Szlovénia Hírlevél JÚNIUS. Ebben a kiadványban SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovénia Hírlevél 2012. JÚNIUS. Ebben a kiadványban SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE"

Átírás

1 SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE Szlovénia Hírlevél 2012 JÚNIUS Ebben a kiadványban Szlovénia megünnepelte nemzeti napját 1 A Szlovén Nagykövetség fogadása a nemzeti nap alkalmából 2 A Szlovén egyesület piknikje 3 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete 3 Marcel Koprol munkalátogatása Budapesten 3 Matjaž Longar államtitkár látogatása 4 Közép-európai párbeszéd a Rio+20 csúcstalálkozóról 4 Nagykövet asszony elıadása a Magyar klíma csúcstalálkozón 5 A külképviseletek átalakítása 5 Beruházók hete Ljubljanában 6 A Szlovén Nagykövetség csapata második helyen a maratonon 7 Fényképkiállítás a ljubljanai parkban Plečnik tiszteletére 7 Welcome Home 7 Szlovénia megünnepelte nemzeti napját Az ünnepélyt Ljubljana központjában a Kongresszus téren rendezték Szlovénia 1991 június 25-én hirdette ki önállóságát Zenekar és számos néptánc csoport több, mint 250 elıadóval vett részt Janez Janša miniszterelnök megemlékezett azok bátorságáról és egységérıl, akik Szlovénia álmát a függetlenségérıl 1991-ben megvalósították Az ünnapélyen Dr Danilo Türk elnök és felesége, Janez Janša miniszterelnök és felesége, Dr Ernest Petrič, az Alkotmánybíróság elnöke és Lojze Peterle, Szlovénia első miniszterelnöke és felesége vettek részt Dr Danilo Türk köztársasági elnök volt az ünnepi szónok Beszédében kijelentette, hogy Szlovénia képes megfelelı megoldásokat találni a mostani gazdasági, társadalmi és politikai válság legyızésére, és közös utakat a gazdasági növekedés és fejlıdés irányába A kulturális programban a Szlovén Filharmonikus 1

2 A SZLOVÉN NAGYKÖVETSÉG FOGADÁSA A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL 2012 JÚNIUS 19-ÉN Az ünnep alkalmából a Szlovén Köztársaság Nagykövetsége Budapesten ünnepi fogadást rendezett a Hadtörténeti Mőzeum és Intézet kertjében a Budai Várban A fogadáson számos magas rangú vendég vett részt a Magyar Kormány képviseletében, a Köztársasági Elnöki Hivatalból, az Országgyőlésbıl, a diplomáciai képviseletekttıl, a kulturális intézményektıl, a médiáktól, Szlovénia gazdasági képviseleteitıl, és a magyarországi szlovén kisebbségi szervezetek képviseletében Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony beszédében Szlovénia eredményeit emelte ki, és a két szomszédos ország baráti viszonyát Külön kiemelte az egüttmőködést Közép-Európában és a kisebbségek védelmét, valamint a két köztársasági elnök találkozását Dr Horváth János tiszteletbeli vendég, országgyőlési képviselı, az Interparlamentáris Unió elnöke dicsérı szavakkal illette a kitőnı együttmőködést és a kiváló kapcsolatokat a két ország között A SZLOVÉN EGYESÜLET PIKNIKJE BUDAPESTEN A Budapesti Szlovén Egyesület 2012 június 23-án tartotta hagyományırzı piknikjét a Szlovén nemzeti nap alkalmából A Goricskói Budinci zenekar és színház és a Szlovén Egyesület énekkara szerepeltek az ünnepi mősorban, amelyet as Bókai kertben szerveztek Budapesten Az ünnepélyen Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony és férje, valamint a nagykövetség munkatársai is részt vettek Kétoldalú kapcsolatok Találkozó a Magyar Üzletasszonyok Egyesülete elnökével 2012 június 1-jén Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony üdvözölte Kamarás Györgyit, a Magyar Üzletasszonyok Közhasznú Egyesület elnökét és Balaton Lillát, az egyesület tagját Megelégedését fejezte ki, hogy az Egyesület együttmőködési szándékot mutatott ki szlovéniai partnerekkel Kiemelte a kétoldalú együttmőködés és a két partner közötti tapasztalatcsere jelentıségét Ismertette a Szlovén Üzletasszonyok Egyesülete tevékenységét, fı céljait és elveit, és a nagykövetség gazdasági tevékenységét A Magyar Üzletasszonyok Egyesülete képviselıi pedig ismertették az egyesület tevékenységét és programját és a tagok vállalkozásait A további együttmőködés érdekében nagykövet asszony felajánlotta segítségét közös rendezvények szervezésénél 2

3 Marcel Koprol munkalátogatása Budapesten Marcel Koprol a Szlovén KÜM Stratégiai Tervezési osztálya vezetıje 2012 június 7 és 8- án Budapestre látogatott Tárgyalt Sesztay Ádámal, a Stratégiai Tervezési Fıosztály vezetıjével és Ódor Bálintal, az EU ügyekért felelıs helyettes államtitkárral Találkozott Zákonyi Botonddal a Külügyi Intézet igazgatójával és Szemerkényi Rékával a miniszterelnök külügyi és biztonságpolitikai fıtanácsosával A megbeszélések fı témaköre a külpolitikai stratégia és a regionális kooperáció volt Matjaž Longar, a Határontúli Szlovének Kormányhivatala államtitkárának, látogatása Budapesten június 26 és 27-én Matjaž Longar államtitkár június én Budapestre látogatott a Magyarországon élı szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élı magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló egyezményben meghatározott Szlovén- Magyar Vegyes Bizottság 13 ülése elıkészítése jegyében, amelyre 2012 ıszén kerül sor Ljubljanában Longar államtitkár találkozott a szlovén kisebbség képviselıivel Tárgyalt Dr Latorcai Csabával, helyettes államtitkárral és a vegyes bizottság két elnöke Matjaž Longar és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár is tárgyalásokat folytattak Longar államtitkárt a Külügyminisztériumban Németh Zsolt államtitkár fogadta A tárgyalások során a szlovén és a magyar fél is kihangsúlyozta mindkét ország érdekeltségét a határon túli nemzetiségeik ügyeiben, és azok idıszerő kérdéseirıl tárgyaltak A két elnök áttekintette a Vegyes Bizottság 12 ülésének jegyzıkönyvét, amelyet 2011 júniusában tartottak Budapesten, külön kiemelve a részben megvalósított illetve nem megvalósított ajánlásokat, és elkötelezték magukat a vállalt kötelezettségek megvalósítására Környezet Közép-Európai Párbeszéd a RIO+20 csúcstalálkozóról Illés Zoltán, Fazekas Sándor és Kuntár Tamás (kép: Botár Gergely) A Közép-Európai Párbeszédet Budapesten rendezték 2012 május 31-én a Rio+20 konferencia elıtt Dr Martina Bavac, a Szlovén Köztársaság Mezıgazdasági és Környezeti Minisztériuma vezérigazgatója is 3

4 részt vett a rendezvényen, rajta kívül Darja Bavdaž Kuret, a Szlovén Közársaság nagykövete, Dragica Iskrenovič a Mezıgazdasági és Környezeti minisztériumból és Matej Andolšek a budapesti nagykövetségrıl is részt vettek a rendezvényen Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vendégeiként a rendezvényen közremőködtek Ausztria, Cseh Köztársaság, Horvátország Lengyelország Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna képviselıi A konferencia két fı témaköre a zöld gazdálkodás és a környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozása volt A résztvevık egyetértettek abban, hogy a konferencián az államok közötti nagy különbségek ellenére a csúcstalálkozó prioritásait illetıen jelentıs eredményeket szükséges elérni Mivel a legtöbb fejlıdı országban a fentartható fejlıdés a szegénység leküzdésével áll összefüggésben, ezért a természeti források kihasználása a minimális közös cél Dr Bavec a vízforrásokról beszélt és Szlovénia tapasztalatairól a vízszennyezést és az éghajlati változásokat illetıen A Délkelet- Európai Szárazságkezelı Központot emelte ki különösen, amelynek székhelye Ljubljanában van Illés Zoltán miniszter zárószavaiban a regionális párbeszéd jelentıségérıl beszélt és további hasonló jellegő találkozások megszervezését javasolta Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony elıadása a IV Magyar Klímacsúcson A Climate Club Kft rendezte a IV Magyarországi Klímacsúcsot 2012 június 7-én»Ipar-Energia-Környezet: Hogy lehetne jobb a világ?«címmel A rendezvényen a gazdaság, a tudomány és a civil szervezetek képviselıi vettek részt A fı hangsúly az ipari fejlıdés és növekedı energia szükséglet, valamint az éghajlati változások közötti összefüggésen volt A rendezvényen a Szlovén Köztársaság, Nagy- Britannia és Svédország nagykövetei is részt vettek Elıadásában a nagykövet asszony rámutatott az éghajlati változások és ezek hatásának bonyolultságára az ember biztonságára, a gazdaságra, a társadalmi fejlıdésre és a nemzetközi politikai stabilitásra nézve Szlovénia külpolitikai tevékenységei közül kiemelte a Zöld csoportot, amelyet Szlovénia kezdeményezésére hoztak létre A csoport tagjai Costa Rica, Cape Verde, Izland, Singapur, Szlovénia és az Arab Emirátusok is Darja Bavdaž Kuret nagykövet asszony Szlovénia jó gyakorlatából vett példáit mutatta bea megújuló energia hatékony alkalmazásáról POLITIKA A Külügyminisztérium a diplomáciai és konzuláris hálózat átalakításáról A Szlovén Köztársaság Kormánya elhatározta, hogy megszünteti a következı nagykövetségeket: Dublinban (2012 október 31), Helsinkiben (2012 október 15), 4

5 Lisszabonban (2012 szeptember 15), Stockholmban (2012 szeptember 15,) E döntés alapján a Szlovén Köztársaság Elnöke aláírta a rendeletet a fenti nagykövetségek bezárásáról Egyidejőleg a kormány döntést hozott a new yorki fıkonzulátus (2012 október 31) és a düsseldorfi konzulátus (2012 szeptember 15) bezárásáról is A külképviseletek bezárása a nehéz pénzügyi és gazdasági helyzet következménye Szlovéniában, amely megszorítási intézkedéseket tett szükségessé minden területen, így a külügyben is A Külügyminisztérium törekedni fog a bilaterális és multilaterális kapcsolatok megerısítésére mindazokkal az országokkal, amelyekben a képviseletek bezárásra kerültek, és az ezekben az országokban élı szlovéneknek nyújtandó megfelelı segítség biztosításáról is Beruházók hete Ljubljanában A Szlovén Kisrészvényesek Egyesülete az investosi programmal közösen 2012 szeptember 19-tıl 23-ig szervezi a»beruházók hetét«ljubljanában, amely a beruházók képviselıinek legnagyobb találkozója lesz a világon A találkozón több mint 100 képviselı és a több, mint 50 nemzeti beruházói és részvényes egyesület vesz részt, beleértve az EuroFinuse European Federation of Financial Services Users, Euroshareholders European Organization of Shareholders Associations, and the WFI World Federation of Investors tagjait, akik csak Európában több mint 4 millió Vállalkozás beruházót és részvényest egyesítenek Elöször törénik meg, hogy hogy a három prominens szervezet és tagjai egyszerre találkoznak Az investosi program keretében zajlik majd szeptembner én az»investo Expo«is, amelyen számos szlovén és nemzetközi ipartermék kerül bemutatásra Továbbá a»investo Expon«konferenciákat, vitafórumokat és oktatási mőhelyeket kínálnak a látogatók és vendégek számára, szakértık részvételével Több információ az eseményrıl a weboldalon található Kultúra és társadalom A Szlovén Nagykövetség csapata második helyet ért el a Budapesti maratonon A Szlovén Nagykövetség csapata (Dubravka Šekoranja, Virág Fanni és Pavel Toplak) 2012 június 10-én, vasárnap részt vett a 19 Budapesti olimpiai maratonon és félmaratonon A csapat a második helyen végzett a fél-maraton versenyen (3x7 km) a nagykövetségek képviseletében A verseny célja egy alap létrehozása volt, melyet minibuszt vásárlására fordítanának a magyar Paraolimpiai csapat számára Tekintettel a magyar nyilvánosság nagy érdeklıdésére az esemény jelentısen hozzájárult a Szlovén Köztársaság Nagykövetsége és Szlovénia ismertségének növeléséhez Magyarországon 5

6 Fénykép kiállítás a Tivoli parkban Ljubljanában Plečnik tiszteletére A fénykép kiállítást a Ljubljanában lévı Tivoli parkban nyitották meg a fı promenádnon május 30-án a legnagyobb szlovén építész, Jože Plečnik ( ) születése 140 évfordulója és a Ljubljanai Nyári Fesztivál 60 évfordulója alkalmából A kiállításon Alenka Slavinec (1977)120 nagymérető fényképei láthatók, amelyek Plečnik utolsó nagy projektjeinek egy-egy részét mutatják be, az ljubljanai egykori Križanke monostor felújítását, amely ma igen népszerő szabadtéri rendezvényhelyszín A kiállítás a "Plečnik szimfóniája Križankáról" címmel tekinthetı szeptember 3-ig meg A fényképek alkotója a kiállításról azt írta, hogy "Plečnik érezve a zenét, a fényt és árnyékot, a szerelmesek csókját, a balett mozzanatait, a szelet, a szellıt és az érintést, a természetbıl vázolt«a megnyitó hangversenyen Claudio Monteverdi L Orfeo operájából hangzottak el áriák, és népszerő szlovén dalok Plečnik Szlovénia legelismertebb építésze, akinek bécsi szecessziós stílusban készült alkotásai nem csak Ljubljanában, hanem másutt Szlovéniában, Bécsben és Prágában is megtalálhatók A legismertebb alkotásai Ljubljanában valószínőleg a Hármas-híd a város központjában, ezen kívül a központi piac, a Nemzeti Egyetemi Könyvtár (NUK), a nemrég felújított Kongresszus tér, a bezsigradi stadion és a Žale temetı Hírdetmények Isten hozott idehaza 2012 A Szlovén Köztársaság Kormánya, a Határon túli Szlovének Hivatala és négy határon túli szlovénekkel foglalkozó civil szervezet, valamint a Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár közösen 6

7 szervezték meg július 4-én Ljubljanában az Isten hozott idehaza Welcome Home rendezvényt A program Ljubljanában több helyszínen zajlik a város központjában A Tudományos Akadémián reggel konferenciát szerveznek a határon túli szlovének gazdasági helyzetérıl Napközben az eseményt szlovén zene, tánc és színházi elıadások gazdagítják, a város központjában pedig jellegzetes szlovén termékeket, és a határon túli szlovén kultúráját mutatják be Este a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár helyiségeiben Ljudmila Novak, a határon túli szlovénekért felelıs miniszter fogadást ad, melyet kiállítás megnyitó követ a Kanadában élı szlovének életérıl Több információ a: wwwdobrodoslidomasi weboldalon található wwwdobrodoslidomasi Embassy of Republic of Slovenia Cseppkı u Budapest II Madžarska T: (+) F: (+) The Slovenian Newsletter is produced by the Embassy of Republic of Slovenia in Budapest and is available on wwwbudapestembassysi You are most welcome to send us your comment or request for a subscription on: Editor: Gabriela Hajós 7

Szlovénia Hírlevél 2012. Október

Szlovénia Hírlevél 2012. Október SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE Szlovénia Hírlevél 2012. Október TARTALOM Szlovén fejlıdési napok... 1 Nagykövetek találkozója Budapesten a RIO csúcstalálkozó után... 1 A Budapesti Szlovének Egyesülete

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. 1 Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 2010 tavasza óta működik a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében. Magyarországot sokszor a tehetségek hazájaként ismerik szerte a világban.

Részletesebben

Szlovénia Hírlevél 2011 November

Szlovénia Hírlevél 2011 November A Szlovén Nagykövetség diplomatái a jótékonysági vásár szlovén pavilonjánál (Fotó: Szlovén Nagykövetség) Ljubljanai Nemzetközi Filmfesztivál (Fotó: UKOM) Bledi tó -téli látkép (Fotó: http://www.greatrail.com/)

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól

T á j é k o z t a t ó. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól M e l l é k l e t T á j é k o z t a t ó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi nemzetközi kapcsolatairól I. T E S T VÉ R VÁ R OSI KAPCSOLATOK Jyväskylä (Finnország) Magyar nyelvtanulás:

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Kossuthra emlékeztek Washingtonban Százhatvan esztendeje, hogy Kossuth Lajos az Amerikai Egyesült Államokban történelmi jelentõségû látogatást tett - erre

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA-MENTÉN

MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA-MENTÉN Bevezetés MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA-MENTÉN A formálódó Európai Duna Stratégiáról Az Európai Bizottság indítványozta a a Duna völgy újraegyesítését a közép- és délkelet-európai integrációs folyamatok

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében

Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében Egyház és állam A magyarországi egyházak, felekezetek és vallási közösségek a Kárpátmedence magyarsága érdekében kiemelkedő szerepet töltenek be. Különösen

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben