Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida"

Átírás

1 VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ , , Fax: 22/ Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida Tisztelt Képviselő Testület! A Vertikál Zrt. az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján jóváhagyásra beterjeszti a re vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatási díjakat. A lakossági szilárd hulladékok gyűjtése és kezelése kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. A díj összeállítása a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságos működés figyelembevételével történt. A közszolgáltatási díj megállapítására Társaságunk részletes költségelemzést készített. A év 1-6. hó időszakában ténylegesen felmerült költségek alapján kerültek meghatározásra a re vonatkozóan a kezeléshez szükséges, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések költségei, majd ezek alapján a közszolgáltatási díj. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közszolgáltatási díj az alábbi költségtételeket tartalmazza: Ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási költség; Szelektív hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége; Hulladék ártalmatlanítási/hasznosítási költség; A hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége; Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra; A közszolgáltató a költségek számításakor a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós működéshez szükséges nyereség biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A hulladékkezelési közszolgáltatás évi várható főbb adatai a közszolgáltatási területre vonatkozóan: Ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Éves szinten ürített edényzet összesített térfogata: Begyűjtött szelektív hulladék éves mennyisége: Kezelt csomagolóanyag tartalmú szelektív hulladék éves mennyisége: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással/hasznosítással kezelt hulladék mennyisége: db db liter/év 572 t/év 998 t/év t/év 1

2 A hulladékgazdálkodás alapvető célja a keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása. Ezen cél teljesítése érdekében Társaságunk az elmúlt években fokozatosan kiépített egy hulladékhasznosító és válogató központot, ahol jelentős mennyiségű hasznosítható (csomagolóanyag tartalmú) hulladék előkezelése és hasznosítása valósul meg. Ezen központ kialakításával a Társaság teljes szolgáltatási területén keletkező hasznosítható hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése biztosított, a regionalitás és a költséghatékonyság alapelvének szem előtt tartásával. Az ellátott ingatlanszám az előző évhez képest minimálisan változott, köszönhetően annak, hogy Önkormányzatokkal évente több alkalommal egyeztetésre kerül a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme) nyilvántartása. A évre tervezett kalkulációhoz képest az alábbi költségnövekedések jelentkeztek: az üzemanyagok jövedéki adójának megemelkedése 7,6%-kal (6,85 Ft/liter); az üzemanyagok árának növekedése fél év alatt 14%-kal (41 Ft/liter); rehabilitációs járulék összegének megemelkedése több mint ötszörösére; másodnyersanyag piacának I. i pangása. A év 1-6. hó időszakában ténylegesen felmerült, az ömlesztett hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek, valamint a szelektív hulladék (csomagolóanyag tartalmú hulladék, zöldhulladék és egyéb elkülönített hulladékáram) gyűjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek az 1. számú táblázatban szerepelnek, az egyes tevékenységeken belül költségnemekre lebontva. Ezen költségek alapján kerültek meghatározásra a egészére várható, melyek szintén az 1. táblázatban kerülnek részletezésre. A 2. számú táblázat a lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési közszolgáltatás ellátása során felmerülő közvetett költségeket tartalmazza, a i tényadatokat, valamint a ben várhatóan felmerülő költségeket. Társaságunk a re várható költségek kalkulációjánál átlagosan 5,86% inflációval, valamint 4% nettó ráfordítás növekedéssel (értékcsökkenési leírás növekedése, valamint bevétel kiesés a elején várható jogszabályváltozások miatt) számolt. A kalkulációnál az alábbi befolyásoló tényezők kerültek figyelembe vételre: A hulladékgazdálkodás hazai törvényi szabályozását legkésőbb ig összhangba kell hozni az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelvvel. Ez évben már biztosan nem történik meg, a elejére várható a módosított hulladékgazdálkodási törvény megjelenése, mellyel az irányelvvel való jogharmonizáció megteremthető. Jelenlegi információink szerint legkésőbb 2015-től minden településen legalább 4 frakcióra vonatkozó kötelező szelektív gyűjtési rendszert kell kiépíteni, valamint 1-2 éven belül várható a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetése. A lakossági kintlevőségek megfelelő kezelésére továbbra sem lesz törvényi garancia, amíg az önkormányzatok állami forrásból nem kapnak erre támogatást, a kintlevőségek mértéke viszont évről-évre egyre jelentősebb mértékben nő január 1-től várható a termékdíjról szóló évi LVI. törvény módosítása, mely megszűnteti a hulladékhasznosítást koordináló szervezeteket, így egyelőre nem tudható, hogy a begyűjtött lakossági szelektív hulladékok begyűjtésének támogatása milyen mértékben és konstrukcióban fog történni. 2

3 1. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közvetlen Közvetlen (eft) Anyag jellegű tényadatok és várható adatok Ömlesztett hulladék közvetlen Ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási közvetlen I. Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék Begyűjtési, szállítási közvetlen év Szelektív hulladék közvetlen Kezelés és előkezelt, hasznosítandó hulladék kiszállítás közvetlen ráfordításai Begyűjtési, szállítási közvetlen Zöldhulladék év Kezelés közvetlen ráfordításai év Egyéb elkülönített hulladékáram Begyűjtési, szállítási, kezelési közvetlen ÖSSZESEN Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatás Bérköltségek Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű Saját tulajdonú Érték-csökkenés eszközök, létesítmények értékcsökkenése ÖSSZESEN számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közvetett tényadatok és várható adatok Közvetett (eft) Általános költségek (FNOK) Egyéb Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék Pénzügyi műveletek eredménye Elvárt eredmény (Adózás előtti eredmény) ÖSSZESEN

4 A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás ellátása során felmerülő közvetlen és közvetett alapján úgy kell megadni, hogy a közszolgáltatás teljesítése folyamatában a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni. Fentiek alapján a lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás öszszes ráfordítását és bevételét, valamint az ez alapján adódó összes nettó ráfordítást az alábbi (3. számú) táblázat tartalmazza: 3. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás összes ráfordítása és bevétele TÉTEL (Ft) (Ft) I. KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK II. KÖZVETETT RÁFORDÍTÁSOK III. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) ÖSSZES NETTÓ RÁFORDÍTÁS (I. + II. III.) Társaságunk a hazai gyakorlatnak megfelelően a közszolgáltatási díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló fajlagos díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. Az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása; az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyűjtése és előkezelése kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni. Az egy edényzet egy ürítési alkalomra vetített közszolgáltatási díja az ömlesztett és szelektív hulladékok gyűjtésének, szállításának és megfelelő kezelésének bevételekkel csökkentett ráfordításai, valamint a lakossági hulladékgyűjtés, szállítás és kezelés alapadatai alapján számított i várható fajlagos költségek alapján kerültek meghatározásra: Egységnyi ömlesztett hulladék kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi ömlesztett hulladék kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi szelektív hulladék kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) 1,331 0,676 0,243 Egységnyi szelektív hulladék kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) 0,022 ÖSSZESEN (Ft/l) 2,272 A közszolgáltatási díj edényzetre vetítésekor a közvetlen költségek az edényzet méretének változásával egyenesen arányosak, a közvetett költség viszont az edényzet méretének változásával nem változik, mivel ezen költségek függetlenek a közszolgáltatás során begyűjtött hulladék mennyiségétől. 4

5 Az egyes településekre vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslat megadásakor a évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni szem előtt tartva az egységes fajlagos költségekből kiindulva a településre vonatkozó egyéni adottságok növelő illetve csökkentő hatást jelentettek. Ezen adottságok a településen történő díjfizetés módja (a lakosság helyett a települési Önkormányzat által történő egyösszegű díjfizetés jelentős költségcsökkenést jelent), illetve a lakossági hulladékgyűjtést és szállítást befolyásoló települési adottságok. A korábbi évek díjszámításakor a települések hulladékgyűjtési és szállítási adottságai a díjakban korrekciós tényezőként jelentkeztek, melynek hatására a településnek a hulladékkezelő létesítménytől való távolsága jelentősen növelte, illetve csökkentette az egy edényzet ürítésére számított közszolgáltatási díjat. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelve a lakossági hulladékkezelési díjak tekintetében a települések felelős díjpolitikájának mielőbbi megvalósítását írja elő. Ezen irányelvvel való jogharmonizációt Magyarországnak legkésőbb ig meg kell teremtenie. A Polgárdiban, Sárbogárdon és Adonyban kiépített regionális hulladékkezelő központok működtetésének és a közszolgáltatás közös rendszerben történő megszervezésének jogi, pénzügyi és műszaki szempontból történő megfelelő biztosítása az egységes díjpolitika felé történő elmozdulást követeli meg, egyúttal felkészülve a Közép-Duna Vidéke térségben megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási rendszerre. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló beruházások várhatóan közepén kezdődnek, évi befejezéssel. Fentiek figyelembevételével javaslatunk a i szolgáltatási díjakra Berhida településen a következő: Alapadatok: Ingatlanszám (db): 1865 Ürítési gyakoriság (alkalom/év): 52 Gyűjtő km: 1872 Szállító km: 6843 Begyűjtött lakossági hulladék (liter): Várható éves nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási közvetlen Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék közvetlen Begyűjtési, szállítási közvetlen Kezelés és előkezelt, hasznosítandó hulladék (termék) kiszállítás közvetlen ráfordításai Zöldhulladék közvetlen Begyűjtési, szállítási közvetlen Kezelés közvetlen ráfordításai Egyéb elkülönített hulladékáram begyűjtési, szállítási, kezelési közvetlen Összes közvetlen ráfordítás Közvetett ráfordítás Bevétel Összes ráfordítás (Közvetlen ráfordítás + Közvetett ráfordítás Bevétel) Csökkentő tétel (Ft): 5

6 Növelő tétel (Ft): Mindösszesen költség (Összes ráfordítás +Csökkentő + Növelő tétel): Ft Ürítési költség (Ft/liter) évi nettó ürítési díj (120 literes edény) 238 Javasolt emelés 15.1 % Javasolt díj 274 i közszolgáltatási díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/ingatlan) liter liter liter 2740 Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti kétszeri lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok, gyűjtő szigetek költségeit is. Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 300 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők a Társaságunk által működtetett ügyfélszolgálatokon. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: Ft+25 % ÁFA/hó 4 m 3 -es konténer: Ft+25 % ÁFA/hó re javasolt többletszolgáltatás Házhoz menő és/vagy gyűjtőpontos szelektív gyűjtés A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. Kormányrendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős szolgáltatási díj alkalmazására, ami a közszolgáltatási díjat alapdíj és ürítési díj összegére bontja. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek (minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő), az ürítési díj - az elvégzett közszolgáltatással arányosan - a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. A Hulladékgazdálkodási törvény 25. (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni. Az arányos díjmegállapítás követelménye nem egyenlőséget jelent, hiszen ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, a hulladék ingatlanonként történő lemérése csak nagyon magas költségráfordítással biztosítható. Az önkormányzatok különböző rendeleti szabályok bevezetésével (eltérő űrtartalmú edények és a szolgáltatás szünetelésének biztosítása, egy tárolóedény több fogyasztó általi igénybevételének lehetősége, zsákok biztosítása többlethulladék keletkezése esetén, mentességek és kedvezmények előírása) törekedhetnek a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságának biztosítására. 6

7 A hatályos közszolgáltatási rendszer lényege az, hogy mindenki köteles hetente legalább egyszer az edényzetbe a kommunális hulladékát összegyűjteni, és átadni a közszolgáltatónak. A heti rendszeres hulladékszállítás a biztosítéka a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő rendszereket (hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentős része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelő igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Belátható, hogy az eddig alkalmazott rendszerrel a lerakással ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentősen csökkenteni, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentős többletköltséggel teljesíthetőek. A 2008/98/EK hulladék keretirányelv egyik legfontosabb előírása a lakossági szelektív hulladékok begyűjtő rendszerének kötelező fejlesztése, a hasznosítás mértékének további növelése, és kellő kezelési kapacitások kiépítése. Ezek megvalósulásával a települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, műanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az újrafeldolgozás arányát 40% fölé kell emelni, a lerakással történő ártalmatlanítás arányát pedig 60% alá kell csökkenteni. Ezen előírás teljesítéseként a hulladékgazdálkodási törvény eleji módosításával várható a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetése. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkező illegális hulladékgyűjtés nagymértékben kiküszöbölhető a külön alkalommal megtartott gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés bevezetésével. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés ilyen módon történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthető a hulladékkezelés fajlagos költsége. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a év folyamán Polgárdiban, Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett gyűjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait tudtuk alapul venni. Tekintettel arra, hogy Székesfehérváron a település egészén kétheti rendszerességgel történik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ezen fajlagos költségek adhatnak megfelelő alapot a Társaságunk szolgáltatási területén történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésének. Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség l/év Ingatlanszám db Várható igénybevétel (15%) db Gyűjtő - szállító km Km/alkalom Ingatlanonként begyűjthető mennyiség Papír PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék Válogatás, bálázás, kezelés költsége Papír 1 kg/alkalom 1,5 kg/alkalom 8 kg/alkalom 5 kg/alkalom 7 Ft/kg 7

8 PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék 25 Ft/kg 8 Ft/kg 4 Ft/kg Fajlagos költségek Gyűjtés szállítás 636 Ft/km Gyűjtés - szállítás (zöldhulladék) 541 Ft/km Költségek PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) Gyűjtés szállítás költsége Válogatás, bálázás és kezelés költsége Egyéb költség (központi irányítás, propaganda) Költségek összesen Átvételi ár Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség (Ft/liter) Költség (Ft/edényzet ürítés) Házhoz menő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén javasolt szolgáltatási díjak: i közszolgáltatási díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) liter Kísérleti, bevezető jelleggel az alábbi házhoz menő szelektív gyűjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a település részére: PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) Költség (Ft/liter) 0,07 0,03 0,013 0,11 Költség (Ft/ürítés) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetését célszerű fokozatosan bevezetni, a Társaságunk által felajánlott többletszolgáltatásokkal költséghatékonyan teljesíthető egy magasabb színvonalú szolgáltatás, valamint a lakosság környezettudatos irányba történő elmozdítása. Kérem Önöket, hogy a i hulladékszállítási közszolgáltatási díjat az elkövetkezendő képviselő testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. Kérjük, tartsák szem előtt a jelenlegi és a jövőben várható törvényi előírások által megfogalmazott alapvető céloknak való megfelelést. 8

9 A közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ Fax: 22/

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület! VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029,576-070 Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Települési Önkormányzat

Részletesebben

Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!

Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület! VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében)

A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a március 24-i állapot ismeretében) A szolgáltatási díjról szóló, /2016. ( ) NFM rendelet tervezete (a 2016. március 24-i állapot ismeretében) Előadó: Hajnal Zsolt szakmai vezérigazgató-helyettes Budapest, 2016. március 24. A rendelet hatálya

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Gyulai Közüzemi Kft. A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Előadó: Kneifel Ferenc ügyv. igazgató Tulajdonos: Gyula Város Önkormányzata Alaptevékenységek: vízellátás szennyvízelvezetés

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4351-5/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

A települési szilárd hulladék egységnyi díjtételének meghatározása Érd MJV területére a I-IX havi adatok alapján

A települési szilárd hulladék egységnyi díjtételének meghatározása Érd MJV területére a I-IX havi adatok alapján A települési szilárd hulladék egységnyi díjtételének meghatározása Érd MJV területére a 2014. I-IX havi adatok alapján A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjat - egytényezős közszolgáltatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-50 /2007. Ü.i.: Martonosiné/Hutter O. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M A K Ó Tisztelt Képviselő-testület! RENDELET-TERVEZET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

BALASSAGYARMAT TELEPÜLÉS évtől. Természetes személyek által fizetendő nettó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

BALASSAGYARMAT TELEPÜLÉS évtől. Természetes személyek által fizetendő nettó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2014. évtől Természetes személyek A díjszámítás alapjául szolgáló kalkuláció 195,06 Ft/ürítés 60 literes edény ürítése 234,07 Ft/ürítés 80 literes edény ürítése 312,1 Ft/ürítés 110 literes edény ürítése

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2009. (XI.27.) rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről módosította: 40/2010 (XI.26) 57/2011.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző 9256-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. decemberi ülésére Tárgy: A köztisztaságról szóló 24/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató 2014. 1-8 havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató Dévaványa Város Képviselő Testülete Dévaványa Hősök tere 1 5510 Tisztelt Képviselő Testület! A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 7164-5/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

A közszolgáltatási díj meghatározásának szempontrendszere Dr. Hornyák Margit hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, 2010. május 13. Miért

Részletesebben

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (3) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 30-i ülésére 653-4/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés Juhász Zoltán Közszolgáltató Konferencia Balatonalmádi, 2017. október 18-20.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011 (XII.01. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő testületének /2010. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2003. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Törvényességi véleményezésre Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Törvényességi véleményezésre Verosztáné Csorba Mónika aljegyző 653-2/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás bevezetése Az előterjesztést készítette Stróbl

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 23-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 23-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 310/2010. (XII. 23.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2010. december 23-ai rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére Tárgy: 2011. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzattal

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

Isaszeg Város* Önkormányzatának 2/2003. (II. 24.) sz. rendelete

Isaszeg Város* Önkormányzatának 2/2003. (II. 24.) sz. rendelete 1 Isaszeg Város* Önkormányzatának 2/2003. (II. 24.) sz. rendelete A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL (Egységes szerkezetben a 19/2003. (IX. 16.) sz., a 36/2003. (XII. 16.) sz., 11/2004.(IV.20.), a 2/2005. (I. 19.)

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tulajdonosi döntés alapján a Regionális Hulladékkezelő Kft. által átvállalt lerakói járulék kimutatása településenként 2014 Beszállított hulladék mennyiség (kg) 2014. december 31-ig Lerakói járulék 6 Ft/kg

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben