* T 2183! `/ ` \, _ h. \v 5. "Fx. .l 44.Mc gf./f Jai ~'_~}. ~ d\><»_- :.=~. .s..a.p_'2/13. Ed vb ,5><v,5 Lei o,os '~ ` W Q ~ _ \.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* T 2183! `/ ` \, _ h. \v 5. "Fx. .l 44.Mc gf./f Jai ~'_~}. ~ d\><»_- :.=~. .s..a.p_'2/13. Ed vb ,5><v,5 Lei o,os '~ ` W Q ~ _ \."

Átírás

1 . 7 L`(x AT ; " '~ J' \, J- ~`- J O fl] fl ` l C J..,., - - (5. Y" T v. fi Mm....rf?»m><-\ A ' d\><»- :.=~. \ H VV lv; E'/` C\ Y Q Cl! f; x. gk ". Q., */» ~.~:,\»5<'. '\\'>: Q g.lei Y`Ck ;'J. p Qu( *", `<:V`\~'\'»f7\\/`\r»>,-; VN Q, 3 " b?, - f;;5?,<><f3 T»4»:<..?f #R f'?»< ~..> ~»m,»5.é» vi. kivkl)". &}\ YY ' [A }\ H `V MJ *Q * T 283! f *ji v». ; H 2.9 \ nw.. I.%5.{.;... IH- UT MPA ~~ -é '~ ` W Q ~ \. il H ;.Tr,,/a.,.>A., cwgve/,.l 44.Mc gf./f Jai - ` 3;f\ an lf ` J A ' ` 5 Q. ` v f., "Fx h X QV `! '. P "vm M...-'=...~»;v. gf '~ \v 5. LS. I. A. P. 75/656. Ed Tipogr. TZ. Iwi / ,5X7,5. Lei 0,0.> ~'~}. ~ A() VH '42 `/ ` \, h 3'Wu.;;J\! i:` - 5>-io. \.\" Y5;»)~-f> ~ ; - V\AJbAf)yLf5E) \i\{f); };\. `*.7; V \.'><>Tg%,\;» ~f>;».fy, gh» ;f»exft \ ;Or\ / \ \<f),;a ;lcx.)lql;j Lf;& \ >J\»»., ` f W'.3.s..A.P'2/3. Ed. 97 vb ,5><v,5 Lei o,os

2 il.- ~\- \ ILm»gOi& mq d9.\~f7» H o fqf\q \>z.n ;u\\2/> QQJ ;L; Q Qgo s ) ~,L;.;iM\»o;&. \<2!.z~m<z»% L -v H.» y,,h`q3i2. iaoc, <z5\,e0 Le U; r A& J(j»;. 9~ OLOLXL 7,7, ;.,, \ VY *ln* ANY 'WM,QS---6 A- 7,5 X2,5 llllnw I 5 A p na. ms Lei 0,05?i <i /fewfgw/, QQ#/V; 0/Lf 06 $44/W/4 af 4 J /'FVU/`/H-' f R?»4uf 2> f/z f CQ TQQ lm 'flue avsqgffv/~e f"'/-ifnfff/2l"l?p»fr/i>/~ :'i ;A, =é <`j7;; mm, Af QQ iawéé,, W* -fe f»:»c C. f wa 6 -,La aww / ' /5/?. - 5 // Q/(Q C.G X-S» N. QU Lei 0,.S ;f».f;v8f2g Tp.» 99.F f~'.i% Z6l 9/2/5 cvzfigmg 4/% " 3J<; 5 Q5 iel?;;; 3<igu< vm, ug; izxovlce 'phique, was motiw Ez:;;storf=i;; Q 5 $23... Q3 o<5 u :s Lg; L; iggon, ga Qblbri isis 2~ou;;;; ;, gg., 3.0% Q. (Gig S 5i<;uC L;,f - ` QM ' f" ' mm* /\ Z *S W`XMQv` u,) lmmgg P' JH?) fo\/q/. %u` 25 WM' 0 (MW MW Twull/Q 0 rfljv );& (K/0T&A(3CkA/Ok/`/{&fQ,ClCA,' I ` #QW Uv) ~ `\3 ',J' I. S. I. A. P. 2/78. Ed. 97 v\» ,5><,5 Lei 0.05

3 u-,,,~,,,5,v,,,,., K g2.5q <'...,...-»-. LQH Air u 0 *P.D -- i \., ii I T..- = `, r-...ji V ' si 5' dx a \ LA- A.34 V A ~~9-4. e... -"" sy ' A L.&Euk9'l l! r ' f~» "~' A `.,,..L`, a, '» xg \ A ` I OA "W,. L,» ' " A,-..-.., A Q 4 9' t " 5`,-,.*m...,,. A.,..%,,...,,. X3» -Q-4 f.. \. A W I,,,.,~ ` ~ f. A, a, --»...-.., »...» »......H.u~~......,.A,,,, A..,.. A.. *,f;...,-...m7;.,...,,, -,...,..»,m-,.,,,,,,,.,.-;...a...--., wvwm A,,.>,.A,4 ~,A,,,,,- Nfl..,.,., n.,., HmWwM.~..., :t;...-i I Q-.6; X7 Lei f ;il l>ucata~ed 99' Q &2 E A9J & &W M LattrG 3 l s; fvec une Lotig Hotice historiqus it littef ire...qer Eéxime Qoux. ris 90 Q. (Sl S iqu SL M23 F \../ ( Squaw; \-*LILXL deriv/q.el&\q Ex 4~'3\<»<3evY3 :\ wz.;{v QMmL 0 QMwa>fuu»9Lf6Q B ff9w&m&; Q 3hwM w.?mm.de \:3l»\%&=b'* \/- N\<>~ ` Lgqmmm LQ Ff \.f V). \'»;<>dxq» >f.<~2n,m; bwu gtmdl,tmo»q HA»-Tém JhQ; L s.. A. P. 2/3. Ed. 97 "" /4 Vb z,s><v,s Lei o,os www-.`,..,,,...gbm L %i`éna:wn,?»4nqoif» JE 5#L/'e/wc QE """"" 3) L74 7;/UTHE Ma A AV.,`. " é», W. M,A.(,7 f4'm., 2>52,a. fm Q Jx/#e'>wJ»w5<?, A,, 5,, 2f~ < af-» fq Q `

4 my 4 G97Q i: /9%/</6/L /-/c/00 I.J -Ky, `<=f / b < </*ggi H46//4Vo5r/» Q/.Ie/7,/g =,&r M fi»5& 4 4~f»»f»~»ff»Vcf<»» / M f~ //Ljyl; f` '/v.)v /if; /7/44% fu ~/w I/0& /*v?»6f I/ v»f;»97, Lf/. /5/wzwma, -- fvfiaan/:>a l * f' r -M456/g fa/zq tfn)/% ff,!5%a- f. 4 Lx A. f j&% (aa /; fféhc Ckba4 Z,éf L- /` /MQQ5 f~m`.5.. as/40 rip. rg.,g me 9 6 F;d.X;9Bg d mu......», wwf I6/vau/L.<ar 4.46/-fz2 " ah i(" o?&q haw W&H %zf Q /Qkx duaé /MLJ /2é>' 4f 92i, : Jf- /'J W / G /wi,~7 ;v//:oct 665/zu-4; gfvifib :fi» 2e,7ia/ml //Ja / >"f /Zéfkf /da 2é&3Z &m; fz6 ' /,fzq ;,w;? -». /}<;'.?. >, r f('~<n, A f, M / ffj 2:.; 5gf~*fQ *"'5f> - W, / I»S.LA.P. /I /0 &%t~',-l;d.9; Q//ow F6/M677 J///my», k 7& % n? Q7Q - 5.9/E/?' ff;;'/'m' /L6/».46 w& 4 U Q4-v Q/ "nz:-7f;l, / ~&6d.4i-~9L[0 /Q VZ % :6" - - gib/, ;.vl &é "" /3%~M9(» z-,./#af ",,»"i-:iffy /f) 2/wwf. V~» Z?i 63/ f/a»2;yz» -/, W' f // ' ESIP P. mi A 4437 YY!>f 6-Q?-:- > Fenix Istvrgn 5 5 i'b5 A selvewhernyétenwénztés gywkorhati kézk5nyve. H.Kir;F5dmiveésUgv4 Minisztérium m gbiz&séh6.az Orsg. Selvem teny$szt ai fehgye8aem kinqvgnveibél n gazd»s m# n6nk8nyvtqr»k sznmgva Usezei Sllitagta Pant Istvén,M.Kir.seyem*ényeaztesi fbfelagvelb. Budanest, "Pétria";929. ' ' 72 n.cu r.+ 2 o.coor

5 A /4503 févyex c-yew /Lv.a» )/a/ / 470 M. W2 07 6%0&,, /aé.,/gf /7.»%{d»w;? ;m f?» éékf/.- v f>o<.-2 Kem. f 0» ma' >, /fy// --//4If(/f' D/'K' / E S I P 50/2677 I P. Iasi cd l2,5x'l,5 I T," W 4.z.~ ' /. / ig/ 306 I. S. I. A. P. 40/35 Ed. 97 vb ,5 Lei 0.95%,~,Q 5' Z; <A»2févr/' -.,gw,,g,,f.~.2.. M \.~ ~f<: 9, %,,..-9, \{A 7,.> [379 :L 5 ->J"'~/, ff "' " fi 5, ; # /Y, 2%.,L. - WMM-Mm/ ' klm A A'. A I AVA A A A. IA LILM \ M239-2) ', AAA \ I \ l \ AAAYA' II AA LA ' A. AAA. AAA4ll7, A Am... NMfEMUl!5A.. \ ` " A ` I A Lli'AA b ' ud`a A.4, A AIWKAAQA I....A,. A \ A.AnA»\A..A\ AMAA. AHA* A AA* `A.A\D \ A. P. 4 /ns Ed. 9 0/I >u, /. b.'6-02 z,s><,s Lei 0,05

6 /\' ~ 52'0 5%/*v. M K,f>fx,Qj, /\/Y/}./UMUJ. * `JMfO\m 9 " f < M.4\}U\)j}~f.)3\,'). M). ; é>a» " 54f4 I gi ` / `, \\` W/. s.. A. P.' 2/va. Ed. 97 J vu 6 oz Lei o,2 Ci, gs- QQ iq ` <f> Lmxg U, ' V. 0 'lll0la.:r \U\rLL'(T<lN\u - vollp» *Wm i ~ Sv!N~i\» "5h%C»'T tum3qg. ')[gm,` gg ~ Y-Q;/HA?. S.. A. P 40/35 Ed. 97 vb x75 Lei 0.05 / , 5% M fazzlcf 4"-'~7 /3 -Z=>.Q$zLi7» 6wy~ Q 0'Z» /,4 cf'e//2./la?-(7,,/z 4' lt* M-ul cfs A. 5$z/~e}u7./tal/#/Sv.- a.<:{.afaa, /9/.ST H#/». ;<<>W\ ><~ ;Q `g ` ( \,, /'. s.. A. P. 2/vs. Ed. 97 ` Vb 642- X2 5X,s Lei < '.,..».;4 " Q.. A j, ; A.. ' 'ml' L'A 4 Q, ;;`; '» iam 2 ' ' ` s. *J 4 ~ ' s s so zen P < 4437 V / vb ,5><X,5p

7 n.... 'run-"lla 29 D. '-Os -. 3.a)(7.5 I,»a '26773 Fényes s.,ar. QQMB5 Ungaria revizionist.in roménegte [0096 de dr.iie Daianu fost Vice/pre edinte al sanatuui.leontin Iiescu,ziar rist gi publicist. Eucuregti, Editura:Ungaria Revizionist,f.a. f $2.36!?EN /ES S/r/*YU SE* 'f?<'w;»<, x, 33% M num»w%3j&mmme mqm/ Quq gy 55-<Ctwn x. '{QnF 5&5} &'b.4-- g ` '&'vl5; U<;Qu>; T. ei, / [ " k (0276 Aéwwfs &wwa / c/rfn; a- &; ;,gf ~ Qui 0ae4; %%2ZQ»a6a2?aéf /';b,l ah/ /6/9. --;( /fl: A"-7f»*?0'/iA.). fm2m / -~- 5;/,.) 'a7/4. 9J l...~,..; N Q0\/vvw\/,.?&f0 bnb UL. &~». N ' Aq f > 2»

8 /e as F J. 7z;oLL L 2-L4-5' v-dlhr-za /sa. A/TQ/KL zz, 3~Q; [ amd I /922.s..A.Pn/35 Ed. 97 \/ v, ,5 Lei oos /609 FQ(/&7 ef;.sa~.l, ctr, */dé 0-fu/3 az-.w zgreé. flick AQ-/Agéé /n, h.ald/sa. I /9/5 -ZJ7'/~». K`\//V.S..A.P. 40/35 Ed. 97 v, ,s><,s Lei 0,05 ~Fe.. ;~/5 jaw, dr.,lil f'l"b/c,.a'f, u. ' J,g,,~ l -7Z >>.Q L;7- A».a.fZi7 sw., z'~e/s--.j ~ dmv /.$3 5/6 T/0 g f'.s..a,p.40/35 Ed. 97 v,.s.oz- 25,5 Lei o,os k L, 5 \ 5489 F6nyjeek2'E3ads;sok 8 magya; f?s;d és`a ~~ ma lyar embefé pro`;éméi;e.5";sorozafs*;szerkesztettek K6.vacs~$ I\fL :é és' Novégb Gyula; muve5k $20 P. Mrsaséga kia da sa,l9l>5f..

9 i!»l', Wéiv /» >/0* /~f/q54 ;Q;,,og/;» magyar fiild ésra - magyar amber p 6bém ii'6l'jszezr; -ikesztet:6k?hankiss-jénos éé Navégh Gyu3' udapqst/ A %8g NéPE ;8l3k Saga img? 33 4, p; / '\ 7// 74ar4, 5o; a 'z/? //féuafp 'U»'Lo0f. Q / /9/v f/.da/ #QC-/, /-Q. ---~ OZ 54. Y;,J e.s..v.so/:»x.p ma ca r ` H Y VY Y Ynrrwu; VI»-6-2- l2,5><'l.5 W" '.B,` rv»4 E 3', $4» i., I6 Ma.o..4u, I.. W l E A. A "Ag - \, I. F -l W. + www. Jr - l.. 40/35 Ed. 97 " Vb 6- - ` 5 A p \ oz, ei. 0.58,;. /,gf 52,3 ;Alesm ;r<l.l'.;'l FV,. ;fg:. ' /f l' 3 \....». 35,8 A Q k ' AL' '~ Y th an M. QMOM 25 s L? i5 TLBEIQ- ' ;,,~ é. 4 mmf... },, A. I!L.\ `».A A..., i - ' G '.,... L 8. I. A. P. WIGM. Ed 'mmm-. fm. Mu /mo/9 72 Q

10 mom mt., -», g. ~ U HQ" q Q- U: '.;.,./nu - Em* ~'-i5 Si t' '4 ',»= ii *" W a ' i ~ - - '7 7- ".:-.: %0~.cw A Q,, '\ " 4 YM* L f L * ),,AM7;, %~,, é.*» ALll L4e. 5,» --» R 0, m.;`-i- ', ;.,,4LM 5. I W' ' ` vci. / ~MJg f`... 5 I -g --l-- 5" ~.,..` 9 s S I.A.P. W/Wi. x :. 'La7"u T D*bé7`~ Tm %/ s0; ;n-;; #-x\9 Fi " " A Sum,.. ; I-5-I-A»F2 lm Timer. rg. Murej 5980/975 as-nn -, sxns Lex ms *. --~ ' i A \ ' ` ' l 0 eu, ff, ) 2,42.9,- -,,Lu. 'V,~,~ '!!! H!E & N- WHVRYWQ ~ `» 4. nm»..s.e~ wr" >-» S. ;.A.P. 75/ess. Ea Tipogr. Tg. Mures " 9-09,-v2,5><7,5 Lei 0 05

11 u-'-:d. 7I;' vs -\,\;~ ;M~,w; A,,.MA,%,. - -» <; VY\QUJ Nw.f$g3AA O &.t 5 pmjhaw \3. Y m;4do»\>ef,,\"p<>\\~\ 9/\ Lc»Q ),e` Yml.S~l.A.I'; :H W xlh` O, Ferdinand I,regee Roméniei, UN? Guvintiri as rerainana.,regee Roméniei.8B9-922; Bueur egti,d:ln publioa;ii'e *Fundatiei culturale-pr~» cipele Caro', Po ~ 50/llwwf/7 fugfé Mdwa' jl~\<x~;;., Q»,\>uS-}&v\\<z. Sm( rf/<\s5\»~»< Xlevd/lx/\o~\»\oL PSV-0\<5Q\f\/Vik VL<J <\Q&\f\ \`L0\o ~k \9J\- f >\m\m/=-xiw. IMQMM v%.a~»:,a \'z». L\Q>Y~ 9-L-6 -,5 :,5 mm

12 26835 $,df- Uaz a./la.~,7 gf-éq, JU6.' ia=,...,z- `» A.' / ~ l,a'\'.o. (, /u~.2>.,/<y99 /5:3/b. f /~ '~.\ I. S. I. A. P. 2/78. Ed. 97 Vb l2,5>< L ' '2Q,,d; an xmxwg E`\l\o,» \*\67l(!g,;%,j iomédf ,o, - W?"~LCX:% /.E M. ;i;m\q, \ \6~\%v x,-. ~ \ ~ mg,,;q,dog,gi ' \ 3 vi- + %".>C» T) ' hm&l?` #JM &~/.S. A P. 2/78 Ed 97 Y. 2,5 L 0.05 " '»».». * ;%mw%w~; df Q 0 35 W i ~*:Mf~f ww P QM; ; f» N. v,.k QU Y, ;;» W4 \'\-f/ $& vd M Q. <f»»-u -u5,s<,5 L Ferdinandy Gejzg A ma 'ar nk$nyve;' Buda pest,%nkin-t :csuil.a t, 3? 45 P; N

13 (ZHHQ-5' 'U CQ/;z4 mfq5g;»ciu. 57% R / L MQS/ '.. > ' *Q 3% ww., R7 T Ln web \;o\/wv\ %';L\Q xi)..s.l.`a.p. 2/78. Ed. 97 >"`/I v».eo2-25 vs L oos Wwj /lgw/be-»»~»:47 { ai- ~/3-=aLa,,, l{??{;, iff?/f,,,;,;,,,,w,,,, W-w, L C A Al.n.xA Ei QQP5 / 2455> ifw/q//42/a V Gy /M - 7`0AaA, 0.4% M&W C7,,f. MG - %` a'u7p/3 irééfvua 6627/- /)0,`4'W*/&/ /07I,7c//6/IQ' I/iffr. >io:a 'aa2, pf? 6-7,7,,(A -»6( /'/J2 0'l/`&?/5 f5{n% q.4 - /Of/ma.~ //`+;;L' JQUK. "" "` V //, Z/0 0.L) ac>m / /I / Q Q :suv / P a » / v, ,s><5 L' ` ' L.. 54, 3. 'f» *l i7j Ff3?f 'l',»» L-. M. ~», &l~ Q' Z l ml. 'g --~* ' e/w Ov ` ~» O./ ;.. L~\:'" ` " ` ` ~",J 494% <?" <7 W Ula, ww a Tmogr. Tg. Mu ; sean/me as-as - 2a2w.a. ai

14 @ 0 j&0 6 gyygf H L/ I /I ' 5!6?HA. v #M ghjkéafy-w~-(h.z}7 5 an! 'égegafnl #inlay L"L Q5 E,fe/Q -jf 5' 4wo{q Q - 4f n 0 < gs; FD ez;d?<9j3ei n, i m A,b g VH QL\Q).»\wY Q.3' D\\Z!7~ VD u,~l5 %,i9 `f<<\/\f;;)?' 2 NQHL. J M' L - 4 ul3nld i \, a m ;n, L/im mm. 973 ei Ferd* Band] lihilv K8z6»egr6na./A bor ékot Fenyvos Séndor ~nnr terveztn/. Budapest, Gser$nfevi.f.». 29 Dr (Kék kbnyvhk ) / \-- /`/}9 4QY /l,,,` Iéfuufmahiii : A vl»v A/7 Q cj e# f»5~o:c /X/'&*»9'(/' fha' di? "" " /g6 ; S 2{ MQ,)~ éw /dfma, h`a {,'fm/ [/9 V/I -' MW/ F<:=AL4g>v»9vJy Wim/ 3 éif,/ \\ Q / f P 0/ I P I d 4437 Vb ,5 7 5

15 A ?ef%J>5NA'/\LL>;: f\ I'l`H/Fill GC>G»QLffi}> f, L7q f,f)6 AQ., f f., A58 N 6g 666./,< Q`, / \f ( f> ;(i,/l/x/nf/hx {;5 Q]%,Q/gi/lk.. &u5&<;>\f~»5f;~ -r CJi,f{ &/,Lil L/3/img Q 3 =/52 Uf 66) ai " 'f?m.4» MQ, #W ';.)} \,<;/ / Aj/,Uf. fu; `\/' ii YY Y )*Y i i 27; wf ' \{ W \` /W ;.\ ~( f" 2 >\`(-`g»-t A {` ;` r ; \, < Nix A*,* g;r gbjxl,.`, -\;I;\ W f T; V... ;L;L;. `i fa- ~ A 'T \' ffl Q- :» "=5=3»i-5 fi' \ V, k',;v;, I -,,,, W -4--»-»-~-- f l `.? f W 2CQJ!32> t,e ;;&LW,,nYLf,\K / ~,,,, ~ ~,, at \ i `&',.,. ] -..»,.,-. L»<a. `5,L~ m hcl/,,,`-~,,.,..,,, ",,,`, I»~,--,gf» M,..,- ~.--.--A -- --»-»-- +. f - blah" Y nl' AAA!. <;;< 2.2 <=~v,f» H- W #» W w. l\\»f Xml Ti' \~ A;?~;~»~- U7 - s.,, "» """,, " * L- f; "K" }e""-~-» L, ' U.; L- X;»,» " - "; "EH 2 H,-» 'L z Q (i QM Q Q `» L-SJ*. s.. A. P.' 2/78. 'Ed 9 \. vu, z,5><v,5 Lei o,os

16 QQBQ ' é»f LQL\\! I M? e)»qlwy5\/uma, < UL']g e)»qlvvej»' é />&9J/u 5 UAL? \(v3a, %.\!v\/» ;'\<»;,ve,0.\! av\m~f>~ \; vm BLLQLAQQ \M,? O), {)\[\/\J4P\ J\M.f;o \Qgvf> J-LL\W\f\, (br. r ~.ft> o»mf».'.2»,x\,. L' ` W -~ M W QJ&O~%jq5/\, bf-,». xgnkgagg.,hezs ~~,;,n. no.q,,,'»3 W, :>, if ;\l Q» (b% L /[QQ ~, - mn; IS I A P 2/78 Ed. 97 Vb 6 02 I25 L 005

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL SLÁ LGZÓ Z 66- ÉBE Z SZÁLY LÁY EREÉYE SSZ ÖSSZESÍÉS É ÉRŐL - 55 - l dlgó 6-,, évebe eüle é v : : Sóg,dő Blb eld Láló g g-ö óá óef gh -áb á óefé gh á-f ' l Gáb -f l Gábé -f 7 Í7 Áád Sád ö- 5 6 Áádé e g-ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9-10. osztály 015. november 6. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA www.kockakobak.hu A válaszlapról másold ide az azonosítódat az eredmény

Részletesebben

&BCDE $FGHI JKLMNO P5QR23STU VFWXY J 7N Z[\5]^67 _T `abc 9 5 DE F 7 U 7 F \7 8 G A F U. F Z [4O 7 4O 7 75FM I X 7Q!"#$%&#$' ( )*+,-. / %)&

&BCDE $FGHI JKLMNO P5QR23STU VFWXY J 7N Z[\5]^67 _T `abc 9 5 DE F 7 U 7 F \7 8 G A F U. F Z [4O 7 4O 7 75FM I X 7Q!#$%&#$' ( )*+,-. / %)& &BCDE $FGHI JKLMNOP5QR23STU VFWXY J 7N Z[\5]^67 _T `abc 9 5 DE F 7 U 7 F\7 8 G A F U. F Z [4O 7 4O 7 75FM I X 7Q!"#$%&#$'( )*+,-. /0 1 2345678 %)& 9:;7 4567 ( )? /0 1 @ A !"#$%&'()*+,-./01 U $ $ :;7

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ü ü ü ú í ü ĺ ü ĺĺ đ ź ö ö ö ę í ö đ ü Í Ü ĺĺ ű ĺ Ü ĺ ö ü ź Ü Ü í í Ü ń í ź ü ĺ ĺ ö ü í Á ö Ĺ ü ü źĺ ü ö ö ź ĺ ĺ í Ü ö ú ĺ ö ü í ĺ ü í ź ĺ ł ĺ Ĺ í í í ö ü í í ĺ í ĺ ü ü í Ĺ ń ĺ ť ú ü í ĺ É Í É í íĺ í í

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

!" #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ <B5 ` A) c HE )`7? ; ^ ) : ;;/,!] ) 1.` A ^ N0< ;:)I >? 7) >S,-Q 1. M "2 1.` A M

! #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ <B5 ` A) c HE )`7? ; ^ ) : ;;/,!] ) 1.` A ^ N0< ;:)I >? 7) >S,-Q 1. M 2 1.` A M !" #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ ? 7) >S,-Q 1. M "2 1.` A M ^!"#$ :011%&' 11% $. */*-.*: 7 D] " @ W$ Z? ) ) b

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

!"#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+., :;- *+ & < DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&#

!#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+., :;- *+ & < DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&# !"#$%& ' #$ ()*+,-. /0 1 ()*+ *+.,234561 789:;- *+ & < ()*+=>?@ABC DE FG *+ HIJKELM () E NO< %& *+ PQRS T%&#$ U*+VOW X Y V > () ()*+ Z[\ FG #]^_ :%&# $`a %& ()b6^ c Vb ^ < b < %& V b K^_ ()*+ > ()* + V=>

Részletesebben

ü ľ ź Í ę ü ą ĺĺ Ł ü ľ ćĺĺ ö ĺ ü ý ü ö ď ź ĺ ĺ ľ ö ü ý ö ú ű ú ľ ú ľ ú ź ö ľ źĺ ľ ö ź ú ý ĺ ĺ ľ ď ü ö Ĺ ľ ź ű ö ľü ľ ľ ľ ľ ü ö ĺ ü ö źí ĺ ľ ű ľ ľ ď ĺľ ú ź ü ú ö ú ö ĺ ú ľ ö ű ę ö ű ö ú ľ Á Á ĺ ź ĺ ö öľ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia

Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia !"#$%'($#)* +,#'-.*!"#$%'()*%+",-./'"0.123"4567$.89.'-5"+:;'.)8+"

Részletesebben

ó ľ ľ ő ĺ ő ő ó ü ő ő ő ü ő ó ź í ĺľ ĺ ó É Í ý ź ü ź ö í ő í ö É Í ľ Ö ó É É Ü É É Á ą É ł ĺł ĺ ľ ü ĺ ä ü ď ő ő ő ű ó ľü ĺ ú ľ íĺ ő ľ ő ű ú ö ö ű ő ź ľ í ó ó Ĺ ó ó íĺ ľü ő ó ĺíľ ľ źů ö ü ü ó ď ó í ľ ű

Részletesebben

LNO - N _! P QR#S >? ^_" `ab c ; ) & ( * ) TT J ) )" U$ J ) )OP S J ) ) V J ) ( ) W J ) * ) )O J )!" X D &' (*( & 7" & 6#( * *+, Y, Y ; IJ C -.a % F3

LNO - N _! P QR#S >? ^_ `ab c ; ) & ( * ) TT J ) ) U$ J ) )OP S J ) ) V J ) ( ) W J ) * ) )O J )! X D &' (*( & 7 & 6#( * *+, Y, Y ; IJ C -.a % F3 LNO -N _! P QR#S>? ^_" `ab c ; ) & ( * ) TT J ) )" U$ J ) )OP SJ ) ) V J ) ( ) WJ ) * ) )O J )!" X D &' (*( & 7" & 6#( * *+, Y, Y;IJ C -.a % F3 ( / [ J * Y;IJ C "9M KL* 1M * 1M * M? ] K -.* 1 * 1 * * M

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ľ ő ő źą ö ü ű ö ľ ö ľ Ĺ ő ő ü ľ ü ő ő ö ő ü ő ő ľ ź ź ő ő ő ő ö ű ő ź ź ź ľ ź ü ľ ü ü ö ľ ő ö ź ő ź ź ń ź ö ő ľ ö ő ľ ú ľ ľ ü ő ő ő źů Ú ź ű ő ő ľ źú

ľ ő ő źą ö ü ű ö ľ ö ľ Ĺ ő ő ü ľ ü ő ő ö ő ü ő ő ľ ź ź ő ő ő ő ö ű ő ź ź ź ľ ź ü ľ ü ü ö ľ ő ö ź ő ź ź ń ź ö ő ľ ö ő ľ ú ľ ľ ü ő ő ő źů Ú ź ű ő ő ľ źú ő ľ ľü ľ ő ő ź ő ő ľ ő ł Ő É ő ü ź ľ ľ ő ő ľ ő Ü ľ ü ö ü ń ľő ľľ ő ľ ü ľ ő ź ź ö ö ő ľ ú ź ź ő ő ö ö ľ ö ö Ú ź ź ő öż ú Ą ü ő ť ö ł ź ő ź ú ö ő ź ö ö ő ő ľ źú ő ü ü ö ö ő ő ő ö ő ľ ő ü ö ľ ő ú źú ő ź ź

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

THE LITERARY WORKS OF ŚRĪMANTA ŚAṄKARADEVA AND MAHĀPURUṢA MĀDHAVADEVA

THE LITERARY WORKS OF ŚRĪMANTA ŚAṄKARADEVA AND MAHĀPURUṢA MĀDHAVADEVA THE LITERARY WORKS OF ŚRĪMANTA ŚAṄKARADEVA AND MAHĀPURUṢA MĀDHAVADEVA Uploaded by The Literature Branch of Śrīmanta Śaṅkaradeva Saṅgha [15 th June/2012] BARGĪT The Śaṅkarī Classical (BHAKTI) songs Composed

Részletesebben

!"#$%&' (! "#$%&' ( )*+,-./ !56789 :; 7 <= 5F GHIJKLMNHO 5 7 PQR STUV W XY+ Z[\ ]V^L_` Ma bc Y +89 L \ < 6! -. 1 \ _ / SL?! S!5

!#$%&' (! #$%&' ( )*+,-./ !56789 :; 7 <= 5F GHIJKLMNHO 5 7 PQR STUV W XY+ Z[\ ]V^L_` Ma bc Y +89 L \ < 6! -. 1 \ _ / SL?! S!5 !"#$%&' (! "#$%&'( )*+,-./0 1 2 34!56789 :;7? @ABCDE 5F GHIJKLMNHO 5 7 PQR STUV W XY+Z[\ ]V^L_` Ma bc Y +89 L\< > @AL 6! -. 1 \ _ / SL?!S!5L S K 3 457!S5!L S5 K 5DE L 855!. L?$ D 7, S9!"# $%&,'5*()

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ą ł ę ú ľ ő ä ő ő ź ľ ő ĺ ő ľ É ą É Ą í Ĺ í ľ đ źů ő í É Í É É Íľ É Íľ ľľ É ĺá É Éľ Ü É É É ľ É É ĺ ĺ í ź ÍÍ ź Đ É Á ĺ ĺ ĺĺ ĺ Ą ő ő ő ő ź ű ź ĺľ ĺĺ É í ź É Ĺ Ĺ í ő í Ĺ ľ í ő ő ź ľ ź ź ľ í ĺ ľő ő ő É ź

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ú ľ ľ ĺ ü ĺ ü ĺľ ĺ ľ ľ ń ĺ ĺĺó ó í í ľ ĺ ľ í í Ü í ľ ü ĺ ľ Ö É ö ó ó í ä ű ĺ ö ó ó í í ś ó ó í ö í ö ú ľ í đ ü ľö đ ü ĺ ü ľ ľ í ĺ ľ ö í ľó ó ó ĺ ź ö ĺ ű ö ó ę ż ü ĺí ö ľ ľ ĺ í ĺ ó ö ö í ó í ö ĺ

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

ü ĺ ő ĺő ź ő ü ő ĺ ĺ ĺ ĺ ę ź ö ő ő ő ĺ ő ő ő ő ő ő ő Ü ő ő ĺĺ ĺĺ Ü ü Ü ő ű đ Ü Ü ő ő Ü ĺ ő đ đ ő ő ő ő ő ő ő ö ő ü ő ź ü ö ö ü ő ő ö Ĺ ü ő ő ü ő ĺ ő ő ö ö ö ő ő ü ü ö ő ő ő ő ö ĺ ő ü ő ö ő ő ő ĺĺ ö ü ü

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

!"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) ) a ( C Z[$T,-O. O P/

!#$# $ %&'  $$  ()*)()* * P:QR2 M! #$% -.()*0 ( 0 01 :- U 0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C )  ) a ( C Z[$T,-O. O P/ !"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) I34@ 78*^)*@&' ) a ( C0-. + +Z[$T,-O. O P/ &' ) a ( CI W 001 + +I C % C -. 0 &' W $T 6 E CE E

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú ő ľ ĺ ľ Ö ľ ĺ ő ü ľ ľ ĺ ü ľ ĺ Ö ľ ľ ú ĺ ĺĺó ó í ĺ ő í ľ í ĺ ű ľ ľ ľ ł ő ú Ö ź Ö É ö ó ó í ő í ľ ęĺ ź ź ó ľ ő í í ö ö ź ź ó ó ó í ö ö ő ó í í ű ő ń ľ í ź ő ľ ö Ą ó ö öľ ő źń ä ő ő ő ú ĺľ źú ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ő Ĺ ü ő ľ ľ ľ ł ľáľĺ ú ľ ü ć đ ő í ÍÍ É Í ą É Ü ľ É Íľ É Ü É ľ ľ Á ü ľ Ą É É ň É ĺ É Á ĺ Óľ Í ł ľ ü ć ü ý ő ó ľ ĺ ĺ ő ő ľ ú ľ í ó ű ź Í ľ ó ó ľ í í ó ó í ő ó ďí ő ĺ ú ź đ ö ö ú ő ö ú

Részletesebben

C qe.rrrc ocboeitur t BHelpettrr leps,qoboro orerlecrbehhofo u. 09 yrbepx\aehhh fljrahob oopa3obatenbhbix MepoIIpHtTr{fi u otokhpobok 3a pyoexom

C qe.rrrc ocboeitur t BHelpettrr leps,qoboro orerlecrbehhofo u. 09 yrbepx\aehhh fljrahob oopa3obatenbhbix MepoIIpHtTr{fi u otokhpobok 3a pyoexom MHCTSPCTBA APXT3KTYP5 YAAYTBA P3CYSJO EJAPYCb MECTEPCTBO APXATETT}?b N CTPOTEJBCTBA PEC$'6JK{ DEAPYCb 3ATAA l9.hgpq 2018r. r 10 r Mitc( NP]{(A3 r. MrBc( 09 yrbepx\aehhh fljrhb p3btenbhbx MeppHtTr{fi u

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

! "#$%& ' ! " # $ %& & & '( &

! #$%& ' !  # $ %& & & '( & "#$%& ' " # $ %& & & '( & )*$&+', * $ ' &$-' - &. * - $ ' / ' '$ * * 0 '" # && * & - * ' * & ** -( * $ $* $ ' ( 1 ' 0 ' &&* / 20" #.* & * -* * * *(" # *& 3 $ * *. ' " #* - $ / $. 456/%7 &' * * *' $ '*

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ľ ő ź ő ő Ő É ź ü ü ľ üľ ĺ í ľ ő ő ó ő í ľ ĺ ĺ ó ő ü ĺ ú ö ĺ ź ź ü ľ ľ ő ľ üľ í ü Ĺ ź ú ö ú í ő ľ í ő í ü í ź ź ľ ó ü ľ ź ľ ý ź í ľ ä ü ú í ľ ö üľ ľ ź ľ ľ ő ú ľ ľ ľ ľ í í źú ü ó ĺ ź ź ő ú ó í

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ĺ Í ĺ ű ö í í ö í ö É Í É É í ú É Í Ö É Ü É Á ł Ĺ ŕ Á É ĺą Á ł Á ł ĺ ź ź ĺĺ ú ź ĺĺ ű ź ź í ö ö ö ĺ ź Ą ö ź ú í ĺ ö ĺ źĺ ö í ö í í ú í ĺ ź É Ú ää Ĺ ú í ö í ť ę í ö ú í ä ť í í í ö íĺ źů í ť ĺ í ö ö ä í

Részletesebben

~/iul«so Û 1/& 4. ( X i X X ^ > - es^ < z v -^ c * < (l_ '^ y N ^ t - y y X / % y]/,< 2^ X - ^ V c*-^y n~ esl ^&(. y < L ^ < í^ d ~ 0 u -

~/iul«so Û 1/& 4. ( X i X X ^ > - es^ < z v -^ c * < (l_ '^ y N ^ t - y y X / % y]/,< 2^ X - ^ V c*-^y n~ esl ^&(. y < L ^ < í^ d ~ 0 u - 634 'lv c / c s?-vea # e x zia- - r /iul«so oo-i Ì 2/ z ; /&-*** as' (bvvwv-eo AÇiAA*/dr c/ísla - r i w - ; Û 1/& 4 iz- ta O ( i > - es z v - c * (l_ ' N t - / % ]/, 2 - V c*- n esl &( L í d 0 u - (TMr-vtr-

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

/01 1!"#$%&'!"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ 01! :; CDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY? Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^ *+ *+!"#

/01 1!#$%&'!#$%&'!#$%&' () *+,-./ 01! :; CDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY? Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^ *+ *+!# !"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ 01! 234567289:; ?289:; @8ABCDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY?Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^*+ *+!"#$%&'()* $%+, -./01 234+5 +,67* 894: ; "#

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

ó ĺ ľ ľ ľ É í ľ ď ľ Ĺ ö ľí Ę ü É Í É ľĺá Á Á Ü ĺ É É Í ó É ľ ł É Ü Á Á ĺá ľľ ĺ ł É Ü É É ł Á ľ Ą É É É É ą ĺ ü Í Í źę ź ŕ ĺ ü ó ź ü ű ź ó ę Ĺ í í ö ö ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ľ ä ó í ó ö ź ź ź ó ó ó ü ĺ ĺ ü ű ö Í

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

fi*ggrfifi*rfi # qüt4t aas g gg E.H EüI Í,* El gql ühe Hfi {l ajr s<t ñrli 3il Éd ; I.e! Ffd 'á ru ;Én 5c'ri n ír^ -Ei =: t^ úu o 4

fi*ggrfifi*rfi # qüt4t aas g gg E.H EüI Í,* El gql ühe Hfi {l ajr s<t ñrli 3il Éd ; I.e! Ffd 'á ru ;Én 5c'ri n ír^ -Ei =: t^ úu o 4 r < 7, 3t f. 3il d ; &2 t^ u l)", 1l' t, ; t ) * {l: r,ü d,. ti ó. n ír^ ;n.e! 5r fd 'á \D *N 5'ri ñrli -i : N:, i! l f,. (, u.r f p C,) ] i'{ p t..l rl) in f ü,! () r s

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben