TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA"

Átírás

1 TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV ALÁTÁMASZTÁSÁRA ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, július

2 Projektszám: Törökbálint Város örökségvédelmi hatástanulmányát a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv alátámasztására Törökbálint Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. Műterem: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. emelet Telefon: (+36-1) , , Telefax: (+36-1) , Home page: A HATÁSTANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK NÉVSORA: Irányító tervező, szakképesítés: okl. városgazdasági üzemmérnök, projekt menedzser, okl. városépítési- városgazdasági szakmérnök településrendezés és szövegszerkesztés Pekár Zoltán településtervezési vezető tervező építészkamarai névjegyzéki szám: tervezői jogosultság: TT/1É Örökségvédelem régészeti része: Örökségvédelem építészeti része: Reményi László (Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ.) Lőrincze Zsuzsa (Parler Bt.) Muszik Lászlóné (Parler Bt.) Oklevélszám: 1230/2001 (ELTE-BTK) okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemlékvédelmi szakértő SZÉSZ okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemlékvédelmi szakértő SZÉSZ Ügyvezető igazgató: Schuchmann Péter FIGYELEM! Ez a mű szerzői jogvédelem alatt álló alkotás. Ezért a mű részben vagy egészben történő közlése, másolása vagy módosítása kizárólag a PESTTERV Kft. külön engedélyének birtokában lehetséges. Budapest, július file: Torokbalint_OVHT_ docx 1

3 TARTALOMJEGYZÉK: BEVEZETÉS VIZSGÁLAT Történeti leírás, régészeti örökség felmérése, a változással érintett területen Természet, táj, tájhasználat -településhálózat és településszerkezeti összefüggések, tájtörténet Településkép és utcaképek Településszerkezet és területhasználat Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi Az örökségi értékek elemzése Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK Településhálózati és tájhasználati változás Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás Infrastrukturális változás Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása HATÁSELEMZÉS Történeti településhálózati következmények Természeti, táji hatások A településkép feltárulásának változásai Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei Történeti térbeli rendszerek alakulása Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei Településkarakter változásának hatásai Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései Folyamatok iránya, visszafordíthatósága Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei ÖSSZEFOGLALÓ NYILATKOZAT IRODALOMJEGYZÉK, FORRÁSOK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉRTÉKFELMÉRŐ ADATLAPOK Helyi védelem alatt álló középületek (36/2008.(X. 14.) ÖK rendelet) Helyi védelem alatt álló lakóépületek (36/2008.(X. 14.) ÖK rendelet) Helyi védelemre javasolt épületek, építmények Figyelemre méltó épületek ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FOTÓDOKUMENTÁCIÓ Műemlékek és környezetük Utcaképek, jellegzetes épületek ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG TÉRKÉPEK A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM TÉRKÉPTÁRÁBÓL ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI TERVLAPJA A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁSI VÁLTOZÁSOKAT BEMUTATÓ ALAPTÉRKÉP KICSINYÍTETT KIVONATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP KICSINYÍTETT KIVONATA Budapest, július file: Torokbalint_OVHT_ docx 2

4 BEVEZETÉS Törökbálint Város önkormányzatával a negyedik negyedévében kötött tervezési szerződésünk alapján készítettük el a most dokumentált - a 395/2012. (XII. 20.) Korm. Rendeletnek megfelelő - örökségvédelmi hatástanulmányt. A hatástanulmány elkészítésének célja a párhuzamos tervezésben elkészült Törökbálint Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve szakmai alátámasztása volt. Az alábbiakban ismertetjük a hatástanulmány megállapításait. 1. VIZSGÁLAT 1.1. Történeti leírás, régészeti örökség felmérése, a változással érintett területen RÉGÉSZETI RÉSZ Törökbálint közigazgatási területe régészeti lelőhelyekben gazdag. A település régészeti topográfiai szempontból a jól kutatott területekhez tartozik, a Magyarország Régészeti Topográfiája program kapcsán megtörtént a lelőhelyek szisztematikus inventarizációja (MRT 7.) és a közelmúltban végzett több nagyfelületű ásatás során a lelőhelyek jelentős részén megelőző régészeti feltárás is folyt. Az őskori lelőhelyek közül a Kukorica-dűlő, Dulácska, Égettvölgy határrészekben ismertté vált lelőhelyek emelendők ki. A római császárkorban a térség a korai időszakától kezdve lakott volt. A legjelentősebb római kori emlékek a Tópark területén, illetve a Tükörhegyen kerültek elő. A népvándorláskor időszakából régészetileg elsősorban az avar periódus jól reprezentált. A Schwarze-Morast-Äcker lelőhelyen, a vasútállomás közelében, a Hosszúrétipataktól északra ben két, mellékletekkel gazdagon ellátott kora avar kori temetkezést találtak. Kiemelkedő jelentőségű a Tópark területén előkerült avar településrészlet és a hozzá tartozó két temető: a TetraPack épületének helyén és az M0 kiszélesített nyomvonalán. Az Árpád-kori Torbágy falut 1283-ban említik először, 1526 után a falu elnéptelenedett. A település területén két Árpád-kori templom is ismert: az egyik a mai katolikus templom helyén állt, a körülötte lévé temető kerítőfala még 18. századi térképeken még látszik. A másik templomrom az Égettvölgyben került elő, részben feltárt. A település fontos régészeti emléke az egykori középkori castrum, ami a mai katolikus templom környékén keresendő. A település régészeti értékeit részletesen a lelőhely-kataszter tartalmazza. A kataszter alapvetően az MRT/7 adatai, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közhiteles Lelőhelynyilvántartásának adatszolgáltatásai, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat illetve a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága által az utóbbi években végzett feltárások dokumentációira, jelentéseire, illetve különböző nagyberuházások előkészítése során készített örökségvédelmi hatástanulmányok adataira épül. A lelőhelyek térinformatikai feldolgozása során az MRT térképmellékletit digitalizáltuk és a lehető legpontosabban georeferáltuk. A lelőhelyekre vonatkozó térinformatikai adatokat (MRT georeferált poligonjai, KÖH térinformatikai adatszolgáltatás poligonjai, terepbejárási, ásatási dokumentációk adatai) összesítve EOV 1: topográfiai térképszelvényeire, illetve a II. Katonai Felmérés szelvényeire illesztettük. Ennek során kiderült, hogy a KÖH adatszolgáltatás adatai változó, de sokszor jelentős mértékű eltérést mutatnak az MRT georeferált térképéhez képest. A topográfia alaptérképek és a poligonverziók összevetése során kiderült, hogy a Közhiteles Adatbázis térinformatikai adatai változó, de sokszor jelentős mértékű torzítást mutatnak. Ezért egyrészt javasoljuk, hogy a továbbiakban a közigazgatási eljárásban jelen hatástanulmány térképmellékleteit, illetve mellékelt térinformatikai állományait vegyék figyelembe, illetve természetesen javasoljuk a KÖH térinformatikai adatbázisának felülvizsgálatát, javítását. file: Torokbalint_OVHT_ docx 3

5 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI RÉSZ A település a Tétényi fennsík lábánál, a Hosszúréti patak völgyében terül el. A térség már az időszámításunk előtti időkben is lakott volt, erről gazdag régészeti leletanyag tanúskodik. A község területén többek között bronzkori urnatemetőt, római feliratos köveket tártak fel. A középkori település a török hódoltság idején elpusztult, egykori nagyságára, jelentőségére a barokk templom korábbi, gótikus szentélyfala utal. Az elnéptelenedett területet 1693-ban Szécsényi György esztergomi érsek a budai jezsuiták kollégiumának adta. Az ajándékozást l. Lipót 1700-as adománylevele megerősítette. Ebben a helység Torbály, ill. Török Bálintként szerepel. A birtokosok megkapták a környező dombokat, kaszálókat, szőlőket és bor vámmentességben részesültek. Az 1690-es években az elnéptelenedett vidékre albániai és felsőszerbiai rácok érkeztek, akik ban alapítottak községet, és két évi adómentességet kaptak. A letelepedés feltétele a katolizálás volt, így az új lakosság áttért a katolikus hitre. A jezsuita rend felépítette a falu templomát, majd 1701-ben saját kolostorát. Ugyanekkor megkezdte a rendszeres betelepítést. Az új telepesek valószínűleg a Feketeerdő vidékéről hozott németek voltak, akik öt évi adómentességet kaptak. A rácok eleinte a József hegy keleti oldalába vájt lyukakban laktak, - ez lett a későbbi Rác utca. De később módosabb rácok is érkeztek. A németek a Neue Welt -nek (Új világ) nevezett Felsővár utcát és alatta a Festung (erődítmény) nevű teret építették be. A 18. sz. közepén plébánia is működött itt. Rövidesen azonban a veszprémi püspök rátette a kezét a falura és megadóztatta azt, és hosszas harcot vívott a jezsuita renddel. Ezalatt a falu lakossága jelentősen megcsappant. A rendet 1773-ban feloszlatták. A települést Mária Terézia 1775-ben a székhelyi Majláth Józsefnek adta. Majláth fejlesztette a birtokot, a kolostort urasági lakká alakította, kétemeletesre magasíttatta, az első emeletre erkélyt építtetett, a belső térben lévő cellákat megszüntetve főúri otthonná tette. A későbbiekben bővíttette a kis templomot, amelyet 1811-ben szenteltek fel. Ezt azonban 1810-ben bekövetkezett halála miatt már nem érhette meg. Fia, Majláth Nep. János sikertelen üzleti vállalkozására ráment a birtok. Festetics Antal 1843-ban zálogként a birtokot fia, Ágoston számára megvette, aki apja haláláig ott élt, majd ezután Dégre költözött Ottléte alatt a gazdaság és a kastély élete felvirágzott. A falunak iskolát építtetett, harangot adományozott. Az 1860-as évek végén ismét változott a tulajdonos személye. Majláth János egyetlen fia, Kálmán nem tudta visszaváltani elzálogosított örökségét, így a jogot eladta Rochel Titus gráci bankárnak. A település később Meller Rezső birtokába került, ezt követően a birtokos személye gyakran változott. A falu 1871-ben nagyközségi rangot kapott. Az évi összeírás szerint a 68 háztartásból 38 német, 28 szerb és két magyar volt. Az 1828-as népszámlálás alkalmával a település 1509 lakosának mintegy kétharmada vallotta magát németnek, egynegyede rácnak körül a Borovszky Samu által szerkesztett Pest-Pilis- Solt- Kiskun vármegye kötet a következőket írja Törökbálintról: Nagyközség a budapest győri vasút mellett, 563 házzal és 3250 lakossal, a kik németek és magyarok és nagyobbára róm. kath. vallásúak. A rác népesség a 20. században már nem volt jelentős. Az évi népszámlálás során az 5177 lakosból 2203 német anyanyelvű németnek, 388 német anyanyelvű magyarnak, és 2586 magyar anyanyelvű magyarnak vallotta magát. A falu fejlesztése érdekében nagyon sokat tett Zimándy Ignác, aki között a falu plébánosa volt. Bővített egyházi épületeket, épített apácakolostort (1907), fejlesztette a katolikus fiúiskolát, amelyben leányosztályok is helyet kaptak, óvodát, olvasókört, ének-zeneiskolát alapított. Mindezek költségeit is nagyrészt saját maga vállalta ben vált szét a fiú és a leány iskola; az előbbi maradt egyházi, az utóbbi három osztályosként állami fenntartású lett. A helyi módosabb polgárok is hozzájárultak a fejlesztésekhez. A Budapest-Szőny vasútvonal kiépítése (1884), megálló létesítése is nagyot lendített a község életén. A kellemes környezet, a főváros közelsége, a jó megközelíthetősége is ide csábította a nyaralókat, akik villákat építettek. A vasútállomásról omnibusz és bérkocsi szállította az ide érkezőket a faluba. Fürdő, szálláshelyek, vendéglők, kávézók nyíltak, és 1892 óta gyógyszertár is működött ben megindult a villamosvasút (HÉV), közvetlen összeköttetést biztosítva a településközpont és a főváros között. A település kedvelt üdülőhellyé válik, a kastélyban az 1920-as évek végétől tüdőszanatórium működik. A fejlődésnek a II. világháború vet véget. A harcok ugyan elkerülik a települést, de a háború után ben kitelepítik a sváb lakosság nagy részét, 1900 személyt. Helyükre az Alföldről és a határon túlról érkeznek betelepülők. Törökbálint, mint a többi agglomerációs település, ezekben az években kiszolgálja a főváros munka- és vásárlóerőn igényeit. A 80-as években egyre több család költözik az agglomeráció egészséges, jó fekvésű településeibe. A népesség növekszik, új településrészek épülnek be. Vállalkozások is letelepednek, de a lakosság nagy része továbbra is a Fővárosba jár dolgozni. A HÉV összeköttetés megszűnt, a kapcsolatot a gyakori autóbusz járat biztosítja. A település július 1-én városi címet kapott, lakosainak száma ma több mint Az között készült I. katonai térkép Gross Turbal Török Balint néven jelöli a falut. A mai file: Torokbalint_OVHT_ docx 4

6 Hosszúréti patak ágain kívül több vízfolyás fut be a faluba, szeli át a környéket. A mai utcahálózat kezdetei jól azonosíthatók a térképen. Szabályosan, kétoldalt beépített a Munkácsy u. a Dózsa Gy. u.- tól kb. a Bartók B. u.-ig, a József A. u. és a Felsővár u. belső szakasza. Egyoldali beépítésű a Dózsa Gy. u. a Kálvária dombja mellett, és látható a Templom utca mentén kialakult, a dombra felkúszó halmazos beépítés. A Dózsa Gy. u. északi végén nagyobb épület látszik. A térkép a temető helyén keresztet ábrázol, és jelöli a falutól északra fekvő szőlőskerteket. Az 1859-es II. katonai térképen a falu Gross Turbal Török Bálint néven szerepel. Ezen tovább nyúlik a Felsővár u. beépítése, épületek sorakoznak a Dózsa Gy. u. belső ívében, a Kálváriadomb alján, beépült a Szt. István u. törésénél a Baross u. temető felőli oldala, és a Bartók B. u. patakra néző fele. Ez utóbbitól kicsit északra és mögötte a háromszög alakú tömbben, valamint a patak másik oldalán nagyobb együttes látható. A templomdombra felkúszó házak között már van utca, a templomtól északra elszórtan néhány ház és a kastély található. A Kápolna és a Mátyás utcák vonala is kialakult, valamint az Akácos utca is, egyoldali beépítéssel. A térkép jelöli az 1766-ban megnyitott temetőt, feltünteti a környék dombjainak (Anna Berg, Josef Berg), mezőinek (Grosse Haide, Kleine Haide), erdőnek (Kammer Wald) a nevét, a Törökugratót (Türkensprung) és egy tanyát (Schussterhof). Az közötti III. katonai térképen a község neve Török Bálint (Gross Turwal). A beépítés nem bővült jelentősen: kissé tovább épült a Dózsa Gy. u., benépesül az Akácos u., állnak házak a Kápolna u. ívében és ott a Mária kápolna (Maria Hilf). Megjelöli a kastély helyét (Schl.), és a kőfejtőt, ahonnan a házak, kerítések, támfalak építőanyaga származik. Megnevezi a környező hegyeket, szőlőket, mezőket, azokon a vadászházakat, kocsmákat. Feltünteti a község mellett menő vasutat az állomással, valamint a vasúti őrházakat is. Az 1923-as térképen látható a további beépítés: a Bajcsy Zs. u., a Kápolna u., a patak túloldalán a villák, a Rákóczi, az Ady, a Deák, a Petőfi utcák mentén még ritkásan álló házak. Megépült a HÉV vonala az állomás épülettel. A tükörhegyi szőlők parcellái mutatják már a későbbi utcák helyét. A falutól kisé délkeletre kőbánya működik, a Hosszú rétek és a vasútvonal között keserűvíz forrás található. Több major látható, pl. a Törökbálinti major, dél felé az Ilka major, mellette az erdőőr háza. A 20. század folyamán a település tovább növekedett, az 1959-es térkép különösen a Petőfi u. és a vasút közötti szakaszon jelöl új beépítést. Elszórtan épültek házak a Tükörhegy oldalában is, de ez a terület inkább szőlő maradt. A HÉV vonalat az 1959-es térkép még ábrázolja Természet, táj, tájhasználat -településhálózat és településszerkezeti összefüggések, tájtörténet ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI RÉSZ A település nagyon kedvező fekvésű. A történeti része, az Ófalu, a Józsefhegy és az Annahegy közötti völgyben folyó patak két oldalán, egyutcás faluként jött létre. A domborzati viszonyok nem tették lehetővé azt, hogy a település a főutcával párhuzamosan oldalirányba bővüljön, ezért az Ófalu máig is megőrizte a természettel való közvetlen kapcsolatát. A falu növekedése a völgynek a Tégladűlő felé tölcsérszerűen kitáguló sík területe felé indult el. Ezen a sík területen - amely a Hosszúréti patak két oldalán található igen lapos völgy - bővült tovább. A patak két oldalát az M7-es útig beépítetlen széles zöld terület szegélyezi. Ezt a völgyet északkelet felől még ötven évvel ezelőtt is zöld szőlődomb határolta. A szőlődombot, amelyet Tükörhegynek is neveznek, mára parcellázták, és beépítették. A mai város kétharmad részének már nincs közvetlen kapcsolata a környező természeti tájjal, de az egész település megtartotta a sok zöld területtel borított kertvárosi jellegét. Az átmenő forgalom elkerüli, levegőjét ipari létesítmények sem zajjal, sem szennyezéssel nem terhelik Településkép és utcaképek ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI RÉSZ A település képe egységes, falusias, illetve kertvárosias jellegű. Az utcák fásítottak, rendezettek, vonalvezetésük még az utóbbi ötven év új beépítéseinél is a terepviszonyokhoz igazodik. A 20. század első felében beépült történelmi településközpontban az eltérő területhasználattól, a beépítés idejétől függően az alábbi területeken jelenik meg sajátos településkép, településkarakter: - az Ófalu lakóterületein, - az Ófalu településközpontjában a középületek és lakóépületek együttesében, file: Torokbalint_OVHT_ docx 5

7 - az Ófalu melletti présházak, pincesorok területén, - a Ganse Waide területén, a lakóházak és gazdasági épületek együttesén, - a Villatelep századfordulón beépített területén, - az Újtelep területén, az 1930 körül épült szabadonálló polgárias családi házak, villák együttesén. Az Ófalu területe, a legkorábban beépült Felsővár utca, valamint a Munkácsy Mihály utca, Dózsa György u. Patak utca, Szent István utca, Baross utca és a Bartók Béla utca által közrezárt terület őrizte meg legegységesebben a hagyományos településképet. A fésűs beépítésű oldalhatáron álló épületek között sok telken zártsorú beépítés alakult ki, középen kocsiáthajtóval, a sváb falvak jellegzetes elrendezéseként. A Templom utcán és az Alsóerdősor utca alsó szakaszán halmazos beépítés található, a domborzati viszonyok által is befolyásolt változatos utcaképpel. A Jázmin utca, Akácos utca és a Pince tér az egykori borpincék területe, a szabálytalan közterületek a présházak és támfalak között alakultak ki. A hagyományos településkép már csak nyomokban lelhető fel, több lakóépületet is emeltek ezen a területen. A villasoron még megtalálhatók a századelőn épült villák, nagy, m 2 -es telkekkel, de megindult a mély telkek megosztásának folyamata, így ezen a területen a beépítés vegyes képet mutat. A fásított utcák (Kossuth Lajos utca, Árpád utca), terméskő kerítések még őrzik a közel 100 éves településkép hangulatát. Az Újtelep 1930 körül beépített részén, a Bajcsy Zsilinszky utca, Kazinczy utca, Rákóczi Ferenc utca, Ady Endre utca által közrezárt területen az utcakép változatos, a fésűs beépítés mellett sok szabadonálló családi ház is épült. Az új vagy felújított épületek száma is magasabb, mint az Ófaluban. A felújítások nem minden esetben őrizték meg az eredeti tömeget, részleteket, így egységes utcaképről már nem lehet beszélni Településszerkezet és területhasználat ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI RÉSZ Az Ófalu településszerkezete a természeti adottságoknak megfelelően alakult, az utcahálózat a domborzati viszonyokhoz igazodik, csak néhány helyen és rövid szakaszon kapaszkodik fel a domboldalra. Az újabb részek már telepítettek. A lakóterületeken a korábbi eltérő területhasználat, vagy megszűnt funkció az alábbi helyeken képez konfliktushelyzetet: - a Jázmin utca, Akácos utca mentén a volt pincesoron - a Munkácsy Mihály utca keleti oldalán, az OMÜV létesítményei környezetében - a Munkácsy Mihály utcai buszvégállomás környezetében - a volt HÉV végállomás környezetében a HÉV végállomás mai képe file: Torokbalint_OVHT_ docx 6

8 1.5. Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI RÉSZ Az Ófaluban a telkek általában keskenyek. Ez a régi településrészen a falusias, fésűs beépítés öröksége, ahol a házak zömmel az utcavonalon álltak. Az újabb kertvárosias beépítések zömmel oldalhatáron álló előkertesek. A telkek mezőgazdaságra utaló felhasználásának ma már nyomai is alig vannak. A településen az alábbi jellegzetes épülettípusok találhatók: - Oldalhatáron álló, utcavonalra épült fésűs beépítésű lakóházak, széles eresszel, vagy tornáccal. - Oldalhatárra és utcavonalra épült L alaprajzú lakóépületek, tornáccal. - Utcavonalra épült zártsorú lakóépületek, középen kocsibehajtóval. - Oldalhatáron vagy szabadonálló családi házak. - Szabadonálló villák, nyaralók. Baross utca Villatelep, Árpád utca 29-23, háttérben a Walla-kilátó. Jellegzetes utcaképi elemet képeznek a helyben kitermelt mészkőből rakott tömör kerítések, a változatos, igényes kovácsolt kerítésrácsok, kapuk, a kő támfalak, és a kővel kirakott vízelvezető árkok Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi RÉGÉSZETI RÉSZ A település területén ismert valamennyi régészeti lelőhely törvényi védelem alatt áll. (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről). file: Torokbalint_OVHT_ docx 7

9 A régészeti lelőhelyek és elhelyezkedésük a topográfiai térképen file: Torokbalint_OVHT_ docx 8

10 A régészeti lelőhelyek és elhelyezkedésük a II. katonai felmérés térképén file: Torokbalint_OVHT_ docx 9

11 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI RÉSZ Műemlékek: Walla-kilátó, 20. sz. eleje. Tervezte Alpár Ignác. - Lakóépület. hrsz: 2189/3,4 Mtsz: 9614 M II Árpád u. 23. hrsz: 2190 Lakóház, volt Walla József-villa. Eklektikus Mtsz:9606 M III R.k. Mária-kápolna, barokk, 1717, bõvítve klasszicista stílusban, 1845-ben. Kápolna utca (volt Budaörsi út) hrsz: 2217 Mtsz:7392 M III Walla-sírbolt, Tervezte Dümmerling Ödön; színes üvegablakok, Róth Miksa. Régi temetõ, Temető köz (volt Karinthy F. u.) hrsz: 1151/1, 1151/2, 1151/3. Mtsz: 9615 M III jezsuita kolostor, majd Mailáth-kastély, ma TBC-szanatórium, barokk, Bõvítve 1776-ban, kertjében díszkút, barokk, 18. sz. Munkácsy Mihály u hrsz: 22 Mtsz: 7394 M II R.k. templom, szentélye gótikus, 15. sz., hajója barokk, 1763; tornya klasszicista, Berendezés: szószék Pelsõczy F. u. hrsz: 28 Mtsz: 7393 M III Műemléki környezetek: A december 31. előtt védetté nyilvánított műemlékek esetében, ha a védetté nyilvánítási rendelet másképpen nem rendelkezik, a évi LXIV. tv. 40. és -a alapján műemléki környezetnek minősülnek a védetté nyilvánított műemlékkel közvetlen határos ingatlanok, a közterületrészek és az azokkal közvetlenül határos ingatlanok. A műemléki környezeteket a dokumentáció végén található örökségvédelmi tervlapon jelöltük. Helyi védettségű épületek, épületegyüttesek, szobrok, emlékművek: Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008 (X.14.) rendelete szabályozza az épített környezet helyi védelmét, a rendelet mellékletében felsorolja a védelem alatt álló épületeket, építményeket, ingatlanokat, együtteseket Az örökségi értékek elemzése RÉGÉSZETI RÉSZ Régészeti lelőhelyek Lelőhely azonosító(k): MRT 36/1, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Fekete-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Fekete-dűlő Földrajzi leírás: A falu ÉNy-i szélén, a Hosszúréti-patak tóvá duzzasztott É-i partján. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , file: Torokbalint_OVHT_ docx 10

12 Az információ jellege: Az információ megszerzésének célja Az információ megszerzésének ideje: Korábbi kutatások: Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Szöveges leírás: Adattári lelőhely -felderítés július Terepbejárás, MRT. munkálatai (Dinnyés- Hellebrandt-Tettamanti-Topál), Ásatás, Cs. Balogh Éva, Ásatás, Maróti Éva, 2001, Régészeti felügyelet, Maróti Éva, telep, sír, erődítés Őskor (halomsíros kultúra, kora vaskor), római kor, Népvándorláskor (avar) Középkor (honfoglalás kor, Árpádkor) Részben feltárt Lelőhely azonosító(k): MRT 36/2, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: - Lelőhely neve (esetleges variációk): Tükörhegy Földrajzi leírás: A település belterületének K-i szélén, részben beépített területen található. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely-felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Az azonosított korszakok jellege: Telep, Sír, Feliratos kő Azonosított régészeti korszakok: Római kor A lelőhely állapota: Bolygatott, részben beépített Kapcsolódó lelőhelyek: - Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/3, KÖH Terepbejárás, MRT. munkálatai Helyszíni szemle, Kőszegi Frigyes, Helyszíni szemle, Mesterházy Károly, Település: Törökbálint Dűlőnév: - Lelőhely neve (esetleges variációk): Spitz -Äcker Földrajzi leírás: A település külterületének K-i felében, az Égett-völgy Ny-i oldalán. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely-felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Középső neolitikum (DVK) A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: KÖH 11923, 11931, 58239, file: Torokbalint_OVHT_ docx 11

13 Szöveges leírás: A Spitz-Acker és az Égett-völgy területén azonosított lelőhelyek nagy valószínűséggel egy lelőhelyet alkotnak. Az állapotfelméréshez kapcsolódó helyszíni szemlénk során jóval kisebb területről gyűjtöttünk töredékeket a poros, frissen szántott felszínen (a lh. Ny-i felében, egy a környezetéből kiemelkedő magaslat K-i lejtőjén), mint ahogy az az MRT-ből kiderül. A lh. K-i felét járhatatlan bozót fedi. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/4, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Világos Földrajzi leírás: A település beterületének K-i szélében, részben beépített területen, a Hosszúréti-patak K-i oldalán. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Árpád-kor A lelőhely állapota: Bolygatott, részben beépített Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/5, KÖH Település: Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Földrajzi leírás: Törökbálint Világos A Hosszúréti-patak völgyét D-DNy-on határoló dombvonulat ÉK-i lejtőjén. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Árpád-kor A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/6, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Kukorica-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Kukorica-dűlő Földrajzi leírás: A Hosszúréti-patak tóvá duzzasztott D-i partján, a dűlő belterület felöli végénél. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július file: Torokbalint_OVHT_ docx 12

14 Korábbi kutatások: Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Terepbejárás, MRT. munkálatai Szakfelügyelet, Miklósity Szőke Mihály, 2008 Felszíni telepnyom, kemence Bronzkor, kora-vaskor (kelta), népvándorláskor (avar, germán), középkor Bolygatott Miklósity Szőke Mihály és Krivecky Béla a lelőhelykomplexum számos pontján lokalizált régészeti objektumokat. A Törökbálinti-tóba folyó vízfolyás Ny-i partján egy kelta kemence, egy római épület nyoma, valamint avar, germán, és bronzkori telepnyomok kerültek elő. A Kukoricadűlő és a Tizenhetes-dűlő határán létesített betonsíló építésekor, valamint a KÖH és lh-ek közt húzott kutatóárokban középkori telepnyomok kerültek elő. Mindez arra utal, hogy a dűlő (és a szomszédos Tizenhetesdűlő egy része is) egésze érintett régészetileg és az előkerült leletes foltok vélhetően egy óriási lh különböző elemeit takarják. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/7, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Dulácska Lelőhely neve (esetleges variációk): Dulácska Földrajzi leírás: Az M0-ás autóút nyomvonalán, a Cora áruháznál lévő lehajtók területén. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Ásatás, Endrődi Anna, Terepbejárás, Bencze Zoltán, 2001 Ásatás, Bencze Zoltán, 2003 Ásatás, Horváth László András, 2005 Ásatás, Rajna András, 2008 Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Telep Középső-neolitikum, rézkor Részben feltárt Nagy kiterjedésű, intenzív, részben feltárt lelőhely. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/8, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Dulácska Lelőhely neve (esetleges variációk): Dulácska Földrajzi leírás: Törökbálint belterületének Ny-i szélében, az M7-es autópálya mindkét oldalán. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom file: Torokbalint_OVHT_ docx 13

15 Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Középkor Feltárt Az M0-ás autóút építésekor szinte teljes egészében feltárták. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/9, KÖH Település: Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Földrajzi leírás: Törökbálint Dulácska Dulácska A Törökbálinti-patak É-i partján, az M0-ás autóút Cora áruháznál lévő lehajtójától Ny-ra. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Bronzkor A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Bolygatott, részben elpusztult, részben elfedett A lelőhely D-i felén, közvetlenül a Törökbálinti-patak É-i partján lakóházat építettek, amely nagy valószínűséggel elpusztította a lelőhely vízfolyás felöli részét. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/10, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Stock-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Stock-dűlő Földrajzi leírás: Törökbálint határának DNy-i szélében, a biatorbágyi határ közelében, a Törökbálinti-patakba torkolló kis erecske Ny-i partján. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Késő-bronzkor (urnamezős kultúra) A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: A vízfolyás mindkét partján megfigyelhető településrészletek vsz. összetartoznak. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/11, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Sóskút-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Sóskút-dűlő Földrajzi leírás: Törökbálint határának DNy-i szélében, a Kerek-hegytől K-re, az M0-ás Ny-i oldalán folyó erecske és a Törökbálinti-patak szögletében. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári file: Torokbalint_OVHT_ docx 14

16 Az információ megszerzésének célja Az információ megszerzésének ideje: Korábbi kutatások: Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely -felderítés július Helyszíni szemle, Pető Mária, 1969 Terepbejárás, MRT. Munkálatai Felszíni telepnyom Késő-bronzkor (urnamezős kultúra) Bolygatott, elfedett(bozótos) Lelőhely azonosító(k): MRT 36/12, KÖH Település: Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Földrajzi leírás: Törökbálint Sóskút-dűlő Sóskút-dűlő A Róka-hegy K-i lábánál, az M0 és M7 csomópontjában, az itt folyó patakocska mindkét oldalán. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Árpád-kor A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/13, KÖH 11923, 58239, Település: Törökbálint Dűlőnév: Égett-völgy Lelőhely neve (esetleges variációk): Égett-völgy Földrajzi leírás: A községtől K-re, a Hosszúréti-patak völgyébe D felől torkolló völgy Ny-i oldalán, a budaörsi vasútállomásra vezető úttól DNy-ra, az Égett-völgyi út és Raktárvárosi út szögletében. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Ásatás, Rajna András, 2007 Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Telep, templom Középső-neolitikum (DVK), bronzkor, avar, Árpádkor Bolygatott, részben feltárt Nagy kiterjedésű lelőhely, amelynek része egy Árpád-kori templomrom. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/14, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Pistály Lelőhely neve (esetleges variációk): Pistái file: Torokbalint_OVHT_ docx 15

17 Földrajzi leírás: A községtől K-re, a Hosszúréti-patak D-i partján levő domboldalon, a patakba D felől torkolló, vízmosásos völgyű patakocska Ny-i partján fekvő gyümölcsöskertekben. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Avar A lelőhely állapota: Bolygatott Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/15, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Pistály Lelőhely neve (esetleges variációk): Pistái Földrajzi leírás: A községtől K-re, a Hosszúréti-patak D-i partján levő domboldalon, a patakba D felől torkolló, vízmosásos völgyű patakocska Ny-i partján, a szennyvíztisztítótól DK-re. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Újkőkor, kelta, római kor, Árpád-kor A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/16, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Hidas Lelőhely neve (esetleges variációk): Hidas Földrajzi leírás: A községtől É-i határában, a Hosszúréti-patak É-i partján, elhanyagolt gyümölcsösben. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Késő-bronzkor (urnamezős kultúra) A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/17, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Híd-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Hosszú-rétek file: Torokbalint_OVHT_ docx 16

18 Földrajzi leírás: A községtől É-i határában, a Törökbálint-Hosszúréti árok É-i partján egy kisebb vízfolyástól D-re. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Római kor A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Lelőhely azonosító(k): MRT 36/18, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Nyár utca -Bartók Béla utca Földrajzi leírás: A községtől belterületén a Nyár u. és a Bartók B. u. találkozásánál, Karlovitz György telkének É-i részén. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Helyszíni szemle, Tóth Endre, 1970 Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Felszíni telepnyom Középső bronzkor (vatyai kultúra) Bolygatott, részben elfedett Lelőhely azonosító(k): MRT 36/19, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Kukorica-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Kukorica-dűlő Földrajzi leírás: Az M0 és az M1 szögletében lévő Kukorica-dűlő területen, a biatorbágyi határ közvetlen közelében, a Hosszúréti-patak 2 ágának öblében, részben átnyúlva Biatorbágy határába. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Ásatás, Endrődi Anna, Ásatás, Bencze Zoltán, 2003 Ásatás, Miklósity Szőke Mihály, 2007 Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Bolygatott, részben feltárt Kapcsolódó lelőhelyek: KÖH 57703, 10001, Felszíni telepnyom, telep, kemence (avar) Középső-neolitikum (DVK), késő-vaskor (kelta),római kor, népvándorlás kor (avar), Árpád-kor file: Torokbalint_OVHT_ docx 17

19 Szöveges leírás: A KÖH lh. területén folyó ásatásokkal részben egy időben, Biatorbágy és Törökbálint határán, kerítésépítés közben régészeti objektumokat bolygattak meg. Nyilvánvaló, hogy a 2 lh., valamint a Kukorica-dűlő DK-i szélében lévő KÖH lh. egy egységet alkot. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/20, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Pistály Lelőhely neve (esetleges variációk): Pistáli-szántók Földrajzi leírás: A Raktárvárosi út K-i oldalán, a Hosszúréti-patak D-i oldalán, a pistályi szőlők és víkendházak szögletében megbúvó szántó területén. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Késő-rézkor (bádeni kultúra), Árpád-kor A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Az állapotfelmérés során a lh-et árpa fedte. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/21, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Égett-völgy Lelőhely neve (esetleges variációk): Spitz -Äcker Földrajzi leírás: Az Égett-völgy Ny-i oldalán. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Felszíni telepnyom Azonosított régészeti korszakok: Őskor, népvándorláskor A lelőhely állapota: Bolygatott Kapcsolódó lelőhelyek: KÖH 11913, Szöveges leírás: Az állapotfelmérés során a lh-et rét és botót fedte. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/22, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Fekete-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Fekete-dűlő Földrajzi leírás: A község É-i határánál (talán már Budaörs területén), az M1 autópályától É-ra. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai file: Torokbalint_OVHT_ docx 18

20 Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Sír, (halomsír) Kora-vaskor (Hallstatt kultúra) Elpusztult 1978-ban az autópálya építésekor a halmot elhordták. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/23, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Kerek-hegy, Sóskút-dűlő Lelőhely neve (esetleges variációk): Kerek-hegy Földrajzi leírás: A községtől kb. 1 km-re Ny-ra, a Róka-hegy É-i nyúlványán. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Terepbejárás, MRT. Munkálatai Az azonosított korszakok jellege: Sír Azonosított régészeti korszakok: Kora-vaskor (Hallstatt kultúra) vagy római kor A lelőhely állapota: Elfedett Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Vásárhelyi Géza a 19. sz. végén még megfigyelte azokat a mélyedéseket, melyek földjéből a halom épült. A közel kör alakú halom átmérője kb. 80 m, magassága kb. 13 m. Lelőhely azonosító(k): MRT 36/25, KÖH Település: Törökbálint Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Schwarze -Morast -Äcker Földrajzi leírás: A törökbálinti vasútállomás környékén, a Hosszúréti-pataktól É-ra eső domboldal D-i lejtőjén. A lelőhely térbeli pozíciója (EOV) , Az információ jellege: Adattári Az információ megszerzésének célja Lelőhely -felderítés Az információ megszerzésének ideje: július Korábbi kutatások: Ásatás, Mérey-Kádár Ervin, 1950 Helyszíni szemle, Kovács Tibor, 1973 Terepbejárás, MRT. Munkálatai Ásatás, Maróti Éva, 2003 Szakfelügyelet, Maróti Éva, 2004 Az azonosított korszakok jellege: Azonosított régészeti korszakok: A lelőhely állapota: Kapcsolódó lelőhelyek: Szöveges leírás: Temető Középső bronzkor (vatyai kultúra), késő-bronzkor (urnamezős kultúra), népvándorláskor (avar) Részben feltárt Lelőhely azonosító(k): MRT 36/26, KÖH Település: Dűlőnév: Lelőhely neve (esetleges variációk): Földrajzi leírás: Törökbálint Belterület A vasútállomástól K-re, a vasútvonal és az M7 szögletében, a vasúti hídtól kb. 30 m-re DK-re. file: Torokbalint_OVHT_ docx 19

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

VÁCHARTYÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

VÁCHARTYÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Tervezési terület VÁCHARTYÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSA V. FÁZIS: VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2013. augusztus Projektszám:

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke 72007.(...) rendelet 1. számú függeléke Budapest XVI. kerület részterülete Örökségvádelmi hatástanulmány Archeosztráda Kft. 2005. 05. 22. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI

Részletesebben

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK, JAVASOLT MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Izsófalva lakosságának alakulását a mellékelt ábra mutatja, a vizsgálat alá vont időszakban csökkenő tendenciát

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 12345 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 6 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2134 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u.

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 1 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 2 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000 3.

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny.

MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny. MELLÉKLETEK Nemesgörzsöny. 1. Bibliográfia és források. 65-66. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 67-68. old. 3. Térképek. 69-71. old. 64 Irodalom. Nemesgörzsöny. * ALAPY 1917. 105. * BÉL Mátyás: Veszprém

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY A 2001, október 8-án hatályba lépett A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban örökségvédelmi) törvény egységesen kezeli a régészetet, a műemlék-

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez

MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 34 MELLÉKLETEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (VI.30.) rendeletéhez 1. SZ. MELLÉKLET Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 1/1. sz. melléklet

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ. Megrendelő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKÁGI MUNKARÉSZ. Megrendelő: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455. RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY KEREPES M31 ÉS 3. SZ. UTAK KÖZÖTT TERVEZETT ÖSSZEKÖTŐ ÚT MENTI GAZDASÁGI ÉS KÜLÖNLEGES TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(IX...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben