SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010"

Átírás

1 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma / Account s no.: 1. Belföldi forint forgalomhoz kapcsolódó mőveletek / Services related to domestic HUF operations 1.1. Átutalás jóváírása Incoming transfer 1.2. Átutalás papíron (GIRO) Paper-based payment order (GIRO) 1.3. Átutalás elektronikus úton (GIRO) Payment order submitted electronically (GIRO) 1.4. Hibás adatok javításával járó adminisztráció (pl. téves vagy hiányzó számlaszám) Administration of incorrect data (e.g. wrong or missing account number etc.) 1.5. Már benyújtott megbízás törlése, módosítása Cancellation, modification of transfer order after submission 1.6. Napon belüli ( VIBER ) átutalás papíron Paper-based same-day payment order ( VIBER ) 1.7. Napon belüli ( VIBER ) átutalás elektronikus úton Same-day payment order ( VIBER ) submitted electronically 1.8. Bankon belüli átvezetés vagy átutalás In-house internal transfer 1.9. Látra szóló kamat (Követve a piaci kamatlábak változását a bank értesíti ügyfelét a bekövetkezett kamatváltozásról) Sight interest rate (Subject to modifications following changes in market rates any change will be notified to the company) 0,15% min. 430 Ft 0.15% min. HUF 430 0,15% min. 350 Ft 0.15% min. HUF 350 0,20% min Ft, max Ft 0.20% min. HUF 20,000 max. HUF 100,000 0,20% min. 1, max Ft 0.20% min. HUF 15,000 max. HUF 100,000 Évi 0,15% Ft-ot meghaladó követel egyenleg után 0.15% p.a. above a minimum credit balance of, Késedelmi kamat Late interest Csoportos átutalási megbízás Direct credit A mindenkor érvényes Üzletszabályzat rendelkezései szerint According to the prevailing General Business Conditions 0,1%, min. 55 Ft tételenként 0.1%, min. HUF 55 per order

2 1.12. Csoportos beszedési megbízás Direct debit Postai kimenı átutalás Postal outgoing payment Postai bejövı utalás Postal incoming payment Kezdeményezéskor: GIRO átutalási díj, jóváíráskor 0,1% min. 25 Ft tételenként Upon initializing: GIRO transfer fee, when order is credited: 0.1% min. HUF 25 per item PEK díj + GIRO átutalás díja PEK fee + GIRO transfer fee PEK díj + 20 Ft tételenként PEK fee + HUF 20 per item 2. Nemzetközi és deviza forgalomhoz kapcsolódó mőveletek / Services related to international and FX operations 2.1. Átutalás jóváírása Incoming transfer 4 EUR tételenként EUR 4 per item 2.2. Átutalás számla terhére papíron Paper-based payment order 2.3. Átutalás számla terhére elektronikus úton Payment order submitted electronically 2.4. Átutalás számla terhére sürgısséggel (aznapi teljesítéssel, amennyiben a megbízás a beadási határidıig beérkezik a Bankba) Urgent payment order with same day execution, if submitted within cut-off time 2.5. Bankon belüli átvezetés vagy átutalás In-house internal transfer 2.6. Hibás adatok javításával járó adminisztráció (pl. téves vagy hiányzó számlaszám, IBAN, BIC stb.) Administration of incorrect data (e.g. wrong or missing account number, IBAN, BIC etc.) 2.7. Már beadott megbízás törlése, módosítása Cancellation, modification of transfer order after submission 2.8. Konverzió Conversion 0,20% min. EUR 50 + közvetítı bankok jutaléka 0.20% min. EUR 50 + correspondent bank charges if any 0,15% min. EUR 40 + közvetítı bankok jutaléka 0.15% min. EUR 40 + correspondent bank charges if any Normál megbízás díja + 0,1% min. 50 EUR Normal transfer fee + 0.1% min. EUR 50 a bank által közzétett vételi, illetve eladási árfolyamon a mindenkor érvényes Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelıen at the buy or sell exchange rates published by the bank according to the prevailing General Business Conditions 2

3 2.9. Látra szóló kamat devizában (követve a piaci kamatlábak változását, a bank értesíti ügyfelét a bekövetkezett kamatváltozásról) Sight interest for foreign exchange deposits (Subject to modifications following changes in market rates any change will be notified to the customer) 0% 0% 3. Egyéb díjak 1 / Other fees Számlanyitási díj (terhelés a hónap végén) Account opening fee (debited at month-end) 3.2. Számlazárási díj Account closing fee 3.3. Havi számlavezetési díj Monthly account maintenance fee 3.4. Bankszámlakivonat díja Account statement fee hónapon belüli kivonat másolati példánya Duplicate of a statement not older than hónapon túli kivonat másolati példánya Duplicate of a statement older than SWIFT másolat SWIFT copy 3.8. Kamatrészletezı riport kérésre Interest advice on demand 3.9. Telefaxon leadott megbízások Payment orders received by fax Bank információ Bank information Ft HUF 10, Ft HUF 10, Ft számlánként HUF 7,350 per account OPTIM-CLIC rendszeren keresztül: jutalékmentes papíron: 275 Ft / kivonat 2 automatikus küldés telefaxon: Ft / hó via OPTIM-CLIC: free of charge on paper form: HUF 275 / statement 2 automatic sending via telefax:huf 20,000 per month Ft HUF 1, Ft HUF 1,550 számlánként per account átutalási megbízás díja Ft tételenként transfer fee + HUF 2,850 per order Ft HUF 7,500 1 Devizában vezetett számlák esetén Ft-ban feltüntetett összegeknek megfelelı díjak kerekítve, devizában kerülnek felszámításra / In case of FX accounts, the charges are to be paid in FX rounded up. 2 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. Törvény alapján mikrovállalkozásnak minısülı és OPTIM-CLIC hozzáféréssel nem rendelkezı ügyfelek részére a havi számlakivonat ingyenes / For companies having no access to OPTIM CLIC and defined as micro enterprises by Act no. LXXXV of 2009 on payment services, monthly account statements are free of charge. 3

4 3.11. Egyéb banki igazolás Other bank certificate Sürgısségi bank információ, bankigazolás (aznapi teljesítéssel, 12 óráig benyújtva a bankhoz) Urgent bank information, bank certificate (same day issuance if the request is sent to the Bank before 12 a.m.) Fedezet igazolás Coverage certificate Igazolás 3 hónapnál nem régebbi átutalás teljesítésérıl Certificate of fulfilment of payments within Igazolás 3 hónapnál régebbi átutalás teljesítésérıl Certificate of fulfilment of payments over Ügyfélaláírás igazolása harmadik fél felé Certifying client signature for third parties Három hónapnál nem régibb tétel invesztigációja Investigation of items not older than Három hónapon túli tétel invesztigációja Investigation of items over Banki igazolás könyvvizsgálathoz Certificate for audit MT 940 kivonatküldés havi díja MT 940 statements monthly fee Állandó átutalási megbízás befogadása, módosítása, törlése Registration, modification or cancellation of standing orders Felhatalmazó levél vagy csoportos beszedés indítására vonatkozó felhatalmazás iktatása, módosítása, törlése Registration, modification or cancellation of authorization letters for collection or direct debit Felhatalmazó levélen alapuló beszedés kezdeményezése Initiation of collection based on authorization letter Ft HUF 5,500 Normál bank információ / igazolás díja Ft Normal bank information / certificate fee + HUF 4, Ft HUF 14,100 1 HUF 15, EUR + a harmadik fél esetleges jutaléka EUR 40 + third party cost if any 70 EUR + a harmadik fél esetleges jutaléka EUR 70 + third party cost if any Ft HUF 14, EUR számlánként EUR 50 per account 4

5 3.24. Felhatalmazó levélen alapuló átutalás teljesítése Fulfilment of payment transaction based on collection order Beszedés visszatérítésének fizetı fél által történı kezdeményezése Initiation of remittance of collection by the paying customer Nem kamatozó letéti számlára történı átvezetés (számlazárás miatt) Transfer to a non interest bearing deposit account (due to account closing) Nem kamatozó letéti számla havi adminisztrációs díja Monthly administration fee of the non interest bearing deposit account Igazolás már bezárt számlával kapcsolatban Certificates issued after account closing Elveszett szerzıdés pótlása Substitution of a lost contract Internet bank (OPTIM CLIC) szolgáltatás Electronic banking (OPTIM CLIC) services SWIFTNet szolgáltatás SWIFTNet services Cash-pooling szolgáltatás Cash-pooling services Készpénzszállítási szolgáltatás Conditions for cash collection and delivery Ft + GIRO átutalási díj HUF 1,000 + GIRO transfer fee 0,2% + 0.2% Ft vagy 27 EUR számlánként HUF 7,350 or EUR 27 per account Ft HUF 20,000 1 példányonként HUF 15,000 per copy A kondíciós lista 1.9. és 2.9. pontjai a piaci kamatlábak változását követve módosulhatnak. Conditions 1.9. and 2.9. are subject to revision according to market rates fluctuation. 5

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Tartalom / Übersicht / Overview

Tartalom / Übersicht / Overview artalom / Übersicht / Overview VÁLLALAI ÜGYFELEK HIRDEMÉNY Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN AUSHANG Standard-Konditionen CORPORAE CLIENS ANNOUNCEMEN Standard Conditions Érvényes: 2015.05.18.- tól visszavonásig

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata Érvényes: 2013. július 25-től Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00% 1 2013.

Részletesebben

Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói Meghirdetve: 2014. december 9én Érvényes: 2015. február 10től A jelen hirdetményben feltüntetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1.sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A) Vállalati Kondíciók A Sopron Bank Zrt. vállalkozások forint- és devizaszámlája, és az egyéb szolgáltatások

Részletesebben

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl I. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerzıdésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL. A) Vállalati kondíciók

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL. A) Vállalati kondíciók A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A) Vállalati kondíciók A Sopron Bank Zrt. vállalkozások forint- és devizaszámlája és az egyéb szolgáltatások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Forintszámlákra érvényes BETÉT ÉS SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Forintszámlákra érvényes BETÉT ÉS SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET Forintszámlákra érvényes BETÉT ÉS SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 4/2014. Hatályos: 2014. február 26-tól I. BETÉTI KAMATOK Vállalkozói számla Évi kamat %

Részletesebben

Application for the opening of accounts for corporations

Application for the opening of accounts for corporations Application for the opening of accounts for corporations To/Címzett Commerzbank Zrt. (H-1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.; registration number/ cégjegyzékszám: 01-10-042115; HFSA license number/ tevékenységi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK Megnevezés éves kamatláb % 1.Pénzforgalmi

Részletesebben

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet H I R DETM É NY. a pénzforgalmi szolgáltatások kondícióiról és a fizetési megbízások teljesítési rendjérıl

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet H I R DETM É NY. a pénzforgalmi szolgáltatások kondícióiról és a fizetési megbízások teljesítési rendjérıl H I R DETM É NY Egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek, társaságok részére a pénzforgalmi szolgáltatások kondícióiról és a fizetési megbízások teljesítési rendjérıl Érvényes: 2011.10.31-ig nyitott számlákra

Részletesebben

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Érvényes: 2014. július 1-től A jelen kondíciós listában foglalt feltételek az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., továbbiakban:

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Szolgáltatás Díjszabás Ár

Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés, információ 1. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 32/2012 Hatályba lépés: 2013. január 1. I. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái

Részletesebben