Idegenjog Nappali kérdéssor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegenjog Nappali kérdéssor"

Átírás

1 Idegenjog Nappali kérdéssor 1. Határozza meg a migráció fogalmát! 2. Mit jelent a migrációs döntés? 3. Mit értünk az alatt, hogy a migráció racionális folyamat / döntés? 4. Sorolja fel a migráció típusait! 5. Soroljon fel pozitív és negatív migrációs hatásokat! (3-3) 6. Mit tekintünk a migráció atipikus formájának? Példával támassza alá! 7. Az államhatár átlépése szempontjából milyen típusú migrációról beszélhetünk? Jellemezze ezeket! 8. Mit értünk az alatt, hogy az államhatár elválaszt és összeköt? 9. Soroljon fel olyan eseteket, amikor az országon belüli vándorlás szabadsága nem korlátlan! 10. Hogyan nevezzük egy Európai Uniós ország állampolgára által, másik EU-s országba irányuló mozgást? 11. Irány szerint milyen migrációs típusokat különböztetünk meg? 12. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Soroljon fel példákat! (3-3) a. Push faktor b. Pull faktor 13. Soroljon fel a kifelé és befelé irányuló migráció kapcsán jelentkező problémákat! (3-3) 14. A résztvevők száma, vagy terjedelme szerint milyen migrációs típusokat különböztetünk meg? Jellemezze ezeket! 15. Milyen kiváltó okai lehetnek a tömeges, határokat átlépő migrációnak? 16. Mi a különbség a migrációs hajlandóság növekedése és a tömeges, határokat átlépő migráció között? 17. Indíttatás alapján milyen migrációs típusokat különböztetünk meg? Jellemezze ezeket! 18. Mit jelent az alábbi kifejezés: A vándor ésszerű lény.? 19. Mi a különbség a kényszerű és a kényszermigráció között? 20. A mozgás tartóssága alapján milyen migrációs típusokat különböztetünk meg? Jellemezze ezeket! 21. Mit jelent a cirkuláció? Soroljon fel példákat! (5) 22. Konkrét kiváltó ok alapján milyen migrációs típusokat különböztetünk meg? 23. Példák segítségével illusztrálja, hogy mit jelent a gazdasági indíttatású migráció! Milyen tényezők járulnak hozzá az erősödéséhez? 24. Mi a különbség a gazdasági indíttatású és a befektetői migráció között? 25. Milyen események / tényezők hatására jöhet létre politikai indíttatású migráció? 26. Soroljon fel ökológiai migrációt eredményező okokat! (3) 27. Miben nyilvánul(hat) meg a kulturális migráció? 28. Mit jelent a non-refoulement kifejezés? 29. A beutazás és tartózkodás jogszerűsége szempontjából milyen fogalompárokat különböztetünk meg? 30. Mi a különbség az illegális és az irreguláris migráció között? 31. Mit jelent a migráció szabályozása? 32. Kik tartoznak a migráció jogalanyi körébe?

2 33. A migráció szabályozásának milyen irányzatokat különböztetünk meg? Definiálja ezeket! 34. Határozza meg a ius migrandi kifejezést! 35. Mutassa be a ius migrandi pozitív és negatív értelmezését! 36. A történelem során hogyan változott a mozgásszabadság fogalma? 37. Határozza meg az idegen fogalmát! 38. Kiket takar az alábbi fogalom: szabad mozgás- és tartózkodás jogával rendelkező személyek? 39. Kit tekintünk harmadik országbeli állampolgárnak? 40. Határozza meg a szűkebb értelemben vett idegenjog fogalmát! 41. Határozza meg a tágabb értelemben vett idegenjog fogalmát! 42. Milyen jogszabályok tartoznak a külföldi jog fogalomkörébe? 43. Határozza meg a nemzetközi jog fogalmát! 44. Soroljon fel migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezeteket! (3) 45. Melyik az a nemzetközi menekültügyi egyezmény, és mikor keletkezett, amit Magyarországon az évi 15. törvényerejű rendelet hirdetett ki? 46. Sorolja fel a beutazással és tartózkodással kapcsolatos európai irányelveket! (5) 47. Sorolja fel az illegális migrációval összefüggő európai irányelveket! (3) 48. Az Alaptörvény milyen formában rendelkezik a mozgásszabadságról? 49. Mit jelent az idegenjogi igazgatás kifejezés? 50. Melyik törvény vonatkozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre? 51. Melyik harmadik országbeli állampolgár felel meg a beutazás általános feltételeinek? 52. Ki minősül letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak? 53. Milyen letelepedési engedély típusokat ismer? 54. Kik kaphatnak letelepedési engedélyt? 55. Kik nem kaphatnak letelepedési engedélyt? 56. Mi a hontalansági eljárás célja és folyamata? 57. Határozza meg az idegenrendészet fogalmát! 58. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek milyen esetben utasíthatóak ki Magyarország területéről? 59. Kivel szemben kell elrendelni beutazási és tartózkodási tilalmat? 60. Sorolja fel a menekülők csoportjait! 61. Kit / kiket nem lehet menedékesként elismerni? 62. A menedékjogi eljárás során milyen kérdéseket vizsgál az eljáró hatóság? 63. Melyik jogszabályok jelentik a állampolgársági jog hatályos jogforrásait? 64. Hogyan lehet magyar állampolgárságot szerezni? 65. Milyen esetekben szűnhet meg a magyar állampolgárság? 66. Ismertesse a migráció szakaszait Sue-Sue modellje alapján! 67. Értelmezze az alábbi ábrát! Mi jellemző az egyes szakaszokra? 68. Melyek azok a tényezők, amelyek az egyén mentálhigiénés állapotát kedvezőtlenül befolyásolják? 69. Milyen megküzdési stratégiákat ismer? 70. Mit jelent a PTSD?

3 71. Egészítse ki a táblázatot! 72. Soroljon fel gazdasági alapú migrációs modelleket! 73. Mi a lényege a duális vagy szegmentált munkaerő-piaci elméletnek? 74. Mit jelent az agyelszívás kifejezés? 75. Mely migrációs elmélet írja le a nemzetközi vándorlást egy alapjaiban véve visszafordíthatatlan, önmagát gerjesztő folyamatként? 76. Melyek a menekültek helyzetére vonatkozó évi genfi egyezményben felsorolt üldözési okok, melyek nemzetközi védelmet alapozhatnak meg? 77. A liberális megközelítés alapvetően hogyan tekint a migrációra? 78. Mely állami szervek végeznek a migránsokra vonatkozóan is adatgyűjtést? 79. A migrációs statisztikában mit jelent a stock (állomány) adat? 80. A külföldiek társadalmi beilleszkedésével kapcsolatban hogyan definiálná az integráció lényegét? 81. Milyen típusú beilleszkedést jelent az asszimiláció? 82. Mit jelent az akkulturáció kifejezés? 83. Mi a multikulturális társadalom lényege? 84. Körülbelül mennyi külföldi állampolgár él életvitelszerűen Magyarországon, és ebből mennyi a 3. országból érkezett külföldiek száma? 85. Ismertesse az integrált határigazgatás meghatározását. (5 pont) 86. Ismertesse az integrált határigazgatás hiányzó dimenzióit. (6 pont) - A határon átnyúló bűncselekmények felderítése és kivizsgálása érdekében bűnügyi együttműködés. - A tagállamok és intézmények által végzett tevékenységek koordinációja, összehangoltsága.

4 87. Ismertesse a négylépcsős beléptetés-ellenőrzési modell tartalmát. (4 pont) 88. Ismertesse a nyugat-balkáni migrációs útvonal országait Szíriától-Magyarországig. (2 pont) 89. Ismertesse a határrendészeti szolgálati ág szervezeti felépítését a schengeni külső határral rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok vonatkozásában. (4 pont) 90. Egészítse ki Magyarország schengeni külső határszakaszára vonatkozóan a hiányzó számokat. (2 pont) - Határrendészeti Szolgálatok száma: - Határrendészeti Kirendeltségek száma:.. - Rendőrkapitányságok száma: - Határátkelőhelyek száma: Nevezze meg a határrendészeti szolgálati ág, hiányzó együttműködőit. (4 pont) Konzuli szolgálatok; Titkosszolgálatok; Terrorelhárítási Központ; A szomszédos országok hatóságai;. 92. Nevezzen meg a határellenőrzés főbb technikai eszközei közül négyet (darabszámmal együtt) (4 pont) 93. Mely Uniós intézmények vesznek részt az uniós jogalkotásban és milyen aktusokkal? 94. Milyen két legtipikusabb uniós jogszabály létezik és mi az alapvető különbség közöttük? 95. A rendészeti kérdések milyen tanácsi formációhoz tartoznak? 96. Nevezzen meg legalább három szabályzási területet, a bel- és igazságügyi együttműködés területén belül! 97. Nevezze meg a két legfontosabb, rendészeti feladatokat ellátó európai uniós ügynökséget / hivatalt! 98. Kit nevezünk EGT-állampolgárnak? 99. Kit nevezünk harmadik országbeli állampolgárnak? 100. Mi az idegenrendészet fogalma? 101. Sorolja fel az idegenrendészeti hatóságokat! 102. Milyen beutazási feltételeket határoz meg a Személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló, március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)? 103. Sorolja fel az idegenrendészeti eljárásban alkalmazható idegenrendészeti kényszerintézkedéseket! 104. Milyen esetekben rendelhet el az idegenrendészeti hatóság önálló beutazási és tartózkodási tilalmat harmadik országbeli állampolgárral szemben? 105. Milyen esetekben rendelhet el kiutasítást az idegenrendészeti hatóság harmadik országbeli állampolgárral szemben?

5 106. Mikor veheti idegenrendészeti őrizetbe az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárt? 107. Legfeljebb mennyi időre rendelhető el az idegenrendészeti őrizet és mennyi időre hosszabbítható meg?

Rendészeti igazgatás. Rendészet

Rendészeti igazgatás. Rendészet Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 2015. évi XLII.

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Alkotmányjog 1 előadás Nappali tagozat november 13.

Alkotmányjog 1 előadás Nappali tagozat november 13. Alkotmányjog 1 előadás Nappali tagozat 2017. november 13. 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok köre (legszorosabb kapcsolat) a) magyar nemzetiségű magyar állampolgárok

Részletesebben

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 18034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 108. szám A Kormány 203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Magyarország Európa politikája

Magyarország Európa politikája Magyarország Európa politikája Dr. Molnár Balázs, európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár Merre tovább Európa? Körkép 60 évvel a Római Szerződés aláírása után c. konferencia 2017. Március

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Az igazgatóság diszlokációja

Az igazgatóság diszlokációja Az igazgatóság határszakasza hossza (méter) Vízi Szárazföldi Összesen Nógrád megye 112914 63003 175917 Pest megye 45312 11514 56826 Összesen 158315 74517 232743 2 Az igazgatóság diszlokációja K K 9 V 1

Részletesebben

Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban

Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban Migrációs adatrendszerek Magyarországon és a Munkaerő Felvétel a migráció-kutatásban Gárdos Éva Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei 2014. október 22. Jointly

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSSOR NKK MA 2017 júniusi vizsgaidőszak. KÖZÖS KÉRDÉSSOR Nemzetközi jog / nemzetközi szervezetek / külügyi igazgatás

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSSOR NKK MA 2017 júniusi vizsgaidőszak. KÖZÖS KÉRDÉSSOR Nemzetközi jog / nemzetközi szervezetek / külügyi igazgatás ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSSOR NKK MA 2017 júniusi vizsgaidőszak KÖZÖS KÉRDÉSSOR Nemzetközi jog / nemzetközi szervezetek / külügyi igazgatás 1. A nemzetközi jog forrásai és alanyai 2. Az állami, mint a nemzetközi

Részletesebben

T/3408. számú. törvényjavaslat

T/3408. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3408. számú törvényjavaslat a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés Pozsonyban, 2006. október

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2019.2.25. C(2019) 1280 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019.2.25.) a határregisztrációs rendszerben biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából nyilvántartott

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XX. törvény - a határőrizeti területen lefolytatott eljárá 2. oldal (20) E törvénynek a határőrizeti területen lefolytat

Magyar joganyagok évi XX. törvény - a határőrizeti területen lefolytatott eljárá 2. oldal (20) E törvénynek a határőrizeti területen lefolytat Magyar joganyagok - 2017. évi XX. törvény - a határőrizeti területen lefolytatott eljárá 1. oldal 2017. évi XX. törvény a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG *4400 Nyíregyháza, Bujtos u.2. ( Tel. BM: (03/32)36-11 ( Városi: (06/42) 524-600 + Fax. BM: (03/32)35-05 + Városi: (06/42) 524-666 Száma:. -2009. A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Rendészeti Főigazgatóság

Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Főigazgatóság Elektronikus rendészeti helyzetkép Határrendészet 5.I. III./. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./. Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás április 20.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás április 20. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2017. április 20. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

Alkotmányjog 1 előadás november 6.

Alkotmányjog 1 előadás november 6. Alkotmányjog 1 előadás 2017. november 6. Népszuverenitás elve a közhatalom-gyakorlás legitimációja Minden közhatalom-gyakorlás forrása: a NÉP alanyi kör meghatározás? NÉP? Megközelítések Alaptörvény B)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 28., csütörtök Tartalomjegyzék Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.) 4714 2018. évi VI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 28. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 28. (OR. en) 13240/16 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV 1 Tárgy: LIMITE PUBLIC PV/CONS 49 JAI 829 COMIX 666 Az Európai Unió Tanácsának 2016. október 13-án

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

Munkaanyag a Kormány álláspontját nem tükrözi! A külügyminiszter..../2007. (... ) KüM rendelete

Munkaanyag a Kormány álláspontját nem tükrözi! A külügyminiszter..../2007. (... ) KüM rendelete Munkaanyag a Kormány álláspontját nem tükrözi! A külügyminiszter.../2007. (... ) KüM rendelete a diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló kiváltságot és mentességet élvező személyek beutazásának és tartózkodásának

Részletesebben

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. A Vízuminformációs Rendszer működéséről és a hozzáférés szabályairól

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. A Vízuminformációs Rendszer működéséről és a hozzáférés szabályairól Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A Vízuminformációs Rendszer működéséről és a hozzáférés szabályairól Jogszabályi háttér 810/2009/EK Rendelet (Vízumkódex) 767/2008/EK Rendelet (VIS Rendelet) 2009/377/EK

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

T/333. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról

T/333. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/333. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2018.

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

RENDŐRTISZTI FŐISKOLA Határrendészeti Tanszék

RENDŐRTISZTI FŐISKOLA Határrendészeti Tanszék RENDŐRTISZTI FŐISKOLA Határrendészeti Tanszék 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 392-35-31 tel:19-208; fax 19-410 E-mail: hor@rtf.hu Jóváhagyom! Dr. habil. Varga János ny. határőr ezredes határőrségi főtanácsos

Részletesebben

A szolidaritás rendje

A szolidaritás rendje A szolidaritás rendje Jelenleg nem biztosítható egyszerre az uniós állampolgárok maradéktalan biztonsága és valamennyi, Európába igyekvő menedékkérelmező befogadása. Minden állam alapvető kötelessége ugyanis,

Részletesebben

Illegális migráció február 20-i letöltés

Illegális migráció február 20-i letöltés Lipics László r. őrnagy: A határrendészeti és a bűnügyi szolgálati ág együttműködésének megvalósulása az integrált határbiztonsági rendszerben, a belső határokon A Határőrség Rendőrségbe történt integrációja

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sik Gotthilf. Jog és igazgatás VI. Igazgatásrendészeti ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sik Gotthilf. Jog és igazgatás VI. Igazgatásrendészeti ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sik Gotthilf Jog és igazgatás VI. Igazgatásrendészeti ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános őr-és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Alkotmányjog 1 előadás Levelező tagozat november 3.

Alkotmányjog 1 előadás Levelező tagozat november 3. Alkotmányjog 1 előadás Levelező tagozat 2017. november 3. Népszuverenitás elve a közhatalom-gyakorlás legitimációja Minden közhatalom-gyakorlás forrása: a NÉP alanyi kör meghatározás? Alaptörvény B) cikk

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.10.15. C(2018) 6665 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018.10.15.) a határregisztrációs rendszerben (EES) túltartózkodóként azonosított személyek listájának

Részletesebben

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁG i1vatala T/12614/13. Érkezett : 2013 NOV 11. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges,

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet Hatály: 2016.XI.24. - 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos

Részletesebben

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség Bevezetés Az Európai Unió céljai 1. Belső piaci célkitűzések 2. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Molnár Tamás adjunktus Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2003 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest), jogász 2005-2006 ULB Institut d'etudes européennes (Brüsszel), európai közösségi jog Korábbi és jelenlegi

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Kül- és biztonságpolitikai ágazat c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszékérdések augusztus 31.

A közigazgatási szakvizsga Kül- és biztonságpolitikai ágazat c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszékérdések augusztus 31. A közigazgatási szakvizsga Kül- és biztonságpolitikai ágazat c. tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszékérdések 2018. augusztus 31. Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

A migráció mint a magyar idegenrendészet XX. századi történetének sajátos területe

A migráció mint a magyar idegenrendészet XX. századi történetének sajátos területe A migráció mint a magyar idegenrendészet XX. századi történetének sajátos területe Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina rendőr alezredes titkár, Belügyi Tudományos Tanács A migráció mint a magyar idegenrendészet

Részletesebben

7687/17 ADD 1 ktr/ok/kb 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 ktr/ok/kb 1 GIP 1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 6. (OR. en) 7687/17 ADD 1 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV Tárgy: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 Az Európai Unió Tanácsának 2017. március 27 28-án Brüsszelben tartott

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

ld. 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 2

ld. 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 2 ÁLLÁSFOGLALÁS a Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítására vonatkozó javaslatról, és az Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról című törvényjavaslatról

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0442/1. Módosítás. Renate Sommer a PPE képviselőcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0442/1. Módosítás. Renate Sommer a PPE képviselőcsoport nevében 11.4.2016 B8-0442/1 1 10 bevezető hivatkozás tekintettel a Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatos 2005. október 3-i tárgyalási keretre, tekintettel a Törökországra vonatkozó 2005. október 3-i tárgyalási

Részletesebben

A Bizottság javaslatához (12099/18) képest új szövegrészeket félkövér betűtípus, a törölt részeket áthúzás jelöli.

A Bizottság javaslatához (12099/18) képest új szövegrészeket félkövér betűtípus, a törölt részeket áthúzás jelöli. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. május 23. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2018/0329(COD) 9620/19 MIGR 81 COMIX 279 CODEC 1145 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) március 21.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) március 21.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács) 2013. március 21.(*) A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom 1931/2006/EK rendelet

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.28. COM(2016) 635 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a schengeni térség általános működését veszélyeztető kivételes körülmények fennállása

Részletesebben

FOGALOMMAGYARÁZAT. Családtag:

FOGALOMMAGYARÁZAT. Családtag: FOGALOMMAGYARÁZAT Családi életközösség: akkor valósul meg, ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár a bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral életvitelszerűen

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

MELLÉKLETEK. a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.6.12. COM(2018) 471 final ANNEXES 1 to 8 MELLÉKLETEK a következőhöz: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról {SWD(2018)

Részletesebben

2016. évi törvény. egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további törvények módosításáról

2016. évi törvény. egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további törvények módosításáról 2016. évi törvény egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további törvények módosításáról 1. A foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez 15 pontos kérdések 1. kérdés: Mutassa be a pénz és a pénzügyi igazgatási rendszer szerepének alakulását

Részletesebben

III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA

III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA AVAGY, VÁLTOZÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK 2011 BEN Személyre szabott szolgáltatások a különböző relokációs igényeknek megfelelően Dr. Varga Katalin Honlap: www.settlers.hu E-mail:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 8. (OR. en) 6949/17 MIGR 29 COMIX 170 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 8. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0348/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0348/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0348/2017 10.11.2017 ***I JELENTÉS a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából

Részletesebben

EU közjogi alapjai május 7.

EU közjogi alapjai május 7. EU közjogi alapjai 2018. május 7. TEMATIKA febr. 12. Integrációtörténeti áttekintés febr. 19. Az EU jogalanyisága, alapértékei, integrációs célkitűzések, tagság, Az EU hatáskörei febr. 26. Az intézmények

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2011/0051(COD) 3.6.2013 MÓDOSÍTÁS 82 Jelentéstervezet Georgios Papanikolaou (PE478.678v01-00) a személyek határátlépésére irányadó

Részletesebben

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a hazai, illetve az európai uniós menekültjog egyes részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a megállapításra

Részletesebben

(_.6~ alelnök. : Iromány száma: T/4821/ 4- ~enyújtás dátuma: márciu~--~;,-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága

(_.6~ alelnök. : Iromány száma: T/4821/ 4- ~enyújtás dátuma: márciu~--~;,-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ,- : Iromány száma: T/4821/ 4- ~enyújtás dátuma: 2019. márciu~--~;,-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁ/]GYŰLÉ'.:' HIVP{fALA Érkezett 2 19 MARt 1 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET!

ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET! ÜDVÖZÖLJÜK VENDÉGEINKET! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. sz. Tel. BM: (03/32) 30-00, 30-01 Városi: (06/42) 524-601 Fax. BM: (03/32) 30-02 Városi: (06/42)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 25. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 25. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 25. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum:

Részletesebben

EMH Tanulmány Tények

EMH Tanulmány Tények EMH Tanulmány 2017 A visszatérés hatékonysága az Európai Unió tagállamaiban: az uniós szabályokhoz és sztenderdekhez kapcsolódó kihívások és jó gyakorlatok Tények Magyarország a migráció szempontjából

Részletesebben

ELOSZLATJUK A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TÉVHITEKET

ELOSZLATJUK A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TÉVHITEKET BESZÉLJENEK A EK: ELOSZLATJUK A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS EKET 2019. március A migráció sem nem új, sem nem szokatlan jelenség. Amennyiben megfelelően kezelik, nem kell félni tőle. De a félretájékoztatások,

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR 54 861 01 azonosítószámú Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSSOR

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

T/9634. számú. törvényjavaslat. egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról

T/9634. számú. törvényjavaslat. egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9634. számú törvényjavaslat egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2016. március 2016.

Részletesebben

TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST. Budapest 2007. EGYETEMI TANÁR

TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST. Budapest 2007. EGYETEMI TANÁR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST Dokttorrii ((PhD)) Érrttekezés TÁJOK PÉTER: A HATÁRELLENŐRZÉST VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK FELADATAI AZ ÁLLAMHATÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ, SZABÁLYSÉRTÉSEKNEK MINŐSÜLŐ JOGELLENES

Részletesebben

A bevándorló kisebbségek és az őshonos nemzeti kisebbségek jogi alapvetés

A bevándorló kisebbségek és az őshonos nemzeti kisebbségek jogi alapvetés A bevándorló kisebbségek és az őshonos nemzeti kisebbségek jogi alapvetés Globális migrációs folyamatok és Magyarország Kihívások és válaszok MTA TK 2015. november 17. Szekció: A migráció nemzetközi és

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ ELMÉLETE. Hautzinger Zoltán Hegedüs Judit Klenner Zoltán. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

A MIGRÁCIÓ ELMÉLETE. Hautzinger Zoltán Hegedüs Judit Klenner Zoltán. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Hautzinger Zoltán Hegedüs Judit Klenner Zoltán A MIGRÁCIÓ ELMÉLETE ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR Hautzinger Zoltán Hegedüs Judit

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.

A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA. székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 52/516-400 Fax.: 52/516-402 BM Tel.: 32/20-04 Fax.: 32/20-04 e-mail: dr.fekete.csaba@hajdu.police.hu A HAJDÚ-BIHAR-MEGYEI

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 745 final 2018/0390 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

A JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK (10.00)

A JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK (10.00) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 8. (OR. en) 9847/16 OJ CONS 32 JAI 529 COMIX 427 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK 3473. ülése (Bel- és Igazságügy) Időpont: 2016. június

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás

Segítő munka a menekültek/migránsok körében. Jogi szabályozás Szinergia projekt EIA/2013/3.7.1. Segítő munka a menekültek/migránsok körében Jogi szabályozás Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület dr. Pucsok Albert ügyvéd, európai uniós szakjogász Budapest, 2014.

Részletesebben

A8-0236/ Menedékjog: átmeneti intézkedések Olaszország és Görögország érdekében

A8-0236/ Menedékjog: átmeneti intézkedések Olaszország és Görögország érdekében 8.9.2016 A8-0236/ 001-023 MÓDOSÍTÁSOK 001-023 előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Jelentés Ska Keller Menedékjog: átmeneti intézkedések Olaszország és Görögország érdekében

Részletesebben

I. A HATÁRMEGFIGYELÔ PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS 3

I. A HATÁRMEGFIGYELÔ PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS 3 A MENEDÉKKÉRÔK HOZZÁFÉRÉSE AZ ORSZÁG TERÜLETÉHEZ ÉS A MENEDÉKJOGI ELJÁRÁSHOZ MAGYARORSZÁGON 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. A HATÁRMEGFIGYELÔ PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS 3 I.1. BEVEZETÔ 3 I.2.

Részletesebben

Határigazgatás cél-eszköz mátrix

Határigazgatás cél-eszköz mátrix Célkitűzés igénye 1) Románia és Horvátország teljes jogú schengeni tagálammá válásáig az ideiglenes külső határként működő határszakaszok támogatása, illetve felkészülés a belső határrá válással jelentkező

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

Módosítópont sorszáma: 1. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: évi LXXXI. törvény 96. (3) bekezdés f) pont Módosítás jellege: módosítás

Módosítópont sorszáma: 1. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: évi LXXXI. törvény 96. (3) bekezdés f) pont Módosítás jellege: módosítás Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/3366.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

A legújabb jogszabályi változások és kezdeményezések a legális migráció területén

A legújabb jogszabályi változások és kezdeményezések a legális migráció területén A legújabb jogszabályi változások és kezdeményezések a legális migráció területén EMH VIII. Nemzeti Ülés Budapest, 2011. december 8. dr. TÖTTŐS Ágnes Jogi szakreferens / Európai Együttműködési Főosztály

Részletesebben

A RENDŐRSÉG IDEGENRENDÉSZETI

A RENDŐRSÉG IDEGENRENDÉSZETI Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A RENDŐRSÉG IDEGENRENDÉSZETI FELADATAI, A MAGYARORSZÁG 2004-ES EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Rendeleti javaslat (COM(2018)0631 C8-0406/ /0330(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg

Rendeleti javaslat (COM(2018)0631 C8-0406/ /0330(COD)) A Bizottság által javasolt szöveg 12.4.2019 A8-0076/ 001-511 MÓDOSÍTÁSOK 001-511 előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Jelentés Roberta Metsola Európai Határ- és Parti Őrség A8-0076/2019 Rendeleti javaslat (COM(2018)0631

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 182/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 610/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat TANÁCSI RENDELET. a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat TANÁCSI RENDELET. a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 26.5.2004 COM(2004) 391 végleges 2004/0127 (CNS) Javaslat TANÁCSI RENDELET a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról.

Részletesebben