Szlovénia Hírlevél Október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovénia Hírlevél 2012. Október"

Átírás

1 SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE Szlovénia Hírlevél Október TARTALOM Szlovén fejlıdési napok... 1 Nagykövetek találkozója Budapesten a RIO csúcstalálkozó után... 1 A Budapesti Szlovének Egyesülete szlovén napot rendezett... 2 Trimo építészeti díj 2012 Magyarország... 3 Szlovén idegenforgalmi Workshop Budapesten... 3 Mesterkurzus és kerekasztal beszélgetés a 21. század vezetéselméletérıl... 3 Szlovénia rekordra számít ebben az évben az idegenforgalomban... 4 Szlovén élelmiszer napja... 4 A tökmagolaj státusza EU védelemben részesült... 5 Maribor elnyerte az IFEA World Festival and Events City díjat... 5 A Glasbena Matica 140. évfordulója... 5 A Szlovén Köztársasági elnökválasztás november 11-én... 5 Ljubljana a 2015 Európa zöld fıvárosa címére pályázik... 6 Szlovénia kijelölte az Európai nyelvek napját... 6 Szlovén fejlıdési napok október 4-én és 5-én tartották meg a negyedik Szlovén fejlıdési napokat Ljubljanában. A rendezvényt Karel Erjavec külügyminiszter nyitotta meg, majd Dr. Božo Cerar államtitkár és Eva Marn a SLOGA elnöke tartottak bevezetı elıadásokat. Az idei rendezvényt a SLOGA szervezte Nemzetközi együttmőködés a fejlıdésben: 2015 és tovább címmel. A fejlıdési nap a szlovén és külföldi szakértık számára lehetıséget biztosított a nemzetközi együttmőködés a fejlesztésrıl szóló idıszeri kérdéseinek megvitatására. Az elsı körben az együttmőködés jelentıségérıl és hatékonyságáról folyt a vita, a második kör a Rio+20 határozatainak megvalósítására koncentrált, különösen a környezetvédelmi kérdésekre. Kiállítást és mőhelybeszélgetést is szerveztek a Béke Intézet EU pályázatairól. KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK Nagykövetek találkozója Budapesten a RIO csúcstalálkozó után A Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) székhelyén, Szentendrén került sor október

2 1-én a Budapesten akkreditált nagykövetek találkozójára, amelyen áttekintették a csúcstalálkozó eredményeit és az ezt követı folyamatokat. A találkozót a Regionális Környezetvédelmi Központ valamint Brazília és Szlovénia Nagykövetsége szervezték, meghívott elıadóként dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár és Baranyai Gábor, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára tartottak elıadást. Idén februárban a nagykövetek elsı találkozóját ebben a témakörben Darja tevékenységei között a Víz barátainak csoportját, amely a Rio konferencia elıtt alakult meg. Magyarország októberben egy konferenciát szeretne szervezni a vízhez való hozzáférhetıség kérdésérıl, valamint ennek részletes megvitatásáról. Baranyai helyettes államtitkár a víz és a vízzel kapcsolatos diplomácia kérdéseivel foglakozott, mint Magyarország elsıdleges feladatainak egyikével az ENSZ 67. Közgyőlése elıtt. Kiemelte e témakör komplexitását, amely különbözı nemzetközi tárgyalások tárgyát képezi. A vita során a résztvevık ismertették az általuk képviselt országok tevékenységét ezen a területen. Darja Bavdaž Kuret nagykövetasszony ismertette Szlovénia gyakorlatát a vízzel való gazdálkodás és a megújuló energia fejlesztése terén. Bavdaž Kuret a Szlovén Köztársaság nagykövete kezdeményezésére szervezték. Brazília nagykövete, Sergio Eduardo Moreira Lima bevezetésként ismertette a csúcstalálkozó zárónyilatkozatának lényeges pontjait. A Riói csúcstalálkozó a résztvevık számára való tekintettel a legnagyobb multilaterális esemény volt a történelemben, melyen a nagykövet kiemelte a szegénység elleni küzdelem, a környezetvédelem és a társadalmi együttmőködés jelentıségét. A csúcstalálkozó utáni feladatok közül kiemelte a fenntartható fejlıdés céljainak kidolgozását 2015 után és az UNEO intézményes megerısítését. A REC végrehajtó igazgatója Szigeti Bonifert Márta felhívta a figyelmet a regionális környezetvédelmi szervezetek jelentıségére és a bevált gyakorlatokra vonatkozó tapasztalatok cseréjére. Szlovénia nagykövete, Darja Bavdaž Kuret tájékoztatta a résztvevıket a zöld nagykövetségek hálózatának tevékenységérıl Budapesten, melynek tevékenységét egyre inkább a fenntartható fejlıdés céljainak irányában fejleszti. Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár bemutatta Magyarország kulcsfontosságú A Budapesti Szlovének Egyesülete Szlovén napot rendezett A Budapesti Szlovének Egyesülete október 6-án hagyományırzı Szlovén napot szervezett. A rendezvény Budapesten a Szent Anna templomban szlovén szentmisével kezdıdött, ezt kultúrmősor követte a Szlovén Köztársaság Nagykövetségén. A résztvevıket Darja Bavdaž Kuret nagykövetasszony üdvözölte. Ezután a felsıszölnöki Pável Ágoston vegyes énekkar lépett fel, majd a Triglav szlovén egyesület énekkara Szabadkáról, végül a Budapesti Szlovének Egyesületének népdal

3 énekesei. A programot baráti találkozó követte a nagykövetségen. A rendezvényen Miro Režonja ultramaratonista is részt vett, aki azt követı napokban eredményesen versenyzett a 28. budapesti maratonon. Szlovén idegenforgalmi Workshop Budapesten Trimo építészeti díj 2012 Magyarország Október 18.-án a Szlovén Nagykövetségen szervezték meg a Trimo Hungary 2012 rendezvényt. Két elismert magyar építész, Papp Zoltán és Maza Orsolya vehették át az elsı díjat a Vasas Sportcsarnok felújítási tervéért. A két építész a létesítmény tervezésénél és megvalósításánál a Trimo technológiáját és termékeit alkalmazta. A Szlovén Idegenforgalmi Szervezet (STO) szervezésében Budapesten idegenforgalmi workshopot rendeztek, melynek fı célja volt a szlovén idegenforgalom támogatása Magyarországon. Az idegenforgalmi workshopot Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony nyitotta meg, ezután a Szlovén Idegenforgalmi Szervezet képviselıje, Karmen Novarlič ismertette a Szervezet ajánlatát. A nagykövetség indítványozására a megnyitó keretében Szlovénia bennünk címmel fotókiállítást mutattak be, mely Szlovénia önállósulásának XX. évfordulójának megünneplésére készült. A kiállítást maga az alkotó, Alenka Slavinec mutatta be. Az idegenforgalmi workshopon az STO képviselıin kívül húsz szlovén idegenforgalmi vállalat szerepelt, magyar részrıl pedig az idegenforgalmi képviseletek és a média több mint ötven képviselıje vett részt. Mesterkurzus és kerekasztal beszélgetés a 21. század vezetéselméletérıl A vendégéket Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony üdvözölte, a díjakat pedig a Trimo kutatási egységének vezetıje, Dr. Ljudmila Koprivec és Trimo Hungary képviseletének vezetıje, Csillár Péter adták át. Október 29-én az IEDC Bledi Üzleti Iskola, a K&H Bank, az EuCham és a Szlovén Köztársaság Nagykövetsége együttes erıvel rendezte meg a mesterkurzust és kerekasztal beszélgetést a 21. század vezetéselméletérıl a Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesületének, a Kanadai Kereskedelmi Kamarának, illetve a

4 Holland-Magyar Kereskedelmi Kamarának együttmőködésével. Az eseményen fıleg nagyvállalatok vezérigazgatói, vezetı pozíciót betöltı üzletemberek vettek részt. A rendezvényt az EuCham elnöke, Michele Orzan nyitotta meg, melyet a Bledi Üzleti Iskola doktori programjának igazgatója Ian Sutherlandnek a kollektív vezetésrıl szóló rendkívüli elıadása követett. A kanadai származású professzor elıadásában rávilágított a különféle vezetési módszerekre, azok hatékonyságára. Külön kiemelte a 21. századi újgenerációs vezetés alapjait és jellemzıit, ahol a vállalkozások már nem fentrıl lefelé szervezıdnek, hanem többrétegő struktúrán alapuló szervezeti hierarchiát alkotnak. A legsikeresebb vezetık a kiemelkedı teljesítmény fenntartására törekednek a célorientált emberek, az értékek és a különbözı szinteken történı vezetıi megerısítés összehangolásával, miközben az ügyfelek kielégítésére és a szervezet együttmőködésére összpontosítanak. kiemelkedı szerepét, ahol számos sikeres üzletember szélesíthette tudáskörét. TURIZMUS Szlovénia rekordra számít ebben az évben az idegenforgalomban Szlovénia ebben az évben rekordra számít az idegenforgalomban, mivel az elsı nyolc hónapban a látogatók száma 3.1 %-kal növekedett. Az idegenforgalom majdnem 1,1 milliárd EURal járult hozzá a fizetési mérleghez az elsı hét hónapban, miközben tavaly ez az összeg millió EUR-t tett ki. A külföldi turisták száma 6 % -kal volt nagyobb. Radovan Žerjav miniszter az idegenforgalmi adatok kapcsán elégedettségének adott hangot és bejelentette, hogy négy millió EUR támogatást fordítanak a szlovén idegenforgalom ösztönzésére. MEZİGAZDASÁG Az elıadást interaktív kerekasztal beszélgetés követte, melyen különbözı magyarországi vezetık, mint Carolina Schulten, a DE Master Blenders (korábbi Sara Lee) vezérigazgatója, Samu Tímea az Epamedia Hungary Zrt. elnökvezérigazgatója, Jakabos Tünde a Hay Group Magyarország Javadalmazási Üzletágának vezetıje, Nicholas Sarvari a Kanadai Kamara elnöke és Takács János, az Electrolux regionális ügyvezetı igazgatója osztották meg személyes tapasztalataikat, gondolataikat a vezetıi hozzáállás és annak generációs változásaival kapcsolatban. Az eseményt a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövetasszonyának, Darja Bavdaž Kuretnek köszönıbeszéde zárta, melyben külön kiemelte a világszínvonalú Bledi Üzleti Iskola vezetıképzésben nyújtott Szlovén élelmiszer napja A kormány november harmadik péntekjét a Szlovén élelmiszer napjának tőzte ki a hazai élelmiszertermelés támogatásának céljából. Az élelem egyre jelentısebb stratégiai termék, amely befolyásolja az emberek egészségét és a környezetvédelmet -jelentette ki a kormány kommunikációs hivatala sajtónyilatkozatában. Az elsı szlovén élelmiszer napját november 16- án tartják meg. Ebbıl az alkalomból a Mezıgazdasági és környezetvédelmi minisztérium számos promóciós eseményre készül.

5 SZLOVÉN ÍZEK A tökmagolaj státusza EU védelemben részesült az idei World Festival and Events Cities díjat az egy milliónál kisebb lélekszámú városok kategóriájában. Az ITEA Maribort, mint vendégszeretı várost, kulturális programokban gazdag, hosszú bortermelési hagyománnyal rendelkezı, a Borstnik színházi fesztivál, a klasszikus jazz zenei fesztivál és az Arany róka világbajnoksági síverseny szervezıét mutatta be. A város 2012-ben az Európai kultúra fıvárosa, számos programmal és rendezvénnyel várja a látogatókat. Az EU Hivatalos Közlönyének utolsó számában jelent meg a döntés a stájerországi és muravidéki tökmagolaj földrajzi státuszának védelmérıl. Ez a 15. szlovén élelmiszeripari termék, amely ilyen védelemben részesült. A tökmagolaj természetes növényi termék, amely adalékok nélkül tökmagból készül, jellegzetes zöldes színe és íze van. A következı szlovén termék, amely hasonló védelemre várakozik a kranjska klobasa - a kranji kolbász. A védett termékek listája a következıket tartalmazza: a Bovec, Nanos és Tolminc sajtokat, kraški pršut (karszti prosciutto), extra olíva olaj Istra régióból, erdei méz Kočevjebıl, prleki véndelyes füstölt hús, belokranjskai pogácsa, idrijai žlikrof (gombóc), muravidéki gibanica (rakott tészta). KULTÚRA Maribor elnyerte az IFEA World Festival and Events City díjat Az International Festivals & Events Association (IFEA) Maribornak ítélte A Glasbena Matica 140. évfordulója A Glasbena matica Ljubljana (Zenei Egylet) október 28-án ünnepelte megalapításának 140. évfordulóját. Az ünnepi rendezvényt Danilo Türk Köztársasági Elnök üdvözölte és az egyletet arany érdemrenddel tüntette ki. Az egyletnek 1872-es megalapítása óta fontos szerepe volt a szlovén zenealkotás és a zenei oktatás terén. Tíz évvel az egylet magalapítása után zenei iskolát hoztak létre, néhány évvel késıbb kórust alapítottak, majd létrehozták a Szlovén filharmonikus zenekart és konzervatóriumot. Számos rendezvényt szerveztek, a volt Jugoszlávia területén az Egylet volt a legnagyobb zenei kiadó. HÍRDETMÉNY A Szlovén Köztársasági elnökválasztás november 11-én A köztársasági elnökválasztás november 11-én, vasárnap lesz, a második forduló pedig szükség szerint december 2-án esedékes. Magyarországon a szavazást a Szlovén Köztársaság Nagykövetségén, 1025 Budapest, Csatárka köz 9. alatt szervezik meg 9.00 és 17

6 óra között. A Szlovén Nagykövetségen azok a szlovén állampolgárok szavazhatnak, akik külföldön állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek, illetve akik szavazati igényüket határidın belül bejelentették az Országos Választási Bizottságnál. Azok a kivándoroltak, akik a Szlovén Köztársaságban kívánnak szavazni, igényüket 3 nappal a választások elıtt (2012. november 8.) jelenhetik be az Országos Választási Bizottságnál és az OMNIA szavazóhelyeken szavazhatnak. A kivándoroltakat, akik esetleg lekésték azon igényük bejelentését az Országos Választási Bizottságnál, hogy a Nagykövetségen vagy postai úton kívánnak szavazni, valamint azokat, akik igényükben közölték, hogy csak az elsı körben kívánnak szavazni, értesítjük, hogy az esetleges második körös szavazásra csak november 1-ig jelentkezhetnek. A szavazó igényét a következı címre küldheti: DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, vagy a fax számra, illetve aláírt és beszkennelt igényüket a címre küldhetik el. Az őrlap a rs.si/files/files/obr02- PR_glasovanje_po_posti_zdomci_predsednik.pd f címen érhetı el. KÖRNYEZET Ljubljana a 2015 Európa zöld fıvárosa címére pályázik Az Európai Bizottság megerısítette, hogy Ljubljana 6 ország 7 városával együtt van versenyben az Európa zöld fıvárosa címéért. Szlovénia fıvárosán kívül a címre Bristol, Glasgow, Brüsszel, Dublin, a Lengyel Bydgoszcz, a Litván Kaunas és a Török Kutahya pályáznak. A döntıbe kerülı városokat meghívják, hogy pályázatukat nemzetközi zsőrinek mutassák be, amely a gyıztest júniusban hirdeti ki Nanatesben. OKTATÁS Szlovénia kijelölte az Európai nyelvek napját Október 24-én Ljubljanában az Európai nyelvek napja alkalmából számos rendezvényt szerveztek a nyelvek sokféleségének és az idegen nyelv tanulásának támogatásának céljából. Az Európai Bizottság adatai szerint a 14 és 15 év közötti szlovén tanulók 54 %-a folyékonyan beszéli elsı idegen nyelvét, miközben az európai átlag 42 %-t tesz ki. Az Euró barométer szerint az EU állampolgárok 25 %-a beszél két idegen nyelvet, a szlovéneknél pedig 67 % ez az arány. A 18 és 69 év közötti Szlovének 93 %-a beszél legalább egy idegen nyelvet. Angolul a 25 és 34 év közötti lakosság 85 %-a, a 35 és 49 év közötti lakosság 67 %-a, az 50 és 64 év közötti lakosságnak pedig 45 %-a beszél. Az általános iskolákban átlagban a tanulók 1.4 idegen nyelvet tanulnak, az EU átlag 1.5, a középiskolai tanulók átlaga pedig 1.6 idegen nyelv, ami Szlovéniát az EU-ban a hatodik helyre sorolja.

7 Szlovén Köztársaság Nagykövetsége Cseppkı u. 68 HU Budapest T: (+) F: (+) A Szlovéni hírlevelet a Szlovén Köztárság Budapesti Nagykövetséeg adja ki és elérhetı a következı weboldalon Észrevételeket, hozzászólásokat, megjegyzéseket következı címen várjuk:

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Szlovénia Hírlevél 2011 November

Szlovénia Hírlevél 2011 November A Szlovén Nagykövetség diplomatái a jótékonysági vásár szlovén pavilonjánál (Fotó: Szlovén Nagykövetség) Ljubljanai Nemzetközi Filmfesztivál (Fotó: UKOM) Bledi tó -téli látkép (Fotó: http://www.greatrail.com/)

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. 1 Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. Magyarországot sokszor a tehetségek hazájaként ismerik szerte a világban.

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól

T á j é k o z t a t ó. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól M e l l é k l e t T á j é k o z t a t ó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól I. T E S T VÉ R VÁ R OSI KAPCSOLATOK Jyväskylä (Finnország) Magyar nyelvtanulás:

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Nemzetközi Üzleti Fórum Budapesten Dr. Futó Péter: Fontos az együttmûködésre épülõ regionális politika Milyen növekedési esély van

Részletesebben

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása 2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása Üdvözöljük a Fenntartható Energiagazdálkodású Európai Települések hatékony, Integrált Cselekvés

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI A Magyar Televízió Nemzetiségi Szerkesztõségének köszöntése...

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon

Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon XVII. évfolyam 4. szám 2011 május Küldöttgyűlés alkalmazkodni tudni kell! Győzelmek a Szakma Sztár Fesztiválon A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április 30-án tartotta éves küldöttgyűlését.

Részletesebben

Projektmenedzsment Hírlevél 2007. május

Projektmenedzsment Hírlevél 2007. május PMI Budapest, Magyar Tagozat Projektmenedzsment Hírlevél 2007. május Hírlevelünk tartalmából: Víziós köszöntı (2. oldal) Aktuális rendezvények (3. oldal) Összefoglaló a május 3-i PMP klubról (4. oldal)

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. II. évf. 5. szám, 2010. május. I. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap konferencia és kiállítás

ENERGIA HÍRLEVÉL. II. évf. 5. szám, 2010. május. I. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap konferencia és kiállítás ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa II. évf. 5. szám, 2010. május I. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap konferencia és kiállítás Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben