!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ +,*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ +,*"

Átírás

1

2 !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! &#1/! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ; #+$4#+1)!#. *-$#$93$5/<:+ $4"!$#//! 2

3 0 '!+$ *!!' +$! = 8-) /!+*!# '3#! /!+, >&#13*!# *, 3

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE # $!# 3 # 5 $4#!* #/3#//!#$$3+ 3 $3 2 /! )*/,#!/$*"#,#$)/3!4!+ #,1# $!##$#!$3 '*#+3 #)* - 3 #,,+ *# )/#*,,# ##4/"# $!# A!-!! 2 $!#+ 3#,# 4" B#"!!+!$ $ # 1-1 # $!#!#/ 5-,#,1-,# '+ 3! #/ *-$# #C*!! -# #! 5 )! $!)3#!! $#* #+,1 4 /! $+ 3! " " # ' -! )/!! # $!# $,#+$!/!) # ) 2 9 ' "/" #) $: )* )/ # $!#!$! 1/ *-,#+ '*,#+! $"-!!,#+ # )/ $ /!!,#+, +,1!'$#+ 1),!!!! #C*!!+ 1# A /!!3/!!+ 1# ) $!!3"!2)/'#,,!"+ 5,, #/+ $ /! + + '3# "! 1+!" $#5+# $,-3"!C+ A 3 #+, 9 # $!# )3#!"!$! #C* : 1 9!+!! +' + //!A!$!, - :!! #C*!! *-3 2!"A-4C3!+# $!#$$+ # $!#, $5/ 3 #!!# )!+ 4

5 $!! $ )/,,!) "+ #! # $!# #) $!'" #/+ $# 5+ $,-3"+ A3 # #) A $$4#!'" #)4C!!"#$#4/" 2 )*+ - $) #) $!'"A#) $ 3! -3 3 # /! /!+ $4#) $A+ 1#+ 1)A+ #4 + $"-# / # 3# -!!+ /#!$!+ # $!# 4/! #!!!+ 4/!,! - 3# -!! 5

6 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE.'$/$'$0$#$.'(. $%1 12!.33 " $%41!'1.!).'$52 $%0$.633 /$'$(..'52#(2 1"!%!7.'$/$'$ 8!3 (" " $%! 9: (. "$%;#< 1.5 0! &"52) #/=1.1.'! %1 : 4!..'; 1/; 0! &" 3!$!+3!* #+ $/* #+3 $ /3 #C* # *,,# /* $ )/+ 3 # #4* #," 2 # ##!3" 9' + '3# "+ + *!! +$+#1)! :*9/+4/!+ $!+++' # $!+# $!+*' : 2)*#$#/*/#33 +3 /$# # 2!3" $!#,# ) / )* 4# 3!,# $3C"/" ## $##+ $ #/# $ $!, $ + $ $, 11#+ $# $3C43 5 ' 2 )*,# # *# # 1$5/# 2' 4C $#/ C, +$# 2)*#$.6)(2$29.'$1 8!1)$ " $%41!'25 D #E##*!#/ 3"' + $ # $ # 1 6

7 $-+ # '3 #! *-!+ ' 1$5/)*2" 1.!95) (8(.>.$ $)/(.$)36 (. 3$/)!'1.!)3: 1 +$-4" 95)" $%$)!5%1 :>.$ $)/(.$) $$9"(2&(2$).'1" 3/($ (#$ $25 ##+3 'A-!#3!E! #+*C*$!,$!$ /!!3#! $,#!34$ # )#1# $! )*) $ #! ) /-#4# + 3 )##4!$!!+ 3 $ $ #*!," / ) #!C # 3+ -!!/# )* 1 / *#!!!#!! ## */# )? $29.'$$) 95%2:'5.1 (..'$/$'$3$2 '#: 0! &"!) 9/#3 + $$4#!'"+ $! #' ' + #)4$#/+,: #+ *#,$ # '#3! 1 -" #) $!'" #1 #3+ 3#1!! # 2)*!//F $ $!) "!!'*E $) #)* $E $4') #!C # 9#' :,#E $1)9!+! "+#: 1,,,$!E $)!!# $#/E 95%2:'5.7 >.$ $)/(. (. >( )5A'(..'(/1.'4 :95) $%&.'$/$'$0$#$.'(.5 8!%" 32 2 /#" * '# 2') $ # + 3 $##,#*!4# 3! ' 3 2'!#/"# #+* #3AE 7

8 .'$/$'$0$#$.'(.1 &" +$' )!-!!,"+!,,! ""/ 5*,+)#/ # 4", ',+ $#!,, /5*# 1'3!#,! 2 )* '* 3 $G $5/ #/*#!!-!! # $5/*-!!+)*'" #/ /!+ $# /$## *,, $4#! 3# + 3 #,,# $5/3 3+ *,,# 3# -3*! $, )! + *43 A1 3 1$5/ $ # *!# $3! 3"+ 1 # $"/ -3" 3 4C!*+ ' -3"!!#/" )/ 2)*) $+$#!# /#$4#! + 1 3! 9!/$+ * +!A )*+1)*+,:# $!#4? 9$(. 8! 3!!#,,,#!3" H (0 9)!F I# H : )+ &!$ 8

9 $4#!#!$ ) 2 1 # $!# A 1!$ 1 )+ 1 $4#!%,!!$ *9;#/A!*!+&#1AJ/!+ '!A 8 44!A + 6/#) $A 1)*:2!$3,#/ "!$ ) 2 # $!#3 #$# K 5+!,!+!" 3! $$+ # 3 $5/+$-# #$$4#!+!,! 1#+ /! + #$ 4 ",# *" $4#3'3#/3#+3 $4#! *")1+ $ 3 #+ $4#3 $)'3#3!#/!* K ///$#$$&!$ $4#!*!#!,, )*!" *!#!,+ 1),!+ + 3 #+ 5 1# $- ) $ )##!+ #4 1# $#,,,##* 8! I# $!# &!$!# $) $ * $4*,+ 3 $!! $5/ -# #+ $ > A $"-# )*- 2 )* /$## # $!#4# L!"M # $!#! -!#!# 44!+!$!,! 5 1)) /!$4#)#, -!!+ 5 /# $'3#$4 -!!+ /! /!+ $# #/! /! 5- $# -!#*4 # $!# 1# 3 *! ) $/$#,,+#-+!,-+!!! $# *-!! 9

10 1#! $5/# *-!!+ 3 # $5/*!!,* -*4 $ /" 1# $5/,#,!! 3 #) $!'"!/ $ */ '! ")3#!"$#3 2 3 $5/ 3 #!!# )* $ /3" # $ $# 7 $#/# # )!!! 3 )1#,# 7 $#/# $1# ## /,#+ 3 6,!$ 4 ) $ 3 #!!+!!+#3$#, -!! 2 4" B#" 1 # $!# # "'*, $ $) $!+ 3!! 9,' 4,' ': * 5# 3 # 33! #1#) $ 9,'A ))': D C*4" A$5/ 4C! -!#4# -#,# $#/$#+ /$# $+ )1 #$# ) *" / 3!!! 3 #! $-N $ #)*# -!#*4 34$!#)!# $#*-!!! + + *-$#+A *$#/$#+$A #) $)3#!"$1#!# 8 I# $!# )*!*!# '*#F$4$)*!#!+)$, 4#"A'!!#/#!4!!+$! #!! ###/4!25 ' $"-!4 $"/*! # $) 4#" $##3#,#!!/$$# 2,# 8 &!$!# )*) 2 # "/ 4$#4$ 7!*#7# $!#)*) #,, '*!#!+!! $! # $!# # $ $#5!!! 33 # ' "/"# 3 ## $5/, 1# -!!+ 3 #+,,! C + #!! " 10

11 !!+ 4/!$#/$# 3#!!!# $ 2' *5> A1 2 5 $"/ )$, )1! ## 1+ $ + ',)! "#$! 3 11

12 $ &'$)(8 8! 3!!#,,,#!3" 2!$ 3 )-#$ 44!+##'# '! 23 #,11#1)! / #$ $5/+!+!$!+!! " 1 $4 $4#! *! 11#+ $4#/,#+, # 1)) /! #/ # ##,# 3 / " C3+! 1# / % # 2 3 #,1 1 # - ## 2' ## #)4C )*, #!+ 3 #,1 1+ /#3!$!+$##$#6#)4C!* ## $ /#,, /$# $4 $! 3+ $! 1$5/ #4 1#B#'#$#-51)A3' + A/$!'+$##$#/$#!'"$! 2 # $!##! *# #$ $5/ #! #) $ $! #) $! # 1#! #/$$5/# 2 $4#! $#$!+ #5!$-!'3# $ #/#+$!*6)*#2!C## 3!) #,$! 1/ 2 # $!# #/ 3!+ $# #) $!'" 3+ #3!#/ 4$#4$ 3 9# $!# #/+ A 1 3! #$:+ #,# A1# $"-3"!!#'3#)##'#$9) # ))','A ))': 23 #,1#) $!!!,##+#$ $1$5/1#'3# )* $ #!,, )*!! 3 12

13 2! #) $!'"A!! #* ' #+ *"3 # $!##! $ / 9!+ )/*+ 4 #) $!'",:!,,)3#!!*# /!!/$ 3 ## *!3+ - /! #/+ $4#3 $+!!$!#C*!! -#5 2 )* 3! ' "/" - #) $)* C C,,$#! #!! 13 # $!# / ",# 2 / "#!,# ##1 )* #/ + 3#/ "!$!*#$4#3#1 *)1!!*#3 2 )* #,1 #$ 1# #) $!'" '3# 3!+ $ ) / #) $ )* #''" # $ 2 # ' "/" 1 /$# /,# 4# ) # # $!# /#3 "!,,+ 1#+,A+ 1 )3#!" ## $3!!!2+'"5#C$#/# #,# ) # + $# C* '3#!+ C* $ /! #, 8 )* *,$4* + 3 $!!$5/-# #+$> A$"-# ## /,#+ 3,#,$4!! -# ##C*3!!+ $#, # 13

14 (%55$/$'(. 2 A #) $ )* )/ # $!#!$! 1/ *-,#+ '*,#+! $"-!!,#+ # )/ $ /!!,#+, +,1!'$#+ 1),!!!! #C*!!+ 1# A /!!3/!!+ 1# ) $!!3"!!,, )/ 2 )/ ' #,,!"+ 5,, #/+ $ /! ++'3# "!1+!"$#5+# $,-3"!C+A3 #+,9# $!#)3#!"!$!#C* :19!+!! +'+ //!A!$!, - :!! #C*!!*-3 2!"A-4C3!+# $!#$$+ # $!#, $5/ 3 #!!# )!+ $!! $ )/,,!) "+ #! # $!# #) $!'" #/+ $# 5+ $,-3"+ A3 # #) A $$4#!'" #)4C!!"#$#4/" 2 )* - $) #) $!'" 3! -3 3 # /! /!+ $4#) $A+ 1#+ 1)A+ #4 + $"-# / # 3# -!!+ /#!$!+ # $!# 4/! #!!!+ 4/!,! -+ 3# -!!+!,, )/ 2 #4 1#+ 1+ /! /!+ /#!$!!#-! 3,,! #! ## '",, 3+ $# *# $5/ $ /+ - 14

15 $"-! A $!'" $ #*!," $ 3# 3" 2 $"4!!# ) )! 3 ' $4#"$' '###!+ -!)1'!",!# +$#1#, #"3 #,, 1$5/ 2/! " # 3 $C*4! 3!# #! " 3 /,# $4!+ 1/# /$+1$#$3 2!$! 4/! ##!!O!! # 1 #''" -# $, $#/# *!+ # "" 7 # '!#!, 3" 7 ' $ 4/$) $#+#$!$!+ #/$#/# #*!# 2 # $!# /+ 3 C!C #+! #''"#+ #$# $4##+ $ #, $G+)1#/ # 1 ' #,! # -# ) /!!# ) $! 2,! $5 -)!# )/)##-!C# P*,! ##1/! /!)!! 3*!!## 2 1 */ '#/ 3 ' "/"! $!+ $# $## # /! /! -3 1 $5/# )##!!,#!,,)*,# '! %1 2 # $!#+ 1## 3!" # -+ 44!+!$!,! 5 1)) /! $4#)#, -! C* 1)! 3 15

16 $-+ 5 /# $'3#$4 -!!+ /! /!+ $# #/! /! 5-3/$ ## ##L) /"M+L,/M# $!#$ /3 L-M+L/$#M$ /#-Q 2!34$! 1,,, #, ## #) *-$#!! C+ 3 )/ *#*# $ 3 $,, $ -# # # $) /,# *-3 ## #-3, -# $#/# 1!+ '3#+ $ # $ #$# 3!+ $# '",,!##$5/ 2 1!!# ) $ $ 1 /,! 3!! 9$ # #:+ ## /,#+ 3!! $3 # 8 # # $"/ $# 3 #!!#/$###'*!," 0$ 9$ 11.12) "526.(%5 (()$ (.$7 "$%0$ $ 6 " 526.(%35'!.=1.5 $29.'$$) )5 )=1.1/ 7 '?%&0( $ (%$9$.(% 0! &"!."((.(/$.'?).(%$.(. $4$.(%$.B#'1 #A! ) $ $+ $# 4" 1 #,## $!##$5/#!# 2)/ ##! #/ +3! -#!! 3 16

17 2 ) $,# #,, 2&5/12!..1% 2! 5 3#!!!, -3" 3 #,,!/$ #+ 4$6 12&' %'9.1%8! 55)1#12) )!..1%5 1"!%!.1%+ 5 )* ' + $ + *!/$,!! 2!" # $!#! $"-! /,# 1! 44! # $!# /# $$!!# # /,# $ /#/" A1!$

18 2$.(%5)8>.!!) 2 /#-!!)!#!/$ # $"4" ##+ /,!$-"!!# 2 1 /! '!!!# # /,# 1 $5/# $ 3!" C* -! 12#/-!# +!/$, ##' 5,$"-!$#, 2 # -!#' 3#C #!#/+ 3 #$# $+ "/!*# * 1!" )/ + #/ # $ /!!# 2 34$!#)! 1# $3C"/"+ 3 3 # )!! /,# 5 )-+ #+!!!+$#*-$#!!#! ##! #3## $!# 1$#,### $3!!!$+ #,!! + / #1#BA #) $,! -! +$,# #!,, $3! "!! $4#! -#/ # #$# 33 $ ) $# $4# # $!# *+ # 1# # )*, "!$ ",$!1$5/ 2' -,#+'!,#/+3 1$5/, -!! ## # $!# 1$5/$4"+,,)!, -"! +! "+'!#!, #+ 3 #'+ #$#+!/$')+$5/ #$5/1+###/ /!+ 1)/#,# 18

19 '$/$'$0$#$.'(.7$ $26'(.7" 526.(%35'!.=1. 814<'"!..1%!) )$ $3!225 (2& $%$.0$ $ 6..(%$(.$ #$.="(2&$ /11.C+3 )/ *#*# $ 3 $,, $ -# # # $) /,# *-3 #-3, -# $#/# 1!+ '3#+ $ # $ 2 # #C+ *-$# #1+!34$ ) '! )!$ #+ $ 1## 2 " 526.(%5.'$" ( $7.'! %1 : #$ $%+ 4/ 3! 1#+ $#$#/#C1#/'#$)/ 8 1#, /3 #,# /51%!.7 $%&($ " A 0$ 9 (. >( " $%41!'1.!+3318!0$..'5!21 5..'$/$'$5 " $%! 91.!) $5/# :/1 (. >5! )$ $225 12&' 1 0$22! (. " / " $22&5 52('"(2& 2 ) /- 3#, + 3 1*# $ + ##!,,)/!!!+ $ # $!# 5 $)!3"#)##- # 8 A1 /#,# ' $! #+ $ + # 1 3 #! # # 3#!$! 2#$#3!"+#$#$5/## 7 $5/1 3 #! $ #*!," 7 $4! #/## 19

20 2 $ /#3 /,# #,, )$ ) /-# $3 #/" /#!3" 3!!# $## )$+! #/!! ## /,# ) A1 #'' #! # $4#!!!,#+ $ ")/!!!,# %&)332 )$ ) " '25)?.6.')$" 3$$)0$ )((.((." $%3='1.1 # /!+/! /!#!#/,#> >A # 3 #!+ $1 5 $ /A/!#++$/!#$5/ >(!) $ ((.$ (9$)(3$2 )(8/5.$ 6$.? $ )!.'$A (. 4()!2& #,1$#-!#*#1)A/$ ### (%$9$7(9$) $($8! %1!) (. )? 45/.'! %1 :.'$$8(2$) $6.=(.($ )$ (25B$7)< <1 71 " 8! %131(.)!.'$A?%&0( 0!%91.5 (. )(8/5.$ $5 " <2) 0$ ($ $52$) 35'!.=1.1/ 2 1) 1# * 5+ $ )!# # $ ) # 44!+ +!" *5 1)) /! ## $"-! /,#) # 3 1)) /" C, -"$4#!!!/$#$!'#+1) #*-!/,# B #!3*?%&0( 4=/:$29.'$ + 3 # 1 )1)) /!!!+ ###/!# 1)$ #*!,"/#!!K537!$ $4#!#,,#!!!37?%&0( 0!% $.'(.$ )!..1%5.'!)1.!)4!'+ 1) # / #+ $# $%&3 )!.?%&52('(. $! *##*-3*!$! / 2 1),!*5 1#,,# $#!#43+ 3 /+, 1) $4#! ) 3 #,#,$! $ /!/,# 20

21 ; ),! $ $ $#!#43 1)A!* "+ ## 3 #+ C*!+ #+!)"4$ #/,#+ 5#+! #+ 3# $) $ -! / 4$#4$,#! &"!.20$#$.'$25)$ '52$2$$. )!..1%5)8>.!!)+ # $!# 3 # + $#/#!$! ## 1 #) $!'"!$-!'3#3!)3!$ )! * 1,# + / " $##!$!,#+$!,3 1,##/ 1+$)!,/##!C*+$"/ $!! # 2 3 $!# 3 *"+ -"+ #!!/"#$ #/ + $#/## 1$5/ $ " ' *3 #,#)-+$C*-!+!,,#!4/,, 3#!#/ ';#=8<.; )!..1%5)8>.!!)2)813$.'(9 #$ $%A2$)7.'$"( &4$'.': :2) ' (9$)$.(%$ 3$" <:2) (. $%&; (9$)$ ($/62$))$ $225$ ##)!#$+! # # + $# 3!!+ ) "/3! * $!+ # $+ $"! $/ (2'?%&5$60!1.!)"$%$$"(.$ 2 $! 1 # $!# /#,,# 1 # #+ $!#!$! 2 #1 )! $# #$ ' 5 #/ $"-!!3 +/) $ 1$3+,#!!3 1#2$5/31)!!!,##$3!! C # $# )##-! $ /!! 3/"/# 2 )* )! #,1+!!C #'5 $# #+,, / $5/3 1 )! 1#- 2 ) # + $ /#/")/ # )1 /$#!! /,#2)*/$+3 21

22 # * #!! -+ $#/+ #) "+$ /!-! 22

23 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE * $>425'" <.)!.'$A.=(.$? 1F : 3#!-!1#/'#+ $!+ 1# /$# - $4"*-! /,#S,:1)! #!!!# *-! 9 $4#+1#) $!-!:S : 3,1$5/*-!S ): 3 #,1 /#!'")4#'"-# #!##S 3: # $!#!)1 #$# " #/ #) $!'"!$! ) $!# 5-+ #$# '!,- 3 $5/,S *: 3 $5/+ #C*!! /$#$$4"!$,S : #5 *-$#$,S : *$$- )!91.$$9"(2&$..(%(2$)#/=1.? 1F : #1/! /!)!!,!!S 23

24 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE,:'!S ': $*!!' -!# $!#! - ) /!S /:-#) /!!#) $S : C*3*!'3#!$!S ):,*!!, # -!S :#,!,,S 3: #13*!#*-! C82$.(%$6.=(.$? 1F : $ /!,! # ) $!*!!# *-!!+ /# #!#! S,: '! " )! -3" ' $#$'3#$4S 24

25 +,* NT 6?; T +-* D+EF7,* +EF $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A 3, 1$5/*-! 6'"(2&$)G 2 3 #,1 4 ##'#+ $4#! #!"#!*! 1# )/ 9, 1# 1)! #: 2 1 1$5/*-!! //#$ # #/+ #*5)/##'$,-3,#D, /A3 ' *+ 1 # ## #$ $#/#,# / 4$#! $ $20$#$.'(.529!)5G 23 #,19$4#!:##$ # 3# N##!!34$ + /4#/!# ) $ 4!!# 2 ' $4# $4#! $$4#!'" #$ 3 # 2 1$5/+ )/ 3#!!# / ) $!* /A3 ' $ $,+ $ /#+ #/ # $4#/ #+ $ # $4#!,# *#C3 ')" 58!%" G 25

26 ')(65721>.9:5$/()$2&.(%G 2 9$4#!: 1$5/*-!! )$ # *!! 1#,+ $3! 1$5/ 1+ ) $!+ )+ 1$5/!$ "$,) $!*!/ 4$#!!!S 93#,# A)1: $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A) 3 #,1 /#!'" )4#'" -# #!##S 6'"(2&$)F 2 1$5/ 13 3 #"#!#+ 3 #)* 1###'# 8 /#!'")/ $,- $4#!4##' $ $20$#$.'(.529!)5G 23 #,19$4#!:##$ # 3# N##!!34$ + /4#/!# ) $ 4!!# 2 ' $4# $4#! $$4#!'" #$ 3 # 2 1$5/+ )/ 3#!!# / ) $!* /A3 ' $ $,+ $ /#+ #/ # $4#/ #+ $ # $4#!,# *#C3 ')" 58!%" G ')(65721>.9:5$/()$2&.(% 2 9$4#!: /#!'" *-!! )$ # *!! 1#,+ $3! /#!'" 1+) $!+)+ 1$5/!$ " $, ) $!*! / 4$#!!!S # $!# 3 $A/ "$4#-!##/ $"/ -!!# 9#-*1 /#!'") $! $!!:+ $ A! *!#!+ #) $ $! 9' $4#+!:!!3",,! 93 #!: # $4#!!$! 9I3# #:1$"-!!: 26

27 2 # $!# 3!$! $#/$# $"/#+ #/ # ' "/" #) $ $! 3#!!# #5 *!-!! 5/!#-!!# *!!#/*+ )$$ 4,/! 93#,# A1: 27

28 5/!2 3$? 5 )!""<25)1>5:7 (. )!!9521>5: *-F EEF 2 $$4#!'" #,1 3)3 +) $!+ ) $! # -1 $$4#!'") $! 8 */,! + )"4$ B# $$4#!'" #4) $!*! ) $# ## 6##+, + $#/# $$4#!'" #'!# N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S/-+#*C! K )4#' #! # $ 2*# $$4#!'" $#- 8 $$4#- # 3#! $!!# + # N $A$,!! R )$ 3$ / 4$#4$ 28

29 "!!! # $! # $ $$4#!'" D # 3! $$4#!'" 3!#!#+ 3 3#!#4 3!!#E D /! * $$4#!'",!!!+ ) $!*!+ ##!!+ $ # "# 6#) $ )* 33' "/"2) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / N $-! $" / 4$#4$ R,!! + $ /+ -! $" -! 29

30 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE NT 6?; T + +,E7 + EF 7 E *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A3 # $!#! )1 #$# " #/ #) $!'"!$! ) $!# 5-+#$#'!,- 3$5/,S $ $20$#$.'(.529!)5G 2#$#' #,,) /4#) $!'"3!# $,,$4#+ $#'!!#! $ /##+$#3 C#C1$# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #/ #) $!'"!$! '3#)!)*+ $ ) $$#/$# )*+ # $!# 3 #$# $A / " $4# -!# #/ $"/ -!!# 9 #-*1 $$4#!'") $!$!!:-*1$?! $+ ) $ ) $+ $$#/$#+* 4!+' #/)* 30

31 EEF EEF DD N$+$+ ) $-! 2('"(2&5 )8>.! !" 1>5:1" 1.7 /5..'>.! 1. *-F $ "((.F9!!-!+3A +!$5-: $"'(.F 9)1 )!!+! $!+ + #:! &" $=1.G 93!$+ $ /! * + /#A -: 2 &!$ $$4#!'"* #$# 2 $$4#!'" ) $!* $ $ D ##, -* $$4#!'"+$#) $!,#E 2/ +!*!+! ) 4,'! D *# $!)ET!)"4$ + $3!+3 ) $! W *"+ $/ 9: )3#!! $$4#- #,# N!F 3 # +/#+ / 4$#4$ S /-+ #*C / 4$#4$ + $ # #4$!# R )$ 3$ / 4$#4$ 31

32 ! #A # $$4#!'" E 2 *# 3+ $"/+ $"/ $#- "!!! # $! # 6#) $!'") $!,!! 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / N $-! $" / 4$#4$7 R,!! + $ /+-! $"-! 32

33 NT 6?; T +*, H I++ FJ $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! $#$.'(.5 (.'$? $ " $%2$/$'(.$G A #1 /! /! )!!,!! $ $20$#$.'(.529!)5G 2 1!#!#!,, )* 1, # /,N##$/!34$! +#3+ 3!# #) $!$! D #/ 4'$,+ $#/ 3*" $, #/3# 3 # $4#3 ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2) #/,)!+)##$/!34$! 1,+ #!#! #/ 5-+!!#/*#!,,)* #1 #) $!'" #/ -!+ /! *# #/# -!!,,)*+ 3,-+$4"!$#/-!$! 2# $!#3!#D A+/#3 "$4# -! $"/ -!!,,,!! *!!#/ 3 #!$$#/$"/#*!# 2 A#) $!'",/! -!# $) 2 /! /! #!#+ $! 6? $! 2 #'" #/ /#!$ " #/ '! D # ##/ 33

34 EEF (2'?%&5(. %'91 )!91.5 0$ $ 6..(%/1 1.I $ #11.$29 ":9!.=1. *-F 2 #1A/! /! ) #/,!!!#!# 2!$ )$,!+ *,! -! # " $) 2 /! /! ) $ + /# ##'!*+ )1 2 $ ) N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ 34

35 ! 2 ) #/ #/ )1 2 )4#' #!4C 1$5/ 2 ) # 3 #!!!! 2 )!! $ ) $!+ ## )1 "!!! # $! # N $-! $"/ 4$#4$7 R,!! +$ /+ -! $"-! 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / 35

36 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE NT 6?; T -7 - $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! 3$#$.'(.5$? $" $%2$/$'(.$GA),*!!, # -! $ $20$#$.'(.529!)5F N $ ##-!!$+$/! ###/,#2 *-##$*5#$ / D!# $+3 $$-! # -, ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2,) $)1!!+ 3 #,1 #/*# )1!!+ ) $ $!! T, # -! +$!$/! +# #,- 2'!!#+3 # $ /$# *!# /#!$! $#'! #/,*!! #+, # -!!# ## 5-2 A#) $!'",/!,!+ #!#!$$5'!3 2 3 D A,+ 1# / " $4# -!!,,1, *!! ) $+ ) $ #) $!'"!! 94! *!# + ## 4" *#: - /#!$! - 2, *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ 36

37 ) /! 9I3# # : ': 1 $"-!!: $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! 3 $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G A #,!, *!!, # -! $ $20$#$.'(.529!)5G N $ ##-!!$+#,!$ /!, 1# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #! $"/# *!#! #*#,1 /#!$!) $, 2, *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ ) /! 2,,# $3! #/$+ #3 #!+ C*3#!3"!, $## 1+ # $) $!"!,,55 # )##3"! # 4/*,)! # 2 /$# )3#!!! *,!!1#* 37

38 EEF EEF DD N$+ $ ) $-! $ "((.F 9!!-!+ 3A +!$5-: $"'(.F 9)1 )!!+! $!+ + #:! &" $=1.G 93!$+ $ /! * + /#A -: / 4$#4$ + $ # ) $ 9 *-F 2, *# #/# $5/# )$ + )/ 2 3 3'3!#,1 -'" )4#' #! 2,,!! D ) R )$ $ A $4#!E 2 3$, 2 / 4$#4$!!! #,1 3 N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S/-+#*C 38

39 ! 2, $5/#+ 3,!#+ #$ 3 #!!# $ $#- 2 #) $ 3!! $73# "!!! # $! # 3#/+ *!! $) 3 #/, 8$#+ 3!!! 4$,, #+ $#, *!! 6#) $ 3!* N $-! $" / 4$#4$7 R,!! + $ /+-! $"-! 39

40 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE %NT 6?; T *H D+EF K7E 7 L * + G2&2? H? J? X W $#$.'(.5 (.'$? G A $ /!,! # ) $!*!!# *-!!+ /# #!#!S 6'"(2&$)F 2!) $!*!!#*#$ #) $ $"/ 3 3 #* 2#!$ #) $!'" $!3"+!$ 3#!3"!! 1 3! + #/ '-$ 3+ / # #$ 313-##$!3"+/#$3 2# $!# 39#$*5#:+/ #4C # #$,1/3 2 #/!,*#+* #$ 4/) /# $ $20$#$.'(.529!)5G 2#/!!*!#-' '3# $)#$ $) 2!*! 3!# $"/ -! #/ 2 3 $5/ ' /5 / #) $!'" 9 # *5 #) $!'"+ /#3 / 4$#4$ +#) $!'":#!#!!#-, -# 1!,, )3#!",! )4#'" -#9: ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2#/!*!'3#)!)*+$ ) $$#/$#)*+ # $!# 40

41 3#$# D A/ "$4#-!# #/ $"/ -!!#9#-*1#!#!!*! ) $!$!!:-*1$ *!! 9) $-!: 1+ $ $3! )* $ '3#)+!*! $ )+ * 4! 4$ + $ # $!#! )*#$5++1!A 1 2 #4$!# )!#! # $!# #) $)*3 * + G2&2? H? J? X W $#$.'(.5 (.'$? $G A, '! " )! -3" ' $#$'3#$4S 6'"(2&$)F 2 1 # "!,, )* ##'#S ''!$! 1 1 # + 3!# #S ## ' *# ) #!'!#!$) $ 3S $ $20$#$.'(.529!)5G 2'!3#$#$#-+ *5+ '!# ##' $3! $ /!*+ )++3! 8 #,, ' - + $$4#!'" ' #!-)*+)$$ -#1,#*#*!"'!! /#+ #/!) $,# N # #/, #!# -!# + $ 3! # ' - '! $"/*!+!! ) $ # $ # D!# #!# )"4$!,,)*# 3+ # 3!#/"/3 ',! $4#!*!,# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2#/!*!'3#)!)*+$ ) $$#/$#)*+ # $!# 3#$# D A/ "$4#-!# 41

42 #/ $"/ -!!# 9 #-*1 '! ) $! $!!:-*1$ *!! 1+ $ $3! )* $+ '3# )+!*! $$4#!'" ' $ )+ * 4! 4$ + $ # $!#! )*# $5+ + 1!A 1 N!#! # $!# $$4#!'" &? # -3 42

43 EEF?.6 )!""<25)1>5: *-F 2 &!$ $$4#!'"* 1 # 2 1 $$4#!'" )"4$ # D ##, -* $$4#!'"+ $# ) $!,#E 2/ +!*!+! ) 4,'! D *# $! )E T! )"4$ + $3!+3 ) $! W *"+ $/ 9: )3#!! $$4#- #,# N!F 3 # +/#+ / 4$#4$ S /-+ #*C R )$ 3$ / 4$#4$ 43

44 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE %NT 6?; T *,+7 D+ 7 *, +, *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A, 3 #!-! 1# /'#+ $!+ 1# /$# -$4"*-!/,#S 6'"(2&$)G 23)-#$44!+##'#! ' 2 # - # #+ A! ' $4#!!#, 1# 1)) /!! ##!# C3+! 1# / % # 2, 1# 3 #!! /! #$ $), $$4#!'"+ #) $ /,! '3# 3!# 2 $4#!,# ## $4#/ 4!# ## $ 113 "1 $ $20$#$.'(.529!)5G 2 1# / '#+ 1# /$## *-!+ #41##!*#!7 3 C! # )$, 4 3 A! ) " $ #5 / 4$#4$ *!#! 7!-! #! D #,, 5 #) $)*+ $4#!!$!# $ $*#!! # # #' 3+,#!-!, 1) $ 5- # 3 5' ')" 58!%" G 2 3 1# ) $# )1!+ #4 1# #! '3# $ )# 44

45 $3!!+D $4#-! 1$"/ -! 6#) $!'")/!+!$5/$#'! 2 # $!# 3 )-#+ 1# ) $!# 5- # #+ $4#! $#+ )3#!" 9!$! + A: * *!# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #/!" 3 )! 9 D + $4# -! + *,! + +, $ #5 / 4$#4$ :+ $# 3 $4#! #*C *!# $,! A 1)$ 2 /$#$1#+) $-!1+$)!#! D $4# -! 1 $"/ -!3 + #/ 3! $3!3 + $# 1 3 *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A' 1)! #!!!# *-!9$4#+1#) $!-!:S 6'"(2&$)F 2 # $!# 3,# #!" 1)! ##$ $5/ 8 1# 1)! 3 9 /: ##'+ 1) ) /!! $!,# $4#! 2 1)) /! #/* $3! + ## # $4#! C3+ 1## C )/ ## $4#/# C #21#1)!#-$!## #$!+11#+ 3### $ $20$#$.'(.529!)5G 2!$! +!! # 1)! # 1 1# # ', 3+,# $! /# 3 $5/# $-,# N # #+!! / $#$!!!+3# ) #A ))'1#! # ')(65" <2)721>.91.G 2 #/!" 3 )! 9$+ $4# -! + *,! + +, $ #5 / 4$#4$ :+ 45

46 $# 3 $4#! #*C *!# $,! A 1)$ 2 /$#$1#+) $-!1+$)!#! D $4# -! 1 $"/ -!3 + #/ 3! $3!3 + $#

47 EEF *%&52('(.7 "<2).'$/$'(.7?%&0(.'! %1 5 $/()$2&.(% *-F 2 1)! + 1)) /! ) " +$# $!# / $5/#+ 4C!*!# )$ $! $!# $+ '3 )1#+ /'3#!!!#+ 1)) $!#!!-! 2 1)) /" 1$#! 2 1#!,!+ 1# #C! N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ 47

48 $+ )!! $#- 2 1)) /!+ 1#!#+ )1#+,!!!#+ $)#$ "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+$ / N $-! $"/ 4$#4$ R,!! +$ /+ -! $" -! 48

49 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE MNT 6?; T J +, K N L $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A* 3 $5/+ #C*!! /$#$$4"!$,S 6'"(2&$)F # #+ # ) $ #$ $5/+ $4"!$ #/#$/ $ $20$#$.'(.529!)5G 2 $4"!# #/# /!+ #'' #! $!+ /$# '! #/3# 3 $5/+ $#!! ) $ )*3S ')" 58!%" G ')(65721>.9:5" <2)G 2 $# -!#) $ + # # -!+/)#!!+ $# -!# $4"!$ -!+ /$# )/!! #) $ 3!# # -!+ )*+ )/!!*$4#!9:)-+)* 2 /$# $+ + '! $'3#$4!#/! 1 $4"!$ #/ ) $ # -!!+ 1 # $"/ -!!+ $# *!# 3 1!! D A,#$4#-!,# $? /5'.%1 $ #11.!).'1"G )=! $ #11.!).'1" K" <:.'1" $29.'$LG 93#,# A1: $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5-49

50 $#$.'(.5 (.'$? G A #5 *-$#$,S 6'"(2&$)G # #+ # ) $ #$ $5/+ *-$#$#/#$/ $ $20$#$.'(.529!)5G 2 *-$#$ #/ /!+ #'' #! $!+ /$# '! #/3# 3 $5/# ) $ )*3+34$!#)!)*3+# *4$!#//!!3 ')" 58!%" G ')(65721>.9:5" <2)G 2'' $: # -!+ /)#!!+ $# -!# *-$#$ 9(> ) $"/#+ K: # /)#!!+ # $4#!9:!+ /$# )/!!#) $3!# # -!+)* 2 /$# $+ + '! $'3#$4!#/! 2*4$!#/1#!-!2$4#!* 5, #!#/, D # $ #*, # #- - $4"+ $ # # *!! -!+ # # /)#! *-$#A'#/ -+ $ #,3!!+ '! D A, $4# -!,+!!-! 93#,# A*1: 50

51 $ #$.="(2&"((. (.(()$ (. K45/ 5 N.'$/$'$L "<:.'1"$29.'$ )59! %!'1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE EEF 2 *-$## )$+!! 2 ## $#,$#2!34$! )4#'"# /44$!$, N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ *-F! 2 )!,A $# #) $!'"+#A)*! )4#' #! 44! $ 2 $3+!$5-3 3# )!! 2 #! $!3"! "!!! # $! # 2) $ +) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+$ / N $-! $" / 4$#4$ R,!! + $ /+-! $"-! 51

52 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE O* E7 E7 1.! 8#!C)*!+4/,,!## #/ N $# ) $ )) $ ' # 2 )$, 1) #C! + # 3#,# )*!+!C 1)* J /1 #/ -!+ # /!+/! )$, 2!," # ' + $4"+ #- 4 R ## 3'3!+ $!#!! 3 T!$3+ + 4/!,!!#+1###$# 2#) $,!!$$# 2 # $!# 3!# $A+ /#3 " 1# / " $4# -! $"/ -!!,, *!!#/ 3 #! $ $ #/ $"/# *!# 2 -!# $) F/1+3#!+$ # #+*#+&YD 2 *-!# ) $ +!! ## #+) $ $#!#-!+ '!- "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A'1: 52

53 2-c Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és költségvetés elkészítése és elfogadása között! N/C!#/!, 2 # $!# 3!# $A+ /#3 " 1# / " $4# -! $"/ -!!,, *!!#/ 3 #! $ $ #/ $"/# *!# 2 -!# $) F/1+3#!+$ # #+*#+&YD 2-3 #! $ $"/#!# $!!#+ ) /! / /#3 " 5 /#!$!!# 9*## #- - #/!,$4!!#$#:4 "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A,1: 53

54 EEF (%55 $/$'(. 1.7 "5 (. $ #11.5 )8>.! 7.')"8! 55)5 85!51.!) *-F *+ )1 2 $! 2 $ *!! )1+ ##'!*& $ 1$5/ 2,# + /#3 + $!A1!+)$ N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C! 2 )! # + )12 )1 / 3# $!+!)1)* "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O R )$ / 4$#4$ 7 2 #!! -"# O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4! )/ "+ $+ A)!"# O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 54

55 =NT 6?; T J7 + E+ 0!%91.12)0! &"! 2 3 $A,+ 1# / " $4# -!!,,1 $"/# 9< /1 + 3#!+ $ # #: 2-3 #! $ $"/#!# $!!#+ ) /! / /#3 " 5 /#!$!!# 9*## #- - #/!,$4!!#$#:4! + $"/ -! *"!3!+ )* #!+ )3$! )/ + #-3" )*+$)/#A-# 1# "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A1: ) "'1.Q! U #3 "!*!+ $## 2 1 3!,-, 55

56 2 &F +' $## /$#+,! 3!!# 1,! 3!# $ &!$+ / 3!U##) $!'"F/'#!!4!#$# ) $ &!$+ /)/!# A# 3 #-! + $"/ -! +!! +# $- #/)1+,#!+ )3#!!) $ # 2 G' #/ 3,!# $3/!+ #) $!'" #/ )*+*#/!+-+)/! "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A/1: 56

57 (. $ 0!%91.7 #12! $>425)1) )59! %!'1.73$/$'$(.$ *-F )(.'=(.$ O R )$ / 4$#4$ # ) $ 2 #!!,,!! -"# $) 2 )+ $ $#'! 2 - # )1 8 '3#! 2 8 A1 $ 1$5/ 8 / 4$#4$ + #!# N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4!! )/ "+ $+ 2 )! # + A)!"# )12 )1 / 3# $!+!)1 )* 8 '3#!,3# $ 57

58 "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 58

59 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE >NT 6?; T +*, +H $26'(.$#/=1.! 23 ##1#/$!!3! # $4# $## *-! 2 3 $A,+ 1# / " $4# -!!,,1# &YD $"/#!# 4" ) $ *-$#'* 2 ) $ #) $!'"!!94!*!# +## 4"*#-/#!$!-2*- # *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ ) /! 9I 3# # : /: 1 $"-!!:N* #+NB #/-+ " #1 + *'!# $##*4! "# F + #1 $ #/9 ): 59

60 EEF /(%$4#1.$ $26'(.$ *-F 2 3*!! )$ 2 #+ # # + # ) $ 8 '! '!$ 2 #,-+ 3 N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C! 2 )! # + )12 )1 / 3# $!+!)1 )* 8 '3#! # 3# $ "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O R )$ / 4$#4$ 7 2 #!! -"# O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4! )/ "+ $+ A)!"# O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 60

61 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE *, +-* D+EF7,* +EF 61

62 2&!$ #,1 $$4#!'" #) $!'"!$! #) $!#$5/ U 4$#!) $!,#) $$4#!'"$"/++ *!! ##'# 2#) $!'",!,,-!!#1#)/!!# #/+ #/* ## #) $!+ #! - $5/ 2, $$4#!'" ' C# $" /A3 ' *5+ # ##+,#,!# "4# $ 3 $4#!+$#3#$# 2 3 $, 3-!!# #/* $3!! 2 3,# 3 # + $#/# 3"# 3)*# #/# $4##2$4#** '($)$' $585)<.("5' 1335)G $4#!,!$ " $C 3"#,# )/ " )/ 3*!!#$,+!* "*/$#+/#!* "$!,,!* " *,!!! "+ # # C* *,! "+# * )3-! + 4-! 3 $5/+ $ $4#!*!',#,$)+$ /!* # 2 # 3# / 4$#!*! 2 3# " 42%0$ /($ $" ()$'$61 2 $ $ #/ 0$ 9!)7 /(%$4#1.<)(0$ $ 2 $,# ) 3!/ # 3*!!# $ $26'(.$ K/5..'$ $26'(.L #$%&'6 2 # # ) $ #+ $! $! 62

63 2, $$4#!'") # 1 ##, -!+ 3 3 $4#!+ 1# $#/ # + $ 1 # " *,! # # $4#!*4 #$%&'6 0$ 9 (. 4!%& /!2)!': #!%.'31 &!)7 $29$ $$)$ " 5..'1" 51$)52.$7 /,#!* 3$4#! 2!*! ) $"/ # #3F / $ # # $4#!##!/!!9!:+$###)#$! /!#!#!/!!+ $#! $4#!!-!! * 2 3 #,1 1$5/ /#!'" -# #+ $4#' ) $ #/**##,)! * 3 $5/ 3 #!! /$# $# 3 A1 /# - $4#!+ 3# 1)+ 1)! # A1 /#3*!! 45/!2 3$? 5 $%&?" (. )!!9521>5: 0!" !)<" $21 $ $" 5' 1335)G $4# -! + $ 9,#: $!, 1'!#/*+$)3-S #! 9: - *-$#$# #/+ $ $, #!!, $$4#!'" '! $"/*! +! 1$5/ +! $!+ $! $4#!*!#!$!!S *-$#$#,# $3! ' + )/ *1 $#/# # (()$ 5)Q 2 ) $! $# )1 3 $4#!#+ #1$5/520!" 1 63

64 1$5/ 1+ /,# ) $ ) / 4$#!) $!,###'#$3! 2 + 1$5/+ /#!'"*! #!,,#+,,1#)/ 3*!! 2$" 1"!%#1) %&)!32 #: 3$/1 ":9.'$2!) 9 *$#/$#$"/#: ## $!!#4" *# ##'#+ 8!#$).'$" ( $ )5 )=1.17 " $%$6.=(.($ 512&< : )(8'(.57!)1.5$/$)2$".'$$8$ $)8,# 2 3 #,1 1$5/ /#!'"+ $#, $$4#!'"520!"5)51"!%!.1%%&$2%$.'=2/!2 ; 2!$-"#4+$5/1#$$,-3"H #' 3,# # + $4#3 #!"# )4#' #!#+##'#3!" H #',! 9##:+ ##'# $4#!!$ " $4#)19' $4#: ' 1335)$#$9)5G # '!/,! $!#! 2 $ /# 3# #) $!'"#1+ 3 # /$#!#-!!# ) / *" /# 93:,# ) # *" $! + ) $!# - $$4#!'"' #!+ 3 #) $!'" $) /,#+ $) $$ $)# 44! *4#/#3 "3 Q 64

65 8! &!$!#, $$4#!'" ) $+ #) $!'"!$!! #) $! ' #! *$ 2,, *$#, $$4#!'",!##1+$#$5/++#$# / 4$#!) $!##'#- 2, 1$5/ /#!'" ## + /A3 '*5+ + $ ) 3 #$ 3! $ / 4$#!) $!,#.'$/$'$0$#$.'(.5.(%57 /!2)!': (.'$ ' 1335) 0!% "''"$%G A 3 #+ /$# $5/3 #/3# ' $"-" + $4#! $ +!! /) # $ 4/! # )* $"-!!3 + ' 3 )#1 1 34$!# )! )*! + D 3! #/#3 "+1#+,A+1 )3#!"# 2$! $!#$#)* $)*+ 1$5/-+A+#$+$# 1)!)* #+ /$ ## #$'3#!# 2!#54/!$#/$#-!!3 )#1##/ 5#!,, A *$#/$#+ #1A /! # #+ $# #) $ A $! $$-+,- 2!! + 1# )* $"-!!# $#/#,# $ 3! # # 65

66 2 3 #+ /# $)# - #) $!'"!$!#+, $$4#!'" ##+ $# 1$5/A /#!'" ## 3! A+ 34$!# )!'3#A#) $)## $ L -, #+ $ *" $5/# 3!,)!+3 $*,,#$5/*#M 2!/",,#3,#, $$4#!'" 3 #+ #,! $$4#!'" ) / $5/ ## ) $!# $5/ $$4#!'" $+ $ +,! / 4$#! 2 $4# -! $# 4!, $$4#!'" #/*+ $) 9#) $!'"!$!+ 3-#/*: 2 $# # $4#! # 1$5/+ $! -+ )/ $ /!! 2 )$ /*# $4#!,# $!! 2#,1$5/!'" -$"/# *!-!!$!! % L #,#+$#$*"$5/#+/3!,)!+3 *,,#M 2 3 #$ #/ / 4$#! *!!, $$4#!'"+1$5/!'"1# 2 #) $!'" 5*#+,!,,-!!#+ #/#) $,! #+ 2,! $$4#!'" $ #) $!'" 3# + 13# 43# 2 C3+ /*1 $/ )/ 1#$ /!!+$!- 66

67 6#) $ $!!!# #$!$ *!, $$4#!'"1$5/ 24 #C$$#$"/##$!$ * $4#!+1$5/!'" D "/# $+ )* # "! +!,,#$#! &' ( # 1 #+ /! + $#$ 4/4#,)! #+ / /+!*4-3#!3*4 #M!$ + /$# )* ## $ 3!' # " $3"+,#,! $"/# $!!#3 6#) $!$! #$+3! # K ' ' #!$+), 9 3 : # )* + $,43!! #$ ## )L #1#+! +#-#+$ #$ 4/4#,)! #+ '# + '! *##M N!3!#+ $ ) # *# 3!!# 3!!#,, 35 1 # $!#,# 21# $!# #*#*$/" /! #3" ##/+! $!! #// $##'!*/) 1$5/ 3!#+ 4 $ #$ 67

68 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE + +,E7 + EF 7 E 8! I# $!##$#)##"*F - &51 12!..)! - F F/!9 2 #$# " '! #) $!+ '! #/*/ 4$#!) $!,###'$3! 2 #) $!'"!$! ) $+ $"/ #) $!+ # ",,!!+4-!##'2)1#$#+ 3 #$ #/ $, 9$4#$,+!* "+,!$!: 2 )1 #$# " '!+ $$4#!'" /A3 ' *5+ ) $ #$,! + 3 #/* ##' 6#$# '! * $4#! $ 3,#+ $ #$####'# 2,!# #/-, #) $!'" #$/ 4$#!+##'##!#+#/+)/ $ $,+ $,# # )/ ' $! ) 2 #) $!'"!$! L#*M*$#3'3!,#) 33! $9 +,, : 2 #$# * + #/-!# ) /!!#+ 5*#+ #/# ##') $! #/*+ '! $ # $ 3 $5/)* /,# 2 #) $!'"!$!+ '! #) $ $ /! #$!$ *!+##' /,!+##' ## ' 2 #$# 1 *! 3 # /1!!# #/ 68

69 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE +*, H I+ FJ 2&#1A/! /!) $ 8! I# $!#,! "##$)#F -!$3!!""" ==Z Z Z 666# -!$3!!$5/#/*"".O ==09Z 66>: 8 $?#/ - 3# $!# '-$'!$!#/ "" ==TZ Z Z 6Z # - 3 # $!# '-$A '!$! )3#!!!#,!" "" =O>>% 966 : 8 $#/ -!$3!!,!$!# #*!!"""=O>>>9Z 66:8 $ #/ - 3# $!# """ ==>TZ # -!$"">>>K # - 3 # $!# +!! $,- + $# '#!!#/5 )/A 3!"" == Z Z # 2!,, )!,# /! /! )!! ' ),,) $!*4+ 3 #!*4!+ -$ $ /! +!! -# # # '*!," 69

70 ##/4!! F %!$$& F I# $!# $#/#,# $ *+ '* 3#,#+ #''" 2 #''" $! #/4! ## 4!3",!$5- # 3! $!$ 2 #''" - #1+ /! *+!$!#-! $ 2 #''"!-!!,# # #$#+I# $!#! 2 #''"++4/$##42 #''" * 4!#+ 1 3! *+ $,!$!,! $ # -# # ' 2 /! ) / #''" *!# //$2,##! +#$# / 4$#4$ + #''"!$# $)#+ $!*!+ #4!'"$ * +!# 1# /# -!# 2 )/!!! ) $ #/ / +1#!/! " 2 * *!#! + 4!# I# $!# 2,!$!,!) $ $ *!!#/+ $ # *! - #/ #!$ I# $!#,+ 70

71 /!!+)##-!!+,$4"/ + %O>>0A!$C#/ $,# $$1*#2 $!-, )! ##+ /! * '-$## $!!+ $# $5/ )3$! 'C, /!!# +$5#I# $!###* 2,43!! /! )/ ##!$C $,# 1,$4!+ $- )C*-! /! ' ## 1$!$C $ # 2,, 3! *!"+!3C"/", #! 3 #/%!$C $2,,!##/ ) /!!-*$1 2 I# $!#!#C* 3+ '#! $!#! *!, #!,# (!$C $ # * 2 I# $!#! /!$!.!$C $ $+$-'*50!$C$$4* 2 *,# #!!$# ## )/ ## =!$C $,# ) # 2 *,# #!3"!#+ ) $!3C"/" 3!+ $# /! * >!$C$#,$4# D 4!#1) /+ 1/ #/ 3/ 2 A1 /!#)3#!!3, #!,#3**"!#/!$C$# 2#/$"/ -!A13!+ 1 #,!$ $3 *! - 4!#!$* 2 )/!!!) $ #/ / $ *"!3!4!#$1/ $ % 71

72 2 I# $!# #5 3*!!!$+ $-#' )/!!!*) 2 3*!! * # 2!#!! " # #!#! ) 1# 2 $!# *"!3!# )3#!!!,# $#/#,# #!" #$# 2!# C )$) #$4!# 23*!!#!!!#!$,!! +!4!-!+ /! # 8!#+'-!,#+ #* # 3 2!!+ 4!#!+ #* 4# $ #$ 3 D #/!!+ C 4!#! #*!# )/ $#+ $# * 5##!#4 2!!!# # 4+ $# - *) $* # - /! - 2!! #* #1 I# $!##! 2 #1 # #*!#!# )/ $ 2!! 3 $#/+ $! /!+!!+!-! /+ $! + $!#43 $5/+ )3$! 'C /!!# 2 $,-!+ $#/+, #/!!#+ 1#,-!!! * #+ #+ 3#!!!##4 2!! $#/#,# + 3 $4#+!! *- 4!# *-! ##I# $!#) 8!!!$+!)3$ $* 4 72

73 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE ( %! "! 2!!#-!#++$# #+ C# #-!-# 2 *-*!!"$#/#,#$/# "# 2 $,-!+ $#/+,!! $#/+ $,-" 2 #- $ *-! *!# # 2#-)/#+ #-! 2#-!$3+*!,,!,# $,- #1A!$ / "* + - -,!,## 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ [ 9:,/ *!#!!! * 4 $!$+! $3$ $ 2 #** 4#!!+ 3#$ + #*#+ 3!"-!,# 4-*,# $!#! #+ 3 L!! #* 4-! #M I# $!# A 1 0 # #,1 -# 2 A 1 *# 3 1# $!#,*#+ 3 1 )!! /$## B!#! ' #- 4!# !#!!##*1+$#!#$/#"+ 3 /!!#, -*A )/+ 3!! #$ A /! /! # " *,! 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ ([ 9:,/ *!# 4!#! * 4 $!$+!$3$ $ 73

74 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ ([ 9:,/ *!# 4!# #* * 4$*+!$3$ $ 2#** 4#4!#+3#$+ #*#+34!# "-!,#4-*,# $!#! #+ 3 L 4!#! #* 4-!#MI# $!#A10# #,1-#2A1*#3 1# $!#,*#+ 3 1)!!/$## B!#!!$+! )3$ $ * 4 2 #*+ #- $ *-!, # *#I# $!##! % #& 8! I# $!# )+ 3! $#/ +,!$ " - N# # *!#+ #) $ $,# 2,!$ "!-!!#! )#,, 3 #/, #/4# 2,!$ " - *+,!$! )/ ) $4#! ) 2,!$ " #! /$##!-* ) $4#!2!$4#! -!#$!$?#/ - 2!# N# # # 4#+ 3 =O>>>9Z 66%:8 $!##/%>[A-*+$)+,!$ ", #!!$!!4!#D #/#C 3 #/.!$C $ $3! ) $ $ $# )# # $,# 2!$3!! 3!$3!! $#!-!!3 1 #) $!'" $" 74

75 ,!$ " $ #!!!$, -*2##/*#-!,#!) $ /)+ # $ # 2+ 3 /! /! $#/# 1# # *,!,,!! # $5/* #1 #1!,# ) / "+ ) #1*!#$4!*!# $ $ #,",!$ "!# /!# 4!!+ )3#!!+ 3!#+,, $4!+ #, " )/ $ *-+ 2,!$ ",$4* /+ $"/ -!$ + # /! +, '-$#/ #+ 3 # "*,!,# #- 2,!$ " + * - 4!#!$ 1#,#C**21) /!"3! /# 2!!$/! #/ *! * $, #!!3! *,! #!-* 2!!$/! #/ 3 ' "/ # $!# D 5/,!!#!!$/!#/A * # " $ ) $,! # -#+R 0[A#$)# 2,!$ "!$!'4 A)1!# 2)1!#*/#F : 2!# $!-!!# $"/*!" )1# #1*-)/$"-!3#*! :2/+$"/ - #/ $ : 2!# )1# *"!3 7 #3 "A)/ $*-+ : 2!$,!$ ",+ $# ## )1! $3! /!! " 3#*! 75

76 2 #!$ #!#!," I# $!## *,!,# - /!! # 2! / "/!!+!$,! + #/ " $ I# $!#!$**1#) 76

77 KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kisköre Város Önkormányzata Testület Polgármester Jegyz Pénzügy és Adminisztrá Igazgatás Könyvelési tor Osztály Pénzügyi, gazdálkodási felelsségvállalás 1. Stratégiai koncepció tájékoztatás/egyeztetés 2. Költségvetési koncepciók összeállítása bels számítási anyagok, keretszámok 3. Költségvetési tervek kidolgozása a keretszámok alapján, egyeztetések részköltségvetések 4. Végleges költségvetési terv összeállítása, és annak ellenrzése költségvetés Egyeztetések alku mechanizmusok, terv variánsok Minden évben jogszályban elírt feladatok. 5. A költségvetési rendelet elterjesztése 6. A költségvetési terv elfogadása szöveges elterjesztés, indoklás, számszaki adatok Költségvetési rendelet 7. Kötelezettség vállalás, mködési és felhalmozási kiadásokra, írásban és ellenjegyzés mellett elírányzat felhasználási, likviditási terven alapul Postázás A kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés szabályzata szerint 8. Kötelezettség vállalás érvényesítése 9. Jogosultság vizsgálat, szakmai igazolás 10. A számla érvényesítés, fkönyvi kontírozás 11. Utalványozás: a)rendben b) szabálytalanságot észlel c)ellenjegyzés, szabályozott jogkörök, összeférhetetlenség szállítói számla alaki/tartalmi követelmények, fedezet vizsgálat érvényesítése lap felelsségrevonás a testület által 8 napon belül értesíti a testületet, felelsségre vonás 11/b.utalványozás ellenjegyzése utasításra történt felelsségre vonás 77

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Á ü ü Á Á Á ü Á ű ű ű Ö ü ü ü ü ü ü ü ű É É É É Ö Á ű ű ű Á ű ű Á ű Ö Í ű ü ü ü ü Í ü Í Ü Ö ü Ü ü ű ű Ö Ö Ü ü ü ű ü Í ü ü ü Ő Ő Ü ü Í ű Ó ü ű Ú ü ü ü ü ü Ö ü Ű Á Á ű É ü ü ü ü ű ü ü ü ű Ö Á Í Ú ü Ö Í Ö

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

á é ő ö ó í á á ö ö ö ó ú ó ő é í é á á é ö ö ő ő á á ú ő ó ÚÚ É í í ó ö á á á í ű ö é á ó é é á ó á á á é á í ö ü í ú ö ó ó ö ö ö á á á é á ó í é é é á é ű é á é á é ő ú ő á á á í ö ű é ü á ö ó é ü ó

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Ü ű Ú Ö Ü É É ű É Ö Ü É ű Á ű Ú Ú Ú Á Á ű Á É É Ú Á ű Ó Ó Á Ú Á ű Ü Á Ú Ú Á ű Ú Á Ú Á Á Ú Ú Á Á Á Á Á É Ú Ú ű Á Á Ú Á Ú Á É Á É É Á Ú Ú É Á Á Á É É Á Á É Á É Á É Ü Ú Ó Á Á É Á ű Ü Á Ú Á Ü Á É É ű ű Á Ú

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

É Á Á Á Ö Á Á Á É É Á Á É É Á Á Á ő ő É É Á Á ő ú ő ö ú Á ú ő ü ő ö ő ö É Á É É Ú ú É Á Á Á Á Ú Ü É É Ü Ú É É Ö ú ü ű Á É É É Á Ú É É É É öú É É Á É Á ÁÉ ú Ú ö ü Á ő ő ő Ú ö É Á Á ő Ü É É Á Á Ó É É Ú ú

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Á Ü ő Ü ő Í Ü Í Í ő ő ő ő ő Ü Á ő Á É Í Í Í Í ő Í Ö Í Í ő Í Í Í ő Í ő Í Í ő Í Á Í Í Í Í Í Ü Ü Í Í ő Í Í ő Á Í Í Í ő Í Í Í Í Í Í ÍÍ Í Ö Í Í Í Í ő Í Í Ú Ö Í ő Í Í ő őé Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í ő Í Í Í ő ő

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

á Í ÍÖ á ó á ó á ó Ő É Á áíé Á á á úú ó á Á Í ő á ü á á Ö á É á á ó á ó ő á ú á á ó á á ó á á ó á ú á ő É ő á ő á á á ő á ű á ő á ó ő á ó á ú á ó Í á á ú á ó á Ú É á ú á ü ú á óú á ó ó Í úú úú ú ü ú ó

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

Kisfeszültségû. Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 1000 kw teljesítmény

Kisfeszültségû. Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 1000 kw teljesítmény M 11 Kivonato s Kisfeszültségû MOTOROK Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 0 kw teljesítmény További Standard Hajtás katalógusok MICROMASTER DA 51.2 MICROMASTER 410/420/430/440 Frekvenciaváltók

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

É É É Á Ő É Ű ÖÉ í ö ű ü ö í ö í ö ü ö ö Á Á Í É Ű ö É Á ö í ű ö ü ö ü ű ö ű ö ű ö í ö í ö í í Á Á ö ú ö ö ö ö ü ö ö ű í í ü ö ü í ö í í í ö ö ú ű í í í í Á Á ö ö ö ú ü í í í üü ö í í ü í ö í í í ö ö í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Ü Á Ő É é é é é á é ü á ó é é é á á é é á é á ö á á á é ü á é í á é ő ö ö é á ő é ö ő é ő ő ü é ó á á ó é á ó é é ó á ó é é á á ó á á ő á á á ó á ó á í á ó é é á ő á ó á é í íí é őá é ő í ó é ü á é é ő

Részletesebben

é á ó ó é é ó é é é á é é é á ó á á á é á ó é í é ó é á ó é é é é é é ó ó é ó é á ó á á é é á ó á ó é ó é á é é é á óé é é á ó á é é é í é ééé ó á áé é é é é á á á ó á á ó é á á í á ó é á ó é í é á ó é

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

hatályos: 2016.02.04 -

hatályos: 2016.02.04 - 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról hatályos: 2016.02.04 - Az egészségügyről

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Í Ü Ő Ő Á Ó Á Ő Ú Á Á ó ú í Í Á Ö Á í í Í Ő Ű ú ú Á Í í í Í Í ü ó ö ö í ó ó Í ó í ú ö ö Á Á Á Á í ó í ö ó ó ó ö ö ű ú í íí ó Í ú í ö ó ú í í ó ó ó ó ó ű ó ó ú ö ó í óá ű ó í í Á ú Á í í ó Á ü ö ó ó ó ü

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

ő ü ő ü ő ő ő ü ő Á ü Ü ő É Ü É É ő Á Ú ű ő ü ő ű Ü ü ü ü ü ü Ú ü ő Ö Ú É ő ő ű Ú ő Ú ü ő ű ő ő Ú ő ü Ú É Á ő Ú É ü Ú ő É Ú Ú ű Ó ü ü ő ü ü ű ű Ó ő Ú ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő É É ő ő ő ő ő ü ü ő ő É É ő ő ő

Részletesebben

ű Ú É ú ú ú ű ű ú ú Á ú ú ű Ú ű Á ú ú ú Á ú Á ú Í ű ű ú Ú ú Í Á ű ű Í Ü Á ű ÍÍ Á Í Ü Ü ú Ú É É É ú ű Ú ú ű ú ű Á Á ú ú ű Í ű ű ú Ü Ú É ú Ú Ó Ú Í ű ú ú ű ú Í Ú É ú Í Ú É ú É ú ű Í Í ű Ú É ű Ő ú Ú É ú Ő

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG Jogi Igazgatóság ÜGYRENDJE PREAMBULUM A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 44. (2)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

É Ü ő ő ő ő ő ő ő É É É Ú É ő ő Ü Ú É Ü ÚÖ ő Ü Ü Ü Ú Ú Ü Ü Ú Ü Ú ő É ű ő É É É É Ö É ő ő ő É ő ő Ú ű É Ú É Ü ő É Ú É É É ő Ó Ó ő ő ő ő ő ő ő ű É Ú Ü ő ő ő É ő Ú É Ó É ő ő ő ő ő Ü ő ő ő ű Ú ő ű ő ő ő ő

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

Í Í Í ű Í É Í Ó Á Á É Á Á Á É Á Ö Á Á Á Á Á É Á ű Á Ó ű Á É É ű É É Á Í Á ű Í Á ű Á Á É Á Á Á É É Ó Á Í Í ű ű ű Í Í Í Í É ű Í Í Í ű ű ű ű ű ű Í Í ű É Í ű Í Í Í Á ű Á ű ű ű ű É Í Í ű Í Í Í Í Í Í ű Í ű ű

Részletesebben

Á ú ű Í Í ű ő Í ő ő Í ü ő ő ő ú ő ő ú ú ú ő Í Á ő ú ú ü ő Ú Ü ú ű ű Í ő Í Ü ű ü ű ü Í ő ú ő Í űí ű ú ő ú ő ü ű ő ú ő ü Í ü ü ő ü ü ü ő ű ü ü ü ü ő ü ü ő Í ő ü ü ű Í Í ü ő ú Í Í ő Í Í ü ú ő ü ő Í Í Í ő

Részletesebben

ú ú ó Á ő í ú Á É É Í Í Á É Ú Á Á Á Ú Ő É É Á Ú É É É Á Á Á Á Á É Ő í Ő ó É ö ó ö ó ó ö ö ö ő ó ő ó ó ö ó ó í ö ö ú ó ó ó ö ó ó ó ó ü ü ö ö ó ó ö ó ó í ú ö ő ö ó ő ö ó ó í Ő ő í ő ó ü ő í ö í ó í ő ó ő

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Ú ű Á ű

Ú ű Á ű Ú ű Á ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü Ü Ü ű ű Ú ű ű ű ű Ü ű Ö ű ű Ó Ő ű Ö ű Ö Ü Ő ű ű Ü ű ű Á Á Á Á Á ű Á Ú Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á ű ÁÁ ű Á Á Á ű Á ű Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

ú ü ň Ü ś ł Í ü Ü ű Ü Ü ú Ü ú ű Í ű ü Ö ű Í ü ü Ú Ü Ü ú Ü ľ ď Ü Í ż ű ű ń ű ä ń ű ä ń Ü ú ú ń ŕ Ü Ü Í ü űü ű Ü ű Ü ľ ŕ űü Ü Ü Ü ŕ ű ż Ú Ü Ü ń ű Ü Ü Í ü ú ŕ Ź Ü Í Í ô ô ś ł Í Ź Ę Í ŕ ľ ŕ ô ô ł Ü Í Í Í ř

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Ě ŕ Ś đ ü ü ö ő ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ź ź ľ ą Ä ľ ľ ö ľ ľ ľ ľ Đ öľ ő ö ö ő ő ľ ő ő ý ľ ő ú ú ő ö ő ú ę ą ő ö ő ű ö ő ő Ü ö ö ľ ś ő ń ä ę ľ Ü ľ ő ü ő ú ľ ľ ö ö ő ü ő ú Á Á ľ ę ő ü ő Á ľ ő ő ü ľ Ę ő ü ö ú

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 6/2015. (X.29.) REKTORI-KANCELLÁRI KÖZÖS UTASÍTÁS a B M E speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 II. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 II. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 II. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA Consact Kft. Edelény Város Önkormányzata 1/44 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő ľ ő ů ľ ő ľ ľ ő ő ę ő ź ľ ź ő ľ ő ľ ľ ő ź ľ ź ľ ű ź ő ą ę ű ź Đ ű ű ť ę ę ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ Ö ľ Á ľ ó ľ đ ľ Ú ó ö č ą í ą ą ô ó ó í Đü Ą ö ň Ś Ö í ę Ł Ą Ą ą í Ĺ ą ö ó ó ó í Á ľ ź ő Ą ô ł łľ ő ľ ľü ó ź ź Ą Ą ł Ą ą ďó í đó ö í ę Ą Ą ęá ę ô ŕł ł ó Ę Ä żäą Ä í ó ż üł ł č ň ł ľ ą Ł Ú Ł ý

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek 56. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 2/2010. (VII. 9.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ü Ó Ű ü Ó Ü Ó Ű Ó Ü Ű Ü ű Ó Ű Ó Ű ü ű ű Ű ű Ű Ű Ó Á Ű Ű Ű Ű Ó Ű Ü Ű ű Ű Ó Ó Ó ű Ó Ö Ű Ű Ó Ó Ű Ü Ü Ó Ü Ó ű Á Á ü Ű Ü ű Ü Ó Ü Ü Á Ű Ó Ó Ó Ű Ü Ó Ű Ű Ü ű Ű Ű Ű Ű Ó Ü Ó Ű É Ó Ű Ó Ó ű Ó ü Ő Ü É Ö Ű ű Ü ű Ű Ö

Részletesebben

3. Geometria. I. Feladatok

3. Geometria. I. Feladatok 3. Geometria I. Feladatok 1. Egy körben adott két, egymásra merőleges átmérő. Az egyik végpontból húzott húrt a másik átmérő 2 és 4 egység hosszú szakaszokra bontja. Mekkora a kör sugara? Kalmár László

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

Á É Á É Ü É í ö ö ö í ö ö í í ö í ö Ö ö í í í í Ö ö Ö É ö ö Ö ö É ö Í Í ö ö ö í ö ö ö í ö ö ú ö Í ö Ö ö Ö ö í ö í ú ö Ö ö Ö ö í ö í É ö É í í ö í í ö í É ö ö É É É ö ö í ú í ű ö ö Í ö ö í ö Ü ö ö É ö ú

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben