A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:"

Átírás

1 Nyilvános Public A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 105/2005. számú határozata Resolution No. 105/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Rendelkezése a Tozsde által alkalmazott Díjakról címu rendelkezés (a továbbiakban: Díjszabályzat) módosítása tárgyában kelt eloterjesztést megtárgyalta, és a Díjszabályzat szövegszeru módosítását az alábbiak szerint, valamint ezzel egyidejuleg a Díjszabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát elfogadta. The Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. discussed the proposal on the amendment of the Notification by the Budapest Stock Exchange Ltd. regarding the Schedule of Fees Applied by the Exchange (hereinafter: Schedule of Fees) and agreed to modify the Schedule of Fees, and approved the consolidated text of the Schedule of Fees including the amendments as follows: A Díjszabályzat 2. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra: 5 Egyszeri belépési díj 2. fejezet A SZEKCIÓTAGSÁGGAL KAPCSOLATOS DÍJAK 5.1 Valamennyi befektetési szolgáltató, árutozsdei szolgáltató, EU-Szekciótag, valamint Kereszttag számára a Tozsde bármely Szekciójában Szekciótagság megszerzésének feltétele, hogy egyszeri tozsdei belépési díjat fizessen, melynek mértéke 30 millió Ft. Az egyszeri tozsdei belépési díj megfizetését követoen az adott befektetési szolgáltató, árutozsdei szolgáltató, EU-Szekciótag, valamint Kereszttag bármely további Szekció(k)ba való belépése további belépési díjfizetési kötelezettség nélkül lehetséges. 10 A Szekciótagsággal kapcsolatos díjak esedékessége 10.1 Az egyszeri belépési díjakat a befektetési szolgáltató, az árutozsdei szolgáltató, EU- Szekciótag, Kereszttag, illetve az Egyéni Kereskedo a Szekciótagság megszerzése elott köteles megfizetni A Szekció éves minimum díjat és a boxdíjat a Szekciótag az adott tárgyév elso Tozsdenapjáig illetve évközben történo Szekciótagság megszerzése esetén a kereskedési jog megszerzése elott köteles befizetni A Szekció éves minimum díja és a boxdíj egy teljes naptári évre vonatkozik. Minden megkezdett év teljes évnek számít függetlenül attól, hogy a Szekciótagság mikor jött létre. A Díjszabályzat 4. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra:

2 4. fejezet AZ ÉRTÉKPAPÍROK BEVEZETÉSÉVEL ÉS FORGALOMBAN TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK 13 Általános szabályok 13.1 A Kibocsátók által fizetendo tozsdei díjakra kategóriától függetlenül az alábbi szabályok vonatkoznak Valamely már bevezetett értékpapír-sorozat dematerializált értékpapírrá történo átalakítása esetén a bevezetési díj vonatkozásában a Kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 14 Részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír bevezetési és forgalombantartási díjai 14.1 Bevezetési díj Részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír bevezetésekor a Kibocsátónak nem kell bevezetési díjat fizetnie Forgalombantartási díj Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tozsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet Kibocsátó az éves forgalombantartási díjként a 3. számú melléklet táblázata szerinti, a kapitalizáció nagyságától függo díjat köteles megfizetni A kkapitalizáció, mint vetítési alap meghatározása A kkapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követoen, évente kétnégy alkalommal történik A kkapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi napjára, az adott napi Átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszeru számtani átlaga. vizsgált, a március 1 augusztus 31., illetve a szeptember 1 február 28/29. közötti idoszakok Átlagárának és az értékpapír-sorozatnak a számlázandó tárgy negyedévet megelozo hónap utolsó napján fennálló bevezetett darabszámának a szorzata A kkapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó Átlagárak a tárgynegyedév adott napi Árainakvizsgált idoszak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezheto Átlagárat kell alatta érteni Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdodoen a megváltozott névértéku értékpapírral történo elso üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó Átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékbenúgy a bevezetett mennyiség változtatásának napját megelozo, a díjszámítás során figyelembe vételre

3 kerülo Tozsdenapok Átlagárait módosítani kell az indokolt mértékben (felosztási, illetve összevonási arány) Amennyiben az értékpapír tozsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, úgy az Átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni Amennyiben a vizsgált idoszakban nem volt kötés egy adott értékpapírra, úgy az Átlagár azon legutolsó öt Tozsdenap forgalma alapján kerül meghatározásra, amelyeken az adott értékpapírra kötés született, és ezt az Átlagárat kell a kapitalizáció meghatározásának során figyelembe venni Abban az esetben, ha a bevezetésre a vizsgált idoszakot követoen kerül sor, úgy az adott negyedévet megelozoen kötött ügyletek átlagárát kell a kapitalizáció meghatározása során figyelembe venni. Amennyiben nem volt kötés, úgy a Bevezetési Ár, ennek hiányában az értékpapír névértéke alapján kerül a kapitalizáció meghatározásra A kapitalizáció meghatározására a vizsgált idoszakot követo elso teljes naptári negyedév kezdonapját megelozoen kerül sor Újonnan bevezetésre kerülo értékpapír esetében a díjszámítás alapjául szolgáló kapitalizáció meghatározása a bevezetésrol szóló döntés napját megelozo, a Tozsde részére hivatalosan rendelkezésre álló utolsó négy hét forgalommal súlyozott OTC átlagára, ha nem áll rendelkezésre, akkor a legutolsó forgalomba hozatali ár alapján történik. Amennyiben az elobbiek alapján a kapitalizáció nem állapítható meg, úgy a kapitalizáció helyett a bevezetésre kerülo értékpapír-sorozat össznévértéke képezi a díjfizetés alapját A kapitalizáció alapján fizetendo díj felülvizsgálata A pont szerint egy adott idoszakra meghatározott kapitalizációt elso alkalommal a meghatározás idopontját követo legközelebbi, 24.1 pont szerinti számlázási idoszak során kell figyelembe venni. 15 Határozott futamideju értékpapír a 17 pont kivételével - bevezetési és forgalombantartási díjai 15.1 Bevezetési díj Az értékpapír kibocsátója egy adott értékpapír-sorozat tozsdei bevezetéséért bevezetési díjat fizet A bevezetési díj összege, az értékpapír-sorozat össznévértékének 0,01%-a, de minimum ,- Ft Annuitásos hitelpapír esetében a bevezetési díj összege, a bevezetés napján fennállóz adott negyedév elso napján érvényes összmaradványtoke 0,01%-a, de minimum ,- Ft. Az összmaradványtoke az értékpapír Kibocsátási Mellékletében meghatározott, a bevezetés napján fennállóz adott negyedév elso napján érvényes maradványtoke és a bevezetésre kerüloett értékpapír darabszámának a szorzata Egy Kibocsátó által kibocsátott, határozott futamideju értékpapír-sorozat(ok) után fizetendo bevezetési díj összességében éves szinten legfeljebb 6 millió forint.

4 15.2 Forgalombantartási díj Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tozsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet Az éves forgalombantartási díj összege, az értékpapír-sorozat öössznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,01%-a, de minimum ,- Ft Annuitásos hitelpapír esetében az éves forgalombantartási díj összege, az adott negyedév elso napján érvényes összmaradványtoke 0,01%-a, de minimum ,- Ft Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott bármely sorozat esetében az éves forgalombantartási díj összege az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,005%-a Az Össznévérték, mint vetítési alap meghatározása Az Össznévérték meghatározása a tárgynegyedévet követoen, évente négy alkalommal történik Az Össznévérték a tárgynegyedév valamennyi napjára, az adott napi névérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi maradványtoke) és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi össznévérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi összmaradványtoke) adatok egyszeru számtani átlaga. 16 Warrant bevezetési és forgalombantartási díjai 16.1 Bevezetési díj A Warrant sorozat bevezetési díja ,- Ft, 16.2 Forgalombantartási díj A Warrantok éves forgalomban tartási díja ,- Ft, A forgalomban tartási díjat a Kibocsátó negyedévente, egyenlo részletekben köteles megfizetni. 17 Állampapírok bevezetési és forgalombantartási díjai 17.1 A Tozsdére bevezetésre kerülo állampapírok után fizetendo bevezetési és éves forgalombantartási díjat a Tozsde és a Kibocsátó között létrejövo külön megállapodás határozza meg. Külön megállapodás hiányában a Rendelkezés 15 pontjában meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 18 Kárpótlási jegy bevezetési és forgalombantartási díjai 18.1 Bevezetési díj A kárpótlási jegy bevezetési díja sorozatonként: 6 millió forint.

5 18.2 Forgalombantartási díj Kárpótlási jegy forgalomban tartásáért a kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli. 19 Külföldi értékpapírok, valamint nem magyar forintban denominált és/vagy nem magyar forintban kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 19.1 Bevezetési díj: A határozott futamideju értékpapír bevezetése illetve a már Tozsdén lévo értékpapírsorozatba történo újabb bevezetés esetén a bevezetési díj megállapításánál a 15.1 pontban eloírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír 15.1 pont szerinti össznévértékét az adott értékpapír bevezetésrol szóló határozat keltének napját megelozo napon érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani Forgalombantartási díj: Az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a eset kivételével - a bevezetett értékpapír jellegének megfeleloen a illetve a vagy pontban eloírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír kapitalizációjátadott napi Átlagárát, illetve össznévértékét (maradványtoke értékét) az adott naponelozo év utolsó napján érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani Az értékpapír elso bevezetése, illetve a Terméklistán már szereplo értékpapírral azonos jogokat megtestesíto értékpapír bevezetése esetén az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a 14.2 illetve 15.2 pontban eloírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír kapitalizációját, illetve össznévértékét minden esetben az adott bevezetésrol szóló határozat keltének napján érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani. 20 Letéti igazolások bevezetési és forgalombantartási díjaira vonatkozó speciális szabályok 20.1 A bevezetési és az éves forgalombantartási díj megállapításánál a Mögöttes értékpapír jellegének figyelembevételével a jelen fejezet vonatkozó szabályait kell alkalmazni a Mögöttes értékpapír össznévértékének magyar forintra átszámított értékét alapul véve Az átszámítást a 19 pontban meghatározott elvek szerint kell elvégezni. 21 Eljárási díj 21.1 Az értékpapír kibocsátója új értékpapír-sorozat tozsdei bevezetésének kérelmezése esetén - kivéve részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír bevezetésének kérelmezését - eljárási díjat fizet.

6 21.2 Az eljárási díj összege az adott értékpapír fajtára fizetendo bevezetési díj minimuma Warrant sorozat bevezetése esetén az eljárási díj ,- Ft Az eljárási díj címén befizetett összeg a fizetendo bevezetési díj összegébol levonásra kerül Az eljárási díj a bevezetés meghiúsulása esetén sem követelheto vissza Tört idoszakra fizetendo forgalombantartási díj A Kibocsátó az értékpapír bevezetésének és kivezetésének évében a teljes éves forgalombantartási díj idoarányos részét fizeti A bevezetés évére esedékes díj számítása az adott értékpapír bevezetésének napjától kezdodik A kivezetés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír Terméklistáról való törlését megelozo utolsó Tozsdenap A Kibocsátó a bevezetett értékpapír-sorozat mennyiségének egy adott tárgy negyedév során bevezetés következtében történo növelése, illetve kivezetés következtében történo csökkentése esetén az utoljára figyelembe vett vizsgált idoszak Átlagárának és a bevezetett mennyiség növelésének, illetve csökkentésének napján fennálló bevezetett darabszámának a szorzata Az éves díj újbóli megállapításának idopontja a bevezetett mennyiség növelésének, illetve csökkentésének napja A tört idoszakra vonatkozó kapitalizáció a bevezetett mennyiségnek egy adott tárgy negyedév során bevezetés következtében történo növelése, illetve kivezetés következtében történo csökkentése esetén az utoljára figyelembe vett vizsgált idoszak Átlagárának és a bevezetett mennyiség növelésének, illetve csökkentésének napján fennálló bevezetett darabszámának a szorzata A Tozsde az elore befizetett forgalombantartási díjak esetlegesen visszajáró részét kivezetés esetén visszafizeti, évközi értékpapír csökkenés esetén pedig a következo idoszakban esedékes forgalombantartási díj összegének meghatározásakor beszámítja Tozsdei értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés Bevezetési díj Már a Tozsdén lévo határozott futamideju értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés esetén bevezetési díjként az új bevezetés utáni összes bevezetett és a korábban bevezetett mennyiségre a 15.1 pontban meghatározott díjstruktúra szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni.

7 23.2 Forgalombantartási díj Már tozsdei értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés, valamint névérték változtatás esetén a Kibocsátó az éves forgalombantartási díj különbözetének idoarányos részét fizeti A bevezetési és forgalombantartási díjak esedékessége Az éves forgalombantartási díjat egyéb megállapodás hiányában - a Kibocsátónak negyedévente, az adott tárgynegyedévreet követoen, a vonatkozóan számla kézhezvételéta tárgynegyedév követo naponjáig belül kell a Tozsde számlájára átutalnia A Kibocsátó új értékpapír-sorozat tozsdei bevezetésekor köteles a bevezetési és a forgalombantartási díjat, már tozsdei értékpapír-sorozatba történo újabb bevezetés esetén a bevezetési díj különbözetét és forgalombantartási díj különbözetének idoarányos részét átutalásáról legkésobb az eelso kkereskedési nnap elotti Tozsdenapon rendelkezni 12 óráig befizetni és annak megtörténtét a Tozsde felé igazolni köteles A Warrant után fizetendo forgalombantartási díjat a Kibocsátó negyedévente, egyenlo részletekben, a tárgynegyedévet követo 15 napon belül köteles megfizetni Befektetési alap jegyeinek bevezetése esetén a Vezérigazgató az alapkezelo kérelmére hat hónapos haladékot adhat a bevezetési, és a tozsdei forgalmazás elso két negyedévére esedékes forgalombantartási díj befizetésére Kedvezmények Amennyiben a Kibocsátó valamely típusú törzsrészvénye már szerepel a Terméklistán, úgy a Kibocsátót az általa kibocsátott egyéb értékpapír-sorozat(ok) tozsdei bevezetése esetén - a törzsrészvény(ek) kivételével - 50 %-os forgalombantartási díjkedvezmény illeti meg Amennyiben valamely egyéb értékpapír-sorozat(ok) bevezetése megelozte a törzsrészvény bevezetésének idopontját, úgy a díjkedvezmény az egyéb értékpapírsorozat(ok) tekintetében a törzsrészvény bevezetésének napjától alkalmazandó Részvény és egyéb határozatlan futamideju értékpapír esetében a bevezetés tárgynegyedévére, és az azt követo negyedévre a Kibocsátót a forgalombantartási díj tekintetében díjmentesség illeti meg Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott, elsoként bevezetésre kerülo bármely sorozat bevezetését követo, az adott programhoz tartozó további sorozat bevezetése esetén a Kibocsátót - a további sorozat(ok) bevezetésére vonatkozóan - 50%-os díjkedvezmény illeti meg a forgalombantartási díj tekintetében. Amennyiben egy adott program tekintetében még nem került sor bevezetésre, úgy két (vagy több) sorozat bevezetésének egyidejuleg történo kérelmezése esetén a (leg)hosszabb futamideju sorozatot kell elsoként bevezetésre kerülo sorozatnak tekinteni Warrant programok esetében az elso sorozat kibocsátását követo további sorozat bevezetése esetén a Kibocsátót - a további sorozatok bevezetésére vonatkozóan - 50%-os díjkedvezmény illeti meg a forgalombantartási és a bevezetési díj tekintetében.

8 Meghatározott futamideju értékpapír-sorozat bevezetési díjából, amennyiben a) az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 napegy év, úgy 30%, b) az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnálegy évnél hosszabb, de legfeljebb 735 napkét év, úgy 20%, c) az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnálkét évnél hosszabb, de legfeljebb naphárom év, úgy 10% kedvezmény illeti meg a Kibocsátót A díjkedvezményre vonatkozó jogosultságok együttesen is alkalmazhatók A Honlapon történo közzététel díja A Honlapon közzétett információk után felszámított díjakat a 4. számú melléklet tartalmazza Amennyiben egy már közzétett hír módosítására kerül sor, úgy az újabb, módosított hír közzétételéért a közzétételt megrendelo a korábbi, Eredeti hír státuszba kerülo közzététel után felszámított díj 50 %-át köteles megfizetni A Honlapon közzétett információk után felszámított díjak esedékessége a) A Közzétételi Szabályzat szerint Közzétételre Köteles Személy által fizetendo díj a tárgyhónapot követo hónap 10. napjáig kerül kiszámlázásra, amely összeget 30 napon belül köteles megfizetni. b) A Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre nem köteles személy által fizetendo díj a közzététel napját követo 8 napon belül, utólag kerül kiszámlázásra, amely összeget a számlán feltüntetett idopontig köteles megfizetni Kedvezmények A tárgyhavi közzétételek után, az adott hónapban fizetendo teljes összegbol az alábbi kedvezmény illeti meg a Közzétételi Szabályzat szerint Közzétételre Köteles Személyt, amennyiben egy adott hónapban közzétételre megküldött valamennyi soronkívüli tájékoztatás, az éves jelentés, valamint a gyorsjelentés más, de a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadottangol nyelven is megküldésre kerül: a. kliensen közvetlenül történo közzététel esetén 25 %; b. a Tozsde által történo közzététel - bármely formátumban történo beküldés - esetén 10 %. A Díjszabályzat 21 Eljárási díj pont törlésének következtében a pontok számozása pontokra változik. A Díjszabályzat 5. fejezete az alábbiak szerint kerül módosításra: 5. fejezet A TOZSDEI KERESKEDÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ TANFOLYAMOK ÉS VIZSGÁK DÍJAI 32.3 A pótvizsga díja Amennyiben az összes modult meg kell ismételni, akkor megegyezik a vizsga díjával, az egyes modulok esetében 5 ezer Ft modulonként.

9 A pótvizsga díját átutalással a Tozsde számlázása alapján kell kiegyenlíteni utólag, a pótvizsgán aláírt jelenléti ív alapján. A Díjszabályzat MELLÉKLETEK része az alábbiak szerint kerül módosításra: 3. számú melléklet: Az éves forgalombantartási díjak meghatározásának alapja a részvények és egyéb határozatlan futamideju értékpapírok esetén Az éves forgalombantartási díj összege a kapitalizáció alapján: A sáv alsó határa A sáv felso határa Fizetendo (Ft)* * A fizetendo összeg évente, az infláció mértékének figyelembe vételével módosításra kerül 4. számú melléklet: A Honlapon történo közzététel díjai Hírtípus Soronkívüli tájékoztatás, Gyorsjelentés, és a Közzétételi Szabályzat szerint közzétételre NEM köteles személyek közzétételei Kliensen közvetlenül történo közzététel Díjtétel (nettó) Ft/oldal de legfeljebb Ft Tozsde által történo Formátum PDF Díjtétel (nettó) Ft/oldal de legfeljebb Ft közzététel Formátum nem PDF Díjtétel (nettó) Ft/oldal de legfeljebb Ft Éves Jelentés Ft Ft Ft Szekciótagok Mérleg és Ft Ft Eredménykimutatása* Egyéb a fentiekben nem Ft Ft Ft nevesített tájékoztatás Angol nyelvumás, de a ingyenes ingyenes ingyenes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott nyelven közzétett anyagok * Közzététel kizárólag a Tozsde által történik.

10 a) Amennyiben a közzétételre szánt információ közvetlenül jelenik meg a Honlapon (legfeljebb 500 karakter!), és nem kerül sor csatolt fájlok beküldésére, úgy a fizetendo díj kliensen közvetlenül történo közzététel esetén nettó 1.000,- Ft, míg a Tozsde által történo közzététel esetén nettó 2.000,- Ft. b) Csatolt fájlok esetén a fenti táblázat alapján számított díjon felül a Honlapon közvetlenül megjeleno (legfeljebb 500 karakter) szöveg közzétételéért nem kell díjat fizetni. A Díjszabályzat fenti módosítása január 01-jén lép hatályba. The above amendment of the Schedule of Fees shall be effective as of January 1, Budapest, december 14. Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba léptető

Részletesebben

Public. Nyilvános. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata

Public. Nyilvános. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata Public Resolution No. 68/2006. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

Nyilvános. A Szabályzat 2. fejezete (Kapcsolódó Alapfogalmak) az alábbiak szerint kerül módosításra, illetőleg kiegészítésre:

Nyilvános. A Szabályzat 2. fejezete (Kapcsolódó Alapfogalmak) az alábbiak szerint kerül módosításra, illetőleg kiegészítésre: Nyilvános Public A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 62/2005. számú határozata Resolution No. 62/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte:

Részletesebben

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom.

Nyilvános. Ajánlattételi Limit: A Kereskedési Kódexben ilyen módon meghatározott fogalom. Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2007. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac:

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac: SAJTÓKÖZLEMÉNY A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetoket, hogy az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság által kibocsátott, dematerializált úton eloállított

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 64/2003. sz. határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 64/2003. sz. határozata Nyilvános A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatóságának 64/2003. sz. határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Nyilvános. I. A CETOP20 Kézikönyv 2.4.1 Az index változói pontjának EUROárf(0) definíciója az alábbiak szerint módosul:

Nyilvános. I. A CETOP20 Kézikönyv 2.4.1 Az index változói pontjának EUROárf(0) definíciója az alábbiak szerint módosul: Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 3/2009. számú határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 163/2005. számú határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 163/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 163/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság (továbbiakban: Tozsde) Vezérigazgatója a deviza alapú ügyletkörben szereplo

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 399/2014. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 399/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 399/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE

A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE AZ MMTS SZABADPIACI RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL, A RENDSZERBEN TÖRTÉNO REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS KERESKEDÉSROL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

ZMAX Index 2004. február 04.

ZMAX Index 2004. február 04. 2004. február 04. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS MAGYAR NEVE...3 1.2 AZ INDEX HIVATALOS ANGOL NEVE...3 1.3 AZ INDEX HIVATALOS RÖVID NEVE...3 1.4 AZ INDEX BÁZISA...3

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2014. október 06. napjától. Közzététel napja: 2014. szeptember 19. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. október 06. napjától Közzététel napja: 2014. szeptember

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit.

HIRDETMÉNY. darabonként 1 amerikai dollár névértékű, névre szóló, A sorozatú Befektetési Jegyeit. HIRDETMÉNY Az Alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. október 14-én kelt, H-KE-III-715/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására 5. napirendi pont Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a Gt.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: január 24-én a felhalmozott kamat 1,4063%, azaz Kötvényenként 140,63 Forint január 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. január 17. MKB Bank Zrt. minimum 100.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB VII. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 forint keretösszegű

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2009. január 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. március 26. napjától. Közzététel napja: 2015. március 25. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 26. napjától Közzététel napja: 2015. március 25.

Részletesebben

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése Közlemény Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye:1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszáma: Cg 01-10-043959) mint az OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2015.

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2015. június 19. napjától. Közzététel napja: 2015. június 17. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. június 19. napjától Közzététel napja: 2015. június 17. 1/12

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 286/2004. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság vezérigazgatója a Kereskedési Kódex 5.2 f) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23.

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. Hatályos: 2016. december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint.

Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái. Fiók nyitástól 16:00 óráig. Az ÁKK által meghirdetett üzleti feltételek szerint. Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái Érvényben: 2016. július 4. Befektetési szolgáltatások Treasury hétfő péntek*** Fiók hétfő péntek*** CIB24 ebroker CIB Internet Bank Business

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index

MAX Index. A MAX CA IB Értékpapír Rt. TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index A MAX TV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Index 1999. január 1-i hatállyal érvényes felülvizsgált és kiegészített leírása 1999. július 8. Tartalomjegyzék...2 1. AZ INDEX LEÍRÁSA...3 1.1 AZ INDEX HIVATALOS

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben