43 fő Jazz zene szakon: 36 fő Két tanszakos: vizuális + zene: 12 fő Két tanszakos: moderntánc + zene: 47 fő 3. kép: Hangversenytermünk seccója. Haranginé Csuta Anna képzőművész, művészet-pedagógus kollégánk munkája. Csoportos oktatásban részesül: 92 tanuló Zenei előképző 45 fő Moderntánc szakon 23 fő Vizuális szakon 24 fő Pedagógus létszám: 38 fő (26,5 álláshely) 4. kép: Iskolánk emblémája. Iskolánk hét szakmai munkaközössége: szolfézs, ütő, hegedű, cselló jazz, klasszikus gitár furulya, oboa, fagott, népzene fuvola, klarinét, rézfúvó zongora, harmonika, hárfa, korrepetíció, belső ellenőrzési csoport képzőművészet, tánc-művészet, drámaszak, együttesek, zenés színjátszás 12 A képek forrása: (Elérés: ) 13 pedagógiai program. pdf. 33. (Elérés: ) 14 (Elérés: )

14 Reflexió A Teleki-Wattay Művészeti Iskola második otthonom különleges helyet foglal el tanári pályám történetében és szerencsésnek mondhatom magam, hogy itt taníthatok ben miután idejekorán abbahagytam tanulmányaimat a bécsi Zeneakadémián, hazatérve Magyarországra ebben az intézményben kaptam előszőr álláslehetőséget. Pomáz városához állásomon kívül semmi más nem köt, mégis rendkívüli ajándéknak tartom, hogy ehhez a művészi-, pedagógusi munkaközösséghez tartozhatom. Az iskola hatalmas fejlődésen ment keresztül és véleményem szerint ez a fejlődés folyamatos. Egykoron a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött, majd 1992-ben Ásztai Csabáné, akkori igazgatónő kezdeményezésére vált önálló iskolává. A zeneiskolai oktatás először a város általános iskoláiban és a helyi művelődési házban zajlott ban nagy áttörés következett az iskola életében: saját épületként vehette birtokba a Teleki-Wattay Kastély egykori gazdasági épületét, így a gyerekek és pedagógusaik nagy örömére a pomázi zeneoktatás gyönyörű környezetben kapott otthont. Az iskola 2005-ben vált komplex művészetoktatási intézménnyé, ekkor vette fel a Teleki-Wattay nevet. A társművészetek közötti együttműködés, összefonódás szép harmóniában jelenik meg az iskolában: a Testvérmúzsák Galéria rendszeres kiállítás megnyitóin mindig jelen van a muzsika, a hangversenyeink, színdarabjaink előadásaira képzőseink alkotják meg a díszleteket, a tánc-tanszak saját koreográfiát készít a zenés darabok betétdalaihoz. Fontosnak tartom megemlíteni a klasszikus zeneoktatás mellett intézményünk népzene és jazz tanszakát is. Az intézményben működő népzenei együtteseink nemcsak a magyar népi hagyományokat ápolják, hanem a városban élő szerb kultúráét is. Van tamburás együttesünk is és kétévente szervezzük az Országos Tekerős Találkozót. A jazz tanszakon tanító művész kollégáink méltán büszkék tanszakaikra és tanítványaikra, hiszen növendékeik önálló együtteseket, jazz formációt alapítanak és országos sikereket érnek el különböző zenei fesztiválokon, versenyeken. Az iskolának jelenleg 12 jó gyakorlata van, amelyek óriási közösségformáló erővel bírnak, mivel a bennük tevékenykedő növendékeink hangszertől függetlenül részt vehetnek benne. Számos klasszikus együttesünk is működik: a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar, a Gitáregyüttes, a Fuvolazenekar, a Csellózenekar, a Kiskórus, a Leánykar, a Pomázi Méheskar. A Zenés Diákszínpadunk, úgy gondolom, országos szinten is különleges. Itt találkozik az összes oktatott művészeti águnk. Ez egy olyan komplex programja az iskolának, ami miatt amellett, hogy egyszerre teljesíti a szervezeti működési szabályzatunkban 15 és pedagógiai 15 szervezeti működési szabályzat. pdf. 5. (Elérés: )

15 15 programunkban 16 megfogalmazott feladatainkat pedagógusként úgy érzem, hogy tulajdonképpen ezért érdemes gitárt tanítani. Ebben a programban az összes szereplő diákunk megtalálja a helyét, hiszen a résztvevők a saját képességeiknek megfelelő feladattal vannak ellátva, fejlődik a személyiségük, tehetségük kibontakozhat. Mindig örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy láthatom a növendékeimet egy ilyen produkcióban szerepelni, kinyílni és felszabadultan átélni a közösséghez tartozás élményét. Egy-egy előadás során, nemcsak szereplőként vesznek részt a gyerekek, hanem ők alkotják a tánckart és a zenekarban is kivétel nélkül mindig növendékeink muzsikálnak. Itt ötvöződik a drámajáték, a képzőművész, a népzenei, a klasszikus és a jazz tanszak tanulóinak, pedagógusainak tudása egyszerre. Lenyűgöző élmény a szülőknek, a gyerekeknek, a pedagógusnak és a közönségnek is egyaránt. Úgy gondolom, iskolánk Zenés Diákszínpada méltán került be a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekarral és egyik kolléganőnk speciális szolfézsoktatási módszerével együtt a as esztendőben a Nemzeti Értéktárba. Az iskola mára a pomázi kulturális élet színfoltjává vált, színes programokkal gazdagítja az ott lakók életét. Évente két alkalommal ősszel és tavasszal művészeti hetet tartunk, ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő programot. Ezekkel a tematikus előadásokkal nemcsak azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy legyenek kulturális programok a város és iskolánk életében, hanem a gyerekek személyiségformálására is komoly hangsúlyt fektetünk. Fontos, hogy megismerkedjenek a különböző műfajokkal (klasszikus, népi, jazz), járjanak el későbbiekben is zenei ízlésükhöz közelálló koncertekre, tanuljanak meg megfelelően viselkedni a rendezvényeken. A hangversenyeken művészkollégáinkon kívül meghívott vendégek előadásait is meg lehet hallgatni és van olyan koncertsorozatunk is, amit növendékeink adnak. Ezek látogatása a hangszeres tanulmányokra is nagy hatással van. A Zeneiskolások Másképpen koncert, ahol például tanulóink tanári segítséggel olyan zeneszámot, táncbemutatót, egyéb művészeti produkciót mutathatnak be, melyben képességeiknek és személyiségüknek egészen más oldalát is megismerhetjük, mint amit tőlük eddig megszokhattunk. Ez számos növendékemet ösztönöz gyakorlásra, szerepelni vágyásra. A tanári hangverseny mindig teltházas hangverseny, ami jó hatással van a tanár-diák kapcsolatára, példamutató a gyerekeknek. Nem egy növendékemben a jazz zenei programok látogatása után fogalmazódott meg, hogy a gitár alapvizsga után jazzénekre, jazz gitárra vagy esetleg szaxofonra szeretne áttérni. Tanárként célom az iskola arculatának megfelelően a gitár főtárgy tanításával ránk bízott gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, életkori sajátosságuknak megfelelő 16 pedagógiai program. pdf (Elérés: )

16 16 személyiségfejlesztés, tehetségük gondozása, a közösséghez tartozás erősítése. Igyekszem mindig nyitott szemmel járni az iskolában és a programokra, koncertekre, versenyekre odafigyelni. Ezt a szemléletet szeretném átadni minden növendékemnek, hiszen az összetartást, egymásra figyelést, együttműködést, elfogadást ezekben a diákévekben lehet a legeredményesebben megalapozni. Ezt a tudást a későbbiekben képesek lesznek aztán az élet bármely más területén kamatoztatni akár a Zenés Diákszínpadon, a csoportos óráikon (szolfézs, moderntánc, kamarazene), akár az általános iskolában és később felnőttkorukban a munkahelyükön, családjukban is. Az intézményünkre nemcsak a társművészetek közötti összefonódás jellemző, hanem környezetünkben városi, országos és nemzetközi szinten is megjelenik az együttműködés. A városi iskoláknak, óvodáknak rendszeresen tartunk hangszerbemutató koncerteket. Nemzetközi kapcsolataink 17 vannak testvériskoláinkkal: Szlovákiában (Párkány) és Szerbiában (Újvidék). A négy ország kollégái minden évben más-más helyszínen, együtt ünneplik meg egy nagyszabású koncerten a Zene Világnapját. Ilyenkor lehetőség nyílik eszmecserére, az országok zenei életének megvitatására, az iskolák működésének és egymás kultúrájának megismerésére. Sikeres pályázatainknak köszönhetően hála a rendkívül agilis, elhivatott és fáradhatatlan intézményvezetőinknek növendékeink mellet, mi pedagógusok is részt vehetünk nemzetközi projektekben (Erasmus+). Ennek keretében az elmúlt tizenöt évben tanítványaimmal együtt szinte egész Európát beutazhattam és vendégül láthattuk számos ország pedagógusait. Megismerkedve más országok kultúrájával, különböző a munkához és hivatáshoz való hozzáállásával, életszemléletével, alaposan felértékelte bennem saját kultúrámhoz való viszonyomat is. Az iskola a szellemi és a kulturális értékek megőrzése mellett, igyekszik lépést tartani a mai kor elvárásaival is. Intézményünk a 2017/18-as tanévben pilot programként alkalmazta az országban elsőként a művészeti iskolák közül az E-Kreta rendszert úgy, hogy papír alapú naplót már nem használtunk. Nagyon nehéz volt a járatlan úton haladni, de a legtöbb kollégám egyetértett abban, hogy meg kell próbálnunk élni a lehetőséggel és a magunk arculatára formálni az eddig általános iskolákra szabott felületet. Ennek köszönhetően a Klebelsberg Központ munkatársai javaslataink figyelembevételével a művészeti iskolák részére is használható módosításokat hajtanak/hajtottak végre. Innovatív módszereink közül megemlíteném a 3D nyomtatást a réz tanszakunkon, ahol a gyerekek szájához igazodó fúvókák készülnek, ezáltal is segítve a helyes légzési technikák elsajátítását. Jazz tanszakon munkatársunk az elmélet elmélyítését segítő saját e-tananyagot készített, melyet folyamatosan 17 pedagógiai program. pdf. 37. (Elérés: )

17 17 frissít, így lehetőséget adva a nagyobb egyetemista növendékeinknek arra, hogy egyéb kötelezettségeik miatt előforduló órai hiányzásuk ne lehetetlenítse el az elvégzendő tananyag elsajátítását. A Zene Világnapjához kapcsolódóan harmadik éve készül online totó a gyerekeknek, évfordulós zeneszerzőhöz vagy más zenei témakörhöz igazítva. Mindezen sokrétű feladatok és célok megvalósításához pedig egy igen jól felszerelt technikai háttérrel rendelkezünk. Hangversenytermünk hang- és fénytechnikai berendezései más zeneiskolákéhoz viszonyítva kimagasló minőséget képvisel, hangszerparkunk és a zenéléshez, tanításhoz elengedhetetlenül szükséges informatikai, digitális eszközállományunk folyamatosan bővül és fejlődik. Összegzésként nagy örömmel tudom megállapítani, hogy rendkívül jó érzés a Teleki- Wattay Művészeti Iskolához tartozni és itt tanítani. Hiszen a csodálatos környezet, a minőségi tárgyi feltételek, az előrelátó, elhivatott, bátor intézményvezetés mellett, a kollégák döntő többségével kialakított rendkívül jó, kollegiális, baráti kapcsolat minden lehetőséget megad ahhoz, hogy tanári pályánkat hivatásunkhoz méltóan végezhessük és egyben tudásunkat, energiánkat, a pedagógia és a művészet közös területein megfogalmazódott ötleteinket szabadon kibontakoztatva tanítványaink fejlődésének szolgálatába állíthassuk.

18 18 4. A TANULÓK MŰVELTSÉGÉNEK, KÉSZSÉGEINEK, KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE A TUDÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL 4.1 Szabadidős programok 5. kép: 2017 nyarán megrendezett zenei tábor plakátja. 6. kép: A jelentkező növendékek szüleinek elküldött részletes tábori program.

19 19 Zeneiskolánkban diákjaink nyári táboroztatásának már évtizedes hagyománya volt, mikor tagja lettem e munkaközösségnek. Ezeken az alkalmakon ötven olykor ennél is több növendékünk vett részt és tantestületünk legalább tizenöt tagja segédkezett abban, hogy minden diák jól érezze magát, de hangszertudásában is képességéhez mérten fejlődjön. Öröm volt mindig megtapasztalni, hogy milyen gyorsan és sokat tanulnak 18 növendékeink hangszerükön akár addig túl nehéznek vélt zenei feladatokat is ha a körülményekre és a közösségre a vidám, felhőtlen hangulat a jellemző. Zeneiskolai tanévben egymással alig találkozó különböző hangszeres gyerekek a tábor ideje alatt rendkívül jó baráti kapcsolatot alakítottak ki, ami végig kísérte őket akár egész tanulmányaik alatt is. Ezekre az alkalmakra két-három gitáros növendékem jelentkezett és nekik minden ilyen tábor nagy élmény volt. Szerettem volna, ha minden tanítványom részese lenne egyszer egy ilyen eseménynek, melynek hosszútávú pozitív hatásai túlmutatnak a zeneiskolai éveken is. Ezért úgy döntöttem, hogy felhasználva a nagy, közös táborainkban szerzett tapasztalataimat 2016 nyarán első ízben, majd folytatva 2017-ben is szervezek egyet külön a gitáros növendékeim részére. Célként, a fentebb említett meggondoláson kívül több okom is volt: 1. a növendékeim alig ismerték egymást. A gitárórák vagy a közös órák végeztével sietnek egyéb kötelezettségeiket teljesíteni, így sokszor még gitáros társa nevének felidézése is nehézségbe ütközött. Mivel mindegyik más-más korosztály képviselője, kamarazenei órák vagy a gitárzenekari próbák után sem tudnak egymással könnyedén kapcsolatot létesíteni, így esély sincs valódi zenei kommunikációra sem. 2. A klasszikus gitár gyakorlási mechanizmusa szokásai és a repertoár jellemző hangulata miatt, a növendékeknél már fiatal korban megfigyelhető egyfajta elkülönülés a többi gitárostól vagy más hangszeres diáktól. Kivételt képez ez alól, ha az adott diák populáris vagy könnyűzenei slágert gyakorol. Ilyenkor szinte vonzza magához zenésztársait, akik nem restek ekkor saját hangszerükkel ha néha ügyetlenül is kimutatni igényüket a közös muzsikálásra. Szerettem volna ezen az elkülönülési szokáson változtatni, ezért olyan zenei készségeket, képességeket mint például improvizációt vagy a harmóniai kíséret gazdag ritmikai lehetőségeit hozzak a tábor ideje alatt előtérbe, melyekre a tanév során kevesebb idő juthat, holott ezek jelentenék növendékeimnek a legnagyobb örömöt hangszertanulásuk kezdeti időszakában is. 3. A hosszú nyári szünet miatt, tanítványaim a szeptemberi iskolakezdésre addig egészen jól használt zeneelméleti tudásuk jó része kiesik, így a tanév első három hete sokszor e hiányosság pótlásával telik. Ezért a tábor idejét augusztus hónap második felére időzítettem, remélve azt, hogy tudatos ismétléssel megspórolhatok 18 Ez, a tulajdonképpeni kooperatív tanulási forma nagyon hiányzik különösen olyan hangszeren tanuló növendékek gyakorlási folyamataiból, akik hangszerük adottságai miatt esetleges zenei pályájuk során többnyire egyedül zenélnek: Knausz Imre: A tanítás mestersége. (Egyetemi jegyzet, Bölcsészettudományi Kar, Miskolci Egyetem, 2001). 73.

20 20 magunknak sok értékes órát a szeptemberi hónapból és energiáinkat az új tananyag elsajátítására fordíthatjuk. Ezek mellett, a következő évre tervezett kamaradarabok kiválasztásához, és az azokban résztvevő diákok összehangolódásához is jó alkalomnak kínálkozhat. 4.2 Reflexió Egy ilyen többnapos foglalkozás megszervezése elég komoly feladat elé állított, melynek összetettségével akkor szembesültem igazán, amikor kiderült, hogy a szervezésben nem lesz segítségemre egyéb elfoglaltságai miatt gitáros kollégám. Ellenben a tábor megvalósításában budakalászi pedagógus munkatársamra és a szülőkre feltétlenül számíthattam, hiszen velük több éve folyamatos és rendszeres kapcsolatban vagyok. Elsősorban tudnom kellett, hogy mi az az eredmény, amit ennyi idő alatt felelősséggel elvárhatok növendékeimtől és önmagamtól. A helyszín adott volt, hiszen iskolánk tágas, gyönyörű környezete ideális feltételt biztosított a négy tábori nap biztonságos lebonyolításához. Ehhez szükség volt kevés, de fontos szabályokat már a tábor elején tisztáznunk a gyerekekkel és a szülőkkel, melyet nagy megelégedésemre mindenki kivétel nélkül betartott. Igyekeztem a programokat úgy felépíteni, hogy az előző fejezetrészben felsorolt szempontokat betartva hatékony, de elsősorban jó hangulatú napokat töltsünk el, ezért nem a kiválasztott darabok megvalósítása volt a cél, hanem az aktívan és közösen eltöltött minőségi idő. A hangsúlyt a közösségépítésre tettem: ezért minden délelőtti program inkább irányított, jól meghatározott cél érdekében vezetett volt, a délutáni foglalkozásokat is jellemzően csoportos, ellenben szabadabban és könnyedén változtathatóra alakítottam. Az olyan programpontok hiteles megvalósításához, melyekhez gyakorló szakember közreműködése volt szükséges (drámajáték, Kovács-módszer, rögtönzés, Sáry-módszer), segítséget kértem iskolánkban tanító és ilyen irányú gyakorlattal rendelkező kollégáimtól, akik készséggel álltak rendelkezésre. Ők minden délelőtt egy órában foglalkoztak növendékeimmel és nagy örömömre mindannyiuk erre a négy napra felépített pontos tervvel érkezett, melyet a diákok is előre tudhattak. Így ők is követhették és részesei lehettek egy előre elgondolt folyamat nem megrögzött és rugalmatlan, de minél pontosabb betartásának. A délutáni foglalkozások minden eleme is felügyelt volt, de a rögzített pontokon kívüli idővel maguk gazdálkodhattak és annak menetét közösen alakíthatták és befolyásolhatták. Növendékeim számára kissé bátortalanul és félszegen, de mégis kíváncsi várakozással indult az első nap. Ebben a helyzetben az volt a legfontosabb, hogy minden foglalkozás

21 21 határozott és jól moderált legyen. Ezáltal a későbbi csapatépítés figyelemmel kísért, de önműködővé válhatott. Kollégáimnak is sikerült jól eltalálni ezt az arányt, így az első délutáni foglalkozásra már felszabadult és érdeklődő növendékeim a gitárórákról már jól ismert hozzáállása várt. Ez egészen a tábor végéig jellemző volt rájuk, ezért minden fontosnak érzett célunkat elértük, nevezetesen: 1. megismerték a nevükön kívül egymás szokásait, érdeklődési köreit, véleményét és motivációit. 2. Nagy örömömre, a növendékeim korra és nemre való tekintet nélkül bátran játszani kezdtek egymásnak hangszereiken és kifejezték abbéli igényüket is, hogy a soron következő tanévben mindenképpen tartsuk meg a tábor ideje alatt kialakított kamaracsoportokat, melyekhez meghívnák más hangszeres zeneiskolás barátaikat is. 3. Végezetül óriási nagy megkönnyebbülés volt tapasztalni a szeptemberi első hetekben, hogy a táborban résztvevő növendékeimmel nem kellett újra tanulni az előző évben megismert zeneelméleti anyagrészeket sem. Mindezen eredmények elérésében hatalmas szerepe volt munkatársaim szakmai tudásának és a szülők segítségének. Ezért úgy érzem, hogy a második alkalommal megrendezett nyári tábor nagyban hozzájárulhatott, hogy a következő tanévben sokkal több szorgalmat, érdeklődést és fegyelmezettséget tapasztaltam tanítványaimnál és tanszakom elkezdett közösségként is működni. Az elért eredmények ugyan figyelemre méltók voltak, de az is világossá vált számomra, hogy az iskolán belüli gyakori tanszakváltások, mint például a klasszikus gitárról a jazz-gitárra való továbblépés, ezáltal pedig a sok új diák felvétele nem teszi lehetővé, hogy tanítványaim egy állandó, iskolán belüli külön közösséget alkossanak. Arra sokkal inkább van esély és erre a környezeti, infrastrukturális adottságaink, pedagógus közösségünk céljai és hozzáállása miatt ez más csoportos foglalkozásokba járó diákoknál már jó részben teljesült is, hogy gitáros növendékeim jól beilleszkedjenek az iskolai egységbe, ahol minden diák tanszaktól függetlenül egymással szoros kötelékben, saját tudásával, szorgalmával és kreativitásával részesévé válhat egy színes nagy közösségnek. Ezért a jövő tanévtől olyan tábor szervezésébe szeretnék fogni nem elhagyva az előző alkalmakkor már sikeresen bevezetett módszereket melyben a gitár elsősorban mint kísérő hangszer jelenik meg, így növendékeim hívhatják más hangszeres testvéreiket, barátaikat, ismerőseiket, elősegítve ez által a későbbi esetleges zenei pályájuk során előforduló kamarazenei kapcsolatteremtéshez feltétlenül szükséges nyitottság, érdeklődés, zenei élménykereső személyiségvonás 19 kialakulását. 19 Sensation seekeing: Olyan személyiségvonás, amelynek birtokában a személyiség tapasztalatszerzés céljából mindig új és ösztönző helyzeteket keres. Az élmény-éhség e jellegzetes állapotában jelentős a pozitív érzelmek túlsúlya. Zuckerman, Marvin: Sensation Seeking. Beyond the optimal level of arousal. (Hillsdal, New Jersey, Laurence Erlbaum Associates, Publisher, 1979). 11.

22 22 5. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁST MEGALAPOZÓ KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 5.1 Számítógéppel segített tanulás Hangversenyek, kulturális rendezvények, ek/ Kottaszerkesztő programok Finale 2017 GuitarPro 7 Sibelius 2014 MuseScore Hang- és fénytechnikai szakboltok Zeneáruházak oldalai Könyvesboltok, zeneműboltok, kiadók oldalai Videó-megosztó portál, internetes rádiók Music-Apps/ Gitáros weboldalak om/ Klasszikus gitárboltok Kiadvány, plakát, hang és videó szerkesztő programok Microsoft Word, Publisher, PowerPoint Sony Sound Forge, Sony Vegas WaveLab, Any Video Convereter Windows MovieMaker, ClipGrab Zenei szervezetek, újságok ábra: Tanítási gyakorlatom során leggyakrabban használt honlapok és szerkesztő programok

23 Reflexió Az előbbi táblázatban azokat a weblapokat és programokat tüntettem fel, melyek tanítási gyakorlatom minden területén szinte nélkülözhetetlenekké váltak és véleményem szerint minden zenetanárnak hasznára lehetnek. Meglátásom szerint a kottaszerkesztő programok használatát érdemes lenne minden zenetanárnak megtanulnia. Például a nagy zeneszerzők által komponált kamarazenei darabok jó részének nincs gitár átirata. Ilyenkor megőrizve az eredeti kotta hangjait igyekszem a lehető legpontosabban két, három esetleg négyszólamra bontva átírni. A notáció a programban lejátszható, így azonnal észrevehetők és javíthatók az esetleges hibák. Növendékeim számára sokszor írtam már át műveket, transzponáltam vagy szerkesztettem. Több zenemű kottáját gyakran kézzel írt változatban találom meg. A jobb és gyorsabb olvashatóság érdekében a program segítségével ezeket minden esetben átírom. Iskolánk alapvető célkitűzései közé tartozik, hogy lehetőleg minden itt tanító pedagógusnak esélyt adjon arra, hogy megismerje a digitális fejlődés adta lehetőségeket és azokat a lehető legnagyobb mértékben ki is használja. Nagy örömünkre, ehhez minden tárgyi feltétel adva van: 1. új, a legfrissebb szoftvereket futtatni tudó számítógéppark, 2. több nagyteljesítményű színes nyomtató, melyekkel CD és DVD lemezeket is tudunk festeni, 3. több magas minőséget képviselő digitális hangfelvevő, kamera és az így készült felvételek vágásához, szerkesztéséhez szükséges számítógépes programok, 4. több nagy kapacitású adathordozó, melyek mind együttvéve lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy minden koncertről, előadásról, bemutatóról tökéletesen megszerkesztett anyagot adhassunk át növendékeinknek és akár az összes felvételt megőrizzük archívumunkban. Ez tette lehetővé például, hogy 2016-ban első ízben adhattam át tíz együttöltött tanév után rendkívül szorgalmas növendékemnek egy olyan lemezt, amely élete első tanszaki koncertjétől kezdve egészen a záróvizsgáján előadott darabjáig minden művet sorrendbe állítva tartalmazott. Nagy öröm volt látni a szülők és a növendékem mellett nekem is, hogy egy kisgyermek kitartó munkával tíz év alatt hová fejlődhet. Az ilyen fajta visszaigazolást pályám során addig nem tapasztalhattam meg. A zenetanárokat érintő fontos törvényi változásokról, a pedagógus portfólió elkészítésének lépéseiről, a zeneiskolák időszerű helyzetéről, problémáiról is tájékozódhatunk a különböző szakmai szervezetek honlapján. E téren az egyik legfontosabb weblap a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének oldala. Egyes zenei folyóiratok aktuális és archivált számait is el lehet olvasni az interneten, így szakmai tudásunkat folyamatosan bővíthetjük, tanításunkat új ötletekkel, módszerekkel színesíthetjük. Rendszeresen használom az online könyvtári katalógusokat a zenei szakirodalom és a kották felkutatásához,

24 24 beszerzéséhez. Az internetes katalógus előnye a hagyományos katalógussal szemben az, hogy nagyon gyorsan megtalálható a keresett mű, előjegyezhető, illetve, ha már kikölcsönöztük, akkor a kölcsönzési idő online hosszabbítható is. A tanulás és a tanítás során tanulságos és hasznos, ha egy-egy művet világhírű művészek előadásában hallgatunk meg, összehasonlítva a különböző interpretációs módokat. Ebben segítenek a videó-megosztó oldalak, illetve a különböző internetes rádiócsatornák, és archívumok is. Bár az élő hangverseny által nyújtott élményt nem lehet összehasonlítani a lemezek, videók hangzásával, ezért rendszeresen tájékozódom a hangversenyszervező irodák honlapjain és a lakóhelyem környékén rendezett hangversenyeket rendszeresen látogatom, sokszor növendékeimmel együtt.

25 25 6. A TANULÁSI FOLYAMAT SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 6.1 Tematikus terv

26 26

27 27

28 28

29 Reflexió A tematikus terv készítésénél döntően az a tapasztalatom befolyásolt, miszerint a szeptemberi tanévkezdés első két hete általában a növendékek iskolai kötelezettségeinek, időbeosztásainak és egyéb elfoglaltságaik mint például edzések, felkészítőórák összehangolásával történik. Így a zeneiskolai tananyag elsajátítása és az ahhoz szükséges gyakorlás ütemezése valójában szeptember második nem ritkán a harmadik hetében kezdődik. Ez a tanulási folyamat október negyedik hetéig tarthat legtovább, hiszen az őszi szünet és iskolánkban az ezt követő időre szervezett művészeti napok mind a növendékek, mind tanáraik számára behatárolják az új ismeretek elsajátítására szánt időkeretet. Intézményünkben szokás, hogy a tanév első félévét egy decemberben megrendezett hangversennyel zárjuk, tehát a novemberi hónapban új mindkét kezet érintő technikai elemet már nem szerencsés bevezetni. Ezért pedagógiai megfontolásokból iskolánkban az első félév zenei ismeretanyagának elsajátítására szánt legfontosabb időszaka: a szeptember 15 és október 20-ig terjedő intervallum. Nálunk ekkor lehet jól megalapozni a zeneiskolai növendékek egész félévére kiterjedő zenei képességeinek fejlődését. A tervezés során figyelembe vettem a tanuló életkorát, előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait és ehhez mérten alakítottam ki a B tagozatos követelményszinthez igazodó ismeretanyagot. Emellett, igyekeztem a más hangszeres kollégáim észrevételeit megfogadva és a véleményem szerint kiforratlan gitároktatatásunk hiányosságait kiküszöbölve olyan metódusokat is alkalmazni, melyeknek remélt pozitív hatásai valószínűleg csak több év után válhatnak kézzelfoghatóvá. A nyolc (45 perces) óra alkalmával növendékem már meglévő játéktechnikai és zenei ismereteit, képességeit hat fontos területen terveztem fejleszteni: 1. skálajáték, skálagyakorlatok különböző ritmusokban, 2. rögtönzés, improvizáció gyakorlatok a már megismert skála hangjaival, 3. dúr-moll akkordok építése, 4. akkordbontás (arpeggio technika) 4/4 és 6/8-os ütemmutatókban, 5. kétszólamú pengetéstechnika továbbfejlesztése gyermekdalokkal, 6. új dinamikai eszközök, zenei műszavak megismerése. A skálagyakorlatokat és az improvizációt igyekeztem együtt alkalmazni, hogy a már elsajátított hangokkal egyidőben képes legyen növendékem azok felhasználásával egyszerű dallamokat, dallamfoszlányokat különböző ritmusban reprodukálni és saját hangulatát megfogalmazni. Ehhez segítségül kolléganőm metodikai tanulmányát 20 használtam fel, melyet már több éve sikeresen használok növendékeimnél. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy itt a legfontosabb tanári feladatom növendékem bátorítása, motiválása 20 Pozsár Eszter: Holisztikus zeneoktatás. Az improvizáció, kompozíció, terápia szerepe az alapfokú zeneoktatásban. Szakdolgozat, Művészetterápia szak, Pécsi Tudományegyetem, (Kézirat).

30 30 mellett az volt, hogy kezdetleges olykor ügyetlen dallamformálási kísérletei mindig humorral kapcsolódjanak. Sokkal nagyobb kedvvel folytatták ilyen jellegű feladataikat otthon is abban az esetben, ha ehhez csak vidám emlékek kötődtek. A jobb kéz arpeggio technikáját az akkordok építésének elméletével és fogástechnikájával párosítottam. A két kéz függetlenítéséhez Négyesi Anna mozgáspihenő 21 gyakorlatait hívtam segítségül. A lufival és labdával végzett feladatok rendkívül nagy segítséget adtak az akkordjáték könnyed, dinamikus elsajátításához. A kétszólamú dallamok pengetéstechnikáját már az elmúlt tanévben előkészítettem különböző rejtett-kétszólamú gyerekdalok segítségével, ezért ennek felelevenítése és pontosítása volt a tervem. E technika elsajátítását és elmélyítését tervezem a következő félév során. Végezetül a dinamikai műszavak és zenei kifejezőeszközök ismerete és használata szerepelt terveim között, melyek a zenei mondanivaló és a különböző hangulatok megfogalmazását teszik majd lehetővé növendékeim decemberi félévzáró koncertjének előadási darabjainál. A tervezett anyag megvalósulása Azt tudtam, hogy növendékem manuális adottságai fejlettebbek, mint a többi hasonló korú növendékemé, ezért elég sokrétű és mennyiségét tekintve is elég nagy anyag elsajátítását tűztem ki célul. Ennek ellenére több ponton kevesebbnek bizonyult a tervezett anyag: 1. a skálák annyira könnyedén mentek, hogy az előre eltervezett G-dúr és e-moll skála helyett ami az elméleti részét illeti egészen a 3#-es hangnemekig is eljutottunk, de ezek mellett a technikai nehézségek kiküszöbölése után a kétoktávos skálák világába is betekintettünk, melyekhez nagy segítséget adtak Szilvágyi Sándor módszertani 22 javaslatai. Ezért a következő tematikus tervben rátérhettünk a tempófokozás kérdéskörére is (görcsös kézfej, húrváltás m és i ujjal váltva, a tempó holtpontja stb.). 2. Meglepően egyszerűen ment az akkordok építésének elmélete mellett, a harmóniák gitáron való alkalmazása és itt a barret fogást is ideértem fogástechnikájának elsajátítása. Valószínűleg az új és érdekes hangzás rendkívüli motivációval bírt és tanítványom az otthoni gyakorlásokat még nagyobb kedvvel végezte. 3. Az arpeggio technika sem jelentett túl nagy kihívást, ezért igyekeztem a már eltervezett ütemmutatókon kívül bonyolultabb lüktetésű ritmusfeladatokat is feladni, melyeket a növendékem füzetébe jegyeztem le. 4. A hangfelvételek folyamatos gyakorlásával pedig elég magabiztos fellépési 21 Négyesi Anna: 20 Mozgáspihenő. Budapest, Kovács-módszer Stúdió, Szilvágyi Sándor: A gitároktatás szakmódszertana. (Budapest, (Kézirat)). 68.

31 31 attitűd alakult ki növendékemben, ami valószínűleg csak erősítette a már meglévő alaptulajdonságát. Két területen kell mindenképpen a következő időszakban előrehaladást felmutatnunk: 1. a kétszólamú pengetés alapvető technikai elemeit elsajátítottuk ugyan, de véleményem szerint még nem egészen épült be a helyes technika a jobb kéz hüvelykujjának mozgásába, 2. a dinamikai eszközök zenei megnevezéseit jól megtanultuk, de azok tudatosítására nem jutott elegendő idő. Ezt mindenképpen pótolni kell. Összességében eredményesnek ítélem a tematikus tervben megfogalmazott gitáros játéktechnikai elemek elsajátítását. Az elért eredmények, sikerélmények birtokában következő tematikus tervemben növendékem adottságait pontosabban megismerve részleteseben ki szeretnék majd térni a felismert hiányosságokra.

32 32 7. A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS VÁLTOZATOS ESZKÖZEINEK ALKALMAZÁSA 7.1 Belső szaktárgyi értékelés, intézményi sajátossága Az alapfokú állami zeneoktatás helyzete és megítélése az elmúlt évtizedekben jelentősen és a fiatalkori személyiségfejlesztés területén végzett eredményeit egyre inkább értékelő tudományos munkáktól 23 eltekintve inkább negatív irányba mozdult el a társadalom és az anyagilag megtérülő gazdaságosság nézőpontjának tekintetében. Bár vannak kedvező jelek: hiszen a művészet-pedagógiai és a pszichológia kutatások eredményeit lassan az oktatást irányító szakemberek és politikusok is kezdik figyelembe venni és azokat a reformpedagógiai módszereket 24 is melyek rendkívüli eredményeket értek el a közösségformálás és az egyéni személyiségfejlesztés területén megtaláljuk az alaptanterv tervezetében, holott eddig csak magániskolák és néhány bátor pedagógus egyéni partizán-akciójaként váltak ismertté. A zeneiskoláknak az egyénre szabott módszertana miatt, mindig kivételezett helyzetben kellett volna lenniük, hiszen, ha az elhivatott pedagógus mint alapvető követelmény pontosan végzi feladatát, a zenetanulás szinte önműködően 25 válik a személyiség és a közösségfejlesztés színterévé. Alapfokú művészeti iskolámban ahol teljes állásban tanítok a tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra. Így a sajátos nevelést igénylő növendékeink fejlesztését is kiemelt feladatnak tekintjük. Egyre több olyan tanulási nehézséget okozó részképességgel rendelkező gyermek jelentkezik hozzánk is, akiknek esélyük sem lett volna bekerülni intézményünkbe, ha például a húsz évvel ezelőtt használatos felvételi feladatokat alkalmaztuk volna. Pedig nagyon sok hasonló élethelyzettel együtt élő azóta már felnőtté vált növendékünk ért el kimagasló eredményt a zenetanulása során. Szép számmal vannak köztük olyanok is, akiknek súlyos diszlexiát és diszgráfiát állapítottak meg gyermekkorában. 26 Volt több autista növendékünk is, akiknek személyiségfejlődésében 23 Dr. Nádassy Lászlóné Karres Magdolna: Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének fejlődésére. (Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 1981.) / Laczó Zoltán: Lélektan, zenepedagógia és társadalom. Parlando 2002/3. / Asztalos Kata: A zenei képességek és a zenei műveltség kutatása. Iskolakultúra 22/10 (2012): Ilyen módszernek vélem az élménypedagógiát, amely a reformpedagógia olyan iránya, amely az oktatás módszerében az addig követett, formális fokozatok helyett az élményen alapuló tanítást hangsúlyozza. Élménypedagógia: (Elérés: ) pedagógiai program. pdf (Elérés: ). 26 Egyik ilyen növendékünk úgy érkezett hétévesen a zeneiskolai felvételi vizsgára, hogy nem tudott tapsolni a két agyfélteke elégtelen információáramlása miatt. Ez a volt növendékünk már 24 évesen és jazz szaxofonosként elnyerte egy regionális jazz-zenei fesztivál közönségdíját.

33 33 ugyancsak kézzelfogható eredményeket értek el kollégáim. Az ilyen tanulók zeneiskolai munkájuk értékelésénél egyszerűen nem lehet és nem szabad ugyanazt a szempontrendszert és követelményszintet számon kérni, ellentétben azoktól, akiknek nem kell ilyen helyzettel megküzdeniük. Ezért a pedagógiai programunkban megfogalmazottak szerint: iskolánk a tanuló fogyatékosságához, adottságához igazodó, egyénre szabott fejlesztő program alkalmazását írja elő, és az értékelésük is e szempontok szerint történik. Ezeket a programokat a főtárgytanárok az adott szakon tanító pedagógusokkal egyeztetve félévenként dolgozzák ki Reflexió Intézményünk sajátosságait alapul véve próbáltam meg kialakítani értékelő és számonkérő módszereimet pályám kezdetén, melyeken az egyre több tanítási tapasztalat miatt változtatnom kellett az évek előrehaladtával. Tanszakomon ma is valószínűleg, mint mindenhol megtalálható tehetséges, szorgalmas, kényelmes, motivált, szerény képességű és kifejezetten lusta növendék is. Őket kiegészíti két diszlexiás, egy diszkalkuliás és egy hiperaktív tanuló. Természetesen minden tanítványom szüleivel és ez fokozottan érvényes az ismerkedés fázisában igyekszem rendszeresen konzultálni. Ezeken a beszélgetéseken szokott a leggyakrabban kiderülni, hogy a gyermek már régóta felismert és szakember által diagnosztizált tanulási nehézséggel küzd. Ezt sok szülő nehezen tárja rögtön az első pillanatban a hangszeres tanár elé, bár ez a helyzet tapasztalatom szerint nagyon sokat javult az elmúlt tíz évben. Pedig ilyen dokumentummal igazolt esetben a növendék tandíjmentességet élvez. Velük a helyi tantervünk ütemét nem tarthatom, ezért ha ilyen problémát észlelek fontos, hogy minél hamarabb felvegyem a kapcsolatot a szülőkkel. A diszlexia és a diszgráfia területén zeneterapeuta kolléganőm már nagy tapasztalattal rendelkezik. Az elmúlt tanévben az ilyen esetek megnövekedett száma miatt a tantestületünknek tartott továbbképzés alkalmával a legnagyobb hangsúly az értékelés módján volt. Ugyanis az ilyen problémával küzdők leginkább önmagukat okolják minden nemcsak zenei hibáért és nagyon alacsony önértékelésük miatt bármilyen területen elérni kívánt fejlődésüknek legnagyobb gátja éppen önmagukról alkotott torz képük. Holott kolléganőm számos növendékével kapcsolatos meglepő élménye, hogy éppen az ilyen gyermekek válnak nagyon kreatív, jó problémamegoldó felnőtté, ha önértékelési zavaraik időben feloldódnak. Ezek ismeretében sokkal célravezetőbben alakíthatjuk ki velük kapcsolatban egyéni értékelési 27 Pedagógiai program. pdf. 28. (Elérés: ).

34 34 módszereinket. Mivel értelmileg nem korlátozottak, nem is szabad úgy kezelni őket. Náluk a például a kottaolvasás csak szorgalmi feladat ez egyéntől függően lehet egy ütem és egy zenei ív is, és minden esetben olyan feladattal igyekszem kombinálni, amiről tudom, hogy nagy örömet okozhat számukra. Náluk is fontos a pozitív megerősítés szóbeli vagy írásos formája, de nem szeretik, ha érdemtelenül dicsérgetik őket. Viszont az improvizatív feladatokban sokkal bátrabbnak mutatkoznak társaiknál, ezért e téren sokkal terhelhetőbbek és érdekes gyakran furfangos megoldásaik óriási motiváló erővel bírnak. Diszkalkuliás növendékemnél a zeneelméleti ismeretek tanítási metodikáját és jelképrendszerét kellett módosítani. Vizuális módszerekkel számára sokkal könnyebben vált értelmezhetővé a hangok világa. Az értékelésnél így nála semmilyen különbségtételt nem tettem eddig, hiszen minden ismeretet megértett és alkalmazni is tudott. A hiperaktív tanítványomat ez év szeptembere óta tanítom. Egyéni óráinak nagy része sokáig azzal telt, hogy szétszórt, ide-oda csapkodó figyelmét amennyire lehetett és ez sokszor csak pár másodpercet ölelt fel próbáltam egyirányba terelni. A nagyon kevés, új ismeretanyagot ez alatt az idő alatt lehet csak növendékemmel megosztani és azt is csak játékos formában. A vele való foglalkozásokhoz rendkívül sok segítséget adnak a nemrég megismert Kokas Klára személyközpontú, reflektív pedagógiai elvei mentén tanító és kutató Dr. Deszpot Gabriella művészetpedagógus által publikált munkák és a Parlando nevű zenepedagógia folyóiratban közölt szakcikkek. 28 A figyelemre méltó eredményekkel alátámasztott módszer engem is arra ösztönzött, hogy jobban megismerjem Kokas Klára munkásságát és kidolgozott módszerét. Bár még nagyon kevés ideje foglalkozom növendékemmel e szemlélet szerint mindössze négy főtárgyóra telt el ilyen reflektív metódussal mégis óriási eredményként könyvelhetem el, hogy tanítványom a feladatokra való összpontosításának ideje már percekben mérhető. Az állandó mozgást igénylő növendékem ismeretanyagának visszakérése is most már és ezt néha a gitárhoz kapcsolódó egy-két ritmusfeladatra is értem állva vagy mozgás közben történik. 29 Ilyenkor képes több percig egy feladatra például több végtaggal kombinált ritmusgyakorlatra is koncentrálni, ezért nem maradhat el a dicséret. Minden tanítványom értékelése jórészt igazodik megismert egyéni képességeihez. Az a növendékem, aki saját addigi korlátait kitartó szorgalommal képes átlépni, jutalomként koncertjeggyel vagy valamilyen gitárhoz tartozó kiegészítőeszközzel gazdagodhat. Ha ez az állhatatosság egész évben kitart, akkor szaktanári dicséretben részesül. A közös órák, tanszaki 28 Deszpot Gabriella: Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja, mint pedagógia és terápia. Parlando. 2009/ Nagy élmény mindig megtapasztalni, hogy hiperaktív növendékem hibátlan válaszokat ad a szolfézzsal kapcsolatos elméleti kérdésekre, ha mindkét kezének ujjait folyamatosan és gyorsan összeérinti. Gondolkodása pillanatok alatt leáll, ha ezt nem teheti.

35 35 hangversenyek alkalmával egymáshoz is mérik saját tudásukat. Ilyenkor óhatatlanul szembesülnek 30 tanszaktársaik adottságaival, de szorgalmával és hozzáállásával is. Az ilyen alkalmak után közös értékelést nem szoktam tartani, ellenben minden növendékemmel megbeszéljük a soron következő egyéni óráján a fellépésével kapcsolatos gondolatainkat. Szeretném elkerülni, hogy a zenetanulás verseny legyen nem vitatva a versenyszellem miatt kialakuló motiváció szerepét, így az értékelés és a számonkérés is ennek megfelelően személyre szabott. Célom legfőképpen az, hogy gitározni tanuló növendékeim örömmel és nagy kedvvel játszanak hangszerükön, emellett kinyíljon a fülük a klasszikus zene felé, és megtapasztalhassák a komolyzenei koncertek lélekemelő hatását, hogy legyen a következő nemzedékben is sok olyan zeneszerető ember, akik ha nem is művelői, de értő befogadóivá válnak a művészet ezen ágának is. Kodály Zoltán egy szolfézs-versenyen elhangzott véleményét melyet 1954-ben fogalmazott meg néha ma is időszerűnek érzem: Visszatekintve az eddigi ötven-száz év művelődéspolitikájára, most is azt a hibát látjuk, hogy zenészeket neveltünk és elfelejtettünk publikumról gondoskodni Szilvágyi Sándor: A gitároktatás szakmódszertana. (Budapest, (Kézirat)) Kodály Zoltán: Erdélyi magyar népdalok. In: Bónis Ferenc (szerk.): Visszatekintés 1. (Budapest: Zeneműkiadó, 1989). 289.

36 36 8. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 8.1 Külső szervekkel való együttműködés dokumentumai, az együttműködés formáinak bemutatása regionális verseny és fesztivál szervezése, lebonyolítása kép: Intézményünkben megszervezett fesztivál és verseny műsorfüzete és üdvözlő oldala kép: a fesztivál részletes programja és a zsűri tagjai

37 kép: A zsűri elnökének hivatalos felkérési nyomtatványa. 13. Nevezési lap. 14. kép: Szabó Éva képzőművész kollégám által tervezett fesztivál-emblémánk. 15. kép montázs: A fesztivál és verseny létrejöttének támogató szervezetei és intézményei.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 1 ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE AZ ALAPFOKÚ ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó elektroakusztikus zenei nevelés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: /00295 Adatlap azonosító: A2014/N8906

Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: /00295 Adatlap azonosító: A2014/N8906 Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 202104/00295 Adatlap azonosító: A2014/N8906 1 A program előzményei A Happy Dixieland Baráti Kör Egyesületet többek között a magyar zenei kulturális örökség megőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2017/2018. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2017/2018. tanév ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2017/2018. tanév Telephelyek Székhely Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajz - 1 fő drámapedagógus - 4 fő tánc Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma - vizuális

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 90. Tel. : 72/532-879 Email: szieberth.gyarvaros@gmail.com Web: http://www.gyarvarosi-pecs.hu/ Igazgató:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2018

Pedagógiai Program 2018 Pedagógiai Program 2018 Zeneművészeti ág A) KLASSZIKUS ZENE I. Fejezet AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei

Részletesebben

KLASSZIKUS ZENE A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA. Hangszeres és vokális tanszakok egyéni képzés

KLASSZIKUS ZENE A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA. Hangszeres és vokális tanszakok egyéni képzés 1 KLASSZIKUS ZENE AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

ISKOLAI HÍRMONDÓ 2018/2019 es tanév. LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA Erzsébet utca 31.

ISKOLAI HÍRMONDÓ 2018/2019 es tanév. LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA Erzsébet utca 31. ISKOLAI HÍRMONDÓ 2018/2019 es tanév LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA Erzsébet utca 31. Iskolánkról néhány szóban Tisztelt Szülők! A gyermekek iskolába kerülése fontos állomás életükben, a Szülők számára pedig

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: /00364 Adatlap azonosító: A2016/N0637

Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: /00364 Adatlap azonosító: A2016/N0637 Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 202104/00364 Adatlap azonosító: A2016/N0637 1 A program előzményei A Happy Dixieland Baráti Kör Egyesületet többek között a magyar zenei kulturális örökség megőrzése

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Intézményi közzétételi lista Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Tantárgy Alkalmazott Iskolai pedagógus végzettség

Részletesebben

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. TANÉV 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.ÉVI CXC törvény

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Intézményi közzétételi lista Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Tantárgy Alkalmazott Iskolai pedagógus végzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 1. Óvoda 20/ 2012. ( VIII.31) EMMI rendelet 20. (1) 37 Az óvodai

Részletesebben

EFOP Érezd jól magad a bőrödben! Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános Iskolában SZAKMAI BESZÁMOLÓ

EFOP Érezd jól magad a bőrödben! Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános Iskolában SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1 EFOP-1.3.9-17-2017-00011 Érezd jól magad a bőrödben! Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános Iskolában SZAKMAI BESZÁMOLÓ Idegen nyelvi klub A megvalósítás időszaka: 2018. 02. 15.-2018. 05.

Részletesebben

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Intézményünket 1914-ben alapították. Megyer és Káposztásmegyer határán, megújult épületeiben várja a gyermekeket. Felvételi körzetünkbe Megyer családi házas övezete

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 1. Óvoda Óvodai felvétel, beiratkozás 20/ 2012. ( VIII.31)

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A zenei nevelés nem csak zenei célokat szolgál, hanem más, kognitív folyamatokra is kedvező hatással van. A ritmus, a ritmusos

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: zenekultúra (Music Culture) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése -

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

MOTIVÁCIÓ A HILDBEN. avagy egy néha göröngyös út az eredményekhez. Göggené Somfai Zsuzsa igazgató Budapest, november 29.

MOTIVÁCIÓ A HILDBEN. avagy egy néha göröngyös út az eredményekhez. Göggené Somfai Zsuzsa igazgató Budapest, november 29. MOTIVÁCIÓ A BEN avagy egy néha göröngyös út az eredményekhez Göggené Somfai Zsuzsa igazgató Budapest, 2017. november 29. HITVALLÁS Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA NYÍLT NAP 2018. 11. 14. MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA Milyen célkitűzésekkel jött létre az iskola? Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozása Felelősséget vállalni a környezetért és a közösségért

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: Az első minősítés évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet 2018-2019 tanév

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Művészeti munkaközösség

Művészeti munkaközösség Művészeti Éves munkaterve 2017/2018-es tanévre Munkaközösség Pedagógiánk célja a művészeti oktatás során: az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése a tanulók munkafegyelmének, motivációjának növelése

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Intézmény OM azonosítója: 201 839 Intézményvezető neve: Béresné Dobránszky

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

A Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja BEVEZETÉS: A 3/2011. (I.26.) NEFMI Rendelet értelmében a 27/1998. (VI.10.) MKM Rendelet 1. sz. melléklete kiegészül

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 030175 Telefon: 06-22-368-940 E-mail:iskola@mail.knyek.sulinet.hu http://www.vmg.vm-knyek.hu/

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Különös közzétételi lista. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK TRIOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA tanév

Különös közzétételi lista. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK TRIOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK TRIOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2016-2017 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Nagy Tamásné óvodavezető Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Nagykálló Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV 2016/17.

Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV 2016/17. Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV 2016/17. 2016/2017. tanév Munkaterv Tartalomjegyzék 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2016-2017-os tanévre... 3 2) Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

Dr. Judit Kerekes AMIT 2017, New York

Dr. Judit Kerekes AMIT 2017, New York Dr. Judit Kerekes AMIT 2017, New York Örökségünk a magyar nyelv megőrzése megtartása A nagymama Idősebb szomszéd Családi barátok regéiből Régi kézimunkák újra használatából Magyar festmények, képek a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Az Ének-zenei Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖREI ősz

Az Ének-zenei Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖREI ősz Az Ének-zenei Tanszék DOLGOZATI TÉMAKÖREI A DOLGOZAT TÉMÁJA Asztalos Bence 1. Koncert-pedagógia, közönségnevelés óvodás kortól 2. Kreativitás és vállalkozókészség fejlesztése az ének-zene oktatásban. 3.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete Pályázati azonosító: TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0016. Továbbtanulás erősítő kezdeményezések támogatása pályázati felhívás keretében, Továbbtanulás erősítése a Móricz Zsigmond Iskolában. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben