!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$"

Átírás

1

2 !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92:

3 +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ *3$2$:$ 90,$ *? -$,$::!23: 2,$$+ B.0-3< $4'#!#.$-$# 4?& + $ 39'.#-$ 4$$$2$$$2+!*.<9$:,!23>;$4-$2:- *-$!0$!2-$$&9::44'#&+$44 :2,$#2-$$+=;>>>2&.-3!40$!#*-$!$2-.<9,$&<-3$$2$4-$2=$!C. $:$-3-30$!9$ -$!$-$::+D -3$'$$!9:9;0>$E B -?::*?8=,$ #7,$F!<?!$<&$23$*$$$::-'#$-?$<9?,>>> $$&.-3$39'.#-$,$2!0$$$+ >> 2!$ $ 4-$2:-$ G 21:4-$2: - >& 9$$2 H! H$& B # 6& C#3 H: G $!1$ 2 4-$2:- $-$+ 2 9:: 2->> $!0: -!"#$ 2,?+ 6&$!0:-> -!&+92:

4

5 ! "#$% &'!! "# $!%%$ && (% ' "# (" )*) & ) *! +,-*.)* / / )* / 0 + '!' ',-!.%%!$ /+ )!+! 1 *) 2/$3 4*" & #0#!%# 5" ! $!#', ) 9 )!% 1+, ) $" :22 ;<-=>? 2(- A9 -!,-!) 3,-!!4 0+!%$)5#!

6 B$C 8A "!3 ' + $%!$! #!, C 9!4 + +! -! 5 6D, * 2)3)* % $ &A 6' 6! $," " " */ E "5"* $3%F A '+'!"7'(-+ # 09 '!"#5*6 B$ )" *3* 9.!!"#$, 3 / )** &887# 7A %& $#3 ' ) *3# / )*) */?8 ))&-$3 ',*31 $2* #)) A8 % ' +* / G &8& ) %"&' ($& 3)#*2)" " & +'. ' ) && +'. '3 ' #

7 4 "2)'* & $%5 #! >' 2#2 &0 5 $ $%5 #! # - 3 ).3* 2) & % 1 )&' *+"$,#2* % *23 &79 3!68!+ 0 G " /$ &99 *%)',9, 2 "G $*&? % (#&,,* " $* / &A7 : 7/&,,"3) (/ )*% 8 $# 4 77.,%%/ # / / / %$,*23)** /" & ', #* "G $* 8! &,, ) : " " A ). &, ), / 3) 2) 3 0A 8!!7 3 '

8 3 ) %3/ -5 8,"2) * 2) 0!% 1," " /! # "$* 9 '&,, '% 7& &5!! *!! B3) '% #!%!,2 ' / '$3 7? 0#!%+ & 7,4,HI $* /*23)3 $ *" 9 - &,5">+*" 9 *! (%" #!! ) >< ) 99!8!6! $ 7 ) 2(- 1 +!% 1 < )*% 2) *?0 + $)&!-!%#! G * 2) )?9 6! $ -.,,--#H;JDK$/ ) A 66 +," "2 " A0 %!$-

9 ," " ") " 08& &! $(:" ) 08A

10

11

12

13 :&88729#? 1"2 & #H3>-3 &!$93C+/' & &=$!9' 1+ & I!7.3 &B 2H:,!$47J$H$!$-,!23K-32 19>7!$*2$$1$& I,!$4&7$-3$1,!# I,!$4&H3,$C+,++!$93=*+ I,!$4&C*++ H=H$!$-,$# + IL!$3,+M+ 4?;'?$-33$0-$4<&$23$ 2$-3$39.0-$!$-2$?8$$2$.0-?::> &M$23:$$$2-$#& +?-,$?!0'$$!3$M.09$*.$ #2$+62,2$-$*,'#&*4<& 2-9$#<+24>;*-$,$39'. #-2#!$$2$#>9-*!-#N :;02!,$+ 4?;'?$-32$,&2$,98?*$?$9,$'#$$ 2$# 0-$.$& $23 ; $*.$#$ 2$-3$39.0-$!$-2$?8$$2$.0-?::>:.&$23M$23:$$$2-$#&+?-,$?!0 ' $$!3$ M $$2$. 9$#.* :<?$ $ *.$# 2$+ 0-$# -3 :09;0 4$' -3 3$ -2 ', 2-&$23?#>;.$.$#&!2.$3$-.$#?0-J*.$ :*0 >& $,!0!0A& 2! $ 9$$90& $' $!#&!>.# 4<'#:$ 90& 2! 4!- $ $2$*.$#$ M $ #&,$#&.$-$#+

14 0 L/ )* 4 2 C?;!230 $ 9?,&.-3 $ 2-*0!, 2,24$::$-<$*.$#-3&2$?-$$2$ &9$8?*$?$9,$'#>9!<$*2'#*!-!?+K2 $4?2-9$#<-33$N.N?>&$23-< -9 8?$:: 2$$&,!23;:09<.?; $ 2$, :<# 0-$,$& $.?,9$ $ 2$-3$ 39J 9-.#?9.+ ; *4< $ >90+ K0> $ + $$:$ 2?; $ J> *,'$$& *2$& 2$?! $ + $$:$:2,$?, $! *4< $ $$:$ $ 2J>!?20 *3$2$ 9-$$ >9.$-83$ 29 $ 39'.#-$?$$$2$#249$#&2<-$O+$$$.$ #& 0:$.$$ 9$8!23 9 2:$+G -;$+$ $:$>9!>-$!,+ 0-$*,'#$2-.$$',$9&.-3 $.0-*?::-$$38?,&2-$, $ *.$#$ $!23 :>-& $ 9$# $9- *2;09:: $3-$ >9-3.0-&.$ $*.$# 2-.$.$?$ $ $$2 2$?+ K -< $ 02 $ $:$&4+>::2J0*?&J <$$$$2'>9$$9$$2+*.$ #2$,$9-'#?$&9;$2-$$$$$ 2$ 2$,!9.0 & 0*&.-3!? $ 2-' 2$ *!0 2-*0 -J.$'., $-# $."'3& $ 0 :+A&! '#? $?:$ 39: 9 $$2-3J?23 >*- <9# -$ $ 290::+ $ 0,-3$ $.:: -3 2!?!0&0$ #2$2-$$$:$$$&9$$2 $-3.<9?$$ #2$2-*020-J$$22$9$#*>+ 4?; $ 2-' J:: 2$$ >-< 39 9 $ $$2$ *-:0 $ 2!$2, 9:#!0 $ #2$$:$$ *$!$:3,-?0'>+ K $*.$# 2$!$.-3?!,M$$?<JM!,2,2&$23..$#$<92- +$022-$?$:3#22-.$$!# &.$:: 0*?&M$23:$!,2,2'! 9M24 $*$!$9-.$?$+.4 QQN N N +--+'2Q!.4&.4 QQ$'.+3$.+'2Q!&.4 QQN N N +$+'2 H--*?::$9$0*?2+

15 :&88729D? K-3$$?$$$2-3$$*!,4?.9::!23&$$$24< $& $ *2<$+ *.$# 2$ $:$ 2-32J M 2-$$$>9!*,$,2M&.-3232#!,!?$-.$3$: :$:09<&9$-32#!<$$+K$93-$$$:$90!,2,2,'$9$$*<9$!23.2-$+ * 2-* $$4? $ >90 *,'#$.$, 2- D $:$!$9$!9& D 2$!,2,2$$48& D 2$,:>-.0->-<2$,8:$& D *2<.0-$$$,'$9$$$4?+! 0-$2>->-3-3*024:0#&>!.9$ - $*.$# + :$A+!*0 24 $ $::$ D $$#:& D 39*!-#2!,& D! 03#2& D *.$#*;+ $::$:$:2,$?,$-324*$!$9$2J>! + " # "!2!?

16 7 L/ )* 4 2 $ # $$#:*$!$$ $ 9$&-$!$- >0 2$-3$!$$# 9$# $$2-3J? $! $.$ R 7B *2,2$ 9$# $$<+'<$$!2-3O*:#-3J?$!,2, 2$&23>832#:--$!$-$$2-$#$3$ -$4&!9$$>;$42:$9-#'&- $$2-$#+ % $ & 39*!-#2!,*$!$$&.-3$;>:>0*:#:!,2,2$-3-*2,2$.$+*!-*3$2$8-3.$, $$ -$2 $$48A 2-9$#<.$#$ -3& $ *!- & 4!- 0-39'.#-$ >> $$2$$! ' ( ) $! 0 2*$!$$ $ 9-.$?. ;-! 23.$& $:$$$ $ -$+ 3# 2 $ $ #29$ :09<,'# $$48. ;- $-#$*2'# 3 9$&+2-.$2-$?$+3#2!,*;-3-4$, 9-&$$$<#!,2,2$$4?2-$,?$$$ #2$$-#$?20$9$&+*?+K2-9$#<$$I1K 3#$- 2, -, $!: S& T+ 3# 2 -< $$-3$-#?20$9$$&+*?2-.$$&$$8+$-#$4*4<&2$!:$-#$ '<2;:;0!,2,2$-#$$,2$,:'+K$ 2::*?!23$0&$+:;$$4 <?>;+ * + $, *.$#2!,:<?$$*;$*.$#*&$! 9::< $ 02.& 9 $ 02# $4!23 2-?<*!-+ ( $! - 0-$.$3-$ $ 20- :<$ 2 4?:# 2 *-8&.-3 $ $ #2$?# 4?$ $ 2$;& 0 *2< $!?$ $ -*$:: *0 2$>>&,-3$$ $ $4'#!#&+42;02$*!?+K$-$!$-2?8 >9-2$,3$$$4??0$ #2-3$>39&$,!$4 9, K-32 =>4 =>39$ -3#! $$4? $$<, $ >39 $0 -<-9+!, -3#! ; >:>0 $4'$<4,$ $ 2,&.$Q2.$2,&$4'#!#*-$2A&9$$2>>$$2$&> 9;29$$2$-3.$'.,&'$-$<9Q4$<9'#$$$ 2$#$ #2$2-$$+!-$>392,$$9- $ *2$, $0 82,$$ $$4?+ K 0!- 24 $ 2-*0,8$$$<$9&8-3.-3$-3#!02$$

17 :&88729D? 9 #2:$ ;?+ 2-*0,8$ $$<$.3 8?& :: -3$9$$ -3 '2#4:$ >$4'# $-#.,+ <-3 $$<*$,8?8$ #2$-*0J$-#:#!,9$> $-#$$2$&-$-3::23-:.$+23:$! $4*.$#9$?;-&$$ # 2$2-2#!,.$+ $ #2$ 3. 9$#*.$$*; ;- 9$ $,#!,2,2$&$$3$2$&$23?#4?$-3$-# $+K..2$ K=>39-3#!.$,*&29 <-3 2& $ >39! -3#! -<-9 $,!,2,2$$$!;+$,#>3?&$$.-32!3-'2#4.2-*028$,#$!$-3&8-39$# <, 2-& :; >39 $$#-,!:, *2:$ 2 40!,2,2, 9#?& 9 8?$$,!,2,2$:09<;$!+. / -." 0 & &!: 9$# :; 2#!?# *;--0!,2,2<4, ;>:> ;2- $,#;!,2,2$+-3!;;>:-&.-3$$, #!,2,2! $-#$*2'#9$& 2<- $ ; *.$# $ 2-$! 0*? $*!- 24?:# $ ;!,2,2$$$#-2#!?;&'$2?,+A! :;0!,2,2!*2,2$>::*.&I17B &C"/&"U & L 1A&$!$.$R 7B $$484 '#$ 2-*0 9#? $$2$9$ $$<$+!,2, 2 $ -3 3$ -3J&! $!,2,2*!- :23 4 &$230:$$>9-: 3$ *$!$ 9-42$&! -32! >3 $$<.$# :232$:93R 7B 7B &1K &:+A+ "1".$*249&.-3 + $2-.$*2'##!$4-3$R 7B,8$& + $R 7B *2,28>9--322$$+K2? 0-9$ -3 $!,2,2-3J?23 2& 2 $ *!-# $-2,2J>!:-22#$-32$+ 0>923$93$-,-$2$*4<-<-9; & 2<- $ 2!$ $-3$$ 20!0 2 >9! 99& '$$*;;-$:8,2>02-$!9$9$#<,2-+ "1" 9 2*-32*!<, $$&.-3 $ > > $$2$ ;?> *!-$& #$- $ -3: 2$*2'# ;? $ -3 2 $:8,2$:$+ K -3 $ 9#4-$22$<9,*!-9'#0<&$$ M QQ!!$+2+:2+.,QV Q*,!'+!!.4 QQN N N +N 2+-Q4$-Q4'W 2$+4.4&.4 QQN N N +'+-QCR Q1+.2

18 ? L/ )* 4 2 9#2->3<&232#!!,2-$>9-?-J*2' # $ 2$$!$ 9! ;>:>+ >9- $!$ 4 $! 02!,42:2&2<-$$:8,2:$0*!,#2$$!$$ - >9-:3$ 39'.#-$ 2#!:2 - $+ >9-*!-*3$2$4$+:$2+K$$4?&.-3 2!!,2,2,-3$$$*!-*3$2$$+!!,2,2 R 7B *2,2A $ 2!, $!, 2,2 >*J <9; $ $$#! -3-< '.#-$? $$2$ 9-+ K $$::$$9$#<?$2- " # "*!-*3$2$4

19 :&88729D? A D 1 $ - )! $$<9.0- < $ *$!$ 9-+ K-3$$2$$$$:3$$48&8+#9$#>90$-2,ST&2 4!--?$$#$:3$4? O I,74.'2$-?$I,2 " D 1 $ + K$?$I,74.'2$-2*#-$ 20?-<-99$#<?,2-+! 23$2-9$ #<$#039$9-&.22#>9$; >:>00*!,-3:9#!$+K;!$! 23:$S#0&#*$?T4$,+#*$?*2'#$ " D 1 $ / )..&.-3.$3$. $*2<.,' $9$$?$9$&-!.$$2J8+*,'#9+4$ 9$J+K $!#&92$$4?9$# <?,2-+J0*$$!#$9$$ " / ":"(!:/ %# %3 $ D 1 $ #929;$$$>- < *2?8 $23 $$4$$?$ $ >9-:9$$*2:$*!,0+92.;>:> 0 0*!, C0*! C0* 9$-3 U $ J 6$!X'A&$23>;-3$,$$$?>;&$>::4!- $ $, $$ 2?$?;+ K& $.-3 9;,$&-3#:$?,+*2;.>$I,74.'2$-2* #-$ 20? *.$#? $$2$, ST+ 92* 2*?'<29?,+ D + 2 $ 2!, $ >9-2!$J -2 9-&!23$!23>9!-?20::2-.$ $$2$,+ 7J>! $:3! $$48 2!$.$#?0*!,$$:3$$4?!>?;&.-3$$!?3-2!$.$?>&9$-32+$:3.0?83! ;+23:-3$!2!$.$>3>::$:3!& $ $ $:383$$---9$.$,2-$9-0+ *!-$$:32>9!<$$$2$,+! 2!$$'<2>;+ *$ <9; $"1".0-38? 0-39'.#-$ $$ 2$& 4+? 2*#-$ 2 2 *.$$ +! 9::*??$$2-$:$38?.$3 -,$$4?-?,$!:+!,2,2$.2;>:>02:*!-9#??, $!:+!*2,28!,2,22&$3R 7B!,2,2?,&2$?!$2!,$*!-R 7B?$&$23:! & $-#$*2'#!.+!,2,2 ;>:>0 9#$89$$22-*0$:8,2$:$?,+ O.4 QQ2+:2+.,Q4?Q$:3$

20 8 L/ )* 4 2!,2,2*!-$,2,2,$$:$>&$ $$<$2!,9-+2!,2::$*2,2:$ -3$$20!0$$&$23-3!! +G -;$ :04'#$$$ 24?$&$23$!$ A2! $!,2,2:#9<0&-3$!.&-34!-$ 3.+!.. 9 1/"/ 83 $$2$ $$ 2$$$4$9$$Y2<-$3.<9#4$$$4883.$&$4$9$$2$$2$$ST+ K$49$;>:>0!,2,2*!-*3$2$$&. $-#? 4!- $ $,#$!$ $$4?*4< 3 &2$?!$*.$# *;*$"2!,?<2-$;-,'#$-#$* $ # / - -3J?$23A*3$2$ >9&$'.9$'<2+$$$?-*0*,'# -< + 2!$$0*!-'<2+ -3J?$!&?#2-.$*$;2J2--$+ -3J?-38+!Z29-M9;$9::$:$$#$M&$23!<$&$$-3J?>>>&9$$2<$.+ $#!<?$$>*3$2$&$23:2$4'*&-3$$ 2--$$!#D L B M4,$-34*0!$$&9$-3-3L '$$ + D L B 2--$9$&$!$$$2>9&>9!$$'<2,$!$8?!,2,2$>&!,2,2$'.<9,2:$.3& 2$?!$>>!,2,2:#9<$$$29+ 2-!2<9,-32$;2&<-3$4'*'#:$$ -$$::2-!9$,+D -3$$&.-3$9> 9- $$2 9$$ $!,2,2 >:: 0 2:<.$# -3,9$-2,-<-9+$$2$->*;--0&$3-*2' #.!#>9-9$-*?::$-323.$#2$$2.$[ -$!$-.<&2$$2&?$3$-$4$9$>9-:& #$- $ 4:+A K : $ $$ 2-! 2. -<-;&. $ >*;--0 >9-9$$ 2$ $$$$482#!+ 2! $!,2,2$ $ :; 40 $9$& 9 A.$2$$&.*-32<9;.$-3?$$4<'#?!?$>9-:+ L $243!'$M.4 QQ:-+$N +.$9$!+!,Q'.Q

21 :&88729D? /*-3;,-3$$ $$&.-3 $ ' 2-?< 3- '<2 '<2&9$&>9->A-32.93<.3!2:$ 3-9>9-&2-3[ 4--$$<.$#+ -3$$:$$;>:>04!$$'<2!$$-3-3 -!4-$2 M M <9!, 2-+ K $ -!4-$ 2 $ $!!$?-- *-32: 99 $ I17B * 2$!0R 7B $$<?+ 79$-!4-$2<'$$-34$,?- - 2;&* ;; $$& &9$-3$!$$-3::4J9$$-*-3 2:99<-!4-$22!4!,+K2!&$$$#:$0<R 7B 2-9-,&$$$-0;+ K-3!$ 9$ 2$ $9, -!4-$22$ 0< R 7B :0 $*? $ $$ 0*$$! $$2:# 0< R 7B!,2,2 3 2#! 9-,$?!-$# $ 9;& $2.09&.-3$*-349$$#;?;+ D -3$$ 4.0& &.-3 $ $$0.32$$!&!$$$22&4+2-$!$-2?8' -3J?;:+ $$#: $34:2$-302,!?$$,2$,$ ;>:>+." + $, *.$# *; $ 9 $ *,' 24 2 $ 9, 2-?< $-3.$-83 *;+ 1?!2 :# '$ $ $$ -32-?<*2?&$!234,!?,2-2,$+-$ 4<4,$:;2 $ -$ 4,:, 9 9-*- 2-9$#,+ 3 4 $ 28O9:$.,:#0:$[ #>[ $2!$.$9-$::#02$$&O2#+*.$# 2$ >9! $ $$24$ 4$#? 9$ 2$-$,& $23. $4?$ :$$;!$8$$20<2M$'.#-$*?0!2-$!23 M $*.$#!$ $$2..?,+ K $ :09; >> $ -3 $ 0-$ & $23 4< $ -$:# $!#!# ;.0-& $.$$.! 4$'!$2,>9!0.$+;!$2-09$,!23 *$.$2$$::*2$:?0,!23.<9$ 0 M 0:$ $ =/C =1 4-$2 *$<:$ M,!23,$#2J.3! ;>:>0 0$-2, -' *? :+289:2!$,!23&2!$;*:$9$> 93$8?*$?$0?!-$&$23$>9--42-

22 & L/ )* 4 2 ; 4#: $ 4$::.$3$:: & 2!23-3$$.$,$.$<$?202>2-& <-3!$ $, 3$,$*? 4? 2-9$#<& $23 2'$8?!234*2,$$0-'$,$;&! $;.$<4:<$+>90:>*-$?,$.$#.$$!23+ " # -,!.$ $$<& 9 2-9$#<$ 9& $*?,!;*2'#2!2S&T+4?,!$$48 *2'# 9$! *? $ 4;-3 *$ '- 2$& $23 $!$:& ;0 $!$.$& :+A 0Q!0>.$9&$232!$.0$!$ : >9- $$2$:$ M $$ $ $.$ !.0$$2$>-M&2!4>8?'.#- $ $$2$ S& T+ 4 2-$$ -3 9, $,, ; *?&$2$4$$2$?2!.$.$#>9- <& 2 $$2 $-#!&,, #$+ 23.# $$2$:$>0$!2-$?$2$-3$392-$!? 2!$0*?>0.$$+! " """ " """ 4? '?$ -3 2$$ 90!J& $.#$ *? 4;0&$$2$$2$.$#&8?*$?$'.#-$.$9+4?$'?$ $.#$$$4-3-&2*? &8+?>4-3.-$4'#!$$,$9$$$4 '#2 4<9 $ $? > 90!0&2239?>0M$9$&#&2!$J *? M -3,8:$ >*- -3-A+?

23 :&88729D? >4-32$ 9$# >>9& 8+.9$?>90& 2$$$- 9& 22,$<9 $.# $ 4? 3$,$ 2 4$$4?*?&.-3$4-339'.#-$$$2$ &, <,3.3<00A 2.$3$ 2J>!+ U - $;-0-999$#,2-$ # $ "% " ""&" """"' &# "" QA 4?+ 4? $$2$$ $ $!$ 9$$2$-$$4'$ >*;--2-$4<+K.. $!-'.#-$$E,!*F -4$,,.#? $$4,# 2#! $??$ $ E $,F $!$:3$ & :+A -3;+! 4#:$ $ U - 1$,2$#-$ *2'#!:-3$9$>2-&$.$;-9 #-$!&$2-*0!,2,2-32-$$:9-# $*+!-,!$$48'.#-$?$& >J.$.$# >39$& $'.<9,2& 9&?- 9$$ $!$ 2 :02?$&2!$$!2$$2$&$2 3:$'*4?+ ( " ) * $ 0 2$-3$ *?J2$4$$4,#2!&$23$,2$.-343$:.:+K$$,,$ $2-90-3#!'#$2$4$$489,2-?< 92-$?$+-$2$$$2$:$&.$2$$?$!$: :$+ +, " - -3$'8 7-?< ; -3 E $$2?-3F & $2 -<- $! $*.$#$ $ 2. $# 2& $4'#!#*-$2$ $<:$& $ $.$#$$2-?<:+ G 40 9J-8?$::!23?-2-?*,'$ :$ 2.0 &! $ 0 *2'# $$4? $ $:$!$9$ N :0 2 40&.<0 :-0*,'#$ 38? 2$?!+ G.$#$ $! -$$?2$?! ;: 2?; -3 2$, 02*4< 2-9$#<$ * $#< 0-$ 4<4,$ $ *.0 2$-3$39J-$!$-$$2$$-3J?&! QQN N N +N :$+.,.4 QQN N N +432$+.,Q432$Q2$+.2.4 QQN N N +94+.,QM$$$2$$'<$2-2.0+

24 0 L/ )* 4 2 $$!,2,2$& $23: $ $$2-$# -!3& $ 0*;; ! ' $ H$!$- G 34- U 4$<9 C-$2 HG U C+++O Q+?J4??2-$9$;+ # MN "+1&H3+ #&$!6+"+P $-+K 42N.$.$'.'$ '$-$ 2.!\ CU 4$''++U +U $! +7+33,:&!& ". "" / ", " &,2:+ -1'.-&4$-M+4-&O+ M&N "+1&6+"+P $-&$!+B + $-+I$'.'$ '$-$,-*,3$ $.$,,+) OM&+ MN + $!"+!&!& 0,! 1 " 2 "" ) "" 3,! &-!&I,-$3&"'2:M&O+ 1K&*2$$1+'4+ M0N "+ 1& + 1>'9& H3+ #& $! #>90?.$$ 2$-3$ >9-$,2$,$-+ST&4$-M+ MN G +1#&C+I$'3&CL :,&+L,-&K+2&K&$!C+G $?!$ 24.!:+., 2$ -3$2*#-$39$#$!$:+ST&4$-M+ M7N "+ 1& /+ C+!$93& + 1+ =$!9'& $! H+ 7$-3$ *22*#-$$$$:$!>9-:+ST&4$-M+ M9N H+ $ $! +,'3+ 12 N -.- $44$'. $,2$' 9$+ OMO&+ M?N + "3& C+ G $-$& 1+ 7& H3+ $,& 1+ ":N ' U #-$$$48 1,!.L!+.4 QQN +*+.,Q'!Q!'Q$.,QID +.2 MAN +"3+$ 1,!$$48*2'#3 $=/4?+ 1,!23 7J$ 1?$& QO+.4 QQN N N +,2$.$+.,QQ4,:$'QQ :W *W *W.,+.2 M8N "+1& +1+=$!9'&$ $,$$-,$-],4'-*I,-$$!4 N : $' " : : : 0 ; 0 ; ; "" 3; ; ; 67 < A&4$-M&G $&,$&,-M4+ MN "+1& +1+=$!9'&$!H+7$-3$+$'.-.!4N :.\ U \ 4?'+ + 0 "= 8 0; 0" "! "> """3! > 67? 9&,!$4& I,-$3&,-M4&+

25 :&88729#? ' % 1 8 # $ 7139,!23&39'.#-$U 3& CC=K&*2'#'.#-$=$&771"$ 9$ *-$# 2,$ '?$ $ 2$-3$ 9$! 4,$$48 *4+ 7$-3$ 2 >9-:# 2$# -3J 2!$ 9-$$, 2$$2$9$! 0-2*$$$-2>9-*!-$$8?$-2!$$:#2!,-<-9+$-2!$-3-$$:09<23 $$2$&<-3$$2$:24$9$02!,$+ 2$-3$9$:09<23$,23$?>-3 $$2$& 23 $ * 2$'<2-3?#9$.0 $ '<2+ 2>::2-39*3#2,$9$'?$$7$-3$2>9- :$90-9$*4++7 P *'$9$ :$:$ >-3J?>& #!& 2 $<# 2$2:ST+ ;02$-3$$--4*!<4?2$;-99::9 $& $ 9$:$ -<+ =!-$2-3 2#! $!!-2$<$&23-<-94,:#3.; 8? 9$ " &1" 9 $$49$$-$2;#C$$?>!#2$-22$ > A 3 " "B " 9!#2$- 2 ST+ K $2$$ $!2$,$::& 23 :09<23 $ $! *2:$ A+2$-$$::!#2$- $?&.-3 $?> 9$#! 9$+ <-3 3 8? 0 >90 $ 2$-3$$- -4 *!<#! $ 0*:$ ;+ 7$-$ $ 9$*2 $ >90: *?0!> $ - 9$ *!-$ $'& '$ 3$ $-2!$$*-$2& 23: $.$#-9$-3* ,#::-!0&2$*09-9 2!-.!$$2-*0-9$+ A9-$2&292:*3?$ 9$+

26 7 # L/ )* 4 2 " 9$ $ 42&.$ $ 9$0 2!, 2$ 2!- 4$ $$$2$#>9-!$$:,!,:2$!+::$:$$ 7-344$4,9$!-$2-3J.,9$9$ $2 $ 4,:# $ 2,2 < $9$A& <? ; 2!$$+ K $ 2!$ $-3 9$#<J-- -3 $$2$$& $:$ 399$#$ 24?$9$#39.$$&<-3$:0;3-3$-$!$ 202-$$4$ST+K-303$>3J*!-.$#-+ 6 ' 3-04&.-3 ; -3 0*!-#& $-2!$$ :#2!,&<-3$!$$2$90->9-*!-$+7 $>9-$-2!$$49$$-39$#<J---39$$$2$# -3-+$-2!$*?.::$2:.$2 $2!$-3 9$ $$2$# & <-3 3- >923 $$ -$$$&.-3 $ $-2!$ -3 - $$2$+.3 $.$, $ 2!$ :324:#>3::2.0&::!$$:9$ST& 09$#+ " # # ',!222$-3$39$$2$.$#&2&4!,.$# $-2!$$ :# 2#!0+ B -3 $ 1KR Q6 39*!-#!: 242?& 23 9$ <$ $ ST': 9$.$#+ K<9; $ <.?,$2.& 23 2 >9! 2 $ *? $$2$# $ ST& ><$$2$#$ST+ ST:$ < #1! $ $:: -3!$$: $:3:# + $:3$ -, *? 20 $ $ <2 & $!$:3!$X)X?.3;:-3$-2!$.$+ + S&^T ) S>0#^.$##T_ S9$#92T + ST ) S>0#^.$##T_ S9$#92TS:2T`STS&T_ ) + S&^T ) S:2^C^!?CT_ S" CC CC"" "C "C" C T + S&^T ) SCT_ S" T O+ S&^T ) S.$##T_ S" C T + S&T ) S>0#&99 "C""C"&" C" T + S&^T ) S28!?J&-32.$2$!23J-T + ) S>0#TS>0#T + ) S>0#TS!0#T +S&T ) S.$##^CT_ S!0#T +S&T ) S#0TS.$#-9TS&TS2-90$-2!$.$TS T

27 :&88729D? 9?. $ $ $:3$$2$,*,# 4-$2& 23.- $-2!$.$ 2-?> $ > >0#& 23 3$* - >>.3!& 23 >> 2- ' $-2!$.$+ B?,&.-3 $ $:3!: :*-$$&.-3 $ -3 >0#.3$! 4<'#:$$$$-2!$.$.4&23<4, '>9$-2!$!0>0#$$$2$#?2 $$2$,::$ST+ ST: <&! 2 242? -$ '?$&.-3 2-$4<$ $ >9- D &&.-3!$ 9$-3 - $-2!$$ >>&< $4?,2-$$-2!$$+?$>900*!-#4!0! $0*-0$,#*-,>0$9$$?>?;2-!#>0$9$$Y.$*->>-3>0#$,&$$?>?;2-$-2!$.$$+ K,.$?$!#9-$>90,$<$$>9->>0$9 :.$ $ >0#!$ 90 * ;>:>0 <4,8& $ >0# $-2!$.$49Y :;>:!?C!9C!'##9$#Y : C&.$-3$$C2'$&$!'#&.$2-3&$$-2!$.$Y : G C&.$-3$2$23&$!'#&.$2-3&$$-2!$.$Y : -3:$-2!$.$+ $:$ S&T 2-*-$2$ * 9 $ * - 9$$ $ - $$2$#$-2!$:;9$$+$2<$2$-3$9#< 23#&2-$9::$:$22!-'$*-.9$&<-3.0 -$!$$&.-3-.:$:9-3;$*-9$$>$2! 9#4!,29$$+79$?$>0$9$$$4?.!>& 2 $! 2 $# $ $-2!$.$#& $. '? >0#+.$ 4,:# 2$# 4!$2!$ 2 4:2$ 9-<$$, " " "&" "0 2 &"") " """""" E " " 0 " 7#!2: 3-: $ * 2 0?$ 4< ST+ 9-0 $:3! $$<$ $ "" """" 9 2#!$$2$$2&$$::$+

28 ? L/ )* 4 2 $A,*,$$2$4-$2-32!$4,&2-9- $2& $ $ 2 $ $,$ 2 $!23+ I$ $-3 2-*0 <2 M.3.:$ 2J>! 9 4!$ M $ 2-$$2&.$ :!23. &$92$$!*?4+ K.. $ *2. $-3 *&.-3 2!- 2-*0 28 3$?!& $2 $ $!?-& $2 $ *? 4 & 0*!,+.3&.-3 ;> $ -3 $:3. 44$ 2J 4,$ <& 2-4!#: 2!- $$ 4, 9& $23: -$:: :+ 4!3:$ 0*!, $?-+ K2:&.$ 2 9-4!$& 9$ J $ & $ -3 O 2!$ 4, 9-2 8?:# $ 9-$+ I$ $ $-3:: 4,:$ 2 9 4!$ $? -& $ 8 $ 9&.$-3$2 $ $! 4+ a-3 *3$2$ 4, 293$-$$'3!0*!<$,!$2$*?9-+..&.-3 $ *? 2#! $$2$,!?$2& ;-&.-3 $ $:3 *; #+ K >!2 & ' $!:3$& $-2!$.$$.9$2&$.-3$$ *+$:3:$>+ ". # $ *?$>902-* !2#*;--;2-.?> $$-2!$.$Y + $" :3$$& $ $-3 : 3- ->0 $ >0#$?> " Y + $-32>90>0#9#+>0#`!0#9#+$:3$ $-3:.3?>$-2!$.$&<-3$$:3.$-3$2Y +!0# 0!0.$##$ 2 9 4!$& $ $:30*AY O+!0# 0!0* 2 $ #*$? -32J<?:$; >2& ->::> $!0#$?> ->0 $4' 2J>!> $ K $ $-2!$$ :# 2!, 0*!-# $ - $$ 2 0*,&$$:3:$40*$4'!$$:0- #9$.3<2+ 1,!?,&.-3 $ - 9$$ 9-3 $-2!$:$ 9$$ S&T+ K -<.$?;$$&.-3'$$$-2!$-?$9$$9$$$$-2!$:$+K::0>9&.-3$-!'#2-!?;2-&.* - >> 2!- 9$ $-2!$.$+ 3 2-?>.?; $ > >:0 >0#&2" " "$-2!$.$ST+K-3J9::4&.-3.$-3 >:0>0#9$&$$$$-2!$.$ST+

29 :&88729D? A *-32 2-&.-3 2'$ >0#&.$2 -$::,-3$3$-3$$ >2 <? $ >0$9$"& > 4<'#& 2.- $- 2!$.$+7$?!>;M.,,!>M2!-$-::?::$ 09$2&:<9$$::$&.-3<-3$-::$3$$&.-3-3* >4.32$$-2!$.$+ * $$< 2$-3$ $-2!$$ :#? $7 40, 2 ""$4$4$3$-:#9$ $29J2!$+>90$-3-3J$--82, $#9-2$$-2!$2$,:?> + 6>?;:$>9-:$$-2!$$+ + 7!*-;>$-2!$:$;?>+ + $-2!$9->42!:$2-00$-2!$.$ + :.,!$2!>&.-3 $! 4 9$#:$ 9$ $-2!$.$& 9$-3 '+ $:: >9-: $ 90, 4!, 9-; 2?>2$-2!$.$ "" + "&" "% 000!23 $ >90 $ :?> $-2!$.$:# $ 4-$2 4-b; <5= *!b; 5<3 = K 202$ :*3# 30. $&.-3 $ > $- :3,?-39< -3!>9-$$2$+! 4,:$.39$2!$.$$$2-$4<$+K-3J:: J >9- & 9$$2?:: 2!$$: $$2$9$ 2! :3$2->9.0$+ 29.$#9&$.:*0-3$4?&$.22? 2,$ $$&.-3-3 $-2!$!0!& ' - >4 2A& 9 9# <23 9$ 9$$23 $-2!$:$+ 34!$ """" "" " " ""&' 0

30 &8.> ) L/ )* 4 2 2,$ -3!23.$2-3 *;.*.039,$#>&23-<-9$2$-3$-9$& $-:09<23,!?,9$$<9$$,23+*2$'<2-3?#9$.0$$::'<2! -0.> 2-$!.$,!$$: 9,#9$A 2-.$ :09<23& $. $# #>9 2->.?;& 9 2-$!.$, #> 9$ #0+ B.0-9$ #>9 $&$$$-$!$+*;.0-$!-<0$:$!$9$ & 0-? -, *?.$.$,+ =.?;&.-3 $ $$ $ $-3 9$$23 :09<23A '4 <9$&-3$-!:??2-+!23!$ $ $$ 2$ $$ $ -3$- $ $.$#& $$$ 4!-$4,:#2$#2-*04!$2!$$$&-3$$ >3.0!:+ ::$!-!#2$-2SOT$-32J9-32$ $2 $ >:&.3 $ 4+ " D "# "A $ 9$ 4+ A 93< 7? 2-+ b !:$!#&*<.$# b- ; $$:$&4!-&292!$7&'$>$$?,.$<$0&*<.$#<-3 b- K::0 $ :0 2<#! $ 2-?< $ :J2 $-3:: :J2&$-3::7&$$$::9$?+ C! "F ` `2 >$<9$.$?,$2$-3$$--4*!<#4?:$-3$ :$!;>** 22$9$#>.0-9-$$+

31 :&88729D? & 3 * + ) 192 $ 2!, 3$ 9::*?&.-3 - $$ 2 >90&9$-3$>90.9$-2!$$$<$+ 4,.:;>:> $<23$<#?*?&23$9#<23$*>+K9$#:$?;.$$9&2<23>>2!-9$$-2!$.$+ =>>>2H:=$$G $$!=3$&.-3!2:' $$$+ # + 3&H+&$& +?,-$!*9.I,-$$$$ 4,+H$$:& L 24, 1$2 * $9' $! K$ K,4$ B $-,$-&! $$ U G =U OA& 9 1,!23 $!2$& +H:=+&I?$K+&75 + =>0#4,$$489-$$+ +&! 7 P & +H:&=+ 1$-2!$.$?>0!+=$+71&39,!23+ +=2.+&I-7+ =$3$''C$,2!*=$K-.C$ $$ 1+ $-,$-C'-+B & G ++4-G $-& I!:-N O+ $ + K $'-!2$' I,-$$ G : /$2+ $$ 1+ $,$ B $-,$- C'-+ B & G G $-& I!:-N +$ + G $$7$-3$2>9-:$+ 7 P O& +1$4$$&C+&C,$6+&6c 91+!2$'U :?'D $-$!,44G :& C'!-*.. U B HM. B &7$& + G $! 1+& H: =+ 2$-3$ 1KR *?0+ +&! 7 P & +G $$!=+!$+=$+71&39,!23+

32 :&88729#? && %, & 2 ) <, - # - ) /$$L '.! &$9$H3>-3 -!1,!23-32&*2$$1$'4 -!&5 4!+ ;: :2,$, -3& 2 $$2$:$ 2!0 4-0$$,$?!9*20!+2!&0 :$ $ >-3J?> $-32J,$?!-.$2$& 9 $ $::$?0.0-.$3 $$ >>.0 >:: >.$<:$ 934:3, $.$# 4:2$ 2 -?:: 2#! ++L :2,$?,$,$?!9$<:$$- :$!23 2$-3$ 39J -$!$-.<& 9$$2 $- 39J 8?-' 9 #$4 >9-+!- 2$-3$ 39 *? $$ 2! $4# 2#!<$& 2!!!- 4,:?::!23$$!$!$-39J,$?!9$!$: & 9$$ #$4 $2$< 3<2>93+, " / E F ) % 3 ) # / )* )H 3 #!!%%$ 2)$ : 3 " $: 2) 3)* % %:* / : 3 ' ) : : % % >2" " "# $! : 3 3!%%$ ",$ ' % 3 1 MN %3/ 3 " I " ' 3/E* :* : )F*$ " # :3=--#& "MN: ' ), *2: # :)3 '/ ))2#!MN,% $ " " "# :" 3! " /

33 :&88729D? & $*/ $," "3*2* :!!:! L! " ) % ":!" & 2 ;: $ *? $ $- " 2$-3$ 2-*0?*-?,.$+" "2-92$-:$*-$3$ -:+A&!$*20!-'4?$2-$,$?!9&$>::3 $:$-3J$:3-<-9$<.$#+I$#2#!4.0 $ &.-3:3,$?!9 $ $! 4:2 2$-3$ 92!>>;+ " & 2, ) '. %EF $ ) ) : $,!%% " $ : " *$ $ > $ $:% % $ % )# ) " 3 ): / */ 3 ) $*/2) $!4:2.!-3-3$<#$!$.$2$&$.$,$?!9:?>+'*.$9$-33$2!$< $,A+/ 2-?-3;&.-3 $ $, 2!'$ $ $<#.$2$..$ #?20!0>9-2J>!4$+ " & 2 -,$?!9*2 4:2?9$ $ 9 >40 *-$$+ 7$- D!$!- A ST $ $- 39J 8?-.< $,2$,*!-J',+7D $,$?!9$<$ $ " D """ " $-#:$ $& 9$$2-3:&!0& 23- :+ <# *?*2 9 $*$!$+,#:: 9: 9:: 39*#, $,$& 2 4!, $ 4$3& $ 2& $ <$+ *' 24,$$ $,$ B $-,$- B B A $ 2-.! 3< 93$ :$ $,$?!9 *2 9 $ *$!$-3$2!$-239J>9-:SOT+ K::$!:?#!$2$-3$399$4'$,$$., $ 0 9 #A 2$-3$ 39J,$?!9 4, ST& 9$$2 242, $ 0 $$ $$48 2$-3$,$?!9

34 &0 L/ )* 4 2 *20 2!& 23!23 $ $-$ 4,:!23 > 9.0+ $; -3 2 *3$2$$ :09;0 3$ $ *20! $ $2$$ ;>:>0!2$+ & B A $ 8?-' '$& $4?$$ $:$ 0: ; 4!, $ :*2$$ 9$-3 9 >9- *!-$ STST+ $!:& ?,&.-3 $ 8?-.< *?!;.-3$9!2!2$&!9;-39#$4$2',J0 93ST+930.3;&$2:3<?$&.-3;$,$?!9*24:2?$$$*.$.$#>4<;+ & 2 )! L!;.2*0::>90:0 $$9$.$#,$?!-9 3:0&>::$$2!:$<:#&2$?!$>2::# $2>9-:?>+ " -!, $, $$2$ -4 $, 2#! $ 4:2$ --3$$::$ 4!,!$ L $!2 /!& 7$ 2,2 K43 7! :+ STA #$$48 3?;$4:2+3<4,82!::$$$2$ $,$?!9*2M--3$$::$,44G '7$'.3 # STST M&! $ 9' $,# $ 28 9: $ E!9$$::F 9$+ $, 9$!>*$$$48 2-><-3 $< :<& $2.09.$$2$?20.$$+ 12 M $ #$$483M$>3&,$9$#*2'#$ 22.$-3?,*-32<9;?20:4;$2!:$2-00 >90$9$*0::,$?!-$&9$$2$2-00$9$$$2!$?$9$,$?!9'<2+ " % / & + K-3 -:0,$?!-.$2$-3J?>; >& $23 <?$ $ -3 $9$$& 9 $ >-< -J >3+ >90 $-#:$.$?, $?20 *! ) Q$-3!0:J& #.& $$2$ 2& 9$ $-3:J$#:?:&$$:Q#2$2:+&9-3J?>;$$,#.$2$-?-::&.2:J#+ /& $&. $ % # 2) F:# '$ ": $ "# '$ "

35 :&88729D? & + 2!$: 4<'#& 2-00 $9$$ 2! $?$9$,$?!9 A& #?:&!0? > 9$Y$$<#.$2$:#-3J?>;&.-3$2-00Q>90$9$:# 23 $& $23 $ -3 3$ $ # $$-33>#4?$$$4?9-;A+? / & /9;-3-3:$$$$$9$$ >::$9$*?&$23$$<#.$2$-$::>>0*!,$&$-$::$:$,-3$$::$$3:$$$+ & $ 0& 0A& $-39 -& :+ d 3' $- -3 2$-3$ $$2$,&$232!$0>>;+ -3 *$!$ *.$, :2$4'*,?20& $>90*?:$4:2-3$2,$?,:+ / 2-2<;&.-3 2! $ 2$-3$& 2! $ $- 39J*$!$ #!'.,#!A&!-3:2?$9<.0$2!4-&0.> $9$$$!&?20;2!>>;+ " & + # -3,$?!- $.$2$$ 2 2 2>-:0 >< Q2$-3$ $ 4:2+ e -3 -!,& $ $, >-3J?>?20 $-32$.09&.-3:,$?.$2$8-3&.-3$.$2$ ;>;> $<9$ 0 2! -3 4<.0+ K $ 2!$2:$0::?::!239.&2$!?.$2$$<-3!2!+ I4;.3-9-$$$>908?J?M$23$$ +:$2M!-, $?20'4<,8-3&.-3-3' 4:$.$#?-J,$?!- ;?+ <-3 $$< '4$ M :.$$$-3-9M$>.-2:'#?; -?::$?<0 2:'# $,'$ $!?,$?! -.$2$>2!?,.$2$A+ 2$?! $ *:$ $ 2!?>?$9$$$ $9$$, $ >90-3J!> $:3 -<-9 " " "& # " """&"" " "# 1+1..$$2! 24E -3-?,F $::2?>;,$?!9+K$$ -$$$$-?::!23$!&2.$$2$9$$$>?$9$$

36 &7 L/ )* 4 2 #,$?!9*20!;2$,9$ ".'! & 9#$44$M*3#>9-8M!:$! *2'# + K: $,$?!9 *2 $-$ 3- -3J::*$!$&2$*3#>9-:+K$4:2$>90 $<9 $<.$?, 9- $ 0 2! '?$ '$ $!:$ 40 $ '$! 9 ;>9$$A *.$, -3 >90 $<*:$& $. 2*3# >9-2;&!'$ $:.3?>;,$?!9+ K 2.$!, $ E 2F -3!?.& $ $<4:2$>,$?!9*29$'+ *<2#!$<.$?, 2!'#:$'$$:-3!?>?;&.-3:0,$?!-$3;&$23$>90'#: $<*3$2*.$, $-3 *!:-3-A 2!:0!,9$&9$?,,-39-02!-&$2$4-$ *!$<9J+K$$<2#!$24,9-$$?>90:*-?,9-+ "3 A & $ & 2 $*'# '. 4#:, $ 4:2$ 2-!$ '7$'.:A&!-?::$$!>*$$$48'. :3,$ST+K0:$$$>>.0&.-3$"$-2,ST!,$?!- M $ 2!;: 832#! $,$?! *$<$4!'#?$:-.09$.$$2$,$?!-.$2$+

37 :&88729D? &9-3J!>*$4-?$9<$.$4!$ 7ST $-2,.$,+ 2#! >:: '# ;?$9< -3 0-& $$<#.$2$9283>9&$.3?>'>$ >902!2$9$.+ <.$\ K=!ST-3-<9$.$,+!>* 2!- $ $$42 4$$2& $:- '#.$,+ 4$$2*2.$-9$ 2!:3$ $ 2! 9::?$9,.+.?.2,$?!9*2 4:2 $ fb 2.$9$ A#-$!:2,$?,:+." / - +! -!=4,#:##&-$!$->9!.<$$2$#-2 7B A:?>;$""" " "" 4,A+ $ > &[ ST+K$4,$02$-3$39J,$?!94, + 4,?--$9883$$,$?!9:;+L $!, *2 $:$ -3J:: $ >:: 3. 4 $ +:+A2$+K2$-3$$$$-$4,:! 233-?::!23+ +1:$ K!23$-!K4, / fb 9 O&[ 23 &[ I3 O&[ K-3: O&[ 7!> &[ 00*?::2,$$$4!M$::$2-2>9-2M3J!23$+1:$$$2$$ST+$?!23 2,!?, 2! >.$<$&!-'$ $ :3$$48!;2$-3$39J,$?!9*2ST&$2!;$0$$2!+ $ B 93. $! 4 9-;& $2 >.0 $.4 QQN N N +'+,$+$'+:Q'QQ!$# 4,,$'$-3.*.0$ 3 "#3"OP3 O(3

38 &? L/ )* 4 2." / 9 * 2< -3,$?!9 $-#$ *2 9 $ '4?$ $ B B $<3<93:$SOT+$<#$!$:L,.< $$ 2$:#&$23*>4&4$-$!$-2$-3$+ 4,$"""$-#$4-$-*$$::&2$2$ "" "G A+ *$!$ 4'$$.$$!# $ $$4,$?!-.$2$ 9::, $?!--$ :09<; 0> $ ->::.<.2?# ;>;0 9 >*-$# $ '?Y 4&.3<&!,2Y 2$-$ $ 8?-.<A& 2 $ L, 2$#! $?$ $.<& $ #!$ *9;;>?20+K,#::#2;$*2<9'$4$>:: 2J-*!+$?::'$#!,+ +1:$ K!23$ B B $!$: -3.:! 9 &O[ &[ 23 &OO[ &[ I3 &[ &[ K-3: &[ &[ 7!> &[ &[ !.SOT4!;&[ $::$ <9.:9$2J>!$$!$:&!-$.$$.:!!: 2,$ !; 2 2->< $$4& 2 $ 93!,# 2!&!23 2:9$ $ 40 -?::! 3-?$9, ?::2!>::-$ 9$2:'#?$&[!23.+I$$2!;4$-30 2!.3:$$9$,!23&[ &$22290&&[ $<9.:$'>?ST+."B $ 9 $>9- $!$:3$ '8 *.$. -!. $ $::$ $!$ 9!2 :<$+ K 20 4,:, >9-:0 # $!$:& $ $::$ 0*!,# 23 4'A& *2& $.3& $ #. 9 :+ $2 + *$!$.,$?!9:3?# >;.$ 3$$*2 $-#:$$+ K $ *2'#3 *$!$$ $ 71 24, '' $! *'$ -' B $:$3& *2$'* -$ O23 O

39 :&88729D? &A + 90:<$ -3 $9$ $ $<# $!$.$2$& 2$?! -3>;:;O$9$.$2$$!+ 9 #$4 M 23,-3$ 2 >>&! M $$2$$,,&!:$!-3-+!.$$$:0-3J $:3$$<,&$*?'8?,$?!-. :2,$$<9$,0'#?:$A+2,$?!-&$29$.$ 2$:09<; $ $ >3::*2.0 " ""# 1A*<-,*?9$+ -3-*$::?20$#>3M24#M#$$?$ :3,$+$&.-3$>34$.-3$.$?,*&.2;> :>02#!!-,+K$*$!$$!0>9!-2$2.$?, 9- $?,$?!-.$2$*: $ ++*?:2,$,:A&.3$$.22#!4<2! 2:,>::-$9$$+ +1:$ K!23$:$!$: / fb =#. &[ " O&[ C' &[ I3 &[ g &[ ",2 &O[ <# &[ 1*2 &[ 7!> &[ +1:$$$2$$$.$2$&$-33! $ 9,& $ -3-3J* $ 9 3$?::&2$$,,$?!93+ "$-#$0$, 4& $ $<#.$2$:$ 2!> O.3 *? 4& 2$-3$ $ $ --3-*2! E!F 93! 9 + $: $,$?!9 *20!; &[ 4--$ $ ;+." - K *?: :2,$,&.-3$ $$2$,,$?!9*20!;.2;>:>04:2$2-!$+2$-3$39J-$!$-.<*? 2! $-$ $!$4$'$ $ #$$'; $ $- 39J

40 8 L/ )* 4 2 #$4 $2.$, *?' -, *?A& $*;'$ 0 :+A'; 4+ H A+ 7! 2 :,-3$$$ $,$?!-$&,-3$$$ $ $,#$& 4$$2 :<$ '.$.$, 2!.2 $$ 2! 4< * 3$ & $ 00 *?: :2,$, $$,$?!9*20!;& $23 $$2$, 2$-3$ 39J -$!$- >9!.<: $.$#,$?!9*2$-$+::9$; B B A&2-3;$:9#$4 $2$<2>3<93+ L!; 0:$ $ >-3J?> $-32J,$?!-.$2$ 2:'#&?#2-9$$,#2!A>> &.-3 $ 2. '$ *<?-3& 9 $ $<# $!$::# 3.0$$?20.$,*+!2*;--223 ;0 2!0 M 2 4!, CU $-- M ' ; & "! " H " #!$A+ 12M22!!,<9$,2!M!;'$$ $$2$.$#&.$! 2-*0 2J $<# : $ >;:; $9$.$2$ -<0:3,A& $?>!0 >9-*0::?-3:2--3$$<#.$2$$+?>90: 2-9-& $$&.$ 2! -- 2J 0:?> 4!$ $$2$# $$ 0<$ $:$ - >-A+ K $ 8 2- ; $ 0 4& *3$2$:$ 9$$ 3$ <& $23: $ 9-?,&.-3?>>9-&902.-3$-<.$?> >9-$,#2!+ # + I$B +.,$!IN 1+-+ $2!K3L '-N.$7$ 2,2K43 44$'.+C'!-* B + $'3.'.+ 7D $2! K3 1$ "*+ C'!- * 9. 7$-D!$!- + "#$!&6 $!1:H32#.3 1.-! 4, CU $--! $! 3$''$3 $! I,-$$ $,$ B $-,$- 4,+ C'!- * + L '.! /$$& H3>-3 $9$&! =' $2! K3 L '- * I,-$$,-9$,7$'.B $--.2+'$

41 :&88729D? O+ L $!,/$&:3'.$.&I-3$6-$!1-.$- $2!K3L ' -.,-. $* 2:$+C'!-* B + =$$ H:& K0 I?$& 5-7& $ 3< 3 + +H$+\ $ 1.N + +B &\ +6+I,$!.&I+I+$-2,434*:2!'$ - N! '$*'$ $44$'.+ C'!- *. 6 \.4 $,$B $-,$-C'- C A+ + L h,$ +O + L :K+.$4 1.-.*\ $B $$:3+7$'.B $-&G + 1$N $!$:$!$&U 2D,&$!U 2D,+L *'$' $, 2$'!!*'$*,-$22$'$&*$-2! +C'!-*.I, 2$B $-,$-1'.-3 *'*. B &7$ *'&44O& N P 3&D + H3>-3 $9$& L '.!/$$& B #/*>!&! ='& $'',$ $2! K3 '4, * I,-$$+ C'!- * $$ *'B + H3>-3 $9$& L '.!/$$& $!! =' 2,-,$ $2! 3 '- 32,- :- $! '+O!' $- $-.2+ "&B + H3>-3$9$&L '.!/$$&!9&!='&L #:,$/ $97.!*."!*'$*,',!7!'$1 +C'! O+ K /+ 1?- =2 $-& $! / " 7,!!,'. B B.$! 1$ B $-,$-!4! $2! K3 L '-+ C'!- * B + P +1,,$6"+=2&1+U.$$!P +1$+!,'.:3'- $ $?4:$+ C'!- *. $$ 6\.4 $,$ B $-,$-C'- C A&H9$&N $!&+

42 :&88729#? & / & 2 ( & $ $ G $-$" &2K,!$47J$K-327!$U $#=,$#=>4 7K=-<91,!231$ ;::2,$, -3 2$ 2,2 #4$ 2#!$$4,# $$,$?!9*20!2$-3$39+!:2 2*#-$$-2>9-!-*&4;9$.,42* #-$-32J<0+*2.$*,$?!9'<22$-3$ 3 '-& KL A $ 2 39*!- '# $$2$ >; $ -3-4J::& 29.$3$ $,2$.$#&!23.$:2;>:>02$-$$::J* 2'#9$#*2'#*!-#!+ KL -3:2$:$,$?!9$#9$, 9&.3& -3:A+ K-3 KL $-2, 2$,$ $ 4,$9$#>98?>&$2$-$$$-2,-33 4,:#$,?$2-$4$$2$,2$,2#!+ - 39,'$' 4,:$ KL?#+ 2! 2$ 2-4 $, 2#! *.$$ 2 KL '<20 4<.+.3 4! 2<9 L? 7$9 2!.$$ $!/! 4<0 ST& 9$$2.,,STY2$ 2,2#4$2#!.N 'STST., -STY!>* STST+K$!9$39*;--0 2;&9->3$!$4.$#$8?39+7$-3$39-39$$<99-$#9$,!2, $9$ ST4,:! O!> *$ 2#! 4;0,$?!9*20 '.#-?,#+ $,,! $*.$ 4- $- 39& 2$-3$ 39 $!$49$ $ -! KL 4, ST +[ B B $::$:$*9?,$!;$'.8?&<?,$$,.$?-3& 2$?! $ 2 2!#-$ :2,$$, 4,:?, 2!23+

43 :&88729D? & $$ $$48 $,#!; $<.. $ -! KL 4,ST$$2$,&';$!$4$$:$9$-3-4 $<.2-*02J2$-3$39J,$?!94,+ -!KL 4,$-!=4,$ST-3>::2>9- #3 2$,$ 9-$ 2$,$,$?!9$ + >9- -?20::,$?!-$ 2$,.2-$ #$--$!$-.< 4:+K>9:$-3$-32:$$.$#: 2,$' 9$$&.9$$ 9 :+A& $ $-#$-3$-:$!2?$$>::+ -! KL =4, $ B B ST <4,! '<2 9'# >9+ K 2-*0 $ >90 $-#$!-, A& L HA& *>!$? U A A&,#::$ --3$$::$ 2$9&'<2 0!! & L!; *?. $ ;>:>0 *:# $-3$4;9 2$-3$39J-9 2$-3$,'$9 2$-3$'-9 2>'-9 4;-3>9!< 0.$:*,-32$-3$*>39$---9$$&9-3N :$!$:9+'-9,'$9?$,2$,>> 2-<,$9-0!0&$23;>9-0!:$;+2 >'-9$$2$#$9$Q%" :'! ;+ -3&$2$ $EF4,>9.:2 ) 3 : *! %/,!9 4,:$!<9;-3$$400!! &B :&$!$] A7.3 9 U L H$'<2 "+ R*; 20S?# $20<.*2?,>9->3;$$4?U L H$+7*-?,&!; 2.$ >9 2#! $ $<#4,:# 4< #$& L 23$.3.$2$$9*-$I,KL 4,2-4<9+

44 0 L/ )* 4 2 <-3 $ -3! $ 2-$,$.-.$ $ 2$+ 4:2$ 2-!$ -3 N : $.$# 0! >9!<-3J?23: " " ) / " $<#4,:$ U L H.$ : $ ) "+ 7-?-3;&.-3 $ # $$2$$ 9A? $ / +K$$>90 :$*?238$, -$ $, $ #$:$&?$9<, &! $ $4$$,&.-3$<-34->9!2290&2#!$ 03::9$;$4,$2$,#$.+ $,4<#$$$!*#!?..$#$$:$!* #!8'$$4,:?,+. 9+ L!; $ ST 9$-3 ST $ 2! $'.8? >9+ I$ $, -4 $, 242'# 9;&!>;&.-3-3 '<2!>2-.$$.23*2'#.$?,*+>?-33 E*$, $'A+ KL : *90 $!$! 2-!&.-3 $ 9- >3: ; $-3 23-J.$$2-3J*2'#&4!,.-3$-3$:J&4 9$$23 #,:$ 9$-3 2 $ #*$?$+ K, 9$$23-4 $, $- 2,$:<,&.-3 $ $,#4, $$4? 9-$$&.-3 $ $-3 23-J >-3J?>?-3:023.-3$-<$'<2!>:+ H4 $, $-2, $ 2$ 2,2 #4$ 2#! 9$,+ K 2 9$#<J- $ 9$.$# '<2& $23: <#?$9$?,$-2-*0::+." C 7-><;$9&.-32$-3::2J&!-3J242.$ #?-3.$2$ 4<;&.$9$&.-3 $ 2$ 2,2 #4$ 2#! $-3 $-3 28?-3.$3*!-$ $-3 0:$ $ $9$-3J*2$,$?!-$<?$+D -3$$$.$,&.-3!;$.,42*#-$-32J<0ST&$232$ 9$29-+ $::*2'#$4<;:$$-2,,:$ + K0*!,$>39$$23,$?!9,9$$23 :&.$ -& $ $ $ *? 23 4<'#? 4 $?& $ 9-& $:?: 9$-3-3$9$_ >::$9$ *?,# $99$ 9$#! 2:J -3!*,&.$2-3 $$2$$ 9$!0 9$# -3+

45 :&88729D? + $4,2*.$#..$#$$*2'#$$-2, 2$.*.0;+A + -Q2J*2$?-3 $-3:J&',4$$-3:J&$ 2$$2$&>0?$$2$&4$$2$+ + *<& $$' J *2$?-3 $ $$2$&$#$$&$.2>.8!0&$# >.2$$:0#>*;--0$$'$+ O+.,42*#-$-32J<0$-$*2'# # D &L 1&D 7&"6&G KL &:+A&$#$$.,4-32J<0$?$9$22?$+/2$.,24.2*# -$ 20 $ #$$_ $< 22$ 2 $4$'#?8& 2$2$-$_ $,$ $4?$ $ * <?-3 >; $$& $23$?,$?!-$24$+K<9;2-$4?$$$$?-3& $23$>3:&!$2!$:;#$9$?-3&29$$ *2'#&.-3 2$ $ 90 #:# 2$ 0"< & 0I & 00"= A *-32: 9 $:$$ 2 4 2$,T ) 2 *. $ $$' J *2$?-3 >-& $ > >::?-3+ 7 $ 2: !23.& $ >::?-3 : $ 42 $ O,-$8 A+ 12 $ 2,9$&! 2!;>::*4$$2:<$2$-!90:::3,$+."D! KL 2 '<2 *$!$! *2?:$ 9: $$2$ $$3$ -4 $* 2#!& 2 $ $:: '<2 9$:$ 7! $ $:: 3-3:, % & B U +-3$-8& B U +?& B U +:?& B U +9-& U L H+-3$-8& i & 7 +9-( + K $ 2-!$ 039$$3>2J'<2.4K-3$$,#$-2,2$ >3::*2 3$ '#$& $23 4'$ $,$?!9? 9-?20+ 7 $'<2 24' '$* $ $2$ 4!,j+:?,2>9.j+?+7*-?,&*.$.$?,$$&.-3$-4$,#$-2,2,#*!-9$?$9<,+."( & $ <2$-2,$$2$ 2,2#4$2#!9$,+K$2#! 2?#!23.$.,42*#-$-32J<0!83 2*#-$ 7A <+ $, 9$ 242'#8$>3J:4<.0-$-3:-.$-B SOT!9&$23$<.$B /H$-2,ST$$2$$+

46 7 L/ )* 4 2!$.$2$$ $ B /H $<9 $,#$-2, $$ '#2 2-2!9-&$2!?<23$4'#2#0 2<.$$$,*;--+C,:2$$'#22&2 4,$$:#!$$2!&$?<23+D -3$$$ '#$<92$-$&>-3#*,!?2$$-329$.$ $29!>.9.+ *,!0 $4' 2<?; 2-&.-3 $!0 $$-$2?-3 9$#*9& $ $-32J $:$ $$2$$ 2$ $?-32$!<9;2$-$+&4!$$2$#$<4,O&;>:>0?-3>2#0*!,$4+.".1! 2$ 2,2 #4$ $*# $$2$ $$&.-3 >::&.3-9$#<J $$<9?$9$$ -3 $'<2+ K* 03&.-3 4;98-392<242,&*;:<9$3$!> & $23-32$ + -4 $, $!$2:$?! ST 2#! 3-&.-3 9$#<J-J 23?; $ 3 B U +:?, U L H+? >9A&,*2 8$?; $ 9$! 2& $ 2$ 2,2 #4$ 2#! $ $ -3 :' 9$#<J-$ *;-- 9 G : 2#! 2?,&.-3 $ 2!$$ 2 $ -$-3:: 9$#<J-J '<2 $+ K ;-J 9$! + 7 $ 4$$22,#*!-4-34,2*-,'#:$+O[ >;?$9<?$ 2-!;/ " $ $,#$-2,.$3-$2.-34,'<2$ $$4?3 $ "4-*!+KL!.$*$ 2.$-323$ $$2$ B B *; $ $- 2, $ $<,$?!9'<2?.3- $ *! 9$,2 9$-34$A+K42>< $$4?-3<4-*!$4<2-&$:0$4/ 42$.$ $+ -!KL 4,::$-3$!.'2#!9$$9 $$&!;2-!;9-$*?+ =0:: $:$ 9-9&.-3.$!23 > <9?, 2 $ -3! # $$<99$& $ $ $9$ $+ ST $.$ :$!92!#-.$,+

47 :&88729D? 9 $9$H3>-3-$!;:'$$,$$2$ $!$9$&0$4#$>9$2!#-$$2$,& 0$?>.$<.$#-'?:#$$,9$$!99$ 9;+7.-30*$$$*?!9--<;&$ 2!#-$9$4$$2.$-$$$:$>&2--300!<?,&.-3!;2E*00!>F 2-$$!$29+ *?*3$2$$!$.$2$$$9.:$2; 2-+! $-328 4$$2 42$$ -8$ 2$$9+ 3 "? 2!; /42$ +O[ $!9 4,& O+[ $ 4,+K2:2$-$$::$ST$4,:+[ 9+[ /42+7-?-3;$:$&.-3$ST!42$ $$-2$-3$394.,$2$>&2:2#$-$ -! KL =4, $!$$!-,&!; 399$#$ 9::*? -3 $..& J $!$?#!23 $!?+ K $ 9::*?9>>4+ +1:$+ K $9$ $+ $9$ $+ <4, "9 1 "9 1 B U + + O+ 7 +O O+ O+ U L H + + O+ CKL " 7 5"3 7 3 "E 5 7 5"E 7."F F 5 - -! =>>2!,$9$H3>-3/$$L '.!$$!$.$2$$2- &I$'3C$2<$-2,9+ # ++.N '+ 7$ 2,2K4344$'.$2!K3L '-+C.".& N P D 93&+ + +.N '& 6+ -& K+ -'.& L + H.2$ P D "'4 *. 7KK $2!K332$D!7D +C'!-*7D & + I$ B -.,& IN 1, - $2! K3 L '- N. $ 7$ 2,2 K43 44$'.+ C'!-* B B &K!2& $$!$&&44++

48 ? L/ )* 4 2 +"#$!&6 $!1:H32#.3 1.-! 4, CU $--!$! 3$''$3 $! I,-$$ $,$ B $-,$- 4,+ C'!- * 1" & O+C+I$'3&+=$& +U $9'&G +1#&"+G $-$ D -$24.-'$$$3.-. 4' CU $--- * I,-$$+ C'!- * B L K & 44+ Ol& + + C+ I$'3& + =$& "+ G $-$ 7*#-$ -32J< 2$ 2,2 #4$ 2#! C'+! I,-$$ 24,$$ B -,' *+& O+ -! 1,! &7+ 3$&I+/ &B +L $2.$N &L +'.N $&L +&L +\ '.!&$!. 1'.-A "'4*./132$D!* 7D +C'!-*7D &+ ++ "'4*.6$4$K32D!*7K1+C'!-*7D & + ++&L +H.2$&$!I+.,+!'2.!*m!-$!'$*3- $2?$4$ +C'!-*..\.4G 3B $- 4$& 7$& $$!$&+ + H3+ $9$& L + /$$& B + /*>!& ='& $'',$ $2! K3 '4, * I,-$$+ C'!- * $$ *' B $-,$- L,'$!K9$,$&+ +H3+$9$&L +/$$$!+=' 7,-,$$2!K3L '-32 D - -$! +O"'1B $--.2+C'!-*"'93 ''&"&B O44+&4-G $-+ + K+ /+ 1?- =2 $-& $! / " 7,!!,'. B B.$! 1$ B $-,$-!4! $2! K3 L '-& C'!- * B B & ++.4 QQN N N +'+,$+$'+:Q'QQ +1#&H3+H34&C+I$'3&+=$&B +2.&"+G $-$ I,24. 4,' N!$$3+C'!-*. B O\.4*N $&O+ O+.$- B + 7$ 2,2 K43 7!- 1 * C3. $! ``+.4 QQ.24$-+*+!+$'+,QOQ2$ W +.2 +H+"-.,&6$, $2!K3L '-,-$I77:$!.,1$--+ C'!-*..,$7-*. B &C.$!4.$&44+&6,3 + +.,&L +I+ 3!&C+B,&6+'!$ -.2 B /H /$,:,* $-'$:,!'$!42$+ 71$$'7$.2$'$*N 7A++

49

50

51 :&88729D? 0 G > '1 $!! $! # :H: &=:6,! &U.2$'.7$-!$ & -3g 9$ &1$22 &G $ C'1,!23-32& >',!23=$&39,!231$& C'&*?8-8?$+ -!1,!23-32& >',!23=$&39,!23"$& -!&K-32,++ D 9U!-,!!/&"4$2!/-$2!$& L +* A#A:8&AB! L B 4?'?$-33$39204-$22-$ $&$232!!!-$$4$::2$$4'#<>9 -.& $ 2 39*;-- >9<039 $$2$9$ -4 *!<#!.$<.$#+202.;$$ $ $HH-ST&$2$$4'#4!-2$L B ST 242'#?4?;+$ $$2*#-$? $ * # 2*2 2 $ 4!,<9 " >9; $ -3-!;& $ #$$$$- E.$$$F # " ST *-32: <J- $ 39*;--2$$4'#J&<-32-3: 3,$::2'.$2,$$-3;>:>039>>*!<2+ $$24;020-4*!<#!-3$-3::.#!<$-$&.-3;-9$$*2,392 >$$2<#-4393$-3;&24!,$- 4*!<+C?;$$490'?$$9-0-9 $2,4#:$ $;+ 7 $ 0 9$ 2,$?$& $. " E! 4?,$#'4?$ $ J "E "$9E "'A22<#-439,$#'4ST$E E -,' E " 'A $!$:<0 $2 ST -3; 9?> & 9:: 239:99$+$490',9$$,$ ""# ""D.$-$ -$$ $ 2<# $ -3 ;&2$234!,$ 1ST+ $8.$$!,9::&23$" 9$2*2?9$#93<-3J"L 1$$482$.ST9$#> ;>0A.* *2?+ L " E " ""! "A ST2

52 0& L/ )* 4 2. $ "L 1 2$$ -3 3$ 4$-2$$?,$& $23 $$4?E 4#,!:Q*2'#$4F 4<;*$4$2-$ $+ K-3,2 :: $ $,23:$ 2+ * # 2 *22$4!,<9 " $-3-!;&$ #$$$$-E.$$$F "ST*-32:99+'2! *: $ $$ $$48-4 *!<?- $, 4?;2-><2?;+? + 392:$,#::9!: $$*!,$>9: $! $ > :: *9? $ # 24 0:.30 2-><+ K.$$ -3 >:: $$ 2 2<#-4 $$2$ ;+ =,$#'4, $$490 '?$ $2, &9-39'.#-$$$2$*?'?$+ " ( & $2,$?&.-3$2!$>4;.;-2! *2'#$ :&$23:$ $-3-$,$?!-$?,&9-3 2J9M$ M2$2!$>4;2?$+ $.4;& $$39$2!2:& 2! -3$$:$?# 2J>!0&.$3,! Y ', -$$+ K0 4!-,$39$$2$-3$39-3*$-2,2$&2$?!$24 2, C- 4-$239 ST+ 4$ :2-3 2$-3$ 2!$& $*; $9A&9$2!$.!.0!,,2$$4'#+ =>904!-,$39$$$-39-3&M.$9$ $&.-3 $2 $ C- 2,!& $- M 4#:, $ $ $$ 2->< $-4*!< ; ST+ K4; $&.-3$,9$$2$$4'#;20 38.$$9$:2339>>2-9$#<.$#$*!<+22- < 2! 394$ ;> $ *!<# 2'.$2,& '$!; $ $!3939$$242'#?9$+ 7J>!04-$2,:3<$&.-3!2$ $2,2?$ 39'.#-$ ; $$2$+ >90 4 $$ 9-$$&.-3 $-3:: $!$: 2J>! $ 2'.$2,& 9.-3:23 39? -02,!$!+,-34< $-3-$$2$# '#$!$:-3$2J>!04-$22-$$&$ $$$$4 + 9:: 2!!!- $$4$:: -4 *!< 2-9$#<$& $23 2'$ 2!$&.$2 >*;--0 >9- *!<$ $$2$&

53 :&88729D? 0 *#,A& $.$-83# $ $4,# + K !!!- $$4$:: 2$$4'#38?#29$;-+ "G > '1 L '4'$$!B *-4$32A-34$'$$&!$2,2$$!+4'#*3$2$$$!!-E $::F 2 38??$ :0 $$2$ -3 2! $ E ;0F 9-#& $ 0 $ $>;90'#$&-34$'*;--93& A*2'#$4$<2!-3 4#.&9$$2-3-3*;--93$!$2,*2'#$49 $$,-$-*2*?+ K0!-2$-$$4#$$*2'#$4.9$: &'$>99$*!-!,,M2!?,$L B 4 '# 2->< $$,,$?!-$ $ *2'#: '.$ $ 4# -3 4*3$2$ 2'$ $ $! 2# 2-90 $?,!$ 4<.&.$2 $ 2#*.0,!$ + K 3$ $-3$$:$ 4?.$& 2 $ 90& 92 2 $$*, 2.$$$$!2!$:.3:+ K0322$$!.4&.-34$-2$$30* -32: 9& 9.-3 $-3 $$4 2$$ 4'# < 2 ', !$.&.$2 >9-. + K $,$?!-$ $ $2$-39'.#-$$$2$$&24!,$-4*!<+ 1 $ $ $$ 2*#-$? $ * # 2*2 2 $ 4!,<9 " >9; $ -3-!; M "ST *-32:99+7>::&$$::*!<4:2$E #4F *-$ 2$ 2-2:: $< $$ ;-&$23: $ *90*!< #4A&23$*39 * $<9>9:0.= * A4$$ '392-*0?-3= ' A4$$&$.$ ' 0$ * 02-*?&$ = ' 4E*;--93F4!-$= * 4+ ;.34!$39:$.$#9$>>&$.-3$; >*E 4F 2-9$#<?o 7<-$$-$ * " f= * A " A&$!!-$2$-3$:$8-3*-.$?, *&.-3 $ 4 -$$ 2.9$! $ ->0? ' 1 f = ' A 1 A+7-2?$39ST $ 'n $-,2,2: f$= 'n A$-,2,2 : + A+

54 00 L/ )* 4 \,4.+Q\ N -,4.+ :+ /<,$$+Q5 '+ C$2-4;QC$24;+ 1 *-.$?, $:$* $ 9$2#!, '39: $* - $$ '#* := 'n 4'#3$$-,2,22#!<#-4.?;&2$2$-3$:$$$ $ 4!$$ $ -3-4 $ 2:& 2 $:2:&. 2?>0!+2$-3$:= ' 4'#$::$$2:.?; 4&.-3 $:2 $$:$ 4*,22 4#!# ->0 $-, 2,2$2$$:$#9>#,STY$;>:-,$?!<.$?,0 " " "& " 4!$4:0 $2-$!9$ 2 $! $ :2 $ 2 ;>:-0& $2 $ -3 $-,2,2 4.3A+ D -3$<-3&39;>:>09$#,.$2-$4$<94-<9$$ = * -94&= ' 8?-.$-3 $-,2,24.32-;9&2<-= 'n 8?-.$ -3 $-,2,2 2#!<$ 9 STA& 9 $ $<9f 1.N N '.'!+Q1.N N :-'.'!+ :+ 5 9-$:$-3$+QG '+ G $$!$>>,!;+QG $$!$>>,;+ +24N +249Q+24N I$3!.2.+QI$3N $!:3.2.+ :+ I$32-'#$$$3?+QI$32-'#$$$3?$+ '+ I$,,!2$2$+QI$,,!$2$+ I+2+-+4$.N 2.+4$I+4$+-4$.2.+2 $ 2-0 $!0? -*2& 0 $ & 9:: $-,2,24'#9$ $4'$ 9 2 >+ 2 9& $ $ $-,2,2#!.3+23:8-3?;&.-3$2$-3$:$ $ : 2 " $ $$$$-,2,2!?&.$2 ;>*! ;>* $. $$& $ 4$'#F.?;$<4 + G $9$$-K -94&$$-3:$$2$-3$ L SL TfS L TA&9$ *; S L TfS " L I$+QIN $,-+ :+ '+ 1$?+Q1$?+ Q.,+-4$QQ.,+-4$

55 :&88729D? I$3.,-.U -!N 23!2+ :+ I$38-3-!$&.-3U '+ I$$9$&U -!S$!:T+QSc,:$!:!$T+ I+2.+-4$.$U +2S:+- 23,4!TQS:.$9+- 23,4!3T -$2$-3$93$:$$23:$$4$$,-3$$::$ $2 2$-3$:,** * #39 &# &/ &1 #3M 9A& 23-&929>92J>!&-32 --:9$*.0 2-& 23 ># 2* -$$& 9 L " & L N & L ""N & 1L " & L " """A+ 1$ $$ 2*$$ 2-><; -<9 $ 4* *-$* 0? $<9$.09.&.-3 $*!< $ 4-3; <9$A&$.9$#*$?2-*&02-$#V #2-* 39>>$ $-3-2!$90!*3$2$:$+.A! -4*!<#!$-3'4$.$?, $:3$$48SOT2 $$$48ST2-><+!$:3$$48!*?9 $?20& 2<- $,#:: 9: ::.$$2$ 4, *!<#22# -<-9 4#:?. $ 2 :: 2: :$9$ *!<#4-$2$+ 4'#&2$?!-3'39>4'#;<?0$2!$'392-*0?+ *39 >9- $$ 2 8 $$2$.$ 2*#-$& 9$$2 32J2$$2M,#::$$>::2J-. 2!$ '39 2-*0? <? 0.0-,-3$$$ $ 2'.$2,$+ a-3$2!,$$2-*!<.$#-*,$?!-$$! + 7,$$:3$$482-><2:3,0.$3$&2-$ $2#!:99$2&9::--:*2,-3$ 39$<#0&$90!.#!<$$2$$$48*!<#! + I$$2$ 4, ;& $23 2 $$4$::$ $$& $?::20-J20.?,4<&9$*!<!0? =>;; -.$3$::$ $ $4,A:3,$&.$$$2$$.0->::*2 '#Y 9 0<, 2-3J*$!$& 2,$# -3+ g 44 $4?$:$ -3 >:: 3$!*?& $23 $$$ 4,:# 4E 2-$,F #-$&!:8'#2#!A-<-9&<-39*!<$<..$

56 07 L/ )* $-3?!9::-4*!<$4.,$24,& 9;>**!<#22#.$$$&234!,$*. 0>::39.0$3$-9$<$$0+ 4,$$482-><2.$?+22!?#*2 *?$.$#2-:;&;>>$-$!$-2*#-?839:& 2$2$-3$&$-3$$-$$$4$?#$$3$-&9$-32-* 04.,$24,+K2$;;>*.:!2-! $$490 4,$ 2$!#&! 9$$23 J 2 9-0& 9$-3 $:3$$48&!$>::2J-:4,.$#!+ $4?$:$ -3 >::! 9$ $ $:3$$48 2-><.&!232.$$&$2'$-2$!&.:$:,,&.$ 2 $3$ 4'< ST& <-3 24 :: -$?# 20-J *!<A 2 $$2$ ! $ $$4$::$ 4$::$&$,#::!0:*!-:*9$93$32 0! $$48& < 3920 <. ;-!$-3::-$:*4!-2-;0::&4!,$2 8?39!-ST+-$?#2J>!0.$32320!,*'#2'.$2,$.$$&<-303>>4&.-3-3J:: $:3$.- 2-*-$2$&-3$::& -3J& $$ 2-*!<.$#SOT+>::2J-$!.$.$ $ 4,& 29 $:3:$ 2 *-$.$# 30 ;- $ 9 42$?>0 $-$&.-3 $ $ $$$$*-$!?$$20&!$$4:$-3$::22!> >ST+ ->::-4*!<#!-3$!394$!-&0&$'$ $ -3 3:$ 2J>!&! >::39J! & $. $ 2'.$ 2,,9$$>+." > ) K-32,$$::$&.-3.$$'-3-$--4*!<#!.$&2--$ $2+2$$$48 $$2-><4!-$#&.-3$->::392 -$?#.$.$# 4.,$2 4, ST+ 19:: 9 $ $:3$$48-4 *!<2$8?$.$<.$#-.-3$-4*!<*?! '.#-$ $$2$:$.$.$#& 9 2 ;!23 $ -4 *!<.$<.$?$+ K.$ 3$ -4 *!<#! *?$'&$2:2339: O?#20-J4*!<$!& $2329-0$:3$$48!$$2$$J$-?::$+ $4?$:$$'$$,*'#2'.$2,$.$# $$ 2 $$ $ -2-*0::& $2 2'$ $ *-,'# :: $?# 20-J *!<. ;- # 9$$2* O L & 9$-3 $-3.$# 39 >> *!< -. $ 32&.$ $-3*8 $ 2*#-$ $$.$#-+ C!, '.0 9$. ###$*!<$ST+

57 :&88729D? 09 2$$ 4'#.!:?::!23 & 2 $ *,8$39$+ $$39$>;$-!23::B /H9$-3ICH*2$ 2,.$$ $-3 *!-J 20& $2 $-3?#20-J$$42$!$&9::2$$4'# <$$ $ 2!$.+ =;>:>0 39 $$2$,-3$$ $ 2 &<-3,!?&.-3$;>:>039J2?4., $2$-3&$2?02->3<$204;0-4*!<#! *?+ 3 39$ 4!, $ KL L,' H$22$A& $2 $ -$-3:: ICH$$4839$$-39&2429$$B -,'=N!-,!-A!: ST+ ICH *? 7$ SOTA&$22-339$&.$239$*$<-3J? 23+-3*;--;*?ICH$$4839$:#!, $-&?$4& ' $ 2-$$ $ -3 39$ *$<$$4?&.-39::2-<: :: 2 ;.&.-3 8?$:: 39 39$$$ 2-< -3$::$.!+H$22$7 $>::24$:39$ *?+34!,$6 P ST&$2-3$-3*!-J&$-34-8?$4 39$+ ICH$$48& L ', 2$' A.$ $ 2$$ 4'#.!.+ K!- :39!$#-, -4 *!<$ *?& 0:: $,2$, 2$2-9$$ B /H 2 2.$# 20 >;!2 2-2< $ C$$ STA 4?+ B 3-&.-3 $.$# 2$;>*39:$23'$.&4.,$2$+a-3.$# 2<#-4 $$2$:$.$.$#& $ -4 *!< -3J<.0+ K!'?$$B /H*2$2,,9$&*!-.$$&.-323$.$#$4.,$2-$;>*39>>+4.,$ 2- $ A? +!23 :<$#$&$-3*84.,$2-.0&<-38?39$4<>3: :&-3$::$.-+ 20!$ $-3 ;>:>0 39!-0> $-$&2&?$4$&,!,$9-$+23$-3 +2$R B B -,'K92A4$* #.3 $ ;>* $$ $$48 20 >;. 2 $ $ *!-& $2 ::$'$ $-3 4, 9$-3 $$ 2#!$$2$ 9$.2-9$#<$+K$ &2; 8 4.,$ $#<$ $ $-3 ;>:>0 39 >> + 7!.09 &.-3?# 20-J -4 *!<#! 4;? B $4 2$$ 4'#! $9$. *.+ 73:: J& 2 ',4 $ 4!,2$-,2,2 93+ L!,8$&.$#> : "

58 0? L/ )* 4 2?,+B -$-3::;2-<*:$$&!!23$-3<- + 1>:: 39!-$ 2 2J>!0-4*!<#!& $23 $ -#$A.$?+ B ->::?; $*$$48& <-3 2! 394$ 2! *!< 3$ ;> $*24!-+2$-3$$3!!!-2-2; + B /H*2$2,.$4!,$R 1$$K92A&$2 $C$H$24?*!<#!ST+39*;--$*,8$ $$2$ >::39J 39'.#-$ $$2$$& 2 $ -4 *!<+.$3 20 -# $$2$# R B K 4$*2? -3 $ ;>:--$-3::2$J+-?::$,8 ; *!< & 9!- $ $ 2$$ * 2! $ 2& 2! 3:$*3$ $,$A+ >::2J- $!> $#.$$9$ + ICH *2$2,.$4!,$"KB -,'C'-N.ICH $9 STA& $2-3 3< *#!8& 2$$ $*$$48-4 *!<#!+B 0*$$$2$ 20&-#$&3839$$ $*2+ 4 ** *), 2 23# " '% " : $ # :2"** #(!$*39 P A&$-?::2 9$#<J- $- $$4? 9$?$Y 2-3 4'<& $,4'* A+K::0$$* 2 0<?$ $ 2$$ 1 A8?$<#$:3$+I$>::2-!9$$$:3$$ 2$&>::*!<+G HA$-39J>9 - < :0+ 19:: '?$ >> $ *!- >9 4& 9$$2 9$$4.32! $2$$4 >9 $ 39$$ $& 2. $ 2$$ 4& :+ *? -30 <!,2:$ 9$&$:$$-3<-+ B 3$!&$23B /HICH$$4820.$&$ 9-$- -4 *!< 2-9$#<# 2$$ $*$$48 B U HU ST+ U 3$'$!*?&$.$*!<20-*$::$$-3*! -+*!<.24:> 0$9-2!$B /H$$48-$2 2$$ 2$$ 232& $2. $ R B K 4$*2 *? A+7$?!$4 A+G -; $2$$4'#:#$-39J2!$-$ICH$$482 KL H& - B = A+ 4?.8 98&:'?$-30'$-3!2'#*?&$232-2,$?$&.-3$ 2'.$2,2J>!+>::2J-9$#<J-$-$.$+ 0 STA&! 2 $+ 2 '?, 9:: 3$ 20-J*!<&2$':-3$-3:$$2$$+

59 :&88729D? 0A /?20?$2!,$&<-32!-$-*::20$.$?$! 2>-+."C & L B 4?$9-0-9$ $$2-><+4#:?$-$&.-3';-*,8$ $2!$>4;.--$ $-3--$!$-?-3,8?$-32J9&$,*'#+ '.! ST $2 9&.-3 2*; *-,'#*< 4'# $ 39 $$ 2.+ B /H 4!, *0- *;--0-93$ 2,$#*,8.$& $ 2.$3& 29 ' 9$& 2.$>90+#!'0! - -< $ -32J<:A&! 9$#?:$ ' 2-< $$9&.-3-3*?.$:09<23+'.!ST2-2,$?$&.-3$.$*,8>3*;--;0<$&<-32;-$?',8$&'$$*$::2+ $ $$ 2->< $ $?$9$$ *!<#A! $&.$ 2 2$!, $ >3*;-- ',8$& 9$-3-3: *-,'# *< 4'# + G 23; $ 9$ - $ 2-><.$3& 2 $*;--0-39$$ 2:, 9$$ 2-< $ #!& $ 8+ $-4$$2 *2?:$ ST+ K $ 4$$2 -$ 2-$-$!.$# $ & :; 23 #! 9$.-& 2 $! $ 39 >> #! $23$ $$&39*;--&2!!!-$$4$::2$ $4'#<2',42!$.&.$2>9-.+C-$2, B $$48A2$ $ 4'# 2 >9<039 $$2$9$.!$?$ &. 39*;-- >> $$4?& $2. 4 $ $ *< 2-?< $ -339J24*$!$$+a-3$*!<.$$4$!-20 9$ ',4 ;-& 23 -*$:: $ 2$$ 24Y. 4-$2,,-3$$ $ 2'.$2,.$:23 39 :& $ *!<3#*;--;+ 7*2$J $2,,4!-32#!*?9::$-$2 2$$ " % " $ -!$&.-3 $ $- >::2J- $:: 2 4' 8:,?$ ;.09 9&. $ $! 4!:$ -3 2!,! $ $ 2-2<.- :2.3 ":2$<2+ `4-`2Q`4-`''QG `-CQ"G QQ Q `4-`2Q`4-`''Q G `- b

60 8 L/ )* 4 2 2$-3$392;2-3$$$420-4*!<#4-$2& 2$23$L B 4?'?$>>4+U 3$?-02 <9, $!& 2 $ $ $4'#!$ $ 2!$ -3 $ $4,+ 7! !!!- $$4$::$!-*2 2$$>!; :$HB 4?-32$-3$$-2!$$20C- 4-$2*?&.-3-$?$$ $2,2?$-3$$:$ 9$#$$2$.$#-ST+7-2,$,&.-3$2038.$$9$ $-4*!<.-& $!,,2$$ 4'# 2 >9<0 39$$2$9$ST+K>:$B B 4?-3'#$!$:.:$ *-&-3:'2$&.-3$-3::$!$:9-.$,$$ $$2-><.$3-ST+ L B 4? : $,$#'4-3;& 9:: 39 :99$$$'J2$-$&.-32!!!-4$::-4*!< 9$#< 2-& 3- $-3:: $!$:+ L!; $:3$$48& & $ $ $$ $-3-,$?!-$$2$!$2&$#!0 4!- $-4$$2 -<-9 $! 2+ 2!$.!!,,2$$ 4'#& $23 $ L B ST 242'#? $$4,& "L 1$$48A4'#?#9$::&3$?-0 2,! $!& 2 $ $ 93& $!,,*,'# 9$-3 $ $4,+ 4'#39*;--&<-3$-4*!<24:2$39 *- :3 $-3-$-339:$9$&$2:$,**,2&$4$'#$-3394,$#!!&$240. $!9$*? & 9$-3 $ 4-<9 $4, $ -3 39: -!-?& $ 2:$4!--39$2#!<$+,#:: 9: $ 2339& $$&,*'#$ 4;0 20-4*!<#! -3 $-3::.#!<$$+ 7 2',4 4$: :$&2$2$$$489$ !&.$2*!-:!*9 $ 93 9;+ K $! $ 2- :: $$>>>2&.-3*3$,$$ $$2-><39'. #-$ $$2$.$#-$ 9-$&., -3 2!!!- 4$::-4*!<#!+ # + :& H+ L B 4$ 32+ B + I,3$! M H3+ L M K+ 1#.!+ C2$3C$4*.K-..324,2B -'$!B $-,$-&D 93*": + :&H+.$--,2,',.',*"9$I,-$$+'$ B

61 :&88729D? + :& H+& =:& 6+&G & + HB 4?' ' C$- $! $ HK$9B KR '+'$ + :H+&=:6+&G + HB 4? /!<$ $$$$4+ O+!&K+7+&/'-&"+&U 4&+ 1.H$22$7$ U 4,'$ = *. L $4! "942 * B -,'$3 $! 9$- C' H$22$+ C'+ U B H \.4 H$22$ K-- $! + #! +& =: 6+& -3 g +& G + B B 4?!$: 2 E!$2, 4,F + +7$-3$2<#-439= +!& /+& U 4& +& -& 7+& 4$& +& /'-& "+ U 4,' 2$'. $$ N. "KB CI+ C'!- *. U 4,' 7$'. 1$$ +,&7+&"39&I+&=-&1+I+&7$,'.&I+&L.& + 1.C$$H$22$4?'+ C'!-* U B H\.4H$22$K--$!K9$,$&1$ 4&1$N + 4$& ! /$,,', H$22$+ $*!& B +/& 7+& =,.& 6+& L.& + 4, $! B $- * U 1 $ L $- * B $-'$B C'!-*.B /HnO *'&D 93* -& B +/$&+ /24$$-$22$!942N $!2$'.$$+C'!- +/$&+ C?'-B *-,$$3*2$!** G N 4+,& 7+ M =-& C'!- *. B /HX *'&D 93$:$3&$D 93*N P & B +I$'3C+&=$+&2.B +&$ +&G $-$"+&G $!1+&G 3#+.,-. 4,#+ +7$-3$2<#-439 +I2$& C+& =,:V& G + 1$$ 7! * B $-,$- * ''!-,+ 6. $!- I * 7$'. 1$$ $! 44'$+ C'!-*..K71N.4+/,!$*$$,!&D 93 *7$$&G

62 & L/ )* 4 2 $ 9! ) + 1 & =H$&2.H$,!$47J$K-32&19>7!$*2$$1$ ': :2,$ 2,$ -3&!- 39$<$!-& $$ $$< -3: 2 990A& $,2$,-4$,$$4,#'<20?$$2$$#*$?'<2 $ -! =4, +$+ 2->< 2$-3$ 39 >2$-:$ 2 $! 3$ 4!23& 2.$ 2*#-$ 20.$& 44 $ $$ 2->< 2$+ K03&.-3 2 $9$ '<2?.$.$#$?#:' $!& 93$- 2<-3J& 9$ $2 $$?-2$2-*0$<#.$2$::$ $$$$2$.-!04--$ 4$#*$?'<2*$!$+K2$22#!-< 0?$$2$.$#&4+$2$9$#*$?$:''?:#+ ': :2,$ 2,$ -3 $$ $$48& 2*#-$ $$< -3: 2 990& $,2$,-4 $, $$4,#'<20?& $23-3 ::$ 39$< '?$ $$2$ 2#!; ST $$2$$ #*$? '<2$-!=4,+$ST+ 7 *-?,& $ 2->< 2$-3$ 39 >2$-:$ 2 $! 3$ 4!23&2.$2*#-$20.$&44$$ $2-><2$+G 9$$3$03&$23$22#! -<0?9$#$$2$$!2+ K-3 $ $$ 2->< 2$ 2-*0 $<#.$2$: :$-3239-!04--$4$#*$?'<2*$!$ +793$-22#$2<-3+C!$ >9-:! $$< * *2'# $ $!# >9- $9$$ #*$?$& 9 9$#!?J $$2$:$ $ *2'# $.0 -::0*-3J>.$$9$2-$4+ 7*#-$ 20 $$2$$ ;-J $, * 9'$:,$3& U U G A $9$$& $23 #*$?$ 2-$4<. ; --<02-!.*3$2!+:2,$2#!$4:2 + 2#! 2 >90? $ # >3 *-32:99 $ -9$#<J::39'<2><+

63 :&88729D? 2,$ $ 4, R 7B *2:# -3-3J<& '$ $ 2-! 24?:#9*2'#$$$2$#*2$9,&>: '$ ,$4,:$-3-3-'<2 *? & 8-3 2#!<, $ $?'<20 $-2,,$&.-3 $! *? 2 :: -3 $ 4,:$ $.$# *:$& : $ #> $$2$# -3-2$ 2,!,? 2-9$#<$+ D #:: 4:2$ <;-33$>9-9$&$232! 4$ A ;>'<29'<2Y.. $ >:: #:# # *?2!$9$;>;>$?*?'<2?$4$+K.$,$:$<&$!230.$!*2.$,Y$,#::9$#$::!23$!+ 4,$ $ 9$$2 3A $-#?8 2 $$2$# 2!$$ ;>9$,+ 2!$$ >9;& ;>9$,!.$2$$& $ *2$$!#4!-$<#.$2$.$,+0$.$2$ $?.$2$9-;+ >90:<?,$2#!2.&:::2,$?,$ -! =4, 9$# 2,$& 2$?! 2J<!23 $!, $ 2#!.$3-#&9-;.3>92-*-$2$,+ $ + #*$? '<2 4:2? $!$2:$ >:: ;>:>0 > 9 2,:$& $23 $$2$ 2$-3$ 39 2 >:: 2:$ 9 STSOT+$-3::4-$>902#!:>90$.$#2-$ <9 9-!23. $ 0: 2-$4<?,&.-3 $! # 23 B AY$2!:$$#>3*-32:99!>;$#:$?>90$$<9>>+ #.-#*$?$$2-$4<$>.-3J#$$$4? $ $<#.$2$:$ 0*!,# $9$.?, $.- $-#$+ K 3- *2,$:: 2#!& $2 2*#-$ 20 9; -3: $ $9$2.+7!:-!$$$$9$&$232 4 $ $9$A& 9 $ 20 U G $ 9$A+ K $.- $ 9$ >:: 2#! & 23 $ # :'$!$##*$?$&4+$2$ 2,2#4$2#!ST+ ST::2,$2#!;:-3#;>:>03.9$#$ -$ $! ;>: $&.-3 $ $<#.$2$ $!.3 3$& $ # --3$::$-#?$$!9$$-$-3::9$#<J-+ $$A& $23 9.$#$.$$ $ 3 24?:#&.$2$$,$4:2$2-!$$!#2$$4? 3$ 3:$:09<$!>*&.-3$$.0-9::*9-$9$$! $?+ 2!49-.22#!.$$&4+7$9' ST&9$-31 $!B $-AST+22#!;-::$

64 0 L/ )* 4 2 7$9''$9$#2-><.$<&29$#*$?$$$!.39$# 0*!,$ 9$#<J- :' $ >3: 90 $9$ '<2? $$4?+ G 2',4$#2-00&.$2$$>90$9$3*-3 2: 9.+ K.. $:3$:$!*,& $23:0 $ $<#.$2$ $$4? $:3$., $ $!? 2-&.-3 $! >3: 2 3 9$#<J-- *!,$ 0 $ ;>:>0 '<2+ #$ $4 '<2 9$#<J-$2#!<9$-34$:::'$4,$'<2 9$#<J-&$2-<2-$$-9$#<J::'<2+ 2#!::<$!0!09$#2-$.$?$4+$ST:+ >90:$#*$?'<29$#$$2$2,$?,:+ & 1 & "E 2 $$2$$ $ >9-.$?>& :; $ 2!$$& $ 2!$ :; 4!- $$ *? 7" 2*$$ '<2 9$& $ $$ -3-?>9-3;+K$4,.$,$:$<.$.+ " & ) 4,:$ $ -3 #*$? $-#:$ 0 $9$$ 2-9-9$ & &U A$#$9$$,2$,'<29 2,!,*-$& 29 ' 2-$!9$?$9< #! $ 4,.:.& 9$$2 $ U $-#$ 2!0 2 3#. 1341L $.23$$-$-3::&29$-3 9>>;$>::>20!0+ -4'<28-32J>!&.-34$$$2-3-$ -?$&2$?!'<2$>9-+#>2!444$$$ &$'$$*$,2,$$:0#>9-4!-2! $$+K899::2,-3$$ 4$#$$>2-.$$8-3&.-32::$4,:$0 *!,# -3-!- $ $-2,,+ K.. -3J?>; $ 2 '$ $*$,2,$$$$2$#*?&$$$>4$ $ 0*!, 2--!; $ -3-:& $23 $ *? 2 : 2-+ a-3 $ n+n& nn& nln& n&n& nqn& nxn& npn& n`n& n n& nqn& n)n $$ -3 0*!,$*$,2,$$>>29;4$$+ U 1C $L +F 2*09A&$2$'<2!23.< &. $'<20 2,!?$ ,#$- *!-4:00<.$#$$$-3-&! < $ *$!$A+ I ?# >.$<.$#! 23 $4?,&.$.$# 2->< -3 3$ >9-9$.$& $23:$*?#*$?'<2?$$$#&#>9$-324$

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban 1 Bónis Péter A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban Témavezet: Prof. Dr. Harmathy Attila, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Ö ú ó Á Ö É É Ö Ú Ú Í É Á Ó Ö Ú Ü ú Á É ó ú ü Í ú Ö ú ő Ú Ü ú Ő Ö Ó É Ö Ú Í É Á Á É É ő Á Á Ö Ö É Ü Ö Ö ó É Ö É É É É Ö Ö ő ő ő ő Ó Ó Ó Á Á É Ö Ö É É É É É É É Ő É É Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú Ö É ő ó ő Ö ú

Részletesebben

á Í ÍÖ á ó á ó á ó Ő É Á áíé Á á á úú ó á Á Í ő á ü á á Ö á É á á ó á ó ő á ú á á ó á á ó á á ó á ú á ő É ő á ő á á á ő á ű á ő á ó ő á ó á ú á ó Í á á ú á ó á Ú É á ú á ü ú á óú á ó ó Í úú úú ú ü ú ó

Részletesebben

Á ü ü Á Á Á ü Á ű ű ű Ö ü ü ü ü ü ü ü ű É É É É Ö Á ű ű ű Á ű ű Á ű Ö Í ű ü ü ü ü Í ü Í Ü Ö ü Ü ü ű ű Ö Ö Ü ü ü ű ü Í ü ü ü Ő Ő Ü ü Í ű Ó ü ű Ú ü ü ü ü ü Ö ü Ű Á Á ű É ü ü ü ü ű ü ü ü ű Ö Á Í Ú ü Ö Í Ö

Részletesebben

ö ó ú ó é é ó ö ó é ó á í é ő í ö íá ó ó í í é ó á í é é á ó á á é í é ó á é ó ó á á á é á ó ö á é ű é í é ó é ó á íű ó é ö é ó í ó é á á é é íá é Á á á ö é ö é á é á á á í é ó á é ó ö ó á Ü é Á á ű ó

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ó Á á á ő Á Í ő Á ő á ő ő Á ó Í í Í Í Á ő Í Í Ö ó á Ü é ő á ö á é ő ő í á í Ö á á Ú í á ő á á á á ü é ó á á ú í ó é é é á í á á ü ö ö á á á á é ö á ő á á ő á á ú é ö á ú ú é ö á ú ú é ö á ú ú á

Részletesebben

ú É ú ü ú ü ü ú ú ú Í ü ü ü Í ű ü ü ü ü ü ü ü ű ű ü ü ü Í ű ü ú ü ü ú ú ú É Á Á É Á Ő Á Á Á Á É ü Á É ú ú Ó É É Á Í Á ú ü Ó Á Á ú ü ü Á É Á Ó ú ü ú Í ú ú ú ű Í Í ű ú ú ú Í ü Í ü ü ű ú ú ű Í ü ú ú Í ú ú

Részletesebben

ó ü ó Ú Á ö ú ő ő ő ü ü ő ö ú ö ú ő Á Á ó ü ó ö ó ó ő ó ö ő ü ő ö ú ó Á Á Á ü ö ő ö ó ő Á ó ö ő ö Í ó ő ö ő ő ő ö ö ő ö ö ő Á Á Á ö ö ú ü ó ü ö ú ú Á Á ö Ü Í Á ó Ő Ü ó Ő Á ü ü ö ü ö ö ő ö ő ő ő ő Ú Ú ü

Részletesebben

É ö ó ö ö Á ö Á ö Á ö ó ö ö ü ű ö ü ű Á ó ű ö ü ó ö ó ö ó Í ü Í ö ü ö ü ó ó ó ó Í ö ó Í Á ó ű ü ó Ö ű ó ö ó Í ó ó ü ó ű ó Í ö Í ó ű ü ó ó ó Íű ó ö ó Í Í ó Í Í Í ó Í ó ű Í ü ó ó ó ó ó Ö ű ó ó ü ó ű ü ü

Részletesebben

ő ö Ú ö Ú Ö ú Í ö ú ö ö ö Í ő Ő ü ö ú ö ő ö ú Ú ű ö ö ü ő ő Ü ö ö Í ö Ü ö ö ö ő Ü ö ő ü ő ő ö ő ő ő Ü ú ü ü ü Ü ü ü ö Ü ő ő ő ő ő ő ö ú ü ü Ú ö Ü ú ö ü ő ö ö ő ő ü ő ö ő ü ü ü ö ú ű ú ű Ü ö ö ű ü ő ő ő

Részletesebben

Ö ü Ö ü ü Ó ó ó ü ó ü Ö ü ó Á Ö ü ó ü ü ó í ó ü ó í ó ó í í í ó Á ü ű ú ü ó ü ú ú ó ű ó ű Á Á Á ü ű ó ó ó í ú ü ü ü ü ó ü ó ü ó Á ú ü í ü ü ű ű ü ü ú ü ű ü ü Ö í ó ó ú ó ú í í í ü ü í ó ü í í ó í ü í í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ü Á Ú Á Á Ü Á Á ú ú ü ú ű Á Ö Ö Ü Ó Í Í Ó Á Á Á Á Á Á ü ű ú ú ü ú ú ű ú Í ú ú ű Ó Í ü ú ü ű ü Í Í ú Í Í ű Í Ö ü ű ü Í Í ú ú ű ü ú Í ü Í ú ú ű ü Á Ü Á Á Ü ű Á ü ű ú ü ú Á ü ü ű ú Ü Ü ü ü ú ű ú Á ű ÍÁ ü

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ú ú Đ ü ü ö ü ź ü Ĺ ú ź ę ű ú ú ď ű ö ú ö ű ú ü ú ú ź ű ú ý ö ö ú ú ú ú ú ű ö ý Ó ű ö ú ů ű ź ę ź ű ú ö ú ź ä ę đ ű ö ö ú ű ź ö ö ö ö ű ö ö ü ö ü ę ö ö ä đ ź ö ú ŕ Í ö ú ü ü ä Á ů Ü ź ź ö Á ö ę ę ö ö ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ź ľ ü ú ľ ű ú ü ĺĺľ ĺĺ ü É Íľ É Á ĺ É Íľ ľ É É ł É Ü É ĺ ľ ĺ É ą Á Ą ą ľľ ľ ĺ ľé ľ ą ď ľ ĺá ľ ü ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ü ö ú ö ľ ľ ľ ü ľ ĺ ľ ö ź ľ ľ Ĺ ú ö ú ĺĺĺ ü ĺ ľ ľ ĺĺ ú ľ ľ ź ĺ ľ ĺ ö ö ľ ĺĺľ Ĺ ź Ą ľ ź

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

Ą ő ć ó ń ć Ĺ ź Ĺ ł ú Ö őł ö ő ü ť ę ę ö ő ę ę ö ö ö ö ę ó Ĺ ö ő ő ő ó ú ö ő ó ö Í ó ö ö ő ł ł ą Ú Ö Á ý

Ą ő ć ó ń ć Ĺ ź Ĺ ł ú Ö őł ö ő ü ť ę ę ö ő ę ę ö ö ö ö ę ó Ĺ ö ő ő ő ó ú ö ő ó ö Í ó ö ö ő ł ł ą Ú Ö Á ý ó ü ú Ö ü ö ö ö ó ö ő ł ő ü ź ö ő őł ü ő ź ę ő ü ó ó ü ő ő ú ü ő ő ö ö É ő Á ú ü ö ó Í ő ő ó ő ö ł ő őł ü ő ú ő ö ö ü ł ü ő ő Ú Ę ő Ú ó ő ü ü ü ő ü ő ő ö ó ő ö ő ú ö ö ö ö ő ó ü ű ń Í źł ó ő ő ź ó ü ü

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV Sz erkeszte tte: B óna Ju dit ! "#$%& '()* +,-. / 012 02 /! 02 32 $4"5.4-$ $65 -%47.8$5 4#5+ $, 5-.5.9 7:4$ ;< 02 32 ; 1= 2 ->?8< 21 @ + ; $ + ABCA*D'CE**C' )(9)CE'FG9'()* < 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

á á á í ö á ö á á á ó ő ó ö á á á á ő ő á á ö ü Ü ó ő í ó ö ü ö ö í ó ö í ó ö ü Ü ö ü í ö ü ö í á á ö ü á ü ó á ö á í ö á á á á á á ö ó á á á á ő ö á á á á ó á ö á á á í á á ö í ő í ö ü ö ö í á í ö ö á

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%&#4-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő KIEMELT LEÁNY MINI BAJNOKSÁG A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Kodolányi Kaposvár KRA Zápor Palota LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O

Részletesebben

/ & 4 5 6 7 8$ 1 2 9+' :$/&;. 2 */ * $ :$ 4. / $ && . 2 " #$% &'% ( + *, - $. /& 01 2 ) * & $ 1 2 ' ( ) *&$#$ ( * $"$

/ & 4 5 6 7 8$ 1 2 9+' :$/&;. 2 */ * $ :$ 4. / $ && . 2  #$% &'% ( + *, - $. /& 01 2 ) * & $ 1 2 ' ( ) *&$#$ ( * $$ %# ( # ++#,-.-/0-1!"# / 4 5 6 7 8 1 2 9+ :/;. 2 / : 4. /!!. 2! 2 +,!-"!./0"123?!!@A!" ?!"@A

Részletesebben

ᔗ卷 á M x ó P B v Ch ág n v n v g g ó D, T M j n ú v ö n, 5000 1500- g ᔗ卷b n űv h n ó ág ᔗ卷 gᔗ卷 ú áv j, h gᔗ卷 v v ᔗ卷 ú á ö ö n ᔗ卷ᔗ卷 án n v, h gᔗ卷 n n á, ᔗ卷 v j ᔗ卷gᔗ卷 b n, h nb n M j b b n, n n v n ᔗ卷ö nᔗ卷

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! &#1/! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ú ü ĺ ú ü ö ö źĺ ú ę ű ö ö ź ĺ ü ü ü í ú Ö ü ü ö ę ö ú Ö ę ö ö ö ö ű ö ű ö ĺ í ú ę ę ö í ę ü í ö ę ö ź í ú ź í źů ö ö ú í ý ű í ö ű ű ű ö í í ö ĺ ö ű ö ű í í í ö ĺ ű öĺ í ö í ö ĺ ö ö ü ü ö ű ö ý ö ú ö

Részletesebben

Á Í Á Ó É ö á í á ő á á Á ő ő á ő á í á ő á á á á í ő ö í á á í á á ö ő á í ő áí á á ő á í í á ú ü ö á ú ö á í á á á ö á á ő á á á ő á ő á ú ü á ő á í ő ő ő áí á á ö ő á ő á á ő ő á í á ő á ő á á á ü ő

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Á É É É ö í ö ó ö ő ó É ő í ű ú ü í í í ö ü ö ó ö ü í ö ó ó ö í ó í ó ő ö ü ő í ó ó ö ö ö ü ü ő í í ö ó ü ő ú í í í ő ő ó ó ö ü ö ő ó ü ó í ü ő ű ő ő ó í ó ő í ő í ó ő ű ü ó ó ő í í ő ő ó ó ő í ő ü ö í

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok Alger Algeri átlkítások olinomok 6 ) Öttel oszthtó számok pl: -0-5 0 5 áltlánosn 5 $ l lkú, hol l tetszôleges egész szám Mtemtiki jelöléssel: 5 $ l hol l! Z ) $ k+ vgy$ k- hol k! Z $ m- vgy $ m+ lkú, hol

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan Mezei Ildikó-Ilona Analitikus mértan feladatgyűjtemény Kolozsvár 05 Tartalomjegyzék. Vektoralgebra 3.. Műveletek vektorokkal.................................. 3.. Egyenes vektoriális egyenlete..............................

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYARORSZÁG HATALOS LAPJA 2015. szeptember 30., szerda Tartalomjegyzék 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki.

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki. SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VIII.12.) KT rendelete a helyi építési szabályokról) 1 Soltvadkert Város Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

ő á ö á ö ü Ü í á á á á á Ö á á á á Í á Á á á ú á ú ű á á ü ő á á á ö Í á á ö á í á ü á á í Í ü ú á á á ű Á í á á ö ő Í É í á Í Í Í í á á á ö í á ö Í ö Á ű í í á í á Ö á Á á ő á á ö á á ú Í ö á ü ő í á

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

Í Í Í ű Í É Í Ó Á Á É Á Á Á É Á Ö Á Á Á Á Á É Á ű Á Ó ű Á É É ű É É Á Í Á ű Í Á ű Á Á É Á Á Á É É Ó Á Í Í ű ű ű Í Í Í Í É ű Í Í Í ű ű ű ű ű ű Í Í ű É Í ű Í Í Í Á ű Á ű ű ű ű É Í Í ű Í Í Í Í Í Í ű Í ű ű

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

ú ú ó Á ő í ú Á É É Í Í Á É Ú Á Á Á Ú Ő É É Á Ú É É É Á Á Á Á Á É Ő í Ő ó É ö ó ö ó ó ö ö ö ő ó ő ó ó ö ó ó í ö ö ú ó ó ó ö ó ó ó ó ü ü ö ö ó ó ö ó ó í ú ö ő ö ó ő ö ó ó í Ő ő í ő ó ü ő í ö í ó í ő ó ő

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

1.1. Gyökök és hatványozás... 1 1.1.1. Hatványozás... 1 1.1.2. Gyökök... 1 1.2. Azonosságok... 2 1.3. Egyenlőtlenségek... 3

1.1. Gyökök és hatványozás... 1 1.1.1. Hatványozás... 1 1.1.2. Gyökök... 1 1.2. Azonosságok... 2 1.3. Egyenlőtlenségek... 3 Tartalomjegyzék 1. Műveletek valós számokkal... 1 1.1. Gyökök és hatványozás... 1 1.1.1. Hatványozás... 1 1.1.2. Gyökök... 1 1.2. Azonosságok... 2 1.3. Egyenlőtlenségek... 3 2. Függvények... 4 2.1. A függvény

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ÉS ÖTVÖZÖ'tT ALUMÍNIUMBÓL ~

ÉS ÖTVÖZÖ'tT ALUMÍNIUMBÓL ~ -.- -,. -' -' '" MSZ 9322-83 LEMEZ ALUMÍNIUMBÓL ÉS ÖTVÖZÖ'tT ALUMÍNIUMBÓL ~ Méretek \ E szabvány tárgya a hidegen és melegen hengerelt általános rendeltetésû alumínium és ötvözött alumínium lemez méretei

Részletesebben

Lineáris algebra I. Kovács Zoltán. Előadásvázlat (2006. február 22.)

Lineáris algebra I. Kovács Zoltán. Előadásvázlat (2006. február 22.) Lineáris algebra I. Kovács Zoltán Előadásvázlat (2006. február 22.) 2 3 Erdős Jenő emlékének. 4 Tartalomjegyzék 1. A szabadvektorok vektortere 7 1. Szabadvektorok összeadása és skalárral való szorzása...............

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

NYILVÁNOS ULÉS napirendje

NYILVÁNOS ULÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. llá. sz.: VII.201-900 /2011. Előadó: Bátori Sándor Mell: 4 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax:

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ü ő Ö ő ü ő ü Á ű ő ő ü ő ő ő Á Ö Ö Ó í í Ó í ő í ő í í Ö Ö Ó ú í őí ü ü í ő Ö ő ü ű ő í í ű ú ü ő ú ü ő ű ű ú ú í ő ű ő í ü ő ő Ö í ő ű ú ú í í í Ö í ő Ö Ö ú ú ü ő ú ü ő ű ű ú í ő ű ő í í ü ő ő Ö Ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ö ó ö ó ő ó ő ö ó ó ö ó ó ö ő Ü ö ő ó Á Ő Á Á Ó ó ó Ú Ú Í ó Ó Ó ő ó Ó ő ó ő óú Ú Á ő ó ö ő ő ő Ü ó ó ő ó Ú Á Á ó Á ő óú ó ő ű Ú ó Í ő ó Á ö Á ó Á ó Á Í ó ő ó ű ű Ő ö Í ő Ö ő ő ő ő ö Ü ó Á Á Á Ő Ő ő

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

Jellemző redoxi reakciók:

Jellemző redoxi reakciók: Kémia a elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejű elektron leadás és felvétel történik. Oxidáció - elektron leadás - oxidációs sám nő Redukció - elektron felvétel - oxidációs sám csökken

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ú ű ű ö ö ö Í ú ö ú ö ö Ú ö ö ö ö ö ú ú Í ö ö ö Á Ü ö ű ö ű ö ö Ó Í Í ú Á Í ű ö Ü ö Ü ö ű ú ö ö ú Ü ú ö ú ö ö ö ű ú ö ö ö ú ű ű Ú ö ű ö ö ö ö ú ú ű ű ö ű Í ú Í ö Í ö ö ű ö Í ú Á ö ö ö ú ű Ü ö ö ö ű ö ö

Részletesebben

ő ó Í Á Ö í ö ü ü ö ó ó í ó ü ó ö ú ü ö ü ü ö ő ó ó ö ö ó ö ő ó ő ű ö ü ő ü íó ó ü í ü í ű ö ö í ó í ó ő ö ó ü ö ó ő ó í ü ö ó ú ö í ó ő ü ő ö ú ö ü ő ú ö í ó ü í ó í ó í ű ó ó ó öá ú ó ö í ó ó ó í ó ó

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ü ú É Ú Ö É Á ő ó ü ó ó ó ö ú ű ö ő ó ü ű ö íí ö ű ö í ö ü ú í ó ó ü ö ö ö ö ü ö ú Ö Ö Í ú ö ű ö ö ő ő ő Í ő ó ö íí ö íí ö ö Í ő ö ó ö í ó ö ó í ő ó í ó ü ő ö ó ü ő í ó í ó ö ö ő ö ó ö ö ő ő ö ő ő ő í

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

Á Ö Á Á Á Ü ő Ó Ü Ó Á Ü Á Ü Ó Ö ű Á Ü Ű Ó Ö Á Ü Ü Ü Á Ó ű Ü Ü ű ő Ü Á ő Á Á ő Á Á ő ő ő ő Á Á ő ő ő Á Á ű ő ő ő ő Á Á ő Á ő Á Ó ő ő ű Á ő ő Á ő ő ő ő ő Á ő Á ő ő Á Ü Á Á ő ő ő Á Á ő ő ő Á ő ő ű ő ő Ü Á

Részletesebben