E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO vagy EMAS dokumentumok által leírt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt"

Átírás

1 Környezettudatos menedzsment és eszközei a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban ÖSSZEFOGLALÁS

2 E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO vagy EMAS dokumentumok által leírt környezetközpontú irányítási rendszerekkel (továbbiakban KIR). Épp ezért kiemelten szükséges tisztázni a környezettudatos szervezetirányítás és a tisztább technológiák közötti különbségeket is. A környezettudatos irányítás az az alapvető megközelítés, amelynek gyakorlati eszközei a KIR, illetve a technológiák.

3 A KIR képezi ugyan a külső fél által történő tanúsítás alapját, de megléte nem egyenlő a környezetközpontú szervezetirányítással. A valóságban az eredmény azon múlik, hogy a KIR-t bevezető szervezetek és tanácsadók működő, 'élő' rendszer kiépítésére törekednek, vagy csak a tanúsítás minimum követelményeit akarják teljesíteni. Ezért kell ennek az elveit a döntési rendszerbe is mélyen beágyazni.

4 A leggyakoribb hiba a környezettudatos irányítás összetévesztése a környezetközpontú irányítási rendszerekkel (KIR), mivel KIR csak a rendszert jelenti, mely megkönnyíti a környezettudatos irányítás működését. A KIR tehát egy gerinc, egy eszköz, mely az egész kezdeményezést vezeti, ám konkrét intézkedések nélkül (például a technológia átalakítása) nem sokat ér.

5 Azt hihetik a szervezetek, hogy az ISO vagy más hasonló tanúsítvány megszerzése önmagában megoldja minden környezeti problémájukat, pedig erről szó sincsen. Az ISO rendszer kialakításakor ugyanakkor arra kell törekedni, hogy minél átfogóbb legyen, az említett területeken minél pontosabb segítséget nyújthasson.

6 A vezetők szerepe alapvető a KIR bevezetésének sikerességében. Ha a hivatali vezetők csak szavakban vannak elkötelezve a környezetközpontúság, a környezetközpontú irányítás felé, akkor a KIR a legjobb esetben is csak papíron fog létezni. Ezért az első feladat az, hogy a rendszer bevezetését kezdeményező vezető egyöntetű elkötelezettséget, s ha lehet lelkesedést alakítson ki a vezetőségben.

7 A gyakorlati tapasztalatok szerint a KIR bevezetésére a legalkalmasabb a projektforma, mely a hivatalban jó esetben nem idegen. Jellemzője, hogy időben meghatározott a lefutása és külön csoportot hoznak létre végrehajtására. Kezdetkor tehát meg kell határozni a projekt tárgyát, kezdetét és határidejét, a végrehajtást végző csoportot és annak vezetőjét, aki rendszeresen tájékoztatja a hivatalvezetést és az illetékes önkormányzatot.

8 A csoport tagjainak kiválasztásánál figyeljünk a sokszínűségre, mert a KIR bevezetése sokrétű szakértelmet és képességet igényel. Fontos tehát, hogy a csoport minél több területet legyen képes átfogni. A környezeti hatások felmérése például főleg mérnöki szakértelmet igénylő feladat, maga a rendszer kiépítése talán a közgazdászokhoz áll közel, míg a jogszabályok felméréséhez és figyelemmel kíséréséhez jól jón a jogi végzettség. A minőségügyi szakemberek a dokumentáció során válhatnak hasznos csoporttaggá.

9 Lényeges, hogy a rendszeralkotó szakemberek szava döntő lehessen, és ez a kérdéskör sem ér semmit, ha legalább a megadott kereteken belül nem a hozzáértés diktatúrája uralkodik. A projekt megtervezésénél nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogyan harmonizálható a KIR a meglévő irányítási rendszerekkel, például a pénzügyi nyilvántartással, a minőségbiztosítási vagy informatikai rendszerrel, ne legyen ütközés, ellentmondás.

10 A környezeti politika megfogalmazása önkéntes folyamat, de ennek ellenére, ha már egyszer elszánták magukat mellette, akkor fenntartandó, számon kérhető a vezetéstől, ezért az tulajdonképpen a fenntartási időszak alatt adja tanúbizonyságát az igazi elkötelezettségének. Éppen ezért még a projekt indítása előtt tisztában kell lenni a döntési és a döntő szint (szakma és a választottak) akaratának összhangjával.

11 A felmérés feladata, hogy megállapítsa a szervezet működésének környezeti hatásait az adott helyzetben. Készíthetőek anyag- és energiamérlegek, vagy egy átfogóbb öko-mérleg is. A bemenő és kimenő hatásokat általában a környezeti elemek szerint célszerű felmérni. Ehhez ad fogódzkodót az EMAS rendelet 1/C része.

12 A bejövő és kimenő hatások leírása (input / output mérleg) statikus és dinamikus részekből áll: Az előbbi a rendszer határait nem átlépő hatásokat foglalja magában, a talaj, az épületek, a berendezések, de idetartozik a járműpark is. A dinamikus részben kapnak helyet a rendszer határait átlépő anyag- és energiamennyiségek.

13 Fel kell mérni az adott környezetvédelmi intézkedéssel kapcsolatos jogszabályokat, illetve azokat az előirányzatokat, melyek a tervben foglaltaknak és a tanúsítási elvárásoknak megfelelnek. A vonatkozó jogszabályoknak a felelősök által könnyen elérhető formában kell lenniük, gondoskodni kell a változások folyamatos nyomon követéséről is.

14 A környezeti program tartalmazza azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek segítségével elérhetőek a szervezet környezetvédelmi céljai. Ezek azok a pontok, ahol a gerinchez tartalom is kapcsolódik. A környezeti program alapvetően az alábbiakat írja le: számszerűsített részcélok határidőkkel az előbbiek eléréséhez szükséges intézkedések a végrehajtásért felelős személyek a megvalósításhoz rendelkezésre álló erőforrások.

15 Fontos transzparensen tisztázni a környezetvédelmi megbízott és környezetvédelmi vezető feladatköre közötti különbségeket! Röviden itt csak annyit: míg a környezetvédelmi megbízott alkalmazását törvény írja elő, addig a környezetvédelmi vezető inkább a szervezet önkéntes, stratégiai vagyis a KIR-be tartozó feladatait koordinálja. Fontos a döntési és döntésképesség harmóniája. Ha nem egy személy birtokolja a projekt kapcsán ezeket, akkor viszont megértő kommunikáció kell a különböző személyek között!

16 Az öko-kontrolling kifejezés az irányítási rendszer azon részét írja le, mely információt biztosít a környezeti kérdések folyamatos tervezéséhez és ellenőrzéséhez az irányítás minden szintjén, azaz öko-folyamaturalás. A módszer a legtöbb szervezetnél még embrionális formában van vagy úgy sem, különös tekintettel a közszolgálati szférára. Még az iparban is csak bimbózik hazánkban ez a kezdeményezés, pedig az jellemzően a közszolgálat előtt jár.

17 Az öko-mérleg már összetettebb, más oldalról közelíti meg az átfogó és rendszerszerű ökológiai gyenge pont elemzést. Ez a rendszer négy kimutatás segítségével vizsgálja a szervezet környezeti hatásait és beszámolóit: működési kimutatás termékvonal kimutatás eljárási kimutatás telephely kimutatás

18 Működési kimutatás: minden bevitt anyag - nyersanyagok, segédanyagok, beszerzett feldolgozott anyagok. Megfogható és nem megfogható szennyezési kibocsátások - folyékony, légnemű, szilárd hulladék, zaj, energiaveszteség. Minden olyan produktum, vívmány, fizikai létező, mely a hivatal működése kapcsán létesül a településen.

19 A termékvonal kimutatás (életciklus elemzés) Ez a kimutatás az adott használati eszközök és vívmányok környezeti hatásairól ad számot az életciklus egyes szakaszaiban: a nyersanyag kitermelése, a beszállítás, a feldolgozási folyamatok és az elosztás alatt, valamint a fogyasztást követő szakaszokban (hulladék ártalmatlanítás). Ezt a módszert gyakran nevezik 'bölcsőtől a sírig' vagy 'bölcsőtől a bölcsőig' megközelítésnek is.

20 Az eljárási kimutatás (input-output elemzés): Itt az anyagok és az energia bevitelét illetve kibocsátását elemzik a hivatal működése során, lebontva azt az egyes folyamatok és részterületek szintjére. Ez elsősorban termelő vállalatokra értelmezhető fogalom, de a közszolgálati szektor is értheti magára, mint hatásfokkal kapcsolatos mérőszámokat az egyezőség árával kapcsolatban.

21 A telephely kimutatás a telephelye(ke)n (hivatal, intézmények) végzett tevékenységek és az itt megjelenő tényezők közül veszi szemügyre azokat, amelyek környezeti szempontból számottevőek, de a fenti elemzésekben még nem fordultak elő. Kitér a terület használatára, az épületekre, a szennyezett talajú területekre, leltárra, infrastruktúrára, anyagfelhasználásra és az adminisztratív osztályokra. Bár egy gyárhoz képest elenyésző, egy iskolának is jelentős környezeti terhelése van.

22 Meg kell határozni tehát a megfelelő mérőszámokat is a tervezés során, hogy a folyamat megfelelő kontroll alatt állhasson a végrehajtáskor. A vezetőknek a környezetvédelem és a fenntarthatóság vizsgálata valamint javítása idejére jogosultságaikat delegálni kell legalább részben a projekt vezetőjére, hisz csak így lehet hatékony az egész folyamat, így történhetnek konkrét lépések, melyek által a kezdeményezés több lesz puszta elvnél.

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 21. részfeladat Pályázati kiírás 17. területe Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamat leírás Készítette:

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014.

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Öko-dizájn FELADATLAPOK. dr. Damjan Krajnc. 2014. Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Öko-dizájn dr. Damjan Krajnc FELADATLAPOK 2014. november CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 7.05:502.1

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez

Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez Az útmutató a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával a Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civil szervezetek a Dél-Dunántúli

Részletesebben

SZERVEZETI SZINTŰ INFORMÁLÁS, INFORMÁLÓDÁS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

SZERVEZETI SZINTŰ INFORMÁLÁS, INFORMÁLÓDÁS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Munk Sándor ZMNE BJKMK Informatikai tanszék munk.sandor@zmne.hu SZERVEZETI SZINTŰ INFORMÁLÁS, INFORMÁLÓDÁS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Absztrakt A hatékony szervezeti működés alapvető feltétele

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben