Acknowledgements. 1. Bevezetés 1. Introduction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Acknowledgements. 1. Bevezetés 1. Introduction"

Átírás

1 III. Tájékoztató a kockázatokról III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Ebben a dokumentumban a DUB Investments Ltd. ( társaság ) vállalat a befektetési szolgáltatásokról és tevékenységekről, valamint a szabályozott piacokról szóló évi törvény (a 144(I)/2007. törvény vagy annak mindenkori módosításai, a továbbiakban törvény ) értelmében tájékoztatja Önt a kockázatokról. 2. A kockázatokkal kapcsolatos általános figyelmeztetések 2.1. Minden leendő ügyfél figyelmesen olvassa el az alábbi kockázati tájékoztatót mielőtt a társaságtól számla nyitását kérné! 2.2. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez a dokumentum nem azzal a céllal született és nem is vállalkozik arra, hogy a pénzügyi termékekkel (ezek között a különbözeten alapuló ügyletekkel, másként CFD-kkel) folytatott ügyletek összes kockázatának és egyéb lényeges szempontjait tárgyalja vagy magyarázza. Célja a tisztességes és félrevezetés nélküli tájékoztatás jegyében csupán általánosságban ismertetni a pénzügyi termékekkel folytatott kereskedés során felmerülő kockázatokat The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as amended or replaced ( the Law ). 2. General Risk Warnings 2.1. All prospective Clients should read carefully the following risk warnings contained in this document before deciding to apply for an account with the Company However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). This notice was designed to explain in general terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis Az ügyfél csak akkor végezzen akár közvetlen, akár közvetett műveleteket pénzügyi termékekkel, ha ismeri és 2.3. The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and understands 1

2 megértette minden egyes pénzügyi termék kockázatait A társaság semmiféle befektetési tanácsot nem ad az ügyfélnek a befektetésekkel, a befektetésekben vagy pénzügyi termékekben végezhető lehetséges ügyletekkel kapcsolatban, és nem is tesz ilyen javaslatokat A kockázatok ismeretében az ügyfél csak akkor kössön ügyleteket, ha megértette annak a kereskedésnek a természetét, amelyben részt kíván venni, és felfogta az őt fenyegető kockázati kitettség mértékét. Ha az ügyfél nem érti az ügyletben rejlő kockázatokat, kérje független pénzügyi vagy szaktanácsadó útmutatását vagy tanácsát. Ha az ügyfél még azt követően sem érti a pénzügyi termékekkel folytatott kereskedésben rejlő kockázatokat, egyáltalán ne folytasson kereskedést! 2.6. Az ügyfélnek tudomásul kell vennie, hogy a bármilyen pénzügyi termék megvásárlásával és/vagy eladásával a veszteségek és károk komoly kockázatát vállalja, ezért kijelenti, hogy készen áll e kockázat viselésére Az ügyfél fenntartás nélkül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a társaságtól kapott mindenféle tájékoztatástól függetlenül egy pénzügyi termékbe végzett befektetés (kiváltképpen a különbözeten alapuló ügyletek) értéke fel-le ingadozhat, sőt még az is valószínűsíthető, hogy a befektetés teljes értékét elveszti. the risks involved for each one of the Financial Instruments The Company will not provide the Client with any investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or make investment recommendations of any kind In light of the risks, the Client should get into such transactions only if he understands the nature of the trading into which he is about to engage and the extent of his exposure to risk. If the Client does not understand the risks involved he should seek advice and consultation from an independent financial/professional advisor. If the Client still does not understand the risks involved in trading in any Financial Instruments, he should not trade at all The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk The Client unreservedly acknowledges and accepts that, regardless of any information which may be offered by the Company, the value of any investment in Financial Instruments (especially Contracts For Difference) may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that the investment may become of no value. 2

3 3. Technikai kockázatok 3. Technical Risks 3.1. Az ügyfelet ezúton figyelmeztetjük arra, hogy amikor elektronikus platformon kereskedik (ideértve a társaság platformját is), vállalja annak a pénzügyi veszteségnek a felelősségét és kockázatát, amelyet (nem kizárólagos jelleggel) az alábbiak következtében szenvedhet: (a) a platform vagy az alkusz kereskedési rendszerei vagy a szolgáltató használatában álló rendszerek működésében bekövetkező hiba, leállás, bontás vagy megszakítás, illetve az ügyfélterminál vagy az ügyfélterminálon végzett ügyletek miatti késedelem, bármilyen műszaki probléma, rendszerzavar vagy meghibásodás, a berendezések vagy a szoftverek hibája, meghibásodása, rendszerhozzáférési gondok, rendszerteljesítménnyel kapcsolatos kérdések, a biztonsági előírások megszegései és jogosulatlan hozzáférések, illetve a platformmal, az alkusz kereskedési rendszereivel vagy a szolgáltató rendszereivel összefüggő egyéb hasonló számítástechnikai problémák és hiányosságok, (b) az ügyfél, a társaság, az alkusz vagy a szolgáltató oldalán gyenge internetkapcsolat, megszakítások, átviteli leállások vagy a nyilvános villamosenergia-hálózat zavarai, internetkapcsolati zavarok, hackertámadások, illetve a kapcsolat túlterheltsége, túl nagy 3.1. The Client is hereby warned that when trading in an electronic platform (including the Platform of the Company) he assumes the responsibility and risk of financial loss which may occur as a consequence of (but not limited to) the following: (a) Any error or failure or interruption or misuse or disconnection in the operation of the Platform or of the trading systems of the Broker or of the systems used by the Provider, or any delay caused by the Client Terminal or Transactions made via the Client Terminal, any technical problems, system failures and malfunctions, equipment or software failures or malfunctions, system access issues, system capacity issues, security breaches and unauthorized access, and other similar computer and electronic problems and defects in relation to the Platform, or the trading systems of the Broker or the systems used by the Provider; (b) Poor Internet connection either on the side of the Client or the Company or the Broker or the Provider, or interruptions or transmission blackouts or public electricity network failures or internet connection failures or hacker attacks or overload of connection or high internet traffic 3

4 internetforgalom vagy a kommunikációs csatornák zavara, (c) informatikai, kommunikációs, elektronikus, internetszolgáltatási, távközlési vagy a nyilvános villamos hálózatban és a társaság, az ügyfél, az alkusz vagy a szolgáltató használatában álló más rendszerekben bekövetkező zavarok, (d) az ügyfél berendezéseinek nem megfelelő működése, az ügyfél termináljának helytelen beállítása, az ügyfélterminál késleltetett frissítései vagy az, ha az ügyfél nem veszi figyelembe az ügyfélterminálra vonatkozó szabályokat, (e) a számítógépen vagy egyéb kommunikációs eszközökön keresztül küldött megbízások és/vagy üzenetek továbbítása során okozott késedelmek vagy más hibák, (f) a számítógépen vagy egyéb kommunikációs eszközökön keresztül kapott információk pontatlansága. Az ilyen zavar következtében előfordulhat, hogy az ügyfél platformon előállított megbízását az alkusz nem az ügyfél és/vagy (adott esetben) a szolgáltató utasításai szerint, egyáltalán nem vagy nem időben hajtja végre Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amikor túlságosan nagy az ügyleti forgalom (pl. amikor a fő makro-gazdasági mutatókat nyilvánosságra hozzák), az ügyfél számára nehézségekbe ütközhet a kapcsolatteremtés a társaság platformjával vagy az alkusz demand, communication line failure; (c) Failure of information, communication, electronic, internet, telephone, public electricity network and other systems used by the Company, the Client, the Broker or the Provider; (d) Improper work of Client s equipment, wrong settings in the Client s terminal, delayed updates in the Client s terminal or the Client disregarding of the applicable rules in the Client terminal; (e) When delays or other errors caused during the transmission of Orders and/or messages via computer or other communication devices; (k) When information received via computer or via other communication devices is inaccurate. The result of any such failure may be that the Client s Order generated from the Platform is either not executed by the Broker according to the Client s and/or Provider s instructions (as applicable) or it is not executed at all or is not executed on time The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected with the Company s Platform or the Broker s trading facilities, especially in a Fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released) and 4

5 kereskedési rendszerével, különösen a gyorspiacon, ennek pedig az lehet a következménye, hogy a megbízások teljesítése késedelmet szenved, egyáltalán nem vagy nem a meghirdetett árakon történik meg. this may result in Orders being executed with delay or nor executed at all or nor executed at declared prices. 4. Rendellenes piaci körülmények 4. Abnormal Market Conditions 4.1. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy rendellenes piaci körülmények között esetleg hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy a megbízás az alkusztól megrendelhető vagy az alkusz részére továbbítható legyen, vagy éppen az alkusz nem a meghirdetett árakon, nem azonnal vagy egyáltalán nem tudja végrehajtani. 5. Az ügyfél és az alkusz közötti viszonyban rejlő kockázatok 5.1. Felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy a társaság azzal a feltétellel nyújtja a szolgáltatásokat az ügyfélnek, hogy az ügyfél alkusznál vezetett kereskedési számlája állandóan működjön és legyen mindig elérhető, illetve az alkusz fogadja el a platformról vagy az ügyféltől érkező megbízásokat/utasításokat. Ha az alkusz a társaságtól független bármely okból úgy dönt, hogy visszautasítja az ügyféltől vagy a platformról érkező valamelyik vagy összes megbízást/utasítást, az ügyfél alkusznál vezetett kereskedési számláját felfüggeszti, befagyasztja vagy zárolja, illetve ha a hozzáférést megakadályozza, az ügyfél veszteséget szenvedhet amiatt, hogy nyitott pozícióinak lezárása aktuális árfolyamon történhet, a várható nyereségekből veszít, illetve többletköltségek merülnek fel. A társaság nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért, amit ilyen esetben 4.1. The Client acknowledges that under Abnormal Market Conditions the period during which the Orders are placed/transmitted for execution with the Broker may be extended or it may be impossible for Orders to be executed by the Broker at declared prices or executed immediately or executed at all. 5. Client-Broker Relationship Risks 5.1. The Client is warned that the provision of the Services by the Company to the Client is conditional upon the continuous operation and accessibility of the Trading Account of the Client with his Broker and the acceptance of Orders/Instructions by the Broker from the Platform or the Client. Should the Broker decide, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Platform, to suspend or freeze or close the Trading Account or bar access to it, the Client may suffer losses as his open positions may be closed at current prices or losses from expected profits or additional charges being imposed. The Company will have no responsibility or liability for any loss caused to the Client in such an event. 5

6 az ügyfél elszenved A felek rögzítik, hogy az alkusznak saját szerződéses feltételei vannak minden CFDmegbízásfajtára, így az árfolyamkülönbözetekre, csereüzletekre, kötésegységek méretére, a kezdő letétre, a szükséges feltételekre, a fedezett feltételekre, a veszteségkorlátozás minimumszintjére, a pozíciózárási és limitmegbízásokra, a napi finanszírozási költségekre, a különféle díjakra és költségekre stb. vonatkozóan, amelyeket időnként módosíthat, s amelyek minden alkalommal alkalmazandóak, valahányszor egy-egy megbízás / utasítás jön létre a platformon. A társaságnak semmilyen befolyása nincs ezekre a szerződéses feltételekre, minden platformon megkötött megbízás vagy ott adott utasítás az ilyen szerződéses feltételek szerint történik A felek rögzítik, hogy az alkusz saját kereskedési és teljesítési eljárásokkal rendelkezik, amelyeket időnként módosíthat, korlátozás nélkül ideértve azokat is, amelyek szabályozzák a teljesítési segédeit, a megbízások változtatásának vagy törlésének időpontját, azt, hogy mikor utasíthat vissza egy alkusz megbízást, bármilyen fordulónapot, a csereügyletek számítási gyakoriságát, a megbízások teljesítésének módját és a teljesítési segédeket, a CFD-k finanszírozási követelményeit, a hibajegyzésekre ( error quotes, más néven spikes, azaz árfolyamkiugrásokra) vonatkozó irányelveket, a legkisebb árfolyamváltozásokra játszással ( piphunting ) és a mutatókon alapuló kereskedési stratégiákkal (angolul snipers, vagyis orvlövészekkel ), valamint a felmondási eseményekkel kapcsolatos 5.2. It is understood that the Broker has its own Contract Specifications required for each type of CFD Order, which may be altered from time to time, for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, various fees and charges etc. and which apply every time an Order/Instruction is generated from the Platform. The Company does not have any control over such Contract Specifications and each Order/Instruction entered into from the Platform will be made according to such Contract Specifications It is understood that the Broker has its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to execution venues, when an Order may be changed or removed, when Orders may be rejected by the Broker, any cut-off times, how often swaps are calculated, how Orders are executed and execution venues, funding requirements of CFDs, Margin Requirements, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip- Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Company does not have any control over such trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of the Broker. 6

7 irányelveket, stb. A társaságnak semmilyen befolyása nincs sem az ilyen kereskedésekre, sem az olyan eljárásokra, amelyek akkor alkalmazandók, amikor a platform megbízásokat, illetve utasításokat generál, ezért a társaság nem felel az alkusz kereskedéséből vagy alkalmazott eljárásaiból származó semmilyen kárért, veszteségért vagy költségért A felek megállapodnak abban, hogy az alkusz az ügyfélnek saját díjait számítja fel az ügyfél részére teljesített alkuszi tevékenységekért és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint a kereskedési számla vezetéséért és kezeléséért, akár a platform segítségével, akár anélkül működteti az ügyfél kereskedési számláját. A társaságnak semmilyen befolyása nincs az ilyen díjakra, az ügyfél kizárólagos felelőssége az ilyen költségek viselése It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of the brokerage and ancillary services to the Client and the operation and maintenance of the Trading Account weather the Client is operating his Trading Account with or without the Platform. The Company does not have any control over such fees and the Client is solely responsible for such costs. 6. Közlemények 6. Communication 6.1. Az ügyfél vállalja az összes pénzügyi kockázatot, amely abból ered, hogy az ügyfél késedelmesen vagy egyáltalán nem kapta meg a társaság bármelyik értesítését Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az e- mail üzenetben titkosítás nélkül továbbított információkat semmi nem védi harmadik felek illetéktelen hozzáférésével szemben A társaság nem felel azért, ha jogosulatlan harmadik személyek hozzáférnek az információkhoz, ideértve az elektronikus címeket, az elektronikus közleményeket, a személyes adatokat és a hozzáférési adatokat is, ha ezek továbbítása a társaság és az ügyfél között történik az internet vagy más hálózati kommunikációs 6.1. The Client shall accept the risk of any financial losses caused by the fact that the Client has received with delay or has not received at all any notice from the Company The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by is not protected from any unauthorized access of third parties The Company has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between the Company and the Client or when using the internet or other network communication facilities, telephone, any other 7

8 eszköz, telefon segítségével vagy bármely más elektronikus úton, faxon vagy postán Az ügyfél teljes felelősséggel tartozik a társaságtól kapott adatok titokban tartásáért, és vállalja minden olyan pénzbeli veszteség kockázatát, amely olyan esetben merül fel, ha illetéktelen harmadik személy hozzáfér az ügyfél számlájához Teljes egészében az ügyfél viseli a kockázatot az olyan üzenetekkel kapcsolatban, amelyeket a társaság az ügyfélnek a platformon belül küld, de kézbesítetlenek maradnak, mivel ezek egy idő után automatikusan törlődhetnek. electronic means, fax or post The Client is wholly responsible for keeping the privacy of all the information send by the Company and accepts the risk of any financial losses caused by the unauthorized access of the third party to the Client s Account The Client is fully responsible for the risks in respect of undelivered Platform internal mail messages sent to the Client by the Company as they may be automatically deleted after some time. 7. Vis maior események 7. Force Majeure Events 7.1. Vis major esemény esetén az ügyfél viseli a pénzügyi veszteségek kockázatát. 8. Figyelmeztetés a különbözeten alapuló ügyleteke kockázataira 7.1. In case of a Force Majeure Event the Client accepts the risk of financial losses. 8. Risk Warnings Regarding Contracts For Differences 8.1. Általános feltételek 8.1. General Ez a tájékoztató nem terjed ki a különbözeten alapuló ügyletek (Contracts for Differences, CDF) összes kockázatára és egyéb lényeges szempontjaira. Az ügyfél csak akkor végezzen ügyleteket ezekkel a termékekkel, ha érti természetüket és saját kockázatának mértékét, és felfogta, hogy a teljes befektetett összeget elveszítheti, sőt alkusza még többletjutalékokat és egyéb kiadásokat is felszámíthat. Az ügyfél köteles elfogadni, hogy a körülményeihez és pénzügyi helyzetéhez képest a termék megfelelő a számára This notice cannot disclose all the risks and other significant aspects of Contracts for Differences (CFDs). The Client should not deal in these products unless he understands their nature and the extent of his exposure to risk and that he may lose entirely all of his money and also any additional commissions and other expenses incurred i.e. from his Broker. The Client should also be satisfied that the product is suitable for him in the light of his circumstances and financial position A különféle CFD-kben más és más a Different CFDs involve different levels of 8

9 kitettség szintje, ezért amikor arról dönt, hogy kereskedjen-e egy CFD-vel, az ügyfélnek az alábbiakkal kell tisztában lennie: exposure to risk and in deciding whether to trade in CFDs the Client should be aware of the following: 8.2. A tőkeáttétel hatása 8.2. Effect of Leverage A tőkeáttételes (tehát hitelből finanszírozott) kereskedés feltételei mellett még a csekély piaci mozgások is komoly hatással lehetnek az ügyfél alkusznál vezetett kereskedési számlájára. Fontos megjegyezni, hogy a CFD-kre vonatkozó megbízások teljesítése tőkeáttételi hatással jár (tehát olyan hitelezési körülmények között történik, amelyet az alkusz állapít meg). Az ügyfélnek fontolóra kell vennie, hogy ha a piaci feltételek alakulása hátrányosan érinti az ügyfél megbízásait, összes vesztesége meghaladhatja a befektetett összegeket. A társaság nem felel az ügyfél és a szolgáltató kockázataiért és választott kereskedési stratégiájáért Nyomatékosan javasoljuk, hogy az ügyfél kereskedési számláján tartson fenn egy legalább 1,000% mértékű hitelezési szintet (a tőkének a szükséges marzshoz viszonyított százalékos aránya, amelynek képlete: tőke / szükséges marzs* 100%). Amikor az automatikus megbízási üzemmódot bekapcsoljuk, ajánlott a veszteségek korlátozása céljából a legkisebb árfolyamváltozásokban ( pipekben ) kifejezett maximális veszteséget megadni a platformon. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a legkisebb árfolyamváltozási egységekben kifejezett maximális veszteség nem szavatolja a veszteségkorlátozást Under Margin Trading conditions even small market movements may have great impact on the Client s Trading Account with the Broker. It is important to note that Orders in CFDs are entered under the effect of Leverage (applied by the Broker). The Client must consider that if the market moves against the Client s Orders, he may sustain a total loss greater than the funds deposited. The Company shall not be responsible for the risks and for the chosen trading strategy of the Client or the Provider It is highly recommended that the Client maintains in its Trading Account a Margin Level (percentage Equity to Necessary Margin ratio which is calculated as Equity / Necessary Margin * 100%) of not lower than 1,000%. When activating the Automatic Orders mode, it is also recommended to place the Max Loss in pips to the Platform to limit potential losses. However, it is noted that placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss. 9

10 8.3. Nagy volatilitású eszközök 8.3. Highly Volatile Instruments Azok a CFD-k, amelyekkel a kereskedés az ügyfélnek az alkusznál vezetett kereskedési számláján a platformon keresztül zajlik, nem kézbesíthető azonnali (spot) ügyletek, amelyek lehetővé teszik, hogy az alapeszköz (pl. egy devizapár, mutatók, árucikkek, részvények, olaj, fémek stb.) árfolyamváltozásain a befektető nyereséget realizáljon. Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a CFD-k értéke fel-le ingadozhat, sőt még az is valószínűsíthető, hogy a befektetés teljes értékét elveszti. Ez az ilyen kereskedések hitelből finanszírozott rendszerének köszönhető, mivel általában az ügyleti összértékhez képest viszonylag szerény mértékű betét vagy letét szükséges hozzájuk. Ezért az alapeszköz árfolyamának viszonylag csekély mértékű mozgása aránytalanul nagy hatással lehet az ügyfél kereskedésére. Ha az alapeszköz mozgása kedvez az ügyfélnek, az ügyfél tisztes nyereségre tehet szert, ugyanolyan kismértékű hátrányos piaci mozgás azonban nem csupán az ügyfél teljes betétének gyors elvesztéséhez vezethet, hanem ezen felül még alkusza is felszámíthat a kereskedési számla terhére többletjutalékokat és egyéb kiadásokat. Ezért az ügyfél kizárólag akkor használhatja a platformot, úgy utánozhatja vagy ellentétes irányban másolhatja a szolgáltató tevékenységét, ha hajlandó vállalni, hogy akár a teljes befektetett összeg elvész és azon felül az alkusz még többletjuttatásokat és egyéb kiadásokat is felszámíthat a kereskedési számla terhére A CFD-k és az alapeszköz árfolyamai gyors ütemben, nagy kilengésekkel ingadozhatnak, előre nem látható The CFDs traded in the Client s Trading Accounts with the Broker via the Platform are non-deliverable spot transactions giving an opportunity to make profit on changes in the Underlying Asset (e.g. currency pairs, indices, commodities, shares, oil, metals etc). The Client acknowledges and accepts that the value of CFDs may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that they may become of no value. This is owed to the margining system applicable to such trades, which generally involves a comparatively modest deposit or margin in terms of the overall contract value. So, a relatively small movement in the price of the Underlying Asset can have a disproportionately dramatic effect on the Client s trades. If the Underlying Asset movement is in the Client s favor, the Client may achieve a good profit, but an equally small adverse market movement can not only quickly result in the loss of the Clients entire deposit but also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. So, the Client must not use the Platform in any way, neither copy or contra-copy a Provider, unless he is willing to undertake the risks of losing entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker The prices of CFDs and the underlying asset may fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect 10

11 eseményeket vagy feltételmódosulásokat tükrözhetnek, amelyek közül egyik felett sincs az ügyfélnek, a társaságnak vagy az alkusznak befolyása. Bizonyos piaci körülmények között az alkusz nem tud azon az árfolyamon végrehajtani (egy platformon generált) megbízást, amelyet az ügyfél vagy (adott esetben) a szolgáltat adott meg, így az veszteséget okoz. A CFD-k és az alapeszköz árfolyamait egyebek között a keresleti és a kínálati viszonyok, a kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi és kereskedési programok és irányelvek változásai, nemzeti és nemzetközi politikai és gazdasági események, valamint az érintett piac uralkodó lélektani vonásai befolyásolják. Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pipekben kifejezett maximális veszteség nem szavatolja a veszteségkorlátozást. unforeseeable events or changes in conditions, none of which can be controlled by the Client or the Company or the Broker. Under certain market conditions it may be impossible for an Order (generated from the Platform) to be executed by the Broker at the declared price of the Client or Provider (as applicable), thus leading to losses. The prices of CFDs and the Underlying Asset will be influenced by, amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant market place. Therefore, placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Tőzsdén kívüli ügyletek 8.4. Off-Exchange Transactions A platformon kötött CFD-ügyletek tőzsdén kívüli (szabad forgalomban kötött) szerződések. Bár egyes tőzsdén kívüli piacok rendkívül likvidek, a tőzsdén kívüli vagy át nem ruházható származékos értékpapírok nagyobb kockázatot rejthetnek, mint a tőzsdén forgalmazott derivatívák, mivel nincs mögöttük olyan tőzsde, amelyen kizárható volna a nyitott pozíció. Előfordulhat, hogy a fennálló pozíció nem realizálható, és így a tőzsdén kívüli ügyletből származó pozíció értékét, illetve a kockázati kitettséget nem lehet megállapítani. 9. A platform automatikus megbízási funkciójával kapcsolatos kockázatok CFDs transactions entered into via the Platform are off-exchange transactions (Over- The-Counter). While some off-exchange markets are highly liquid, transactions in offexchange or non-transferable derivatives may involve greater risk than investing in onexchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. 9. Risks and Acknowledgements Associated with the Automatic Orders Features of the Platform 9.1. Az ügyfél rendelkezésére bocsátott plat The Platform provided to the Client offers 11

12 form lehetővé teszi az ügyfél számára az automatikus megbízások funkciójának használatát. Így az ügyfél a szolgáltatók platformon rendelkezésre bocsátott jegyzékéről kiválaszthatja valamelyik szolgáltatót, és eldöntheti, hogy annak kereskedését másolja, illetve utánozza, vagy a szolgáltatótól származó adatok alapján ellentétes irányú automatikus kereskedést folytat. Így amint a szolgáltató saját nevében megbízást ad, a platform automatikusan jelet küld a kereskedési számlára, hogy az másolja le a megbízást vagy a szolgáltató megbízásával ellentétes megbízást adjon (attól függően, hogy az ügyfél milyen üzemmódot választott). A társaság azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az automatikus megbízási funkciók különféle kockázatokkal párosulnak, az ügyfélnek komolyan ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el és gondolja át az alábbi kockázatokat, mielőtt a platformon a társaság automatikus megbízási funkcióját használni kezdi: Amennyiben egy szolgáltató úgy dönt, hogy pozícióit zárja, illetve ha a társaság bármely okból úgy dönt, hogy a szolgáltató pozícióit zárja, előfordulhat, hogy az (ilyen szolgáltató megbízását másoló vagy azzal ellentétes kereskedést folytató) ügyfél összes ezekkel összefüggő nyitott pozíciója is automatikusan zárul az alkusznál az aktuális árfolyamon az ügyfél értesítése nélkül. Ezért az ügyfélnek képesnek kell lennie és készen kell állnia arra, hogy maga viselje a szolgáltató követése során befektetett teljes összeg elvesztését (akár másolja, akár the Client with the ability to use the Automatic Orders function. This gives the Client the ability to choose a Provider from a list of Providers available on the Platform and decide to copy / imitate their exact trades or take the opposite trade automatically based on Data produced from the Provider. So, as soon as the Provider paces an Order for himself, the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client). However, the Company notes that the Automatic Orders Features are associated with various risks and the Client is urged to carefully read and consider the following risks before utilizing the Company s Automatic Orders Features on the Platform: Should a Provider decide to close his positions or should the Company for any reason decide to close the Providers positions, all related Open Positions of the Client (who copy the Order or take an opposite Order of that Provider) may be closed automatically with the Broker at current prices, without notice to the Client. So, the Client should be able and prepared to bear the loss of the entire investment the Client made when following a Provider (whether he is coping or taking an opposite direction). It is also noted that the Company has the right to terminate its 12

13 ellentétes irányú kereskedést folytat). Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a társaságnak jogában áll a szolgáltatóval folytatott együttműködést az ügyfél előzetes értesítése nélkül bármikor felmondani Ha az ügyfél módosítja vagy törli a szolgáltató megbízásait az automatikus megbízási üzemmódban, akkor az általa elért eredmény jelentősen el fog térni a szolgáltató megbízásainak eredményétől, az ügyfél megbízása nem zárul és nem változik meg automatikusan, amikor a szolgáltató az eredeti automatikus pozíciót megváltoztatja vagy lezárja, s ennek következtében az ügyfelet veszteség érheti Az ügyfélnek jogában áll egy-egy konkrét megbízás tekintetében kikapcsolni az automatikus megbízási funkciót a platformon, illetve jogosult lekapcsolódni a szolgáltatóról. Ettől a pillanattól kezdve az ügyfél önálló döntéseket hoz a megbízásai, pozíciói nyitása, zárása, illetve módosítása tekintetében, a társaság pedig az ügyfél megbízásait fogadja és továbbítja a alkuszhoz, aki végrehajtja őket az ügyféltől kapott utasítások alapján. Mindazonáltal az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy beavatkozása akadályozhatja a szolgáltató kereskedési stratégiáját és veszteséget okozhat az ügyfélnek A szolgáltatók platformon megjelenített múltbeli teljesítményéből nem lehet jövőbeli teljesítményükre következtetni, sem azokat szavatolni. collaboration with the Provider at any time and without prior notice to the Client If the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result The Client has the right to deactivate the Automatic Orders function for a particular Order on the Platform or disconnect from a Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client Any past performance of the Providers indicated on the Platform is not indicative of future results or a guarantee for future performance. 13

14 A társaság minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy indokolatlan késlekedés nélkül és a szolgáltató megkötött ügyleteihez lehető legközelebbi időpontban tegye lehetővé az ügyfél megbízásainak megrendelését az automatikus megbízási módban. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az automatikus megbízások csak a szolgáltatói ügyletek utánzását, illetve azokkal ellentétes irányú ügyleteket tesznek lehetővé a szolgáltató műveleteihez közeli időpontokban. Továbbá az ügyfél tudomásul veszi, hogy a társaság ésszerű erőfeszítései ellenére a megbízások megadása/végrehajtása a társaságon kívülálló okok miatt késedelmet szenvedhet, és a legtökéletesebb elektronikus eszközök sem tudják garantálni, hogy az ügyfél megbízásainak megadására/végrehajtására a szolgáltató érintett ügyletének végrehajtásával egy időben vagy azzal megközelítőleg azonos időben kerül sor, illetve hogy annak megadására vagy végrehajtására egyáltalán sor kerül A társaság indokolt erőfeszítéseket tesz egy-egy konkrét megbízás végrehajtására vagy továbbítására (megnyitására vagy lezárására), de a felek elfogadják és tudomásul veszik, hogy a végrehajtásra vagy továbbításra a társaságon kívüli okok miatt nem minden esetben kerül sor Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a társaságnak tilos figyelemmel kísérni bármelyik szolgáltató adatait. A szolgáltatók The Company uses all reasonable endeavors to allow the placing of Client Orders in the Automatic Orders mode without undue delay and immediately as close as possible to the Transactions concluded by the Provider. The Client acknowledges that Automatic Orders allow only imitating or taking the opposite direction of Provider s Transactions, in a time approximate to the Provider s transactions. In addition, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same time or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company The Client acknowledges that the Company shall not monitor any Providers Data. The screening and selection of Providers is 14

15 átvilágítását és kiválasztását az ügyfél végzi saját felelősségére, és tudomásul veszi, hogy a társaság csupán adattovábbítóként szolgál A társaság nem tudja szavatolni, hogy az ügyfél mindig képes lesz kommunikálni a platformon keresztül a szolgáltatókkal, illetve alkuszokkal, és azt sem, hogy az ügyfél kommunikációja zavartalan, nem késik és kommunikációs hibáktól mentes lesz. A társaság nem vállal felelősséget az olyan kommunikációs zavarokért, késedelemért és kiesésekért, amelyeket az ügyfél a platform használata során tapasztal Az ügyfél tudomásul veszi, hogy előfordulhat hiba a platform, különösen az automatikus megbízások működésében. A társaság nem szavatolja, hogy a platformon szereplő funkciók megfelelnek az ügyfél követelményeinek vagy a platform megszakítás nélkül, hibátlanul működik. A platform minőségével és teljesítményével kapcsolatos teljes kockázatot az ügyfél viseli. A társaság a platformot a megismert állapotban bocsátja rendelkezésre A társaság nem vonható felelősségre semmi olyan kárért, amelyet az ügyfél a platform és az automatikus megbízási funkció használata vagy amiatt szenved el, mert a szolgáltató ügyleteivel ellentétes kereskedést folytat. conducted by the Client on his own responsibility and it is acknowledged that the Company only serves as a means of transfer of the Data The Company cannot guarantee that the Client will always be able to communicate via the Platform with Providers or Brokers neither it guarantees that the Client will communicate without disruptions, delays or other communication-related flaws. The Company will not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced by the Client when using the Platform The Client acknowledges that the Platform and in particular the Automatic Orders may not work error free. The Company does not warrant that the functions contained in the Platform will meet the Client s requirements or that the operation of the Platform will be uninterrupted or error free. The entire risk as to the quality and performance of the Platform is with the Client. The Platform is provided by the Company on an "AS IT IS" basis The Company shall not be liable for any damage that the Client might suffer as a result of the use of Platform and the Automatic Orders function or taking the opposite direction of Provider s Transactions. 10. Jutalékok és adók 10. Commissions and Taxes Az ügyfél ezúton értesül arról, hogy a társaság az alkusztól díjban részesül azért, The Client is informed that the use of the Platform by the Client entails the payment of a 15

16 hogy az ügyfél részére a platform elérését biztosítja. A díj kifizetése olyan módon történik, amilyenben az alkusz és a társaság megállapodtak. A társaság köteles az ügyfelet kérésére a vonatkozó díjról tájékoztatni Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a társaság a szolgáltatónak díjat fizet azért, hogy a szolgáltató az adatokat a platform céljára rendelkezésre bocsátja. Az ügyfél kényelme érdekében a platform feltüntet minden szolgáltatónak fizetett díjat A felek megállapodnak abban, hogy az alkusz az ügyfélnek saját díjait számítja fel saját alkuszi tevékenységéért és teljesítési szolgáltatásaiért, ezek között a platformon létrehozott megbízások/ügyletek végrehajtásáért is. Ezen kívül az automatikus megbízási funkció bekapcsolása miatt az ügyfél részére saját alkusza további költségeket is számíthat fel. Ezért mielőtt az ügyfél kereskedésbe fogna, ajánlatos az érintett alkusztól kapott adatokból tájékozódnia az összes jutalékról és egyéb díjról, amely őt terheli majd. Végül a felek rögzítik, hogy a társaságnak semmiféle döntési joga nincs azokkal a díjakkal kapcsolatban, amelyeket alkusza számít fel Ha bármilyen díj vagy költség nem pénzben kifejezett (hanem például a szerződéses érték százalékában), az ügyfélnek tanácsos meggyőződni róla, hogy megértette, mekkora összeget tesznek ki az ilyen költségek, ha pedig nem érti, akkor a kereskedés megkezdése előtt ajánlott tanácsot kérnie. fee paid to the Company from the Broker in a way and method to be agreed between them. The Company will inform the Client of the applicable fee on request The Client is informed that the Company will pay the Provider a fee for the provision of the Data on the Platform. For the Client s convenience, the applicable fees for each Provider are disclosed to the Client on the Platform It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of its own brokerage and execution services including the execution of Orders/Transactions generated from the Platform. In addition by switching the Automatic Orders Features one, the Client may incur additional costs from his Broker. So, before the Client begins to trade, he should make himself aware of all commissions and other charges for which he will be liable, as specified by the particular Broker. Finally, it is understood that the Company does not have any decision making power over such fees of his Broker If any fees or charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), the Client should ensure that he understands what such charges are likely to amount to and seek advice if he cannot understand them, before he begins to trade Fennáll a kockázata, hogy az a pénzügyi termék, amellyel az ügyfél There is a risk that the Client s trades in any Financial Instruments may be or become 16

17 kereskedik adóköteles és/vagy más járulékköteles vagy azzá válik, például jogszabályi változás vagy a személyes körülmények változása miatt. A társaság nem szavatolja, hogy az ügyfélnek semmilyen adót és/vagy illetéket nem kell majd fizetnie. Az ügyfél felel az alkuszával folytatott kereskedésre kivetett összes adó és/vagy illeték megfizetéséért. subject to tax and/or any other duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. The Company does not warrant that no tax and/or any other stamp duty will be payable to the Client. The Client is responsible for any taxes and/or any other duty which may accrue in respect of his trades with his Broker. 11. Deviza 11. Foreign Currency Ha egy pénzügyi termékkel az ügyfél lakhelye szerinti ország hivatalos fizetőeszközétől eltérő devizában folyik a kereskedés, az árfolyam bármilyen változása hátrányos hatással lehet az értékére, árfolyamára és teljesítményére, így az ügyfélnek veszteségeket okozhat. Ez az okirat magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a jelen okirat magyar nyelvű változata ellentmond az angol változatnak, az angol szöveg az irányadó When a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client s country of residence, any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance and may lead to losses for the Client. The present document was concluded in Hungarian and English. In case of conflict between the Hungarian version of the present document and the English version, English version shall prevail. 17

RISC DISCLOSURE AND AKNOWLEDGEMENT / KOCKÁZAT FENNÁLÁSA

RISC DISCLOSURE AND AKNOWLEDGEMENT / KOCKÁZAT FENNÁLÁSA RISC DISCLOSURE AND AKNOWLEDGEMENT / KOCKÁZAT FENNÁLÁSA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd 2015 January / 2015 Január 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1 Introduction TeleTrade-DJ

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client

Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Az ügyfél legjobb érdekének képviseletére vonatkozó irányelvek összefoglalása IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client 1. Bevezetés 1. Introduction Az ügyfél legjobb érdekének

Részletesebben

XTB LIMITED Risk Disclosure Notice. XTB LIMITED Kockázati Figyelmeztetés

XTB LIMITED Risk Disclosure Notice. XTB LIMITED Kockázati Figyelmeztetés XTB LIMITED Risk Disclosure Notice XTB LIMITED Kockázati Figyelmeztetés This notice ( Risk Disclosure Notice ) is provided to you by XTB LIMITED ( XTB LIMITED we us or our ) in compliance with the rules

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

1. General provisions 1. Általános rendelkezések

1. General provisions 1. Általános rendelkezések DECLARATION OF INVESTMENT RISK (OTC) NYILATKOZAT A BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOKRÓL (OTC) 1. General provisions 1. Általános rendelkezések 1.1. The subject of this Declaration (hereinafter referred to as Declaration

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

1. General provisions 1. Általános rendelkezések

1. General provisions 1. Általános rendelkezések DECLARATION OF INVESTMENT RISK (OTC) NYILATKOZAT A BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOKRÓL (OTC) 1. General provisions 1. Általános rendelkezések 1.1. The subject of this Declaration (hereinafter referred to as Declaration

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Bevezető. A szerződés hatálya

Bevezető. A szerződés hatálya ORDER EXECUTION POLICY Introduction We are XTB LIMITED ( XTB LIMITED, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános rendelkezések Donghua Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek, kivéve, ha a szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg, kötelező érvényűek

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

CLIENT AGREEMENT / ÜGYFÉL MEGÁLLAPODÁS

CLIENT AGREEMENT / ÜGYFÉL MEGÁLLAPODÁS CLIENT AGREEMENT / ÜGYFÉL MEGÁLLAPODÁS TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd March 2016 / 2016. Március 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 RECITALS BEVEZETŐ This Client Agreement

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

White Paper. Grounding Patch Panels

White Paper. Grounding Patch Panels White Paper Grounding Patch Panels Tartalom 1. Bevezető... 1 2. A földelés jelentőssége... 3 3. AC elosztó rendszer... 3 4. Földelési rendszerek... 3 4.1. Fa... 3 4.2. Háló... 5 5. Patch panel földelési

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

TELETRADE D.J. ÉS ÜGYFÉL KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS (EGYÉNI ÉS CÉGES SZÁMLA) TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS)

TELETRADE D.J. ÉS ÜGYFÉL KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS (EGYÉNI ÉS CÉGES SZÁMLA) TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS) TELETRADE D.J. CLIENT AGREEMENT (INDIVIDUAL AND JOINT ACCOUNTS) Company Teletrade D.J. Limited, P.O. Box 1825, Cedar Hill Crest, Villa, St. Vincent and the Grenadines (hereinafter called the Company ),

Részletesebben

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei

BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei BT Limited Magyarországi Fióktelepe A BT IP Connect Global szolgáltatás általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 3 2. Általános

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Hungarian Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Magas hatásfokú, kétoldalas hetero-junction napelem cella gyártás Magyarországon.

Magas hatásfokú, kétoldalas hetero-junction napelem cella gyártás Magyarországon. EcoSolifer Modulgyártó Kft. Vadadi Zsolt MSc. MBA Műszaki igazgató Magas hatásfokú, kétoldalas hetero-junction napelem cella gyártás Magyarországon. 9300 Csorna, Soproni út 128. Napelem cella típusok A

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2014. május 30. Effective as of:

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Terms and Conditions Forex Behind The Scenes

Terms and Conditions Forex Behind The Scenes Terms and Conditions Forex Behind The Scenes These Terms and Conditions ( Terms and Conditions ) contains the general terms and conditions applied to the website operated by FOREX BTS Bt. (registered address:

Részletesebben

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.,

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156., BÉRLETI SZERZÕDÉS A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, az alábbi felek között:. (1138 Budapest, Váci út 152-156., Cégjegyzési szám: 01-09-077-850) mind bérbeadó (a továbbiakban

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás angol magyar Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Dear Sir, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Dear Madam,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás magyar angol Tisztelt Elnök Úr! Dear Mr. President, Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Tisztelt

Részletesebben

Biztosítási termékek adózása

Biztosítási termékek adózása Biztosítási termékek adózása Aviva Presztízs életbiztosítás Pethı Balázs, Szenior menedzser, KPMG 2010. Március 25. TAX 1 Presztízs életbiztosítás adózása A Presztízs befektetési egységekhez kötött, teljes

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Announcement. on Investment services and Securities dealing of PRIVATE INDIVIDUAL CUSTOMERS and corporate clients EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 21, 2016

Announcement. on Investment services and Securities dealing of PRIVATE INDIVIDUAL CUSTOMERS and corporate clients EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 21, 2016 Announcement on Investment services and Securities dealing of PRIVATE INDIVIDUAL CUSTOMERS and corporate clients EFFECTIVE AS OF NOVEMBER 21, 2016 K&H CallCenter: 06 1 335-33-55 06 20 335-33-55 06 30 335-33-55

Részletesebben

A vezető állású személyek esetében konkrétan - mit kell azon érteni, hogy részt vesznek és tevékenységükkel kapcsolódnak a befektetési szolgáltatási

A vezető állású személyek esetében konkrétan - mit kell azon érteni, hogy részt vesznek és tevékenységükkel kapcsolódnak a befektetési szolgáltatási A közvetítői tevékenységet végző ügynökök takarékszövetkezetek vezető állású személyeit (IG, FB tagok, ügyvezetés) is kell-e tájékoztatni a Bszt. 108. -ában meghatározott ügyletekre vonatkozó szabályokról?

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL Magyar magánszemélyeknek lehet!ségük van, hogy egy ciprusi társaság igazgatótanácsi tagjaként, fizetésükön felül igazgatótanácsi térítés címén illetve

Részletesebben

A 40 darab kapszulát tartalmazó Nespresso Pure Origin kávéválogatás ára: Ft

A 40 darab kapszulát tartalmazó Nespresso Pure Origin kávéválogatás ára: Ft KEDVEZMÉNYES ŐSZI KÁVÉGÉP AJÁNLAT Vásároljon a promóció időtartama alatt Nespresso kávégépet 40 darab kapszulát tartalmazó Pure Origin kávéválogatással egyidejűleg, és a kávégép árából 20% kedvezményt

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye V. Ökoindustria Bővíz Ferenc, november 9.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye V. Ökoindustria Bővíz Ferenc, november 9. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye V. Ökoindustria Bővíz Ferenc, 2017. november 9. Tartalomjegyzék A társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója Adókedvezményekről általában

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben