SAJTÓ REV 1. Brüsszel, május 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJTÓ REV 1. Brüsszel, 2007. május 14."

Átírás

1 AZ EU TANÁCSÁNAK FŐTITKÁRSÁGA ~TÁJÉKOZTATÓ~ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM REV 1 Brüsszel, május 14. A terrorizmus jelentős mértékben veszélyezteti Európa biztonságát, demokratikus társadalmaink értékeit, valamint az európai polgárok jogait és szabadságjogait. A terrorcselekmények bűncselekmények, és semmilyen körülmények között sem indokolhatók. A terrorizmussal mind nemzeti, mind nemzetközi szinten fel kell venni a harcot. Az Európai Unió a szeptember 11-i, és különösen a 2004-es madridi és 2005-ös londoni szörnyű támadások óta fokozta a fellépését. Az elnökség és a terrorizmusellenes koordinátor javaslatait követően a Tanács elfogadta az EU terrorizmusellenes stratégiáját, melynek révén az Unió elkötelezi magát a terrorizmus ellen az emberi jogok megsértése nélkül folytatott globális küzdelem mellett, miáltal polgárai a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben élhetnek. Az EU terrorizmusellenes stratégiájának négy pillére a megelőzés, a védekezés, az üldözés és a reagálás. Megelőzés Az első célkitűzés a radikalizálódáshoz és a terroristák toborzásához vezető, a terrorizmus elterjedését előidéző tényezők európai és nemzetközi szintű leküzdésén keresztül annak megelőzése, hogy emberek a terrorizmus felé forduljanak. A tagállamok és az Unió közötti koordináció javítása érdekében a Tanács elfogadta a radikalizálódás és a terroristák toborzása elleni stratégiát és cselekvési tervet (2005). A végrehajtási intézkedések között vannak a börtönökben zajló radikalizálódás kezelését és az internet segítségével végbemenő erőszakos radikalizálódás elleni küzdelmet célzó tagállami és az Europoltól származó kezdeményezések ( Check the Web ) A közösségi rendfenntartási uniós stratégia előkészítése megkezdődött. SAJTÓ Rue de la Loi 175 B 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

2 Az EBVP keretében végzett katonai és civil válságkezelési műveletek révén az EU hozzájárul a harmadik országokban az erőszakos radikalizálódás feltételeire kiható biztonsági környezet javításához. Példa erre az acehi művelet (2006), a rafahi határőrizeti misszió (Gáza), valamint a tervezett afganisztáni rendőri támogató misszió (2007). Az EBVP keretében a terrorizmus megelőzését és leküzdését célzó további polgári képességeket a Legfőbb Polgári Cél 2008-ban határozzák meg. A felelős kormányzás és a jogállamiság területét lefedő, harmadik országokat támogató EUprojektek olyan tényezőkre irányulnak, amelyek hozzájárulhatnak a radikalizálódáshoz és a toborzáshoz (Euromed, Nyugat-Balkán, ASEM, együttműködés Algériával és Marokkóval). Az EU szakértői találkozókat szervezett az Euromed-országokkal a Földközi-tenger térségében végbemenő radikalizálódási folyamatok elemzése és összehasonlítása céljából. A Bizottság 2007-ben Euromed-konferenciát fog szervezni arról, hogy a média milyen szerepet játszhat a felbujtás megelőzésében júliusában a Tanács iránymutatásokat fogadott el azzal kapcsolatban, hogy miként lehet szembeszállni a radikalizálódással és a toborzással az Unióban a médiakommunikáció révén. Ezek bővített változatát a német elnökség ideje alatt hagyják jóvá. A Bizottság 2006-ban létrehozta az erőszakos radikalizálódással foglalkozó szakértői csoportot. A 6. és a 7. uniós kutatási keretprogram keretében számos, a radikalizálódásról szóló, határokon átnyúló tanulmány elkészítésére adtak megbízást (2006 és 2007). A terrorizmus megelőzéséhez minden tagállamban hatékony nemzeti szintű koordinációra van szükség. Ennek ösztönzéséhez kezdeményezték a nemzeti terrorizmusellenes intézkedések szakértői értékelését. Az egész Unióból összegyűjtött bevált gyakorlatok alkalmazása révén számos tagállam megerősítette a jogszabályait és operatív vagy analitikus terrorizmusellenes eszközeit. Védekezés Az uniós stratégia második célkitűzése a polgárok és az infrastruktúrák megóvása, valamint a támadásokkal szembeni sebezhetőség csökkentése, többek között a határok, a közlekedés és a kritikus infrastruktúrák megnövelt biztonsága révén. A határvédelem javítását célzó intézkedések között szerepel az uniós útlevelek biometrikus jelekkel történő ellátásáról szóló irányelv (2005), a FRONTEX ügynökség létrehozása (2005) és a Közösségi Vámkódex korszerűsítése (2005). A SIS II rendszerről politikai megállapodás született a Tanácson belül (2006). A Vízuminformációs Rendszerről szóló rendeletről folynak a tárgyalások a Tanácsban és a Parlamentben. A Bizottság jelenleg hatásvizsgálatot végez arról, hogy szükséges-e egy utas-nyilvántartási rendszer létrehozása. Az európai vámügyi és határőrizeti szolgálatok közös gyakorlatokat szerveztek a piszkos bombák előállításához felhasználható sugárzó anyagok csempészetének megelőzésével kapcsolatban. 2

3 A közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedések közé tartozik a kikötővédelmi irányelv (2005), valamint az európai repülőterek biztonságának növelését célzó azon kezdeményezések, amelyek az Egyesült Királyságban egy transzatlanti járaton meghiúsított merényletet követően születtek (2006). A légi közlekedés védelmére vonatkozó uniós előírásokat megerősítő intézkedések (a 2320/2002/EK rendelet felülvizsgálata) kérdésében jelenleg zajlik az együttdöntési eljárás az Európai Parlamenttel. Az Európai Tanács kérésére a Bizottság 2006 decemberében számos különféle intézkedésre tett javaslatot a létfontosságú infrastruktúrák védelmének növelésével kapcsolatban. Előterjesztették az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítási és kijelölési eljárásának létrehozásáról szóló irányelvet. Előkészületben van a vészhelyzetekre való reagálást lehetővé tevő európai sürgősségi riasztórendszer (kritikus infrastruktúrákra vonatkozó előrejelző információs rendszer). A Bizottság jelenleg készíti elő a robbanóanyagokhoz használt vegyi anyagok előállításának ellenőrzési rendszerét; ez a kérdés a német elnökség számára elsőrendűen fontos. Most először a biztonsággal összefüggő kutatási és fejlesztési tevékenységek kiemelt helyet kapnak az EU kutatási programjában. A as időszakra vonatkozó 7. kutatási keretprogram 1,4 milliárd eurót irányozott elő erre a célra. Mind a könnyű, mind a nehezen támadható célpontok védelmére irányuló, terrorizmusellenes kutatás előkelő helyet foglal el a prioritások között. Üldözés A terrorizmusellenes stratégia harmadik célkitűzése a terroristák határainkon átnyúló és globális üldözése, valamint ellenük határainkon átnyúló és globális nyomozások folytatása; terveik, utazásaik és kommunikációjuk megakadályozása; támogató hálózataik felbomlasztása; finanszírozási csatornáik és a támadásokhoz használt anyagokhoz való hozzáférésük elvágása, valamint a terroristák igazságszolgáltatás elé állítása. Az európai elfogatóparancsot, amely mostanáig már több mint 2000 gyanúsított kiadatását elősegítette, egyre gyakrabban használják fel a terrorizmus és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben. Az ebből származó tapasztalat alapján a Tanács politikai megállapodást ért el az európai bizonyításfelvételi parancs létrehozásáról szóló javaslattal kapcsolatban (2006). A Tanács továbbá elfogadta a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazását lehetővé tevő kerethatározatot (2006). A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén nemrégiben született kezdeményezések között megemlíthetjük a pénzmosás elleni harmadik irányelvet (2005), a készpénzfutárokról szóló rendeletet, amely előírja a eurót meghaladó összegű készpénz vagy azzal egyenértékű egyéb eszköz bejelentési kötelezettségét (2005), valamint a pénzátutalásokról szóló rendeletet (2006). A Tanács jelenleg tárgyalja az alternatív átutalási rendszerekről (fizetési szolgáltatásokról) szóló rendelettervezetet. 3

4 Számos intézkedés irányul a terrorizmus elleni küzdelmet segítő információcsere megerősítésére ben elfogadták az elveszett és ellopott útlevelekkel kapcsolatos, az Interpolt is bevonó információmegosztás javításáról szóló közös álláspontot ban elfogadták az adatmegőrzésről szóló irányelvet, valamint az információk és bűnüldözési operatív információk bűnüldöző szervek közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló kerethatározatot. A büntetőítéletekkel kapcsolatos információcsere javítására irányuló javaslatot jelenleg tárgyalja a Tanács és a Parlament. Hét tagállam aláírta a prümi szerződést (2005), amely lehetővé teszi a nemzeti bűnüldözési hatóságoknak, hogy hozzáférjenek más tagállamok (pl. ujjlenyomat- és DNS-) adatbázisaihoz, és elősegíti a határokon átnyúló rendőrségi együttműködést. A Tanács tárgyal a prümi szerződésnek az uniós jogi keretbe történő beemeléséről. A biztonsági és hírszerzési ügynökségek közötti együttműködést fokozták az EU Helyzetelemző Központ korszerűsítése és kibővítése révén (2005). A Központ rendszeres és magas szintű értékelést nyújt a tagállamok és a Bizottság számára a terrorista fenyegetésről. Az Europol és az Eurojust mintegy 20-20, terrorizmussal összefüggő nyomozást folytat Európában. A transzatlanti együttműködést erősíti, hogy egyesült államokbeli összekötő tisztviselőket rendeltek ki az Europolnál és az Eurojustnál ban az Eurojust és az Egyesült Államok Igazságügy-minisztériuma megállapodást kötött az információcsere megerősítéséről. Az Europol jogalapja megváltoztatását is magában foglaló megerősítéséről szóló javaslatot terjesztettek a Tanács elé. Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) terrorizmusellenes képzési programokat kezdeményezett vezető rendőrtisztek számára. A 7. kutatási keretprogramban ( ) jelentős forrásokat szentelnek majd a hagyományos robbanóanyagok és a nem hagyományos (vegyi, biológiai, radioaktív, atom-) terrortámadások elleni védekezés fokozásának. Reagálás Az EU terrorizmusellenes stratégiájának negyedik célkitűzése az, hogy az Európai Unió a szolidaritás szellemében felkészüljön a terrortámadások következményeinek kezelésére és minimalizálására, a támadás utáni helyzetnek, a reagálás koordinációjának és az áldozatok szükségleteinek kezelésére irányuló képességek javítása révén. Meghatározták, milyen katonai eszközök és képességek állnak rendelkezésre a katasztrófákra adott összehangolt uniós reagálás támogatásához. Ezek között vannak stratégiai szállítóeszközök (légi/tengeri), taktikai szállítóeszközök (helikopterek), orvosi egységek, helyszíni kórházak és logisztikai eszközök. A szállítási szükségletek és a tagállamokban rendelkezésre álló katonai vagy bérelt szállítási eszközök egymáshoz rendelésére vonatkozó eljárásokat véglegesítették. 4

5 Számos kezdeményezés született az uniós polgárokat harmadik országban bekövetkező terrortámadás vagy természeti katasztrófa esetén megillető konzuli védelem növelésére. A Bizottság nemrégiben további javaslatokat is előterjesztett. Több nemzet részvételével évről évre gyakorlatokat végeznek annak megállapítására, hogy ember által okozott vagy természeti katasztrófa esetén a tagállamok mennyiben képesek egymásnak segítséget nyújtani (2006: Bulgária, Dánia/Svédország; 2007: Luxemburg). Az egyik levont tanulság az, hogy javítani kell a fővárosok és az Európai Bizottság közötti kommunikációs eszközöket. A saját szervezeti egységei közötti válságkommunikáció javítása érdekében a Bizottság létrehozta az ARGUS hálózatot. Létrehozták a polgári védelem területén tett közösségi intézkedések finanszírozására szolgáló pénzügyi eszközt ( ). Ennek segítségével az Unió támogathatja az ember által okozott és természeti katasztrófák esetén a megelőzési, készenléti és reagálási feladatokat mind az Unióban, mind azon kívül (indikatív éves költségkeret: 25 millió euro). Kísérleti projektet indítottak a terrorizmus áldozatainak és családjaiknak a megsegítésére. A as időszakra szóló, A bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem elnevezésű program keretében további forrásokat különítettek el az áldozatok támogatására. Az elnökség és a terrorizmusellenes koordinátor javaslatára elfogadták az EU szükséghelyzeti és válságkoordinációs intézkedéseire vonatkozó javaslatokat (2005). A Tanács megállapodott a működési eljárások és a válságkoordinációról szóló kézikönyv kérdésében (2006), és ezeket ki is próbálták az állandó képviseletek, a Bizottság és a Tanács titkárságának részvételével lefolytatott gyakorlat során ben ennek folytatásaként újabb gyakorlatra kerül sor. Nemzetközi együttműködés A terrorizmus elleni küzdelem jelentős és egyre növekvő szerepet játszik az Unió közös kül- és biztonságpolitikájában és szélesebb körű nemzetközi kapcsolataiban. Az Unió határozott támogatásával az ENSZ növeli a terrorizmus elleni küzdelemben játszott szerepét. Példa erre a nukleáris terrorizmus elleni egyezmény (2005) és a terrorizmusellenes ENSZ-stratégia (2006) elfogadása. Az EU továbbra is szorgalmazza egy átfogó terrorizmusellenes ENSZ-egyezmény elfogadását. Harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban az EU folyamatosan sürgeti a már meglévő 16 terrorizmusellenes ENSZ-egyezmény és -jegyzőkönyv ratifikálását és végrehajtását és 2006 között évenkénti magas szintű párbeszédeket kezdeményeztek a terrorizmus elleni küzdelemről az EU és az Egyesült Államok, Oroszország, India, Pakisztán, Ausztrália és Japán között. Egyiptom is hasonló párbeszéd folytatására kérte az EU-t. Az Ázsia Európa találkozók (ASEM) keretében az EU részt vett két, a vallások közötti párbeszédről szóló regionális konferencia szervezésében (Bali, 2005; Ciprus, 2006). Folytatásként 2007-ben Pekingben kerül sor hasonló találkozóra óta az EU az Öböl Együttműködési Tanács tagországaival együtt részt vesz egy évente megrendezett párbeszéd szervezésében a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem témájában. 5

6 A terrorizmusellenes együttműködést fokozatosan beépítik az Unió külső megállapodásaiba. Példa erre a felülvizsgált Cotonou-i Megállapodás, az Euromediterrán magatartási kódex a terrorizmus elleni küzdelemről (mindkettő 2005-ös), valamint a terrorizmus elleni küzdelemről és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, Pakisztánnal kötendő megállapodás tervezete. A terrorizmus elleni küzdelem területén folytatott együttműködés helyet kapott az Unió szomszédsági politikája keretében alkotott 11 cselekvési tervben is óta az EU terrorizmusellenes kapacitásépítő kezdeményezéseket indított Algériával, Indonéziával és Marokkóval, amelyekben találkoznak a tagállamok és a Bizottság által finanszírozott támogatási projekteket. A Bizottság továbbá a Balkántól egészen Délkelet-Ázsiáig a világ különböző térségeiben egy sor, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos projektet támogat, különösen a határőrizet és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén. Az új Stabilitási Alap ( ) révén az Unió jelentősen bővítheti a harmadik országoknak nyújtott terrorellenes kapacitásépítési támogatását ben útjára indítják a KKBP első együttes fellépését, amely alapjában véve az Afrikai Unió algíri Terrorizmus Elleni Központjának pénzügyi támogatását takarja. A G8 keretében a Bizottság és számos tagállam támogatja az arra irányuló globális erőfeszítéseket, hogy csökkentsék a terroristák tömegpusztító fegyverekhez való hozzájutásának veszélyét. Az Unió támogatja például Oroszországot abban, hogy csökkentse atom- és vegyifegyver-arzenáljában felhalmozódott többletet. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó tevékenységeit támogatandó az Unió közös fellépéseket hajt végre. Az Unió továbbá határozottan támogatja a biológiai fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítéseket. További információk: az Európai Unió Tanácsának Sajtóirodája Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Strasbourg, 2015.4.28. JOIN(2015) 17 final KÖZÖS KÖZLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Kapacitásépítés a biztonság és a

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

T/2922. számú. törvényjavaslat

T/2922. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Előadó: Szijjártó

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.7. COM(2014) 64 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A SCHENGENI RENDSZER BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT, A KERESKEDELEMRŐL,FEJLESZTÉSRŐL ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL CE/ZA/hu 1 A

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Vertragstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31

942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Vertragstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Vertragstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK L 138/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.4. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2009/426/IB HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I

Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I 2006.7.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 157 E/451 P6_TA(2005)0291 Környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE +) ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi célú pénzügyi

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET 109. plenáris ülés 2014. december 3 4. CIVEX-V-054 VÉLEMÉNYTERVEZET Erőfeszítések a tényleges szolidaritás előmozdítására egy valódi európai migrációs politikában Főelőadó: François DECOSTER (FR/ALDE)

Részletesebben

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI Vezérfonal a probléma ismétlődését meggátló intézkedések kidolgozásához

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI Vezérfonal a probléma ismétlődését meggátló intézkedések kidolgozásához TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az európai biztonság és stratégia Dr. Kis-Benedek József Az Európai Védelmi Ügynökség Varga László Tájékoztató a közbeszerzési törvény változásairól

Részletesebben

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA Erős, emberközpontú Európa STRATÉGIAI KERET Az állandóan változó Európai Unióban az utóbbi időben a megszokottnál is jobban felgyorsultak

Részletesebben