Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd."

Átírás

1 Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Tőzsdetagságról (továbbiakban: Tagi Szabályzat), A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési Kódexről (továbbiakban: Kereskedési Kódex), A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata Tőzsde Kereskedési Rendszereihez Történő Technikai Csatlakozásról (továbbiakban: Csatlakozási Szabályzat), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról (továbbiakban: Bevezetési Szabályzat) módosítása tárgyában kelt előterjesztést megtárgyalta, és a hivatkozott szabályzatok alábbi, vastag és dőlt betűvel és áthúzással kiemelt módosítását, valamint a szabályzatok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát az alábbiak szerint elfogadta. 1/ A Tagi Szabályzat II. Rész 1. Fejezet 4. pont címe az alábbiakra változik és az alábbi 4.4 ponttal 4 Döntési jogkörök a Szabályzat alkalmazásában és a Tőzsde felelőssége 4.4 A Tőzsde felelőssége A Tőzsde a jelen Szabályzattal kapcsolatosan kizárólag a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget A Tőzsdével szemben kártérítésre vagy különösen azokért a károkért, amelyek az alábbiak következményei: a) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amely abból ered, hogy a Tőzsdetag Public Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. The Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. discussed the proposal on the amendment of the Regulations by the Budapest Stock Exchange Ltd. on Exchange Membership (hereinafter: Membership Regulation ), the Regulations of the Budapest Stock Exchange Ltd. on the Code of Trading (hereinafter: Code of Trading ), the Regulations of the Budapest Stock Exchange Ltd. on the Technical Connection to the Exchange Trading Systems (hereinafter: Connection Regulation ) and the Regulations of the Budapest Stock Exchange Ltd. for Listing, Continued Trading and Disclosure (hereinafter: Listing Regulation ) and agreed to modify the referred regulations and approved the consolidated text, including the amendments, highlighted in bold and italics, as follows, where the deleted parts are crossed out: 1/ The heading of Sub-section 4 Chapter 1. Part II. of the Membership Regulation shall be amended and a new 4.4 point shall be added as follows: 4 Decision-Making Powers Granted by these Regulations and the liability of the Exchange 4.4 Liability of the Exchange Related to this Regulations the Exchange integrity or health No claim for damages or indemnity may be made against the Exchange for loss or damage due particularly to: a) any direct and/or indirect damage arising from an Exchange Member s failure to comply with

2 Tőzsdei Szabályt nem tartott be vagy azt nem alkalmazta, b) a pontban foglaltak kivételével bármilyen szoftverhiba, amely a Tőzsde kereskedési rendszereiben telepített szoftver meghibásodásából ered, d) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amelyet a Tőzsde kereskedési rendszereinek Tőzsdétől független leállása okozott, és/vagy, amely ennek következménye A pontban foglaltak kivételével a Tőzsde semmilyen esetben nem tehető felelőssé a Tőzsdetagnak okozott közvetett vagy következményes károkért (ideértve különösen az üzleti jóhírnév sérelmét, az elmaradt bevételeket, elmaradt megtakarításokat és a harmadik személy igényéből eredő veszteséget), illetve a Tőzsdetagnál esetlegesen fellépő elmaradt A Tőzsdével szembeni kártérítési igények határidőt nem állapít meg - a kárigényre okot adó esemény bekövetkezésétől számított 1 év. Bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés 1 éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül A Tőzsdével szemben kártérítési igény nem támasztható, ha a Tőzsde a Tőzsdei Szabályban A Tagi Szabályzat az alábbi 19. ponttal egészül ki: 19. A jelen Szabályzat a 20/2014 számú Igazgatósági határozattal megállapított módosításainak hatálybalépésétől kezdődően teljes egészében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) hatálya alá tartozik, és a Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyokra ettől az időponttól kezdve - az egyéb hatályos magyar jogszabályok mellett - az új Ptk. az irányadó. or apply an Exchange Rule, software installed in the trading systems of the Exchange, save for the scope of liability indicated in Section 4.4.1, d) any direct and/or indirect damage caused by and/or resulting from an outage of the trading systems of the Exchange beyond the control of the Exchange Save for the scope of liability indicated in Section 4.4.1, no claim for indirect or consequential damages (including especially for damages arising from harming business reputation, missed income, missed savings, or claims of third parties) or for potential missed income may be made against the Exchange by the Exchange Members Expiry of claims against the Exchange, unless a shorter time is defined by law, is 1 year after the occurrence of the event triggering the claim for damages. In the case of damage caused with a criminal act no statute of limitations applies beyond 1 year until the lapse of criminal liability No claim for damages may be made against the Exchange, provided the Exchange has acted in compliance with Exchange Rules. A new 19 point shall be added to the Membership Regulation as follows: 19 Upon the entry into force of the amendments made by Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors, Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: new Civil Code) shall govern the present Regulations and from this date the new Civil Code as well as the other laws of Hungary in effect will be applicable for all legal relations that are under the scope and effect of the present Regulations.

3 2/ A Kereskedési Kódex I. Rész 3. Fejezet 4. pontja az alábbiakra változik: 4. A Tőzsde kereskedéssel kapcsolatos felelőssége 4.1 A Tőzsde a jelen Szabályzattal kapcsolatosan kizárólag a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget. a kereskedéssel kapcsolatosan a Tőzsdetagnak vagy megbízójának okozott károkért csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha bizonyítható, hogy a Kereskedési Rendszer műszakitechnikai karbantartása, üzemeltetése, továbbá a levezetői üzemeltetés során a Tőzsde az őt a Tőzsdei Szabályok, illetve az alkalmazandó jogszabályok alapján terhelő kötelezettségeinek szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tett eleget. 4.2 A Tőzsdével szemben kártérítésre vagy különösen azokért a károkért, amelyek az alábbiak következményei: a) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amely abból ered, hogy a Tőzsdetag Tőzsdei Szabályt nem tartott be vagy azt nem alkalmazta, b) a 4.1 pontban foglaltak kivételével bármilyen szoftverhiba, amely a Tőzsde Kereskedési Rendszereiben telepített szoftver meghibásodásából ered, d) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amelyet a Tőzsde Kereskedési Rendszerei Tőzsdétől független leállása okozott, és/vagy, amely ennek következménye. 4.3 A 4.1 pontban foglaltak kivételével fentieken túlmenően a Tőzsde semmilyen esetben nem tehető felelőssé a Tőzsdetagnak vagy megbízójának okozott közvetett vagy következményes károkért (ideértve különösen az üzleti jóhírnév sérelmét, az elmaradt bevételeket, elmaradt megtakarításokat és a harmadik személy igényéből eredő veszteséget), illetve a náluk esetlegesen fellépő elmaradt 4.4 A Tőzsdével szembeni kártérítési igények határidőt nem állapít meg a kárigényre okot adó 2/ Section 4 Chapter 3. Part I. of the Code of Trading shall be amended as follows: 4 Liability of the Exchange in Relation to Trading 4.1. Related to this Regulations the Exchange integrity or health. The liability of the Exchange for damages suffered by Exchange Members or their clients can only be asserted if it is proven that, during the technical and professional maintenance and operation of the Trading System as well as during operation by the Supervisors, the Exchange did not comply with its obligations stipulated in Exchange Rules and applicable legislation due to wilful misconduct or gross negligence No claim for damages or indemnity may be made against the Exchange for loss or damage due particularly to: a) any direct and/or indirect damage arising from an Exchange Member s failure to comply with or apply an Exchange Rule, software installed in the Exchange Trading Systems, save for the scope of liability indicated in Section 4.1, d) any direct and/or indirect damage caused by and/or resulting from an outage of the Exchange Trading Systems of the Exchange beyond the control of the Exchange Save for the scope of liability indicated in Section 4.1, no No claim for indirect or consequential damages (including especially for damages arising from harming business reputation, missed income, missed savings, or claims of third parties) or for potential missed income may be made against the Exchange by the Exchange Members Expiry of claims against the Exchange, unless a shorter time is defined by law, is 1 year after the occurrence of the event triggering the claim for damages, and 5 years in case of damages caused by

4 esemény bekövetkezésétől számított 1 év, szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott kár esetén 5 év. Bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés 5 1 éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. 4.5 A Tőzsde által alkalmazott díjak a Tőzsde felelősségének fenti korlátozására tekintettel kerültek és kerülnek kialakításra. 4.5 A Tőzsdével szemben kártérítési igény nem támasztható, ha a Tőzsde Tőzsdei Szabályban A Kereskedési Kódex az alábbi ponttal A jelen Szabályzat a 20/2014 számú Igazgatósági határozattal megállapított módosításainak hatálybalépésétől kezdődően teljes egészében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) hatálya alá tartozik, és a Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyokra ettől az időponttól kezdve - az egyéb hatályos magyar jogszabályok mellett - az új Ptk. az irányadó. 3/ A Csatlakozási Szabályzat II. Rész 4. pontja az alábbiakra változik: 4. A Tőzsde Kereskedési Rendszereihez történő csatlakozással kapcsolatos felelősségi kérdések 4.1 A Tőzsde a jelen Szabályzattal kapcsolatosan kizárólag a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget. Kereskedési Rendszereihez való csatlakozással kapcsolatosan a Kereskedőnek vagy megbízójának okozott károkért csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha bizonyítható, hogy a Tőzsde Kereskedési Rendszerei műszaki-technikai karbantartása, üzemeltetése során a Tőzsde az őt a Tőzsdei Szabályok, illetve az alkalmazandó jogszabályok alapján terhelő kötelezettségeinek szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem tett eleget. wilful misconduct or by criminal action. No statute of limitations applies to damages caused by criminal action as long as the criminality of such action expires. In the case of damage caused with a criminal act no statute of limitations applies beyond 1 year until the lapse of criminal liability Fees applied by the Exchange have been and will be created in respect of the above limitation of the Exchange s responsibility No claim for damages may be made against the Exchange, provided the Exchange has acted in compliance with Exchange Rules. A new point shall be added to the Code of Trading as follows: Upon the entry into force of the amendments made by Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors, Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: new Civil Code) shall govern the present Regulations and from this date the new Civil Code as well as the other laws of Hungary in effect will be applicable for all legal relations that are under the scope and effect of the present Regulations. 3/ Section 4 Part II. of the Connection Regulations shall be amended as follows: 4 Issues of liability regarding connection to the Exchange Trading Systems 4.1. Related to this Regulations the Exchange integrity or health. As regards damages caused to the Trader or its clients by connecting to the Exchange Trading Systems, the Exchange is only liable if it can be proved that during the technical maintenance and operation of the Exchange Trading Systems the Exchange intentionally or due to severe negligence - failed to comply with its obligations under the Exchange Rules or applicable provisions of law.

5 4.2 A Tőzsdével szemben kártérítésre vagy különösen azokért a károkért, amelyek az alábbiak következményei: a) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amely abból ered, hogy a Kereskedő Tőzsdei Szabályt nem tartott be vagy azt nem alkalmazta, b) a 4.1 pontban foglaltak kivételével bármilyen szoftverhiba, amely a Tőzsde Kereskedési Rendszereiben telepített szoftver meghibásodásából ered, bármilyen hiba, amely a Tőzsde Kereskedési Rendszerei valamely komponensének meghibásodásából ered, d) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amelyet a Tőzsde Kereskedési Rendszereinek a Tőzsdétől független leállása okozott, és/vagy, amely ennek következménye. 4.3 A 4.1 pontban foglaltak kivételével fentieken túlmenően a Tőzsde semmilyen esetben nem tehető felelőssé a Kereskedőnek vagy megbízójának okozott közvetett vagy következményes károkért (ideértve különösen az üzleti jóhírnév sérelmét, az elmaradt bevételeket, elmaradt megtakarításokat és a harmadik személy igényéből eredő veszteséget), illetve a náluk esetlegesen fellépő elmaradt 4.4 A Tőzsdével szembeni kártérítési igények határidőt nem állapít meg a kárigényre okot adó esemény bekövetkezésétől számított 1 év, szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott kár esetén 5 év. Bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés 5 1 éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. 4.5 A Tőzsde által alkalmazott díjak a Tőzsde felelősségének fenti korlátozására tekintettel kerültek és kerülnek kialakításra. 4.5 A Tőzsdével szemben kártérítési igény nem támasztható, ha a Tőzsde Tőzsdei Szabályban A Csatlakozási Szabályzat az alábbi ponttal 4.2. No claim for damages or indemnity may be made against the Exchange for loss or damage due particularly to: a) any direct and/or indirect damage arising from a Trader s failure to comply with or apply an Exchange Rule, software installed in the Exchange Trading Systems, save for the scope of liability indicated in Section 4.1, any fault arising from the breakdown of a component of the Exchange Trading Systems d) any direct and/or indirect damage inflicted by the stoppage of the Exchange Trading Systems independent of the Exchange, and/or is a consequence thereof Save for the scope of liability indicated in Section 4.1, In addition to those above, the Exchange may under no circumstances be held liable for direct or consequential damage made to the Trader or its client (including the infringement of business reputation, lost incomes, lost savings and loss arising from a third party s claim), and any lost profits on their part. 4.4 The lapse of damage claims against the Exchange unless a shorter period is specified by the provision of law is 1 year as from the occurrence of the incident, and 5 years in the case of damage caused intentionally or with a criminal act. In the case of damage caused with a criminal act no statute of limitations applies beyond 5 1 years until the lapse of criminal liability Fees applied by the Exchange have been and will be created in respect of the above limitation of the Exchange s responsibility No claim for damages may be made against the Exchange, provided the Exchange has acted in compliance with Exchange Rules. A new point shall be added to the Connection Regulations as follows:

6 A jelen Szabályzat a 20/2014 számú Igazgatósági határozattal megállapított módosításainak hatálybalépésétől kezdődően teljes egészében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) hatálya alá tartozik, és a Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyokra ettől az időponttól kezdve - az egyéb hatályos magyar jogszabályok mellett - az új Ptk. az irányadó Upon the entry into force of the amendments made by Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors, Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: new Civil Code) shall govern the present Regulations and from this date the new Civil Code as well as the other laws of Hungary in effect will be applicable for all legal relations that are under the scope and effect of the present Regulations. 4/ A Bevezetési Szabályzat I. Részbe új 4. Fejezet kerül beiktatásra Döntési jogkörök és a Tőzsde felelőssége címmel, továbbá a 4. pont címe az alábbiakra változik és az az alábbi 4.3 ponttal 4. Döntési jogkörök a Szabályzat alkalmazásában és a Tőzsde felelőssége 4.3 A Tőzsde felelőssége A Tőzsde a jelen Szabályzattal kapcsolatosan kizárólag a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget A Tőzsdével szemben kártérítésre vagy különösen azokért a károkért, amelyek az alábbiak következményei: a) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amely abból ered, hogy a Kibocsátó Tőzsdei Szabályt nem tartott be vagy azt nem alkalmazta, b) a pontban foglaltak kivételével bármilyen szoftverhiba, amely a Tőzsde kereskedési rendszereiben telepített szoftver meghibásodásából ered, d) bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár, amelyet a Tőzsde kereskedési rendszereinek Tőzsdétől független leállása okozott, és/vagy, amely ennek következménye A pontban foglaltak kivételével a 4/ A new Chapter 4 shall be added into Part I of the Listing Regulation titled Decision Making Powers and the liability of the Exchange, the title of Section 4 shall be amended and a new 4.3 point shall be added as follows: 4 Decision Making Powers for the Purposes of These Regulations and the liability of the Exchange 4.3 Liability of the Exchange Related to this Regulations the Exchange integrity or health No claim for damages or indemnity may be made against the Exchange for loss or damage due particularly to: a) any direct and/or indirect damage arising from an Issuer s failure to comply with or apply an Exchange Rule, software installed in the Trading System, save for the scope of liability indicated in Section 4.3.1, d) any direct and/or indirect damage caused by and/or resulting from an outage of the exchanges trading systems beyond the control of the Exchange Save for the scope of liability indicated in

7 Tőzsde semmilyen esetben nem tehető felelőssé a Kibocsátónak okozott közvetett vagy következményes károkért (ideértve különösen az üzleti jóhírnév sérelmét, az elmaradt bevételeket, elmaradt megtakarításokat és a harmadik személy igényéből eredő veszteséget), illetve a Kibocsátónál esetlegesen fellépő elmaradt A Tőzsdével szembeni kártérítési igények határidőt nem állapít meg - a kárigényre okot adó esemény bekövetkezésétől számított 1 év. Bűncselekménnyel okozott kár esetén a követelés 1 éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül A Tőzsdével szemben kártérítési igény nem támasztható, ha a Tőzsde a Tőzsdei Szabályban A Bevezetési Szabályzat az alábbi ponttal A jelen Szabályzat a 20/2014 számú Igazgatósági határozattal megállapított módosításainak hatálybalépésétől kezdődően teljes egészében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) hatálya alá tartozik, és a Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyokra ettől az időponttól kezdve - az egyéb hatályos magyar jogszabályok mellett - az új Ptk. az irányadó. Section 4.3.1, no claim for indirect or consequential damages (including especially for damages arising from harming business reputation, missed income, missed savings, or claims of third parties) or for potential missed income may be made against the Exchange by the Issuer Expiry of claims against the Exchange, unless a shorter time is defined by law, is 1 year after the occurrence of the event triggering the claim for damages. In the case of damage caused with a criminal act no statute of limitations applies beyond 1 year until the lapse of criminal liability No claim for damages may be made against the Exchange, provided the Exchange has acted in compliance with Exchange Rules. A new point shall be added to the Connection Regulations as follows: Upon the entry into force of the amendments made by Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors, Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter: new Civil Code) shall govern the present Regulations and from this date the new Civil Code as well as the other laws of Hungary in effect will be applicable for all legal relations that are under the scope and effect of the present Regulations. A fent meghatározott szabályzatok jelen határozatba foglalt módosításai a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatója határozatával megállapított napon lépnek hatályba. The above indicated amendments made by the present Resolution to the regulations shall enter into force, subsequent to the approval of the Central Bank of Hungary, on the day specified by the resolution of the CEO of the Budapest Stock Exchange Ltd. Budapest, március 21. Budapest, 21 March, 2014 dr. Michael Buhl az Igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD.

BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) ZRT. Üzletszabályzata a hitel- és okmányos műveletek végzéséről BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. Business Rules on credit and documentary operations A jelen Üzletszabályzat kihirdetésének

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN Havasi Ügyvédi Iroda lawfirm Rechtsanwaltkanzlei office H-9022 Győr, Kiss J. u. 7/A. phone (36 96) 526-905 fax (36 96) 526-906 dhavasi@havasi.gyor.hu office@havasi.gyor.hu www.havasiadvocat.com bankszámlaszám/bank

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.,

mely létrejott egyrészről Bérbeadó: Pacont Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., Pacont_standard_contract_Lease_pages_1-2_20111101 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejott egyrészről Bérbeadó:. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156., cégjegyzékszám: 01-09-077-850, adószám: Képviseli: Benny

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT GENERAL TERMS OF USE Általános rendelkezések A www.laborom.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) és a Laborom mobilalkalmazást (továbbiakban: Alkalmazás) a Jaipur Consulting

Részletesebben

Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének

Business Code. Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének A Business Code of Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Magyarországi Fióktelepének Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited Hungary Branch magyarországi földgázkereskedelmi üzletszabályzata

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból

egy keret megállapodásban rögzítették, és egyúttal megállapodtak, hogya megvalósításból Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a LEGO Manufacturing Kft. által a 0685/20 hrsz.-ú Nyíregyháza külterületként nyilvántartott, kivett beruházási terület megjelölésű ingatlanon

Részletesebben

PROTECTION. Az adatkezelés időtartama:

PROTECTION. Az adatkezelés időtartama: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.; intézményazonosító: FI 27861; adószáma: 18118463-2-44; képviseli: Dr. John Shattuck, elnök és rektor; a továbbiakban:

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 19. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 19. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 1., kedd 19. szám Tartalomjegyzék 2011. évi II. törvény Az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Polski 59 Magyar AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who know your ipad best

Részletesebben

T/8885. számú. törvényjavaslat

T/8885. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8885. számú törvényjavaslat a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing

Act CXXXVI of 2007. 2007. évi CXXXVI. törvény. on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése

Részletesebben

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES This Ticket is Not Valid and Will Not Be Accepted for Carriage Unless Purchased from Issuing Carrier or its Authorised Agent. Notice If the passenger

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96.

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Az itt felsorolt feltételek irányadóak minden, a Weener Plastic Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben