* T 2183! `/ ` \, _ h. \v 5. "Fx. .l 44.Mc gf./f Jai ~'_~}. ~ d\><»_- :.=~. .s..a.p_'2/13. Ed vb ,5><v,5 Lei o,os '~ ` W Q ~ _ \.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* T 2183! `/ ` \, _ h. \v 5. "Fx. .l 44.Mc gf./f Jai ~'_~}. ~ d\><»_- :.=~. .s..a.p_'2/13. Ed vb ,5><v,5 Lei o,os '~ ` W Q ~ _ \."

Átírás

1 . 7 L`(x AT ; " '~ J' \, J- ~`- J O fl] fl ` l C J..,., - - (5. Y" T v. fi Mm....rf?»m><-\ A ' d\><»- :.=~. \ H VV lv; E'/` C\ Y Q Cl! f; x. gk ". Q., */» ~.~:,\»5<'. '\\'>: Q g.lei Y`Ck ;'J. p Qu( *", `<:V`\~'\'»f7\\/`\r»>,-; VN Q, 3 " b?, - f;;5?,<><f3 T»4»:<..?f #R f'?»< ~..> ~»m,»5.é» vi. kivkl)". &}\ YY ' [A }\ H `V MJ *Q * T 283! f *ji v». ; H 2.9 \ nw.. I.%5.{.;... IH- UT MPA ~~ -é '~ ` W Q ~ \. il H ;.Tr,,/a.,.>A., cwgve/,.l 44.Mc gf./f Jai - ` 3;f\ an lf ` J A ' ` 5 Q. ` v f., "Fx h X QV `! '. P "vm M...-'=...~»;v. gf '~ \v 5. LS. I. A. P. 75/656. Ed Tipogr. TZ. Iwi / ,5X7,5. Lei 0,0.> ~'~}. ~ A() VH '42 `/ ` \, h 3'Wu.;;J\! i:` - 5>-io. \.\" Y5;»)~-f> ~ ; - V\AJbAf)yLf5E) \i\{f); };\. `*.7; V \.'><>Tg%,\;» ~f>;».fy, gh» ;f»exft \ ;Or\ / \ \<f),;a ;lcx.)lql;j Lf;& \ >J\»»., ` f W'.3.s..A.P'2/3. Ed. 97 vb ,5><v,5 Lei o,os

2 il.- ~\- \ ILm»gOi& mq d9.\~f7» H o fqf\q \>z.n ;u\\2/> QQJ ;L; Q Qgo s ) ~,L;.;iM\»o;&. \<2!.z~m<z»% L -v H.» y,,h`q3i2. iaoc, <z5\,e0 Le U; r A& J(j»;. 9~ OLOLXL 7,7, ;.,, \ VY *ln* ANY 'WM,QS---6 A- 7,5 X2,5 llllnw I 5 A p na. ms Lei 0,05?i <i /fewfgw/, QQ#/V; 0/Lf 06 $44/W/4 af 4 J /'FVU/`/H-' f R?»4uf 2> f/z f CQ TQQ lm 'flue avsqgffv/~e f"'/-ifnfff/2l"l?p»fr/i>/~ :'i ;A, =é <`j7;; mm, Af QQ iawéé,, W* -fe f»:»c C. f wa 6 -,La aww / ' /5/?. - 5 // Q/(Q C.G X-S» N. QU Lei 0,.S ;f».f;v8f2g Tp.» 99.F f~'.i% Z6l 9/2/5 cvzfigmg 4/% " 3J<; 5 Q5 iel?;;; 3<igu< vm, ug; izxovlce 'phique, was motiw Ez:;;storf=i;; Q 5 $23... Q3 o<5 u :s Lg; L; iggon, ga Qblbri isis 2~ou;;;; ;, gg., 3.0% Q. (Gig S 5i<;uC L;,f - ` QM ' f" ' mm* /\ Z *S W`XMQv` u,) lmmgg P' JH?) fo\/q/. %u` 25 WM' 0 (MW MW Twull/Q 0 rfljv );& (K/0T&A(3CkA/Ok/`/{&fQ,ClCA,' I ` #QW Uv) ~ `\3 ',J' I. S. I. A. P. 2/78. Ed. 97 v\» ,5><,5 Lei 0.05

3 u-,,,~,,,5,v,,,,., K g2.5q <'...,...-»-. LQH Air u 0 *P.D -- i \., ii I T..- = `, r-...ji V ' si 5' dx a \ LA- A.34 V A ~~9-4. e... -"" sy ' A L.&Euk9'l l! r ' f~» "~' A `.,,..L`, a, '» xg \ A ` I OA "W,. L,» ' " A,-..-.., A Q 4 9' t " 5`,-,.*m...,,. A.,..%,,...,,. X3» -Q-4 f.. \. A W I,,,.,~ ` ~ f. A, a, --»...-.., »...» »......H.u~~......,.A,,,, A..,.. A.. *,f;...,-...m7;.,...,,, -,...,..»,m-,.,,,,,,,.,.-;...a...--., wvwm A,,.>,.A,4 ~,A,,,,,- Nfl..,.,., n.,., HmWwM.~..., :t;...-i I Q-.6; X7 Lei f ;il l>ucata~ed 99' Q &2 E A9J & &W M LattrG 3 l s; fvec une Lotig Hotice historiqus it littef ire...qer Eéxime Qoux. ris 90 Q. (Sl S iqu SL M23 F \../ ( Squaw; \-*LILXL deriv/q.el&\q Ex 4~'3\<»<3evY3 :\ wz.;{v QMmL 0 QMwa>fuu»9Lf6Q B ff9w&m&; Q 3hwM w.?mm.de \:3l»\%&=b'* \/- N\<>~ ` Lgqmmm LQ Ff \.f V). \'»;<>dxq» >f.<~2n,m; bwu gtmdl,tmo»q HA»-Tém JhQ; L s.. A. P. 2/3. Ed. 97 "" /4 Vb z,s><v,s Lei o,os www-.`,..,,,...gbm L %i`éna:wn,?»4nqoif» JE 5#L/'e/wc QE """"" 3) L74 7;/UTHE Ma A AV.,`. " é», W. M,A.(,7 f4'm., 2>52,a. fm Q Jx/#e'>wJ»w5<?, A,, 5,, 2f~ < af-» fq Q `

4 my 4 G97Q i: /9%/</6/L /-/c/00 I.J -Ky, `<=f / b < </*ggi H46//4Vo5r/» Q/.Ie/7,/g =,&r M fi»5& 4 4~f»»f»~»ff»Vcf<»» / M f~ //Ljyl; f` '/v.)v /if; /7/44% fu ~/w I/0& /*v?»6f I/ v»f;»97, Lf/. /5/wzwma, -- fvfiaan/:>a l * f' r -M456/g fa/zq tfn)/% ff,!5%a- f. 4 Lx A. f j&% (aa /; fféhc Ckba4 Z,éf L- /` /MQQ5 f~m`.5.. as/40 rip. rg.,g me 9 6 F;d.X;9Bg d mu......», wwf I6/vau/L.<ar 4.46/-fz2 " ah i(" o?&q haw W&H %zf Q /Qkx duaé /MLJ /2é>' 4f 92i, : Jf- /'J W / G /wi,~7 ;v//:oct 665/zu-4; gfvifib :fi» 2e,7ia/ml //Ja / >"f /Zéfkf /da 2é&3Z &m; fz6 ' /,fzq ;,w;? -». /}<;'.?. >, r f('~<n, A f, M / ffj 2:.; 5gf~*fQ *"'5f> - W, / I»S.LA.P. /I /0 &%t~',-l;d.9; Q//ow F6/M677 J///my», k 7& % n? Q7Q - 5.9/E/?' ff;;'/'m' /L6/».46 w& 4 U Q4-v Q/ "nz:-7f;l, / ~&6d.4i-~9L[0 /Q VZ % :6" - - gib/, ;.vl &é "" /3%~M9(» z-,./#af ",,»"i-:iffy /f) 2/wwf. V~» Z?i 63/ f/a»2;yz» -/, W' f // ' ESIP P. mi A 4437 YY!>f 6-Q?-:- > Fenix Istvrgn 5 5 i'b5 A selvewhernyétenwénztés gywkorhati kézk5nyve. H.Kir;F5dmiveésUgv4 Minisztérium m gbiz&séh6.az Orsg. Selvem teny$szt ai fehgye8aem kinqvgnveibél n gazd»s m# n6nk8nyvtqr»k sznmgva Usezei Sllitagta Pant Istvén,M.Kir.seyem*ényeaztesi fbfelagvelb. Budanest, "Pétria";929. ' ' 72 n.cu r.+ 2 o.coor

5 A /4503 févyex c-yew /Lv.a» )/a/ / 470 M. W2 07 6%0&,, /aé.,/gf /7.»%{d»w;? ;m f?» éékf/.- v f>o<.-2 Kem. f 0» ma' >, /fy// --//4If(/f' D/'K' / E S I P 50/2677 I P. Iasi cd l2,5x'l,5 I T," W 4.z.~ ' /. / ig/ 306 I. S. I. A. P. 40/35 Ed. 97 vb ,5 Lei 0.95%,~,Q 5' Z; <A»2févr/' -.,gw,,g,,f.~.2.. M \.~ ~f<: 9, %,,..-9, \{A 7,.> [379 :L 5 ->J"'~/, ff "' " fi 5, ; # /Y, 2%.,L. - WMM-Mm/ ' klm A A'. A I AVA A A A. IA LILM \ M239-2) ', AAA \ I \ l \ AAAYA' II AA LA ' A. AAA. AAA4ll7, A Am... NMfEMUl!5A.. \ ` " A ` I A Lli'AA b ' ud`a A.4, A AIWKAAQA I....A,. A \ A.AnA»\A..A\ AMAA. AHA* A AA* `A.A\D \ A. P. 4 /ns Ed. 9 0/I >u, /. b.'6-02 z,s><,s Lei 0,05

6 /\' ~ 52'0 5%/*v. M K,f>fx,Qj, /\/Y/}./UMUJ. * `JMfO\m 9 " f < M.4\}U\)j}~f.)3\,'). M). ; é>a» " 54f4 I gi ` / `, \\` W/. s.. A. P.' 2/va. Ed. 97 J vu 6 oz Lei o,2 Ci, gs- QQ iq ` <f> Lmxg U, ' V. 0 'lll0la.:r \U\rLL'(T<lN\u - vollp» *Wm i ~ Sv!N~i\» "5h%C»'T tum3qg. ')[gm,` gg ~ Y-Q;/HA?. S.. A. P 40/35 Ed. 97 vb x75 Lei 0.05 / , 5% M fazzlcf 4"-'~7 /3 -Z=>.Q$zLi7» 6wy~ Q 0'Z» /,4 cf'e//2./la?-(7,,/z 4' lt* M-ul cfs A. 5$z/~e}u7./tal/#/Sv.- a.<:{.afaa, /9/.ST H#/». ;<<>W\ ><~ ;Q `g ` ( \,, /'. s.. A. P. 2/vs. Ed. 97 ` Vb 642- X2 5X,s Lei < '.,..».;4 " Q.. A j, ; A.. ' 'ml' L'A 4 Q, ;;`; '» iam 2 ' ' ` s. *J 4 ~ ' s s so zen P < 4437 V / vb ,5><X,5p

7 n.... 'run-"lla 29 D. '-Os -. 3.a)(7.5 I,»a '26773 Fényes s.,ar. QQMB5 Ungaria revizionist.in roménegte [0096 de dr.iie Daianu fost Vice/pre edinte al sanatuui.leontin Iiescu,ziar rist gi publicist. Eucuregti, Editura:Ungaria Revizionist,f.a. f $2.36!?EN /ES S/r/*YU SE* 'f?<'w;»<, x, 33% M num»w%3j&mmme mqm/ Quq gy 55-<Ctwn x. '{QnF 5&5} &'b.4-- g ` '&'vl5; U<;Qu>; T. ei, / [ " k (0276 Aéwwfs &wwa / c/rfn; a- &; ;,gf ~ Qui 0ae4; %%2ZQ»a6a2?aéf /';b,l ah/ /6/9. --;( /fl: A"-7f»*?0'/iA.). fm2m / -~- 5;/,.) 'a7/4. 9J l...~,..; N Q0\/vvw\/,.?&f0 bnb UL. &~». N ' Aq f > 2»

8 /e as F J. 7z;oLL L 2-L4-5' v-dlhr-za /sa. A/TQ/KL zz, 3~Q; [ amd I /922.s..A.Pn/35 Ed. 97 \/ v, ,5 Lei oos /609 FQ(/&7 ef;.sa~.l, ctr, */dé 0-fu/3 az-.w zgreé. flick AQ-/Agéé /n, h.ald/sa. I /9/5 -ZJ7'/~». K`\//V.S..A.P. 40/35 Ed. 97 v, ,s><,s Lei 0,05 ~Fe.. ;~/5 jaw, dr.,lil f'l"b/c,.a'f, u. ' J,g,,~ l -7Z >>.Q L;7- A».a.fZi7 sw., z'~e/s--.j ~ dmv /.$3 5/6 T/0 g f'.s..a,p.40/35 Ed. 97 v,.s.oz- 25,5 Lei o,os k L, 5 \ 5489 F6nyjeek2'E3ads;sok 8 magya; f?s;d és`a ~~ ma lyar embefé pro`;éméi;e.5";sorozafs*;szerkesztettek K6.vacs~$ I\fL :é és' Novégb Gyula; muve5k $20 P. Mrsaséga kia da sa,l9l>5f..

9 i!»l', Wéiv /» >/0* /~f/q54 ;Q;,,og/;» magyar fiild ésra - magyar amber p 6bém ii'6l'jszezr; -ikesztet:6k?hankiss-jénos éé Navégh Gyu3' udapqst/ A %8g NéPE ;8l3k Saga img? 33 4, p; / '\ 7// 74ar4, 5o; a 'z/? //féuafp 'U»'Lo0f. Q / /9/v f/.da/ #QC-/, /-Q. ---~ OZ 54. Y;,J e.s..v.so/:»x.p ma ca r ` H Y VY Y Ynrrwu; VI»-6-2- l2,5><'l.5 W" '.B,` rv»4 E 3', $4» i., I6 Ma.o..4u, I.. W l E A. A "Ag - \, I. F -l W. + www. Jr - l.. 40/35 Ed. 97 " Vb 6- - ` 5 A p \ oz, ei. 0.58,;. /,gf 52,3 ;Alesm ;r<l.l'.;'l FV,. ;fg:. ' /f l' 3 \....». 35,8 A Q k ' AL' '~ Y th an M. QMOM 25 s L? i5 TLBEIQ- ' ;,,~ é. 4 mmf... },, A. I!L.\ `».A A..., i - ' G '.,... L 8. I. A. P. WIGM. Ed 'mmm-. fm. Mu /mo/9 72 Q

10 mom mt., -», g. ~ U HQ" q Q- U: '.;.,./nu - Em* ~'-i5 Si t' '4 ',»= ii *" W a ' i ~ - - '7 7- ".:-.: %0~.cw A Q,, '\ " 4 YM* L f L * ),,AM7;, %~,, é.*» ALll L4e. 5,» --» R 0, m.;`-i- ', ;.,,4LM 5. I W' ' ` vci. / ~MJg f`... 5 I -g --l-- 5" ~.,..` 9 s S I.A.P. W/Wi. x :. 'La7"u T D*bé7`~ Tm %/ s0; ;n-;; #-x\9 Fi " " A Sum,.. ; I-5-I-A»F2 lm Timer. rg. Murej 5980/975 as-nn -, sxns Lex ms *. --~ ' i A \ ' ` ' l 0 eu, ff, ) 2,42.9,- -,,Lu. 'V,~,~ '!!! H!E & N- WHVRYWQ ~ `» 4. nm»..s.e~ wr" >-» S. ;.A.P. 75/ess. Ea Tipogr. Tg. Mures " 9-09,-v2,5><7,5 Lei 0 05

11 u-'-:d. 7I;' vs -\,\;~ ;M~,w; A,,.MA,%,. - -» <; VY\QUJ Nw.f$g3AA O &.t 5 pmjhaw \3. Y m;4do»\>ef,,\"p<>\\~\ 9/\ Lc»Q ),e` Yml.S~l.A.I'; :H W xlh` O, Ferdinand I,regee Roméniei, UN? Guvintiri as rerainana.,regee Roméniei.8B9-922; Bueur egti,d:ln publioa;ii'e *Fundatiei culturale-pr~» cipele Caro', Po ~ 50/llwwf/7 fugfé Mdwa' jl~\<x~;;., Q»,\>uS-}&v\\<z. Sm( rf/<\s5\»~»< Xlevd/lx/\o~\»\oL PSV-0\<5Q\f\/Vik VL<J <\Q&\f\ \`L0\o ~k \9J\- f >\m\m/=-xiw. IMQMM v%.a~»:,a \'z». L\Q>Y~ 9-L-6 -,5 :,5 mm

12 26835 $,df- Uaz a./la.~,7 gf-éq, JU6.' ia=,...,z- `» A.' / ~ l,a'\'.o. (, /u~.2>.,/<y99 /5:3/b. f /~ '~.\ I. S. I. A. P. 2/78. Ed. 97 Vb l2,5>< L ' '2Q,,d; an xmxwg E`\l\o,» \*\67l(!g,;%,j iomédf ,o, - W?"~LCX:% /.E M. ;i;m\q, \ \6~\%v x,-. ~ \ ~ mg,,;q,dog,gi ' \ 3 vi- + %".>C» T) ' hm&l?` #JM &~/.S. A P. 2/78 Ed 97 Y. 2,5 L 0.05 " '»».». * ;%mw%w~; df Q 0 35 W i ~*:Mf~f ww P QM; ; f» N. v,.k QU Y, ;;» W4 \'\-f/ $& vd M Q. <f»»-u -u5,s<,5 L Ferdinandy Gejzg A ma 'ar nk$nyve;' Buda pest,%nkin-t :csuil.a t, 3? 45 P; N

13 (ZHHQ-5' 'U CQ/;z4 mfq5g;»ciu. 57% R / L MQS/ '.. > ' *Q 3% ww., R7 T Ln web \;o\/wv\ %';L\Q xi)..s.l.`a.p. 2/78. Ed. 97 >"`/I v».eo2-25 vs L oos Wwj /lgw/be-»»~»:47 { ai- ~/3-=aLa,,, l{??{;, iff?/f,,,;,;,,,,w,,,, W-w, L C A Al.n.xA Ei QQP5 / 2455> ifw/q//42/a V Gy /M - 7`0AaA, 0.4% M&W C7,,f. MG - %` a'u7p/3 irééfvua 6627/- /)0,`4'W*/&/ /07I,7c//6/IQ' I/iffr. >io:a 'aa2, pf? 6-7,7,,(A -»6( /'/J2 0'l/`&?/5 f5{n% q.4 - /Of/ma.~ //`+;;L' JQUK. "" "` V //, Z/0 0.L) ac>m / /I / Q Q :suv / P a » / v, ,s><5 L' ` ' L.. 54, 3. 'f» *l i7j Ff3?f 'l',»» L-. M. ~», &l~ Q' Z l ml. 'g --~* ' e/w Ov ` ~» O./ ;.. L~\:'" ` " ` ` ~",J 494% <?" <7 W Ula, ww a Tmogr. Tg. Mu ; sean/me as-as - 2a2w.a. ai

14 @ 0 j&0 6 gyygf H L/ I /I ' 5!6?HA. v #M ghjkéafy-w~-(h.z}7 5 an! 'égegafnl #inlay L"L Q5 E,fe/Q -jf 5' 4wo{q Q - 4f n 0 < gs; FD ez;d?<9j3ei n, i m A,b g VH QL\Q).»\wY Q.3' D\\Z!7~ VD u,~l5 %,i9 `f<<\/\f;;)?' 2 NQHL. J M' L - 4 ul3nld i \, a m ;n, L/im mm. 973 ei Ferd* Band] lihilv K8z6»egr6na./A bor ékot Fenyvos Séndor ~nnr terveztn/. Budapest, Gser$nfevi.f.». 29 Dr (Kék kbnyvhk ) / \-- /`/}9 4QY /l,,,` Iéfuufmahiii : A vl»v A/7 Q cj e# f»5~o:c /X/'&*»9'(/' fha' di? "" " /g6 ; S 2{ MQ,)~ éw /dfma, h`a {,'fm/ [/9 V/I -' MW/ F<:=AL4g>v»9vJy Wim/ 3 éif,/ \\ Q / f P 0/ I P I d 4437 Vb ,5 7 5

15 A ?ef%J>5NA'/\LL>;: f\ I'l`H/Fill GC>G»QLffi}> f, L7q f,f)6 AQ., f f., A58 N 6g 666./,< Q`, / \f ( f> ;(i,/l/x/nf/hx {;5 Q]%,Q/gi/lk.. &u5&<;>\f~»5f;~ -r CJi,f{ &/,Lil L/3/img Q 3 =/52 Uf 66) ai " 'f?m.4» MQ, #W ';.)} \,<;/ / Aj/,Uf. fu; `\/' ii YY Y )*Y i i 27; wf ' \{ W \` /W ;.\ ~( f" 2 >\`(-`g»-t A {` ;` r ; \, < Nix A*,* g;r gbjxl,.`, -\;I;\ W f T; V... ;L;L;. `i fa- ~ A 'T \' ffl Q- :» "=5=3»i-5 fi' \ V, k',;v;, I -,,,, W -4--»-»-~-- f l `.? f W 2CQJ!32> t,e ;;&LW,,nYLf,\K / ~,,,, ~ ~,, at \ i `&',.,. ] -..»,.,-. L»<a. `5,L~ m hcl/,,,`-~,,.,..,,, ",,,`, I»~,--,gf» M,..,- ~.--.--A -- --»-»-- +. f - blah" Y nl' AAA!. <;;< 2.2 <=~v,f» H- W #» W w. l\\»f Xml Ti' \~ A;?~;~»~- U7 - s.,, "» """,, " * L- f; "K" }e""-~-» L, ' U.; L- X;»,» " - "; "EH 2 H,-» 'L z Q (i QM Q Q `» L-SJ*. s.. A. P.' 2/78. 'Ed 9 \. vu, z,5><v,5 Lei o,os

16 QQBQ ' é»f LQL\\! I M? e)»qlwy5\/uma, < UL']g e)»qlvvej»' é />&9J/u 5 UAL? \(v3a, %.\!v\/» ;'\<»;,ve,0.\! av\m~f>~ \; vm BLLQLAQQ \M,? O), {)\[\/\J4P\ J\M.f;o \Qgvf> J-LL\W\f\, (br. r ~.ft> o»mf».'.2»,x\,. L' ` W -~ M W QJ&O~%jq5/\, bf-,». xgnkgagg.,hezs ~~,;,n. no.q,,,'»3 W, :>, if ;\l Q» (b% L /[QQ ~, - mn; IS I A P 2/78 Ed. 97 Vb 6 02 I25 L 005