Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban"

Átírás

1 Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában) Kérdés 1: Mi a legfontosabb változás fogyasztói szempontból július elsejétől a földgázellátásban? Válasz 1: Az új piaci struktúrát előíró földgázellátásról szóló törvény július elsején lép hatályba. Ettől a dátumtól megszűnik a megszokott közüzemi szolgáltatási forma. Az eddig közüzemi szolgáltatásban részesülő fogyasztók egy része (lásd: Kérdés 5.) továbbra is igénybe veheti az új, a közüzemi szolgáltató helyébe lépő egyetemes szolgáltató által nyújtott ellátási csomagot, vagy amennyiben az számukra kedvezőbb valamely engedéllyel rendelkező földgázkereskedőtől vásárolhatják a földgázt. Kérdés 2: Mindenképpen választani kell szolgáltatót/kereskedőt július elsejétől? Válasz 2: Nem! A választás csak lehetőség, mindenki szabadon dönthet. Minden korábbi közüzemi szolgáltató a szolgáltatási területén kért és kapott egyetemes szolgáltatói engedélyt. Így az az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, aki nem választ kereskedőt, automatikusan, minden külön ügyintézés nélkül a korábbi közüzemi szolgáltatójából lett egyetemes szolgáltatójától folyamatosan kapja a földgázellátást. Kérdés 3: Később sem kell az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni? Válasz3: De igen! Az egyetemes szolgáltatók és az általuk ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók a jogszabályok előírása szerint július elsejéig kötelesek írásbeli szerződést kötni. Ennek részletes szabályairól az egyetemes szolgáltatók írásban tájékoztatják majd a felhasználóikat. Szerződést lehet kötni ennek a kezdeményezésnek az eredményeként az aláírt szerződés visszaküldésével, vagy a felhasználóknak az ügyfélszolgálatokon is lehet azt kezdeményezni. Amennyiben a felhasználó személyében vagy adataiban változás áll be, és emiatt megkeresi az egyetemes szolgáltatóját, akkor már az új típusú szerződést kötik meg. Kérdés 4: Mit jelent az egyetemes szolgáltatás? Válasz 4: Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók összehasonlítható és átlátható árak ellenében, szabályozott színvonalon (ellátás folyamatossága, ügyfélszolgálat, mérőleolvasás, elszámolás, számlázás stb. területeken szabályozott minőség szerint) történő ellátása az egyetemes szolgáltató által. Kérdés 5: Kik jogosultak egyetemes szolgáltatásra? Válasz 5: A lakossági fogyasztókon és a 20 m 3 /h kapacitást meg nem haladó egyéb felhasználókon (kis közületek, kisebb vállalkozások, stb.) kívül átmenetileg június 30-ig a 100 m 3 /h fogyasztást el nem érő felhasználók és a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. Kérdés 6: Akik nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, ellátás nélkül maradhatnak? Válasz 6: Azok a 100 m3/h fogyasztást meghaladó felhasználók, akik korábban saját maguk nem választottak kereskedőt, azok július elsejétől automatikusan a volt közüzemi szolgáltatójukkal egy társasági csoportba tartozó kereskedelmi engedélyes vállalkozástól kapják a földgázellátást, tehát ők sem maradnak ellátás nélkül. 1

2 Az átmenetileg egyetemes szolgáltatásra jogosult 20 m 3 /h fogyasztást elérő, de 100 m 3 /h fogyasztást el nem érő felhasználók és a távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók legkésőbb július elsejéig kell, hogy kereskedőt válasszanak, és velük ellátási szerződést kössenek. Kérdés 7: Mi a különbség a korábbi közüzemi szolgáltatás és az új egyetemes szolgáltatás között? Válasz 7: Lényeges eltérés a közüzemi szolgáltatással szemben, hogy az egyetemes szolgáltató a gázbeszerzésről szabadon dönthet és a fogyasztói energia árat a költségek alapján határozza meg. Az árak fölött a Magyar Energia Hivatal ellenőrzést gyakorol. Ez a szolgáltatási forma július 1-jétől működik. A földgázszállítás, földgázelosztás és a földgáztárolás tevékenysége (rendszerhasználat) az egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci értékesítés esetén is azonos módon minőségében és árában hatóság által szabályozott. Kérdés 8: Kik rendelkeznek kereskedelmi engedéllyel, és hogy lehet elérni őket? Válasz 8: A Magyar Energia Hivatal honlapján (www.eh.gov.hu/gáz/földgázipari társaságok/földgázipari társaságok és engedélyeik/) az engedéllyel rendelkező kereskedők elérhetősége megtalálható. Kérdés 9: Mi a különbség az egyetemes szolgáltatás és a kereskedelmi ellátás között? Válasz 9: Az egyetemes szolgáltatás intézményét a kis alkupozícióval rendelkező, védtelenebb kisfogyasztók, így főként a lakossági fogyasztók földgázellátására hozta létre a jogalkotó. Az egyetemes szolgáltatásra a lakosság érdekében szigorúbb ellátás-biztonsági szabályok lettek kialakítva, mint a földgáz kereskedelemre. A szabadpiaci kereskedő a felhasználóval szabadon állapodik meg a szolgáltatás minden részletében, így a földgáz árában, valamint a fizetési feltételekben is; így könnyebben igazodhat az egyedi felhasználási igényekhez. A földgázellátás vezetékes tevékenysége a szabadpiaci vásárlás esetén is szabályozott. Kérdés 10: Milyen ellátás- biztonsági szabályok védik a felhasználókat? Válasz 10: Az egyetemes szolgáltatást a földgázkereskedő által nyújtott földgázellátástól többek között a földgázforrásokra vonatkozó biztonsági szabályok különböztetik meg. Az egyetemes szolgáltatónak legalább a következő 3 gázévre rendelkeznie kell a szolgáltatási területén lévő általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátását biztosító, kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással, valamint a várható, téli napi csúcsfogyasztásuk kielégítéséhez szükséges, hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel. Az egyetemes szolgáltatónak azon egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására is fel kell készülnie, akik esetleg vissza kívánnak térni az egyetemes szolgáltatásba. Ezeknek az előírásoknak a betartása automatikusan az ellátás-biztonság magasabb szintjét eredményezi, ugyanakkor a szolgáltatás költségeit és így árát megnöveli. Kérdés 11: A kereskedőt választó felhasználót semmi sem védi? Válasz 11: A földgázkereskedőt választó felhasználók sincsenek magukra hagyva. A Hivatal egyik feladata, hogy a földgázkereskedők által nyújtott ellátásbiztonságot figyelemmel kísérje, a földgázforrással való ellátottságot ellenőrizze és ezek elégtelensége esetén intézkedéseket tegyen. Szükség esetén a Hivatal más földgázkereskedőt bízhat meg az ellehetetlenült földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak így a lakossági fogyasztóknak az úgynevezett végső menedékes szolgáltatásával. 2

3 Kérdés 12: Mit jelent a végső menedékes szolgáltatás? Válasz 12: Ez egy ideiglenes ellátási forma. Ha a felhasználókat ellátó földgázkereskedő fizetésképtelenné válik, és a földgázbeszerzése ellehetetlenül, vagy a működési engedélyét a Hivatal visszavonta, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók nem maradhatnak ellátatlanul. Ebben az esetben a földgázellátást a Hivatal által kijelölt végső menedékes földgázkereskedő biztosítja. Kérdés 13: Minden földgázellátó a saját csővezeték rendszerén szolgáltatja a gázt? Válasz 13: Nem. Sem az egyetemes szolgáltató, sem a szabadpiaci kereskedő nem üzemeltet csővezetéket. Azt változatlanul a külön társaságként működő, területileg illetékes - elosztói engedélyes üzemelteti, amelyen az egyetemes szolgáltató vagy kereskedő által vásárolt gázt szállítja. Kérdés 14: Változik-e a gázmérők leolvasásának rendje? Válasz 14: A mérőleolvasást az elosztói engedélyes végzi, vagy végezteti. A leolvasás gyakoriságát az üzletszabályzatokban fel kell tüntetni. A fogyasztásmérő berendezéseket a törvény előírásai szerint évente legalább egyszer le kell olvasni. Kérdés 15: Mit kell tenni, ha a felhasználó ellátót szeretne váltani? Válasz 15: Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződést a bejelentést követő második hónap első napjára írásban felmondhatja. Az egyetemes szolgáltató és a leendő kereskedő kötelesek az egyeztetést úgy lefolytatni, hogy a kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 30 napon belül megtörténjen. A felmondás feltétele, hogy a felhasználó az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló lejárt számlatartozását rendezze. Az egyetemes szolgáltató köteles a felmondást a kézhezvételtől számított három munkanapon belül levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltatási szerződésben a felek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóra nézve kedvezőbb felmondási feltételekben is megállapodhatnak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát korlátozó vagy kizáró bármely egyéb szerződési kikötés semmis. Példa: Szerződés felmondása: én. Szerződés megszűnésének dátuma (bejelentést követő 2. hónap első napja): Új szerződés megkötésének legkésőbbi dátuma (bejelentést követő 30 nap): Az új kereskedőnél az ellátás megkezdésének dátuma: Kérdés 16: Vissza lehet-e menni az egyetemes szolgáltatásba, ha a felhasználó meggondolja magát? Válasz 16: Igen. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó bármikor kezdeményezheti írásban az adott szolgáltatási területen működő, vele szemben ellátási kötelezettséggel rendelkező egyetemes szolgáltatónál az egyetemes szolgáltatás keretén belüli földgázellátás biztosítását. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a bejelentést levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés elfogadását annak igazolásától teheti függővé, hogy a felhasználónak nincs az őt korábban ellátó földgázkereskedővel szemben fennálló lejárt számlatartozása. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatási szerződést megkötni, és a szerződés megkötését követő hónap első napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni. 3

4 Kérdés 17: Az ellátó váltása költséggel jár? Válasz 17: Nem. Azonban csak akkor lehet másik kereskedőhöz vagy egyetemes szolgáltatóhoz átszerződni, ha a váltás napjáig elfogyasztott földgáz értékével elszámolnak. Ennek első feltétele, hogy a szerződés írásbeli felmondásakor nem lehet lejárt határidejű számlatartozás a korábbi egyetemes szolgáltatóval, kereskedővel szemben. A másik feltétel, hogy a felmondás határidejéig várhatóan elfogyasztható földgázmennyiség meghatározásában, illetve ennek megfizetésében a felhasználó és az ellátó megállapodjanak. Az ezekre vonatkozó lehetőségeket az üzletszabályzatok tartalmazzák. Amennyiben a felhasználó nem választ, vagy az ellátóját a váltás napjáig írásban nem értesíti, az elszámolás az ellátó választása szerint történik. Kérdés 18: Miből áll az egyetemes szolgáltatás ára, és azt ki határozza meg? Válasz 18: Egy piaci alapú termék (földgáz) árából és egy hatóságilag megállapított rendszerhasználati díjból, valamint árrésből áll. Az induló egyetemes szolgáltatási díjakat miniszteri rendelet határozza meg. Ezt követően a Magyar Energia Hivatal az egyetemes szolgáltatás árát folyamatosan ellenőrzi. A felhasználói ár módosítását leggyakrabban negyedévente egyszer kezdeményezheti az egyetemes szolgáltató. Kérdés 19: A szabadpiaci kereskedő a lakossági fogyasztóval megkötött szerződésének nincs semmi kötelező eleme, és az árat a kereskedő bármikor megváltoztathatja? Válasz 19: Nem. A szabadpiaci kereskedőre is vonatkoznak azok a törvényi előírások, melyet az egyetemes szolgáltatónak a lakossági fogyasztóval kötött szerződés esetében, mint kötelező tartalmi elemeket a szerződésnek tartalmaznia kell. Az árváltozás bejelentésének módját és határidejét pedig az üzletszabályzatában rögzítenie kell. A földgázszállítás és -elosztás tevékenysége az egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci értékesítés esetén is azonos módon minőségében és árában hatóság által szabályozott. A kereskedőnek nagyobb szabadságfoka van a fogyasztó igényeinek, felhasználási szokásainak jobban megfelelő árstruktúra, fizetési és egyéb működési feltételek ajánlatában. Kérdés 20: Függ-e a csatlakozási díj mértéke attól, hogy melyik ellátót választom majd? Válasz 20: Nem. Annak nagyságát továbbra is miniszteri rendelet határozza meg. A földgázellátásba történő bekapcsolásért vagy a korábban megvásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért kell fizetni a rendszerüzemeltetőnek, a jogszabályban meghatározott mértékben. A csatlakozás az ingatlanhoz kötött jog, és a tulajdonos váltások nem érintik. Kérdés 21: Kik tartoznak majd a Védendő fogyasztó -i kategóriába és milyen kiváltságokat élvezhetnek? Válasz 21: Jogszabályban meghatározott előírások alapján a szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő felhasználók tartoznak ide. A besorolásra való jogosultságot 30 napnál nem régebbi igazolással kell kérni az elosztói engedélyesnél. A kérelem nyomtatványa az engedélyes honlapján, ügyfélszolgálatán is elérhető. A védendő fogyasztókat megillető kedvezmény lehet részletfizetés, fizetési haladék, előre fizetős mérő felajánlása és biztosítása, fogyatékkal élők egyéb kiváltságai, stb. Ezek részletes szabályai kormányrendeletben és az érintett társaságok üzletszabályzatában vannak lefektetve. 4

5 Kérdés 22: Mit kell feltétlenül tartalmaznia a számlának? Válasz 22: A számlák megszokott kötelező adatain kívül (felhasználó neve, címe, azonosítói, szolgáltató adatai, számla kelte, teljesítés kelte) a fizetendő összeget, a fizetési határidőt, a mérő azonosítóját, állását, a mérőállás dátumát, az elfogyasztott mért földgázmennyiséget, korrekciós tényezőt, az ezzel korrigált földgázmennyiséget, fűtőértéket, a földgáz árát, rendszerhasználati díjakat (szállítási, rendszerirányítási, tárolási és elosztási díj), esetleges támogatások összegét és az áfa elszámolást. Kérdés 23: Hogyan változik a számlatartozás miatti kikapcsolás előtti felszólítási folyamat? Válasz 23: A kereskedőnek / egyetemes szolgáltatónak a kikapcsolás előtt egyeztetést kell kezdeményezni a felhasználóval a fizetési haladékról, vagy részletfizetésről. A kikapcsolás előtt a felhasználót legalább háromszor postai vagy megállapodás esetén, elektronikus úton értesíteni kell. Kérdés 24: Változnak-e a lakossági fogyasztók fizetési késedelem esetére vonatkozó kikapcsolási feltételei? Válasz 24: Igen. A kikapcsolást az elosztói engedélyes végzi a kereskedő / egyetemes szolgáltató kezdeményezésére. A lakossági fogyasztó csak 3 havi (90 napos) számlatartozás esetén kapcsolható ki, de a kikapcsolást ebben az esetben is meg kell előznie egy egyeztetésnek a fizetési haladékra vagy részletfizetésre vonatkozóan. A lakossági fogyasztónak fel kell ajánlani az előre fizetős mérő felszerelésének a lehetőségét is. Lakossági fogyasztó nem kapcsolható ki munkaszüneti, ünnepnapon, valamint az azt megelőző munkanapon és pihenőnapon. Kérdés 25: Bővül-e a személyes kapcsolattartási lehetőségek száma? Válasz 25: Igen. Az egyetemes szolgáltatók kötelesek ügyfélszolgálatot működtetni telefonos, elektronikus és ügyfelek részére nyitva álló helyiségekben. Állandó irodát kötelesek működtetni a megyei jogú városokban és a fővárosban, fiókirodát a fő felhasználót meghaladó kistérségi központokban. Kérdés 26: Hova lehet panasszal fordulni, ha a felhasználó nem elégedett? Válasz 26: Az új földgázellátásról szóló törvény szerint ebben lényeges változás lesz július 1-jétől, az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest József krt.6; levelezési cím: 1428 Budapest, Pf fogyasztási hely szerinti regionális igazgatóságai járnak el. Egyéb panaszok kivizsgálásában továbbra is a Magyar Energia Hivatal az illetékes. Első lépésben azonban minden esetben a szerződés szerinti szolgáltatóhoz / kereskedőhöz kell fordulni, és amennyiben a probléma nem oldódik meg, akkor lehet a fenti hatóságokhoz írásos panaszt benyújtani. 5

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy

tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy tartalomjegyzék Bevezetés 2 Ki a fogyasztó? 2 Melyek a fogyasztói panasztétel módjai? 4 Panasztétel telefonon 5 Panasztétel levélben, e-mailen vagy interneten 6 Panasztételi fórumok 8 A közüzemi szolgáltatók

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben