Peczöli Ákos A globális terrorizmus kelléktára - utazások The inventory of global terrorism - travelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Peczöli Ákos peczoli.akos@gmail.com. A globális terrorizmus kelléktára - utazások The inventory of global terrorism - travelling"

Átírás

1 Molnár Ákos Peczöli Ákos A globális terrorizmus kelléktára - utazások The inventory of global terrorism - travelling Rezümé: A terrorizmus és a szervezett bűnözés nélkülözhetetlen előfeltétele a konspirált utazások zavartalan lebonyolítása. A cikk az utazásokkal összefüggő illegális műveleti tevékenységekre fókuszál, különös tekintettel a határokon átívelő felderítésre és támadásra, és az ehhez szükséges okmányok beszerzésére. Resume: The unavoidable precondition of terrorism and organized crime is clandestine and covert travelling. The article focuses on illegal operational activities related to travelling, particularly across the border reconnaissance and assault, and acquirement of neccessary documents. Kulcsszavak: Terrorizmus, okmány, hamisítás, határőrizet, válságrégiók Keywords: Terrorism, document, counterfeit, border control, crisis regions

2 2 A globalizáció primer hatásai az idő múlásával fokozatosan mérséklődnek, de lenyomatukat rajtahagyták a világ népeinek mindennapjain. Tény, hogy a világ országai egyenlőtlenül részesülnek a globalizáció kedvező hatásaiból, de soha nem volt ekkora és világosan látható szakadék a világ fejlett és fejletlen részei között. Ennek megtestesülése emberek milliárdjainak nyomorában, és ehhez járul a dühöt keltő nagyképűség és farizeus hozzáállás a fejlett világ részéről. Ennek világos következménye az országok közötti jól érzékelhető társadalmi, gazdasági és politikai szakadék kialakulása. A válságövezetté váló bizonytalan, fejlődő térségek, működésképtelen államok könnyen válhatnak az országhatárokon átnyúló szervezett bűnözés gócpontjává, teret engedhetnek a terrorista szervezeteknek, felerősíthetik a migrációs kihívásokat, a fegyver- és kábítószer-kereskedelem veszélyeit. Az új kihívások létére a világot a szeptember 11-i merényletek döbbentették rá, különösen az információs technológia, a közlekedés, a kereskedelem, a pénzügyek, valamint a közegészségügy jutott új típusú biztonsági kockázatainak vonatkozásában [1]. A fenyegetést jelentő válságterületek között kiemelt jelentőségű a heterogén iszlám államok közössége, melyek között ugyan a gazdasági különbségek még nagyobbak, mégis kivételes, hogy iszlám terroristák gazdag hittestvéreik ellen fordulnának. A nemzetközi terrorizmus mainstream vonalát kétségkívül az iszlám terrorizmus képezi, ennek megfelelően az erőket a nemzetközi terrorizmus elleni harcban az iszlám terrorizmusra kell koncentrálni [2]. Ezen belül különös veszélyt jelent a városi tér és életformát támadó terrorizmus, ugyanis a nagyváros a célpontok Mekkája, könnyű célpontok egész sorozatával: a politikai, közigazgatási, gazdasági, turisztikai, szórakoztató intézményrendszerek és az azokat kiszolgáló infrastruktúrák. A költség/haszon arány magas a beépítettség foka, az épületek, egyéb létesítmények, objektumok és a humán célpontok magas száma miatt. A menekülés is tervezhetőbb a tömegben, valamint a rejtőzködés is könnyebben megoldható [3]. Nem egyszerű azonban behatárolni, milyen keretek között gondolkodik a világ a terrorizmusról. Történelmileg elfogadott tény, hogy a terrorizmus fogalmát a Nagy Francia Forradalmat követő évektől ( : regime de la terreur) származtatják [4]. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1373/2001. számú határozata még nem definiálta azt, hogy mit is kell terrorizmus alatt értenünk. Abból a megfontolásból kerülték a definíciót, hogy véleményük szerint a fogalom széles körű egyetértést, nemzetek közötti párbeszédet igényel. Bartkó Róbert szerint a terrorizmus olyan jellemzően államon belüli, vagy államhatárokon átnyúló (transznacionális) társadalmi jelenség, amely személyek vagy jelentős értékű javak ellen intézett célzottan jogtalan támadással kívánja megvalósítani azon politikai ill. társadalmi célkitűzéseit, amelyek hátterében a szervezet valamennyi tagja által elfogadott és vallott olyan ideológia áll, mely a csoport tagjai által alkalmazott erőszak legitimációjául szolgál, és amelyet arctalanság, váratlanság, változatosság és magas fokú mobilitás jellemez. [5] A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája a következőképpen határozza meg a terrorizmus célját: a fennálló társadalmi és politikai intézményrendszerek megbontása érdekében a félelem légkörének keltése, a létező intézményrendszer elleni támadás és a társadalmak kormányokba és hatóságokba vetett bizalmának megingatása [6]. B. Netanjahu szerint a terrorizmus a polgárokra gyakorolt szándékos, módszeres erőszak, amely az általa kiváltott félelmen keresztül politikai célokat kíván megvalósítani [7]. Röviden összefoglalva a terrorizmus biztonságot fenyegető tényező, a fegyveres küzdelem egy sajátos formája, a gerilla hadikultúra része, aszimmetrikus hadművelet, hadüzenet nélküli háború, amely bűnözés része, bűncselekményt valósít meg [8]. A terrorizmus mögött mindig valamilyen leszámolási, visszacsapási, megfélemlítési szándék húzódik meg és ehhez elengedhetetlenül társul egy politikai, ideológiai vagy vallási eszme, amely az erőszak legitimációjául szolgál. A terrorizmus rejtett szándéka ennek megfelelően sokkal inkább

3 3 irányulhat a hatalom megszerzésére, semmint a kiszemelt (vagy éppen véletlenül kiválasztott) célpont megsemmisítésére [9]. Az Európai Tanács szeptember 21-i rendkívüli ülésén kinyilvánította, hogy a terrorizmus tényleges kihívást jelent a világ és Európa számára, és a terrorizmus leküzdése az Európai Unió egyik elsődleges célja. A rendkívüli ülésből született tanácsi álláspont érdekessége, hogy függelékében tételesen felsorolja azokat a szervezeteket és terroristákat, akik nemzetközi körözés alatt állnak és elfogásuk az európai integráció közös érdeke. A dokumentum 1. cikk harmadik bekezdése definiálja a terrorista csoport és a szervezett csoport fogalmát: a terrorista csoport: legalább két személyből álló szervezett csoport, amely bizonyos időre terrorcselekmények egyetértésben történő elkövetésére létesült. A szervezett csoport olyan csoport, amely nem egy meghatározott terrorcselekmény azonnali elkövetésére, véletlenszerűen áll össze, és amely nem feltétlenül rendelkezik a tagjai számára szabályszerűen meghatározott szerepekkel, folyamatos tagsággal vagy fejlett szervezettel. [10] A dolgozatban hivatkozott csoportok nem minden tagja érintett, a terroristák sajátos személyiségprofilja ugyanis tipikusan mélyen elkötelezett, szélsőséges, és militáns. Az etnikai, vallási, kulturális jellemzők tehát nem jelentik azt, hogy a jegyekkel bíró csoport minden tagja érintett vagy kapcsolatba hozható a terrorizmussal. A nemzetközi terrorizmus egyik legfőbb problémája a térben való mozgás, tekintve, hogy biztonsági szolgálatok (hírszerzés, felderítés, terrorelhárítás, rendőrség, csendőrség, határőrség, vám- és pénzügyőrség, Europol, Frontex és ezek együttműködései) egyik kiemelt feladata ennek megakadályozása. A törekvés a szabályozás kijátszására a illegális határátlépésekben és az útlevelekkel kapcsolatos visszaélésekben érhető tetten. Nem feltételezhető, hogy mindegyik útlevéllel való visszaélés terrorista tevékenységgel függ össze, de tény, hogy a nemzetközi terrorista mozgalmakat nagyban segíti, támogatja az útlevelek ilyen célú illegális felhasználása. Ahogyan az Egyesült Államok Terroristatámadásokkal Foglalkozó Nemzeti Bizottsága megállapítja, az úti okmányok (a támadások minden fázisában) legalább annyira fontosak, mint a fegyver vagy robbanóanyag. Az utazásoknak minden esetben konspiráltnak kell lennie, tehát a terrorista aktivisták a cél elrejtésével, az útvonal és tevékenység beazonosíthatatlanságával kívánnak utazni. A térben való mozgás szükségességének indokai egyfelől a globalizáció, másfelől a modern terrorszervezetek sajátosságai. A múlt számos terrorista szervezetétől eltérően, a militáns dzsihádhívő mozgalmak jelenlegi hálózatukban és műveleteikben egyaránt globális rendszert mutatnak. A globalitás megjelenik abban, hogy egyes csoportokhoz pusztán ideológiai alapon külföldi harcosok csatlakoznak hozzájuk. Ők a mudzsahidek, a szent háború harcosai, akik a vallási parancsoknak engedelmeskedve a dzsihád (szószerinti jelentése törekvés vagy küzdelem, köznapian szent háború ) nevében harcot folytatnak célpontjaik; az imperialisták, kapitalisták, és diktátorok ellen. [11]. Az istentelen (azaz liberális-demokrata) és hitehagyott (azaz muszlim) rendszerekkel való összeütközés, amire az iszlám felszólít, nem ismeri el a keresztény-zsidó kultúrkör/nyugati kultúra értékeit. A harc hátterében az iszlám által előírt kötelesség áll, hogy a hitetleneket az igaz útra, Allah hitére térítse vagy iszlám uralom alá vesse. A dzsihád több immanens jelentéssel is bír; jelenti az ember belső tökéletességért folyatott harcot valamint az iszlám közösségen ( nemzeten ) belül érvényes jó és rossz megkülönböztetését és a jó betartását.

4 4 A harci dzsihádot a dzsihád csoportjai művelik (mint az al-kaida), amely a Nyugat és az általuk kollaboránsnak tartott iszlám csoportok ellen hirdetett háborút. A dzsihádban az ellenségnek három lehetősége van; elfogadni az iszlámot és egyenlőként élni a muszlimokkal; vallási szabadságban és tulajdona biztosításával alávetni magát; vagy harcol és Isten ítéletére hagyva a legyőzött ellenség a zsákmány részét képezi. Ezeket a lehetőségeket a történelem folyamán az ostromlott ellenségnek kínálták fel. A nagyobb méretű hódítások idején, például Indiában a muszlim uralkodók még a politeisztikus vallásokat is eltűrték alattvalóiktól [12]. A hitetlenek elleni harcban elbukókat, a dzsihád áldozatait mártír -nak vagy shahid -nak nevezik, akik vallásos kötelességüket teljesítik. A mártír minden bűne alól mentesül, egyenesen a paradicsomba jut, és Allah közelében kap helyet. Ahogy a Korán tartja: Ne gondold azokról, akik megölettek Allah útján, hogy halottak [lennének]! Nem! Élők ők az ő Uruknál, [s égi eledellel vannak ellátva]. (3:169) [13] Az iszlám vallás és (szokás)jog összefoglaló néven a hadith magyarázatot ad rá, kit tekintenek mártírnak: Hétféle mártír van, akik Allah útján ölettek meg. Akik pestis öl meg, az mártír, aki megfullad a mártír, aki mellhártyagyulladásban hal meg az mártír, aki a has betegségében hal meg, az mártír, aki tűzben hal meg az mártír, akit leomló épület alatt hal meg, az mártír, és a gyermekszülés közben életét vesztő nő is mártír (Muwatta, trans, Doi, 16:12:36). A taxatív felsorolás, mint látni, nem tartalmazza a harcban elesetteket, és az iszlám ráadásul tiltja az öngyilkosságot is. A magyarázat a harcban való mártírrá válássá a dzsihád fogalmában rejlik, irányultsága meggyőzni a hitetleneket. Harcoljatok Allah útján azok ellen, akik ellenetek harcolnak! Ám ne hágjátok át Allah parancsait! Allah nem szereti azokat, akik áthágják [a parancsait]! Korán (2:190) [7] E parancsnak jelenleg a világban több millióan engedelmeskednének, közülük kitűnik az al- Kaida mint militáns dzsihádhívő mozgalom [14], úgy tűnik vezető és inspiráló szerepet tölt be a militáns iszlám szervezetek között, ezért veszélyes, hogy az al-kaida potenciálisan a világ mindegyik országában jelen van. Az alvó sejtjek, segítői, ernyő- és licenszszervezeteinek tagjai, támogatói és szimpatizánsai miatt taglétszámát nehéz megbecsülni, de első vonalban mozgósítható harcosainak száma is százezrekre, tartalékpotenciálja pedig milliókra rúg [15]. Ez a tartalékpotenciál azért is veszélyes, mert nincs felismerhető arca; nem csak a férfiak kiváltsága a harc, számos nő és gyermek is csatlakozik a mozgalomhoz. A célcsoport természetesen a használhatók kiválogatása képzettség vagy foglalkozás alapján. Előnyben vannak az idegenforgalmi dolgozók, a magasan képzettek, és az információgyűjtési potenciállal bírók [16]. Az al-kaidának, és a hozzá hasonló globalizált dzsihádhívő militáns csoportoknak nincs kizárólagos műveleti területe, területileg egzakt célpontja. Ennek bizonyítására elég csak a műveleti történetüket áttekinteni [17]. Az Al-Kaida és társszervei (pl. Fatah al-iszlám) bárhol a világon képesek toborozni, telepíteni, és támogatni a kellően elkötelezett harcosaikat, megjelentek még a szovjet megszállás alatt álló Afganisztánban, Kasmírban, Koszovóban, Boszniában, Csecsenföldön, és vívják harcukat az amerikai illetve NATO-megszállás alatt álló Irakban és Afganisztánban. Az al-kaida növekedése folytán a klasszikus sejtszervezetre állt át, több funkciójú munkamegosztást valósítva meg a vezetés, a támogatók és a művelet végrehajtói között. Ez a kevéssé szervezett struktúra nem viseli magán egy formális szervezet ismertetőjegyeit, bár egyenként létezik belső munkamegosztás; van központi irányító apparátus, fegyveres erő,

5 5 infrastruktúra, felderítés, pénzügyi szolgálat, nyilvántartás, propaganda-apparátusuk, és a dolgozat fókuszában álló okmányszolgálat. Sebezhetőségük terület és állampolgárság hiányában ezekre a pontokra összpontosul, ezért olyan nehéz az ellenük folytatott harc [18], és ezért zártságukra való tekintettel az ellenük folytatott hírszerzés akkor lehet hatékony, ha előtérbe helyezzük a HUMINT erőket (HUMan INTelligence - emberi erők felhasználásával folytatott hírszerzés) [19]. A hálózat azonban sokkal inkább interaktív láncszemként (összekötőként) működik a helyi terroristák támogatói, a kisegítő szervezetek, és a feltörekvő belföldi sejtek között. Ezek a terrorista csoportok fenntartják a hálózat működését, a műveleti hatósugarat kiterjesztve a földrajzi határokon, régiókon és kontinenseken át is. Ebben a terrorista miliőben az aktivisták a globalizációt kihasználva képesek az országok közti utazásra, robbanószerek, fegyverzet célba juttatásához. A terroristák leplezett utazásokra irányuló szándéka a személyazonosító dokumentumok, úti okmányok illegális módon történő felhasználásával érhető el. Az illegális úton megszerzett és felhasznált útlevelek lehetővé teszik, hogy beszivárogjanak egy adott országba külföldi műveletek előkészítése, végrehajtása érdekében. Ezt az állítást támasztják alá a 2005 júliusában, Londonban végrehajtott terrortámadások is, hiszen a házkutatások során a terroristáknál nagy mennyiségű illegális dokumentumot találtak. A rendőrségi nyomozás során előkerült hamis útlevelek, vízumok, és hamisított személyazonosító okmányok számos terrorista sejt ellátásához voltak elegendők. Az útlevelek törvénysértő felhasználásával kapcsolatban három kulcstémára kívánunk fókuszálni: 1. Az illegális útlevél felhasználásának szerepe a nemzetközi terrorista hálózatok műveleti tevékenységében 2. Az útlevelek beszerzési módjai 3. A különféle nemzetközi szerződések, egyezmények, és kapcsolatos akciótervek, amelyek a terroristák határokon átívelő mozgási képességét korlátozzák. Ahogyan az Egyesült Államok Nemzeti Terroristaellenes Központjának (National Counterterrorism Center NCTC) nemzeti stratégiája, A terrorista utazások elleni harcról megjegyzi: a terroristák nemzetközi mozgását lehetővé tevő eszközök felderítése nagyban akadályozza mobilitásukat és gátolja hatékonyságukat. A határforgalomban tehát az útlevelek, vízumok meglétének, eredetiségének ellenőrzése, a határőrizetben (zöldhatár) pedig a határőrség/rendőrség folyamatos járőrszolgálata olyan fojtópontokat jelent, ahol a nemzetközi terrorizmus egy adott ország hatóságával közvetlenül találja szemben magát. A nemzetközi terrorizmus ún. támogató, ellátó, logisztikai és hadtáp célú csoportokat hozott létre, amelyek tevékenysége elengedhetetlen a kívánt eredmény, adott esetben egy célpont elleni művelet sikere érdekében. Ezen segítők feladatai különösen az alábbiak: az aktivisták és ügynökök toborzása a kommunikáció források gyűjtése és pénzátutalások anyagi eszközök beszerzése és eljuttatása (úti okmányok, vízumok) kiképzés meggyőzés, propaganda, és felbujtás a biztonságos ingatlanok infrastruktúrája, alvó sejtek taktikai tervezés és felkészülés célpontok felderítése

6 6 támadások A terrorista hálózathoz tartozó személyek konspirált utazása rendkívül fontos. Az utazás elsősorban a nemzetközi terrorizmust karakterizáló rejtett hálózatok fenntartásában, valamint a taktikai lehetőségek/eszköztár stratégiai előnyökké változtatásában létfontosságú: az útlevelek hamisításával, személycserés módszerrel (ennek keretében a más személy részére kiállított arcképes okmányt változtatás nélkül nem az okmány jogszerű tulajdonosa használja fel), lehetővé válik a határokon átívelő leplezett mozgás. Az aktivisták és ügynökök kiképzése a terrorcsoport létének és működésének előfeltétele. A dán Igazságügyi Minisztérium Az iszlám terroristák toborzása c. tanulmánya szerint a toborzás hidat képez a személyes hit és az erőszakos aktivizmus között. A terrorista hálózatok mozgósítható személyi állományának mennyisége függ az aktivisták és ügynökök folyamatos toborzásának sikerétől. Aktivistákra azért van szükség, hogy a terrorszervezet jövőbeli életképességét illetően lássanak el funkciókat: úgy, mint a pénzgyűjtés, logisztika, vagy kommunikáció. Az ügynököket pedig a toborozás után megfelelően kiképzik és az éles terrortámadások kivitelezésekor vetik be. A rendelkezésre álló bizonyítékok azt mutatják, hogy a toborzási folyamatot általában a lentről-felfele ún. önsorozásos módszer alapelve szerint hajtják végre vagy egyszerű internetes propagandával. A helyi sejtek tipikusan baráti vagy rokoni szálak körül alakulnak, gyakran a helyi vallási prédikátorok (imám) vagy tanárok részéről inspirálva, további tagokat a nagy forgalmú weboldalakon lehet szerezni [20]. A terrorszervezetek arra törekednek, hogy minél több támogatót (fedett ügynököket vagy vakond ) gyűjtsenek az célállam fontos állami, ipari és gazdasági elitje közelében, akiknek segítsége a műveletek eredményességének esélyét jelentősen növeli. Az Al-Kaida és a hozzá kapcsolható egyéb terrorista szervek újrafókuszálták törekvéseiket: ma már amerikai, kanadai, és különböző európai országokban született fiatalokat is toboroznak. Ezekről a helyekről származó újoncokról úgy tartják, probléma nélkül mennek majd át a hatósági vizsgálatokon és a határellenőrzéseken, ugyanakkor kapcsolataik, helyismeretük révén egy titkos terrorakció végrehajtásakor sokkal operatívabb tevékenységre képesek. [21] A terrorista hálózatok, és sejtek sajátos, kellőképpen konspirált kommunikációra támaszkodnak. Céljuk, hogy műveleti információkat továbbítsanak egymásnak, koordináljanak a terrorapparátus személyei között, valamint terjesszék a stratégiai, taktikai és műveleti információkat. Az al-kaida a biztonságos kommunikációra helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Műveleti protokollja szerint a kommunikáció titkos, lényegre törő és jól időzített. Ehhez igénybe vesznek nyilvános szolgáltatásokat is, de az igazán szenzitív adatokat kipróbált hírnökök szállítják. A hírnökök az információt emlékezetből mondják vissza, kizárva a jelfelderítés lehetőségét. A megbízhatóságuk és elhivatottságuk alapján kiválasztott hírnökök is természetesen rejtve, megfelelő fedőokmányok felhasználásával utaznak. A World Trade Center elleni merénylet előtt a pénzügyi szabályozás liberalizmusa nagyban megkönnyített a terrorizmust finanszírozó pénzek mozgását [22]. Az induló vizsgálatok fényt derítettek arra, hogy az al-kaida segítői és egyéb dzsihádhívő terrorcsoportok intenzív pénzgyűjtést és pénzmosást folytatnak, hogy kiterjedt hálózatukat, sejtjeiket, segítőiket finanszírozni tudják. A pénzgyűjtés forrásai az önkéntes vagy védelmi pénzként szedett magánadományok, civil szervezetek tiszta pénzei, vagy támogató államok fedőszervezete által nyújtott támogatások. A militáns iszlámista csoportok sok esetben megpróbálják kihasználni az iszlám jótékonysági kapcsolatait is, hogy az adományokból közvetlenül vagy vallási

7 7 intézményeken, szimpatizáns nemzeti-kulturális szervezeteken keresztül jussanak anyagi forráshoz [23]. Az erkölcsi megfontolást a gyakorlat felülírja, a terrorszervezetek bevételeik gyarapítása érdekében gyakran követnek el különböző bűncselekményeket is. A marokkói székhelyű Al- Kaida sejtek - amelyek a madridi terrortámadásokat hajtották végre jelentős bevétele bankrablásokból, valamint bankjegykiadó automaták kifosztásából volt eredeztethető. A terrorista szervezetek tevékenysége több aspektusában is hasonlít a nemzetközi bűnszervezetekére. Egyfelől anyagi forrásaikat egészítik ki, másfelől műveleteiket támogatják az olyan klasszikus bűncselekményekkel, mint például a hamis, hamisított útlevelek és személyazonosító okmányok adás-vétele, embercsempészet, emberkereskedelem, kábítószerrel visszaélés, hitelkártyacsalás, csempészett áru forgalomba hozatala, vagy akár nagy értékű személygépkocsik eltulajdonítása, csempészése. Nem kell külön hangsúlyozni ennek veszélyét, ezek a kapcsolatokon táptalajt nyújtanak a szervezéshez, eszközbeszerzéshez, és ezek mozgatásához [24]. Minthogy a terrorizmus finanszírozása a legtöbb országban bűncselekmény, a terrorszervezetek kitanulták a pénzmosást, ide értve a banki műveleteket és az áruk mozgatását. A árnyékvilág azonban megteremti árnyékintézményeit is [25], az offshore bankszámlák, a bizalmi bankok és az arab világban intézményes hawala mind-mind a másik oldalt segíti [26]. A kereskedelmi tranzakciók során preferálják a nagy értékű és könnyen pénzzé tehető árukat, mint például a drágaköveket. Bár az átutalások formális vagy informális csatornákon keresztül is történhetnek, a terrorszervezetek gyakran bíznak meg küldöncöket, akiket hamis/hamisított úti okmányokkal látnak el annak érdekében, hogy készpénzt vagy egyéb vagyontárgyakat szállítsanak oda, ahol a szervezetnek szüksége van rá. Mindennek egy célja van; fenntartani a mobilitást, és az operativitást, márpedig jelentős összegeket kénytelenek költeni az utaztatásra is, aminek az ára a jó minőségű hamis/hamisított/biankó okmányok beszerzése miatt akár extrém magas is lehet [27]. A terroristák a műveleteikhez szükséges alapanyagok beszerzésétől nagymértékben függnek, úgy, mint különösen a fegyverzet, robbanószerek, különleges felszerelések és útlevelek. Hagyományos ipari háttér hiányában, a terroristák kénytelenek ezeket az erőforrásokat máshonnan felkutatni és megszerezni. Egy lehallgatott Al-Kaida telefonbeszélgetés, amit az olasz Különleges Műveleti és Általános Nyomozási Osztály rögzített, a logisztikai elemet ekképpen hangsúlyozza: ha a testvérek el akarnak rejtőzni, mi elrejtjük őket, ha a testvérek papírokat akarnak, mi gondoskodunk ezekről a papírokról, ha a testvérek utazni akarnak, mi utaztatjuk őket ha fegyver kell, fegyvert szerzünk nekik. A szükséges eszközöket titkosan szerzik be. A terrorista csoportok számára jobb álcázást kínál a szabad forgalomban kapható nyersanyagok beszerzése, amelyek kombinálásával készítik el a pusztító eszközt. Ezt bizonyítják azok a sikeres rendőri akciók, amikor dzsihádhívő csoportoknál Belgiumban, Angliában, Olaszországban és Spanyolországban robbanószerek gyártásához szükséges kémiai vegyületeket füleltek le. Ilyen például az, amikor a terrorista aktivisták, ügynökök érvényes útleveleket kérnek kölcsön és bérlik azokat, vagy egyszerűen ellopják a szükséges okmányokat. Az utazás tehát fontos mozgatórugója a terrorista beszerzési tevékenységeknek. Egy tanúvallomás szerint, a ben Nagy Britannia elleni bombatámadások kiterveléséért elítélt terrorista sejt rendszeresen hajtott végre utazásokat Kanada, Anglia, Pakisztán között, hogy robbanószert, felszerelést és más kellékeket szerezzen be. A nemzetközi terrorizmus kapcsán leginkább az kelt riadalmat, amikor információk szerint vegyi, biológiai, sugárzó, és nukleáris fegyverekre próbálnak szert tenni. A terroristák feltehetően egyetemeken és különböző országok kutatóintézeteiben is toboroznak

8 8 ügynököket, aminek célja, hogy laboratóriumi körülmények között hajtsák végre a szervezet részéről megrendelt feladatot. A személycserés módszer vagy a hamis útlevelek felhasználása természetesen ilyen eseteknél is előfordul. A modern terrorizmus hatékonyságának erősítéséhez szükséges egyfajta szakmai toborzóügynökségként is működtetni. A szervezet egy vállalat következetességével erősíti működési és végrehajtó képességeit a pénzügyek, informatika, vegyészet, biológia, közlekedési eszközök (repülőgépek, vonatok) vezetése terén. Afganisztánban a Talibán fennállása alatt körülbelül 70 ezer dzsihádhívő újonc utazott a világ minden tájáról, hogy ott különböző táborokban katonai kiképzést kapjanak [28]. Azóta a militáns dzsihádhívő más, titkos helyeket is találtak a kiképzések levezénylésére. Ehhez járul, hogy mára nincs meghatározhatóan tipikus felkészítő ország, titkos helyeken az egész világon létesülhetnek kiképzőtáborok [29]. A biztonságos ingatlanok és alvó sejtek terrorista infrastruktúrája arra szolgál, hogy elszállásolják a küldetést teljesítő ügynököt, és fenntartsák a konspiráltságot későbbi küldetésekhez [30]. A biztonságos ingatlanok menedékként szolgálhatnak egy terrorista ügynök legális vagy illegális határátlépése után, a műveleti tevékenység alkalmával. Néha a biztonságos házak tevékenységét pihentetik, vagy tudomással nem bíró harmadik fél számára bérbe adják, addig, amíg egy küldetés kapcsán szükség nem lesz rá. A nemzetközi terroristák ilyen biztonságos ingatlanok, búvóhelyek egész láncolatát tartják fenn világszerte, különböző országok városaiban. A kívánt művelet tervezési fázisában pedig váltogatják őket, ezzel csökkentik a felfedés veszélyét, az algériai militáns szervezetek pl. Szalafita csoportok, Fegyveres Iszlám Csoport - körözött dzsihádhívőket csempésztek spanyolországi búvóhelyekre hamis útlevelek és vízumok segítségével. A hálózatot az algériai biztonsági erők 2006 áprilisában számolták fel. Egy akcióra történő felkészülés hosszú időt vesz igénybe, mivel a végrehajtás minőségétől függ a művelet sikere. Először általában olyan tömeges áldozatokkal kecsegtető célpontot keresnek, amiről tudják, hogy a lakosság körében riadalmat fog kelteni ugyanakkor komoly visszhangja lesz a médiában, majd a vezetők megkezdik a részletes támadási terv összeállítását. A felkészülési fázis biztosítja, hogy a szerepet játszó tagok megfelelően felkészültek, informáltak legyenek és a szükséges eszközökkel (úti okmányok, készpénz, fegyverek, robbanószerek stb.) rendelkezzenek. Esetenként a terroristák saját úti okmányaikkal utaznak. A szeptember 11-i támadók is saját szaúd-arábiai útleveleiket használták, amivel akkor vízummentesen lehetett az Egyesült Államokba látogatni. Az illegálisan megszerzett vagy hamisított dokumentumok segítik a terrorista aktivistákat, hogy fedetten, inkognitóban utazzanak, ezáltal eszközül szolgálnak stratégiai meglepetés okozásához. Az útlevelek, különösen a látszólag valódi dokumentumok rendkívül értékesek a nemzetközi terroristák és az őket támogató bűnöző szervezetek számára. Andrew Clarke egykori brit belügyminiszter megjegyezte, hogy a terrorista támadások egyharmadában közokirathamisítást követtek el. A különleges feladatokkal megbízott ügynökök, parancsnokok rendelkezésére akár több útlevél is állhat, szem előtt tartják azonban azt a fontos szabályt, hogy a hamis/hamisított útlevéllel utazó ügynök ne azzal az okmánnyal lépjen be egy ország területére, amelyet korábban épp a területileg illetékes állam bocsátott ki. Ellenkező esetben az okmány illegális felhasználása könnyen leleplezhető. Egyes országok útleveleit a terrorista csoportok különösen kedvelik. Ezek elsősorban olyan multikulturális nyugat-európai országok (pl.: Franciaország, Németország), amelyek lakossága a népesség és vallása tekintetében heterogén, akik viszonylag sokat utaznak, és útlevelük ismert a világ határőrségei, határellenőrzést végző szervei előtt. Nem

9 9 elhanyagolható körülmény, hogy az ilyen útlevéllel utazó külföldi terrorista ügynök a világ számos országában vízummentességet élvez, amely a határátlépéskor jelentős előnyökhöz juttatja: az ellenőrzés kevésbé alapos, a figyelem középpontjában nem az ilyen okmányokkal rendelkező utasok vannak. A schengeni övezet külső határának átlépése után a terroristák könnyedén használják ki a tagállamok közti szabad utazás lehetőségét. Bár a mai modern útleveleket nehéz hamisítani - korszerű biztonsági elemeik miatt -, a korábban elveszett vagy ellopott útlevelet jó eséllyel még fel lehet használni. Ha a visszaélés ki is derül, a hamis/hamisított útlevél felhasználójára nézve a kockázat elenyésző (hacsak a személyt nem terroristaként tartják számon): ilyenkor a hatóságok a beléptetést megtagadják, a hamis/hamisított útlevelet lefoglalják (megküldik a kiállító ország hatóságának), és a személyt visszairányítják. A terroristák okmány beszerzésének módozatai: 1. Eredeti útlevél csalárd módon történő beszerezése. Eredeti útleveleket egy terrorcsoport úgy szerezhet be, ha tagja az okmány igénylésekor hamis személyazonosságot vagy hamis igazolásokat mutat be. 2. Lopott vagy talált útlevél. A terrorista csoportok beszerezhetik útleveleiket a jogszerű birtokosától történő eltulajdonítással vagy egyszerű találással. Ilyen útlevélből az Interpol jelentése szerint mintegy 10 kering a világban A probléma ellenére a lopott vagy elveszett útlevelek illegális mozgásának akadályozását a különböző hatóságok egymás közti információ megosztásának jogi akadályai, vagy késedelmes bürokratikus ügyintézés jellemzi. 3. Eredeti útlevél bérlése, vásárlása. A nemzetközi terrorista elemek utazási okmányokhoz juthatnak eredeti, érvényes dokumentumok illegális kölcsönzésén, vagy adásvételén keresztül. 4. Útlevél hamisítás, utánzott útlevél előállítása: a nemzetközi terrorista csoportok aktívan foglalkoznak útlevelek előállításával, hamisításával. Nemzetközileg Thaiföld vált a hamis útlevelek fő piaci központjává. A Thaiföldön szerzett útleveleket ezután távoli helyekre csempészik és értékesítik az illegális utazásokban érdekeltek számára. A bangkoki nemzetközi repülőtéren 2005 augusztusában letartóztattak egy algériai származású brit állampolgárt, mert a hatóságok 452 hamis belga, francia, portugál és spanyol útlevelet találtak nála. [31] Korábban, 2005 áprilisában pedig a brit hatóságok tartóztattak le egy Bangkokból Glasgowba érkező amerikai állampolgárt, aki 160 darab hamis, eladásra szánt útlevelet szállított magával. Brit források arról tudósítanak, hogy ben körülbelül hamis útlevelet és egyéb személyazonosító dokumentumot szűrtek ki a brit kikötőkben szolgálatot teljesítő egyenruhások. Mégis úgy vélik, hogy minden tíz beléptetett dokumentumból csak egyet sikerült felderíteni. A terrorizmus elleni harcra koncentrálódó nemzetközi erőfeszítések a kormányközi kooperáció kiszélesítésére, az úti okmányok biztonságának erősítésére, és a határőrizet hatékonyságának növelésére terjednek ki [32]. Az elmúlt évtizedben a főbb nemzetközi szervezet terrorellenes egyezményeket, döntéseket és akcióterveket hozott létre. Ezen szervezetek közé tartozik: az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa; a G-8 vezetői fórum; az Európai Unió; az Amerikai Államok Szervezete (OAS, Organization of American States); az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC, Asia- Pacific Economic Cooperation); az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért felelős Európai Ügynökség (FRONTEX, Frontières

10 10 Extérieures); és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO, North Atlantic Treaty Organisation). Az ENSZ nem kevesebb, mint 12 nemzetközi egyezményt fogadott el, hogy erősítse a terrorizmus elnyomására irányuló kormányközi erőfeszítéseket, és közelebb helyezze azokat az igazságszolgáltatáshoz. Szeretnénk kiemelni az Európai Unió Hágai programját. A dokumentumban önálló fejezetként (2. fejezet) szerepel a biztonság megerősítése, és alfejezetében (2.2 alfejezet) kaptak helyet a terrorizmus elleni küzdelem feladatai [33].Az Európai Tanács felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy intézkedéseiket ne csupán saját biztonságuk megőrzésére korlátozzák, hanem az Unió egészének biztonságát tartsák szem előtt. Az amerikai Nemzeti Terrorellenes Központ (National Counterterrorism Center NCTC) 2006 májusában kiadott egy kormányzati stratégiát a terrorista utazások elleni küzdelem érdekében, hogy ezzel is erősítse, kiterjessze a terroristák globális mozgásának megfékezését. Az amerikai stratégia kilenc szükségesnek ítélt taktikai elemet ismertet: 1. az ismert és gyanúsított terroristák azonosítása 2. országok közötti széleskörű adatcsere biztosítása 3. az országba történő beléptetés előtt az utasok hatékony szűrése 4. nemzetközi kapacitások növelése a terrorista utazások korlátozása és szűrése érdekében 5. a terrorista utasok felderítése, elfogása 6. a terrorista utazásokat segítő infrastruktúra felszámolása 7. erősíteni az úti okmányok biztonsági elemeit 8. gyűjteni, elemezni és terjeszteni minden terrorista gyanús utazási információt A hatósági ellenőrzés jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. A szeptember 11- én bekövetkezett terrortámadás óta mindenki tisztában van azzal, hogy a hatóság feladatai közül a legjelentősebb a jogellenes cselekmények (terrorcselekmények) megelőzésére épülő ellenőrzés. Az emberek biztonságérzetének növeléséhez szükséges feltétel, hogy az ellenőrzések láthatóak legyenek, hiszen a civil állampolgároknak a háttérben zajló folyamatokról nincs tudomása. A nemzetközi bűn- és terrorszervezetek elterjedésével, valamint az ezekkel összefüggő okmányhamisítások megjelenésével mindenképp indokolt, hogy a hatósági ellenőrzés törvényes, folyamatos és fejlett legyen nemcsak Magyarországon, hanem a világ többi országában is. A 62 év után 2008-ban megszűnt magyar Határőrség ugyan már nem hatályos útlevélkezelői szabályzata egyértelműen fogalmaz a határforgalom-ellenőrzés egyik lényeges alapelvével kapcsolatban: A határforgalom-ellenőrzés biztonságos, ha az ellenőrzési rendszer garantálja a biztonságra ható veszélyforrások időben történő felismerését, megakadályozza a nemzet és közbiztonságra veszélyes személyek, javak országba történő be- illetve kijutását, megelőzi és felderíti az államhatárt érintő jogsértő cselekményeket. Összefoglalás A terrorizmus a XXI. században globális jelenség, jellemző a fejlett nyugati országokra, valamint a széles értelemben vett válságövezetekre. A globális terrorizmus számára elkerülhetetlenül szükséges az ellenséges területen való álcázott mozgás a műveletek megvalósításához. A terrorcsoportok igyekeznek diffúz szakmai és financiális hátteret kiépíteni, illetve konspirált toborzással biztosítani a csoport továbbélését. Céljaik megvalósításához szükséges a megfelelő okmányok megszerzése és birtoklása. A terrorelhárítás fő feladata a terrorcsoportok tagjainak azonosítása, megfigyelése, a hamis

11 11 okmányokkal utazók felderítése és kiszűrése valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése az állampolgárok biztonsága érdekében.

12 12 Források, hivatkozások: [1] KOLOSSA Sándor: SZÉP ÚJ VILÁG AVAGY A TERRORIZMUS MA [2] KURTA Gábor: A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM ÚJ DIMENZIÓI [3] HORVÁTH Attila: TERRORFENYEGETETTSÉG: CÉLPONTOK, NAGYVÁROSOK KÖZLEKEDÉS [4] Regime de la terreur. A társadalomra erőltetett rettegés, rémuralom értelmében először a francia forradalomban használták a jakobinus terror idején. [5] BARTKÓ, Róbert: Bűnügyi Tudományi Közlemények 7., Tanulmánykötet (Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén) pp. 42. [6] 2073/2004. (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról [7] BODA József: A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÉS AZ ELLENE VALÓ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE, LEHETOSÉGEI [8] HADNAGY Imre József : NÉHÁNY GONDOLAT A KONFERENCIÁN ELHANGZOTTAKHOZ [9] HAVASI Zoltán: A TERRORIZMUS ÉS A JOG [10] Az Európai Unió Tanácsának 2001/931/KKBP számú közös álláspontja, a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról. (2001. december 27.) [11] Terrorismfiles, TERRORIST ORGANISATIONS al-qa'ida (Al-Qaeda [12] ADAMEC, Ludwig W.: Historical Dictionary of Islam, 2nd Edition, The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Plymouth, UK, ISBN: , pp. 169, SIMON Róbert (ford.): Korán, Helikon Kiadó, ISBN: x, pp. 52 [14] Az al-kaida (arabul: ةدعاقلا al-qāʿida) egy radikális iszlamista terrorszervezet, amelyet a gazdag szaúdarábiai vállalkozó, Oszama bin Láden hozott létre 1988-ban a Szovjetunió ellen, Afganisztánban harcolt veteránokból. Feltételezések szerint alvó ügynökei révén a világ országában is jelen lehet. [15] KATONA Magda: AZ AL-KAIDA METAMORFÓZISA SZEPTEMBER 11- E UTÁN [16] DERESKEY- DÁVID: TERRORISTA-PROFIL: A TERRORISTÁK CÉLCSOPORTJAI TOBORZÁSKOR, Hadtudományi Szemle, 2009/2. sz%c3%a1m/t%c3%a1rsadalomtudom%c3%a1ny/terrorista-profil-terrorist%c3%a1kc%c3%a9lcsoportjai-toborz%c3%a1skor [17] Al-Qaida / Al-Qaeda (the Base), Global Security.org [18] NAGY László: A MODERNKORI TERRORIZMUS

13 13 [19] KIS-BENEDEK József ezredes: A TERRORIZMUS ELLEN FOLYTATOTT HÍRSZERZÉS [20] FARKAS Cintia: TERRORISTÁK A VILÁGHÁLÓN - ONLINE TOBORZÁS, Hadtudományi Szemle, 2008/1. sz%c3%a1m/nemzetbiztons%c3%a1g-%c3%a9s-rendv%c3%a9delem/terrorist%c3%a1kvil%c3%a1gh%c3%a1l%c3%b3n-oline-toborz%c3%a1s [21] RUDNER, Martin: Misuse of Passports: Identity Fraud, the Propensity of Travel, and International Terrorism In: Studies in Conflict&Terrorism (2008) volume 31, issue 2, pp [22] Botos Csaba: A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE [23] Az Al-Kaida ismert arról, hogy jótékonysági szervezeteket állít fel, a terrorista cselekményeket finanszírozó pénz gyűjtésére és átutalására, ilyen például a Jóakarat Nemzetközi Alap [24] Beraczkai Antal ezredes: MILYEN TERRORISTA FENYEGETÉSEKKEL KELL SZÁMOLNUNK A JÖVOBEN? [25] Botos Csaba: A TERRORIZMUS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTERE [26] Havala: a mai napig népszerű pénzátutalási forma az arab világban, amelynek az alapja egy, a középkor óta fennálló iszlám tradíció. A tranzakció szóban történik és gyakorlati pénzmozgás nincs, az egésznek az alapja az adott szó, a bizalom. Például valaki elmegy egy havala brókerhez egy közel-keleti kis faluban és megbízza, hogy továbbítson ezer dollárt a Németországban élő testvérének. Odaadja a jutalékkal megemelt összeget, és a bróker telefonál egy hamburgi kollégájának, aki "leszállítja" a pénzt a kedvezményezettnek és a bróker "zsebből" fizet. Az egésznek nincs nyoma és mégis működik, persze mindez egy olyan kulturális közegben zajlik, ahol a lopásért nem ritkán kézlevágás "jár". Európában vagy a világ más részein a pénz valószínűleg nyomtalanul eltűnne és ez a fajta tranzakció igen rövid életű lenne. Terrorpénzek, a láthatatlan átutalás, HETEK, [27] Hamis (utánzott) okmány: valamely ténylegesen forgalomban lévő okmány másolata, utánzata, melynek minden része, minden eleme hamis. Hamisított okmány: olyan eredeti okmány, amelyen utólag valamilyen változtatást végeztek (tartalmi hamisítás). Jogtalan kitöltés (biankó): az okmány minden eleme eredeti, azonban az okmányt nem az arra illetékes hatóság, nem az előírt módon állította ki [28] A tálibok (a vallási iskolákban tanuló diákok) mozgalma. f29] BOLGÁR SZTERNÁK N. - SZTERNÁK Gy.: A TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEI [30] Biztonságos ház (safe house): a fogalmat általánosan használják olyan ingatlanokra, amelyek tulajdonosa visszafejthetetlen, nem áll megfigyelés alatt, elhelyezkedése pedig segíti a titkosszolgálati operatív munkát, mint menedék, depó, vagy találkozó-kihallgatóhely. WEST, Nigel: Historical Dictionary of International Intelligence, Scarecrow Press, Inc., USA, 2006 ISBN-13: [31] 452 hamis útlevéllel bukott le egy brit férfi, Origo, letöltés ideje: november 14. [32] Az Európai Unió Tanácsának 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról. A rendelet célja a tagállamok

14 14 által kiállított útlevelek és úti okmányok biometrikus elemeihez szükséges jogi háttér biztosítása. Hatálya azokra az útlevelekre terjed ki, amelyeket a tagállamok állítanak elő és 12 hónapnál hosszabb ideig érvényesek. [33] Hágai Program: A szabadság, a biztonság, és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban (2005/C 53/01). Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 53/1,

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Szervezett bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Szervezett bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A szervezett bűnözés jellemzői profit-orientált magas fokú szervezettség és konspiráció magasan képzett szakemberek részvétele csúcstechnika igénybevétele

Részletesebben

Terrorfenyegetettséggel kapcsolatos előadás résztvevőinek a köszöntése

Terrorfenyegetettséggel kapcsolatos előadás résztvevőinek a köszöntése 1/7 Terrorfenyegetettséggel kapcsolatos előadás résztvevőinek a köszöntése 2015.06.24. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a terrorizmussal kapcsolatos tájékoztató és felkészítő előadáson - ezen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: JEGYZŐKÖNYV, II. MELLÉKLET JOGI

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 843 final ANNEX 1 MELLÉKLET A Bizottság és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának közös jelentése az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 12. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. december 8. Címzett: a delegációk

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK KIBERBIZTONSÁG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN Berzsenyi Dániel külső munkatárs Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG

TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG Zán Krisztina Horpácsi Ferenc TERRORIZMUS ÉS A HATÁRORSÉG A világ valamennyi állama, államszövetsége igyekszik megfogalmazni az o- kat a kockázati tényezoket, veszélyeket, melyek biztonságát fenyegetik.

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

SAJTÓ REV 1. Brüsszel, 2007. május 14.

SAJTÓ REV 1. Brüsszel, 2007. május 14. AZ EU TANÁCSÁNAK FŐTITKÁRSÁGA ~TÁJÉKOZTATÓ~ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM REV 1 Brüsszel, 2007. május 14. A terrorizmus jelentős mértékben veszélyezteti Európa biztonságát, demokratikus

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

SZKA_210_46. Terroristák kommandósok

SZKA_210_46. Terroristák kommandósok SZKA_210_46 Terroristák kommandósok TANULÓI TERRORISTÁK KOMMANDÓSOK 10. ÉVFOLYAM 551 46/1 A TERRORIZMUS A MODERN VILÁGBAN SZEMELVÉNY A tradicionális társadalmi rendhez viszonyítva a modern társadalmak

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 2. Konzultáció Hatékonyan működő versenypiac és a szolgáltatók közti kapcsolatok Konzultáció A konzultációk szerepe Az érintettek

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. (..) Korm. rendelete A Kormány /2006. (..) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998.

Részletesebben

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TANSZÁK Az alábbi témajegyzékek nem minden esetben címlistát jelölnek, hanem olyan témaköröket, amelyekhez kapcsolódóan kell a választott konzulens egyetértésével a szakdolgozat konkrét címét meghatározni! BEVÁNDORLÁSI

Részletesebben

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja

TURISZTIKAI TERMÉKEK. A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja TURIZMUS BULLETIN 19. 1. A tanulmány célja A Turisztikai Világszervezet ökoturizmus kutatási programja Összeállította: a Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatósága Veréczi Gábor közremûködésével. A tanulmány célja Az ENSZ a 2002-es évet az Ökoturizmus

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be.

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként négy országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

Kihívások a fehér galléros bűnözés kezelésében

Kihívások a fehér galléros bűnözés kezelésében www.pwc.com Felelősség szélcsendben és viharban Mi az ellenőrző bizottságok szerepe a társaságirányításban? Kihívások a fehér galléros bűnözés kezelésében Együttműködő partnereink Fejéregyházi Attila 2012.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A TERRORIZMUS ELLEN FOLYTATOTT HÍRSZERZÉS

A TERRORIZMUS ELLEN FOLYTATOTT HÍRSZERZÉS Kis-Benedek József ezredes A TERRORIZMUS ELLEN FOLYTATOTT HÍRSZERZÉS 2001. szeptember 11-ét követoen az Egyesült Államokban és a világ más részein is jogosan merült fel a kérdés, vajon a nemzetbiztonsági

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben