Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság"

Átírás

1 CORPORATE APPLICATION FORM JELENTKEZÉSI ŰRLAP JOGI SZEMÉLYEKNEK Application for a live account Jelentkezés élőszámla nyitására Company Information Cég Adatai: Full Company / Cég Neve: Registration Number / Cégjegyzék szám: Incorporation date / Cégalapítás dátum: Registerred Address / Bejegyzett cím: City / Város: Country / Ország: Postcode / Irányítószám: Principal Office (if different to registered address) / Irodai Cím (amennyiben eltér a bejegyzett címtől) City / Város: Country / Ország: Postcode / Irányítószám: Principal Business Activity / Elsődleges Üzleti Tevékenység: Staff Number / Dolgozók száma: Company Formation / Cégjegyzés típusa Partnership / Társulás Limited Partnership / Betéti Társaság Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság Public Limited Company / Részvénytársaság (Nyílt) Is the company publicly quoted? / Nyílt jegyzésű a cég?: Is the company regulated by the Financial Services Authority NO/YES(which one)? / Céget szabályozza a Pénzügyi Szervezetek Felügyelete NEM/IGEN(melyik)?: Contact details / Kapcsolati adatok Company Phone number / Céges Telefonszám: Relevant address / Céges cím: Website address / weboldal címe: is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

2 Principal Contact / Elsődleges kapcsolat: Direct Telephone / Közvetlen Telefonszám: If your address has changed within the last 3 years, please provide your previous residential address details Financial Information / Pénzügyi Információ What is your company s estimated annual turnover(usd)? / Mi a cége becsült éves bevételének szintje(huf)? Less than 10,000 / Kevesebb mint 2, ,000 30,000 / 2, , ,000 50,000 / 7, , ,000 70,000 / 12, , , ,000 / 17, , ,000 + / 25, What is your entities total estimated net worth (USD)? / Mekkora a cége teljes becsült értéke(huf)? Less than 10,000 / Kevesebb mint 2, ,000 30,000 / 2, , ,000 50,000 / 7, , ,000 70,000 / 12, , , ,000 / 17, , ,000 + / 25, What is your entities liquid net worth (USD)? / Mekkora a cége likvid tőkéje(huf)? Less than 10,000 / Kevesebb mint 2, ,000 30,000 / 2, , ,000 50,000 / 7, , ,000 70,000 / 12, , , ,000 / 17, , ,000 + / 25, Select the currency that your account will be traded in / Válassza ki a számlavezetés deviza nemét: EUR / USD / HUF : Estimated initial deposit / Becsült kezdeti letét: is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

3 Type of account: Basic Fixed Account / Basic Fix Spread Számla Standard Floating Account / Standard Változó Spread Számla Professional Account ECN Support / Professional Számla ECN Támogatással Professional Flat Fee Account ECN Support / Professional Flat Fee ECN Támogatással Please select your trading experience for each type based on live trading experience only. / Kérjük jelölje be kereskedési tapasztalatait az egyes pénzügyi eszközökkel valós kereskedési tapasztalatai alapján. Have you Trade Spot Forex / Kereskedett már a Spot Forex piacon? No /Nem If yes, please indicate number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months / Amennyiben igen, kérjük jelölje meg a számát azon kereskedéseknek melyeket saját tőkéjével végzett az elmúlt 12 hónapban: 0 25 trades / kereskedés trades / kereskedés 51 and above / vagy több Average size of trade / Átlag pozíció méret Have you traded CFD s? / Kereskedett már a CFD piacon? No /Nem If yes, please indicate number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months / Amennyiben igen, kérjük jelölje meg a számát azon kereskedéseknek melyeket saját tőkéjével végzett az elmúlt 12 hónapban: 0 25 trades / kereskedés trades / kereskedés 51 and above / vagy több Average size of trade / Átlag pozíció méret is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

4 51 + Have you traded Optiopns? / Kereskedett már az Opciók piacán? No /Nem If yes, please indicate number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months / Amennyiben igen, kérjük jelölje meg a számát azon kereskedéseknek melyeket saját tőkéjével végzett az elmúlt 12 hónapban: 0 25 trades / kereskedés trades / kereskedés 51 and above / vagy több Average size of trade / Átlag pozíció méret Have you traded other types of financial instruments, such as shares? / Kereskedett már más pénzügyi eszközökkel, mint részvényekkel? No / Nem If yes, please answer the following questions / Amennyiben igen, kérjük válaszoljon az alábbi kérdésekre: Please indicate if these trades were in: / Kérjük jelölj ezen kereskedések formáját: Other Financial Dericatives (e.g. spread bets) / Más Pénzügyi Derivatívák (pl: spread fogadás) Shares / Részvények Other instruments / Más pénzügyi eszközök Please indicate number of self-directed trades placed with your own risk capital in the last 12 months / Kérjük jelölje meg a számát azon kereskedéseknek melyeket saját tőkéjével végzett az elmúlt 12 hónapban: 0 25 trades / kereskedés trades / kereskedés 51 and above / vagy több Average size of trade / Átlag pozíció méret is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

5 Do you hold any educational or professional qualifications, and/or are you currently employed in the financial sector in a professional position which requires knowledge of the type of trading that you wish to carry on with XTB UK? / Van bármilyen szakmai végzettsége, és /vagy jelenleg alkalmazásban áll a pénzügyi szektorban egy szakmai pozícióban mely megköveteli azon típusú kereskedési információk ismeretét melyet Ön kíván végezni az XTB UK vállalatnál?: No / Nem If yes, please specity / Ha igen, kérjük részletezze: Risk Warning If you have ticked No to all of the five above questions, before you continue with your application please note that the rules of our regulatory body (the FSA) require XTB UK to inform you that we do not deem leveraged derivative financial instruments as being entirely appropriate products for you. Kockázati Figyelmeztetés Amennyiben Nem választ jelölte mind az öt fennti kérdésre, mielőtt folytatja jelentkezési dokumentum kitöltését kérjük vegye tudomásul, hogy a szabályozó szervezetünk (az FSA) kötelezi az XTB Uk vállalatot értesíteni Önt, hogy nem rendelkezik megfelelő tudással/tapasztalattal a tőkeáttétes termékekkel történő befektetésekről így ezen termékek nem teljesen való az Ön számára. Having considered the above statement, do you still wish to continue with your account application? A fennti kijelentést megfontolva, továbbra is szeretné folytatni a számlanyitási folyamatot? Yes, we confirm that I have noted your warning above but still wish to continue with my application for account facilities with XTB UK. Igen, megerősítem, hogy tudomásul vettem a fennti figyelmeztetést és továbbra is folytatni kívánom számlanyitásomat az XTB UK vállalattal. ACKNOWLEDGEMENTS AND DECLARATIONS Data Protection I hereby agree to the processing and retention of my personal data by XTB UK and its group companies ( XTB Group ) within the EEA for any purposes related to performance of this Agreement. Marketing TUDOMÁSULVÉTELEK ÉS NYILATKOZATOK Adatvédelem Ezúton beleegyezem, hogy az XTB UK és partner cégei ( XTB Csoport ) a személyes adataimat továbbítsa és feldolgozza az EGK-n belül ezen szerződés ben foglalt kötelezettségek végrehajtása céljából. Marketing I do not wish for XTB UK and its Associated Companies to use information about me to keep me informed of products and services by letter, telephone (including text messages), electronically (including ) or otherwise. Nem kívánom az XTB UK és Partner Cégeinek, hogy felhasználják a személyes adataimat termékek és szolgáltatások ismertetésére postai úton, telefonon (beleértve a szöveges üzeneteket), elektronikus úton (beleértve az t) vagy másképpen. Bet / Trade Confirmations Tranzakciós / Kereskedési Jóváhagyások XTB UK will provide confirmations to you of your bets/trades and executed Orders via the online platform. We can provide daily summaries of all trades on request. XTB UK biztosítani fog megerősítéseket a tranzakcióiról/kereskedéseiről és végrehajtott megbízásairól az online felületen keresztül. Igény esetén napi összefoglaló is biztosítható az összes kereskedésről. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

6 Understanding of Investment Risks I have read and understand the provisions of XTB UK Declaration of Investment Risks. In particular, I understand the products provided by XTB UK carry a high level of risk which can cause substantial losses that may go beyond the amount I have invested. When you trade with XTB UK you are merely wagering on the outcome of a financial instrument and therefore you do not take delivery of any applicable underlying instrument and nor are you entitled to any benefits related to the same. I understand and accept the risks associated with cfd and/or forex trading. Befektetési Kockázat Megértése Elolvastam és megértettem az XTB UK Nyilatkozat a Befektetési Kockázatról dokumentumának rendelkezéseit. Különösképpen, megértem az XTB UK által biztosított termékek magas kockázattal járnak melyek használatakor lényeges veszteségeket lehet elszenvedni, amik akár meghaladhatják a befektetett összeg mennyiségét. Az XTB UK-el történő kereskedés során a pénzügyi eszközök tőzsdén kívüli piacán történik a kereskedés, ezért a mögöttes termékek egyikének sem veszi át a vonatkozó eszköz tulajdon jogát, így nem rendelkezik semmilyen további előnnyel ezzel kapcsolatbam. Ezúton megértem és elfogadom a cfd és / vagy forex kereskedés kockázatait. Understanding of Order Execution Policy A megbízások végrehajtásáról szóló szabályzat tudomásul vétele I/we hereby acknowledge that I have read and understand the provisions of the XTB UK Order Execution Policy and consent to it. Jurisdictional Notice: I have read the XTB UK Jurisdiction Notice located within and I understand that if I am non - UK resident(s) or if I trade from a jurisdiction outside the UK, I may be subject to laws other than English law and that I am solely responsible for ascertaining and complying with such laws. Elolvastam és megértettem az oldalon található XTB UK Jogalkalmazási közleményt, I understand that if I am uncertain in respect of any of the above statements I should seek independent financial/legal advice. Ezennel kijelentem, hogy elolvastam és megértettem az XTB UK végrehajtási alapelveit és elfogadom azokat. Jogalkalmazási közlemény: mely kimondja, hogy ha nem vagyok Egyesült Királyságbeli lakos, vagy az Egyesüt királyság igazságszolgáltatási hatáskörén kívül kereskedek, az angol törvényeken kívül más törvények is vonatkozhatnak rám, és teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy felelős vagyok ezen jogokat megismerni és eleget tenni azoknak. Megértem, hogy ha bármely előbb említett nyilatkozattal kapcsolatban bizonytalan vagyok, független gazdasági/jogi tanácsot kell kérnem. Notice and Declaration I fully understand the nature and risks of trading Forex and other derivatives. I confirm I have read, understood and agree to be bound by XTB UK Customer Agreement, Risk Acknowledgement and Disclosure and Terms of Business. I am over 18 and declare that the information provided by me during the account opening process is true and correct and undertake to notify you, in writing, if there are any changes to this data. I guarantee that I do not breach any regulations of my country of residence in trading with XTB UK. Teljesen megértem a Forex és más derivatívákkal történő kereskedés természetét és kockázatát. I am a regular user of the internet and consent to XTB UK providing information to me about changes to the customer Agreement or Terms of Business by posting such information on the company website: Figyelmeztetések és nyilatkozatok Kijelentem, hogy elolvastam, megértettem és elfogadom az XTB UK Ügyfél számla kötelezettségeit, a Kockázati Figyelmeztetést, az Adatvédelmi Nyilatkozatot és az XTB Általános Üzleti Szabályzatát. Betöltöttem a 18-ik életévemet és kijelentem, hogy a számlanyitási eljárás alatt az általam nyújtott információ valós és helyes, és vállalom, hogy ezen adatok változása esetén írrásban értesítem Önöket. Garantálom, hogy nem szegem meg a lakóhely szerinti országom törvényeit, az XTB UK-el való kereskedés során Rendszeresen használom az internetet és hozzájárulok ahhoz, hogy az XTB UK a Szerződés és az Általános üzleti feltételek változásáról a cég honlapján keresztül tájékoztat: is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

7 I hereby agree and confirm that the information disclosed herein is true and accurate and I hereby agree to promptly notify XTB UK in writing if any of these representations materially change or cease to be true and accurate. I hereby acknowledge that I have read and fully understand and have had a proper opportunity to consider and agree to be bound by the terms and conditions of this Agreement with XTB UK. Ezúton hozzájárulok és megerősítem, hogy az ezen dokumentumban biztosított adatok teljesek és pontosak és ezúton beleegyezem az XTB UK mielőbbi értesítésére abban az esetben, ha a fennti képviseletek bármelyikében változás vagy megszűnés történik mely során az adatok pontosságukat vagy teljességüket veszítik. Ezúton megerősítem, hogy elolvastam és teljesen megértettem és megfelelő lehetőséggel rendelkezem az XTB UK szerződés általános szerződési feltételek kötelezettségeinek megfontolására és elfogadására. Signed / Aláírás: Name in full / Teljes név: Duly authorised signatory for and on behalf of the applicant named above / Megfelelően felhatalmazott aláíró a jelentkező cég képviseletében Title / Titulus: Date / Dátum: Signed / Aláírás: Name in full / Teljes név: Duly authorised signatory for and on behalf of the applicant named above / Megfelelően felhatalmazott aláíró a jelentkező cég képviseletében Title / Titulus: Date / Dátum: BOARD/PARTNERSHIP RESOLUTION We, the signatories named below, confirm that the information contained within this application form and any other documents that support this application are completely accurate and up to date. We also confirm that the following resolutions as stated below were duly passed at a meeting of the board of directors/the partners of on the day of at which a quorum was present at all times. The resolutions as stated have not been subsequently varied or revoked and no director/partner has then or since informed us of any declarable interest. Mi, az alább megnevezett aláírók, megerősítjük a jelentkezési űrlapban és minden más a számlanyitással kapcsolatos dokumentumban megadott információk teljesek, pontosak és naprakészek. Továbbá megerősítjük, hogy az alábbi döntést megfelelő részletességgel az elnökségi ülése elé lett tárva napján, mely a jelenlévőkkel határozatképesen állt fel. A határozatok nem kerültek komolyabb módosításra vagy visszavonásra és egyik igazgató/partner sem informált minket azóta semmilyen fellépő érdekellentétről. It was resolved to i) Open an account with XTB UK for the purposes of: CFD & Spot Forex ii) Accept the XTB UK Terms. iii) Authorise those directors/partners named below to operate the account on behalf of the above company/partnership. iv) Immediately inform XTB UK as and when any of the directors/partners named below are no longer authorised to trade on behalf of the above named company/partnership. v) Warrant that the directors/partners named below are duly appointed directors/partners of the above named company and continue to hold the position as stated next to their name. vi) Provide XTB UK with all of the necessary documents as set out below. Határozat született az alábbiakról: i) Számla nyitása az XTB UK-vel a következő célból: CFD& Spot Forex ii) XTB UK Kondícióinak elfogadása iii) Az aláíró igazgatók / partnerek felhatalmazása a számla kezelésére a fennti cég / szövetkezet nevében. iv) Azonnal értesíteni az XTB UK-t amennyiben a fennt meghatározott igazgatók / partnerek bármelyike többé nem felhatalmazott a fennti cég / szövetkezet képviseletében történő kereskedésre. v) Garantálja, hogy a fennt megnevezett igazgatók / partnerek megfelelően választott igazgatói / partnerei a szerződő cégnek és továbbra is a fennt megnevezett pozícióikat betöltik. vi) Biztosítsa XTB UK számára a megfelelő dokumentumokat a szerződés biztosításához. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

8 vii) Execute the application form and in particular to make the declarations therein to XTB UK. vii) Jelentkezési nyomtatvány megfelelő kitöltése különösképp a megfelelő nyilatkozatokra az XTB UK irányába. Directors / Partners Igazgatók / Partnerek Proof of identity of all directors (passport, national ID card, driving license) Proof of address of all directors (utility bill, bank statement; dated within last 90 days) Proof of identity of all ultimate beneficiary owners (passport, national ID card, driving license) Proof of address of all ultimate beneficiary owners (utility bill, bank statement; dated within last 90 days) Minden aláíró személyi azonosságot igazoló dokumentuma (útlevél, SZIG, vezetői engedély) Minden aláíró lakcímet igazoló dokumentuma (90 napnál nem régebbi közüzemi számla, bankszámla kivonat) Minden kedvezményezett személy azonosságot igazoló dokumentuma (útlevél, SZIG, vezetői engedély) Minden aláíró lakcímet igazoló dokumentuma (90 napnál nem régebbi közüzemi számla, bankszámla kivonat) Certificate of Incorporation Alapítói Okirat Agreement signed by all directors or Beleegyező határozat melyet minden resolution / POA allowing chosen igazgató aláír vagy határozat / individuals to sign. meghatalmazás aláírásra egy választott egyénnek. Firm s financial standing (preferably audited accounts; management accounts if these are not available) Cég pénzügyi kimutatatása (előnyben részesített ellenőrzött mérleg). is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN522157) with its registered and trading office at 7th Floor,, London NW1 5JX,

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT

AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT Használja ki a havi AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT Útmutató Kártyabirtokosoknak online kivonatok előnyeit Tartalom A szolgáltatás... 3 Hogyan regisztráljon... 4 Biztonsági kérdések... 7 Hozzáférés az

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

Final Terms dated 6 August 2013

Final Terms dated 6 August 2013 Final Terms dated 6 August 2013 Citigroup Inc. Issue of HUF661,200,000 Autocall Notes due August 2016 linked to the shares of Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima (Inditex, S.A.) and Novo Nordisk

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

first of all we would like to congratulate you for choosing one of the training of University Miskolc.

first of all we would like to congratulate you for choosing one of the training of University Miskolc. Dear Applicant, first of all we would like to congratulate you for choosing one of the training of University Miskolc. The goal of this syllabus is to help you through the registration process of the Hungarian

Részletesebben

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013.

Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Nemzetközi mérkőzés, torna rendezésének, illetve azon való részvétel engedélyeztetés 2013. Tartalom jegyzék Bevezető....~3~ Általános ismertető...~4~ Belföldi nemzetközi mérkőzés vagy torna engedélyeztetésének

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Nemzetközi Kutató és Vizsgáló Szervezet a Környezetbarát Textíliákért OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Kérelem OEKO-TEX Standard

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

FSCS Financial Services Compensation Scheme

FSCS Financial Services Compensation Scheme WORSP03098 KÁRTÉRÍTÉSI KÉRELEM WORLDSPREADS LIMITED FSCS Financial Services Compensation Scheme Jelen kérelmi űrlapon a Worldspreads Limited megnevezése a továbbiakban Cég. A RÉSZ ADATOK Q1. 1. igénylő

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben