Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével"

Átírás

1 Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba való visszalépéshez 1.1. Földgáz kereskedő, egyetemes szolgáltató A Magyar Energia Hivatal (Hivatal) földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére két típusú engedélyt ad ki, egyetemes szolgáltatóit és földgáz kereskedőit. Az egyetemes szolgáltatók területi (regionális) alapon működnek, mint közüzemi szolgáltató jogelődjeik, és szerződés kötési kötelezettségük van az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók felé. Az egyetemes szolgáltatókat érintő határozatok és a szolgáltatók szolgáltatási területe a Hivatal honlapján elérhető: A földgázkereskedők az ország bármely részén értékesíthetik a földgázt mint terméket a meglévő földgázelosztó, illetve - szállító rendszereken keresztül szabadpiaci körülmények között. A Hivatal honlapján a következő linken megtalálható az engedélyes társaságok listája elérhetőségükkel: Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (felhasználó/fogyasztó) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó valamennyi lakossági fogyasztó és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználók. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók eldönthetik, hogy a szabadpiacon földgáz kereskedőtől vásárolják meg a földgázt, vagy az egyetemes szolgáltatójuktól. Amennyiben földgáz kereskedő mellett döntenek a későbbiekben lehetőségük van az egyetemes szolgáltatóhoz való visszatérésre is. Választható bármely Magyarországon földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkező vállalkozás, illetve a fogyasztási helyen (szolgáltatási területen) egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező társaság. A 20 m 3 /óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m 3 /óra fogyasztást el nem érő felhasználók, valamint a külön jogszabályban meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére átmenetileg, június 30-ig. Ezen időpont után egyetemes szolgáltatásra már nem jogosultak ezen felhasználók Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó (felhasználó/fogyasztó) A 100 m 3 /óra kapacitást meghaladó vásárolt kapacitással rendelkező felhasználók földgáz kereskedelmi engedélyes társaságtól, illetve saját maguk szerezhetik be az ellátásukhoz szükséges földgáz mennyiséget Földgázkereskedő gazdasági-pénzügyi ellehetetlenülése, fizetésképtelensége, végső menedékes kijelölése 1

2 Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő gazdaságipénzügyi ellehetetlenülése, fizetésképtelensége következik be és földgázbeszerzése ellehetetlenül, vagy a Hivatal a működési engedélyét visszavonta és ezáltal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók földgázzal történő ellátása veszélybe kerül, az érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók földgázellátását a Hivatal által kijelölt végső menedékes földgázkereskedő biztosítja. A végső menedékes földgázkereskedőt a Hivatal az egyetemes szolgáltatók közül jelöli ki. Amennyiben az érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására egyetemes szolgáltató nem jelölhető ki, a Hivatal a végső menedékes földgázkereskedőt a földgázkereskedők közül jelöli ki meghatározott időtartamra. A végső menedékes kijelölését követően a Hivatal a korábbi földgázkereskedő engedélyét visszavonja Lekötött-, vásárolt kapacitások, rendszerhasználati díj Kapacitás: adott szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége. Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználók kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek. Kapacitáslekötési szerződés: az a földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- és elosztóvezeték vagy a tároló kapacitását leköti. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton a felhasználó rendelkezésére álló kapacitás, amelyet fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett. Az elosztó-, illetve szállítóvezetékhez csatlakozó felhasználó jogosult saját felhasználása mértékéig, de legfeljebb vásárolt kapacitásáig azon az elosztó-, illetve szállítóvezetéken, amelyhez csatlakozott, kapacitást lekötni. A felhasználók helyett az egyetemes szolgáltató köti le vagy a választott földgázkereskedő esetén a kereskedelmi szerződésben meghatározottak szerint a kereskedő vagy a felhasználó kötheti le az elosztó-, szállító-, tároló kapacitásokat, azaz ők kötik meg a kapacitáslekötési szerződéseket. Így amennyiben a felhasználót földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató látja el, a felhasználó saját fogyasztása mértékéig, átengedheti a lekötött kapacitás feletti rendelkezési jogot a földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató részére. Az átruházott kapacitás-lekötési jog az ellátás megszűnésének napjával visszaszáll a felhasználóra. A szállító-, elosztó rendszerek és földgáztárolók használatáért a rendszerhasználók a 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján rendszerhasználati díjat (elosztási-, szállítási- és tárolási díj) fizetnek. A rendelet a legmagasabb hatósági rendszerhasználati díjakat tartalmazza. A felhasználók által az egyetemes szolgáltatónak vagy kereskedőnek a földgázellátásért fizetett díja tartalmazza a jogszabálynak megfelelő hatósági rendszerhasználati díjakat, továbbá az egyetemes szolgáltató esetében a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján 2

3 megállapított egyetemes szolgáltatási árelemeket (földgáz ára, kiegyenlítő elem, nagykereskedői árrés, mobilgáz-finanszírozási költség, biztonsági földgázkészlet hozzájárulása, egyetemes szolgáltatói árrés), kereskedő esetében az általa szabadon megállapított kereskedelmi szolgáltatás árát. A felhasználónak az adott felhasználási helyen a vásárolt kapacitását és a lekötött kapacitását az a rendszerüzemeltető köteles nyilvántartani, amelynek szállító- és elosztóvezetékéhez a felhasználó csatlakozott. Kereskedőváltás esetén a felhasználó vagy az őt ellátó egyetemes szolgáltató vagy kereskedő jogosult megkérni a kapacitás adatokat a rendszerüzemeltetőtől, mely adatszolgáltatásért díj nem számítható fel Kereskedőváltás időpontja A kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 30 napon belül meg kell történjen Felmondási jog Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó felmondási jogának kizárása semmis, azonban megfelelő ellentételezés fejében a felmondás jogának korlátozásában megállapodhat a kereskedő a felhasználóval. A kereskedelmi szerződésben rögzíteni kell a felmondási jog korlátozása miatti kedvezményt, ellentételezést. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát korlátozó vagy kizáró bármely szerződési kikötés semmis Kereskedőváltás, egyetemes szolgáltatásba történő visszatérés feltétele A kereskedőváltás vagy az egyetemes szolgáltatóhoz történő visszatérés feltétele, hogy a felhasználó rendezze fennálló lejárt számlatartozásait az egyetemes szolgáltatója vagy kereskedője felé. 2. Kereskedőváltás vagy egyetemes szolgáltatóhoz történő visszalépés folyamata 2.1. Szerződés felmondása Az új kereskedő vagy egyetemes szolgáltató kiválasztása után a kereskedőváltást, illetve a jelenlegi kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatói szerződés felmondását a felhasználónak be kell jelentenie az őt ellátó jelenlegi földgáz kereskedőjénél vagy egyetemes szolgáltatójánál. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók a kereskedőváltásra vonatkozó bejelentésüket alapesetben bármely időpontban megtehetik, kivéve ha a kereskedelmi szerződésükben rögzített ellentételezés fejében felmondási joguk korlátozott. A kereskedőváltás feltétele a fennálló lejárt számlatartozás rendezése. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződést a bejelentést követő második hónap első napjára írásban mondhatja fel, amennyiben a felhasználó rendezte fennálló lejárt számlatartozásait az egyetemes szolgáltatója felé. Az 3

4 egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát korlátozó vagy kizáró bármely szerződési kikötés semmis. Az egyetemes szolgáltatáson kívül ellátott, de egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kezdeményezheti az adott szolgáltatási területen működő egyetemes szolgáltatónál az egyetemes szolgáltatás keretén belüli földgázellátás biztosítását. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igényét köteles az egyetemes szolgáltatóhoz írásban bejelenteni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatási szerződést megkötni, és a szerződés megkötését követő hónap első napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni Visszajelzés az egyetemes szolgáltatótól vagy a kereskedőtől Az egyetemes szolgáltató köteles a felmondást a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés elfogadását annak igazolásától teheti függővé, hogy a felhasználónak nincs az őt korábban ellátó földgázkereskedővel szemben fennálló lejárt számlatartozása. A földgázkereskedő köteles a felhasználó felmondását a kézhezvételtől számított 15 napon belül levélben visszaigazolni. Ezzel egyidejűleg a kereskedő a felhasználó részére igazolásokat kiadni a szerződés megszűnésének napján megszűnő, a szerződésben átruházott lekötési joggal érintett kapacitások (vásárolt- és a lekötött kapacitás) mértékéről, az elszámolás feltételeiről, valamint a felhasználói profilba történő besorolásról (amennyiben profilos a felhasználó) Kapacitások átadása Kereskedőváltás esetén az érintett földgázkereskedők vagy egyetemes szolgáltató egyeztetnek a rendszerüzemeltetőkkel a felhasználó lekötött kapacitása földgázkereskedők közötti átadásának részletes feltételeiről. Az egyeztetések eredménytelensége esetén a felhasználó a Hivatalhoz fordulhat és kezdeményezheti a kapacitásátadásról történő döntést. A Hivatal 10 munkanapon belül dönt a kapacitás lekötésekről. A felhasználót ellátó földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató a felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a rendszerüzemeltetőknél a kapacitás lekötésére vonatkozó szerződései módosítását kezdeményezni. Az újonnan választott földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató a felhasználó megbízásából a korábbi kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésének napja előtt legalább 15 nappal köteles az átadandó lekötött kapacitások tekintetében a kapacitás lekötésére vonatkozó szerződést megkötni vagy módosítani a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával. A számlatartozások rendezése esetén a korábbi földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles a kapacitásszerződéseit az ellátás megszűnésének napjára az érintett, általa korábban az adott felhasználó számára lekötött kapacitásokkal csökkenteni. 4

5 A kapacitáscsökkentésre vonatkozó igazolások kiadása díjmentes. Gázév (a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak) közbeni kereskedőváltás esetén a gázév végéig az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó vagy a vele szerződést kötő új földgázkereskedő köteles a korábbi földgázkereskedő által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetőknél lekötött és a szerződés megszűnését követően ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást lekötni, valamint szállítói és elosztói kapacitás esetében a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig a kapacitásdíjat időarányosan megfizetni. A kereskedőváltás esetén az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókra vonatkozó, a kapacitás lekötéssel, a kapacitásszerződések módosításával kapcsolatos részletes rendelkezéseket a rendszerirányító honlapján (www.fgsz.hu) található Üzemi- és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) tartalmazza. A felhasználó lekötött kapacitása feletti rendelkezési jogot az engedélyes gyakorolhatja a felhasználó megbízásából. A felhasználó saját fogyasztása mértékéig, átengedheti a lekötött kapacitás feletti rendelkezési jogot a földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató részére A felhasználó és a korábbi földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató egymás közötti elszámolása Kereskedőváltás esetén a felhasználó és a korábbi földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató kötelesek egymással elszámolni. A tartozás meghatározásának és megfizetésének módjára a földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában előírtak az irányadók. A fizetés módja tekintetében legalább két változatot tartalmaz az üzletszabályzat, melyekből a felhasználó jogosult választani. Ha a felhasználó a felajánlott fizetési módok közül nem választott, vagy a választásáról a kereskedőváltás időpontjáig írásban nem értesíti a földgázkereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót, az elszámolás a földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató által választott módszer szerint történik. Az elkészített pénzügyi elszámolást a felhasználó és a földgázkereskedő vagy egyetemes szolgáltató az elkészítést követő 8 munkanapon belül köteles megállapodásban rögzíteni. A kereskedő vagy egyetemes szolgáltató a felhasználó kereskedőváltásának bejelentésétől a kilépésig terjedő elszámolási időszakra jogosult előlegszámlát kiállítani üzletszabályzatuknak megfelelően, amely a felek közti végelszámolás előlegeként szolgál. A kereskedők a fennmaradó szolgáltatási időszak utólagos elszámolásához üzletszabályzatuknak megfelelően pénzügyi biztosítékot (óvadék, bankgarancia stb.) is kérhetnek a felhasználóktól. A kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződésnek az engedélyes részéről történő rendkívüli felmondása esetén, a pénzügyi tartozások rendezését a szerződésben, illetve az üzletszabályzatban rögzített felmondásra vonatkozó feltételek szerint kell teljesíteni. A pénzügyi teljesítés hiányában a felhasználót ellátó földgázkereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval fennálló szerződés nem szűnik meg. A földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltató köteles erről a földgázelosztót és az ellátásra szerződést kötő új földgázkereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót értesíteni. 5

6 Gázév közbeni kereskedőváltás esetén az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóktól a korábbi kereskedője - kereskedelmi szerződésük alapján - kérheti a felhasználó részére rendelkezésre tartott, földgáz tárolóban letárolt földgáz mennyiség átvételét. A tárolt mennyiség átvételéről a felhasználó az új kereskedőjével megállapodhat Az új kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval kötendő szerződés hatályba lépése Kereskedőtől kereskedőhöz való átlépés esetén: A felhasználó korábbi kereskedőjével történő pénzügyi elszámolás után legkésőbb a kereskedőváltás bejelentését követő 30. napon lép hatályba az új kereskedővel megkötött szerződés. Egyetemes szolgáltatótól kereskedőhöz való átlépés esetén: Az új kereskedővel megkötött szerződés a bejelentést követő hónap első napján lép hatályba a felhasználó korábbi egyetemes szolgáltatójával történő pénzügyi elszámolás után. Kereskedőtől egyetemes szolgáltatóhoz való visszalépés esetén: Az egyetemes szolgáltatóval megkötött szerződés a megkötését követő hónap első napján lép hatályba a felhasználó korábbi kereskedőjével történő pénzügyi elszámolás után. 6

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 13., szombat Tartalomjegyzék 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben