1. Introduction 1. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Introduction 1. Bevezetés"

Átírás

1 TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number ) and authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ( FCA ) (Firm reference number ). Az (a továbbiakban: XTB Limited mi nekünk a mi ) a 1.1 Where You are dealing with us in another name (through a white labelling arrangement) or have been introduced to us by an intermediary, the services to be provided to You under this agreement will be provided by us. The intermediary is remunerated by us on the basis of the overall profits attributed to the business generated by their efforts. Any additional services provided, to You by them will not be provided by XTB UK and will not be covered by this agreement. kereskedelmi neve az csoportnak, melyre az egyesült királyságbeli FCA (Financial Conduct Authority) szabályzatai vonatkoznak, illetve az FCA engedélye alatt működik (RSZ: ), cégjegyzékszám: , bejegyzett cím:, 7th FL., London NW1 5JX, Egyesült Királyság. 1.1 Amennyiben más név alatt is folytat velünk üzletet (white label partnerségen keresztül), vagy egy IB partnerünkön keresztül került hozzánk, a szerződésben foglalt szolgáltatásokat Önnek mi fogjuk nyújtani közvetlenül. A közvetítő jutalékban részesül a teljes profit alapján amely azon üzletből keletkezik ami az ő erőfeszítései által jött létre. Bármilyen extra szolgáltatás melyben részesül a közvetítők részéről nem az XTB UK szolgáltatása és nem része ezen szerződésnek. 1.2 These General Terms are part of the agreement between XTB UK and its client ( You or customer ) which governs our trading services and all Trades we conduct with You. 1.2 Ezek az Általános Szerződési Feltételek részei az XTB UK és kliense ( Ön vagy ügyfél ) között kötött szerződésnek, mely szabályozza a kereskedési szolgáltatásainkat és minden Kereskedést, amit Önnel folytatunk. A dokumentum nem angol nyelven megjelenő fordításai kizárólag hivatkozás értékű. Ha bármilyen ellentmondás merül fel az angol és a is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

2 The agreement between us relating to our trading services consists of the following documents: Application Form; General Terms; Specification Tables, which provides the commercial details for each Financial Instrument, including Market Hours, Margin Factors, commissions, fees and other requirements for dealing in each Market. This is available on our Trading Platform or upon request in paper form; Order Execution Policy; Risk Disclosure Notice; The Website including our Trading Platform via which You or any third party will trade on-line with us. Notices and Policies the Risk Disclosure Notice, Order Execution Policy and our Conflicts of Interest Policy, Privacy Policy (together form Notices and Policies ). A közöttünk kötött, kereskedési szolgáltatásokat leíró, szerződés részei a következőek: Jelentkezési lap; Általános Szerződési Feltételek Specifikációs Táblázatok, ami tartalmazza a Pénzügyi Eszközök kereskedelmi részleteit, beleértve a Piaci nyitvatartást, Margin tényezők, jutalékok, díjak és mindegy egyes Piac egyéb követelményei. Elérhető a kereskedési felületünkön, vagy igény szerint papírformában. Megbízások Végrehajtási Szabályzata Kockázati Figyelmeztetés A Honlap beleértve a Kereskedési Platformot, amin keresztül Ön, vagy bármely harmadik fél kereskedik velünk Nyilatkozatok és Szabályok a Kockázati Figyelmeztetés, Megbízások Végrehajtási Szabályzata és Összeférhetetlenségi Szabályzat, Adatvédelmiszabályzat (együttesen alkotják a Nyilatkozatok és Szabályokat. 1.3 Together these are referred to as the Agreement. Copies of which can be located on the XTB UK website. 1.3 Ezek együttes megnevezése a Szerződés. Ezeknek másolata megtalálható az XTB UK honlapon. 1.4 Nothing in this Agreement will exclude or restrict any duty or liability owed by us to You under the Financial Services and Markets Act 2000 or the FCA Rules. If there is any conflict between this Agreement and the FCA Rules, the FCA Rules will prevail. 1.5 This Agreement supersedes all previous Terms. Any amendments will be effective from the specified date or the date we acknowledge acceptance of Your Application Form. 1.4 Ez a Szerződés a pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000-es törvény, valamint az FCA szabályai alá tartozik.ha bármilyen eltérés lenne a Szerződés és az FCA szabályok között, az FCA szabályai érvényesülnek. 1.5 Ez a Szerződés minden előző szabályzatot felülír. Minden módosítás a meghatározott időponttól érvényes, vagy attól a dátumtól, mikor elfogadjuk az Ön Jelentkezési lapját. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

3 1.6 Please read this Agreement and the Notices and Policies carefully and discuss with us anything which You do not understand. Unless You raise a specific issue, the Agreement will be regarded as setting out all the relevant terms concerning our trading services. Trades that we enter into with You under this Agreement are legally binding and enforceable. By signing the Application Form or by electronically submitting Your application on our Website, You confirm acceptance of the terms of this Agreement. Once the Account is opened, You will be bound by all terms of this Agreement. 1.6 Kérjük figyelmesen olvassa el a Szerződést és a Nyilatkozatok és Szabályok című dokumentumot, és beszélje meg velünk, ha valami nem ért. Amíg nincs Önnek egyedi problémája, a Szerződés tartalmazza a kereskedési szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden kapcsolódó szabályt. Minden olyan kereskedés, amit Önnel nyitunk a Szerződés alapján, jogilag kötelező érvényű és érvényesíthető. A Jelentkezési lap aláírásával, vagy jelentkezésének elektronikus úton való leadásával Ön igazolja, hogy elfogadja ezen Szerződés feltételeit. Miután számláját megnyitottunk, a Szerződés minden feltétele vonatkozik Önre. 2. Definitions 2. Definíciók In this Agreement certain words and expressions have the meanings set out below. Account an Account that You hold with XTB UK which enables You to trade either Rolling Spot Forex, CFDs, Options or other derivatives. All Accounts have separate Account numbers. Note that depending on the type of offer available on the particular market that XTB UK is offering its services you will be able to choose one or more of particular Accounts offered by XTB UK on the basis of the agreement. Details of the offer can be found on the XTB UK website. You should acquaint yourself with the particular Accounts available before applying for the account.. You are hereby made aware that XTB UK reserves itself the right at its sole discretion to refrain from signing an Agreement with You or opening a particular Account for You for any reason; Application Form XTB UK s Application Form that relates to opening an account; Base Currency A Szerződésben bizonyos szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Számla egy XTB UK-nál kötött Számla, amivel kereskedni tud Rolling Spot Forexszel, CFDkel, Opciókkal és egyéb, ebből származó eszközökkel. Minden Számla külön Számla számmal rendelkezik. Vegye figyelembe, hogy az XTB UK szolgáltatási ajánlataitól függően egy, vagy több Számla közül választhat, az XTB UK-al kötött megállapodás alapján. Az ajánlat részleteit az XTB UK weboldalán található meg. Ajánlott megismerkedni az egyes számlatípusokkal, mielőtt igényelne számlát. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az XTB UK fenntartja a jogot, hogy kizárólagos belátása szerint elálljon a Szerződés Önnel való megkötésétől vagy egyes Számlák nyitásától, bármilyen okból; Jelentkezési lap Az XTB UK Jelentkezési Lapja, ami a számlanyitásról szól; is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

4 the currency in which the Client s Cash Account is maintained and all Trades are settled on this Account; Bázisdeviza Business Day the days that XTB UK is open for business; Buy Price Cash the balances of Your Account after all credits and debits have been made (for example in respect of closed positions, but not open positions). Cash Account Account (s) opened and maintained for the Client, used to service the Operational Register and the Register of Financial Instruments within the Trading Platform; Client ID Card a document containing the information identifying the Client which constitutes an integral part of the Agreement; Client a natural person, legal person or organisational entity without legal personality with whom XTB UK signed the Agreement; Closed Position/ Transaction an Open Trade for which a Reverse Trade was executed with an indication that it is a closing Trade for a particular Open Trade. Company s Registered Office registered office of XTB UK; Contract For Difference (CFD) Contract For Difference (CFD) is a product that can be traded with the purpose of securing a profit or avoiding a loss by reference to fluctuations in the value or price of an Instrument. CFD Price a price based on the Market Price of an Underlying Instrument, as reported back by XTB UK; az a pénznem, amin az Ügyfél Pénzforgalmi Számlája vezetve van, és minden Kereskedés ezen a Számlán rendeződik Munkanap azok a napok, amikor az XTB UK nyitva tart the higher of the two prices set by XTB UK for the same Financial Instrument; Vételi Ár az XTB UK által ugyanazon Pénzügyi Eszközhöz meghatározott két ár közül a magasabb. Pénz az Ön Számlájának egyenlege, miután minden jóváírás és terhelés megtörtént (például zárt pozícióknál, nyitott pozícióknál nem). Pénzforgalmi Számla azon Számlá(k), ami(ke)t az Ügyfél számára nyitottunk és tartunk fenn, a Kereskedési Platformon a Műveleti Nyilvántartás, valamint a Pénzügyi Eszközök Nyilvántartására Ügyfél Azonosító Okmány egy olyan dokumentum, ami az Ügyfelet azonosító adatokat tartalmaz, és szerves részét képesi a Szerződésnek Ügyfél természetes személy, jogi személy, vagy szervezeti egység jogi személyiség nélkül, akivel az XTB UK Szerződést kötött Zárt Pozíció/Tranzakció Egy Nyított Pozíció, ami ellen Ellenkötést jegyeztek, mellyel a Nyitott Pozíció zárását jelezték. A Vállalat Székhelye az XTB UK székhelye Határidős Termék (CFD) a Határidős Termék (CFD) egy termék, amivel a nyereség biztosítása vagy a veszteség elkerülése érdekében kereskednek egy eszköz értékingadozásához vagy árához viszonyítva. CFD Ár az alapul Szolgáló Eszköz Piaci Árán alapuló ár, amit az XTB UK határoz meg is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

5 Customer Services XTB UK Customer Services team; Customary Practices principles and customs applied on the Market applicable for a particular Underlying Instrument on the basis of which the price of a Financial Instrument is quoted; Data any information that XTB UK holds about You; Eligible Counterparty has the meaning given to this term in the FCA Rules; Equity the balance of the Operational Register as specified by XTB UK; Expiration Day the date on which rights and obligations of the parties under the Financial Instrument expire; Financial Instruments financial instruments other than money Markets instruments, units in undertakings for collective investments in transferable securities and securities, such as Rolling Spot Forex, CFD s, Equity CFD s and Option Financial Instruments in the meaning of the herein Terms; FCA Financial Conduct Authority Good Until Cancelled (GTC) the order will remain effective until either: a) the order is executed, b) You cancel the order, c) the related position expires, d) You manually close the related position; Instrument any stock, share, futures contract, Option, Commodity, precious metal, Exchange Rate or index or any other investment in respect of which XTB UK may offer to deal; Instrument Price the bid or ask price of a particular Financial Instrument published systematically by XTB UK via Our Trading Platform. The bid or ask price is always quoted two-way with an appropriate Spread; Interbank Market not regulated, over the counter market created by Banks; Ügyfélszolgálat az XTB UK Ügyfélszolgálati csapata Szokásos Eljárások alapelvek és szokások, amiket, a Piacon, egy adott Alapul Szolgáló Eszközön alkalmaznak, a Pénzügyi Eszköz jegyzett ára alapján Adatok bármilyen információ, amit az XTB UK Önről tárol Elfogadható Partner Az FCA Szabályzat alapján meghatározott jelentése van; Saját Tőke az Operációs Jegyzék egyenlege, ami az XTB UK határoz meg Lejárati Idő az a dátum, amikor a felek jogai és kötelezettségei hatályát vesztik a Pénzügyi Eszközzel kapcsolatban Pénzügyi Eszközök nem pénzpiacokon lévő pénzügyi eszközök, átruházható értékpapírokban és értékpapírokban lévő közös beruházások egységei, mint a, jelen Feltételek által meghatározott, Rolling Sport Forex, CFD-k, Részvény CFD-k és Opciós Pénzügyi Eszközök FCA Pénzügyi Magatartási Hatóság Érintetlen Megbízás (GTC) az a megbízás, ami addíg marad érvényben amíg vagy: a.) a megbízást végrehajtják, b.) Ön bezárja a megbízást c.) az érintett pozíció elévül, d.) kézileg bezárja az érintett pozíciót Eszköz bármilyen részvény, értékpapír, határidős ügylet, Opció, Áru, nemesfém, árfolyam vagy árindex vagy bármely más befektetés, amiket az XTB UK kereskedésre bocsáthat Eszköz Ár egy Pénzügyi Eszköz vételi vagy eladási ára, ami az XTB UK a Kereskedési Platformon keresztül rendszeresen publikál. A vételi vagy eladási ár mindig két irányban van jegyezve, megfelelő Spread-del Bankközi Piac nem szabályozott, a Bankok által létrehozott, tőzsdén kívüli piac is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

6 Login Client s ID number necessary to execute Trades via the Trading Platform and withdraw funds; Lot a Trade unit of a particular type of Financial Instrument specified in the Financial Instruments Specification Tables; Market Markets made available by XTB UK to trade with any of XTB UK products; Manifest Error applies to any error, omission or misquote, (including any misquote by the dealer) which by fault of either XTB UK or any third party is manifest when taking into account the market conditions and available quotes that prevailed at the time. This may include, wrong price, month or market or any error or lack of clarity of any information, source, commentator, official, official result or Margin Call a request for payment when the Equity on a particular Account falls to a value calculated by XTB UK in its sole discretion; Margin Table a list of funds constituting the Margin, subject to a blockade on the Cash Account at the time when the position is being opened; Markets the markets from time to time made available by XTB UK for Rolling Spot Forec, Options, CFD trading and/or Rolling Spot Forex trading and Market means any one of those markets. Specification Tables Specification Tables document found on XTB UK website revealing description of detailed conditions on which Trades are Felhasználónév az Ügyfél azonosítószáma, ami pénzkivételhez és a kereskedések végrehajtásához szükséges a Kereskedési Platformon Lot egy adott típusú Pénzügyi Eszköz kereskedési egysége, ami a Pénzügyi Eszközök Specifikációs Táblázatában van meghatározva Piac azok a Piacok, amiket az XTB UK tesz elérhetővé, hogy bármely XTB UK termékkel lehessen rajtuk kereskedni pronunciation Margin funds constituting collateral for an Open Position on Financial Instruments; Nyilvánvaló Hiba minden hiba, mulasztás, vagy hibás jegyzés (beleértve a kereskedő által okozott hiba), ami nyilvánvalóan az XTB UK vagy harmadik fél hibájából ered, figyelembe véve az akkori piaci helyzetet és a lehetséges jegyzéseket. Ebbe beletartozhat a hibás ár, hónap vagy piac vagy bármiféle hiba, ami nem egyértelmű információkból ered, forrás, elemző, tisztviselő, hivatalos eredmény vagy a Margin pénzeszközöket alkotó fedezet egy Pénzügyi Eszközhöz tartozó Nyitott pozíciónál Margin Call befizetési felszólítás, mikor a Saját tőke egy adott Számlán az XTB UK által kalkulált érték alá csökken Margin Táblázat a Margint képező pénzeszközök listája, a Pénzforgalmi számlán, pozíció nyitásakor megjelenő zárolás része Piacok a piacok, amiket az XTB UK időről időre elérhetővé tesz a Rolling Spot Forex, CFD-k, Opciós kereskedésre és/vagy Rolling Spot Forex kereskedésre és a Piac jelentheti ezen piacok bármelyikét executed with reference to individual Financial Instruments, containing in particular the Spread level and Lot nominal value for individual Financial Instruments as is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

7 well as all prices, commissions, fees and other important information relating to the Financial Instruments and Markets we offer. Specifikációs táblázatok a Specifikációs táblázatok dokumentum az XTB UK weboldalán megtalálható, és az egyes Pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó Market Price current price of Underlying Instrument on the Market indicated by XTB UK or provided by the source indicated by XTB UK in the Specification Tables; Net Trade Result profit or loss realised on a closed Trade on a particular Financial Instrument adjusted with swap points amounts and commissions and fees charged during the Trade maintenance; Operational Register a subsidiary register of the Cash Account used to record an estimated valuation of current receivables and liabilities of the Over The Counter Derivative (OTC) a type of a derivative financial instrument traded outside of the regulated market or a multilateral trading facility; Product The OTC derivatives that XTB UK offers ie Rolling Spot Forex, Contracts for Difference and Options. Option Financial Option Expiration Date the date on which rights and obligations of the parties under the Option Financial Instrument expire; Open Position Trades on Financial Instruments which have not been yet closed, Order an order placed by the Client to execute a Trade on his Account; Password kereskedések kondícióit írja le, tartalmazza a Spread szintet és a Lot nominális értékét az egyes Pénzügyi eszközökhöz, valamit az árakat, jutalékokat, díjakat és más, általunk kínált Pénzügyi eszközökhöz és Piacokhoz tartozó, fontos információkat Piaci ár az XTB UK, vagy a Specifikációs táblázatban leírt forrás által jelölt, Alapul szolgáló eszköz aktuális ára a Piacon Nettó kereskedési eredmény egy adott Pénzügyi eszközön lezárt Tranzakción realizált profit, vagy veszteség, a Tranzakció fenntartása alatt keletkező swap pontokkal, jutalékokkal és díjakkal ellátva Client in respect of executed Trades, in particular to monitor current level of the Margin; Műveleti nyilvántartás egy kiegészítő nyilvántartása a Pénzforgalmi számlának, amivel az Ügyfél aktuális, becsült követeléseit és kötelezettségeit tartjuk számon, különösen a Margin szintet, a végrehajtott Tranzakciók alapján Tőzsdén kívüli származékos eszközök (OTC) egy, a szabályozott tőzsdén, vagy egy multilaterális kereskedési rendszeren kívül létező, származtatott pénzügyi eszközfajta Termék azok az OTC származékos eszközök, amiket az XTB UK nyújt, pl. Rolling Spot Forex, CFD-k és Opciók. Opciós pénzügyek Opciós lejárati idő az a dátum, amikor a felek jogai és kötelezettségei hatályát vesztik az Opciós Pénzügyi Eszközzel kapcsolatban Nyitott pozíció azok a Tranzakciók egy Pénzügyi eszközön, amiket még nem zártak le Megbízás egy Ügyfél által leadott megbízás, ami Tranzakció végrehajtását indítja el a Számláján is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

8 Client s personal password necessary to execute Trades on the Trading Platform, place Trade Orders and withdraw funds; Power of Attorney authority assigned by one person or party to another to act on behalf of the assigning party; Professional Client has the meaning given to this term in the FCA Rules; Reverse Trade a Trade opposite to the currently held open Trade; Regulatory System the regulatory regime which XTB UK is bound; Register of Financial Instruments register of Financial Instruments that are the subject of Trades as shown in the Trading Platform; Retail Client has the meaning given to this term in the FCA Rules; Swap Points Table Financial Instruments Sell Price the lower of two prices set by XTB UK for the same instrument. Settlement Account a bank Account maintained for XTB UK to make cash settlements of Closed Trades on Financial Instruments between XTB UK and the Client and used to make payments and withdrawals of Client s funds; Software our computer systems; Spread the difference between the bid and ask price of a particular Financial Instrument; Supplementary Terms additional term Terms These Terms of Business; Trade/Transaction a purchase or sale of a Financial Instrument via the Trading Platform; az Ügyfél személyes jelszava szükséges a Tranzakciók végrehajtásához a Keresedési platformon belül, Tranzakciós megbízások elhelyezéséhez és pénzlevételhez Ügyvivői felhatalmazás egy személy vagy fél, hatóságilag felhatalmazva, hogy az engedményező fél nevében eljárjon Szakmai ügyfél az FCA szabályzat alapján értelmezendő Ellenkötés az aktuális Nyitott pozícióval ellenkező irányú Tranzakció Szabályozási rendszer a szabályozási rendszer, ami az XTB UK-ra nézve kötelezőek Pénzügyi Eszközök jegyzéke Kereskedési platformon megtalálható Pénzügyi eszközök jegyzéke Lakossági ügyfél az FCA szabályzat alapján értelmezendő a list of swap points rates; Swap pontok táblázata a swap pontok árfolyamainak listája Pénzügyi eszközök Eladási ár az XTB UK által ugyanazon Pénzügyi Eszközhöz meghatározott két ár közül az alacsonyabb Elszámolási számla egy bankszámla, amit az XTB UK tart fenn, hogy a Pénzügyi eszközökön Lezárt tranzakciókat elszámolják rajta az XTB UK és az Ügyfél között, és az Ügyfél ezen végzi a befizetéseket és pénzlevételeket Szoftver a számítestechnikai rendszereink Spread a vételi és eladási ár közötti különbség egy adott Pénzügyi eszközön Kiegészítő feltételek további feltételek Feltételek jelen Szerződési Feltételek Kereskedés/Tranzakció a Kereskedési platformon Pénzügyi Eszköz vásárlása vagy eladása is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

9 Trade/Transaction Currency the currency in which the nominal value of a Financial Instrument is specified; Trade/Transaction Confirmation information generated automatically in the Trading platform immediately after each operation is executed on the Client s Account, confirming the Trade execution, in particular a sale or a purchase of a particular Financial Instrument; Trade Option Premium the amount payable in respect of a purchase or sale of an Option Financial Instrument; Trading Day any day on which Trades can be executed via the Trading Platform Trading Platform Internet application which is used to directly place Trade orders. Underlying Underlying Market on which the Market is based Underlying Exchange Underlying instrument an instrument whose Market price constitutes the basis to determine the Financial Instrument Price, in particular securities, currency rates, values of stock exchange indices, interest rates, futures and commodities; XTB UK Price the XTB Sell or Buy Price. Kereskedési/Tranzakciós valuta a valuta, amin a Pénzügyi eszköz nominális értéke meg van határozva Kereskedés/Tranzakció megerősítése a Kereskedési platformban minden műcelet után automatikusan generált információ, ami a Tranzakció végrehajtását erősíti meg, különösen a Pénzügyi eszközök eladására és vételére vonatkozik Kereskedelmi opciós díj egy Opciós Pénzügyi eszköz vásárlása vagy eladása után fizetendő összeg Kereskedési nap bármely nap, amikor a Kereskedési platformon belül Tranzakciókat lehet végrehajtani Kereskedési platform egy internetes alkalmazás, amiben közvetlenül indíthat Tranzakciós megbízásokat. Mögöttes piac az az Alapul szolgáló piac, amin a Piac alapul a regulated Market or a multilateral trading facility (MTF), where the Equity CFD Underlying Instrument is quoted; Alapul szolgáló tőzsde egy szabályozott Piac, vagy egy multilaterális kereskedési rendszer (MTF), ahol a Részény CFD-k Alapul szolgáló eszközeit jegyzik Alapul szolgáló eszköz egy eszköz, melnyek Piaci ára képezi a Pénzügyi eszközök árának alapját, értékpapírok, deviza árfolyamok, értékek, tőzsdei indexek, kamatok, határidős ügyletek és áruk. XTB UK Ár az XTB Eladási vagy Vétel ára. 3. Services that we provide 3. Általunk nyújtott szolgáltatások 3.1 This Agreement sets out the basis on 3.1 Ez a Szerződés rögzíti az Önnel való which we will enter into Trades with You kereskedésünk alapját és miután a and governs each Trade entered into after this Agreement comes into effect. Szerződés hatályba lép, minden egyes kereskedését szabályozza is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

10 3.2 We refer You to the Risk Disclosure Notice that forms part of the Agreement. You should ensure You fully understand such risks before entering into this Agreement with us. This Notice details some of the risks involved with trading Over-The-Counter (OTC) Derivatives but is by no means an exhaustive statement of those risks. Our FX, CFD and Options trading service carries a high level of risk and can result in losses that exceed Your initial deposit. Our trading service is not suitable for everyone. You should always calculate the worst case scenario before You trade and only trade if You are prepared to accept that degree of risk. By entering into this Agreement You warrant that You have read and understood the Risk Disclosure Notice and understand that the act of placing a Trade with XTB UK. 3.3 Client Categorisation We will treat You as a Retail Client (allowing You to receive FCA regulatory protections) unless You request to be categorised as a Professional Client or Eligible Counterparty, but please be aware that we may decline such a request. If You do request a different categorisation and we agree to such a request, You may lose the protections offered under certain FCA rules. 3.4 Eligible Counterparty - If we elect to treat You, or You request to be treated, as an Eligible Counterparty, the terms of this Agreement will be supplemented and modified by the Supplementary Terms for Eligible Counterparties, by which You hereby agree to be bound. 3.5 We act as principal XTB UK deals with You on a matched principal basis. This means that we provide You with prices and volumes for Over the Counter Derivatives. We do not trade speculatively for You or for our own book in the Market. Trades will only be executed as a result of Your order to buy or sell at a set price or size. Once the Trade is complete, price, volume and terms are communicated through Trading platform. You will open each Trade with us, as principal, and not as agent for any 3.2 Emlékeztetjük, hogy a Kockázati Figyelmeztetés a Szerződés részét képezi. Önnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy teljes mértékben megértette a kockázatot, mielőtt megköti velünk ezt a Szerződést. Ez a Figyelmeztetés részletezi az OTC származtatott eszközökkel való kereskedés veszélyeit de nem meríti ki ezeket. A mi Forex, CFD és Opciós kereskedési szolgáltatásaink magas kocázattal járnak és veszteségei meghaladhatják az Ön kezdő letétét. Szolgáltatásink nem mindenki számára megfelelőek. Önnek mindig ki kell kalkulálnia a legrosszabb forgatókönyvet, mielőtt kereskedne és csak akkor kereskedni, ha kész elfogdni a kockázat mértékét. A Szerződés megkötésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Kockázati figyelmeztetést, és érti az XTB UK-el való kereskedés menetét 3.3 ügyfelek minősítése Önt egészen addig Lakossági ügyfélként kezeljük (ezzel FCA szabályzási védelmet nyújtva önnek), amíg nem kéri, hogy Szakmai ügyfélnek vagy Elfogadható partnerként kezeljük, ugyanakkor legyen tekintettel arra, hogy kérelmét elutasíthatjuk. Ha Ön más minősítést igényel és mi elfogadjuk a kérelmét, akkor elveszítheti az adott FCA szabályok által biztosított védelmét. 3.4 Elfogadható partner ha önt kinevezzük Elfogadható partnernek, vagy úgy kezeljük, vagy Ön kérelmezi, hogy úgy kezeljük, a Szerződés feltételei kiegészülnek és módosulnak a Kiegészítő feltételek Elfogadható partnerek dokumentummal, amit ezennel Ön elfogad. undisclosed person. This means, unless we have otherwise agreed in writing, we will treat You as our client for all purposes, and this will include any trades placed by any authorised third party. You will be directly responsible for performing Your obligations under each Trade entered into. 3.5 Megbízóként járunk el az XTB UK Önnel szemben kiegyenlített megbízási alapon jár el. Ez azt jelenti, hogy mi ellátjuk önt az OTC származtatott termékek árával is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

11 és mennyiségeivel. A tranzakciók végrehajtása az Ön megbízásainak eredménye. Miután a tranzakcó befejeződött, az ár, a mennyiség és a feltételek keresztül mennek a Kereskedési patformunkon. Ön minden egyes tranzakciót velünk fog megnyitni, mint megbízó, és nem mint fel nem fedett felek 3.6 On-Line Dealing - Trades with XTB UK are carried out on-line. We are an online broker; therefore all instructions to enter into Trades must be given by You through the Trading Platform. We will make reasonable endeavour to provide You with telephone support and assistance however, You must be prepared to Trade with us online only. It is imperative that You have the facilities to enable You to use our Trading Platform (in particular internet access). At the date of publication of these Terms, all of our products can be traded by way of our Trading Platform. 3.7 Execution only service - You agree that trading with XTB UK will be carried out on an execution-only basis. Unless otherwise provided in this Agreement, we are under no obligation: - to satisfy ourselves as to the suitability of any Trade for You; - to monitor or advise You on the status of any Trade; - to make Margin Calls. 3.7 Kizárólagos végrehajtási szolgáltatás beleegyezik, hogy az az XTB UK-el való 3.8 We provide an execution-only service. In which case You will not be entitled to request any investment advice relating to a Trade and we will not make any statement of opinion or any recommendation to encourage You to open a particular Trade. We may, at our discretion, provide information: ügynöke. Ez azt jelenti, amíg írásban erről nem állapodunk meg, ügyfelünkként fogjuk kezelni minden esetben, és ebbe bele tartoznak azok a tranzakciók, amiket harmadik fél megbízásából nyitott meg. Ön közvetlenül felelős lesz minden egyes megnyitott Tranzakcióval járó kötelezettségeit illetően. 3.6 Online kereskedés Az XTB UK-el kötött tranzakciók online teljesülnek. Online brókerház vagyunk, ebből adódóan a tranzakcióval kapcsolatos minden instrukciót a Kereskedési platformon keresztül kell megadnia. Törekedünk arra, hogy megfelelő telefonos ügyfélszolgálatot és támogatást tudjunk biztosítani Önnek, ugyanakkor fel kell készülnie arra, hogy csak online kereskedik velünk. Elengedhetetlen, hogy Ön rendelkezik a szükséges felszereléssel, hogy használni tudja a Kereskedési platformunkat (különös tekintettel az internetelérésre). A jelen Szerződési feltételek közzétételi időpontjában csak a Kereskedési platformunkon keresztül lehet termékeinkkel kereskedni. kereskedés kizárólag végrehajtási alapon hajtódik végre. Eltérő rendelkezés hiányában nem vagyunk kötelesek: - eleget tenni Ön bármely Tranzakciójának alkalmassági kritériumának - bármelyik Tranzakció figyelésére vagy tanácsadásra - Pótlólagos fedezet befizetési felszólítást küldeni - regarding procedures and risks attaching to that Trade and ways of minimising risk; and - factual Market information. 3.8 Kizárólagos végrehajtási szolgáltatást nyújtunk. Így Önnek nincsen joga bármilyen befektetési tanácsot kérni a Tranzakcióival kapcsolatban és nem teszünk semmilyen véleménynyilvánítást vagy nem ösztönözzük is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

12 Önt arra, hogy megnyisson bizonyos Pozíciókat. Saját belátásunk szerint a következő információkat nyújthatjuk: 3.9 We are obliged under the Conduct of Business rules (COBS) to assess whether CFD, Rolling Spot Forex and Option trading is appropriate for You. To do this we will rely on You to provide accurate information when requested. If there is any material change to that information You must tell us as soon as practicable. If we consider from the information provided that Options, CFD trading and/or Rolling Spot Forex trading is not appropriate for You, we will provide You with an appropriate warning You are responsible for everything You do or omit to do. You must monitor Your open positions We have the right to close Open Positions in certain circumstances. If You wish to maintain Open Positions, You may be required to make payment to us at short notice if Your Account falls in to negative equity or if Variation Margin is due You consent to us communicating with You via electronic communications, such as via our Trading Platform, or You agree to rely on Your own judgement in opening, closing, or refraining from opening or closing a Trade with us. Any information supplied to You will not constitute investment advice. If, a dealer employed by us nevertheless makes a statement of opinion (whether in response to Your request or otherwise) regarding any Instrument, You agree that it is not reasonable for You to, nor will You be entitled to, rely on such statement and that it will not constitute investment advice You agree to rely on Your own judgement in opening, closing, or refraining from opening or closing a Trade with us and that we will not, in the absence of fraud, wilful default or negligence be liable for any losses (including, without limitation, indirect or consequential losses or loss of - vonatkozó eljárásokat és a tranzakcióhoz kapcsolódó kockázatot és kockázatcsökkenési lehetőségeket; - tényleges Piaci információt. 3.9 Az üzletviteli szabályzat (COBS) szerint fel kell mérnünk, hogy Önnek megfelelő-e a CFD, Rolling Spot Forex és Opciós kereskedés. Hogy ezt megtehessük, Önnek kötelessége pontos információval szolgálni. Ha bármiféle lényeges változás történik azon információkat illetően, értesítenie kell minket a lehető leghamarabb. Ha úgy ítéljük meg az Ön által adott információk alapján, hogy a CFD, Rolling Spot Forex és Opciós kereskedés nem megfelelő az Ön számára, értesítésben részesül Ön felelős mindenért, amit tesz, vagy elmulaszt megtenni. Önnek figyelnie kell a pozícióit Bizonyos esetekben jogunkban áll nyitott pozíciókat bezárni. Ha fenn szeretni tartani a Nyitott pozícióját, akkor szükség lehet arra, hogy rövid határidőn belül pénzt fizessen be, ha az Ön Számlája mínuszos lesz vagy változó letétre van szükség Ön beleegyezik abba, hogy elektronikus úton kommunikálunk önnel, mint például a a Kereskedési platform, vagy segítségével Beleegyezik, hogy a saját megítélése szerint nyit, vagy zár egy pozíciót, vagy eláll tőle. Bármilyen információval látjuk el Önt, az nem tekinthető befektetési tanácsnak. Ha egy általunk foglalkoztatott kereskedő mégis véleményt nyilvánít egy Eszközzel kapcsolatban (az Ön kérésére, vagy amúgy), beleegyezik, hogy Önnek nem indokolt, és nem jogosult ilyen állításokra támaszkodni és hogy nem számít befektetési tanácsnak. opportunity or profits arising from any failure by You to make any anticipated profits), costs, expenses or damages suffered by You arising from any inaccuracy or mistake in any information given to You, including information relating to any of Your Trades with us. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

13 3.14 Beleegyezik, hogy a saját megítélése szerint nyit, vagy zár egy pozíciót, vagy eláll tőle és hogy mi nem vagyunk felelősek bármilyen csalárd bukás, szándékos vagy gondatlanságból elkövetett veszteségre nézve (beleértve, korlátozás nélkül, közvetett vagy következményes 3.15 We endeavour to take all reasonable steps to provide You with as much transparency as possible when explaining all commissions, fees, funding and other charges for which You will be liable. These charges will affect either Your trading net profits or increase Your losses We reserve the right to require You to pay, or reimburse, us for stamp duty in the event of a change in the basis of stamp duty rates or law When executing Trades we take all reasonable steps to provide You with best execution in accordance with the FCA rules and our Order Execution Policy. The process put in place to give You best execution is detailed in our Order Execution Policy a copy of which is provided on the XTB UK website. Unless You notify us to the contrary, You will be deemed to consent to our Order Execution Policy when this Agreement comes into effect. If You do not consent, we reserve the right to refuse to provide our services to You All amounts payable by You to XTB UK must be paid in Your Base Currency; this includes Initial Margin, Variation Margin, commission, financing charges and losses. If You pay us in a currency other than Your Base Currency, the bank may convert Your funds in to Your Accounts Base Currency. You will be liable for any charges incurred. veszteséget, vagy lehetőség elvesztését, vagy az Ön mulasztásából eredő profitot). Az információk pontatlansága következtében keletkező, bármilyen Ön által elszenvedett költség, kiadás vagy kár után nem vagyunk felelősnek tekinthetőek Törekszünk arra, hogy minden jutalékról, díjról, finanszírozási és egyéb költségről áttekinthetően adjunk tájékoztatást Önnek, amiért Ön lesz a felelős. Ezek a díjak hatással lehetnek a nettó kereskedési profitjára vagy megnövelhetik a veszteségeit Fenntartjuk a jogot, hogy fizetésre kötelezzük, illetve illeték ár-, vagy szabályváltozás esetén az illeték megtérítésére kötelezzük A tranzakciók végrehajtásánál minden ésszerű lépést megteszünk, hogy a legjobb végrehajtást tudjuk Önnek nyújtain az FCA szabályzat és a Végrehajtási szabályzat alapján. A Végrehajtási szabályzat tartalmazza a végrehajtás részleteit, ami megtalálható az XTB UK honlapján is. Ha nem értesít bennünket másról, a Szerződés életbelépésével köteles megfelelnie a Végrhajtási szabályzat feltételeinek. Ha ebbe nem egyezik bele, fenntartjuk a jogot, hogy nem nyújtunk Önnek szolgáltatást Minden összeget, amit Ön az XTB UKnak fizet, a Bázisdevizájában kell fizetnie; ebbe beletartozik a kezdeti letét, változó letét, jutalékok, finanszírozási költségek és veszteségek. Ha ettől eltérő devizában fizet, a bank váltja át az alaptőkéjét az Ön Számlájának Bázisdevizájára. A felmerülő költségekért Ön a felelős Please note that for the purpose of calculating Your Cash and all other relevant matters we will convert any relevant currencies into Your Base Currency Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön pénzének a felmérése érdekében bármely is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

14 érintett pénznemet átváltunk az Ön Bázisdevizájára As an execution only broker we will not advise You of existing tax laws or changes to tax laws. It is Your obligation to obtain Your own tax advice. Your tax situation will depend on, for example, Your personal circumstances and the tax jurisdiction that applies to You. Tax treatment is subject to change in the future. You are responsible for any and all taxes (including stamp duty and capital gains tax) payable by You in connection with Your Trades. If we have to pay any of these on Your behalf, You must repay us Our Specification Tables contain product information, such as available Markets, trading hours, minimum and maximum trade sizes, commissions etc. The Specification Tables are available on The website contains explanations detailing how Options, CFD and Rolling Spot Forex trading operates. Our sales team will also be able to provide You with working examples and explanations of terminology used When entering in Trades in Options, CFD and Rolling Spot Forex with us, You are trading in relation to XTB UK Price movements. You acknowledge that You are not acquiring the Underlying Instrument or any delivery obligations in relation to it Mint kizárólagos teljesítési bróker, nem fogunk Önnek tanácsot adni az adótörvényekkel, vagy az adótörvények változásával kapcsolatban. Az Ön kötelessége, hogy adótanácsadást kérjen. Az Ön adózási helyzete függ például az Ön személyes körülményeitől és az Önre vonatkozó adójogrendszertől. Az adózási elbánás változhat a jövőben. Ön a felelős bármely és minden adó befizetéséért (beleértve az illetéket és a tőkhozadéki adót) a Tranzakciói után. Ha ezeknek bármelyikét nekünk kell kifizetni az Ön nevében, vissza kell fizetnie nekünk A Specifikációs táblázatuk tartalmazza a termékinformációkat, mint például elérhető Piacok, kereskedési idő, minimum és maximum kereskedési méretek, jutalékok, stb. A Specifikációs táblázat a honlapon érhető el A honlap tartalmazza az Opciók, CFD-k és Rolling Spot Forex kereskedés működésének magyarázatát. Az értékesítési csapatunk is tud Önnek tájékoztatást nyújtani élő példákal és termonológiai magyarázatokkal Mikor pozíciót nyit velünk Opciókban, CFD-kben, vagy Rolling Spot Forexen, az XTB UK ármozgásaihoz viszonyítva kereskedik. Ön tudomásul veszi, hogy nem szerzi meg az Alapul szolgáló eszközt, vagy bármilyen, vonatkozóm beszolgáltatási kötelezettséget. 4.0 Authority to place Trades 4.0 Pozíció nyitási meghatalmazás 4.1 XTB UK provides services to the clients via an on-line trading platform. All Trades, Orders and other instructions must be placed on-line with the option of phone trading in special circumstances. 4.1 Az XTB UK egy online kereskedési platformon keresztül nyújtja a szolgáltatásait. Minden Pozíciót, Megbízást és egyéb utasítást online kell elhelyezni, különleges helyzetekben fennáll a telefonos kereskedés lehetősége. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

15 4.2 When placing an Order or giving any other instruction through the Trading Platform or orally via the telephone, You will be required to give Your name and Account number and other information reasonably requested by XTB UK to identify You. No Order or instruction will be accepted without this information. Orders and instructions given orally at the telephone will only be deemed as accepted by XTB UK when a registered dealer confirms the Order or instruction as being accepted. When amending or cancelling Orders by way of the Trading Platform, You will gain access to Your Account by use of Your Login and Password. Orders and instructions placed by way of the Trading Platform will only be treated as effective on receipt of and acceptance by XTB UK. Orders placed via the Trading Platform will normally only be confirmed at the time of the Trade by electronic means broadcast over the Trading Platform. If during the process of placing any trade, order or instruction by way of the Trading Platform, there is a breakdown in communication leading to a cessation of connection between XTB UK and You it is Your sole responsibility to contact immediately our dealing desk by telephone. 4.3 Your Login and Password should not be disclosed to any third party. You are required to immediately inform XTB UK if You become aware of or suspect that an unauthorised third party has ascertained Your Login or Password, or that any person other than You is dealing on Your Account without authority. Please note that we will deal with anyone who provides us with Your Login and Password. You can access our platform from any domain and we will not recognise or verify the domain from which instructions are sent. In the case of telephone dealing, we cannot be expected to recognise Your voice. You are responsible for everything done or omitted 4.2 Mikor egy Megbízást helyez el, vagy bármely más utasítást ad a Kereskedési Platformban, vagy telefonon szóban, Önnek meg kell adnia a nevét, Számlájának számát és egyéb, azonosításhoz szükséges információkat. Ezen információk hiányában nem áll módunkban Megbízását teljesíteni. A szóban leadott Megbízásokat és utasításokat csak akkor tekintjük elfogadottnak, ha egy hivatalos kereskedő elfogadja azokat. Amikor a Kereskedési platformon keresztül módosítja, vagy bezárja a Megbízásait, a Felhasználóneve és Jelszava segítségével szerzi meg a Számlájához való hozzáférést. A Kereskedési platformon keresztül leadott Megbízások az XTB UK-hez való beérkezés és elfogadás után érvényesek. A Kereskedési platformon keresztül leadott Megbízások visszaigazolása általában az elektronikus úton történő közvetítés idejétől függ. Ha a pozíciónyitás folyamata alatt kommunikációs üzemzavar lép fel és Ön és az XTB UK közötti kapcsolat megszűnik, az Ön felelőssége, hogy azonnal értesítse a kereskedési részlegünket erről telefonon. using the information referred to above (including positions opened or closed and Orders placed). 4.3 Az Ön Felhasználónevét és Jelszavát ne adja ki semmilyen harmadik félnek. Önnek kötelessége azonnal értesíteni az XTB UK-t ha tudomást szerez arról, vagy fenn áll a gyanúja annak, hogy egy nem felhatalmozott harmadik fél megszerezte a Felhasználónevét és Jelszavát, vagy bármely más személy az Ön Számláján kereskedik engedély nélkül. Kérjük vegye figyelembe, hogy bárkivel kereskedünk, akinek megvan az Ön Felhasználóneve és is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

16 Jelszava. Bármilyen domainről bejelentkezhet a platformunkra és nem áll módunkban felismerni vagy ellenőrizni azt a domaint, amiről az utasításokat adják. Telefonos kereskedés esetén nem áll 4.4 Power of Attorney - prior consent is required if You intend to authorise someone to operate Your Account. In such circumstances, You and the person seeking authority to operate Your Account shall be required to execute and deliver to XTB UK a Power of Attorney, which authorises and appoints such person as "an Attorney" with authority to operate Your Account. You will be solely responsible for all acts and omissions of the Attorney. módunkban felismerni a hangját. Ön a felelős minden, a fent említett információk használatával megtett, tetteiért vagy mulasztásaiért (a megnyitott vagy bezárt pozíciókat, és a Megbízásokat beleértve). 4.4 Ügyvivői meghatalmazás előzetes hozzájárulásával igényelheti, hogy felhatalmazzon egy másik személyt az Ön Számlájának kezelésére. Ilyen esetben Ön és a felhatalmazandó személy Ügyvivői meghatalmazást kell, hogy készítsenek, mely kinevezi az említett személyt Ügyvivőnek, és eljuttatni azt az XTB UKnek. Kizárólag Ön lesz a felelős minden tettéért és mulasztásáért az Ügyvivőnek. 5.0 Placing Trades 5.0 Tranzakciók elhelyezése 5.1 To place an Order You first have to make us an offer to trade which is subject to acceptance by us. You will only have placed an Order if we accept Your offer. The following apply: - - You can offer to place an up Order at the XTB UK Buy Price if You speculate that the price will rise. If accepted it is known as a buy or a long position. In the case of Options if You place an up Order on a Call You will want the price to increase, but if You place an up trade on a Put You will want the price to fall. - You can offer to place a down trade at the XTB UK Sell Price if You speculate that the price will fall. If accepted it will be known as a down trade, also known as a sell or a short position. In the case of Options if You place a down trade on a Call You will want the price to fall, but if You place a down trade on a Put You will want the price to rise. - Depending on the type of Account and Financial Instrument You are trading, Your offer to trade must be on a direct deal or market order basis, as follows: a. direct deal means that (if the offer to trade is accepted) You will have placed a 5.1 Hogy Megbízást helyezzen el, először ajánlatot kell tennie nekünk, amit mi elbírálunk. Csak akkor tudja elhelyezni a Megbízást, ha mi elfogadtuk azt. A következők érvényesülnek: - Ön ajánlhatja, hogy helyezzünk el felfelé irányuló Megbízást, az XTB UK Vételi áron, ha Ön feltételezi, hogy az ár emelkedni fog. Ha elfogadásra kerül, akkor lesz vételi vagy long pozíció. Opciós kereskedés esetében ha felfelé irányuló Megbízást helyez el egy Call-on akkor az ár emelkedésére számít, ha Put-on helyez el, akkor az ár csökkenésére számít. - Ön ajánlhatja, hogy helyezzünk el egy lefelé irányuló Megbízást, az XTB UK Eladási áron, ha Ön feltételezi, hogy az ár csökkenni fog. Ha elfogadásra kerül, akkor lesz eladási, vagy short pozíció. Opciós kereskedés esetében ha lefelé irányuló Megbízást helyez el egy Call-on akkor az ár csökkenésére számít, ha Put-on helyez el, akkor az ár emelkedésére számít. - A számla típusától és Pénzügyi eszköztől függően az ajánlatának közvetlen kereskedésnek vagy piaci megbízásnak kell lennie, az alábbiak szerint: trade at the XTB UK Price current at the time You made the offer to trade. If (by the is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

17 time we receive Your offer to trade) the XTB UK Price is no longer valid, Your offer to trade will be rejected and You will need to make a further offer to trade at our then current XTB UK Price; a. A közvetlen kereskedés (ha ajánlatát elfogadtuk) azt jelenti, hogy azon az XTB b. market order means that (if the offer to trade is accepted) You will have placed a trade at the XTB UK Price which is current at the time we execute Your trade. Please note that the XTB UK Price may move between the time we accept Your offer to trade and execution. If You offer to trade on a market order basis You are accepting UK áron helyezi el a Tranzakcióját, amelyen az ajánlattevéskor állt. Ha (mire beérkezik hozzán az ajánlata) az XTB UK Ár már nem érvényes, az ajánlatát elutasítjuk, és egy további ajánlatot kell tennie, az aktuális XTB UK Áron; the risk in relation to those XTB UK Price movements. b. A piaci megbízás (ha ajánlatát elfogadtuk) azt jelenti, hogy meg kell adnia azt az XTB UK árat, amin szeretné, hogy végrehajtsuk a Tranzakcióját. Kérjük vegye figyelembe, hogy az XTB UK Ár változhat mialatt elfogadjuk az ajánlatát és végrehajtjuk azt. Ha piaci megbízással kereskedik, elfogadja az XTB UK Ár változásából eredő kockázatot. 6.0 Our rights to refuse a trade 6.0 Tranzakció elutasítási jogaink 6.1 All offers to trade are subject to acceptance by us. We are entitled to refuse to accept an offer to place a trade, but we will act reasonably. We are also entitled to reject Your trades in the following circumstances: if accepting such a trade would immediately put the Account into negative Equity when the trade is valued against the current XTB UK bid or offer as applicable. if any amount You owe (e.g. Variation Margin) is overdue; if any Initial Margin requirement relating to that trade has not been complied with; if the trade is not at the relevant XTB UK Price in and/or within the appropriate minimum/maximum trade sizes; if we reasonably believe the trade would breach the Terms of this Agreement or any law (English or elsewhere) or the regulatory system or we have reasonable concerns regarding money laundering or insider dealing; if You become insolvent ; You die or become a patient under relevant mental health legislation, or we have reasonable grounds to believe that You have done so; if we think it would not be commercially viable to accept that trade; 6.1 Minden ajánlatot el kell, hogy fogadjunk. Jógunk van elutasítani az ajánlatát, de indokoltan fogunk eljárni. Továbbá jogunk van elutasítani a tranzakcióit a következő esetekben: if we think the trade is too large or too small. For example, we may hedge Your trades in the Underlying Instrument; depending on the size of Your proposed trade our exposure to the Underlying Instrument share/equity may amount to a declarable interest in the relevant company and/or require us to make a takeover offer if we think this may occur we are entitled to refuse the trade; Ha a tranzakció elfogadása azonnal negatív Tőkét eredményezne a Számláján, mikor a tranzakciót az aktuális XTB UK eladási vagy vételi árral szemben értékeljük ha bármilyen tartozása lejárt (pl. változó letét) ha a kezdeti letét nem megfelelő a Tranzakcióhoz ha a tranzakció nem felel meg az XTB UK Árnak, és/vagy nem felel meg a minimum/maximum tranzakciós méreteknek ha úgy ítéljük meg, hogy a tranzakció megszegné az Általános Szerződési is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

18 feltételeket, vagy bármely törvényt, vagy a szabályozási rendszert, vagy alapos gyanúnk van pénzmosást, vagy bennfentes kereskedelmet feltételezni ha fizetésképtelenné válik ha meghal, vagy ha mentális egészségügyi kezelés alá kerül, vagy ha alapos okunk van azt hinni, hogy efféle kezelés alatt áll ha úgy gondoljuk, hogy kereskedelmi szempontból nem megvalósítható a tranzakció elfogadása 6.2 In the circumstances in which a trade can be placed by telephone that trade will only be accepted if the XTB UK dealer tells You it is accepted. 6.3 You must contact us immediately if You have any concerns as to whether an Order or any other instruction placed through the Trading Platform or orally via the telephone has been accepted. ha úgy gondoljuk, hogy a tranzakció túl kicsi, vagy túl nagy. Például hedgelhetjük a tranzakcióit az Alapul szolgáló eszközön; a javasolt tranzakciójának méretétől függően a kitettségünk a mögöttes eszköznél elérhet egy adóköteles kamatot az érintett cégnél és/vagy kényszeríthet minket egy vételi ajánlat megtételére, amennyiben úgy gondoljuk ez az eset áll fenn jogunkban áll visszautasítani a megbízást; 6.2 Olyan körülmények között, amikor telefonon lehet kereskedni, a tranzakciót csak akkor fogadjuk el, ha az XTB UK kereskedő azt mondja Önnek, hogy elfogadja. 6.3 Önnek azonnal kapcsolatba kell lépnie velünk, ha kétségei vannak afelől, hogy a Megbízás vagy egyéb más utasítás, amit telefonon vagy a Kereskedési platformon keresztül hajtott végre, el lett-e fogadva. 7.0 XTB UK Price 7.0 XTB UK Ár 7.1 Current XTB UK Prices are available on 7.1 Az aktuális XTB UK Árak elérhetőek a our Trading Platform and from the XTB UK Kereskedési platformunkon és a kereskedési dealing desk. részlegünkön 7.2 The following applies to our prices: 7.2 A következők érvényesek az árainkra: our prices are set by us in our absolute discretion; we can change or withdraw the XTB UK Price at any time and in particular can do so at any time before Your offer the same conversation in which the XTB UK Price was given to You; some XTB UK Prices are just given for guidance purposes and You cannot trade on these. to trade on that XTB UK Price has been accepted; You cannot trade on a XTB UK Price az árainkat saját belátásunk szerint állítjuk which is no longer valid. Our Trading megváltoztathatjuk, vagy Platform will make clear if an XTB UK visszavonhatjuk az XTB UK Árat Price has ceased to be valid (e.g. by giving a different XTB UK Price or otherwise clearly indicating that it is no longer valid). in the case of dealing over the telephone the XTB UK dealer will tell You if a XTB UK Price has changed or is no longer valid; when dealing on the telephone You can only deal on a XTB UK Price during bármikor, különösen tekintettel arra, hogy megtehetjük mielőtt az ajánlatát azon az XTB UK Áron elfogadjuk Nem kereskedhet olyan XTB UK Áron, ami már nem érvényes. A Kereskedési platformunk egyértelművé fogja tenni, hogy az XTB UK Ár már nem érvényes (pl. más XTB UK Ár megadásával vagy figyelmeztetéssel, hogy az ár már nem érvényes) is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

19 telefonos kereskedés esetén az XTB UK kereskedő figyelmezteti, hogy az ár megváltozott vagy már nem érvényes mikor telefonon keresztül kereskedik, csak azzal az XTB UK Árral 7.1 For each Market we quote XTB UK Price as follows: the XTB UK Buy Price, this is the higher price for the Market concerned (and with the exception of some Options, a trade placed at this price is an up trade); the XTB UK Sell Price, this is the lower price for the Market concerned (and with the exception of some Options Markets a trade placed at this price is a down trade). 7.3 The difference between the Buy and Sell XTB UK Price on any given Financial Instrument is the Spread. 7.4 Indications of Spreads on particular Markets can be found in the Specification Tables. When setting XTB UK Prices we reserve the right to add the Spread of the Underlying Instrument to the XTB UK Price, in particular in the case of an Event outside Our Control and/or a Market Disruption Event. We have the right to vary Spreads. 7.4 Az adott Piacokhoz tartozó Spread-ek megjelölése a Specifikációs táblázatban Fixed Spread For some Financial Instruments XTB UK applies a principle of quoting XTB UK Prices with a fixed Spread specified in the Condition Tables. XTB UK reserves the right, without the prior notice to the Client, to increase the above mentioned fixed Spread in the following circumstances: a. higher than average volatility of prices of a particular Instrument; b. low liquidity on the market of a particular Underlying Instrument; c. unexpected political and economic events; d. Force Majeure events. kereskedhet, amit a beszélgetés alatt megadtak Önnek néhány XTB UK csak tanácsadási szempontból vannak megadva és Ön nem kereskedhet ezekkel. 7.1 Minden egyes piacra, amit jegyzünk XTB UK Árral, a következők érvényesek: az XTB UK Vételi ár, ez a magasabb ár az érintett Piacon (és néhány Opció kivételével az ezen való kereskedés felfelé irányuló ) az XTB UK Eladási Ár, ez az alacsonyabb ár az érintett piacon, (és néhány Opció kivételével az ezen való kereskedés lefelé irányuló ) 7.3 A Vételi és Eladási XTB UK Ár közötti különbség bármely adott Pénzügyi eszközön a Spread található. Mikor az XTB UK Árakat megállapítjuk, fenntartjuk a jogot, hogy a Spreadet hozzáadhatjuk az Alapul szolgáló eszközhöz, különös tekintettel olyan alkalmakra, mikor olyan Esemény következik be, ami rajtunk kívülálló okokból következett be és/vagy Piaczavarási esemény történt. Jogunk van változtatni a Spreadeken. Fix Spread Néhány Pénzügyi eszközt az XTB UK állandó spreaddel jegyez, amik a kondíciós táblázatokban találhatók meg. az XTB UK fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megnövelje a feljebb említett állandó spreadet, a következő körülmények között: a. az adott eszközön az átlagosnál nagyobb az árak volatilitása b. az adott Alapul szolgáló eszköz piacán alacsony a likviditás c. váratlan politikai és gazdasági eseményekkor d. vis major események is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

20 Floating Spread For some Financial Instruments and some Accounts XTB UK applies a principle of quoting XTB UK Prices with the use of variable Spread which reflects the prevailing market conditions and volatility of Underlying Instruments prices. For the floating spread Financial Instruments the Spread will be constantly changing, as it reflects the prevailing market conditions and volatility of the Instruments prices. Változó Spread Néhány Pénzügyi Eszköz esetében az XTB a változó Spread alkalmazásával történő árfolyamjegyzés elvét alkalmazza, amely tükrözi az aktuális piaci feltételeket és az Alapul Szolgáló Eszköz árfolyamának volatilitását Néhány Pénzügyi Eszköz és Kereskedési Számla esetében a Spread folyamatosan változik, az aktuális piaci feltételeket és az Alapul Szolgáló Eszköz árfolyamának volatilitását tükrözve. Market Execution Prices For Financial Instruments with market execution market order, prices shown in the Account should be deemed as indicative and it is not guaranteed that the Client will deal at this quotation. The price of Client s Order execution will be based on the best price which XTB UK can offer at the particular moment without obtaining any additional confirmations from the Client. The current price of a Financial Instrument with market execution at which the Transaction is concluded will be reported back by XTB UK. The price of a concluded Transaction will be visible in the Account. Some offers, orders, prices or transactions coming or performed with foreign partners, information agencies, relevant markets or data vendors based on which Financial Instrument s price with market execution was determined, may be cancelled or withdrawn for reasons beyond XTB UK s control. In such case, XTB UK has the right to withdraw from respective Piaci Végrehajtási Árszintek Transaction on that Financial Instrument concluded by the Client. In such a situation, confirmation of withdrawal will be documented and presented to the Client within two days after withdrawal or cancellation of an order, offer or transaction. XTB UK bears no responsibility for damages caused by situations described in herein point A piaci áras végrehajtásra megadott Pénzügyi Eszköz esetében, a Kereskedési Számlán látható árfolyamjegyzés tájékoztató jellegű, így nem garantálható, hogy az Ügyfél is ezen az árfolyamon köt ügyletet. Az Ügyfél Megbízásának végrehajtási ára az XTB által az adott időpontban az Ügyféltől kért bármilyen további megerősítés nélkül adható legjobb ár lesz. A piaci áras végrehajtásra megadott Pénzügyi Eszköz Ügylet tényleges árfolyamáról az XTB visszajelzést ad. A megkötött Ügylet árfolyama megjelenik a Kereskedési Számlán. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

XTB LIMITED Risk Disclosure Notice. XTB LIMITED Kockázati Figyelmeztetés

XTB LIMITED Risk Disclosure Notice. XTB LIMITED Kockázati Figyelmeztetés XTB LIMITED Risk Disclosure Notice XTB LIMITED Kockázati Figyelmeztetés This notice ( Risk Disclosure Notice ) is provided to you by XTB LIMITED ( XTB LIMITED we us or our ) in compliance with the rules

Részletesebben

Bevezető. A szerződés hatálya

Bevezető. A szerződés hatálya ORDER EXECUTION POLICY Introduction We are XTB LIMITED ( XTB LIMITED, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság CORPORATE APPLICATION FORM JELENTKEZÉSI ŰRLAP JOGI SZEMÉLYEKNEK Application for a live account Jelentkezés élőszámla nyitására Company Information Cég Adatai: Full Company / Cég Neve: Registration Number

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

RISC DISCLOSURE AND AKNOWLEDGEMENT / KOCKÁZAT FENNÁLÁSA

RISC DISCLOSURE AND AKNOWLEDGEMENT / KOCKÁZAT FENNÁLÁSA RISC DISCLOSURE AND AKNOWLEDGEMENT / KOCKÁZAT FENNÁLÁSA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd 2015 January / 2015 Január 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1 Introduction TeleTrade-DJ

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client

Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Az ügyfél legjobb érdekének képviseletére vonatkozó irányelvek összefoglalása IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client 1. Bevezetés 1. Introduction Az ügyfél legjobb érdekének

Részletesebben

1. General provisions 1. Általános rendelkezések

1. General provisions 1. Általános rendelkezések DECLARATION OF INVESTMENT RISK (OTC) NYILATKOZAT A BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOKRÓL (OTC) 1. General provisions 1. Általános rendelkezések 1.1. The subject of this Declaration (hereinafter referred to as Declaration

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Acknowledgements. 1. Bevezetés 1. Introduction

Acknowledgements. 1. Bevezetés 1. Introduction III. Tájékoztató a kockázatokról III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Ebben a dokumentumban a DUB Investments Ltd. ( társaság ) vállalat a befektetési szolgáltatásokról

Részletesebben

Treasury kockázatkezelés

Treasury kockázatkezelés www.pwc.com/hu Treasury kockázatkezelés Berki Ervin Mirő lesz szó 1. Bevezetés 2. Fedezeti politika 3. Fedezeti elszámolás 4. Válság után EMIR Slide 2 Bevezetés Slide 3 Szabályozó testület Kontroll környezet

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól.

Buy Offer (Vétel az eladási áron) Vételi limit áras megbízás az éppen aktuális legjobb eladótól. 1 Ask (Legjobb eladó) Hívják offer árnak is. Az adott instrumentumra a legjobb eladási ár. Ezen az árfolyamon nyithatunk long pozíciót. Példaként véve a deviza kereskedést, ezen az áron vehető meg a fix

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP MAGÁNYSZEMÉLYEKNEK INDIVIDUAL APPLICATION FORM. www.xtb.hu. Residence Address

JELENTKEZÉSI ŰRLAP MAGÁNYSZEMÉLYEKNEK INDIVIDUAL APPLICATION FORM. www.xtb.hu. Residence Address INDIVIDUAL APPLICATION FORM JELENTKEZÉSI ŰRLAP MAGÁNYSZEMÉLYEKNEK Application for a live account Jelentkezés élőszámla nyitására Personal Information Személyes Adatok: Title/Megnevezés Mr Mrs Ms Dr Rvd

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1 Payment Center Rövid útmutató Verzió 1.0.1 This document has been created by the Wirecard AG. Its contents may be changed without prior notice. External web links are provided for information only. Wirecard

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

TELETRADE D.J. ÉS ÜGYFÉL KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS (EGYÉNI ÉS CÉGES SZÁMLA) TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS)

TELETRADE D.J. ÉS ÜGYFÉL KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS (EGYÉNI ÉS CÉGES SZÁMLA) TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS) TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS) Company Teletrade D.J. Limited, P.O. Box 1825, Cedar Hill Crest, Villa, St. Vincent and the Grenadines (hereinafter called the Company ),

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Pénzügyi Békéltető Testület A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA EXECUTION POLICY. 1) Bevezetés. 1) Introduction EXECUTION POLICY 1) Introduction The Execution Policy should be read in conjunction with our Account Agreement or General Terms, as applicable, and, as relevant to your account, our Terms covering Spot

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés. Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl

A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés. Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl SEPA SEPA: Egységes Euró Fizetési Övezet Lehetıséget nyújt arra, hogy ugyanarról a számláról ugyanolyan

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben